NIBE-SVV, april Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand

2 1a. Wat is bij een opstal(gebouwen)verzekering het gevaarsobject en wat is het verzekerd belang? 1b. Wat is bij een bedrijfsschadeverzekering het gevaarsobject en wat is het verzekerd belang? 2a. Verzekerde Heijmans en verzekerde De Bruin hebben allebei een inboedelverzekering met een verzekerd bedrag van EUR ,-. De inboedel van Heijmans bestaat onder andere uit veel audiovisuele apparatuur en sieraden. De inboedel van De Bruin bestaat voornamelijk uit meubelstukken. Welke inboedelverzekeringen heeft het grootste inbraakrisico? Motiveer uw antwoord. 2b. Noem twee (en NIET meer dan twee) preventieve maatregelen om het risico acceptabel te maken voor de verzekeraar die het zwaarste risico heeft verzekerd. 3a. Rialto richt zich op bepaalde risico's. Welk soort risico's is dat? 3b. Noem twee (en NIET meer dan twee) kenmerken van verzekeringnemers die tot de doelgroep van Rialto horen. 4. In een polis wordt altijd een verzekerd bedrag genoemd. De grondslag voor dit bedrag kan geheel verschillend zijn. Geef bij de onderstaande situaties a t/m e aan, van welke waarde men moet uitgaan en geef de definitie van het waardebegrip. a. Gebouw, waar ter plaatse opnieuw gebouwd mag worden; b. gebouw, dit gebouw is door de bevoegde autoriteiten onbewoonbaar verklaard; c. machinepark; d. kantoorinventaris; e. eindproducten. 5a. Hans van Dijk koopt een woonhuis voor EUR ,-. De herbouwwaarde van het huis blijkt EUR ,- te zijn. Van Dijk sluit een hypotheek van EUR , -. Wie heeft/hebben een verzekerbaar belang bij het woonhuis, hoe heet een dergelijk belang en hoeveel bedraagt het te verzekeren belang? 5b. Komt/komen deze eventuele afgesloten verzekeringen tot uitkering in geval van totaalverlies? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

3 6. Het pand van de heer Van Dijk is bij twee verzekeraars verzekerd tegen brand-, vliegtuigen stormschade. Beide verzekeringen hebben een eigen risico voor stormschade van 2 van de verzekerde som met een minimum van EUR 250,- en een maximum van EUR 500,- per gebeurtenis. Het verzekerd bedrag op polis A is EUR ,-. Het verzekerd bedrag op polis B ist EUR ,-. Tijdens een storm met een windsnelheid 20 meter per seconde, raken enkele elektriciteitsdraden elkaar. Daardoor ontstaat er een vonkenregen die brand veroorzaakt. Het pand is na de brandschade nog EUR ,- waard. De waarde voor de schade was EUR ,-. Welk bedrag vergoeden de verzekeraars? Geef uw berekening. 7. Voorafgaand aan een referendum over de Europese Unie zijn er flinke discussies tussen voor- en tegenstanders. In de nacht vóór de stemming hebben de tegenstanders de woningen van de voorstanders beklad. De voorstanders hebben daarop de ruiten bij de tegenstanders ingegooid. Bepaal voor beide evenementen of ze zijn gedekt op de uitgebreide gevarenpolis. Motiveer uw antwoord. 8a. Een kantoorgebouw is op 1 januari 2011 getaxeerd en vervolgens verzekerd op NBUG 2006-voorwaarden met indexclausule. De verzekerde som bedraagt na indexering op 1 januari 2012 EUR ,-. De premievervaldatum ligt op 1 januari van elk jaar. Indexcijfer 1 januari 2012:143 Indexcijfer 1 juni 2012:147. Hoeveel bedraagt de verzekerde som in geval van schade op 2 juni 2012? Motiveer uw antwoord. 8b. Wanneer moet verzekerde het gebouw opnieuw laten taxeren? NIBE-SVV, april

4 9a. Stichting Kunst wil haar inventaris en goederen op uitgebreide condities verzekeren voor EUR ,-. De volgende gegevens zijn bekend: - het museum is gevestigd in een historisch gebouw (1886); - het museum ligt aan de rand van een dorp op acht kilometer van de brandweerkazerne; - er kan ook een hapje en drankje genuttigd worden. - naast het museum staat een oude hooiberg die dient als opslag van houtblokken voor de kachels; - het museum heeft al drie inbraakschaden geclaimd de laatste twee jaar; Welke extra vragen/aandachtspunten heeft de acceptant, naast de reguliere vragen op het aanvraagformulier? Noem er twee (en NIET meer dan twee) met betrekking tot het brandrisico. 9b. Noem er twee (en NIET meer dan twee) met betrekking tot het inbraakrisico. 9c. Noem er twee (en NIET meer dan twee) met betrekking tot het glasrisico. 10a. De heer Smal heeft zijn woonhuis met rieten dak en inboedel verzekerd. De herbouwwaarde is EUR ,-. De heer Smal meldt onderstaande wijzigingen aan zijn verzekeraar: I. Hij heeft een slaapkamer omgebouwd tot een hobbyruimte/atelier. Hierin bewerkt hij metalen platen met een lasapparaat tot kunstobjecten. II. Hij heeft zijn zolderverdieping voor twee jaar aan een student verhuurd. Noem voor situatie I twee (en NIET meer dan twee) reacties van de verzekeraar. 10b. Noem voor situatie II één (en NIET meer dan een) reactie van de verzekeraar. 11. De heer Konings verkoopt op 1 januari 2012 zijn fietswinkel inclusief de voorraad fietsen aan zijn zoon. Zijn zoon zet de winkel op hetzelfde adres voort. De zoon heeft NIET aan de verzekeraar doorgegeven dat hij de nieuwe belanghebbende is voor de verzekerde goederen. Op 15 augustus 2012 lopen de fietsen brandschade op. Geeft het NIET-informeren aan de verzekeraar problemen voor de schade-uitkering, als er sprake is van een: a. NBUG 2006? Motiveer uw antwoord. b. UGV? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

5 12. Een schildersbedrijf vraagt een bedrijfsschadeverzekering aan met uitgebreide gevarendekking. Het verzekerd belang is EUR ,-. De maximumuitkeringstermijn moet 13 weken zijn. De volgende premieberekeningsgegevens zijn bekend: - Premie brandverzekering inventaris 1,75. - Premie brandverzekering opstal 1,05. - Factor jaarbedrag 75% voor 13 weken uitkeringstermijn. - Toeslag voor uitgebreide dekking 0,25. Hoe hoog is de jaarpremie die het schildersbedrijf moet betalen? Geef uw berekening. (Kosten en assurantiebelasting moeten NIET in de berekening meegenomen worden.) 13. Noem drie (en NIET meer dan drie) schadebeperkende clausules voor het mkb en beschrijf kort de inhoud van elke van deze clausules. 14. Door de spanning van de voetbalwedstrijd is Ruud de frituurpan in de keuken vergeten. Een uitslaande keukenbrand is het gevolg. Wat verwacht de verzekeraar nu van Ruud aangaande verplichtingen van verzekerde bij schade? Noem drie (en NIET meer dan drie) verplichtingen. 15. Een inventaris op NBUG 2006-voorwaarden verzekerd voor EUR ,-. Na een gedekte schade rapporteren de experts de volgende bedragen: Waarde vóór EUR ,-. Schade is gelijk aan herstelkosten EUR ,-. Expertisekosten expert verzekeraar EUR 2.000,-. Expertisekosten expert verzekerde EUR 2.500,-. Welke bedragen keert de maatschappij uit? Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. 16. Een woonhuis en inboedel zijn op UGV-voorwaarden verzekerd. Geef in de volgende gevallen a t/m e aan of de schade aan tuinaanleg gedekt is. a. Vandalen roven een paar hortensiaplanten vanwege de vermeende geestverruimende werking. b. Door een brand een paar huizen verder, wordt de tuin vernield door bluswater. c. Een auto raakt van de weg, komt slippend de tuin in en rijdt tegen de gevel. d. Een omvallende boom bij de buren vernielt diverse struiken in de tuin. e. Door een ontploffing in een nabijgelegen fabriek vallen brokstukken in de tuin. NIBE-SVV, april

6 17. Een assurantietussenpersoon heeft voor zijn assurantiebedrijf bij een verzekeraar een goederen- en inventarisverzekering op uitgebreide voorwaarden. Er is GEEN sprake van onderverzekering. Na breuk van een waterleiding claimt hij de volgende zaken: - leren bankstel EUR 6.000,-; - wortelnoten tafel EUR 4.500,-; - drie schilderijen, elk EUR 800,-; - kosten voor reconstructie administratie EUR ,-. Alle bedragen zijn exclusief btw. Welke zaken komen voor vergoeding in aanmerking en tot welk bedrag? Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. 18. Een woonhuis is op vaste taxatie verzekerd voor EUR ,-. De polis is gesloten op NBUG2006 voorwaarden en de taxatie is nog geldig. Na een brandschade rapporteert de expert dat de werkelijke waarde vóór de brand EUR ,-- is en na de schade EUR ,-. De herstelkosten zijn EUR ,-. Welk bedrag keert de verzekeraar uit? Geef uw berekeningen en motiveer uw antwoord. 19. Drie jongens van 17 jaar, gesnapt bij een winkeldiefstal, nemen wraak op de winkelier door houten kratten en lege dozen tegen de achtergevel van de winkel op te stapelen en in brand te steken. Als de vlammen de houten gevelbetimmering van het pand bereiken, gooien ze nog wat extra hout op het vuur en vluchten. Twee agenten pakken de jongens op. Het dak van het pand loopt ernstige schade op en het aangrenzende houten schuurtje gaat verloren. De totale schade die door de wraakactie is ontstaan, bedraagt EUR ,-. De winkelier claimt de schade op zijn brandverzekering. De jongens bekennen de brandstichting. Kan de brandverzekeraar regres plegen op de jongens? Motiveer uw antwoord. 20. De eigenaar van een hoedenwinkel heeft één medewerker in dienst en hij heeft voor zijn bedrijf een bedrijfsschade verzekering afgesloten. Er is GEEN sprake van onderverzekering. De volgende gegevens van het bedrijf zijn bekend: - De omzet bedraagt EUR 3.000,- per week. - Het loon van de medewerker bedraagt EUR 400,- per week. - De winst bedraagt EUR 200,- per week. - De vaste kosten zijn EUR 300,- per week. - De uitkeringstermijn in de polis is 52 weken. Door een explosie op 1 maart ontstaat er een bedrijfsstilstand. De benodigde herstelperiode is 18 weken. Het gaat ook slecht in de hoedenbranche. Verzekerde onderneemt GEEN verdere acties en beslist na zeven weken het bedrijf te staken. Hij vraagt vergunning aan bij het UWV voor direct ontslag van de medewerker. Maar het UWV eist dat de werknemer nog 26 weken doorbetaald wordt, tellend vanaf de explosie. Welk bedrag vergoedt de verzekeraar? Geef uw berekening. NIBE-SVV, april

7 21a. Een koekjesfabriek heeft een bedrijfsschadeverzekering. De verzekeringstermijn loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december De uitkeringstermijn is 26 weken. De verzekerde heeft de polis op tijd opgezegd, namelijk per 1 januari Door een ontploffing op 7 december 2012 komt het bedrijf stil te liggen, maar omdat er voldoende voorraad is, manifesteert de schade zich pas op 3 februari Wanneer vangt de uitkeringstermijn aan en wanneer eindigt deze? 21b. Wanneer vangt de schadevergoedingstermijn aan en wanneer eindigt deze? 22. Een bedrijf heeft een bedrijfsschadeverzekering waarbij de uitkering gebaseerd is op productievermindering. De uitkeringstermijn is 26 weken. Op 1 april brandt de productiehal af en verzekerde kan een jaar lang NIET produceren. Omdat er nog uit voorraad verkocht kan worden, wordt er tot 1 mei GEEN omzetverlies geleden. Tot welke datum kan de verzekerde bedrijfsschade claimen onder zijn polis? Motiveer uw antwoord. 23. Het doel van een bedrijfsschadeverzekering is de waarborging van de continuïteit van een onderneming. Omschrijf de werking van een bedrijfsschadeverzekering. 24a. Een koekjesfabriek heeft de volgende resultatenrekening over 2011: Lasten Baten Variabele kosten EUR ,- Omzet EUR ,- Vaste kosten EUR ,- Netto winst EUR ,- Totaal EUR ,-- Totaal EUR ,-- In 2012 vindt een brand in het bedrijf plaats. Door de gevolgen van de brand ziet de resultatenrekening van 2012 er als volgt aan het eind van het jaar uit: Lasten Baten Variabele kosten EUR ,- Omzet EUR ,- Vaste kosten EUR ,- Netto winst EUR ,- Totaal EUR ,- Totaal EUR ,- Het verzekerd bedrag van de bedrijfsschadeverzekering is EUR ,-. De 30% overdekkings- en restitutieclausule is meeverzekerd. Is het verzekerd bedrag voldoende? Geef uw berekening. 24b. Welk schadebedrag wordt uitgekeerd? Geef uw berekening. NIBE-SVV, april

8 25. Waaruit bestaat het verzekerde bedrag van de reconstructieverzekering? NIBE-SVV, april

9 NIBE-SVV, april

10 CORRECTIEMODEL 1a. Het gevaarsobject is het gebouw en het verzekerd belang bestaat uit vermogensverlies door zaakbeschadiging. 1 punt 1b. Het gevaarsobject is het gebouw en/of de inhoud, 1 punt terwijl het verzekerde belang bestaat uit nettowinst plus vaste kosten (brutowinst). 1 punt Correctievoorschrift: het verschil moet duidelijk zijn voor toekenning van de punten! 2a. Bij verzekerde Heijmans is het inbraakrisico het grootst: apparatuur en sieraden zijn veel makkelijker mee te nemen, dus aantrekkelijker, dan meubels. 2 punten 2b. Let op: niet limitatief! (2 x 1 punt) 2 punten Inbraakmeldinstallatie; Hang-en-sluitwerk; Kluis voor de sieraden. 3a. Risico's die in hun aard zwaar zijn. 1 punt Ook goed is: zware brand- en motorrijtuigrisico's. (1 punt) 3b. (2 x 1 punt) 2 punten - Slechte moraliteit; - slecht schadeverleden; - mensen die zich ergens anders niet meer kunnen verzekeren. 4 a. Herbouwwaarde, 1 punt de kosten om een gebouw te herbouwen op dezelfde plaats met dezelfde bestemming. 1 punt b. Verkoopwaarde, 1 punt het bedrag dat verkoop op zou brengen exclusief de prijs van de grond. 1 punt Ook goed is: sloopwaarde, het bedrag dat slopers voor het gebouw zouden betalen, zonder rekening te houden met de kosten van slopen. c. Nieuwwaarde, 1 punt het bedrag dat benodigd is om zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. 1 punt d. Nieuwwaarde, 1 punt het bedrag dat benodigd is om zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. 1 punt e. Vervangingswaarde (ook goed is kostprijs), 1 punt het bedrag dat nodig is om onmiddellijk na het voorval naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken aan te schaffen. 1 punt (Ook goed is het bedrag dat nodig is voor de aanschaf van grondstoffen vermeerderd met de toegevoegde waarde.) NIBE-SVV, april

11 5a. Hans van Dijk is eigenaar van het woonhuis en heeft dus eigenaarsbelang. Het bedrag dat hij moet verzekeren, betreft de herbouwwaarde van EUR ,-. 2 punten De hypotheeknemer (of geldgever) heeft een hypothecair belang bij het huis. De hypotheeknemer loopt risico als Van Dijk het pand helemaal niet, te weinig of op beperkte voorwaarden verzekerd heeft. Dit belang betreft EUR ,-. 2 punten 5b. Nee. 0 punten Een hypothecairbelangverzekering is een secundaire verzekering. De eigenaarsverzekering gaat voor. 2 punten Wanneer de eigenaarsverzekering niet tot uitkering komt, dan betaalt de verzekeraar van de hypothecairbelangverzekering. 6. De schade bedraagt EUR ,-. De verzekeraar van polis A vergoedt: 80/250 x = EUR 8.000,-. 2 punten De verzekeraar van polis B vergoedt: 120/250 x = EUR ,-. 2 punten 7. Bekladden door tegenstanders: niet gedekt, 0 punten omdat vandalisme uitsluitend is gedekt na wederrechtelijk binnendringen. 2 punten Ruiten ingooien door voorstanders: niet gedekt, 0 punten omdat vandalisme uitsluitend is gedekt na wederrechtelijk binnendringen. 2 punten 8a. Op 2 juni is de verzekerde som 147 / 143 x = EUR ,20. 3 punten 8b. 1 januari punten 9a. 2 x 1 punt Let op: twee gevraagd! Met betrekking tot brandrisico: - Op welke brandveilige wijze worden de gebouwen verwarmd? - Welke blusmiddelen zijn aanwezig? - Wordt er ook gefrituurd? - Is de museumcollectie getaxeerd? - Welk soort goederen zijn er aanwezig? - Wat voor schadeverleden heeft het museum? 9b. 2 x 1 punt Let op: twee gevraagd! Met betrekking tot inbraakrisico: - Hoe is het gesteld met de bouwkundige inbraakpreventie? - Is er een inbraakmeldsysteem aanwezig? - Zijn er kostbare en makkelijk verhandelbare zaken aanwezig? 9c. 2 x1 punt Let op: twee gevraagd! Met betrekking tot glasrisico: - Is er speciaal glas aanwezig? - Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de plaatsing van glas? NIBE-SVV, april

12 10a. 2 punten (2 x 1 punt) De verzekeraar zal: - nadere informatie wensen. - een inspectie uitvoeren. - de aanwezigheid van voldoende brandblussers controleren. 10b. Gezien de kamerverhuur zal de verzekeraar een toeslag op de premie vragen. 2 punten Ook goed rekenen: de binnenbraakclausule opnemen. Niet goed rekenen: een hoger eigen risico. 11a. Nee. 0 punten In de NBUG2006 is bepaald dat de verzekerde goederen het belang van een derde onbeperkt volgen. 2 punten 11b. Ja. 0 punten De UGV kent over het algemeen alleen de bepaling dat bij overgang van het belang de verzekering na een maand eindigt. 1 punt (Ook goed is: per eerstkomende premievervaldatum.) Na deze termijn loopt de verzekering alleen door als de verzekeraar en de nieuwe belanghebbende de overeenkomst voortzetten. 1 punt 12. * Let op: mogelijke doorwerkfout! Gemiddelde brandpremie is 1,75 + 1,05 = 2,80. 1 punt 2,80 / 2 = 1,40. Basisdekking: factor jaarbedrag 75% x 1,40 * = 1,05. 1 punt Basisdekking 1,05 * + toeslag uitgebreide dekking 0,25 = 1,30.1 punt x 1.30 * = EUR 325,-. 2 punten NIBE-SVV, april

13 13. Buitenbraakclausule: alleen dekking bij braak vanaf de buitenzijde van het gebouw.1 punt Inbraakpreventieclausule: dekking indien voldaan is aan gestelde preventie-eisen.1 punt Spuitverbodclausule: verbod tot spuitwerkzaamheden met stoffen met ontvlammingspunt lager dan 55 º C.; alleen in afgesloten spuitcabine. 1 punt Niet limitatief. Ook goed is: - Clausule Elektrische Installaties: Installatie moet eens per drie jaar gekeurd worden en voldoen aan NEN-norm. - Alarmclausule: alarminstallatie moet ingeschakeld zijn, werkvaardige toestand, bij storingen, enz. verzekeraar inlichten, niet voldoen aan eis dan bijvoorbeeld geen dekking/eigen risico. - Clausule Opslag: opslag minimaal tien meter van de gevel, niet voldoen aan eis, dan eigen risico. - Clausule Brandgevaarlijke werkzaamheden: toezicht, brandblusapparaat, niet voldaan aan eis, dan eigen risico. - Clausule Blusmiddelen. brand is alleen gedekt als gespecificeerde blusmiddelen op de daarvoor bestemde plaats aanwezig en voor deze blusmiddelen een onderhoudscontract is gesloten voor een jaarlijkse controle. 14. Let op: drie gevraagd! 3 x 1 punt - Beperken van de schade. In de voorwaarden en in de wet staat dat de verzekerde verplicht is om alle medewerking te verlenen ter beperking van de schade (bijvoorbeeld brandweer bellen). - Zo snel mogelijk de schade melden bij verzekeraar. - Zo snel mogelijk alle benodigde gegevens aan de verzekeraar verstrekken. - Volle medewerking verlenen bij schade-afhandeling. 15 De inventaris is onderverzekerd. Uitkering voor de inboedel 100/125 x = EUR ,-. 1 punt Kosten expert verzekeraar worden volledig vergoed EUR 2.000,-. 1 punt Kosten expert verzekerde zijn EUR 2.000,-. 1 punt Totaal EUR ,-. 0 punten 16 a. Nee. b. Ja. c. Ja. d. Nee. e. Ja. (0-2 goed = 0 pt 3 goed = 1 pt 4 goed = 2 pt 5 goed = 3 pt) NIBE-SVV, april

14 17. Een makelaarskantoor kan de btw niet verrekenen en mag dus ook de btw claimen. 2 punten Alle zaken komen voor vergoeding in aanmerking, tot een bedrag van: 1 punt x 1.21 = EUR 7.260, x 1.21 = EUR 5.445,- 800 x 3 x 1.21 = EUR 2.904,- Totaal EUR ,- De reconstructiekosten worden niet vergoed, omdat de reconstructiekosten niet standaard onder een inventaris/goederenverzekering vallen. Voor reconstructiekosten moet verzekerde een aparte verzekering sluiten. 1 punt 18. De waarde na het schadevoorval wordt gerectificeerd, te weten 300/200 x = EUR ,-. 2 punten De waarde voor minus de waarde na is / = EUR ,-. Dit bedrag is lager dan de herstelkosten van EUR ,-. 1 punt De maatschappij keert EUR ,- uit. 1 punt 19. Ja, 0 punten voor dit soort schade blijft het wettelijke regresrecht van toepassing, namelijk ten opzichte van degenen die opzettelijk of met wiens goedvinden de schade is veroorzaakt. 4 punten x ( ) = EUR 9.000,-. 2 punten Ook goed is: 13 x 900 = EUR ,-. En voor het loon: 16 x 400 = EUR 6.400,-. 2 punten Ook goed is: 13 x 400 = EUR 5.200,-. 21a. De uitkeringstermijn loopt van 7 december punt tot 7 juni punt 21b. Schadevergoedingstermijn loopt van 3 februari punt tot 7 juni punt 22. Tot 1 oktober. 0 punten De uitkeringstermijn van zes maanden gaat in op de datum van de schade. 2 punten Vanaf de schadedatum kan verzekerde niet meer produceren. 2 punten (ook goed is: van 1 mei tot 1 oktober). NIBE-SVV, april

15 23. De bedrijfsschadeverzekering dekt het verlies aan inkomsten uit omzet of productie waardoor de winst vermindert of wegvalt als gevolg van een bedrijfsstagnatie door materiële schade aan het gebouw of de inhoud daarvan. 3 punten 24a. * Let op mogelijke doorwerkfout! Nee. 0 punten Verzekerd had moeten zijn EUR ,- 1 punt Verzekerd is % = EUR ,-.1 punt 24b. 3 of 0 punten, bij rekenfout 2 punten Schade bedraagt 403 * x ( / ) = EUR , * (Ook goed is: EUR ,65) 25. Uit de extra kosten die na een schade gemaakt worden in verband met het reconstrueren van vernietigde of beschadigde administratie, ontwerpen en dergelijke. 2 punten NIBE-SVV, april

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Bedrijfsschadeverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Bedrijfsschadeverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Bedrijfsschadeverzekering 1. Wanneer kan een bedrijf als liquide beschouwd worden? 2. Naast de klassieke manier van risico-inschatting wordt ook een moderner model toegepast,

Nadere informatie

FATUM Compleet bedrijvenpakket. Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf

FATUM Compleet bedrijvenpakket. Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf FATUM Compleet bedrijvenpakket Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf 1 Schade aan uw bedrijfspand, inventaris of goederen is één van de grootste risico s die uw onderneming loopt.

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Verschillenoverzicht Overzicht van de verschillen tussen de oude en de vernieuwde Inboedelverzekering Verschil Oude Inboedelverzekering Vernieuwde Inboedelverzekering

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade?

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? ABN AMRO Verzekeringen hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? De kans op schade zit in een klein hoekje. U kunt de kans op schade flink beperken of zelfs voorkomen met de juiste preventieve maatregelen.

Nadere informatie

S L U I T N O T A. Stichting Onderwijsgroep Noord en/of Stichting AOC Terra en/of Stichting rsg De Borgen en/of Stichting Dollard College

S L U I T N O T A. Stichting Onderwijsgroep Noord en/of Stichting AOC Terra en/of Stichting rsg De Borgen en/of Stichting Dollard College S L U I T N O T A VERZEKERINGNEMERS Stichting Onderwijsgroep Noord en/of Stichting AOC Terra en/of Stichting rsg De Borgen en/of Stichting Dollard College SOORT VERZEKERING Eigendommen voortgezet onderwijs

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN INCLUSIEF PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS S L U I T N O T A

GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN INCLUSIEF PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS S L U I T N O T A GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN INCLUSIEF PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS S L U I T N O T A VERZEKERINGNEMER Gemeente Brielle SOORT VERZEKERING Gemeentelijke eigendommen inclusief primair en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

NIBE-SVV, juni 2014. Oefenexamen Assurantie A-Brand

NIBE-SVV, juni 2014. Oefenexamen Assurantie A-Brand NIBE-SVV, juni 2014 Oefenexamen Assurantie A-Brand 1. Manon heeft in de badkamer van haar woning problemen met de wastafelafvoer die verstopt is. Ze gooit er allerlei schoonmaak- en ontstoppingsmiddelen

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering januari 2009 Productleeswijzer Opstalverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies!

Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies! Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies! Door: Pieter Bakker 18 januari 2012 Allrounder Specialist Specialist Allrounder Aalsmeerse tussenpersoon draait op voor onderverzekering

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis Woonhuisverzekering

Interpolis Alles in één Polis Woonhuisverzekering Interpolis Alles in één Polis Verschillenoverzicht Overzicht van de verschillen tussen de oude en de vernieuwde Verschil Oude Vernieuwde Wat kunt u verzekeren? woonhuis inclusief maximaal 2 bijgebouwen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Pakket Polis VVE Chasse I 113II 113III 113IV Prof. Lorentzlaan HD ZEIST

Vereniging van Eigenaren Pakket Polis VVE Chasse I 113II 113III 113IV Prof. Lorentzlaan HD ZEIST Postbus 382, 1800 AJ Alkmaar Telefoon 072-519 40 00 voor Particulier Telefoon 079-320 84 84 voor Zakelijk Verzekeringnemer Vereniging van Eigenaren Pakket VVE Chasse 113 113I 113II 113III 113IV Prof. Lorentzlaan

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Brandverzekering en schaderegeling

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Brandverzekering en schaderegeling NIBE-SVV, 2015 Oefenexamen Brandverzekering en schaderegeling 1. 2 punten Een verzekeringnemer met een strafrechtelijk verleden in verband met brandstichting wil een brandverzekering afsluiten. Bij welke

Nadere informatie

Zijn er meer bedrijven / instellingen gevestigd in het te verzekeren gebouw? Zo ja, soort bedrijf (omschrijving van de activiteiten / werkzaamheden)

Zijn er meer bedrijven / instellingen gevestigd in het te verzekeren gebouw? Zo ja, soort bedrijf (omschrijving van de activiteiten / werkzaamheden) AANVRAAGFORMULIER BRAND- EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS Naam bedrijf Debiteurenadres Postcode & woonplaats Telefoonnummer - Faxnummer - IBAN Datum van oprichting - - E-mailadres Website

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Brandverzekeringstechniek

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Brandverzekeringstechniek NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Brandverzekeringstechniek 1. Een verzekeringnemer met een strafrechtelijk verleden in verband met brandstichting wil een brandverzekering afsluiten. Bij welke instantie

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering januari 2009 Productleeswijzer Inboedelverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Verschillenlijst. Reaal Woonhuisverzekering. Reaal Goed Geregeld Pakket (vanaf zomer 2015) Alleen all risk dekking.

Verschillenlijst. Reaal Woonhuisverzekering. Reaal Goed Geregeld Pakket (vanaf zomer 2015) Alleen all risk dekking. Verschillenlijst Reaal Woonhuisverzekering Keuze uit all risk of extra uitgebreid. Aanvullende dekking extra Glas is los mee te verzekeren tegen premietoeslag. Alleen all risk Glas is standaard verzekeren,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering (BED-2017)

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering (BED-2017) Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering (BED-2017) Behorende bij de Algemene Voorwaarden (AVW) alsmede Voorwaarden Uitgebreide Branddekking (BRD) Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen In

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf MKB Pakket Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf Deze informatie brochure bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering Wanneer je bedrijf stil komt te liggen door schade, heb je even geen inkomsten meer. Je vaste lasten lopen echter gewoon door. Deze verzekering dekt

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Bezit

REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Bezit REAAL Bedrijven Totaalplan Productinformatie Bezit 2 De bedrijfsmatige verzekeringen van REAAL REAAL Bedrijven Totaalplan 3 Uw klant wordt dagelijks geconfronteerd met risico s. Het ene risico is meer

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009.

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Premie: Brand, storm en glasbreuk: Stenen huisjes en inboedel Houten huisjes en

Nadere informatie

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loop je risico s op schade die vaak grote financiële gevolgen hebben. Daarom hebben wij een verzekering die deze

Nadere informatie

NNAM CLAUSULEBLAD NEDERLANDSE GEMEENTEN 2013 behorende bij Overheids Basis Brand Polis (OBBP)

NNAM CLAUSULEBLAD NEDERLANDSE GEMEENTEN 2013 behorende bij Overheids Basis Brand Polis (OBBP) NNAM CLAUSULEBLAD NEDERLANDSE GEMEENTEN 2013 CL1. BEDRIJFSREGELING BRANDREGRES Indien verzekeraars de ingevolge deze verzekering betaalde schade-uitkering op grond van subrogatie op derden zouden kunnen

Nadere informatie

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP Kruidvat Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OP Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de opstalverzekering

Nadere informatie

RISICO S ZICHTBAAR MAKEN. Advies op maat voor exploitanten van tankstations

RISICO S ZICHTBAAR MAKEN. Advies op maat voor exploitanten van tankstations RISICO S ZICHTBAAR MAKEN Advies op maat voor exploitanten van tankstations Exploitantenpolis De markt voor motorbrandstoffen groeit nauwelijks. Meer concurrentie, hybride/zuinige auto s en noodzakelijke

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

BRZ20 MEDEVERZEKERDE Als medeverzekerde wordt aangetekend: ^.

BRZ20 MEDEVERZEKERDE Als medeverzekerde wordt aangetekend: ^. BRZ01 GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING De op het polisblad vermelde gegevens zijn gebaseerd op de door of namens verzekeringnemer schriftelijk of mondeling verstrekte informatie. Deze informatie vormt de grondslag

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Glas

Allianz Woonverzekering Glas Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Glas Specifieke verzekeringsvoorwaarden Glas GLS 15 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Glas Checklist 3 1. Waarvoor is deze verzekering?

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen.

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumentenverzekering Monumenten verdienen maatwerk Ook op het gebied van verzekeringen Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Prijs van de verzekering

Prijs van de verzekering Prijs van de verzekering premie poliskosten incassokosten assurantiebelasting Actuarieel Instituut 1 Belangrijkste wetten Art 246 WVK (verz. ovk) Art 249 WVK (eigen gebrek) Art 251 WVK (verzwijging) Art

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering BES1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Extra Kostenverzekering

Bijzondere polisvoorwaarden Extra Kostenverzekering Bijzondere polisvoorwaarden Extra Deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Bijzondere polisvoorwaarden Extra Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie

zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie Duurzame energie is in diverse vormen sterk in opkomst. Het aandeel van duurzame energie in de elektriciteitsproductie neemt toe. Meer en meer streven ondernemers

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties -2- Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Kostbaarhedenverzekering ZW-KO-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zekerheidscheck schadeverzekeringen verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zijn uw verzekeringen op orde? 2 Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN CBV 2006 behorende bij de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering (NBZB 2006)

BIJZONDERE VOORWAARDEN CBV 2006 behorende bij de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering (NBZB 2006) BIJZONDERE VOORWAARDEN CBV 2006 behorende bij de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering (NBZB 2006) ALGEMENE CLAUSULES 2. OMVANG VAN DE DEKKING 2.2.8 Water, stoom, neerslag,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Module Bedrijfsschade

Bijzondere voorwaarden Module Bedrijfsschade Bijzondere voorwaarden Module Bedrijfsschade M-BS2015 Toelichting Bijzondere voorwaarden module Bedrijfsschade Als op uw polisblad staat dat u de module Bedrijfsschade heeft afgesloten, heeft u recht op

Nadere informatie

Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies!

Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies! Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies! Door: Pieter Bakker 1 december 2010 Alles kan! Allrounder Specialist Specialist Allrounder Agenda Taxatie: De ene waarde is de andere waarde

Nadere informatie

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Duur en wijze van uitkering

Nadere informatie

- de clausule niet meer geldt - de tekst van de clausule in de polisvoorwaarden is opgenomen - de clausule op het polisblad blijft staan.

- de clausule niet meer geldt - de tekst van de clausule in de polisvoorwaarden is opgenomen - de clausule op het polisblad blijft staan. Clausules Woonhuis Met een clausule wordt de dekking van uw verzekering uitgebreid of beperkt. Staat er op uw huidige polisblad een clausule? Dan is het onderstaande van belang. Het kan zijn dat: - de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BRAND- EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS

AANVRAAGFORMULIER BRAND- EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS AANVRAAGFORMULIER BRAND- EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS Naam bedrijf Debiteurenadres Postcode & woonplaats Telefoonnummer - Faxnummer - Bankrekeningnummer E-mailadres Website Risico-adres

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen www.zichtadviseurs.nl Zijn uw verzekeringen op orde? Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie. Daarom is het

Nadere informatie

Extra kostenverzekering

Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Wij vergoeden de extra kosten die je bedrijf moet maken om te herstarten na schade zoals waterschade, brand/ontploffing of inbraak/diefstal. Denk aan kosten

Nadere informatie

D. Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering

D. Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering D. Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering U heeft bij ons een bedrijfsschadeverzekering gesloten. Daarmee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van een bedrijfsstilstand na brand, storm,

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek Aa. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Vereniging van Eigenaren 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek Aa, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering

Nadere informatie

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl.

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl. 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax: Internetadres Contactpersoon Functie: E-mail contactpersoon Kamer van Koophandelnummer BTW-nummer Ondernemingsvorm Datum

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Bedrijfsschadeverzekering ZW-BS-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Bedrijfsschadeverzekering. Met de Bedrijfsschadeverzekering verzekert u de financiële gevolgen van bedrijfsstilstand. Hoe leest

Nadere informatie

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8%

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Internetadres Contactpersoon E-mail contactpersoon Gespreksdatum Ondernemingsvorm Datum oprichting (B.V., N.V., V.O.F., ETC.)

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek D. Bijzondere. voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek D. Bijzondere. voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek D, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering 01/2013 4 1 Wat

Nadere informatie

Vraag 1. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier. De adviseur controleert de gegevens in het schadeaangifteformulier.

Vraag 1. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier. De adviseur controleert de gegevens in het schadeaangifteformulier. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier Teun en Janneke zijn getrouwd en wonen met hun zoon Mees (11 jaar) in een koopwoning. Via de bemiddeling van een adviseur Schadeverzekering particulier hebben

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Gecombineerde aanvraag Ondernemerspakket

Gecombineerde aanvraag Ondernemerspakket Gecombineerde aanvraag Ondernemerspakket Datum: Nieuwe verzekering voor een contractstermijn van 1 jaar (standaard contractsduur) Wijziging van bestaande verzekering : Polisnummer Gewenste ingangs- /wijzigingsdatum

Nadere informatie

Zo werkt het Ga naar https://meeus.com/mijn-meeus en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Zo werkt het Ga naar https://meeus.com/mijn-meeus en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. CLAUSULEBLAD Meeùs Aegon Inboedel AV11 Afwijkende regels op de voorwaarden Meeùs biedt u een aantal extra voordelen die niet in de voorwaarden staan. Of Meeùs doet het net iets anders, gunstiger, dan in

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering super dekking Bijzondere Voorwaarden BWS 01012014 Bijzondere Voorwaarden woonhuisverzekering super dekking U heeft een woonhuisverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk

Nadere informatie

Voorwaarden Computer Simple Risk verzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Computer Simple Risk verzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model Z 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de verzekering 2 Artikel 3 Aanvullende dekking voor bijzondere kosten 3 Artikel

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek E. Bijzondere voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek E, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek H. Bijzondere. voorwaarden. Lichtreclameverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek H. Bijzondere. voorwaarden. Lichtreclameverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek H. Bijzondere voorwaarden Lichtreclameverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek H, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Lichtreclameverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

Polis voor Ondernemers SPVO01/07

Polis voor Ondernemers SPVO01/07 Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Rubriek Gebouwen, Roerende zaken en Milieuschade - Bijzondere voorwaarden Brandverzekering Bedrijfsgebouwen - Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Zo werkt het Ga naar https://meeus.com/mijn-meeus en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Zo werkt het Ga naar https://meeus.com/mijn-meeus en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. CLAUSULEBLAD Meeùs Aegon Woonhuis AV11 Afwijkende regels op de voorwaarden Meeùs biedt u een aantal extra voordelen die niet in de voorwaarden staan. Of Meeùs doet het net iets anders, gunstiger, dan in

Nadere informatie

INHOUD Begripsomschrijvingen Omvang van de verzekering Aanvullende dekking voor bijzondere kosten. Verplichtingen van verzekerde

INHOUD Begripsomschrijvingen Omvang van de verzekering Aanvullende dekking voor bijzondere kosten. Verplichtingen van verzekerde ALGEMENE VOORWAARDEN Computer Simple Risk verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL Z 03.5.01 A INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

3.1 Algemeen 3.2 Gedekte gebeurtenissen 3.3 Opruimingskosten 3.4 Aanvullende vergoedingen

3.1 Algemeen 3.2 Gedekte gebeurtenissen 3.3 Opruimingskosten 3.4 Aanvullende vergoedingen Voorwaarden Oogstproductenverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.16 A Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN overgang

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rechtsbijstandverzekering

Aanvraagformulier Rechtsbijstandverzekering Assurantietussenpersoon: Nieuwe verzekering - Ingangsdatum: Sluit deze verzekering direct aan op een voorgaande? JA NEE Offerte - verwachte ingangsdatum: 1. Aanvrager Naam en voorletters: Geslacht: M V

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN. 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397

VOORWAARDEN. 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397 esjr $2 u: VOORWAARDEN LL 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397 Woonhuisverzekering ARTIKEL 9. DEFINITIES In de zin van deze verzekering wordt verstaan onder: 9.01 Opstal: het woonhuis, zoals op het polisblad

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek C. Bijzondere. voorwaarden. Kantoorelektronicaverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek C. Bijzondere. voorwaarden. Kantoorelektronicaverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek C. Bijzondere voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek C, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering 01/2013

Nadere informatie