Erkende Tarot Beroepsopleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkende Tarot Beroepsopleidingen"

Transcriptie

1 Open dag 18 mei 2014 Stichting De Ster Centrum voor Bewustwording en Levensfilosofie Info, lezingen, consulten en workshops Entree 12,50 Alle consulten gratis!!! Erkende Tarot Beroepsopleidingen

2 Stichting De Ster Telefoon: P/a Industrieweg 80 Internet: AV Terborg Facebook: https://www.facebook.com/opleidingendester Bankrelatie : ABN AMRO Ulft Bankrekeningnummer: NL44 ABNA K.v.K Centraal Gelderland, nummer De opleidingen worden gegeven in: Kulturhus De Rietborgh, Borgsche Rieten 15, Terborg Algemene informatie Stichting De Ster verzorgt erkende opleidingen zoals: Tweejarige beroepsopleiding tot Tarotkundige De Tarot als weg tot persoonlijke bewustwording ( jaar 1beroepsopleiding) Beroepsopleiding Tarot-coach Professioneel leren werken met speelkaarten gewone speelkaarten spellen Tarot en gezondheid Rider Waite Tarot (in onze opleidingen wordt hoofdzakelijk gewerkt met de kaarten van Rider Waite) Voyager tarot Crowley tarot Astrologie Kosmologie Kleurenanalyse Pentalogie Op aanvraag verzorgen wij coaching, reïntegratie trajecten en teambuilding. Ook worden er via De Ster consulten, workshops en lezingen verzorgd. Het bestuur laat zich bijstaan door een Raad van Advies met de navolgende leden: Mevrouw mr. M.P.H. Sanders : Advocaat De heer H. Ramautar : Adviseur De heer S. Stapelbroek : Accountant De heer R.H.M. van Velzen : Paranormaal Therapeut De heer P. Kolff : Manager Actuele gegevens vindt u op de website 2 Layout René van Velzen 27

3 ANNULERINGSREGELING. Uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij annulering van zes weken voor aanvang van de cursus brengen wij u extra een bedrag van 75, administratiekosten in rekening. Indien u binnen vier weken voor aanvang annuleert, berekenen wij het volle bedrag. Verder ga ik akkoord met alle cursusvoorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. Centraal Gelderland, nummer Zie verdere cursus voorwaarden op pagina 4. Handtekening:.... Datum:... Woonplaats:... Cursusvoorwaarden Stichting de Ster 1. Aanmelding U kunt zich als student(e) aanmelden door het bij de opleiding behorende inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend te zenden aan: Stichting de Ster, Industrieweg 80, 7061 AV Terborg. Dit geldt voor alle opleidingen, cursussen en workshops. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. 2. Financiële voorwaarden De verschuldigde lesgelden kunnen ineens of in meerdere termijnen worden voldaan. Deze staan aangegeven op het desbetreffende inschrijfformulier. 3. Onderbreking van de studie Indien door ziekte of door andere belangrijke redenen de studie wordt onderbroken, is de student(e) verplicht, dit met het bestuur te bespreken. Onderbreking of beëindiging van de studie, brengt geen uitstel van betaling met zich mee. U blijft het totale lesgeld verschuldigd. Alle te maken incasso en bijkomende kosten, geen enkele uitgezonderd, komen ten laste van de nalatige student(e). 4. Duur van de opleiding Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele opleiding, waarvoor u zich heeft aangemeld. Indien u voortijdig de cursus beëindigd, kan dit alleen onder de voorwaarden van Onderbreking van de studie (zie artikel 3). 5. Voortijdige stopzetting van de studie Wanneer u de opleiding voortijdig wilt stopzetten, dient u dit kenbaar te maken per aangetekende brief. Bij voortijdige beëindiging bent u het totale lesgeld van de betreffende opleiding per direct verschuldigd. 6. Verschuldigde studiekosten Stichting de Ster garandeert dat tijdens uw studie de kosten voor u niet worden verhoogd. De studiekosten voor al onze opleidingen, workshops, lezingen en consulten staan vermeld in de betreffende brochures, inschrijfformulieren en op onze website 7. Alle genoemde prijzen en lesroosters onder voorbehoud, met inachtneming van artikel Al onze cursusvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Centraal Gelderland, nummer

4 Centrum voor Bewustwording en Levensfilosofie Tweejarige Beroepsopleiding tot Tarotkundige Jaar 1 AANMELDINGSFORMULIER ERKENDE TWEEJARIGE BEROEPSOPLEIDING TOT TAROTKUNDIGE Jaar 3 Het cursusgeld á 1200,00 zal ik op de volgende manier betalen: overmaken op rekeningnummer ABN Ulft NL44 ABNA betaling contant op de eerste cursusdag 1200,00 90,00 per cursusdag ( 14x ), SEIZOEN en Voor en achternaam:.... Adres:... Postcode:.Woonplaats:..... Tel. : Alleen mogelijk d.m.v. contante betaling. 25

5 Tevens zal een analyse van een tarotconsult de revue passeren. Het zal zinvol blijken als we de volgende onderdelen ook weer met hulp van eerder besproken technieken weten te onderscheiden: de vraagstelling, de legging, de duiding en de advisering. Aan het einde van deze 4 dagen zullen we effectiever kunnen communiceren en dat steeds met gebruikmaken van Tarotkaarten. Data: , , , Module 3 Coaching Persoonlijke coaching d.m.v. en met Tarotkaarten Marcel Zwart De coach in jou Persoonlijke coaching d.m.v. en met Tarotkaarten Marcel Zwart Hoe je coaching aan jezelf kunt geven Persoonlijke coaching d.m.v. en met Tarotkaarten Marcel Zwart Je talent Persoonlijke coaching d.m.v. en met Tarotkaarten Marcel Zwart Je schaduw Persoonlijke coaching d.m.v. en met Tarotkaarten Marcel Zwart Je contactuele vaardigheden De Tarot als weg tot Persoonlijke Bewustwording De Tarot is een poging om alle aspecten van het totale mens-zijn te beschrijven. De kaarten weerspiegelen onze drijfveren, onze mogelijkheden en moeilijkheden, ze beschrijven onze levensweg om te worden wie we (kunnen) zijn. Als er iets is dat we van de Tarot kunnen leren, dan is dat het besef dat we multidimensionale wezens zijn. Niets goddelijks, dierlijks of menselijks is ons vreemd. Werken met de Tarot kan een ontdekkingsreis zijn, waarin we telkens weer nieuwe delen van onszelf tegenkomen, leren kennen en integreren. De Tarot kan werken als een landkaart van onze innerlijke delen en stemmen, als gids op de weg die we gaan, als spiegel van wat er in ons leeft en geboren wil worden. De Tarot nodigt je uit om onbevooroordeeld te kijken, je leeg te maken en te zien wat is. De Tarot oordeelt niet en er zijn ook geen goede of slechte kaarten. Het zijn allemaal aspecten van wie we (ook) zijn. Het spel begint niet voor niets met De Dwaas, die argeloos, maar vol vertrouwen zijn reis begint. Wat gaan we doen? In de eerste zeven lesdagen gaan we berekenen wat jouw wezenskaart is, in welk groeiproces jij op dit moment zit en maken we uitgebreid kennis met de 22 kaarten van de Grote Arcana. Zij symboliseren zeer krachtige archetypen van mensen, deugden en gemoedstoestanden. Er zit een logisch verhaal in de ontwikkeling van de mens. Het boek van de tarot is losbladig, wat betekent dat voor ieder mens de volgorde van de kaarten en dus van de gebeurtenissen en ervaringen in zijn leven anders zijn. Inhoudelijk zullen wij ons vooral bezighouden met de getallensymboliek en de inwijdingsweg die ons getoond wordt door de 22 kaarten van de Grote Arcana. Deze kaarten geven de niveaus van het menselijk bewustzijn weer, vanaf de eerste dageraad van het bewustzijn, het eerste ontwaken, tot aan het Al-Bewustzijn, de eenheid met het Goddelijke beginsel dat in elk mens aanwezig is. In elke les zullen wij ook praktisch met de kaarten werken. Het leren omgaan en duiden van de kaarten van de Kleine Arcana In 4 lesdagen gaan we werken met de vier elementen: - Vuur/staven - Aarde/Pentagrammen - Lucht/Zwaarden - Water/Bekers Ook de 16 kaarten van de Hofhouding komen met hun veelzijdigheid aan bod. 24 5

6 Het professioneel leggen van het Keltisch Kruis, wordt in deze lesdagen geoefend. Numerologische relaties in de Tarot Henk Hollmann 1 lesdag wordt er gewerkt met de numerologische relaties binnen de Tarot. Verbale en non-verbale communicatie in relatie tot het geven van een Tarotconsult Jannie Vermeulen 2 lesdagen zal er aandacht worden besteed aan aspecten van communicatie die nodig zijn voor het geven van een verantwoord tarotconsult. Tarot en Meditaties Ans van Dijk 1 lesdag wordt er aandacht besteed aan Tarot en meditaties Alle lesdagen wordt er gewerkt met het leggen en duiden van de kaarten. Benodigdheden: Cursusboek De Tarot als weg tot persoonlijke ontwikkeling, Elly Spronk 25,00 Cursusboek De Tarot als weg tot persoonlijke Bewustwording: Kaartbeschrijvingen Grote Arcana: Elly Spronk: 20,00 Cursusboek De Tarot als weg tot persoonlijke Bewustwording: Kaartbeschrijving Kleine Arcana en Hofhouding: Elly Spronk: 20,00 1 spel kaarten Rider-Waite (in boekhandel te verkrijgen) Duur: 15 lesdagen Tijdstip: uur tot uur Plaats: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg Kosten: 950,00 Betaling per dag 70,00 is mogelijk (15x). Voor meer informatie en/of aanmelden: Elly Spronk Industrieweg AV Terborg Tel.: Data: , , , , , , , , , , , , , , De Tarot als weg tot persoonlijke bewustwording Olv Elly Spronk 6 Rooster Master Class Module 1 De Tarot van Crowley de Dwaas en I de Magiër Marcel Zwart II de Priesteres en V de Hiërophant III de Keizerin en IV de Keizer. Marcel Zwart VI de Geliefden en VII de Zegewagen VIII Aanpassing en IX de Kluizenaar. Marcel Zwart X Het Rad van Fortuin en XI de Kracht XII de Gehangene, XIII de Dood. Marcel Zwart XIV Kunst en XV de Duivel XVI de Toren en XVII de Ster. Marcel Zwart XVIII de Maan en XIX de Zon. XX Aeon en XXI het Universum. Module 2 MASTERCLASS COMMUNICATIE en TAROTKAARTEN Olv Ingrid Blaauw en Jannie Vermeulen In deze 4 dagen onderzoeken we (de effectiviteit van) onze communicatie en dat doen we o.a. met de Rider Waite Tarotkaarten. We gaan aan het werk met een aantal communicatietechnieken, waaronder het GROW model, de SMART methode, het stellen van (de juiste) vragen, het geven van feed back en transactionele analyse. We zullen ervaren hoe deze technieken het werken met tarotkaarten kunnen versterken en omgekeerd. Vervolgens gaan we in op het fenomeen van de Geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. Met behulp van de Tarotkaarten kunnen we meer te weten komen over onze gevoelens, onze behoeften en hoe we daarmee om kunnen gaan op een manier, die niet alleen verbindend werkt naar de ander, maar ook onze innerlijke communicatie met onszelf verdiept. 23

7 Toelatingscriteria deelname aan de Master Class Via intakegesprek. De colleges zijn maandelijks op zondag van uur tot u, 14 maal. De opleiding start op Toelatingscriteria Master Class De studiekosten zijn 1200,00, of per keer 90,00. ( 14 x ) De Master Class zal worden afgesloten met een certificaat: Master Class U kunt de Master Class ook per module volgen. Hiervan worden aparte inschrijfformulieren uitgegeven. De kosten bedragen 90,00 per dag. Zonder Inzicht geen Begrip Zonder Begrip geen Aanvaarding Zonder Aanvaarding geen Verandering 22 7 Voor en achternaam:.. Adres:. Postcode:... Woonplaats:.. Telefoonnummer:.. . Het totaal verschuldigde bedrag a 950,00 zal ik als volgt voldoen (svp aankruisen): overmaken op rekeningnummer NL44 ABNA t.n.v. Stichting de Ster te Terborg betaling contant op de eerste cursusdag d.m.v. betaling van 70,00 euro per cursusdag (15 x) De kosten blijft u na inschrijving altijd verschuldigd aan Stichting De Ster, ook als u door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kunt zijn. Indien u per lesdag betaald is alleen contante betaling mogelijk. Verder ga ik akkoord met de Algemene voorwaarden Stichting De Ster, gedeponeerd bij de K.v.K. Centraal Gelderland, nummer Handtekening:... Plaats:... Datum:... Tijdstip: uur uur Inschrijfformulier Data: , , , , , , , , , , , , , ,

8 Locatie: De Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg Dit formulier s.v.p. invullen en opsturen naar: Stichting De Ster/Mevrouw Elly Spronk Hollmann Industrieweg 80 Tel.: AV Terborg Facebook: https://www.facebook.com/opleidingendester Tweejarige Beroepsopleiding tot Tarotkundige Master Class Jaar

9 ANNULERINGSREGELING. Uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij annulering van zes weken voor aanvang van de cursus brengen wij u extra een bedrag van 75, administratiekosten in rekening. Indien u binnen vier weken voor aanvang annuleert, berekenen wij het volle bedrag. Verder ga ik akkoord met alle cursusvoorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. Centraal Gelderland, nummer Zie verdere cursus voorwaarden op pagina 4. Handtekening:.... Datum:... Woonplaats: Docenten van deze opleiding zijn: Elly Spronk Al heel lang ben ik geïnteresseerd in theologie, filosofie en occulte wetenschappen. Cursussen die ik naast mijn MBO opleiding gevolgd heb zijn: Pentalogie, bijbelstudies, kleurenleer van Goethe, numerologie, astrologie en de Beroepsopleiding tot Tarotkundige. Na mijn MBO opleiding ben ik begonnen als administratief medewerkster. Na de nodige opleidingen heb ik gewerkt als directiesecretaresse en daarna als zelfstandig ondernemer. Inmiddels, sinds 1996, verbonden als voorzitter en docent aan Stichting de Ster, Centrum voor Bewustwording te Terborg. Tevens verleen ik medewerking aan workshops en trainingen voor het bedrijfsleven. Jannie Vermeulen Na een aantal jaren in de gezondheidszorg, heb ik de Hbo opleiding IW voltooid. Als sociaal cultureel werker ben ik werkzaam in de functie van cluster coördinator, binnen een welzijnsorganisatie. In 2000 kwam ik in aanraking met de tarot. De kracht van de symboliek in de kaarten, die onbevooroordeeld uitnodigt om te kijken naar jezelf, intrigeerde me enorm. In 2001 ben ik gestart met de cursus Tarot als Inwijdingsweg, vervolgens de 2-jarige professionele opleiding tot Tarotkundige. Aansluitend heb ik de masterclass én de opleiding Tarot & Coaching voltooid. Dit alles heb ik gedaan bij Stichting De Ster in Terborg. in 2006 ben gestart met mijn praktijk Diejabolo om daar concreet vorm aan te geven. Ik geef consulten, coaching, cursussen en workshops in Harderwijk en in Culemborg. Ans van Dijk Na een aantal jaren intensieve cursussen te hebben gevolgd op allerlei gebied, ben ik in 2000 in aanraking gekomen met de Tarotkaarten via een Indonesische Sjamaanse vrouw en ik werd direct gegrepen door de symboliek en de betekenissen daarvan op de kaarten. Na nog een aantal lessen aan de Volksuniversiteit in Amstelveen was ik er van overtuigd dat ik het geleerde in de praktijk wilde gaan uitoefenen en de kennis overdragen aan anderen. Daarom ben ik de Professionele Beroepsopleiding tot- Tarotkundige in Terborg (Gld.) bij De Ster gaan volgen en daarna heb ik de Masterclass en de cursussen Tarot en Gezondheid, de Inwijdingsweg en Tarot en

10 Coachen met goed resultaat afgesloten. Het fascineert me nog elke keer hoe we met behulp van de tarotkaarten duidelijkheid, richtlijnen en handvaten aangereikt krijgen om ons bewust te worden van de processen die we in het dagelijks leven meemaken. Ik gebruik de Rider Waite kaarten, de Voyager van James Wanless en de zgn. gewone Speelkaarten.Ik heb eentarotpraktijk voor consulten, coachen en cursussen aan huis. Ook geef ik lezingen en Workshops, waarbij ik, mensen op een speelse manier laat kennis maken met de kaarten. Henk Hollmann Sinds mijn jeugd heb ik altijd een fascinatie gehad voor astronomische wetmatigheden. Mede door deze belangstelling ben ik, op jonge leeftijd, in contact gekomen met Gerard Huige, die een driejarige opleiding Pentalogie (getallenwijsbegeerte) verzorgde. Vanuit de interpretatie van de getallen kwam ik in contact met de tarot. Ik volgde hiervoor de cursus de Tarot als Inwijdingsweg, maar maakte eveneens op een boeiende wijze contact met de Voyager- Tarot. De beroepsopleiding heb ik bij Stichting de Ster gevolgd en dit bracht mij veel verdieping. Deze vaardigheden in combinatie met mijn achtergrond als historicus (economische en sociale geschiedenis) hebben er toe geleid dat ik al geruime tijd als docent werkzaam ben bij de Ster. Tevens verzorg ik workshops en trainingen. 10 AANMELDINGSFORMULIER ERKENDE TWEEJARIGE BEROEPSOPLEIDING TOT TAROTKUNDIGE SEIZOEN en Voor en achternaam:.... Adres:... Postcode:.Woonplaats:..... Tel. : Jaar 1: Het cursusgeld á 950,00 zal ik op de volgende manier betalen: overmaken op rekeningnummer ABN Ulft NL44 ABNA betaling contant op de eerste cursusdag 950, 70, per cursusdag. Alleen mogelijk d.m.v. contante betaling. Jaar 2: Het cursusgeld á 1595,00 zal ik op de volgende manier betalen: overmaken op rekeningnummer ABN Ulft NL44 ABNA betaling contant op de eerste cursusdag 1595, of 2 x 850, 120,00 per cursusdag ( 14x ) Alleen mogelijk d.m.v. contante betaling. Z.o.z 19

11 Werken met de Tarot kan een ontdekkingsreis zijn, waarin we telkens weer nieuwe delen van onszelf tegenkomen, leren kennen en integreren. De Tarot kan werken als een landkaart van onze innerlijke delen en stemmen, als gids op de weg die we gaan, als spiegel van wat er in ons leeft en geboren wil worden. De Tarot nodigt je uit om onbevooroordeeld te kijken, je leeg te maken en te zien wat is. De Tarot oordeelt niet en er zijn ook geen goede of slechte kaarten. Het zijn allemaal aspecten van wie we (ook) zijn. Het spel begint niet voor niets met De Dwaas, die argeloos, maar vol vertrouwen zijn reis begint Tweejarige Beroepsopleiding tot Tarotkundige Jaar

12 Docenten van de Tarot Opleiding Marcel Zwart Rond 1978 begon ik mijn studie in Astrologie en Tarot. Astrologie was mijn eerste grote liefde en in 1985 begon ik hierin ook les te geven. In 1987 ontdekte ik de Voyager Tarot, en binnen enkele jaren was de Voyager tarot de spil van mijn spirituele ontplooiïng. Hierdoor ging ik mij ook interesseren voor het Thothdeck van Crowley, dat later een belangrijke inspiratiebron voor de Voyager bleek te zijn. Vervolgens begon ik de verwantschap tussen het spel van Rider Waite, het Thoth-deck en de Voyager Tarot te onderzoeken. In de lessen zal ik ook regelmatig aandacht besteden aan de verbindende elementen tussen deze tarotspellen. Peter Samwel Spiritualiteit en religie boeien me al van jongs af aan. Het geestelijke leven begon een nog belangrijker plaats in te nemen door mijn wonen en werken in de multireligieuze samenleving van Suriname. Terug in Nederland volgde ik de opleiding tot Humanistisch Geestelijk Verzorger. Aansluitend ben ik bijna tien jaar als zodanig in de krijgsmacht werkzaam geweest. Tegelijkertijd ontwikkelde mijn spirituele belangstelling zich verder vanaf begin jaren tachtig. Vanuit alle wereldreligies ben ik uiteindelijk gevormd tot wie ik nu ben: een zielzorger met een universele levensbeschouwing. In 1997 nam ik ontslag bij het Humanistisch Verbond en startte mijn Praktijk voor Levensvragen. In de tussentijd volgde ik de Opleiding tot Spiritueel Genezer en werd ik Reiki-master en Tarottrainer. Ook ontwikkelde ik mijn mediamieke vaardigheden, van waaruit ik trainingen Geestelijk Werken geef. In 2004 heb ik bij de Stichting Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat, mijn formele aantekening van Voorganger / Pastoraal Werker (NPB) behaald. Mijn eindscriptie ( Ik Ben Bijbelse aspecten verbeeld ) ging over de relatie tussen de beelden van de Tarot en de woorden van de Bijbel. Sinds 1 november 2007 werk ik als Voorganger en Pastoraal Werker voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Varsseveld e.o. Sinds 2011 ben ik bij de Ster werkzaam als Tarotdocent. Ingrid Blaauw Al jaren werkzaam als "jurist", hierdoor is analyseren een tweede natuur geworden. Een bijna voltooide opleiding bij EDEM (beroepsopleiding tot poly-energetisch therapeut) in Amersfoort bracht kennis en vaardigheid mee op gebieden van o.a. NLP, regressietherapie, geleide fantasie, etc. terwijl vanwege het werk trainingen in communicatieve vaardigheden zijn gevolgd. In de 90-er jaren werden een opleiding (siderische) Astrologie en Tarot (in de herstelde orde) gevolgd. Sedert die tijd tarotconsulten in beperkte kring. Deelopleidingen gevolgd op het gebied van hypnose, NLP en chacra s. De aanvankelijk als Vraagstelling, duiding en advisering bij een Tarotconsult Ingrid Blaauw Praktisch kaartleggen (met daarvoor uitgenodigde cliënten) Vraagstelling, duiding en advisering bij een Tarotconsult Ingrid Blaauw Praktisch kaartleggen (met daarvoor uitgenodigde cliënten) De astrologische legmethode Marcel Zwart Praktijkdag Tarot Elly Spronk Henk Hollmann Jannie Vermeulen Examens NB. Genoemde prijzen en volgorde lesrooster onder voorbehoud

13 Rooster jaar Ethiek en therapeutische basisvaardigheden in relatie tot het geven van een tarotconsult Peter Samwel Praktisch kaartleggen Ethiek en therapeutische basisvaardigheden in relatie tot het geven van een tarotconsult Peter Samwel Praktisch kaartleggen Ethiek en therapeutische basisvaardigheden in relatie tot het geven van een tarotconsult Peter Samwel Praktisch kaartleggen De weg van de daad, kracht en impuls. Kaart 0, I, IV, VII, X, XIII, XVI en XIX Marcel Zwart Praktisch kaartleggen De weg van liefde, afwachten en geduld. Kaart II, V,VIII, XI, XIV, XVII en XX Marcel Zwart Praktisch kaartleggen De weg van inzicht, resultaat en het nieuwe. Kaart III, VI, IX, XII, XV, XVIII en XXI Marcel Zwart Praktisch kaartleggen Het ontwikkelingspad van de Magiër, kaart I, X en XIX Het ontwikkelingspad van de Hogepriesteres: II, XI en XX Het ontwikkelingspad van de Keizerin: III, XII en XXI Het ontwikkelingspad van de Keizer: IV, XIII en XXII Marcel Zwart Praktische kaartleggen Kleine Arcana: element vuur/staven en het element aarde/ pentagrammen Henk Hollmann Praktisch kaartleggen Kleine Arcana: element lucht/zwaarden en het element water/kelken Henk Hollmann Praktisch kaartleggen Verdieping in het werken met de Hofkaarten Elly Spronk Praktisch kaartleggingen "opfrissing" bedoelde - Tarotopleiding bij de Ster bracht heel veel meer. Naast verdieping van de kennis van de Rider Waite kaarten was er ook een inspirerende kennismaking met de Voyager tarot kaarten. De opleiding bij de Ster is in 2004 afgerond en de samenwerking krijgt nu - o.m. vorm door het geven van een bijdrage in de lessen over communicatie, coaching en gesprekstechniek. Jannie Vermeulen (zie foto op pag. 9) Na een aantal jaren in de gezondheidszorg, heb ik de Hbo-opleiding IW voltooid. Als sociaal cultureel werker ben ik werkzaam in de functie van cluster coördinator, binnen een welzijnsorganisatie. In 2000 kwam ik in aanraking met de tarot. De kracht van de symboliek in de kaarten, die onbevooroordeeld uitnodigt om te kijken naar jezelf, intrigeerde me enorm. In 2001 ben ik gestart met de cursus Tarot als Inwijdingsweg, vervolgens de 2-jarige professionele opleiding tot Tarotkundige. Aansluitend heb ik de masterclass én de opleiding Tarot & Coaching voltooid. Dit alles heb ik gedaan bij Stichting De Ster in Terborg. in 2006 ben gestart met mijn praktijk Diejabolo om daar concreet vorm aan te geven. Ik geef consulten, coaching, cursussen en workshops in Harderwijk en in Culemborg. Elly Spronk (zie foto op pag. 9) Al heel lang was ik geïnteresseerd in theologie, filosofie en occulte wetenschappen. Mijn overgrootvader was in zijn tijd al bezig met healen (strieken zoals ze dat in de Achterhoek noemden). De verhalen daarover hebben mij altijd geboeid. Rond 1980 nam ik deel aan een gespreksgroep. Daar kwamen later 2 dames bij, die met kaarten werkten. Het waren hoogbegaafde vrouwen, die mij hebben geïnspireerd me verder te verdiepen in het werken met o.a. de Tarot. Om deze verdieping te verkrijgen, heb ik daarvoor een beroepsopleiding gevolgd. Cursussen die ik eveneens heb gevolgd zijn: Pentalogie, Bijbelstudies, Kleurentherapie, Numerologie en Astrologie. Sinds mei 1996 ben ik werkzaam als docent bij Stichting de Ster. Henk Hollmann (zie foto op pag. 9) Sinds mijn jeugd heb ik altijd een fascinatie gehad voor het kijken naar de sterren aan de hemel en wat deze ons te vertellen hebben. Mede door deze belangstelling ben ik, op jonge leeftijd, in contact gekomen met Gerard Huige, die een driejarige opleiding Pentalogie verzorgde. Vanuit de interpretatie van de getallen kwam ik in contact met de tarot. Ik volgde hiervoor de cursus de Tarot als Inwijdingsweg, maar maakte eveneens op een boeiende wijze contact met de Voyager-Tarot. De beroepsopleiding heb ik bij Stichting de Ster gevolgd en dit bracht mij veel verdieping. Deze vaardigheden in combinatie met mijn achtergrond als historicus (economische en sociale geschiedenis) hebben er toe geleid dat ik een bijdrage lever in de lessen bij de Ster.

14 Toelatingscriteria Toelatingscriteria tweede jaar van de erkende beroepsopleiding tot Tarotkundige via intakegesprek basiskennis van de kaarten van de Grote en Kleine Arcana zoals gegeven bij De Ster in: De Tarot als weg tot persoonlijke bewustwording, of vergelijkbaar niveau De colleges zijn meestal maandelijks op zaterdag (groep I) en zondag (groep II) van uur tot u. 15 maal per jaar, groep I 14 maal per jaar, groep II. + examendagen en diploma uitreiking. De opleiding start voor het eerste jaar op 11 oktober 2014 en tweede jaar op 14 september De studiekosten zijn voor het eerste jaar: 950,00 ineens of per keer 70,00.(15x) De studiekosten zijn voor het tweede jaar: 1595,00 ineens of per keer 120,00. (14 x) Inclusief examengeld + diploma uitreiking Open dag april Stichting De Ster Info, lezingen en workshops Alle consulten gratis!!! ENTREE: 12,50 NB. Genoemde prijzen en volgorde lesrooster onder voorbehoud Benodigdheden voor de opleiding zijn: Tarotkaarten van Rider-Waite Syllabi docenten (± 30,00 euro) niet verplicht Voor meer informatie of tel

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Eindelijk vaste klanten

Eindelijk vaste klanten Eindelijk vaste klanten Tele-training of 2-daagseTraining Heb je er genoeg van dat jij je klanten maar één keer kunt adviseren bijvoorbeeld in een kleur of stijladvies? Wil je graag je kennis verder kunnen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

House of KIKI. Informatiebrochure 2012. Complete en praktijkgerichte Opleiding Verkoopstyling

House of KIKI. Informatiebrochure 2012. Complete en praktijkgerichte Opleiding Verkoopstyling House of KIKI Informatiebrochure 2012 Complete en praktijkgerichte Opleiding Verkoopstyling verkoopstylist v (-en) 1-creatief persoon met ruimtelijk inzicht; 2-persoon die affiniteit heeft met de huizenmarkt;

Nadere informatie

Ik twijfel dus ik coach

Ik twijfel dus ik coach 11.6-2. Ik twijfel dus ik coach Spannende momenten uit de coachingpraktijk Dr. E. de Haan Handboek Effectief Opleiden 40/151 juni 2006 11.6-2.01 11.6 LEREN VAN INDIVIDUEN/ WERKBEGELEIDING Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Etiquette en omgangsvormen

Etiquette en omgangsvormen Etiquette en omgangsvormen 2-daagse Training Etiquette heeft alles te maken met omgangsvormen, normen en waarden. De regeltjes vormen een steuntje in de rug tijdens het zakendoen. Zie het als een soort

Nadere informatie

Account Management 2.0 - Impact en overtuigingskracht

Account Management 2.0 - Impact en overtuigingskracht 2014 Waarom deze leergang? Wanneer ben je als accountmanager succesvol? In een uitdagende markt waarin je ondernemer, consultant, procesbewaker en onderhandelaar tegelijk hebt te zijn. Waarbij je kansen

Nadere informatie

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch 14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch De basisopleiding start dit najaar op 1 oktober 2011, en in het voorjaar op 3 maart 2012. Gedoceerd in 7 maal 2 dagen

Nadere informatie

Postmortale zorg Uitvaartzorg Maatwerktrainingen

Postmortale zorg Uitvaartzorg Maatwerktrainingen Opleidingen Postmortale zorg Uitvaartzorg Maatwerktrainingen www.docendo.nl 2015-2016 Inhoudsopgave Docendo opleidingsbrochure 2015 2016 3 Voorwoord 4 Welkom in het Lingehuis! 5 Maatwerktrainingen 6 Lespakketten

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Praktijkboek De dagen waarop we de praktijktrainingen geven

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

De Zwanenhof centrum voor training en verdieping Bezinningsprogramma 2014

De Zwanenhof centrum voor training en verdieping Bezinningsprogramma 2014 De Zwanenhof centrum voor training en verdieping Bezinningsprogramma 2014 Thuiskomen Huis met een ziel Zorg en aandacht Passie, inspiratie en eenvoud Authentiek BCProgramma_2014.indd 1 19-11-13 16:48 Retraites

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

KIVI NIRIA Center of Excellence development of personal skills

KIVI NIRIA Center of Excellence development of personal skills KIVI NIRIA Center of Excellence development of personal skills Al een aantal jaren wordt door KIVI NIRIA een opleidingstraject aangeboden onder de naam KCE: KIVI NIRIA Center of Excellence. Deze trainingen

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie