SCHOOLGIDS PRAEDINIUS GYMNASIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2015-2016 PRAEDINIUS GYMNASIUM"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS PRAEDINIUS GYMNASIUM oktober 2015 Turfsingel VX Groningen

2 INHOUDSOPGAVE 1 ADRESSEN ALGEMENE INFORMATIE Karakterisering van het Praedinius Gymnasium Curriculum Schoolorganisatie Begeleiding Bijzondere activiteiten Technasium Rekentoets Leerlingactiviteiten Samenwerking MEDEDELINGEN OVER HET SCHOOLJAAR Vakantieregeling en dagen waarop leerlingen vrij zijn Schooltijden Lessentabel Onderbouwtabellen Bovenbouwtabellen TOETSING EN BEVORDERINGSNORMEN SCHOOLREGELS DIVERSEN Leerlinggegevens Vertrouwenspersoon, schoolarts Verantwoordelijkheid van de school bij buitenschoolse activiteiten Klachtenregeling Vraagbaak VOORZIENINGEN EN KOSTEN Boekenfonds en leermiddelen Ongevallenverzekering Schoolverenigingen en schoolkrant Muziekkelder Stichting Praediniusfonds Oudervereniging en ouderraad Ouderraadbijdrage Activiteiten en excursies Mediatheek Schoolfotograaf Schoolpas Garderobekastjes Fietsenstalling Kantine Fietsen van en naar de gymnastieklessen Overzicht ouderbijdrage Tegemoetkomingsregelingen KORTE HISTORIE VAN DE SCHOOL

3 1 ADRESSEN SCHOOLGEBOUWEN Turfsingel 82, 9711 VX, Groningen Kruitlaan 11, 9711 TW, Groningen Faxnummer adres POSTADRES Postbus 278, 9700 AG, Groningen Telefoonnummer absentenmelding Financiële administratie Bevoegd gezag: STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS GROEP GRONINGEN bezoekadres: Leonard Springerlaan 39, 9727 KB Groningen postadres: Postbus 744, 9700 AS Groningen WETHOUDER VAN ONDERWIJS Stadhuis, Grote Markt 1, 9712 HN Groningen INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS: Vragen over onderwijs: (gratis) OUDERRAAD EN OUDERVERENIGING tot ALV in oktober 2015: leden: mw. E.W. Wijffels-Zondag dhr. C.J. Siderius mw. B. Oud (secretaris) dhr. R. Snel mw. D.S. van de Waard-Bakker mw. B.C. Brummer-Matthijsse mw. E. Waanders dhr. E.W. Hoving mw. J. van Nieuwkerk namens school: dhr. drs. M.H.C. van Daal (rector) mw. G. Oosting (docent) 3

4 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: namens ouders: mw. E.F. de Jong mw. J.C. van Nieuwkerk dhr. R.G. Oud namens medewerkers: dhr. E. Everaars mw. drs. A. de Jong mw. K.G. Thie dhr. drs. J. Offereins mw. J. Hamersma mw. M. A. Hazenberg namens leerlingen: Marlinde Schoonbeek Annelin Iwema Koen Huberts SCHOOLORGANISATIE: rector dhr. drs. M.H.C. van Daal conrectoren mw. L.F. Vos dhr. dr. M.T. de Vroome dhr. drs. V.R. Bekkering schoolleidingondersteuning financiën mw. drs. P.A.W. Vos-Staal coördinatoren klas 1 & 2 mw. C.Coppes klas 3 & 4 mw. drs. L.J.M. Smeur klas 5 & 6 mw. drs. P.S. Gombert decanen dhr. drs. H. Boonstra mw. G. Oosting mw. Ir. W. T. Reinalda-Mast schoolopleider mw.dr.ir. E.P.H. Zeggelink beeldcoaches dhr. E. Everaars mw. drs. M.A. Havenga Annink 4

5 DOCENTEN: Aardrijkskunde dhr. drs. H. Boonstra dhr. drs. H. van Lubeck mw. drs. M. Koops dhr. J.J.Meijer dhr. J. Wessels ANW dhr. drs. V.R. Bekkering mw. dr. K.E. Gardiner Biologie dhr. M.J. Hoogeboom BAS BEd mw. M.M. Lukkien MSc dhr. M.Maggi dhr. drs. M. Romeijn mw. drs. M. Suwijn Drama mw. drs. J. Holwerda mw. A. Ijedema mw. G. Visser Duits mw. F.A.H. Henssen mw. G. Oosting mw. drs. R. Ripke mw. L. de Weerd mw. drs. A. Wiersma Economie dhr. drs. L. Erkelens dhr. drs. R. Grit Engels dhr. drs. F.E. van Broekhoven mw. J. van Dijk mw. F.A.H. Henssen mw. A. Smit MA mw. Y.S. Tieleman MA mw. F. Wolthuis Filosofie mw. dr. K.E. Gardiner dhr. drs. V.R. Bekkering

6 Frans mw. C. Arlman mw. drs. Y. Frankema dhr. W. Offringa mw. drs. J. Oskam Geschiedenis mw. drs. G.A. Berends dhr. M. Droog dhr. drs. E.J. Heslinga dhr. W.P. Houkes mw. drs. A. de Jong Klassieke talen dhr. drs. M.H.C. van Daal mw. drs. W.F. Engels mw. drs. P.S. Gombert mw. drs. M.A. Havenga-Annink mw. drs. M. Hazelhoff mw. drs. H. Huyts-Bol dhr. drs. J. Offereins dhr. dr. R.F. Regtuit mw. A.P. Romeijnders-Vos MA mw. drs. L.J.M. Smeur Lichamelijke opvoeding dhr. E. Everaars mw. J.M. Hamersma mw. M. Kanbier mw. L.F. Vos Muziek mw. J.F. Elout-Roesink dhr. W.J. Gombert Natuur-/Scheikunde dhr. drs. J. de Bruijn dhr. dr. M. Cioffi dhr. drs. P.A. Kamminga mw. ir. W.T. Reinalda - Mast dhr. dr. F. Schoonbeek mw. drs. H.K.E. Stadermann dhr. ir. J. A. van der Veen dhr. dr. M.T. de Vroome Nederlands mw. C. Coppes mw. drs. A. Coumou dhr. F.J. Dijkstra MA mw. drs. J. Holwerda

7 mw. G.H.J. Leuning mw. drs. M.A. Muilwijk mw. drs. J. Ooms mw. drs. A.M. van Oord Onderzoek en ontwerpen (technasium) Technator bovenbouw: mw. ir. W.T. Reinalda Mast Technator onderbouw: dhr. drs. M. Romeijn docenten: dhr. B. Bramsleven mw. drs. I. Buurke dhr. E. Everaars dhr. M.J. Hoogeboom BAS Bed mw. A. Keizer Med mw. drs. M. Koops mw. M.M Lukkien MSc mw. drs. A. M. van Oord mw. ir. W.T. Reinalda Mast dhr. drs. M. Romeijn dhr. ir. T.J. Septer dhr. R. Smit mw. drs. M. Suwijn Rekenen mw. K.G. Thie (rekencoördinator) dhr. drs. R. Grit dhr. drs. ir. J.C. Kooij mw. M. Roorda Tekenen en Beeldende Vorming mw. drs. I.M. Buurke mw. A.M. Dijkstra MA dhr. G. Hoogeveen dhr. R. Smit Wiskunde dhr. dr. M. Cioffi mw. A. Keizer dhr. F.A.M. van Kessel dhr.drs.ir. J.C. Kooij dhr. F. Lefeber mw. M. Roorda dhr.ir. T.J. Septer mw. M. Soeten MSc dhr. dr. C.M. van der Straaten mw. K.G. Thie mw.dr.ir. E.P.H. Zeggelink

8 MEDEWERKERS: Administratie mw. M.A. Hazenberg mw. A. Wind mw. T.C.A. Richelle-vd Werff Conciërges dhr. F. Faber dhr. H. Veldman dhr. H.L. van der Wal Mediatheek mw. S. Kleine dhr. J.R. Arnolli Orthopedagoog mw. drs. D.H.A.M. Melis-Dankers Intern begeleidings- en adviesteam (zorgteam) mw. drs. D.H.A.M. Melis-Dankers mw. M. de Ruiter mw. drs. M. Hazelhoff FZ dhr. A.Bremer Meldkamer dhr. J. Kleve Roostermaker dhr. A. Bremer mw. J.M. Mensenkamp Systeembeheer dhr. K.W. Slootweg dhr. I. Kremer dhr. G.M. Hülshoff Technisch Onderwijs Assistenten mw. G.A. Janse dhr. M.J. Mug mw. C.J. Mulder mw. H. Wierenga dhr. R. Djoegan Technasium ondersteuning dhr. H.L. van der Wal 8

9 Waar in deze schoolgids hij of hem staat vermeld, kan in voorkomende gevallen ook zij of haar worden gelezen; hetzelfde geldt voor leerling of ouder(s) : dit kan ook leerlinge of verzorger(s) zijn. 2 ALGEMENE INFORMATIE 2.1 Karakterisering van het Praedinius Gymnasium Het Praedinius Gymnasium is een school voor openbaar onderwijs. Zij draagt het openbare karakter actief uit: iemands levensovertuiging speelt geen rol bij de toelating. Het is juist goed wanneer leerlingen met verschillende levensovertuigingen met elkaar in contact komen en met elkaar leren en werken. We verwachten van de leerlingen dat ze respect hebben voor anderen en hun overtuigingen. Het Praedinius Gymnasium stelt zich ten doel aan zoveel mogelijk leerlingen die over voldoende capaciteiten en belangstelling beschikken een brede gymnasiale opleiding te bieden, waarin sprake is van een goede balans tussen de cultuur- en de natuurwetenschappen. Voor toelating is een vwo-advies nodig. Het Praedinius Gymnasium leidt de leerlingen op tot kritische en zelfstandig denkende burgers. Daarbij stelt de school zich ten doel om de leerlingen bewust te maken van de culturele en historische achtergrond van de huidige samenleving. Vanuit die achtergrond krijgen gebeurtenissen in het heden zin en betekenis. De school speelt een actieve rol in cultuuroverdracht, -behoud, - kritiek en -vernieuwing. Het Praedinius Gymnasium is een leerlinggerichte school. De verhoudingen tussen leerlingen en personeel (schoolleiding, docenten, OOP) zijn laagdrempelig. Leerlingen uit verschillende milieus voelen zich bij ons op school thuis; eigen initiatief wordt zoveel mogelijk ondersteund. Er is veel aandacht voor leerlingparticipatie en -verenigingen. De leerling moet behalve een gedegen opleiding zeker ook een leuke schooltijd hebben. Een uitgebreide beschrijving van de missie van de school staat op onze website: 2.2 Curriculum Het Praedinius is een gymnasium. Dit betekent dat, naast de voor het vwo verplichte vakken, de klassieke talen Latijn en Grieks worden gegeven. Klas 1, 2 en 3 vormen de onderbouw, klas 4, 5 en 6 de bovenbouw. Al in de brugklas wordt het onderwijs op gymnasiaal niveau aangeboden. Aan het einde van het tweede jaar brengt de school een advies uit met betrekking tot de verdere schoolloopbaan. Tot en met klas 3 volgen alle leerlingen hetzelfde programma, waarin beide klassieke talen verplicht zijn. In klas 4 kunnen de leerlingen kiezen uit drie stromen, waaronder de technasiumstroom en in klas 5 en 6 uit één van de vier verplichte profielen. In elk profiel is één van de klassieke talen verplicht. De keuzes die gemaakt zijn voor de invulling van de vakken in het algemene deel, de profielvakken en de vakken in de vrije ruimte hebben mede tot doel het gymnasiale karakter te garanderen. Zo is in klas 4 filosofie een verplicht vak. 9

10 Leerlingen die duidelijk meer aan kunnen en aan willen dan het reguliere gymnasiumprogramma, kunnen zich vanaf de kerstvakantie in de brugklas verbreden. Het verbredingsproject houdt in dat leerlingen tijdens bepaalde lessen, of: in plaats van die lessen, mogen werken aan een door henzelf gekozen onderwerp. Om voor verbreding in aanmerking te komen worden leerlingen in de brugklas geselecteerd op drie factoren: intelligentie, creativiteit en motivatie. Binnen het curriculum bestaat voor de onderbouwklassen een keuzeprogramma van (vakoverstijgende) projecten en voor de bovenbouwklassen een keuzeprogramma van bijzondere cursussen en projecten. Deze keuzeprogramma s worden uitgevoerd in de zogenaamde PG+-uren, die een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma vormen. Maatschappelijke stage (MaS) In klas 1 en 2 doen alle leerlingen verplicht een maatschappelijke stage van resp. 7 en 8 uren per jaar. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hun persoonlijke ontwikkeling. Zij leren hiervan bijvoorbeeld dat goed burgerschap belangrijk is. De maatschappelijke stage kan op diverse manieren worden ingevuld. Leerlingen kunnen geld inzamelen voor een goed doel of zich binnen school inzetten door bijvoorbeeld bijles te geven aan medeleerlingen. Onder de maatschappelijke stage valt ook het doen van vrijwilligerswerk buiten school. Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Bedrijven kunnen soms een rol spelen; te denken valt aan maatschappelijk betrokken ondernemen. De verplichte MaS-uren worden dus verdeeld over de eerste twee leerjaren: klas 1: Doe-iets-voor-een-anderdag klas 2: De actie Het goede doel De MaS is een verplicht onderdeel van het schooljaar. Iedereen moet dus de MaS volledig hebben afgerond om over te kunnen naar het volgende leerjaar. Opzet MaS klas 3 t/m 6 Wij willen leerlingen de gelegenheid bieden hun MaS voort te zetten om een aantekening hiervan op hun testimonium te verkrijgen, mits minimaal 30 uren MaS zijn verricht. Wij kunnen ons namelijk voorstellen dat het bijvoorbeeld bij studies met een numerus fixus tot aanbeveling strekt. Uitgangspunt is dat de leerling zelf het portfolio hiervan beheert. De school verschaft formulieren die, voorzien van de benodigde handtekeningen, de MaS-uren zullen zekeren. Aan het eind van ieder schooljaar worden deze met een paraaf van de MaS-coördinator bezegeld. De registratie hiervan zal plaatsvinden in magister. Aan het eind van de 10

11 schoolcarrière wordt deze bijzondere MaS afgesloten met een handtekening van de rector. Ieder jaar voordat de leerling aan de betreffende MaS begint, dient hij of zij een Mas-plan aan de MaS-coördinatoren voor te leggen met een duidelijke omschrijving van de werkplek en de werkzaamheden opdat deze coördinatoren het plan kunnen beoordelen aan de hand van de uitgangspunten van de MaS. Hierbij hoort ook het contract dat de opdrachtgever afsluit met de leerling, voorzien van een handtekening van de leerling, de ouders/verzorgers van de leerling, de opdrachtgever en de behandelende MaS-coördinator. Natuurlijk schrijft de leerling ieder jaar ook een MaS-evaluatie met daarin genoemd het aantal gemaakte uren. Deze evaluatie moet door de opdrachtgever met een handtekening zijn goedgekeurd. Pas dan volgt de paraaf van de betreffende MaS-coördinator voor de uitgevoerde Mas van dat jaar. De ondertekende documenten moeten door de leerling in zijn of haar portfolio beheerd worden. Mocht er sprake zijn van het geven van hulplessen aan leerlingen van de school, dan zal de mentor van de hulpvragende leerling deze MaS op afstand begeleiden: er dient tweewekelijks gerapporteerd te worden over de voortgang door zowel de MaS-leerling als de hulpvragende leerling. Uiteraard vindt deze MaS buiten schooltijd plaats. Schoolactiviteiten die sowieso plaatsvinden, worden niet tot een MaS gerekend, bijvoorbeeld participeren bij open avonden. Miranda Koops Alice van Oord MaS-coördinatoren Praedinius Gymnasium adres: Mocht u als ouder actief betrokken zijn bij een vereniging of organisatie en hulp kunnen gebruiken van leerlingen, dan willen we dat graag van u horen. U kunt ons dan een mail sturen. Wilt u meer informatie over de MaS, dan kunt u de volgende websites bezoeken: Schoolorganisatie Het Praedinius Gymnasium valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen. De dagelijkse leiding berust bij de schoolleiding. Deze bestaat uit de rector en drie conrectoren. De drie jaarcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun jaarlagen. Alle geledingen van de school zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, kortweg de MR. Zo kunnen leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel hun stem laten horen wanneer belangrijke beslissingen moeten worden genomen die de hele school aangaan. Momenteel zitten er op de school ca. 950 leerlingen. Het onderwijs wordt verzorgd door ca. 85 docenten, terwijl het onderwijs ondersteunend personeel uit 20 personen bestaat. 11

12 Het Praedinius Gymnasium is gevestigd in twee gebouwen, één aan de Turfsingel 82 en één aan de Kruitlaan 11. Omdat beide gebouwen aan weerszijden van de Stadsschouwburg liggen, worden ze als een functionele eenheid gezien. Het Praedinius Gymnasium is een school met een sterke regiofunctie (ca. 50% van de leerlingen komt van buiten de gemeente Groningen). De school begint om 8.30 uur. In klas 1 t/m 3 eindigen de lessen uiterlijk om uur; in klas 4 t/m 6 duren de lessen soms tot uur. De school streeft ernaar goede contacten met de ouders te onderhouden. Dit geschiedt via de ouderraad en de medezeggenschapsraad (organen die beide een belangrijke inbreng in de beleidsvorming hebben) en via de contacten met ouders op spreekuren, klassenouderavonden en algemene ouderavonden. Actuele informatie over schoolzaken gedurende het cursusjaar wordt gepubliceerd op de website (www.praedinius.nl). In sommige gevallen worden ouders per brief of mail geïnformeerd. 2.4 Begeleiding Veel mensen leveren een bijdrage om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen in de school. Elke klas heeft een docent die speciaal voor de begeleiding verantwoordelijk is: de mentor. Om geregeld contact tussen mentor en klas mogelijk te maken is een apart mentoruur in het rooster opgenomen. In dit uur worden in klas 1, 2 en 3 allerlei groepsprocessen besproken en - zo nodig - bijgestuurd, verschillende klassenactiviteiten (feestjes, excursies, projecten enz.) voorbereid, individuele gesprekken met leerlingen gevoerd en wordt gekeken naar individuele studieresultaten. In klas 1 wordt gewerkt aan studievaardigheden aan de hand van de methode Tumult. Leerlingen die daar behoefte aan hebben, kunnen extra begeleiding krijgen in de vorm van hulplessen of huiswerkbegeleiding. Een aantal malen per jaar wordt aan leerlingen die daarvoor in aanmerking komen een training gegeven in het omgaan met faalangst en het verbeteren van hun sociale vaardigheden. Indien nodig wordt instructie geregeld voor het leren hanteren van woordbeeldproblemen. In bijzondere gevallen kan de aan de school verbonden orthopedagoge geraadpleegd worden. De toenemende zelfstandigheid van leerlingen in de bovenbouw vereist specifieke begeleiding. De mentoren van klas 4, 5 en 6 houden zich met name hiermee bezig. De manier waarop het onderwijs in ons land is opgezet, zorgt ervoor dat leerlingen een keuze moeten maken uit een groot aantal vakken. Deze keuze is bepalend voor hun verdere (school-)loopbaan. Op onze school moeten de leerlingen in de derde en vierde klas stapsgewijs een profielkeuze maken. Die keuze is vaak moeilijk. Als dan ook nog gekozen moet worden voor een studie die of een beroep dat nog jaren in het verschiet ligt, wordt het helemaal moeilijk. Om onze leerlingen te helpen bij die keuze is vanaf klas 3 het decanaat actief. Samen met de jaarcoördinatoren zorgt het decanaat voor advies en voorlichting op het gebied van studie- en beroepskeuze. De school is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool en richt zich in haar begeleiding ook op de opvang van hoogbegaafde leerlingen. 12

13 Passend Onderwijs en het Praedinius Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Uitgangspunt is: Regulier als het kan, speciaal waar dat nodig is. Schoolbesturen zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor om voor alle leerlingen een passende onderwijsplek te realiseren. Om dit te kunnen doen, zijn schoolbesturen aangesloten bij samenwerkingsverbanden. O2G2, het bestuur van het Praedinius Gymnasium, maakt voor de VO-scholen deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO (www.passendonderwijsgroningen.nl/swv-vo20-01). Binnen het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over de extra ondersteuning voor leerlingen die daarvoor in aanmerking lijken te komen. De individuele scholen zijn verantwoordelijk voor een goede basisondersteuning voor hun leerlingen. In het Schoolondersteuningprofiel staat welke basisondersteuning en aanvullende begeleiding wij onze leerlingen bieden. Het Schoolondersteuningsprofiel wordt door de MR vastgesteld en is te vinden op de website van de school. Tezamen met de andere VO-scholen van O2G2 is het Praedinius Gymnasium verantwoordelijk voor een passende plaatsing van iedere leerling die zich aanmeldt en die toelaatbaar is. Alle VO-scholen in de stad Groningen hanteren daartoe de plaatsingswijzer. Voor informatie over passend onderwijs op het Praedinius Gymnasium kunt u contact opnemen met dhr. Vincent Bekkering conrector klas 5-6). Vragen over de toelating van nieuwe leerlingen kunt u stellen aan mw. Lynette Vos conrector klas 1-2). Intern begeleidings- en advies team (IBAT) In enkele gevallen komt het voor dat leerlingen geholpen moeten worden omdat zij niet goed kunnen functioneren op school ten gevolge van sociaal-emotionele problemen. De coördinator/mentor kan dan een beroep doen op het IBAT, bestaande uit de orthopedagoog, de zorgcoördinator en externe functionarissen, namelijk de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker en een medewerker van Jonx (GGZ-instelling voor jeugd). Het IBAT brengt op basis van deskundigheid een advies uit aan de coördinator/mentor. Het IBAT komt één keer in de zes weken bij elkaar. Signaalgever in Zorg voor Jeugd Groningen Onze school is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen. Dit is een digitaal systeem dat de samenwerking vergemakkelijkt tussen organisaties die met kinderen en jongeren van 0-23 jaar werken. Professionals kunnen via een signaal hun zorg over een jeugdige en/of zijn omgeving aangeven bij betrokken instanties. Als er meerdere instellingen betrokken zijn bij een jeugdige, start de coördinatie van zorg. Het systeem wijst hiervoor één organisatie aan, de GGD of Bureau Jeugdzorg. De coördinator van één van deze organisaties gaat de hulpverlening coördineren en afstemmen met alle betrokkenen. Op onze school kan een aantal personen een signaal afgeven bij Zorg voor Jeugd Groningen. Zo n signaal geven zij alleen af, nadat leerling en/of ouders 13

14 zijn ingelicht, tenzij dit echt niet kan. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. Er wordt alleen in het systeem opgenomen dat er zorgen zijn over een leerling. Er is geen sprake van dossiervorming. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen is beschikbaar gesteld door de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Gemeenten hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet op jeugdzorg de taak om problemen bij jeugdigen vroegtijdig te signaleren en coördinatie van de zorg te organiseren. Op vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd Groningen. Peermediation Bij peermediation bemiddelen leerlingen in een conflict tussen medeleerlingen. Deze vorm van leerlingbegeleiding is ontstaan vanuit de opvatting dat de school meer is dan een leerinstituut en als deel van de maatschappij ook bepaalde vaardigheden moet aanreiken. Bovendien blijkt in de praktijk dat leerlingen vertrouwen hebben in leeftijdsgenoten en soms gemakkelijker met peermediators praten dan met bijvoorbeeld de mentor. De peermediators komen meestal uit klas 3 of hoger. Zij krijgen een speciale training en worden begeleid door een docent. De peermediators worden aan een brugklas verbonden. Leerplicht Als een leerling ernstig spijbelt of herhaaldelijk te laat komt in de les, wordt hij verwezen naar het spreekuur van de leerplichtambtenaar. Zes keer per jaar houdt de leerplichtambtenaar (van Groningen stad) een spreekuur op onze school. Dan wordt besproken wat de redenen zijn van het spijbelen of het te laat komen. Ook is het mogelijk dat u en uw kind worden uitgenodigd bij de leerplichtambtenaar (van uw woonplaats) op kantoor. Ouders krijgen bericht als hun kind voor een van beide spreekuren wordt uitgenodigd. Bij een uitnodiging voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar op school, wordt alleen de leerling verwacht, bij het spreekuur op kantoor wordt de leerling met de ouders verwacht. Frequent verzuim en frequent te laat komen worden doorgegeven aan het digitaal verzuimloket (http://www.ib-groep.nl/zakelijk/verzuimloket). Rebound Om allerlei redenen kan een leerling tijdelijk niet in staat zijn om gewoon naar school te gaan. Rebound, een voorziening van het Samenwerkingsverband PaOn VO20.01 beschikt over de faciliteiten om zo n leerling te helpen. Onze school kan leerlingen tijdelijk verwijzen naar Rebound. 2.5 Bijzondere activiteiten De school kent in alle leerjaren een aantal (vaak buitenschoolse) culturele activiteiten en excursies. In klas 5 krijgt de klassieke vorming een extra verdieping door de Rome- of Griekenlandreis, waarin wij onder meer de 14

15 onderdelen van de Europese cultuurgeschiedenis, die bij verschillende vakken ter sprake zijn gekomen, proberen te integreren. Ook aan de sociaal-emotionele vorming wordt aandacht besteed en wel in de vorm van gerichte projecten. 2.6 Technasium Onze school heeft in juli 2004 samen met vier andere scholen een convenant getekend, waarmee de scholen een inspanningsverplichting zijn aangegaan om in vijf jaar een technasiumstroom te realiseren. Het doel van het technasium is leerlingen de mogelijkheid te geven om naast hun normale gymnasiumcurriculum extra aandacht aan de B-vakken en techniek te besteden en daarmee de keuze voor een vervolgstudie of beroepsopleiding in die richting te stimuleren. De verbinding tussen theorie en praktijk is een belangrijk uitgangspunt. Kenmerkend voor de technasiumstroom is het verplichte vak Ontwerpen & Onderzoeken. Dit vak wordt met een schoolexamen afgesloten. 2.7 Rekenexamen Sinds 2013 is het vak rekenen in een aantal jaarlagen opgenomen in het curriculum ter voorbereiding op het rekenexamen op 3F-niveau. De leerlingen die in 2016 eindexamen, doen hebben in klas 5 het rekenexamen afgelegd. Het behaalde cijfer komt op een bijlage behorende bij de cijferlijst en telt mee in de slaag-/zakregeling. Vanaf het schooljaar wordt rekenen onderdeel van de kernvakkenregel; dat betekent dat leerlingen dan maximaal één vijf mogen hebben voor Nederlands, Engels, wiskunde (voor zover dat laatste vak in hun pakket zit) én de rekentoets waarbij de andere cijfers ten minste een zes moeten zijn. In het PTA van klas 5 en klas 6 wordt beschreven welke gelegenheden er zijn voor de leerlingen om het rekenexamen af te leggen. In het PTA klas 4 wordt beschreven op welke wijze er een rekentoets wordt afgenomen. De bevorderingsnormen klas 1 en 2 specificeren hoe het vak rekenen deel uitmaakt van het eindrapport. 15

16 2.8 Leerlingactiviteiten De leerlingen zijn georganiseerd in het leerlingenparlement. Het leerlingenparlement is een orgaan waarin vertegenwoordigers van de klassen en de leerlingverenigingen zitting hebben. Het leerlingenparlement behartigt de belangen van de leerlingen en geeft - gevraagd en ongevraagd - advies aan de schoolleiding en de medezeggenschapsraad. De vertegenwoordigers worden aan het begin van ieder schooljaar gekozen. De uit het leerlingenparlement gekozen leerlingenraad vormt het dagelijks bestuur, bereidt de algemene vergaderingen voor en onderhoudt de contacten met de schoolleiding. Naast het leerlingenparlement functioneren op school een aantal schoolverenigingen, zoals de FeCo Minerva (de feestcommissie ), Eloquentia (de toneelvereniging), Cicero (de debatvereniging) en Moermansk, een nieuwe vereniging die zich richt op de contacten met een gymnasium in onze zusterstad Moermansk. Muzikale leerlingen kunnen terecht bij Aulos (het schoolorkest) en de verschillende schoolbands. Er is een onder- en bovenbouw schaakteam en verder is er de schoolkrant Aegis die viermaal per jaar verschijnt. De jongste loot aan deze stam is de musicalvereniging Praesenteert, die twee jaar geleden werd opgericht. 2.9 Samenwerking internationaal In het schooljaar heeft het schoolorkest Aulos een reis gemaakt naar Moermansk, zusterstad van de gemeente Groningen. Sindsdien zijn er contacten tussen het Praedinius en Gymnasium 1 in Moermansk. Verder is er een muzikale uitwisseling met het Johannes Althusius Gymnasium in Emden. Vanaf zijn er contacten met het Graf Anton Gunther gymnasium in de stad Oldenburg en worden er voor klas 4 (vak Duits) uitwisselingen georganiseerd. 16

17 MEDEDELINGEN OVER HET SCHOOLJAAR Vakantieregeling en dagen waarop leerlingen vrij zijn Herfstvakantie 17 t/m 25 oktober 2015 Kerstvakantie 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 6 maart 2016 Goede Vrijdag lesdag Paasvakantie 26 maart t/m 3 april 2016 Koningsdag en meivakantie 27 april t/m 8 mei 2016 Pinkstermaandag 16 mei 2015 Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2015 Organisatiedagen (leerlingen vrij) 18 augustus 2015 en 24 november 2015 Diploma-uitreiking 1 juli in de Nieuwe Kerk Promotie klassen 1 t/m 5 15 juli in de Nieuwe Kerk N.B. Voor extra verlof buiten de vakanties om is toestemming nodig van de schoolleiding. Ouders dienen schriftelijk via de toestemming te vragen aan de jaarcoördinator van het betreffende leerjaar. Deze toestemming kan alleen verleend worden wegens: Religieuze feestdagen; De onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan; Andere gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt niet verstaan het een dag eerder vertrekken i.v.m. fileproblemen, huurtermijnen van vakantiewoningen, vluchttijden e.d. Ongeoorloofd verzuim moet door de schoolleiding gemeld worden aan het Bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar kan op grond van zijn bevoegdheid bij overtreding van de leerplichtwet proces-verbaal opmaken. 17

18 3.2 Schooltijden Lestijden maandag t/m vrijdag: 1e uur: uur 2e uur: uur pauze: uur 3e uur: uur 4e uur: uur pauze: uur 5e uur: uur 6e uur: uur pauze: uur 7e uur: uur Aan het begin van het schooljaar wordt voor klas 1, 2 en 3 een rooster voor de gecoördineerde proefwerken opgesteld. Dit is te vinden op de site. Het jaar is opgedeeld in vier perioden: Periode 1 ma 17 augustus 2015 t/m vr 16 oktober 2015 Periode 2 ma 26 oktober 2015 t/m vr 15 januari 2016 Periode 3 ma 18 januari 2016 t/m vr 25 maart 2016 Periode 4 ma 4 april 2016 tot einde schooljaar Voor elke periode wordt een apart rooster gemaakt. Men moet er dus rekening mee houden dat de lestijden per periode kunnen verschillen. Vrijdag het 6 e uur is het vaste uur voor inhaalproefwerken. Dit tijdstip moet door alle leerlingen vrijgehouden worden van buitenschoolse verplichtingen. Extra hulp of begeleiding wordt op maandag- t/m donderdagmiddag na het 5 e uur aangeboden. Van leerlingen die aan deze begeleiding meedoen, wordt gevraagd eventuele buitenschoolse verplichtingen af te zeggen, indien deze samenvallen met de geboden hulp. Voor de klassen 1 t/m 4 is in principe een mentoruur ingeroosterd: de leerlingen moeten de hiervoor in het rooster opgenomen uren vrijhouden. Op een aantal vergadermiddagen wordt gedurende het schooljaar met een veertigminutenrooster gewerkt. De lestijden zijn dan als volgt: 1e uur: 2e uur: 3e uur: 4e uur: 5e uur: 6e uur: uur uur pauze: uur uur uur pauze: uur uur uur 18

19 3.3 Lessentabel In de leerjaren 1,2 en 3 volgen alle leerlingen van dat leerjaar hetzelfde programma. In klas 2 en 3 kunnen leerlingen kiezen voor de technasiumstroom. Zij hebben dan het vak O&O in de tijd dat de andere leerlingen PG+ volgen. In de bovenbouw is de lessentabel afhankelijk van de stroom of het profiel dat de leerling gekozen heeft. In klas 4 zijn er drie stromen: een M(aatschappij)stroom, een N(atuurwetenschappelijke)stroom en een T(echnasium)stroom. De leerlingen leggen zich nog niet vast in een profiel, waardoor de keuzemogelijkheid voor de profielen in klas 5 en 6 groot blijft. In klas 5 en 6 kan men kiezen uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Deze laatste twee kun je ook volgen in de technasiumvariant (met het vak O&O). Al sinds enige jaren werken we met een perioderooster. Op de website zijn de roosters te zien. Onderbouwtabellen Klas 1 Klas 2 Klas 3 Nederlands Latijn Grieks 1 2 2,5 Frans 2,25 1,5 1,5 Duits 2,25 2,25 Engels 2 1,75 1,5 Geschiedenis 1,5 1,5 1,5 Aardrijkskunde 1,5 1,75 Aardrijkskunde/economie 2 Wiskunde* 2,5 2,25 2,75 Natuurkunde 2 Scheikunde 1,5 Natuur-/scheikunde 1,5 Biologie 2 1,75 Tekenen/kunstgeschiedenis 1,5 1 1 Muziek 1 1 Drama 1 1 Rekenen** 0,25 Lichamelijke oefening 2 1,75 1,75 Technasium (O&O) /pg+ *** 3 2/1,5 3/2,5 Mentoruur *In klas 1 wordt binnen de wiskundelessen aandacht besteed aan het vak rekenen. **Voor rekenen wordt in het begin van het jaar een toets afgenomen. Het resultaat op de toets bepaalt of de leerling deelneemt aan de rekenlessen. ***In klas 1 maken alle leerlingen kennis met het technasium (O&O). Aan het einde van klas 1 kunnen leerlingen kiezen om in klas 2 verder te gaan met het technasium. Zij volgen dan het vak O&O in plaats van PG+. Aan het einde van klas 2 kunnen 19

20 deze leerlingen ervoor kiezen door te gaan met O&O in klas 3. Bovenbouwtabellen Klas 4 Klas 5 Klas 6 gemeenschappelijk deel Nederlands 2,5 2,5 2,25 Engels 2 2,25 1,75 Lichamelijke oefening 1,75 1,75 1 Algemene natuurwetenschappen 0,5 Maatschappijleer 1,5 Filosofie 1,5 Mentoruur 1 PG+* 1,5 1,5 Profielwerkstuk 1,5 profiel- en keuzedeel Latijn (+kcv) 3 3,75 3,25 Grieks (+kcv) 3 3,75 3,25 Frans 1,5 2,75 2,25 Duits 1,5 2,75 2,25 Wiskunde A 2,5 2,25 2,5 Wiskunde B 3 3 2,75 Wiskunde C 2,25 2,25 Wiskunde D 2,25 1,5 Economie 1,5 2,75 2,25 Aardrijkskunde 1,5 2,25 2,25 Geschiedenis 1,5 3,25 3 Filosofie 2,75 2,25 Tekenen/kunstgesch. 1,5 2,75 2,25 Natuurkunde 1,5 2,5 3 Onderzoek&Ontwerpen* 4 4 1,75 Scheikunde 1,5 2,5 2,25 Biologie 1,5 2,75 2,25 Rekenen** 0,25 *O&O wordt deels in PG+-tijd gevolgd. Leerlingen met O&O volgens dus geen apart PG+-programma. **Voor rekenen wordt in het begin van het jaar een toets afgenomen. Het resultaat op de toets bepaalt of de leerling deelneemt aan de rekenlessen. 20

21 4 TOETSING EN BEVORDERINGSNORMEN Een volledig overzicht van de regels met betrekking tot de toetsing en de overgang is voor klas 1, 2 en 3 te vinden in het 'Schoolreglement' en voor klas 4, 5 en 6 in het 'Programma voor Toetsing en Afsluiting'. Deze brochures worden op de website gepubliceerd. Aan de leerlingen van klas 4, 5 en 6 wordt het PTA ook uitgereikt. 5 SCHOOLREGELS In de karakterisering van het Praedinius Gymnasium staat: het Praedinius Gymnasium leidt de leerlingen op tot kritische en zelfstandig denkende burgers, d.w.z.: de uitspraken en oordelen van de leerlingen zijn gefundeerd en de leerlingen zijn bereid deze te verdedigen; de leerlingen staan open voor kritiek, ook op hun eigen standpunten en hun gedrag. Het Praedinius Gymnasium leert de leerlingen wat hun verantwoordelijkheden zijn en stimuleert ze daarnaar te handelen. Zij tonen respect voor anderen en hun opvattingen. Minachting en gebrek aan respect worden niet getolereerd. Het Praedinius Gymnasium benadrukt dat de leerling oog moet hebben voor zijn omgeving en dat hij daar zorgzaam mee omgaat. Dit zijn algemene uitgangspunten van waaruit we het gedrag van de leerlingen beoordelen en evalueren. Deze algemene uitgangspunten worden meer in detail uitgewerkt in het 'Schoolreglement', dat op de website te vinden is. Gedetailleerde regels zijn er op het gebied van absentie (geoorloofde en ongeoorloofde afwezigheid, te laat komen, verwijdering uit de les en verwijdering van school), op het gebied van zorg voor de omgeving en er zijn regels hoe te handelen in geval van brand. 21

22 6 DIVERSEN 6.1 Leerlinggegevens De gegevens van leerlingen en ouders zijn opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Ten aanzien van het gebruik van dit bestand is het Gemeentelijk Privacy-reglement van de gemeente Groningen van kracht. Wijzigingen in de op school bekende gegevens van de leerlingen dienen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk, doorgegeven te worden aan de leerlingadministratie. Als de leerling - om wat voor reden dan ook - van school gaat, moet dit altijd schriftelijk gemeld worden. De leerling krijgt een bewijs van uitschrijving dat bij de nieuwe school van de leerling ingeleverd moet worden. 6.2 Vertrouwenspersoon, schoolarts Voor leerlingen met persoonlijke problemen heeft onze school de volgende vertrouwenspersonen: mevrouw Oosting De school onderhoudt goede contacten met de schoolarts, die voor leerlingen met vragen, lichamelijke klachten en andere problemen bereikbaar is onder telefoonnummer Nadere inlichtingen geeft mw. Oosting. Ook in geval van ongewenste intimiteiten kunnen leerlingen contact opnemen met de schoolarts. Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs Verantwoordelijkheid van de school bij buitenschoolse activiteiten Veel, maar niet alle buitenschoolse activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. Wanneer een activiteit valt onder verantwoordelijkheid van de school betekent dit, dat de school alles zal doen om die activiteit naar behoren te laten plaatsvinden. Hierbij doet de school of doen de vertegenwoordigers van de school wat in redelijkheid verwacht mag worden. Het spreekt vanzelf dat leerlingen naar mate zij ouder worden ook zelf steeds meer verantwoordelijkheid kunnen dragen. 6.4 Klachtenregeling Voor het Praedinius Gymnasium geldt de klachtenregeling, zoals die door het bevoegd gezag is vastgesteld. Voor ouders die een klacht willen indienen, ligt een exemplaar van het reglement op school ter inzage. 6.5 Vraagbaak Wie vragen heeft over het onderwijs kan ze stellen aan 5010, een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, via een gratis telefoonnummer: De informatielijn is op werkdagen open van

23 tot uur, vakanties uitgezonderd. Ook kan men informatie vinden op de website: Deze site biedt bovendien de mogelijkheid om per e- mail vragen te stellen. 23

24 7 VOORZIENINGEN EN KOSTEN 7.1 Boekenfonds en leermiddelen Schoolboeken en les- en practicummateriaal worden gratis door de school aan de leerlingen beschikbaar gesteld. Nadere informatie omtrent het ophalen en inleveren van de boeken wordt via mail of de website of PG-tv verspreid. In principe mag je niet schrijven in de boeken. Voor boeken waar dit wel voor geldt wordt dit specifiek aangegeven op de boekenlijst die je aan het begin van het schooljaar krijgt uitgedeeld. Bij vermissing van een schoolboek dien je via school een vervangend boek aan te schaffen. Bij vragen of onduidelijkheden over schoolboeken, tussentijdse pakketwissel of schoolverlaten en andere zaken met betrekking tot boeken kunt u zich wenden tot de boekenfondscoördinator Woordenboeken, atlassen, rekenmachines e.d. worden niet door de school betaald. De leerlingen moeten deze middelen zelf aanschaffen. 7.2 Ongevallenverzekering Voor leerlingen heeft de school verschillende verzekeringen afgesloten: - De ongevallenverzekering; deze verzekering geldt van een uur voor schooltijd tot een uur na schooltijd (tenzij de reisduur langer is); - De schoolreisverzekering; deze verzekering geldt tijdens schoolexcursies en dekt ongevallen, bagage maar ook de kosten van reisonderbreking bij sterfgevallen van familieleden tot de tweede graad (N.B.: De verzekering geldt niet voor kosten van materiële schade met uitzondering van bril, gedragen kleding en meegebracht studiemateriaal); - De aansprakelijkheidsverzekering stagiaires; deze verzekering dekt kosten veroorzaakt aan de bedrijven waar leerlingen uit de 4 e klas maatschappelijke stage lopen. Bovengenoemde verzekeringen zijn ondergebracht bij Meeús en Bureau Verzekeringen van de gemeente Groningen. Voor vragen over de verschillende verzekeringen kunt u zich richten tot mw. P. Vos. 7.3 Schoolverenigingen en schoolkrant De schoolverenigingen organiseren verschillende activiteiten op o.a. muziek-, toneel- en filmgebied; er worden schoolfeesten georganiseerd en viermaal per jaar wordt de schoolkrant Aegis gepubliceerd. De schoolverenigingen zijn: - Minerva (FECO): de feestcommissie - Eloquentia (ELO): de toneelvereniging - Aulos: het schoolorkest - Aegis: de schoolkrant - Praesenteert: de musicalvereniging - Moermansk: een vereniging die zich richt op de banden tussen onze school en Gymnasium No. 1 in Moermansk (Rusland) - Cicero: de debatvereniging 24

25 - Schaken: er is geen officiële schaakvereniging, maar elk jaar wordt wel door een groep leerlingen deelgenomen aan landelijke schaakcompetities meerdere schoolbands 7.4 Muziekkelder Naast het schoolorkest Aulos zijn er meerdere schoolbands, die zich vooral richten op de popmuziek. Ten behoeve van deze bands is in het gebouw aan de Turfsingel in de kelder een goed geoutilleerde oefenruimte ingericht. Van deze muziekkelder wordt dagelijks gebruik gemaakt. 7.5 Stichting Praediniusfonds De Stichting Praediniusfonds heeft als doel het bijdragen aan de instandhouding en bloei van het zelfstandig openbaar categoriaal gymnasiaal onderwijs in Groningen en omstreken in de breedste zin van het woord en het bijdragen tot de bloei van het Praedinius Gymnasium te Groningen in het bijzonder, door het bevorderen van goed onderwijs en ontspanning in schoolverband. Het stichtingsbestuur bestaat uit tenminste vijf en maximaal negen personen. Vijf bestuurders worden benoemd door het bestuur van de oudervereniging van het Praedinius Gymnasium, waarvan: - drie leden op voordracht van de oudervereniging van het Praedinius Gymnasium, waarvan tenminste één uit het bestuur van de oudervereniging van het Praedinius Gymnasium - één lid oud-leerling van het Praedinius Gymnasium - één lid leerling van het Praedinius Gymnasium. Bestuurders van het openbaar onderwijs Groningen en personeelsleden met een formeel dienstverband bij het Praedinius Gymnasium zijn uitgesloten van het bestuurslidmaatschap. 7.6 Oudervereniging en ouderraad De oudervereniging heeft tot doel de betrokkenheid van de ouders bij het Praedinius Gymnasium te bevorderen. Daartoe organiseert zij algemene ouderavonden met afwisselend een didactisch en een cultureel onderwerp en klassenouderavonden ter bespreking van specifiek klasgebonden problemen met de jaarcoördinator en algemene problematiek met de schoolleiding. De inkomsten komen uit de vrijwillige bijdragen van de ouders. Het bestuur van de oudervereniging en de ouderraad vormen een personele unie. De ouderraad vergadert maandelijks in aanwezigheid van de rector en een docent die als adviserend lid is aangewezen. Het bestuur van de oudervereniging benoemt vijf bestuurders van de Stichting Praediniusfonds. 7.7 Ouderraadbijdrage In onze septembernota vragen wij de ouders om een ouderraadbijdrage à 35,- per leerling. De oudervereniging krijgt de beschikking over deze middelen en beslist waarvoor deze middelen worden ingezet. 25

26 Wij vragen bij de oudervereniging subsidie aan voor onder andere extra activiteiten ter profilering van de school en bijzondere aanschaffingen waarin het budget van de school niet voorziet. Voorbeelden hiervan uit het recente verleden zijn: extra voorzieningen in de mediatheek en de Lustrumvoorstelling van ELO. Bovendien worden verzoeken van ouders om financiële steun voor hun kind uit deze vrijwillige bijdrage gefinancierd (zie ook 7.17). 7.8 Activiteiten en excursies Gedurende het schooljaar staan diverse excursies en activiteiten op het programma. In een van de eerste weken van het schooljaar gaan de eerste klassen op kennismakingskamp, waar ze op informele wijze elkaar kunnen leren kennen. Ook in de vierde klas, waar de klassenindeling opnieuw wordt bepaald als gevolg van verschillende pakketkeuzes, is er een kennismakingsactiviteit. In de alle klassen worden meerdere projecten en culturele activiteiten georganiseerd. In de 3e klas vindt een meerdaagse excursie naar Zuid-Limburg plaats. In de klassen 1 en 2 worden door de leerlingen activiteiten uitgevoerd in het kader van maatschappelijke stage. De 3e en 4e klassen worden voorgelicht over beroeps- en pakketkeuze. De 4e klas heeft een projectweek: het Arbeidservaringsproject. De 5e klas maakt een 8-daagse excursie naar Rome of Griekenland. Gezien de hoge kosten voor beide reizen (ongeveer 795,- all in, zakgeld niet inbegrepen) bestaat er een termijnbetalingsregeling. Ouders betalen dan in klas 2 t/m 5 jaarlijks een voorschot van 200 per jaar met een eindafrekening in de laatste maanden voor vertrek. Deelname aan deze regeling is vrijwillig. Aan het begin van de tweede klas krijgen ouders een keuzeformulier waarop zij kunnen aangeven of zij wensen deel te nemen aan de regeling. De termijnbedragen worden dan aan hen gefactureerd. Wanneer een leerling de school verlaat voordat deze de excursie naar Rome/Griekenland heeft meegemaakt, wordt het gespaarde bedrag gerestitueerd. Het is raadzaam dat de ouders een annuleringsverzekering afsluiten voor deze reis. Voor meer informatie over de Rome-/Griekenlandreis en de verzekering kunt u contact opnemen met mw. W. Engels of dhr. J. Offereins. 7.9 Mediatheek De school beschikt over een goed geoutilleerde mediatheek in het gebouw aan de Kruitlaan. De bibliotheek is hierin ondergebracht. Leerlingen kunnen uit deze collectie maximaal 5 boeken lenen. Mediatheekboeken worden uitgeleend voor een periode van 3 weken. Wanneer deze tijd te kort is, kan de uitleenperiode verlengd worden. Wordt een boek te laat terug gebracht dan kost dit 0,10 per schooldag. Er wordt gewerkt aan een geautomatiseerde catalogus. Hiermee kan eenieder zelf op het leerlingennetwerk in het boekenbestand van de school zoeken. De mediatheek is tevens studieruimte waar leerlingen op eigen initiatief terecht 26

27 kunnen. Er staan 40 computers waarmee leerlingen op het schoolnetwerk kunnen werken. Daarnaast zijn er nog 50 plaatsen om huiswerk te maken, te studeren, te lezen, etc. De regels in de mediatheek zijn, kort samengevat, als volgt: - in stilte werken voor school; - eten is verboden; - drinken mag alleen uit afsluitbare flesjes; - het geluid van mobiele telefoons staat uit. Iedere Praediniaan is automatisch -gratis- lid van de mediatheek. De mediatheek is dagelijks geopend van 8:30 16:30 uur Schoolfotograaf Aan het begin van het schooljaar worden de leerlingen door de schoolfotograaf op de foto gezet. Deze foto wordt onder andere gebruikt voor onze administratie en eventueel voor de schoolpas. In het verleden werden de foto s standaard aan iedereen verstrekt en werd een bijdrage hiervoor gevraagd via de septembernota. Deze regeling is vervallen. Ouders kunnen de foto s nabestellen rechtstreeks bij de fotograaf. Over de werkwijze ontvangt u separaat bericht Schoolpas Iedere leerling krijgt een schoolpas. Deze wordt aan het begin van klas 1 uitgereikt. De pas wordt gebruikt voor de garderobekastjes, absentieregistratie, de fietsenstalling en legitimatie tijdens schoolfeesten. Als de leerling de schoolpas kwijtraakt, moet er voor 5,- een nieuwe pas aangeschaft worden. Een eenmalige bijdrage voor deze voorziening is opgenomen in de septembernota van klas Garderobekastjes Iedere leerling heeft de beschikking over een elektronisch garderobekastje. Met de schoolpas kunnen leerlingen het garderobekastje openen. Het gebruik van de kastjes is verplicht. De schoolleiding heeft het recht om de garderobekastjes te (laten) openen. Bij wangebruik kan de leerling de beschikking over een garderobekastje worden ontnomen. Een collectieve bijdrage voor de garderobekastjes is opgenomen in de septembernota Fietsenstalling Voor alle leerlingen is de bewaakte fietsenstalling van de school beschikbaar. De bewaking is in handen van De Stallingen van stichting Werkpro Groningen. Openingstijden zijn van 8.00 tot uur. Tijdens deze uren is er toezicht bij fietsenstalling Turfsingel en Kruitlaan. Bij diefstal of vermissing van fiets of brommer is school of de Stallingen niet aansprakelijk. Een lekke band kan geplakt worden voor 2. Als deze aan het begin van de ochtend wordt 27

SCHOOLGIDS 2014-2015 PRAEDINIUS GYMNASIUM

SCHOOLGIDS 2014-2015 PRAEDINIUS GYMNASIUM SCHOOLGIDS 2014-2015 PRAEDINIUS GYMNASIUM 1 september 2014 Turfsingel 82 9711 VX Groningen 050-3120559 www.praedinius.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1 ADRESSEN... 3 2 ALGEMENE INFORMATIE... 9 2.1 Karakterisering van

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Programma Plenaire bijeenkomst met de afdelingsleiding Informatie profielkeuze door de decaan Kennismaking ouderraad Kennismaking met de mentor

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR START SCHOOLJAAR ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers ) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM

INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR START SCHOOLJAAR ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers ) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR 2011-2012 START SCHOOLJAAR 2012-2013 ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers 2012-2013) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM Meridiaan College Vestiging Het Nieuwe Eemland Daam Fockemalaan 12

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015 Informatieavond profielkeuze 3 vwo 19 januari 2015 Programma 20.00 uur: Welkom en inleiding Informatie over culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer Informatie over de profielen 20.45 uur: Bijeenkomst

Nadere informatie

Profielkeuze Vwo 3. Het doel is: Op basis van reële zelfkennis, een gedegen keuze maken!

Profielkeuze Vwo 3. Het doel is: Op basis van reële zelfkennis, een gedegen keuze maken! Profielkeuze Vwo 3 Profielkeuze in het algemeen Dit jaar maakt uw dochter/zoon een belangrijke keuze in haar/zijn schoolloopbaan. Er moet een profiel gekozen worden: vakken waarin uw kind eindexamen gaat

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014

SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014 SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014 Inleiding Het Kennemer Lyceum is een school voor Gymnasium, Atheneum en Havo. De school verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Algemeen betekent

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017 TELICHTING bij PTA opleiding havo Klas 10h/11h 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2017-2018 pleiding havo 1 Toelichting bij PTA 2017 2018 opleiding havo Inleiding

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016

Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016 Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016 Sprekers: De heer Van Hoof Mevrouw Groenendijk Mevrouw Melief/Mevrouw Bovenberg Cantina Aula Leopoldzaal Motto Ex pluribus unum Schooltype - Categoriaal

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

WELKOM OP BERNRODE! ouderavond klas 1 woensdag 3 juni 2015

WELKOM OP BERNRODE! ouderavond klas 1 woensdag 3 juni 2015 WELKOM OP BERNRODE! ouderavond klas 1 woensdag 3 juni 2015 Programma: Kennismaken met de school Onderwijs op Bernrode KENNISMAKEN Ouderavond: introductie op Bernrode - wie doet wat? - informatie (begin)

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v)

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v) TELICHTING bij PTA opleiding vwo (klas 10 v / 11 v / 12 v) 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Toelichting bij PTA vwo Tweede fase 3 Formulier profielkeuze 4 Keuzeformulier 10 vwo 5 Keuzeformulier 11

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Inleiding In de laatste jaren is de ouderbijdrage regelmatig in het nieuws geweest. Daardoor zijn de meeste ouders zich er meer bewust van geworden dat het

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond 11 oktober 2016

Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond 11 oktober 2016 Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond 11 oktober 2016 1 Cygnus Gymnasium 5 e Klas 2 Website tab leerlingen & ouders : voor alle relevante informatie vrij toegankelijk Daarnaast info in Cygnalement

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2016-2017 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 1 Examencommissie De examencommissie is als volgt samengesteld: voorzitter:

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

WEGWIJZER OPEN HUIS HET VLIER 2017

WEGWIJZER OPEN HUIS HET VLIER 2017 Kies voor méér. Ga voor Het Vlier Algemene voorlichting over ons onderwijs en onze school wordt verzorgd door de heer Van den Hoogen. Deze worden gegeven om 18.15 uur, 19.15 uur en 20.00 uur in lokaal

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Vragen? -> l.smeur@praedinius.nl. Decaan: Hero Boonstra h.boonstra@praedinius.nl. Conrector 3/4: Mathijs de Vroome m.d.vroome@praedinius.

Vragen? -> l.smeur@praedinius.nl. Decaan: Hero Boonstra h.boonstra@praedinius.nl. Conrector 3/4: Mathijs de Vroome m.d.vroome@praedinius. Vragen? -> l.smeur@praedinius.nl Decaan: Hero Boonstra h.boonstra@praedinius.nl Conrector 3/4: Mathijs de Vroome m.d.vroome@praedinius.nl Wie doet wat? ziek- en herstelmelding/verlof aanvragen Bovenbouwfeest

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie

VAVO COLLEGE HAVO/VWO. VAVO College is onderdeel van

VAVO COLLEGE HAVO/VWO. VAVO College is onderdeel van VAVO COLLEGE HAVO/VWO VAVO College is onderdeel van 2 Alsnog je HAVO- of VWO-diploma halen? Bij het VAVO College Helmond kan dat! Ook kun je certificaten op HAVOof VWO-niveau behalen. Die certificaten

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

OUDERAVOND KLAS 5 2015-2016

OUDERAVOND KLAS 5 2015-2016 OUDERAVOND KLAS 5 2015-2016 Donderdag 17 september 2015 19:00-21:30 Gymnasium Bernrode heet u van harte welkom! Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Programma Algemeen door Mw. Van de Pas (jaarlaagcoördinator)

Nadere informatie

H A V O 4 S P E C I A L

H A V O 4 S P E C I A L H A V O 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Wie zijn wij Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! Onze missie Het Niftarlake College

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering

Determinatie en Bevordering Determinatie en Bevordering 2014-2015 sept. 2014 def. 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

OUDERAVOND KLAS 2. donderdag 5 november 2015

OUDERAVOND KLAS 2. donderdag 5 november 2015 OUDERAVOND KLAS 2 donderdag 5 november 2015 Planning van de avond Plenair deel door coördinator 20.15 20.45 Voorstellen ouderraad 20.45 21.00 Klassikaal deel met mentor 21.00 21.30 Mentor - coördinator

Nadere informatie

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL Maandag 29 september 2014 Welkom Even voorstellen Team 3 TL Mentoren 3T1: de heer Remerij 3T2: de heer van de Velde 3T3: mevrouw Wuytack 3T4: de heer Kemp Teamleider:

Nadere informatie

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren:

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren: Bussum, 11 september 2014 Geachte mevrouw, mijnheer, Hierbij verstrek ik u informatie over de ouderbijdrage. Het Willem wil kwaliteit bieden in de breedste zin van het woord. Daartoe bieden wij de leerlingen

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

OUDERAVOND KLAS 1. donderdag 5 november 2015

OUDERAVOND KLAS 1. donderdag 5 november 2015 OUDERAVOND KLAS 1 donderdag 5 november 2015 Planning van de avond Plenair deel door coördinator (Ymke Lemmens) 19.00 19.30 uur Voorstellen ouderraad 19.30 19.45 uur Klassikaal deel met mentor 19.45 20.30

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Ouderavond. klas 5 21 september 2016

Ouderavond. klas 5 21 september 2016 Ouderavond klas 5 21 september 2016 Programma ouderavond Intro Verdeling over de profielen Cijfers, toetsen, Magister, bevorderingsnormen, inhalen en herkansen, ziekmelden in toetsweek rekentoets Schoolregels:

Nadere informatie

De Tweede Fase op Beekvliet. 26 januari 2016 De Tweede Fase op Beekvliet - Ouderavond klas 3 1

De Tweede Fase op Beekvliet. 26 januari 2016 De Tweede Fase op Beekvliet - Ouderavond klas 3 1 De Tweede Fase op Beekvliet 26 januari 2016 De Tweede Fase op Beekvliet - Ouderavond klas 3 1 Overzicht Tweede Fase Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrije deel Profielwerkstuk Profielvakken Profielkeuzevak(ken)

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1 REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1 a. Wet: de Wet Medezeggenschap Onderwijs, Stb 778, van 16 december 1981. b. Medezeggenschapsraad (M.R.): Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 5 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerling-coordinator havo BB: mw.

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2014/2015 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

De Tweede Fase op Beekvliet. De Tweede Fase op Beekvliet - Ouderavond klas 4

De Tweede Fase op Beekvliet. De Tweede Fase op Beekvliet - Ouderavond klas 4 De Tweede Fase op Beekvliet Inhoudsopgave De Tweede Fase klas 4 t/m 6 Te maken keuzes in klas 4 Rekening houden met exameneisen LOB in klas 4 t/m 6 Overzicht Tweede Fase Gemeenschappelijk deel Profieldeel

Nadere informatie