Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken: Ieder in zijn kracht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken: Ieder in zijn kracht"

Transcriptie

1 D e V l a a m s e N e t o v e r s t i j g e n d e S t u u r g r o e p H G W / H G D i. s. m. d e U n i v e r s i t e i t A n t w e r p e n n o d i g t u u i t v o o r d e Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken: Ieder in zijn kracht W A N N E E R Donderdag 12 september 2013 V OOR W I E Alle geïnteresseerden in handelingsgericht werken (HGW) of handelingsgerichte diagnostiek (HGD) (leerkrachten, zorg, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, directie, docenten, ). W AAR Voormiddag: Rector Dhanis Aula K.001, Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen Namiddag: Lange Winkelstraat 9, 2000 Antwerpen P R O G R A M M A 9.00 uur: Onthaal met koffie uur: Verwelkoming door Elke Struyf (Universiteit Antwerpen) uur: Petri Partanen (Psycholoog, specialist dipl. in Educational Psychology, Mid Sweden University, Ostersund, Zweden). Van analyse naar interventie door coaching en overleg. Een uitdaging bij het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften is het creëren van een positief veranderingsproces in de leeromgeving. Hoe kunnen professionelen het dagelijks niveau van leren bereiken en samen met leerkrachten positieve verandering teweegbrengen? Deze thema s worden door Petri verder toegelicht en gelinkt aan enkele basiselementen van succesvol coachen en overleg. De focus ligt hierbij op het belang van een kwalitatief vraaggesprek en de noodzaak van analyse van de leeromgeving om veranderingsprocessen op gang te brengen. (Engelstalige lezing met Nederlandse ondersteuning) uur: Els Dammekens (Logopediste, specialisatie neurogene communicatiestoornissen ten gevolge van een hersenletsel, gastdocent Katholieke Universiteit Leuven, gastspreker Thomas More hogeschool Antwerpen). Got my mind-set on you. Vanuit de neurowetenschappen, op het kruispunt tussen pedagogie en psychologie, ontstaan inzichten die een nieuw licht werpen op de belangrijke taak die opvoeding en onderwijs vervullen. Hoe kunnen we de voorwaarden scheppen voor een sterke mindset en wat doet die mindset met de hersenen? Welke rollen kunnen leerkracht en ouders op zich nemen binnen het groeiproces van een kind: van manager naar sturende coach, van motivator naar steunende consultant uur: Noëlle Pameijer (School/Kinderpsycholoog bij samenwerkingsverband Annie M.G. Schmidt te Hilversum): HGW en empowerment uur: Broodjeslunch uur: Namiddagsessies (keuzelijst zie verder) uur: Einde D E E L N A M E B E D R A G 60 euro (broodjeslunch en syllabus inbegrepen) I N S C H R I J V E N, W I J Z I G I N G S - EN A N N U L E R I N G S V O O R W A A R D E N : Via de link kunt u zich inschrijven en na vermelding van uw gegevens één namiddagsessie kiezen. Als we de inschrijving goed ontvangen hebben dan krijgt u een elektronische bevestiging met uitnodiging tot betaling (met vermelding van naam deelnemer). Uw inschrijving is pas definitief na betaling. Inschrijven kan tot en met 5 juli 2013 of totdat het maximum aantal deelnemers is bereikt. U kunt uw inschrijving kosteloos annuleren t/m 23 augustus Vanaf 24 augustus 2013 is annuleren niet meer mogelijk en zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij verhindering heeft u het recht om een vervanger te sturen.

2 Keuzelijst namiddagsessies Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken Sessie 1: Handelingsgericht werken in de klas. In deze workshop bespreken we welke werkzame interventies (John Hattie, 2010) in HGW in de klas zijn verwerkt en hoe. Daarna gaan we in op toepassingen van HGW in de klas: wat zijn successen en welke valkuilen doen zich voor? Enkele aspecten worden met beelden geïllustreerd. Zorgleerkrachten, directies (kleuter, lager/buitengewoon onderwijs), CLBmedewerkers, pedagogische begeleiders, docenten en studenten, hulpverleners, Enige voorkennis van HGW is vereist. Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog bij samenwerkingsverband Annie M.G. Schmidt te Hilversum (NL). Sessie 2: Van werkgeheugentraining naar metacognitieve coaching op school. Werkgeheugen, executieve functies en zelfregulatie zijn cognitieve functies waar men zich meer en meer op richt bij het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De laatste jaren is er een stijging van het gebruik van computergestuurde cognitieve trainingsprogramma s op school. In deze workshop zal Petri enkele resultaten voorstellen van zijn onderzoek over werkgeheugentraining en metacognitieve coaching. Er wordt dieper ingegaan op de methodiek van metacognitieve coaching en op het trainingskader. Dit kader vormt een belangrijke factor die de uitkomst van de training beïnvloedt. Een dynamisch en ecologisch kader benadrukt het belang van versterkende factoren zoals metacognitie, motivatie en mediatie. Zorgleerkrachten, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, leerkrachten, directies,... (De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op studies bij kinderen van 8 à 9 jaar oud maar de resultaten zijn ook relevant voor andere leeftijdsgroepen.) Geen specifieke voorkennis vereist. (Engelstalige workshop met Nederlandse ondersteuning.) Petri Partanen, psycholoog, specialist dipl. in Educational Psychology, Mid Sweden University, Ostersund, Zweden. (Petri doet onderzoek omtrent cognitieve functies, metacognitie en leren. Hij geeft ook training aan multidisciplinaire teams, leerkrachten, zorgbegeleiders en schoolpsychologen over consultatie, coaching en functionele en dynamische assessment.)

3 Sessie 3: Lezing met praktische toepassingen Het IQ in de klas. Kunnen we leerlingen slimmer maken? Vanuit de analyse van een cognitief vaardigheidsprofiel volgens het CHC-model kan je handelingsgerichte adviezen formuleren. We illustreren hoe intelligentieonderzoek een bijdrage kan leveren aan zorg-op-maat. CLB-medewerkers, zorgleerkrachten, leerlingenbegeleiders, hulpverleners, GON-begeleiders. Basiskennis CHC-intelligentiemodel vereist, verdieping. PVOC ANTWERPEN Gisleen Rauws en Katharina Piskora, medewerkers PVOC Antwerpen. Sessie 4: Lezing met interactie Coachen van leerkrachten en scholen: kansen en valkuilen. Ongeacht op wie het zich richt in het coachen staat het leren van de professional centraal. Ook in het onderwijs wordt meer en meer een coachende houding gevraagd van directie, zorgcoördinator of collega s. Dat is niet altijd evident, soms bereiken we eerder het tegenovergestelde. Leerkrachten voelen zich dan bedreigd in hun professionaliteit of krijgen de indruk dat het aan hen ligt. Binnen deze voordracht verkennen we de essentie, grenzen en voorwaarden voor een geslaagde coaching binnen een onderwijscontext. Zorg, CLB-medewerkers en pedagogische begeleiders, directies (kleuter/lager/secundair/buitengewoon onderwijs), docenten. Introductie, maar ervaring met coaching is altijd een meerwaarde. Beno Schraepen, AP hogeschool Antwerpen, Incena Studiecentrum Inclusie en Enablement, is docent, onderzoeker en werkt als coach voor scholen en leerkrachten.

4 Sessie 5: De leerkracht doet ertoe: effectief gedrag van leerkrachten, nut en effect van interventies en invloeden. Het uitgangspunt De Leerkracht Doet Ertoe wordt tijdens deze workshop verkend en uitgediept. Leerkrachten doen nuttige dingen, maar welke acties of interventies zijn dan vooral effectief en welke keuze zou je hier zelf uit willen maken? Naast zelfreflectieve werkvormen wordt een introductie gegeven vanuit enkele wetenschappelijke inzichten en de eisen die kinderen stellen aan hun leerkrachten. Alle geïnteresseerden in HGW/HGD, met accent op leerkrachten. Verdiepingsworkshop, enige voorkennis van HGW is prettig, maar niet voorwaardelijk. Peter de Vries, Hogeschool Utrecht. Sessie 6: Projectuitleg en getuigenis met kans tot vragen stellen Het LIST-project: hoe een leesproject een schoolteam kan empoweren. List is een leesproject waarbij boeken het vertrekpunt zijn voor het leesonderwijs. Het opzet is gebaseerd op inzichten uit de onderzoeksliteratuur, werkt motiverend en sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Risicolezers krijgen evidencebased extra ondersteuning. Het resultaat: gemotiveerde lezers, minder risicolezers en een team dat trots is op de prima resultaten. Iedereen met interesse voor lezen (in het lager onderwijs). Introductie, voorkennis niet vereist. De Wereldschool en Steven De Laet (OVSG)

5 Sessie 7: Leraar en ouder: samen sterk! In deze interactieve workshop wordt het educatief partnerschap tussen leraren en ouders belicht. Om goed te weten vanuit welke context een kind of jongere opgroeit, is afstemming tussen school en thuis essentieel. Hoe elkaars taal te verstaan en te spreken, zal aan de hand van pakkende stellingen bediscussieerd worden. (Zorg)leerkrachten, directies (kleuter, lager, secundair onderwijs), CLBmedewerkers, pedagogische begeleiders, docenten, hulpverleners, Ervaring hebben met het werken met ouders. Drs. Els de Jong, Hogeschool Utrecht. Sessie 8: Executieve functies, leermogelijkheden afstemmen met leerling, leraar en ouders. Leerproblemen of stagnaties in de leerontwikkeling hangen vaak samen met zwak ontwikkelde executieve functies van de leerling. Dit hoeft niet alleen het geval te zijn bij leerlingen met minder cognitieve mogelijkheden, maar ook bij leerlingen met gemiddelde leermogelijkheden of hoogbegaafdheid, kunnen executieve functies een rol spelen bij de leerprestaties. Het kunnen plannen en organiseren van het schoolwerk, het werkgeheugen, het timemanagement, de volgehouden aandacht en de inhibitiecontrole zijn executieve functies die het schoolsucces mede bepalen. In deze workshop worden de executieve functies als neuropsychologisch concept belicht en wordt het Choice instrument over de executieve functies besproken en oefenen we ermee. Met dit instrument kan de leerling de eigen executieve functies in kaart brengen, de leraar kan zijn visie daarop geven en de ouders eveneens. In een oplossingsgericht gesprek dat de begeleider of leraar met de leerling voert kunnen de eigen mogelijkheden en krachtbronnen van de leerling verhelderd worden en kunnen doelen en stappen in de gewenste richting worden vastgesteld. Leraar en ouders kunnen de informatie uit het Choice instrument en het leerlinggesprek benutten, door hun benadering op school en thuis samen af te stemmen.. Leerkrachten, zorg, directies (basis/secundair/buitengewoon onderwijs), CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, docenten, hulpverleners. Introductie, geen specifieke voorkennis vereist. Drs. Lucie Spreij en drs. Geke Klapwijk, orthopedagogen/ hogeschooldocenten Seminarium voor Orthopedagogiek - Hogeschool Utrecht

6 Sessie 9: Lezing De jeugd is tegenwoordig. Hedendaagse jongeren zijn zo braaf, meneer. En o zo asociaal: altijd maar aan het computeren Of toch niet? De nieuwe generatie is in elk geval anders. Opgegroeid met een smartphone in de hand, een computer naast hun bed, en een koptelefoon rondom de oren. Maar misschien zijn ze slimmer, en sneller? Zakelijker? Zijn ze echt poeslief, te weinig sociaal geëngageerd? Of engageren ze zich gewoon op een andere manier dan de vorige generaties? Pedro De Bruyckere schetst in deze lezing een herkenbaar beeld van de jeugd van tegenwoordig. Hoe ga je best om met jongeren thuis, in de klas en op het werk? Op een bijzonder onderhoudende manier ontleedt en doorprikt deze veelgevraagde spreker volkswaarheden over de popcultuur, de leefwereld van jongeren, en hoe zij aankijken tegen, én worden ervaren door, ouders, leerkrachten en hun eerste werkgever. En waarom u als gids moet durven uitleg geven. Niet te missen voor wie met jongeren in aanraking komt: iedereen dus. Leerkrachten, zorg, directies, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, docenten, hulpverleners uit het lager en secundair onderwijs. Geen specifieke voorkennis vereist. Pedro De Bruyckere, onderzoeker en pedagoog Arteveldehogeschool. Sessie 10: Empowerment in vakoverschrijdend projectwerk: ons leerproces. Leerkrachten willen hun groei tonen in het begeleiden van de ontwikkeling van zelfsturing en metacognitieve vaardigheden bij leerlingen in vakoverschrijdend projectwerk. Leerkrachten, zorg, directies (basis/secundair onderwijs), CLBmedewerkers, pedagogische begeleiders, docenten, hulpverleners,... Verdieping. Ingrid Geerkens, Joaquim Lagae, Glenda Vanderhenst (leerkrachten) en begeleiders van Project Mijn School (basisschool).

7 Sessie 11: Interactieve workshop Toegankelijk onderwijs : maximale leerkansen voor alle leerlingen. Leerkrachten worden uitgedaagd om hun aanbod en hun aanpak goed af te stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van een klasgroep. Tijdens deze workshop wordt Universal Design for Learning (UDL) als model toegelicht. UDL benadrukt het belang van het wegwerken van barrières en het creëren van heel wat leer- en participatiekansen voor alle leerlingen. Door een aantal didactische en pedagogische principes toe te passen, die op zich niet nieuw zijn maar toch cruciaal zijn vanuit het perspectief van leerzorg, kan de leerkracht een context scheppen waarin zoveel mogelijk leerlingen er voor kiezen om te leren. Deze principes worden toegelicht aan de hand van heel wat praktijkvoorbeelden. Deze workshop is in eerste instantie bedoeld voor collega s secundair onderwijs (en derde graad basisonderwijs): leerkrachten, leerlingenbegeleiders, directies, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, Geen specifieke voorkennis vereist. Hendrik Despiegelaere - DPB Brugge Filip Dehaene - CLB Brugge(n) Sessie 12: Reflectieve lezing Implementatie van handelingsgericht werken in de Vlaamse scholen: een update. Vanuit de universiteit Gent, vakgroep Orthopedagogiek werd een onderzoek verricht naar het zorgbeleid van scholen. Er werd nagegaan hoe scholen kijken naar diversiteit en zorg, welke ondersteuning scholen voorzien, en er werd nagegaan of het kader van handelingsgericht werken een ondersteuning kan bieden in het omgaan met diversiteit. De resultaten van het onderzoek worden gehanteerd als reflectiekader om handelingsgericht werken verder uit te bouwen en het implementatieproces te ondersteunen. Alle betrokkenen bij het implementatieproces van handelingsgericht werken. Voorkennis kader HGW. Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer, UGent.

8 Sessie 13: Coaching op ontwikkeling. Coaching op vaardigheden kan minder effectief zijn, als dieper gelegen aspecten als waarden, normen, overtuigingen, gevoelens en behoeften belemmerend werken en niet aangeraakt worden. In deze workshop verkennen we mogelijkheden om hier invloed op uit te oefenen, vanuit een oplossingsgerichte aanpak. Een ieder die met kinderen, jongeren of volwassenen op een ontwikkelingsgerichte wijze werkt. Enige kennis van oplossingsgericht werken en geweldloze communicatie maakt de inhoud zeker sneller toegankelijk. Ab Koffeman, Seminarium voor Orthopedagogiek; Hogeschool Utrecht. Sessie 14: /presentatie over onze plannings- en registratiemap Inzichtelijk Kleine stappen, groot verschil! Onze werkwijze stimuleert het doel- en handelingsgerichte werken. Door het werken vanuit de vastgestelde doelen voor de 2 e en 3 e kleuterklas wordt er zorg gedragen voor intentioneel en handelingsgericht onderwijs. De leerkracht behoudt de vrijheid om zijn onderwijs betekenisvol en kindgericht in te richten, zonder de ontwikkelingslijnen los te laten. Het doel is het uitgangspunt, de activiteit wordt hieraan gekoppeld en het kind staat centraal. Aan de hand van een vaste cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en signaleren, worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen goed in kaart gebracht. De leerlingen werken via een open curriculum op hun eigen niveau aan verschillende onderdelen binnen het reken- en taalonderwijs. Hierdoor kan de leerkracht continu de individuele leerling aanspreken op zijn onderwijsbehoeften. Leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies afkomstig uit het kleuteronderwijs. De manier van werken en opzet van de map is ook inspirerend en haalbaar voor leerkrachten van het lager onderwijs. Geen specifieke voorkennis vereist. Monique Ghijsen en Roos van Noord van Inzichtelijk Onderwijs.

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

De lat hoog... voor iedereen!

De lat hoog... voor iedereen! WELKOM De lat hoog... voor iedereen! Van harte welkom op onze conferentie De lat hoog... voor iedereen! Werken aan gelijke onderwijskansen is een belangrijke opdracht voor elke school. De lat voor iedereen

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR 2009 2010 Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld.

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

het lerarenregister komt eraan

het lerarenregister komt eraan Lucas Onderwijs Master Sen 2015 2017 nieuw aanbod met nieuwe mogelijkheden Beste collega, regio Zuidwest-Nederland Passend onderwijs is van start gegaan en we bouwen actief door aan onze ontwikkeling.

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Hoe effectief is handelingsgericht werken?

Hoe effectief is handelingsgericht werken? HGW Handelingsgericht werken Hattie Team Hoe effectief is handelingsgericht werken? Goede leerkrachten werken gepassioneerd en geïnspireerd. Ze hopen een goede bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Elk talent een kans Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Onderzoeksnotitie ten behoeve van project Leerling 2020 In opdracht van Schoolinfo voor de VO-raad Januari 2014 Marquenie, Esther Opsteen,

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Serieus spel in de klas. De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen

Serieus spel in de klas. De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen Serieus spel in de klas De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen Serieus spel in de klas De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen inhoud Voorwoord 4 Het

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie