KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach"

Transcriptie

1 Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen

2 Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 6 Inhoud 7 Erkenning 9 Doorstromen 9 Trainers 10 Prijzen en data 11 Vergoedingsmogelijkheden 11 Veel gestelde vragen 12 Inschrijven 12 Open dagen 12 Over ons 13 2 Best Guide in Learning

3 Inleiding Risico s nemen, grenzen opzoeken (en er soms overheen gaan), voor je mening uitkomen, botsen met je ouders. Broodnodig voor de ontwikkeling van de mens. Zie je wel, denkt de puber van nu. Altijd al gezegd. Zullen we de pubers dan maar hun gang laten gaan of vinden we dat ze juist in deze cruciale fase onze ondersteuning meer dan ooit nodig hebben? Hoe de puberteit ook gezien en beleefd wordt, de meeste mensen zullen beamen dat de puberteit een heftige fase is. Hoge toppen van plezier en diepe dalen van verdriet liggen dicht bij elkaar. Hoewel het met jezelf worstelen op weg naar zelfstandigheid op zich een normaal proces is, laten onderzoeken zien dat dit tegenwoordig grotere problemen geeft. Onze samenleving verandert immers in een steeds hoger tempo en dwingt ons voortdurend tot het maken van keuzes. Ook bestaan er steeds hogere verwachtingen ten aanzien van jongeren. Daarom hebben jongeren er meer dan ooit baat bij om eens te kunnen praten met een onafhankelijke volwassene. Iemand die ze stimuleert om meer zelfvertrouwen te krijgen. Iemand die zonder oordeel luistert. Die begrijpt hoe onzeker je wordt van puistjes en hoe belangrijk vrienden zijn. Iemand die ze hun kwaliteiten laat ontdekken. Kortom: een goed gesprek met een professionele Pubercoach! Om pubers op een adequate wijze te begeleiden op weg naar volwassenheid, is het van belang dat zij zich bewust worden van de keuzes die zij maken en de houding die zij doorgaans aannemen in sociale situaties. Als zij inzicht krijgen in hun eigen gedrag zullen zij zelfstandiger kunnen functioneren op school en thuis. Onze opleiding tot Pubercoach biedt u de handvatten om jongeren op effectieve wijze te begeleiden bij het proces van volwassen worden. Een waardevolle bijdrage aan mijn zelfkennis en kennis op het gebied van coaching van pubers Opleiding tot Pubercoach 3

4 Over de opleiding De Post-HBO Registeropleiding tot Pubercoach richt zich op twee aspecten in de begeleiding van de puber. Enerzijds leert u op efficiënte wijze in dialoog te gaan met de individuele puber en deze te ondersteunen bij zijn of haar groei naar volwassenheid. Belangrijke aandachtsgebieden voor de pubercoach zijn de geestelijke ontwikkeling (identiteitsvorming, zelfgevoel), de sociale ontwikkeling (peergrouping) en de lichamelijke ontwikkeling (seksualiteit) van de puber. Anderzijds wordt u opgeleid in het begeleiden van pubers in groepsverband. Op speelse wijze leert u een goede gespreksleider voor jongeren te zijn. Dit leert u g U verwerft professionele bagage om eenvoudige gedrags-, sociale en emotionele problemen bij pubers op efficiënte wijze te kunnen aanpakken. g Door de opleiding bent u in staat om een adequate analyse van de hulpvraag te maken en die om te zetten in een plan van aanpak. g U krijgt zicht op contra-indicaties en weet wanneer verwijzing wenselijk is. g Door inzicht in uw eigen gedrag en dat van pubers te ontwikkelen wordt u zich bewust van de effecten van uw gedrag op dat van pubers. g U krijgt meer zicht en grip op de denk- en gevoelswereld van de puber zodat pubergedrag een zekere mate van verklaarbaarheid en voorspelbaarheid krijgt. g U kunt pubers begeleiden naar een voor beide partijen effectieve manier van communiceren en het op een conflictarme manier sturen van het proces van volwassen worden. g Met de vaardigheden die u ontwikkelt, leert u hoe u gesprekskringen kunt leiden, waarin jongeren met elkaar praten over voor hen belangrijke en relevante thema s. Pijlers van de opleiding We hebben gekozen voor een integrale benadering van vraagstukken. Hierbij combineert u het verruimen van uw theoretische en methodische kennis met het trainen van praktische vaardigheid en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. In de lessen worden op verantwoorde wijze denkbeelden en methodieken uit verschillende disciplines samengebracht tot een samenhangend geheel. Die pijlers zijn: 1. Oplossingsgericht werken Wij benaderen veranderingen op een positieve manier, die aansluit bij wat jongeren zelf kunnen. De focus ligt op het boeken van succes en niet op oeverloze probleemverkenning. Het mooie van de oplossingsgerichte werkwijze is dat slechts een klein stap in de goede richting voldoende is om een proces van grote verandering in gang te zetten. Ieder mens is daartoe in staat. Standaardoplossingen voor allerlei vraagstukken bestaan niet, want ieder van ons is tenslotte uniek. 4 Best Guide in Learning

5 2. Systeemgericht werken In onze visie kunnen vraagstukken niet los gezien worden van het systeem (de klas, de groep, het team, het gezin etc.) waar jongeren deel van uitmaken. Daarom richten we ons in de opleiding niet alleen op het individu en wat hem of haar beweegt, maar besteden we ook aandacht aan de invloed van het systeem en de interactie tussen de leden. Interventies richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, gedragsverandering en communicatietraining. 3. Diversiteit Onze samenleving kent een diversiteit aan mensen en groeperingen. Onder diversiteit verstaan we het spanningsveld tussen overeenkomsten en verschillen. Het gaat hier zowel om zichtbare zaken zoals sekse, huidskleur en leeftijd als om minder zichtbare zaken zoals culturele en sociale achtergrond, competenties, wensen en behoeften. Ieder mens beschikt over een unieke combinatie van kenmerken. De professional heeft als belangrijke taak de overeenkomsten (dat wat ons bindt) en verschillen (dat wat ons scheidt), inzichtelijk en productief te maken, waardoor verandering en groei mogelijk worden. 4. Het Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) NLP is een verzameling krachtige technieken waarmee we niet alleen de kwaliteit van onze communicatie kunnen verbeteren, maar ook ons gedragsrepertoire kunnen verruimen. Een belangrijke aanname in het model is dat er altijd een andere keuze is en er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Door ongebaande paden te bewandelen krijgen we nieuwe inzichten. En net als in het oplossingsgerichte werken gaat de NLP-benadering er vanuit dat mensen beschikken over krachtige hulpbronnen waardoor ze in staat zijn om zich in de gewenste richting te ontwikkelen. Zij hoeven alleen te leren hoe zij op die verschillende paden terecht komen. 5. Geweldloze communicatie Volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Marshall Rosenberg (1934) is de manier waarop we communiceren - meestal onbedoeld - gewelddadiger dan we beseffen. We gebruiken vaak uitdrukkingen die nodeloos beschuldigend zijn. Maar het kan ook anders: helder, direct en met respect voor alle betrokkenen. We spreken hier van geweldloos communiceren, waarbij de kern is dat we in onze gesprekken verbinding maken met zowel onze eigen gevoelens en behoeften als met die van anderen: ik, de ander, wij. Voor wie De Opleiding tot Pubercoach is bestemd voor iedereen die met jonge mensen op weg naar volwassenheid werkt of wil gaan werken. Denk aan professionals uit het onderwijs (docenten, mentoren, zorgcoördinatoren etc.), uit de jeugd- en gezinszorg (jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers etc.) en uit de sport- en recreatie. Deelnemers beschikken over een HBO of Academisch denk- en/of werkniveau. Opleiding tot Pubercoach 5

6 Opzet De opleiding is praktijkgericht met een stevige theoretische basis. Zelf ervaren speelt een grote rol. Niet alleen maar de boeken in dus, maar vooral veel doen. Tijdens de opleiding gaat u in subgroepen de lesstof uitgebreid oefenen. Daarbij is er volop ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. De opleiding tot Pubercoach duurt 17 lesdagen en omvat intervisie, supervisie, leertherapie en praktijkopdrachten. Een opleidingsgroep bestaat uit maximaal 16 personen. Het programma van de opleiding tot Pubercoach bestaat uit drie blokken: g Blok 1: Het gesprek met de individuele puber; g Blok 2: Gesprekken met groepen pubers; g Blok 3: Gesprekken met de puber en/in zijn systeem/leefomgeving. Benadering Natuurlijk krijgt u de stof pas echt in de vingers door er vaak mee te werken. De deelnemers komen tussen de lesbijeenkomsten minimaal 6 keer samen om de lesstof nog eens door te nemen in de speciale oefengroepen. Verder voert u een aantal praktijkopdrachten uit waarin u aan de slag gaat met de opgedane inzichten en vaardigheden. Deze opdrachten hebben zowel te maken met de individuele begeleiding van pubers als met een groepsgewijze aanpak in de vorm van het leiden van gesprekskringen. Tijdens deze trajecten komt u vragen tegen die enerzijds betrekking hebben op het begeleidingsproces van de jongeren en anderzijds op uw eigen functioneren. Via begeleide intervisie (2 bijeenkomsten), individuele supervisie en groepssessies leertherapie (2 bijeenkomsten) werkt u deze vragen uit. Een ander belangrijk aspect in de opleiding is zelfonderzoek. Inzicht in de eigen natuurlijke reactiepatronen is immers wezenlijk voor het ontwikkelen van een adequate attitude; de houding die past bij die van een pubercoach. Die bereik je alleen door te werken aan eigen thema s en problemen en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Daarom zijn intervisie en supervisie verplichte onderdelen in onze opleiding. Tijdens de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten zien dat u beschikt over de attitude, kennis en vaardigheden van een professionele pubercoach. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop u feedback van de trainers, supervisor en medestudenten integreert. Alle opdrachten, zelfreflecties en praktijkopdrachten dienen als voldoende te zijn beoordeeld. Studiebelasting De studiebelasting bedraagt uur per week. Dit is inclusief het bijwonen van de lessen, het uitvoeren van praktijkopdrachten, het werken in oefen- en intervisiegroepen, verslaglegging en het lezen van literatuur 6 Best Guide in Learning

7 Toetsing en Diplomering Tijdens de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten zien dat u beschikt over de attitude, kennis en vaardigheden van een professionele pubercoach. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop u feedback van de trainers, intervisiecoaches en medecursisten integreert. Ook dienen alle opdrachten, zelfreflecties en praktijksessies als voldoende te zijn beoordeeld. Er geldt een 90 procent aanwezigheidsverplichting voor de lesdagen. Gemiste lessen kunnen in overleg met de dagtrainer ingehaald of gecompenseerd. Voor de toetsmomenten, (begeleide) intervisie, leertherapie geldt een 100 procent aanwezigheidsverplichting. Inhoud Blok 1: Het gesprek met de individuele puber De puberteit is een heftige fase vol vragen, uitdagingen, keuzes en verwachtingen. Voor menig puber een moeilijke periode waar goed advies en begeleiding helpt om inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten. De opleiding stelt u in staat om op positieve manier de dialoog aan te gaan met de individuele puber, sterke en zwakke kanten aan het licht te brengen en de jongere te coachen bij zijn/haar ontwikkeling. De focus ligt daarbij op wegnemen van drempels. Thema s zijn onder andere: g profiel en attitude van de pubercoach; g maken van een Persoonlijk Ontwikkelings- en Oplossingsgericht Plan (POOP); g ontwikkelingspsychologie en hechting; g identiteit en ontwikkelingstaken van de puber; g algemene coachingsvaardigheden; g intake; g basiscommunicatie (waaronder feedback); g oplossingsgericht coachen (Mission Possible, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, Fredrike Bannink). Blok 1 wordt afgesloten met een praktijktoets in de vorm van een coachingsgesprek. Opleiding tot Pubercoach 7

8 Blok 2: Gesprekken met groepen pubers Jongeren zijn meer dan anderen gevoelig voor de invloed, mening en gewoonten van de groep. Dat kan een positieve invloed hebben, maar kan ook een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van de puber. In dit blok draait het om het krijgen van inzicht in de groepsdynamiek, de impact van invloeden van buitenaf en hoe jongeren kunnen leren hier mee om te gaan. Thema s zijn onder andere: g groepsdynamica; g peergrouping; g geweldloos communiceren; g media en seksualiteit; g weerbaarheid. Blok 3: Gesprekken met de puber en/in zijn systeem/omgeving De klas, de groep, het team, het gezin. Jongeren maken elk op hun eigen manier deel uit van een (complex) systeem. Soms kunnen zij zich maar moeilijk staande houden, of spelen ze juist een provocerende rol waardoor de andere groepsleden in de problemen komen. In dit blok leert u communiceren met de verschillende systemen, de overeenkomsten en verschillen tussen mensen en groepen inzichtelijk te maken en te relateren tot het zelfbeeld van de puber. Thema s zijn onder andere: g communiceren met systemen; g communiceren met systemen in lastige situaties; g diversiteit; g ethiek; g meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (met certificaat van Ministerie van VWS); g zelfbeeld van de puber; g RET (Albert Ellis); g visualisaties. Praktijkopdrachten Praktijkopdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. Deze opdrachten richten zich zowel op gesprekken met de individuele pubers als op het leiden van groepsgesprekken. Van alle gesprekken maakt u video-opnames en verslagen. Een selectie van de opnames toont u bij de begeleide intervisie: g Blok 1: vijf gesprekken met een individuele puber; g Blok 2: drie gesprekken met een pubercirkel; g Blok 3: vijf gesprekken met de puber en zijn systeem. Naast deze gesprekken zijn er nog aanvullende opdrachten: g Tijdens de opleiding schrijft u een boekverslag en krijgt u een Take Home tentamen. g Daarnaast vragen we u steeds om te reflecteren op het eigen handelen. Dit legt u vast in reflectieverslagen en verslagen van intervisiebijeenkomsten en oefengroepen. Op dag zeventien, de laatste dag, wordt de opleiding afgesloten met een eindtoets in de vorm van een coachingsgesprek. 8 Best Guide in Learning

9 Erkenning ERKENNING De Opleiding tot Pubercoach is een Post HBO Registeropleiding. Iedere deelnemer ontvangt na succesvolle afronding van de opleiding een diploma dat door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland beschikbaar wordt gesteld. BGL & partners heeft verder een CEDEO-erkenning, zowel voor de opleidingen met een Open inschrijving als voor de Maatwerkactiviteiten. Dit keurmerk wordt toegekend op basis van een terugkerend Klanttevredenheidsonderzoek. Doorstromen Na afronding van de opleiding nog tal van andere mogelijkheden om uw competenties op het gebied van coaching verder uit te breiden of juist therapeutisch te verdiepen. 1. Verbreding op het gebied van coaching en counseling g De 1-jarige basisopleiding Kindercoach In deze opleiding leert u competenties te ontwikkelen, om met name jongere kinderen met eenvoudige gedrags- en sociaal-emotionele problematiek te coachen. g De 1-jarige basisopleiding Gezins- en Opvoedcoach In deze opleiding ontwikkelt u competenties om professionele opvoeders, ouders en gezinnen sociale steun en praktische handvatten te bieden bij het oplossen van opvoedvraagstukken. g De 1-jarige basisopleiding Counseling met verbeeldingskracht In deze opleiding staat herkennen en benutten van beelden in het verhaal van de cliënt centraal. De cliënt kan daardoor de benodigde hulpbronnen aanboren en gebruiken om klachten van fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele of spirituele aard op te lossen. Dit basisjaar geeft toegang tot 2-jarige verdieping Integratieve Psychotherapie/3-jarige verdieping Hypno-/Psychotherapie. Opleiding tot Pubercoach 9

10 2. Therapeutische verdieping g De 2-jarige verdieping Kinder- en Jeugdtherapie Vanuit verschillende verklaringsmodellen reiken we u handvatten aan om op een verantwoorde wijze kinderen en jongeren met meer complexe gedrags- en sociaal-emotionele problemen intensief te begeleiden. 3. Masterclasses en workshops g BGL biedt een breed aanbod aan kortdurende nascholingsactiviteiten in de vorm van masterclasses en workshops waarmee u uw kennis en inzichten kunt verrijken. Kijk op onze website voor een actueel overzicht. Trainers Ons trainersteam bestaat uit vakbekwame mensen afkomstig uit verschillende vakdisciplines. Vanuit hun jarenlange ervaring in het begeleiden van ouders, kinderen en jongeren verrijken zij de lessen met veel praktijkvoorbeelden en deskundige adviezen. Met elkaar zorgen zij ervoor dat de opleiding niet alleen inhoudelijk boeiend en leerzaam is, maar ook dat de lesstof op didactisch verantwoorde wijze wordt overgebracht en deelnemers zorgvuldig worden begeleid in hun leerproces. Kijk op de website voor een kennismaking met onze trainers. De gevolgde opleiding heeft me veel helderheid gebracht. Een zelfstudie waar ik veel aan heb gehad! 10 Best Guide in Learning

11 Prijzen en data Informatie over data, lestijden, locaties en prijzen vindt u terug op onze website onder de kop Prijzen en data bij de opleiding. Al onze opleidingen worden in Hoofddorp en in Driebergen gegeven, een deel van onze opleidingen wordt in Assen en Eindhoven gegeven. We maken veelal gebruik van eigen trainingslocaties. Vergoedingsmogelijkheden Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) O&O-fondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Het kan hier gaan om trainingen van enkele dagen, een cursus van een paar maanden of een volledige opleiding. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Omdat de exacte mogelijkheden en voorwaarden per sector verschillen, kunnen werkgevers het beste bij hun brancheorganisatie navraag doen over de voor hun geldende subsidieregeling voor scholing. Aftrek studiekosten of andere scholingsuitgaven Onder enkele voorwaarden zijn de studiekosten of andere scholingsuitgaven voor particulieren aftrekbaar: g U of uw fiscale partner heeft de uitgaven voor uw studie gedaan. g De opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep of werk. g De uitgaven waren hoger dan de drempel van 250 en lager dan het vastgestelde maximum aftrekbedrag (meestal ). Kosten die kunnen worden opgevoerd zijn: lesgeld, kosten voor studieboeken, (een deel van de) kosten voor duurzame goederen als bv. een pc of camera en kosten voor EVC-procedures. Uitgaven voor levensonderhoud, reis- en verblijfskosten, studiereizen en excursies en een studeer- of werkkamer zijn niet aftrekbaar. Voor de pc en andere duurzame goederen geldt dat u drie jaren achter elkaar 30 procent mag aftrekken. Dus 10 procent niet. Bovendien moet de pc wel aantoonbaar gebruikt worden voor de studie. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst. Opleiding tot Pubercoach 11

12 Veelgestelde vragen Heeft u vragen over inschrijven, kosten en betaling, lesdagen, start van de opleiding of studiemateriaal? Kijk dan op de website bij Veelgestelde vragen. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via of (023) Inschrijven Sluit de opleiding aan bij uw verwachtingen, dan kunt u zich meteen online inschrijven. Vul het inschrijfformulier en het intakeformulier in en voeg een CV bij. Wij ontvangen deze formulieren direct via de . U ontvangt een kopie van deze formulieren op het door u aangegeven adres. Nadat wij de formulieren hebben ontvangen, gaan wij na of u voldoet aan de toelatingscriteria, te weten opleidingsniveau HBO/WO, werkervaring en motivatie. Mochten wij naar aanleiding van uw inschrijfformulier, CV en intakeformulier nog vragen hebben, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Accepteren wij uw inschrijving dan ontvangt u binnen 7 werkdagen na inschrijving een bevestiging. U kunt zelf op uw inschrijfformulier een voorbehoud maken, bijvoorbeeld van financiering. Wij reserveren dan wel een plaats voor u in de opleiding. Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij contact met u opnemen en informeren of u uw voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken. In de vakantieperiode kan de bevestiging van uw inschrijving langer dan 7 dagen duren, wij vragen hiervoor uw begrip. Heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen via of (023) Open dagen U kunt met ons kennismaken door een open dag van BGL & partners te bezoeken. Tijdens de open dag geven we extra informatie over de opzet en inhoud van verschillende opleidingstrajecten en kunt u bij ons terecht met al uw vragen. Natuurlijk kunt u meteen even sfeer proeven. Wij hechten aan een plezierige studieomgeving en een persoonlijke aanpak, dat laten we u graag ervaren. We organiseren de open dagen meerdere keren per jaar op onze verschillende opleidingslocaties. Kijk op de website voor data en inschrijfmogelijkheden. 12 Best Guide in Learning

13 Over ons Dit zijn wij BGL & partners helpt en adviseert mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten. Geen langdradige hoorcolleges, maar ervaringsgericht onderwijs met boeiende lessen waarin de theorie meteen gekoppeld wordt aan de praktijk. Bij BGL ligt de nadruk op training en zelf doen. Al bijna 25 jaar volgt BGL alle sociale en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De maatschappij verandert, en dus ook de opleidingen en oplossingen. Ons opleidingsprogramma groeit mee met actuele wensen en behoeften van mensen die zich willen ontplooien. Met onze jarenlange ervaring en een stevige dosis realiteitszin weten we precies waar behoefte aan is. Met als resultaat een breed aanbod van opleidingen, bedrijfstrainingen en advies én individuele begeleiding. Daar waar nodig op maat gemaakt. Hier staan we voor In onze visie vormt ontwikkeling de basis voor persoonlijk geluk en zakelijk succes. We coachen op persoonlijke ontwikkeling, werken aan praktische vaardigheden en helpen uw (verborgen) talenten aan te spreken. Deze intensieve persoonlijke begeleiding brengt diepgang en kwaliteit in uw ontwikkelings proces. Met onze niet alledaagse benaderingswijze prikkelen we u om op een andere manier naar uzelf, uw omgeving en vraagstukken te kijken. Zo kunt u elke nieuwe ervaring altijd toepassen in de praktijk van alledag. Dit maakt ons anders Wij hechten sterk aan een aantal in de praktijk beproefde basiswaarden. Het zijn de kwaliteitseisen voor al onze activiteiten. U vindt ze terug in: g een open, persoonlijke benadering: respect voor de eigenheid van ieder individu staat centraal; g een flexibele grondhouding: het gaat om het vergroten van de keuzemogelijkheden, zodat effectief inspelen op veranderingen mogelijk is; g een dynamisch innovatieve aanpak: we stimuleren het nemen van initiatief en het betreden van ongebaande paden en zien het als een uitdaging om zaken net even anders te benaderen; g een werkwijze die gericht is op samenwerking: met gedeelde verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan resultaat en ieders inbreng en kwaliteiten worden optimaal benut. Wilt u meer weten over BGL & partners, onze visie, aanpak en opleidingen? Bel ons gerust: (023) Of mail naar Petra Janzweerd Directeur BGL & partners Opleiding tot Pubercoach 13

14 Een opleiding met ruim voldoende aandacht voor het persoonlijk functioneren als professional en voldoende aandacht voor de theoretische verdieping 14 Best Guide in Learning

15 Opleiding tot Pubercoach 15

16 Best Guide in Learning BGL & partners helpt en adviseert mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten. Meer weten over onze visie en aanpak? Bel (023) of mail naar Wijkermeerstraat 30 A 2131 HA Hoofddorp T F

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Praktijkboek De dagen waarop we de praktijktrainingen geven

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Lectoraat Schulden & Incasso Nadja Jungmann, Pauline Calkoen, Julia den Hartogh, Vivian den Hartogh & Peter Wesdorp Inleiding... 3 Werkwijzer

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Nascholingsgids Post-HBO

Nascholingsgids Post-HBO Nascholingsgids Post-HBO 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac-

Nadere informatie