Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10"

Transcriptie

1

2 Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6 Signalen van welzijn & Signalen van veiligheid p. 14 Basishouding p. 10 Oplossingsgericht werken p. 16 Weerstandspatronen p. 11 Combi Basishouding & Weerstandspatronen p. 11 Hoe motiveer ik mijn cliënten? p. 12 Krachtgericht werken in de residentiële jeugdzorg p. 13 IPT-model p. 16 Signalen van welzijn & Signalen van veiligheid p. 14 Nieuwe autoriteit p. 4 Trajectbegeleidig p. 7 Teamcoaching - procesbegeleiding p. 18 Krachtgerichte supervisie p. 19 Methodekamers p. 19 Systemisch werken p. 8 Koffer schaap p. 9 Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding - Introductiecursus p Opleiding p. 22 p. 23 Alle trainingen zijn opgebouwd uit een combinatie van theoretische kaders en het aanleren van vaardigheden. De focus van de trainingen ligt op het inoefenen van technieken in realistische praktijksituaties. Na een trainingsdag zijn deelnemers in staat geleerde competenties in te zetten in hun dagelijkse werksituatie. Schrijf je in voor deze vormingen op Trainingen zijn van toepassing op alle sectoren binnen onderwijs en de welzijns- en gezondheidssector (BZJ, VAPH, CKG, ziekenhuizen,...) tenzij anders is vermeld. 2 3

3 resultaat van deze supervisie te toetsen en discussiepunten verder uit te klaren. De implementatiemodule kan georganiseerd worden binnen de eigen organisatie (indien voldoende medewerkers de basismodule hebben gevolgd) of er kan individueel ingeschreven worden. Er worden maximaal 10 deelnemers per groep toegelaten. Deze training is gericht op hulpverleners/begeleiders uit verschillende sectoren. De verschillende perspectieven die worden ingebracht, worden maximaal ingezet om de principes van Nieuwe Autoriteit eigen te maken. Er worden maximaal 30 deelnemers toegelaten per training. Er wordt zowel plenair gewerkt als in kleine groepen (voor de oefenopdrachten en concretisering). Elke training worden er 5 trainers voorzien: Nieuwe autoriteit en Geweldloos verzet Een samenwerking tussen PraKticum en The New Autority Center uit Israël Trainers van PraKticum en The New Autority Center laten u gedurende drie dagen kennis maken met de principes van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. De samenwerking heeft als meerwaarde dat de training een combinatie biedt van de brede ervaring en expertise van de grondleggers evenals deze vanuit de Vlaamse context. Deze training verdiept zich in de theorie en richt zich op concrete casussen. D.m.v. dialoog, concrete toepassingen en rollenspelen wordt de theorie omgezet naar de praktijk. Na deze training bent u in staat te starten met de implementatie van Nieuwe Autoriteit binnen uw organisatie. In navolging van de basisopleiding wordt er voorzien in een implementatiemodule. Er wordt een reeks van vijf opvolgingsmomenten voorzien van telkens één dagdeel. Een trainer van PraKticum gaat samen met de deelnemers aan de slag met casussen die worden ingebracht uit de eigen praktijk. Het laatste uur van dit dagdeel wordt er een skype sessie voorzien met Idan Amiel. Op deze wijze is er de mogelijkheid om het Idan Amiel, The New Autority Center te Israël Nir Sonenberg, The New Autority Center te Israël Benoit Lens, PraKticum Stijn Wielemans, PraKticum Greet Lamote, PraKticum DUURTIJD: 3 dagen DATA: in 2015 voorzien we een training in februari en een training in november PLAATS: Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen, Waarlooshofstraat 3, 2020 Antwerpen KOSTPRIJS TRAINING: 625 euro/ pp (voor 3 dagen, inclusief broodmaaltijd) Kostprijs implementatiemodule: 75 euro pp per sessie (incl. skype sessie met Idan Amiel) 250 euro pp per reeks (5 sessies) Indien u een implementatiemodule wenst te organiseren in uw eigen organisatie komt een trainer van PraKticum ter plaatse. Er wordt een skype verbinding gemaakt met Idan Amiel vanuit uw organisatie. Er kunnen maximaal 10 medewerkers deelnemen per sessie. Kostprijs: 500 euro/ sessie. De opleiding en implementatiemodule worden deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven. 4 5

4 Trajectbegeleiding De training richt zich tot begeleiders die jongeren begeleiden naar zelfstandigheid (CBAW, kamertraining of studiowonen) of jongeren een traject aanbieden i.f.v. het bereiken van een bepaalde doelstelling (bv. op het rechte pad blijven, onderwijs werk terug op de sporen krijgen, ). De jongere staat centraal in de begeleiding. De jongere tekent samen met zijn begeleider een traject uit. Waar wil de jongere naartoe? Hoe gaat hij daar geraken? Welke ondersteuning is er nodig? Training verontrusting en maatschappelijke noodzaak Naast het opmaken van een trajectplan is er in de training gericht aandacht voor technieken m.b.t. het versterken van het netwerk. Het decreet Integrale Jeugdhulp (IJH) brengt best wat veranderingen mee in het hulpverleningslandschap. Verantwoordelijkheden verschuiven en dit vraagt een bepaalde expertise om hier op een correcte en tegelijkertijd hanteerbare manier mee om te gaan. Verontrusting en maatschappelijke noodzaak zijn belangrijke begrippen binnen het decreet, maar wat betekenen deze termen voor de dagelijkse praktijk? Deelnemers krijgen hulpmiddelen aangereikt om met de jongere op een doel- en krachtgerichte manier een individueel traject te lopen. Er wordt concreet ingezet op meer specifieke aspecten van basishouding, competentie- en doelgericht werken, motiverende gespreksvoering en netwerkversterkend werken. Tijdens deze driedaagse training wordt hier dieper op ingegaan. Naast het uitzoeken van de betekenis van deze begrippen, worden concrete technieken aangereikt en ingeoefend die gericht zijn op het werken met cliënten rond deze materie binnen de verschillende sectoren IJH. Thema s die over de drie dagen heen aan bod komen en waar rond geoefend wordt zijn: verontrusting & maatschappelijke noodzaak basishouding & weerstand welzijn & (on)veiligheid inzetten van informele & formele netwerken werken met de nieuwe handvatten vanuit IJH. DUURTIJD: 3 dagen FORMULE: In company (groep max. 12 personen) DATA & PLAATS: In overleg met de organisatie KOSTPRIJS: 2400 euro (drie dagen) 6 VOORWAARDE: MODULE 1 (COMBINATIE BASISHOUDING EN WEERSTANDSPATRONEN) HEBBEN GEVOLGD DUURTIJD: 3 dagen FORMULE: In company (groep max. 12 personen) DATA & PLAATS: In overleg met de organisatie KOSTPRIJS: 2400 euro (3 dagen) FORMULE 2: Individuele inschrijvingen DATA & PLAATS: Er worden verschillende reeksen doorheen het jaar aangeboden. Voor actuele data: KOSTPRIJS: 300 euro pp (drie dagen, inclusief broodjeslunch) 7

5 Systemisch werken De systeemtheorie gaat ervan uit dat een systeem of een persoon altijd een context/omgeving heeft. Begrippen als open systemen, interactie, circulariteit en complexiteit staan hier centraal. Maar wat betekent dit en hoe passen we dit toe? Tijdens een training gaan we hier dieper op in en bekijken we wat deze concreet betekenen voor hulpver leners in de dagelijkse praktijk. Praktijkwerkers ervaren tegenwoordig de druk om te werken volgens evidence based methodes. Vaak bestaat de opvatting dat hierdoor niet meer systemisch kan gewerkt geworden. Maar misschien hoeft dit niet zo te zijn? Hoe kan je er voor zorgen dat deze perspectieven aansluiten op elkaar? In deze training staat de link tussen theorie, praktijk en de hulpverlener centraal. Samen gaan we op zoek naar die basishouding, technieken en handvatten die nodig zijn om het cliëntsysteem vooruit te helpen en dit vanuit systemisch perspectief. Deze training wordt gegeven door Stijn Wielemans, erkend familie en systeemtherapeut bij BVRGS. Stijn is opgeleid in het IPRR vzw te Mechelen. Daarnaast heeft hij een ruime ervaring in het werken met gezinssystemen en het coachen van hulpverleners vanuit het systemisch perspectief in combinatie met evidence based methodes. Hebt u andere vragen rond het systemisch werken binnen uw organisatie? Zoekt u een training, intervisie of supervisie die u tot de basis brengt van het systemisch werken of wil u net gaan tot verdieping? Aarzel niet om uw vraag te stellen. In overleg met u werken wij graag een aanbod uit. Systemisch werken aan de hand van Koffer Schaap Koffer Schaap is een psycho educatief pakket voor kinderen en/ of hun gezin. Koffer Schaap bestaat uit een verzameling poppen van een schapenfamilie - en één koe. Deze familie woont samen in een koffer. De verzameling poppen is zeer divers: van klein naar lang en groot, verschillende materialen, zodat de diversiteit letterlijk zichtbaar en voelbaar is. Dit pakket is ontwikkeld binnen de werking van buurtwerk t Lampeke. Het materiaal van Koffer Schaap leent zich er uitstekend toe om met je cliënten te werken rond hun genogram, familie en vrienden. Tijdens deze basistraining systemisch werken maak je kennis met het materiaal van Koffer Schaap. Verder is het mogelijk een training m.b.t. een gericht thema te volgen. Koffer Schaap biedt een ingang om gesprekken te voeren met kinderen en/of hun gezin over verschillende thema s: pesten, interculturele maatschappij, verlies/rouwen, vrienden maken, anders zijn,... In de verschillende trainingen worden er expliciet linken gelegd met het systemisch werken. Specifiek wordt er geoefend hoe je dit concreet kan doen in het werken met kinderen en hun gezinnen. In de kostprijs van de training is het materiaal van Koffer Schaap verrekend. Er blijft een pakket in uw organisatie na afloop. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om meerdere pakketten aan te kopen. DUURTIJD: 1 dag FORMULE: In company KOSTPRIJS: 800 euro DUURTIJD: 1 dag FORMULE: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 850 euro (1 dag, incl. een spel en vertelpakket Koffer Schaap) + vervoerskosten Er is de mogelijkheid om meerdere pakketten aan te kopen aan 75 euro per pakket. 8 9

6 Hoe bouw ik een krachtgerichte werkrelatie op Basishouding: een aantal basistechnieken in je rugzak Een krachtgerichte basishouding is het fundament voor elke werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt. Het is de wijze waarop een hulpverlener in zijn werkomgeving staat (in een groep, in een gezin, in een team, in een individueel contact, ). Deze opleiding heeft tot doel dat hulpverleners de elementen van een krachtgerichte basishouding kennen en weloverwogen kunnen inzetten (zowel in de praktijk als tijdens reflectiemomenten). Er worden technieken getraind m.b.t. volgende elementen van de basishouding: tegemoetkomende hulp, afstemmen op het angstniveau, richten op wat goed gaat, aansluiten bij de hulpvraag, vasthoudendheid, respectvolle benadering, transparant zijn, echtheid in de relatie, erkenning van de culturele en etnische achtergrond, willen leren en nieuwsgierig zijn, crisissen als kans zien. DUURTIJD: 1 dag FORMULE: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 800 euro Weerstandspatronen Zij willen niet Ik niet het is zijn fout. Niets aan de hand wij hebben geen probleem. Spijtig, hij kan er niet bij zijn. Het helpt allemaal niets Deze uitspraken en situaties zijn voor vele hulpverleners de dagelijkse realiteit. Het zijn uitingen van weerstandspatronen bij mensen, die voortkomen uit angsten. Kagan en Schlosberg hebben deze weerstandspatronen beschreven en de impulsen die ze bij hulpverleners oproepen, onderzocht. Gedurende deze trainingsdag wordt kennisgemaakt met verschillende weerstandspatronen (beschuldigen, van crisis naar crisis, inductie, ), bijhorende impulsen bij hulpverleners (kwaadheid, machteloosheid, frustratie,...) en technieken om in te zetten wanneer men hiermee geconfronteerd wordt. Eveneens wordt een kader aangereikt dat het mogelijk maakt collega s te vragen naar de functie van een bepaalde weerstand en vervolgens een bepaalde strategie uit te zetten. DUURTIJD: 1 dag FORMULE: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 800 euro Combinatie basishouding & weerstandspatronen Dit is een programma van twee dagen waarin zowel de training basishouding als weerstandspatronen (zie hierboven) wordt gegeven. Het biedt een basispakket voor elke hulpverlener. DUURTIJD: 2 dagen FORMULE 1: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 1600 euro 10 11

7 FORMULE 2: Individuele inschrijvingen DATA & PLAATS: Er worden verschillende reeksen doorheen het jaar aangeboden. Voor actuele data: KOSTPRIJS: 220 euro pp (twee dagen, inclusief broodjeslunch) Hoe werk ik aan de eigen motivatie van een cliënt? Deze cliënt is niet gemotiveerd is een gedachte waarmee elke hulpverlener op één of andere manier geconfronteerd wordt. Soms lijken cliënten op geen enkele manier gemotiveerd om aan hun problemen te werken ( ik heb geen probleem ). Soms lijkt er enkel een externe motivatie te bestaan ( het moet van de Rechtbank ). Vaak geeft dit bij de hulp verlener aanleiding tot een gevoel van onmacht en frustratie. Motiverende gespreksvoering geeft handvatten zodat de cliënt kan komen tot zijn eigen motivatie, wat kan leiden tot gedragsverandering. De training wordt interactief opgebouwd. Deelnemers worden ingeleid in de uitgangspunten, principes en basisvaardigheden van motiverende gespreksvoering (vanuit het kader van Prochaska en Diclemente). Er wordt geoefend met behulp van inleefoefeningen en rollenspelen. DUURTIJD: 1 dag FORMULE: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 800 euro Krachtgericht werken in de residentiële jeugdzorg Deze opleiding biedt oplossings- en krachtgerichte technieken die inzetbaar zijn in de residentiële voorzieningen. Hulpverleners leren deze technieken binnen de groepswerking systematisch en doelgericht inzetten. De training geeft hulpverleners taal om vanuit het krachtgericht denken sterk te communiceren op maat van hun jongeren. Ze krijgen de kans om uitgebreid te oefenen op deze technieken in praktijkgerelateerde casussen. Eveneens is er aandacht voor technieken om jongeren hun gevoelens te leren reguleren op een constructieve manier. Dit verhoogt de veiligheid naar hen, de groep en begeleiders. Deze regulerende technieken kunnen eveneens worden toegepast in het thuismilieu van de jongeren. Het zelfoplossend vermogen wordt bevorderd en dit geeft het gezin extra ontplooiingskansen. VOORWAARDE: MODULE 1 (COMBINATIE BASISHOUDING EN WEERSTANDSPATRONEN) HEBBEN GEVOLGD DUURTIJD: 3 dagen FORMULE 1: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 2400 euro (drie dagen) FORMULE 2: Individuele inschrijvingen DATA & PLAATS: Er worden verschillende reeksen doorheen het jaar aangeboden. Voor actuele data: KOSTPRIJS: 300 euro pp (drie dagen, inclusief broodjeslunch en het boek Krachtig gezi(e)n, over IPT in de praktijk) 12 13

8 Handvatten om rond het thema veiligheid te werken DUURTIJD: 3 dagen + 2 intervisies (telkens één dagdeel) FORMULE: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 3200 euro (drie dagen + 2 intervisies) Combitraining Signalen van Welzijn & Signalen van Veiligheid Het Signalen van Veiligheid-model is een oplossingsgerichte en veiligheidsgeoriënteerde benadering, waarin samenwerking tussen hulpverlener en ouders/opvoeders centraal staat. Deze benadering werd ontwikkeld voor het werken in gezinnen waarin vermoede of bewezen mishandeling, misbruik of verwaarlozing een rol spelen. Signalen van Veiligheid richt zich op de vraag: Hoe kan een hulpverlener een samenwerking opbouwen met ouders en kinderen in situaties van vermoede of bewezen misbruik, mishandeling of verwaarlozing? En hoe kan die tegelijkertijd kordaat omgaan met deze veiligheidsonderwerpen? Signalen van Welzijn kent een gelijkaardig protocol en werkwijze, maar richt zich op gezinnen met een lager veiligheidsrisico. De gebruikte terminologie en geboden keuzemogelijkheden sluiten beter aan bij deze groep gezinnen. De training bestaat uit 1 dag waarin de basis van oplossingsgericht werken wordt geoefend; 1 dag waarin Signalen van Welzijn concreet en praktisch wordt getraind; 1 dag waarin met Signalen van Veiligheid gewerkt wordt; 2 intervisiebijeenkomsten van telkens 1 dagdeel, die na de opleiding op afzonderlijke momenten worden gepland. Hierin komen de eigen ervaringen met beide methodes aan de orde en wordt een terugkoppeling met het theoretische gedachtegoed gelegd

9 Oplossingsgericht werken Het oplossingsgericht werken is een positieve en effectieve benaderingswijze die in de jaren tachtig is ontwikkeld door onder meer Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Deze aanpak wordt toegepast binnen een grote verscheidenheid aan situaties waar mensen geconfronteerd worden met moeilijkheden. De werkwijze vertrekt vanuit de aanwezige krachten en hulpbronnen bij mensen en is toekomstgericht. Het oplossingsgericht werken bestaat uit een veelheid van interventies waarbij cliënt en hulpverlener samen werken naar een gewenste verandering. Gedurende een tweedaagse training komen de basisprincipes van het oplossingsgericht werken aan bod en worden verschillende oplossingsgerichte vragen en gesprekstechnieken ingeoefend. DUURTIJD: 2 dagen FORMULE: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 1600 euro IPT is een model dat ervoor staat om hulp op een dialooggestuurde manier aan te bieden. Daarnaast vormen doelgerichtheid, leertheoretische interventies en het belang van competenties de essentie van dit model. IPT zet verschillende methodieken en perspectieven in, waarvan een groot aantal zijn effectiviteit wetenschappelijk bewezen heeft. Voorbeelden van evidence based methodieken waarop het IPT-model een beroep doet, zijn: Families First, Gezin Centraal, Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling, Video-hometraining en Langdurig Laagfrequente Orthopedagogische Thuisbegeleiding. De hulpverlener biedt zorg op maat en zet die methodieken en technieken in, die zijn aangepast aan de problematiek die zich stelt. Gedurende de training wordt er dieper ingegaan op de basispijlers en het multi-methodisch karakter van het model. Daarnaast wordt er ook ruim ingezet op het trainen van technieken uit verschillende methodes. De doelstelling is om hulpverleners een kader aan te reiken vanwaar uit zij hun expertise flexibel kunnen inzetten, bewust en weloverwogen en steeds in het belang van de cliënt. Evidence based methodieken in de praktijk IPT-model (Intensieve Pedagogische Thuishulp) Intensieve Pedagogische Thuishulp is een intensieve vorm van hulpverlening aan gezinnen met een meervoudige problematiek. Dit model kan ingezet worden door contextbegeleiders uit verschillende sectoren op voorwaarde dat de begeleider gedurende een aantal maanden regelmatig in het gezin aanwezig is. IPT is ontwikkeld door prof. Jo Hermanns. VOORWAARDE: MODULE 1 (COMBINATIE BASISHOUDING EN WEERSTANDSPATRONEN) HEBBEN GEVOLGD DUURTIJD: 3 dagen FORMULE 1: In company (groep max. 12 personen) KOSTPRIJS: 2400 euro (drie dagen) FORMULE 2: Individuele inschrijvingen DATA & PLAATS: Er worden verschillende reeksen doorheen het jaar aangeboden. Voor actuele data: KOSTPRIJS: 300 euro pp (drie dagen, inclusief broodjeslunch en het boek Krachtig gezi(e)n, over IPT in de praktijk) 16 17

10 Krachtgerichte supervisie Zorg voor je team en bewust omgaan met parallelle processen Teamcoaching procesbegeleiding Het dagelijks aansturen van teams is soms een hele klus. Je team is de motor van je werking of je dienst. Medewerkers zijn hun eigen werkinstrument, dit vraagt extra aandacht. Een procesbegeleider vertrekt van een specifieke vraag vanuit de organisatie (vastgelopen proces, opzet van structurele ondersteuning en training op open communicatie, ) en ondersteunt de leidinggevende en het team om vanuit een krachtgericht perspectief verbindend te werken. DUURTIJD: In overleg met de organisatie FORmULE: In company KOSTPRIJS: 400 euro (per dagdeel) Medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met situaties en processen van cliënten. Zij staan er midden in. Om het belang van de cliënt centraal te zetten en zo effectief mogelijk hulpverlening te bieden, is het aangewezen samen te reflecteren met mensen vanuit een bepaalde expertise. Onze trainers zijn gecertificeerd in de methodes/perspectieven: Families First, IPT-model, VHT VIB, Signalen van Veiligheid, Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer, contextueel perspectief, narratief perspectief, systemisch werken, Supervisie is een proces van leerkansen. Naast inbreng vanuit methodisch perspectief is er aandacht voor het belevingsniveau van de hulpverlener. Reflectie vanuit eigen krachten en valkuilen staat hierin centraal om inzicht te krijgen op de parallelle processen tussen de begeleider en cliëntsituatie. DUURTIJD: In overleg met de organisatie FORmULE: In company KOSTPRIJS: 400 euro (per dagdeel) Methodekamers Methodekamers voor contextbegeleiders Om gekende kaders, methodes en technieken te borgen, stimuleren en uit te wisselen, organiseren we methodekamers voor en door contextbegeleiders. Een methodekamer is een oefenruimte om verschillende technieken vanuit verschillende methodes te oefenen. Het uitgangspunt is enerzijds om deze technieken te leren toepassen. Anderzijds wordt er belang gehecht aan het kader waaruit deze voortkomen en in welke situaties ze ingezet kunnen worden. Het is belangrijk om de variëteit van onze methodes en perspectieven te ervaren en ze op maat te kunnen toepassen. Zo komen in hetzelfde dagdeel oefeningen aan bod in het toepassen van technieken uit het gedragsmatige én systemische én oplossingsgerichte perspectief. We werken concreet (al doende) en creatief (zoeken naar toepassingen)

11 Iedere deelnemer kan ideeën aanbrengen en/of uitwerken voor de inhoud van de methodekamers. De trainer zorgt voor het kader, de opvolging van de voorbereiding, modereert en kan een eigen inbreng doen. DUURTIJD: 1 dagdeel (halve dag), reeks van vier methodekamers per jaar FORMULE: In company (groep max. 24 personen) KOSTPRIJS: 400 euro (per dagdeel) Methodekamers voor begeleiders van residentiële en dagbestedingsmodules (gericht op de sectoren BZJ, VAPH en CKG s) Methodekamers voor begeleiders van residentiële en dagbestedingsmodules hebben eenzelfde opzet als die voor contextbegeleiders (zie hiernaast). Deze zijn echter specifiek gericht op begeleiders die in groepen werken. De organisatie voorziet zelf in een moderator (coördinator, supervisor, stafmedewerker, ) per 6 à 8 deelnemers. De kracht van beelden in je werk Video-hometraining (VHT) en Video-interactiebegeleiding (VIB) Video-hometraining VHT is een methode die zich richt op het verbeteren en/of herstellen van de interactie tussen ouders en kinderen/jongeren binnen hun context. VHT legt de focus op basiscommunicatie en op de mogelijkheden en positieve krachten die in het gezin aanwezig zijn. Door de analyse van korte video-opnames van de dagelijkse omgang thuis, wordt zichtbaar wat goed loopt en wat verbeterd kan worden. De ervaring wijst uit dat ouders bij het terugkijken van de beelden in staat zijn deze analyse zelf mee vorm te geven. Hulpverleners gaan vervolgens met ouders aan de slag om hun handelen daar op af te stemmen. Video-hometraining wordt in de praktijk in verschillende varianten uitgevoerd (kortdurend en intensief) en wordt in een grote variëteit van gezinssituaties toegepast. Deze methodiek kan aangeboden worden aan gezinnen met kinderen in alle leeftijden en met een grote verscheidenheid aan hulpvragen. Video-interactiebegeleiding VIB wordt ingezet in groepswerkingen en ter ondersteuning van professionele werksituaties of individuele leertrajecten. Evenals bij Video-hometraining worden bij Video-interactiebegeleiding korte video-opnames gemaakt van de omgang tussen de hulpverleners en kinderen/jongeren. Deze worden geanalyseerd en besproken met de betrokken hulpverlener. In residentiële settings kunnen ook ouders betrokken worden bij dit proces om de opvoedingstaak in de toekomst zelf terug op te nemen. Goed afstemmen op de behoeftes en de ontwikkeling van het kind is het vertrekpunt. Meer informatie op

12 Introductiecursus VHT VIB De introductie bestaat uit een introductiedag en vier supervisiemomenten. Gedurende de introductiedag krijgt men naast een theoretisch kader een overzicht van toepassingsmogelijkheden en uitgangspunten bij het werken met VHT en VIB in de praktijk. Binnen de supervisiemomenten wordt geoefend met het analyseren en gebruiken van VHT en VIB aan de hand van videobeelden uit de eigen praktijk. Aanbod op maat Formule: in company Introductiedag voor max. 25 personen + 4 praktijkgerichte supervisiemomenten (gespreid over 8 weken) voor max. 5 personen Voor praktische info verwijzen we u naar onze website Opleiding VHT VIB De opleiding VHT en VIB bestaat uit 16 supervisiemomenten en wordt gespreid over een periode van anderhalf jaar. De training wordt individueel gegeven of in kleine groepjes van max. 4 personen en is een actief gebeuren: cursisten brengen tijdens de supervisiemomenten eigen videobeelden uit hun dagelijkse praktijk. Meer uitgebreide informatie m.b.t. het leertraject en certificering: VOORWAARDE: INTRODUCTIECURSUS VHT - VIB HEBBEN GEVOLGD Er zijn verschillende methodieken en technieken die kunnen ontplooien vanuit een krachtgerichte basishouding. Als u vanuit uw werkplek niet het juiste aanbod heeft gevonden, maar een specifieke vraag heeft, aarzel niet ons te contacteren. Net zoals we in onze gezinnen en groepen steeds op zoek zijn naar zorg op maat, willen we hier ook samen met u over nadenken. Voor meer info zie DUURTIJD: In overleg met de organisatie FORMULE: In company KOSTPRIJS: 400 euro (per dagdeel) 22 23

13 Dit vormingsaanbod is ontwikkeld in samenwerking met VraagKracht Zeeland Koffer Schaap Koffer Schaap is een psycho educatief pakket voor kinderen en/ of hun gezin. Koffer Schaap bestaat uit een verzameling poppen van een schapenfamilie - en één koe. Deze familie woont samen in een koffer. De verzameling poppen is zeer divers: van klein naar lang en groot, verschillende materialen, zodat de diversiteit letterlijk zichtbaar en voelbaar is. Dit pakket is ontwikkeld binnen de werking van buurtwerk t Lampeke. Meer info en bestellen: V.U. Jan Seresia, Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen - ILLUSTRATIES: Barbara Oyen

1. Basistrainingen module 1

1. Basistrainingen module 1 Aanbod 2013 Alle trainingen zijn opgebouwd uit een combinatie van theoretische kaders en het aanleren van vaardigheden. De focus van de trainingen ligt op het inoefenen van technieken in realistische praktijksituaties.

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

OPEN INSCHRIJVING UTRECHT

OPEN INSCHRIJVING UTRECHT OPEN INSCHRIJVING UTRECHT KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN) 1 KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution-Focussed Therapy is ontwikkeld

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel

SAMENSPRAAK. Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Tweedaagse verdiepingstraining in de benadering van Signs of Safety.

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution- Focussed Therapy is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer en hun collega

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN)

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN) TEAMNASCHOLING KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN) 1 KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution-Focussed Therapy is ontwikkeld door

Nadere informatie

Contextbegeleiding gestript PRAKTIJKBOEK

Contextbegeleiding gestript PRAKTIJKBOEK Contextbegeleiding gestript PRAKTIJKBOEK Een boek waar veel mensen toe hebben bijgedragen Goedele Plovie, Luc Claessens Marleen Marien Bart Symons Wim Braamse Koen Hermans & Tine Van Regenmortel Johan

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN OPLOSSINGSGERICHT WERKEN OPEN INSCHRIJVING UTRECHT WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution-Focussed Therapy is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer en hun collega s van het

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Stepping Stones 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht werken Open inschrijving Wat² bieden wij? Individuele inschrijving voor de training Oplossingsgericht werken Een bevlogen en ervaren trainer met persoonlijke aanpak Een combinatie van

Nadere informatie

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1 De Leemwinning toelichting Info-avond oktober 2015 Jeugdzorg Emmaüs 1 Inhoud - Doelgroep - Accenten in de werking - Begeleidingsfasen - Personeel - overzicht - functieomschrijvingen - praktische info -

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

II FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER

II FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER II.2.11.3. FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER 1. Doel van de functie De contextbegeleider is de centrale ankerfiguur inzake overleg en hulpverleningscontacten met extern betrokken partijen. Hij staat

Nadere informatie

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP mensenkennis De kracht van de psycholoog-mediator zit erin dat mensen zich op hun eigen toekomst kunnen richten en dat kinderen de ruimte krijgen

Nadere informatie

Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015

Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015 1 Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015 Inleiding De NVRG maakt een onderscheid tussen de systeemtherapeut (ST) en de systeemtherapeutisch werker (STW). Beide profielen

Nadere informatie

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen Archipel Kenniscentrum en Archipel Academie Trainingen Agressie het gevoel van samen 2014 Archipel Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archipel worden openbaar

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb. Open aanbod trainingen WEB Consult 2009 WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.be 014 46 27 19 Wie is WEB Consult? Vanuit

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Jongeren. "Mission Possible" "Mission Possible"

[2015] Oplossingsgericht werken met Jongeren. Mission Possible Mission Possible "Mission Possible" [2015] Oplossingsgericht werken met Jongeren "Mission Possible" Gerrit van de Vegte.nl gerritvandevegte@home.nl WAT IS MISSION POSSIBLE? Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud Voorwoord Ongeveer twee jaar geleden publiceerde het Nibud Geld en Gedrag, Budgetbegeleiding voor de beroepspraktijk. Het boek werd enthousiast ontvangen door het werkveld, vooral vanwege de competenties

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Team Training Manna Slot Training & Consultancy

Team Training Manna Slot Training & Consultancy Manna Slot Training & Consultancy Er zijn acht vaste trainingssessies beschreven die aangeboden kunnen worden. Uiteraard zijn er vele andere thema s en/of combinaties mogelijk, al naar gelang de behoefte

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie.

Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie. Basisopleiding Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie. Geef je leiding aan een team? Ben je actief betrokken bij het beleid en het management van de organisatie waar je werkt maar heb

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

Methodisch werken in een weerbarstige praktijk. Prof. dr. Koen Hermans

Methodisch werken in een weerbarstige praktijk. Prof. dr. Koen Hermans Methodisch werken in een weerbarstige praktijk Prof. dr. Koen Hermans Vertrekpunt: vraag Context : beleidsaandacht voor evidence-based practice JE: tweevoudige vraag IPT wetenschappelijk onderbouwen Effectiviteit

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

Training KED-Coach Gevorderd

Training KED-Coach Gevorderd Training KED-Coach Gevorderd Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en komen

Nadere informatie

Netwerkgericht werken binnen de jeugdhulp. Bie Melis en Mia Claes

Netwerkgericht werken binnen de jeugdhulp. Bie Melis en Mia Claes Netwerkgericht werken binnen de jeugdhulp Bie Melis en Mia Claes Veel termen met meerdere invullingen Impliceert uiteenlopende doelstellingen Verschillende benaderingen = verschillende belangen. Het netwerk

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Opleiding Creatieve methodieken: experimenteren met vele talen Mieke Faes

Opleiding Creatieve methodieken: experimenteren met vele talen Mieke Faes Opleiding Creatieve methodieken: experimenteren met vele talen Mieke Faes Voor wie De opleiding richt zich enerzijds tot therapeuten, hulpverleners en begeleiders die in hun werk met volwassenen en jongeren,

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Opleiding tot INTERNATIONAL CERTIFIED NLP TRAINER Algemeen De gehele opleiding tot gecertificeerd NLP trainer is gebaseerd op het NLP trainersmodel van het New

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Jeugdzorg Emmaüs

Onderzoeksopdracht Jeugdzorg Emmaüs Onderzoeksopdracht Jeugdzorg Emmaüs Werkzame factoren expliciteren en implementatiesuggesties aanreiken om het Intensief Pedagogisch Thuishulp-model verder uit te bouwen en te borgen in de Bijzondere Jeugdzorg

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

PROGRAMMA van de training DE SOCIALE PSYCHOLOGIE VAN VERANDEREN

PROGRAMMA van de training DE SOCIALE PSYCHOLOGIE VAN VERANDEREN PROGRAMMA van de training DE SOCIALE PSYCHOLOGIE VAN VERANDEREN drs. Ad van der Made, psycholoog, coach, docent De training Sociale Psychologie van Veranderen is bedoeld voor professionals voor wie de

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG Tieners

TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG Tieners TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 3 Basiszorg Tieners richt zich op het bekwamen van professionals tot het aangaan van kortdurende ondersteuningscontacten

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening me nse nkennis Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening Door te werken met de laatste wetenschappelijke inzichten, vergroot je de kans dat je adviezen juist blijken. Postmaster

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 8. Leeswijzer 10

Inhoud. Inleiding 8. Leeswijzer 10 Inhoud Inleiding 8 Leeswijzer 10 1 Motiverende gespreksvoering: een introductie 14 1.1 Wat is motiverende gespreksvoering? 14 1.2 Kenmerken van motivatie 15 1.3 Waarom werkt motiverende gespreksvoering?

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11. Inleiding 13. Leeswijzer 15

Inhoud. Woord vooraf 11. Inleiding 13. Leeswijzer 15 Inhoud Woord vooraf 11 Inleiding 13 Leeswijzer 15 1 Wat is VHT in het maatschappelijk werk? 19 1.1 De uitgangspunten van VHT 19 1.2 De kern van VHT (methodisch werken met beelden, microanalyse) 32 1.3

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Lekker, gezond en betaalbaar koken

Lekker, gezond en betaalbaar koken Lekker, gezond en betaalbaar Evi Dirickx Onderzoeker Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid Katholieke Hogeschool Kempen 1. Hoofddoelstelling 2. Bestaansreden 3. Concreet 4. Meerwaarde

Nadere informatie

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven.

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. mensenkennis De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. Postmaster opleiding spelpsychotherapie Postmaster opleiding spelpsychotherapie Kinderen

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

AMBULANT HULPVERLENERS IAG/GEZINSCOACHES (voor 25 tot 32 uur per week voor bepaalde tijd)

AMBULANT HULPVERLENERS IAG/GEZINSCOACHES (voor 25 tot 32 uur per week voor bepaalde tijd) Interne en externe oproep Afdeling Ambulant Noord Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen,

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS

TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS Algemene beschrijving De training Triple P Family Transitions biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

Training Niveau 4: Standaard 0-12 jaar

Training Niveau 4: Standaard 0-12 jaar Niveau 4: Standaard 0-12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0-12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple P gezinsinterventies

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP 1 TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP

TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP 1 TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP 1 TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP WELKE REFERENTIEKADERS, WAARDEN EN NORMEN VAN MIJZELF SPELEN MEE IN EEN CONTACT? Diversiteit in kleur en cultuur

Nadere informatie