Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:"

Transcriptie

1 Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met een stevige basis aan managementvaardigheden ben je geholpen. Medior managers: Managers met handigheid en ervaring. Misschien merk je dat je tegen je eigen grenzen aanloopt. Bekende successtrategieën werken niet meer. Je wil zelf ontwikkelen om je team verder te kunnen brengen. Nodig is ondersteuning bij het vergroten van inzicht en verdieping en bij het aanleren van manieren om je invloed te vergroten. Senior managers en executives Managers met een ruime ervaring. Door jouw kennis en kunde heb je impact op individuele en groepsprocessen. Jouw vraag gaat vooral uit naar het versterken van de eigen leiderschapsrol en het ontwikkelen van jouw rol als mentor. Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: 1. Excellent Onderhandelen 2. Leiderschap Leiderschap en Coaching 4. Teamontwikkeling 5. Beïnvloedingsvaardigheden: Impact op de samenwerking 6. Insights Discovery 7. Coach the Coach 8. Inspirerend Presenteren 9. Train the trainer 10. Advanced Train the Trainer Hierna volgt een gedetailleerde omschrijving van mijn aanbod.

2 Aanbod in detail 1.1. Excellent Onderhandelen : Tijdens deze training krijg je de gelegenheid om te werken aan de inzichten en vaardigheden, die in je werk mede bepalend zijn voor succes. Immers, bijna elke dag ben je betrokken bij meer of minder belangrijke onderhandelingen. Elke dag weer moet je de afweging maken tussen de belangen van je bedrijf, de klant en jezelf. Een evenwicht tussen deze belangen te vinden vraagt om flexibel gedrag, overzicht en vindingrijkheid. Deze opleiding is gebaseerd op de visie en ideeën van Roger Fisher en Bruce Patton van de Harvard Law School. Zij hebben deze visie, ideeën en vuistregels neergelegd in het boek Excellent Onderhandelen. Voor ieder die de geschreven en ongeschreven regels van onderhandelen wil kennen en daarmee zijn vermogen om doelen te bereiken wenst te vergroten. Een nieuw perspectief op beïnvloedingsvaardigheden, overtuigingskracht en onderhandelingsprocessen De vuistregels van excellent onderhandelen o Zes stappen om tot een werkelijke win/win te komen Constructief beïnvloeden van het onderhandelingsproces o Voorbereiden op een onderhandeling o De fasen van het onderhandelingsproces: valkuilen en kansen o Impact van de eigen houding op het onderhandelingsproces o De dirty tricks van de onderhandelingspartner en hoe hiermee om te gaan o Tegengestelde belangen en hoe deze om te buigen via de creatieve vraag o Impasse doorbreken Een gedragsspiegel in de vorm van video- opnames. Het geeft je de mogelijkheid om het effect van je gedrag op anderen onder de loep te nemen. Onderhandelingscases o Je zal de gelegenheid krijgen om met je onderhandelingsgedrag te experimenteren, en al doende je gedragspalet te verbreden. 2

3 1.2. Leiderschap 3.0: Sturen vanuit verbinding en inspiratie Deze training biedt jou als leidinggevende een stapsgewijze aanpak om met medewerkers te werken aan resultaat en ontwikkeling. Te beginnen bij het creëren van verbinding om van daaruit te onderzoeken wat nodig is voor succes. Daarnaast richten we ons op de kern van het leiderschap voor de huidige tijd. De kracht om authentiek te zijn behoort daarbij. Een leider 3.0 heeft een goed aanvoelend vermogen. Hij kan met kritiek omgaan en durft soms even alleen te staan, daarbij vertrouwend op zijn eigen- wijsheid. Hij vindt oplossingen tussen het conflict van wat hij zou willen doen en de uitdagingen van de realiteit. Rekening houdend met de belangen van de omgeving. Je leert op een gestructureerde manier verdiepende gesprekken voeren zodat je een vertrouwensband kan opbouwen met je medewerkers en tegelijkertijd bijdragen aan het behalen van optimale bedrijfsresultaten. Het levert praktische actiepunten op waardoor je het effect van de training meteen zal merken. Voor leidinggevenden die geen behoefte hebben aan de zoveelste managementmethodiek maar concrete antwoorden zoeken op essentiële vragen zoals: Wat heeft mijn team nodig om zich verder te ontplooien? Hoe betrek ik anderen? Welke structuren bevorderen ons succes? Hoe zorg ik voor blijvend effect? Leiderschap 3.O: de kern van meesterschap Leiderschapsstijlen en de impact daarvan op uw team Schakelen tussen inhoudelijke en meer begeleidende stijlen van leiderschap Begeleiden van teams naar excellente performance via oplossingsgericht coachen Stapsgewijze aanpak om te werken aan verbinding en resultaat in de samenwerking Omgaan met ongeïnteresseerdheid, koppigheid of tegenwerking in uw team Vermogen om invloed uit te oefenen vergroten en daadwerkelijk doelen realiseren Omgaan met kritiek en feedback geven en ontvangen Creatief omgaan met conflicterende belangen Eigen cases en rollenspelen Opstellen van persoonlijk actieplan 3

4 1.3. Leiderschap en Coaching In de training ligt de nadruk op verbindend contact leggen en doelrealisatie; het verbinden en integreren van persoonlijke en bedrijfsdoelen en belangen. We besteden aandacht aan kwaliteiten van een leidinggevende als inlevingsvermogen, openheid, creativiteit, integriteit en objectiviteit. Onderwerpen en cases die aan bod komen zijn direct gekoppeld aan jouw eigen praktijk als manager. Het gaat hierbij om; het voeren van lastige gesprekken, integreren van doelen, begeleiding, geven van feedback en het verkennen van achtergronden van gedrag. Zodat je op authentieke wijze het midden kan vinden tussen zowel het vertrouwen krijgen van je medewerkers als sturen op resultaat. Leiderschap en coaching: wat verstaan we onder deze begrippen o Kenmerken. Elementen die een rol spelen. Samenhang leiderschap en coaching o De mogelijkheden die u kan benutten om coaching op de werkvloer succesvol te laten verlopen o Aan de hand van een case oefent u op het tegelijkertijd afstemmen van de doelen van de organisatie en de doelen van een medewerker Essentiële coachingsvaardigheden: P.I.T.T model o Wanneer stel je wat voor soort vragen o Wat doe je als het gesprek niet loopt o Het model dat we presenteren is een praktisch hulpmiddel. En een referentiemiddel om achteraf gesprekken te kunnen evalueren. Via enkele doelgerichte interventies brengt het snel inzicht Motiverende evaluatiegesprekken Slecht nieuws gesprekken Sleutels tot intrinsieke motivatie o De invloed van onze waarden en overtuigingen op gedrag o Hoe kom je als leidinggevende in contact met drijfveren van je medewerker? o Op welke manier concretiseer je drijfveren naar actie en resultaat? Commitment en doelen stellen o Wat is commitment? Hoe ervaar je het? o Hoe hangt het samen met coachingsfasen? o Welke mogelijkheden zijn er om creativiteit in een gesprek te stimuleren, zodanig dat individuele en bedrijfsdoelstellingen tegelijkertijd gerealiseerd worden. Praktijkcase met een acteur o Dit is de gelegenheid om u verworven vaardigheden toe te passen. Vorm en inhoud van het gesprek worden bepaald door individuele leerdoelen en behoeften. Centrale vraag hierbij is: welke kwaliteiten herken ik in mijzelf en voor welke ontwikkeluitdaging sta ik nu? 4

5 1.4. Teamontwikkeling Een team is als een levend systeem dat dient samen te werken in het kader van doelrealisatie. In elke samenwerking zijn patronen te ontdekken. Sommige daarvan zijn zichtbaar, vele onzichtbaar. Deze patronen hebben een enorme impact op het gedrag dat mensen vertonen. En ze beïnvloeden daarmee het welzijn van alle leden van het team en het bedrijf. Wat is de bijdrage van elk teamlid? Wat als mensen de kantjes eraf lopen? Hoe stuur je een reactief team naar pro- actief teamwork? In de training leer je het hoe en wat waarnemen van verborgen signalen en wat nodig is om hier constructief mee om te gaan. Je leert het teamcoachingsmodel gebruiken en toepassen op team én individueel niveau. Via een gestructureerd proces leggen we bloot waar jij met uw team vanaf wil en wat je ervoor in de plaats wil hebben. Je leert een manier aan waarmee je kan onderzoeken wat jouw team remt maar ook wat uw team kan helpen om de teamdoelen effectief te bereiken. Waarin versterken jouw teamleden elkaar? Wat hebben ze te leren? Waarop kunnen ze elkaar aanspreken? Teams die hun samenwerking willen versterken. Leidinggevenden die de teamdynamiek willen verbeteren. Je eigen team onder de loop via het P.I.T.T (personal integration and transformation tool) model Via de kortste weg tot de kern van een vraag of probleem doordringen Verborgen dynamieken zichtbaar maken Patronen en gedragingen in een team kunnen plaatsen, samenwerking en functioneren verrijken Verbinding creëren Aanzetten tot actie Methode Het P.I.T.T.- model is gebaseerd op elementen uit de NLP. Het biedt handvatten om de transformatie van reactief gedrag naar proactief gedrag te brengen. Werken met het model is een krachtige manier om mensen in beweging te krijgen. Op een zeer eenvoudige en snelle manier brengt het verborgen patronen en dilemma s in kaart. Het helpt teams en individuen om in beweging te komen, keuzes te maken en koers te houden. 5

6 1.5. Beïnvloedingsvaardigheden: Impact op de samenwerking Hoe krijg je anderen zo ver dat ze met je meedenken en werken? De kwaliteit van ons werk wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de relaties die we hebben. Relaties met leveranciers, klanten, medewerkers, leidinggevenden. Deze training helpt jou om met anderen uw doelstellingen te behalen. Je zal leren om voorbij gedrag te kijken en in contact te komen met de (verborgen) drijfveren van je gesprekspartner. U leert hoe u belangen boven tafel krijgt en uw invloed kan doen gelden zonder macht te gebruiken. Hierdoor zal het vertrouwen, wederzijdse interesse en begrip sterk verbeteren: sleutelaspecten voor succesvolle lange termijnrelaties en optimale resultaten. De opleiding zal leiden tot het sterk verbeteren van onderlinge relaties en een grotere impact op jouw resultaten. Het levert praktische actiepunten op waardoor je het effect van de training meteen zal merken. Elke medewerker, consultant, teamleader, manager die resultaten moet behalen in samenwerking met anderen. Voor de leidinggevende die zijn team moet motiveren om doelstellingen te behalen. Kortom voor elke professional die met impact informatie moet kunnen overbrengen. Meer invloed uitoefenen op je gesprekken, ook moeilijke gesprekken Uw ideeën verkopen en anderen meekrijgen Leren achterhalen wat uw klant/collega/medewerker écht wil zeggen en motiveert Optimaal leren samenwerken, ook als er geen klik is Begrijpen en begrepen worden Win/win situaties creëren Waardevolle vragen stellen om snel cruciale informatie te verzamelen Vermogen vergroten om sneller en effectiever in te grijpen wanneer de samenwerking niet goed loopt De kortste weg om tot de kern van een vraag of probleem doordringen Waarnemen van verborgen signalen en patronen die de samenwerking beïnvloeden Win- winsituatie creëren door uw belangen te verbinden aan de belangen van uw gesprekspartners Stapsgewijze aanpak om te werken aan verbinding en resultaat in de samenwerking Omgaan met ongeïnteresseerdheid, koppigheid of tegenwerking bij collega s of in uw team Eigen cases en rollenspelen een gedragsspiegel in de vorm video opnames 6

7 1.6. Insights Discovery: Begrijp jezelf en de ander Insights Discovery is een geijkte methode en wordt wereldwijd toegepast. Het is een inspirerend systeem waarmee je op korte tijd inzicht krijgt in uzelf en anderen. Onze persoonlijke effectiviteit hangt nauw samen met de mate waarin wij onszelf en anderen om ons heen kennen en begrijpen. Insights Discovery maakt gebruik van een eenvoudig en toegankelijk model om iemands voorkeuren en daaruit voortvloeiend gedrag in kaart te brengen. We meten deze voorkeuren via een online test. Het resultaat is een persoonlijkheidsprofiel, dat sterktes en domeinen voor ontwikkeling aangeeft zowel voor individuen als teams. Vervolgens leer je in de training werken met de Insights principes. Je krijgt meer inzicht in jezelf. In jouw voorkeuren om te communiceren, beslissingen te nemen en samen te werken met anderen. Je krijgt ook inzicht in anderen en leert hoe je op adequate manieren kan inspelen op je omgeving. Na de training weet je waar je energie van krijgt in de samenwerking met anderen maar ook wat je moe maakt. En hoe jouw gedrag anderen energie geeft of energie kost. En vervolgens hoe je daar flexibel mee kan omgaan. Insights is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument dat gebruik maakt van een waardenvrije kleurentaal, goed beklijft en snel wordt geaccepteerd. De kracht van de Insights methode ligt in haar eenvoud. De verkregen inzichten zijn gemakkelijk te onthouden en toe te passen. De Insights aanpak is gebaseerd op een eenvoudig model: Begrijp jezelf Begrijp de ander Aanpassen aan de ander om zowel de relatie als de persoonlijke effectiviteit te versterken. Een persoonlijk op maat gemaakt Insights Profiel, dat gedetailleerde informatie verstrekt over jouw persoonlijke stijl. Het profiel is geschreven in een respectvolle en positieve taal. De verschillende hoofdstukken van het Discovery Profiel geven je inzicht in jezelf en helpen bij het ontwikkelen van wederzijds begrip en respect voor andere profielen. Tijdens de training gaan we dieper in op het leren kennen van je eigen voorkeuren en dat van anderen. Je leert kennen en herkennen en flexibel inspelen op het gedrag van anderen. Insights en Teamontwikkeling De combinatie van de sleutelinformatie uit de individuele Discovery Profielen in een Insights Teamwiel geeft een schat aan informatie over de dynamiek binnen een team en helpt de energie van het team te richten op het verbeteren van de teamdynamiek De teamleden hoeven slechts 20 minuten te besteden aan het invullen van de online Discovery vragenlijst en toch zijn de profielen ongelooflijk krachtig De ervaring van de trainer / coach met veel management teams garandeert een inspirerende, productief en impact gericht leerproces (en plezier!). De teamwerking in het team wordt verbeterd door: Versterken van zelf inzicht Beter begrijpen van de ander Waarderen van verschillen tussen de teamleden Inzicht in de team dynamiek (ook onder stress) 7

8 1.7. Coach the Coach Deze opleiding ondersteunt jou als leidinggevende of interne coach om een bewuste en stapsgewijze aanpak te ontwikkelen om coachingsgesprekken te voeren. Je zal kennis maken met en leren schakelen tussen- inhoudelijke en meer begeleidende stijlen van coaching. Je leert op een gestructureerde manier verdiepende gesprekken voeren zodat je een vertrouwensband opbouwt met jouw coachees en tegelijkertijd bijdraagt aan de optimale inzet van je medewerkers. Ieder die basiscompetenties rond coaching wil ontwikkelen De houding van de coach: ondersteunen en uitdagen De kunst van het vragen stellen: vragen stellen i.p.v. analyses bieden Hanteren van het coachmodel en fasen in het coachingsgesprek Constructief feedback geven Vertrouwensband opbouwen door de luisterbereidheid te vergroten Omgaan met weerstand Inzicht in uzelf als coach: sterktes en valkuilen Het kleurenkwadrant: inspelen op verschillende communicatie- en gedragsstijlen Theoretische input wordt steeds afgewisseld met concrete oefeningen Concrete cases, coachingsgesprekken en heel veel praktische tools 8

9 1.8. Inspirerend Presenteren In deze opleiding worden alle successleutels voor een motiverende en inspirerende presentatie belicht. Je leert alle essentiële technieken aan waarmee je een dynamische en overtuigende presentatie kan structureren en neerzetten. Het kernwoord tijdens deze training is authenticiteit. De eigenheid van elke deelnemer wordt naar buiten gebracht. je leert wat jouw persoonlijke unique sellingpoints zijn en hoe je deze kan aanwenden om een motiverende, inspirerende en beklijvende presentatie te geven. Elke consultant, manager of salesrepresentative die een boeiende presentatie dient te brengen en zijn publiek dient te overtuigen, ook over complexe onderwerpen. Duidelijke, begrijpelijke en boeiende presentaties geven Stress voor een presentatie overwinnen Zelfvertrouwen opbouwen Presentaties afstemmen op de doelgroep Structuur brengen Verbale en non verbale communicatie: o Stemgebruik optimaliseren: toon, volume, ritme, debiet... o Oogcontact met het publiek ontwikkelen o Handen en lichaamstaal gebruiken om de woorden kracht bij te zetten o Vragen professioneel beantwoorden o Interactief inspelen op het publiek Omgaan met de verschillende typologieën in de zaal Voorkomen en ombuigen van weerstand Met een gedoseerde aanpak en minstens 4 korte individuele speeches win je gaandeweg aan zelfvertrouwen en impact. De coach observeert en stuurt bij door analyse van videobeelden. 9

10 1.9. Train the Trainer Deze opleiding biedt je alle vaardigheden om met zelfvertrouwen een interactieve, aangename en beklijvende training te geven. Je leert wat jouw persoonlijke unique sellingpoints zijn en hoe je deze kan aanwenden om trainingen met impact te geven. Ieder die trainingen en inspirerende workshops dient te geven. Aanleren van basisvaardigheden om met zelfvertrouwen een training te geven Model van didactische analyse o inzicht en kennis over leerstijlen o het opbouwen, voorbereiden en doeltreffend afleveren van een briefing, opleiding o leerdoelen formuleren o link doelstelling- doelgroep Diverse werkvormen: onderscheid tussen verschillende soorten presentaties en hulpmiddelen o o aanbod van de werkvormen, effect en hoe te hanteren de deelnemers leren hoe ze een training zo kunnen opstellen zodat die boeiend is en de doelgroep leert wat ze moet leren Een resultaatgerichte opleider o houding van de opleider o omgaan met vragen of bezwaren o omgaan met weerstand o feedback geven en ontvangen Individuele presentaties en feedback o een gedragsspiegel in de vorm van video- opnames o uitwisselen van ervaringen en leerpunten Terugblik, vooruitblik en opstellen actieplan 10

11 1.10. Advanced Train the Trainer Voor trainers en consultants die hun basisvaardigheden willen uitbreiden en hun overtuigingskracht en impact naar het publiek wensen te verhogen. Tijdens deze dagen leer je de vaardigheden om op een ontwikkelingsgerichte (coachende) manier te trainen. Voor trainers/consultants die een bepaald niveau van basiscompetenties hebben en hun vaardigheden willen verdiepen en uitbreiden. Een resultaatgerichte opleider Impact van je persoonlijke stijl op het leereffect o pro- actief omgaan met weerstand, moeilijke vragen o aannames en het effect daarvan op de groep o kennis over de diversiteit van leerstijlen van volwassenen en hoe ermee om te gaan Verdieping persoonlijke vermogens en presentatietechnieken o verfijnen van de persoonlijke vaardigheden om met impact en overtuigingskracht te trainen aan de hand van de Roos van Leary. o er wordt dieper ingegaan op competenties zoals beïnvloedingsvermogen en aandacht voor persoonlijke relaties; o deelnemers leren dit concreet toe te passen Feedback geven en ontvangen o geven van feedback aan de hand van het Model van Geweldloze Communicatie zodat een optimaal leereffect en commitment verzekerd is; o deelnemers snel en accuraat kunnen motiveren en begeleiden naar een actief leerproces; o zelfreflectie De trainer als coach: ontwikkelingsgericht trainen o o o inzicht in het beoordelen van competenties van deelnemers tijdens een training; aan de hand van het Kleurenkwadrant: leren inspelen op de persoonlijkheidsstructuur en de competenties van deelnemers, zich aanpassen aan verschillende communicatie- en gedragsstijlen; trainer- coaches leren zich nog beter te verplaatsen in de werksituatie van de deelnemers waarbij het belang van de klant voorop staat Individuele presentaties en feedback o een gedragsspiegel in de vorm video opnames met de nodige feedback; o Feedback, evaluatie en opstellen van persoonlijk actieplan 11

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma

Het Manager Groei Programma Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas assessment & development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief individueel

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Leer trefzeker beïnvloeden! www.learyacademy.nl

Leer trefzeker beïnvloeden! www.learyacademy.nl EA-Design EA-Design Leer trefzeker beïnvloeden! Welkom! Trefzeker beïnvloeden van communicatie met anderen leer je bij de Learyacademy. Lees over onze workshops, trainingen, ook online, opleidingen, boeken

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Coaching 4 Engagement

Coaching 4 Engagement Coaching 4 Engagement Vergroot je veerkracht en neem de regie voor professionele groei Herken de schaduwkanten van je drijfveren Erken je kracht en kwaliteiten Benut de constructieve kant van je drijfveren

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Training Verbindend Leiderschap

Training Verbindend Leiderschap Training Verbindend Leiderschap Voor vrouwen die leiding geven binnen de Medezeggenschap (of deze ambitie hebben) Het idee achter deze training is ontstaan vanuit gesprekken met vrouwen in een leidinggevende

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid.

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid. FemaleTOPTalent Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Het FemaleTopTalent programma voor de vrouwelijke professional: Met een HBO- of academische opleiding;

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015

Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015 Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015 Inleiding Trainingen 2014-2015 Adviesbureau De Sleutel Inleiding 3 Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik? 4 Workshop Geef kleur aan je talenten 5 Loopbaancoaching

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

Opleiding Teamcoaching voor managers

Opleiding Teamcoaching voor managers Opleiding Teamcoaching voor managers Leer bouwen aan teamontwikkeling door te coachen op de bovenstroom én onderstroom Ga bewuster om met je systemische plek binnen het teamen organisatiesysteem Ontwikkel

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE DRIE DAAGSE OPEN TRAINING Situationeel Leiderschap II Ceresstraat 13 4811 CA Breda Blanchard International Tel: 076 7676338 / 06 51528617 www.blanchardinternational.nl Situationeel Leiderschap II DOEL

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding J RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

Bemiddelen en Onderhandelen Beweeg anderen en uzelf van tegenwerking naar samenwerking

Bemiddelen en Onderhandelen Beweeg anderen en uzelf van tegenwerking naar samenwerking Bemiddelen en Onderhandelen Beweeg anderen en uzelf van tegenwerking naar samenwerking In contact met medebestuurders, leden, politici en belangengroepen heeft u regelmatig te maken met de volgende situaties:

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

COACHING IS VOOR IEDEREEN

COACHING IS VOOR IEDEREEN COACHING IS VOOR IEDEREEN over kracht, wijsheid, lenigheid en charme doelen inzicht in coaching ervaring met coachingsvaardigheid goesting naar meer actie reflectie- informatie 1 Structuur 1. vingeroefening

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS. Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)?

Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS. Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)? Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)? 7 juli 2015 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 7 juli 2015

Nadere informatie

Spaarne Online Competentie Coaching

Spaarne Online Competentie Coaching Spaarne Online Competentie Coaching Wat is online competentie coaching? Online competentie coaching is een website voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kern van deze website bestaat uit

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN Basisvaardigheden de performance manager De manager als change manager De manager als connecting and inspiring leader Op weg naar een beter presterender organisatie WIE ZIJN

Nadere informatie

Leergang Teamcoaching. Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS

Leergang Teamcoaching. Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS Leergang Teamcoaching Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS Leergang Teamcoaching Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS Heb jij nog grip op de teams waarmee je werkt? Iedereen

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

Programma Communicatief Leiderschap

Programma Communicatief Leiderschap Programma Communicatief Leiderschap Communicatief Leiderschap Inzicht in communicatie, gespreksvoering en leidinggeven. Aan dit programma beleef je een carriére lang plezier. Voor wie? Dit programma is

Nadere informatie

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je stuurt een kleine groep medewerkers aan terwijl je zelf actief

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je

Nadere informatie