VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel"

Transcriptie

1 VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf von een hoekwoning vanaf von & een tweekapper vanaf von Tweekap kavel ca 175 m²

2 VEENDAM locatie DIT WORDT UW HUIS Dit huis bestaat in de basis uit twee woonlagen en een zolderverdieping in de kap. Op de begane grond is de entree aan de voorzijde en kom je via de hal in de woonkamer met aansluitend de keuken. Het toilet is in de hal te vinden, net als de trap naar boven. Op de eerste verdieping zijn in de basis drie slaapkamers opgenomen en de badkamer, voorzien van een wastafel- en een douchecombinatie. Met een vaste trap is van af de overloop de zolderverdieping te bereiken, waar zich ook de wasmachineaansluiting en de cv-installatie bevinden. De zolder is vrij indeelbaar. HET KOMPAS Het Kompas is de naam van de school die op deze locatie heeft gestaan. Aan de Kleine Vaartlaan en de Klipperstraat realiseren we een klein nieuw wijkje, waarvan de eerste negen woningen nu zijn gerealiseerd (bouwnummers 17-25). Parkeerruimte is achter het huis, dus uit het zicht en veilig op eigen terrein. Omdat Sorghvliet een bestaande wijk is waar het groen al jaren de kans heeft gehad te groeien, is de locatie direct al omgeven door volgroeit opgaand groen en mooie bloeiende rododendrons. De volgende fases van het plan worden qua verschijningsvorm volledig in lijn met de eerste serie gebouwd. Alleen qua installaties wijken de woningen af. Bouwnummer 5-16 worden met de energieprestatie die het nieuwe bouwbesluit eist gerealiseerd.

3 begane grond Woonkamer: 24 m² Keuken: 9 m² Hal: 6 m² Toilet Trapkast Basis: 5.40 m breed en 9.11 m diep Diepte met 1.20 m uit te breiden (achter).

4 eerste verdieping Grote slaapkamer: 14.5 m² Tweede slaapkamer: 9.5 m² Derde slaapkamer: 6.0 m² Badkamer: 5.7 m² Overloop Basis: drie slaapkamers. Binnenwanden zijn te schuiven en/of kunnen komen te vervallen. In de badkamer is een toiletaansluiting meegenomen.

5 zolderverdieping Ruime zolderverdieping onder de kap, bereikbaar met vaste trap. De wasmachineaansluiting en cvinstallatie staan compact opgesteld onder het schuine dak. Basis: één grote (berg)ruimte. Op de achterzijde is een dakkapel optioneel mogelijk, of een groot dakraam, om lekker veel licht op de zolder te krijgen.

6 gevels De gevels worden in verschillende kleuren metselwerk opgetrokken, vergelijkbaar met de al gerealiseerde woningen aan de Klipperstraat. bij alle woningen zit de voordeur aan de linkerzijde en is aan die zijde ook de trapopgang. Opties: in de achtergevel is bijvoorbeeld een pui of openslaande deuren mogelijk in plaats van het grote raam. De woonkamer kan worden uitgebreid met 120 cm. Hoekhuis links Tussenwoningen (plattegronden afgebeeld in deze brochure) Hoekhuis rechts De gevels van zowel de tweekappers komen overeen met die van de hoekwoningen als hier op tekening weergegeven. De bouwnummers 5-6 en 7-8 zijn tweekappers. Bouwnummers 9-13 vormen gezamenlijk een blok van vijf huizen (als getekend hierboven) en is een blok van drie huizen. Bij alle woningen zit de voordeur aan de linkerzijde en is aan die zijde ook de trapopgang. Een hoekhuis of tweekapper links wijkt in die zin af van een variant rechts, als het om de positie van de zijgevel ten opzichte van de plattegronden gaat. Een woning links heeft een schuine kap boven de trap op zolder, een rechterwoning heeft die schuine kap juist aan de andere kant. Voorgevelkleuren zijn als volgt bepaald, per bouwnummer: 5 rood - 6 geel - 7 grijs - 8 paars - 9 grijs - 10 geel - 11 rood - 12 grijs - 13 paars - 14 geel - 15 grijs - 16 rood.

7 Verkoop, Ontwikkeling en Realisatie VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Noord Rottinghuis Aannemingsbedrijf bv Hereplein 9-10 Postbus AA GRONINGEN T (050) E Brochure, verkooptekeningen en technische omschrijving De opgenomen perspectieftekeningen geven een artist-impressie weer, waaraan nadrukkelijk geen rechten kunnen worden ontleend. Deze technische omschrijving vormt één geheel met de verkoop-/contracttekeningen van de basiswoningen. De tekeningen van de opties c.q. alternatieven zijn informatief aan de verkoop-/contracttekeningen toegevoegd en worden niet nader omschreven. Zij maken geen deel uit van de contractstukken. In de sfeer van meer- en minderwerk kunnen deze varianten worden gerealiseerd. Uiteraard voor zover het stadium waarin de voorbereiding respectievelijk de uitvoering zich bevindt dat toelaat. Daar waar in deze technische omschrijving merken en/of houtsoorten zijn genoemd, dient hieraan te worden toegevoegd: of een daarmee vergelijkbaar, gelijkwaardige, uitvoering ter keuze van het uitvoerend bouwbedrijf. Ligging bouwterrein De ligging van het bouwterrein en de wijze waarop de kavels zijn gesitueerd, is weergegeven op de verkooptekeningen. Grootte bouwterrein De grootte van de kavels is bepaald op grond van een voorlopige opgave van Gemeente Noordenveld. Verschillen kunnen voorkomen. Om die reden wordt in de koop-/aannemingsovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid als "ongeveer". De opgegeven kavelgrootte is gebaseerd op de situatie als aangeduid op de verkooptekeningen. Erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen Indien het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden noodzakelijk maakt, zal de notaris deze erfdienstbaarheden in de akte van levering vestigen. Dit geldt eveneens voor de eventueel nog nader door Gemeente Noordenveld op te leggen bijzondere verplichtingen, erfdienstbaarheden en kettingbedingen. Voor nadere informatie hierover, verwijzen wij naar de aan de koop-/aannemingsovereenkomst gehechte lijst met bijzondere bepalingen en/of het concept van de akte van levering van de notaris. De notaris kan de verkrijger hierover desgewenst nader informeren. Levering van gas en elektra door energiebedrijven Door de liberalisering van de energiemarkt is bent u als koper vrij in de keuze van een energieleverancier betreffende de levering van gas en elektra. Om de woning aan u op te kunnen leveren is het noodzakelijk dat de woning tijdig beschikt over alle nutsaansluitingen en dat er tijdig energie door de betreffende energiebedrijven wordt geleverd. Om deze reden wordt er door de ondernemer contracten afgesloten met energieleveranciers. De keuze van de leveranciers ligt bij de ondernemer. Deze contracten worden door de koper overgenomen gedurende de periode van het betreffende contract. Hierna is de koper vrij in zijn of haar keuze van energieleverancier.

8 Uitvoeringsduur, datum van aanvang De uitvoeringsduur van de woningen bedraagt maximaal 150 werkbare werkdagen, gerekend vanaf de datum van gereedkomen van de beganegrondvloer van de betreffende woning. De bouw is gestart op het moment waarop begonnen wordt met het ontgraven van de bouwput. De benodigde bouwtijd om de gevolgschade van onvoorziene omstandigheden en/of onwerkbaar weer te verhelpen, zoals bijvoorbeeld brand-, storm- en waterschade wordt aangemerkt als onwerkbare werkdagen. Daardoor wordt de uitvoeringsduur vermeerderd met het aantal werkbare dagen dat nodig is voor het verhelpen van deze schade. Diversen Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de maten op de verkoop-/contractstukken uitgedrukt in millimeters. De maten zijn onder voorbehoud van om en nabij. In de dekvloeren van de woningen zijn ter plaatse van begane grond en alle verdiepingen elektraleidingen en/of waterleidingen en/of gasleidingen aangebracht. Bovendien zijn de begane grondvloer en de eerste verdieping voorzien van vloerverwarming in de dekvloer. De verkrijger dient er rekening mee te houden dat wanneer in de vloeren gespijkerd wordt voor bijvoorbeeld parket of vloerbedekking op lat, deze leidingen kunnen beschadigen. Infrastructuur/terreininrichting De door de ondernemer eventueel aan te brengen voorzieningen voor infrastructuur, zoals bijvoorbeeld paden, tuinmuren, groen en schuttingen, vallen niet onder de Garantie- en Waarborgregeling. Technische omschrijving Bouwbesluit De ontworpen woning voldoet aan de eisen van het in 2012 vingerende Bouwbesluit. De belangrijkste wijzigingen in het Bouwbesluit hebben betrekking op: gemakkelijkere beloopbaarheid trappen; rookmelders in woningen; plafondhoogte (minimaal 2600 mm); vrije hoogte ter plaatse van deuren (minimaal 2300 mm); verbeteringen ten aanzien van constructies ter voorkoming van contactgeluid. NB: De aangegeven plafondhoogte is de minimale hoogte volgens Bouwbesluit. Voor de goede orde; de plafondhoogte van de woning bedraagt 2650 mm, zoals in de doorsneden is aangegeven. Ook is de benaming van de diverse vertrekken gewijzigd, zo wordt er niet meer gesproken over een woon-, slaapkamer, keuken of hal, maar over verblijfs-, onbenoemde- en verkeersruimten. Deze technische omschrijving is in grote lijnen aangepast aan de terminologie van het Bouwbesluit. Ook uw garantieregeling is hierop aangepast. Voor meer informatie over het Bouwbesluit kunt u zich wenden tot de gemeentelijke instanties van de gemeente waarin uw woning wordt gebouwd. Hieronder vindt u een overzicht van de benamingen zoals gebruikt in het Bouwbesluit en de garantieregeling: Woonkamer, keuken : verblijfsruimte Slaapkamers : verblijfsruimte Entree/overloop : verkeersruimte Toilet : toiletruimte Badkamer : badruimte Meterkast : technische ruimte Zolder : onbenoemde ruimte Berging : bergruimte Peil van de woning Het peil (-P-) van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte beganegrondvloer. De peilmaten hebben een hoogteverschil in verband met het niveauverschil in de bestrating. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Gemeente Veendam. Vanwege hoogteverschillen in het terrein en om een goede afwatering te verkrijgen, kunnen een aantal tuinen en woning toegangspaden enigszins hellend worden aangelegd.

9 Grondwerk De nodige grondwerken zullen worden verricht voor funderingen, leidingen en bestratingen. De tuinen worden afgewerkt met uitkomende grond. Er wordt geen extra grond aangevoerd voor de tuinen en overtollige grond wordt niet afgevoerd (gesloten grondbalans). Rioleringswerken De aanleg- en aansluitkosten van de vuilwaterriolering op het gemeenteriool is in de koop-/aanneemsom begrepen. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90 C hittebestendig is. Het rioleringssysteem wordt belucht; het is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Het regenwater wordt afgevoerd volgens voorschriften van Gemeente Veendam. Bestrating Vanaf de erfgrens tot aan voordeur wordt een pad aangelegd, bestaande uit één rij betontegels, kleur grijs. De vloeren van de buitenbergingen worden in grijze betontegels uitgevoerd. Naast de berging leggen wij twee rijstroken aan zodat er een auto op eigen terrein kan worden geparkeerd. De eventuele bestratingen buiten de erfgrens worden verzorgd door Gemeente Veendam. De bestrating valt niet onder de garantievoorwaarden van Woningborg. Terreininventaris De hoeken van het perceel worden, daar waar Rottinghuis dat nodig acht, aangegeven met een houten paaltje. Tuinen: de erfscheiding van de voortuin wordt in overleg met Gemeente Veendam bepaald. CAI-kastjes: op enkele plaatsen kunnen CAI-kastjes opgenomen worden in de erfscheiding. Terrasscherm: er worden geen terrasschermen tussen de woningen ter plaatse van de achtergevel aangebracht. Verbindingselement bergingen: de bergingen worden onderling verbonden door middel van een duurzame houten constructie. Fundering Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het uitgevoerde terreinonderzoek, wordt een funderingssysteem toegepast. Een en ander conform het advies van de constructeur en in overleg met Bouw- en Woningtoezicht. De ruimte onder de beganegrondvloer wordt licht geventileerd door middel van muisdichte roosters in de voor- en achtergevel. Wandconstructies Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast: buitengevels van de woningen: metselwerk in twee kleuren, volgens verkooptekening; binnenspouwbladen van voor-, achter- en zijgevel: geprefabriceerd beton; woningscheidende wanden: geprefabriceerd beton. De woningscheidende wand heeft een ankerloze spouw. Aan het begrip "ankerloze spouw" mag geen verwachtingspatroon worden gekoppeld dat uitgaat boven het niveau van het Bouwbesluit; lichte scheidingswanden in de woningen: wanden van cellenbetonelementen, Gibo-blokken of daarmee vergelijkbare gelijkwaardige uitvoering ter keuze van de ondernemer. de gevels van de buitenbergingen bestaan uit geïmpregneerde houten rabatdelen. De isolatiewaarde (Rc genoemd) van de gehele buitenspouwconstructie heeft een Rc 4,0 m²k/w ter plaatse van de gevelstenen. De buitengevels van de woningen worden uitgevoerd als schoonmetselwerk, het voegwerk wordt iets verdiept en doorgestreken in een nader te bepalen kleur. Vloerconstructies De geïsoleerde beganegrondvloer (uitwendige scheidingsconstructie met een Rc 5,0 m² K/W) is als volgt samengesteld: betonsysteemvloer. De eerste en tweede verdiepingsvloeren (inwendige scheidingsconstructie): betonsysteemvloer. Daken De dakconstructie van de woning (Rc 5,0 m2k/w) is samengesteld uit een geprefabriceerde kap met isolatie en een basisplaat, knieschotten en betonpannen (volgens monster). De onderzijde van de dakplaat is niet nader afgewerkt. De overstekbetimmeringen worden, waar van toepassing, uitgevoerd in een onderhoudsarme beplating. De dakconstructie van het platte dak van de garage (optioneel) en de buitenberging is samengesteld uit een dakplaat met houten balklaag. De platte daken van de garage (optioneel) en de buitenberging worden voorzien van een geplakte bitumineuze dakbedekking of golfplaat. Ventilatievoorzieningen De ventilatiekanalen van de mechanische ventilatie zijn van metaal. De open keuken wordt aangesloten op het mechanische ventilatiesysteem. Het mechanisch ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatorunit waarop behalve de keuken, ook het toilet en de

10 badkamer en de wasmachineopstelplaats zijn aangesloten. In de woonkamer komt een schakelaar waarmee u de mechanische ventilatorunit kunt bedienen. De (nacht)ventilatie van de woon- en slaapkamers geschiedt door middel van: draairamen en/of deuren; zelfregulerende ventilatieroosters in de buitenkozijnen van de verblijfsruimten. De overige ruimten/constructieonderdelen worden uitgerust met de volgende ventilatievoorzieningen: badkamer en toilet: toevoer ventilatielucht via de opening tussen de dorpel en de binnendeur, afvoer via een afzuigopening van de mechanische ventilatie; meterkast: ventilatie via het meterkastfront; gevels: ventilatie door middel van open stootvoegen in de gevels; De toegepaste ventilatievoorzieningen waarborgen zowel de toe- als afvoer van ventilatielucht. Materiaalomschrijvingen Kozijnen, deuren en metaalwerken: buitenkozijnen en ramen: hardhout, ter keuze van het uitvoerend bouwbedrijf, voorzien van een KOMO-certificaat; voordeur: hardhouten deur met glasopening; tuindeur achtergevel: hardhouten deur met glasopening; binnenkozijnen: sendzimir verzinkt plaatstaal in gemoffelde uitvoering met bovenlicht en ter plaatse van trapkast met paneel; binnendeuren: vlakke, fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren; meterkast en aangebouwde kast: prefab meterkast met deur; hang- en sluitwerk: scharnieren van staal insteekcilinderslot met cilinder op alle buitendeuren van de woning stalen paumelles voor de opdekbinnendeuren deurkrukken van aluminium raamboompjes van aluminium sloten van de buitendeuren volgens twee sterren-symbool voor inbraakpreventie metaalwerken: ter ondersteuning van bovenliggende vloer-, dak- en metselconstructies worden de nodige stalen raveelijzers/geveldragers/lateien toegepast. Trappen: de trap van begane grond naar eerste verdieping: dichte trap met vurenhouten bomen en treden; de trap van eerste naar tweede verdieping: open trap met vurenhouten bomen en treden; leuning: langs de trap komt aan één zijde een houten leuning; trapgat: op de tweede verdieping wordt een traphek van hout aangebracht. Aftimmerwerk: bovenlicht: boven de binnendeurkozijnen enkele beglazing. Het bovenlicht van de trapkast wordt voorzien van een dicht paneel; plinten: de woningen worden niet voorzien van vloerplinten; vensterbank: ter plaatse van een betonnen borstwering worden kunststenen vensterbanken aangebracht, ter plaatse van betegelde wanden wordt geen vensterbank maar tegelwerk aangebracht. Dorpels: kunststeen: onder het voordeur- en achterdeurkozijn kunststenen dorpels; ter plaatse van de binnendeurkozijnen van het toilet en de badkamer een kunststenen dorpel; stofdorpels: ter plaatse van de overige binnendeurkozijnen worden geen stofdorpels toegepast; raamdorpels: onder de raamkozijnen aan de buitenzijde worden betonnen raamdorpels geplaatst; bij de overgang van de ene naar de andere kleur metselwerk wordt een doorlopende betonnen spekband aangebracht. Hemelwaterafvoeren: goten: aan de onderzijde van het hellende dak wordt een zinken bakgoot op thermisch verzinkte metalen beugels aangebracht; woning: voor de hemelwaterafvoeren van het dak worden kunststof buizen aangebracht, zoals op de tekening staat aangegeven. Beschrijving plafond-, wand- en vloerafwerking Plafondafwerking Plafond begane grond en eerste verdieping: de betonnen plafonds worden afgewerkt met structuurspuitwerk, met uitzondering van de meterkast en trapkast;

11 Zolder: onderzijde schuine dakvlakken krijgen geen behandeling. Wandafwerking De wandgedeelten boven het tegelwerk worden afgewerkt met structuurspuitwerk. De overige wanden worden behangklaar afgewerkt, hetgeen betekent dat ze, kleine reparaties uitgezonderd, geschikt zijn om behang op aan te brengen. De houten betimmeringen op de zolder krijgen geen behandeling. De schuine wanden/binnenzijde dakbeplating krijgen geen behandeling. In verband met het risico van haarscheurtjes wordt door Rottinghuis geen spuitwerk op de overige wanden aangebracht, ook niet als meerwerk. Vloerafwerking De vloeren in alle ruimten, met uitzondering van de berging, de meterkast en achter de knieschotten op zolder, worden voorzien van een zandcementdekvloer. De dekvloer is circa 70 mm dik. Bij vloerverwarming kunt u iedere vloerafwerking kiezen die u mooi vindt. Wel is de werking van het systeem gebaseerd op warmtestraling en warmteoverdracht aan de oppervlakte van de vloer. Elke vloerbedekking heeft een andere warmtegeleiding. Informeer daarom altijd bij uw leverancier naar de voorwaarden en de toepasbaarheid van uw gewenste afwerking in combinatie met vloerverwarming. Tegelwerken Vloertegels: toilet en badkamer worden voorzien van keramische vloertegels, zie optielijst voor tegelkeuze; Wandtegels: toilet: tot circa 1200 mm boven de vloer; badkamer: tot plafondhoogte; keuken: standaard geen tegelwerk. Keukenopstelplaats In de woningen wordt standaard rekening gehouden met een keukenopstelplaats zoals op de plattegronden aangegeven. In de optiesfeer kan het installatiewerk voor een door derden (na oplevering) aan te brengen keuken worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de benodigde gegevens voor het installatiewerk goed gedocumenteerd en getekend, voor de nader te bepalen sluitingsdatum, worden aangeleverd. Bij een alternatieve indeling dient bovendien rekening te worden gehouden met de opstelplaats van het keukenblok in verband met de vloerverwarming; die moet niet doorlopen onder een keukenblok. Beglazing en schilderwerk In alle buitenkozijnen, ramen en deuren (met uitzondering van de berging) wordt gasgevuld isolatieglas (HR++) aangebracht, waarbij enig kleurverschil in het glas niet is te voorkomen. De houten bergingsdeur wordt voorzien van enkel bruut draadglas. De bovenlichten van de binnendeurkozijnen worden voorzien van enkel blank glas, met uitzondering van het kozijn van de trapkast. Het buitenschilderwerk wordt, daar waar geen fabrieksmatig afgewerkte materialen worden toegepast, éénmaal afgeschilderd in het werk. Het binnenschilderwerk wordt éénmaal afgeschilderd in het werk. Buitenkozijnen, -deuren en -ramen hebben aan de binnenzijde dezelfde kleuren als het buitenschilderwerk. De trappen worden, met uitzondering van het loopvlak, voorzien van een niet slijtvaste verflaag. De boven- en onderzijde van de traptreden en stootborden van de trap op de begane grond worden niet afgeschilderd. De boven- en onderzijde van de traptreden van de trap op de verdieping worden niet afgeschilderd. De trapleuning(en) worden gelakt, het traphek en de trapbomen worden geschilderd. De in de woning in het zicht blijvende water- en afvoerleidingen worden dekkend geschilderd, met uitzondering van de leidingen op zolder, in de meterkast en in de technische ruimte. Behangwerk De verkrijger dient er rekening mee te houden dat alvorens er door hem kan worden behangen, voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht. Het betreft hier het verwijderen van kleine oneffenheden, het vullen van kleine gaten en dergelijke, het stofvrij maken en waar nodig het behandelen van sterk zuigende ondergronden. Wij adviseren u het eerste jaar een bouwbehang toe te passen. Water- en gasinstallatie Waterleidingen De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De warmwatervoorziening wordt aangesloten op de warm en koud waterleiding. De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit- en aftapbaar. De volgende tappunten worden aangesloten: Koud water: het fontein in de toiletruimte;

12 het reservoir van het toilet in de toiletruimte; de douchemengkraan in de badkamer; de wastafelkraan in de badkamer; leiding voor de keukenmengkraan; afgedopte leiding voor optioneel te plaatsen toilet in de badkamer; de warmwaterbereider van de cv-ketel; de wasmachinekraan (ook vulkraan voor cv). Warm water: de wastafelkraan in de badkamer; de douchemengkraan in de badkamer; leiding voor de keukenmengkraan. Warmwatertoestel: De in het hoofdstuk verwarmingsinstallatie omschreven centrale verwarmingsketel is ook ingericht voor de warmwatervoorziening. Gasleidingen: De aanleg- en aansluitkosten van de gasinstallatie in de woning zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. Er wordt vanuit de meterkast een gasleiding gelegd naar de volgende aansluitpunten: de cv-ketel; het aansluitpunt kooktoestel in de keuken, 600 mm boven vloerpeil. Gas- en waterleidingen worden op de zolder zichtbaar aangebracht. Energiebesparende installaties Een goed geïsoleerd casco in combinatie met een zuinige HR-ketel zorgen ervoor dat uw woning aan de nieuwste eisen van het bouwbesluit voldoet. Indien berekeningen van installateur dat nodig achten zullen een douchewarmteterugwininstallatie en/of een zonneboiler met collector of zonnepanelen (n.n.t.b. door installateur) op het zuidelijk gelegen dakvlak worden aangebracht. Over de definitieve installaties wordt u, zodra de vergunning hiervoor is afgegeven en de gegevens daartoe dus definitief zijn, volledig door ons op de hoogte gesteld. Uw woning zal te allen tijde door ons aan u worden opgeleverd met een energieprestatie die minimaal voldoet aan de eisen die het bouwbesluit daaraan stelt op moment van vergunningsaanvraag. Sanitair Het te leveren sanitair in witte uitvoering wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Toe te passen materialen: Toiletruimte begane grond 1 fonteincombinatie bestaande uit: 1 fontein, porselein; 1 toiletkraan, verchroomd (waterbesparend); 1 plugbekersifon, kunststof, kleur wit; 1 vloerbuis, kunststof, kleur wit. 1 closetcombinatie bestaande uit; 1 closet, porselein, kleur wit; 1 laaghangend reservoir, kleur wit; 1 closetzitting met deksel, kunststof, kleur wit. Badkamer verdieping 1 wastafelcombinatie bestaande uit: 1 wastafel, porselein; 1 wastafelmengkraan, verchroomd (waterbesparend); 1 plugbekersifon, wit; 1 vloerbuis, kunststof, kleur wit; 1 planchet, kunststof, kleur wit; 1 spiegel, rechthoekig (verticaal geplaatst). 1 douchecombinatie bestaande uit: 1 doucheplug; 1 douchemengkraan, verchroomd; 1 doucheslang, 1500 mm; 1 handdouche (waterbesparend); 1 glijstang, verchroomd, afmeting 600 mm. Diversen 1 wasautomaatkraan, verchroomd. Elektrische installatie De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.

13 De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over drie groepen naar de diverse aansluitpunten en een groep voor de wasmachine. De installatie wordt aangelegd volgens de normbladen en de symbolen als aangegeven op de verkooptekeningen (plaatsaanduiding is om en nabij) en is opgebouwd in een centraal dozensysteem en afgemonteerd met halfinbouw schakelmateriaal. Ter plaatse van de centraaldoos kan de verkrijger een armatuur bevestigen. De schakelaars bevinden zich op ongeveer 1050 mm boven de vloer. De aansluitpunten en loze leidingen voor centrale antenneinrichting (CAI) en telefoon bevinden zich op ongeveer 300 mm boven de vloer. De wandcontactdozen in de verblijfsruimten op de begane grond bevinden zich op ongeveer 300 mm boven de vloer, met uitzondering van wandcontactdozen boven het werkblad ter plaatse van de standaard keukenopstelplaats. In de overige ruimtes worden de wandcontactdozen op ongeveer 1200 mm boven de vloer aangebracht. Type wandcontactdozen en schakelaars volgens monster. Zwakstroominstallatie: De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit een drukknop naast de voordeur, een schel in de entree en een transformator in de meterkast. Rookmelders: De woning wordt standaard voorzien van de voorgeschreven rookmelders, aangesloten op het lichtnet, plaats volgens tekening. Verwarmingsinstallatie Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de navolgende normtemperaturen zoals aangegeven in de ISSO 51 en de eventuele eisen van Woningborg. De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd voor verwarming en warmwatervoorziening, HRE-ketel. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat. Er zal vloerverwarming op de begane grond en de eerste verdieping worden aangebracht en indien door installateur nodig geacht, een elektrische radiator in de badkamer. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen: hal : 15 C woonkamer : 20 C keuken : 20 C slaapkamers : 20 C badkamer : 22 C interne verkeersruimten : 15 C toiletruimte : vorstvrij zolder : geen verwarming berging : geen verwarming Kanalen en schoorstenen De rookgassen van de cv-installatie worden afgevoerd door middel van metalen dubbelwandige kanalen. Deze afvoer wordt, gecombineerd met de luchttoevoer en de afvoer van de mechanische ventilatie, aangesloten op een zwarte, plaatstalen schoorsteen die op het dak wordt geplaatst. Aansluitkosten De aanleg- en aansluitkosten voor energie, gas, water en riool, alsmede de aanlegkosten voor de centrale antenne installatie (CAI) zijn begrepen in de koop-/ aannemingssom. Het verkrijgen van de aansluitingen voor telefoon en CAI zal door koper moeten worden aangevraagd. Schoonmaken en opleveren Ongeveer twee weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De gehele woning wordt "bezemschoon" opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten: deze worden schoon opgeleverd. Het kan zijn dat het jaargetijde niet het meest gunstigste is om het buitenschilderwerk te doen of om eventueel in het bestek omschreven groenvoorzieningen aan te brengen. Is dat het geval, dan gebeurt dit later. Wij verzoeken u tot die tijd de betreffende tuindelen nog niet te beplanten of te verharden. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Wijzigingen tijdens de bouw Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de verkrijger moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst. De ondernemer behoudt zich het recht voor, op of aan de woningen die wijzigingen aan te brengen, die zijns inziens technisch of architectonisch noodzakelijk zijn. Deze wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de waarde van de woning en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de verkrijger. Ook wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van geringe maatafwijkingen en geringe wijzigingen, alsmede wijzigingen die voortvloeien uit het niet meer leverbaar zijn van omschreven materialen en de eisen van de overheid, Woningborg N.V. en/of energieleverende bedrijven.

14 Waarmerking Waarmerking van de technische omschrijving en tekeningen, die deel uitmaken van de contractstukken. Bijlagen behorende bij verkoop-/contractstukken van project Het Kompas te Veendam: 1) Verkooptekeningen (los verstrekt, in brochure een bewerking opgenomen); 2) Algemene projectgegevens en Technische Omschrijving (brochure); 3) Koop- en Garantiebepalingen (brochure); 4) Koop-/aanneemovereenkomst; 5) Boekje Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 van Woningborg N.V.; De optielijst met keuzes zonder verrekening en het overzicht van de meerwerkmogelijkheden; Conceptakte van levering; Eventuele errata. Datum technische omschrijving: november 2013, versie 0. Koop- en garantiebepalingen Koopsom v.o.n. (vrij op naam) De koopsom van de door u gekochte woning wordt vermeld in de, tussen Rottinghuis en u als koper, te sluiten koop- /aannemingsovereenkomst. Deze som betreft een vaste prijs. Eventuele stijging in bijvoorbeeld loon- en materiaalkosten wordt niet aan u doorberekend. In de koopsom v.o.n. zijn verder onder meer begrepen de kosten verbonden aan de werkzaamheden van de architect, de constructeur, de projectontwikkelaar, de makelaar, de notaris en de aansluitkosten voor gas, water, elektra, CAI en riolering. Kosten die afhankelijk zijn van uw persoonlijke omstandigheden zijn niet in de vrij-op-naam-koopsom begrepen, zoals afsluitprovisie hypotheek, notariskosten voor hypotheekakte en - voor zover van toepassing - (bouw)rente over reeds vervallen termijnen. Eventuele wijzigingen in het btw-tarief (thans 21%) worden wél met u verrekend. Een huis met zekerheid; Woningborg Garantie- en waarborgregeling Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/) aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. Verzekering Alle woningen zijn tijdens de bouwperiode verzekerd via Rottinghuis. Deze verzekering eindigt op het moment dat de woning aan u als koper bij oplevering wordt overgedragen, dan wel aan u ter beschikking wordt gesteld. Vanaf dat moment gaat het risico van Rottinghuis over op u als koper. Het is dus belangrijk dat u als koper tijdig de noodzakelijke verzekeringen (opstal-, inboedelverzekering, etc.) afsluit. Oplevering en sleuteloverdracht Nadat Rottinghuis haar werkzaamheden heeft afgerond is uw woning gereed voor oplevering, inhoudende de overdracht van de sleutel aan u. Onderstaand wordt kort uiteengezet op welke wijze inhoud zal worden gegeven aan de oplevering. Tenminste twee weken voor het definitieve tijdstip van oplevering, ontvangt u van Rottinghuis een kennisgeving met de opleverdatum en het tijdstip. Op dat tijdstip neemt u samen met Rottinghuis uw woning op om gezamenlijk te constateren of er wel of geen gebreken en/of tekortkomingen aan de bouwkundige staat zijn waar te nemen. Eventuele manco s worden genoteerd op de opleveringsverklaring die na akkoordbevinding door iedere partij wordt ondertekend. De geconstateerde manco s worden door Rottinghuis, zo mogelijk, binnen 15 werkbare werkdagen verholpen (eventuele leveranties kunnen daarbij een vertragende factor zijn). Voordat de oplevering kan plaatsvinden, dient u aan alle financiële verplichtingen jegens Rottinghuis te hebben voldaan. Nadat onvolkomenheden, die tijdens de oplevering zijn genoteerd op de opleveringsverklaring zijn verholpen wordt Rottinghuis geacht aan zijn leveringsverplichtingen te hebben voldaan. Opleveringsplanning Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf start bouw. Hierbij dienen de nodige reserves in acht genomen te worden, omdat het bouwen, zeker in de ruwbouwfase, afhankelijk is van de weersomstandigheden. In een later stadium zullen de prognoses steeds nauwkeuriger kunnen worden bepaald. Om bovenstaande redenen kunnen aan afgegeven prognoses geen rechten worden ontleend. Meer- en/of minderwerk Als koper zult u door Rottinghuis in de gelegenheid worden gesteld om uw woning nog meer op uw persoonlijke wensen af te stemmen. De mogelijkheden hiertoe zijn echter begrensd. Van Rottinghuis ontvangt u hierover nadere informatie, onder meer op het gebied van sanitair, tegelwerk en eventueel keukeninrichting. Een kleine waarschuwing is hier op zijn plaats. Hoewel Rottinghuis zoveel mogelijk rekening houdt met uw wensen, is het helaas niet altijd mogelijk alle verzoeken te honoreren. Enerzijds omdat uw woning deel uitmaakt van een (seriematig) bouwproces en anderzijds omdat Rottinghuis - als eindverantwoordelijke voor het bouwkundige product - rekening moet houden met de technische mogelijkheden, uitvoerbaarheid en de wettelijke vereisten, geldende normen en regelingen. Zo zijn bijvoorbeeld wijzigingen in of aan

15 de bouwkundige hoofddraagconstructies niet mogelijk. De mogelijkheden zullen verder afhankelijk zijn van de voortgang van het werk. Bezoek aan de bouwplaats Uit veiligheidsoverwegingen wordt het bezoeken van de bouwplaats door kopers tijdens het bouwproces niet toegestaan. Om u toch in de gelegenheid te stellen de vorderingen van het werk te bekijken, zal Rottinghuis een regeling opstellen waarbij bezoek onder begeleiding op vastgestelde tijdstippen mogelijk zal zijn. Hierover ontvangt u te zijner tijd nader bericht. De kleine lettertjes in het groot Alle contractstukken zijn met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen van de architect, de constructeur, de gemeentelijke diensten en adviseurs van het bouwplan. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van mogelijke alsnog door te voeren wijzigingen van architectonische of bouwtechnische en/of constructieve aard alsmede voor eventuele afwijkingen die kunnen voortvloeien uit andere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Rottinghuis is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekeningen van mindere of meerdere kosten. De in de brochure en verkoopstukken opgenomen gevelbeelden zijn artist impressions e/o foto s, die enkel dienen als illustratie van de woningen. De definitieve kleurstellingen van de woningen wordt bepaald door de ontwikkelaar. Aan de impressies, foto s en kleurindicaties kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De situatietekening en eventuele inrichtingen van openbare gebieden zijn opgesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Eventuele wijzigingen met betrekking tot de directe omgeving van de woningen liggen buiten de invloedssfeer van Rottinghuis. Rottinghuis is hiervoor derhalve niet aansprakelijk. In de technische omschrijving van de woningen staat vermeld welke werkzaamheden en leveringen deel uitmaken van het gekochte. Maatvoering op tekeningen De plattegronden van de woningen zijn op de verkooptekeningen in principe op schaal geprint. Mede doordat bij drukwerk het optreden van enige vervorming niet geheel is uit te sluiten, kunnen de op tekening aangegeven maataanduidingen afwijken van uw eigen meetwerk in de woning. Ook bij de bouwuitvoering kunnen (relatief) geringe maatafwijkingen ontstaan. Als zodanig moet u de maataanduidingen op de tekeningen dan ook zien als circamaten, uitgedrukt in millimeters. De op de plattegronden aangegeven, wandcontactdozen en schakelaars zijn qua afmeting en plaats indicatief. Voorrang Woningborg-bepalingen Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

16 EEN HUIS MET ZEKERHEID: Woningborg Garantie- en waarborgregeling Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in? Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico s van een eventueel faillissement van De aannemer tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Woningborg: geeft u meer zekerheid Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en De aannemer. Verkoop en inlichtingen: Kerkstraat 63 VEENDAM T (0598) Vesta Woonforum GRONINGEN T (050) Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u? Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: gaat de aannemer tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is de afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. de aannemer garandeert de kwaliteit van de woning conform voorschriften Woningborg. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot tien jaar en drie maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de aannemer, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop- /)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Het betreft een 4 onder één kap, bestaande uit een tweetal tussenwoningen en een tweetal hoekwoningen.

Het betreft een 4 onder één kap, bestaande uit een tweetal tussenwoningen en een tweetal hoekwoningen. Koopprijs tussenwoning: Koopprijs hoekwoning v.a.: 157.500,- v.o.n. 162.500,- v.o.n. Betaalbaar en energiezuinig wonen. Vier royale, energiezuinige woningen in het bruisende centrum van Surhuisterveen.

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RUST, RUIMTE ÉN DE VOORDELEN VAN BRUISEND ROERMOND 2 VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN HEERLIJK WONEN IN ASENRAY Asenray maakt deel uit van Roermond.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

4-5-2010 4-5-2010 2 4-5-2010 3 4-5-2010 4 4-5-2010 5 4-5-2010 6 4-5-2010 7 4-5-2010 8 4-5-2010 9 Omschrijving Maatvoering en materiaalkeuze Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en -voorschriften,

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 Keuzelijst Ruwbouw Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst gaarne deze

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk)

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk) Lijstkleur: roze KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Datum: 4-feb-15 Voor bouwnummer :... Woningtype :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)...

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

TYPE C 9 gezinswoningen aan de Heemstede - Amstelveen

TYPE C 9 gezinswoningen aan de Heemstede - Amstelveen TYPE C 9 gezinswoningen aan de - Amstelveen deheemseheeren.nl 2 Woningtype C Deze negen gezinswoningen liggen aan de tussen de bestaande bebouwing en de toekomstige woningen van type B. Ze worden gebouwd

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Betreft Bouwnummer... / woningtype A (Karveel) Geachte

Nadere informatie

12 eengezinswoningen

12 eengezinswoningen De Bolst Erp 12 eengezinswoningen 15 t/m 37 oneven 1. Inhoudsopgave 2 2. Wonen in De Bolst, Erp 3 3. Kenmerken + situatietekening 4 4. Plattegronden + gevels 6 5. Technische beschrijving 12 E info@areawonen.nl

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum :

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Basiswoning V.O.N. Meerwerk KAO.009 Uitbreiding woning aan de achterzijde met 2,4 m1 15.500 - D e standaard

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening.

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening. project: Willemstad, Kloosterblokje IV fase 2, 5 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke. De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, evenals

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

MAKELAARSBOEK. 2 Woningen Windmolenweg Boekelo

MAKELAARSBOEK. 2 Woningen Windmolenweg Boekelo MAKELAARSBOEK 2 Woningen Windmolenweg Boekelo Versie 11 juli 2016 ALGEMENE INFORMATIE ONTWIKKELAAR / BOUWER: Ootmarsumseweg 12 Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo 0546 48 00 00 info@groothuis.nl www.groothuis.nl

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft Bouwnummer... / woningtype

Nadere informatie

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden WWW.NIEUWKIJKDUIN.NL APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden Jan des Bouvrie appartement Type A #1, #8, #15, #22 25,0 m² 79,0 m² SCHEMATISCHE DOORSNEDE DOORNSEDE APPARTEMENTENCOMPLEX

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV Lindestaete 10 Appartementen in het centrum van Joure Bouwbedrijf Cornel BV Appartementencomplex Lindestaete Lekker wonen in het centrum van Joure De Merk is een fantastische woonlocatie in het centrum

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft Bouwnummer... / woningtype

Nadere informatie

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8 KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp Vroondaal aan het Park, fase 8 13 april 2017 Koperskeuzelijst Constructieve opties 10020 Uitbouw begane grond 1200 mm 15.800,00 Het uitbouwen van de

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

ONTWIKKELING 17 WONINGEN TE HELMOND. www.botswonen.nl. Broeckx-Praasterink Makelaars Mierloseweg 3 5707 AA Helmond

ONTWIKKELING 17 WONINGEN TE HELMOND. www.botswonen.nl. Broeckx-Praasterink Makelaars Mierloseweg 3 5707 AA Helmond ONTWIKKELING VERKOOPINFORMATIE STRAAKVEN 17 WONINGEN TE HELMOND Bots Bouwmanagement B.V. Energiestraat 21 5753 RN Deurne Broeckx-Praasterink Makelaars Mierloseweg 3 5707 AA Helmond T F E 0493-341 521 0493-310

Nadere informatie

De Heemtuinen te Werkendam. Makelaarsopties

De Heemtuinen te Werkendam. Makelaarsopties De Heemtuinen te Werkendam Makelaarsopties Projectnr. : 14060 Datum : 19-10-2015 Naam : Tel. privé : Adres : Tel. zakelijk : Postcode : Mobiel : Woonplaats : E-mail : Bouwnummer : Datum : Geachte toekomstige

Nadere informatie

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bayeuxlaan Eindhoven Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING project: Eindhoven, Bayeuxlaan, 25 huurwoningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke.

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap.

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap. Wommels - Skries 10 Woningen in het uitbreidingsplan Wommels Noordoost? Deze kans is perfect voor de starter. De woningen worden compleet opgeleverd met kunststof kozijnen, badkamer geheel betegeld, toilet

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie