Wereldorde van Baha'u'llah, met hoofd, hart en handen (Nancy Carfrae en co workers)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wereldorde van Baha'u'llah, met hoofd, hart en handen (Nancy Carfrae en co workers)"

Transcriptie

1 PROGRAMMA'S ZOMERSCHOLEN 2011 (versie 1.1) Programmatijden (regulier)!ruhi cursussen wijken af van deze standaardtijden en lopen langer door! ochtendmeditatie 09:00-09:20 muziekmozaïek & dagmededelingen 09:30-12:30 kinderklassen 09:30-12:00 cursussen volwassenen 14:00-15:30 kinderklassen en cursussen volwassenen 16:00-18:00 ontspannen, en/of nevenprogramma s (dit wordt iedere dag aangekondigd.) 19:00 uur voor het slapengaan, voor alle kinderen (Amfitheater) 20: ad-hoc of gepland avondaanbod (de tijden kunnen iets verschuiven) 22:30 uur dagafsluiting AANBOD WEEK I Wereldorde van Baha'u'llah, met hoofd, hart en handen (Nancy Carfrae en co workers) Type volledig programma (ochtend en middag) Let op deze cursus begint al op zondagochtend! Dit jaar behandelt de cursus de eerste twee brieven uit "De Wereldorde van Baha'u'llah', namelijkl "De Wereldorde van Baha'u'llah" en "De Wereldorde van Baha'u'llah, verdere beschouwingen". Deze twee brieven op voorhand lezen is aanbevolen. De cursus begint op zondag ochtend en duurt tot en met vrijdag middag. Deelname aan alle dagdelen van de cursus is verplicht. (Deze vallen steeds samen met de uren van de kinderklassen.) Maximum 24 deelnemers. Met begeleiding van de Co-workers: Anneke, Claudia, Desirée, Nancy, Veroni, Casper, Jornt, Maarten. Gezondheid is een kunst! (Rakesh Hardin en Neda Niazian) Type volledig programma (ochtend en middag). Als je inschrijft voor deze workshop, dan ga je wat unieks beleven in de eerste week van de zomerschool! Middels creatieve opdrachten (wij zorgen voor allerlei kunstzinnige materialen om mee te gaan werken) gaan wij een reis maken door onze ziel op zoek naar balans en ware gezondheid. In ons leven maken we keuzes, proberen we een lerende houding te hebben, hebben we onze eigen patronen, proberen we dienstbaar te zijn... In deze workshop gaan we o.a. antwoorden zoeken op de vragen wat zijn zielsgebieden? wat is een lerende houding eigenlijk precies? hoe vind ik (een betere) balans tussen alles wat ik wil doen, moet doen en leuk vind om te doen? wanneer kom ik in beweging en hoe krijg ik anderen in beweging? Heb je weinig of helemaal geen ervaring met creatieve opdrachten of kunstzinnig bezig zijn? Of heb je juist heel veel ervaring hiermee? In beide gevallen ben je van harte welkom. De workshop is geschikt voor iedereen. De opdrachten zijn namelijk enkel een middel en de

2 werken hoeven dus niet presenteerbaar te zijn.en verder gaan we niet te veel verklappen, want het draait allemaal om the experience! Vragen kan je sturen naar Workshop Tafelen van Baha'u'llah in het Perzisch (Farsi) en Engels (Manouch Ansari en Behrouz Nasseri) Type volledig programma (ochtend en middag). In deze workshop worden diverse Tafelen van Baha'u'llah drietalig, Perzisch en Nederlands/Engels grondig bestudeerd. Tafelen zoals "Bisharat" (Glad Tidings), "Kalimat-i- Firdawsyyih" (Words of Paradise), "Kitab-i-Ahd" (Book of the Covenant of Baha'u'llah) en "Lawh-i-Tibb" (Tablet of Medicine). Elke dag wordt één Tafel bestudeerd, ook in samenhang met de "Kitab-i-Aqdas" (Most Holy Book). Het studiemateriaal wordt verzorgd. Deelnemers doen actief mee en worden aangemoedigd hun mening te uiten. Als het nodig is wordt er ook een samenvatting in het Nederlands gegeven. De bedoeling van deze workshop is om de zomerschool ook voor de Iraanse vrienden aantrekkelijk te maken en naast het leren, ook de integratie tussen Baha'i vrienden uit Iran en Nederland te bevorderen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd zich in te schrijven voor deze workshop. Bijzonderheid: dagbezoekers zijn welkom! Bouwen aan een huis van vrede (Ann Mannen en co workers) Type volledig programma (ochtend en middag). Mijn huis is het huis van vrede. Mijn huis is het huis van vreugde en blijdschap. Mijn huis is het huis van gelach en opgetogenheid. Al wie de poorten van dit huis binnengaat, moet het met een blij hart verlaten. Dit huis is het huis van licht; al wie hier binnengaat, moet wel verlicht worden. Abdu l-bahá Basis van de cursus Bouwen aan een Huis van Vrede vormt de Verklaring van Bahá í International Community getiteld: De rol van cultuur en capaciteit bij de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes. Is deze cursus dus alleen voor vrouwen? Nee zeker niet. Geweld doortrekt alle gebieden van het dagelijks leven en raakt iedereen. Op straat, in de media, in de politieke sfeer, in de privésituatie, overal treft het ons in meer of minder openlijke vorm. Verborgen vormen van geweld die gewoon zijn geworden. De cursus leidt tot bewustwording daarvan en geeft handvatten om escalatie van geweldsituaties te voorkomen. De cursus raakt ook aan enkele diepere onderliggende principes, namelijk die van de eenheid der mensheid, gelijkwaardigheid der seksen en het belang van rechtvaardigheid. Deze principes schragen een cultuur van veiligheid en vrede. Benadrukt wordt hoezeer de familiecultuur bepalend is voor de basisattitude tegenover geweld. Het blijft in de cursus niet bij een intellectueel woordenspel of begrippencarrousel, want van de deelnemers wordt verwacht dat zij ook de verbinding maken met hun eigen levensloop. Daartoe worden een aantal ervaringsgerichte werkvormen gebruikt en dat vergt de bereidheid om naar zichzelf te kijken, enerzijds met betrokkenheid, anderzijds met enige emotionele distantie, want de cursus is absoluut geen therapie. Verder biedt de cursus alternatieven voor op geweld gebaseerde omgangsvormen, bijvoorbeeld in het gezin, alternatieven die als preventie kunnen dienen. Deze vormen tegenwicht voor het soms verloren gevoel van veiligheid en voor vervreemding.

3 Hoe is de cursus opgebouwd: Op dag 1 wordt, aan de hand van de BIC-verklaring en achtergrondinformatie, bekeken wat onder geweld tegen vrouwen (mannen) wordt verstaan en wat de reikwijdte ervan is. Dag 2 staat in het teken van de gevolgen van geweld en hoe om te gaan met conflicten. Op dag 3 wordt aandacht besteed aan het scheppen van een cultuur van vrede en veiligheid. Dag 4 wordt besteed aan verdieping in het onderwerp geweldloze communicatie. En op dag 5 wordt aandacht besteed aan het bredere perspectief van mensenrechten en de empowerment van mensen. Hoe is de cursus tot stand gekomen. Op verzoek van Bahá í International Community en de Nationale Geestelijke Raad, heeft het Bahá i Vrouwenforum de BIC-verklaring De Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen en Meisjes verspreid. Intussen bleek de Nederlandse Vrouwenraad (waar het BVN lid van is) subsidie te hebben gekregen van het Ministerie van Justitie om een project te starten met als doel: het doorbreken van het taboe dat rust op het onderwerp huiselijk geweld. Deskundigheid is er genoeg in het land, maar aan het bespreekbaar maken van het onderwerp kunnen vrouwenorganisaties een belangrijke bijdrage leveren, zo was de gedachte. Er werd een landelijke stuurgroep voor dit project in het leven geroepen en het Bahá í Vrouwenforum werd gevraagd hierin mede zitting te nemen. Leila Hamidi was bereid die taak op zich te nemen en uiteraard werd verwacht dat de bahá ís een concrete bijdrage zouden gaan leveren. Een unieke kans om daadwerkelijk vanuit de bahá i-principes een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Een indrukwekkende BIC-verklaring in de hand is mooi, maar het omzetten van de geestelijke principes en uitgangspunten daarin verwoord is niet zo eenvoudig. Ann Mannen en Helmut Swart bogen zich erover en slaagden erin om aan de hand van de Verklaring een laagdrempelige training samen te stellen. Dankzij hen beschikken we nu over deze cursus, die, na enige verdieping erin, door iedereen in de eigen omgeving is in te zetten, met kennissen, familie, buren, in wijkcentra etc. Degenen die de cursus tot nu toe volgden waren enthousiast en vooral verrast over de verkregen inzichten en de verwerking ervan in inspirerende, veelzijdige en leuke creatieve werkvormen. Tijdens de zomerschool wordt de cursus begeleid door Ann Mannen, daarbij ondersteund door Leila Hamidi, Roberta Law en Wieke van der Sluis. Ruhi cursus boek 1 (Oscar Mendez Rosa en co-begeleider) Type volledig programma+ (cursus gaat langer door buiten reguliere lestijden, opvang van kinderen kan mogelijk een zaak zijn van de deelnemers zelf, nieuws volgt nog). Bespiegelingen over het leven van de geest Cursustijden: zondag t/m vrijdag 9:30 12:30 / 14:00 17:00 /+ 2 a 3 avonden van 20:00-22:00. Het fundament, de kern van geestelijke groei, jouw bahá í-identiteit vormgeven. Dat is boek 1. Inhoud van het boek: De Bahá í-geschriften begrijpen Het ontwikkelen van de vaardigheid om uit de Bahá í-geschriften te lezen en erover te mediteren. Gebed Begrijpen van het belang van dagelijks gebed. Het ontwikkelen van een houding van gebed. Het uit het hoofd leren en begrijpen van vijf gebeden. Leven en dood

4 Begrijpen dat het leven niet gaat over de aangelegenheden van deze wereld, en dat het ware belang van het leven zit in de ontwikkeling van de ziel. Het ware leven, het leven van de ziel, vindt kortdurend in deze wereld plaats, en gaat daarna voor eeuwig door in andere werelden van God. Na het afronden van boek 1 heb je geleerd om: De gewoonte te ontwikkelen om s ochtends en s avonds uit de Heilige Geschriften te lezen. Zelfstandig mensen te bezoeken om samen een gebed te bestuderen. (Voorwaarde voor deelname: vanaf 15 jaar) Ruhi cursus boek 3 (Natasha Javanmardi Bos en Keyvan Shahriari ) Type volledig programma+ (cursus gaat langer door buiten reguliere lestijden, opvang van kinderen kan mogelijk een zaak zijn van de deelnemers zelf, nieuws volgt nog). Kinderklassen geven Cursustijden: zondag t/m vrijdag 9:30 12:30 / 14:00 18:00 /+ 3 a 4 avonden van 20:00-22:00. Wil je beantwoorden aan de vraag van het Universele Huis van Gerechtigheid om actief te voorzien in de geestelijke opvoeding van kinderen? Ben je bereid de uitdaging en de commitment aan te gaan? Boek 3 geeft je de gereedschappen. Inhoud van het boek: Enkele principes van bahá í-onderwijs Het begrijpen van enkele basisprincipes van bahá í-onderwijs voor kinderen. Lessen voor kinderklassen, niveau 1 Het leren geven van lessen in eenvoudige kinderklassen: uit het hoofd leren van gebeden en aanhalingen, liedjes zingen, verhalen vertellen, spelletjes doen en kleurplaten maken. Het geven van kinderklassen Het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om kinderklassen te geven, de klas te leiden met veel liefde en begrip en, tegelijkertijd, met de discipline die nodig is om een gepaste leeromgeving te creëren. Na het afronden van boek 2 heb je geleerd om: Zelfstandig of samen bahá í-kinderklassen voor te bereiden en te begeleiden. (Voorwaarden voor de deelname: Ruhi boek 1 en 2 afgerond, vanaf 15 jaar) Consultatietraining (Jos Hazebroek) Type avondprogramma Maandag, dinsdag en woensdag van uur in zowel week I als week II. Programmaleider Jos Hazebroek. Min. deelnemers 8 max. 15. Men kan alleen voor drie avonden inschrijven. Consultatie neemt een vooraanstaande plaats in binnen het Bahai-Geloof en word zelfs voorwaardelijk gezien voor het vestigen van Vrede. Wat betekent consultatie precies? Welke vaardigheden heb je hier voor nodig? Wat zeggen de geschriften hierover? Dit zijn vragen die we gaan onderzoeken in deze drie-daagse training, dit doen we aan de hand van o.a. de volgende begrippen : geweldloze communicatie,open dialoog en appreciative inquiry. Door aan de hand van vragen ons te verdiepen in de geschriften en deze begrippen zullen we gezamenlijk een aanzet doen tot het aanleren van vaardigheden, naast het ontwikkelen van een lerende houding. Er geld een maximum van 15 deelnemers en er word een commitment

5 gevraagd van de deelnemers om alle drie de avonden deel te nemen. Dit programma is onderdeel van de zomerschool en in die zin ook alleen toegankelijk voor deelnemers van de zomerschool, bij gebleken succes en verzoeken vanuit de gemeenschap zal deze training, na evaluatie, aangeboden kunnen worden buiten de zomerschool om. AANBOD WEEK II Wat muziek kan doen voor u/ Muziektherapie (Mieke Hydra) Type ochtendprogramma (de deelnemer kiest voor de middag een programma naar keuze) Heeft u zich weleens afgevraagd waarom bepaalde muziek nu eigenlijk vrolijk maakt, of juist melancholiek, waarom je op bepaalde muziek kunt dansen en je bij andere muziek de benen niet van de grond kunt krijgen. En wat maakt dat men zegt dat muziek ook gezond kan maken? Iedereen heeft wel iets met een vorm van muziek, maar waarom kan dat nu mijn stemmingen beïnvloeden en waarom houd ik nu eigenlijk meer van de ene vorm dan van de andere vorm? En wat maakt dat muziek zelfs negatief kan werken? In deze workshop gaan we onderzoeken hoe dit alles te maken heeft met de elementen van de muziek: maat, ritme, intervallen, harmonieën, toonsoorten en we doen dat onder andere door middel van klappen, lopen, stemgebruik, instrumenten en zingen. We gaan samen op verkenning en je hoeft niet muzikaal te zijn om aan deze workshop mee te doen Muziekkoor (Mieke Hydra) Type middagprogramma (de deelnemer kiest voor de ochtend een programma naar keuze) Zoals we gewend zijn van Mieke zal zij zich vol overgave inzetten om met het 'materiaal' dat voorhanden is, namelijk u, na een week hard werken harmonieuze koorzang ten gehore te brengen. Er is vermoedelijk een tekort aan mannelijk stemmen, zij worden aangemoedigd zich zeker in te schrijven! Zielsgelukkig zijn en gezondheid leven (Ank Beekhuizen) Type volledig programma (ochtend en middag). Waarom kan op deze gehele aardbol alleen een mens zielsgelukkig zijn. Wat is de relatie tussen zielsgeluk en gezondheid? Waarom ben je je gezonder als je je gelukkig voelt? Aan de hand van verschillende meditatie-vormen, met inspiratie vanuit verschillende Boeken van de verschillende religies en andere bronnen, even weg uit je hectische bestaan, jezelf op een nieuwe manier leren kennen en daardoor je eigen innerlijke krachtbron vinden, en wellicht je eigen pad hierin helder krijgen. Meditatie, maar ook consultatieve workshops, creatieve verwerkingen en praktijkoefeningen maken deel uit van een enerzijds verstilde, anderzijds actieve cursus van een week. Uiteindelijk kan je energie immers alleen maar stromen. En met stromen wordt in deze cursus bedoeld: bijtanken uit een innerlijke krachtbron, omdat je een gevend, geestelijk geïnspireerd mens wilt zijn, met verstand, gevoel en ziel in balans. De cursus is voor iedereen die op zoek is naar meer tussen hemel en aarde, niet bahai's hebben voorrang volgens Ank. Max. 24 deelnemers De cursus begint op zaterdagavond 20:30 met introductie

6 Ank Beekhuizen, lid van het Bahá i geloof sinds 1974 Is Marketing-communicatie-adviseur, geeft cursussen voor mind, heart & soul en was jarenlang kinderklas-en jeugdbegeleider spiritueel onderwijs. God Passes By (Zia Reyhani) Type gemengd programma (ochtend en eventueel middag). Een kennismaking met een eigentijdse geschiedenis, gegrond op een ongewoon thema - een geschiedenis die vol is van liefde, blijdschap, inzicht en kracht, en die vertelt over behaalde successen, en nog te verwachten grotere successen. En welke tragedie ze ook in zich bergt, ze laat de mensheid aan het einde ervan niet in het ongewisse met in het vooruitzicht een grimmige en onbestemde toekomst, maar laat haar vanuit de duisternis de weg betreden naar haar onafwendbare bestemming; de geopende poorten van de beloofde stad van eeuwige Vrede Zia zal de workshop van de afgelopen zomerschool (2010) de voortzetten. Hij heeft dit vorige jaar al beloofd aan de deelnemers. De deelnemers kunnen de keuze maken 's middag deel te nemen aan andere workshops. Maximaal 30 deelnemers Ruhi cursus boek 2 (Alex Zwanenburg en Daniel Spannenburg) Type volledig programma+ (cursus gaat langer door buiten reguliere lestijden, opvang van kinderen kan mogelijk een zaak zijn van de deelnemers zelf, nieuws volgt nog). Opstaan om te dienen Cursustijden: zondag t/m vrijdag 9:30 12:30 / 14:00 18:00 /+ 3 a 4 avonden van 20:00-22:00. Ben je de oppervlakkige gesprekken zat? Wil je leren hoe je gesprekken over geestelijke vragen en onderwerpen kunt voeren? Volg boek 2. Inhoud van het boek: De vreugde van het onderrichten Begrijpen dat de vreugde van onderrichten zit in het anderen deelgenoot maken van het Woord van God, ongeacht de directe resultaten. Onderwerpen voor verdieping De vaardigheid ontwikkelen om regelmatig bezoeken bij nieuwe gelovigen thuis af te leggen en met hen een aantal onderwerpen voor verdieping te behandelen. Bahá í-ideeën presenteren De vaardigheid aanleren om bahá í-ideeën in een gesprek naar voren te brengen. Na het afronden van boek 2 heb je geleerd om: Zelfstandig gezinnen te bezoeken om samen te verdiepen over bahá í-onderwerpen Bahá í-ideeën in gesprekken naar voren te brengen. (Voorwaarde voor deelname Ruhi boek 1 afgerond, vanaf 15 jaar) Ruhi cursus boek 4 (Justine de Jong en co-begeleider) Type volledig programma+ (cursus gaat langer door buiten reguliere lestijden, opvang van

7 kinderen kan mogelijk een zaak zijn van de deelnemers zelf, nieuws volgt nog). De Tweeling Manifestaties Cursustijden: zondag t/m vrijdag 9:30 12:30 / 14:00 18:00 /+ 3 a 4 avonden van 20:00-22:00. Wil je onderzoeken van de betekenis van de komst van de Manifestaties van God voor deze tijd is en je door hun levens laten inspireren? Wil je de verhalen over hun levens leren delen met anderen? In boek 4 leer je hoe. Inhoud van het boek: De Grootheid van deze Dag Geestelijke inzichten verkrijgen in de betekenis van deze Dag en de beloften die Hij inhoudt voor de mensheid. Het leven van de Báb Leren om het verhaal van het leven van de Báb na te vertellen en om waardering te ontwikkelen voor de kracht van Zijn korte en dramatische Beleidsperiode. Het leven van Bahá u lláh Het verhaal over het leven van Bahá u lláh kunnen navertellen en waardering ontwikkelen voor de grootheid van de geestelijke krachten die door Hem zijn vrijgekomen. Na het afronden van boek 4 heb je geleerd om: Gezinnen te bezoeken en een eenvoudige presentatie over de levens van de Báb en Bahá u lláh met hen te delen. (Voorwaarde voor deelname: Ruhi boek 1,2 en 3 afgerond vanaf 15 jaar) Theaterworkshop (Corina Boersen) Type middagprogramma (voor de ochtend kan men kiezen uit andere programma's) (Wijzigingen in het format voorbehouden) Aan de hand van teksten en theaterwerkvormen je eigen presentatievorm vinden, verdiepen, ervaren en ontwikkelen. opbouw Door een aantal gevarieerde opdrachten te 'vertalen' in diverse disciplines. theater, schrijven, spelend leren en werken in kleine groepjes. Ook geschikt voor jongeren. Lesmateriaal 10,- Corina Boersen, docent, opleiding theaterwerkvormen en ervaring met diverse theatervormen als middel om spelerenderwijs meer zelfvertrouwen te ontwikkelen max. aantal 12 personen inschrijven voor hele week Huqúqulláh en onze beschaving (Jos Hazebroek e.a.) Type ochtendprogramma (voor de middag kan men kiezen uit andere programma's) Samen tot een diepere beleving komen van het Recht van God, Huqúqu lláh.

8 Een introductie van vijf middagen waarin wordt verdiept in de geestelijke en praktische aspecten van het Recht van God. Centraal staat hoe een nieuwe houding tegenover het verwerven en gebruiken van materiële middelen leidt tot geestelijke groei en materiële vooruitgang van de mensheid, zoals is beschikt door Bahá'u'lláh. Niveau geschikt voor jongeren max. aantal 12 personen inschrijven is voor een hele week Consultatietraining (Jos Hazebroek) Type avondprogramma Maandag, dinsdag en woensdag van uur in zowel week I als week II. Programmaleider Jos Hazebroek. Min. deelnemers 8 max. 15. Men kan alleen voor drie avonden inschrijven. Consultatie neemt een vooraanstaande plaats in binnen het Bahai-Geloof en word zelfs voorwaardelijk gezien voor het vestigen van Vrede. Wat betekent consultatie precies? Welke vaardigheden heb je hier voor nodig? Wat zeggen de geschriften hierover? Dit zijn vragen die we gaan onderzoeken in deze drie-daagse training, dit doen we aan de hand van o.a. de volgende begrippen : geweldloze communicatie,open dialoog en appreciative inquiry. Door aan de hand van vragen ons te verdiepen in de geschriften en deze begrippen zullen we gezamenlijk een aanzet doen tot het aanleren van vaardigheden, naast het ontwikkelen van een lerende houding. Er geld een maximum van 15 deelnemers en er word een commitment gevraagd van de deelnemers om alle drie de avonden deel te nemen. Dit programma is onderdeel van de zomerschool en in die zin ook alleen toegankelijk voor deelnemers van de zomerschool, bij gebleken succes en verzoeken vanuit de gemeenschap zal deze training, na evaluatie, aangeboden kunnen worden buiten de zomerschool om. Jeugd & jongeren (NCBJJ) Dit jaar wordt het programma voor de twee zomerschoolweken door het NCBJJ georganiseerd. In tegenstelling tot de vorige programmabeschrijving is bekend geworden dat er geen apart jongerenprogramma georganiseerd kan worden! Het NCBJJ vertelde ons dat het teveel werk was en het ze helaas niet lukt om dit jaar twee programma's te realiseren. Jongeren die zich al voor dit programma hebben ingeschreven worden gevraagd zich voor regulier(e) volwassenenprogramma('s) in te schrijven. Als het goed is zullen zij benaderd worden per mail om opnieuw een keuze te maken. Over het programma kan, onder voorbehoud, het volgende gezegd worden: Thema jeugdgroep: Evolutie en schepping Keuzemenu week II Programma Ochtend Middag Zia x x Mieke v * Jos + Corina #

9 Twee voorbeelden van combinaties: 1. Zia (ochtend)/corina 2. Mieke(middag)/Jos (ochtend)

(NIEUW!) WERKEN AAN HET OPWEKKEN VAN DE EIGEN CREATIVITEIT (Harry Merkies)

(NIEUW!) WERKEN AAN HET OPWEKKEN VAN DE EIGEN CREATIVITEIT (Harry Merkies) AANBOD WEEK II PROGRAMMA'S ZOMERSCHOLEN 2012 (versie 4.0 10 juli 2012) Op deze programmering kan men zich met plaatsing op de website van De Poort inschrijven. De beschrijvingen van de cursussen zijn onder

Nadere informatie

+ Jongerenprogramma Nationale Zomerschool. Zomer komt eraan! de Zinderende. en JIJ?!

+ Jongerenprogramma Nationale Zomerschool. Zomer komt eraan! de Zinderende. en JIJ?! de Zinderende Zomer komt eraan! + Jongerenprogramma Nationale Zomerschool Nationaal Comité Bahá í Jongeren Army of Light het Universele Huis van Gerechtigheid Kinderklassen Jeugdgroepen Ruhi-boeken Zon

Nadere informatie

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE Specialisatietraining Mediation & geweldloze communicatie Introductie De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardige partners te laten communiceren en onderhandelen.

Nadere informatie

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 De wereld heeft stralende lichten nodig die niet alleen de kennis en ervaring van yoga delen met de wereld maar ook de openende en verlichtende ervaring

Nadere informatie

Cursusspel. GGNet Communicatie

Cursusspel. GGNet Communicatie Cursusspel Bij GGNet worden verschillende dingen (activiteiten) gedaan om mensen te helpen. Bepaalde therapieën (zo word het wel genoemd om je ergens mee te leren omgaan) of cursussen. Denk aan muziektherapie,

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker Kapstok Proces van Geestelijke Groei Dick Slikker 1 Inhoud 1 Komt het weer goed tussen mens en God? 5 2 In Sync met God 11 3 Uitdaging van de Leerschool 17 4 Onze waarom vragen als God het net anders doet

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

PAPERCLIP. Agenda. 8 september OR/MR vergadering. 10 september schoolreisje. 11 september studiedag

PAPERCLIP. Agenda. 8 september OR/MR vergadering. 10 september schoolreisje. 11 september studiedag PAPERCLIP Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 2 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-2 Schoolfoto s Studiedag Eindtoets groep 8 De onderbouw en de kermis Groep 8 en de plusgroep Gevonden

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 6 23 augustus 2015 De lessen gaan weer beginnen! De zomervakantie is voorbij, wat gaat de tijd toch snel.

Nadere informatie

LEERGANG BRONNEN VAN LEIDERSCHAP

LEERGANG BRONNEN VAN LEIDERSCHAP LEERGANG BRONNEN VAN LEIDERSCHAP oktober 2016 - april 2017 www.ellla.nl Ervaring is niet wat een mens overkomt; het is wat een mens doet met wat hem overkomt. Aldous Huxley LEERGANG BRONNEN VAN LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs 2 Inleiding Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken zijn naast het onderwijs in taal en rekenen belangrijk in het lesaanbod.

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

9- maandentraining Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd

9- maandentraining Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd In de 9- maanden training creëren we met elkaar een opwaartse spiraal. Door de combinatie van de juiste focus, enthousiasme, inzicht in behoeften, persoonlijke inzet en structurele steun ontstaat er een

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Ethiek, Zorg en Leven

Ethiek, Zorg en Leven Ethiek, Zorg en Leven Inspiratie en Verdieping voor Geestelijk Verzorgers en Pastores 4-daagse studieretraite Dominicanenklooster Huissen 23 t/m 26 november 2014 Zondag 15:00 uur Woensdag 15:00 uur Graag

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN OVER KINDERBIJBELS OM TE BEGINNEN Als je een kinder- of jeugdbijbel aan wilt schaffen dan is het heel belangrijk dat je eerst

Nadere informatie

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren Bouwen aan zelfvertrouwen Jeugd 1. Weerbaarheidstrainingen voor kinderen Heeft uw kind moeite met voor zichzelf op te komen? Of is uw kind wellicht te weerbaar?

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Ethiek, Zorg en Leven

Ethiek, Zorg en Leven Ethiek, Zorg en Leven Inspiratie en Verdieping voor Geestelijk Verzorgers 4-daagse studie-retraite Dominicanenklooster Huissen 28-31 oktober (MW1203) 2012 Zondag 15:00 uur Woensdag 15:00 uur Graag nodigen

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

De essentie van het leven

De essentie van het leven De essentie van het leven Eerste druk, 2014 2014 Lucien M. Verkooijen Coverbeeld: schilderij Mystieke reis ei tempera op board door Lia Vonk Fotografie: Fred van Welie Correctors: Elly van de Vlugt, José

Nadere informatie

DE BAHÁ Í VERKLARING MET BETREKKING TOT DE NATUUR

DE BAHÁ Í VERKLARING MET BETREKKING TOT DE NATUUR DE BAHÁ Í VERKLARING MET BETREKKING TOT DE NATUUR Bahá í International Community, Office of Public Information 1988 Stichting Bahá'í Literatuur Den Haag. 1 INLEIDING In september 1986 lanceerde het Wereld

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl www.cli.nl

Nadere informatie

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359, 381) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander. Houden

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Lesprogramma LeS-Lokaal Breda

Lesprogramma LeS-Lokaal Breda Lesprogramma LeS-Lokaal Breda Bij LeS-Lokaal kun je (weer) ervaren hoe het is om te leren. LeS staat voor Leren En Samen doen. Iedereen is gewoon student en alle lessen zijn gratis te volgen. Persoonlijke

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Mindful-leSs A way of life Feel Good community

Mindful-leSs A way of life Feel Good community Mindful-leSs A way of life Feel Good community Contact: U kan bellen: +31683221100 Email sturen: info@centola.nl Liever naar de praktijk toe komen? Openings tijden: Maandags 11.00 tot 12.00 open inloop

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli

CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

DE HOSTMANSHIP SCHEURKALENDER. 365 dagen, inspiratie om uw gasten iedere dag opnieuw het gevoel te geven dat ze welkom zijn.

DE HOSTMANSHIP SCHEURKALENDER. 365 dagen, inspiratie om uw gasten iedere dag opnieuw het gevoel te geven dat ze welkom zijn. DE HOSTMANSHIP SCHEURKALENDER 2013 365 dagen, inspiratie om uw gasten iedere dag opnieuw het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Hostmanship is de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Een

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Contact houden met onze Schepper

Contact houden met onze Schepper Contact houden met onze Schepper Contact houden met onze Schepper ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN 20 mei 2007 Woord- en Communieviering met Mariaverering Woord van welkom Wij komen samen in de naam van de Vader,

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

De Islam en de omgeving

De Islam en de omgeving De Islam en de omgeving POSE-2 ISLAM HAV0/VWO 4 - CSG CALVIJN GODSDIENST Presenteer een actueel onderwerp aan de klas dat te maken heeft met de islam in de Nederlandse samenleving, en leg vervolgens een

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 9 14 december 2014 December: de maand van STILTE Een moment de tijd nemen voor jezelf. Om je naar binnen te richten

Nadere informatie

mind heart body food home

mind heart body food home Inleiding 7 Een moment voor jezelf 11 Retreat your mind 16 Retreat your heart 36 Retreat your body 50 Retreat your food 82 Retreat your home 106 Extra tips 118 Dankwoord 125 Retreat Yourself_binnenwerk2.indd

Nadere informatie

Dag vrienden van klanklichaam,

Dag vrienden van klanklichaam, Dag vrienden van klanklichaam, Op 1 maart begint de klassieke vastentijd, een tijd om te zuiveren. Allerlei moderne varianten van deze vasten zijn tegenwoordig zeer populair. 40 dagen zonder vlees, 40

Nadere informatie

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt Lieve mensen 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander.

Nadere informatie

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR!

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! Shine Wij zijn SHINE, een centrum voor podiumkunsten. Graag willen wij u hierbij kennis laten

Nadere informatie

Brede Scholen Fijnaart. Periode 2 Schooljaar 2015-2016

Brede Scholen Fijnaart. Periode 2 Schooljaar 2015-2016 Brede Scholen Fijnaart Periode 2 Schooljaar 2015-2016 Beste kinderen, ouders en verzorgers, Met gepaste trots bieden we u via deze weg het nieuwe halfjaarlijkse aanbod aan van onze activiteiten van de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS

NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS Dag allemaal, Eindelijk is het zover!!! De eerste nieuwsbrief van Centrum KINDERKRIEBELS is er!! Vele van jullie zullen zich afvragen Centrum KINDERKRIEBELS wat is dat???? Hieronder

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn.

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn. Kerst kleur je samen In de adventstijd bereiden we ons voor op Kerst, de geboorte van Christus. Ieder jaar vieren we Kerst, maar Kerst kan je ieder jaar weer opnieuw verrassen met een nieuwe gedachte bij

Nadere informatie

Consultatie: Licht van leiding

Consultatie: Licht van leiding Consultatie: Licht van leiding Consultatie is een stralend licht dat in een duistere wereld de weg wijst en leiding geeft. Bahá'u'lláh december 2012 Pejman Djavdan Wat gaan we doen? Verdiepingsslag: belang

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Maak discipelen LES 7 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Welke opdracht geeft Jezus

Nadere informatie

TRAINING KINDER- en TIENERCOACH

TRAINING KINDER- en TIENERCOACH TRAINING KINDER- en TIENERCOACH Infobrochure Eva Storm - Lazuli Training Wil jij kinderen écht vanuit je hart helpen? Dan is de opleiding Kinder- en Tienercoach iets voor jou! Tijdens deze training ga

Nadere informatie

Programma Open Dag Visio in Heerhugowaard

Programma Open Dag Visio in Heerhugowaard Programma Open Dag Visio in Heerhugowaard 25 jaar denken in mogelijkheden Op zaterdag 18 maart, Open Dag van Zorg & Welzijn, staat bij Visio in Heerhugowaard de deur voor u open, en de koffie klaar. Met

Nadere informatie

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t SOAKEN Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft Soms ben je zo druk met rennen en vliegen voor Hem. En natuurlijk weet je dat het zijn veel belangrijker

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 Voorwoord Politiek heeft veel te maken met goed leiderschap: mensen volgen dan het voorbeeld van hun leider. Martin Luther King, Majoor Bosshardt en Koning David zijn voor mij

Nadere informatie

AGENDA. Welkom en doel Persoonlijk. Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven

AGENDA. Welkom en doel Persoonlijk. Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven Welkom en doel Persoonlijk AGENDA Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven Hoe begin je en hoe groei je? Tips + verder aanbevolen + cadeautje gebed 1 Hoe hoor ik

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Maak discipelen LES 7 DEEL 5 DISCIPLE MENTOR OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Welke opdracht geeft

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Gebedskalender VBW Wilnis 2016

Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Bid u/jij mee? Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Bid u/jij mee? Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,

Nadere informatie

Het onzichtbare zichtbaar maken In en met Klei

Het onzichtbare zichtbaar maken In en met Klei Het onzichtbare zichtbaar maken In en met Klei 2 zondagen o.l.v. Marleen van den Bergh De energie van de lente is bruisend, alles wat naar binnen is gekeerd in de winter, wil zich in het voorjaar uiten,

Nadere informatie

kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen

kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen cursusjaar 2011 2012 Cursussen voor leerlingen AMV (algemene muzikale vorming) Verschillende muzikale aspecten komen aan

Nadere informatie

Geachte ouders en verzorgers,

Geachte ouders en verzorgers, Geachte ouders en verzorgers, De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam organiseert in De Singel in het schooljaar 2013-2014 wederom een aantal boeiende en uitdagende activiteiten voor kinderen

Nadere informatie

Algemene omschrijving 9- maandentraining Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd

Algemene omschrijving 9- maandentraining Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd Algemene omschrijving 9- maandentraining Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd De 9- maandentraining helpt je de eigen levensopdracht te verdiepen en er met behulp van marketing vanuit de ziel *

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Weddingplanning Bootcamp Weekend

Weddingplanning Bootcamp Weekend Weddingplanning Bootcamp Weekend 2012 is het jaar van ontwikkelen. Een jaar waarin Personal branding, imago en performance centraal staan. In het Weddingplanning Bootcamp Weekend komen deze eigenschappen

Nadere informatie

bahá'í-zomerscholen 167BE 24-31/ 1-7 augustus 2010

bahá'í-zomerscholen 167BE 24-31/ 1-7 augustus 2010 'Ja, al wat is in de hemelen en op aarde, is een direct getuigenis van de openbaring der attributen en namen van God, aangezien in ieder atoom, als in een heiligdom, de tekenen worden bewaard die welsprekend

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Voorjaar 2016 Plug In Music

Voorjaar 2016 Plug In Music Voorjaar 2016 Plug In Music Plug In Plug In Music : Dit is het aanbod van alle muziekcursussen van JC De Klinker. Plug In richt zich tot jongeren van 12 tot 30 jaar. De cursussen gaan door in Jc De Klinker.

Nadere informatie

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent.

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. Energetische Meditatie Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. - Eckhart Tolle - Wat is het? De grondlegger van Energetische

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE DABROWSKI Positieve desintegratie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE DABROWSKI Positieve desintegratie STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE DABROWSKI Positieve desintegratie Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Dabrowski! In deze gids zetten we de

Nadere informatie

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school Inhoud 1 Johannes de Doperschool, een bijzondere school 2 Ontstaan van het Daltononderwijs 3 De drie principes 4 Wat betekent het voor onze praktijk? 5 Is het voor ieder kind geschikt? 6 En op het voortgezet

Nadere informatie

IK EN IK EN DE ANDER.

IK EN IK EN DE ANDER. Hierbij nodigen wij jullie uit voor de workshop IK EN IK EN DE ANDER. Gebaseerd op de principes en uitgangspunten van Rots&Water. Als pleegouder wordt er door de pleegkinderen een groot beroep gedaan op

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE

weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE met lichaam en geest naar je essentie workshop begeleid door twee ervaren vakspecialisten Laurence Brian spiritueel lichaamswerker en Monique

Nadere informatie

SDN creative studio Workshops & cursussen

SDN creative studio Workshops & cursussen SDN creative studio Workshops & cursussen Educatie Bedrijven Vrije tijd Creatieve workshops NIEUW! Little voyage (schaduwspel) Niveau: 12+ Little Voyage is een workshop schaduwspel, gebaseerd op het Engelse

Nadere informatie

Puberteit en Autismespectrumstoornissen

Puberteit en Autismespectrumstoornissen Uitnodiging Puberteit en Autismespectrumstoornissen Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg organiseert op woensdag 2 maart 2016 een thema-avond met als onderwerp puberteit en autismespectrumstoornissen.

Nadere informatie

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 Health Balance Group Generaal Eisenhowerweg 4, 5056 CR Berkel-Enschot, Nederland T: +31 6 11424494 - I: www.healthbalance.nu - E: info@healthbalance.nu Voorwoord Je

Nadere informatie

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Gedicht Dankwoord Inleiding Deel 1: Vol-ledig zijn: Een innerlijke transformatie Hoofdstuk 1: Van oude energie naar nieuwe energie, van CAO

Gedicht Dankwoord Inleiding Deel 1: Vol-ledig zijn: Een innerlijke transformatie Hoofdstuk 1: Van oude energie naar nieuwe energie, van CAO Gedicht 11 Dankwoord 13 Inleiding 15 Creatief stem- en lichaamswerk: Een kleurrijke ontmoeting 15 Tenslotte 19 Het gebruik van het boek t.b.v. persoonlijke en/of professionele 19 ontwikkeling 19 De opbouw

Nadere informatie

VOORZITTERSTRAINING Op de Bok specialisatietraining

VOORZITTERSTRAINING Op de Bok specialisatietraining VOORZITTERSTRAINING Op de Bok specialisatietraining MMZ53 Voorzitterstraining Op de bok - Pagina 1 Voorzitterstraining Op de bok Introductie Een voorzitter van een OR is niet zomaar een OR-lid. Volgens

Nadere informatie