Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014"

Transcriptie

1 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij ons verlicht. Uit: Het zonnelied van Franciscus

2 Wegwijzer in de Sint Ursulaparochie Sint Adelbert gemeenschap. Kerkgebouw Minervaweg 7 Pastorie Apolloweg 2, 2624 MV Delft Secretariaat geopend van uur (behalve vrijdag) bankrekening NL 81 RABO t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. Adelbertgemeenschap girorekening NL 25 INGB t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. Adelbertgemeenschap website adres kopij H.H. Franciscus en Clara gemeenschap. Kerkgebouw Raamstraat 78 Pastorie Raamstraat 78, 2613 SE Delft Secretariaat geopend op dinsdag en donderdag van uur bankrekening NL 56 RABO t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. H.H.Franciscus en Clara girorekening NL 96 INGB t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. H.H.Franciscus en Clara girorekening NL 60 INGB t.n.v. RK Parochie St. Ursula Kerkbijdragen F en C gemeenschap website adres kopij Maria van Jesse gemeenschap. Kerkgebouw Burgwal 20 Pastorie Burgwal 20, 2611 GJ Delft Secretariaat geopend van uur bankrekening NL 08 INGB t.n.v. R.K.Parochie Maria van Jesse website adres kopij Allerheiligst Sacrament gemeenschap. Kerkgebouw Poortlandplein 1 Pastorie Nassaulaan 2, 2628 GH Delft Secretariaat geopend van uur (behalve woensdag) girorekening NL 66 INGB t.n.v. RK St Ursula par. Allerh. Sacrament website adres kopij Pastoraal team. Aanspreekpunt voor Taakveld adres Telefoon Ben Bolmer ofm. Franciscus en Clarakerk Beleid en bestuur en Maasland Bestuur, liturgie en pastoraat Dick Verbakel Maria van Jessekerk Liturgie en Sacramentskerk Paul Mantelaers Schipluiden Liturgie Jan Lamberts Den Hoorn Diaconie en Maasland Diaconie en pastoraat José de Boer Adelbertkerk Catechese Het pastorale team is ook te bereiken via de desbetreffende secretariaten. Website Sint Ursulaparochie: Secretariaat Sint Ursulaparochie: PCI Sint Ursulafonds: bereikbaar in de ochtenduren bankrekening: NL 25 INGB tnv PCI Sint Ursulafonds Delft Verhuizing of wijzigingen: Graag doorgeven bij de kerk waar u staat ingeschreven; de gegevens voor post, telefoon, of staan hierboven. 2

3 Van de Pastores Van de pastores Toen ik vanmorgen (begin september) naar het radioprogramma vroege vogels luisterde, hoorde ik dat de zon volgende week alweer 12 minuten later opkomt. De dagen worden nu snel korter, de herfst komt eraan. Dat viel mij ook op toen ik eind augustus vanuit Amerika terugkwam, na een paar weken afwezigheid. De bomen zijn anders van kleur dan toen ik vertrok, de eerste kastanjes liggen alweer op de paden (en ik kan het niet laten ze op te rapen). Onvermijdelijk moeten we afscheid nemen van de zomer; we gaan ons meer en meer terugtrekken in het comfort van onze warme huizen. De tijd van buitenleven is voorbij. De tijd staat niet stil, hoe graag we het soms zouden willen: we kunnen de tijd niet stil zetten en al helemaal niet terugdraaien. Weemoedig terugdenken aan de zomer hoort er een beetje bij. Foto s van de zomervakantie, al dan niet omgezet in een prachtig fotoboek van een mooie reis, doen ons vaak nog terugverlangen. We mogen in deze tijd echter ook genieten van de veelkleurigheid van de natuur. Alle prachtige kleuren bruin, rood en oranje vormen een veelkleurig palet, dat zich vaak langzaam onthult vanuit een mistige ochtend. De zon die nu schijnt als een maan schrijft Hans Andreus in een van zijn gedichten. Het blijft wonderlijk, het verkleuren van de bladeren: een groen blad blijkt veelkleurig te zijn. Veelkleurig is ook de parochie. Deze tijd brengt wederom veranderingen binnen de parochie teweeg die van invloed zijn op de kleurvorming. Dit is de eerste maand zonder pastor Elma Beerends, en pastor Paul Mantelaers is nog met sabbatverlof. Met name het vertrek van pastor Beerends heeft gevolgen voor de werkzaamheden van ons als pastores. Pastor Verbakel is nu eerst aanspreekbare pastor van de geloofsgemeenschappen Sacrament en Maria van Jesse in Delft. Zijn plek in Maasland wordt overgenomen in een samenwerkingsverband van pastor Bolmer (bestuur, liturgie en pastoraat) en pastor Lamberts, diaken (diaconie en pastoraat). Deze verschuiving brengt met zich mee dat de donderdagmorgenviering in de Sacramentskerk verschuift naar de dinsdagmorgen om 9.30 uur. Het overzicht van de vieringen door de week verandert dus iets, zie op bladzijde 24 in dit parochieblad het schema van alle weekvieringen per 1 oktober Met elkaar zullen we in de komende maanden een beetje moeten zoeken naar de nieuwe vormgeving, opnieuw kleur geven zogezegd. We mogen de veelkleurigheid in onszelf en in de parochie steeds weer opnieuw ontdekken en vormgeven, zoals elke herfst toch weer anders is dan de vorige. Daarbij mogen we rekenen op Gods nabijheid. Je kunt de ervaring van Gods steun niet afdwingen, maar er wel bewust voor open staan. Zijn nabijheid inademen als de frisse herfstwind, zijn Levensadem in een veelkleurige parochie zichtbaar maken. Pastor José de Boer, parochiecatecheet Dopen in de Sint Ursulaparochie De Maria van Jessekerk, Sacramentskerk, Adelbertkerk en de Franciscus en Clarakerk vormen samen de Ursulaparochie. Iedere maand is er gelegenheid om uw kind in één van deze kerklocaties te laten dopen. De locatie en de voorganger van de doopvieringen wisselt per maand; de doopvieringen zijn altijd op zondagmiddag. Voorafgaand aan de doop is er een voorbereidingsavond; tijdens deze avond ontmoet u ook de andere ouders die hun kind willen laten dopen. Wij willen deze avond graag met u in gesprek gaan over de betekenis en de achtergrond van het sacrament van de doop, natuurlijk is er ook ruimte voor al uw vragen. De voorbereidingsavonden beginnen om uur, na aanmelding krijgt u hierover nader bericht. De data voor de doopvieringen in de komende maanden zijn: voorbereidingsavond 15 oktober doopvieringen voorganger kerklocatie pastor Verbakel Maria van Jessekerk 26 oktober uur 18 november 23 november uur 2 december 14 december uur pastor Verbakel Maria van Jessekerk 18 januari uur pastoor Bolmer Franciscus en Clarakerk 13 januari Sacramentskerk Mocht u geïnteresseerd zijn om uw kind te laten dopen, neem dan contact met ons op. Diny van der Stap Daphne Aukema

4 Sint Ursulaparochie Van het parochiebestuur Beste mede-parochianen, Als ik dit schrijf is het zomerreces net afgelopen en zijn de vieringen op zondag weer op de oude vertrouwde tijden. Tijdens het reces zijn er geen bestuursvergaderingen, dus wat dat betreft valt er weinig te melden. Dat betekent echter niet dat alles stil ligt en er niets gebeurt. Zo zijn we gestart met het inventariseren van de archieven op de vier locaties met de bedoeling om te bepalen wat er centraal in de Raamstraat moet worden gearchiveerd, wat op de vier locaties kan worden bewaard en wat in het gemeentelijk archief kan worden opgeslagen. Een hele klus, die al enige tijd op de actiepuntenlijst van het bestuur staat. Zorgpunt voor het bestuur is de druk op het pastoresteam, die met het vertrek van pastor Elma Beerends nog zal toenemen. Het bestuur is met het bisdom in gesprek over een mogelijke versterking van het team. Het aantal van vijf pastores lijkt op het eerste gezicht misschien behoorlijk maar we moeten ons wel realiseren dat pastor Verbakel en pastor Mantelaers slechts parttime beschikbaar zijn. Daarbij komt dat het bestuur 1,6 priesters voor zeven locaties magertjes vindt. Het zomerreces was ook een goed moment om de jaarverslagen van de RKSD, het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof en het Interkerkelijk Sociaal Fonds door te nemen. Wat opvalt is dat vele vrijwilligers fantastisch werk verrichten voor een groeiend aantal minder bedeelden, of mensen die anderszins ondersteuning nodig hebben. Het bestuur is zich bewust van die groeiende druk op het vele diaconale werk en beraadt zich momenteel over versterking. Als u dit leest, is de ontwikkelaar waarschijnlijk al met de sloop van de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk begonnen. Op deze locatie zal woningbouw worden gerealiseerd. Voor de Van Arskerk dachten we een potentiële koper gevonden te hebben, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. We blijven dus zoeken naar een gegadigde, waarbij de voorkeur uitgaat naar een kerkgenootschap. Het zal u duidelijk zijn dat die gegadigden, met de huidige secularisatie waar alle kerken mee te maken hebben, niet in de rij staan. Tot slot, het bestuur prijst zich gelukkig met de vele vrijwilligers die dagelijks actief zijn in de vier locaties van onze parochie. Zonder jullie zou het onmogelijk zijn om in vier locaties vieringen te houden. Wij zijn ons daarvan bewust en dankbaar voor uw inzet en hopen dat u dat werk nog vele jaren wilt en kunt voortzetten. Bert Ettekoven, secretaris parochiebestuur Oktober: Missiemaand: De vlam van het geloof doorgeven Myanmar: Dit jaar staan de kleine Christelijke Gemeenschappen in Myanmar centraal. Myanmar, Burma of Birma? Allemaal namen voor hetzelfde land. Birma is de naam die de Portugezen in de 16 e eeuw aan het land gaven. De Britse koloniale overheersers noemden het land Burma. In 1989 hebben de militairen de naam Unie van Myanmar ingevoerd. Mensen die zich van de militaire junta willen distantiëren, bleven van Burma spreken, of in het Nederlands Birma. Inmiddels is de naam Myanmar echter ingeburgerd. Voor de bevolking is Myanmar een meer genuanceerde naam. Birma verwijst naar de grootste bevolkingsgroep van het land. Het land telt 135 etnische volkeren. Myanmar heeft daarom een meer neutrale klank. Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur van het leger, die in 1962 de 4 macht hadden gegrepen. Sinds 2011 stelt het land zich open en worden er stappen gezet naar een democratie met meer vrijheid voor de bevolking. Volgend jaar in 2015 zijn er presidentsverkiezingen. Velen vestigen hun hoop op Aung San Suu Kyi, oppositieleidster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede. Vluchtelingen: Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur eigen milities opgericht en strijden tot op de dag van vandaag voor autonomie. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld en hebben hun toevlucht gezocht in opvangkampen in Thailand. In Myanmar zelf bevindt zich in het noorden (Kachin State) een groot opvangkamp te Myitkyina, waar veel christenen onder moeilijke omstandigheden verblijven. Katholieke kerk in opbouw: Onder het militaire regime werden katholieke scholen en ziekenhuizen onteigend, missionarissen het land uitgezet en was het verboden kerken te bouwen en het christelijke geloof te verkondigen. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten en armen. Er zijn veel roepingen tot het priesterschap, enerzijds vanwege de armoede en anderzijds omdat men zo lang geen vrijheid had: het geloof in Jezus Christus bevrijdt.

5 Sint Ursulaparochie Grote behoefte aan onderwijs. Het onderwijsniveau is erg laag, doordat goed opgeleide burgers en kritische studenten door de militairen werden gezien als een bedreiging. De kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs. In landelijke gebieden kunnen kinderen terecht op internaten en door de Kerk worden er zomerkampen georganiseerd. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren. De katholieke kerk is een minderheidskerk. Van de 60 miljoen inwoners leven er ongeveer katholieken in een overwegend boeddhistisch land. Van de minderheidsgroeperingen Karen, Chin en Kachin zijn er veel christen en dat geeft vaak spanningen. Aartsbisschop Charles Maung Bo spreekt over hoop en over uitdagingen. Samen met de missiezusters en broeders van de heilige Paulus wil hij werken aan wat het hardst nodig is: vorming van goede leerkrachten, opleiding van priesters en catechisten. Na vijftig jaar onderdrukking moeten we nu we een zekere vrijheid beleven, een duidelijk begrip van vrijheid krijgen. Helpt u de aartsbisschop met zijn werk? Graag uw bijdrage tijdens de collecte in een van de weekenden van oktober in uw kerk. Als u niet in de gelegenheid bent om in de kerk iets te geven, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL 65 INGB t.n.v. Missio Wereldmissiemaand. te Den Haag. Niet alleen in het blad Missio Wereldwijd voor de ouderen, maar ook in de Missio Kinderkrant staat heel veel geschreven over de kerk in Myanmar. Als u dit blad niet hebt, dan is er op de website veel te lezen over het werk van de kerk in Myanmar. Voor de kinderen is er een heel leuke website: Echt de moeite waard om eens te bekijken. SMOV Delft Inleiding op de lezingen Weekend 4 en 5 oktober 27 e zondag door het jaar 1e lezing: Jesaja 05,01-07; evangelie: Matteus 21,33-43 Het koningschap van God zal gegeven worden aan degenen die vrucht voortbrengen. Woorden van Jezus. Vruchten zijn: gerechtigheid, barmhartigheid, naastenliefde. Wie daarin durven investeren: over hen zal God met zijn barmhartigheid koning zijn. Liefde investeren: wat zou dat in mijn situatie betekenen? Weekend 11 en 12 oktober 28 e zondag door het jaar 1e lezing: Jesaja 25,06-10a; evangelie: Matteus 22,01-14 Gelijkenis van de bruiloftsgasten. De genodigden komen niet; dan maar de lui van de straat. Heeft er één geen bruiloftskleed aan. Wordt eruit gegooid. Hoe kan dat nou? Beeldtaal. Geen bruiloftskleed betekent misschien: Van wat mij allemaal geschonken wordt aan goedheid: ik trek mij hier niets van aan Letterlijk. Dan zet je toch jezelf buitenspel? Weekend 18 en 19 oktober 29 e zondag door het jaar 1e lezing: Jesaja 45, ; evangelie: Matteus 22,15-21 Moeten we belasting betalen aan de (gehate) keizer? Van wie is de afbeelding op de munt? Van de keizer. Geeft dan aan de keizer (terug) wat van de keizer is, en geeft aan God (terug) wat van God is. Wat bedoelt Jezus? Van wie zijn wíj beeld en gelijkenis? Van God! Geef dan aan God wat van God is: jouw persoon! Weekend 25 en 26 oktober 30 e zondag door het jaar 1e lezing: Exodus 22,20-26; evangelie: Matteus 22,34-40 Bemin God en bemin je naaste. Bemin God: al wat Hij uit liefde en barmhartigheid voor jou deed. En bemin van daaruit je naaste zoals je beseft zelf bemind te worden. Zaterdag 1 november Allerheiligen 1e lezing: Openbaring 07, ; evangelie: Mattheus 05,01-12a Zalig de armen van geest Zalig dus degenen die beseffen dat zij op hulp zijn aangewezen. Aan hen behoort het koningschap van God. Niet: zal Gods koningschap behoren. Nee: Behóórt! Nu al. Alsof Jezus zegt: Zalig wie niets heeft. Want die hééft al het Koningschap van God. Juist omdat ik niets heb, móet ik wel mijn vertrouwen stellen op Die houding van hoop en geloof: dat ís Gods koningschap! Zondag 2 november Allerzielen 1e lezing: Jesaja 25,06a ; evangelie: Lukas 23, ;24,01-06a Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, bidt Jezus. Een bestaand gebed. Vóór Hem sloeg dat gebed op de levenshouding van de gelovige. Vooral als de bidder in de knel zit. Jezus trekt het perspectief van dat gebed over de dood heen. Vanuit dat perspectief had hij gedurfd de dood te trotseren en voor de gerechtigheid op te komen. Van ons christenen wordt gevraagd Jezus te volgen; aan ons wordt beloofd dat we hem zullen volgen. Met dank aan pater Dries van den Akker s.j. 5

6 Sint Ursulaparochie Geestverruimend in oktober Meelopen met de familie synode (vervolg). Na de introductie op 29 september komen we deze maand tijdens de synode bij elkaar op 13 oktober. Paus Franciscus en de bisschoppen zijn van 5 tot 19 oktober in een buitengewone, thematische Bisschoppensynode samen met als thema: De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie. Wij zullen proberen te volgen en te verduidelijken. Eveneens gaan we in gesprek over onze eigen gedachten bij het thema. Locatie en tijd: Jozefzaal, uur Begeleiding: Dick Verbakel pr. en José de Boer pw. Vrijwillige bijdrage: 9,00 Aanmelden: of Aantal deelnemers: minimaal 10 personen Oktobermaand = Bijbelmaand Verdiepen we ons in de Bijbelmaand gewoonlijk in een Bijbelse tekst of persoon; dit jaar staat een persoon centraal die naar het evangelie leefde: Franciscus van Assisi Vanuit Franciscus, in verbondenheid met het evangelie zoeken wij naar inspiratie voor ons eigen gelovig lezen. Dat doen we door vieren, creativiteit en leren. Vieringen in de geloofsgemeenschappen van Sint Adelbert, HH Franciscus en Clara en Allerh. Sacrament staan in het teken van teksten van Franciscus, verbonden met Bijbelse verhalen. Het zonnelied is tijdens de weekenden het rode draadlied en wordt steeds weer in een andere uitvoering gezongen. Voor de kinderen is er kinderwoorddienst of familieviering met een prachtig Franciscusboekje. 5 okt.: Franciscus; een levend Evangelie; uur in de Sacramentskerk 11 en 12 okt.: Fr anciscus, een levend Evangelie; in de HH Franciscus & Clarakerk (10.00 uur) en de Adelbertkerk (10.30 uur); kinderwoorddienst in de Adelbertkerk 18 en 19 okt.: Franciscus, pelgrim zonder bagage; in alle drie de kerken; KWD in Adelbertkerk 25 en 26 okt.: Franciscus, ga en herstel Mijn huis; in alle drie de kerken; 25 e gezinsviering in de Sacramentskerk Verdieping: Kauwen op woorden van Franciscus Tijdens de vieringen wordt steeds een fragment uit een van zijn geschriften gelezen. Het betreffende geschrift wordt na afloop van de viering, tijdens een lunch, toegelicht en uitgelegd. 12 okt. in de Adelbertkerk uur Het testament van Franciscus 19 okt. in de Sacramentskerk uur De regel van Franciscus 26 okt. in de Raamstraatkerk uur De brief aan gelovigen Vrijwillige bijdrage: 5,00 voor de lunch. Aanmelden: of Activiteiten in het kader van de bijbelmaand Franciscus 1. Zaterdag 4 oktober: Voederplank maken Op deze dierendag zullen we u helpen een voederplank voor de vogels te maken. Jong (onder begeleiding van een ouder) en ouder kan komen timmeren. De vogels zullen er in de winter blij mee zijn. Locatie en tijd: Pastorie aan de Raamstraat, uur Begeleiding: Kees v.d. Wee, Marija Ruijgrok, José de Boer pw. Vrijwillige bijdrage: 4,00 Aanmelden: of Dinsdag 7 oktober: Lezing over Franciscus en de Islam Tijdens de vijfde kruistocht ( ) ontmoette Franciscus de sultan Malik al-kamil van Egypte. Franciscus kwam tot de conclusie dat alleen een strategie van geweldloosheid en vrede een einde kon maken aan de vele conflicten en oorlogen die de samenleving destijds teisterden. Locatie en tijd: Tuinzaal Raamstraat, uur Begeleiding: pater Herman de Kruis ofm. Vrijwillige bijdrage: 3,00 Aanmelden: of Zaterdag 11 oktober: Bezoek aan Franciscaans milieuproject Stoutenburg Sinds 1 januari 1991 is op het landgoed Stoutenburg de Stichting Franciscaans Milieuproject actief. Dit project heeft als doel om de relatie tussen mens en natuur te verbeteren. De spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi is voor de communiteit hierbij een belangrijke bron van inspiratie. We brengen een bezoek aan landgoed Stoutenburg. We vertrekken per bus vanaf de Adelbertkerk (u kunt uw fiets achter het hek parkeren), krijgen een rondleiding en na de lunch keren we weer huiswaarts. Tijden: 9.00 uur vertrek vanaf de Adelbertkerk uur ontvangst en rondleiding ± uur lunch ± uur terug bij de Adelbertkerk Begeleiding: pater Ed Metz ofm. Kosten: totaal 5,00 voor de rondleiding Aanmelden: of Aantal deelnemers: minimaal 15 personen 6

7 Sint Ursulaparochie 4. Zondag 12 oktober: Film over het leven van Franciscus Via het filmdoek ontvouwt zich het levensverhaal van Franciscus: de film Brother Sun, Sister Moon uit 1972 van de Italiaanse regisseur Franco Zeffirelli. Locatie en tijd: Adelberthof, uur Begeleiding: José de Boer pw. Vrijwillige bijdrage: 4,00 Aanmelden: of Dinsdag 14 oktober: Franciscus: de rijkdom van armoede Een Franciscaan herkennen we aan een pij met kap, omgord door een koord met drie grote knopen erin. De geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, die ook de Franciscanen afleggen, worden in deze drie knopen gesymboliseerd. Franciscus deed afstand van al zijn bezittingen. Ontdek de spiritualiteit van Franciscus op deze avond om verrijkt naar huis terug te keren. Locatie en tijd: Adelberthof, uur Begeleiding: pater Ed Metz ofm. Vrijwillige bijdrage: 3,00 Aanmelden: of Zaterdag 18 oktober: Bezoek aan tentoonstelling Ik geef om jou In het najaar van 2014 presenteert Museum Catharijneconvent de tentoonstelling 'Ik geef om jou. Naastenliefde door de eeuwen heen'. Deze brede cultuurhistorische expositie brengt op een indringende en interactieve manier de geschiedenis en de ontwikkeling van de christelijke naastenliefde in beeld. We bezoeken de tentoonstelling en gaan daarna met elkaar in gesprek over wat we gezien hebben en wat wij als christelijke naastenliefde in onze tijd zien. We gaan met het openbaar vervoer naar het museum (op eigen kosten). Tijd: vertrek vanaf station Delft wordt t.z.t. aan u medegedeeld Begeleiding: diaken Jan Lamberts Kosten: Openbaar vervoer (trein en bus) + entree museum (MJK geldig) Aanmelden: of Dinsdag 21 oktober: Franciscaan in Zuid-Amerika Voor Franciscus was armoede een levenspad dat hij ging uit overtuiging, uit vrije wil. Voor zijn volgelingen (Minderbroeder, Clarissen Franciscanessen) geldt dit evenzo. Dat is echter heel andere koek dan de armoede die een mens onvrijwillig treft. Dat is géén vrije keuze. En dat roept de vraag op: wat hebben wij, als volgelingen van de Mens die in vrijwillige armoede leefde - Jezus en Franciscus - met mensen die onvrijwillig in armoede leven? Pater Ed Metz ofm. leefde 30 jaar in Brazilië. Voor hem betekende het volgen van Franciscus ver weg gaan en je leven delen met hen die onvrijwillig in armoede leven. Wat doet dat met je? Wat kun je van die mensen leren? Wat hebben wij - christenen - met armoede ver weg of dichtbij te maken? Locatie en tijd: Sacramentskerk, uur Begeleiding: pater Ed Metz ofm. Vrijwillige bijdrage: 3,00 Aanmelden: of Donderdag 30 oktober: Paus Franciscus en de vreugde van het evangelie Middels een inleiding van het document Evangeliï Gaudium (de vreugde van het evangelie), maken we nader kennis met de paus. Wat vindt hij belangrijk, waar legt hij accenten? Locatie en tijd: Maasland, uur Begeleiding: José de Boer pw. en Sjoerd Zuidersma pw. in opleiding Vrijwillige bijdrage: 3,00 Aanmelden: of Jan van der Knaap, coördinator Geestverruimend Ziekenzalving in de komende maanden In overleg met pastoor B. Bolmer en Vicaris D. Verbakel zijn voor het komend jaar de vieringen waarin het sacrament van de ziekenzalving zal worden toegediend vastgesteld: Dinsdag 7 oktober uur: Die Buijtenweije (Zr. Clara) Woensdag 15 oktober uur: Maria van Jessehof (D. Aukema) Maandag 24 november uur: Emerald (M. Ruigrok-Kerklaan) De tussen haakjes geplaatste namen zijn de contactpersonen voor deze vieringen. Bewoners kunnen zich bij hen opgeven. Mensen van buiten deze locaties die deel willen nemen aaneen van deze vieringen kunnen zich opgeven bij het secretariaat van hun locatiekerk. De adressen vindt u op pag.2 van het parochieblad. Het ouderen pastoraat 7

8 Sint Ursulaparochie Vrijwilliger in de kerk Deze keer ben ik op pad gestuurd naar de kersverse penningmeester van het bestuur van de Sint Ursulaparochie, Ed Kok. Zoals u weet heeft de Sint Ursulaparochie, op 1 maart 2009 ontstaan uit de fusie van alle Delftse parochies, vier kerken: Adelbertkerk, Sacramentskerk, Raamstraatkerk en de Maria van Jessekerk. En laat Ed nou met alle vier de kerken in zijn leven te maken gehad hebben, een echte Ursulaparochiaan dus. Achtergrond Met Ed hebben we te maken met een geboren en getogen Delftenaar. In 1960 is hij aan het Mijnbouwplein geboren en gedoopt in de Sacramentskerk daar vlakbij. Hij verhuisde al snel naar het Westerkwartier waar hij met zijn ouders, een broer en twee zussen de Nicolaas en Gezellenkerk ofwel Raamstraatkerk bezocht. Ed was daar zowel misdienaar als Nicolaaszangertje en dat bracht hem soms in een duivels dilemma als hij tussen de dirigent en de pastoor moest kiezen. Hij ging naar de Heilig Hartschool in de Westerstraat en later naar de Antoniusmavo in de binnenstad. Via deze mavo kwam hij vaak in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal. Het gezin verhuisde later naar de Eisenhowerlaan en kwam zodoende in de Adelbertkerk terecht. Ed is getrouwd in de Raamstraatkerk, ging wonen in de C. Fockstraat en ging daardoor automatisch horen bij de Pastoor van Arskerk. Behalve de Onze Lieve Vrouwekerk heeft hij ze dus allemaal gehad. Nu kerkt hij weer in de Raamstraatkerk die na de fusie in 2009 met de Pastoor van Arskerk trouwens Franciscus en Clara is gaan heten. De Pastoor van Arskerk is niet meer in gebruik als parochiekerk, maar wel als jongerencentrum van de kerk. De Sint Hippolytuskapel valt binnen het gebied van de parochie, maar heeft geen functie als parochiekerk. Ed is na zijn opleiding in militaire dienst gegaan, bij de luchtmacht in Duitsland. En dan zoals hij het zelf zegt: ja, dan kom je je meisje tegen, ga je trouwen en komen de kindertjes. Die zijn nu al groot, twee dochters waarvan er nog een thuis woont. Dagelijks leven Ed is in het dagelijks leven administrateur en medeeigenaar van uitgeverij Lakerveld. Hij is gestart bij Sijthoff Pers en kwam daarna als boekhouder bij Handelsdrukkerijen terecht. Via overname, doorstart enz. besloten twee collega s en Ed om de boel in 2005 zelf over te nemen. Zij vormen met zijn drieën de directie van uitgeverij Lakerveld en hebben zo n dertig man in dienst met daaromheen nog een aantal freelance journalisten. Zij geven vaktijdschriften uit voor verschillende branches als de woonbranche en de technische branche. Bij elkaar 19 titels en daarnaast geven ze ook boeken uit. Tijdens de crisis hebben ze gelukkig iedereen binnen boord kunnen houden. Dat cijfers echt zijn ding zijn blijkt wel uit het aantal penningmeesterschappen dat hij in de loop der jaren als vrijwilliger op zich heeft genomen. Via zijn vrouw is hij in de tafeltenniswereld terecht gekomen en later via de kinderen ook in de handbal- en tenniswereld, maar die laatste heeft hij nu de kinderen volwassen zijn weer afgestoten. Omdat hij ooit zijn horecapapieren heeft gehaald zijn ze bij tafeltennisvereniging Phoenix ook heel blij als hij daar bardiensten draait. Om zijn hoofd van al die cijfers te ontdoen, gaat hij naar de sportschool. Activiteiten in de kerk Een tijdje is Ed wat minder in de kerk gekomen omdat hij in het weekend vaak druk met de kinderen en hun sport was. Toen ze wat ouder werden, werd Ed gevraagd door Henk den Besten om hem te helpen met het penningmeesterschap van twee kerken, de Van Arskerk en de Raamstraatkerk. Later toen de Sint Ursulaparochie ontstond werd Ed budgethouder voor de Raamstraatkerk. Het actief zijn in en voor de kerk is voor Ed niet vreemd; zijn vader was al penningmeester in de Raamstraatkerk en beide ouders zaten in allerlei commissies. Vorig jaar stapte Hans de Groot op hem af met de vraag, of hij hem op wilde volgen als penningmeester in het bestuur. Op 17 maart van dit jaar is hij door de bisschop formeel benoemd als penningmeester van het bestuur van de Sint Ursulaparochie. Uit nood is Ed nog budgethouder in de Raamstraatkerk; als u zich aangesproken voelt om dat van hem over te nemen, meldt u dan bij Ed! Omdat Ed met zijn werk ook al in de cijfers zit, is hij goed op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van automatisering en het saneren van administraties om de kosten te drukken. Het is niet altijd een gemakkelijke klus omdat hij recht wil doen aan de eigen identiteit van de vier kerken. Maar zo waren er toen hij begon bijvoorbeeld zo n 50 rekeningen bij de banken. Vroeger was dat geen probleem maar nu brengen banken voor iedere rekening en acceptgiro kosten in rekening en dat kan dan aardig oplopen. Zo is er ook nog maar een Rabobanklocatie in Delft waar het collectegeld gestort kan worden en dan natuurlijk enkel binnen kantoortijd. Dus dat doet Ed dan maar even in zijn lunchpauze. Ed zit als penningmeester in het dagelijks bestuur en alles bij elkaar besteedt hij daar zo n 10 à 12 uur per week aan; bestuursvergaderingen, externe contacten met de ban- 8

9 Sint Ursulaparochie ken en met het Bisdom, bijwonen van locatieraadvergaderingen en natuurlijk het administratief gebeuren. En dan is hij ook nog lid van de chauffeursclub: medeparochianen ophalen en weer thuisbrengen. Ed huldigt het principe als je iets doet moet je het goed doen en in dat kader is hij weer op zondag in de kerk te vinden en niet alleen in zijn eigen kerk. Hij bezoekt regelmatig de diensten in de andere locaties. Hij wil de mensen ontmoeten en aanspreekpunt zijn. Terwijl we allebei even niet op een naam kunnen komen, zegt Ed dat pastoor Bolmer als een echte herder van de parochie, daar geen moeite mee heeft en alle mensen bij naam kent. Motivatie Ed voelt zich betrokken bij de Franciscaner leer en zeker na zijn reis naar Assisi kijkt hij anders tegen dingen aan. De eenvoud trekt hem aan, dat deze paus sandalen draagt in plaats van Prada schoenen bijvoorbeeld! Het is een fijne groep mensen waar hij mee werkt. En daarnaast is het ook een echte uitdaging. Marie-José Hijnekamp Rectificatie Geestverruimend Cursus Meeschrijven met Markus van pater Dries v.d. Akker s.j. In september hebt u het nieuwe roze boekje Geestverruimend ontvangen met daarin het programma van dit seizoen. Helaas zijn we vergeten de cursus Meeschrijven met Markus daarin op te nemen. Onze excuses aan u allen en aan pater Dries v.d. Akker in het bijzonder. Gelukkig is er nog alle tijd om u op te geven en mee te doen. Hierbij alsnog de tekst van de cursus: Meeschrijven met Markus Het eerste woord dat Jezus zegt in het evangelie van Markus, luidt: Ga anders denken! Uiteindelijk komt Markus tot de conclusie: Deze Jezus is degene op wie wij al honderden jaren zaten te wachten. Hoe kwam hij tot deze conclusie? Tot welke conclusie komen wij? Data: 18 en 25 november, 2, 9 en 16 december. Tijd: uur; (16 dec. is de avond van tot uur) Locatie: Jozefzaal Begeleiding: Dries van den Akker s.j. Vrijwillige bijdrage: 10,00 voor de gehele cursus Aanmelden: of NB. Er is ook een cursus over het Markusevangelie in jan.- febr. in Schipluiden onder leiding van pastor Paul Mantelaers. De beide cursussen hebben ieder een eigen invalshoek. Pastor José de Boer, parochiecatecheet Jan v.d. Knaap, coördinator Geestverruimend Oikocredit Oikocredit helpt boeren in ontwikkelingslanden een beter bestaan op te bouwen. Celoso Jallasa Choque uit Bolivia boekt veel vooruitgang nu hij zijn land met een tractor bewerkt, die kon hij kopen met een microkrediet. Op de onherbergzame hoogvlaktes van Bolivia hoeden herders hun lama s en verbouwen boeren quinoa, een graansoort die gebruikt wordt voor pasta, brood en bier. Celoso Jallasa Choque is zo n quinoa-boer. Hij leerde het vak van zijn vader. Trouwde met Julia en kreeg met haar negen kinderen. Nu stopt hij al zijn energie in het laten groeien van zijn boerenbedrijf. Dat betekent acht maanden per jaar de grond omploegen, zaaien, onkruid wieden, oogsten en graan zeven. Aanvankelijk deed hij alles met de hand. Maar op 3800 meter hoogte is lichamelijke inspanning bijzonder zwaar. Dus leende Celoso twee jaar geleden dollar om een tractor te kopen, een lening die hij in vier jaar afbetaalt. Het werk is een stuk makkelijker geworden, waardoor ik veel vooruitgang heb kunnen boeken, zegt Celoso. En we verdienen nu genoeg geld om al onze kinderen naar school te kunnen sturen. Waar Celoso zijn land bewerkt wonen nog ruim vijfhonderd boeren die net als hij met microkrediet hun bedrijf hebben kunnen opbouwen en uitbreiden, waardoor de hele streek tot bloei komt! Oikocredit vecht al bijna 40 jaar tegen armoede. Het belangrijkste wapen? Microkrediet. Het kapitaal komt via een breed netwerk van lokale microfinancieringsinstellingen over de hele wereld terecht bij mensen die daarmee hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Geld lenen zorgt voor zelfvertrouwen, gelijkwaardige relaties en economische groei. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel meer mensen geholpen worden. Ga voor meer informatie naar 9

10 Sint Ursulaparochie Versterking mensenrechtenbeweging in Afrika Onlangs bracht Amnesty International het jaarverslag over 2013 uit. Veel werk is er in 2013 verzet. Een deel daarvan wordt hieronder belicht: de acties voor de mensenrechtenbeweging in Afrika. De mensenrechtensituatie in Afrika ten zuiden van de Sahara is zorgwekkend. In veel landen is er sprake van een sterke politieke repressie, en er woeden diverse gewapende conflicten, sommige langdurig, andere sluimerend. Een groot deel van de bevolking heeft te maken met schendingen van economische, sociale en culturele rechten, zoals uitsluiting van huisvesting, land, water, onderwijs, en gezondheidszorg. Een probleem is dat het gros van de Afrikaanse bevolking zich onvoldoende bewust is van haar rechten en te weinig toegang heeft tot middelen en instituties om hun recht te kunnen halen. Amnesty heeft daarom gekozen voor een regionale mensenrechten- en groeistrategie voor Afrika. Amnesty Nederland draagt gefaseerd 4 miljoen bij aan de implementatie van deze strategie. In oktober 2013 zijn regionale Amnesty -kantoren geopend in Johannesburg, Nairobi en Dakar. Via deze kantoren is Amnesty in staat om beter aan te sluiten bij de lokale mensenrechtenproblematiek, sneller te reageren wanneer schendingen plaatsvinden en nauwer samen te werken met lokale partners en de mensen wier rechten worden geschonden. Om het bewustzijn over en kennis van mensenrechten te vergroten organiseerde Amnesty in 2013 verschillenden educatieve mensenrechtenprojecten in onder andere Senegal, Zuid-Afrika, Nigeria, Zimbabwe, Burkina Faso, Ivoorkust, Mali en Togo. Er wordt veel samengewerkt met scholen. Het is belangrijk voor Amnesty dat zowel vrouwen als mannen, volwassenen en jongeren aan dit soort projecten deelnemen. In 2013 zijn mensen bereikt via educatieve mensenrechtenprojecten. In 2013 vonden 57 missies plaats en zijn 22 rapporten gepubliceerd over schendingen van mensenrechten. Dit varieerde onder andere van gedwongen huisuitzettingen in Nigeria, Zimbabwe en Kenia, tot aan vrijheid van meningsuiting in Ethiopië, Eritrea en Zimbabwe en International Justice in Burundi, Ivoorkust en Kenia. Voor ruim de helft van de projecten in de verschillende landen is een lokale organisatie de belangrijkste samenwerkingspartner van Amnesty. In landen waar Amnesty niet vertegenwoordigd is via een nationale Amnesty-afdeling is de achterban gegroeid met 17%. In de landen waar Amnesty wel een lokale vertegenwoordiging heeft is het ledental gegroeid met 30%. Bijna de helft van Amnesty's achterban in Afrika bestaat uit jongeren. En dat maakt dat wij als schrijvers in Delft ons onderdeel mogen weten van een groeiende mensenrechtenbeweging. En dat voelt goed! Delftse Kerkengroep Amnesty International Delft, Herman de Wolff Banneux-comité Rotterdam Op zondag 9 november organiseert het Banneux-comité Rotterdam een speciale dag voor ouderen, zieken en gehandicapten in Huize Ipse afd. Craeyenburch, Brasserkade 4 te Nootdorp. Na de feestelijke Eucharistieviering, is er tijd om elkaar te ontmoeten tijdens de lunch. Daarna is er een muzikaal mid- dagprogramma, met aansluitend een Lof met zegening van de zieken. Tevens is er gelegenheid om in het "winkeltje" artikelen uit Banneux te kopen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd ook de gezelligheid van deze dag ter afsluiting van het bedevaart seizoen van Banneux. Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u terecht bij: Mw. A. W. Opstal-Ammerlaan, tel , adres: Donderdag 2 oktober een avond in Den Hoorn met Leo Fijen In het kader van de Wij-Wei dag op zondag 5 oktober van de R.-K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion in Midden-Delfland met als thema Familie - Gezin - Parochie is door de parochiekern van Den Hoorn Leo Fijen uitgenodigd om rond dit thema een inleiding te houden. Leo Fijen wil die avond voortborduren op het thema Familie (hoe kun je als geloofsgemeenschappen één familie vormen?). Vanaf 1992 tot en met 2009 was Leo Fijen presentator (en tot 2008 ook eindredacteur) van het RKK-programma Kruispunt, dat wekelijks bericht over kerk en samenleving. Sinds september 2009 is Fijen hoofd van de omroep RKK. Leo Fijen is journalist, TV-maker en schrijver van succesvolle boeken over o.a. vitale lokale kerken. Hij probeert de inspiratie die mensen uit hun geloof putten een stem en een gezicht te geven en zo anderen te helpen op hun gelovige zoektocht door het leven. Alle parochianen van Onze-Lieve-Vrouw van Sion in Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en Sint Ursula in Delft zijn welkom en de toegang is gratis. De avond vindt plaats in de St. Antonius en Corneliuskerk aan de Hoornseweg in Den Hoorn. Aanvang: uur. 10

11 Sint Ursulaparochie Bezinningsmiddag over Franciscus en Clara van Assisi in Deventer De Franciscaanse Beweging organiseert op zaterdag 11 oktober ( uur) in Deventer een bezinningsmiddag franciscaanse spiritualiteit over Franciscus en Clara van Assisi - Spirituele gidsen voor onze tijd. Locatie is de Broederenkerk (Broederenstraat 18, Deventer). Er zijn korte lezingen en workshops te volgen. De franciscaanse spiritualiteit vindt haar oorsprong in de wijze van leven van Franciscus en Clara, meer dan acht eeuwen geleden. Hun levens vormen het begin van een voortgaande beweging van mensen die hun idealen en levenswijze hebben overgenomen. De reacties van Franciscus en Clara op de ontwikkelingen en omwentelingen in de maatschappij van hun tijd, hebben ook ons veel te zeggen. Op velerlei manieren raakt hun boodschap aan ons leven en onze tijd. Inleiders zijn Hubert Bisschops ofs (verbonden aan de Franciscaanse Beweging) en zr. Ria van Dinther osc, claris. De workshops worden verzorgd door Hubert Bisschops ofs, zr. Ria van Dinther osc en Peter Vermaat (dichter-verteller en hoofdredacteur van het tijdschrift Franciscaans Leven van de Franciscaanse Beweging). Kosten: 7,50, ter plekke te voldoen Tijd: uur (inloop vanaf uur) Aanmelding via of telefoon: Solidaridad: Jonge boeren zorgen voor verandering die ertoe doet De jeugd heeft de toekomst. Het is een veelgehoorde uitspraak, die misschien wat clichématig aandoet. Toch is de boodschap helemaal raak, of zou het in ieder geval moeten zijn. Miljoenen jongeren op deze wereld vragen zich regelmatig af of zij eigenlijk wel een toekomst hebben. Nochtans zijn zij het die kunnen zorgen voor verandering die ertoe doet. De wereldbevolking groeit. Nog nooit hebben er zoveel mensen in steden gewoond als nu. Ook in ontwikkelingslanden zet de trek naar de stad zich voort. Met name de jongeren vertrekken uit hun geboortedorpen, omdat ze daar geen toekomst voor zich zien. Hun ouders leven in bittere armoede, dag in dag uit ploeterend op hun land om van de inkomsten hun kinderen te kunnen voeden. Maar dat zal de jongeren niet gebeuren! De jonge gelukszoekers komen in krottenwijken terecht, of moeten op straat zien te overleven. Banen zijn er niet en het tekort aan voedsel stijgt mee met het toenemende aantal inwoners. Toch is er hoop voor deze ambitieuze generatie. Juist omdat de wereldbevolking stijgt, is er steeds meer behoefte aan voedsel. Om in 2050 de naar schatting 9 miljard mensen te kunnen voeden zullen ook de boeren in de ontwikkelingslanden meer moeten produceren zonder daarbij de aarde kapot te maken. Als zij de kans krijgen, kunnen jonge boeren hierin het verschil maken. Voor zichzelf, maar ook voor hun gemeenschap en uiteindelijk zelfs voor de hele wereld. Solidaridad helpt boeren bij het verduurzamen van hun landbouwmethoden, om zo de kwaliteit en het volume 11 van hun oogst te verbeteren. Solidaridad en het bedrijfsleven hebben programma s opgezet om boeren te trainen in landbouwmethoden die beter zijn voor het milieu. Initiatiefrijke, ambitieuze boeren die veranderingen durven door te voeren, spelen een belangrijke rol in de projecten van Solidaridad. Steeds meer kinderen gaan bovendien naar school. Ook in landen als Ghana en India neemt het aantal mensen dat kan lezen en schrijven toe. Dit is heel belangrijk voor goede bedrijfsvoering. Maar hun oogst moet wel worden verkocht voor een eerlijke prijs en daar kunnen wij aan meewerken. Regelmatig zijn er Fair Trade verkopingen bij u in de kerk. Maar er is ook een wereldwinkel in Delft. Daarnaast zijn er ook heel veel winkels die Fair Trade artikelen verkopen. Als wij daar met zijn allen met onze aankopen een beetje op letten dan wordt de wereld er hopelijk een beetje beter van. En ook wij profiteren van een betere en duurzame wereld. Namens SMOV (MOV Delft), Marija Ruigrok-Kerklaan

12 Sint Ursulaparochie U ook? U mag het wel weten, ik voel me geweldig thuis bij de KBO. Als ik zie hoe geweldig veel activiteiten de KBO verzorgt, dan geeft dat een trots gevoel. De reizen, de excursies, het bridgen, het klaverjassen, de bingo, maar ook de vele andere evenementen. Denk bijv. aan Soldaat van Oranje, de computercursussen, IPad-cursus, deelname aan het uitgebreide programma van de zomer- en winterschool, de vele gratis adviezen over allerlei regels en regelingen, gratis (hulp bij het) invullen van het belastingformulier enz. enz. Een KBO-lid is automatisch ook lid van de landelijke KBO en ontvangt het landelijke blad Nestor. En natuurlijk ook onze Delftse KBO-info. Meer dan honderd mensen - de een meer de ander minder - leveren samen een indrukwekkende hoeveelheid vrijwilligerswerk. In allerlei colleges, commissies en organen zijn we vertegenwoordigd. We houden daar - uiteraard samen met onze zusterorganisaties - de belangen van ouderen goed in de gaten. Maar ook het idee dat we met zovelen samen op elkaar kunnen letten. Dat we kunnen zien hoe nieuwe (overheids) maatregelen uitwerken. Weten dat we zo nodig ook samen hierop kunnen reageren. En dat allemaal voor een heel bescheiden contributie. De KBO-contributie kan zo laag zijn, omdat een aantal leden vrijwillig een extra-contributie betaalt onder het motto Draagt elkanders lasten. Zijn er dan geen zorgen? Jawel! Als iedereen denkt dat een ander de kar wel zal trekken, dan staat hij vroeg of laat stil. We hebben veel leden, maar dat moet ook zo blijven. Met name jongere ouderen nodig ik uit om lid van de KBO te worden: waar kun je voor zo weinig geld zoveel extra aandacht en zorg realiseren. Welkom. U zult er - net als ik - geen spijt van hebben. Piet Duijndam, voorzitter Communicatie Enige tijd geleden schreef ik voor de Parochiebladenservice over de Italiaanse dichter-schrijver Lanza del Vast. Hij stichtte in 1947 een leefgemeenschap in Zuid- Frankrijk die zich inzette voor een geweldloze samenleving. Een andere idealist die hetzelfde doel nastreeft, is de Amerikaanse klinisch psycholoog, Marshall B. Rozenperk. De ervaringen die hij opdeed met zijn studie vergelijkende godsdienstwetenschap, motiveerde hem om een methode voor geweldloze communicatie te ontwikkelen. Hij richtte een centrum op waarin hij velen opleidde tot bemiddelaar en trainer. Inmiddels zijn er wereldwijd in vijfendertig landen centra waar mensen workshops kunnen volgen. In Nederland eveneens. Zijn boek: Geweldloze communicatie is vele malen herdrukt. In zijn jeugd heeft M. Rozenperk zelf vanwege zijn Joodse afkomst meermaals met agressie te maken gehad. Hij ontdekte in zijn praktijk als psychotherapeut, dat het vaak mis gaat in de omgang met anderen, omdat wij onze wederzijdse gevoelens en behoeften niet uiten. Zo leren we elkaar niet goed kennen. We brengen vaak evenmin de moed op om een verzoek aan de ander te doen, dat ons leven zou verbeteren en verrijken. Tussen de regels door luisteren is heel belangrijk. Daarnaast kunnen we oefenen om een open en begripsvolle houding aan te kweken, hetgeen het onderling vertrouwen zou bevorderen. Rozenperk vertelt aan het eind van zijn boek over zijn Russische grootmoeder. Ze had negen kinderen en een bescheiden inkomen. Toch liet ze drie jaar lang een dakloos gezin bij zich inwonen. Op een dag klopte er een zwerver aan met een verwaarloosd uiterlijk en een woeste baard. Hij zei dat hij Jezus heette. Wat is uw achternaam, vroeg de grootmoeder, die nog niet zo goed Engels sprak. De man antwoordde dat hij Jezus de Heer was. Zijn grootmoeder liet hem binnen en stelde hem aan haar huisgenoten voor als: Jezus Deheer. De zwerver bleef zeven jaar. De schrijver noemt zijn gastvrije grootmoeder een natuurtalent in het geweldloos communiceren. Ze luisterde en voelde wat mensen nodig hadden; ze had mededogen. Zo bracht ze vreugde in andere levens en dat van haarzelf. Een van haar uitspraken was: Loop niet, als je ook kunt dansen! Als we dat eens met ons allen, letterlijk en/of figuurlijk zouden toepassen! De wereld zou - om met de schrijver Arthur van Schendel te spreken - een dansfeest worden! Louise Leneman 12

13 Sint Ursulaparochie Stichting Voedselbank Delft We brachten een bezoek aan de Voedselbank aan de Schieweg 87 k te Delft. De Voedselbank is in het leven geroepen omdat de armoede in Nederland alsmaar groter is geworden. Wij werden hartelijk ontvangen door de heer Hans Mostert en tijdens de koffie stak hij van wal. Vanuit de gezamenlijke kerken is het idee ontstaan. De doelstelling is armoedebestrijding en dit gebeurt d.m.v. het tegengaan van voedselverspilling. In Delft en omstreken maken nu al 400 gezinnen gebruik van de Voedselbank. De gezinnen worden van tevoren gescreend om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Er werken ruim 60 medewerkers, allen vrijwilligers, om de voedselpakketten samen te stellen. Zij doen dit werk met veel passie. Er gaan 20 à 25 producten in een pakket. Het voedsel komt van bakkers, groenteveilingen, supermarkten en particulieren. Ook de horeca in Delft draagt zijn steentje bij. Er zijn zes uitdeelpunten waar de voedselpakketten gehaald kunnen worden. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Natuurlijk zijn er ook kosten: het magazijn dat gehuurd moet worden, drie wagens die de goederen ophalen en naar de uitdeelpunten brengen. U kunt het werk van de Stichting Voedselbank Delft financieel steunen door een bijdrage over te maken op rekening NL 62 INGB t.n.v. Stichting Voedselbank Delft. De belastingdienst heeft deze stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI dossier 52914). Dat betekent dat uw giften aan onze stichting bij uw belastingaangifte afgetrokken mogen worden. U doet de Voedselbank een groot plezier. Meer informatie: Naast de Voedselbank zijn er nieuwe initiatieven ontstaan, bijvoorbeeld de Vakantiebank en stichting Hiep hiep Hoera! voor mensen met een kleine beurs om hun kinderen een leuk verjaardagsfeestje te geven. Daarnaast is er de Non Foodbank, denk aan tweedehands koelkasten, bankstellen, wasmachines, tv s en fietsen. Stichting de Buurvrouw; hier kunnen mensen met een kleine beurs terecht voor kleding. Ank Hollestelle en Jolanda Oosterman Afscheid pastor Elma Beerends Op zondag 14 september hebben we afscheid genomen van pastor Elma Beerends. In het komende novembernummer kunt u een terugblik verwachten. Aanbod Stanislasteam Geestelijke oefeningen in het dagelijkse leven Voor wie God zoekt in zijn/haar leven. Als het leven je voor keuzes plaatst. Als je je afvraagt wat God nu van jou vraagt, dan ben je in goed gezelschap. Ook de heilige Ignatius van Loyola bevond zich in zo'n situatie en heeft toen een methode ontdekt om, met God voor ogen, zijn leven vorm te geven. Als je hem daarin zou willen volgen kun je je wagen aan zijn Geestelijke Oefeningen. Belangstelling? Meld je dan vóór 5 oktober aan bij: Marianne Hoogervorst, tel , of Zij nodigt je dan uit voor een gesprek om te zien of dit aanbod bij je past. Geestelijke begeleiding Voor mensen die verlangen om te groeien in hun christelijk geloof kan het zinvol zijn af en toe met iemand te spreken, die hen daarin kan ondersteunen en bemoedigen. Voor een periode van individuele geestelijke begeleiding kan een beroep worden gedaan op leden van het Stanislasteam. Informatie en/of aanmelding: Annemarie den Blanken: tel ; Geleide meditatie Er wordt gedurende een half uur een geleide meditatie aangeboden over een Bijbeltekst, met de mogelijkheid van een nagesprek in een groepje. Data/tijd: elke zaterdag van 11 oktober t/m 23 mei, uur, nagesprek tot uur Begeleiding: leden van het Stanislasteam Locatie: kapel Stanislashuis, Westplantsoen 73, 2613 GK Delft Aanmelding (bedoeld voor nieuwkomers): Bert ten Berge sj: tel ; Meer programma-aanbod van het Stanislasteam zie: 13

14 Sint Adelbertkerk Agenda oktober 2014 Tijdens de openingstijden van het secretariaat maandag t/m donderdag van 9.30 tot uur, zijn er gastvrouwen aanwezig die u kunnen helpen met vragen over een doopbewijs, het opnemen van misintenties, vragen over Geestverruimend of andere cursussen, aanvraag ziekenbezoek, het ophalen van het parochieblad. De gastvrouwen zullen niet altijd direct antwoord kunnen geven op uw vragen, maar zij weten vaak wel bij wie u terecht kunt voor de specifieke vraag en kunnen u eventueel doorverwijzen, of zij bellen u later hierover terug. Komt u op maandag, woensdag en donderdag tussen en uur dan staat de koffie klaar. Op dinsdag wordt de koffie net als op zondag na de viering geschonken, dat is rond 9.30 uur. Ook als u geen vragen heeft, bent u rond de koffietijd altijd van harte welkom!! zondag 5 oktober inleveren kopij Parochieblad november zondag 12 oktober uur tijdens de lunch een toelichting over de woorden van St. Franciscus uur Film over het leven van Franciscus: Brother Sun en Sister Moon dinsdag 21 oktober de stapels parochiebladen kunnen worden opgehaald door de netwerkers en bezorgers De redactie komt voor het parochieblad van november al op maandag 6 oktober bijeen. Daarom vragen wij om de kopij voor november uiterlijk op zondag 5 oktober in te leveren. Hartelijk dank! Allerzielen zondag 2 november Op zondag 2 november zullen we als geloofsgemeenschappen onze dierbare doden van het afgelopen jaar weer in het bijzonder gedenken in de viering van Allerzielen. Over de betekenis van die viering vond ik eens op de Gerarduskalender enkele mooie gedachten: Sterven is als een verdwijnen achter de horizon van het leven, erop vertrouwend dat aan de overzijde iemand staat die je opwacht om je op te nemen in een nieuwe woning. Stil, onuitgesproken, met onze twijfels en duistere momenten, geloven wij dat het leven van hen die ons zijn voorgegaan niet voor niets is geweest. We gedenken de doden, mensen van wie we zo veel hielden. Zij hebben een plaats in ons hart. Wij dragen hen in en met ons mee. Zij leven in Gods belofte. Aan hen wordt waar wat wij hopend verwachten: eens te leven bij God. We gedenken hen die vanuit de Adelbertkerk zijn uitgevaren. Maar ook zij, van wie afscheid genomen werd vanuit een uitvaartcentrum en waarbij leden van de uitvaartwerkgroep betrokken waren, worden genoemd in de viering. Familieleden hebben inmiddels een uitnodiging voor de viering ontvangen. Familieberichten Overleden: Agatha Jagtenberg, Poptahof Noord 399 Wij bidden voor de overledene, dat zij in de vrede van de Heer mag zijn en om kracht voor hen die zij achterliet. In Memoriam Op 30 augustus is mevrouw A. P. M. Jagtenberg op 66- jarige leeftijd plotseling overleden. De afscheidsbijeenkomst vond op 3 september plaats in Hofwijk. Hebt u in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van iemand die u lief is; ook zijn/haar naam mag klinken in ons midden. Geef de naam van uw dierbare op (zoals u wilt dat de naam wordt opgelezen tijdens de viering) én zijn/haar stervensdatum, evenals woonplaats. Is uw dierbare langer geleden overleden, dan kunt u natuurlijk een misintentie opgeven bij het secretariaat. (N.B.: Aan een misintentie zijn kosten verbonden.) U kunt de naam (of namen) opgeven bij een van onze gastvrouwen van maandag t/m donderdag tussen 9.30 en uur door even langs te komen (om uur staat de koffie/thee klaar), of te bellen met: ; mailen kan ook: Ze was de oudste dochter uit een gezin van drie kinderen. Zelf heeft ze vier kinderen gekregen. Ze was een ruimhartige vrouw en hield van haar kinderen en kleinkinderen. Het geloof nam een grote plaats in haar leven in, maar ook daarin was ze zeer ruimdenkend. Ze gunde ieder zijn of haar manier van geloven. Zij ruste in vrede. José de Boer, pastoraal werkster De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij ze zijn met ons verweven in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet. Hanna Lam 14

15 Sint Adelbertkerk Kinderen in de kerk in oktober Beste meisjes en jongens, Al een paar jaar is het in onze parochie in oktober Bijbelmaand. Vorig jaar was het thema Maria. Dit jaar gaan we het over iemand hebben waar jullie vast allemaal wel eens van gehoord hebben, namelijk Sint Franciscus. Sint Franciscus hield heel veel van de natuur en van dieren en natuurlijk ook van mensen. Vooral voor arme en zieke mensen had hij veel aandacht. Op plaatjes staat Sint Franciscus vaak tussen dieren afgebeeld en op zijn verjaardag is het ook elk jaar dierendag. In de Bijbelmaand gaan we ons drie zondagen bezig houden met Sint Franciscus. We gaan samen met jullie door middel van spelletjes en op andere leuke manieren meer te weten komen over Sint Franciscus. In oktober is er dus op 3 zondagen kinderwoorddienst: Zondag 12 oktober, zondag 19 oktober en zondag 26 oktober om uur. Tot dan, Werkgroep kinderwoorddienst En dan is er ook nog de Locatieraad Zoals u wellicht bekend is, wordt de Adelbertgemeenschap - naast het Pastoresteam - gedragen door meer dan 250 vrijwilligers. Vrijwilligers die, al dan niet via werkgroepen, bijdragen aan het goed functioneren van onze gemeenschap. In de tijd dat de Adelbertgemeenschap nog als zelfstandige parochie functioneerde, was het Kerkbestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Adelbertparochie. Sinds de fusie tot Sint Ursulaparochie ligt deze verantwoording bij het Kerkbestuur van de Ursula. Omdat het Kerkbestuur intensief voor de vier kerkgemeenschappen in Delft werkzaam is, is ter ondersteuning van het Kerkbestuur, per gemeenschap een Locatieraad in het leven geroepen. De Locatieraad is samen met de Pastoraatsgroep verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten. Bovendien faciliteert de Raad het gebruik van de gebouwen binnen de eigen geloofsgemeenschap. De Locatieraad schept de voorwaarden zodat iedereen zijn of haar taak kan uitvoeren en alles blijft draaien. De Locatieraad heeft dus vooral een ondersteunende functie. De leden worden door het Kerkbestuur van de Ursula voor vier jaar benoemd en zijn herbenoembaar voor een volgende periode. De Locatieraad van de Adelbertgemeenschap bestaat uit de volgende personen: Pastor José de Boer Voorzitter en vertegenwoordiger van het Pastoresteam Marga Vintges Vertegenwoordiger van het Kerkbestuur van de St. Ursulaparochie Thecla Soethout Algemeen coördinator Paul Dresmé Coördinator voor de vrijwilligers Frans Daalmeijer Beheerder van de gebouwen van de Adelbertgemeenschap Ton van Riet Budgethouder De Locatieraad vergadert zes keer per jaar om de dagelijkse gang van zaken te bespreken en daar waar nodig verbeteringen in gang te zetten. Hoewel dankzij de vele vrijwilligers de dagelijkse activiteiten in de Adelbert veelal op rolletjes lopen, zijn er natuurlijk ook ontwikkelingen welke tot aanpassing of verbeteringen moeten leiden. Beslissingen rond de meeste dagelijkse activiteiten worden door de Locatieraad zelf genomen of in werking gesteld. Voor ingrijpende beslissingen, zoals grote restauraties aan de gebouwen is echter advies en toestemming van het Kerkbestuur van de Ursula c.q. het Bisdom noodzakelijk. Wanneer u vragen voor één van de leden van de Locatieraad hebt, kunt u deze kenbaar maken via het adres: Want ja, de Locatieraad is dan wel verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten in de Adelbertgemeenschap, de gemeenschap wordt gedragen door de Parochianen en natuurlijk de vele vrijwilligers die de Adelbertgemeenschap actief een warm hart toedragen. En daar mogen de leden van de Locatieraad heel blij mee zijn. De leden van de Locatieraad 15

16 Sint Adelbertkerk Geloof in de Buitenhof Onderstaande uitnodiging ontvingen wij via huisarts Pieter Vlasveld (lid van de Adelbertgemeenschap). Van harte aanbevolen!!! Paul Dresmé Uitnodiging Wanneer: woensdag 1 oktober om uur Waar: in de Vierhovenkerk - Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft Wie en wat: christenen uit verschillende kerken die in de Buitenhof wonen komen bij elkaar voor kennismaking, inspiratie, uitwisseling en eventueel nieuwe stappen. Programma: uur welkom met koffie / thee uur opening uur kennismakingsspel uur huisarts Pieter Vlasveld komt iets vertellen over zijn missie voor de Buitenhof, in het bijzonder voor de eenzaamheid + reacties uur Rob van Woudenberg komt iets vertellen over de interkerkelijke gespreksgroep die zij in de Hoornse Zoom/Molenwijk hebben + reacties MOV-nieuws Oktober is niet alleen Mariamaand, maar ook Wereldmissiemaand, waarin Missio aandacht vraagt voor de gelovigen in Myanmar (Birma). Het eerste weekend vieren wij Wereldmissiedag van de kinderen. Op missiezondag 19 oktober wordt over de hele wereld gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. Missio is geheel van vrijwillige bijdragen afhankelijk en ontvangt geen subsidie van de overheid. Samen met u hopen wij ook dit jaar Wereldmissiemaand tot een succes te maken en zo onze solidariteit te tonen. Daarom van harte aanbevolen. Hartelijk dank alvast uur mogelijkheden van een vervolg? uur ontmoeting bij een hapje en een drankje. Korte toelichting Naast de genoemde punten kennismaking, inspiratie, uitwisseling en eventueel nieuwe stappen gaat het om de eenheid die we als kinderen van God mogen zoeken. Samen zijn we sterker in ons dagelijks leven in een multi-culturele wijk met veel vraagstukken. Samen kunnen we in de eerste plaats iets voor elkaar betekenen, maar mogelijk ook iets voor onze buren. Of we tot volgende stappen komen is iets waar ieder zelf voor kan kiezen. In ieder geval hebben we op deze avond een platform van waaruit we dit wel/niet kunnen besluiten. Namens (een aantal van) de voorbereiders, meebidders en -denkers: Parvin Emampour (Morgenstond), Alie Hovius (Vierhovenkerk), Ida Sonneveld (Marcuskerk) en vragen, opmerkingen, aanmelding bij: Ton Nap, ABC Kerk Delft, telefoon: Zoals u gewend bent wordt er elk najaar de inzamelingsactie voor Mensen in Nood gehouden; dit jaar is dat op zaterdag 1 november. Niet alleen kleding, maar ook gereedschap, mobieltjes (met oplader), en niet te vergeten brillen, die bestemd zijn voor het Dr. Verschuyl-project, zijn van harte welkom. Alleen liefst geen elektrische apparaten en dergelijke! Tussen en uur staan de deuren van de kerk open en staan de leden van de MOV en enkele vrijwilligers klaar om uw spullen in ontvangst te nemen. Bij voorbaat hartelijk dank. M.O.V.-groep Algemene informatie Secretariaat ma. t/m do. van uur tel Algemeen en Catechese Mw. J. de Boer, pastor Liturgie Mw. Ch. van Rooijen Diaconie Dhr. F. Daalmeijer Pastoraat Mw. M. van Winden Coördinatie Mw. T. Soethout Gebouwbeheer Dhr. F. Daalmeijer Vrijwilligers Dhr. P. Dresmé Ledenadministratie Mw. M. Kröse Pastoraal ziekenbezoek Pastoraatsgroep tel De Zonnebloem Dhr. F. Wenneker tel Beheer Adelberthof Mw. R. Zwennes Correspondent - parochieblad Dhr. P. Abbing tel

17 H.H. Franciscus en Clarakerk Agenda Wo. 01 okt u. Werkgroep kerkschoonmaak Do. 02 okt u. Startviering Gabriëlschool Vr. 03 okt u. Eerste Vrijdagviering in dagkapel, daarna koffiedrinken u. Vergadering MIVA Za. 04 okt u. Inzameling oud papier u. Voederplank maken Zo. 05 okt. Sluitingsdatum kopij parochieblad november Di. 07 okt u. Lezing: Franciscus en de Islam Do. 09 okt u. Bingo in de Tuinzaal u. Pastorale Bezoekgroep Vr. 10 okt u. Vergadering Locatieraad Di. 14 okt u. Lezing: Franciscus: de rijkdom van armoede Za. 18 okt u. Schrijfochtend Amnesty International Zo. 19 okt u. Reünie Assisireis Wo.22 okt u. Vergadering Locatieraad Zo. 26 okt u. Lunch: Kauwen op woorden van Franciscus Vr. 31 okt u. Broodmaaltijd Esteli In het weekeinde van 25/26 oktober ligt het novembernummer van het parochieblad klaar voor de contactpersonen in de pastorie Kinderen in de kerk in oktober Franciscus van Assisi is de heilige van dierendag. Hij leefde in de Middeleeuwen in Italië. Hij was de zoon van een rijke koopman, maar koos ervoor om eenvoudig en sober te leven. Niet uit zure zuinigheid; hij kon juist enorm genieten van de rijkdom van de natuur. Hij had groot respect voor alles wat leefde, voor mensen, dieren en planten. Dit jaar gaat het in de Bijbelmaand over Franciscus van Assisi. Hij leefde naar de verhalen van de Bijbel. Je zou kunnen zeggen: Hij was een levend evangelie (= goede boodschap). De boodschap van Franciscus is na al die eeuwen nog steeds heel actueel en betekenisvol. Tot op de dag van vandaag zijn er vele mensen die willen leven naar de idealen van Franciscus. We gaan in vieringen, kinderwoorddiensten en activiteiten van de Bijbelmaand proberen te ontdekken wat we van hem en zijn volgelingen kunnen leren. In deze maand is er elke week in een van de Delftse kerken wel een kinderwoorddienst of een kinderviering rond Franciscus. Er is ook een leuk boekje met verhalen, puzzels, plaatjes van Franciscus speciaal voor de kinderen om mee te nemen en er mee aan de slag te gaan. In onze Franciscus en Clarakerk kun je op dierendag, zaterdagochtend 4 oktober een voederplankje maken in de pastorie (wel opgeven samen met een volwassene!). En op zondag 5 oktober is de Franciscusviering met Kinderwoorddienst. Welkom allemaal! Namens de werkgroep kinderpastoraat, M. Kenselaar Speciaal voor kinderen in de Bijbelmaand Za. 04 okt u. Zo. 05 okt uur Zo.12 okt uur Zo. 19 okt uur Za. 25 okt uur Vogelvoederplank maken pastorie Franciscus en Clarakerk Aanmelden kind met ouder: of Vrijwillige bijdrage: 4,00. Communiteitsviering en Kinderwoorddienst Franciscus en Clarakerk Kinderwoorddienst Adelbertkerk Kinderwoorddienst Adelbertkerk Gezinsviering Sacramentskerk Amnesty International De eerstvolgende Amnesty schrijfochtend is op zaterdag 18 oktober 2014 in de pastorie, Raamstraat 78, van tot uur. Amnesty schrijfgroep, Afd. Sint Ursulaparochie, J. Kuizenga Bingomiddag Ouderen Onze bingomiddag is op donderdag 9 oktober van u. in de Tuinzaal van de pastorie aan de Raamstraat. We wensen iedereen weer een gezellige middag toe. Martha Diepens 17

18 H.H. Franciscus en Clarakerk Gebedsintenties Za. 04 okt. Zo. 05 okt Zo. 12 okt. Za. 18 okt. Zo. 19 okt. Za. 25 okt. Zo. 26 okt. Peter Somers Riet van Veldhoven-van Velzen Jo Windmeijer-Smook Arnold Winkelman Alina Winkelman Dik Kok en overleden familie Henk Verbeij Wim Elgershuizen Elizabeth Hartman-Ferdinandus overleden ouders Wanders-Abels Riet van Veldhoven-van Velzen Ben en Corrie Wilmer Gerard en Greet Wilmer Aad en Nel Tetteroo-Duijndam Alie Sigon-Vogelezang Petrus van Velzen overleden ouders Willemse-Kool Jan van der Heijden overleden ouders Storm-Sodderland Frans Storm overleden ouders van Koolwijk-van der Stap pater Gerhard de Jong Peter Somers Riet van Veldhoven-van Velzen Toos den Besten-van Schijndel Algemene informatie Secretariaat (open: di. en do. van u.) Liturgie pastoor B. Bolmer ofm Catechese mw. G. Dijkgraaf Gemeenschapsopbouw vacature Diaconie mw. B. van der Boon mw. R. Stoppelenburg Correspondent parochieblad J.C.M. de Bruin Kerkdiensten Zie liturgierooster in dit parochieblad. Maandag t/m vrijdag: meditatie in de dagkapel uur Maria van Jessekerk Franse top organist Frédéric Blanc concerteert in de Maria van Jessekerk Zondagmiddag 5 oktober om uur zal de beroemde Parijse organist Frédéric Blanc een concert geven op het Maarschalkerweerd orgel van de Maria van Jessekerk. Ook dit jaar is het de concertorganisatie gelukt om een internationale beroemdheid van de orgelwereld naar Delft te halen. Blanc heeft zich gespecialiseerd in de improvisatiekunst en wordt met recht een grootmeester op het orgel genoemd. Hij concerteerde reeds over de hele wereld en hij is zelf verbonden aan de Parijse kerk Notre Dame d Auteuil, waar hij een romantisch Cavaillé-Collorgel bespeelt. Ook in Delft zal hij naast romantische orgelwerken, improviseren over opgegeven thema s. Een concert om niet te missen. De toegang voor dit concert is vrij, wel is er een collecte. Na afloop is het mogelijk Frédéric Blanc te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in de Jozefzaal van de kerk. Meer informatie over orgel en concerten op website: N.B. In november herdenken wij onze dierbaren op Allerzielen, 2 november a.s. Het is inmiddels een traditie geworden dat wij binnen de orgelserie een Requiem uitvoeren. Op zondagmiddag 2 november om uur wordt het beroemde Requiem van Fauré uitgevoerd door het koor Deo Sacrum uit Poeldijk. Dit koor staat onder leiding van dirigent Steven van Wieren. Onze organist Petra Veenswijk zal daarbij het orgel bespelen. Eddie van den Engel 18

19 Maria van Jessekerk Hallo jongens en meisjes Zondag 12 oktober is er weer een kinderwoorddienst. Vandaag lezen we het verhaal van de koninklijke bruiloft. Het is een gelijkenis die Jezus aan zijn leerlingen vertelt: het hemelse koninkrijk is te vergelijken met een koning die een bruiloft voor zijn zoon voorbereidt. Iedereen is uitgenodigd, jij mag ook op het feest komen. Zou iedereen er zijn? Wat bedoelt Jezus met dit verhaal? We hopen weer dat jullie komen om er met elkaar over te praten. Tot ziens op 12 oktober. De kinderwoorddienstgroep Sam s kledingactie Op zaterdag 1 november is er tussen uur en uur weer gelegenheid om uw oude kleding, dekens, gordijnen e.d. af te leveren bij de Maria van Jessekerk. Ook uw oude mobiele telefoon, snoeren en kleine elektrische gereedschappen zijn welkom. Alles is ten bate van de armsten in onze samenleving. De inzameling in het voorjaar heeft 650 kg op geleverd. Hiervoor onze hartelijke dank. De MOV groep van de Maria van Jessekerk Opbrengst collectes 27 juli: 867,92 03 augustus: 831,10 10 augustus: 790,46 17 augustus: 880,73 24 augustus: 723,86 31 augustus: 692,20 MIVAcollecte: 372,20 Familieberichten Gedoopt op 22 augustus: Rose de Munck. Overleden: Op 10 augustus is overleden: Piet Verleg, 85 jaar; op 13 augustus overleed Theodora Ferdinandus-Heijdel, 92 jaar; op 15 augustus overleed Julia Mostert-Rust, 76 jaar; en op 1 september is Toon van der Hoorn overleden, 67 jaar. Wij wensen de familieleden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en spreken uit: geef deze zielen de eeuwige rust, dat zij mogen rusten in vrede. Vox Latina Bent u man! En geïnteresseerd in meerstemmige Latijnse kerkmuziek? Kom ons dan versterken met uw stem. Wij zoeken gemotiveerde mannen die de Latijnse muziek een warm hart toedragen. De repetities zijn eens in de twee weken op maandagavond van tot uur op de zangzolder van de Maria van Jessekerk aan de Oude Langendijk hoek Jozefstraat. Het koor staat onder leiding van de dirigent/ organist Petra Veenswijk. 3 à 4 Keer per jaar wordt de zang uitgevoerd o.a. bij de Mariahulde in mei en oktober, de kerstvolkszang en ter ondersteuning van de H. Eucharistie. Ook wordt er in samenwerking met andere mannenkoren gezongen, bijv. met Deo Sacrum uit Poeldijk Vox Latina is een regionaal mannenkoor dat zich inzet voor het behoud van de oude muzikale kerkcultuur, met name de meerstemmige mannenmuziek. U bent van harte welkom. Voor contact kunt u bellen met Sjef Werry, tel , of mail naar 19

20 Maria van Jessekerk Mariahulde De maanden mei en oktober zijn traditionele Mariamaanden. De Maria van Jessekerk aan de Burgwal staat zaterdagmiddag 25 oktober in het teken van Maria. Vanaf uur kunnen bezoekers tijdens een Mariahulde bekende Marialiederen meezingen. De samenzang wordt afgewisseld met meerstemmige liederen, gezongen door gemengd koor Deo Sacrum en mannenkoor Vox Latina. Deze koren staan onder leiding van de dirigent/ organist Petra Veenswijk. Iedereen is van harte welkom om een uur lang mee te zingen. Een bijzonder onderdeel is de lichtprocessie: iedere bezoeker kan een kaars brengen naar het eeuwenoude Mariabeeld dat voor in de kerk een plek krijgt. Leden van het Mariagilde gaan voor in deze lichtprocessie. De toegang is gratis, na afloop is er een vrijwillige deurcollecte. De kerk is vanaf uur tot ca uur open voor bezoek, zoals elke donderdag- en zaterdagmiddag. U bent van harte welkom om mee te zingen bij de Mariahulde. Eddie van den Engel Aanspreekbare personen Maria van Jesselocatie: Locatieraad Jan Somers Overkoepeling werkgroepen Ruud van Gils Werkgroep liturgie Jan van der Knaap Pastoriewacht Bep van der Linden Lectoren Daphne Aukema Misdienaars Vincent Schuurmans Kosters Anita Wolvekamp Kindernevendienst Wieke Canosa Erewacht Mieke van Winden Kerkopenstelling Ed van den Engel Liturgisch bloemschikken Annie Barends Kerkschoonmaak Loes van Rijt Onderhoud gebouwen Rob Pieterse Parochieblad Gerard van Velzen Zangkoor Deo Sacrum Sjef Werry Zangkoor Maria van Jesse Bep van der Linden Maria van Jesse Cantorij Jan van der Knaap Broeder Kamsmagroep Marga Mulder

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Drieëntwintigste zondag door het jaar (A)

Drieëntwintigste zondag door het jaar (A) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 50 nr. 20 6 september 2014 Drieëntwintigste zondag door het jaar (A) Matteüs 18, 15 20 Als je

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 In beeld Jouw beminnelijke gekriebel Ellen Terpstra pagina 4 Religieus Erfgoed Maria Roepaan pagina 28 Geroepen om te delen Wat

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

bulletin Konferentie Nederlandse Religieuzen In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop

bulletin Konferentie Nederlandse Religieuzen In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletin In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop pagina 4 Afscheid Accentverschuivingen bij het laatste afscheid pagina 10 Religieus leven In de voetsporen

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

vieren Vechten voor Vrede Veertig weken oorlog en vrede in de kerken Teksten voor vieringen Interview met Peter Nissen over (vredes) kerken

vieren Vechten voor Vrede Veertig weken oorlog en vrede in de kerken Teksten voor vieringen Interview met Peter Nissen over (vredes) kerken Jaargang 1 Mei 2007 vieren Vrede.Vieren is een werkkrant voor de Vredesweek en is een uitgave van vredesorganisatie IKV Pax Christi, het samenwerkingsverband van IKV en Pax Christi Vechten voor Vrede Veertig

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

032014 God of Mammon? foto Johan Tempelaar Het Nederlands Stripmuseum Groningen maart 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit

032014 God of Mammon? foto Johan Tempelaar Het Nederlands Stripmuseum Groningen maart 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit 03 2014 God of Mammon? foto Johan Tempelaar Het Nederlands Stripmuseum Groningen maart 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit uitgelicht Doopsgezind Wereldcongres vooraf inhoud Mennonite World Conference

Nadere informatie