Ledenbrief Univé Oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenbrief Univé Oost"

Transcriptie

1 Ledenbrief Univé Oost Uitgave 5 November 2010 Verder o.a. in deze Ledenbrief: Fusie Univé Oost en Univé Twente VACATURES: Raad van Commissarissen De Univé Jurist stelt zich voor Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Column Opnieuw zenden wij u onze Ledenbrief. Veel over de inhoud van deze 5e uitgave zal ik niet prijsgeven. Zoals u van ons gewend bent, bevat deze volop informatie over nieuws en ontwikkelingen binnen Univé Oost. Het Bestuur van Univé Oost nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering waar het voorstel tot fusie met Univé Twente zal worden behandeld. U bent lid wanneer u een brandverzekering (bijvoorbeeld opstal of inboedelverzekering) heeft afgesloten bij Univé Oost. De vergadering wordt gehouden op donderdag 9 december 2010, aanvang uur. Locatie: Zalencentrum De Radstake, Twenteroute 8, Heelweg (telefoon ). Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 20 mei Toelichting op het advies van de Ledenadvies Raad om te fuseren met Univé Twente (dit advies is tevens in deze Ledenbrief opgenomen) 5. Voorstel tot fusie met Coöperatie Univé Twente (dit agendapunt bevat meerdere punten van besluitvorming in welk verband wordt verwezen naar de concept statuten en het voorstel tot fusie) 6. Rondvraag 7. Sluiting De concept statuten en het voorstel tot fusie liggen vanaf heden ter inzage op ons hoofdkantoor in Groenlo alsmede op onze regiokantoren in Markelo en Varsseveld ( ). Tevens zijn deze documenten op onze site te vinden (www.univeoost.nl). De in uw bezit zijnde polissen blijven normaal van kracht en zullen per eerstvolgende wijziging na 1 januari 2011 aan de nieuwe omstandigheden worden aangepast. Wel wil ik uw aandacht vragen voor de Ledenvergadering in verband met de voorgenomen fusie met Univé Twente en twee vacatures voor onze Raad van Commissarissen. Veel leesplezier gewenst! Hartelijke groet, G.J. Vruwink Algemeen Directeur Univé Oost VACATURES! Leden voor de Raad van Commissarissen Daar plukt ú de vruchten van!

2 Ledenbrief Univé Oost Vacatures Zoals in deze Ledenbrief wordt uitgelegd, is het de bedoeling dat Univé Twente en Univé Oost per 1 januari 2011 fuseren. Er komt dan een vernieuwd Univé Oost tot stand. Tegelijkertijd zal het bestuursmodel van het huidige Univé Twente worden ingevoerd. De dagelijkse leiding komt in handen van een driehoofdige Raad van Bestuur en het toezicht op dit bestuur zal worden uitgeoefend door een Raad van Commissarissen (RvC) die vooralsnog uit negen leden zal bestaan. Het hoogste orgaan van de nieuwe coöperatie Univé Oost is de Ledenraad die bestaat uit vertegenwoordigers van de leden van de coöperatie. De Ledenraad benoemt de leden van de RvC. De RvC zal in de eerste benoemingsperiode bestaan uit een aantal leden van de huidige RvC van Univé Twente en een aantal leden van het huidige bestuur van Univé Oost. Om de nieuwe RvC voltallig te maken, zoeken wij twee nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen. Om de rol van Commissaris op een adequate manier te kunnen uitoefenen, verwachten wij dat u beschikt over inzicht in de economische en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het functioneren van de coöperatie. U bent in staat om met een positief-kritische houding, zowel naar de Raad van Bestuur als naar collega commissarissen, een zelfstandig en onafhankelijk afgewogen oordeel te vormen over het totale beleid van de coöperatie. U aarzelt niet om een afwijkende mening naar voren te brengen of bestaande werkwijzen ter discussie te stellen, maar weet ook in belangrijke mate bij te dragen aan onderlinge samenwerking en een collegiale werksfeer. De werkzaamheden van de leden van de RvC nemen ongeveer zestien uur per maand in beslag; de leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Wij zijn op zoek naar kandidaten met een HBO/WO werk- en denkniveau met enige jaren bestuurlijke ervaring. U bent woonachtig in Oost-Nederland en heeft affiniteit met onze coöperatieve uit - gangspunten. Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de nieuwe RvC, en zijn daarom op zoek naar kandidaten met een juridische, financiële of psychologische achtergrond, waarbij wij bij gelijke geschikt - heid vrouwelijke kandidaten zullen voordragen voor benoeming door de Ledenraad. Univé Oost laat zich in dit werving & selectieproces ondersteunen door Mercuri Urval. Een persoonlijkheidsevaluatie zal onderdeel uitmaken van het proces; vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Nadere informatie over de organisatie, de functie en het proces kunt u inwinnen bij mevrouw drs M.A. van Pelt, consultant van Mercuri Urval, via telefoonnummer Nadere informatie over de regionale coöperatie Univé Oost vindt u op informatie over de landelijke coöperatie is te lezen op Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht om uiterlijk 30 november 2010 te reageren door een beknopte motivatiebrief met curriculum vitae digitaal te versturen aan Advies Ledenadvies Raad aan Algemene Ledenvergadering Website goed bezocht Als Ledenadvies Raad zijn wij vanaf augustus 2009 door het Bestuur en de Directie van Univé Oost betrokken bij de fusievoorbereidingen met Univé Twente. In de vorige Ledenbrief besteedde ik daar al aandacht aan. Op 9 december a.s. wordt de Algemene Leden vergadering gehouden. Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering is het fusie voorstel met Univé Twente. U kunt als lid van de Onderlinge Verzekeringmaatschappij Univé Oost uw stem hierover uitbrengen. De Ledenadvies Raad zal de vergadering positief adviseren over dit fusievoorstel. Wij hebben meerdere keren met de Directie én het Bestuur gesproken over het fusievoornemen. Zo zijn wij in afzonderlijke klank bord bijeenkomsten uitvoerig geïnformeerd over het nut en de noodzaak van deze fusie. Vanuit bedrijfsstrategisch perspectief, maar ook vanuit de klant. Met andere woorden: welke voordelen biedt deze fusie voor u als klant / lid van Univé Oost. Ook werd veel aandacht besteed aan de juridischeen bestuurlijke structuur van de nieuwe organisatie. De begeleidend notaris lichtte ons in over de stappen welke moeten worden doorlopen om te komen tot de nieuwe coöperatie Univé Oost. In deze Ledenbrief leest u meer over de beweegredenen en voordelen van de geplande fusie. De Ledenadvies Raad is ervan overtuigd dat deze bijdraagt aan een verdere versterking van de Coöperatie Univé Oost. Een krachtige, toekomstbestendige coöperatieve verzekeraar met kernwaarden als persoonlijk, betrokken en dichtbij. Graag zie ik u op 9 december a.s. Gerard Gielink Voorzitter Ledenadvies Raad Univé Oost Begin dit jaar introduceerden wij onze eigen website. Sindsdien is onze website veelvuldig bezocht. Via onze site kunt u informatie vinden over actuele onderwerpen, verzekeringen afsluiten of adresgegevens van onze kantoren opzoeken. Nog niet gezien? Surf dan naar

3 De Univé Jurist: de deur staat voor u open U kunt bij ons terecht voor een afspraak met uw Univé Jurist, Mr. Eddy Dijk. Iedereen kan bij de Univé Jurist terecht, met of zonder een Univé Rechtshulpverzekering. Heeft u een juridische vraag? Neem dan telefonisch contact op. Het telefoonnummer is (lokaal tarief). Uit mijn praktijk Bedrijf dicht, baan kwijt? Kort geleden vroeg de heer Jansen mij advies over problemen op zijn werk. De heer Jansen was 20 jaar werkzaam bij een klein productiebedrijf. Van de ene op de andere dag had het bedrijf zijn deuren gesloten. Zijn werkgever deelde hem telefonisch mee, dat hij zou stoppen met zijn bedrijf en het daarom voorbij was. De drie werknemers hoefden niet meer te komen. De heer Jansen belde mij, omdat hij dacht dat hij ontslagen was. Ontslag? Gelukkig heb ik hem toen kunnen vertellen dat een werknemer door het ontslagrecht wordt beschermd. Een werkgever kan, behalve bij de heel uitzonderlijke situatie van ontslag op staande voet, nooit eigenmachtig een werknemer ontslaan. Ontslag kan alleen als de werkgever daarvoor een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf heeft gekregen of de kantonrechter heeft besloten dat de arbeidsovereenkomst ontbonden is. In beide gevallen moet de werkgever dus een procedure volgen en die procedure gaat nooit buiten de werknemer om. Juridische hulp De heer Jansen had geen brieven van het De Univé Jurist stelt zich aan u voor! Ik ben Eddy Dijk, uw Univé Jurist. Ik ben opgegroeid in Twente en heb jarenlang in de Achterhoek gewoond. Inmiddels heb ik tientallen jaren werkervaring in de rechtshulpverlening. Eerst heb ik in Enschede aan de HEAO gestudeerd en daarna ben ik in Nijmegen rechten gaan studeren. Al tijdens mijn studie ben ik in de rechtshulpverlening aan de slag gegaan. Bij een wetswinkel heb ik mensen met allerlei soorten juridische problemen geholpen. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij het Bureau voor Rechtshulp. Daar heb ik ook de Beroepsopleiding Sociaal Recht gevolgd, de eerste stappen in de rechtszaal gezet en mijn eerste zaken voor de rechter bepleit. Bij mijn vorige werkgever heb ik 10 jaar als vakbondsjurist gewerkt en me gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. In bijna alle rechtszalen hier in de omgeving - of het nu bij de kantonrechter in Terborg of de rechtbank in Almelo was - heb ik zaken voor mijn cliënten bepleit. Heeft u een juridische vraag? Mijn deur staat voor u open! Heeft u als u ZZP-er problemen met wan - betalers? Wilt u als MKB-er uw leveringsvoorwaarden laten toetsen? Ook dan kunt u bij mij terecht. In veel gevallen kan ik direct een goed advies geven of zelfs een oplossing aanreiken. Met mijn eigen brede ervaring en de juridische slagkracht van 200 juridische collega s in Assen kan ik u zeker van dienst zijn! Graag tot ziens! kantongerecht of UWV ontvangen. Mijn eerste conclusie was dan ook heel simpel. Er was tussen werknemer en werkgever nog steeds een dienstverband. Van ontslag kon hier geen sprake zijn. De werkgever heb ik een brief geschreven. In deze brief heb ik gewezen op de wettelijke vereisten van ontslag. Tevens eiste ik dat het loon van de heer Jansen zou worden doorbetaald. Eind goed, al goed? Het (aankomend) ontslag van de heer Jansen is onvermijdelijk. Immers, het bedrijf is dicht. De werkgever is inmiddels een procedure bij het UWV Werkbedrijf gestart. Gelukkig heb ik voor de heer Jansen kunnen bewerkstelligen dat, zolang hij niet ontslagen is, zijn loon door zijn werkgever zal worden door betaald. Het UWV Werkbedrijf zal nauwkeurig controleren of zijn werkgever aan alle regels voldoet om hem te kunnen ontslaan. Ik zal in dit ontslagtraject de heer Jansen blijven adviseren, zodat hij zich volledig kan concentreren op het vinden van een andere baan. Juridische groet, Mr. Eddy Dijk Overname klantenportefeuille Spellbrink Op 1 oktober jl. hebben wij de klanten - portefeuille van Wenzel Spellbrink Assurantiën in Winterswijk overgenomen. Daarmee is onze tiende servicewinkel een feit! Meer dan 35 jaar vormden Wenzel en Efie Spellbrink met veel plezier de directie van hun assurantiekantoor. Sinds enige tijd waren zij op zoek naar een geschikte overnamekandidaat voor hun portefeuille. Wenzel Spellbrink: In Univé Oost heb ik een betrouwbare partij gevonden die in staat is hetzelfde hoge serviceniveau en persoonlijke aandacht te bieden zoals klanten dat bij ons kantoor gewend waren. Wilt u het kantoor bezoeken? Onze tiende vestiging is gevestigd in het bestaande pand van Wenzel Spellbrink Assurantiën aan de Markt 25 in het hart van Winterswijk. U bent van harte welkom! V.l.n.r. Toine Faber (Commercieel directeur Univé Oost), Efie en Wenzel Spellbrink.

4 Ledenbrief Univé Oost Univé Oost en Univé Twente gaan fuseren! In 2009 zijn de voorbereidingen gestart voor de voorgenomen fusie tussen Univé Oost en Univé Twente. Deze gesprekken hebben erin geresulteerd, dat in maart 2009 het startschot is gegeven om te komen tot een fusie per 1 januari Waarom fuseren? Het gaat toch goed, zult u zeggen. Kijk naar het resultaat over Dus waarom een fusie? Kijken we vanuit onze visie, dan willen we een moderne en krachtige coöperatieve verzekeringsmaatschappij zijn. Een orga nisatie, die op een professionele en krachtige wijze werkt. We denken dat we deze visie het beste gezamenlijk kunnen uitvoeren. Door de fusie komen we het beste tegemoet aan de eisen die onze leden / verzekerden nu en in de toekomst stellen aan een coöperatieve verzekeraar. Onze dienstverlening breidt zich voortdurend uit. Dat vraagt om meer deskundigheid op tal van gebieden. Ook de wet- en regelgeving verandert en wordt daarbij steeds complexer. Er worden dus hogere eisen gesteld aan onze medewerkers en onze organisatie. Door onze krachten te bundelen, kunnen we specifieke deskundigheid, die in beide organisaties aanwezig is, effectiever inzetten. Zo kunnen we uw belangen nog beter behartigen en optimale kwaliteit en service bieden. Met straks zo n 180 mede werkers kunnen we bovendien de continuïteit van onze dienstverlening beter waarborgen. Ook voor onze medewerkers brengt de fusie voordelen. Immers een grotere organisatie kan meer investeren in medewerkers en hun meer kansen bieden om zich verder te ontwikkelen. We zijn als grotere organisatie aantrekkelijker voor nieuw talent en beter in staat talentvolle medewerkers te behouden. Ook daar profiteert u als klant van. Al met al wegen de voordelen van de fusie ruimschoots op tegen het extra werk dat met de fusie gemoeid is. Werk dat we er graag voor over hebben vooral omdat u als klant kunt profiteren van een sterk Univé Oost. Organisatie- en bestuursstructuur Univé Twente is hoofdzakelijk (zoals de naam al zegt) in Twente werkzaam. Univé Oost opereert vooral in de Achterhoek en in het zuidelijk deel van Twente. Deze gebieden sluiten geografisch goed op elkaar aan. De naam van de nieuwe combinatie wordt: Univé Oost en telt 14 verzekeringswinkels door het gebied. Servicewinkels waar u binnen stapt zonder afspraak en waar deskundig personeel voor u klaar staat. De structuur van de organisatie zal bestaan uit de coöperatie Univé Oost als eigenaar en beheerder van een brandverzekeraar en een bemiddelaar. Als bestuursvorm kiest het toekomstige Univé Oost voor het directiemodel. Hierbij vormt de statutaire directie, bestaande uit benoemde professionele bestuurders, het bestuur van Univé Oost. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. De ledeninvloed wordt uitgeoefend door de Ledenraad, die alle leden / verzekerden vertegenwoordigt. De Ledenraad is het orgaan dat inbreng levert vanuit de leden naar de professionele bestuursorganen en andersom een klankbord vormt namens de leden. De Ledenraad heeft formele zeggenschap en heeft onder meer de volgende taken: De vaststelling van de jaarrekening Het bepalen van de winstbestemming Het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen. Onze huidige Ledenadvies Raad heeft een positief advies afgegeven ten aanzien van de fusieplannen. Ook wij vertrouwen erop dat de Algemene Ledenvergadering op 9 december a.s. haar formele goedkeuring geeft aan de fusie met Univé Twente per 1 januari De voordelen van de fusie op een rij: Samen staan we sterker en kunnen we onze diensten verder uitbreiden Samen kunnen we het hoge serviceniveau blijven bieden Samen wordt de continuïteit van de organisatie beter gewaarborgd De grotere organisatie wordt een coöperatie die nog meer kan investeren in ledenvoordeel Geslaagde avond met de Rijdende Rechter Ruim 300 leden bezochten donderdag 20 mei jl. de Algemene Ledenvergadering en afdelingsvergadering van Univé Oost. Het Bestuur en de Directie waren verheugd met de hoge opkomst. Na het officiële gedeelte was Mr. Frank Visser, de Rijdende Rechter, uitgenodigd als gastspreker. Mr. Visser vertelde tal van anekdotes vanuit zijn jarenlange ervaring als jurist en rechter. De aanwezige leden waren geboeid door zijn verhalen die vaak met veel humor werden verteld. Natuurlijk kwamen ook serieuzere zaken aan de orde. De Rijdende Rechter benadrukte dan ook het belang van een rechtsbijstandverzekering. Ook verklapte hij dat zelfs hij een rechtsbijstandverzekering heeft. Vandaar dat hij de aangewezen persoon was om de Univé Jurist te introduceren. Deze jurist helpt om een juridische vraag van een passend antwoord te voorzien en is beschikbaar voor iedereen met of zonder een Univé Rechtshulpverzekering. Tot slot kregen de aanwezige leden de mogelijkheid om vragen te stellen aan Mr. Frank Visser. Hiervan werd uitgebreid gebruik gemaakt. Ruim een uur lang beantwoordde de Rijdende Rechter de meest uiteenlopende vragen over persoonlijke juridische vraagstukken. Net als Univé Oost streeft Mr. Visser ernaar het recht toegankelijker te maken. Het Bestuur en de Directie kijken terug op een zeer geslaagde en informatieve avond.

5 Resultaat Univé Oost tot en met derde kwartaal 2010 De ontwikkeling van de verzekerings portefeuille van Univé Oost verloopt goed. De groei van de brandpremie ligt iets lager dan de begroting. Deze zal naar verwachting op ongeveer 3,5% uitkomen. De concurrentie in de schademarkt blijft door de vele aanbieders onverminderd groot, desondanks zijn wij in staat de nodige groei te realiseren! Vanuit financieel perspectief moet gesteld worden, dat het resultaat van Univé Oost er dit jaar minder rooskleurig uit zal zien dan dat u gewend bent. In de eerste helft van het jaar hebben wij te maken gehad met een aantal grote brandschaden en vervolgens in de maanden juli en augustus met forse aantallen storm- en waterschade. Al met al komt het geschatte resultaat tot en met het derde kwartaal uit op een nihil resultaat. Omdat wij graag willen weten hoe u als klant tegen Univé Oost aankijkt, zijn we in 2007 gestart met het continue (online) meten van de contacttevredenheid. De beoordeling tot en met het derde kwartaal 2010 bedraagt een acht. Een mooie score, maar geen reden voor ons om achterover te leunen. Integendeel, wij zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van dienstverlening aan u te verbeteren! Stormschade Univé helpt u óók uw ideale hypotheek te vinden! Voor hypotheekadvies naar Univé? Kan dat ook? Nou en of! Maar dan krijg ik zeker altijd een Univé Hypotheek geadviseerd? Nee. Want Univé heeft geen eigen hypotheek. Wel verzekeringen, maar dus geen hypotheek. Juist daarom kunnen we u in alle onafhankelijkheid adviseren. Persoonlijk. Open. Eerlijk. De Univé Hypotheekadviseur hoeft maar naar één partij te luisteren. Naar u. Wat vindt u belangrijk aan een hypotheek? Let u vooral op de laagste rente? Welke hypotheekvorm past bij u? De oude vertrouwde spaarhypotheek of de wat risicovollere beleggingshypotheek? Wilt u tussentijds extra kunnen aflossen? Hoe lang wilt u de rente vastzetten? Vragen, vragen, heel veel vragen. Helaas is daar bij een hypotheek niet aan te ontkomen. Maar het gaat dan ook om de grootste uitgave in uw leven! Daar kunt u niet zorgvuldig genoeg mee zijn. De hypotheekadviseur van Univé helpt u graag om uw passende hypotheek te kiezen. We maken verschillende berekeningen voor u en letten op de voor - waarden. Net zolang tot die hypotheek gevonden is waarvan u zegt: Ja, dit past bij mij. Hier voel ik me goed bij. Dat is de persoonlijke en duidelijke aanpak die u ook kent van onze Univé verzekeringen! Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek met onze hypotheekadviseur naar Verloting reiskoffers Met de zomervakantie in aantocht werd er in juli op ieder kantoor van Univé Oost een prachtige reiskoffer ter waarde van 125,- verloot. Iedereen die in de maanden mei en juni een reisverzekering afsloot, kwam hiervoor in aanmerking. Voor kantoor Markelo was mevrouw Dini Schottink de gelukkige winnares van deze actie. Op de foto ziet u de overhandiging van de reiskoffer door adviseur Melanie Paalman (rechts). Met de komende wintervakanties voor de deur, de pluspunten van de Univé Doorlopende Reisverzekering nog een keer voor u op een rij: Zeer voordelige premies Alle vakanties en weekendjes weg in één keer verzekerd U kiest een dekking die bij u past en betaalt niets te veel Persoonlijke en professionele hulpverlening Kinderen kunnen voordelig meeverzekerd worden

6 Ledenbrief Univé Oost Kruiswoordraadsel Univé Oost november 2010 De koude, maar gezellige winteravonden staan weer voor de deur. Daarom worden deze keer onder de goede inzenders 10 arrangementen voor twee personen Excursie, proeverij en kaasfondue bij Wijndomein Besselinkschans te Lievelde verloot. De wijngaard van Wijndomein Besselinkschans is een van de grootste aaneengesloten wijngaarden van Nederland. Hier groeien 10 verschillende resistente druivenrassen waar samen met de Coöperatief Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers de heerlijkste wijnen worden gemaakt. In de eerste Nederlandse wijnstube kunt u van alles horen, zien en natuurlijk proeven. Laat u verrassen door het Excursie, proeverij en kaasfondue arrangement! Stuur uw oplossing in vóór 17 december 2010 via onze website of per post aan Univé Oost, Antwoordnummer 3007, 7140 ZX Groenlo. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijswinnaars ontvangen automatisch bericht. Van links naar rechts: 1 type assurantie - 12 kwaliteitsaanduiding van Franse wijnen - 13 leeuw (astrologie) verzekering - 15 reassurantie - 20 voer - tuig - 21 man van adel - 22 vrouwelijk dier - 24 boom - 26 mannelijk dier verzekering - 29 deel van een mast - 31 vreemde munt - 33 noot - 34 bericht van een verzekerde - 39 onderwerp - 40 voegwoord - 41 wondvocht - 43 echtgenoot - 45 thans - 46 vogelproduct - 48 voorzetsel - 51 kleine plaats - 54 betaling - 58 vertegenwoordiger - 60 spoedig - 61 gereed - 62 mannetjesbij - 63 oude lengtemaat - 65 Aziatisch gerecht - 66 aanbieding - 67 zeehond - 69 rekenopgave - 72 dat dekt een verzekering - 73 kennisgeving. Van boven naar beneden: 1 het verst verwijderd - 2 tijdstip - 3 Aziatische taal - 4 vleugel - 5 roem - 6 versieringsmotief - 7 uitbouw - 8 deel van de hals - 9 Ierland - 10 muisarm (repetitive strain injuries) - 11 persoonlijk voornaamwoord - 16 vanaf - 17 adellijke personen - 18 zandheuvel - 19 doelpunt - 23 zijrivier van de Donau - 25 uiting van blijdschap - 27 tennisterm - 28 uit Gent - 30 verzekeringswet - 31 reuk - water - 32 rijtoer - 35 lidwoord - 36 water - kering - 37 onbepaald voornaamwoord - 38 per soonlijk voornaamwoord - 42 noot - 44 vergankelijk - 45 bijwoord - 47 ambts aanvaarding - 48 vader en moeder - 49 noot - 50 plaats in Duitsland - 51 genetisch materiaal - 52 ongezond dik - 53 ondernemíng - 55 te weten - 56 herkauwer - 57 deel van het oog - 59 vochtig - 61 gereed - 64 locomotief - 66 familielid - 68 lingerie - 70 onder andere. Oplossing kruiswoordraadsel Check vernieuwde website Onder de juiste inzenders, zijn 10 brandpreventiepakketten verloot. De gelukkige prijswinnaars zijn: W.C.M. Bosman, Zevenaar J. Gratama, Gendringen C. Veldkamp, Doetinchem G.H. Looman, Varsseveld Fam. Spijkers, Vragender W. Smit, Neede B.W. Klein Wassink, Lochem Ans Roelofs, Vorden Roy Kuipers, Goor H.J. Alink, Diepenheim

7 Sponsoractiviteiten Univé Oost Geslaagd Open Huis kantoor Varsseveld Als lokale verzekeraar zijn wij nauw ver weven met de plaatselijke en regionale samen leving. Daarom stellen wij jaarlijks een budget voor sponsoring beschikbaar. Deze bijdrage wordt door clubs en verenigingen bijzonder gewaardeerd. Een kleine selectie van de verenigingen en activiteiten die wij dit jaar hebben gesteund: 75-jarig jubileum Scouting Groenlo Reurlse Pompdagen Atletiek Vereniging De Liemers Zevenaar SV Delden Bruggenfeest Borculose Zompendagen SV Enter E.H.B.O. Doetinchem Tour de Boer Markelo Fokveedagen Varssevelds Hippisch Festijn Huntenpop Vogelclub Barchem IJs- en skeelerclub Haaksbergen Zelhemse Auto en Motorclub LTC De Kei Kantoor Varsseveld organiseerde 26 juni jl. een Open Huis, aangezien het huidige pand uit 1989 grondig is verbouwd. Ondanks de tropische temperaturen op deze junidag wisten veel klanten het vernieuwde kantoor in Varsseveld te vinden. De bezoekers werden hartelijk ontvangen door de aanwezige medewerkers. Er was gelegenheid om nader kennis met hen te maken. Ook konden de bezoekers hun juridische vragen voorleggen aan de Univé Jurist. Na een rondleiding door het vernieuwde kantoor kon men genieten van een hapje en een drankje. De jongste bezoekers werden vermaakt met een ballonnenartiest en een luchtkussen. Een aantal dames van hardloopclub De Kariboes uit Goor nam succesvol deel aan de Twentse Vrouwenloop. Van elke inschrijving ging een groot gedeelte naar de Stichting Pink Ribbon. De dames waren herkenbaar aan de pink Univé shirts. Vanzelfsprekend ging niemand met lege handen naar huis. Kortom: een geslaagd Open Huis van kantoor Varsseveld! mei 2010 Colofon Dit is een uitgave van Univé Oost, november 2010 Telefoon : Internet : Drukwerk : Drukkerij Loor BV, Varsseveld, Adviseur Esther Wijnhoud (geheel rechts) overhandigt aan familie Spijkers het brandpreventiepakket. COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden verveel voudigd en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van Univé.

8 Korting Premie Voordeel Plan Univé BIJ Soort rekening(in EUR) BANKREKENING Ledenbrief Univé Oost Rekeningnummer Vorig saldo +/CREDIT IBAN NL45UNI05967 Nieuw saldo Boekdatum Omschrijving (Rentedatum) ,46 +/CREDIT Totaal afgeschreven 00,00 datum afschrift Totaal bijgeschreven 39,00 Univé houdt de premies laag Univé heeft onlangs het Premie Voordeel Plan uitgekeerd. Dit betekent, dat verzekerden een deel van hun premie terug hebben gekregen. Waarom? Omdat ze meerdere verzekeringen bij Univé hebben afgesloten, en omdat Univé geen winstoogmerk heeft. De totale uitkering bedraagt dit jaar ruim 24 miljoen waarvan ruim 1,5 miljoen voor de verzekerden van Univé Oost! PREMIE VOORDEEL PLAN Hoe meer Univé verzekeringen, hoe groter het voordeel! De leden van Univé Oost met een opstalen/of inboedelverzekering ontvangen bij een positief financieel resultaat een winstuitkering. Dit jaar wordt bijna 1 miljoen aan onze leden betaald. Wilt u meer informatie over het Premie Voordeel Plan van Univé? Kijk dan snel op Univé Oost Groenlo, Varsseveld, Markelo, Delden, Doetinchem, Haaksbergen, Lochem, Ruurlo, Winterswijk en Zevenaar Telefoon: Fax:

Ledenbrief Univé Oost

Ledenbrief Univé Oost Ledenbrief Univé Oost Uitgave 7 Oktober 2011 Verder o.a. in deze Ledenbrief: Aandacht voor leven Juridische hulp dichtbij Univé Oost gaat ledenkapitaal terugbetalen Uitnodiging Ledenbijeenkomst Column

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Coverstory German Desk Dirkzwager advocaten & notarissen. Nationaal De focus van Albert Westerman (State of Art)

Coverstory German Desk Dirkzwager advocaten & notarissen. Nationaal De focus van Albert Westerman (State of Art) oost-gelderland regionaal zakenmagazine Jaargang 11 nummer 4 september 2014 Coverstory German Desk Dirkzwager advocaten & notarissen Pannenkoekbakkerij Reuvershoeve Meer dan alleen maar pannenkoeken Nationaal

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nummer 31-1 e kwartaal 2013 Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nuttige informatie 2 Postadres Postbus 40, 1777 ZG Hippolytushoef Bezoekadres Kerkplein 29, 1777

Nadere informatie

Britten grijpen in bij Willis

Britten grijpen in bij Willis Na fusie dreigt leegloop bij Concordia de Keizer > 3 Nr. Jaargang 35 8 november 2013 InShared sluit kwart polissen al mobiel > 5 Interview Bij het intermediair zijn uitvaartverzekeringen de laatste tijd

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

Netwerk. Persoonlijk AB Oost ontzorgt Renting BV. Interview Een ijzersterke coöperatie met de focus op Agri & Food

Netwerk. Persoonlijk AB Oost ontzorgt Renting BV. Interview Een ijzersterke coöperatie met de focus op Agri & Food Netwerk Relatiemagazine AB Oost Jaargang 16 Nummer 02 Juni 2013 Persoonlijk AB Oost ontzorgt Renting BV Interview Een ijzersterke coöperatie met de focus op Agri & Food Netwerk Relatiemagazine AB Oost

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Dichterbij / Samenspraak

Dichterbij / Samenspraak Uitslag Coöperatiefonds Kandidaten voor de nieuwe ledenraad Terugblik op het fusieproces Energie-initiatieven in de regio Dichterbij / Samenspraak Magazine voor leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Nadere informatie

Rechtvaardige oplossing voor de burger

Rechtvaardige oplossing voor de burger Rechtvaardige oplossing voor de burger Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Kinderalimentatie eenvoudiger en eerlijker... 2 Diagnose en triage voorkomt onnodige juridisering... 6 Rechtwijzer: de online variant

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen Aanpassing polisvoorwaarden DAS kost verzekerde geld > 4 Nr. Jaargang 36 24 januari 204 35 jaar AM Handel in portefeuilles trekt aan > 5 Interview Banken zouden eigenlijk niet meer met hypotheekklanten

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie