Proefpersoneninformatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proefpersoneninformatie"

Transcriptie

1 NL ROTOR STUDIE "^W S>SS?"''""' Proefperseninformatie Titel van het derzoek: Acute voorste kruisband ruptuur: RecOnstructie Of Repair? (ROTOR studie) Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk derzoek' Acute voorste kruisband ruptuur: RecOnstructie Of Repair? (ROTOR studie)'. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het derzoek. Lees deze infomiatiebrief rustig door. Bespreek het met partner, vrienden of familie. Ook is er een afhankelijke perso, die veel weet van het derzoek. Lees ook bijgevoegde Algemene brochure. Daar staat veel algemene infnatie over medischwetenschappelijk derzoek in. Hebt u na het lezen van de infnatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de derzoek coördinator van het Orthopedisch Centrum Oost Nederland ( ). 1. Wat is het doel van het derzoek? Bij deze studie willen we derzoeken of het aan elkaar hechten van een gescheurde voorste knaisband binnen 3 weken nadat deze gescheurd is, even goede of betere resuhaten geeft als de gebruikelijke behandeling, wat betreft herstel van de knie in uw dagelijks leven en bij sportieve activiteiten. Daarnaast derzoeken we resultaten op het gebied van speling ('instabiliteit') op de voorste kruisband,herstel van kracht en stabiliteit en veroudering van het kniegewricht op korte, middellange en lange termijn. Om deze vergelijking mogelijk te maken wordt bij de helft van de deelnemers de gescheurde kruisband gehecht en krijgt de andere helft de gebruikelijke behandeling die bestaat uit een recstructie (nabootsen) van de gescheurde voorste kruisband met een pees uit het eigen lichaam.

2 NL ROTOR STUDIE ^ ^ ^ ^ hopedischcentrum ^ OOSI nedetland 2. Welke behandeling wordt derzocht? Bij de behandeling die wordt derzocht worden de uiteinden van de gescheurde voorste ki'uisband aan elkaar gehecht door middel van een kijkoperatie. Daarna wordt een stevige hechtdraad in het gewricht langs de gehechte voorste kruisband geplaatst. Deze hechtdraad zit vast aan het bovenbeen en derbeen. Een van de uiteindes van deze stevige hechtdraad wordt vastgezet aan een schroef in het derbeen. Daar zit een veer in waardoor de hechtdraad bij elke buighoek van de loiie op goede spanning staat. Hierdoor worden de uiteinden van de gehechte voorste kruisband tlast, zodat deze uiteinden goed aan elkaar kunnen groeien. 3. Hoe wordt het derzoek uitgevoerd? U heeft met uw behandelend arts besproken dat u in aanmerking komt voor een voorste ki'uisband operatie en dat u tevens in aanmerking komt om deel te nemen in het derzoek. Uw arts heeft deze studie kort mdeling toegelicht en u heeft deze informatie meegekregen. Biimen enkele dagen na het csuh bij de behandelend arts zult u telefisch benaderd worden door ze derzoekscoördinator. Deze derzoekscoördinator zal het doel de opzet en mogelijkheden voor deelname met u bespreken. Tevens kunt u aanvullende vragen stellen. Aan het eind van dit gesprek zult u gevraagd worden of u mee wift doen aan het derzoek. Als u daarin toestemt wordt u gevraagd zo snel mogelijk een informed csent foraiulier (toestemmingsverklaring) aan s terug te sturen die door u is dertekend en van datum is voorzien. Pas nadat wij deze tvangen hebben kunt u meedoen met de studie. Door middel van loting zal worden bepaald of bij u de gescheurde ki'uisband wordt gehecht of dat bij u de gebruikelijke behandeling wordt uitgevoerd (recstructie). U zuh hierover maximaal 2 weken na de scheuring van uw voorste Icruisband door s worden geïnformeerd. Het hechten van de gescheurde voorste kruisband wordt namelijk uitgevoerd biimen 3 weken na tstaan van de scheur. De recstructie van de gescheurde voorste kruisband, de standaardbehandeling, wordt echter pas uitgevoerd als het loiiegev^icht tot rust is gekomen, u weer normaal kunt lopen en er niet teveel ki-achtsveiiies in de bovenbeenspier is tstaan. Doorgaans voldoet de knie met een gescheui'de voorste kruisband binnen 4-6 weken aan deze voorwaarden.

3 NL ROTOR STUDIE ^ ^ ^ ^ ^ hopedischcentrum oost nederland Voor de operatie zult u een afspraak kiijgen bij een van ze spoitfysiotherapeuten. Tijdens deze afspraak zullen er lichamelijke testen uit worden gevoerd. Hierbij kunt u denlcen aan sprg- en ki-achttesten. Tevens vult u een digitale vragenlijst in waarin gevraagd wordt naar de pijn en beperkingen die u in het dagelijks leven, sport en werk ervaart als gevolg van uw gescheurde la-uisband. U tvangt van het opnamebureau een brief met de plaats waar, en een datum en tijdstip waarop u zich moet melden voor de operatie, die plaatsvindt in Orthopedisch Centrum Oost Nederland te Hengelo. U dient nuchter te zijn bij opname, dus u zuh worden gevraagd niet te eten voor aanvang. De operatie zal worden uitgevoerd door een ervaren orthopedisch chirurg, die zich gespecialiseerd heeft op voorste ki-uisband operaties. 4. Wat wordt er van u verwacht? Na de operatie wordt van u verwacht dat u zich der behandeling stelt van een geregistreerde sportfysiotherapeut voor de revalidatie, waarbij u geveer tweemaal per week naar de sportfysiotherapeut toe zult gaan. Wij kunnen u hierin adviseren. Daarnaast wordt van u verwacht dat u zich aan de door s voorgeschi-even revalidatie procedure houdt, die u van ze fysiotherapeut op papier meekrijgt naar huis. Uw behandelend sportfysiotherapeut zal worden gevraagd schriftelijk aan s terug te koppelen wanneer, hoe vaak en hoe lang u fysiotherapie heeft. Waarschijnlijk bent u tegen de kosten van fysiotherapie verzekerd. Kijk dit na in de polis van uw ziektekostenverzekering want deze kosten worden niet uit het derzoeksbudget vergoed. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie en u deze kosten niet zelf kunt of wift dragen dan kunt u niet meedoen aan dit derzoek. U wordt 6 weken, 3, 6 en 9 maanden, 1, 2, 5 en 10 jaar na de operatie temggezien op de polikliniek door uw behandelend arts. U zuh worden gevraagd line en/of op papier vragenlijsten in te vullen die vragen naar uw herstel en de problemen die u ervaart als gevolg van de geopereerde kmisband in het dagelijks leven en bij sport en werk. Daarnaast zal ze fysiotherapeut enlcele testen uitvoeren met/aan uw knie om de stabiliteit, ervan te bepalen en wordt uw looppatro geobserveerd. Ook zuh u 6 en 9 maanden en 1, 2, 5 en 10 jaar na de operatie door ze fysiotherapeut worden gevraagd enkele sprg en kracht testen te doen. Op 1 dag, 1, 2, 5 en 10 jaar na de operatie zullen röntgenfoto's van de knie gemaakt worden. De ctroles, derzoeken en vragenlijsten worden afgenomen op de polikliniek van

4 NL ROTOR STUDIE ^ ^ ^ ^ ^ orthopedisch centrum ^ oost nederland Orthopedisch Centrum Oost Nederland te Hengelo en kosten per bezoek geveer 45 minuten. 5. Wat is meer of anders dan de reguliere behandeling(en) die u krijgt? Het kost u, behalve bij de ctroles na 5 (45 minuten csult) en 10 jaar (45 minuten csult), in principe geen extra inspanning of tijd als u aan het derzoek meewerkt. Ten tijde van de nactrole op 5 en 10 jaar na de operatie zullen er ook röntgenfoto's van uw loiie gemaakt worden. Deze zou u noimaal gesproken niet hebben gelcregen. De kosten hiervoor zullen voor rekening van het OCON zijn en worden derhalve niet bij u gedeclareerd. Tenslotte verwachten we dat u zich in uw revalidatie (geveer twee keer per week) laat begeleiden door een geregistreerde sport fysiotherapeut. 6. Wat kunt u verwachten indien u niet deelneemt aan het derzoek? Als u niet deelneemt aan het derzoek worden (op een na) dezelfde vragenlijsten en dezelfde derzoeken afgenomen op precies dezelfde wijze als tijdens deelname aan het derzoek, op dezelfde tijdstippen voor en tot en met 2 jaar na de operatieve ingreep. Daarnaast zullen we u, indien u niet aan het derzoek meedoet, ook adviseren na de voorste kruisband operatie te revalideren der begeleiding van een sportfysiotherapeut, dus om geveer tweemaal per week naar de fysiotherapeut te gaan. Dan moet u dezelfde overwegingen maken met betreldcing tot de kosten van fysiotherapie. 7.Wat zijn de andere mogelijke behandelingen? Na een scheur van de voorste ki-uisband wordt in overleg tussen u en uw behandelend arts, afhanlcelijk van een aantal factoren, noimaal gesproken gekozen tussen twee mogelijke behandelopties: revalidatie der begeleiding van de sportfysiotherapeut of een voorste ki-uisband recstmctie. De voor- en nadelen van beide opties zijn door uw behandelend arts met u besproken. Een voorste kruisband recstructie is de standaardbehandeling voor jge sportief actieve patiënten met, of patiënten met instabiliteit door een gescheurde voorste Imiisband.

5 NL ROTOR STUDIE ^^T^ orthopedischcemmm ^ oost nederland S.Welke bijwerkingen kunt u verwachten? Bij elke operatie bestaan algemene risico's op complicaties, waarder kans op een nabloeding, wdinfectie, trombosebeen of zenuwuitval. De kans dat dergelijke complicaties optreden is echter zeer klein. Een klein deel van de patiënten twikkelt pijnldachten aan de voorzijde van het scheenbeen. Soms is het noodzakelijk de op deze plek aanwezige hechtdraad te verwijderen door middel van een kleine nieuwe operatie. Dit risico geldt trouwens voor beide operatieve ingrepen. De hechting in het gewricht bij de operatie techniek waarbij de gescheurde voorste la-uisband gehecht wordt lost niet op, en zal in sommige gevallen na verloop van tijd moeten worden verwijderd. Op basis van de huidige keimis bestaan er geen aanwijzingen dat na het hechten van de gescheurde voorste kmisband vaker opnieuw een gescheurde voorste la-uisband optreedt in vergelijking met een voorste kmisband recstructie. Er zijn echter veel minder gegevens bekend over het resuhaat van het hechten van de voorste ki-uisband met deze techniek ten opzichte van de resultaten na een voorste ki-uisband recstructie. 9.Wat zijn mogeujke voor- en nadelen van deelname aan dit derzoek? Bij het hechten van de gescheurde voorste lauisband worden de zenuwuiteinden uit de eigen voorste ki-uisband (grotendeels) behouden, terwijl bij een voorste kmisband recstructie de resten van de gescheurde lauisband worden verwijderd. Het behouden van de eigen voorste lauisband levert mogelijk een beter herstel op en het is dan niet nodig een eigen pees te gebruiken. Bij een voorste lauisband recstmctie wordt wel een eigen pees elders uit het lichaam gehaald. Deze pees wordt dan gebmikt als vervanging van de voorste lauisband. Sommige mensen laijgen klachten op de plaats waar de pees uit het lichaam wordt gehaald. Bij een gehechte voorste ki-uisband is de herstelduur voor terugkeer tot activheiten in het dagelijks leven en sportieve activhehen korter dan bij een voorste ki-uisband recstmctie en is er mogelijk minder risico op het tstaan van bijkomende schade zoals het tstaan van laaakbeen slijtage op langere termijn. Omdat er nog niet zoveel studies gedaan zijn naar deze techniek van het hechten van de voorste kruisband kunnen we niet uitsluhen dat er mogelijk een hoger risico op een herhaalde gescheurde voorste lauisband optreedt. Dan kan er op een later tijdstip alsnog een voorste kruisband recstructie worden uitgevoerd.

6 NL ROTOR STUDIE ^ ^ ^ ^ ^ orthopedischcemmm oost nederland 10. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit derzoek? U beslist zelf of u meedoet aan het derzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. U Iciijgt dan gewo de behandeling die u anders ook zou laijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenlcen en toch stoppen. Ook tijdens het derzoek. 11. Wat gebeurt er als het derzoek is afgelopen? Uw deelname aan dit derzoek zal beëindigd worden als u 10 jaar na uw operatie voor de laatste keer bij s op nactrole komt. Na afloop van het derzoek zullen we uw operatie verslag, gegevens uit de vragenlijsten en lichamelijke testen in gecodeerde vorm in een computerbestand invoeren en bewaren, zo zullen uw naam, initialen of geboortedatum hierin niet voorkomen. 12. Bent u verzekerd wanneer u aan het derzoek meedoet? Voor iedereen die meedoet aan dh derzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade als gevolg van het derzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens het derzoek, of binnen vier jaar na het einde van het derzoek. In de bijlage vindt u de verzekerde bedragen, de uitzderingen en de adresgegevens van de verzekeraar. 13. Wordt u geïnformeerd als er tussentijds voor u relevante informatie over de studie bekend wordt? Het derzoek zal zo nauwkeurig mogelijk volgens plan verlopen. Maar de situatie kan veranderen. Bijvoorbeeld door de reactie van uw lichaam, of door nieuwe infnatie. Als dat zo is, bespreken we dat direct met u. U beslist dan zelf of u met het derzoek wilt stoppen of doorgaan. Als uw veiligheid of welbevinden in gevaar is, stoppen we direct met het derzoek. 14. Wat gebeurt er met uw gegevens? Het opslaan en gebruiken van uw gegevens is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persosgegevens (WBP). Alle gegevens zullen gecodeerd verwerkt worden der een uniek

7 NL ROTOR STUDIE O centrum nummer dat niet lierleidbaar is naar u persolijlc. De informatie zal 15 jaar bewaard blijven in het OCON. Alleen de coördinerend derzoeker weet de code en is in staat deze te tsleutelen. Uw gegevens kunnen alleen ingezien worden door de direct betroldcenen van dit derzoek zoals de derzoeker en coördinerend derzoeker en door toezichthoudende instanties zoals de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) en de Inspectie voor de Gezdheidszorg. Als u het goed vindt dat wij u in de toekomst benaderen voor het gebruik van deze gegevens voor nieuwe studies, kunt u dit aangeven op het toestemmingsformulier. Als er dan een mogelijk interessant nieuw derzoek gaat beginnen, vragen wij u uiteraard opnieuw om uw toestemming. U kunt dan nog beslissen of wij uw gegevens echt mogen gebruiken. 15. Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij deelname? Wij laten uw huisarts schriftelijk weten dat u meedoet aan het derzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. U moet hiervoor toestemming geven op het toestemmingsformulier. Als u geen toestemming geeft, kunt u niet meedoen aan het derzoek. 16. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit derzoek mee te doen? Nee. Voor deelname aan dit derzoek wordt u niet betaald en zult u geen reiskosten/kostenvergoeding tvangen. 17. Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit derzoek goedgekeurd? De Raad van Bestuur van de Ziekenhuis Groep Twente heeft dit derzoek goedgekeurd na een positief oordeel van de Medische Ethische Toetsingscommissie Twente. Meer infnatie over de goedkeuring vindt u in de Algemene brochure. 18. Wilt u verder nog iets weten? U heeft maximaal 2 dagen de tijd om te beslissen of u wel of niet mee wih doen met deze studie. Voor het stellen van vragen en het inwinnen van verdere informatie voor, tijdens en na het derzoek kunt u ctact opnemen met:

8 NL ROTOR STUDIE OG Onderzoek coördinator OCON (bewegingswetensctiapper): dr. R. Huis in 't Veld. Zij is telefisch bereikbaar (ma-di-do) via Wanneer u vragen heeft die u niet aan de derzoeker wilt stellen of voor een afhankelijk advies over deelname aan deze studie, kunt u ctact opnemen met: Onafhankelijke arts: Dr. R. Brouwer [orthopedisch chirurg Martini Ziekenhuis Gringen),, telefonummer: (050) Als u klachten heeft over de uitvoering van het derzoek, neemt u dan ctact op met de derzoeker of met de klachtenfunctiaris van de Ziekenhuis Groep Twente. 19. Bijlagen - Verzekeringstekst Vriendelijke groet, dr. R.Huis in 'tveld Onderzoeks coördinator OCON [ma-di-do] Hengelo r.huis(ft)zgt.nl

9 IML ROTOR STUDIE Toestemmingsformulier Voorste kruisband ruptuur: repair of NL versie 0.2 recstructie? Ik heb de informatiebrief voor de proefperso gelezen. Ik k aanvullende vragen stellen. Mijn vragen zijn genoeg beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. Ik geef toestemming om mijn huisarts te laten weten dat ik meedoe aan dit derzoek. Ik geef toestemming om de specialist(en) die mij behandelt te laten weten dat ik meedoe aan dit derzoek. Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen zien. Die mensen staan vermeld in de Algemene brochure. Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken, voor de doelen die in de informatiebrief staan. Ik geef toestemming om mijn derzoeksgegevens nog 15 jaar na afloop van dit derzoek te bewaren Ik geef wel/geen * toestemming om mij in de toekomst te benaderen voor het gebruik van mijn gegevens voor nieuwe derzoeken. Ik vind het goed om aan dit derzoek mee te doen. Naam proefperso: Handtekening: Datum : _ / _ / _ Ik verklaar hierbij dat ik deze proefperso volledig heb geïnformeerd over het genoemde derzoek. Als er tijdens het derzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefperso zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. Naam derzoeker (of diens vertegenwoordiger): Handtekening: Datum: _ / _ / _ Aanvullende informatie is gegeven door (indien van toepassing): Naam: Functie: Handtekening: Datum: _ / _ / _ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

10 NL ROTOR STUDIE Verzekeringscertificaat orihopediscti ce INFORMATIE OVER DE VERZEKERING VOOR PROEFPERSONEN Voor iedereen die meedoet aan dit derzoelc is een verzel<ering afgesloten. De verzekering dekt schade die het gevolg is van deelname aan het derzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens het derzoek, of binnen vier jaar na het einde van het derzoek. U moet de schade ook binnen die vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld. In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de verzekeraar of schaderegelaar. De verzekeraar van het derzoek is: Naam: Marketform Ltd Adres: 8 Lloyd's Avenue Ld EC3N 3EL De schaderegelaar van het derzoek is: Naam: A Risk Solutis Adres: Postbus AG AMSTERDAM ZUID OOST Ctactperso: mevrouw mr. F. Kappes Telefonummer Beperkingen De verzekering biedt een maximumdekking van per proefperso en voor het gehele derzoek en per jaar voor alle derzoeken van dezelfde opdrachtgever. De dekking van specifieke schades en kosten Is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Deze vindt u in het Besluit verplichte verzel<ering bij medisch-wetenschappelijl< derzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebden Onderzoek: Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt de volgende schade niet: - schade waarvan op grd van de aard van het derzoek (nagenoeg) zeker was dat deze zich zou voordoen; - schade aan de gezdheid die ook zou zijn tstaan als u niet aan het derzoek had deelgenomen; - schade die het gevolg Is van het niet (volledig) nakomen van aanwijzingen of instructies; - schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het derzoek op u of uw nakomeling; - bij derzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg Is van één van deze behandelmethoden; bij derzoek naar de behandeling van specifieke gezdheidsproblemen: schade die het gevolg Is van uitblijvende verbetering of van verslechtering van deze gezdheidsproblemen.

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Patiënt informatiebrief Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van assisted

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

- Patiënten informatie - PELICAN studie

- Patiënten informatie - PELICAN studie - Patiënten informatie - PELICAN studie Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van de alvleeskliertumor Geachte heer/mevrouw, U heeft het vervelende bericht

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial.

Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial. Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

BRIOS-studie: Breast Reconstruction In One Stage

BRIOS-studie: Breast Reconstruction In One Stage Skin sparing mastectomy with implant reconstruction: clinical outcomes and cost effectiveness of reconstruction in one stage with the use of a collagen matrix (Strattice ). A randomized clinical trial.

Nadere informatie

SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint

SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over het SPLINT medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 1 Uitgebreide versie:27-3-2012 v.10 GGD Zuid Limburg

Jeugdgezondheidszorg 1 Uitgebreide versie:27-3-2012 v.10 GGD Zuid Limburg Titel van het onderzoek: Hulp voor jongeren met vragen of problemen via internet Inleiding: Beste leerling, Aan de hand van de vragenlijst die je hebt ingevuld, vinden we het nodig om je nog een keer terug

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

De VIPER-studie: operatie versus gips bij polsbreuken

De VIPER-studie: operatie versus gips bij polsbreuken De VIPER-studie: operatie versus gips bij polsbreuken Inleiding U bent gevraagd om deel te nemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U heeft een breuk opgelopen van uw pols en daarom ontvangt u

Nadere informatie

Patiëntinformatie brief

Patiëntinformatie brief Patiëntinformatie brief Studie naar de effectiviteit van percutane drainage als behandeling van acute cholecystitis. Geachte heer, mevrouw, U bent door uw behandelend arts gevraagd mee te doen aan een

Nadere informatie

STEP-UP trial. Patiënten met lumbosacraal radiculair syndroom in de huisartsenpraktijk. Aanmeldingsformulier voor deelname aan de STEP-UP studie

STEP-UP trial. Patiënten met lumbosacraal radiculair syndroom in de huisartsenpraktijk. Aanmeldingsformulier voor deelname aan de STEP-UP studie STEP-UP trial Patiënten met lumbosacraal radiculair syndroom in de huisartsenpraktijk Aanmeldingsformulier voor deelname aan de STEP-UP studie Patiënt voldoet aan de volgende criteria (graag aanvinken):

Nadere informatie

Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial.

Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial. Patiëntinformatie bij het onderzoek: Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial. Geachte heer/mevrouw, U bent

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial.

Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial. Patiëntinformatie bij het onderzoek: Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial. Geachte heer/mevrouw, U bent

Nadere informatie

EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van

Nadere informatie

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk?

Stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk? Patiënteninformatie Stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk? Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder

Patiënteninformatiefolder Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

ABR NL 32073.068.10 [Informatiebrief versie 01: 21 december 2009]

ABR NL 32073.068.10 [Informatiebrief versie 01: 21 december 2009] Informatiebrief Therapieduur van elastische compressie kousen na het doormaken van een diep veneuze trombose van het been gebaseerd op klachten, in vergelijking met standaard therapieduur van 2 jaar; een

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

NRC-Studie. Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie

NRC-Studie. Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie Patiënt Informatie Brief Afdeling Orthopaedie Medisch Centrum Haaglanden Januari 2008 Geachte heer, mevrouw, Inleiding U heeft een rotator cuff

Nadere informatie

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Geachte heer, mevrouw, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels (uitstulpingen).

Nadere informatie

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 SUPER-studie Catharina Ziekenhuis Eindhoven versie 2 d.d.

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 SUPER-studie Catharina Ziekenhuis Eindhoven versie 2 d.d. Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 Onderzoek naar behandeling van etalagebenen Geachte heer/mevrouw, Uw arts heeft de diagnose etalagebenen (claudicatio intermittens) bij u gesteld.

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis

Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis DIABOLO studie Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van milde diverticulitis.

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE Titel van het onderzoek: Ontrafelen van het mechanisme achter ziekenhuis-gerelateerd functieverlies (Hospital-ADL studie). Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

De meest effectieve behandelstrategie voor Diabetisch Macula Oedeem

De meest effectieve behandelstrategie voor Diabetisch Macula Oedeem Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Informatie folder voor zwangere patiënten met een leveradenoom Geachte

Nadere informatie

Het ontcijferen van (gepoogde) handgebaren uit hersenactiviteit met behulp van MRI

Het ontcijferen van (gepoogde) handgebaren uit hersenactiviteit met behulp van MRI INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN ZONDER AMPUTATIE Het ontcijferen van (gepoogde) handgebaren uit hersenactiviteit met behulp van MRI Inleiding Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Het effect van Glucerna Sondevoeding op de bloedsuikerwaarden van Intensive Care patiënten (GluCip Trial)

Het effect van Glucerna Sondevoeding op de bloedsuikerwaarden van Intensive Care patiënten (GluCip Trial) Versie 2.0 februari 2015 Het effect van Glucerna Sondevoeding op de bloedsuikerwaarden van Intensive Care patiënten (GluCip Trial) NL51918.100.14 Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u gevraagd

Nadere informatie

EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van licht op stemming

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen?

Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen? Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen? Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie titel). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in elf ziekenhuizen

Nadere informatie

Informatiebrief onderzoek Stop or Go? Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva in de zwangerschap.

Informatiebrief onderzoek Stop or Go? Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva in de zwangerschap. Informatiebrief onderzoek Stop or Go? Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva in de zwangerschap. Geachte mevrouw, U bent zwanger. U heeft aangegeven meer informatie te

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Geachte mevrouw / mijnheer, U bent getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wordt onderzoek

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Titel onderzoek: Kosteneffectiviteit van vroege chirurgie versus fysiotherapie met optionele verlate meniscectomie in oudere patiënten. Een gerandomiseerde multicenter studie. Geachte heer/mevrouw, Via

Nadere informatie

Patiënt informatie over de TREND studie Medisch wetenschappelijk onderzoek

Patiënt informatie over de TREND studie Medisch wetenschappelijk onderzoek Patiënt informatie over de TREND studie Medisch wetenschappelijk onderzoek TREND-studie Deelnemende ziekenhuizen in Nederland: Chirurgische of endoscopische behandeling van grote poliepen in de endeldarm?

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING)

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) PATIËNTENINFORMATIE TRACING Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) Geachte heer/mevrouw, Bij de behandeling van uw diabetes gebruikt u op dit moment de real time continue

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Betreft: informatie voor deelname aan de oxytocine studie in het UMCG

Betreft: informatie voor deelname aan de oxytocine studie in het UMCG Betreft: informatie voor deelname aan de oxytocine studie in het UMCG Geachte heer, U heeft belangstelling getoond voor deelname aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar oxytocine. Dit is een hormoon

Nadere informatie

Patienteninformatie PC-study

Patienteninformatie PC-study Patienteninformatie PC-study Het voorkómen van vroeggeboorte door een pessarium of door een cerclage Geachte mevrouw, U bent onder controle in het ziekenhuis omdat u in het verleden te vroeg bent bevallen

Nadere informatie

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag.

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag. Ruggespraak Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan het onderzoek Ruggespraak. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de inhoud van revalidatie na een beroerte,

Nadere informatie

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Geachte heer, mevrouw, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels (uitstulpingen).

Nadere informatie

DIABOLO studie. Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis

DIABOLO studie. Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis DIABOLO studie Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van milde diverticulitis.

Nadere informatie

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Patiënten-informatie bij het onderzoek naar de behandeling van een hersenbloeding bij patiënten die bloedplaatjes remmende medicijnen gebruiken Geachte

Nadere informatie

SYMPATHY: Renale denervatie als nieuwe behandeling van therapie resistente hypertensie.

SYMPATHY: Renale denervatie als nieuwe behandeling van therapie resistente hypertensie. Informatie brief: SYMPATHY: Renale denervatie als nieuwe behandeling van therapie resistente hypertensie. Het effect van het onderbreken van de zenuwbanen van de nieren op de bloeddruk. Versie 4.2: datum:

Nadere informatie

Informatiebrief over de studie naar het zeer vroeg toedienen van tranexaminezuur na een subarachnoïdale bloeding. De ULTRA-studie

Informatiebrief over de studie naar het zeer vroeg toedienen van tranexaminezuur na een subarachnoïdale bloeding. De ULTRA-studie Informatiebrief over de studie naar het zeer vroeg toedienen van tranexaminezuur na een subarachnoïdale bloeding Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid hemorrhage De ULTRA-studie Geachte mevrouw

Nadere informatie

Patiënteninformatie APOSTEL VI Studie, versie 2.0 16.06.2014. Patiënteninformatie

Patiënteninformatie APOSTEL VI Studie, versie 2.0 16.06.2014. Patiënteninformatie Patiënteninformatie Zal een pessarium de zwangerschapsduur verlengen bij vrouwen die ontslagen zijn na een opname wegens dreigende vroeggeboorte. (APOSTEL VI Studie) Geachte mevrouw, In aansluiting op

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Patiëntinformatie brief

Patiëntinformatie brief Patiëntinformatie brief Studie naar de effectiviteit van percutane drainage als behandeling van acute cholecystitis. Geachte heer, mevrouw, U bent door uw behandelend arts gevraagd mee te doen aan een

Nadere informatie

Patiënteninformatiebrief Academisch Medisch Centrum, versie 3, 1 juni 2015 1/9

Patiënteninformatiebrief Academisch Medisch Centrum, versie 3, 1 juni 2015 1/9 Informatiebrief over deelname aan de SCAPURA studie Wat is de sensitiviteit van littekenbiopten voor achtergebleven colorectaal adenocarcinoom na endoscopische verwijdering van onzekere radicaliteit. Geachte

Nadere informatie

Gewrichtsbelasting bij hardloopprotheses

Gewrichtsbelasting bij hardloopprotheses dossiernr.nl26975.068.09 Gewrichtsbelasting bij hardloopprotheses versie nr. 02 6april2009 1 Gewrichtsbelasting bij hardloopprotheses Proefpersoon informatie Dr. H.H.C.M. Savelberg Vakgroep Bewegingswetenschappen

Nadere informatie

Voorkómen van een littekenbreuk naast het stoma door plaatsing van een kunststof matje.

Voorkómen van een littekenbreuk naast het stoma door plaatsing van een kunststof matje. Patiënteninformatie Prevent Trial ABR Nummer: 22695 Voorkómen van een littekenbreuk naast het stoma door plaatsing van een kunststof matje. Originele titel: Preventie van parastomale hernia door versterking

Nadere informatie

de INDEX-studie Geachte mevrouw,

de INDEX-studie Geachte mevrouw, -------- -------- -------- -------- INDEX Informatiebrief over deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van inleiden van de bevalling bij een zwangerschapsduur van 41 weken in plaats

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, DIRECT trial Behandeling van persisterende klachten en recidieven bij diverticulitis: Operatief versus Conservatief. EEN GERANDOMISEERDE MULTICENTRISCHE KLINISCHE TRIAL Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit.

HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit. HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit. HypoAware: a combined group and online educational program for

Nadere informatie

Patienteninformatiebrief. De Rapid studie

Patienteninformatiebrief. De Rapid studie Patienteninformatiebrief De Rapid studie Studie waarin de standaard dotter behandeling met stent voor een vernauwde of afgesloten bovenbeenslagaders wordt vergeleken met een Paclitaxel gecoate dotter ballon

Nadere informatie

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn Enschede, februari 2011 Geachte heer/mevrouw, We vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief INCH-trial

Patiënten-informatiebrief INCH-trial Patiënten-informatiebrief INCH-trial Een onderzoek naar de chirurgische behandeling van een littekenbreuk; het verschil tussen de kijkoperatie en de open operatie wordt onderzocht. Amsterdam, 14 sept 2011

Nadere informatie

Patiëntinformatie brief

Patiëntinformatie brief Patiëntinformatie brief Behorende bij het onderzoek: Perioperatief antibiotica gebruik in laag risico patiënten met een acute cholecystitis Geachte heer, mevrouw, U bent door uw behandelend arts gevraagd

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

Continue levodopa via een dunne darmsonde (Duodopa) vergeleken met diepe hersenstimulatie als behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson

Continue levodopa via een dunne darmsonde (Duodopa) vergeleken met diepe hersenstimulatie als behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson INVEST studie Continue levodopa via een dunne darmsonde (Duodopa) vergeleken met diepe hersenstimulatie als behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson Geachte Heer/Mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

Voorkómen van een littekenbreuk naast het stoma door plaatsing van een kunststof matje. Geachte heer/mevrouw, Zwolle, april 2010

Voorkómen van een littekenbreuk naast het stoma door plaatsing van een kunststof matje. Geachte heer/mevrouw, Zwolle, april 2010 Patiënteninformatie Prevent trial Isala kliniek ABR nummer: 22695 Voorkómen van een littekenbreuk naast het stoma door plaatsing van een kunststof matje. Originele titel: Preventie van parastomale hernia

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, DIRECT trial Behandeling van persisterende klachten en recidieven bij diverticulitis: Operatief versus Conservatief. EEN GERANDOMISEERDE MULTICENTRISCHE KLINISCHE TRIAL Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend

Nadere informatie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP-studie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP-studie Patiënten-informatie Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid ESEP-studie EUG in de eileider Eierstok Baarmoeder Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en

Nadere informatie

Onderzoek naar behandeling van etalagebenen

Onderzoek naar behandeling van etalagebenen Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 4 Onderzoek naar behandeling van etalagebenen Geachte heer/mevrouw, februari 14 Uw arts heeft de diagnose etalagebenen (claudicatio intermittens)

Nadere informatie

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 6 SUPER-studie Rode Kruis Ziekenhuis versie 3 dd 20 december 2012

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 6 SUPER-studie Rode Kruis Ziekenhuis versie 3 dd 20 december 2012 Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 6 Onderzoek naar behandeling van etalagebenen Geachte heer/mevrouw, december 12 Uw arts heeft de diagnose etalagebenen (claudicatio intermittens)

Nadere informatie

Patiënten informatie Medisch wetenschappelijk onderzoek

Patiënten informatie Medisch wetenschappelijk onderzoek Patiënten informatie Medisch wetenschappelijk onderzoek Aanvullende buikspoeling met verwarmde chemotherapie bij patiënten met dikkedarmkanker en een verhoogd risico op buikvliesuitzaaiingen; de COLOPEC

Nadere informatie

Laser flare in de voorste oogkamer als voorspeller van littekenvorming op het netvlies

Laser flare in de voorste oogkamer als voorspeller van littekenvorming op het netvlies Schiedamse Vest 160 www.oogziekenhuis.nl Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek in het Oogziekenhuis Rotterdam, genaamd IFlare. U beslist

Nadere informatie

HYDROCORTISON TER VOORKOMING VAN BRONCHOPULMONALE DYSPLASIE; DE STOP-BPD STUDIE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE OUDERS

HYDROCORTISON TER VOORKOMING VAN BRONCHOPULMONALE DYSPLASIE; DE STOP-BPD STUDIE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE OUDERS HYDROCORTISON TER VOORKOMING VAN BRONCHOPULMONALE DYSPLASIE; DE STOP-BPD STUDIE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE OUDERS Geachte mevrouw/mijnheer, Uw kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie van het omdat

Nadere informatie

Patiënteninformatiebrief NKI-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, versie 3, 30 mei 2015 1/10

Patiënteninformatiebrief NKI-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, versie 3, 30 mei 2015 1/10 Informatiebrief over deelname aan de SCAPURA studie Wat is de sensitiviteit van littekenbiopten voor achtergebleven colorectaal adenocarcinoom na endoscopische verwijdering van onzekere radicaliteit. Geachte

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Bestraling en chemotherapie gevolgd door een endeldarmsparende operatie bij kanker in het laatste deel van de endeldarm.

Bestraling en chemotherapie gevolgd door een endeldarmsparende operatie bij kanker in het laatste deel van de endeldarm. Patiënteninformatie behorend bij het onderzoek: Bestraling en chemotherapie gevolgd door een endeldarmsparende operatie bij kanker in het laatste deel van de endeldarm. Oorspronkelijke Engelse titel: CHEMORADIOTHERAPY

Nadere informatie

Informatie voor de ouder(s) /verzorger(s) voor de studie: Etiologie, beloop en lange termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki

Informatie voor de ouder(s) /verzorger(s) voor de studie: Etiologie, beloop en lange termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki Informatie voor de ouder(s) /verzorger(s) voor de studie: Etiologie, beloop en lange termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki Beste ouder(s) / verzorger(s), In het kader van onze studie naar de ziekte

Nadere informatie

Mamakits online onderzoek

Mamakits online onderzoek I Mamakits online onderzoek Een onderzoek naar een zelfhulpcursus voor zwangere vrouwen met stress, depressieve en/of angstklachten via het internet The (cost) effectiveness of an online intervention (MamaKits)

Nadere informatie

titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014

titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014 titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014 Geachte heer/mevrouw, Inleiding Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees)

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) ORTHOPEDIE Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit

Nadere informatie

Informatiebrief voor ouders GODIVA studie: Pilot Longitudinale Profielen

Informatiebrief voor ouders GODIVA studie: Pilot Longitudinale Profielen Informatiebrief voor ouders GODIVA studie: Pilot Longitudinale Profielen Titel van het onderzoek Het beoordelen van de grof motorische ontwikkeling met de Alberta Infant Motor Scale (AIMS) in de tijd gemeten

Nadere informatie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP studie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP studie Patiënten-informatie Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid ESEP studie EUG in de eileider Eierstok Baarmoeder Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling Informatiebrief voor patiënten Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling NL42942.068.13 Versie 4 18-11.2013 Geachte mevrouw, U bent voor uw zwangerschap onder controle in het academisch ziekenhuis

Nadere informatie

Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie

Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie Endoscopische versus percutane galwegdrainage voor operatie van een hilair cholangiocarcinoom Geachte mevrouw/mijnheer, Dit onderzoek, waarvoor uw medewerking wordt

Nadere informatie

Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie

Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie Endoscopische versus percutane galwegdrainage voor operatie van een perihilair cholangiocarcinoom Geachte mevrouw/mijnheer, Dit onderzoek, waarvoor uw medewerking

Nadere informatie

Voorkómen van een littekenbreuk naast het stoma door plaatsing van een kunststof matje.

Voorkómen van een littekenbreuk naast het stoma door plaatsing van een kunststof matje. Patiënteninformatie Prevent Trial ABR Nummer: 22695 Voorkómen van een littekenbreuk naast het stoma door plaatsing van een kunststof matje. Originele titel: Preventie van parastomale hernia door versterking

Nadere informatie

HOVON 97 AML. Inleiding Geachte heer, mevrouw,

HOVON 97 AML. Inleiding Geachte heer, mevrouw, Patiënteninformatie behorende bij de studie: HOVON 97: Gerandomiseerde onderhoudsbehandeling met Azacitidine bij oudere patiënten ( 60 jaar) met acute myeloïde leukemie- en Myelodysplasie (Type RAEB en

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Orthopedie / Fysiotherapie Beter voor elkaar 2 Orthopedisch netwerk Ikazia Als u in het Ikazia Ziekenhuis geopereerd wordt aan de voorste kruisband, bent u verzekerd van

Nadere informatie

Patiënten informatie

Patiënten informatie Patiënten informatie Medisch Wetenschappelijk onderzoek Onderzoek naar de endeldarm besparende behandeling van vroeg stadium endeldarmkanker. De TESAR Trial. Oorspronkelijke Engelse titel: Rectal preserving

Nadere informatie

ULIPRISTAL VERSUS GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE AGONISTS PRIOR TO LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY: A DOUBLE BLIND RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

ULIPRISTAL VERSUS GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE AGONISTS PRIOR TO LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY: A DOUBLE BLIND RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL ULIPRISTAL VERSUS GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE AGONISTS PRIOR TO LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY: A DOUBLE BLIND RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL Esmya versus Lucrin als voorbehandeling vooraf aan een operatieve

Nadere informatie

H.218126.0715. Voorste kruisband reconstructie (VKB)

H.218126.0715. Voorste kruisband reconstructie (VKB) H.218126.0715 Voorste kruisband reconstructie (VKB) Inleiding U heeft samen met uw arts besloten tot een voorste kruisband reconstructie. Een goede voorbereiding is belangrijk en kost tijd. Het ondergaan

Nadere informatie

Orthopedie. Voorste kruisband

Orthopedie. Voorste kruisband Orthopedie Voorste kruisband 1 Tijdens sporten of een ongelukkige beweging kan de voorste kruisband scheuren. Uw orthopedisch chirurg zal in veel gevallen adviseren de voorste kruisband te vervangen. In

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF SWEED

INFORMATIEBRIEF SWEED INFORMATIEBRIEF SWEED Geachte mijnheer, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek, getiteld Sweed. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt,

Nadere informatie

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25!

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! 1 Informatiebrief CONNECT-IN studie (De effecten van CenteringPregnancy in Nederland) NL44319.058.13 Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! Geachte mevrouw, Wij vragen u

Nadere informatie