VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt"

Transcriptie

1 VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt NAJAAR 2014

2 2 VONX VONX: ÉÉN ORGANISATIE, VIER BROCHURES VONX is een vormingsorganisatie voor volwassenen van 18 tot 108 jaar. We hebben een uitgebreid cursusaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ondersteuners. In deze brochure vind je het aanbod voor profs*. Hiermee bedoelen we iedereen die mensen met een beperking ondersteunt: ouders, brussen, professionelen, studenten, vrijwilligers, Er zijn nog drie andere VONX-brochures: VONX ALL is het cursusaanbod waar iedereen op kan inschrijven. JONX is het cursusaanbod voor mannen en vrouwen van 18 tot 30 jaar. VONX PLUS is het cursusaanbod voor mensen die zelfstandig leven.

3 VONX 3 VONX PROFS* Ons vormingsaanbod VONX PROFS* richt zich tot ondersteuners uit uiteenlopende sectoren: welzijn, gehandicaptenzorg, cultuur, onderwijs, justitie, gezondheidszorg, verslavingszorg, bijzondere jeugdzorg Wij plaatsen altijd een sterretje bij profs* omdat we daar alle mensen onder verstaan die zich engageren in de ondersteuning van mensen met een beperking. We bedoelen hier dus niet alleen professionelen mee, maar ook de ouders, buren, familie, vrijwilligers, die deel uitmaken van het natuurlijk netwerk van mensen met een beperking. Ons aanbod voor profs* gaat breed in thema s en de structuur hangt vast aan vijf kapstokken: vormingen, workshops, studiedagen, profs* aan de toog en ontbijt in t gras. Vormingen Voor onze vormingen zoeken we steeds het evenwicht tussen vernieuwen en verdiepen, tussen het eigen verhaal van VONX en de inbreng van experts van buitenaf. Ons V²-label betekent dat eenzelfde thema zowel bij profs* als bij mensen met een beperking aan bod komt. Workshops In de workshopreeksen ligt het accent op doen en ervaringsgericht leren. Studiedagen We organiseren jaarlijks een studiedag. Profs* aan de toog Profs* aan de toog biedt een forum aan mensen uit verschillende sectoren om in te zoomen op een thema, en om met elkaar in debat te gaan. Het publiek kan hieruit inspiratie en voeding halen voor de eigen werking en voor de architectuur van de eigen voorziening. Ontbijt in t gras Elk jaar organiseren we een ontmoeting waarbij we een vraag of nieuw thema bespreken met betrokken professionelen en ouders.

4 4 VONX VORMINGSCENTRUM VONX VONX biedt cursussen zowel in open aanbod als op maat aan. Alle vormingen in open aanbod maken we bekend via onze brochures, via mailing en website. Cursisten krijgen de kans om los te komen van hun dagdagelijks ritme, patronen en omgeving. De nieuwe context schept kansen tot leren. Ons doel is om mensen te laten ervaren en leren, met aandacht voor de transfer naar hun thuis- of werksituatie. VONX wil als vormingsorganisatie een hefboom zijn voor de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Met onze cursussen willen we iets teweeg brengen in hun leven. Daarvoor gaan we ook aan de slag met hun omgeving en met de sector die mensen met een beperking ondersteunt. Ons aanbod voor mensen met een beperking en voor profs* is vaak gelinkt. Op die manier kunnen beide doelgroepen groeien in dezelfde thema s, maar op eigen tempo en met eigen accenten en verdieping. Deze link duiden wij aan met het symbool. Verbinden staat centraal in ons vormingswerk. VONX wil mensen met een beperking sterker maken, zodat ze de kans krijgen om stevig in de samenleving te staan, de wereld te begrijpen en te beleven, en invloed uit te oefenen op de samenleving Vorming op maat en coaching Organisaties en groepen kunnen ons geïnspireerd op ons open aanbod vragen om een vorming op maat uit te werken. We bieden een waaier aan werkvormen aan: workshops, vormingen, lezingen en trainingsprocessen. De duur van een vorming kan variëren van een halve dag tot meerdere dagen. Je kan bij VONX ook terecht voor coaching. Via coaching proberen we zuurstof te scheppen in vastgelopen situaties of denken mee na vanuit onze specifieke expertise. Wil je meer info over vorming op maat en coaching? Contacteer Tom Van Hoey op of

5 KONEKT 5 KONEKT KONEKT is een netwerkorganisatie die verschillende vzw s groepeert die zich inzetten voor mensen met een beperking en hun omgeving. Hieronder zie je de deelorganisaties van KONEKT. KONEKTED SERVICES KONEKT, netwerkorganisatie. VONX, vormingsorganisatie. Platform-K, sociaal artistieke organisatie met focus op dans. LetsCo!, opleidingen tot co-begeleider voor mensen met een beperking. Miex, voor diversiteit en participatie van mensen met een beperking in de samenleving. Konekted Services, ondersteunende diensten. Het KONEKT-team: Tom Van Hoey, Berlinda D Hoore, Christine De Vos, Liesbeth Bouveroux, Els Ronsse, Katrien Debaets, Miriam Hemelsoet, Toon Maillard, Marleen Huys, Kurt Vanhauwaert, Marije Costeur, Kathleen Vanpée, Hilde Declercq, Angélique Baert, Elke Flamand, Griet Dehamers, Frauke Seynnaeve, An Beghein, Karen Vos, Ludwine De Venter, Soetkin Decoene, Stef Thienpont, Kathleen De Venter, Katrien De Mesel, Lien Verreyt, Mieke Drossart, Koen Deweer, Hilde Claerhout. Niet op de foto: Inge Lattré, Jolien Smis, Frédérique Heremans, Sofie De Koninck, Lydia Vereerstraeten, Devi Sharma, Wim Torremans, Katrien Simons, Ann Teerlinck, Karen Leyman, Linda Buysse, Cathy De Feyter, Ronny Dierendonck, Walter Desmedt en Sofie Sergeant.

6 6 Aankondiging PROJECT COACHEN VAN ONDERSTEUNERS EN CLIËNTEN VANUIT HET OPLOSSINGSGERICHT WERKEN VONX en Hogeschool Gent sloegen de handen in elkaar om een bijzonder coachingstraject te ontwikkelen. Hierbij coachen we zowel de cliënten als de ondersteuners. De bedoeling van de coaching is om de kwaliteit van samenwonen of samenwerken te verbeteren. We benaderen deze thema s vanuit het oplossingsgericht werken. Een reeks bestaat uit vier sessies: Sessie1 Introductie in het oplossingsgericht werken. Toepassing op de eigen werksituatie. Voor het team van ondersteuners (begeleiders, leidinggevenden, orthopedagogen). Sessie 2 Introductie in het oplossingsgericht werken. Toepassing op de eigen woonof werksituatie Voor de cliënten en een drietal ondersteuners. Sessie 3 Samen oplossingsgericht werken Voor het team van ondersteuners en de cliënten samen. Sessie 4 Reflectie en toekomstgericht denken. Voor het team van ondersteuners. Geïnteresseerd? Je kan de vorming aanvragen via tom Dit is een vorming voor mensen met een beperking en hun ondersteuners.

7 Aankondiging 7 VORMING OP MAAT: MIJN PERSPECTIEF 2020 Vorming over vernieuwingen in de zorg op maat van jouw organisatie VONX ontwikkelde een vormingsreeks om met mensen met een verstandelijke beperking aan de slag te gaan rond Perspectief We bieden deze vorming Mijn perspectief 2020 aan op maat van jouw organisatie. De reeks is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Inhoud van de vorming We werken acht namiddagen rond Perspectief De deelnemers leren wat er verandert in de zorg voor mensen met een beperking. Ze bekijken wat dit voor henzelf betekent. Ze denken na over hun ondersteuning nu en later, over hun toekomstplannen en over wie hen kan ondersteunen om die te realiseren. De deelnemers volgen de reeks samen met een vertrouwenspersoon. Die volgt ook de thuisopdrachten op. Geïnteresseerd? Je kan de vorming aanvragen via

8 8 Kalender KALENDER ANTWERPEN Werken aan het zelfbeeld van je cliënt 9 september Vraagverduidelijking binnen het kader van Schalock 26 september Handicap in het gezin 9 oktober Vertrouw je me? 2 oktober SIS basistraining 27 november Emotionele ontwikkeling in de praktijk 1 december BRUGGE Talent (h)erkend 18 september Op weg met BlueAssist en Cloudina 4 november Ontbijt in t gras: mijn perspectief oktober Profs* aan de toog: coachsurfing 20 november Palliatieve zorg voor mensen 2 september met een verstandelijke beperking Basisopleiding seksualiteit en relaties 18 september Eerst vasthouden dan loslaten 19 september Vertrouw je me? 25 september Alle gedrag heeft zin 3 oktober Raamwerk seksualiteit en beleid 7 oktober Emotionele ontwikkeling in de praktijk 10 oktober Een zee van beige? 14 oktober Intercultureel werken 16 oktober Seksuele dienstverlening 17 oktober Autisme en verstandelijke beperking 4 november Zelfzorg voor zorgverstrekkers 13 november Online hulpverlening 18 november Hulp bij masturbatie 27 november Vraagverheldering met een commercieel kantje 27 november Een kader voor schwung en stilstaan 4 december Relaties begeleiden 9 december Ambulante ondersteuning 9 december Dementie en verstandelijke beperking 13 januari De draad tussen cliënt en begeleider 15 januari

9 Kalender 9 Vlaggensysteem voor kwetsbare doelgroepen 15 januari Seksbad 27 januari Competentie- en talentgericht je team leiden 27 januari Workshop Danslabo+ 17 september Workshop Klankrelaxatie 29 september Workshop Basiscursus Sherbourne 17oktober Workshop Creatief werken met taal 5 november Workshop Massage 16 januari Op stap met Ronny: inspiratiedag voor duo s 22 oktober Relaxen in t kwadraat 21 november Klankreis voor duo s 12 december Zelfbeeld in duo / Dubbelbeeld 14 januari LEUVEN Nu en straks 21 oktober KORTRIJK Vertrouw je me? 9 oktober Op weg met BlueAssist en Cloudina 8 januari

10 10 Uitnodiging ONTBIJT IN T GRAS: MIJN PERSPECTIEF 2020 Sinds minister Van Deurzen zijn Perspectief 2020 lanceerde, kwamen er veel intitiatieven om ondersteuners mee te krijgen in dit verhaal. Het aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking rond dit thema was tot nu toe heel beperkt. Samen met MIEX willen we de komende jaren volop inzetten op het ontwikkelingsproces van mensen met een verstandelijke beperking naar hun Perspectief De vormingsreeks Mijn perspectief 2020 (zie p7) is een eerste stap. Op Ontbijt in t gras nodigen we zowel mensen uit de VAPH-sector als medewerkers van eerstelijnsdiensten uit. Ook mensen met een verstandelijke beperking zijn van harte welkom. Als deelnemer kan je je verwachtingen, vragen en ideeën rond het betrekken van mensen met een beperking bij Perspectief 2020 op tafel leggen. Je krijgt ook de kans om uit te wisselen met andere betrokken diensten. Wij nemen de input van op Ontbijt in t gras mee bij de uitwerking van onze vormingen, studiedagen of congressen. Mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij hun ontwikkelingsproces naar Perspectief oktober 2014, van 9.30u tot 11.30u VONX, Koning Boudewijnstraat 51, Gent Ontbijt in t gras is gratis. Inschrijven via de website.

11 Uitnodiging 11 PROFS* AAN DE TOOG: COACHSURFING Coaches: wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Coaches vind je overal. Maar wat houdt hun functie in? Zijn coaches enkel individueel inzetbaar, of toch breder? Kunnen ze ingezet worden om natuurlijke netwerken te coachen? Kan een coach leidinggeven? Of moet die net onafhankelijk kunnen opereren? En wat is een coach eigenlijk? Een goede luisteraar? Of een drijvende kracht? Een kritische spiegel misschien? Vier deskundigen gaan het debat aan over de betekenis van coaching in al zijn verschijningsvormen: Riet Konings is directeur van Baken vzw. Chris Van Dam werkt als coach op een oplossingsgerichte manier met teams. Geert Vandewalle is coördinator van BlueAssist. BlueAssist legt zich vooral toe op praktisch coachen van mensen met een beperking (www.blueassist.be) Catherine Poissonnier is coach en trainer bij TweeVoorTwaalf (www.tweevoortwaalf. be) Moderator Tom Wouters van Oxfam Wereldwinkels leidt het geheel in goede banen. Mogelijkheden en beperkingen van coaching 20 november 2014, van 19u tot 21.30u, met mogelijkheid tot napraten VONX, Lijnmolenstraat 153, Gent Sint-Amandsberg 25 euro

12 12 Vormingen PALLIATIEVE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING Ook mensen met een verstandelijke beperking worden ouder en kunnen ernstig ziek worden. Op zo n moment komt het levenseinde in beeld, ondersteuners voelen zich hier vaak onzeker en onbekwaam bij. In deze tweedaagse bekijken we samen de 4 grote pijlers binnen palliatieve zorg en maken de vertaalslag naar mensen met een verstandelijke beperking. We focussen op palliatieve zorg binnen de context van een voorziening. We hebben het ook over maatschappelijke discussie en beleidsthema s zoals stoppen met therapie en euthanasie. Tot slot verdiepen we ons in het beeldboek Nu en Straks om palliatieve zorg bij mensen bespreekbaar te maken. Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen vorming volgen rond dit thema: Afscheid. Mensen met een beperking begeleiden in hun laatste levensfase 2 en 3 september 2014, van 9.15u tot 16.30u VONX, Koning Boudewijnstraat 51, Gent 160 euro reductieprijs 96 euro Els Ronsse is educatief medewerker bij VONX en psychologe bij Psysense.

13 Vormingen 13 WERKEN AAN HET ZELFBEELD VAN JE CLIËNT Mensen met een beperking ondersteunen bij het ontwikkelen van een zelfbeeld Voor mensen met een beperking is het niet altijd gemakkelijk om naar zichzelf te kijken. De ene overschat zichzelf, de andere ziet enkel zijn negatieve kanten. Als begeleider wil je cliënten ondersteunen bij het vormen van een adequaat zelfbeeld. In deze cursus gaat Els Ronsse in op de soorten zelfbeeld, de opbouw van dit beeld en de beïnvloedende factoren. Ze bespreekt hoe je, samen met je cliënt, zijn zelfbeeld in kaart kan brengen. Nadien geeft ze oefeningen en opdrachten die het zelfbeeld kunnen helpen verbeteren. De nadruk ligt op individuele oefeningen en op groepsopdrachten. De opbouw van het zelfbeeld is namelijk vaak ingegeven door het spiegelen aan en door anderen. Tijdens de vorming maak je in groepjes een ondersteuningsplan voor een cliënt, met de focus op het zelfbeeld. ANTWERPEN 9 en 10 september 2014, van 9.15u tot 16.30u Scoutel, Lange Kievitstraat 74, Antwerpen 160 euro reductieprijs 96 euro Els Ronsse is educatief medewerker bij VONX en psychologe bij Psysense.

14 14 Vormingen BASISOPLEIDING SEKSUALITEIT EN RELATIES Tijdens een driedaagse opleiding gaan we dieper in op de vraag hoe je kan omgaan met seksualiteit van mensen met een verstandelijke beperking. In eerste instantie verken je je eigen visie op seksualiteitsbeleving van mensen met een beperking. Aan de hand van concrete situaties bespreek je hoe je kan omgaan met hun vragen. Je oefent in communicatie over onder andere seksuele gevoelens, masturbatie, vrijen, homoseksualiteit, relaties, weerbaarheid We bekijken welke rol ouders spelen bij de seksuele ontwikkeling van hun kinderen en hoe ouders en begeleiders elkaar kunnen helpen. Je krijgt ook input over nieuwe media en seksualiteit. Ten slotte hebben we het over vorming: waar moet je rekening mee houden als je voor mensen met een beperking vorming organiseert over seks en relaties? Je maakt kennis met educatief materiaal en voorlichtingsboeken over seksualiteit en relaties. De vorming organiseren we in samenwerking met Sensoa. Ook mensen met een beperking kunnen cursus volgen rond dit thema: Relatiedagen, Vrij-dagen, Vlinders in je buik, Liefde is overal en Vrijen en zo. Werken rond seksualiteit en relaties bij mensen met een verstandelijke beperking 18, 25 september en 2 oktober 2014, van 9.15u tot 16.30u VONX, Koning Boudewijnstraat 51, Gent 240 euro reductieprijs 144 euro Cathy De Feyter is seksuoloog en educatief medewerker bij VONX. Bart Degryse is vormingsmedewerker en materiaalontwikkelaar relationele en seksuele vorming bij Sensoa.

15 Vormingen 15 TALENT (H)ERKEND Vertrekken vanuit iemands sterktes, het lijkt vanzelfsprekend. Maar in de praktijk blijkt het niet zo simpel: mensen overschatten zichzelf, of lijken op het eerste gezicht geen talent te hebben. We dagen je uit om jouw talenten te ontdekken en om er ook voor te gaan. Op die manier ondervind je aan den lijve hoeveel power talent gebruiken met zich meebrengt. Het is pas als je zicht hebt op je eigen talenten, dat je oog kan hebben voor de talenten van anderen. Daarna doe je dit voor je cliënten. We delen onze methodiek om talenten te ontdekken met jou. We besteden ook aandacht aan niet-talenten, authenticiteit, goesting en succes. Uiteindelijk doel is dat mensen hun talenten inzetten om hun leven te vormen zoals zij dat willen en dat geldt zowel voor ondersteuners als voor mensen met een verstandelijke beperking! Voor deze vorming baseren we ons op de theorie van Luc Dewulf, en zijn boek Ik kies voor mijn talent. Inzetten op talent bij mensen met een beperking BRUGGE 18 september en 16 oktober 2014, van 9.15u tot 16.30u Vormingplus, Sint-Pieters-Kerklaan 5, Sint-Pieters Brugge 160 euro reductieprijs 96 euro Stef Thienpont is educatief medewerker bij VONX en heeft ruime ervaring in het werken rond talent met mensen met een beperking.

16 16 Vormingen EERST VASTHOUDEN, DAN LOSLATEN Deze vorming vertrekt vanuit de vragen: hoe begeleid je mensen die vanuit ontwikkelingspsychologisch oogpunt niet in staat zijn om de gevolgen van hun gedrag in te schatten? Wat is de taak van de begeleider en wat niet? Het Emancipatorisch Methodisch Kader Binnen het spanningsveld tussen zelfbeschikking van de cliënt en onze verantwoordelijkheid als hulpverlener biedt het Emancipatorisch Methodisch Kader kansen tot zelfontplooiing voor de cliënt maar ook veiligheid voor hemzelf en voor de begeleiding. Aan bod komen oa: betrokkenheid en afstand, controleren en loslaten, werken aan zelfredzaamheid, zelfbeschikking en omgaan met risico s, garanderen van professionele zorg en het gevaar van verkilling. De relatie tussen hulpverlener en cliënt wordt sterk benaderd vanuit het denkkader en methodiek van Gentle Teaching. 19 september en 3 oktober 2014, van 9.15u tot 16.30u VONX, Koning Boudewijnstraat 51, Gent 170 euro reductieprijs 106 euro In de prijs is het boek inbegrepen waarmee we werken tijdens de cursus: Het emancipatorisch methodisch kader, houvast voor hulpverleners in het burgerschapsmodel, door Karel De Corte Karel De Corte is orthopedagoog en geeft al meer dan tien jaar vorming en trainingen over het burgerschapsparadigma, Gentle Teaching en downsyndroom.

17 Vormingen 17 VERTROUW JE ME? Ouders en begeleiders kijken met een andere bril naar dezelfde persoon. Soms zijn er grote verschillen in visie op bijvoorbeeld goede zorg, samenwerken bij de ondersteuning of loslaten en vasthouden. In het ideale geval kan je je inleven in het standpunt van de ander, en de ander in dat van jou. Maar makkelijk is dit allerminst. Wederzijds vertrouwen is cruciaal. Tijdens deze vormingsavond ga je op zoek naar je eigen visie en die van de andere kant. Ouders en begeleiders ontmoeten elkaar en kijken door elkaars bril. Wat vind je belangrijk als ouder? En wat als begeleider? Hoe kunnen jullie partners zijn in de ondersteuning? De interactieve methodieken garanderen verrassende inzichten en bijzondere confrontaties. We starten om 18u met een broodmaaltijd en gaan daarna aan de slag. Rond 21u sluiten we af met een drankje en een hapje. Idealiter schrijven ouders en begeleiders verbonden aan één organisatie samen in. Als individu inschrijven kan natuurlijk ook. 25 september 2014, van 18u tot 21.30u VONX, Lijnmolenstraat 153, Gent (Sint-Amandsberg) ANTWERPEN 2 oktober 2014, van 18u tot 21.30u Cultuurcentrum Berchem, Driekoningenstraat 126, Antwerpen Berchem KORTRIJK 9 oktober 2014, van 18u tot 21.30u De Stroom, Oudenaardsesteenweg 234, Kortrijk 40 euro reductieprijs 24 euro Inspirerende ontmoetingen tussen ouders en hulpverleners Koen Joly is pedagoog en werkt al jaren als coach en begeleider van mensen, groepen en organisaties

18 18 Vormingen VRAAGVERDUIDELIJKING BINNEN HET KADER VAN SCHALOCK Quality of life/ kwaliteit van bestaan : woorden die je vaak hoort bij organisaties en diensten. Robert Schalock onderzocht wat mensen gelukkig maakt. Hij bepaalde dat indicatoren van kwaliteit van leven onder acht domeinen vallen. Veel begeleiders en pedagogen gebruiken deze domeinen om de kwaliteit van leven van hun cliënten in kaart te brengen en/of om hulpverlening en ondersteuning te evalueren. Het is echter niet eenvoudig om deze theoretische begrippen in begrijpbare taal te bespreken met cliënten. Cliënten van hun kant vinden vaak niet de juiste woorden om hun noden en wensen duidelijk te maken. Er is dus nood aan een vertaling. In deze cursus zie je enerzijds het theoretisch kader van Schalock als structuur om in te werken. Anderzijds krijg je concrete ideeën en informatie waarmee je aan de slag kan bij de begeleiding van je cliënten. Kwaliteit van leven van mensen met een beperking in kaart brengen ANTWERPEN 26 september 2014, van 9.15u tot 16.30u Scoutel, Lange Kievitstraat 74, Antwerpen 80 euro reductieprijs 48 euro Els Ronsse is educatief medewerker bij VONX en psychologe bij Psysense.

19 Vormingen 19 ALLE GEDRAG HEEFT ZIN Ongeveer één op de drie mensen met een verstandelijke beperking lijdt aan psychi(atri)sche stoornissen of heeft gedragsproblemen. In de dagelijkse ondersteuning uit dit zich in agressief en zelfverwondend gedrag, grote stressgevoeligheid, schommelend niveau van spanningsregulatie, aanklampend of dwangmatig gedrag... We gaan op zoek naar de functie en de boodschap van dit gedrag en naar de onderliggende gevoelens bij de cliënt. We belichten deze problematiek vanuit de ontwikkelingsdynamische invalshoek (model van A. Došen). Volgende psychopathologieën komen aan bod: psychotische stoornissen, stemmingstoornissen en hechtingsproblemen/trauma. We bespreken ook de a-specifieke uiting bij personen met een verstandelijke beperking. Als kader voor diagnostiek, assessment en behandeling werkt Filip Morisse met de integratieve diagnose. Tijdens de vorming wordt er (in groepjes) ook een integratieve diagnose gemaakt van een (eigen) cliënt. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze al enige praktijkervaring hebben met personen met een verstandelijke beperking en bijkomend probleemgedrag. De signaalfunctie van moeilijk gedrag van mensen met een verstandelijke beperking 3, 17, 31 oktober en 14 november 2014, van 9.15u tot 16.30u Lijnmolenstraat 153, Gent (Sint-Amandsberg) 320 euro reductieprijs 192 euro Filip Morisse werkt als orthoagoog in outreach De Steiger - De Meander, verbonden aan het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Gent.

20 20 Vormingen RAAMWERK SEKSUALITEIT EN BELEID Een visie en beleid rond seksualiteit en relaties ontstaat niet van de ene dag op de andere. Er gaat een heel proces aan vooraf waarbij de hele organisatie betrokken is. Hoe begin je aan dit proces? Wie moet je er zeker bij betrekken? Hoe motiveer je personeel en overwin je weerstanden? Beleidsontwikkeling in je eigen organisatie of school Hoe werk je samen met andere afdelingen of externe partners? Hoe geef je de ouders of familie en het netwerk een stem hierin? We gaan in op de componenten die deel uitmaken van een visie en beleid en je leert het proces te faseren. Daarnaast maak je kennis met methodieken en werkinstrumenten voor beleidsontwikkelingsprocessen. We werken met het Raamwerk seksualiteit en beleid. Dit reikt bouwstenen aan voor een stevig en integer beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit. Het is bedoeld voor (residentiële) organisaties die werken met kinderen, jongvolwassenen of kwetsbare volwassenen. 7 en 21 oktober 2014, van 9.15u tot 16.30u VONX, Koning Boudewijnstraat 51, Gent 160 euro reductieprijs 96 euro Erika Frans is vormingswerker en beleidsmedewerker preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Sensoa

21 Vormingen 21 HANDICAP IN HET GEZIN Betekenis en impact van een handicap op het gezin In deze vorming staan we stil bij de betekenis en de impact van handicap of ziekte in een gezin. Je krijgt inzicht in mogelijke rouwprocessen van ouders, brussen, grootouders en andere familieleden. Wat betekent het als een handicap of ziekte voorkomt in de familie? Kan je dit als ouder ooit aanvaarden? Welke strategieën ontwikkelen brussen om met deze gegevenheid om te gaan? En hoe kan je als hulpverlener zoeken naar verbindingen en steunbronnen voor ieder gezinslid? De vorming is bedoeld voor hulpverleners (opvoeders, begeleiders, psychologen, pedagogen, psychologen, therapeuten) die gezinsbegeleidend of gezinsgericht werken met mensen met een fysieke of verstandelijke handicap. ANTWERPEN 9 en 10 oktober, van 9.15u tot 16.30u Scoutel, Lange Kievitstraat 74, Antwerpen 160 euro reductieprijs 96 euro Gerd Claes is psychotherapeute en oprichtster van De Kanteling, een psychotherapeutisch centrum voor individuen en gezinnen die met handicap of ziekte te maken hebben (www.dekanteling.be).

22 22 Vormingen EMOTIONELE ONTWIKKELING IN DE PRAKTIJK Deze tweedaagse is bedoeld voor ondersteuners die het ontwikkelingsdynamisch model van Došen kennen, en inspiratie willen voor de vertaling van het model naar de ondersteuningspraktijk. Leen De Neve bekijkt aan de hand van concrete casussen wat emotionele noden van mensen met een beperking concreet kunnen betekenen voor de ondersteuningsbehoeften. Jef heeft nood aan nabijheid van op een afstand : hoe breng jij dit als begeleider in de praktijk? Femke heeft een duidelijke structuur nodig: hoe breng je dat aan in het kader van begeleid wonen? Hoe kan je Joris op moeilijke momenten helpend begrenzen? Hoe ga je om met afstand en nabijheid bij mensen die veel te dicht komen of waar je net niet binnen geraakt? We werken zoveel mogelijk interactief en proberen samen tot ideeën te komen om met je eigen casussen aan de slag te gaan. Het ontwikkelingsdynamisch model van Došen in de praktijk 10 en 24 oktober 2014, van 9.15u tot 16.30u VONX, Lijnmolenstraat 153, Gent (Sint-Amandsberg) ANTWERPEN 1 en 12 december 2014, telkens van 9.15u tot 16.30u Scoutel, Lange Kievitstraat 74, Antwerpen 160 euro reductieprijs 96 euro Leen De Neve is orthoagoge in Outreach De Steiger-De Meander, verbonden aan PC Caritas te Melle. Zij is lid van de werkgroep rond emotionele ontwikkeling SEN-SEO.

23 Vormingen 23 EEN ZEE VAN BEIGE? Wil je je ouderwordende cliënten met een verstandelijke beperking geen beige aanbieden, maar liever iets sprankelend, fris en knal erop? Deze vorming scherpt je creativiteit en je goesting aan om na te denken over kwaliteit van bestaan voor ouderen met een verstandelijke beperking, en die samen met hen te realiseren. Ouder worden kan op veel manieren. In deze vorming bieden we innovatieve ideeën aan, zodat personen met een verstandelijke beperking die ouder worden, voor zichzelf een mooie oude dag kunnen creëren. Ouder worden biedt nieuwe mogelijkheden: comfortzorg, kansen tot nieuwe dingen uitproberen, tijd voor rust en genieten, voor hobby s, voor anderen Mensen met een verstandelijke beperking kunnen thuis ouder worden, in een voorziening, in een plek speciaal voor ouderen We bekijken hoe je bestaande woningen kan aanpassen en hoe je een vrijetijdsaanbod op maat realiseert. Daarnaast bekijken we mogelijkheden, problemen en kansen van een verhuis naar een voorziening voor ouderen. Kwaliteit van leven voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking 14 oktober 2014, van 9.15u tot 16.30u VONX, Koning Boudewijnstraat 51, Gent 80 euro reductieprijs 48 euro Els Ronsse is educatief medewerker bij VONX en psychologe bij Psysense.

24 24 Vormingen INTERCULTUREEL WERKEN Heb je cliënten, leerlingen, leden, die behoren tot een etnisch culturele minderheid? Bots je soms op je eigen grenzen of die van je organisatie? In deze vorming focussen we op interculturele competenties en inzichten die onontbeerlijk zijn voor beroepskrachten. We belichten de dynamiek van culturen, identiteitsvorming, waarden en normen. We gaan ook in op de aspecten van beeldvorming en stereotypering die een invloed kunnen hebben op de omgang tussen cliënt en dienst- of hulpverlener. In deze vorming ligt de focus op de islamitische visie op handicap. We reiken een methode aan in het omgaan met cultuurverschillen. Inzicht in deze factoren kan hulpverleners enige houvast bieden in de interpretatie van netwerk- en cliëntgedrag. In samenwerking met vzw ODiCe Werken met mensen van allochtone afkomst met een beperking 16 oktober 2014, van 9.15u tot 16.30u VONX, Lijnmolenstraat 153, Gent (Sint-Amandsberg) 80 euro reductieprijs 48 euro Joan Leeflang en Nuray Yüruk zijn educatief medewerkers bij ODiCe.

25 Vormingen 25 SEKSUELE DIENSTVERLENING Seksualiteit maakt deel uit van ieders leven. Sommige mensen doen voor hun seksualiteitsbeleving beroep op een seksueel dienstverlener. Voor mensen met een beperking is dat niet zo evident. In deze vorming bekijken we hoe je voor cliënten seksuele dienstverleners kan inschakelen. Bij welke organisaties kan iemand terecht met welke hulpvraag? Wat komt hier allemaal bij kijken? moet je op letten? Deze vorming geven we in samenwerking met Aditi vzw. Zij bieden ondersteuning bij het zoeken naar seks en verwenzorg die aansluit bij de persoonlijke behoeften en wensen van mensen met een beperking. Tegelijk met de vorming voor profs* loopt er een vorming over hetzelfde thema voor mensen met een beperking. Je kan dus samen met één of meerdere cliënten inschrijven. De info voor mensen met een beperking vind je in het cursusaanbod VONX ALL op p55. Deze cursus kan je in duo volgen Seksuele dienstverlening organiseren voor mensen met een beperking. ANTWERPEN 17 oktober 2014 van 9.30u tot 16.30u VONX, Koning Boudewijnstraat 51, 9000 Gent Maaltijd Er is een broodmaaltijd voorzien. 80 euro Miek Scheepers is medewerker van Aditi. Elke Flamand is seksuologe en educatief medewerker bij VONX.

26 26 Vormingen STUDIEDAG NU EN STRAKS Ook mensen met een verstandelijk beperking worden geconfronteerd met ziekte, sterven, afscheid nemen en de dood. Zij hebben recht op juiste informatie en aangepaste begeleiding om hiermee om te gaan. In deze vorming staan we stil bij de specifieke noden en aandachtspunten van mensen met een verstandelijk beperking die geconfronteerd worden met palliatieve zorg bij henzelf of iemand uit hun vertrouwde omgeving. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het beeldboek Nu en straks, dat handvaten biedt voor het bespreekbaar maken van deze moeilijke thema s. De vorming is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensen met een verstandelijke beperking: artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, begeleiders, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, Deze studiedag is een samenwerking van VONX en Panal Over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking LEUVEN 21 oktober 2014, van 9.30u tot 16.30u Panal, Waversebaan 220, Leuven (Heverlee) 80 euro reductieprijs 48 euro Karen De Meerleer is psychologe bij Panal (Palliatief netwerk arrondissement Leuven). Sofie Sergeant is orthopedagoge, medewerker bij VONX en UGent, en auteur van het beeldboek Nu en straks.

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

stellen zichzelf voor

stellen zichzelf voor Op zoek naar VORMING TRAINING BEGELEIDING om agressie te beheersen? Vormingsorganisaties stellen zichzelf voor Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 1 OPLEIDERS ACT Academie 5 Corepower 39 De Onderstroom 6 Informant

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk Vormingsprogramma - leef aanstekelijk sociaal-cultureel volwassenenwerk 2 voorwoord 3 www.prh.be In deze programmabrochure vind je ons vernieuwd vormingsaanbod. Een vormingsaanbod dat je de kans geeft:

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Een trainingshandleiding om vluchtelingen te ondersteunen naar economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid Colofon Auteur: Anne-Floor Dekker Redactie:

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

Doewapidoe. Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang

Doewapidoe. Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang Doewapidoe Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang 2014-2015 sopgave sopgave... 1 Wie is K+... 5 Attest... 6 Vorming ter plaatse... 6 Hoe een vorming aanvragen... 6 Deelnemers... 7 Voor ouders... 7

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

1.1 De visie en missie van een mwd er

1.1 De visie en missie van een mwd er Dit hoofdstuk gaat over de visie en missie van het maatschappelijk werk en over verschillende soorten cliënten en werkvelden. We beschrijven welke competenties je nodig hebt en waarin het maatschappelijk

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie