NIBE-SVV, april Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand

2 1a. Wat is bij een opstal(gebouwen)verzekering het gevaarsobject en wat is het verzekerd belang? 1b. Wat is bij een bedrijfsschadeverzekering het gevaarsobject en wat is het verzekerd belang? 2a. Verzekerde Heijmans en verzekerde De Bruin hebben allebei een inboedelverzekering met een verzekerd bedrag van EUR ,-. De inboedel van Heijmans bestaat onder andere uit veel audiovisuele apparatuur en sieraden. De inboedel van De Bruin bestaat voornamelijk uit meubelstukken. Welke inboedelverzekeringen heeft het grootste inbraakrisico? Motiveer uw antwoord. 2b. Noem twee (en NIET meer dan twee) preventieve maatregelen om het risico acceptabel te maken voor de verzekeraar die het zwaarste risico heeft verzekerd. 3a. Rialto richt zich op bepaalde risico's. Welk soort risico's is dat? 3b. Noem twee (en NIET meer dan twee) kenmerken van verzekeringnemers die tot de doelgroep van Rialto horen. 4. In een polis wordt altijd een verzekerd bedrag genoemd. De grondslag voor dit bedrag kan geheel verschillend zijn. Geef bij de onderstaande situaties a t/m e aan, van welke waarde men moet uitgaan en geef de definitie van het waardebegrip. a. Gebouw, waar ter plaatse opnieuw gebouwd mag worden; b. gebouw, dit gebouw is door de bevoegde autoriteiten onbewoonbaar verklaard; c. machinepark; d. kantoorinventaris; e. eindproducten. 5a. Hans van Dijk koopt een woonhuis voor EUR ,-. De herbouwwaarde van het huis blijkt EUR ,- te zijn. Van Dijk sluit een hypotheek van EUR , -. Wie heeft/hebben een verzekerbaar belang bij het woonhuis, hoe heet een dergelijk belang en hoeveel bedraagt het te verzekeren belang? 5b. Komt/komen deze eventuele afgesloten verzekeringen tot uitkering in geval van totaalverlies? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

3 6. Het pand van de heer Van Dijk is bij twee verzekeraars verzekerd tegen brand-, vliegtuigen stormschade. Beide verzekeringen hebben een eigen risico voor stormschade van 2 van de verzekerde som met een minimum van EUR 250,- en een maximum van EUR 500,- per gebeurtenis. Het verzekerd bedrag op polis A is EUR ,-. Het verzekerd bedrag op polis B ist EUR ,-. Tijdens een storm met een windsnelheid 20 meter per seconde, raken enkele elektriciteitsdraden elkaar. Daardoor ontstaat er een vonkenregen die brand veroorzaakt. Het pand is na de brandschade nog EUR ,- waard. De waarde voor de schade was EUR ,-. Welk bedrag vergoeden de verzekeraars? Geef uw berekening. 7. Voorafgaand aan een referendum over de Europese Unie zijn er flinke discussies tussen voor- en tegenstanders. In de nacht vóór de stemming hebben de tegenstanders de woningen van de voorstanders beklad. De voorstanders hebben daarop de ruiten bij de tegenstanders ingegooid. Bepaal voor beide evenementen of ze zijn gedekt op de uitgebreide gevarenpolis. Motiveer uw antwoord. 8a. Een kantoorgebouw is op 1 januari 2011 getaxeerd en vervolgens verzekerd op NBUG 2006-voorwaarden met indexclausule. De verzekerde som bedraagt na indexering op 1 januari 2012 EUR ,-. De premievervaldatum ligt op 1 januari van elk jaar. Indexcijfer 1 januari 2012:143 Indexcijfer 1 juni 2012:147. Hoeveel bedraagt de verzekerde som in geval van schade op 2 juni 2012? Motiveer uw antwoord. 8b. Wanneer moet verzekerde het gebouw opnieuw laten taxeren? NIBE-SVV, april

4 9a. Stichting Kunst wil haar inventaris en goederen op uitgebreide condities verzekeren voor EUR ,-. De volgende gegevens zijn bekend: - het museum is gevestigd in een historisch gebouw (1886); - het museum ligt aan de rand van een dorp op acht kilometer van de brandweerkazerne; - er kan ook een hapje en drankje genuttigd worden. - naast het museum staat een oude hooiberg die dient als opslag van houtblokken voor de kachels; - het museum heeft al drie inbraakschaden geclaimd de laatste twee jaar; Welke extra vragen/aandachtspunten heeft de acceptant, naast de reguliere vragen op het aanvraagformulier? Noem er twee (en NIET meer dan twee) met betrekking tot het brandrisico. 9b. Noem er twee (en NIET meer dan twee) met betrekking tot het inbraakrisico. 9c. Noem er twee (en NIET meer dan twee) met betrekking tot het glasrisico. 10a. De heer Smal heeft zijn woonhuis met rieten dak en inboedel verzekerd. De herbouwwaarde is EUR ,-. De heer Smal meldt onderstaande wijzigingen aan zijn verzekeraar: I. Hij heeft een slaapkamer omgebouwd tot een hobbyruimte/atelier. Hierin bewerkt hij metalen platen met een lasapparaat tot kunstobjecten. II. Hij heeft zijn zolderverdieping voor twee jaar aan een student verhuurd. Noem voor situatie I twee (en NIET meer dan twee) reacties van de verzekeraar. 10b. Noem voor situatie II één (en NIET meer dan een) reactie van de verzekeraar. 11. De heer Konings verkoopt op 1 januari 2012 zijn fietswinkel inclusief de voorraad fietsen aan zijn zoon. Zijn zoon zet de winkel op hetzelfde adres voort. De zoon heeft NIET aan de verzekeraar doorgegeven dat hij de nieuwe belanghebbende is voor de verzekerde goederen. Op 15 augustus 2012 lopen de fietsen brandschade op. Geeft het NIET-informeren aan de verzekeraar problemen voor de schade-uitkering, als er sprake is van een: a. NBUG 2006? Motiveer uw antwoord. b. UGV? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

5 12. Een schildersbedrijf vraagt een bedrijfsschadeverzekering aan met uitgebreide gevarendekking. Het verzekerd belang is EUR ,-. De maximumuitkeringstermijn moet 13 weken zijn. De volgende premieberekeningsgegevens zijn bekend: - Premie brandverzekering inventaris 1,75. - Premie brandverzekering opstal 1,05. - Factor jaarbedrag 75% voor 13 weken uitkeringstermijn. - Toeslag voor uitgebreide dekking 0,25. Hoe hoog is de jaarpremie die het schildersbedrijf moet betalen? Geef uw berekening. (Kosten en assurantiebelasting moeten NIET in de berekening meegenomen worden.) 13. Noem drie (en NIET meer dan drie) schadebeperkende clausules voor het mkb en beschrijf kort de inhoud van elke van deze clausules. 14. Door de spanning van de voetbalwedstrijd is Ruud de frituurpan in de keuken vergeten. Een uitslaande keukenbrand is het gevolg. Wat verwacht de verzekeraar nu van Ruud aangaande verplichtingen van verzekerde bij schade? Noem drie (en NIET meer dan drie) verplichtingen. 15. Een inventaris op NBUG 2006-voorwaarden verzekerd voor EUR ,-. Na een gedekte schade rapporteren de experts de volgende bedragen: Waarde vóór EUR ,-. Schade is gelijk aan herstelkosten EUR ,-. Expertisekosten expert verzekeraar EUR 2.000,-. Expertisekosten expert verzekerde EUR 2.500,-. Welke bedragen keert de maatschappij uit? Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. 16. Een woonhuis en inboedel zijn op UGV-voorwaarden verzekerd. Geef in de volgende gevallen a t/m e aan of de schade aan tuinaanleg gedekt is. a. Vandalen roven een paar hortensiaplanten vanwege de vermeende geestverruimende werking. b. Door een brand een paar huizen verder, wordt de tuin vernield door bluswater. c. Een auto raakt van de weg, komt slippend de tuin in en rijdt tegen de gevel. d. Een omvallende boom bij de buren vernielt diverse struiken in de tuin. e. Door een ontploffing in een nabijgelegen fabriek vallen brokstukken in de tuin. NIBE-SVV, april

6 17. Een assurantietussenpersoon heeft voor zijn assurantiebedrijf bij een verzekeraar een goederen- en inventarisverzekering op uitgebreide voorwaarden. Er is GEEN sprake van onderverzekering. Na breuk van een waterleiding claimt hij de volgende zaken: - leren bankstel EUR 6.000,-; - wortelnoten tafel EUR 4.500,-; - drie schilderijen, elk EUR 800,-; - kosten voor reconstructie administratie EUR ,-. Alle bedragen zijn exclusief btw. Welke zaken komen voor vergoeding in aanmerking en tot welk bedrag? Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. 18. Een woonhuis is op vaste taxatie verzekerd voor EUR ,-. De polis is gesloten op NBUG2006 voorwaarden en de taxatie is nog geldig. Na een brandschade rapporteert de expert dat de werkelijke waarde vóór de brand EUR ,-- is en na de schade EUR ,-. De herstelkosten zijn EUR ,-. Welk bedrag keert de verzekeraar uit? Geef uw berekeningen en motiveer uw antwoord. 19. Drie jongens van 17 jaar, gesnapt bij een winkeldiefstal, nemen wraak op de winkelier door houten kratten en lege dozen tegen de achtergevel van de winkel op te stapelen en in brand te steken. Als de vlammen de houten gevelbetimmering van het pand bereiken, gooien ze nog wat extra hout op het vuur en vluchten. Twee agenten pakken de jongens op. Het dak van het pand loopt ernstige schade op en het aangrenzende houten schuurtje gaat verloren. De totale schade die door de wraakactie is ontstaan, bedraagt EUR ,-. De winkelier claimt de schade op zijn brandverzekering. De jongens bekennen de brandstichting. Kan de brandverzekeraar regres plegen op de jongens? Motiveer uw antwoord. 20. De eigenaar van een hoedenwinkel heeft één medewerker in dienst en hij heeft voor zijn bedrijf een bedrijfsschade verzekering afgesloten. Er is GEEN sprake van onderverzekering. De volgende gegevens van het bedrijf zijn bekend: - De omzet bedraagt EUR 3.000,- per week. - Het loon van de medewerker bedraagt EUR 400,- per week. - De winst bedraagt EUR 200,- per week. - De vaste kosten zijn EUR 300,- per week. - De uitkeringstermijn in de polis is 52 weken. Door een explosie op 1 maart ontstaat er een bedrijfsstilstand. De benodigde herstelperiode is 18 weken. Het gaat ook slecht in de hoedenbranche. Verzekerde onderneemt GEEN verdere acties en beslist na zeven weken het bedrijf te staken. Hij vraagt vergunning aan bij het UWV voor direct ontslag van de medewerker. Maar het UWV eist dat de werknemer nog 26 weken doorbetaald wordt, tellend vanaf de explosie. Welk bedrag vergoedt de verzekeraar? Geef uw berekening. NIBE-SVV, april

7 21a. Een koekjesfabriek heeft een bedrijfsschadeverzekering. De verzekeringstermijn loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december De uitkeringstermijn is 26 weken. De verzekerde heeft de polis op tijd opgezegd, namelijk per 1 januari Door een ontploffing op 7 december 2012 komt het bedrijf stil te liggen, maar omdat er voldoende voorraad is, manifesteert de schade zich pas op 3 februari Wanneer vangt de uitkeringstermijn aan en wanneer eindigt deze? 21b. Wanneer vangt de schadevergoedingstermijn aan en wanneer eindigt deze? 22. Een bedrijf heeft een bedrijfsschadeverzekering waarbij de uitkering gebaseerd is op productievermindering. De uitkeringstermijn is 26 weken. Op 1 april brandt de productiehal af en verzekerde kan een jaar lang NIET produceren. Omdat er nog uit voorraad verkocht kan worden, wordt er tot 1 mei GEEN omzetverlies geleden. Tot welke datum kan de verzekerde bedrijfsschade claimen onder zijn polis? Motiveer uw antwoord. 23. Het doel van een bedrijfsschadeverzekering is de waarborging van de continuïteit van een onderneming. Omschrijf de werking van een bedrijfsschadeverzekering. 24a. Een koekjesfabriek heeft de volgende resultatenrekening over 2011: Lasten Baten Variabele kosten EUR ,- Omzet EUR ,- Vaste kosten EUR ,- Netto winst EUR ,- Totaal EUR ,-- Totaal EUR ,-- In 2012 vindt een brand in het bedrijf plaats. Door de gevolgen van de brand ziet de resultatenrekening van 2012 er als volgt aan het eind van het jaar uit: Lasten Baten Variabele kosten EUR ,- Omzet EUR ,- Vaste kosten EUR ,- Netto winst EUR ,- Totaal EUR ,- Totaal EUR ,- Het verzekerd bedrag van de bedrijfsschadeverzekering is EUR ,-. De 30% overdekkings- en restitutieclausule is meeverzekerd. Is het verzekerd bedrag voldoende? Geef uw berekening. 24b. Welk schadebedrag wordt uitgekeerd? Geef uw berekening. NIBE-SVV, april

8 25. Waaruit bestaat het verzekerde bedrag van de reconstructieverzekering? NIBE-SVV, april

9 NIBE-SVV, april

10 CORRECTIEMODEL 1a. Het gevaarsobject is het gebouw en het verzekerd belang bestaat uit vermogensverlies door zaakbeschadiging. 1 punt 1b. Het gevaarsobject is het gebouw en/of de inhoud, 1 punt terwijl het verzekerde belang bestaat uit nettowinst plus vaste kosten (brutowinst). 1 punt Correctievoorschrift: het verschil moet duidelijk zijn voor toekenning van de punten! 2a. Bij verzekerde Heijmans is het inbraakrisico het grootst: apparatuur en sieraden zijn veel makkelijker mee te nemen, dus aantrekkelijker, dan meubels. 2 punten 2b. Let op: niet limitatief! (2 x 1 punt) 2 punten Inbraakmeldinstallatie; Hang-en-sluitwerk; Kluis voor de sieraden. 3a. Risico's die in hun aard zwaar zijn. 1 punt Ook goed is: zware brand- en motorrijtuigrisico's. (1 punt) 3b. (2 x 1 punt) 2 punten - Slechte moraliteit; - slecht schadeverleden; - mensen die zich ergens anders niet meer kunnen verzekeren. 4 a. Herbouwwaarde, 1 punt de kosten om een gebouw te herbouwen op dezelfde plaats met dezelfde bestemming. 1 punt b. Verkoopwaarde, 1 punt het bedrag dat verkoop op zou brengen exclusief de prijs van de grond. 1 punt Ook goed is: sloopwaarde, het bedrag dat slopers voor het gebouw zouden betalen, zonder rekening te houden met de kosten van slopen. c. Nieuwwaarde, 1 punt het bedrag dat benodigd is om zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. 1 punt d. Nieuwwaarde, 1 punt het bedrag dat benodigd is om zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. 1 punt e. Vervangingswaarde (ook goed is kostprijs), 1 punt het bedrag dat nodig is om onmiddellijk na het voorval naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken aan te schaffen. 1 punt (Ook goed is het bedrag dat nodig is voor de aanschaf van grondstoffen vermeerderd met de toegevoegde waarde.) NIBE-SVV, april

11 5a. Hans van Dijk is eigenaar van het woonhuis en heeft dus eigenaarsbelang. Het bedrag dat hij moet verzekeren, betreft de herbouwwaarde van EUR ,-. 2 punten De hypotheeknemer (of geldgever) heeft een hypothecair belang bij het huis. De hypotheeknemer loopt risico als Van Dijk het pand helemaal niet, te weinig of op beperkte voorwaarden verzekerd heeft. Dit belang betreft EUR ,-. 2 punten 5b. Nee. 0 punten Een hypothecairbelangverzekering is een secundaire verzekering. De eigenaarsverzekering gaat voor. 2 punten Wanneer de eigenaarsverzekering niet tot uitkering komt, dan betaalt de verzekeraar van de hypothecairbelangverzekering. 6. De schade bedraagt EUR ,-. De verzekeraar van polis A vergoedt: 80/250 x = EUR 8.000,-. 2 punten De verzekeraar van polis B vergoedt: 120/250 x = EUR ,-. 2 punten 7. Bekladden door tegenstanders: niet gedekt, 0 punten omdat vandalisme uitsluitend is gedekt na wederrechtelijk binnendringen. 2 punten Ruiten ingooien door voorstanders: niet gedekt, 0 punten omdat vandalisme uitsluitend is gedekt na wederrechtelijk binnendringen. 2 punten 8a. Op 2 juni is de verzekerde som 147 / 143 x = EUR ,20. 3 punten 8b. 1 januari punten 9a. 2 x 1 punt Let op: twee gevraagd! Met betrekking tot brandrisico: - Op welke brandveilige wijze worden de gebouwen verwarmd? - Welke blusmiddelen zijn aanwezig? - Wordt er ook gefrituurd? - Is de museumcollectie getaxeerd? - Welk soort goederen zijn er aanwezig? - Wat voor schadeverleden heeft het museum? 9b. 2 x 1 punt Let op: twee gevraagd! Met betrekking tot inbraakrisico: - Hoe is het gesteld met de bouwkundige inbraakpreventie? - Is er een inbraakmeldsysteem aanwezig? - Zijn er kostbare en makkelijk verhandelbare zaken aanwezig? 9c. 2 x1 punt Let op: twee gevraagd! Met betrekking tot glasrisico: - Is er speciaal glas aanwezig? - Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de plaatsing van glas? NIBE-SVV, april

12 10a. 2 punten (2 x 1 punt) De verzekeraar zal: - nadere informatie wensen. - een inspectie uitvoeren. - de aanwezigheid van voldoende brandblussers controleren. 10b. Gezien de kamerverhuur zal de verzekeraar een toeslag op de premie vragen. 2 punten Ook goed rekenen: de binnenbraakclausule opnemen. Niet goed rekenen: een hoger eigen risico. 11a. Nee. 0 punten In de NBUG2006 is bepaald dat de verzekerde goederen het belang van een derde onbeperkt volgen. 2 punten 11b. Ja. 0 punten De UGV kent over het algemeen alleen de bepaling dat bij overgang van het belang de verzekering na een maand eindigt. 1 punt (Ook goed is: per eerstkomende premievervaldatum.) Na deze termijn loopt de verzekering alleen door als de verzekeraar en de nieuwe belanghebbende de overeenkomst voortzetten. 1 punt 12. * Let op: mogelijke doorwerkfout! Gemiddelde brandpremie is 1,75 + 1,05 = 2,80. 1 punt 2,80 / 2 = 1,40. Basisdekking: factor jaarbedrag 75% x 1,40 * = 1,05. 1 punt Basisdekking 1,05 * + toeslag uitgebreide dekking 0,25 = 1,30.1 punt x 1.30 * = EUR 325,-. 2 punten NIBE-SVV, april

13 13. Buitenbraakclausule: alleen dekking bij braak vanaf de buitenzijde van het gebouw.1 punt Inbraakpreventieclausule: dekking indien voldaan is aan gestelde preventie-eisen.1 punt Spuitverbodclausule: verbod tot spuitwerkzaamheden met stoffen met ontvlammingspunt lager dan 55 º C.; alleen in afgesloten spuitcabine. 1 punt Niet limitatief. Ook goed is: - Clausule Elektrische Installaties: Installatie moet eens per drie jaar gekeurd worden en voldoen aan NEN-norm. - Alarmclausule: alarminstallatie moet ingeschakeld zijn, werkvaardige toestand, bij storingen, enz. verzekeraar inlichten, niet voldoen aan eis dan bijvoorbeeld geen dekking/eigen risico. - Clausule Opslag: opslag minimaal tien meter van de gevel, niet voldoen aan eis, dan eigen risico. - Clausule Brandgevaarlijke werkzaamheden: toezicht, brandblusapparaat, niet voldaan aan eis, dan eigen risico. - Clausule Blusmiddelen. brand is alleen gedekt als gespecificeerde blusmiddelen op de daarvoor bestemde plaats aanwezig en voor deze blusmiddelen een onderhoudscontract is gesloten voor een jaarlijkse controle. 14. Let op: drie gevraagd! 3 x 1 punt - Beperken van de schade. In de voorwaarden en in de wet staat dat de verzekerde verplicht is om alle medewerking te verlenen ter beperking van de schade (bijvoorbeeld brandweer bellen). - Zo snel mogelijk de schade melden bij verzekeraar. - Zo snel mogelijk alle benodigde gegevens aan de verzekeraar verstrekken. - Volle medewerking verlenen bij schade-afhandeling. 15 De inventaris is onderverzekerd. Uitkering voor de inboedel 100/125 x = EUR ,-. 1 punt Kosten expert verzekeraar worden volledig vergoed EUR 2.000,-. 1 punt Kosten expert verzekerde zijn EUR 2.000,-. 1 punt Totaal EUR ,-. 0 punten 16 a. Nee. b. Ja. c. Ja. d. Nee. e. Ja. (0-2 goed = 0 pt 3 goed = 1 pt 4 goed = 2 pt 5 goed = 3 pt) NIBE-SVV, april

14 17. Een makelaarskantoor kan de btw niet verrekenen en mag dus ook de btw claimen. 2 punten Alle zaken komen voor vergoeding in aanmerking, tot een bedrag van: 1 punt x 1.21 = EUR 7.260, x 1.21 = EUR 5.445,- 800 x 3 x 1.21 = EUR 2.904,- Totaal EUR ,- De reconstructiekosten worden niet vergoed, omdat de reconstructiekosten niet standaard onder een inventaris/goederenverzekering vallen. Voor reconstructiekosten moet verzekerde een aparte verzekering sluiten. 1 punt 18. De waarde na het schadevoorval wordt gerectificeerd, te weten 300/200 x = EUR ,-. 2 punten De waarde voor minus de waarde na is / = EUR ,-. Dit bedrag is lager dan de herstelkosten van EUR ,-. 1 punt De maatschappij keert EUR ,- uit. 1 punt 19. Ja, 0 punten voor dit soort schade blijft het wettelijke regresrecht van toepassing, namelijk ten opzichte van degenen die opzettelijk of met wiens goedvinden de schade is veroorzaakt. 4 punten x ( ) = EUR 9.000,-. 2 punten Ook goed is: 13 x 900 = EUR ,-. En voor het loon: 16 x 400 = EUR 6.400,-. 2 punten Ook goed is: 13 x 400 = EUR 5.200,-. 21a. De uitkeringstermijn loopt van 7 december punt tot 7 juni punt 21b. Schadevergoedingstermijn loopt van 3 februari punt tot 7 juni punt 22. Tot 1 oktober. 0 punten De uitkeringstermijn van zes maanden gaat in op de datum van de schade. 2 punten Vanaf de schadedatum kan verzekerde niet meer produceren. 2 punten (ook goed is: van 1 mei tot 1 oktober). NIBE-SVV, april

15 23. De bedrijfsschadeverzekering dekt het verlies aan inkomsten uit omzet of productie waardoor de winst vermindert of wegvalt als gevolg van een bedrijfsstagnatie door materiële schade aan het gebouw of de inhoud daarvan. 3 punten 24a. * Let op mogelijke doorwerkfout! Nee. 0 punten Verzekerd had moeten zijn EUR ,- 1 punt Verzekerd is % = EUR ,-.1 punt 24b. 3 of 0 punten, bij rekenfout 2 punten Schade bedraagt 403 * x ( / ) = EUR , * (Ook goed is: EUR ,65) 25. Uit de extra kosten die na een schade gemaakt worden in verband met het reconstrueren van vernietigde of beschadigde administratie, ontwerpen en dergelijke. 2 punten NIBE-SVV, april

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Bedrijfsschadeverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Bedrijfsschadeverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Bedrijfsschadeverzekering 1. Wanneer kan een bedrijf als liquide beschouwd worden? 2. Naast de klassieke manier van risico-inschatting wordt ook een moderner model toegepast,

Nadere informatie

Vroeger werd gesproken over brandverzekeringen, omdat zij schade dekten door brand,

Vroeger werd gesproken over brandverzekeringen, omdat zij schade dekten door brand, Brand In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp brandv e r z e k e r i n g e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de veelvoorkomende woonverzekeringen en hun kenmerken

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.58 D INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.58 A Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijving Omschrijving

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3014 S 42467 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij of zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

Informatie over uw Woonhuisverzekering. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Woonhuisverzekering. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Woonhuisverzekering All-in Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering All-in 7 Leeswijzer

Nadere informatie

Inboedel verzekering (FWIN1101)

Inboedel verzekering (FWIN1101) Inboedel verzekering (FWIN1101) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3017

Bijzondere Voorwaarden nr. 3017 Recreatie- of 2 e woningverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3017 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij of zij 3 2 Wat verwachten wij van u? 3

Nadere informatie

studenten www.studentencollectief.nl

studenten www.studentencollectief.nl Algemene Voorwaarden Brandverzekeringen Model P-BRA(01.09.97) studenten www.studentencollectief.nl Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omvang van de verzekering Art. 3 Vaststelling van het

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3015 S 42468 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

SuperGarantpolis voor Bedrijven

SuperGarantpolis voor Bedrijven SuperGarantpolis voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden SG2014 (bedrijven) Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Hoofdstuk A Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk B Algemene Voorwaarden... 3 Hoofdstuk C Bonus-Malus

Nadere informatie

Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK)

Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK) Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06 Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06 Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden P.WN.A.14.06 3 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering P.WN.WH.14.06 8 Speciale Voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden Z.WN.A.14.05 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Z.WN.WH.14.05 7 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering P05A1301. Bedrijfsschadeverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering P05A1301. Bedrijfsschadeverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bedrijfsschadeverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Bedrijfsschade De vermindering van de brutowinst, gedurende de schadevergoedingstermijn, als gevolg van een teruggang in omzet van het in het

Nadere informatie

4SPMWZSSV[EEVHIR 2IHEWGS 7XETIPTSPMW 4EVXMGYPMIVIR

4SPMWZSSV[EEVHIR 2IHEWGS 7XETIPTSPMW 4EVXMGYPMIVIR 4SPMWZSSV[EEVHIR 2IHEWGS 7XETIPTSPMW 4EVXMGYPMIVIR Klik op de door u gewenste voorwaarden om direct naar de juiste pagina te gaan. Voor het afdrukken van de voorwaarden klikt u op het icoon. Let op: U

Nadere informatie

Polisvoorwaarden particuliere brandverzekeringen 03.03.01

Polisvoorwaarden particuliere brandverzekeringen 03.03.01 Polisvoorwaarden particuliere brandverzekeringen 03.03.01 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: OVZ verzekeringen, gevestigd te Goes, (Postbus 45, 4460 AA), is onderdeel

Nadere informatie

De VLIEG Innovatief Polis het complete verzekeringenpakket

De VLIEG Innovatief Polis het complete verzekeringenpakket V O O R W A A R D E N V I P P O L I S De VLIEG Innovatief Polis het complete verzekeringenpakket Voorwaarden VIP-polis Oktober 2010 Inhoud Dit boekje bevat alle polisvoorwaarden van het VIP Woon- Pakket.

Nadere informatie

AEGON Alarmservice Tel: 088-344 00 00 (24 uur bereikbaar)

AEGON Alarmservice Tel: 088-344 00 00 (24 uur bereikbaar) Polisvoorwaarden nr. 3102 Heeres Comfort Polis September 2011.1 Inhoudsopgave Dit boekje bevat alle polisvoorwaarden van de Heeres Comfort Polis met pakketkorting. De Heeres Comfort Polis kan bestaan uit

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Inboedelverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor schade aan de inboedel.

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering In de productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. De productwijzer is een korte samenvatting van enkele belangrijke punten

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.39 C. Inleiding woonhuisverzekering extra uitgebreid/compleet

Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.39 C. Inleiding woonhuisverzekering extra uitgebreid/compleet polisvoorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering Amsterdam Model BV 03.2.39 C Inleiding woonhuisverzekering extra uitgebreid/compleet Voor u ziet u de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module Wonen Rubriek Inboedel All Risks Rubriek Opstal All Risks Rubriek Instrumenten Rubriek Antiek, Kunst en Sieraden Rubriek Verzamelingen Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All

Nadere informatie

Uitgave november 2008-2-

Uitgave november 2008-2- Voorwaarden Hauzer & Partners Privé Pakket Uitgave november 2008-2- Hauzer & Partners B.V. Wilhelminapark 23, 5911 EC Venlo Postbus 493, 5900 AL Venlo Telefoon (077) 321 91 10 Fax (077) 321 91 11 www.hauzerpartners.nl

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Technische Verzekeringen

Technische Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Computer Simple Risk verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0606.CSR ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket. Zekerheid voor de ondernemer

De Keyzer Zakelijk Pakket. Zekerheid voor de ondernemer De Keyzer Zakelijk Pakket Zekerheid voor de ondernemer 2 Loopt uw bedrijf onnodige risico s? Schade zakelijke markt 3 Risico s horen bij het ondernemerschap. Elke ondernemer die op zoek is naar nieuwe

Nadere informatie

Acura Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Acura Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module Wonen Rubriek Inboedel All Risks Rubriek Opstal All Risks Rubriek Instrumenten Rubriek Antiek, Kunst en Sieraden Rubriek Verzamelingen Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All

Nadere informatie

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Inboedelverzekering All-in Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Inboedelverzekering All-in 7 Leeswijzer

Nadere informatie

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene 0 Gascanddoa POLISBANK Zwolsche Algemeene % Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201 Inhoudsopgave Algemene voornaarden Deze hebben betrekking op het contract enlof op een of meer verzekeringen uit het

Nadere informatie