Wereldorde van Baha'u'llah, met hoofd, hart en handen (Nancy Carfrae en co workers)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wereldorde van Baha'u'llah, met hoofd, hart en handen (Nancy Carfrae en co workers)"

Transcriptie

1 PROGRAMMA'S ZOMERSCHOLEN 2011 (versie 1.1) Programmatijden (regulier)!ruhi cursussen wijken af van deze standaardtijden en lopen langer door! ochtendmeditatie 09:00-09:20 muziekmozaïek & dagmededelingen 09:30-12:30 kinderklassen 09:30-12:00 cursussen volwassenen 14:00-15:30 kinderklassen en cursussen volwassenen 16:00-18:00 ontspannen, en/of nevenprogramma s (dit wordt iedere dag aangekondigd.) 19:00 uur voor het slapengaan, voor alle kinderen (Amfitheater) 20: ad-hoc of gepland avondaanbod (de tijden kunnen iets verschuiven) 22:30 uur dagafsluiting AANBOD WEEK I Wereldorde van Baha'u'llah, met hoofd, hart en handen (Nancy Carfrae en co workers) Type volledig programma (ochtend en middag) Let op deze cursus begint al op zondagochtend! Dit jaar behandelt de cursus de eerste twee brieven uit "De Wereldorde van Baha'u'llah', namelijkl "De Wereldorde van Baha'u'llah" en "De Wereldorde van Baha'u'llah, verdere beschouwingen". Deze twee brieven op voorhand lezen is aanbevolen. De cursus begint op zondag ochtend en duurt tot en met vrijdag middag. Deelname aan alle dagdelen van de cursus is verplicht. (Deze vallen steeds samen met de uren van de kinderklassen.) Maximum 24 deelnemers. Met begeleiding van de Co-workers: Anneke, Claudia, Desirée, Nancy, Veroni, Casper, Jornt, Maarten. Gezondheid is een kunst! (Rakesh Hardin en Neda Niazian) Type volledig programma (ochtend en middag). Als je inschrijft voor deze workshop, dan ga je wat unieks beleven in de eerste week van de zomerschool! Middels creatieve opdrachten (wij zorgen voor allerlei kunstzinnige materialen om mee te gaan werken) gaan wij een reis maken door onze ziel op zoek naar balans en ware gezondheid. In ons leven maken we keuzes, proberen we een lerende houding te hebben, hebben we onze eigen patronen, proberen we dienstbaar te zijn... In deze workshop gaan we o.a. antwoorden zoeken op de vragen wat zijn zielsgebieden? wat is een lerende houding eigenlijk precies? hoe vind ik (een betere) balans tussen alles wat ik wil doen, moet doen en leuk vind om te doen? wanneer kom ik in beweging en hoe krijg ik anderen in beweging? Heb je weinig of helemaal geen ervaring met creatieve opdrachten of kunstzinnig bezig zijn? Of heb je juist heel veel ervaring hiermee? In beide gevallen ben je van harte welkom. De workshop is geschikt voor iedereen. De opdrachten zijn namelijk enkel een middel en de

2 werken hoeven dus niet presenteerbaar te zijn.en verder gaan we niet te veel verklappen, want het draait allemaal om the experience! Vragen kan je sturen naar Workshop Tafelen van Baha'u'llah in het Perzisch (Farsi) en Engels (Manouch Ansari en Behrouz Nasseri) Type volledig programma (ochtend en middag). In deze workshop worden diverse Tafelen van Baha'u'llah drietalig, Perzisch en Nederlands/Engels grondig bestudeerd. Tafelen zoals "Bisharat" (Glad Tidings), "Kalimat-i- Firdawsyyih" (Words of Paradise), "Kitab-i-Ahd" (Book of the Covenant of Baha'u'llah) en "Lawh-i-Tibb" (Tablet of Medicine). Elke dag wordt één Tafel bestudeerd, ook in samenhang met de "Kitab-i-Aqdas" (Most Holy Book). Het studiemateriaal wordt verzorgd. Deelnemers doen actief mee en worden aangemoedigd hun mening te uiten. Als het nodig is wordt er ook een samenvatting in het Nederlands gegeven. De bedoeling van deze workshop is om de zomerschool ook voor de Iraanse vrienden aantrekkelijk te maken en naast het leren, ook de integratie tussen Baha'i vrienden uit Iran en Nederland te bevorderen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd zich in te schrijven voor deze workshop. Bijzonderheid: dagbezoekers zijn welkom! Bouwen aan een huis van vrede (Ann Mannen en co workers) Type volledig programma (ochtend en middag). Mijn huis is het huis van vrede. Mijn huis is het huis van vreugde en blijdschap. Mijn huis is het huis van gelach en opgetogenheid. Al wie de poorten van dit huis binnengaat, moet het met een blij hart verlaten. Dit huis is het huis van licht; al wie hier binnengaat, moet wel verlicht worden. Abdu l-bahá Basis van de cursus Bouwen aan een Huis van Vrede vormt de Verklaring van Bahá í International Community getiteld: De rol van cultuur en capaciteit bij de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes. Is deze cursus dus alleen voor vrouwen? Nee zeker niet. Geweld doortrekt alle gebieden van het dagelijks leven en raakt iedereen. Op straat, in de media, in de politieke sfeer, in de privésituatie, overal treft het ons in meer of minder openlijke vorm. Verborgen vormen van geweld die gewoon zijn geworden. De cursus leidt tot bewustwording daarvan en geeft handvatten om escalatie van geweldsituaties te voorkomen. De cursus raakt ook aan enkele diepere onderliggende principes, namelijk die van de eenheid der mensheid, gelijkwaardigheid der seksen en het belang van rechtvaardigheid. Deze principes schragen een cultuur van veiligheid en vrede. Benadrukt wordt hoezeer de familiecultuur bepalend is voor de basisattitude tegenover geweld. Het blijft in de cursus niet bij een intellectueel woordenspel of begrippencarrousel, want van de deelnemers wordt verwacht dat zij ook de verbinding maken met hun eigen levensloop. Daartoe worden een aantal ervaringsgerichte werkvormen gebruikt en dat vergt de bereidheid om naar zichzelf te kijken, enerzijds met betrokkenheid, anderzijds met enige emotionele distantie, want de cursus is absoluut geen therapie. Verder biedt de cursus alternatieven voor op geweld gebaseerde omgangsvormen, bijvoorbeeld in het gezin, alternatieven die als preventie kunnen dienen. Deze vormen tegenwicht voor het soms verloren gevoel van veiligheid en voor vervreemding.

3 Hoe is de cursus opgebouwd: Op dag 1 wordt, aan de hand van de BIC-verklaring en achtergrondinformatie, bekeken wat onder geweld tegen vrouwen (mannen) wordt verstaan en wat de reikwijdte ervan is. Dag 2 staat in het teken van de gevolgen van geweld en hoe om te gaan met conflicten. Op dag 3 wordt aandacht besteed aan het scheppen van een cultuur van vrede en veiligheid. Dag 4 wordt besteed aan verdieping in het onderwerp geweldloze communicatie. En op dag 5 wordt aandacht besteed aan het bredere perspectief van mensenrechten en de empowerment van mensen. Hoe is de cursus tot stand gekomen. Op verzoek van Bahá í International Community en de Nationale Geestelijke Raad, heeft het Bahá i Vrouwenforum de BIC-verklaring De Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen en Meisjes verspreid. Intussen bleek de Nederlandse Vrouwenraad (waar het BVN lid van is) subsidie te hebben gekregen van het Ministerie van Justitie om een project te starten met als doel: het doorbreken van het taboe dat rust op het onderwerp huiselijk geweld. Deskundigheid is er genoeg in het land, maar aan het bespreekbaar maken van het onderwerp kunnen vrouwenorganisaties een belangrijke bijdrage leveren, zo was de gedachte. Er werd een landelijke stuurgroep voor dit project in het leven geroepen en het Bahá í Vrouwenforum werd gevraagd hierin mede zitting te nemen. Leila Hamidi was bereid die taak op zich te nemen en uiteraard werd verwacht dat de bahá ís een concrete bijdrage zouden gaan leveren. Een unieke kans om daadwerkelijk vanuit de bahá i-principes een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Een indrukwekkende BIC-verklaring in de hand is mooi, maar het omzetten van de geestelijke principes en uitgangspunten daarin verwoord is niet zo eenvoudig. Ann Mannen en Helmut Swart bogen zich erover en slaagden erin om aan de hand van de Verklaring een laagdrempelige training samen te stellen. Dankzij hen beschikken we nu over deze cursus, die, na enige verdieping erin, door iedereen in de eigen omgeving is in te zetten, met kennissen, familie, buren, in wijkcentra etc. Degenen die de cursus tot nu toe volgden waren enthousiast en vooral verrast over de verkregen inzichten en de verwerking ervan in inspirerende, veelzijdige en leuke creatieve werkvormen. Tijdens de zomerschool wordt de cursus begeleid door Ann Mannen, daarbij ondersteund door Leila Hamidi, Roberta Law en Wieke van der Sluis. Ruhi cursus boek 1 (Oscar Mendez Rosa en co-begeleider) Type volledig programma+ (cursus gaat langer door buiten reguliere lestijden, opvang van kinderen kan mogelijk een zaak zijn van de deelnemers zelf, nieuws volgt nog). Bespiegelingen over het leven van de geest Cursustijden: zondag t/m vrijdag 9:30 12:30 / 14:00 17:00 /+ 2 a 3 avonden van 20:00-22:00. Het fundament, de kern van geestelijke groei, jouw bahá í-identiteit vormgeven. Dat is boek 1. Inhoud van het boek: De Bahá í-geschriften begrijpen Het ontwikkelen van de vaardigheid om uit de Bahá í-geschriften te lezen en erover te mediteren. Gebed Begrijpen van het belang van dagelijks gebed. Het ontwikkelen van een houding van gebed. Het uit het hoofd leren en begrijpen van vijf gebeden. Leven en dood

4 Begrijpen dat het leven niet gaat over de aangelegenheden van deze wereld, en dat het ware belang van het leven zit in de ontwikkeling van de ziel. Het ware leven, het leven van de ziel, vindt kortdurend in deze wereld plaats, en gaat daarna voor eeuwig door in andere werelden van God. Na het afronden van boek 1 heb je geleerd om: De gewoonte te ontwikkelen om s ochtends en s avonds uit de Heilige Geschriften te lezen. Zelfstandig mensen te bezoeken om samen een gebed te bestuderen. (Voorwaarde voor deelname: vanaf 15 jaar) Ruhi cursus boek 3 (Natasha Javanmardi Bos en Keyvan Shahriari ) Type volledig programma+ (cursus gaat langer door buiten reguliere lestijden, opvang van kinderen kan mogelijk een zaak zijn van de deelnemers zelf, nieuws volgt nog). Kinderklassen geven Cursustijden: zondag t/m vrijdag 9:30 12:30 / 14:00 18:00 /+ 3 a 4 avonden van 20:00-22:00. Wil je beantwoorden aan de vraag van het Universele Huis van Gerechtigheid om actief te voorzien in de geestelijke opvoeding van kinderen? Ben je bereid de uitdaging en de commitment aan te gaan? Boek 3 geeft je de gereedschappen. Inhoud van het boek: Enkele principes van bahá í-onderwijs Het begrijpen van enkele basisprincipes van bahá í-onderwijs voor kinderen. Lessen voor kinderklassen, niveau 1 Het leren geven van lessen in eenvoudige kinderklassen: uit het hoofd leren van gebeden en aanhalingen, liedjes zingen, verhalen vertellen, spelletjes doen en kleurplaten maken. Het geven van kinderklassen Het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om kinderklassen te geven, de klas te leiden met veel liefde en begrip en, tegelijkertijd, met de discipline die nodig is om een gepaste leeromgeving te creëren. Na het afronden van boek 2 heb je geleerd om: Zelfstandig of samen bahá í-kinderklassen voor te bereiden en te begeleiden. (Voorwaarden voor de deelname: Ruhi boek 1 en 2 afgerond, vanaf 15 jaar) Consultatietraining (Jos Hazebroek) Type avondprogramma Maandag, dinsdag en woensdag van uur in zowel week I als week II. Programmaleider Jos Hazebroek. Min. deelnemers 8 max. 15. Men kan alleen voor drie avonden inschrijven. Consultatie neemt een vooraanstaande plaats in binnen het Bahai-Geloof en word zelfs voorwaardelijk gezien voor het vestigen van Vrede. Wat betekent consultatie precies? Welke vaardigheden heb je hier voor nodig? Wat zeggen de geschriften hierover? Dit zijn vragen die we gaan onderzoeken in deze drie-daagse training, dit doen we aan de hand van o.a. de volgende begrippen : geweldloze communicatie,open dialoog en appreciative inquiry. Door aan de hand van vragen ons te verdiepen in de geschriften en deze begrippen zullen we gezamenlijk een aanzet doen tot het aanleren van vaardigheden, naast het ontwikkelen van een lerende houding. Er geld een maximum van 15 deelnemers en er word een commitment

5 gevraagd van de deelnemers om alle drie de avonden deel te nemen. Dit programma is onderdeel van de zomerschool en in die zin ook alleen toegankelijk voor deelnemers van de zomerschool, bij gebleken succes en verzoeken vanuit de gemeenschap zal deze training, na evaluatie, aangeboden kunnen worden buiten de zomerschool om. AANBOD WEEK II Wat muziek kan doen voor u/ Muziektherapie (Mieke Hydra) Type ochtendprogramma (de deelnemer kiest voor de middag een programma naar keuze) Heeft u zich weleens afgevraagd waarom bepaalde muziek nu eigenlijk vrolijk maakt, of juist melancholiek, waarom je op bepaalde muziek kunt dansen en je bij andere muziek de benen niet van de grond kunt krijgen. En wat maakt dat men zegt dat muziek ook gezond kan maken? Iedereen heeft wel iets met een vorm van muziek, maar waarom kan dat nu mijn stemmingen beïnvloeden en waarom houd ik nu eigenlijk meer van de ene vorm dan van de andere vorm? En wat maakt dat muziek zelfs negatief kan werken? In deze workshop gaan we onderzoeken hoe dit alles te maken heeft met de elementen van de muziek: maat, ritme, intervallen, harmonieën, toonsoorten en we doen dat onder andere door middel van klappen, lopen, stemgebruik, instrumenten en zingen. We gaan samen op verkenning en je hoeft niet muzikaal te zijn om aan deze workshop mee te doen Muziekkoor (Mieke Hydra) Type middagprogramma (de deelnemer kiest voor de ochtend een programma naar keuze) Zoals we gewend zijn van Mieke zal zij zich vol overgave inzetten om met het 'materiaal' dat voorhanden is, namelijk u, na een week hard werken harmonieuze koorzang ten gehore te brengen. Er is vermoedelijk een tekort aan mannelijk stemmen, zij worden aangemoedigd zich zeker in te schrijven! Zielsgelukkig zijn en gezondheid leven (Ank Beekhuizen) Type volledig programma (ochtend en middag). Waarom kan op deze gehele aardbol alleen een mens zielsgelukkig zijn. Wat is de relatie tussen zielsgeluk en gezondheid? Waarom ben je je gezonder als je je gelukkig voelt? Aan de hand van verschillende meditatie-vormen, met inspiratie vanuit verschillende Boeken van de verschillende religies en andere bronnen, even weg uit je hectische bestaan, jezelf op een nieuwe manier leren kennen en daardoor je eigen innerlijke krachtbron vinden, en wellicht je eigen pad hierin helder krijgen. Meditatie, maar ook consultatieve workshops, creatieve verwerkingen en praktijkoefeningen maken deel uit van een enerzijds verstilde, anderzijds actieve cursus van een week. Uiteindelijk kan je energie immers alleen maar stromen. En met stromen wordt in deze cursus bedoeld: bijtanken uit een innerlijke krachtbron, omdat je een gevend, geestelijk geïnspireerd mens wilt zijn, met verstand, gevoel en ziel in balans. De cursus is voor iedereen die op zoek is naar meer tussen hemel en aarde, niet bahai's hebben voorrang volgens Ank. Max. 24 deelnemers De cursus begint op zaterdagavond 20:30 met introductie

6 Ank Beekhuizen, lid van het Bahá i geloof sinds 1974 Is Marketing-communicatie-adviseur, geeft cursussen voor mind, heart & soul en was jarenlang kinderklas-en jeugdbegeleider spiritueel onderwijs. God Passes By (Zia Reyhani) Type gemengd programma (ochtend en eventueel middag). Een kennismaking met een eigentijdse geschiedenis, gegrond op een ongewoon thema - een geschiedenis die vol is van liefde, blijdschap, inzicht en kracht, en die vertelt over behaalde successen, en nog te verwachten grotere successen. En welke tragedie ze ook in zich bergt, ze laat de mensheid aan het einde ervan niet in het ongewisse met in het vooruitzicht een grimmige en onbestemde toekomst, maar laat haar vanuit de duisternis de weg betreden naar haar onafwendbare bestemming; de geopende poorten van de beloofde stad van eeuwige Vrede Zia zal de workshop van de afgelopen zomerschool (2010) de voortzetten. Hij heeft dit vorige jaar al beloofd aan de deelnemers. De deelnemers kunnen de keuze maken 's middag deel te nemen aan andere workshops. Maximaal 30 deelnemers Ruhi cursus boek 2 (Alex Zwanenburg en Daniel Spannenburg) Type volledig programma+ (cursus gaat langer door buiten reguliere lestijden, opvang van kinderen kan mogelijk een zaak zijn van de deelnemers zelf, nieuws volgt nog). Opstaan om te dienen Cursustijden: zondag t/m vrijdag 9:30 12:30 / 14:00 18:00 /+ 3 a 4 avonden van 20:00-22:00. Ben je de oppervlakkige gesprekken zat? Wil je leren hoe je gesprekken over geestelijke vragen en onderwerpen kunt voeren? Volg boek 2. Inhoud van het boek: De vreugde van het onderrichten Begrijpen dat de vreugde van onderrichten zit in het anderen deelgenoot maken van het Woord van God, ongeacht de directe resultaten. Onderwerpen voor verdieping De vaardigheid ontwikkelen om regelmatig bezoeken bij nieuwe gelovigen thuis af te leggen en met hen een aantal onderwerpen voor verdieping te behandelen. Bahá í-ideeën presenteren De vaardigheid aanleren om bahá í-ideeën in een gesprek naar voren te brengen. Na het afronden van boek 2 heb je geleerd om: Zelfstandig gezinnen te bezoeken om samen te verdiepen over bahá í-onderwerpen Bahá í-ideeën in gesprekken naar voren te brengen. (Voorwaarde voor deelname Ruhi boek 1 afgerond, vanaf 15 jaar) Ruhi cursus boek 4 (Justine de Jong en co-begeleider) Type volledig programma+ (cursus gaat langer door buiten reguliere lestijden, opvang van

7 kinderen kan mogelijk een zaak zijn van de deelnemers zelf, nieuws volgt nog). De Tweeling Manifestaties Cursustijden: zondag t/m vrijdag 9:30 12:30 / 14:00 18:00 /+ 3 a 4 avonden van 20:00-22:00. Wil je onderzoeken van de betekenis van de komst van de Manifestaties van God voor deze tijd is en je door hun levens laten inspireren? Wil je de verhalen over hun levens leren delen met anderen? In boek 4 leer je hoe. Inhoud van het boek: De Grootheid van deze Dag Geestelijke inzichten verkrijgen in de betekenis van deze Dag en de beloften die Hij inhoudt voor de mensheid. Het leven van de Báb Leren om het verhaal van het leven van de Báb na te vertellen en om waardering te ontwikkelen voor de kracht van Zijn korte en dramatische Beleidsperiode. Het leven van Bahá u lláh Het verhaal over het leven van Bahá u lláh kunnen navertellen en waardering ontwikkelen voor de grootheid van de geestelijke krachten die door Hem zijn vrijgekomen. Na het afronden van boek 4 heb je geleerd om: Gezinnen te bezoeken en een eenvoudige presentatie over de levens van de Báb en Bahá u lláh met hen te delen. (Voorwaarde voor deelname: Ruhi boek 1,2 en 3 afgerond vanaf 15 jaar) Theaterworkshop (Corina Boersen) Type middagprogramma (voor de ochtend kan men kiezen uit andere programma's) (Wijzigingen in het format voorbehouden) Aan de hand van teksten en theaterwerkvormen je eigen presentatievorm vinden, verdiepen, ervaren en ontwikkelen. opbouw Door een aantal gevarieerde opdrachten te 'vertalen' in diverse disciplines. theater, schrijven, spelend leren en werken in kleine groepjes. Ook geschikt voor jongeren. Lesmateriaal 10,- Corina Boersen, docent, opleiding theaterwerkvormen en ervaring met diverse theatervormen als middel om spelerenderwijs meer zelfvertrouwen te ontwikkelen max. aantal 12 personen inschrijven voor hele week Huqúqulláh en onze beschaving (Jos Hazebroek e.a.) Type ochtendprogramma (voor de middag kan men kiezen uit andere programma's) Samen tot een diepere beleving komen van het Recht van God, Huqúqu lláh.

8 Een introductie van vijf middagen waarin wordt verdiept in de geestelijke en praktische aspecten van het Recht van God. Centraal staat hoe een nieuwe houding tegenover het verwerven en gebruiken van materiële middelen leidt tot geestelijke groei en materiële vooruitgang van de mensheid, zoals is beschikt door Bahá'u'lláh. Niveau geschikt voor jongeren max. aantal 12 personen inschrijven is voor een hele week Consultatietraining (Jos Hazebroek) Type avondprogramma Maandag, dinsdag en woensdag van uur in zowel week I als week II. Programmaleider Jos Hazebroek. Min. deelnemers 8 max. 15. Men kan alleen voor drie avonden inschrijven. Consultatie neemt een vooraanstaande plaats in binnen het Bahai-Geloof en word zelfs voorwaardelijk gezien voor het vestigen van Vrede. Wat betekent consultatie precies? Welke vaardigheden heb je hier voor nodig? Wat zeggen de geschriften hierover? Dit zijn vragen die we gaan onderzoeken in deze drie-daagse training, dit doen we aan de hand van o.a. de volgende begrippen : geweldloze communicatie,open dialoog en appreciative inquiry. Door aan de hand van vragen ons te verdiepen in de geschriften en deze begrippen zullen we gezamenlijk een aanzet doen tot het aanleren van vaardigheden, naast het ontwikkelen van een lerende houding. Er geld een maximum van 15 deelnemers en er word een commitment gevraagd van de deelnemers om alle drie de avonden deel te nemen. Dit programma is onderdeel van de zomerschool en in die zin ook alleen toegankelijk voor deelnemers van de zomerschool, bij gebleken succes en verzoeken vanuit de gemeenschap zal deze training, na evaluatie, aangeboden kunnen worden buiten de zomerschool om. Jeugd & jongeren (NCBJJ) Dit jaar wordt het programma voor de twee zomerschoolweken door het NCBJJ georganiseerd. In tegenstelling tot de vorige programmabeschrijving is bekend geworden dat er geen apart jongerenprogramma georganiseerd kan worden! Het NCBJJ vertelde ons dat het teveel werk was en het ze helaas niet lukt om dit jaar twee programma's te realiseren. Jongeren die zich al voor dit programma hebben ingeschreven worden gevraagd zich voor regulier(e) volwassenenprogramma('s) in te schrijven. Als het goed is zullen zij benaderd worden per mail om opnieuw een keuze te maken. Over het programma kan, onder voorbehoud, het volgende gezegd worden: Thema jeugdgroep: Evolutie en schepping Keuzemenu week II Programma Ochtend Middag Zia x x Mieke v * Jos + Corina #

9 Twee voorbeelden van combinaties: 1. Zia (ochtend)/corina 2. Mieke(middag)/Jos (ochtend)

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Een trainingshandleiding om vluchtelingen te ondersteunen naar economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid Colofon Auteur: Anne-Floor Dekker Redactie:

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 3 1.1 Situatieschets pagina 3 1.2 Onderzoeksvraag pagina 3 1.3 Doelstelling 2. Oriëntatie pagina 4 2.1

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Lectoraat Schulden & Incasso Nadja Jungmann, Pauline Calkoen, Julia den Hartogh, Vivian den Hartogh & Peter Wesdorp Inleiding... 3 Werkwijzer

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl De ouder als ervaringsdeskundige Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl Colofon Auteurs: Drs. Joos Meesters Dr. Martha van Biene Mld 29 oktober 2012 Fotografie door Joos Meesters Met

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VERBINDEN met EIGEN kracht!

VERBINDEN met EIGEN kracht! VERBINDEN met EIGEN kracht! Cursusaanbod 2015 ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van ARDU!N) INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2 Welkom op de Academie voor Kwaliteit

Nadere informatie