Conferentie aanbod voorjaar Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conferentie aanbod voorjaar 2012. Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging"

Transcriptie

1 Conferentie aanbod voorjaar 2012 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging

2 November 2011 Vormgeving: Grafische Dienst Audiovisuele Dienst Defensie Den Haag 2

3 Themaconferenties januari t/m juni 2012 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging biedt conferenties aan voor al het Defensiepersoneel (militairen en burgermedewerkers). Deze worden gegeven door veertien geestelijk verzorgers, die afkomstig zijn uit alle krijgsmachtdelen en die een rooms-katholieke, protestantse of humanistische identiteit hebben. Op deze themaconferenties kan individueel worden ingetekend. Sommige kunnen echter ook door bestaande Defensie-onderdelen, groepen en teams gevolgd worden. Bovendien kunnen er maatwerkconferenties ontworpen worden wanneer er specifieke behoeftes of wensen zijn. Hierover kunt u contact opnemen met Beukbergen om inhoud en data nader te bepalen. Alle conferenties beginnen om uur, tenzij anders aangegeven. Eéndaagse conferenties zijn altijd inclusief lunch en diner. De meerdaagse conferenties zijn inclusief maaltijden en overnachtingen. De conferenties eindigen aan het einde van de middag, tenzij anders aangegeven. We wijzen u erop dat de belangstelling voor de activiteiten op Beukbergen onverminderd groot is, zodat het soms kan gebeuren dat u op een wachtlijst geplaatst wordt of dat er geen plaats meer is. Wij vragen uw begrip daarvoor. Als militair of burgermedewerker bij Defensie heeft u het recht om jaarlijks een conferentie naar keuze bij te wonen, uiteraard indien de dienst het toelaat. Zie hiertoe AMAR, artikel 85, lid 1j, en BARD, artikel 45, lid 1. Op Beukbergen zijn geestelijk verzorgers beschikbaar die een licentie hebben op het gebied van DISC, Interventiekunde (denkadviseren), Mediation, Mindfulness en NLP. Op aanvraag kunnen zij ingezet worden voor deskundige begeleiding. Meer informatie kunt u vinden op of op het bureau Geestelijke Verzorging van uw onderdeel. Aanmelden kan bij Sjoeke Oude Munnink, tel U kunt ook en: mindef.nl 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bezielend Leidinggeven 6 Communiceren en Waarderen 6 De kunst van het ontstroeven 7 Dienend-leiderschap 7 Druk, druk, druk! Omgaan met werkstress 8 Geweldloze Communicatie 8 Gezocht: Strijders (m/v) omgaan met 9 een persoonlijke crisis Helpt geloof in moeilijke situaties? 10 Humanitair Oorlogsrecht 10 Introductie Militaire Motorbedevaart Lourdes 11 Ken uzelf en begrijp de ander 11 Levenskunst 12 Levensoriëntatie met NLP modellen 12 LHBT conferentie 13 Mindfulness 13 Omgaan met ziekte en sterven 14 Ontslag en dan? 14 Respectvol Samenwerken 15 Pelgrimage Santiago de Compostela 16 Socratisch Gesprek 16 Timemanagement een kwestie van tijd? 17 Vergaderlocatie voor groepen vanuit Defensie 19 5

6 Bezielend Leidinggeven Data: 6 t/m 8 februari Begeleiding: aalmoezenier Bart van Dijk Inschrijving t/m: 23 januari Doelgroep: militairen en burgers die leiding geven. Bezielde leiders weten hun bronnen van inspiratie te vinden en inspireren op natuurlijke wijze hun medewerk(st)ers. Deze training helpt je om deze bronnen (weer) op te sporen. Je legt weer verbinding met je kernkwaliteiten en leert niet oordelend met je valkuilen om te gaan. Deze training is niet de zoveelste tool die je van buitenaf krijgt aangereikt. Aan de hand van korte inleidingen en concrete oefeningen onderzoek je jouw wijze van leidinggeven en jouw volgende ontwikkelingsstap naar kracht en vertrouwen. Waar zit jouw bezieling en hoe kun je die op jouw manier vormgeven? Hoe kijken medewerk(st)ers naar jou? Waarmee win je geloofwaardigheid en motivatie bij de mensen aan wie jij leiding geeft? Communiceren en Waarderen Data: 26 t/m 27 januari en 19 t/m 20 maart Begeleiding: aalmoezenier Ger Wildering Inschrijven: 2 weken voor aanvang Soms lopen gesprekken tussen jou en een collega ongemakkelijk. Je ervaart weerstand, bij jezelf, bij de ander en je krijgt dat niet goed opgelost. Deze conferentie is erop gericht om inzicht te krijgen in dit soort situaties. Wat speelt er? Hierbij gaat het dan met name om de vraag: Wie ben jij binnen communicatie? We richten ons op vergroting van je zelfinzicht door bewustwording van je eigen communicatiepatronen. Je brengt als deelnemer je eigen casuïstiek in. Je bewuster worden van wie jij bent binnen communicatie kan een gunstig effect hebben op de wijze waarop je jezelf en de ander beleeft en waardeert. Het kan gunstige gevolgen hebben voor de effectiviteit van gesprekken in je directe omgeving. Deze bijeenkomst is bestemd voor eenieder die zijn/haar zelfinzicht wenst te vergroten en daardoor communicatie wil verbeteren. 6

7 De kunst van het ontstroeven Datum: 9 februari Begeleiding: dominee Ruurd van der Weg Bijzonderheden: ééndaagse conferentie van 10 tot 19 uur (inclusief diner) Inschrijven t/m: 26 januari Ons brein is een handige denkpatronenmaker, want dan hoef je niet steeds een nieuwe afweging te maken en kun je vertrouwen op de automatische piloot. Maar soms is het beter om lòs van vaste patronen te komen, bijvoorbeeld wanneer er iets onverwachts gebeurt. Dat is lastig, want die patronen zijn vaak vastgeroest, die zitten in de weg. En onder patronen gaan diepliggende overtuigingen en ideaalbeelden schuil: ja maar, dat hoort toch zo of natuurlijk moet je dat zo doen. Daardoor worden onze waarnemingen gekleurd en zien we sommige dingen al snel als een probleem. Maar problemen bestaan niet, die maken we zelf, doordat wat we waarnemen niet klopt met onze denkpatronen. En dan loopt het allemaal stroef. Deze ééndaagse conferentie is glijmiddel voor de geest.je maakt kennis met de kunst van het ontstroeven. Hoe kun je uit de cirkelgang van vaste denkpatronen ontsnappen? Hoe kun je de werkelijkheid open en onbevangen tegemoet treden? Dat leeft een stuk soepeler. Dienend-leiderschap Data: 22 t/m 23 maart Begeleiding: dominee Klaas Henk Ubels Inschrijven t/m: 8 maart Ook bij defensie is de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor het gedachtegoed van dienend-leiderschap (DL). DL houdt in dat het dienen van de ander, namelijk het welzijn en de ontplooiing van de collega s, de basis is voor een succesrijke en betekenisvolle samenwerking. Dienen en leiden gaan hierbij hand in hand. Daartoe dien je allereerst als leidinggevende zelf aandacht te besteden aan je eigen, persoonlijke ontwikkeling. Juist in de krijgsmacht is het van belang dat mensen niet alleen goed getrainde militairen worden, maar dat zij ook zichzelf kunnen ontwikkelen en de kans krijgen om te worden wie ze in essentie zijn. Tijdens de conferentie maak je nader kennis met de achtergrond en de uitgangspunten van DL. Verder wordt aandacht besteed aan de basishouding om tot verdere zelfontwikkeling te komen met aspecten als: persoonlijke waarden, authenticiteit, idealisme, (her)ontdekken van je missie en diepgang. De conferentie is bedoeld voor iedereen die er belangstelling voor heeft. 7

8 Druk, druk, druk! Training omgaan met werkstress Data: 21 t/m 22 juni Begeleiding: aalmoezenier Gert Jan van Dierendonck Inschrijven t/m: 7 juni Training omgaan met werkstress. Voel je je al een tijdje moe en verdwijnt de lol in je werk? Ervaar je spanning? Misschien vraag je je af: Hoe roep ik in mijzelf spanning op en waar liggen oorzaken in de werksituatie? Is de spanning die ik ervaar nog gezond? Hoe verminder ik de spanning in mijn lijf, in mijzelf en met mijn collega s? Deze tweedaagse training (max. 8 mensen) helpt je deze en andere vragen te beantwoorden. Je maakt voor jezelf een concreet stappenplan waarmee je verbeteringen in je werksituatie kunt aanbrengen. Je leert onnodige spanning die je in jezelf oproept herkennen en verminderen. Je gaat je beter voelen door realistisch te leren denken. Je onderzoekt ook je visie op leven en werken, omdat bijstelling hiervan nodig kan zijn om beter in je vel te zitten. Mogelijk leidt dit tot een nieuwe verhouding van aandacht voor je werk, voor jezelf en je relatie(s). Geweldloze Communicatie Data: 23 mei t/m 24 mei Begeleiding: dominee Ruurd van der Weg en raadsvrouw Karen Joachim Inschrijven t/m: 10 mei Geweldloze Communicatie is - kort gezegd - een proces om te komen tot contact en actie vanuit mededogen. Geweldloze Communicatie (GC) wil ons richten op onze gevoelens en behoeften, in plaats van op spreken dat ontmenselijkt, mensen in hokjes plaatst en overkomt als eisend en veroordelend. Zulk spreken doet mensen letterlijk en figuurlijk geweld aan. GC is het gedachtegoed van klinisch psycholoog Marshall B. Rosenberg, die hiermee al in 1963 begonnen is op scholen, in gevangenissen en bij overheidsinstellingen. GC is een methode om jezelf te bevrijden van negatieve ervaringen uit het verleden, om denkpatronen te doorbreken die leiden tot onenigheid, woede en depressies, om conflicten vreedzaam op te lossen, en om relaties te ontwikkelen op basis van respect, mededogen en samenwerking. Deze conferentie is een eerste kennismaking met GC. Daarbij gaan we oefenen met thema s als: Waarnemen zonder oordelen, Gevoelens herkennen en uiten, Met empathie ontvangen, Compassievol contact maken met jezelf, Boosheid ten volle uiten, Krachtdadig ingrijpen om te beschermen. N.B. Deze conferentie is niet bedoeld als therapie. 8

9 Gezocht: Strijders (m/v) Training in het omgaan met een persoonlijke crisis Data: 15 t/m 16 maart, 12 t/m 13 april, 10 t/m 11 mei Begeleiding: Janna van Baalen, Psychosynthese begeleider en coach. Ger Wildering, aalmoezenier en coach vanuit NLP en Intuïtie. Inschrijven t/m: 1 maart Veel mensen krijgen in hun leven te maken met verlies. Verlies van werk, van een partner, van een vertrouwd zelfbeeld of van een ledemaat. Het verwerken van dit verlies vertoont overeenkomst met wat sommige veteranen meemaken. Bij scheiding, ontslag of een gehavende terugkeer uit oorlogsgebied: je komt jezelf tegen in een situatie waarin het oude en vertrouwde niet meer werkt. Je moet een nieuwe weg zien te vinden: een andere partner, een nieuwe baan, of een veranderde thuissituatie. Die weg gaat vrijwel altijd gepaard met valse startmomenten en frustraties. In driemaal twee dagen, verspreid over drie maanden, gaan we met maximaal 12 cursisten en 2 begeleiders op ontdekkingstocht. We doen dit aan de hand van ervaringsgerichte werkvormen. Je onderzoekt, interpreteert en ontgint je eigen ervaringen. We doen dit in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Voorafgaand aan de training hebben wij als begeleiders een kennismakingsgesprek met jou. We tasten af wat we van elkaar kunnen verwachten. En of jij op het juiste punt zit om deze training te volgen. Daarna besluiten jij en de begeleiders of je gaat deelnemen. De training Gezocht: Strijders (m/v) laat je zien dat deze frustraties erbij horen. Ze vormen de overgang naar een nieuw leven. Dit heet transitie. Het is een overgangsfase: de strijd met je frustraties en wanhoop brengt je uiteindelijk dichter bij het begin van een vernieuwd en zinvol leven. 9

10 Helpt geloof in moeilijke levenssituaties of juist niet? Data: 19 t/m 20 maart Begeleiders: dominee John van Eenennaam en dominee Henk Fonteijn Inschrijven t/m: 5 maart Elk mens zoekt zich een weg om te reageren op moeilijke levenssituaties. In de psychologie heet dat coping. Kan geloof daar bij helpen? Speelt God een rol of kan God een rol spelen als een mens heeft te lijden? Lijden vraagt om verwerking en is God in die verhouding van betekenis of niet? Brengt lijden dicht bij God of juist ver(der) van God af? Kun je het kwade of het lijden in relatie brengen met God? Vele denkbeelden of overtuigingen zijn er mogelijk. Er zijn vele soorten (on)geloven op dat ene kussen van defensie. We bespreken Auschwitz als representant van een door de mens bedacht kwaad om systematisch miljoenen mensen te vermoorden. Hadden mensen in de kampen iets aan hun geloof? Aan de hand van authentieke documenten proberen we ons in te leven. In de theologie kwam het denken na Auschwitz op gang. Helpen die oriëntaties ons verder? We spiegelen een en ander aan onze eigen positie. Kan ik (nog) ergens in geloven? Of geloof ik juist nergens meer in? Zou ik graag (nog) wel iets of veel willen geloven? Of ben ik overtuigd (on)gelovig? Deze conferentie is bedoeld voor mensen die: - nieuwsgierig zijn naar hoe geloof kan werken - authentiek in het leven willen staan - naar een voormalig concentratiekamp zijn geweest of willen gaan 10 Humanitair Oorlogsrecht Data: 26 t/m 27 april Begeleiding: Jan Peter van Bruggen Inschrijven t/m: 6 april Nederlandse militairen worden steeds vaker ingezet bij vredesoperaties. Militairen worden hierbij regelmatig geconfronteerd met gevaar en geweld. Dit kan vragen oproepen als: Mag dit zomaar? Hoe is dit geregeld in het internationaal recht? Hoe moet ik volgens de regels handelen, en volgens welke regels? Waar ligt de grens? Maar ook roept het vragen op als: Wat doet de oorlog met mij en hoe sta ik erin? Waar ligt mijn eigen (ethische) grens? Aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek en eigen ervaringen willen we zowel inzicht krijgen in het internationaal recht, als ook in onze eigen opvattingen en besluitvorming. Kortom, in deze conferentie willen we ons bezig houden met de vraag hoe we denken over oorlog vanuit een juridisch en ethisch oogpunt.

11 Conferentie introductie Militaire Motorbedevaart naar Lourdes 2012 Datum: 25 januari Begeleiding: aalmoezenier Jan Wolters Inschrijven t/m: 12 januari Na de Tweede Wereldoorlog besloten Franse en Duitse aalmoezeniers een keer per jaar elkaar in Lourdes te ontmoeten. Om nooit weer in de verschrikkingen van een Europese oorlog te geraken wilde men elkaar beter leren kennen. Dat voorbeeld van toen heeft grote navolging gekregen: tegenwoordig komen meer dan militairen uit tientallen landen in de meimaand naar Lourdes. Sinds een aantal jaren kunnen militairen, Defensie medewerkers en veteranen ook per motor naar Lourdes reizen. Op 25 januari is er voorlichting hierover. Er wordt dan verteld over de geschiedenis van de Nederlandse Militaire Motorbedevaart alsmede hoe zwaar deze bedevaart moet worden ingeschat. Ook zullen militairen die al eerder de bedevaart hebben gereden iets vertellen over hun belevenissen. De Militaire Motorbedevaart naar Lourdes valt dit jaar op 7 tot en met 17 mei. Ken uzelf en begrijp de ander Data: 5 maart t/m 6 maart Begeleiding: dominee Ruurd van der Weg Inschrijven t/m: 21 februari Zichzelf begrijpen: is dat een ontdekking of een creatie? (citaat uit het boek Nachttrein naar Lissabon ). Wat voor antwoord je ook geeft op deze vraag, als je jezelf wilt leren kennen en de ander beter wilt begrijpen, dan is deze conferentie iets voor jou. Met behulp van het DISC Gedragsprofiel krijg je meer zicht op het gedrag van jezelf en van anderen. Door middel van het Kernkwadrant krijg je meer inzicht in je kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen.verder wordt je met behulp van verfrissende werkvormen (zoals het zelfportret van Proust ) aan het denken gezet over je eigen identiteit. Door stil te staan bij je zelfbeeld en door de feedback van de andere deelnemers kun je veel over jezelf ontdekken. Dit alles in een veilige en vertrouwelijke sfeer. Ken uzelf stond er gegrift op het front van de tempel van Apollo in Delphi. De oude Grieken beschouwden het zichzelf kennen als het hoogst bereikbare èn moeilijkste wat mensen konden bereiken. Tijdens deze tweedaagse gaan we het proberen. Ook voor teambuildingssessies is deze conferentie heel geschikt. Voor vragen: Vlootaalmoezenier Jan Wolters ( ) 11

12 Levenskunst Data: 12 t/m 13 april Begeleiding: raadsvrouw Marlies Joosten Inschrijven t/m: 29 maart Als mens leef je vaak min of meer vanzelfsprekend. Soms sta je even stil en vraag jij je af: Is dit nu wat ik wil? Klopt wat ik aan het doen ben, klopt het met wat ik belangrijk vind? Ben ik ergens ingerold of heb ik er bewust voor gekozen? en als dat niet zo is, hoe kom ik erachter wat ik echt belangrijk vind? Als U zich deze vragen stelt, is het interessant om kennis te nemen van inzichten, praktische methodes en morele idealen binnen de traditie van de levenskunst. Het doel van Levenskunst is een goed en mooi leven te realiseren, een leven gebaseerd op waarden en idealen. Levenskunst is niet alleen iets waarover je nadenkt, het is vooral iets wat je doet. Het uitgangspunt is dat jij jezelf, je karakter en je leven vormgeeft door oefening. Al deze aspecten komen aan de orde tijdens de conferentie Levenskunst. Waar doe ik het eigenlijk voor?! Levensoriëntatie met NLP modellen Data: 9 t/m 10 februari en 11 t/m 12 juni Begeleiding: aalmoezenier Ger Wildering Inschrijven t/m: 2 weken voor aanvang Het lijkt wel of alles aan het veranderen is tegenwoordig. Veel beweging. Ook bij Defensie. Waar doe ik het eigenlijk allemaal nog voor? Wat bezielt mij? Misschien ben je dat wat kwijt. Of misschien weet je het wel en lukt het je niet om je doel te bereiken. Waarom lukt dat eigenlijk niet? Wat zit er nou altijd dwars? Met dit soort vragen gaan we in deze conferentie aan de slag. Met behulp van enige inzichten en modellen uit NLP. Ervaringsgerichte modellen die kunnen verhelderen wat je nastreeft. Of als doel wilt stellen. Modellen die je verder kunnen helpen om blokkades in beeld te krijgen. Zicht op wat jou blokkeert. Oriëntatie op verandering. Bij deze conferentie breng je jouw eigen levensverhaal in. En maak je wat kennis met NLP. Met het oog op jouw levensdoelen. Met een nieuwe visie: waar jij voor leeft en werkt. 12

13 LHBT conferentie Data: 28 t/m 30 maart Begeleiding: raadsvrouw Karen Joachim en raadsman Wilko Mulder Inschrijven t/m: 14 maart Doelgroep: lesbo s, homo s, biseksuele en transen. In samenwerking met de Stichting Homoseksualiteit en de Krijgsmacht wordt minimaal twee keer per jaar (in het voor- en najaar) een conferentie gehouden. Thema dit voorjaar is: Bi-sex (iedere liefde telt) Programma: Kennismaken, gezamenlijk prioriteitenlijst vaststellen van onderwerpen. Bijvoorbeeld: ervaringen op het werk en/of tijdens uitzending, weigerambtenaren, meedoen aan publieke acties, of andere actuele vragen waar deelnemers mee komen. Tijdens de conferentie is er ruimte gemaakt voor gastsprekers, een excursie of een film. Dit alles in het kader van het hoofdthema homoseksualiteit en de krijgsmacht. Vanuit de geestelijke verzorging ligt de nadruk op het begeleiden van de groep en het verhelderen van levens- en bestaansvragen. Of: hoe ga ik zelf en hoe gaan anderen om met mijn geaardheid? Mindfulness Data: 4 juni t/m 5 juni Begeleiding: dominee Ruurd van der Weg Inschrijven t/m: 22 mei Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zònder te oordelen (Jon Kabat-Zinn). De belangrijkste componenten van mindfulness zijn het sturen van de aandacht en het ontwikkelen van een open en accepterende houding ten opzichte van je gevoelens, je gedachten en je fysieke reacties. Kernwoorden zijn: benoemen (het kunnen verwoorden van je innerlijke ervaringen), opmerkzaam handelen (actieve aandacht), niet-oordelen (geen positief of negatief commentaar geven op je gedachten of gevoelens), niet-reageren (toelaten van wat je ervaart zonder te reageren vanuit je preventieve gewoontepatronen) en observeren (het je bewust blijven van ervaringen ook al zijn die onaangenaam of pijnlijk). Zomaar wat losse citaten uit het zelfwerkboek Mindfulness van Ger Schurink. Tijdens deze conferentie gaan we onder andere veel oefeningen doen aan de hand van dit boek, waardoor er (hopelijk) meer openheid, vrolijkheid en speelsheid komt om het leven zoals het is weer volledig te ervaren. Deze tweedaagse is te beschouwen als een introductie in het concept Mindfulness. 13

14 Omgaan met ziekte en sterven Datum: 16 april Begeleiding: aalmoezenier Czarek Lubinski Inschrijven t/m: 2 april Bijzonderheden: ééndaagse conferentie van 10 tot 19 uur (inclusief diner) Wat gebeurt er met mensen die ernstig ziek worden of gaan sterven? Wat kun je voor hen betekenen? Hoe kun je met hen praten? Waar denken ze aan? Wat vinden ze belangrijk? Hoe kun je zelf daarmee omgaan? Belangrijke vragen voor ieder mens en dus ook voor een militair. Leven kent momenten dat alles een beetje vanzelf gaat, dat je er niet teveel over na hoeft te denken, maar het leven kent óók momenten dat je dingen overkomen die je liever niet mee wil maken. Of je nu thuis bent of in het uitzendgebied (waar ook van alles kan gebeuren) - weten hoe je met deze grenssituaties van het leven om kan gaan en wat je voor de ander kan betekenen, is van groot belang. Deze eendaagse conferentie traint je in medemenselijkheid, versterkt je vermogen om je te verplaatsen in de ander en reikt het gereedschap aan om met zieken en stervenden om te gaan. Ontslag - en dan? Data: 26 t/m 27 maart Begeleiding: dominee Ruurd van der Weg Inschrijven t/m: 12 maart Langzaam maar zeker worden de contouren van de grootscheepse bezuinigingsoperatie binnen Defensie duidelijk. Duizenden en duizenden mensen worden geconfronteerd met het verlies van hun baan (niet verlengen of ontslag). Nu is arbeid (betaald werk) een zeer belangrijke factor in levens van mensen: het heeft te maken met identiteit, gevoel van eigenwaarde, zingeving, levensdoel, e.d. Verlies van betaald werk heeft daarom een grote impact en raakt aan de fundamenten van je bestaan. Bij Defensie komen daar nog specifieke vragen bij, zoals: Is het militair zijn slechts een bezigheid om je dagelijks brood te verdienen of is het veel meer dan dat, namelijk een manier van leven? Deze conferentie is bedoeld voor iedereen die met (dreigend) ontslag te maken heeft en die zich wil (her) oriënteren op de toekomst. Onder het motto lotgenoten zijn bondgenoten kunnen de deelnemers hun verhaal bij elkaar kwijt, elkaar ondersteunen en elkaar op weg helpen. Dit alles onder deskundige begeleiding. Deze conferentie kan ook in teamverband aangevraagd worden. 14

15 Nieuwe vormingscursus Respectvol Samenwerken Data: 5 t/m 9 maart Begeleiding: raadsvrouw Karen Joachim Inschrijven t/m: 20 februari Bijzonderheden: ééndaagse conferentie van 10 tot 19 uur (inclusief diner) De bekende vormingscursus Respectvol Samenwerken (ReSa) heeft een nieuwe opzet en een verbreding van de doelgroep gekregen; naast leidinggevenden is de cursus nu ook afgestemd op de instructeurs van de diverse initiële militaire opleidingen. Juist nu in toenemende mate binnen de krijgsmacht het besef ontstaat dat niet langer vijanden verslagen maar wel vertrouwen gewonnen moet worden, is het belang van respectvol samenwerken in de eigen groep en als groep samen met anderen bijzonder groot evenals het bewust worden van de risico s van stereotypisch denken. Uiteindelijk kan de houding van de individuele militair van doorslaggevende betekenis zijn zowel in missiegebieden als in alle andere werkverbanden. volle werkweek, van maandag uur tot vrijdag uur, waardoor de noodzakelijke verdieping kan ontstaan om tot een duurzame attitudeontwikkeling te komen. Op maandag, dinsdag en donderdag is er ook een avondprogramma, woensdagavond is vrij en biedt de mogelijkheid van een tussentijdse break. Het is de bedoeling dat de cursisten blijven overnachten op Beukbergen. De doelgroep van de vormingscursus is leidinggevenden en instructeurs, zowel burgermedewerkers als militairen in de rang van sergeant t/m kapitein, of de daarmee overeenstemmende niveaus. Als vanouds raken de deelnemers aan de ReSa op indringende wijze vertrouwd met het omgaan met verschillen of diversiteiten en met ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht, te denken valt hierbij aan seksuele intimidatie, discriminatie (op grond van geaardheid, religie of etnische afkomst), maar ook aan pesten en treiteren.de vormingscursus duurt bewust een 15

16 Pelgrimage naar Santiago de Compostela Data: 16 t/m 17 februari en 10 t/m 11 mei Begeleiding: aalmoezenier Ger Wildering Inschrijven t/m: 2 weken voor aanvang Deze conferentie is zeer aan te bevelen voor diegenen die met FLO gaan. Voor mensen dus die zich al wandelend of fietsend willen bezinnen op een nieuwe koers in hun leven. Aan bod komt de vraag: Wat is pelgrimeren en wat kan het doen met je? Maar daarnaast ook vragen als: Hoe organiseer ik een langdurig onderweg zijn? Vind ik voldoende slaapplaatsen? Wat kost het allemaal? Deze conferentie wordt verzorgd door ervaringsdeskundigen en bied een oriëntatie zowel op geestelijk als op praktisch niveau. Socratisch Gesprek Data: 13 t/m 14 februari Begeleiding: raadsvrouw Karen Joachim Inschrijven t/m: 1 februari Als team een oplossing vinden als het echt nodig is. Wat willen we? Als team een beslissing nemen over écht iets belangrijks is niet altijd eenvoudig. Wat verstaan we onder goede collegialiteit? Optimale klantgerichtheid? Deze of een andere principiële vraag geeft vaak veel uren overleg, maar meestal een onbevredigende oplossing. Het kan ook anders. Socrates, volgens het orakel van Delphi, de wijste man van het toenmalige Griekenland, heeft een methodiek ontwikkeld waarbij de kern van een principiële vraag door vragen te stellen, helder wordt. Deze insteek is door Kessels aangepast aan de huidige tijd. In deze tweedaagse wordt deze techniek geoefend. De methodiek is hetzelfde als bij een socratisch gesprek: deelnemers onderzoeken een relevante kwestie aan de hand van een concrete ervaring van een van hen. 16

17 Timemanagement: een kwestie van tijd? Datum: 17 april Begeleiding: dominee Ruurd van der Weg Bijzonderheden: èèndaagse conferentie van 10 tot 19 uur (inclusief diner) Inschrijven t/m: 3 april Heb je ook het gevoel dat de tijd je door de vingers glipt? Of dat je op het werk met duizend dingen tegelijk bezig bent en dat je eigenlijk nergens echt tijd voor hebt? Daar maak je maar tijd voor!, roept een leidinggevende, en je hebt er weer een klus bij. Denk je wel eens aan het eind van de dag: waar heb ik mijn tijd nu eigenlijk aan besteed? Ervaar je een spanningsveld tussen werktijd en privétijd? Kun je tijd maken? Wat is tijd eigenlijk? Is het mogelijk om een volle agenda te hebben en het toch niet druk te hebben? Als je dit soort vragen herkent, dan is deze conferentie iets voor jou. Aan de hand van concrete opdrachten ga je je eigen timemanagementgedrag ontdekken en leren hoe je je persoonlijke tijdmanagement kunt verbeteren. Aan het eind van deze conferentie heb je je eigen actieplan opgesteld. Dus geen slap gepraat, tijd is geld, aan de slag! Deze conferentie duurt ook maar één dag, want je hebt immers weinig tijd... 17

18 18

19 Vergaderlocatie voor groepen vanuit Defensie Naast vormingscentrum is Beukbergen ook een zeer geschikte locatie voor al uw vergaderingen, besprekingen, brainstorm- en teambuildingssessies, heidagen, e.d. Ook (afscheids)recepties - bijvoorbeeld in het kader van FLO - kunnen hier gehouden worden. Tegen zeer redelijke prijzen zijn allerlei kortere of langere vergader- en verblijfsarrangementen mogelijk. Met of zonder overnachtingen, met of zonder maaltijden, maar altijd inclusief beamer, draadloos internet en gratis parkeergelegenheid. Voor groepen vanuit Defensie wordt geen zaalhuur berekend. Zoekt u een gastvrije locatie voor uw bijeenkomst, buiten kazerne of kantoor, in de stijlvolle ambiance van een landgoed, dan is Beukbergen iets voor u. Voor informatie over de arrangementen en allerlei andere mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen met de directeur-facilitair Jan Reuvers, tel , of per 19

20

Conferentie aanbod najaar 2011. Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging

Conferentie aanbod najaar 2011. Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging Conferentie aanbod najaar 2011 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Defensie Commando DienstenCentra Defensie Personele Diensten

Nadere informatie

Conferentie aanbod najaar 2010 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging

Conferentie aanbod najaar 2010 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging Conferentie aanbod najaar 2010 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Defensie Commando DienstenCentra Defensie Personele Diensten

Nadere informatie

Conferentie aanbod voorjaar 2011 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging

Conferentie aanbod voorjaar 2011 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging Conferentie aanbod voorjaar 2011 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging Inleiding Het Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging biedt conferenties en

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

TRAINING LEIDING GEVEN

TRAINING LEIDING GEVEN TRAINING LEIDING GEVEN Effectief en persoonlijk 2017 Leiden met lef en liefde Tjongeroog biedt trainingen voor de zakelijke markt gebaseerd op het ontwikkelen van zelfbewustzijn, communicatie en authenticiteit.

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

Workshop: Geweldloze Communicatie

Workshop: Geweldloze Communicatie Workshop: Geweldloze Communicatie ALV SIETAR NL Door Jackie van der Kroft www.jackievanderkroft.nl Programma: Geweldloze Communicatie Introductie Model 4 elementen Niet-verbindende communicatie Praktijk

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie in samenwerking met VakantieInZICHT Verbindende Communicatie Inspiratie voor impact, dialoog en samenwerking Verbindende Communicatie (VC) is een eenvoudig en krachtig concept voor iedereen die op een

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

TRAINING VOOR ZELFONTWIKKELING & PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

TRAINING VOOR ZELFONTWIKKELING & PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT TRAINING VOOR ZELFONTWIKKELING & PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT VERANDERING DAADKRACHT DURF LEIDERSCHAP GROEI ZELFVERTROUWEN KRACHT VISIE AUTHENTICITEIT NIEUWE DOELEN Voor mensen die verdieping zoeken in hun

Nadere informatie

THEMAONTMOETINGEN. Er zijn ontmoetingen rondom vier thema s: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in je relatie Leven met verlies

THEMAONTMOETINGEN. Er zijn ontmoetingen rondom vier thema s: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in je relatie Leven met verlies THEMAONTMOETINGEN Ieder mens heeft weleens vragen die hij niet zomaar kan beantwoorden. Bijvoorbeeld over wie je bent of wilt zijn, hoe je je relatie kunt versterken, hoe je omgaat met verlies of over

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door:

Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door: Cursussen bij Dressuurstal (Website: www.cursustotaal.nl) Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door: Nel Koekkoek, sportpsycholoog, GZ- psycholoog BIG Marie-José Hulsman

Nadere informatie

Mindful Management eenjarige opleiding

Mindful Management eenjarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn studiejaar: 2017 Is dit herkenbaar? Huidige organisaties hebben met permanente verandering te maken. Dat levert bij medewerkers en het management veel stress en gevoelens

Nadere informatie

Workshop Mindfulness Gemeente Halderberge Betsie Wagemakers. Het enige moment wat telt is:

Workshop Mindfulness Gemeente Halderberge Betsie Wagemakers. Het enige moment wat telt is: Workshop Mindfulness Gemeente Halderberge Betsie Wagemakers Het enige moment wat telt is: NU Programma 1. Wat is mindfulness? 2. Wat levert mindfulness op? 3. Evaluatie van de ingevulde enquête. 4. De

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Cursusboek Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Beste cursist, De eerste stap is gezet! U gaat starten met een mindfulnesstraining van 8 lessen.

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Retraite in Frankrijk

Retraite in Frankrijk Retraite in Frankrijk Naar een Liefdevolle Volwassen Relatie! Van strijd naar helen Waarom systemische Relatie Retraite? Van 03 t/m 10 juli 2015 Relaties lijken onze levens te beheersen. Als we "alleen"

Nadere informatie

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie in samenwerking met VakantieInZICHT Verbindende Communicatie Inspiratie voor impact, dialoog en samenwerking Verbindende Communicatie (VC) is een eenvoudig en krachtig concept voor iedereen die op een

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Leer hoe je effectiever kunt communiceren

Leer hoe je effectiever kunt communiceren Leer hoe je effectiever kunt communiceren De kracht van geweldloze communicatie Hoe vaak kom je in een gesprek terecht waarin je merkt dat je niet meer zegt wat je wilt zeggen; dat je iets doet wat de

Nadere informatie

Wie niet stil kan staan raakt de weg kwijt!

Wie niet stil kan staan raakt de weg kwijt! Wie niet stil kan staan raakt de weg kwijt! Wat is TimeOut? TimeOut is een indringend proces van persoonlijke leiderschapontwikkeling met rust, ruimte en diepgang als basis. TimeOut gaat door waar andere

Nadere informatie

Vermoeidheid bij MPD

Vermoeidheid bij MPD Vermoeidheid bij MPD Landelijke contactmiddag MPD Stichting, 10-10-2009 -van Wijlen Psycho-oncologisch therapeut Centrum Amarant Toon Hermans Huis Amersfoort Welke verschijnselen? Gevoelens van totale

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk Jaargroep Persoonlijk Leiderschap Leer werken vanuit je authenticiteit. Ontwikkel jezelf door inzicht in jouw persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Human Connection en Elenchis bieden met de Jaargroep

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn studiejaar: 2016-2017 Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE?

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Socratisch gesprek over aspect 3 De manier waarop je voor jezelf zorgt

Socratisch gesprek over aspect 3 De manier waarop je voor jezelf zorgt Socratisch gesprek over aspect 3 De manier waarop je voor jezelf zorgt Dishoek, dinsdag 1 november 2016, 10 deelnemers Kernmoment/Ervaring: Een van de deelnemers heeft een ervaring voorbereid, zodat we

Nadere informatie

Mindfulness op het werk

Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Werken vanuit rust en aandacht Veel mensen ervaren hun werk als een plek waar nooit rust is, met een doorlopende activiteit aan lijstjes die af moeten, mensen

Nadere informatie

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding Mindful Coachen Amsterdam Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Mindfulness. Voor wie? Mindfulness helpt je hierbij!

Mindfulness. Voor wie? Mindfulness helpt je hierbij! Mindfulness Mindfulness is het trainen van je aandacht en je geest, je krijgt inzicht hoe je geest werkt. Gedachten, oordelen en emoties zijn vaak oorzaak van emotionele, lichamelijke en geestelijke pijn.

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

8-stappen ONTDEK-JEZELF

8-stappen ONTDEK-JEZELF 8-stappen ONTDEK-JEZELF SCHATKAART #rust #richting #route VOORWOORD Als klein jongetje droomde ik al van het avontuur. Dat ik in mijn avonturenmobiel niet alleen de wereld, maar vooral mezelf zou ontdekken.

Nadere informatie

Beste lezer. Joke van Hardeveld. Ga ervoor Waardoor werken aan je balans ook jou lukt. Succes!

Beste lezer. Joke van Hardeveld. Ga ervoor Waardoor werken aan je balans ook jou lukt. Succes! Ga ervoor Waardoor werken aan je balans ook jou lukt Beste lezer Ik werk als ZP-er, zelfstandig professional. In mijn werk als coach, counselor merk ik dat leidinggevenden en medewerkers in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

Agenda Najaar 2015. De agenda voor het najaar 2015: Inloopspreekuur

Agenda Najaar 2015. De agenda voor het najaar 2015: Inloopspreekuur Agenda Najaar 2015 De agenda voor het najaar 2015: - Inloopspreekuur (wekelijks vanaf 28 augustus a.s.) - Coach- en counseling trajecten (op maat, doorlopend) - Familie- en organisatieopstellingen (maandelijks

Nadere informatie

Mindfulness Training. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust.

Mindfulness Training. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness Training Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness training Per dag schieten er duizenden, vaak stressvolle, gedachten

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

LOOPBAANONTWIKKELING met Ik-ben-inzetbaar

LOOPBAANONTWIKKELING met Ik-ben-inzetbaar VAN BAAN NAAR LOOPBAAN U hebt nu een baan. Maar staat u wel eens stil bij de toekomst? Hoe ziet u uw loopbaan? Wat zijn uw wensen, ideeën en verwachtingen? Hoe ontwikkelen zich uw bekwaamheid, uw beschikbaarheid,

Nadere informatie

opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen

opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen Wijzelf zoeken naar zin en betekenis, net als onze samenleving. Als gelovigen willen we met onze en hun vragen aan de slag gaan. Dit

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

Mindfulness programma. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust.

Mindfulness programma. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness programma Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Per dag schieten er duizenden, vaak stressvolle, gedachten door je hoofd.

Nadere informatie

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap?

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Zoek je een veilige leeromgeving, met humor en diepgang, die toelaat om wérkelijk stappen te zetten in je leven en je werk? DAN IS IETS

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld wat zien wij? De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. De complexiteit

Nadere informatie

Levensvragen tevoorschijn luisteren

Levensvragen tevoorschijn luisteren Levensvragen tevoorschijn luisteren Westervoort Wout Huizing 10 oktober 2014 Pietje, patje, poe Opdracht : Wat zijn levensvragen? Van wie zijn levensvragen? Hoe signaleer je een levensvraag? Wat doe je

Nadere informatie

E-book Piekeren. Inleiding

E-book Piekeren. Inleiding E-book Piekeren Inleiding... 1 Wat is piekeren nu eigenlijk?... 2 Piekertest... 2 De hersenen doen waar ze goed in zijn... 3 Zelfkritiek, een bijzondere vorm van piekeren... 4 Stoppen met piekeren... 5

Nadere informatie

Training Innerlijke Balans. Hoera het is vandaag! Sepp Lifka

Training Innerlijke Balans. Hoera het is vandaag! Sepp Lifka Hoera het is vandaag! Een training voor ieder die wil leren hoe je in de waan van de dag de innerlijke rust en balans kunt bewaren. Warm welkom Hoera het is vandaag! Mijn naam is en in mijn dagelijks leven

Nadere informatie

Mindfulness. Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie

Mindfulness. Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie Mindfulness Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie Aandachtsgerichte cognitieve therapie is een training die bestaat uit acht bijeenkomsten. Het doel van de training is stress te verminderen en depressies

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

Rouw en Relaties Professioneel begeleiden bij verlies in de relatie 24 en 25 november 2016

Rouw en Relaties Professioneel begeleiden bij verlies in de relatie 24 en 25 november 2016 Rouw en Relaties Professioneel begeleiden bij verlies in de relatie 24 en 25 november 2016 Groesbeek Laat mij niet Met rust Als ik het wil Laat mij niet alleen Als ik het vraag Kijk tot achter Mijn ogen

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie in samenwerking met VakantieInZICHT Verbindende Communicatie Inspiratie voor impact, dialoog en samenwerking Verbindende Communicatie (VC) is een eenvoudig en krachtig concept voor iedereen die op een

Nadere informatie

Mindful Coachen Den Bosch tweejarige opleiding

Mindful Coachen Den Bosch tweejarige opleiding Mindful Coachen Den Bosch Academie voor Open Bewustzijn studiejaar: 2016-2017 Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

ver an de ring in uitvoering coaching intervisie training

ver an de ring in uitvoering coaching intervisie training ver an de ring in uitvoering coaching intervisie training www.drosteffect.nl drosteffect@live.nl 06 290 70 114 DrostEffect helpt jou om anders om te gaan met de uitdagingen in het leven ontdek het DrostEffect

Nadere informatie

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Ten aanzien van de kenmerken van de gevolgen van werkstress werkplezier wordt een viertal categorieën onderscheiden, t.w. 1. emotionele

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Op niveau 2 en 3 heeft de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) deze training 5 PE punten toegekend.

Op niveau 2 en 3 heeft de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) deze training 5 PE punten toegekend. Module 1 Coaching, kanker & vermoeidheid Vermoeidheid bij kanker is misschien wel de meest voorkomende klacht van mensen die kanker hebben (gehad). 80-90% van de patiënten herkent vermoeidheid gedurende

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Training Zijnsoriëntatie:

Training Zijnsoriëntatie: j e z e l f e n d e w e r e l d t o t b l o e i b r e n g e n Training Zijnsoriëntatie: Rusten in Zijn Doen wat je écht wilt In de natuur gebeurt het soms. Je ziet een vlinder, een bloem en even wordt

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom.

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Even voorstellen Graag wil ik me aan u voorstellen Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Voordat ik aan mijn praktijk begon heb

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF

VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

Workshop 19-2-2016 Gezond Werken en Het Nieuwe Bewustzijn. De stress de baas, Iden-ty Free Space Bert Schmitz Tjeu Scholtes

Workshop 19-2-2016 Gezond Werken en Het Nieuwe Bewustzijn. De stress de baas, Iden-ty Free Space Bert Schmitz Tjeu Scholtes Workshop 19-2-2016 Gezond Werken en Het Nieuwe Bewustzijn De stress de baas, Iden-ty Free Space Bert Schmitz Tjeu Scholtes De 1 daagse workshop `Gezond werken en het nieuwe bewustzijn` is bedoeld voor

Nadere informatie

Sterk Weerbaarheidstraining

Sterk Weerbaarheidstraining Een cursus van Doras, Blijfgroep en Combiwel Sterk Weerbaarheidstraining Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Sterk Weerbaarheidstraining Doras Algemeen Maatschappelijk Werk, Blijfgroep Amsterdam

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Arrangement 1 De Luisterthermometer

Arrangement 1 De Luisterthermometer Arrangement 1 De Luisterthermometer DEEL 1 De manager Naam: Organisatie: Datum: Luisterprincipe 1 Luisteren begint met luisteren naar jezelf 1.1 Inventariseren van stemmen Vertel eens van een situatie

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie