Inclusief behandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inclusief behandeling"

Transcriptie

1 Inclusief behandeling Wie betaalt Wat? 2015 arrangement verblijf inclusief behandeling

2 Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad van Cello keurde deze goed. Jaarlijks wordt de tekst geactualiseerd, in overleg met de centrale cliëntenraad. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2015

3 Inhoudsopgave bladzijde Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 3 Waskosten 3 Voeding 4 Huisvestings- en inrichtingskosten 4 Inrichting algemene ruimten 5 Inrichting persoonlijke woonruimte 5 Zonwering 5 Verhuizen 5 Vergoedingsregeling 6 Schoonmaakkosten 6 Inzet technische dienst 8 Verzekeringen 9 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering 9 Inboedelverzekering 9 Collectieve ongevallen inzittendenverzekering 10 Uitvaartverzekering 10 Hulpmiddelen 10 Vakantie, begeleiding tijdens 11 Kostenverdeling in één oogopslag 12 Cello Cliëntenservice voor meer informatie 17 Tarieven per 1 januari

4 Inleiding Deze gids is voor mensen met een verstandelijke beperking die kiezen voor een woonvorm van Cello waar ze de begeleiding en verzorging krijgen die ze nodig hebben. Wij lichten toe welke zorg wordt betaald door de AWBZ en welke kosten de cliënt zelf draagt. Wij geven informatie over de extra producten en diensten die Cello kan leveren en over de kosten daarvan. Deze gids is bestemd voor mensen die bij Cello wonen met een arrangement verblijf inclusief behandeling. Dat wil zeggen dat de kosten voor wonen, zorg en (medische) behandeling worden vergoed. 1) AWBZ -zorg en aanvullende dienstverlening De kosten van de zorg worden betaald door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je in aanmerking komt voor deze zorg. Is dit het geval, dan krijg je een indicatie. In de indicatie staat aangegeven welk type zorg je nodig hebt. Je betaalt via een inkomensafhankelijke eigen bijdrage- maandelijks mee aan die zorg. Die bijdrage wordt door het CAK-BZ 2) vastgesteld. De door de AWBZ betaalde zorg- en dienstverlening (ook wel: verstrekkingen) is omschreven door het College voor zorgverzekeringen. Ook de budgetten die de zorgorganisaties kregen, werden daar op afgestemd. In de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling kun je lezen welke kosten door de AWBZ betaald worden en welke kosten niet 3).. Cliënten van Cello met het arrangement verblijf exclusief behandeling betalen een tegemoetkoming in de kosten van die extra diensten van Cello. Achter in deze brochure vind je een tarievenlijst. 1) Voor mensen met het arrangement verblijf exclusief behandeling is een aparte gids verkrijgbaar bij Cello Cliëntenservice. 2) Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten, 3)Deze brochure kunt u opvragen bij Cello Cliëntenservice, bij de zorgverzekeraar of via de website van het College voor zorgverzekeringen onder de button publieksfolders. Keuzes en kosten bladzijde 1

5 Per 1 januari van een nieuw kalenderjaar heeft iedere cliënt de mogelijkheid om te kiezen voor een extra door Cello geleverde dienst of om een gemaakte keuze aan te passen. Die afspraken worden vastgelegd in een aanhangsel aan de individuele zorg- en dienstverleningsovereenkomst (ZEDO) die je met Cello afsluit. De tarieven van die aanvullende dienstverlening worden maximaal één keer per jaar aangepast. De indexering (CPI 4) ) is daarbij uitgangspunt. De meeste cliënten van Cello hebben het financieel niet breed. Bij het opstellen van dit overzicht en de bijbehorende tarieven zijn wij dan ook zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. De centrale cliëntenraad (spreekbuis van ouders en vertegenwoordigers) is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de regeling en de gehanteerde tarieven. Niet (geheel) voor eigen rekening Het kan zijn dat je kosten voor bepaalde dienstverlening geheel of gedeeltelijk van jouw ziektekostenverzekering, de kinderbijslag (voor cliënten onder 18 jaar) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) terugkrijgt. Als je de kosten van het aanvullende dienstenpakket niet kunt betalen terwijl hiervoor wel de noodzaak bestaat, kan er mogelijk een beroep gedaan worden op de bijzondere bijstand. Tot slot willen wij wijzen op de brochure van het Ministerie van VWS Ik heb wat, krijg ik ook wat. Als je hierover meer wilt weten, kun je contact opnemen met Cello Cliëntenservice. 4) Consumentenprijsindex bladzijde 2

6

7 Kostenverdeling toelichting op de belangrijkste onderwerpen Wie betaalt Wat? 2015 arrangement verblijf inclusief behandeling

8

9 Kostenverdeling, toelichting op de belangrijkste onderwerpen Persoonlijke verzorging Je kiest en betaalt zelf de producten voor een normale, dagelijkse hygiënische verzorging. Denk hierbij aan shampoo, maandverband, tandpasta, deodorant of zeep. En als je naar de kapper, pedicure of schoonheidsspecialiste wilt, betaal je die kosten ook zelf. Als dat medisch noodzakelijk is, wordt op kosten van Cello een pedicure ingeschakeld. Cello betaalt ook voor pedicurekosten als de tijd voor gewone nagelverzorging door begeleiders van Cello ontbreekt Waskosten Wassen en waskosten voor het door Cello aangeboden linnengoed (zoals lakens en handdoeken) zijn voor rekening van Cello. Waskosten voor kleding en persoonlijk linnengoed zijn voor eigen rekening. Er zijn vier varianten mogelijk: Zelf wassen, strijken en eventueel chemisch reinigen van je kleding en persoonlijk linnengoed buiten de woning. Uiteraard brengt Cello hiervoor geen kosten in rekening. Cello wast en/of laat jouw kleding en persoonlijk linnengoed chemisch reinigen. Cello brengt hiervoor maandelijks een vast bedrag in rekening. Je vindt de tarieven in de tarievenlijst. Je wast en strijkt zelf, zonder begeleiding, en maakt daarbij gebruik van ruimtes, machines, energie en wasmiddelen van Cello. Voorwaarde is wel dat dit een gespreksonderwerp is in het ondersteuningsplan. Cello brengt hiervoor maandelijks een vast bedrag in rekening. Je vindt de tarieven in de tarievenlijst. Je wast en strijkt zelf, zonder begeleiding, en maakt daarbij gebruik van jouw eigen wasmachine en wasmiddelen. Uiteraard brengt Cello hiervoor geen kosten in rekening. bladzijde 3

10 Kies je ervoor zelf de was te verzorgen, dan zorg je er ook voor dat er altijd voldoende boven- en onderkleding aanwezig is in de woning. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor verwassing of vermissing van je persoonlijke kleding als je zelf wast. Wij geven graag advies over aankoop of kwaliteit van kleding om verwassing zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er tijdens het wassen/strijken/chemisch reinigen schade aan jouw kleding en persoonlijk linnengoed ontstaan, dan draag je zelf het risico. Dit geldt ook voor vermissing van kleding en persoonlijk linnengoed. Doordat Cello dit risico niet aanvaardt, blijft de maandelijkse vergoeding in de waskosten voor iedereen zo laag mogelijk. Het is mogelijk om je kleding door Cello te laten repareren of te vermaken. Je vindt de tarieven in de tarievenlijst. Voeding De dagelijkse voeding komt voor rekening van Cello. Deze voeding bestaat uit twee broodmaaltijden en een warme maaltijd per dag. Tussendoortjes als fruit en frisdrank horen er ook bij. Inrichtings en huisvestingskosten Bij afname van zorg en huisvesting zal Cello in principe alle huisvestingskosten voor haar rekening nemen. Bij kosten van huisvesting kan aan het volgende worden gedacht: De huurkosten of hypotheekkosten van de woning, De kosten van energie De kosten van de opstalverzekering De Waarde Onroerende Zaakbelasting De afwerking van de wanden en de vloeren De (abonnements)kosten voor CAI (centrale antenne inrichting) op de eigen kamer/in het eigen appartement dienen door de cliënt zelf bebladzijde 4

11 taald te worden. De kosten voor de ontvangst van een televisiesignaal in de eigen kamer valt namelijk niet onder de door de AWBZ gefinancierde zorg en dienstverlening. De kosten voor een televisiesignaal in gezamenlijke ruimten neemt Cello voor haar rekening De aanleg van domotica De aanleg van brandveiligheidsvoorzieningen De aanleg van standaard internet infrastructuur De aanleg van standaard cai-infrastructuur. Inrichting algemene ruimten Bij een algemene ruimte moet je denken aan een huiskamer of een keuken. Cello kiest en betaalt de inrichting daarvan. Indien je aanvullende wensen hebt, bijvoorbeeld een eigen leunstoel, komen de aanschafkosten en eventuele onderhoudskosten voor jouw rekening. Inrichting persoonlijke woonruimte De inrichting van de persoonlijke woonruimte door Cello beperkt zich tot de slaapkamer en bestaat uit een bed, standaard beddengoed, stoffering, kledingkast, stoel en nachtkastje of tafeltje. Uiteraard proberen wij dat zo aantrekkelijk mogelijk te doen, maar als jij je kamer liever naar eigen smaak inricht, is dat natuurlijk mogelijk. Alle kosten zijn dan voor jouw rekening. Uiteraard is en blijft de inrichting dan van jou. Zonwering Cello brengt eventueel zonwering aan als er vaak sprake is van direct zonlicht (aan de zuid- en de westgevels). Als je voor je eigen woonruimte, terwijl deze niet aan de zuid en zuidwestgevels zit, ook zonwering wenst, dan is dit voor jouw rekening. Verhuizen? Een verhuizing betekent niet dat er meteen nieuwe inventaris wordt aangeschaft. Per geval zal de afweging worden gemaakt of inventaris aan verbladzijde 5

12 nieuwing toe is. Vergoedingsregeling Bij Cello zijn altijd ontwikkelingen gaande op het gebied van huisvesting. Daardoor kan het gebeuren dat cliënten door Cello gevraagd worden intern te verhuizen. Als daar sprake van is, kan een cliënt aanspraak maken op de vergoedingsregeling inrichting persoonlijke ruimte. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming van de inrichtingskosten die gemaakt worden als een cliënt bij een interne verhuizing een eigen (gerenoveerde of nieuw gebouwde) kamer betrekt. Als hij de kamer zelf wil inrichten, kan het door Cello te leveren standaardpakket worden omgezet in een eenmalige geldelijke vergoeding van 750. Als iemand binnen drie jaar na uitbetaling van de vergoeding vertrekt, zal deze vergoeding worden teruggevorderd. Bij vertrek in het eerste jaar 750, in het tweede jaar 500 en in het derde jaar 250. De zelf aangeschafte inrichting blijft uiteraard eigendom van de cliënt. Schoonmaakkosten Schoonhouden van jouw appartement of kamer en de gemeenschappelijke ruimten maakt onderdeel uit van de functie Zorg met verblijf en behandeling. De AWBZ stelt dat zorg en dienstverlening aanvullend zijn op de eigen mogelijkheden van de cliënt. Dat geldt eveneens voor schoonmaak van de eigen woonruimte. Als iemand in staat is zijn appartement op orde en schoon te houden, moet hij daarin een aandeel in hebben. Cello is verantwoordelijk voor de schoonmaak van alle gezamenlijke ruimten. Zoals de gezamenlijke woonkamers, keukens, kantoren of slaapwachtruimte, de individuele ruimten. Maar hier geldt: datgene wat jij zelf kunt, doe je zelf. Cello heeft dan een bladzijde 6

13 aanvullende rol. De afspraken hierover worden in het ondersteuningsplan vastgelegd. Niet iedereen kan zijn eigen ruimten helemaal zelf opruimen en schoonhouden en heeft daarbij ondersteuning nodig. Daarom is een gemiddeld schoonmaakpakket vastgesteld waarin beschreven staat wat Cello doet. Er zijn drie verschillende woonvormen. Elk met een eigen schoonmaakpakket. 1. Groepswoning Zit/slaapkamer met algemene voorzieningen Gezamenlijke keuken/woonkamer, zorgbadkamer, wasruimte en berging Begeleiding is in hoofdzaak groepsgericht. Maximaal ½ uur per week per individuele ruimte (woon/slaapkamer). Volledige schoonmaak van de ruimtes behalve in de (koel) kasten Schoonmaakpakket groepswoning: Cliëntkamer 2x per week Sanitair, stof afnemen, vlekverwijderen van vloer Wekelijks Maandelijks 4x per jaar 2x per jaar Geheel Nat afnemen Binnenzijde Schrobben moppen, wastafel, gevelglas. en stofzuigen afnemen Verplaatsen opwrijven kleden, afnemen deuren. Ra- zwaar meubi- vloer wasgelair tafel, vlekverwijderinmen Plinten afne- deur, afnemen horizontale vlakken 2. Groepswoning studio Zit/slaapkamer met zoveel mogelijk eigen faciliteiten (zoals eigen sanitair en pantry) Gezamenlijke woonkamer, wasruimte en berging bladzijde 7

14 Begeleiding is in hoofdzaak groepsgericht. Maximaal ¾ uur per week per studio met eigen sanitair. 3. Appartementencomplex Gescheiden zit- en slaapkamer met pantry, eigen sanitair Gezamenlijke inloopruimte. Begeleiding is deels groepsgericht (bij gezamenlijke activiteiten zoals gezamenlijke maaltijden) en deels op afspraak en op afroep beschikbaar. Maximaal ¾ uur per week per appartement met eigen sanitair. In de groepswoning studio en het appartementencomplex wordt gewerkt volgens een vastgesteld schema: Huiskamer, keuken, slaapkamer Sanitair 2x per week Wekelijks 4x per jaar 2x per jaar Stof afnemen, Nat afnemen Ramen zemen geheel moppen, horizontale en stof en vlek- verwijderen verticale vlak- binnenzijde horizonken incl. ver- tale en verticale plaatsen meubilair, vlakken, glas en ragen. Nat radiatoren afnemen stoelen Nat afnemen toiletpotten, wastafels en douches. Vlek verwijderen deuren en wanden rondom toiletpotten. Vloer schrobben, Afnemen deuren en wanden rondom toiletpotten. Ontkalken (indien nodig) vloer, tegels, kranen, douche, spinraggen. Nat afnemen alle wanden en inventaris. Inzet technische dienst De technische dienst van Cello voert op verzoek klussen uit in de woonruimte van cliënten of reparaties van persoonlijke eigendommen. Die klussen moeten in omvang en tijd beperkt zijn. Die inzet wordt per uur betaald. Ook alle materiaalkosten zijn voor rekening van de cliënt. bladzijde 8

15 VERZEKERINGEN Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Cello heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten speciaal voor instellingen in de gezondheidszorg. Zowel medewerkers als cliënten zijn dan verzekerd. Voor medewerkers (ook vrijwilligers en stagiairs) is zaak- en vermogensschade en/of letselschade verzekerd die tijdens werkuren aan derden wordt toegebracht. Dezelfde dekking biedt de polis aan alle bij Cello ingeschreven cliënten met een verblijfindicatie. Wanneer een cliënt schade veroorzaakt aan derden kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld en dient de schade vergoed te worden. De dekking voor cliënten is ook buiten onze instelling van kracht. Zoals bij bezoek aan of logeren bij ouders en familie, bij vakanties en uitstapjes. De dekking vervalt in het uitzonderlijke geval dat cliënten tegen het advies van Cello in de instelling verlaten. Uiteindelijk is Cello de verzekeringnemer en blijft als zodanig eindverantwoordelijk. Cello betaalt de premie voor deze verzekering. Inboedelverzekering Op de uitgebreide opstal- en inventarisverzekering van Cello is een totale verzekerde som vastgesteld voor de eigendommen van alle cliënten met een verblijfsindicatie. Cello neemt de verzekeringspremie van de inboedelverzekering voor zijn rekening. Bij inbraak of brand kan er schade geclaimd worden. Het hierbij geldende eigen risico is 50 per gebeurtenis. De verzekering geldt niet bij verlies van eigendommen. Indien bij een gedekte schade blijkt dat deze groter is dan de gemiddelde verzekerde som wordt er in beginsel geen onderverzekering toegepast. Het afsluiten van een aanvullende verzekering is alleen dan noodzakelijk wanneer de waarde van de inboedel ernstig afwijkt, bijvoorbeeld vanwege het bezit van verzameling(en) kunst/antiek, hoge waarde lijfsieraden enzovoorts. bladzijde 9

16 Collectieve ongevallen inzittendenverzekering Cello heeft een collectieve ongevallen inzittendenverzekering afgesloten. Verzekerd zijn de inzittenden (maximaal 5, inclusief de bestuurder) van de voertuigen die gebruikt worden tijdens zakelijke ritten ten behoeve van cliënten van Cello. De verzekering is van kracht in die gevallen dat medewerkers, vrijwilligers of stagiairs in opdracht en met toestemming van Cello met hun eigen auto cliënten vervoeren. Zij hoeven dan niet meer zelf een inzittendenverzekering af te sluiten. Uiteraard heeft Cello ook een ongevallen/inzittendenverzekering voor de personenauto s en bussen die op naam van Cello geregistreerd zijn. Uitvaartverzekering Cello sluit voor cliënten geen uitvaartverzekering af. Afhankelijk van jouw situatie kan het verstandig zijn een uitvaartverzekering af te sluiten. Hulpmiddelen De via de zorgverzekeringswet of AWBZ vergoede individuele hulpmiddelen dienen door de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger zelf verzekerd te worden. De premie komt voor eigen rekening. Voorbeelden hiervan zijn hoortoestellen en elektrische rolstoelen. Geadviseerd wordt om voor schade, verlies en diefstal een verzekering af te sluiten bij de leverancier. De eigenaar van een elektrische rolstoel is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die voldoet aan de eisen gesteld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Dat wil zeggen dat voor de elektrische rolstoel een verzekeringsbewijs en een verzekeringsplaatje moet zijn afgegeven. bladzijde 10

17 Vakantie, begeleiding Voor cliënten die groepsgewijs op vakantie gaan en daarbij extra begeleiding nodig hebben worden de extra kosten vooraf begroot en wordt berekend wat ten laste komt van de individuele cliënt. In overleg met ouders of cliëntenraad kan ook gekozen worden voor de optie om middelen vrij te maken uit het reguliere ZZP budget om met de groep op vakantie te gaan. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de personele inzet de rest van het jaar. Het tarief per uur hiervoor bedraagt 28,07 euro. bladzijde 11

18 Kostenverdeling in één oogopslag PERSOONLIJKE VERZORGING VOOR JOUW REKENING VOOR ONZE REKENING Toiletartikelen voor Dagelijkse verzorging Kapper Pedicure 5) Incontinentiemateriaal KLEDING Eigen kleding Speciale kleding in verband met Beperking WASKOSTEN Linnengoed Je wast persoonsgebonden kleding buiten de woning van Cello Je wast persoonsgebonden kleding in de woning met gebruik machines e.d. van Cello Je wast persoonsgebonden kleding in de woning met gebruik van eigen machines en wasmiddelen Cello wast persoonsgebonden kleding bladzijde 12

19 VOOR JOUW REKENING VOOR ONZE REKENING VOEDING Dagelijkse voeding Extraatjes, (verjaardags)feestjes, uitstapjes, enz. Lunch dagbesteding Voeding tijdens vakantie, die door Cello is geregeld Voeding tijdens vakantie, die zelf door jou is geregeld VERZEKERINGEN Collectieve ongevalleninzittendenverzekering Collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Inboedelverzekering, standaard VOOR JOUW REKE- NING VOOR ONZE REKE- NING Inboedelverzekering, bijverzekeren Reis- en bagageverzekering Uitvaartverzekering Hulpmiddelen BEGELEIDING Begeleiding bij groepsvakanties bladzijde 13

20 WIE BETAALT HULPMIDDELEN aangepaste zitvoorziening (op medische indicatie) 1 per cliënt aangepaste zitvoorziening (op wens van familie of cliënt) ander aangepast meubilair (op medische indicatie) aankleedtafel autoaanpassingen particulier alarmeringsapparatuur allergeen en stofdichte dekbed en matrashoezen, incl. incontinentiehoezen anti-decubitus kussen in rolstoel anti-decubitus kussen in een zitstoel anti-decubitus matras badlift bandagelenzen bedbox bedden hoog/laag en/of aangepast bedden standaard bedden standaard van Cello bedverkorters en verlengers bril badkraag computeraanpassingen (bediening en sottware) communicatieapparatuur Communicatiesysteem (picto s e.d.) contactlezen corsetten eigen rekening eigen rekening eigen rekening zorgverzekeraar (meerkosten zijn voor Cello) zorgverzekeraar bladzijde 14

21 douche-brancard douchestoel draaischijf dynamische ligorthese elastische kousen fiets (aangepast), driewielfiets fixatiebanden hoortoestel (en oorstukjes) incontinentiemateriaal kinderstoel standaard en aanpasbaar kleding aangepast krukken en andere eenvoudige loophulpmiddelen lightwriter ligorthesen, individueel orthese-jas (1 keer per twee jaar) orthese (lich. gebonden) postoel rollator (op medisch advies) rollator aangepast (bijv. Meywalk) rolstoel transport rolstoel individueel gebruik rolstoel elektrisch rolstoel onderhoud rolstoel reparatie en aanpassingen rolstoel accessoires (niet medisch noodzakelijk) schedelbeschermers/helm schoenen (allergeenvrij) orthopedisch schoeisel (twee paar per 30 mnd) semi-orthopedisch schoeisel (twee paar per 30 mnd) orthopedische voorziening aan een confectieschoen steunzolen WIE BETAALT /budget Cello eigen rekening zorgverzekeraar eigen rekening eigen rekening eigen rekening bladzijde 15

22 WIE BETAALT scootermobiel scheur- en krabpakken standaard scheur en krabpakken op patroon, individueel aangepast spalk statafel tillift (passief en actief) toiletverhoger traplift trippelstoel uitleenartikelen verbandschoenen zitorthesen WMO of eigen rekening (geldt onder de regeling van aangepaste stoelen) bladzijde 16

23 Tarieven aanvullende dienstverlening Cello per Kledingreparaties/-aanpassingen door Cello Uurloon 12,90 Materialen Inzet technische dienst Cello Inkoopprijs Uurloon 12,90 Materialen Waskosten Inkoopprijs Was verzorgd door Cello Vast maandbedrag 24,30 Was verzorgd door cliënt met apparatuur van Cello Vast maandbedrag 12,15 CAI kosten Abonnementskosten CAI op de eigen kamer/in het eigen appartement Vast maandbedrag 11,10 Vervoerskosten Vervoer cliënt door medewerker Bedrag per kilometer 0,30 Gebruik personenbus Cello Bedrag per kilometer 0,50 Begeleiding bij vakanties, per uur 28,07 Cello Cliëntenservice voor meer informatie? Heb je naar aanleiding van deze brochure nog vragen, dan kun je contact opnemen met Cello Cliëntenservice, postbus 231, 5260 AE Vught T E bladzijde 17

24 Cello wil dat mensen met een beperking gewoon als anderen hun eigen leven kunnen leiden. De flexibele en professionele ondersteuning van Cello maakt dat mogelijk. Ruim 2000 cliënten die in noordoost Noord-Brabant en in De Bommelerwaard (zuidwest Gelderland) wonen, maken gebruik van de diensten van Cello. Kinderen en volwassenen, in alle leeftijden. Cello heeft een scala van woonvormen, dagcentra en werkprojecten. Ondersteuning thuis kent een grote variatie. Van pedagogisch advies tot thuiszorg. Ook voor alle vormen van logeren en kortdurende opvang kunnen cliënten bij Cello terecht gemotiveerde medewerkers zorgen ervoor dat mensen met een beperking als individu en als lid van de samenleving tot hun recht kunnen komen Postbus AE Vught T (088) E

Exclusief behandeling

Exclusief behandeling Exclusief behandeling Wie betaalt Wat?, versie 2015 arrangement verblijf exclusief behandeling Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad

Nadere informatie

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene Wie betaalt Wat?, versie 2013 arrangement verblijf exclusief behandeling Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad van Cello keurde

Nadere informatie

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene Wie betaalt Wat? 2013 arrangement verblijf inclusief behandeling Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad van Cello keurde deze goed.

Nadere informatie

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene Wie betaalt Wat? 2012 arrangement verblijf inclusief behandeling Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad van Cello keurde deze goed.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Editie 2016

Wie betaalt wat? Editie 2016 Wie betaalt wat? Editie 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Overzicht dienstverlening en de betaling daarvan a. persoonlijke verzorging b. wasverzorging c. voeding d. huisvesting e. verhuizen f. schoonmaak

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Editie 2017

Wie betaalt wat? Editie 2017 Wie betaalt wat? Editie 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Overzicht dienstverlening en de betaling daarvan a. persoonlijke verzorging b. wasverzorging c. voeding d. huisvesting e. verhuizen f. schoonmaak

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Uitleg folder Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken. Sommige zaken worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg krijgt daarvoor geld vanuit

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Overzicht wie wat betaalt... 4 3. Kostenoverzicht.. 7 2 1. Inleiding Op basis van de

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont De Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Jeugdwet betaalt de zorg. Maar sommige dingen betaalt Tiffany zelf, bijvoorbeeld een tijdschrift, etentje of

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt?

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Overzicht cliëntgebonden kosten 2015 Wat betaalt? Wat betaalt de cliënt? Veldhoven November 2014 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vervangen door

Nadere informatie

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten VERSTREKKINGEN BIJ VERBLIJF GGZ WNB Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten OVER DEZE FOLDER U verblijft of woont binnen GGZ WNB. We hopen dat u zich daar thuis voelt. We informeren

Nadere informatie

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf? Aanvullende diensten 2014 verblijf zonder behandeling Inleiding Deze brochure is bedoeld om meer inzicht te bieden in de bekostiging van de zorg- en dienstverlening van voor cliënten die bij wonen met

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB) 1 ar kunt u op rekenen bij Reinaerd stenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VE Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 () Informatie in eenvoudige en duidelijke taal 2 Wat u kunt lezen over

Nadere informatie

Verstrekkingen WLZ en extra zorg en diensten

Verstrekkingen WLZ en extra zorg en diensten Verstrekkingen A Alarmering; persoonlijk en indien noodzakelijk bevonden Alarmering; persoonlijk, niet noodzakelijk bevonden, zonder of met opvolging ( abonnement) Appartement; terugbrengen in oorspronkelijke

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen,

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008 Zorgverzekeraars Zorgkantoren n AANKLEEDTAFEL VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN AANKOPPELFIETS (FIETSWIEL GEKOPPELD AAN EEN ROLSTOEL) Zorgkant. Zorgkant. N.V.T. N.V.T. AANPASSINGEN AAN ROLSTOELEN Zorgkant.

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Onderwerp Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis van indicatie

Nadere informatie

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK Philadelphia voor de cliënt Het beste uit jezelf Wie betaalt wat als je bij Philadelphia woont? De zon is gratis. Maar

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 4.0, september 2016 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2014 (VIB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2014 (VIB) 1 aar kunt u op rekenen bij einaerd stenverdeling cliënten en einaerde in 2011 (VE Waar kunt u op rekenen bij einaerde? Kostenverdeling cliënten en einaerde in 2014 (VIB) Informatie in eenvoudige en duidelijke

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Weet je niet wat voor jou geldt? Vraag het dan na, bijvoorbeeld bij je clustermanager.

Weet je niet wat voor jou geldt? Vraag het dan na, bijvoorbeeld bij je clustermanager. Krijg je van ons ondersteuning bij wonen? Wat betaalt Esdégé-Reigersdaal dan allemaal? En wat moet je zelf betalen? Daar zijn landelijke afspraken over. Die volgen wij zoveel mogelijk. We gaan uit van

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie.

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie. Korting heeft afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar en een uitvaartverzekeraar. Hierdoor kun je een collectiviteitkorting krijgen wanneer je een verzekering afsluit bij deze aanbieders. speelt geen

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten. OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten. OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht wie wat betaalt 4 3. Kostenoverzicht 8 2 1. Inleiding Op basis van de Wet langdurige

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Verstrekkingen en diensten Arduin. Wie regelt en betaalt wat?

Verstrekkingen en diensten Arduin. Wie regelt en betaalt wat? Segeerssingel 6 33 LG Middelburg Verstrekkingen en diensten Arduin Wie regelt en betaalt wat? Versie juni 201 1.2 De woning en omgeving a. De woning b. Schoonmaak c. Verhuizing Hoofdstuk 1: Wonen bij Arduin

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2017?

Wie betaalt welke kosten in 2017? Wie betaalt welke kosten in 2017? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen,

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Wonen in een locatie Verblijf met behandeling (ZZP 3-8) Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf met behandeling én ZZP 3 t/m 8 versie 2014.1 Wat

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf met behandeling én ZZP 3 t/m 8 Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen en Voor en met een zorgzwaartepakket (ZZP) die wonen in een woonbegeleidingscentrum van Onze passie kent geen beperkingen Inleiding Deze brochure is bestemd voor

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 5.0, maart 2017 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015?

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? Wonen op basis van WLZ, financieringsvorm: Zorg in Natura. Overzicht welke u zelf betaalt, wat betaalt, en wat biedt aan etra service. Appartement

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de WLZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de WLZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de WLZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de Wmo? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 1 2 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

Overzicht cliëntgebonden kosten Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt?

Overzicht cliëntgebonden kosten Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Overzicht cliëntgebonden kosten 2017 Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Veldhoven November 2016 Inleiding In de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is vastgelegd op welke producten en diensten een cliënt

Nadere informatie

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling Voor wie is deze folder

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2014?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2014? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2014? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Dat is mensenwerk. Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde? Kostenverdeling cliënten en Reinaerde 2013. Waar kunt u op rekenen?

Dat is mensenwerk. Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde? Kostenverdeling cliënten en Reinaerde 2013. Waar kunt u op rekenen? REINAERDE Dat is mensenwerk 1 Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde? Kostenverdeling cliënten en Reinaerde 2013 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij Reinaerde woont, worden uw woonkosten

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

AWBZ regelgeving van A tot Z

AWBZ regelgeving van A tot Z AWBZ regelgeving van A tot Z Wat betaalt? Wat betaalt u zelf? AWBZ regelgeving van A tot Z 2015 Wat betaalt? Wat betaalt u zelf? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat?

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Beste cliënt en / of ouders, Middels deze brief willen wij u informeren over de nieuwe regeling kostenverdeling tussen de cliënt en Heliomare Wonen. Tot nu toe heeft Heliomare

Nadere informatie

Notitie Verstrekkingen (oktober 2012)

Notitie Verstrekkingen (oktober 2012) Notitie Verstrekkingen (oktober 2012) Inleiding Middels deze notitie wil Aveleijn u informeren over de wijze waarop zij met verstrekkingen om gaat. Waar heeft u recht op als u bij Aveleijn in verblijf

Nadere informatie

Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf?

Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf? Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf? 1 Inleiding Welkom bij Triade. U bent (tijdelijk) bij ons komen wonen of u bent dat van plan. In deze brochure informeren wij u over de producten die de Algemene

Nadere informatie

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog Overzicht vergoedingen / betalingen 2016

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn en voor cliënten die in een eigen woning wonen (koop/huur)

Nadere informatie

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten MET een indicatie Verblijf met Behandeling

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten MET een indicatie Verblijf met Behandeling Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten MET een indicatie Verblijf met Behandeling Voor wie is deze folder bedoeld?

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten i Informatie Inhoud Inleiding.... 3 Servicediensten.... 3 Financiële tegemoetkoming.... 3 Wie betaalt wat?... 4 Vragen?....

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verpleeghuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over onze dienstverlening

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn en voor cliënten die in een eigen woning wonen (koop/huur)

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wie betaalt wat? Wlz-zorg en extra diensten

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wie betaalt wat? Wlz-zorg en extra diensten Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wie betaalt wat? Wlz-zorg en extra diensten Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je bij Careander en heb je een indicatie voor verblijf?

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 2/juni 2011 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde?

Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde? EINAEDE Dat is mensenwerk 1 Waar kunt u op rekenen bij einaerde? Kostenverdeling cliënten en einaerde 2014 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald

Nadere informatie

Informatie over de AWBZ

Informatie over de AWBZ AWBZ December 2011 Informatie over de AWBZ Informatie over de AWBZ 1 Informatie over de AWBZ Deze folder gaat over de AWBZ. Deze folder is gemaakt voor cliënten van Frion. De informatie komt uit de brochure

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 3/jan. 2014 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen CLIËNTVOORZIENINGEN Inhoud InleidinG 3 Wat is Woonzorgnet? Financiering Producten en diensten Actueel en op maat 7 Cliëntenraad 7 Lijst met veel voorkomende 4 producten

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

In bijlage 2 staat welke onderdelen Lievegoed levert of betaalt en wat u zelf moet regelen of betalen.*

In bijlage 2 staat welke onderdelen Lievegoed levert of betaalt en wat u zelf moet regelen of betalen.* Wie betaalt wat? Lievegoed biedt vele vormen van ondersteuning: verblijf (wonen), logeren,, dagbesteding en begeleiding thuis. Om voor de ondersteuning in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement Overzicht van kost voor Cicero Zorggroep of cliënt Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartemt of kamer Aanpassing in het appartemt of kamer die nodig zijn voor ziekte of aandoing, opknapp.

Nadere informatie

Daar hebt u recht op bij SGL

Daar hebt u recht op bij SGL Daar hebt u recht op bij SGL Waar zorgt SGL voor? Uitgave maart 2013 Kijk voor meer informatie over SGL op www.sgl-zorg.nl. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten

Nadere informatie

Voorzieningen in een Wlz-instelling

Voorzieningen in een Wlz-instelling Voorzieningen in een Wlz-instelling Deze informatie is bedoeld voor tijdelijke en vaste bewoners van een Wlz- instelling. In een Wlzinstelling wonen mensen die een indicatie hebben voor zorg met verblijf

Nadere informatie

Kostenverdeling van producten en diensten in 2013

Kostenverdeling van producten en diensten in 2013 Kostenverdeling van producten en diensten in 2013 Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt? Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand Op welke

Nadere informatie

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Cliënten ouder dan 18 ar Inleiding Indien een cliënt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, krijgt hij producten of diensten

Nadere informatie

Wat betaalt u als cliënt en wat wordt vergoed vanuit de Wlz?

Wat betaalt u als cliënt en wat wordt vergoed vanuit de Wlz? 2017 WIE BETAALT WAT? Wat u als cliënt en wat wordt vergoed? In ze brochure vindt u een overzicht welke u zelf, wat Sprank Wet Langdurige Zorg en wat Sprank biedt aan etra service. Deze brochure is ontwikkelt

Nadere informatie