staat in theaterzaal, kast 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "staat in theaterzaal, kast 6"

Transcriptie

1 BOEKENLIJST ORTHOTHEEK DE EVENAAR Om een titel, naam of onderwerp te zoeken, doe je dit via Ctrl + f De boeken zijn verdeeld over de volgende rubrieken: 1. school/onderwijs; 1a. Adaptief/opbrengstgericht; 2. psychologie; 2a medisch/pathologie; 3 (ortho)pedagogiek ;3a asperger; 3b. autisme; 3c. ADHD; 3d. DCD; 3e. hoogbegaafd; 4 coaching en begeleiding; 4a marte meo/svib; 5 leren; 5a taalontwikkeling en gesprek; 5b. dyslexie; 5c rekenen en dyscalculie; 5d. omgaan met multimedia; 6. kindermishandeling; 7. liefde, sex, echtscheiding; 8. SOVA; 9. spel, dans, drama; 10. voor en over kinderen; 10a. feesten; 10b. gedichten; 99 onbekend. Als boeken zijn staan ze bij 10. voor en over kinderen; als ze over een specifiek onderwerp gaan, staan ze bij de betreffende rubriek e.n zit er een labeltje met 'k'' bovenaan de rug. Deze indeling is nog niet af, dus kijk ook bij hoofdindeling en geef graag door wat je vindt. Nieuwe boeken kunnen in rubriek ''99. onbekend' gezet worden tot ze ingedeeld en gelabeld worden. 1. School/ onderwijs Bruin, Klaas en Hans van der Heijde Intercultureel onderwijs in de praktijk Bussum, 2002 (herzien) Dijk, Bram vam Koersen op het kind Groen, Leiden 2006 Dijk, Bram van Diversiteit in het jeugbeleid Groen, Leiden 2006 Dijk, Bram van Groeistuipen in het speciaal onderwijs Groen, Leiden 2006 Dumont, dr. J.J. en dr. J.F.W. Kok Curriculum schoolrijpheid (deel1) Den Bosch, 1979 Dumont, dr. J.J. en dr. J.F.W. Kok Curriculum schoolrijpheid (deel1) Den Bosch, 1979 Dumont, dr. J.J. en dr. J.F.W. Kok Curriculum schoolrijpheid (deel 5 - geheugentraining) Den Bosch, 1979 Frederiks, Peter en Dick de Bie Waren we maar eerder begonnen. Over de aanpak van onderwijsvernieuwing Houten, 2004 Huibregtsen, Ineke (hoofdredacteur) Ouderschapskennis, tijdschrift Solidariteit tussen ouders 2011 Kleef Tini in den en will van den Oever Oefenmateriaal bij currriculum schoolrijpheid Dusseldorp, Eric van Beroep in beweging Ten Brink, Meppel 1995 Emst Alex, Emst Koop en auto op de sloop.paradigmashift in het onderwijs APS, Inspectie van het Onderwijs De kern van de zaak. Werken aan kwaliteitszortg in het primair onderwijs Utrecht, 2003 Inspectie van het Onderwijs groeistuipen in het speciaal onderwijs Utrecht, 2003 lerende scholen. Het vijfde discpline- handboek voor onderwijzers,ouders en iedereen die betrokken is bij Senge, Peter scholing New York 2000 (Den Haag, 6e oplage 2008) Klifman e.a. Met open ogen. Riosicomanagement in het primair onderwijs Hoorn, 2010 Korethagen, F Leren van binnenuit. Onderwijsontwikkelingen in een nieuwe tijd Marzano, Robert J Wat werkt in de klas. Research in actie Bazalt, 2010 Marzano, Robert J Wat werkt op school, research in actie Bazalt, 2007 Meer, Q.v.d. Onderwijskundigen van de twintigste eeuw Wolters- Noorhoff, 1975 Mijland, Ivo De kracht van klagende ouders 2011 Roeters A.S. drs De staat van het onderwijs Scalonge, Neeltje School maatschappelijk werk. School en ouders in het primair onderwijs Bohn Staflau Loghum, Houten/ Diegem, 2009 Verbart, Marcel Overhead in het juiste perspectief. Grip op kwaliteit en omvang van overhead in het primair onderwijs Hoorn, 2008 Vriens, Jacques Is de klas nog wel gelukkig? Van Holkema & Warenhof, Houten, 2007 Vries, de Peter Ouders in de school CPS, Amersfoort 2007 Wolff Anneke de Identiteit in uitvoering. De Christelijke school in discussie Meinema, Zoetermeer, a. Adaptief/ opbrengstgericht Adema, Nico Adaptief ondewijzen in het SBO Garant, Antwerpen/ Apeldoorn 2004 Beekers Zin in leren (werkmateriaal) CPS Amersfoort 2006 Berg, Wilma van den Leerlingeenzorg in de basischool. Leerkracht worden in het basisonderwijs Esstede, Heesijk- Dinter, 2007 Berg, Rudolf van Adaptief onderswijs KPC Groep, 's- Hertogenbosch Bergstrom, Berit Ieder kind verdient specifieke aandacht. In opvoeding en onderwijs Liber, Stockholm, 2008 Bolsenbroek, Anouk Op weg naar passend onderwijs in een inclusieve samenleving CPS Amersfoort 2006 Bier e.a. Tien keer beter! 3 verbeteren van onderwijspraktijk door onderzoek Antwerpen-Apeldoorn, 2011 Cauffman, Louis Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs Amsterdam, 2000 Doorn, E.C. van Adaptief behandelen op school Van Gorcum Clijsen, A. e.a. 1- zorgroute naar handelingsgericht werken WSNS, 2007 Galesloot, Louis drs. Weer samen naar school Grooff, Trixx drs. Samen leren samen leven CPS Amersfoort 2004 Grooff, Trixx drs. Samen leren samen leven CPS Amersfoort 2004 Haaijer, Robbin Kwaliteitszorg is een werkwijze Algemene vereniging Scoolleiders en Van Beekveld & Terpstra 2003 Houtveen Thonizorg i n Succesvol adaptief onderwijs Samson Onderwijsbegeleiding 2000 Janssen- Vos, Frea Basisontwikkeling voor peuters en kleuters Van Gorcum Meer, Nico van de Kinderen denken leren Menu- groep 2002 Meijer, Roger Opbrengstgericht werken doe je zo utrecht 2009 Molenaar- Klumper, Marieke Signaleren, diagostiseren en behandelen in de onderwijssetting Hk- Dinther, 2007 Naber, Ineke speelwerk: obsderveren en onderzoeken van jonge kinderen handleiding KPC Groep, 's- Hertogenbosch Schuman, H Inclusief onderwijs - dillemma's en uitdagingen Antwerpen-Apeldoorn 2010 Pameijer, Noelle HGW en de Intern Begeleider. Handelingsgericht werken en de Intern Begeleider WSNS+, maart 2006 Stap, van der Marielle Van kerndoel tot leerlijn. Concretiseren van de lerndoelen voor het speciaal basisonderwijs SWP, Amsterdam 2009,2010 Vugt, Joep M.C.G. van Cooperatief leren binnen adaptief onderwijs HB uitgevers, Baarn 2003 Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren. Gesprekken en werkvormen Nederland, 2011

2 Zwart, Ton de Speelwerk: obsderveren en onderzoeken van jonge kinderen handleiding Acco Leuven/ Den-haag 2010\ 2. Psychologie Balkom, Hans van Communicatie op eigen wijze. Theorie en praktijk in de zorg, het onderwijs en de ondersteuning voor mensen met een auditief-comminicatieve en verstandelijke beperkingmensen met een auditief-comminicatieve en verstandelijke beperking Acco Leuven/ Den-Haag, 2009 Balkom, Hans van In-com-clusie. Inclusie door communicatieontwikkeling en ondersteuning Acco Leuven/ Voorburg, 2008 Bayens, Jenthe Het begint met kijken en luisteren. Een praktische theorie voor onderwijs aan jonge kinderen. Amsterdam, 2011 Brouwer, A Hoe geef je met voldoening les aan pubers? 40 praktijktips voor de leraar Baarn, 2008 Delfos, M Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten Dow Gardner, Howard Soorten intelligentie. Meervoudige intelligenties voor de 20 e eeuw Nieuwezijds, Amsterdam, 2006 Graaf, Gert de Gewoon of speciaal? Effecten van en voorwaarden voor inclusief onderwijs aan leerlingen met Downsydroom Stichting Downsyndroom, 2010 Groot, R. de en C.J.Paagman Denkbeelden over beelddenken. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Theorie en praktijk rond beelddenkers: over opvoeden, begeleiden en hun specifieke taalproblemen. Utrecht, 2003 Kugel, dr. Jaap Ontwikkelingspsychologie voor opvoeders, leraren en hulpverleners. Denklijnen en modellen Utrecht, 2004 Rigter, Jakop Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen Coutinho, Bussem 2010 Rispens, J Preventie van Psychoposociale problemen Standaard, Belgie 1994 Ruiter, Corine de en Martin Hildebrand (red) handboek psychodiagnostiek. Van testmethode naar toepassing Amsterdam, 2006 (2e oplage 2007) Vonk, Jolanda Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking. Een denk- en handelingskader voor de praktijk Acco, Leucen 2009 Wit-Gosker, Trijntje de Meer dan gewoon. Passend onderwijs met het downsyndroom in de basisschool Utrecht, 2006 Heisen, Theo Spiedie. Epilepsievoorlichting. onbekend, nog verkrijgbaar in (Ortho)pedagogiek Aalsvoort van der GM Jonge risico kinderen Lemniscaat, Rotterdan 2000 Aalsvoort, Diny van der Jonge leerlingen met een risicovolle ontwikkeling. Achtergronden, diagnose en behandeling Acco, Leuven, 2006 Adriaans, Piet W. Casus in kaart gebracht - een methode voor hety analyseren van complexe gedragsproblemen. Met casuïstiek uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht, 2004 Baartman, H., D. Graas, R. de Groot en Tj. Zandberg Wie maakt de dienst uit. Macht en onmacht in opvoeding en hulpverlening. Lezingen over situaties en relaties jubileumcongres Vereniging voor Ortho-agogische Activiteiten Utrecht, 2004 Baartman, H., D. Graas, R. de Groot en Tj. Zandberg Wie maakt de dienst uit. Macht en onmacht in opvoeding en hulpverlening. Lezingen over situaties en relaties jubileumcongres Vereniging voor Ortho-agogische Activiteiten Utrecht, 2004 Beets-Kessen, Aleid Gedrag begrijpen Garant, Antwerpen/ Apeldoorn 2003 Berg, Insoo Kim De praktijk van oplossingen. Gevalbeschrijvingen uit de oplossingsgerichte gesprekstherapie Pearson, Amsterdam, 2010 Bergh, Peter van den en Tonny Weterings Pleegzorg. Jeugdzorg voor het kind.pedagogische beslutvorming bij uithuisplaatsing Utrecht, 2007 Bezem, Anneke Beelddenken in de praktijk Bureau bezem en instituut kind in beeld 2002 Bongaards,Brigitte en Joop Sas Praktijkboek leerlingenzorg. Omgaan met leerlingen in de school Houten, 2008 Boon, Astrid Straf/ regels. Praktijkverhalen uit de school Astrid boon en uitgeverij Amsterdam, 2009 Brink Gabriel van den Jongeren en grotestadsproblematiek Garant, Leuven Apeldoorn 2002 Bruel, Maurits De geluksfabriek. Over het binden van mensen in organisaties scriptum, Schiedam, 1998 Bruggraaf-Huiskes Opvoedingsondersteuning (als bijzondere ondersteuning) Coutinho, Bussen 2008 Caluwe, Leon de Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige Kluwer, Deventer, 2006 Dawson, Peg en Guare, Richard Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Een praktische gids voor diagnostiek en interventie Amsterdam, 2010 Dawson, Peg en Guare, Richard Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Een praktische gids voor diagnostiek en interventie Amsterdam, 2010 Dawson, Peg en Guare, Richard Slim maar help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken Amsterdam, 2009; 3e druk 2011 Doorn, Frida van en Jos Louwe Gedragingenlijst voor leraren. Een handleiding voor begeleiders. Utrecht, 2008 Dreijer, Ellen Opvoeding anders bekeken. Een coachende stijl van opvoeding en onderwijs Kranse, 2005 Dumont, J.J. Leerstoornissen. Deel 2: diagnostiek en behandeling Rotterdam, 1979 Durrant, Michael Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school Garant, Antwerpen/ Apeldoorn 2007 Eerenbeemt Marie van den Balans in beweging De toorts, Haarlem 2001 Fijter, Reiny de Weet je, het blijft niet altijd zo (hulp bij teruggetrokken en depressief gedag) CPS Amersfoort 2003 Geerdink, Gerda Pedagogische kwaliteiten in de basisschool HB uitgevers Baarn 2008 Goorhuis, S Alles op zijn tijd. Het jonge kind in pedagogisch perspectief. Amsterdam 2010 Goorhuis, S Dolgedraaid SWP, Amsterdam 2006 Goorhuis-Brouwer, prof. dr. Sieneke Alles op zijn tijd. Het jonge kind in pedagogisch perspectief. Amsterdam, 2010 Groot, R de Orthopedagogiek:inzicht, uitzicht, overzicht Wolters-Noordhoff Groningen 1992 Groot, Roel de Kinderen met leer-en gedragsproblemen Boom, Amsterdam 2001 Haxe, Marleen, Kitty Nijboer, Harrie Velderman Kinderen met ernstige problemen. Standaarden voor de praktijk in het onderwijs Apeldoorn, 2002 Hellinck, Walter Als leren pijn doet Acco, Leuven 2000 Herbert, Martin ABC van gedragsmethoden Intro, Baarn 1999 Herbert, Martin Eet- en slaapproblemen Intro, Baarn 1996 Jansen, Hans De leraar als koelie. Postmoderne kritische pedagogiek Amersfoort, 2009 Jansen, Hans De leraar als koelie. Postmoderne kritische pedagogiek Amersfoort, 2009 Jeninga, John Grenzen stellen Intro, Baarn 1996 Hanson, Mylene Klassengesprekken. Een interactieve benadering van onderwijs in multiculturele klassen. Utrecht, 2002 Herbert, Martin Hechting Intro, Baarn 1996 Herbert, Martin Ongehoorzaamheid Herbert, Martin Posttraumatische stress bij kinderen Intro, Baarn 1996 Hohmann, M en Weikart, DP Actief leren Utrecht, herziene bewerking 2007 Jeninga, John Proffessioneel omgaan met gedragsproblemen HB, Baarn 2004 Jeninga, John Proffessioneel omgaan met gedragsproblemen HB, Baarn 2004 Jonker, Arjen Niet opsluiten, maar opvoeden Utrecht, 2004 Keus-Jonker, drs. H.D./ drs H.L. Rijksen Onderwijs aan kleuters Leiden, 1994 Kuipers, Hans-Jan Pedagogiek voor professionele opvoeders Coutino, Bussem 2008 Lieshout, van Trix Pedagogische adviezen voor speciale kinderen Bohn Staflau Van Loghum, Houten/ Diegem 2002 Lieshout, van Trix Pedagogische adviezen voor speciale kinderen Bohn Staflau Van Loghum, Houten 2009 Louwe, Jos J. en Jan F. Nauta (red) Zelfonderzoek met kinderen en jongeren, Een relationele methodiek. Utrecht, 2006 Maas, Ad (red) Leerlingenzorg in de basisschool Dinther-Heeswijk, 2007 Maes, Bea, Wibrich Bruyninckx, Kathrine Goffart Trajectbegeleiding voor personen met een handicap Leusden, 2003 Mildenberg, Maryam De scheppende mens in het onderwijs. Een vakantieboek over wereldvrede voor hersenen en hart: essays, verhalen, poëmen. Utrecht, 2005 Nijmanting, Marieke Handboek kindercounseling SWP, Amsterdam 2010 Nijnatten, C. van, M. Mildenberg en R. de Groot Communicatie. Fundament van de orthopedagogiek Utrecht, 2006 ouderschap en ouderbegeleiding (tijdschrift) div. bijdragen over problemen Amsterdam, 2004 Roggen, Trijntje Omgangskwaliteit voor pedagogen. Pleidooi voor een normatieve professionaliteit Utrecht, 2004 Roumen, Ton Pedagogiek van de aandacht Zoetermeer, 2008 Sipman, G professioneel pedagogisch handelen. Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties Barneveld, 2009 Stevens, Luc Over denken en doen Veghel, 1997 Stralen, Gerard van en Rene Gude (red) en denken! -Bildung voor leraren- Leusden, 2012 nijmanting, Marieke Doen, Nieuwe inzichten, praktische inzichten voor verandering en groei Het spectrum, Utrecht, 2003 Verheij, F en Ontwikkeling en leren Koninklijke van Gorcum, 2002 Verstegen, R Interactiewijzer. Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties Van Gorcum, Assen, 1997 Wolf, Kees van der Gedragsproblemen in scholen Acco, Leuven Wolf, Kees van der In het hoofd van de meester. Gedragtsproblemen in de onderwijspraktijk in ecologisch perspectief. Utrecht, 2003 Merel is bang, over angst SWP a. Asperger Bouwhuis, Patricia en Verstraete, Inge Asperger in beeld. Leerlingen met Asperger of PDD-NOS in het voortgezet onderwijs 2010 Dubin, Nick Het aspergersymdroom en pesten Pica, Huizen 2008 Hoopmann, Kathy Alle Katten hebben Asperger Pica, Huizen 2009 Myles, Brenda Het asperger Syndroom Pica, Huizen 2004 Myles, Brenda Het asperger Syndroom Pica, Huizen 2004 Segar, Marc Coping overlevingsgids voor mensen mete het aspergersyndroom Garant, Antwerpen/ Apeldoorn 2002

3 3b. Autisme hulpwaaier áutisme in de klas Pica, Baltussen, Miriam Leerlingen met autisme in de klas, praktische gids Landelijk netwerk autisme 2003 Baltussen, Miriam Leerlingen met autisme in de klas, praktische gids Landelijk netwerk autisme 2003 Brenner, R.D. en T.G. Mueller Amersfoort, 2012 Broekhuis, Wessel Alleen met mijn wereld Nieuwezijds, Amsterdam 2010 Bruin, Colette de Geef me de 5 (Opvoeding en beg. van kiinderen met autisme) Graviant educatieve uitgaven, Doetichem 2006 Een vreemde wereld. Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS Leven met autisme Bohn Staflau van Loghum, Houten 2008 (2e, geactualiseerde druk) Moet ik nu huilen? Rouw bij kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autisme spectrum Isaacson, Rupert Paarden jongen. De zoektocht van een vader naar de belevingswereld van zijn autistische zoon Cargo, Amsterdam 2009 Levy, Jonathan What you can do right now to help your child with autism. He best techniques to help your child interact more deeply and consistently Mathijsen, Ria De jongen die uit de lucht kwam vallen, autobiografische roman Luiting, Amsterdam McAfee, Jeanette Navigeren in de sociale wereld Garant Atwerpen/ Apeldoorn 2006 Tammet, Daniel Op een blauwe dag geboren. Indrukken van een autistische jongen met een bijzondere brein Nieuwezijds, 2007 : De wereld van Luuk (over Autisme) Descamps, Luc/ Autisme centraal De autisme survivalgids Sint-Niklaas, 2011 Descamps, Luc/ Autisme centraal De autisme survivalgids Sint-Niklaas, c. ADHD Weet jij wat ADHD is? Ervaar en leer alles over kinderen met ADHD. (met lessugesties, zie ook Huizen, 2008 Weet jij wat ADHD is? Ervaar en leer alles over kinderen met ADHD. (met lessugesties, zie ook Huizen, 2008 Baard, Monique Ruzien en vechten Intro, Baarn 1996 Baard, Monique Sociale vaardigheidstraining Intro, Baarn 1996 Herbert, Martin Alle honden hebben ADHD Pica, Huizen 2009 Herbert, Martin Zit nu eens even stil CPS, Amersfoort 2003 Hoopman, Kathy Tips voor mijn briljante druktemakers Oudervereniging Balans, Bilthoven 1989 Jeninga, John drs Van ouders voor ouders Ze vinden me druk SWP, Amsterdam 2008 : De AD(H)D survivalgids Sint-Niklaas, 2006 De AD(H)D survivalgids Sint-Niklaas, 2006 Taylor, J.F. (ph.d.) Taylor, J.F. (ph.d.) 3d. DCD DCD-hulpgids voor leerkrachten. Achtergrond en adviezen bij de motorische coördinatiestoornis Amersfoort, 2009 Haeften, Eelke van : Calmeijn, Paul i.s.s. N. De Braeckeleer De DCD survivalgids Sint-Niklaas, voor e. Hoogbegaafdheid Drent, Sylvia Proffessioneel omgaan met hoogbegaafde kinderen Lemma, Utrecht 2002 Drent, Sylvia Hoogbegaafde kinderen kunnen meer. Praktische richtlijnen voor verbreding in het basisonderwijs Ajodakt, Leiden, 1998 Gerven, Eleonoor van Slim beleid, leuzes en begeleiden voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderewijs van Gorcum, 2008 kinderen Graviant, Doetichem, 2007 Groebbé, Laura Denken is leuk. Praktisch handboek voor hoofbegaafde kindern, hun ouders en leerkrachten 4. coaching/ begeleiding Boerman De ambulante begeleider als ondernemer Garant Antwerpen/ Apeldoorn 2001 Bosdriesz, Marij Zorg en zorgen delen Garant, Antwerpen/ Apeldoorn 2007 Covey, Stephen M.R De snelheid van vertrouwen. Dat wat alles verandert Buisniness Contact Amsterdam, 2008 Dekker, Jan Competenties in beeld HB uitgevers, Baarn 2003 Feringa, Loeki De competente ambulant begeleider Garant, Antwerpen/ Apeldoorn 2004 Hendriksen, Jeroen Handboek intervisie Nelissen, Barneveld, 2009 Hendriksen, Jeroen Organisatie-opstellingen binnen intervisie Nelissen, Soest, 2010 Hendriksen, Jeroen Begeleding intervisie model. Collegiale advisering en probleemoplossing Nelissen, Soest, Hendriksen, Jeroen Cirkelen Rond Kol. Begeleiden van leerprocessen Hollander, Jaap Provocatief coachen. De basis Scriptum, 2006 Kaufman, Barry Neil Kies voor geluk Utrecht, 2e herziene druk 1999 Koert, Jan van Wat je vind mag je houden. Geweldloos communiceren als weg naar verbinding Andromeda, 2007 Kooten A.H. van Interne begeleiding Intro, Baarn 1995 Naber, ineke Mensenwerk. Personeel organisatie. Wittering.nl Palmer, J Parker Leraar met hart en ziel Somberg, Pieter Hoe ontwikkel ik mijn competenties? Academic Service, Den-Haag 2004 Tannen, Deborah Woorden aan het werk. Hoe mannen en vrouwen op het werk met elkaar praten Prometheus, Amsterdan, 1995 Tiggelaar, Ben Doen! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Utrecht, 1994 Visser, Yvonne drs. Leerkracht een vak apart CPS Amersfoort 1997 Ijzermans, Theo Beren op de weg, spinsels in je hoofd Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij a. Marte meo/ SVIB Aarts, Josje Marte Meo Basic Manual Method for school Aarts Production, Eindhoven 2006 F Marte Meo Basic Manual Aarts Production, Eindhoven 2008 Heijkant, drs. C. van den en Wegen, R van der De Video Interactie Begeleider. Volgend in beweging. Antwerpen/Apeldoorn, 2000 Fontys OSO-reeks Heijkant, drs. C. van den en Wegen, R van der De Video Interactie Begeleider. Volgend in beweging. Antwerpen/Apeldoorn, 2000 Fontys OSO-reeks Otter, M (red) De klas in beeld. Video Interactiebegeleiding in school Heeswijk-Dinther 2000 Jansen, Hans (red) Verbondenheid in beeld. 10 jaar SVIB Amersfoort, 2011 Aarts, Josje De Video Interactie Begeleider. Volgend in beweging. Antwerpen/Apeldoorn, 2000 Fontys OSO-reeks F De Video Interactie Begeleider. Volgend in beweging. Antwerpen/Apeldoorn, 2000 Fontys OSO-reeks Heijkant, drs. C. van den en Wegen, R van der De klas in beeld. Video Interactiebegeleiding in school Heeswijk-Dinther 2000 Heijkant, drs. C. van den en Wegen, R van der Verbondenheid in beeld. 10 jaar SVIB Amersfoort, 2011 Otter, M (red) Jansen, Hans (red) 5. Leren 5a. Taalontwikkeling/gesprek Appel, Rene Nederlands als tweede taal Appel, Rene Nederlands als tweede taal Thiememeulenhoff, 2010 Beek, Wim van Taaldidactiek Thiememeulenhoff Beek, Wim van Taal een zaak van alle vakken Coutinho, Bussem 2004 Coenen, Joséé Zien is snappen. Grip op lessen nederlands voor anderstalige kinderen Bazalt, 2010 Constandse-van Dijk, Coosje, Marjan Elzer en Maryam Mildenberg Altijd taaltijd - over communicatie en moedertaalverwerving. Praktijkboek voor het onderwijs. Utrecht, 2007 Coole

4 Damhuis, Resi Mondelinge communicatie Expertisecentrum Nederlands 2003 Chambers, Aidan Vertel eens Kinderen, lezen en praten 1991 Damhuis, Resi Gesprekken zijn de spil van het onderwijs Stichting steunfonds Marnix Academie, utrecht 2008 Hest, Jos van De verteltafel ABC, Amsterdam Heijdenrijk, Marije Taal Nog interactiever Bazalt, Vlissingen, 2009 Josso, Jos Wat een taalgids HB uitgevers, Baarn 2007 kleef, Margareth van werken aan taalbewustzijn Expertisecentrum Nederlands 2002 Norden, Suzanne Dingen in de kring, taalvorming en drama voor meertalige middenbouwgroepen Weerdenburg, Marjolein Veelzeggend. Speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraak-en/of taalmoeilijkheden AccoLEuven/ Den-Haag, 2009 Kuiken, F. en Anne Vermeer (red) Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs Baarn, Utrecht, Zutphen, 2005 Robbe, Rolf en Riemkje Pitstra Taal en kleuters Groningen 2001 Zouw, K. van der Taal interactief taalonderwijs op de basisschool na b. Lezen en dyslexie Aarnoutse, Cor Tussendoelen beginnende geletterdheid. Leerlijnen voor groep 1 tot en met 3 Expertisecentrum Nederlands Aarnoutse, Cor Tussendoelen beginnende geletterdheid. Leerlijnen voor groep 4 tot en met 8 Expertisecentrum Nederlands Blachman, Benita Foundations of reading acuisition and dyslexia Lea, Mahwah New Jersey 1997 Billiart Behandeling van leesproblemen Bos, K.P. van den dyslexie '96 Garant, leuven-apeldoorn 1996 Bouwers, H Problemen met begrijpend lezen Intro, Baarn 1997 Leij, a van der Leesproblemen en dyslexie Lemniscaat Rotterdam, 2003 Leij, a van der Leesproblemen, beschrijving, verklaring en aanpak Lemniscaat, Amsterdam 1998 OWC Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs Zoetermeer, 2002 Paternotte, Arga Houvast bij leesproblemen en dyslexie op de basisschool Doetichem Riddinck, Barbara Living with dyslexia Routledge, London and New York Struiksma, A.J.C. Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen VU, Amsterdam, 1995 Ruijssenaars e.a. Geregeld! Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingproblemen Leuven, 2009 Wouters, Eveline en Hanneke Wentink Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het Speciaal Basisonderwijs Expertisecentrum Nederlands, 2005 Wentink, Hanneke en Ludo Verhoeven Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het Speciaal Basisonderwijs Expertisecentrum Nederlands, 2002 Wentink, Hanneke en Ludo Verhoeven Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het Speciaal Basisonderwijs Expertisecentrum Nederlands, 2004 Förrer, Mariët en Karin van de Mortel Lezen denken begrijpen! Handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs. CPS,m Amersfoort, 2010 Vernooy, Dr. Kees Alle kinderen vlot leren lezen. Aklle kinderen vlot lerebn lezen, is elk kind vlot leren lezen CPS,m Amersfoort, 2004 Cocquit, Anja Een genie met dyslexie Sint-Niklaas, 2010 Cocquit, Anja Een genie met dyslexie Sint-Niklaas, c. Rekenen en dyscalculie Buijs, Kees Problemen in de rekenontwikkeling Garant Antwerpen/ Apeldoorn 2004 Faber, S.E.K. drs Voetje voor voetje Van Goor zonen, Amsterdam Heuvel-Panhuizen M van den Jonge kinderen leren meten en meetkunde Noorhoff, Groningen 2009 Heuvel-Panhuizen M van den Kinderen leren rekenen Wolters Noordhoff Gravemeiijer, Koeno Meten en meetkunde in de bovenbouw Wolters-Noordhoff Groningen 2007 Kreamer, Jean-Marie Balans van het reken-wiskunde onderswijs op LOM- en MLK scholen Timmerman, Kaat Kinderen met ruimtelijk- visuele problemen Acco, Leuven Timmerman, Kaat Kinderen met ruimtelijk- visuele problemen Acco, Leuven Timmerman, Kaat Kinderen met ruimtelijk- visuele problemen, didactische map Acco, Leuven Bondt, Annemie de en Nico de Braeckeleer De Dyscalculie Survivalgids Sint-Niklaas, na d Multi media staat in theaterzaaql, kast 6 Delver, Bamber Slim en safe internetten Stichting De kinderconsument, 2004 Delver, Bamber Vet Veilig Internet! Tieners en internet Stichting De kinderconsument, Kindermishandeling Baeten, Paul De maat van kindermishandeling. Meldcode en criteria van kindermishandeling SWP, Amsterdam Ploeg, J. van der en R. de Groot Kindermishandeling: een complex probleem Apeldoorn, 2010 Ploeg,J.D. van der en P.P. Goudena (red) Verwaarlozing. Een kwestie van urgente individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Utrecht, 2005 Wolzak, Arie Kindermishandeling. De aanpak in Nederland SWp, Amsterrdam, 2005 Wolzak, Arie Kindermishandeling: signalering en handelen SWP, Amsterrdam, Liefde, seksueel misbruik, echtscheiding Overbruggen naar een veranderend gezin. (werkboek ) Utrecht, 2005 Overbruggen naar een veranderend gezin. (werkboek ) Utrecht, 2005 Overbruggen naar een veranderend gezin. (werkboek ) Utrecht, 2005 Busser, Marianne Het grote boek over de liefde VAn Holkema & Warenhof, 2005 Alles erop en eraan Trude van Waarden produkties Blijf van me af ( sexueel misbruik bij meisjes) SWP 2007 Blijf van me af ( sexueel misbruik bij jongens) SWP 2007 Het is niet leuk, ovefr kinderen die andefren kindern sexueel misbruiken Bussum 2001 Ik ga naar papa, over ouders in de gevangenis SWP, Amsterdam 2009 Online olifantje (opgroeien met verslaafde ouders) Pereboom, Bussem 2005 Van alles twee, over de betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen SWP, 2008 Jaha, ze is lief, over de geboorte van een broertje of zusje Nino Doef, Sanderijn van der Ben jij ook op mij? (overseks ) Ploegsma, Amsterdam 2009 Doef, Sanderijn van der Het puberboek, over zoenen, zeuren veranderen en verliefd zijn Ploegsma, Amsterdam 2009 Doef, Sanderijn van der Ik vind jou lief, prentenboek voor kleuters en peuters Ploegsma, Amsterdam 2009 Harris, H Robie en Emberley Seks en zo Herbert, Martin Echtscheiding Intro, Baarn 1996 Hojer, Dan Het kleine piemelboek Gottmer, Haarlem, 2008 Muller, Jorg Oh, zit dat zó, over liefde, seks voorbehoedsmiddfelen en andere belangrijke dingen Van Holkema&Warendorf 2002 Noordhof, Anita Signalen van incest Swets & Zeitlinger, Amsterdam, Sova Badegruber, Bernd Spelen om problemen op te lossen Pantarheim, Katwijk 2007 Buitinga, Karel Conflictadvisering Garant, Antwerpen/ Apeldoorn 2003 Fijter, Reiny de Vrienden in overvloed (stinuleren van sociaal gedrag) CPS Amersfoort 2000 Furman, Ben Kids' Skills in actie. Oplossingsgerichtwerken in de praktijk Pica, 2010 Furman, Ben Kids' Skills in actie. Oplossingsgerichtwerken in de praktijk Pica Furman, Ben Kids' Skills, op een speelse manier wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen Nelissen, Soest 2007 Galenkamp, Henk Bang voor boos CPS Amersfoort 2006 Jeninga, John drs Wat vraag ik aan mijn kind? Culemborg, 2007 Jeninga, John drs Tel dan eerst even tot 10 (voorkomen van agressief gedrag) CPS, Amersfoort 2000 Jeninga, John drs Tel dan eerst even tot 10 (voorkomen van agressief gedrag) CPS, Amersfoort 2000 Kenter, Brenda drs Ik ga graag weer naar school (pestgedrasg de kop indrukken) CPS, Amersfoort 2000 Liebertz, Charmaine Emotionele intelligentie spelenderwijs ontwikkelen pantarhei, Katwijk 2008 Louwe, Jos en Kees van Overveld Een pad naar minder agressie Utrecht, 2008 Moses, B en M. Gordon Het kan me niet schelen! Over kinderen en respect Hilversum, 1998 Myles, Brenda, Melissa Trautman en Ronda Schelvan Verborgen regels. Praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden Huizen, 2006 Myles, Brenda, Melissa Trautman en Ronda Schelvan Verborgen regels. Praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden Huizen, 2006 Walker, Jamie Conflicten geweldloos oplossen. Een praktische werkboem met spelen en werken voor het VO Pantarhei, Katwijk, 2001

5 Wiltink, Hetty Ik kan het, ik kan het (Faalangst overwinnen) CPS, Amersfoort 2000 Young, Sue Van pesten naar samenwerken. De supportgroep: oplossingsgerichte aanpak bij pestgedrag in school Huizen, Spel/ dans/ drama Bombeke, Luc Durf je dans Wolters Plantyn, Mechelen Burgers, Jacqueline Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs. Leiden, 1977 Cammaert, Martine Makkelijk lezen mediagids Biblion Delcour, Henk Spel en groepsproces Nelissen, Soest Haverkort, Frans Eigenwijs liedbundel SMV, 2007 Kapteyn-Caron, H en Wilders Handstandjes Loghum, Bohn Staflau van Speciale spel voor speciale kinderen Bohn Staflau van Loghum, Houten 2002 Nooij, Holger de Kijk op spel, drama voor de pabo Noorhoff, Groningen 2009 Onna, Jos van Laat maar zien, didactische handleiding voor beeldend onderwijs Wolters Noordhoff Seitz, Rudolf Kijkspelletjes 3-8 Intro, Nijkerk Vaan van de Els Praktische didactiek voor natuuronderwijs Coutinho, Bussum Voor en over kinderen staat in theaterzaal, kast 3 Steen, F. van der Groot Kinderboeken schrijvers boek Nederland, 2003 Saint-Exupéry, Antoine De kleine prins AdD. Donker, Rotterdam Wick, walter & Marzollo, Jean Ik zie, ik zie. Een boek vol griezels Ploegsma, Amsterdam 2008 Busser, Marianne Een vriendinnetje voor prinsje Alexander Van Holkema & Warenhof Carrot, Joe Eén minuut voor middernacht Bakermat, Mechelen, 2009 Cavendish (red) Mythologie van de gehele wereld. Geïllustreerde encyclopedie 4e druk; Alpenn a/d Rijn 1993 Klink, J.L. Bijbel - met zingen en spelen Wageningen, e druk Genechten, Gido van (G)een spook onder mijn bed Clavis Hollander, Vivian Hollander den Waar is de stift? Van Holkema&Warendorf 2010 Kuyper, Sjoerd Robin en knor Leopold, Amsterdam, 2002 Kuyper, Sjoerd Robin en knor in de winter Leopold, Amsterdam, 2001 Oldenhave, Marianne Mees Kees in de gloria stichting CPNB, 2010 Oldenhave, Marianne Mees Kees in de gloria stichting CPNB, 2010 Ploeg, Van der Elsje Papier vouwen, De geschiedenis van een cultuur Prins, Winkler kinderencyclopedie Het spectrum B.V, 2003 Eeste grote altas Deltas Reek Wouter van Kep volge Nachtpannenkoeken Leopold, Amsterdam, 2009 Riddell, Chris Mag ik bij jou in bed? Van Goor, Feesten Kesseler-van der Klauw, An De feesten van het jaar Bloemendaal, 1982 Billiet, D e.a. Sint Nicolaas van A tot Z Rotterdam, 1997 Hest, Jos van, Saskia van der Valk FeestVerhalen Bloemendaal, Gedichten Frank, Ed Kom zei de kromme weg Clavis, Hasselt, Hagen, Monique&Hans Ik zie lichtjes in je ogen Van Goor, Heylema, Mary De dromenjager De vier windstreken, Rijswijk, 2006 Roald, Dahl Gruwelijke rijmen De Fontein, 2008 Smeekes, Jan Wie knijpt de tenen van de reus? Versjeboek voor de kleuter Davidsfonds Vendel, Edward van de Super guppie EM. Querido's, Amsterdam, 2005 Vandermeeren, Hilde Later wordt ik juf Hilde Vandermeeren en Davidsfonds Uitgeverij, 2009 Vandermeeren, Hilde Later wordt ik metselaar Hilde Vandermeeren en Davidsfonds Uitgeverij, 2009 Vandermeeren, Hilde Later wordt ik dierenarts Hilde Vandermeeren en Davidsfonds Uitgeverij, 2009 Vandermeeren, Hilde Later wordt ik verkoopster Hilde Vandermeeren en Davidsfonds Uitgeverij, 2009 Hans Prakke (red) De Kneet-story.over de dood en de gladiolen van een amsterdamse professional. - inclusief c.d. Zwolle 2005 Rouwverwerking: zie doos graag aanvullen na GEBRUIK mapje met 10 protocollen en een vooorbeeld van andere school 1 witte stompkaars koffertje doos met spulletjes kaartjes om samen vragen te zoeken: sterrenkaartjes en zonnekaartjes van Daisy Luiten schrift, stiften boeken: Bos-Meeuwsen, Marja Samen verdrietig - rouwverwerking bij kinderen Zoetermeer, en Riet Fiddelaers-Jaspers Moet ik nu huilen? Rouw bij kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autismespectrum Kampen, 2007; 3e druk 2010 Essen, Ineke van Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk. Als je vader of moeder is doodgegaan Sjaloom/ Bakermat Fiddelaers-Jaspers, Riet Afscheid voor altijd Houten, 1999 Herbert, Martin Verliesverwerking en stervensbegeleiding bij kinderen Leicester, 1996 Schoots-Wilke, Heleen, Ine Spee, Riet Fiddelaer-Jaspers Als een ramp de school treft. Omgaan met calamiteiten in het onderwijs s Hertogenbosch, 2004 boeken kinderen: Baseler, Marja Over leven en dood. Een boek voor jongeren over afscheid nemen en loslaten. (met dingen om te doen) Vianen/Antwerpen, 2009 Bruna, Dick Lieve oma Pluis Amsterdam 1996 Dood is niet gewoon, over de dood van een ouder SWP 2007 Fiddelaers-Jaspers, Riet Mijn werk- en herinneringsboek Heeze, 2009 Fiddelaers-Jaspers, Riet Ik zal je nooit vergeten. Mijn boek met herinneringen. Heeze, 2012 Kalter, Marcel Waarom is iedereen zo verdrietig vandaag? Doodgaan en uitvaart uitgelegd aan kinderen. Kampen, 2012 Lee, Virginia Vlinder voor Marianne Lemniscaat, Rotterdam Rawie, Jean-Pierre Wij volgen een voor een hetzelfde pad. De mooiste rouwgedichten. Nedrland, 2003 Sipkes de Smit, Ina Nu jij niet meer bij me bent. Woorden van afscheid en troost Spee, Ine, Dorinda Roosa, Riet Fiddelaer-Jaspers Veelkleurig verdriet. Afscheid nemen in verschillende culturen s Hertogenbosch, 2000 Tulleners, Astrid dood. Mijn boek over verdriet en verder gaan 2005 Varley, Susan Derk Das blijft altijd bij ons Rotterdam, 1984 Velthuijs, Max Kikker en het vogeltje Amsterdam, 1991

AANWINSTEN PXL-bibliotheek januari - juni 2015

AANWINSTEN PXL-bibliotheek januari - juni 2015 AANWINSTEN PXL-bibliotheek januari - juni 2015 Aardrijkskunde / Biotechnologie / Techniek / Toerisme Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen/ Werkgroep CROW; Infrastructuur en bomen.

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Opvoeding en onderwijs. Aanwinsten van Anet Periode 2010/06

Opvoeding en onderwijs. Aanwinsten van Anet Periode 2010/06 Opvoeding en onderwijs. Aanwinsten van Anet Periode 200/06 Opvoeding. Onderwijs Zwiso: reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs / Greet Absillis ; Ellen Strauven ; Inge van Trier ; e.a. Antwerpen

Nadere informatie

Voorkom agressie. Dokter Prevento. Hoe help. anderen hun agressie beheersen. Wegwijs in educatief materiaal

Voorkom agressie. Dokter Prevento. Hoe help. anderen hun agressie beheersen. Wegwijs in educatief materiaal Voorkom agressie. Dokter Prevento Hoe help ik anderen hun agressie beheersen Wegwijs in educatief materiaal Inhoud Hoe Inleiding..................................................................3 Overzicht

Nadere informatie

Wanneer u kanker heeft Steun en begeleiding voor u en uw kind

Wanneer u kanker heeft Steun en begeleiding voor u en uw kind INTERNE GENEESKUNDE Wanneer u kanker heeft Steun en begeleiding voor u en uw kind Deze brochure is bedoeld als naslagwerk bij het begeleiden van uw kind(eren) wanneer ze geconfronteerd worden met kanker

Nadere informatie

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl De ouder als ervaringsdeskundige Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl Colofon Auteurs: Drs. Joos Meesters Dr. Martha van Biene Mld 29 oktober 2012 Fotografie door Joos Meesters Met

Nadere informatie

Aanbod jonge mantelzorgers

Aanbod jonge mantelzorgers Aanbod jonge mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Margit van der Meulen Utrecht, september 2008 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt

Nadere informatie

Themalijst opvoeding: thema s voor workshop, cursus of lezing

Themalijst opvoeding: thema s voor workshop, cursus of lezing Themalijst opvoeding: thema s voor workshop, cursus of lezing De meeste thema s gaan over de opvoeding van zowel kinderen als jongeren. Specifiek voor kinderen (tot 12 jaar): 5, 6, 7, 15, 24. Specifiek

Nadere informatie

AGC Glass building/ Samyn, Philippe; De Coninck, Jan. - Tielt : Lannoo Campus, 2014

AGC Glass building/ Samyn, Philippe; De Coninck, Jan. - Tielt : Lannoo Campus, 2014 AANWINSTEN 2014 Bouw / groenmanagement / technologie / wetenschappen AGC Glass building/ Samyn, Philippe; De Coninck, Jan. - Tielt : Lannoo Campus, 2014 Algemene chemie. Van atomen tot thermodynamica/

Nadere informatie

voor ouders 1 Wonderlijk gemaakt voor ouders (2012)

voor ouders 1 Wonderlijk gemaakt voor ouders (2012) voor ouders 1 Wonderlijk gemaakt voor ouders (2012) Voorwoord Aanleiding Bij seksuele vorming kunnen ouders en school elkaar uitstekend aanvullen en ondersteunen. Tijdens ouderavonden horen we vaak dat

Nadere informatie

Inventarisatie nascholingaanbod Praktijkonderwijs

Inventarisatie nascholingaanbod Praktijkonderwijs Inventarisatie nascholing Praktijkonderwijs Actis Advies drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 20 april 2012 Inhoudsopgave Deze inhoudsopgave bevat hyperlinks. Door op onderstaande titels

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Verdriet thuis en op school Ine Spee. Lieve Oma

Verdriet thuis en op school Ine Spee. Lieve Oma Verdriet thuis en op school Ine Spee Lieve Oma Ik zit bij je in de kamer Waar jouw beweegloze lichaam ligt. Ik kijk naar je en denk aan vroeger Ik zie je oude gezicht. We zijn over je aan het praten Terwijl

Nadere informatie

Ik heb iets van autisme of zo

Ik heb iets van autisme of zo Artikelen Ik heb iets van autisme of zo Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS Sandra van der Meijden, Ber van der Stegen* Kind en Adolescent Praktijk jaargang 08, nummer 4 p. 187-197 Trefwoorden:

Nadere informatie

Hoofdopdracht : wikidot

Hoofdopdracht : wikidot Hoofdopdracht : wikidot Verwerking artikel Begeleiding in en door de jungle van de puberteit. 2011-2012 KATHO Ipsoc Jennifer Haerynck 1BaTPb INHOUDSOPGAVE Onderwerpsverkenning... 5 De context van het artikel...

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

AANWINSTENLIJST MEDIATHEEK NHL HOGESCHOOL JUNI 2015

AANWINSTENLIJST MEDIATHEEK NHL HOGESCHOOL JUNI 2015 AANWINSTENLIJST MEDIATHEEK NHL HOGESCHOOL JUNI 2015 000-299 ALGEMEEN WIJSBEGEERTE GODSDIENST Journalistieke cultuur in Nederland / onder redactie van Jo Bardoel en Huub Wijfjes. - Tweede, volledige herziene

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom?

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Onderzoeksverslag binnen het themaboek Waardevol onderwijs. Alkmaar, VDT1b2 Studiegroep: Bea

Nadere informatie

Preventie en management van gedragsproblemen in de klas. Preventie

Preventie en management van gedragsproblemen in de klas. Preventie ADHD Actueel Een driemaandelijkse uitgave van Academic Pharmaceutical Productions bv jaargang 4 nr. 3 oktober 2007 Preventie en management van gedragsproblemen in de klas W.A. de Jong, docent, expertise-

Nadere informatie

PSYCHISCHE GEZONDHEID 20I0 UITGEVERIJ NIEUWEZIJDS

PSYCHISCHE GEZONDHEID 20I0 UITGEVERIJ NIEUWEZIJDS PSYCHISCHE GEZONDHEID 20I0 UITGEVERIJ EZIJDS Zelfhulp Autistisch spectrum JUDITH S. BECK Werkboek slank denken Afvallen in 6 weken met Beck s dieetoplossing Steven C. Hayes met Spencer Smith UIT JE HOOFD

Nadere informatie

voorwoord Beste ouder,

voorwoord Beste ouder, voorwoord Beste ouder, Dit is alweer de tweede editie van het Gouden Leestips Magazine. De eerste editie was zo n overweldigend succes dat de Bibliotheek nog veel meer leuke, nuttige en verrassende informatie

Nadere informatie

Zicht op speciaal onderwijs en cultuureducatie. Achtergronden, literatuur, websites en projecten

Zicht op speciaal onderwijs en cultuureducatie. Achtergronden, literatuur, websites en projecten Zicht op speciaal onderwijs en cultuureducatie Achtergronden, literatuur, websites en projecten Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2009 Inhoud Vooraf 4 Speciaal onderwijs en cultuureducatie 6 Bibliotheek

Nadere informatie

Serieus spel in de klas. De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen

Serieus spel in de klas. De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen Serieus spel in de klas De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen Serieus spel in de klas De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen inhoud Voorwoord 4 Het

Nadere informatie

Kinderen met speciale rechten

Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Omgaan met ADHD op school Miriam Baltussen Rinse Dijkstra Martijn Koekkoek Yvonne Leenders Els Loman Vereniging de Samenwerkende Landelijke

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

ZORG PRIMAIR VAKBLAD VOOR HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

ZORG PRIMAIR VAKBLAD VOOR HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS ZORG PRIMAIR VAKBLAD VOOR HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS No.1/2008 De Natuur als Leerschool Gerda Verburg Scharrelkinderen Omgevingsonderwijs Eindtermen Post HBO-cursus Natuuronderwijs Krachtige leeromgeving

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie