Ledenbrief Univé Oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenbrief Univé Oost"

Transcriptie

1 Ledenbrief Univé Oost Uitgave 5 November 2010 Verder o.a. in deze Ledenbrief: Fusie Univé Oost en Univé Twente VACATURES: Raad van Commissarissen De Univé Jurist stelt zich voor Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Column Opnieuw zenden wij u onze Ledenbrief. Veel over de inhoud van deze 5e uitgave zal ik niet prijsgeven. Zoals u van ons gewend bent, bevat deze volop informatie over nieuws en ontwikkelingen binnen Univé Oost. Het Bestuur van Univé Oost nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering waar het voorstel tot fusie met Univé Twente zal worden behandeld. U bent lid wanneer u een brandverzekering (bijvoorbeeld opstal of inboedelverzekering) heeft afgesloten bij Univé Oost. De vergadering wordt gehouden op donderdag 9 december 2010, aanvang uur. Locatie: Zalencentrum De Radstake, Twenteroute 8, Heelweg (telefoon ). Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 20 mei Toelichting op het advies van de Ledenadvies Raad om te fuseren met Univé Twente (dit advies is tevens in deze Ledenbrief opgenomen) 5. Voorstel tot fusie met Coöperatie Univé Twente (dit agendapunt bevat meerdere punten van besluitvorming in welk verband wordt verwezen naar de concept statuten en het voorstel tot fusie) 6. Rondvraag 7. Sluiting De concept statuten en het voorstel tot fusie liggen vanaf heden ter inzage op ons hoofdkantoor in Groenlo alsmede op onze regiokantoren in Markelo en Varsseveld ( ). Tevens zijn deze documenten op onze site te vinden ( De in uw bezit zijnde polissen blijven normaal van kracht en zullen per eerstvolgende wijziging na 1 januari 2011 aan de nieuwe omstandigheden worden aangepast. Wel wil ik uw aandacht vragen voor de Ledenvergadering in verband met de voorgenomen fusie met Univé Twente en twee vacatures voor onze Raad van Commissarissen. Veel leesplezier gewenst! Hartelijke groet, G.J. Vruwink Algemeen Directeur Univé Oost VACATURES! Leden voor de Raad van Commissarissen Daar plukt ú de vruchten van!

2 Ledenbrief Univé Oost Vacatures Zoals in deze Ledenbrief wordt uitgelegd, is het de bedoeling dat Univé Twente en Univé Oost per 1 januari 2011 fuseren. Er komt dan een vernieuwd Univé Oost tot stand. Tegelijkertijd zal het bestuursmodel van het huidige Univé Twente worden ingevoerd. De dagelijkse leiding komt in handen van een driehoofdige Raad van Bestuur en het toezicht op dit bestuur zal worden uitgeoefend door een Raad van Commissarissen (RvC) die vooralsnog uit negen leden zal bestaan. Het hoogste orgaan van de nieuwe coöperatie Univé Oost is de Ledenraad die bestaat uit vertegenwoordigers van de leden van de coöperatie. De Ledenraad benoemt de leden van de RvC. De RvC zal in de eerste benoemingsperiode bestaan uit een aantal leden van de huidige RvC van Univé Twente en een aantal leden van het huidige bestuur van Univé Oost. Om de nieuwe RvC voltallig te maken, zoeken wij twee nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen. Om de rol van Commissaris op een adequate manier te kunnen uitoefenen, verwachten wij dat u beschikt over inzicht in de economische en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het functioneren van de coöperatie. U bent in staat om met een positief-kritische houding, zowel naar de Raad van Bestuur als naar collega commissarissen, een zelfstandig en onafhankelijk afgewogen oordeel te vormen over het totale beleid van de coöperatie. U aarzelt niet om een afwijkende mening naar voren te brengen of bestaande werkwijzen ter discussie te stellen, maar weet ook in belangrijke mate bij te dragen aan onderlinge samenwerking en een collegiale werksfeer. De werkzaamheden van de leden van de RvC nemen ongeveer zestien uur per maand in beslag; de leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Wij zijn op zoek naar kandidaten met een HBO/WO werk- en denkniveau met enige jaren bestuurlijke ervaring. U bent woonachtig in Oost-Nederland en heeft affiniteit met onze coöperatieve uit - gangspunten. Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de nieuwe RvC, en zijn daarom op zoek naar kandidaten met een juridische, financiële of psychologische achtergrond, waarbij wij bij gelijke geschikt - heid vrouwelijke kandidaten zullen voordragen voor benoeming door de Ledenraad. Univé Oost laat zich in dit werving & selectieproces ondersteunen door Mercuri Urval. Een persoonlijkheidsevaluatie zal onderdeel uitmaken van het proces; vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Nadere informatie over de organisatie, de functie en het proces kunt u inwinnen bij mevrouw drs M.A. van Pelt, consultant van Mercuri Urval, via telefoonnummer Nadere informatie over de regionale coöperatie Univé Oost vindt u op informatie over de landelijke coöperatie is te lezen op Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht om uiterlijk 30 november 2010 te reageren door een beknopte motivatiebrief met curriculum vitae digitaal te versturen aan Advies Ledenadvies Raad aan Algemene Ledenvergadering Website goed bezocht Als Ledenadvies Raad zijn wij vanaf augustus 2009 door het Bestuur en de Directie van Univé Oost betrokken bij de fusievoorbereidingen met Univé Twente. In de vorige Ledenbrief besteedde ik daar al aandacht aan. Op 9 december a.s. wordt de Algemene Leden vergadering gehouden. Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering is het fusie voorstel met Univé Twente. U kunt als lid van de Onderlinge Verzekeringmaatschappij Univé Oost uw stem hierover uitbrengen. De Ledenadvies Raad zal de vergadering positief adviseren over dit fusievoorstel. Wij hebben meerdere keren met de Directie én het Bestuur gesproken over het fusievoornemen. Zo zijn wij in afzonderlijke klank bord bijeenkomsten uitvoerig geïnformeerd over het nut en de noodzaak van deze fusie. Vanuit bedrijfsstrategisch perspectief, maar ook vanuit de klant. Met andere woorden: welke voordelen biedt deze fusie voor u als klant / lid van Univé Oost. Ook werd veel aandacht besteed aan de juridischeen bestuurlijke structuur van de nieuwe organisatie. De begeleidend notaris lichtte ons in over de stappen welke moeten worden doorlopen om te komen tot de nieuwe coöperatie Univé Oost. In deze Ledenbrief leest u meer over de beweegredenen en voordelen van de geplande fusie. De Ledenadvies Raad is ervan overtuigd dat deze bijdraagt aan een verdere versterking van de Coöperatie Univé Oost. Een krachtige, toekomstbestendige coöperatieve verzekeraar met kernwaarden als persoonlijk, betrokken en dichtbij. Graag zie ik u op 9 december a.s. Gerard Gielink Voorzitter Ledenadvies Raad Univé Oost Begin dit jaar introduceerden wij onze eigen website. Sindsdien is onze website veelvuldig bezocht. Via onze site kunt u informatie vinden over actuele onderwerpen, verzekeringen afsluiten of adresgegevens van onze kantoren opzoeken. Nog niet gezien? Surf dan naar

3 De Univé Jurist: de deur staat voor u open U kunt bij ons terecht voor een afspraak met uw Univé Jurist, Mr. Eddy Dijk. Iedereen kan bij de Univé Jurist terecht, met of zonder een Univé Rechtshulpverzekering. Heeft u een juridische vraag? Neem dan telefonisch contact op. Het telefoonnummer is (lokaal tarief). Uit mijn praktijk Bedrijf dicht, baan kwijt? Kort geleden vroeg de heer Jansen mij advies over problemen op zijn werk. De heer Jansen was 20 jaar werkzaam bij een klein productiebedrijf. Van de ene op de andere dag had het bedrijf zijn deuren gesloten. Zijn werkgever deelde hem telefonisch mee, dat hij zou stoppen met zijn bedrijf en het daarom voorbij was. De drie werknemers hoefden niet meer te komen. De heer Jansen belde mij, omdat hij dacht dat hij ontslagen was. Ontslag? Gelukkig heb ik hem toen kunnen vertellen dat een werknemer door het ontslagrecht wordt beschermd. Een werkgever kan, behalve bij de heel uitzonderlijke situatie van ontslag op staande voet, nooit eigenmachtig een werknemer ontslaan. Ontslag kan alleen als de werkgever daarvoor een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf heeft gekregen of de kantonrechter heeft besloten dat de arbeidsovereenkomst ontbonden is. In beide gevallen moet de werkgever dus een procedure volgen en die procedure gaat nooit buiten de werknemer om. Juridische hulp De heer Jansen had geen brieven van het De Univé Jurist stelt zich aan u voor! Ik ben Eddy Dijk, uw Univé Jurist. Ik ben opgegroeid in Twente en heb jarenlang in de Achterhoek gewoond. Inmiddels heb ik tientallen jaren werkervaring in de rechtshulpverlening. Eerst heb ik in Enschede aan de HEAO gestudeerd en daarna ben ik in Nijmegen rechten gaan studeren. Al tijdens mijn studie ben ik in de rechtshulpverlening aan de slag gegaan. Bij een wetswinkel heb ik mensen met allerlei soorten juridische problemen geholpen. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij het Bureau voor Rechtshulp. Daar heb ik ook de Beroepsopleiding Sociaal Recht gevolgd, de eerste stappen in de rechtszaal gezet en mijn eerste zaken voor de rechter bepleit. Bij mijn vorige werkgever heb ik 10 jaar als vakbondsjurist gewerkt en me gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. In bijna alle rechtszalen hier in de omgeving - of het nu bij de kantonrechter in Terborg of de rechtbank in Almelo was - heb ik zaken voor mijn cliënten bepleit. Heeft u een juridische vraag? Mijn deur staat voor u open! Heeft u als u ZZP-er problemen met wan - betalers? Wilt u als MKB-er uw leveringsvoorwaarden laten toetsen? Ook dan kunt u bij mij terecht. In veel gevallen kan ik direct een goed advies geven of zelfs een oplossing aanreiken. Met mijn eigen brede ervaring en de juridische slagkracht van 200 juridische collega s in Assen kan ik u zeker van dienst zijn! Graag tot ziens! kantongerecht of UWV ontvangen. Mijn eerste conclusie was dan ook heel simpel. Er was tussen werknemer en werkgever nog steeds een dienstverband. Van ontslag kon hier geen sprake zijn. De werkgever heb ik een brief geschreven. In deze brief heb ik gewezen op de wettelijke vereisten van ontslag. Tevens eiste ik dat het loon van de heer Jansen zou worden doorbetaald. Eind goed, al goed? Het (aankomend) ontslag van de heer Jansen is onvermijdelijk. Immers, het bedrijf is dicht. De werkgever is inmiddels een procedure bij het UWV Werkbedrijf gestart. Gelukkig heb ik voor de heer Jansen kunnen bewerkstelligen dat, zolang hij niet ontslagen is, zijn loon door zijn werkgever zal worden door betaald. Het UWV Werkbedrijf zal nauwkeurig controleren of zijn werkgever aan alle regels voldoet om hem te kunnen ontslaan. Ik zal in dit ontslagtraject de heer Jansen blijven adviseren, zodat hij zich volledig kan concentreren op het vinden van een andere baan. Juridische groet, Mr. Eddy Dijk Overname klantenportefeuille Spellbrink Op 1 oktober jl. hebben wij de klanten - portefeuille van Wenzel Spellbrink Assurantiën in Winterswijk overgenomen. Daarmee is onze tiende servicewinkel een feit! Meer dan 35 jaar vormden Wenzel en Efie Spellbrink met veel plezier de directie van hun assurantiekantoor. Sinds enige tijd waren zij op zoek naar een geschikte overnamekandidaat voor hun portefeuille. Wenzel Spellbrink: In Univé Oost heb ik een betrouwbare partij gevonden die in staat is hetzelfde hoge serviceniveau en persoonlijke aandacht te bieden zoals klanten dat bij ons kantoor gewend waren. Wilt u het kantoor bezoeken? Onze tiende vestiging is gevestigd in het bestaande pand van Wenzel Spellbrink Assurantiën aan de Markt 25 in het hart van Winterswijk. U bent van harte welkom! V.l.n.r. Toine Faber (Commercieel directeur Univé Oost), Efie en Wenzel Spellbrink.

4 Ledenbrief Univé Oost Univé Oost en Univé Twente gaan fuseren! In 2009 zijn de voorbereidingen gestart voor de voorgenomen fusie tussen Univé Oost en Univé Twente. Deze gesprekken hebben erin geresulteerd, dat in maart 2009 het startschot is gegeven om te komen tot een fusie per 1 januari Waarom fuseren? Het gaat toch goed, zult u zeggen. Kijk naar het resultaat over Dus waarom een fusie? Kijken we vanuit onze visie, dan willen we een moderne en krachtige coöperatieve verzekeringsmaatschappij zijn. Een orga nisatie, die op een professionele en krachtige wijze werkt. We denken dat we deze visie het beste gezamenlijk kunnen uitvoeren. Door de fusie komen we het beste tegemoet aan de eisen die onze leden / verzekerden nu en in de toekomst stellen aan een coöperatieve verzekeraar. Onze dienstverlening breidt zich voortdurend uit. Dat vraagt om meer deskundigheid op tal van gebieden. Ook de wet- en regelgeving verandert en wordt daarbij steeds complexer. Er worden dus hogere eisen gesteld aan onze medewerkers en onze organisatie. Door onze krachten te bundelen, kunnen we specifieke deskundigheid, die in beide organisaties aanwezig is, effectiever inzetten. Zo kunnen we uw belangen nog beter behartigen en optimale kwaliteit en service bieden. Met straks zo n 180 mede werkers kunnen we bovendien de continuïteit van onze dienstverlening beter waarborgen. Ook voor onze medewerkers brengt de fusie voordelen. Immers een grotere organisatie kan meer investeren in medewerkers en hun meer kansen bieden om zich verder te ontwikkelen. We zijn als grotere organisatie aantrekkelijker voor nieuw talent en beter in staat talentvolle medewerkers te behouden. Ook daar profiteert u als klant van. Al met al wegen de voordelen van de fusie ruimschoots op tegen het extra werk dat met de fusie gemoeid is. Werk dat we er graag voor over hebben vooral omdat u als klant kunt profiteren van een sterk Univé Oost. Organisatie- en bestuursstructuur Univé Twente is hoofdzakelijk (zoals de naam al zegt) in Twente werkzaam. Univé Oost opereert vooral in de Achterhoek en in het zuidelijk deel van Twente. Deze gebieden sluiten geografisch goed op elkaar aan. De naam van de nieuwe combinatie wordt: Univé Oost en telt 14 verzekeringswinkels door het gebied. Servicewinkels waar u binnen stapt zonder afspraak en waar deskundig personeel voor u klaar staat. De structuur van de organisatie zal bestaan uit de coöperatie Univé Oost als eigenaar en beheerder van een brandverzekeraar en een bemiddelaar. Als bestuursvorm kiest het toekomstige Univé Oost voor het directiemodel. Hierbij vormt de statutaire directie, bestaande uit benoemde professionele bestuurders, het bestuur van Univé Oost. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. De ledeninvloed wordt uitgeoefend door de Ledenraad, die alle leden / verzekerden vertegenwoordigt. De Ledenraad is het orgaan dat inbreng levert vanuit de leden naar de professionele bestuursorganen en andersom een klankbord vormt namens de leden. De Ledenraad heeft formele zeggenschap en heeft onder meer de volgende taken: De vaststelling van de jaarrekening Het bepalen van de winstbestemming Het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen. Onze huidige Ledenadvies Raad heeft een positief advies afgegeven ten aanzien van de fusieplannen. Ook wij vertrouwen erop dat de Algemene Ledenvergadering op 9 december a.s. haar formele goedkeuring geeft aan de fusie met Univé Twente per 1 januari De voordelen van de fusie op een rij: Samen staan we sterker en kunnen we onze diensten verder uitbreiden Samen kunnen we het hoge serviceniveau blijven bieden Samen wordt de continuïteit van de organisatie beter gewaarborgd De grotere organisatie wordt een coöperatie die nog meer kan investeren in ledenvoordeel Geslaagde avond met de Rijdende Rechter Ruim 300 leden bezochten donderdag 20 mei jl. de Algemene Ledenvergadering en afdelingsvergadering van Univé Oost. Het Bestuur en de Directie waren verheugd met de hoge opkomst. Na het officiële gedeelte was Mr. Frank Visser, de Rijdende Rechter, uitgenodigd als gastspreker. Mr. Visser vertelde tal van anekdotes vanuit zijn jarenlange ervaring als jurist en rechter. De aanwezige leden waren geboeid door zijn verhalen die vaak met veel humor werden verteld. Natuurlijk kwamen ook serieuzere zaken aan de orde. De Rijdende Rechter benadrukte dan ook het belang van een rechtsbijstandverzekering. Ook verklapte hij dat zelfs hij een rechtsbijstandverzekering heeft. Vandaar dat hij de aangewezen persoon was om de Univé Jurist te introduceren. Deze jurist helpt om een juridische vraag van een passend antwoord te voorzien en is beschikbaar voor iedereen met of zonder een Univé Rechtshulpverzekering. Tot slot kregen de aanwezige leden de mogelijkheid om vragen te stellen aan Mr. Frank Visser. Hiervan werd uitgebreid gebruik gemaakt. Ruim een uur lang beantwoordde de Rijdende Rechter de meest uiteenlopende vragen over persoonlijke juridische vraagstukken. Net als Univé Oost streeft Mr. Visser ernaar het recht toegankelijker te maken. Het Bestuur en de Directie kijken terug op een zeer geslaagde en informatieve avond.

5 Resultaat Univé Oost tot en met derde kwartaal 2010 De ontwikkeling van de verzekerings portefeuille van Univé Oost verloopt goed. De groei van de brandpremie ligt iets lager dan de begroting. Deze zal naar verwachting op ongeveer 3,5% uitkomen. De concurrentie in de schademarkt blijft door de vele aanbieders onverminderd groot, desondanks zijn wij in staat de nodige groei te realiseren! Vanuit financieel perspectief moet gesteld worden, dat het resultaat van Univé Oost er dit jaar minder rooskleurig uit zal zien dan dat u gewend bent. In de eerste helft van het jaar hebben wij te maken gehad met een aantal grote brandschaden en vervolgens in de maanden juli en augustus met forse aantallen storm- en waterschade. Al met al komt het geschatte resultaat tot en met het derde kwartaal uit op een nihil resultaat. Omdat wij graag willen weten hoe u als klant tegen Univé Oost aankijkt, zijn we in 2007 gestart met het continue (online) meten van de contacttevredenheid. De beoordeling tot en met het derde kwartaal 2010 bedraagt een acht. Een mooie score, maar geen reden voor ons om achterover te leunen. Integendeel, wij zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van dienstverlening aan u te verbeteren! Stormschade Univé helpt u óók uw ideale hypotheek te vinden! Voor hypotheekadvies naar Univé? Kan dat ook? Nou en of! Maar dan krijg ik zeker altijd een Univé Hypotheek geadviseerd? Nee. Want Univé heeft geen eigen hypotheek. Wel verzekeringen, maar dus geen hypotheek. Juist daarom kunnen we u in alle onafhankelijkheid adviseren. Persoonlijk. Open. Eerlijk. De Univé Hypotheekadviseur hoeft maar naar één partij te luisteren. Naar u. Wat vindt u belangrijk aan een hypotheek? Let u vooral op de laagste rente? Welke hypotheekvorm past bij u? De oude vertrouwde spaarhypotheek of de wat risicovollere beleggingshypotheek? Wilt u tussentijds extra kunnen aflossen? Hoe lang wilt u de rente vastzetten? Vragen, vragen, heel veel vragen. Helaas is daar bij een hypotheek niet aan te ontkomen. Maar het gaat dan ook om de grootste uitgave in uw leven! Daar kunt u niet zorgvuldig genoeg mee zijn. De hypotheekadviseur van Univé helpt u graag om uw passende hypotheek te kiezen. We maken verschillende berekeningen voor u en letten op de voor - waarden. Net zolang tot die hypotheek gevonden is waarvan u zegt: Ja, dit past bij mij. Hier voel ik me goed bij. Dat is de persoonlijke en duidelijke aanpak die u ook kent van onze Univé verzekeringen! Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek met onze hypotheekadviseur naar Verloting reiskoffers Met de zomervakantie in aantocht werd er in juli op ieder kantoor van Univé Oost een prachtige reiskoffer ter waarde van 125,- verloot. Iedereen die in de maanden mei en juni een reisverzekering afsloot, kwam hiervoor in aanmerking. Voor kantoor Markelo was mevrouw Dini Schottink de gelukkige winnares van deze actie. Op de foto ziet u de overhandiging van de reiskoffer door adviseur Melanie Paalman (rechts). Met de komende wintervakanties voor de deur, de pluspunten van de Univé Doorlopende Reisverzekering nog een keer voor u op een rij: Zeer voordelige premies Alle vakanties en weekendjes weg in één keer verzekerd U kiest een dekking die bij u past en betaalt niets te veel Persoonlijke en professionele hulpverlening Kinderen kunnen voordelig meeverzekerd worden

6 Ledenbrief Univé Oost Kruiswoordraadsel Univé Oost november 2010 De koude, maar gezellige winteravonden staan weer voor de deur. Daarom worden deze keer onder de goede inzenders 10 arrangementen voor twee personen Excursie, proeverij en kaasfondue bij Wijndomein Besselinkschans te Lievelde verloot. De wijngaard van Wijndomein Besselinkschans is een van de grootste aaneengesloten wijngaarden van Nederland. Hier groeien 10 verschillende resistente druivenrassen waar samen met de Coöperatief Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers de heerlijkste wijnen worden gemaakt. In de eerste Nederlandse wijnstube kunt u van alles horen, zien en natuurlijk proeven. Laat u verrassen door het Excursie, proeverij en kaasfondue arrangement! Stuur uw oplossing in vóór 17 december 2010 via onze website of per post aan Univé Oost, Antwoordnummer 3007, 7140 ZX Groenlo. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijswinnaars ontvangen automatisch bericht. Van links naar rechts: 1 type assurantie - 12 kwaliteitsaanduiding van Franse wijnen - 13 leeuw (astrologie) verzekering - 15 reassurantie - 20 voer - tuig - 21 man van adel - 22 vrouwelijk dier - 24 boom - 26 mannelijk dier verzekering - 29 deel van een mast - 31 vreemde munt - 33 noot - 34 bericht van een verzekerde - 39 onderwerp - 40 voegwoord - 41 wondvocht - 43 echtgenoot - 45 thans - 46 vogelproduct - 48 voorzetsel - 51 kleine plaats - 54 betaling - 58 vertegenwoordiger - 60 spoedig - 61 gereed - 62 mannetjesbij - 63 oude lengtemaat - 65 Aziatisch gerecht - 66 aanbieding - 67 zeehond - 69 rekenopgave - 72 dat dekt een verzekering - 73 kennisgeving. Van boven naar beneden: 1 het verst verwijderd - 2 tijdstip - 3 Aziatische taal - 4 vleugel - 5 roem - 6 versieringsmotief - 7 uitbouw - 8 deel van de hals - 9 Ierland - 10 muisarm (repetitive strain injuries) - 11 persoonlijk voornaamwoord - 16 vanaf - 17 adellijke personen - 18 zandheuvel - 19 doelpunt - 23 zijrivier van de Donau - 25 uiting van blijdschap - 27 tennisterm - 28 uit Gent - 30 verzekeringswet - 31 reuk - water - 32 rijtoer - 35 lidwoord - 36 water - kering - 37 onbepaald voornaamwoord - 38 per soonlijk voornaamwoord - 42 noot - 44 vergankelijk - 45 bijwoord - 47 ambts aanvaarding - 48 vader en moeder - 49 noot - 50 plaats in Duitsland - 51 genetisch materiaal - 52 ongezond dik - 53 ondernemíng - 55 te weten - 56 herkauwer - 57 deel van het oog - 59 vochtig - 61 gereed - 64 locomotief - 66 familielid - 68 lingerie - 70 onder andere. Oplossing kruiswoordraadsel Check vernieuwde website Onder de juiste inzenders, zijn 10 brandpreventiepakketten verloot. De gelukkige prijswinnaars zijn: W.C.M. Bosman, Zevenaar J. Gratama, Gendringen C. Veldkamp, Doetinchem G.H. Looman, Varsseveld Fam. Spijkers, Vragender W. Smit, Neede B.W. Klein Wassink, Lochem Ans Roelofs, Vorden Roy Kuipers, Goor H.J. Alink, Diepenheim

7 Sponsoractiviteiten Univé Oost Geslaagd Open Huis kantoor Varsseveld Als lokale verzekeraar zijn wij nauw ver weven met de plaatselijke en regionale samen leving. Daarom stellen wij jaarlijks een budget voor sponsoring beschikbaar. Deze bijdrage wordt door clubs en verenigingen bijzonder gewaardeerd. Een kleine selectie van de verenigingen en activiteiten die wij dit jaar hebben gesteund: 75-jarig jubileum Scouting Groenlo Reurlse Pompdagen Atletiek Vereniging De Liemers Zevenaar SV Delden Bruggenfeest Borculose Zompendagen SV Enter E.H.B.O. Doetinchem Tour de Boer Markelo Fokveedagen Varssevelds Hippisch Festijn Huntenpop Vogelclub Barchem IJs- en skeelerclub Haaksbergen Zelhemse Auto en Motorclub LTC De Kei Kantoor Varsseveld organiseerde 26 juni jl. een Open Huis, aangezien het huidige pand uit 1989 grondig is verbouwd. Ondanks de tropische temperaturen op deze junidag wisten veel klanten het vernieuwde kantoor in Varsseveld te vinden. De bezoekers werden hartelijk ontvangen door de aanwezige medewerkers. Er was gelegenheid om nader kennis met hen te maken. Ook konden de bezoekers hun juridische vragen voorleggen aan de Univé Jurist. Na een rondleiding door het vernieuwde kantoor kon men genieten van een hapje en een drankje. De jongste bezoekers werden vermaakt met een ballonnenartiest en een luchtkussen. Een aantal dames van hardloopclub De Kariboes uit Goor nam succesvol deel aan de Twentse Vrouwenloop. Van elke inschrijving ging een groot gedeelte naar de Stichting Pink Ribbon. De dames waren herkenbaar aan de pink Univé shirts. Vanzelfsprekend ging niemand met lege handen naar huis. Kortom: een geslaagd Open Huis van kantoor Varsseveld! mei 2010 Colofon Dit is een uitgave van Univé Oost, november 2010 Telefoon : Internet : Drukwerk : Drukkerij Loor BV, Varsseveld, Adviseur Esther Wijnhoud (geheel rechts) overhandigt aan familie Spijkers het brandpreventiepakket. COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden verveel voudigd en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van Univé.

8 Korting Premie Voordeel Plan Univé BIJ Soort rekening(in EUR) BANKREKENING Ledenbrief Univé Oost Rekeningnummer Vorig saldo +/CREDIT IBAN NL45UNI05967 Nieuw saldo Boekdatum Omschrijving (Rentedatum) ,46 +/CREDIT Totaal afgeschreven 00,00 datum afschrift Totaal bijgeschreven 39,00 Univé houdt de premies laag Univé heeft onlangs het Premie Voordeel Plan uitgekeerd. Dit betekent, dat verzekerden een deel van hun premie terug hebben gekregen. Waarom? Omdat ze meerdere verzekeringen bij Univé hebben afgesloten, en omdat Univé geen winstoogmerk heeft. De totale uitkering bedraagt dit jaar ruim 24 miljoen waarvan ruim 1,5 miljoen voor de verzekerden van Univé Oost! PREMIE VOORDEEL PLAN Hoe meer Univé verzekeringen, hoe groter het voordeel! De leden van Univé Oost met een opstalen/of inboedelverzekering ontvangen bij een positief financieel resultaat een winstuitkering. Dit jaar wordt bijna 1 miljoen aan onze leden betaald. Wilt u meer informatie over het Premie Voordeel Plan van Univé? Kijk dan snel op Univé Oost Groenlo, Varsseveld, Markelo, Delden, Doetinchem, Haaksbergen, Lochem, Ruurlo, Winterswijk en Zevenaar Telefoon: Fax:

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Univé Oost

Dienstverleningsdocument Univé Oost Dienstverleningsdocument Univé Oost Beste klant, Univé Oost is een verzekeraar en tussenpersoon zonder winstoogmerk. Dit document geeft uitleg over onze werkwijze op het gebied van hypotheken en complexe

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a.

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a. DIENSTENWIJZER Ons kantoor heeft als prioriteit een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning te presenteren. De Wet Financieel Toezicht eist ook dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Drie Onderlingen...één gedachte. Buitengewone Vergadering: 30 oktober 2013

Drie Onderlingen...één gedachte. Buitengewone Vergadering: 30 oktober 2013 1 Drie Onderlingen......één gedachte Buitengewone Vergadering: 30 oktober 2013 2 Lek & IJssel en De Onze en De Waarden willen samen verder! 3 agenda 1. Welkom en opening 2. Toelichting fusievoorstel 3.

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel De invloed en zeggenschap van leden vormt de kern van de coöperatieve Rabobank. De maatschappij verandert

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V. Quote: Ondernemen is een vak. Financiële dienstverlening is ons vak. Wij bieden u die financiële rust en stabiliteit, zodat u kunt ondernemen. Vellinga Assurantiën

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Definitieve versie, 03-09-2010 Noordstad Hypotheken BV Den Helder Inleiding Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door het team van Noordstad Hypotheken BV te Den Helder.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

DOMINASS ASSURANTIEN BV

DOMINASS ASSURANTIEN BV DOMINASS ASSURANTIEN BV Assurantie adviesbureau voor theologen Hier kunt u ons aan houden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Dominass GIDI-Advieswijzer 2 Voorwoord Als relatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 9. DATUM: 13

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over:

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: geef richting aan uw financiële toekomst Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: De precieze gegevens van ons kantoor inclusief

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt Wonen - Zorg - Welzijn Ieder mens telt Samen zorgeloos verder Wie zorg nodig heeft, wil meer dan deskundigheid alleen. Persoonlijk contact, een luisterend oor en oog voor individuele verwachtingen zijn

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Ons kantoor adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat u als relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V.

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u centraal. In deze

Nadere informatie

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen op weg naar een nieuw bestuursmodel Vanaf medio april 2010 werkt

Nadere informatie

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon:

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon: Hoofdstraat Hypotheken B.V. handelend onder de naam: De Hypotheekshop Vestiging Helmond Vestiging Eindhoven Steenweg 18A Vestdijk 188 5707 CG Helmond 5611 CZ Eindhoven Openingstijden: Maandag van 09:00

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer SH Assurantie

Dienstenwijzer SH Assurantie Dienstenwijzer SH Assurantie De verzekeringsbedrijfstak en de overheid hechten waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Om u een indruk te geven van onze werkwijze hebben wij deze

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde

Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde Aan de gemeenteraad van de gemeente Vlagtwedde Ter Apel, 15 oktober 2016 Kenmerk: jdw/gs/16-866 Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 2 april 2015, s morgens om 11.00 uur in het NHOW Hotel

Nadere informatie

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij?

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij? HM PENSIOENADVIES BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer geven

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig?

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Fijn dat onze specialisten direct voor u klaarstaan DAS voor ZZP: rechtsbijstandverzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smartfee.nl

Dienstenwijzer Smartfee.nl Dienstenwijzer Smartfee.nl Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Kantoorgegevens: Smartfee.nl Europalaan 400 3526 KS Utrecht Telefoon: +31 (0)30 267 63

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstwijzer geven wij daaraan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie