Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10"

Transcriptie

1

2 Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6 Signalen van welzijn & Signalen van veiligheid p. 14 Basishouding p. 10 Oplossingsgericht werken p. 16 Weerstandspatronen p. 11 Combi Basishouding & Weerstandspatronen p. 11 Hoe motiveer ik mijn cliënten? p. 12 Krachtgericht werken in de residentiële jeugdzorg p. 13 IPT-model p. 16 Signalen van welzijn & Signalen van veiligheid p. 14 Nieuwe autoriteit p. 4 Trajectbegeleidig p. 7 Teamcoaching - procesbegeleiding p. 18 Krachtgerichte supervisie p. 19 Methodekamers p. 19 Systemisch werken p. 8 Koffer schaap p. 9 Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding - Introductiecursus p Opleiding p. 22 p. 23 Alle trainingen zijn opgebouwd uit een combinatie van theoretische kaders en het aanleren van vaardigheden. De focus van de trainingen ligt op het inoefenen van technieken in realistische praktijksituaties. Na een trainingsdag zijn deelnemers in staat geleerde competenties in te zetten in hun dagelijkse werksituatie. Schrijf je in voor deze vormingen op Trainingen zijn van toepassing op alle sectoren binnen onderwijs en de welzijns- en gezondheidssector (BZJ, VAPH, CKG, ziekenhuizen,...) tenzij anders is vermeld. 2 3

3 resultaat van deze supervisie te toetsen en discussiepunten verder uit te klaren. De implementatiemodule kan georganiseerd worden binnen de eigen organisatie (indien voldoende medewerkers de basismodule hebben gevolgd) of er kan individueel ingeschreven worden. Er worden maximaal 10 deelnemers per groep toegelaten. Deze training is gericht op hulpverleners/begeleiders uit verschillende sectoren. De verschillende perspectieven die worden ingebracht, worden maximaal ingezet om de principes van Nieuwe Autoriteit eigen te maken. Er worden maximaal 30 deelnemers toegelaten per training. Er wordt zowel plenair gewerkt als in kleine groepen (voor de oefenopdrachten en concretisering). Elke training worden er 5 trainers voorzien: Nieuwe autoriteit en Geweldloos verzet Een samenwerking tussen PraKticum en The New Autority Center uit Israël Trainers van PraKticum en The New Autority Center laten u gedurende drie dagen kennis maken met de principes van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. De samenwerking heeft als meerwaarde dat de training een combinatie biedt van de brede ervaring en expertise van de grondleggers evenals deze vanuit de Vlaamse context. Deze training verdiept zich in de theorie en richt zich op concrete casussen. D.m.v. dialoog, concrete toepassingen en rollenspelen wordt de theorie omgezet naar de praktijk. Na deze training bent u in staat te starten met de implementatie van Nieuwe Autoriteit binnen uw organisatie. In navolging van de basisopleiding wordt er voorzien in een implementatiemodule. Er wordt een reeks van vijf opvolgingsmomenten voorzien van telkens één dagdeel. Een trainer van PraKticum gaat samen met de deelnemers aan de slag met casussen die worden ingebracht uit de eigen praktijk. Het laatste uur van dit dagdeel wordt er een skype sessie voorzien met Idan Amiel. Op deze wijze is er de mogelijkheid om het Idan Amiel, The New Autority Center te Israël Nir Sonenberg, The New Autority Center te Israël Benoit Lens, PraKticum Stijn Wielemans, PraKticum Greet Lamote, PraKticum DUURTIJD: 3 dagen DATA: in 2015 voorzien we een training in februari en een training in november PLAATS: Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen, Waarlooshofstraat 3, 2020 Antwerpen KOSTPRIJS TRAINING: 625 euro/ pp (voor 3 dagen, inclusief broodmaaltijd) Kostprijs implementatiemodule: 75 euro pp per sessie (incl. skype sessie met Idan Amiel) 250 euro pp per reeks (5 sessies) Indien u een implementatiemodule wenst te organiseren in uw eigen organisatie komt een trainer van PraKticum ter plaatse. Er wordt een skype verbinding gemaakt met Idan Amiel vanuit uw organisatie. Er kunnen maximaal 10 medewerkers deelnemen per sessie. Kostprijs: 500 euro/ sessie. De opleiding en implementatiemodule worden deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven. 4 5

4 Trajectbegeleiding De training richt zich tot begeleiders die jongeren begeleiden naar zelfstandigheid (CBAW, kamertraining of studiowonen) of jongeren een traject aanbieden i.f.v. het bereiken van een bepaalde doelstelling (bv. op het rechte pad blijven, onderwijs werk terug op de sporen krijgen, ). De jongere staat centraal in de begeleiding. De jongere tekent samen met zijn begeleider een traject uit. Waar wil de jongere naartoe? Hoe gaat hij daar geraken? Welke ondersteuning is er nodig? Training verontrusting en maatschappelijke noodzaak Naast het opmaken van een trajectplan is er in de training gericht aandacht voor technieken m.b.t. het versterken van het netwerk. Het decreet Integrale Jeugdhulp (IJH) brengt best wat veranderingen mee in het hulpverleningslandschap. Verantwoordelijkheden verschuiven en dit vraagt een bepaalde expertise om hier op een correcte en tegelijkertijd hanteerbare manier mee om te gaan. Verontrusting en maatschappelijke noodzaak zijn belangrijke begrippen binnen het decreet, maar wat betekenen deze termen voor de dagelijkse praktijk? Deelnemers krijgen hulpmiddelen aangereikt om met de jongere op een doel- en krachtgerichte manier een individueel traject te lopen. Er wordt concreet ingezet op meer specifieke aspecten van basishouding, competentie- en doelgericht werken, motiverende gespreksvoering en netwerkversterkend werken. Tijdens deze driedaagse training wordt hier dieper op ingegaan. Naast het uitzoeken van de betekenis van deze begrippen, worden concrete technieken aangereikt en ingeoefend die gericht zijn op het werken met cliënten rond deze materie binnen de verschillende sectoren IJH. Thema s die over de drie dagen heen aan bod komen en waar rond geoefend wordt zijn: verontrusting & maatschappelijke noodzaak basishouding & weerstand welzijn & (on)veiligheid inzetten van informele & formele netwerken werken met de nieuwe handvatten vanuit IJH. DUURTIJD: 3 dagen FORMULE: In company (groep max. 12 personen) DATA & PLAATS: In overleg met de organisatie KOSTPRIJS: 2400 euro (drie dagen) 6 VOORWAARDE: MODULE 1 (COMBINATIE BASISHOUDING EN WEERSTANDSPATRONEN) HEBBEN GEVOLGD DUURTIJD: 3 dagen FORMULE: In company (groep max. 12 personen) DATA & PLAATS: In overleg met de organisatie KOSTPRIJS: 2400 euro (3 dagen) FORMULE 2: Individuele inschrijvingen DATA & PLAATS: Er worden verschillende reeksen doorheen het jaar aangeboden. Voor actuele data: KOSTPRIJS: 300 euro pp (drie dagen, inclusief broodjeslunch) 7

5 Systemisch werken De systeemtheorie gaat ervan uit dat een systeem of een persoon altijd een context/omgeving heeft. Begrippen als open systemen, interactie, circulariteit en complexiteit staan hier centraal. Maar wat betekent dit en hoe passen we dit toe? Tijdens een training gaan we hier dieper op in en bekijken we wat deze concreet betekenen voor hulpver leners in de dagelijkse praktijk. Praktijkwerkers ervaren tegenwoordig de druk om te werken volgens evidence based methodes. Vaak bestaat de opvatting dat hierdoor niet meer systemisch kan gewerkt geworden. Maar misschien hoeft dit niet zo te zijn? Hoe kan je er voor zorgen dat deze perspectieven aansluiten op elkaar? In deze training staat de link tussen theorie, praktijk en de hulpverlener centraal. Samen gaan we op zoek naar die basishouding, technieken en handvatten die nodig zijn om het cliëntsysteem vooruit te helpen en dit vanuit systemisch perspectief. Deze training wordt gegeven door Stijn Wielemans, erkend familie en systeemtherapeut bij BVRGS. Stijn is opgeleid in het IPRR vzw te Mechelen. Daarnaast heeft hij een ruime ervaring in het werken met gezinssystemen en het coachen van hulpverleners vanuit het systemisch perspectief in combinatie met evidence based methodes. Hebt u andere vragen rond het systemisch werken binnen uw organisatie? Zoekt u een training, intervisie of supervisie die u tot de basis brengt van het systemisch werken of wil u net gaan tot verdieping? Aarzel niet om uw vraag te stellen. In overleg met u werken wij graag een aanbod uit. Systemisch werken aan de hand van Koffer Schaap Koffer Schaap is een psycho educatief pakket voor kinderen en/ of hun gezin. Koffer Schaap bestaat uit een verzameling poppen van een schapenfamilie - en één koe. Deze familie woont samen in een koffer. De verzameling poppen is zeer divers: van klein naar lang en groot, verschillende materialen, zodat de diversiteit letterlijk zichtbaar en voelbaar is. Dit pakket is ontwikkeld binnen de werking van buurtwerk t Lampeke. Het materiaal van Koffer Schaap leent zich er uitstekend toe om met je cliënten te werken rond hun genogram, familie en vrienden. Tijdens deze basistraining systemisch werken maak je kennis met het materiaal van Koffer Schaap. Verder is het mogelijk een training m.b.t. een gericht thema te volgen. Koffer Schaap biedt een ingang om gesprekken te voeren met kinderen en/of hun gezin over verschillende thema s: pesten, interculturele maatschappij, verlies/rouwen, vrienden maken, anders zijn,... In de verschillende trainingen worden er expliciet linken gelegd met het systemisch werken. Specifiek wordt er geoefend hoe je dit concreet kan doen in het werken met kinderen en hun gezinnen. In de kostprijs van de training is het materiaal van Koffer Schaap verrekend. Er blijft een pakket in uw organisatie na afloop. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om meerdere pakketten aan te kopen. DUURTIJD: 1 dag FORMULE: In company KOSTPRIJS: 800 euro DUURTIJD: 1 dag FORMULE: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 850 euro (1 dag, incl. een spel en vertelpakket Koffer Schaap) + vervoerskosten Er is de mogelijkheid om meerdere pakketten aan te kopen aan 75 euro per pakket. 8 9

6 Hoe bouw ik een krachtgerichte werkrelatie op Basishouding: een aantal basistechnieken in je rugzak Een krachtgerichte basishouding is het fundament voor elke werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt. Het is de wijze waarop een hulpverlener in zijn werkomgeving staat (in een groep, in een gezin, in een team, in een individueel contact, ). Deze opleiding heeft tot doel dat hulpverleners de elementen van een krachtgerichte basishouding kennen en weloverwogen kunnen inzetten (zowel in de praktijk als tijdens reflectiemomenten). Er worden technieken getraind m.b.t. volgende elementen van de basishouding: tegemoetkomende hulp, afstemmen op het angstniveau, richten op wat goed gaat, aansluiten bij de hulpvraag, vasthoudendheid, respectvolle benadering, transparant zijn, echtheid in de relatie, erkenning van de culturele en etnische achtergrond, willen leren en nieuwsgierig zijn, crisissen als kans zien. DUURTIJD: 1 dag FORMULE: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 800 euro Weerstandspatronen Zij willen niet Ik niet het is zijn fout. Niets aan de hand wij hebben geen probleem. Spijtig, hij kan er niet bij zijn. Het helpt allemaal niets Deze uitspraken en situaties zijn voor vele hulpverleners de dagelijkse realiteit. Het zijn uitingen van weerstandspatronen bij mensen, die voortkomen uit angsten. Kagan en Schlosberg hebben deze weerstandspatronen beschreven en de impulsen die ze bij hulpverleners oproepen, onderzocht. Gedurende deze trainingsdag wordt kennisgemaakt met verschillende weerstandspatronen (beschuldigen, van crisis naar crisis, inductie, ), bijhorende impulsen bij hulpverleners (kwaadheid, machteloosheid, frustratie,...) en technieken om in te zetten wanneer men hiermee geconfronteerd wordt. Eveneens wordt een kader aangereikt dat het mogelijk maakt collega s te vragen naar de functie van een bepaalde weerstand en vervolgens een bepaalde strategie uit te zetten. DUURTIJD: 1 dag FORMULE: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 800 euro Combinatie basishouding & weerstandspatronen Dit is een programma van twee dagen waarin zowel de training basishouding als weerstandspatronen (zie hierboven) wordt gegeven. Het biedt een basispakket voor elke hulpverlener. DUURTIJD: 2 dagen FORMULE 1: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 1600 euro 10 11

7 FORMULE 2: Individuele inschrijvingen DATA & PLAATS: Er worden verschillende reeksen doorheen het jaar aangeboden. Voor actuele data: KOSTPRIJS: 220 euro pp (twee dagen, inclusief broodjeslunch) Hoe werk ik aan de eigen motivatie van een cliënt? Deze cliënt is niet gemotiveerd is een gedachte waarmee elke hulpverlener op één of andere manier geconfronteerd wordt. Soms lijken cliënten op geen enkele manier gemotiveerd om aan hun problemen te werken ( ik heb geen probleem ). Soms lijkt er enkel een externe motivatie te bestaan ( het moet van de Rechtbank ). Vaak geeft dit bij de hulp verlener aanleiding tot een gevoel van onmacht en frustratie. Motiverende gespreksvoering geeft handvatten zodat de cliënt kan komen tot zijn eigen motivatie, wat kan leiden tot gedragsverandering. De training wordt interactief opgebouwd. Deelnemers worden ingeleid in de uitgangspunten, principes en basisvaardigheden van motiverende gespreksvoering (vanuit het kader van Prochaska en Diclemente). Er wordt geoefend met behulp van inleefoefeningen en rollenspelen. DUURTIJD: 1 dag FORMULE: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 800 euro Krachtgericht werken in de residentiële jeugdzorg Deze opleiding biedt oplossings- en krachtgerichte technieken die inzetbaar zijn in de residentiële voorzieningen. Hulpverleners leren deze technieken binnen de groepswerking systematisch en doelgericht inzetten. De training geeft hulpverleners taal om vanuit het krachtgericht denken sterk te communiceren op maat van hun jongeren. Ze krijgen de kans om uitgebreid te oefenen op deze technieken in praktijkgerelateerde casussen. Eveneens is er aandacht voor technieken om jongeren hun gevoelens te leren reguleren op een constructieve manier. Dit verhoogt de veiligheid naar hen, de groep en begeleiders. Deze regulerende technieken kunnen eveneens worden toegepast in het thuismilieu van de jongeren. Het zelfoplossend vermogen wordt bevorderd en dit geeft het gezin extra ontplooiingskansen. VOORWAARDE: MODULE 1 (COMBINATIE BASISHOUDING EN WEERSTANDSPATRONEN) HEBBEN GEVOLGD DUURTIJD: 3 dagen FORMULE 1: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 2400 euro (drie dagen) FORMULE 2: Individuele inschrijvingen DATA & PLAATS: Er worden verschillende reeksen doorheen het jaar aangeboden. Voor actuele data: KOSTPRIJS: 300 euro pp (drie dagen, inclusief broodjeslunch en het boek Krachtig gezi(e)n, over IPT in de praktijk) 12 13

8 Handvatten om rond het thema veiligheid te werken DUURTIJD: 3 dagen + 2 intervisies (telkens één dagdeel) FORMULE: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 3200 euro (drie dagen + 2 intervisies) Combitraining Signalen van Welzijn & Signalen van Veiligheid Het Signalen van Veiligheid-model is een oplossingsgerichte en veiligheidsgeoriënteerde benadering, waarin samenwerking tussen hulpverlener en ouders/opvoeders centraal staat. Deze benadering werd ontwikkeld voor het werken in gezinnen waarin vermoede of bewezen mishandeling, misbruik of verwaarlozing een rol spelen. Signalen van Veiligheid richt zich op de vraag: Hoe kan een hulpverlener een samenwerking opbouwen met ouders en kinderen in situaties van vermoede of bewezen misbruik, mishandeling of verwaarlozing? En hoe kan die tegelijkertijd kordaat omgaan met deze veiligheidsonderwerpen? Signalen van Welzijn kent een gelijkaardig protocol en werkwijze, maar richt zich op gezinnen met een lager veiligheidsrisico. De gebruikte terminologie en geboden keuzemogelijkheden sluiten beter aan bij deze groep gezinnen. De training bestaat uit 1 dag waarin de basis van oplossingsgericht werken wordt geoefend; 1 dag waarin Signalen van Welzijn concreet en praktisch wordt getraind; 1 dag waarin met Signalen van Veiligheid gewerkt wordt; 2 intervisiebijeenkomsten van telkens 1 dagdeel, die na de opleiding op afzonderlijke momenten worden gepland. Hierin komen de eigen ervaringen met beide methodes aan de orde en wordt een terugkoppeling met het theoretische gedachtegoed gelegd

9 Oplossingsgericht werken Het oplossingsgericht werken is een positieve en effectieve benaderingswijze die in de jaren tachtig is ontwikkeld door onder meer Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Deze aanpak wordt toegepast binnen een grote verscheidenheid aan situaties waar mensen geconfronteerd worden met moeilijkheden. De werkwijze vertrekt vanuit de aanwezige krachten en hulpbronnen bij mensen en is toekomstgericht. Het oplossingsgericht werken bestaat uit een veelheid van interventies waarbij cliënt en hulpverlener samen werken naar een gewenste verandering. Gedurende een tweedaagse training komen de basisprincipes van het oplossingsgericht werken aan bod en worden verschillende oplossingsgerichte vragen en gesprekstechnieken ingeoefend. DUURTIJD: 2 dagen FORMULE: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 1600 euro IPT is een model dat ervoor staat om hulp op een dialooggestuurde manier aan te bieden. Daarnaast vormen doelgerichtheid, leertheoretische interventies en het belang van competenties de essentie van dit model. IPT zet verschillende methodieken en perspectieven in, waarvan een groot aantal zijn effectiviteit wetenschappelijk bewezen heeft. Voorbeelden van evidence based methodieken waarop het IPT-model een beroep doet, zijn: Families First, Gezin Centraal, Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling, Video-hometraining en Langdurig Laagfrequente Orthopedagogische Thuisbegeleiding. De hulpverlener biedt zorg op maat en zet die methodieken en technieken in, die zijn aangepast aan de problematiek die zich stelt. Gedurende de training wordt er dieper ingegaan op de basispijlers en het multi-methodisch karakter van het model. Daarnaast wordt er ook ruim ingezet op het trainen van technieken uit verschillende methodes. De doelstelling is om hulpverleners een kader aan te reiken vanwaar uit zij hun expertise flexibel kunnen inzetten, bewust en weloverwogen en steeds in het belang van de cliënt. Evidence based methodieken in de praktijk IPT-model (Intensieve Pedagogische Thuishulp) Intensieve Pedagogische Thuishulp is een intensieve vorm van hulpverlening aan gezinnen met een meervoudige problematiek. Dit model kan ingezet worden door contextbegeleiders uit verschillende sectoren op voorwaarde dat de begeleider gedurende een aantal maanden regelmatig in het gezin aanwezig is. IPT is ontwikkeld door prof. Jo Hermanns. VOORWAARDE: MODULE 1 (COMBINATIE BASISHOUDING EN WEERSTANDSPATRONEN) HEBBEN GEVOLGD DUURTIJD: 3 dagen FORMULE 1: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 2400 euro (drie dagen) FORMULE 2: Individuele inschrijvingen DATA & PLAATS: Er worden verschillende reeksen doorheen het jaar aangeboden. Voor actuele data: KOSTPRIJS: 300 euro pp (drie dagen, inclusief broodjeslunch en het boek Krachtig gezi(e)n, over IPT in de praktijk) 16 17

10 Krachtgerichte supervisie Zorg voor je team en bewust omgaan met parallelle processen Teamcoaching procesbegeleiding Het dagelijks aansturen van teams is soms een hele klus. Je team is de motor van je werking of je dienst. Medewerkers zijn hun eigen werkinstrument, dit vraagt extra aandacht. Een procesbegeleider vertrekt van een specifieke vraag vanuit de organisatie (vastgelopen proces, opzet van structurele ondersteuning en training op open communicatie, ) en ondersteunt de leidinggevende en het team om vanuit een krachtgericht perspectief verbindend te werken. DUURTIJD: In overleg met de organisatie FORmULE: In company KOSTPRIJS: 400 euro (per dagdeel) Medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met situaties en processen van cliënten. Zij staan er midden in. Om het belang van de cliënt centraal te zetten en zo effectief mogelijk hulpverlening te bieden, is het aangewezen samen te reflecteren met mensen vanuit een bepaalde expertise. Onze trainers zijn gecertificeerd in de methodes/perspectieven: Families First, IPT-model, VHT VIB, Signalen van Veiligheid, Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer, contextueel perspectief, narratief perspectief, systemisch werken, Supervisie is een proces van leerkansen. Naast inbreng vanuit methodisch perspectief is er aandacht voor het belevingsniveau van de hulpverlener. Reflectie vanuit eigen krachten en valkuilen staat hierin centraal om inzicht te krijgen op de parallelle processen tussen de begeleider en cliëntsituatie. DUURTIJD: In overleg met de organisatie FORmULE: In company KOSTPRIJS: 400 euro (per dagdeel) Methodekamers Methodekamers voor contextbegeleiders Om gekende kaders, methodes en technieken te borgen, stimuleren en uit te wisselen, organiseren we methodekamers voor en door contextbegeleiders. Een methodekamer is een oefenruimte om verschillende technieken vanuit verschillende methodes te oefenen. Het uitgangspunt is enerzijds om deze technieken te leren toepassen. Anderzijds wordt er belang gehecht aan het kader waaruit deze voortkomen en in welke situaties ze ingezet kunnen worden. Het is belangrijk om de variëteit van onze methodes en perspectieven te ervaren en ze op maat te kunnen toepassen. Zo komen in hetzelfde dagdeel oefeningen aan bod in het toepassen van technieken uit het gedragsmatige én systemische én oplossingsgerichte perspectief. We werken concreet (al doende) en creatief (zoeken naar toepassingen)

11 Iedere deelnemer kan ideeën aanbrengen en/of uitwerken voor de inhoud van de methodekamers. De trainer zorgt voor het kader, de opvolging van de voorbereiding, modereert en kan een eigen inbreng doen. DUURTIJD: 1 dagdeel (halve dag), reeks van vier methodekamers per jaar FORMULE: In company (groep max. 24 personen) KOSTPRIJS: 400 euro (per dagdeel) Methodekamers voor begeleiders van residentiële en dagbestedingsmodules (gericht op de sectoren BZJ, VAPH en CKG s) Methodekamers voor begeleiders van residentiële en dagbestedingsmodules hebben eenzelfde opzet als die voor contextbegeleiders (zie hiernaast). Deze zijn echter specifiek gericht op begeleiders die in groepen werken. De organisatie voorziet zelf in een moderator (coördinator, supervisor, stafmedewerker, ) per 6 à 8 deelnemers. De kracht van beelden in je werk Video-hometraining (VHT) en Video-interactiebegeleiding (VIB) Video-hometraining VHT is een methode die zich richt op het verbeteren en/of herstellen van de interactie tussen ouders en kinderen/jongeren binnen hun context. VHT legt de focus op basiscommunicatie en op de mogelijkheden en positieve krachten die in het gezin aanwezig zijn. Door de analyse van korte video-opnames van de dagelijkse omgang thuis, wordt zichtbaar wat goed loopt en wat verbeterd kan worden. De ervaring wijst uit dat ouders bij het terugkijken van de beelden in staat zijn deze analyse zelf mee vorm te geven. Hulpverleners gaan vervolgens met ouders aan de slag om hun handelen daar op af te stemmen. Video-hometraining wordt in de praktijk in verschillende varianten uitgevoerd (kortdurend en intensief) en wordt in een grote variëteit van gezinssituaties toegepast. Deze methodiek kan aangeboden worden aan gezinnen met kinderen in alle leeftijden en met een grote verscheidenheid aan hulpvragen. Video-interactiebegeleiding VIB wordt ingezet in groepswerkingen en ter ondersteuning van professionele werksituaties of individuele leertrajecten. Evenals bij Video-hometraining worden bij Video-interactiebegeleiding korte video-opnames gemaakt van de omgang tussen de hulpverleners en kinderen/jongeren. Deze worden geanalyseerd en besproken met de betrokken hulpverlener. In residentiële settings kunnen ook ouders betrokken worden bij dit proces om de opvoedingstaak in de toekomst zelf terug op te nemen. Goed afstemmen op de behoeftes en de ontwikkeling van het kind is het vertrekpunt. Meer informatie op

12 Introductiecursus VHT VIB De introductie bestaat uit een introductiedag en vier supervisiemomenten. Gedurende de introductiedag krijgt men naast een theoretisch kader een overzicht van toepassingsmogelijkheden en uitgangspunten bij het werken met VHT en VIB in de praktijk. Binnen de supervisiemomenten wordt geoefend met het analyseren en gebruiken van VHT en VIB aan de hand van videobeelden uit de eigen praktijk. Aanbod op maat Formule: in company Introductiedag voor max. 25 personen + 4 praktijkgerichte supervisiemomenten (gespreid over 8 weken) voor max. 5 personen Voor praktische info verwijzen we u naar onze website Opleiding VHT VIB De opleiding VHT en VIB bestaat uit 16 supervisiemomenten en wordt gespreid over een periode van anderhalf jaar. De training wordt individueel gegeven of in kleine groepjes van max. 4 personen en is een actief gebeuren: cursisten brengen tijdens de supervisiemomenten eigen videobeelden uit hun dagelijkse praktijk. Meer uitgebreide informatie m.b.t. het leertraject en certificering: VOORWAARDE: INTRODUCTIECURSUS VHT - VIB HEBBEN GEVOLGD Er zijn verschillende methodieken en technieken die kunnen ontplooien vanuit een krachtgerichte basishouding. Als u vanuit uw werkplek niet het juiste aanbod heeft gevonden, maar een specifieke vraag heeft, aarzel niet ons te contacteren. Net zoals we in onze gezinnen en groepen steeds op zoek zijn naar zorg op maat, willen we hier ook samen met u over nadenken. Voor meer info zie DUURTIJD: In overleg met de organisatie FORMULE: In company KOSTPRIJS: 400 euro (per dagdeel) 22 23

13 Dit vormingsaanbod is ontwikkeld in samenwerking met VraagKracht Zeeland Koffer Schaap Koffer Schaap is een psycho educatief pakket voor kinderen en/ of hun gezin. Koffer Schaap bestaat uit een verzameling poppen van een schapenfamilie - en één koe. Deze familie woont samen in een koffer. De verzameling poppen is zeer divers: van klein naar lang en groot, verschillende materialen, zodat de diversiteit letterlijk zichtbaar en voelbaar is. Dit pakket is ontwikkeld binnen de werking van buurtwerk t Lampeke. Meer info en bestellen: V.U. Jan Seresia, Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen - ILLUSTRATIES: Barbara Oyen

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie

Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie Kijk eens vanuit een ander kader. 1 Slachtoffer in Beeld als alternatieve sanctie Slachtoffer in Beeld is een initiatief van de Centra Algemeen Welzijnswerk Stilstaan bij de gevolgen van je eigen handelen

Nadere informatie

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 1 1. Voorwoord 3 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 3.1. Veiligheidsopleidingen een woordje uitleg 5 3.2. Lezingen

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Op Eigen Benen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE 030 789 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is senior onderzoeker/projectleider

Nadere informatie

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker Auteurs: Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft Eindredactie: Mariëtte Hermans Illustraties: Roger Klaassen Vormgeving:

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

stellen zichzelf voor

stellen zichzelf voor Op zoek naar VORMING TRAINING BEGELEIDING om agressie te beheersen? Vormingsorganisaties stellen zichzelf voor Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 1 OPLEIDERS ACT Academie 5 Corepower 39 De Onderstroom 6 Informant

Nadere informatie

OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMER, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN.

OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMER, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN. OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN. Ondanks de aantrekkingskracht van termen als verbeterde persoonlijke

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Naar een gouden standaard Mariska van der Steege Nederlands Jeugdinstituut / NJi Afdeling jeugd en Opvoeding Catharijnesingel 47 Postbus 19221, 3501 DE

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie