Aanvraag-/wijzigingsformulier Particulier ZekerPakket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag-/wijzigingsformulier Particulier ZekerPakket"

Transcriptie

1 Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekeringmaatschappij N.V. Polanerbaan 11, Woerden Postbus 415, 3440 AK Woerden Fax Telefoon Aanvraag-/wijzigingsformulier Particulier ZekerPakket Nieuwe Hollandse Lloyd Een onderneming van de ERGO Verzekeringsgroep Aanvraag betreft Nieuwe verzekering Wijziging op polisnummer Reeds aangemeld Nee Ja, besproken met d.d. 1. Verzekeringnemer (altijd volledig invullen) Telefoon (Post)bankrek.nr Burgerlijke staat Beroep Relatienummer Gezinssamenstelling Alleenwonend 1 volwassene met kinderen 2 volwassenen met kinderen Premiebetaling Via Assurantieadviseur Aan Nieuwe Hollandse Lloyd Betalingstermijn Jaar Halfjaar Kwartaal Maand Automatische afschrijving van uw rekening (verplicht voor maandbetaling) Ja Nee Zo ja, wilt u dan ook de machtiging tekenen aan het einde van dit formulier. 2. Gewenste verzekeringen mijn-woning + Contracttermijn 5 jaar 1 jaar (5% toeslag) Opstal Ingangsdatum zie verder vragen onder 3 Inboedel Ingangsdatum zie verder vragen onder 3 Kostbaarheden Ingangsdatum zie verder vragen onder 3 Aansprakelijkheid particulieren Ingangsdatum zie verder vragen onder 7 Rechtsbijstand Ingangsdatum zie verder vragen onder 8 Gezinsongevallen Ingangsdatum zie verder vragen onder 9 mijn-mobiliteit Contracttermijn 1 jaar Personenauto Ingangsdatum zie verder vragen onder 10 Ongevallen inzittenden Ingangsdatum zie verder vragen onder 11 Schade inzittenden Ingangsdatum zie verder vragen onder 12 Rechtsbijstand Ingangsdatum zie verder vragen onder 13 mijn-woning + 3. Opstal beschrijving (altijd volledig invullen bij een opstal-, inboedel- en kostbaarhedenverzekering) Risicoadres afwijkend van vraag 1 Ja Nee Zo ja, Adres en plaats Bent u de eigenaar van de opstal? Ja Nee Wordt de opstal permanent door u bewoond? Ja Nee Bouwjaar opstal? Type opstal? Eengezinswoning Appartement Bij appartementsplitsing: wordt het gehele gebouw verzekerd Gehele gebouw Alleen het appartementsdeel of alleen het appartementsdeel? 1/6

2 Gebruik van de opstal? Particuliere bewoning Recreatie Pension/kamerverhuur, aantal kamers in de gehele opstal Leegstaand Buiten gebruik Gekraakt Bouwaard muren? Steen/beton Hout Houtskelet, waarvan de muren op de parterre bestaan uit en de muren op de verdiepingen uit Bouwaard dak? Riet Pannen/beton/mastiek/ruberoid Onderhoudstoestand? Goed Redelijk Slecht Betreft het een opstal onder Monumentenzorg? Ja Nee Ligging? Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Afgelegen Zijn er extra voorzieningen aangebracht tegen inbraak? Ja Nee Zo ja, van welke aard? Politie Keurmerk Veilig Wonen* *(a.u.b. (kopie-) certificaat bijsluiten in verband met Certificaat Veilige Woning* mogelijke premiekorting op de inboedelverzekering) NCP/BORG klasse * Aangrenzende opstallen van dezelfde bouwaard/bestemming Ja Nee Zo nee, bouwaard en bestemming vermelden Zijn er onder of boven de opstal bedrijven gevestigd? Ja Nee Zo ja, soort bedrijven vermelden 4. Opstal Dekking Extra uitgebreid Van buitenkomende onheilen Glas 10% aanvullend 10% extra saneringskosten Vrijwillig eigen risico voor elke schade (Extra Uitgebreid)? Ja Nee Zo ja, voor welk bedrag? 125,00 250,00 500,00 Herbouwwaarde woning (exclusief fundering) Is dit bedrag vastgesteld middels een herbouwwaardemeter of taxatierapport van niet ouder dan 1 jaar? Ja (a.u.b. bijvoegen) Nee Is Nieuwe Hollandse Lloyd hypotheeknemer? Ja Nee Zo nee, welke maatschappij is dan de hypotheeknemer? 5. Inboedel Dekking Extra uitgebreid Van buitenkomende onheilen 10% aanvullend Te verzekeren bedrag* Inboedel (meubels, kleding e.d.) (* Standaard zijn lijfsieraden tot 2.500, Audiovisuele- en computerapparatuur Lijfsieraden tot (Regio C 2.500), huurdersbelang tot en Bijzondere bezittingen tot meeverzekerd onder de inboedelverzekering.genoemde Audiovisuele- en/of computerapp. bedragen zijn nieuwwaarde met uitzondering van Bijz. bezittingen (bijv.verzameling) bijzondere bezittingen) Huurdersbelang + Totaal Is het te verzekeren bedrag vastgesteld aan de hand van een inboedelwaardemeter of inboedelinventarisatielijst? Ja (a.u.b bijvoegen) Nee Afhankelijk van de stad waarin de opstal is gevestigd, heeft u de keuze voor een vrijwillig eigen risico of afkoop van de beperkende bepalingen. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht Wilt u de beperkende bepalingen** vervangen door een vrijwillig eigen risico? Ja Nee Zo ja, voor welk bedrag? 125,00 250,00 Zo nee, wilt u het maximum bedrag voor audiovisuele en/of computerapparatuur verhogen tot 5.000,00? Ja Nee 2/6

3 Arnhem, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade, Nijmegen en Tilburg. Wilt u de beperkende bepaling**, vervangen door een vrijwillig eigen risico van 125,00 voor elke schade? Ja Nee Zo nee, wilt u de beperkende bepaling** vervangen door een premietoeslag? Ja Nee Overige steden Wilt u een vrijwillig eigen risico voor elke schade, waarvoor u een korting ontvangt op de premie? Ja Nee Zo ja, voor welk bedrag? 125,00 250,00 500,00 Zo nee, wilt u een vrijwillig eigen risico van 250,00 voor elke diefstalschade? Ja Nee ** Indien de woning is voorzien van een beveiliging volgens NCP/BORG, Politie Keurmerk Veilig Wonen of Certificaat Veilige Woning dan komen de beperkende bepalingen te vervallen. 6. Kostbaarheden (alleen mogelijk als ook de inboedel bij Nieuwe Hollandse Lloyd is/wordt verzekerd en originele op naam gestelde aankoopnota en/of taxatierapport niet ouder dan 1 jaar wordt meegezonden). Wat is het te verzekeren bedrag volgens de aankoopnota Lijfsieraden en bont en/of het taxatierapport (welke aan de maatschappij ter Horloges inzage moeten worden toegezonden)? Optische instrumenten (kijkers e.d.) Foto-, film- en videoapparatuur Muziekinstrumenten Schilderijen, aquarellen en prenten + Totaal Waar in de woning bevinden zich de kostbaarheden Kluis merk type wanneer zij niet worden gedragen of gebruikt? Inbraakwerende kast merk type Worden de voorwerpen voor (semi-)beroepsdoeleinden gebruikt? Ja Nee Zo ja, waarvoor? 7. Aansprakelijkheid voor Particulieren Verzekerd bedrag ,00 Eigen risico Geen 100,00 voor elke schade 150,00 voor schade door uw kinderen Dient het jagersrisico te worden meeverzekerd? Ja Nee Zo ja, voor welke verzekerde(n)? a. geboortedatum b. geboortedatum 8. Rechtsbijstand Dekking Particulier Verkeersdeelnemers Pluspakket meeverzekeren? Ja Nee 9. Gezinsongevallen Dekking Standaard Luxe Verzekerde(n): Volwassene 1 Volwassene 2 Voorletters Man Vrouw Voorletters Man Vrouw Kinderen (t/m 18 jaar) zijn altijd meeverzekerd. Afwijkende begunstigde in geval van overlijden 3/6

4 mijn-mobiliteit 10. Personenauto Gegevens personenauto: Merk Brandstof Benzine Diesel LPG Type Bouwjaar Cabriolet Ja Nee Beveiliging Ja Nee Zo ja, Hard-top Soft-top SCM- beveiligings klasse (certificaat bijvoegen) Kenteken 2e gezinsauto Ja Nee Meldcode Gebruik Privé Zakelijk Huidige km-stand Aankoopdatum Gewicht (Incl. LPG installatie) Oorspronkelijke consumentenprijs van de personenauto (standaarduitvoering): Specificatie extra accessoires/voorzieningen: + De vermelde bedragen zijn incl. BTW excl. BTW Totaal te verzekeren bedrag Dekking Regio ZON Kilometrage Minder dan km p.j. Onbeperkt Dekking WA WA + Beperkt Casco WA + Volledig Casco Vrijwillig extra eigen risico 135,00 270,00 385,00 500,00 Schadevrije jaren Aantal Trede Royement-/ BM-verklaring Gaat hierbij Volgt Is verzekeringnemer tevens kentekenhouder? Ja Nee Zo nee, de kentekenhouder is: Wie zal doorgaans het te verzekeren motorrijtuig besturen? (meerdere personen mogelijk) Ned. rijbewijs sinds Categorie A B C D E Ned. rijbewijs sinds Categorie A B C D E 11. Ongevallen Inzittenden (alleen mogelijk als ook de personenauto bij Nieuwe Hollandse Lloyd is/wordt verzekerd) Aantal zitplaatsen (indien afwijkend van 4) Dekking Overlijden Blijvende invaliditeit 7.500, , , , , ,00 Progressieve uitkering Ja Nee 4/6

5 12. Schade Inzittenden (alleen mogelijk als ook de personenauto bij Nieuwe Hollandse Lloyd is/wordt verzekerd) Dekking Ja Nee 13. Rechtsbijstand (alleen mogelijk als ook de personenauto bij Nieuwe Hollandse Lloyd is/wordt verzekerd) Dekking Automobilisten Optimaal Automobilisten Compact Verhaalsservice Slotvragen Elders lopende verzekering (altijd invullen, indien van toepassing) Loopt elders een verzekering zoals hier wordt aangevraagd? Ja Nee Zo ja, welke verzekering; Soort verzekering Verzekerd bedrag Maatschappij Polisnummer Afloopdatum Opstal Inboedel Kostbaarheden AVP Rechtsbijstand Gezinsongevallen Ongevallen Inzittenden Schade Inzittenden Bijzonderheden (altijd volledig invullen) Heeft u of één van uw medeverzekerde(n) nog iets mee te delen omtrent de te verzekeren risico s, uzelf of de overige te verzekeren personen, dat voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn? Ja Nee Zo ja, namelijk; Heeft u of één van de medeverzekerde(n) tijdens de afgelopen 5 jaar schade geleden of veroorzaakt die onder de dekking viel van een verzekering zoals aangevraagd? Ja Nee Zo ja, wat was de schadedatum, de oorzaak, hoe groot was de schade, onder welke verzekering, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer? Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekeringsaanvraag in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie bijvoorbeeld omdat u, of een andere belanghebbende, werd verdacht van het plegen van een strafbaar feit (waar ook overtredingen onder vallen)? Ja Nee Zo ja, bijzonderheden vermelden (u kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden) Is er door een maatschappij enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld? Ja Nee Zo ja, onder welke verzekering, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer? 5/6

6 Verklaring (altijd invullen) De ondergetekende verklaart dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Tevens verklaart ondergetekende zich akkoord met toepassing van de algemene voorwaarden. Deze liggen ter inzage bij de assurantieadviseur en de maatschappij. Op verzoek worden de voorwaarden voor het sluiten van de verzekering toegestuurd, maar in elk geval verstrekt bij het afgeven van de polis. Plaats Datum Handtekening (aanvrager) Assurantieadviseur Contactpersoon Relatienummer Machtiging tot automatische afschrijving Ondergetekende verzoekt de verschuldigde bedragen voor aangegeven verzekering automatisch af te schrijven van zijn/haar: (Post)bankrekeningnummer Handtekening voor akkoord automatische afschrijving TOELICHTING U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen in het aanvraagformulier, ook al vult een ander het formulier voor u in. Wij moeten immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen maken. U verklaart met de ondertekening van dit formulier dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat u één of meer vragen onjuist of onvolledig hebt ingevuld, kunnen wij de overeenkomst ongeldig verklaren, al dan niet met premierestitutie. Dit recht is vastgelegd in artikel 251 WvK. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij aan u bij een schadeclaim een vergoeding en/of het verlenen en bekostigen van juridische hulp kunnen weigeren en de overeenkomst met terugwerkende kracht kunnen ontbinden. Wanneer gebleken is dat u te kwader trouw hebt gehandeld, worden de betaalde premies niet terugbetaald. CONTRACTTERMIJN De contracttermijn is de looptijd van de verzekering. Deze termijn staat los van de premievervaldatum. U betaalt bijvoorbeeld jaarlijks of maandelijks de premie, maar de contracttermijn kan meer jaren bestrijken. U moet zelf aangeven welke contracttermijn u kiest. Bedenk hierbij dat u de verzekering in principe pas kunt opzeggen aan het einde van de gekozen contracttermijn waarbij u een opzegtermijn van twee maanden in acht moet nemen. PERSOONSGEGEVENS Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnr ). KLACHTENBEHANDELING Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van de maatschappij. Wanneer het oordeel voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Binnen dit instituut zijn werkzaam de Ombudsman Verzekeringen en de Raad van Toezicht Verzekeringen. Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. BEDENKTIJD Op deze aanvraag is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent, dat u, nadat u de polis en polisvoorwaarden hebt ontvangen, de verzekering ongedaan kunt maken. Hierbij geldt het volgende: 1. de bedenktijd bestrijkt een termijn van ten hoogste zeven dagen; 2. de bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden hebt ontvangen; 3. de verzekering moet een contracttermijn van ten minste één jaar hebben; 4. wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan; 5. op contracten waarvan, met uw instemming, de (voorlopige) dekking ingaat vóórdat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing. 6/6

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon Geboortedatum (Post)banknummer Toelichting Waar in

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47 S1560.75 www. allianz.nl Allianz Nederland Schadeverzekering Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11 Fax (030) 603 93 47 Aanvraag particuliere verzekering Verzekerd Wonen Pakket

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Verkeerspakket Personenauto... Motorrijwiel...

Nadere informatie

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair  inhoudsopgave Aanvraag Privé Pakket 3 Aansprakelijkheidsverzekering 6 Woonhuisverzekering 7 Herbouwwaardemeter 8 Inboedelverzekering

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend)

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incasso Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van het REAAL Financieel

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Betreft. n Woonhuis n AVP. n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand. n Auto n Topcar. n Oldtimer n Motor. n Caravan

Betreft. n Woonhuis n AVP. n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand. n Auto n Topcar. n Oldtimer n Motor. n Caravan Aanvraag/wijziging Totaalpakket Betreft Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer n Woonhuis n AVP n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand Verkeerspakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Offertenummer Ingangsdatum pakket. Tussenpersoon Tussenpersoonnummer.. Aanvraag Offerte Wijziging op polisnummer.. Gewenste verzekeringen Woon Verkeer Recreatie

Nadere informatie

Aanvraag Klassieker Polis

Aanvraag Klassieker Polis Aanvraag Klassieker Polis Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch besproken met Op Reeds in voorlopige dekking gegeven per Polisnummer Cliëntnummer Assurantieadviseur Agentnummer Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

Aanvraag Privé Plus Pakket

Aanvraag Privé Plus Pakket Aanvraag Privé Plus Pakket Wilt u dit formulier duidelijk leesbaar invullen. Aankruisen wat van toepassing is. naam verzekeringsadviseur relatienummer betreft polisnummer nieuwe aanvraag wijziging 1 Gegevens

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Particulieren Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 06 75 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag verzekeringen in de grensstreek uitgave juli 2005

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier)

Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier) KR8 in Verzekeringen BV info@kr8in.nl www.kr8in.nl Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier) Woonpakket Opstal / Inboedel / AVP / Ongevallen / Rechtsbijstand Tussenpersoonnummer Relatie nummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Primair Auto Polis

Aanvraagformulier Primair Auto Polis Aanvraagformulier Primair Auto Polis Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch gesproken

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor particuliere schadeverzekeringen Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren)

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren ProfielPakket SponzorPolis BonusPolis Relatienummer adviseur Stempel adviseur: Gegevens verzekeringnemer(s) Naam en voorletter(s) Straat

Nadere informatie

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar woonhuis inboedel kostbaarheden AVP Delta Lloyd Schadeverzekering NV NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief AANVRAGER man vrouw Naam en voorletters Adres Postcode plaatsnaam Telefoon Geboortedatum

Nadere informatie