Rabobank. Rabobonk Nederlond Service Ce ntru m F i n ancieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabobank. Rabobonk Nederlond Service Ce ntru m F i n ancieren"

Transcriptie

1 Rabobonk Nederlond Service Ce ntru m F i n ancieren Postadres Postbus 221, 5600 MA Eindhoven Rabobank De heer A.M.L. van Rooij Hazendansweg 36 A 3520 Zonhoven België Bezoekadres Fellenoord 15, Eindhoven Telefoon (040) Fax (040) Uw referentie Onze referentie EOB}7 5 I 47200/Mw. G.A.J. Wouters Doorkiesnummer Dotum 19-ll-2014 onderwerp INKOMS-IEN-LASTENFORMULIER VOOR P.M. VAN DIJK EN J.TI. VAN DIJK-FITTERS Geachte heer Van Rooij, Namens Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk graag uw aandacht voor het volgende. Hterbij ontvangt u een inkomsten-lasterrformulier. We verwijzen hterbij naíu-olts telefoongesprek van 19-1 l-2014 en onze briefvan Wilt u dit formulier inwllen, ondertekenen en per direct terugsturen? U gebruikt daarvoor de bijgevoegde enveloppe. Graag ontvangen wij ook een betalingsvoorstel om de achterstand in de betaling in te lopen. Wij rekenen op uw medewerking. Hoogachtend, Rabsbank irlederland Service Centrum Financieren Biizonder Beheer Coóperatieve Centrale Raiffeísen-Boerenleenbank B.A. lngeschreven bij de K.v.K. onder nr

2 INKOMSTEN-LASTENFORMULIE R UW GEGEVENS: Referentie Leningnummer(s) Rabobank : EOB075 I / Mw. G.A.J. Wouters : Naam Geboortedatum Adres onderpand Postadres (indien afwij kend) Telefbonnummer adres Beroep Werkzaam bij (naam en adres bedrijf) Naam Geboortedatum Adres onderpand Postadres (indien aíwijkend) TeleÍborurummer adres Beroep Werkzaam bij (naam en adres bednjf) Aantal inwonende kinderen INKOMSTEN PER MAAND (loondienst)* Netto-inkomsten (incl. vaste bijverdiensten/ploegentoeslag/overuren) Netto-inkomsten partner (incl. vaste bijverdiensten/ploegentoeslag/overuren) Pensioeninkomsten Uitkering (zoals WW, WIA) TOTAAL (A)

3 INKOMSTEN PER MAAND (eigen onderneming)* Gemiddelde Netto-maandinkomen afgelopen 6 maanden (incl. vaste bijverdienster/ploegentoeslag/overuren) Gemiddelde prognose Netto-maandinkomen komende 3 maanden (incl. vaste bijverdiensten/ploegentoeslag/overuren) Uitkering (zo als BBZ- lening) TOTAAL (A) OVERIGE INKOMSTEN Alimentatie (partner- enlof kinderalimentatie) Zorgtoeslag Woonkostentoeslag Huurtoeslag Kinderbijslag Kinderopvangtoeslag Kindgebonden budget Kostgeld kinderen Overig (benoem inkomsten) TOTAAL (A) *Ontvangt u bedragen per jaar? Dan kunt u deze omrekenen naar een maandbedrag door het jaarbedrag te delen door 12. Ontvangt u bedragen per kwartaal? Dan kunt u deze omrekenen naar een maandbedrag door het kwartaalbedrag te delen door 3. INCIDENTELE INKOMSTEN PER JAAR** Teruggave belasting Eindejaarsuitkering / 13" maand Vakantiegeld Vakantiegeld partner Overige inkomsten (o.a. persoonsgebonden budget, tegemoetkoming studiekosten, koopsubsidie, ontslagvergoeding) TOTAAL **ontvangt u bedragen per kwartaal? Dan kunt u deze omrekene naar een jaarbedrag door het kwartaalbedrag x 4 te doen-

4 ,t\ f\. IS ER LOONBESLAG OF LOONCESSIE.ELEGD o. u*ïëfomsren? JA / NEE (streep door wat niet van toepassing is) Rabobank VASTE LASTEN PER MAAND*** Rente en aflossing hypotheek Premie voor kapitaalverzekering (gekoppeld aan uw hypotheek) Inleg spaar- ofbeleggingsrekening (gekoppeld aan uw hypotheek) Servicekosten (VVE) Erfpachtcanon Huur Verzekeringen woonhuis (opstal- en/of inboedelverzekering) Ziektekostenverzekering Andere verzekeringen (benoem wat) Energiekosten: (gas en stroom) Water Gemeentelijke belastingen (Onroerende zaak belasting, Rioolrecht, AÍvalstoffenheffi ng en Container) Telefoon inclusief mobiel Intemet en televisie Huishoudgeld Alimentatie Kosten kinderopvang School- en lesgeld en studiekosten Contributie / lidmaatschappen (abonnement krant / tijdschrifien) Auto/motor/bromfiets - Belasting - Verzekering - Brandstof Overige uitgaven (benoem de uitgave) _ TOTALE LASTEN PER MAAND (B) *** Betaalt u bedragen per jaar? Dan kunt u dit deze omrekenen naar een maandbedrag door het jaarbedrag te delen door 12. Betaalt u bedragen per kwartaal? Dan kunt u dit deze omrekenen naar een maandbedrag door het kwartaalbedrag te delen door 3.

5 VERMOGEN (Denk aan spaartegoeden, aandelen, obligaties, auto, motor, etc.) Omschrijving l Recente WOZ-waarde woning J. Àï. 5. Bedrag TOTAAL SCHULDEN (Denk aan leasecontracten, postorderbedrijven, creditcards, persoonlijke lening etc.) Naam schuldeisers: Restant Termijn Maandbedrag Regeling Schuld: bedrag: regeling****: loopttottrtí**' 1. e 2. J. 4._ 5. TOTAAL (C) ***xheeft u een lopende betalingsregeling? Vul dan het maandbedrag en einddatum in. Betaalt u bedragen per jaar? Dan kunt u dit deze omrekenen naar een maandbedrag door het jaarbedrag te delen door 12. Betaalt u bedragen per kwartaal? Dan kunt u dit deze omrekenen naar een maandbedrag door het kwartaalbedrag te delen door 3. UW MAANDELIJKSE RUIMTE: TOTALE INKOMSTEN PER MAAND TOTALE LASTENPERMAAND RESTANT PER MAAND (A) (B+C) (A-B-C) UW VOORSTEL VOOR EEN BETALINGSREGELING (Wat kunt u maandelijks extra betalen voor de achterstand op uw lening? Bekijk hiervoor wat u maandelijks overhoudt en wat uw jaarlijkse incidentele inkomsten zijn.)

6 CHECKLIST AANVULLENDE DOCUMENTEN: (Heeft u alle onderstaande documenten meegestuurd'? Kruis ze hier aan.) n Kopie van uw laatste salarisstrook van uw werkgever lkbddlíngrouerzichr van uw u i tkeringsinstant ie. "f tl n n n n tl Kopie van uw rekeningafschriften van al uw bankrekeningen (inclusief rekeningen bij de Rabobank) van de laatste 2 maanden Kopie bewijzen var' uw schulden. Denk hierbij aan leasecontracten, overeenkomsten met een postorderbedrijf, creditcards persoonlijke lening of doorlopend krediet. Kopie van de meest recente Inkomsten Belasting (IB) aangifte en kopie definitieve aanslag IB van de belastingdienst. Kopie van de meeste recente WOZ-waarde van uw wonins. Kopie huurcontracten Kopie Debiteuren- en Crediteuren overzicht Maak een kopie van ditformulier voor uw eigen administrutíe. OPMERKINGEN: ONDERTEKENING: (U verklaart dat u het formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid heeíi ingeruld.) Naam Handtekening Plaats Datum Naam Handtekening Plaats Datum

7 c., u N O o_.!/ 0 u J h - r1 $. r/.1 t1 rg :-l \J ',J (a- 3,..}..) c;à CJ qj 'u[\o in i t L ^ ^ A íu Ln C,r-{ Or r!',' c ir\jj b a F d E 6 = g tr-c ÈI = ï,q.l : Ë LU Yg bm U Ë E '= o 5 O í. N = O (U:=l-\O (nm ê( sf! a o a ë

8 _ "" ' -. J! \ O J - u Z,s f ï; Í!A"Y g ^v GJp r\ G M L = I o - r o_ s t : v o M t a i q. ^ S, ó - p -i l : l s Y?p6 >, x À r o * \G a o a ë R L S ó g " o? Ë N ' o : È ; S=50 ^ë A,*-g * H rrr C.l Él s s Ë

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email :

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email : BEGROTINGSFORMULIER In dit Begrotingsformulier wordt u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op uw financiële huishouding. Aan de hand van deze gegevens zal uw afloscapaciteit worden bepaald.

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetbeheer en schuldhulp. Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres

Aanvraagformulier budgetbeheer en schuldhulp. Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres Naam Aanvrager:. Procedure aanvraag schuldhulp, budgetbeheer of bewindvoering U meldt zich aan of u

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Intake formulier. Postbus 22186, 1100 CD Amsterdam 020-3080130 info@probaatbewindvoering.nl www.probaatbewindvoering.nl

Intake formulier. Postbus 22186, 1100 CD Amsterdam 020-3080130 info@probaatbewindvoering.nl www.probaatbewindvoering.nl Intake formulier Postbus 22186, 1100 CD Amsterdam 020-3080130 info@probaatbewindvoering.nl www.probaatbewindvoering.nl KvK nummer 34285373 Bankrekening NL63 SNSB 0902 4936 20 Deel I: Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Namen: Geboortedatum Burgerlijk stand: GAG GHV GP SW A. Kostgangers/inwonenden: J / N. Partner: Meetelkind(eren): J / N Aantal:

Namen: Geboortedatum Burgerlijk stand: GAG GHV GP SW A. Kostgangers/inwonenden: J / N. Partner: Meetelkind(eren): J / N Aantal: 1. Informatie-inwinning NAW-GEGEVENS EN GEZINSSITUATIE Namen: Geboortedatum Burgerlijk stand: GAG GHV GP SW A Schuldenaar: Kostgangers/inwonenden: J / N Partner: Meetelkind(eren): J / N Aantal: Kind 1

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Aanvraagformulier onderbewindstelling

Aanvraagformulier onderbewindstelling Aanvraagformulier onderbewindstelling Dit formulier graag zo volledig mogelijk invullen: Deze aanvraag is voor: 1. Mijzelf 2. Vader 3. Moeder 4. Broer 5. Zus 6. Anders namelijk Geef het nummer wat van

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie