Er is geen verandering zonder respect voor het bestaande! Leergang Docent en Coachen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er is geen verandering zonder respect voor het bestaande! Leergang Docent en Coachen"

Transcriptie

1 Er is geen verandering zonder respect voor het bestaande! Leergang en

2 Coachingsleergang uniek voor docenten Daalman Training, Advies Organisatieontwikkeling B.V. is in onderwijsland een vooruitstrevende organisatie. Sinds 2004 o.a. werkzaam in het onderwijs vanuit haar visie Aansprekend Leren waarbij ieder mens verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en medeverantwoordelijk is voor zijn omgeving én dat ieder mens uniek is en potentieel heeft. DTAO B.V. ziet het als haar bijdrage dit potentieel maximaal tot ontwikkeling te brengen. Het inrichten van een inspirerend onderwijsklimaat waarbinnen leerlingen maximaal gestimuleerd worden tot zelfontplooiing vormt hierbij een belangrijke taak. Het is daarom onze wens dat docenten in het de leerlingen, vanaf de aanvang van hun schoolloopbaan, op coachende wijze begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfbewustzijn en zelfverantwoordelijkheid, met als doel dit in een zo vroeg mogelijk stadium te realiseren. Om de docenten hierbij te ondersteunen bieden wij de mogelijkheid voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onderdeel hiervan is de leergang. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. William Butler Yeats Deze leergang spitst zich toe op het op inspirerende en uitdagende wijze coachen van leerlingen. Tijdens deze 1e leergang maak je kennis met de kunst van het coachen, de coachingsfilosofie van DTAO B.V., uitgewerkt in een uitdagend en inspirerend coachingsmodel. Verschillende te behandelen thema s in de leergang zijn voortgekomen uit vragen en behoeften van collega s uit voorafgaande trainingsgroepen en verrijken en versterken jouw coachende aanpak. Een geringe greep uit de commentaren van collega s die u zijn voorafgegaan: Hè, hè wat een last is er van mijn schouders gevallen nu ik de verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk bij de leerling kan laten, geeft mij dit gelegenheid toe te komen aan meerdere belangrijke zaken. Ik heb door volharding in mijn coachende aanpak het meisje zodanig weten te bereiken dat ze zelf heeft ingezien dat geweld niets oplost! Zij vervult nu een geheel andere rol in de klas en is volledig opgebloeid. Nadat ik met 3 vrijwilligers uit de klas bewust op coachende wijze hun plannen voor het komende schooljaar had besproken zijn er meerdere leerlingen uit zichzelf bij mij gekomen met de vraag: Mag ik ook zo n gesprek met u hebben?. Vroeger zou ik op een dergelijke situatie leeglopen maar juist het situationeel coachen geeft mij inzicht in mijn eigen aanpak en effectiviteit in meerdere situaties, waardoor deze mij zelfs energie opleveren.

3 Algemeen Werkwijze De leergang kenmerkt zich door een hoog praktisch gehalte. Binnen de leergang nemen (coachings)situaties uit de eigen dagelijkse onderwijspraktijk een centrale plek in. De eigen casuïstiek vormt hierbij het uitgangspunt. Je werkt met een Persoonlijk Leer Plan. Je oefent intensief en door het verwerven van gerichte feedback van collega coaches, trainers en acteurs ontstaan nieuwe inzichten waardoor jouw eigen effectiviteit toeneemt. Het werken met verschillende specialisten (trainers) en (enter)trainers vergroot de diversiteit aan trainingsstijlen en werkvormen. Vormgeving en opbouw De in deze leergang aangereikte coachingsgereedschappen vormen inspiratie voor jou als coachende docent. De werkvormen dagen je uit, zijn gevarieerd, inspirerend en soms verrassend. Voorafgaand aan de leergang vindt er een intakegesprek plaats. In dit gesprek komen we dan de door jou gewenste ontwikkeling overeen. I have not failed. I ve just found ways that won t work. De opbouw is modulair. Er wordt gewerkt in 5 modules van in totaal 6 dagen. Tussenliggend zijn er diverse momenten van integratie en borging, waaronder: Individuele opdrachten Persoonlijke coaching door een ervaren coach Intercollegiale consultatie door intervisie Desgewenst kunnen on the job-observaties onderdeel uitmaken van het ontwikkelproces. Thomas A. Edison

4 Module I Leergang Module I. Ontwikkelingsgericht coachen in het onderwijs (2 dagen) Hoe fijn is het om tussen jou en je leerlingen creërende energie te ervaren! Van reactie naar creatie! Het lijkt een flauw spel met de volgorde van de letters. Het wordt echter een enthousiasmerende realiteit van de docent en de leerlingen. Kennismaken met de kunst van het coachen, de coachingsfilosofie van DTAO B.V., uitgewerkt in een uitdagend en inspirerend coachingsmodel. Dit samen vormen de belangrijkste ingrediënten om op volwaardige wijze met je leerlingen een vrijwel onontkoombaar ontwikkelingsproces aan te gaan. Ontwikkelingsgericht coachen gaat over het creëren van een uitnodiging voor leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor de vormgeving aan het eigen leerproces! Uitgangspunt vormen gewenste doelen, te ontwikkelen kwaliteiten en mogelijkheden die vanuit de leerling worden bepaald. Creativity is intelligence having fun Albert Einstein Je enthousiasme voor de eigen rol neemt, zo mogelijk, nog meer toe door het inzicht in de extra mogelijkheden die je tot je beschikking krijgt voor het ontwikkelen van de leerlingen. Je ervaart de creërende energie van het ontwikkelingsgericht coachen Je bent in staat met de ontwikkelingsgerichte coachingsstijl te differentiëren in aansluiting op het ontwikkelingsniveau van de leerling. Je kunt onderscheid maken tussen de effecten van verschillende coachingsstijlen en deze situationeel effectief inzetten. Je bent in staat een enthousiasmerend ontwikkelingsproces voor de leerlingen en jezelf vorm te geven met daarbinnen een appel op verantwoordelijkheid en zelfsturing. Maatschappijvisie (bij in company: Visie, Strategie Kwalitatieve Personeelsontwikkeling binnen de..school, opening Leergang door schoolleiding) Talentontwikkeling Bewustzijn en verantwoordelijkheid als pijlers onder het leerproces Coachingsmodel en filosofie Situationeel coachen: differentiëren en afstemmen op het ontwikkelingsniveau van de leerling Creëren van een stimulerend en succesvol ontwikkelingsproces voor de leerling Profiel docent als coach Stimuleren van zelfsturing en motivatie Ontwikkelen binnen de eigen Circle of Influence, de opmaak van het concept Persoonlijk Leer Plan Praktijkopdracht Tussen module I en II wordt een praktijkopdracht uitgevoerd. Deze opdracht bestaat uit: Het voeren van een coachingsgesprek met minimaal 1 leerling; Het aangaan van een coachingsgesprek met een (interne) coach het afronden van het Persoonlijk Leer Plan

5 Module II Leergang Module II. De praktijk van de coach (1 dag) Het Practicum - als dynamische werkvorm - biedt je een speelveld waarop je uitbundig kunt oefenen in situaties waarin jouw effectiviteit nog niet de gewenste is. Op dit speelveld ontmoet je o.a. acteurs als levend leermiddel. Je krijgt hierbij persoonlijk de gelegenheid om jouw eigen vraagstukken in te brengen, te regisseren en uit te spelen. Stap aan boord van de flight simulator en oefen uitbundig, crashen heeft in dit geval slechts tot gevolgd dat je je eigen inzichten in de meest effectieve aanpak verruimt. Intercollegiale consultatie en uitwisseling van ervaringen bieden inzicht in nieuwe mogelijkheden en verrijken het palet aan interventiemogelijkheden. Je verwerft professionele reflectie en consultatie. Je scherpt je eigen vaardigheden aan in situaties waarin je tot nu toe blokkeert. Je wordt getraind in verschillende gedragsstijlen waardoor jouw effectiviteit in het omgaan met voor jou lastige situaties toeneemt. Je vertrouwen in de eigen professionaliteit neemt toe. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal Henry Ford Intercollegiale uitwisseling van de ervaringen en lessen rondom de praktijkopdracht (inclusief conclusies en aanbevelingen) Verzamelen casuïstiek en regisseren situaties Kennismaking met trainingsacteur via het hoefijzermodel. Practicum Communicatie- en gedragsstijlen Versterken van het coachingsmodel Gesuperviseerde Intervisie als leermiddel (1/2 dag) Tussen module II en III vindt onder supervisie de opstart van intervisie plaats. De door ons gehanteerde methode is De Incidentmethode op Socratische wijze. Dit proces zal gedurende de leergang tussen alle vervolgmodules plaatsvinden. Afhankelijk van de vaardigheid van de deelnemers kan na overleg met de deelnemers of opdrachtgever hierin de supervisie komen te vervallen. Deze leervorm wordt vooral aanbevolen voor in company trajecten waarbij binnen de school een gemeenschappelijke visie en aanpak rondom het ontwikkelen en coachen van leerlingen het doel vormt.

6 Module III Leergang Module III. Geweldloze Communicatie (1 dag) Samenwerken aan projecten biedt zo veel meer kansen dan een inhoudelijk resultaat. Juist het kunnen omgaan met de samenwerkingsdynamiek verrijkt leerlingen en bereidt hen voor op de volgende stap in de maatschappelijke context. Het werken in projectgroepjes is dan ook aan de orde van de dag. Ook de voortgang van de ontwikkeling van je leerlingen in samenwerking met hun thuissituatie kun je zien als een project waarin sprake is van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen de school, de leerling en de ouders. Maar ja hoe krijg je als docent de leerlingen en/of ouders zodanig in beweging dat er sprake is van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en een evenwichtige bijdrage? "Vertel me en ik luister; Laat me zien en ik kijk; Laat het me beleven en ik leer." Lao Tzu Je krijgt inzicht in de wijze waarop je de wil tot samenwerken kunt bevorderen door het enthousiasme van leerlingen in samenwerkingsprojecten te vergroten Je krijgt inzicht in hoe de complementaire talenten van leerlingen te benutten en synergie in samenwerking te creëren Je leert het op coachende wijze begeleiden van groepjes leerlingen Je leert op welke wijze je via de leerling de ouderlijke verantwoordelijkheid kunt laten toenemen door het op gang brengen van het gesprek tussen de leerling en de ouder(s) Je leert het creëren van een realistisch perspectief bij ouders over de verantwoordelijkheden van de school, de leerling en de ouders Intercollegiale uitwisseling van de ervaringen en lessen Het op coachende wijze begeleiden van groepjes leerlingen en/of collega s Het stimuleren van ouderlijke verantwoordelijkheid door het op coachende wijze voeren van oudergesprekken (Gesuperviseerde) Intervisie als leermiddel (1/2 dag)

7 Module IV Creativity is intelligence having fun AlbertEinstein Leergang Module IV. van groepjes en coachende oudergesprekken (1 dag) Als ik iets echt vanuit mezelf wil doen, dan gaat het niet over goed of fout, dan gaat het over mijn behoefte. Goed en fout, zijn oordelen en daarmee onderdeel van de spiraal van geweld. Daarmee leggen we anderen onze normen op. Marshall Rosenberg Je wilt effectief en soepel omgaan met je leerlingen en collega s. Een taal leren, waarmee je lastige situaties in ieders voordeel ombuigt. Verder komen in je relaties, loskomen van straffen en belonen. Geweldloze Communicatie vormt een belangrijke stap om de kwaliteit van je leven en werk te verhogen door vaardiger te communiceren. Je leert oordeelsvrij waarnemen Je hoort de diepere betekenis achter verwijten Je krijgt inzicht in het ontstaan van gevoelens bij jezelf en bij anderen Je leert gevoelens en behoeften van jezelf en van anderen te verwoorden Je vindt ruimte voor het beïnvloeden van het verloop van gesprekken Je leert op uitnodigende wijze gevoelens en behoeften te vertalen in verzoeken Je leert een verbale geweldsspiraal met leerlingen en/of collega s te voorkomen of doorbreken. Aan de hand van een voor jou belangrijke en concrete casus doorloop je het model van Geweldloze Communicatie. Waarnemen, gevoel, behoefte en verzoek. Je ontdekt wat er werkelijk leeft bij jezelf en de ander, zonder oordelen. Empathie, in en buiten jezelf. De macht om je emoties te bepalen en het verschil tussen: kiezen moeten, waarnemen interpreteren en verzoeken doen versus eisen of wensen. Rosenberg s Geweldloze Communicatie. Wat is het en wat kan het voor mij betekenen? Hoe voorkom ik een geweldsspiraal Oordeelsvrij waarnemen vs interpreteren De kracht van de betekenis Gevoelens en quasigevoelens, het verwerven van invloed bij mezelf en de ander Hoe geef ik inhoud aan mijn behoefte en mijn wensen (Gesuperviseerde) Intervisie als leermiddel (1/2 dag)

8 Module V Leergang Module V. Bij stagnatie, de provocatie? (1 dag) Dynamische en interactieve training doorspekt met humor. Een verrassende vorm van coachen ter completering van het arsenaal aan coachende interventies. De provocatieve aanpak is een integere cocktail van humor, warmte, uitdaging en verrassing. Ineens roept de leerling dat hij het wél kan en dat hij het écht gaat doen. Het provocatieve principe in actie is: Als je wilt dat de ezel vooruit gaat, trek hem dan aan zijn staart! Grondlegger van het provocatief coachen is de Amerikaanse psychotherapeut Frank Farrely. Hij ontwikkelde de methode nadat bleek dat hij zeer succesvol was als hij zijn klanten precies vertelde wat er in hem opkwam. Juist ook negatieve, grappige of directe dingen. Wie stilstaat bij zijn groei, staat niet stil maar groeit. Je leert het vanuit warmte en liefde voor de leerling kunnen toepassen van meerdere provocatieve interventies zoals: - het creëren van verwarring - The Farrely Factor het wipwappen - de da s toch prachtig!? Matrix Het integreren van de provocatieve principes in het coachingsproces met de leerlingen. Verwarrend kennismaken als losmaker Provocatieve Coaching in een notendop Ontstaan en de waarde van Provocatieve Coaching Oefening in integratie van warmte, humor en uitdaging De Farrely Factoren Oefening Da s toch prachtig! Demonstratie PC Oefening wipwappen Certificering Na succesvolle afronding van de leergang vindt er een verrassende en feestelijke bijeenkomst plaats waarbij de certificaten aan de deelnemers worden uitgereikt. Dit in het bijzijn van schoolleiding en trainers.

9 Interesse? Contact Voortgang Kort na de leergang vindt er een gesprek plaats tussen de deelnemer, de schoolleiding en een vertegenwoordiger van DTAO B.V. Onderwerpen worden afgestemd op de behoefte van de desbetreffende deelnemers en schoolleiding. O.a. is onderwerp van gesprek de voortgang van de ontwikkeling van de docent en de evaluatie van het Leer Plan. Koppeling aan de vigerende ontwikkelingscyclus binnen de school is een optie. Investering docenten gedurende 1 schooljaar Tijsinvestering: een intakegesprek van ca.1 uur. 6 trainingsdagen van uur tot uur, praktijkopdrachten (min. ca. 4 uur) 3 Intervisiebijeenkomsten van ½ dag, een persoonlijk coachingsgesprek (ca. 2,5 uur) de bijzondere en feestelijke bijeenkomst tijdens het uitreiken van de certificaten (ca. 2 uur) bij succesvolle afronding van de leergang. In geld bedraagt de investering. 2375,-, inclusief ktf en lunches. Life is what happens to you while you're busy making other plans John Lennon Maatwerk Naar behoefte is het uiteraard mogelijk om bij in company trajecten, in afstemming op de wensen van de school de leergang zowel in tijd als in onderwerp, maatwerk vorm te geven. Graag maken wij hierover een afspraak waarin de behoeften en wensen van de school het uitgangspunt vormen voor onze verkenning! Wieger Daalman (voorkeur) Kantoor Thea van Egmond Interesse? Op onze website bestaat de mogelijkheid de beschrijving van de leergang te downloaden. Deze download vind je op de volgende webpagina.

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Neem je leven in eigen hand

Neem je leven in eigen hand NLP & Communicatie NLP Practitioner & meer... - 22 november 2013 Neem je leven in eigen hand Herken je jezelf? Je vraagt je af of je je talenten wel genoeg kent en inzet. Je wilt meer uit jezelf halen

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP'

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' 17 februari 2010 Projectnummer: 09/510 Drs. D.A.G. (Dionne) Arts Drs. E.E.M. (Erica)

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP De NLP practitioner opleiding. De inhoud: Zoals in de folder te lezen is komen alle NLP onderdelen uitgebreid aan bod. We hanteren een drie-staps leermodel: 1 2 3 De basis van NLP De vaardigheden van NLP

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie