in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie:"

Transcriptie

1 Appartementencomplex in het centrum van Andijk Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Raadhuisplein 1 te Wervershoof Tel: Handelsweg 2 te Wervershoof Tel: Handelsweg 2 te Wervershoof Tel: Verkoop informatie: Middenweg 9 te Andijk Tel: Conceptversie 3 d.d. 9 september 2013

2 Inhoudsopgave Project informatie 2 Verkoop informatie 3 Bouwlocaties 5 Plattegrond Waterniveau 6 Plattegrond Begane grond 7 Plattegrond Verdieping 8 Overzicht gevels 9 Appartement 1 10 Appartement 2 11 Appartement 3 12 Appartement 4 13 Appartement 5 14 Appartement 6 15 Appartement 7 16 Appartement 8 17 Appartement 9 18 Appartement Appartement Appartement Appartement Appartement Appartement Technische omschrijving 25 Wegwijzer en aandachtspunten 27 Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van de ontwerper van dit plan. Ondanks de vermelde informatie in deze brochure moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De aannemer behoudt zich het recht om wijzigingen in de constructie en/of uitvoering aan te brengen, indien dit de bouw zijn inziens bevordert. Deze wijzigingen mogen echter nimmer ten koste van de kwaliteit gaan en zijn ter beoordeling van de ontwerper. De in kleur uitgevoerde artistimpression kan verschillen van de daadwerkelijke uitvoering, daarom kunnen aan deze impressies geen rechten worden ontleend. Tijdens de bouw wordt het uitvoeren van werk door derden niet toegestaan. De aannemer dient voor een complete oplevering zorg te dragen waarbij de bij oplevering gebleken eventuele tekortkomingen binnen 3 maanden na oplevering in orde zijn gemaakt. Hieronder vallen niet de in iedere nieuwbouw optredende krimpscheuren. De opgegeven maatvoering in deze brochure is niet geschikt voor opdrachten aan derden. Blad 1

3 Project informatie ALGEMEEN: Locatie: Statige appartementen in het midden van het dorp, te midden van woningen, bejaardenhuis en het winkelcentrum op slechts een steenworp afstand. Het voormalige gemeentehuis van de gemeente Andijk krijgt op deze wijze een nieuwe functie. Het complex is oorspronkelijk rond het jaar 1962 op traditionele wijze gebouwd. Medio het jaar 1983 heeft een eerste uitbreiding plaatsgevonden met aansluitend in het jaar 1998 een tweede uitbreiding waarbij ook het bestaande gemeentehuis grondig is gerenoveerd. Het gemeentehuis wordt volledig verbouwd. De verschillende niveaus wordt geschikt gemaakt voor appartementen. De appartementen op het waterniveau krijgen een eigen ingang vanaf de Kleingouw, deze zijn dus afgezonderd van de overige appartementen in het gebouw. De appartementen op de parterre en verdieping vinden hun toegang middels de bestaande ingang gesitueerd aan de Middenweg. Alle appartementen zijn bereikbaar middels trap en lift op elke etage. Er worden 10 parkeerplaatsen aan de kleingouw zijde aangelegd, de gemeente is verantwoordelijk voor nog eens 8 parkeerplaatsen aan de Middenweg. De appartementen hebben een riante woonkamer met een terras of balkon of wel frans balkon. Deze luxe appartementen bieden door hun zeer ruime opzet tal van mogelijkheden. Wonen in het hart van Andijk met alle voorzieningen binnen handbereik. Adres: Plan: Appartementencomplex te Andijk Middenweg BN Andijk Enkele voordelen op een rij: Aanvullende wensen zijn, zolang de voortgang van de bouw dit toelaat, altijd bespreekbaar. In samenspraak met het tekenbureau is uw appartement vrij indeelbaar. Het appartement kan worden afgebouwd, maar ook in een casco uitvoering worden opgeleverd. Appartementen zijn geschikt voor senioren. Blad 2

4 Verkoop informatie ALGEMEEN Een woning kopen doet u niet dagelijks. Omdat het bovendien om grote bedragen gaat en een belangrijke stap in uw leven is, vinden we het van groot belang dat u op de hoogte bent van de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de koop van een woning. We adviseren u dit gedeelte van de brochure met aandacht te lezen, om zo eventuele verrassingen uit te sluiten. DE AANKOOP Over de kwaliteit van uw woning hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en controle hierop is in goede handen, want tegelijk met uw woning koopt u de ingebouwde garantie die alleen gerenommeerde (bouw)ondernemingen kunnen bieden. De koop/aannemingsovereenkomst zal worden aangegaan onder de volgende ontbindende voorwaarden: Verkrijgen van een onherroepelijke bouwvergunning en omgevingsvergunning door de gemeente Medemblik is afgegeven. KOOPSOMMEN VRIJ OP NAAM (V.O.N.) De koopsom van deze woningen is vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van de woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen: Grondkosten Bouwkosten Architectenhonorarium Notarishonorarium inzake transportkosten Makelaarscourtage / verkoopkosten Gemeentelijke leges betreffende de bouw BTW Kadastrale uitmeting Kosten bouwvergunning Kosten van het gebruik van stroom en water tijdens de bouw Verzekering tijdens de bouw Stijging loon- en materiaalprijzen Aansluit op water-, gas-, riool- en elektriciteitsleidingen De met de financiering van uw huis verband houdende kosten zijn niet in de koop-/ aanneemsom begrepen. Deze kosten kunnen zijn: De kosten verbonden aan het sluiten van een eventuele hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten etc.) Rente over de vervallen termijnen na de start van de bouw / rente over de grond Notariskosten voor de hypotheekakte Kosten voor een abonnement/ -entree aansluiting kabel en telefoon. Servicekosten. Blad 3

5 KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST Middels het sluiten van deze overeenkomsten worden de verplichtingen tussen de koper en verkoper c.q. ondernemer vastgelegd. Hierbij verplicht de koper zich onder meer tot betaling van koopprijs en verplicht de ondernemer zich tot de bouw van het appartement. Nadat u de koopakte heeft getekend, ontvangt u binnen enkele dagen een kopie van de door de verkoper en ondernemer mede-ondertekende akte. De originele akte (dus het door alle partijen ondertekende exemplaar) wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan voorbereiden. Tussen koper en verkoper wordt een koopovereenkomst gesloten, welke zal worden opgesteld door de Notaris. Een aannemingsovereenkomst zal worden gesloten met de aannemer, te voldoen in termijnen naarmate de bouw vordert. Oplevering: nader te bepalen. AANVULLENDE WENSEN: Aanvullende wensen zijn, zolang de voortgang van de bouw dit toelaat, altijd bespreekbaar. Enkele goed uitvoerbare mogelijkheden zijn: Casco oplevering. Appartement op maat. Gewijzigde indeling. Ander tegelwerk. Badkamer naar eigen wens in te delen. Aangepaste elektra. (verlagen stopcontacten, extra groepen, etc.) Aangepast loodgieterswerk. (uitstortgootsteen, putten, etc.) Aangepaste verwarmingsinstallatie. (andere radiatoren, vloerverwarming, digitale thermostaat, etc.) Blad 4

6 Bouwlocatie Op deze tekening is de principe indeling van het openbaar terrein aangegeven. Bij de definitieve uitwerking is aanpassing op ondergeschikte punten mogelijk. De definitieve maatvoering van de perceelgrenzen wordt door het Kadaster bepaald. Aan deze tekeningen kunnen hierdoor geen rechten worden ontleend. Situatie Middenweg 73 Kad. Gemeente: Medemblik Blad 5

7 Plattegrond Waterniveau Blad 6

8 Plattegrond Parterre Blad 7

9 Plattegrond Verdieping Blad 8

10 Overzicht gevels Blad 9

11 Plattegrond Appartement-1 Waterniveau Woning 70 m² Tuin 34 m² Berging is centraal Appartement waterniveau Blad 10

12 Plattegrond Appartement-2 Waterniveau Woning 62 m² Tuin 60 m² Berging is centraal Appartement waterniveau Blad 11

13 Plattegrond Appartement-3 Waterniveau Woning 58 m² Tuin 26 m² Berging is centraal Appartement waterniveau Blad 12

14 Plattegrond Appartement-4 Waterniveau Woning 62 m² Tuin 20 m² Berging is centraal Appartement waterniveau Blad 13

15 Plattegrond Appartement-5 Waterniveau Woning 67 m² Tuin 20 m² Berging is centraal Appartement waterniveau Blad 14

16 Plattegrond Appartement-6 Parterreniveau Woning 105 m² Balkon 6 m² Berging 7 m² Appartement Parterre Berging Parterre Blad 15

17 Plattegrond Appartement-7 Parterreniveau Woning 86 m² Balkon 6 m² Berging 7 m² Appartement Parterre Berging Parterre Blad 16

18 Plattegrond Appartement-8 Parterreniveau Woning 77 m² Balkon 15 m² Berging 7 m² Appartement Parterre Berging Parterre Blad 17

19 Plattegrond Appartement-9 Parterreniveau Woning 79 m² Balkon 12 m² Berging 7 m² Appartement Parterre Berging Parterre Blad 18

20 Plattegrond Appartement-10 Parterreniveau Woning 81 m² Balkon n.v.t. Berging 7 m² Appartement Parterre Berging Parterre Blad 19

21 Plattegrond Appartement-11 Parterreniveau Woning 135 m² Balkon 22 m² Berging 7 m² Appartement Parterre Berging Parterre Blad 20

22 Plattegrond Appartement-12 Verdiepingniveau Woning 120 m² Dakterras oostzijde 18 m² Dakterras westzijde 68 m² Berging 7 m² Appartement Verdieping Berging Parterre Blad 21

23 Plattegrond Appartement-13 Verdiepingniveau Woning 113 m² Dakterras 62 m² Berging 7 m² Appartement Verdieping Berging Parterre Blad 22

24 Plattegrond Appartement-14 Verdiepingniveau Woning 147 m² Dakterras 22 m² Berging 7 m² Appartement Verdieping Berging Parterre Blad 23

25 Plattegrond Appartement-15 Verdiepingniveau Woning 137 m² Dakterras 31 m² Berging 7 m² Appartement Verdieping Berging Parterre Blad 24

26 ALGEMEEN: Technische omschrijving CAR-verzekering: Tijdens de bouw wordt het werk verzekerd, door de aannemer, middels een Constructie All Risk Verzekering, zgn. CAR-verzekering. Peil: Als Peil P geldt: de bovenkant afgewerkte vloer van de begane grond; parterre. VLOEREN: De vloer worden voorzien van een zwevende dekvloer, i.v.m. contact geluid. De afwerkingen van de vloeren behoudens het toilet en badkamer zijn voor rekening koper. GEVELS, MUREN EN SCHEIDINGSWANDEN: De buitengevels zijn grotendeels bestaand. Waar nodig worden nieuwe kozijnen gemonteerd of bestaande openingen dicht gemetseld in bakstenen of materiaal overeenkomstig bestaand. De woningscheidende wanden uitgevoerd als systeemwanden. Twee wanden met een ankerloze luchtspouw. E.e.a. conform voorschriften. De scheidingswanden van uitgevoerd als systeemwanden. E.e.a. conform voorschriften. DAK: De daken zijn bestaand. Daar waar de platte daken gebruikt worden als balkon zal deze worden voorzien van een beloopbare vloer, zoals aangegeven op tekening. KOZIJNEN, RAMEN EN (BUITEN)TIMMERWERK: Alle buitenkozijnen en ramen in aluminium. Daar waar in de appartementen een borstwering (binnenzijde) is, komen Werzalite vensterbanken, of de bestaande natuursteen vensterbanken worden behouden. Alle binnendeurkozijnen in hardhout dark red meranti. De dorpel voor badkamer en de wc van kunststeen. De binnendeuren zijn vlakke stompe deuren. Er worden geen losse kasten geleverd en geplaatst. GLAS- EN SCHILDERWERK: De binnendeuren en -kozijnen worden wit gegrond afgeleverd. Het binnen schilderwerk komt voor rekening van de koper. Het buitenhoutwerk wordt volgens KOMO-normen geschilderd, in kleuren als bestaand. STUCWERK: Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd. De plafonds worden voorzien van spuitwerk met korrelstructuur. PLINTEN: Er worden geen vloerplinten aangebracht. TEGELWERK: Voor het wand- en vloertegelwerk t.b.v. toilet en badkamer, zijn stelposten opgenomen voor aankoop tegels van 20,-- p/m² excl. BTW. De tegels kunnen worden uitgezocht bij de vaste leverancier van de aannemer, of worden geregeld in overleg met de koper. Inwendige hoeken waar nodig worden afgewerkt met siliconen kit. SANITAIR: Het appartement is voorzien van standaard sanitair, fabricaat Sphinx o.g., kleur wit. Wc: Complete hangcloset combinatie (met witte bril en deksel). Fonteinbakje met overstort en kraan. Badkamer: Een wastafelcombinatie met mengkraan, planchet en spiegel. In de vloer van de douchehoek een doucheplug waarboven mengkraan met douchegarnituur en glijstang ca. 65 cm. Douchegordijn te plaatsen door koper. KEUKENUITRUSTING: Keukenopstelling en installaties daarvan door koper. Blad 25

27 VERWARMING: Het appartement wordt d.m.v. een geplaatste combi ketel met radiatoren verwarmd. Verder in de installatie opgenomen: Een kamerthermostaat; Ter hand wordt gesteld een gebruiksaanwijzing en vulslang met bijbehorende accessoires. De c.v. standleidingen welke door betonvloeren worden gevoed, worden voorzien van een mantelpijpje. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten: Verblijfsruimte 20 Verkeersruimte 15 Toiletruimte 15 Badruimte 22 ELEKTRA: De gehele installatie conform aansluitvoorwaarden Nutsbedrijf, NEN 1010 en overige voorschriften. Gehele installatie waar mogelijk inbouw, elders opbouw. Schakelmateriaal standaard wit. Hoogte schakelmateriaal en stopcontacten 105 cm boven vloer. De wandcontactdozen in de gehele woning worden geaard volgens de laatste normen. Mechanische ventilatie Het leveren en monteren van een compleet mechanisch ventilatiesysteem. T.p.v. de badkamer, toilet en keuken komt een afzuigkanaal. In de keuken wordt er een schakelaar geplaatst met drie standen. In de uitlaatopeningen van de ventilatiekanalen worden kunststoffen roosters aangebracht. Toegepast wordt een energiezuinige ventilator op gelijk stroom. GASINSTALLATIE: Volgens de voorschriften van het Gasbedrijf wordt een gasinstallatie aangebracht. Ten behoeve van het fornuis een afgedopt aansluitpunt in de keuken alsmede een aansluiting t.p.v. de c.v. DIVERSEN: Bij de start van het werk zal een werkschema gemaakt worden en deze zal overhandigd worden aan de koper. Bij de oplevering wordt een staat van nog eventueel uit te voeren werkzaamheden opgemaakt. De koper wordt twee weken voor oplevering via de aannemer in kennis gesteld van het tijdstip van oplevering. Andere gemaakte afspraken met betrekking tot de oplevering zijn niet geldig. Indien het, in verband met de weersgesteldheid, niet mogelijk is het buitenschilderwerk binnen de hiervoor genoemde termijn uit te voeren, behoudt de aannemer zich het recht voor dit in het eerstvolgende voorjaar uit te voeren, zonder dat een en ander ten aanzien van de koper financiële consequenties heeft. Voor de datum van eerste bewoning door verkrijger is doorverkoop / levering van het gekochte aan derde(n) niet toegestaan. Blad 26

28 Wegwijzer en aandachtspunten OVEREENKOMST: Met het ondertekenen van de overeenkomst verplicht u zich onder meer tot het betalen van de koop- en aanneemsom en tot het afnemen van de woning, terwijl het uitvoerend bouwbedrijf zich verplicht tot de bouw van uw woning en de daarbij behorende grond. Nadat de overeenkomsten door koper en verkoper zijn getekend, ontvangt u hiervan een kopie. De originele exemplaren worden naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van levering kan voorbereiden. WANNEER U MOET GAAN BETALEN: Er wordt een betalingsschema opgesteld, te voldoen in termijnen naarmate de bouw vordert. PRIJSSTIJGINGEN: De met u in de koop/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koop- en aanneemsom staat vast. Loon en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden dus niet doorberekend. Wél doorberekend worden wijzigingen in de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW-tarief) thans vastgesteld op 21%. SLEUTELOVERHANDIGING: Wanneer u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u na ondertekening van het opleveringsformulier de sleutels van uw woning. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent voor ons dat de woning aan u is opgeleverd. Vanaf dat moment bent u de eigenaar van uw woning. De laatste termijnrekeningen en overige facturen voor bijvoorbeeld opgedragen extra werkzaamheden, zullen u tijdig voor oplevering worden verstrekt, zodat er voldoende tijd is om uw financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Wacht hiermee niet tot de laatste dag om problemen met de sleuteloverdracht te voorkomen. Pas nadat de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden kunnen uw eigen werkzaamheden aanvangen. Vanaf dit moment dient u zelf zorg te dragen voor uw eigen opstal- en inboedelverzekering. ONDERHOUDSPERIODE: Gedurende 3 maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, kunt u ons onvolkomenheden melden, welke zijn ontstaan na de oplevering en die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het werken van materialen. Nadat alle onvolkomenheden zijn verholpen, wordt de verkoper geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. BOUWVOCHT: Tot geruime tijd na de oplevering zal er ongetwijfeld sprake zijn van een enigszins vochtig klimaat in de woning. Het is dan ook noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te hoog in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk door uittredend bouwvocht, beperkt. Ondanks dat blijft het mogelijk dat er krimpscheurtjes ontstaan. Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Na ten minste één stookseizoen zal het meeste vocht zijn uitgetreden en kunnen krimpscheuren door u worden dichtgezet met bijvoorbeeld een (overschilderbare) acrylaat kit. Om schade in harde wand- en vloerafwerkingen te beperken dient u zich goed te laten informeren over de toe te passen eindafwerking. Voor de wanden geldt het welgemeende advies om met name in de beginperiode een vochtdoorlatende behangsoort toe te passen. U kunt de bouwer niet verantwoordelijk stellen voor schade ten gevolge van uittredend vocht. Het is onlosmakelijk verbonden met nieuw-/verbouw. WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van de architect en adviseurs voor dit plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit bijvoorbeeld een gewijzigde constructie, eisen van overheden en/of nutsbedrijven, enz. Ook kunnen eventueel genoemde merken of fabrikanten worden vervangen door gelijkwaardige producten. Deze wijzigingen geven partijen geen recht op het vragen van een verrekening van mindere of meerdere kosten, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woningen. Wordt een woning verkocht, terwijl deze al in aanbouw of gereed is, en er is verschil tussen de technische omschrijving en de werkelijke uitvoering, dan wordt de voorkeur gegeven aan de uitvoering van het gebouwde. De in beschrijvingen / op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten. Tijdens de bouw kunnen zich omstandigheden voordoen die leiden tot maatverschillen. Wij adviseren u daarom deze maten niet te gebruiken voor het bestellen van stoffering, meubels enz. De op tekening aangegeven apparatuur en meubilair dienen alleen ter oriëntatie en zijn, voor zover niet uitdrukkelijk in de omschrijving genoemd, niet in de koop- en aanneemsom begrepen. Blad 27

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep Kleurrijk wonen in Colorant Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep 1 Colorant 2 3 Brouwerspoort Veenendaal: nieuwe binnenstad vol beloften Wonen in een binnenstad heeft bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond 5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Royaal appartement

Nadere informatie

Holland Park Buitengewoon

Holland Park Buitengewoon Holland Park Buitengewoon wonen Blok 1 in het kort 131 appartementen gemeenschappelijke binnentuin 80 parkeerplaatsen appartementen vanaf 43 m 2 tot 136 m 2 eigen grond Wonen in Blok 1 3 WELKOM IN HOLLAND

Nadere informatie

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN Koopsom 239.000,= v.o.n. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Nieuw te realiseren sfeervol 3-kamerappartement op geliefde locatie in de wijk Hees. Winkels, cultuur en het centrum van

Nadere informatie

Appartementenvilla De Meeuw

Appartementenvilla De Meeuw Appartementenvilla De Meeuw Aanvullende informatie april 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... 3 - Werkbare dagen... 3 - Opleveringsprognose... 3 -

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

gewoon betaalbaar op Sancta Monica Wonen in Esch de glimlach van Brabant 4 4 s t a r t e r s woningen

gewoon betaalbaar op Sancta Monica Wonen in Esch de glimlach van Brabant 4 4 s t a r t e r s woningen u i te n gewoon betaalbaar op Sancta Monica Wonen in Esch de glimlach van Brabant 4 4 s t a r t e r s woningen eizoenen beleven op Sancta Monica Groene knoppen aan bomen Lammetjes dar telen rond Buiten

Nadere informatie

Waterwijck Fase 2 te Delft

Waterwijck Fase 2 te Delft Waterwijck Fase 2 te Delft Aanvullende informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie www.bestensuite.nl 19 sfeervolle jaren 30 woningen Meer informatie Van Santvoort Makelaars, Eindhoven Edenstraat 1, 5611 JM Eindhoven T 040 269 25 30 info@eindhoven.vansantvoort.nl ERA makelaardij Ed Willems

Nadere informatie

Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl.

Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl. Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl. Een nieuwe jaren 30-woonwijk met alle comfort van nu Eindhoven heeft de beste binnenstad Eindhoven de gekste, wordt de hoofdstad van Brabant wel eens voor de grap

Nadere informatie

Zonnekastelen te Delft

Zonnekastelen te Delft Zonnekastelen te Delft Bijlage algemene informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl 65% VERKOCHT Heemstede Volop genieten in Heemstede www.dewatertoren-heemstede.nl Heemstede Schitterend wonen in Heemstede Heemstede is een dorp waar u heerlijk kunt wonen en recreëren. Zodra u dit dorp

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie

DE PRINSENHOF HARDERWIJK NIEUWBOUW 34 HUURAPPARTEMENTEN

DE PRINSENHOF HARDERWIJK NIEUWBOUW 34 HUURAPPARTEMENTEN DE PRINSENHOF HARDERWIJK NIEUWBOUW 34 HUURAPPARTEMENTEN oor v g n a Voorr ers! 55+- Prinsheerlijk wonen in Tinnegieter! In de wijk Tinnegieter in Harderwijk bouwt UWOON het appartementencomplex De Prinsenhof.

Nadere informatie

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 1 Wonen in Lekkerkerk Lekkerkerk is gelegen in Zuid Holland, in de driehoek Krimpen a/d IJssel, Gouda en Schoonhoven. Lekkerkerk is sinds de gemeentelijke

Nadere informatie