Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog"

Transcriptie

1 Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog Algemene verkoopinformatie, april 2014

2 Voorwoord Procedure aankoop ligt op loopafstand van het heerlijk schone en uitgestrekte Noordzeestrand. In totaal worden op deze ongeëvenaarde locatie 96 vrijstaande en moderne Duynlodges op eigen grond gerealiseerd. Het ruim opgezette park wordt omgeven door een natuurstrook die volledig opgaat in het omringende duinlandschap. Inhoudsopgave 1. De aspirant-koper kan zijn of haar interesse kenbaar maken door een Duynlodge te reserveren middels de interactieve inschrijvingsplattegrond op internet of door contact op te nemen met Arcus Resorts. 2. Na reservering van een Duynlodge wordt door Arcus Resorts contact opgenomen voor het maken van een afspraak om in een persoonlijk gesprek geïnformeerd te worden omtrent de aankoop van een Duynlodge in het project. In dit gesprek worden de verschillende mogelijkheden en condities van onder andere de aankoop, het financieringsarrangement, fiscaliteit en de beheer- en gebruiksmogelijkheden belicht. 5. Nadat de bouw gestart is zal Zeeuwse Alliantie Notarissen de koper uitnodigen om de akte van levering en eventueel de hypotheekakte op haar kantoor te laten passeren. Dit dient te geschieden niet eerder dan binnen vier weken na ondertekening van de koop-/ aannemingsovereenkomst, dan wel nadat een aanvang is genomen met de bouw van de Duynlodge. Dit afhankelijk van welk moment het laatst heeft plaatsgevonden. 6. Telkens als een termijn van de bouw van de Duynlodge gereed gekomen is ontvangt de koper een termijnnota. De termijnnota dient door de koper binnen veertien dagen na dagtekening te worden betaald. Voorwoord... 2 Procedure aankoop... 3 Gebruiksmogelijkheden... 4 Opties/inventaris... 5 Indicatie vaste en variabele kosten Na definitieve keuze wordt de koop-/aannemingsovereenkomst ter ondertekening aan de aspirant-koper aangeboden. Indien gewenst, wordt voor de aspirant-koper een financieringsvoorbehoud opgenomen. De verkoper neemt in de koop-/ aannemingsovereenkomst het voorbehoud op van een minimaal aantal verkochte Duynlodges en het verkrijgen van de onherroepelijke bouwvergunning voor dit project (indien van toepassing). Binnen veertien dagen na ondertekening van deze overeenkomst dient de koper een waarborgsom of bankgarantie te deponeren bij Zeeuwse Alliantie Notarissen te Middelburg. 7. Wanneer de Duynlodge gereed is voor het gebruik wordt deze aan de koper opgeleverd en officieel overgedragen. Voor deze oplevering ontvangt de koper tijdig een uitnodiging. Indien men zelf niet aanwezig kan of wenst te zijn kan men de oplevering middels een machtiging laten verzorgen door een bouwkundig bureau. In het geval van verhuur stelt de koper daarna de Duynlodge verhuurgereed ter beschikking aan de verhuurorganisatie. Roompot Vakanties... 8 Fiscale informatie... 9 Financiering... 9 Verzekering Disclaimer Indien de koper de Duynlodge wenst te benutten voor recreatieve verhuur dient de verhuurcategorie en het daarbij behorende inventarispakket te worden uitgekozen. Tevens zal een huurovereenkomst worden opgemaakt voor de bemiddeling via Roompot Vakanties. Nog voor de start van de bouw (indien van toepassing) zal Arcus Resorts de koper uitnodigen voor een persoonlijk gesprek hiertoe. Tevens kan de koper alsdan een keuze maken uit de aan te bieden meerwerkopties. +31 (0)

3 Gebruiksmogelijkheden Opties/inventaris zal volledig worden beheerd en verhuurd door Roompot Vakanties. Eigen gebruik Met alle individuele eigenaren worden beheerovereenkomsten gesloten voor een optimale zorg voor uw investering. Daarnaast heeft de koper de keuze uit een drietal gebruiksmogelijkheden: a. eigen recreatief gebruik b. verhuur c. combinatie van eigen gebruik/verhuur. Wanneer u uw Duynlodge wilt verhuren sluit u een verhuurovereenkomst af. Permanente bewoning is uitgesloten. De verhuurovereenkomst kent twee varianten: 1. Variabele huuropbrengst zonder eigen gebruik; 2. Variabele huuropbrengst met eigen gebruik. Roompot Vakanties verzorgt bij deze overeenkomsten de volgende werkzaamheden: het verrichten van promotionele activiteiten; het sluiten van huurovereenkomsten met gasten; de administratie van huurovereenkomsten met gasten; de inning van de huren en bijkomende kosten; de periodieke afrekening van de netto huuropbrengst; het verzorgen van aankomst en vertrek van de gast; het verrichten van klein technisch onderhoud tot aan het totaalbedrag van 50,- inclusief btw op jaarbasis. Afzonderlijke reparaties boven een bedrag van 25,- inclusief btw, arbeid en materiaal worden bij de eigenaar in rekening gebracht. Indien de Duynlodge niet het gehele jaar voor verhuur aan Roompot Vakanties ter beschikking gesteld wordt, is Roompot Service gehouden klein technisch onderhoud tot een pro rato deel van 50,- te verrichten; het trachten te verhalen van schade waarvoor de huurder verantwoordelijk is op de waarborgsom. Hieronder worden de twee varianten van de overeenkomst nader toegelicht: 1 Verhuurovereenkomst met variabele huuropbrengst en zonder eigen gebruik De Duynlodge wordt door de eigenaar het gehele kalenderjaar voor verhuur ter beschikking gesteld aan Roompot Vakanties en uitsluitend beschikbaar gehouden voor de verhuur aan derden. De eigenaar ziet het gehele kalenderjaar af van eigen gebruik van de Duynlodge. Eigen gebruik van de Duynlodge door de eigenaar is dan ook gedurende het gehele kalenderjaar, derhalve ook in het geval van leegstand van de Duynlodge, niet mogelijk en uitgesloten. 2 Verhuurovereenkomst met variabele huuropbrengst en met eigen gebruik De eigenaar kan via de eigenarenwebsite aan Roompot Service aangeven gedurende welke periode hij de accommodatie zelf wenst te gebruiken. Het maximum aantal eigen gebruik periodes wordt vastgesteld op 6 weken, buiten door Roompot Service jaarlijks te publiceren vakantieperiodes. In verband met het eigen gebruik dient de eigenaar wel rekening te houden met eventuele fiscale consequenties. Bij deze verhuurovereenkomsten met variabele opbrengst is er geen sprake van enige garantie met betrekking tot de verhuuropbrengsten. Hierbij ontvangt de eigenaar over de daadwerkelijk verhuurde periodes de netto-opbrengst. De enige correctie op deze prijzen zijn eventuele prijsacties en structurele kortingen die in bepaalde periodes verleend worden. Opties en keuken Voor de verschillende typen Duynlodges in het project Duynpark Callantsoog zijn diverse kopersopties uitgewerkt. De koper zal voor de start van de bouw worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om een keuze te maken. Alle opties en mogelijkheden zullen worden toegelicht. Na keuze van de opties worden deze in de bouw verwerkt. Sommige opties zijn uitsluitend mogelijk voor zolang de bouw van de Duynlodge dit toelaat. Verder is in de aankoop van de Duynlodge een volledige keuken opgenomen. Uitbreiding van de keuken is mogelijk. Aan de koper wordt de mogelijkheid geboden om zonder verrekening een keuze te maken uit een aantal geselecteerde kleuren welke zijn afgestemd op de inventarislijnen. Ook individuele wensen met betrekking tot de keuken zijn mogelijk. Aan de koper zullen gelijktijdig met de mogelijke opties, alle mogelijkheden omtrent de keuken worden aangeboden. Inventaris Voor het project worden exclusieve inrichtingen ontworpen. Na het ondertekenen van de koop/-aannemingsovereenkomst dient men ingeval van verhuur een keuze te maken uit de inventarispakketten. Deze pakketten zijn onlosmakelijk aan de verhuur van de Duynlodge verbonden en afhankelijk van de keuze van de verhuurcategorie. Uitgebreide informatie met betrekking tot het inventaris zal voor de start van de bouw aan de kopers ter beschikking worden gesteld. De inventarissen zijn in nauw overleg afgestemd en voldoen volledig aan de eisen van de beheerder en verhuurder. 4 5

4 Indicatie vaste en variabele kosten Voorbeeld vaste en variabele kosten Onroerendezaakbelasting (ozb) De onroerendezaakbelasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente Schagen de waarde van de Duynlodge. De hoogte van de onroerendezaakbelasting wordt ieder jaar door de gemeente vastgesteld en wordt door de gemeente bij de eigenaar geïnd. Zuiveringslasten/watersysteemheffing Het Waterschap zuivert afvalwater en zorgt voor schoon oppervlaktewater in o.a. beken, sloten en rivieren. De kosten die hiermee gepaard gaan, worden grotendeels gedekt door de zuiveringsheffing. Met de watersysteemheffing zorgt het Waterschap onder andere voor het beheer en onderhoud van sloten, dijken en gemalen maar ook het grondwaterpeil. De kosten worden door het Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vastgesteld en wordt door het Waterschap bij de eigenaar geïnd. In sommige gevallen geschiedt de inning via de beheerder. Gas, water en elektra Net als bij uw eigen huis bent u vrij om uw energieleverancier te kiezen. maakt afspraken met de leveranciers van gas, inzake de huisaansluiting en het eerste gebruik. U sluit zelf direct met de betreffende leverancier een overeenkomst af. Elektra en water worden via de beheerder van het park geleverd. De verrekening vindt plaats op basis van het werkelijke verbruik. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting bij gemiddeld gebruik. Rioolrecht Rioolrechten kunnen door de gemeente rechtstreeks worden geïnd of via de beheerder van het park. CAI/Internet Heffingen die voortvloeien uit het gebruik van het CAI - net door de eigenaren, worden doorberekend door de beheerder. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Verzekeringen U dient er rekening mee te houden dat de Duynlodge vanaf oplevering verzekerd moet zijn. Wij bieden u een arrangement hiervoor aan. De hoogte van de opstal- en inboedelverzekering zijn gebaseerd op de aanbieding van de verzekeringsmaatschappij. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Retributie (parkbijdrage) De retributie wordt door de beheerder van het park in rekening gebracht voor onder andere: afvalinzameling, onderhoud en instandhoudingskosten van straatverlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen, het onderhoud aan openbare infrastructuur enzovoort. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Huishoudelijke services Wij adviseren om alle huishoudelijke services door de beheerder van het park te laten uitvoeren. Dit omvat tuinonderhoud, raamzeemservice, reinigen daklijsten en goten, onderhoud CV-installatie, brandblusser- en rookmelderscontrole en reinigen terras inclusief algenbestrijding. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Afhankelijk van de gekozen opties (zoals sauna e.d.) kunnen extra services verleend worden. De kosten hiervan worden separaat door de verhuurder in rekening gebracht. De indicatieve kosten zijn gebaseerd op tarieven en gegevens, geldend op datum opmaak, derhalve wijzigingen voorbehouden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Waar van toepassing zijn de bedragen excl. btw. Verhuur Eigen gebruik Onroerendezaakbelasting Zuiveringslasten Watersysteemheffing Gas/water/elektra Rioolrecht CAI Verzekering Internet Retributie (parkbijdrage) Totaal lodge gerelateerde lasten Huishoudelijke services Totaal verhuur gerelateerde lasten Totaal

5 Roompot Vakanties Roompot Vakanties is al bijna 50 jaar volop in ontwikkeling. Begonnen in 1965 met een camping in Kamperland (Zeeland), behoort Roompot Vakanties nu tot de top 3 aanbieders van vakantieverblijven en campingplaatsen in geheel Nederland. Op dit moment heeft de organisatie meer dan 150 parken en campings in het verhuurbestand in binnen- en buitenland. De lopende projecten op dit moment zijn: Oplevering laatste fases van de 450 recreatievilla s Noordzee Résidence Cadzand-Bad. Ingebruikname appartementencomplex Résidence Wijngaerde in Domburg. Bouw en start verhuur Hotel Arcen. Ontwikkeling Noordzee Résidence Dishoek. Ontwikkeling en verkoop Strandpark Duynhille in Ouddorp. Start voorinschrijvingen Noordzeepark Nieuwvliet-Bad, een uniek strandpark met 360 recreatiewoningen en 100 strandhuizen. De gast heeft bij Roompot Vakanties de keuze uit een breed scala aan vakantieverblijven zoals luxe bungalows/villa s, stacaravans, chalets, white camp cottages, familievilla s, landhuizen, kampeerplaatsen, vakantietenten, appartementen en hotelkamers. Deze zijn gelegen op diverse toplocaties aan de kust of in natuurrijke (bos)gebieden in Nederland en Duitsland. Naast vakantieaanbieder is Roompot Vakanties ook een interessante partij voor beleggers. Onze expertise ligt immers in de combinatie van recreëren en beleggen. Investeren in een recreatiewoning die vervolgens weer door Roompot Vakanties wordt verhuurd, is een succesformule gebleken. Een comfortabele recreatiewoning op een toplocatie, die wordt verhuurd en beheerd door een vakantieaanbieder met jarenlange ervaring, is daarom een rendabele investering. Boekingsproces Het hoofdkantoor van Roompot Vakanties bevindt zich in Kamperland (Zeeland). Zeven dagen per week worden door onze medewerkers duizenden telefoontjes en s verwerkt! Het is 24 uur per dag mogelijk een reservering op onze website te maken. Al meer dan 50% van alle omzet wordt via onze internetsite gerealiseerd. Door middel van een overzichtelijke zoek&boek functie op de site, kan een gast een vakantieverblijf geheel naar persoonlijke voorkeur zoeken en boeken. Bijna alle boekingen worden zonder tussenkomst van medewerkers in het reserveringssysteem automatisch gecontroleerd op juistheid. Neemt u eens een kijkje op de website! Marketing Het sales- en marketingteam van Roompot Vakanties is constant op zoek naar effectieve en innovatieve manieren om gasten te werven en inspireren. Natuurlijk ligt daarbij steeds meer de nadruk op de online mogelijkheden, zoals marketing, social media en een digitaal magazine. Om (potentiële) gasten die via zoekmachines als Google zoeken naar bepaalde vakanties, parken of faciliteiten zo concreet mogelijk te informeren, worden ook constant specifieke internetpagina s ontwikkeld. Zo zijn er specifieke pagina s voor bv. zwemparadijzen, familievilla s, (huisdiervriendelijke) parken en zullen er dit jaar nog vele volgen. Ook via meer traditionele communicatiemiddelen blijven we actief. Zo lopen er diverse radio- en televisiecampagnes op nationale en regionale zenders en verspreiden we regelmatig een sfeervol vakantiemagazine en actiematige postmailings. Daarnaast zijn onze producten beschikbaar bij ongeveer 3500 touroperators en reisbureaus in Nederland en Duitsland. Fiscale informatie Bij de aankoop van een Duynlodge die door de koper voor verhuur ter beschikking wordt gesteld zijn de fiscale aspecten van groot belang. Denk onder andere aan de btw aftrekbaarheid bij aankoop, de consequenties bij eigen gebruik op het gebied van btw en inkomstenbelasting, de wijze van belastingheffing bij aankoop in privé of bedrijfsmatig en de kleine ondernemersregeling bij de (verplichte) btw aangifte. Hiervoor heeft de ontwikkelaar een samenwerkingsverband met WEA Accountants & Adviseurs te Middelburg. Deze organisatie heeft een eigen informatieblad opgesteld waarin alle belangrijke kenmerken en vragen helder worden uitgelegd. Dit informatieblad wordt separaat aan de aspirant-kopers verstrekt en wordt op aanvraag direct toegezonden. Gedurende de verkoop (ook tijdens speciale verkoopweekenden) zijn één of meer adviseurs van WEA beschikbaar om deze informatie met de aspirant-kopers door te nemen en om aanvullende vragen, al dan niet specifiek toegespitst op de persoonlijke situatie van de aspirantkoper, te beantwoorden. Voor verdere informatie kunt u terecht bij: WEA Accountants & Adviseurs De heer J.W.M. Mathijssen Fb Park Veldzigt 75, Middelburg Postbus 189, 4330 AD Middelburg Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Financiering De financiering van uw recreatiewoning op vraagt om een zorgvuldige afstemming tussen uw wensen en de financieringsmogelijkheden. Voor dit project kunnen wij u een financiering aanbieden bij Rabobank Kop van Noord-Holland. Medewerkers van Rabobank en Capital Vision kunnen u alle informatie verstrekken over de financieringsmogelijkheden en samen met u de gewenste en meest optimale financiering bepalen. Financieren is zowel mogelijk bij eigen gebruik als bij verhuur van de recreatiewoning. Bij de financiering zijn uw persoonlijke situatie en wensen van belang. Capital Vision begeleidt de financieringsaanvraag indien gewenst. De advisering en invulling van de financiering vindt plaats door Rabobank Kop van Noord-Holland. Financieringsvoorwaarden Maximum financiering 90% van de koopsom (excl. BTW en inventaris); Looptijd van de financiering maximaal 25 jaar; Tot maximaal 67% van de koopsom kan aflossingsvrij gefinancierd worden; Verstrekkingsmogelijkheden worden bepaald op basis van inkomstengegevens volgens Gedragscode Hypothecaire Financieringen en Rabobank richtlijnen. Meer informatie en aanvragen Informatie is te verkrijgen bij Capital Vision, gespecialiseerd in financieringen voor eigenaren van recreatief vastgoed. Capital Vision beschikt over een AFM vergunning o.a. voor bemiddeling in hypothecaire leningen en verzekeringen. Capital Vision informeert u over de financieringsinvulling en begeleidt indien gewenst het gehele proces van aanvraag en verstrekking. De advisering betreffende de financiering wordt verzorgd door medewerkers van Rabobank Kop van Noord-Holland. U betaalt bij het afsluiten van een hypotheek kosten voor het hypotheekadvies bij Rabobank. Wenst u meer informatie over de financieringsmogelijkheden? Neem dan contact op met: Capital Vision Tournooiveld CX Den Haag T: E: 8 9

6 Verzekering Disclaimer Capital Vision heeft een aantrekkelijke aanbieding voor de verzekering van uw Duynlodge op. Onafhankelijk intermediair Capital Vision is een onafhankelijk financieel adviesbureau gevestigd te Den Haag. Wij zijn o.a. gespecialiseerd in verzekeringen voor recreatiewoningen. Onze klanten zijn net als u eigenaren van recreatief onroerend goed. Mede op basis van onze kennis en ervaring van de recreatiemarkt, hebben wij bij diverse verzekeraars goede condities kunnen bedingen. Voor eigenaren op Roompot recreatieparken hebben wij een zeer aantrekkelijke opstal- en inboedelverzekering samengesteld via Aegon. Opstal- en inboedelverzekering De opstal- en inboedelverzekering van Aegon dekt de schade ontstaan door brand, storm of inbraak. De verzekering kenmerkt zich door: Lagere premie voor eigenaren van Roompot recreatiewoningen vanwege gunstig schadeverloop. U profiteert van onze jarenlange goede relatie met de verzekeraar en Roompot Vakanties. De premie behoort tot de gunstigste in de markt. Verhuur van de Duynlodge is toegestaan, zonder extra premie. Bij de meeste verzekeraars is verhuur niet standaard in de polis opgenomen of alleen tegen extra kosten. Huurderving is meeverzekerd. Huurderving kan ontstaan wanneer uw Duynlodge gedurende de herstelperiode niet verhuurd kan worden. De looptijd van de verzekering is 1 jaar en is daarna per maand opzegbaar. Premie De premie voor de opstalverzekering van de Duynlodge is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw Duynlodge. De premie bedraagt op jaarbasis 0,7 promille. Voor de verzekering van uw inboedel wordt gekeken naar de waarde van de inventaris. De premie bedraagt op jaarbasis 1,75 promille. Rekenvoorbeeld*: Herbouwwaarde (stel) *0,7 = 70,00 Inboedel (stel) ,- * 1,75 = 22,00 Totaal 92,00 Aanvragen Op de site van Capital Vision (www.capitalvision.nl) vindt u een aanvraagformulier dat u direct kunt invullen en verzenden. Bel Capital Vision voor meer informatie of een persoonlijke aanbieding: +31 (0) *aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Alhoewel deze brochure algemene verkoopinformatie Duynpark Callantsoog met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles in het werk is gesteld door om er voor te zorgen dat de informatie actueel en accuraat is, is het toch mogelijk dat de brochure onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van overheidswege ten aanzien van deze informatie. geeft geen garanties over de juistheid en volledigheid van de in de brochure opgenomen informatie. Verder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie in deze brochure. Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in deze brochure is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de woningen. Het zijn geen bindende tekeningen en foto s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het eigendomsrecht van namen, afbeeldingen, logo s en foto s berust bij. behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen in de brochure en deze disclaimer aan te brengen. Een project van: Verkoop: Interieur & inrichting: +31 (0) Rijkswaterstaat - Joop van Houdt

7

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen?

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen? Inhoudsopgave IDM maakt het mogelijk Waarom deze folder? IDM op internet Lenen op maat doet u bij IDM Bank 1. Doorlopend Krediet Doorlopend Hypotheek Krediet IDM BankPas 2. Persoonlijke Lening 3. Huurkoop

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Acuut huren: een veilig gevoel p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren op Internet p. 5 Acuut huren : de procedure in het kort p. 6 Q

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mussche Assurantie Kantoor besteed veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook streven wij naar volledige transparantie met betrekking tot de diensten die wij

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN Koopsom 239.000,= v.o.n. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Nieuw te realiseren sfeervol 3-kamerappartement op geliefde locatie in de wijk Hees. Winkels, cultuur en het centrum van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie