Conferentie aanbod voorjaar Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conferentie aanbod voorjaar 2012. Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging"

Transcriptie

1 Conferentie aanbod voorjaar 2012 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging

2 November 2011 Vormgeving: Grafische Dienst Audiovisuele Dienst Defensie Den Haag 2

3 Themaconferenties januari t/m juni 2012 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging biedt conferenties aan voor al het Defensiepersoneel (militairen en burgermedewerkers). Deze worden gegeven door veertien geestelijk verzorgers, die afkomstig zijn uit alle krijgsmachtdelen en die een rooms-katholieke, protestantse of humanistische identiteit hebben. Op deze themaconferenties kan individueel worden ingetekend. Sommige kunnen echter ook door bestaande Defensie-onderdelen, groepen en teams gevolgd worden. Bovendien kunnen er maatwerkconferenties ontworpen worden wanneer er specifieke behoeftes of wensen zijn. Hierover kunt u contact opnemen met Beukbergen om inhoud en data nader te bepalen. Alle conferenties beginnen om uur, tenzij anders aangegeven. Eéndaagse conferenties zijn altijd inclusief lunch en diner. De meerdaagse conferenties zijn inclusief maaltijden en overnachtingen. De conferenties eindigen aan het einde van de middag, tenzij anders aangegeven. We wijzen u erop dat de belangstelling voor de activiteiten op Beukbergen onverminderd groot is, zodat het soms kan gebeuren dat u op een wachtlijst geplaatst wordt of dat er geen plaats meer is. Wij vragen uw begrip daarvoor. Als militair of burgermedewerker bij Defensie heeft u het recht om jaarlijks een conferentie naar keuze bij te wonen, uiteraard indien de dienst het toelaat. Zie hiertoe AMAR, artikel 85, lid 1j, en BARD, artikel 45, lid 1. Op Beukbergen zijn geestelijk verzorgers beschikbaar die een licentie hebben op het gebied van DISC, Interventiekunde (denkadviseren), Mediation, Mindfulness en NLP. Op aanvraag kunnen zij ingezet worden voor deskundige begeleiding. Meer informatie kunt u vinden op of op het bureau Geestelijke Verzorging van uw onderdeel. Aanmelden kan bij Sjoeke Oude Munnink, tel U kunt ook en: mindef.nl 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bezielend Leidinggeven 6 Communiceren en Waarderen 6 De kunst van het ontstroeven 7 Dienend-leiderschap 7 Druk, druk, druk! Omgaan met werkstress 8 Geweldloze Communicatie 8 Gezocht: Strijders (m/v) omgaan met 9 een persoonlijke crisis Helpt geloof in moeilijke situaties? 10 Humanitair Oorlogsrecht 10 Introductie Militaire Motorbedevaart Lourdes 11 Ken uzelf en begrijp de ander 11 Levenskunst 12 Levensoriëntatie met NLP modellen 12 LHBT conferentie 13 Mindfulness 13 Omgaan met ziekte en sterven 14 Ontslag en dan? 14 Respectvol Samenwerken 15 Pelgrimage Santiago de Compostela 16 Socratisch Gesprek 16 Timemanagement een kwestie van tijd? 17 Vergaderlocatie voor groepen vanuit Defensie 19 5

6 Bezielend Leidinggeven Data: 6 t/m 8 februari Begeleiding: aalmoezenier Bart van Dijk Inschrijving t/m: 23 januari Doelgroep: militairen en burgers die leiding geven. Bezielde leiders weten hun bronnen van inspiratie te vinden en inspireren op natuurlijke wijze hun medewerk(st)ers. Deze training helpt je om deze bronnen (weer) op te sporen. Je legt weer verbinding met je kernkwaliteiten en leert niet oordelend met je valkuilen om te gaan. Deze training is niet de zoveelste tool die je van buitenaf krijgt aangereikt. Aan de hand van korte inleidingen en concrete oefeningen onderzoek je jouw wijze van leidinggeven en jouw volgende ontwikkelingsstap naar kracht en vertrouwen. Waar zit jouw bezieling en hoe kun je die op jouw manier vormgeven? Hoe kijken medewerk(st)ers naar jou? Waarmee win je geloofwaardigheid en motivatie bij de mensen aan wie jij leiding geeft? Communiceren en Waarderen Data: 26 t/m 27 januari en 19 t/m 20 maart Begeleiding: aalmoezenier Ger Wildering Inschrijven: 2 weken voor aanvang Soms lopen gesprekken tussen jou en een collega ongemakkelijk. Je ervaart weerstand, bij jezelf, bij de ander en je krijgt dat niet goed opgelost. Deze conferentie is erop gericht om inzicht te krijgen in dit soort situaties. Wat speelt er? Hierbij gaat het dan met name om de vraag: Wie ben jij binnen communicatie? We richten ons op vergroting van je zelfinzicht door bewustwording van je eigen communicatiepatronen. Je brengt als deelnemer je eigen casuïstiek in. Je bewuster worden van wie jij bent binnen communicatie kan een gunstig effect hebben op de wijze waarop je jezelf en de ander beleeft en waardeert. Het kan gunstige gevolgen hebben voor de effectiviteit van gesprekken in je directe omgeving. Deze bijeenkomst is bestemd voor eenieder die zijn/haar zelfinzicht wenst te vergroten en daardoor communicatie wil verbeteren. 6

7 De kunst van het ontstroeven Datum: 9 februari Begeleiding: dominee Ruurd van der Weg Bijzonderheden: ééndaagse conferentie van 10 tot 19 uur (inclusief diner) Inschrijven t/m: 26 januari Ons brein is een handige denkpatronenmaker, want dan hoef je niet steeds een nieuwe afweging te maken en kun je vertrouwen op de automatische piloot. Maar soms is het beter om lòs van vaste patronen te komen, bijvoorbeeld wanneer er iets onverwachts gebeurt. Dat is lastig, want die patronen zijn vaak vastgeroest, die zitten in de weg. En onder patronen gaan diepliggende overtuigingen en ideaalbeelden schuil: ja maar, dat hoort toch zo of natuurlijk moet je dat zo doen. Daardoor worden onze waarnemingen gekleurd en zien we sommige dingen al snel als een probleem. Maar problemen bestaan niet, die maken we zelf, doordat wat we waarnemen niet klopt met onze denkpatronen. En dan loopt het allemaal stroef. Deze ééndaagse conferentie is glijmiddel voor de geest.je maakt kennis met de kunst van het ontstroeven. Hoe kun je uit de cirkelgang van vaste denkpatronen ontsnappen? Hoe kun je de werkelijkheid open en onbevangen tegemoet treden? Dat leeft een stuk soepeler. Dienend-leiderschap Data: 22 t/m 23 maart Begeleiding: dominee Klaas Henk Ubels Inschrijven t/m: 8 maart Ook bij defensie is de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor het gedachtegoed van dienend-leiderschap (DL). DL houdt in dat het dienen van de ander, namelijk het welzijn en de ontplooiing van de collega s, de basis is voor een succesrijke en betekenisvolle samenwerking. Dienen en leiden gaan hierbij hand in hand. Daartoe dien je allereerst als leidinggevende zelf aandacht te besteden aan je eigen, persoonlijke ontwikkeling. Juist in de krijgsmacht is het van belang dat mensen niet alleen goed getrainde militairen worden, maar dat zij ook zichzelf kunnen ontwikkelen en de kans krijgen om te worden wie ze in essentie zijn. Tijdens de conferentie maak je nader kennis met de achtergrond en de uitgangspunten van DL. Verder wordt aandacht besteed aan de basishouding om tot verdere zelfontwikkeling te komen met aspecten als: persoonlijke waarden, authenticiteit, idealisme, (her)ontdekken van je missie en diepgang. De conferentie is bedoeld voor iedereen die er belangstelling voor heeft. 7

8 Druk, druk, druk! Training omgaan met werkstress Data: 21 t/m 22 juni Begeleiding: aalmoezenier Gert Jan van Dierendonck Inschrijven t/m: 7 juni Training omgaan met werkstress. Voel je je al een tijdje moe en verdwijnt de lol in je werk? Ervaar je spanning? Misschien vraag je je af: Hoe roep ik in mijzelf spanning op en waar liggen oorzaken in de werksituatie? Is de spanning die ik ervaar nog gezond? Hoe verminder ik de spanning in mijn lijf, in mijzelf en met mijn collega s? Deze tweedaagse training (max. 8 mensen) helpt je deze en andere vragen te beantwoorden. Je maakt voor jezelf een concreet stappenplan waarmee je verbeteringen in je werksituatie kunt aanbrengen. Je leert onnodige spanning die je in jezelf oproept herkennen en verminderen. Je gaat je beter voelen door realistisch te leren denken. Je onderzoekt ook je visie op leven en werken, omdat bijstelling hiervan nodig kan zijn om beter in je vel te zitten. Mogelijk leidt dit tot een nieuwe verhouding van aandacht voor je werk, voor jezelf en je relatie(s). Geweldloze Communicatie Data: 23 mei t/m 24 mei Begeleiding: dominee Ruurd van der Weg en raadsvrouw Karen Joachim Inschrijven t/m: 10 mei Geweldloze Communicatie is - kort gezegd - een proces om te komen tot contact en actie vanuit mededogen. Geweldloze Communicatie (GC) wil ons richten op onze gevoelens en behoeften, in plaats van op spreken dat ontmenselijkt, mensen in hokjes plaatst en overkomt als eisend en veroordelend. Zulk spreken doet mensen letterlijk en figuurlijk geweld aan. GC is het gedachtegoed van klinisch psycholoog Marshall B. Rosenberg, die hiermee al in 1963 begonnen is op scholen, in gevangenissen en bij overheidsinstellingen. GC is een methode om jezelf te bevrijden van negatieve ervaringen uit het verleden, om denkpatronen te doorbreken die leiden tot onenigheid, woede en depressies, om conflicten vreedzaam op te lossen, en om relaties te ontwikkelen op basis van respect, mededogen en samenwerking. Deze conferentie is een eerste kennismaking met GC. Daarbij gaan we oefenen met thema s als: Waarnemen zonder oordelen, Gevoelens herkennen en uiten, Met empathie ontvangen, Compassievol contact maken met jezelf, Boosheid ten volle uiten, Krachtdadig ingrijpen om te beschermen. N.B. Deze conferentie is niet bedoeld als therapie. 8

9 Gezocht: Strijders (m/v) Training in het omgaan met een persoonlijke crisis Data: 15 t/m 16 maart, 12 t/m 13 april, 10 t/m 11 mei Begeleiding: Janna van Baalen, Psychosynthese begeleider en coach. Ger Wildering, aalmoezenier en coach vanuit NLP en Intuïtie. Inschrijven t/m: 1 maart Veel mensen krijgen in hun leven te maken met verlies. Verlies van werk, van een partner, van een vertrouwd zelfbeeld of van een ledemaat. Het verwerken van dit verlies vertoont overeenkomst met wat sommige veteranen meemaken. Bij scheiding, ontslag of een gehavende terugkeer uit oorlogsgebied: je komt jezelf tegen in een situatie waarin het oude en vertrouwde niet meer werkt. Je moet een nieuwe weg zien te vinden: een andere partner, een nieuwe baan, of een veranderde thuissituatie. Die weg gaat vrijwel altijd gepaard met valse startmomenten en frustraties. In driemaal twee dagen, verspreid over drie maanden, gaan we met maximaal 12 cursisten en 2 begeleiders op ontdekkingstocht. We doen dit aan de hand van ervaringsgerichte werkvormen. Je onderzoekt, interpreteert en ontgint je eigen ervaringen. We doen dit in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Voorafgaand aan de training hebben wij als begeleiders een kennismakingsgesprek met jou. We tasten af wat we van elkaar kunnen verwachten. En of jij op het juiste punt zit om deze training te volgen. Daarna besluiten jij en de begeleiders of je gaat deelnemen. De training Gezocht: Strijders (m/v) laat je zien dat deze frustraties erbij horen. Ze vormen de overgang naar een nieuw leven. Dit heet transitie. Het is een overgangsfase: de strijd met je frustraties en wanhoop brengt je uiteindelijk dichter bij het begin van een vernieuwd en zinvol leven. 9

10 Helpt geloof in moeilijke levenssituaties of juist niet? Data: 19 t/m 20 maart Begeleiders: dominee John van Eenennaam en dominee Henk Fonteijn Inschrijven t/m: 5 maart Elk mens zoekt zich een weg om te reageren op moeilijke levenssituaties. In de psychologie heet dat coping. Kan geloof daar bij helpen? Speelt God een rol of kan God een rol spelen als een mens heeft te lijden? Lijden vraagt om verwerking en is God in die verhouding van betekenis of niet? Brengt lijden dicht bij God of juist ver(der) van God af? Kun je het kwade of het lijden in relatie brengen met God? Vele denkbeelden of overtuigingen zijn er mogelijk. Er zijn vele soorten (on)geloven op dat ene kussen van defensie. We bespreken Auschwitz als representant van een door de mens bedacht kwaad om systematisch miljoenen mensen te vermoorden. Hadden mensen in de kampen iets aan hun geloof? Aan de hand van authentieke documenten proberen we ons in te leven. In de theologie kwam het denken na Auschwitz op gang. Helpen die oriëntaties ons verder? We spiegelen een en ander aan onze eigen positie. Kan ik (nog) ergens in geloven? Of geloof ik juist nergens meer in? Zou ik graag (nog) wel iets of veel willen geloven? Of ben ik overtuigd (on)gelovig? Deze conferentie is bedoeld voor mensen die: - nieuwsgierig zijn naar hoe geloof kan werken - authentiek in het leven willen staan - naar een voormalig concentratiekamp zijn geweest of willen gaan 10 Humanitair Oorlogsrecht Data: 26 t/m 27 april Begeleiding: Jan Peter van Bruggen Inschrijven t/m: 6 april Nederlandse militairen worden steeds vaker ingezet bij vredesoperaties. Militairen worden hierbij regelmatig geconfronteerd met gevaar en geweld. Dit kan vragen oproepen als: Mag dit zomaar? Hoe is dit geregeld in het internationaal recht? Hoe moet ik volgens de regels handelen, en volgens welke regels? Waar ligt de grens? Maar ook roept het vragen op als: Wat doet de oorlog met mij en hoe sta ik erin? Waar ligt mijn eigen (ethische) grens? Aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek en eigen ervaringen willen we zowel inzicht krijgen in het internationaal recht, als ook in onze eigen opvattingen en besluitvorming. Kortom, in deze conferentie willen we ons bezig houden met de vraag hoe we denken over oorlog vanuit een juridisch en ethisch oogpunt.

11 Conferentie introductie Militaire Motorbedevaart naar Lourdes 2012 Datum: 25 januari Begeleiding: aalmoezenier Jan Wolters Inschrijven t/m: 12 januari Na de Tweede Wereldoorlog besloten Franse en Duitse aalmoezeniers een keer per jaar elkaar in Lourdes te ontmoeten. Om nooit weer in de verschrikkingen van een Europese oorlog te geraken wilde men elkaar beter leren kennen. Dat voorbeeld van toen heeft grote navolging gekregen: tegenwoordig komen meer dan militairen uit tientallen landen in de meimaand naar Lourdes. Sinds een aantal jaren kunnen militairen, Defensie medewerkers en veteranen ook per motor naar Lourdes reizen. Op 25 januari is er voorlichting hierover. Er wordt dan verteld over de geschiedenis van de Nederlandse Militaire Motorbedevaart alsmede hoe zwaar deze bedevaart moet worden ingeschat. Ook zullen militairen die al eerder de bedevaart hebben gereden iets vertellen over hun belevenissen. De Militaire Motorbedevaart naar Lourdes valt dit jaar op 7 tot en met 17 mei. Ken uzelf en begrijp de ander Data: 5 maart t/m 6 maart Begeleiding: dominee Ruurd van der Weg Inschrijven t/m: 21 februari Zichzelf begrijpen: is dat een ontdekking of een creatie? (citaat uit het boek Nachttrein naar Lissabon ). Wat voor antwoord je ook geeft op deze vraag, als je jezelf wilt leren kennen en de ander beter wilt begrijpen, dan is deze conferentie iets voor jou. Met behulp van het DISC Gedragsprofiel krijg je meer zicht op het gedrag van jezelf en van anderen. Door middel van het Kernkwadrant krijg je meer inzicht in je kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen.verder wordt je met behulp van verfrissende werkvormen (zoals het zelfportret van Proust ) aan het denken gezet over je eigen identiteit. Door stil te staan bij je zelfbeeld en door de feedback van de andere deelnemers kun je veel over jezelf ontdekken. Dit alles in een veilige en vertrouwelijke sfeer. Ken uzelf stond er gegrift op het front van de tempel van Apollo in Delphi. De oude Grieken beschouwden het zichzelf kennen als het hoogst bereikbare èn moeilijkste wat mensen konden bereiken. Tijdens deze tweedaagse gaan we het proberen. Ook voor teambuildingssessies is deze conferentie heel geschikt. Voor vragen: Vlootaalmoezenier Jan Wolters ( ) 11

12 Levenskunst Data: 12 t/m 13 april Begeleiding: raadsvrouw Marlies Joosten Inschrijven t/m: 29 maart Als mens leef je vaak min of meer vanzelfsprekend. Soms sta je even stil en vraag jij je af: Is dit nu wat ik wil? Klopt wat ik aan het doen ben, klopt het met wat ik belangrijk vind? Ben ik ergens ingerold of heb ik er bewust voor gekozen? en als dat niet zo is, hoe kom ik erachter wat ik echt belangrijk vind? Als U zich deze vragen stelt, is het interessant om kennis te nemen van inzichten, praktische methodes en morele idealen binnen de traditie van de levenskunst. Het doel van Levenskunst is een goed en mooi leven te realiseren, een leven gebaseerd op waarden en idealen. Levenskunst is niet alleen iets waarover je nadenkt, het is vooral iets wat je doet. Het uitgangspunt is dat jij jezelf, je karakter en je leven vormgeeft door oefening. Al deze aspecten komen aan de orde tijdens de conferentie Levenskunst. Waar doe ik het eigenlijk voor?! Levensoriëntatie met NLP modellen Data: 9 t/m 10 februari en 11 t/m 12 juni Begeleiding: aalmoezenier Ger Wildering Inschrijven t/m: 2 weken voor aanvang Het lijkt wel of alles aan het veranderen is tegenwoordig. Veel beweging. Ook bij Defensie. Waar doe ik het eigenlijk allemaal nog voor? Wat bezielt mij? Misschien ben je dat wat kwijt. Of misschien weet je het wel en lukt het je niet om je doel te bereiken. Waarom lukt dat eigenlijk niet? Wat zit er nou altijd dwars? Met dit soort vragen gaan we in deze conferentie aan de slag. Met behulp van enige inzichten en modellen uit NLP. Ervaringsgerichte modellen die kunnen verhelderen wat je nastreeft. Of als doel wilt stellen. Modellen die je verder kunnen helpen om blokkades in beeld te krijgen. Zicht op wat jou blokkeert. Oriëntatie op verandering. Bij deze conferentie breng je jouw eigen levensverhaal in. En maak je wat kennis met NLP. Met het oog op jouw levensdoelen. Met een nieuwe visie: waar jij voor leeft en werkt. 12

13 LHBT conferentie Data: 28 t/m 30 maart Begeleiding: raadsvrouw Karen Joachim en raadsman Wilko Mulder Inschrijven t/m: 14 maart Doelgroep: lesbo s, homo s, biseksuele en transen. In samenwerking met de Stichting Homoseksualiteit en de Krijgsmacht wordt minimaal twee keer per jaar (in het voor- en najaar) een conferentie gehouden. Thema dit voorjaar is: Bi-sex (iedere liefde telt) Programma: Kennismaken, gezamenlijk prioriteitenlijst vaststellen van onderwerpen. Bijvoorbeeld: ervaringen op het werk en/of tijdens uitzending, weigerambtenaren, meedoen aan publieke acties, of andere actuele vragen waar deelnemers mee komen. Tijdens de conferentie is er ruimte gemaakt voor gastsprekers, een excursie of een film. Dit alles in het kader van het hoofdthema homoseksualiteit en de krijgsmacht. Vanuit de geestelijke verzorging ligt de nadruk op het begeleiden van de groep en het verhelderen van levens- en bestaansvragen. Of: hoe ga ik zelf en hoe gaan anderen om met mijn geaardheid? Mindfulness Data: 4 juni t/m 5 juni Begeleiding: dominee Ruurd van der Weg Inschrijven t/m: 22 mei Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zònder te oordelen (Jon Kabat-Zinn). De belangrijkste componenten van mindfulness zijn het sturen van de aandacht en het ontwikkelen van een open en accepterende houding ten opzichte van je gevoelens, je gedachten en je fysieke reacties. Kernwoorden zijn: benoemen (het kunnen verwoorden van je innerlijke ervaringen), opmerkzaam handelen (actieve aandacht), niet-oordelen (geen positief of negatief commentaar geven op je gedachten of gevoelens), niet-reageren (toelaten van wat je ervaart zonder te reageren vanuit je preventieve gewoontepatronen) en observeren (het je bewust blijven van ervaringen ook al zijn die onaangenaam of pijnlijk). Zomaar wat losse citaten uit het zelfwerkboek Mindfulness van Ger Schurink. Tijdens deze conferentie gaan we onder andere veel oefeningen doen aan de hand van dit boek, waardoor er (hopelijk) meer openheid, vrolijkheid en speelsheid komt om het leven zoals het is weer volledig te ervaren. Deze tweedaagse is te beschouwen als een introductie in het concept Mindfulness. 13

14 Omgaan met ziekte en sterven Datum: 16 april Begeleiding: aalmoezenier Czarek Lubinski Inschrijven t/m: 2 april Bijzonderheden: ééndaagse conferentie van 10 tot 19 uur (inclusief diner) Wat gebeurt er met mensen die ernstig ziek worden of gaan sterven? Wat kun je voor hen betekenen? Hoe kun je met hen praten? Waar denken ze aan? Wat vinden ze belangrijk? Hoe kun je zelf daarmee omgaan? Belangrijke vragen voor ieder mens en dus ook voor een militair. Leven kent momenten dat alles een beetje vanzelf gaat, dat je er niet teveel over na hoeft te denken, maar het leven kent óók momenten dat je dingen overkomen die je liever niet mee wil maken. Of je nu thuis bent of in het uitzendgebied (waar ook van alles kan gebeuren) - weten hoe je met deze grenssituaties van het leven om kan gaan en wat je voor de ander kan betekenen, is van groot belang. Deze eendaagse conferentie traint je in medemenselijkheid, versterkt je vermogen om je te verplaatsen in de ander en reikt het gereedschap aan om met zieken en stervenden om te gaan. Ontslag - en dan? Data: 26 t/m 27 maart Begeleiding: dominee Ruurd van der Weg Inschrijven t/m: 12 maart Langzaam maar zeker worden de contouren van de grootscheepse bezuinigingsoperatie binnen Defensie duidelijk. Duizenden en duizenden mensen worden geconfronteerd met het verlies van hun baan (niet verlengen of ontslag). Nu is arbeid (betaald werk) een zeer belangrijke factor in levens van mensen: het heeft te maken met identiteit, gevoel van eigenwaarde, zingeving, levensdoel, e.d. Verlies van betaald werk heeft daarom een grote impact en raakt aan de fundamenten van je bestaan. Bij Defensie komen daar nog specifieke vragen bij, zoals: Is het militair zijn slechts een bezigheid om je dagelijks brood te verdienen of is het veel meer dan dat, namelijk een manier van leven? Deze conferentie is bedoeld voor iedereen die met (dreigend) ontslag te maken heeft en die zich wil (her) oriënteren op de toekomst. Onder het motto lotgenoten zijn bondgenoten kunnen de deelnemers hun verhaal bij elkaar kwijt, elkaar ondersteunen en elkaar op weg helpen. Dit alles onder deskundige begeleiding. Deze conferentie kan ook in teamverband aangevraagd worden. 14

15 Nieuwe vormingscursus Respectvol Samenwerken Data: 5 t/m 9 maart Begeleiding: raadsvrouw Karen Joachim Inschrijven t/m: 20 februari Bijzonderheden: ééndaagse conferentie van 10 tot 19 uur (inclusief diner) De bekende vormingscursus Respectvol Samenwerken (ReSa) heeft een nieuwe opzet en een verbreding van de doelgroep gekregen; naast leidinggevenden is de cursus nu ook afgestemd op de instructeurs van de diverse initiële militaire opleidingen. Juist nu in toenemende mate binnen de krijgsmacht het besef ontstaat dat niet langer vijanden verslagen maar wel vertrouwen gewonnen moet worden, is het belang van respectvol samenwerken in de eigen groep en als groep samen met anderen bijzonder groot evenals het bewust worden van de risico s van stereotypisch denken. Uiteindelijk kan de houding van de individuele militair van doorslaggevende betekenis zijn zowel in missiegebieden als in alle andere werkverbanden. volle werkweek, van maandag uur tot vrijdag uur, waardoor de noodzakelijke verdieping kan ontstaan om tot een duurzame attitudeontwikkeling te komen. Op maandag, dinsdag en donderdag is er ook een avondprogramma, woensdagavond is vrij en biedt de mogelijkheid van een tussentijdse break. Het is de bedoeling dat de cursisten blijven overnachten op Beukbergen. De doelgroep van de vormingscursus is leidinggevenden en instructeurs, zowel burgermedewerkers als militairen in de rang van sergeant t/m kapitein, of de daarmee overeenstemmende niveaus. Als vanouds raken de deelnemers aan de ReSa op indringende wijze vertrouwd met het omgaan met verschillen of diversiteiten en met ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht, te denken valt hierbij aan seksuele intimidatie, discriminatie (op grond van geaardheid, religie of etnische afkomst), maar ook aan pesten en treiteren.de vormingscursus duurt bewust een 15

16 Pelgrimage naar Santiago de Compostela Data: 16 t/m 17 februari en 10 t/m 11 mei Begeleiding: aalmoezenier Ger Wildering Inschrijven t/m: 2 weken voor aanvang Deze conferentie is zeer aan te bevelen voor diegenen die met FLO gaan. Voor mensen dus die zich al wandelend of fietsend willen bezinnen op een nieuwe koers in hun leven. Aan bod komt de vraag: Wat is pelgrimeren en wat kan het doen met je? Maar daarnaast ook vragen als: Hoe organiseer ik een langdurig onderweg zijn? Vind ik voldoende slaapplaatsen? Wat kost het allemaal? Deze conferentie wordt verzorgd door ervaringsdeskundigen en bied een oriëntatie zowel op geestelijk als op praktisch niveau. Socratisch Gesprek Data: 13 t/m 14 februari Begeleiding: raadsvrouw Karen Joachim Inschrijven t/m: 1 februari Als team een oplossing vinden als het echt nodig is. Wat willen we? Als team een beslissing nemen over écht iets belangrijks is niet altijd eenvoudig. Wat verstaan we onder goede collegialiteit? Optimale klantgerichtheid? Deze of een andere principiële vraag geeft vaak veel uren overleg, maar meestal een onbevredigende oplossing. Het kan ook anders. Socrates, volgens het orakel van Delphi, de wijste man van het toenmalige Griekenland, heeft een methodiek ontwikkeld waarbij de kern van een principiële vraag door vragen te stellen, helder wordt. Deze insteek is door Kessels aangepast aan de huidige tijd. In deze tweedaagse wordt deze techniek geoefend. De methodiek is hetzelfde als bij een socratisch gesprek: deelnemers onderzoeken een relevante kwestie aan de hand van een concrete ervaring van een van hen. 16

17 Timemanagement: een kwestie van tijd? Datum: 17 april Begeleiding: dominee Ruurd van der Weg Bijzonderheden: èèndaagse conferentie van 10 tot 19 uur (inclusief diner) Inschrijven t/m: 3 april Heb je ook het gevoel dat de tijd je door de vingers glipt? Of dat je op het werk met duizend dingen tegelijk bezig bent en dat je eigenlijk nergens echt tijd voor hebt? Daar maak je maar tijd voor!, roept een leidinggevende, en je hebt er weer een klus bij. Denk je wel eens aan het eind van de dag: waar heb ik mijn tijd nu eigenlijk aan besteed? Ervaar je een spanningsveld tussen werktijd en privétijd? Kun je tijd maken? Wat is tijd eigenlijk? Is het mogelijk om een volle agenda te hebben en het toch niet druk te hebben? Als je dit soort vragen herkent, dan is deze conferentie iets voor jou. Aan de hand van concrete opdrachten ga je je eigen timemanagementgedrag ontdekken en leren hoe je je persoonlijke tijdmanagement kunt verbeteren. Aan het eind van deze conferentie heb je je eigen actieplan opgesteld. Dus geen slap gepraat, tijd is geld, aan de slag! Deze conferentie duurt ook maar één dag, want je hebt immers weinig tijd... 17

18 18

19 Vergaderlocatie voor groepen vanuit Defensie Naast vormingscentrum is Beukbergen ook een zeer geschikte locatie voor al uw vergaderingen, besprekingen, brainstorm- en teambuildingssessies, heidagen, e.d. Ook (afscheids)recepties - bijvoorbeeld in het kader van FLO - kunnen hier gehouden worden. Tegen zeer redelijke prijzen zijn allerlei kortere of langere vergader- en verblijfsarrangementen mogelijk. Met of zonder overnachtingen, met of zonder maaltijden, maar altijd inclusief beamer, draadloos internet en gratis parkeergelegenheid. Voor groepen vanuit Defensie wordt geen zaalhuur berekend. Zoekt u een gastvrije locatie voor uw bijeenkomst, buiten kazerne of kantoor, in de stijlvolle ambiance van een landgoed, dan is Beukbergen iets voor u. Voor informatie over de arrangementen en allerlei andere mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen met de directeur-facilitair Jan Reuvers, tel , of per 19

20

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Henry Mostert Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: h.mostert@vilans.nl Website:

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie