Nascholing en professionalisering in onderwijs campus Turnhout en campus Vorselaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nascholing en professionalisering in onderwijs campus Turnhout en campus Vorselaar"

Transcriptie

1 Nascholing en professionalisering in onderwijs campus Turnhout en campus Vorselaar Donche

2 De roots in onze naam Bijna twee eeuwen nadat Lodewijk Vincent Donche de Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen stichtte, inspireren we ons nog steeds aan zijn persoonlijkheid eigenzinnig en volhardend en nog meer aan zijn gedachtegoed en levenswerk. Waar hij en zijn Congregatie in die tijd opkwamen voor de openlijke armoede van de kinderen uit de volksklasse, willen wij alert blijven voor de nu dikwijls verborgen kansarmoede van kinderen. Met de organisatie van kwaliteitsvolle nascholingen willen wij dan ook ons steentje bijdragen aan het creëren van gelijke onderwijskansen voor elk kind ongeacht zijn afkomst of kenmerken. Het Donchecentrum, verantwoordelijk voor nascholing en professionalisering in onderwijs op campus Turnhout en campus Vorselaar, blijft terecht de naam dragen die het heeft, uit eerbetoon en erkentelijkheid. Contactgegevens Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar tel campusoverstijgend netwerk Het Donchecentrum en LeON, de twee centra voor nascholing en professionalisering in onderwijs van de lerarenopleidingen van Thomas More, werken nauw samen maar behouden hun regionale verankering en eigenheid. Er is afstemming in het cursusaanbod maar ook specialisatie op elk van de campussen waar Thomas More lerarenopleidingen aanbiedt. Samen waken ze over de kwaliteit van elke nascholing en het samenstellen van een ruim aanbod dat aansluit bij noden in het werkveld of nieuwe impulsen kan geven aan de dagelijkse praktijk. Het Donchecentrum organiseert haar nascholingen op campus Turnhout en Vorselaar. LeON organiseert vanaf het academiejaar zijn nascholingen op campus Kruidtuin in Mechelen. Deze brochure werd opgemaakt met de meeste zorg. De bedragen van de cursusgelden werden opgenomen onder voorbehoud van wijzigingen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op onze website. samenstelling: Ann Verheyen mei 2015 foto s: istock.com 2015 Donche Thomas More Kempen vzw

3 Leraren leren levenslang. Nascholing en professionalisering zijn daarbij sterke instrumenten. Onze twee centra voor nascholing en professionalisering in onderwijs Donche en LeON- stellen voor het schooljaar opnieuw een sterk programma samen. Hun programma sluit nauw aan bij de noden van de kinderen, leerlingen, studenten, leraren in alle onderwijsvormen en volgt op de voet de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. Onze lesgevers zowel externen als eigen docenten- zijn gemotiveerde onderwijsmensen met feeling voor de praktijk. Hun inzet en gedrevenheid staan garant voor kwaliteitsvolle opleidingen. In deze brochure maak je kennis met het aanbod van het Donchecentrum. Je vindt eerst het aanbod individugerichte vormingen afgestemd op specifieke doelgroepen, nl. leraren kleuteren lager onderwijs, leraren bewegingsopvoeding, ICT-coördinatoren, zorgbegeleiders, beleidsondersteuners en directeuren. Verder is ook de informatie opgenomen over het coachingaanbod, de WiWeTeracademie en de mentorvorming die door de lerarenopleiding van Thomas More worden georganiseerd. Kinderverzorger(ster)s hebben sinds kort een vaste plaats in het onderwijs verworven. Door hun veelvuldige contacten met de kleinste kinderen, zijn zij vaak hun vertrouwenspersoon. Tijdens hun vooropleiding werd soms niet stilgestaan bij een aantal pedagogische aspecten waarmee ze nu op de werkplek geconfronteerd worden. Via participatie aan onze nascholingen kunnen ze wellicht een antwoord krijgen op enkele vragen. Ook personeelsleden van kinderdagverblijven of van naschoolse kinderopvangcentra, mogen altijd aansluiten bij onze vormingen. Wij hopen dat je ook dit jaar jouw gading vindt in ons aanbod. In het tweede deel waarin een ruim aanbod voor schoolteams is opgenomen, vind je ongetwijfeld een nascholing die aansluit bij de schoolspecifieke nascholingsbehoeften op vlak van pedagogische of didactische professionalisering van jouw schoolteam. Ook voor vorming gericht op het ontwikkelingsproces van het schoolteam als team of voor een teamcoaching op maat kan je een beroep doen op het Donchecentrum, evenals voor langlopende professionaliseringstra jecten (bijvoorbeeld als opvolging van een doorlichtingsverslag). Je kan het volledige aanbod raadplegen op Deze site is het uitgelezen kanaal om alle collega s optimaal te informeren. Ons aanbod van ca. 150 nascholingen richt zich tot iedereen, werkzaam in het onderwijs of actief betrokken bij het onderwijswerkveld. Ook opvoeders, therapeuten (pmt, ergo, logo, kiné,..), vormingswerkers, CLB-medewerkers zijn welkom. Wij kijken ernaar uit om je in de loop van het volgende schooljaar te mogen begroeten tijdens één of meerdere van onze nascholingen. Het team van het Donchecentrum bestaat uit: Ann Verheyen, coördinator Donchecentrum Katrine Patteet, administratief medewerker Donchecentrum Ondersteund door: John Maes en Jan Wauters, directie lerarenopleiding Donche

4 2 Donche

5 PRAKTISCHE INFORMATIE van nascholing: De individugerichte nascholingen vinden plaats op beide campussen van de lerarenopleiding: campus Turnhout, Blairon 800 Bij elke module wordt telkens duidelijk vermeld op welke campus de nascholing plaatsvindt. Een wegbeschrijving naar beide campussen vind je op de achterkant van deze brochure. Info & Inschrijven: Inschrijven kan uitsluitend online via Van elke inschrijving ontvang je automatisch, via , een bevestiging en acceptatiemelding. Inschrijven kan tot 5 werkdagen voor de aanvang van de module. Daarna worden de inschrijvingen afgesloten om de praktische voorbereiding optimaal te laten verlopen. Duid steeds de betalingswijze aan: via de school, de gemeente, via KMO-portefeuille of naar persoonlijk adres. Mocht de inschrijving niet lukken langs de website, bericht ons dan via mail aan Ook dan bevestigen we jouw inschrijving. Vermeld daarbij zeker de gegevens die we ook vragen via de website. Als het aantal inschrijvingen het toegelaten maximumaantal overschrijdt, is de volgorde van inschrijving bepalend voor deelname. Je kan je dan inschrijven op een wachtlijst. Bij eventuele afmeldingen worden de ingeschrevenen op de wachtlijst door ons gecontacteerd. Inschrijven voor een nascholing betekent automatisch betaling van de factuur die 3 weken voor de aanvang van de cursus wordt toegestuurd. Indien je één week voor de aanvang van de cursus geen factuur ontvangen hebt, contacteer dan het Donchecentrum om na te gaan of de inschrijving werd geregistreerd. Een inschrijving kan tot uiterlijk 4 (werk)weken kosteloos worden geannuleerd. Daarna is annulering (ongeacht de reden) niet meer mogelijk. Indien je nadien onverwacht verhinderd bent, kan je een collega als vervanger sturen. Dan volstaat het om ons de naam van de vervanger door te geven via mail Indien een cursist een nascholing onderbreekt, stopzet, of een sessie afwezig is, is er geen prijsvermindering of terugstorting van een gedeelte van het inschrijvingsgeld mogelijk (ook niet wegens ziekte). Anderzijds wanneer een cursus niet kan doorgaan omdat het aantal inschrijvingen niet voldoende is, of omwille van heirkracht bij de nascholer, bijv. ziekte of wanneer een cursist niet kan deelnemen wegens volboeking, worden de gestorte inschrijvingsgelden spontaan terugbetaald door het Donchecentrum. Wij danken je van harte voor jouw begrip. Veel nascholers, die met ons samenwerken, zijn bereid om hun cursus op maat van jouw team aan te bieden (voor een studiedag, personeelsvergadering ) op een locatie naar keuze. Neem vrijblijvend contact met ons op om dit samen uit te werken. Heb je omwille van een beperking of een handicap extra voorzieningen nodig? Laat het ons dan tijdig weten. Heb je vragen of wens je bijkomende informatie? Contacteer ons via of INDIVIDUGERICHTE NASCHOLING Donche

6 slijst PRAKTISCHE INFORMATIE...3 Individugerichte nascholingen ICT-nascholingen Module 1... Module 2... Module 3... Module 4... Module 5... Module 6... Module 7... Module 8... Module 9... Module Module Module Module Module Module 14bis... Module Leraren kleuteronderwijs Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module 28bis... Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Zelf interactieve prentenboeken maken met PowerPoint... 9 Muzische vorming: Een mix van liedjes maken en op cd branden, hoe pak ik dit aan?... 9 Presentaties maken met Prezi:... 9 online presentaties maken met didactisch gebruik in de klas Actua in de les... 9 Coderen met kinderen unplugged...10 Video s en foto s monteren op ipad: eenvoudig en efficiënt...10 Lego WeDo Lego Story Starter Een creatieve film maken met Windows Live Movie Maker (versie 2011) Scratch Digi-taalles Dubben over animatie (of is het animatie dubben?) Een klasblog maken Lesgeven met een interactief digitaal schoolbord:...13 basiscursus Smart Notebook Lesgeven met een interactief digitaal schoolbord:...13 verdiepingscursus Smart Notebook TypTienTwee (TypTien-2.0) Free-edition voor gebruik in de klas...13 trainerscursus Zindelijkheid: stress of een natuurlijk proces? Hoe ouders positief betrekken bij het zindelijk maken van hun peuter of kleuter! Ik ben waarschijndelijk groot Over het stimuleren van zelfredzaamheid en het ontwikkelen van vaardigheden om de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen op gang te brengen bij de jongste kleuters (2,5- tot 4-jarigen) Juf, we spelen doktertje Meer weten over gezond eten - de invloed van voeding op de ontwikkeling...16 De VLAJO-droomfabriek...16 Alle kinderen prikkelen in een ondernemende leeromgeving Van proberen kan je leren! Jouw kleuters ook?...16 Spelenderwijs leren in de kleuterklas Techniek, niet meer weg te denken in de leef- en belevingswereld van onze kleuters Welkom Anna(pop): een nieuw vriendje in de klas!...18 Welkom Rikki(pop): een nieuw vriendje in de klas!...18 Rijke talige peuterprikkels voor 2,5 jarigen...19 Zoekboeken voor peuters, kleuters en eerste graad!...19 Taalpret gegarandeerd! Taalvaardigheid en taalstimulering bij (anderstalige) nieuwkomers...20 Nederlands in de kleuterklas! Workshop: zelf een GO4ty materialendoos maken...20 Bijbelverhalen interactief verteld:...20 een workshop geïnspireerd op Godly Play Leerlijnen wiskundige initiatie in de kleuterklas uitgediept...20 Schrijfmotoriek efficiënt, speels en doordacht aanleren bij kleuters Fijne motoriek zelfstandig en speels remediëren bij kleuters...22 Ruimtelijke oriëntatie op kleuterleeftijd: meer halen uit de materialen in je klas...22 Differentiëren in de kleuterklas omdat kinderen verschillend zijn...23 Met de bewegingstas meer bewegen in de kleuterklas...23 Ontspannings- en bewegingstussendoortjes in de kleuterklas...23 Kinderyoga in de kleuterklas, een kennismaking...24 Zumbatomic voor kleuters...24 Schoolfeestdansen met kleuters...24 Peuters en moderne kunst: een topcombinatie!...25 Klei? Niet vies, wel fun! Donche

7 slijst Leraren kleuter- en lager onderwijs Zorg/gelijke onderwijskansen/gedrag/communicatie Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module 58bis Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module 74bis... Module Module 75bis... Module 75tris... Van kloof naar brug tussen kleuterschool en 1ste leerjaar Joepie! Ik mag spelend leren in het eerste leerjaar Omgaan met hoogsensitieve kinderen Ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen...28 De knappe koppies komen er vanzelf wel... maar niets is minder waar!?! Schoolrijpheid en werkhouding versus pengreep...28 Creatief naar ontwikkeling fijne motoriek...29 Kijk en luister naar beelddenkers...29 Denkvaardigheden en planmatig werken stimuleren met Smartgames Herkennen en aanpakken van visueel-ruimtelijke en visuomotorische problemen Problemen met lateralisatie bij kleuters en jonge kinderen?...31 Op weg naar een logische leer-en remediëringslijn met spelmaterialen Zorg bieden zonder etiketten: kijken naar kinderen met moeilijkheden en het M-decreet Tests en zorg: wat kan je nog meer doen buiten LVS...32 Stresskids: inzichten in hoe stress het leervermogen van kinderen beïnvloedt...33 Het belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen...33 Een reis door het kinderbrein...34 Building Blocks - een introductie op de BRAIN GYM 1.01 cursus...34 Brain Gym 1.01 basiscursus (deel 1 & 2)...35 Introductiecursus (deel 1)...35 Basiscursus (deel 2)...35 Dubbele doedelworkshop: verkennen en ontwikkelen van lateraliteit en dubbelhandigheid...35 Het zit tussen je twee oren!...36 De kracht van WHOLE BRAIN THINKING op de groei van onze hersenen. Wordt een Whole Brain Practitioner in jouw school Onthaasten en genieten in de drukte van elke dag Waarde(n)opvoeding op school: achterhaald of net springlevend?...38 Praten met kinderen, hoe doe je dat? Meer oog voor de binnenwereld van kinderen Van tekendagboek naar een verhaal...39 Ontspannen mag, nee moet ook in de klas!...39 Speelse werkvormen rond sociale vaardigheden Kinderen en de scheiding van hun ouders Als de dood voor dood op school Heb je soms een (h)echt plekje voor mij?...41 Aan de slag vanuit het troostboek: Pipa vindt een weg Omgaan met agressief gedrag van kinderen...42 Praten met ouders: over communicatie tussen school en gezin...43 Communicatie met kinderen op school...43 Creatief communiceren met kinderen: een introductie...43 Creatief communiceren met kinderen (basiscursus) Introductiecursus geweldloos communiceren: eerlijke contacten, voedende relaties van GELIJK naar GELUK Basiscursus duurzaam communiceren: eerlijke contacten, voedende relaties van GELIJK naar GELUK...45 Verdiepingscursus duurzaam communiceren: eerlijke contacten, voedende relaties van GELIJK naar GELUK...45 Pedagogisch-didactisch handelen / muzische vorming Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Initiatie Frans bij jonge kinderen: een grote meerwaarde...47 Taal- en rekenachterstand gaan vaak hand in hand...47 Troostboeken verdriet in de klas...47 Met verhalen voor kinderen zorgen De spiekpietjes!...48 Het schooltoneel: de do s en don ts van podiumkunsten op school...48 Klinge, klange, klong...48 Creatief musiceren en componeren met stem- en lichaamsklanken Rommeldebommeldebom...49 Creatief musiceren met rommelinstrumenten Jawel! Iedereen kan mooi zingen! - stemvorming en natuurlijk zingen...49 Lang leve het goede oude luisterspel! Musiceren met nieuw lied- en luistermateriaal voor de lagere school Een muzisch project, hoe pak ik dat aan? Experimenteren met plakkaatverf - Toveren met kleur en textuur Sinterklaas met zijn spiekpieten - workshop tekenen plakken boetseren...52 Eenvoudige druktechnieken...52 Kunstige nieuwjaarsbrieven ontwerpen De kip en het ei! variërende technieken rond Pasen...52 Donche

8 slijst Leraren lager onderwijs Zorg / gelijke onderwijskansen Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Ken je kwartiermakers? Leesvaardigheid verhogen met effect!...55 Spreekbeurten: gelijke of ongelijke onderwijskansen?...55 Activerende spreekwerkvormen voor in de klas...56 Ontdek de kracht van interactieve werkvormen...56 Geef je leerlingen gelijke onderwijskansen in een krachtige leeromgeving! Jongens en lezen extra aandacht gewenst! Een nieuwe aanpak om doel- en remediëringsgericht rekenvaardigheden te screenen...58 Executieve functies: redeneren, plannen, organiseren, geheugentraining en je bewust leren concentreren...58 Hoe krijg ik dat allemaal in mijn hoofd? - geheugen screenen en verbeteren bij kinderen...59 Brein en bewegen : breinvriendelijke tussendoortjes en aandachtsversterkertjes...61 Brein en bewegen : Hoe je meer kan leren als je ogen, lijf en brein samenwerken in de klas...61 Reflexintegratie: leren hoe reflexen kinderen kunnen blokkeren in hun leren...62 Een kennismakings- en ervaringsdag De Daltonprincipes: klasmanagement zorgt voor remediëringstijd in de klas!...62 Een hoog IQ! En dan...63 Een kangoeroe- of plusklas opzetten...63 Goedkoop zelfcontrole- en leerspellen maken...63 Schrijfmotoriek efficiënt en doordacht aanleren en zo minder remediëren...64 Fijne motoriek als bewegingstussendoortje en leermoment in de klas zelfstandig en speels remediëren...65 Ruimtelijke oriëntatie: een logische leer- en remediëringslijn...65 Ruimtelijke oriëntatie specifiek binnen de meetkundelessen leuker, speelser en ervaringsgerichter maken met zelfcontrolemateriaal...66 Problemen met lateralisatie?...66 Op weg naar een logische leer- en remediëringslijn Pedagogisch-didactisch handelen Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Meer leesplezier in de tweede en derde graad. Ken je kwartiermakers?...69 Creatief schrijven en tips voor een spetterende gedichtendag...69 Toast literair...69 Leestechniek supertop maar leesplezier superflop! Leesmotiverende boekbesprekingen!...70 De nieuwe AVI-leestechniek en begrijpend lezen leren kennen/afnemen...70 Een eigentijdse, efficiënte aanpak van de leerlijn tijd in metend rekenen: kloklezen Van knaagstukken naar vraagstukken Bijbelverhalen anders verteld Workshop geïnspireerd op Godly Play De goede week muzisch benaderd J adore la leçon de Français - Levendig Frans geven in de derde graad Onderzoekend leren binnen W.O. in de derde graad?...73 De Vlajo Droomfabriek : een rijke doe- en leeromgeving vol leerkansen Is iedereen mee? - Interactieve werkvormen in het basisonderwijs Contractwerk zet je leerlingen zelfstandig en actief aan de slag! Breder en anders evalueren! Hoe? Zo! Doe het eens op mijn manier! Differentiëer in stijl! Inspelen op de kwaliteiten van de kinderen. Dominantieprofielen en leerstijlen in kaart brengen: Hoe elk kind leert vanuit de eigen breinorganisatie...76 Gedrag / werkhouding / sociale vaardigheden Module Module Module Module Module Module Module Van concentratieproblemen tot ADHD...79 Omgaan met opvoedings- en gedragsproblemen in de klas en op school...79 Moeten leerkrachten vandaag therapeuten worden? Aanpak van (cyber)pestgedrag in klas- en schoolcontext...79 Een praktijkgerichte opleiding Moeilijk leerlingengedrag aanpakken en voorkomen Gast, da s ni gepast! - Meis, da s ni wijs! Over gepast en ongepast seksueel gedrag bij kinderen in de lagere school Samen spelen, hoe doe je dat? Het opzetten van een sociale vaardigheidstraining bij kinderen. Leer kinderen positief denken! Eigen baas over je gedachten Donche

9 slijst Muzische vorming Module Muzische vorming, een uitdaging en oh zo belangrijk!...83 Module Wereldoriëntatie muzisch gezien...83 Module Joepie media! Hoe je het leerplan media kan omzetten naar de muzische praktijk...84 Module Boeken komen tot leven...84 Module Met de bewegingstas meer bewegen in de klas...85 Module Ontspannings-en bewegingstussendoortjes in de klas...86 Module Yoga in de klas: een kennismaking...86 Module Bodypercussie: muziek maken met je eigen lichaam...86 Module Dans en spel als opwarming in de turnles of breekmoment in de klaspraktijk/turnles...87 Module Schoolfeestdansen in de lagere school...87 Module Er is veel meer dan wasco! - workshop tekenmaterialen...88 Module Muziek en beeld, een ideale combinatie - workshop rap schilderen en graffiti...88 Module Dat kan een aap schilderen, maar kan jij een aap schilderen?...88 Module Kunst onder de loep!...89 Workshop rond kunst onderwijzen Wiweter Worshop 1... STEM - didactiek...91 Worshop 2... Leren programmeren met en zonder robot...91 Worshop bommen en granaten...91 Worshop 4... De brug naar de chemie...91 Worshop 5... Veiligheid is kinderspel...91 Directeuren, zorgbegeleiders en beleidsondersteuners Module Samen werk maken van een sterke leescultuur via een sterk leesbeleid!...93 Module De kracht van Whole Brain Thinking in een schoolteam...93 Coaching en zelfzorg Coaching 1... Waarderend coachen - basis...95 Coaching 2... Waarderend coachen - vervolg...96 Coaching 3... Waarderend coachen voor leidinggevenden - basis...96 Zelfzorg 1... Zelfzorg voor leerkrachten...97 Zelfzorg 2... Zelfzorg voor leidinggevenden...97 Mentorenopleiding Module M1... Mentoropleiding voor stagiairs en beginnende leraren...99 Module M2... Mentoropleiding voor stagiairs en beginnende leraren...99 Nascholingen voor schoolteams PRAKTISCHE INFORMATIE Thema 1... Stimuleren van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen bij de jongste kleuters Thema 2... Kinderen en echtscheiding Thema 3... Als de dood voor dood op school Thema 4... Praten met kinderen, hoe doe je dat? Meer oog voor de binnenwereld van kinderen Thema 5... Begeleiding van kinderen met faalangst Thema 6... Hoe vrije teksten en vrije tekeningen een hulpmiddel kunnen zijn als kinderen het emotioneel moeilijk hebben Thema 7... Kinderen leren conflicten hanteren Thema 8... Reageren op agressie-incidenten Thema 9... Een positief klasklimaat, het hele jaar door Thema Kinderen stap voor stap leren opkomen voor zichzelf Thema Wereldoriëntatie: muzisch gezien Thema Muzisch project uitwerken naar toonmoment/voorstelling Thema Kunst, wat kan je ermee doen? Thema Joepie drama! Of hoe je het leerplan drama kan omzetten naar de praktijk Thema Joepie media! Of hoe je het leerplan media kan omzetten naar de muzische praktijk Thema Joepie muziek! Of hoe je het leerplan muziek kan omzetten naar de praktijk Thema Dansen met kinderen Thema Zingen, en dan? Spelen met de stem en liedjes Thema Omdat muzische vorming zoooo belangrijk is! Thema Zingezangezong: Iedereen kan mooi zingen! Thema Klinge Klange Klong - experimenteren spontaan componeren met stem- en lichaamsklanken, rommelinstrumenten en zelfgemaakte instrumenten Thema Een zorgthema voor het ganse schoolteam toegelicht Thema Een zorgthema implementeren? Makkelijker gezegd dan gedaan Thema Optimaal functioneren in een team via waarderend coachen Thema Begeleiden van innovaties op de werkvloer Thema Energieverlies roep het een halt toe! Thema Kernkwaliteiten Thema Kennismaking met het Enneagram Donche

10 ICT-nascholingen 8 Donche

11 ICT-nascholingen Zelf interactieve prentenboeken maken met PowerPoint Doelgroep: leraren kleuter- en lager onderwijs 1ste graad de deelnemer leert: wat de ICT-eindterm 8: De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren voor je klas kan betekenen; wat de meerwaarde is om met interactieve prentenboeken in je klas te werken; zelf interactieve prentenboeken maken; enkele belangrijke knoppen gebruiken van een presentatieprogramma (in functie van het maken van een interactief prentenboek); experimenteren met verschillende media die nodig zijn om een interactief prentenboek vorm te geven (scanner, fototoestel, microfoon,..). Belangrijk! Je brengt zelf een prentenboek mee waarmee je tijdens de sessie wil werken. Marcel Vanlommel, ICT-consulent woensdag 9 december 2015 van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Muzische vorming: Een mix van liedjes maken en op cd branden, hoe pak ik dit aan? Module 1 Doelgroep: leraren kleuter- en lager onderwijs, ook directeuren Binnenkort grootoudersfeest, schoolfeest, een toonmoment...? Heb je liedjes nodig, hoe maak je een mix van liedjes die je nodig hebt? Hoe neem je van liedjes enkel het deel dat je nodig hebt? Hoe zet ik dit op cd, usb, tablet...? Hoe speel ik dit af met smartphone, tablet...? Hoe werkt itunes, djay...? In deze echte doe-sessie leren we: liedjes zetten op cd, usb... liedjes mixen Zelf meebrengen: iphone, ipad, mac (Apple-toestel) Kristoff Vosters, leraar lager onderwijs, muzikant, freelancer muzische vorming, auteur bij uitgeverij die Keure Muzemundo en bezieler van woensdag 21 oktober 2015 van 14u00 tot 17u00 campus Turnhout, Blairon ; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module 2 Presentaties maken met Prezi: online presentaties maken met didactisch gebruik in de klas Doelgroep: leraren basisonderwijs. Geen voorkennis vereist. Prezi is een online presentatietool waarmee je heel mooie resultaten kan behalen. Een Prezi-presentatie bestaat in feite uit één groot vel papier waarop je de presentatie maakt. Je kunt hierbij inzoomen op details en uitzoomen voor overzicht of hyperlinks, afbeeldingen en video s toevoegen. Omdat Prezi uitgaat van een oneindig groot canvas is het ook wel te vergelijken met een mindmap. Prezi combineert mindmapping en presenteren. Je kunt daarom veel creatievere en effectievere presentaties maken. Benieuwd? Neem al een kijkje op Tijdens de sessie werken we met online tools die je gebruikt om snel en eenvoudig een Prezi-presentatie te maken. Walter Mertens, ICT-coördinator woensdag 28 oktober 2015 van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module 3 Actua in de les Doelgroep: leraren lager onderwijs. Er is geen voorkennis vereist. : Kinderen vinden makkelijk de weg naar het internet. Kan het internet ook ingezet worden om antwoord te vinden op actuele items? Hoe breng je actualiteit in de les? Welke digitale tools bestaan er? Actualiteit kan ingezet worden bij begrijpend lezen. Je traint talige vaardigheden aan de hand van erg recent materiaal uit de actualiteit. Elke Coorens is leraar secundair onderwijs, auteur en nascholer met aandacht voor hoogbegaafdheid en het inzetten van ICT, oprichtster van Arkades. woensdag 20 januari 2016 van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module 4 Donche

12 ICT-nascholingen Coderen met kinderen unplugged Doelgroep: leraren lager onderwijs. Geen voorkennis vereist. We weten nog niet hoe ICT het leven in de toekomst gaat beïnvloeden, maar dat dat zal gebeuren, is zeker. Het onderwijs moet zich daarop voorbereiden. Leerlingen zullen in de toekomst moeten kunnen rekenen op een extra stel vaardigheden: de 21ste eeuwse vaardigheden. Hierbij denken we aan omgaan met informatie, probleemoplossend denken, creatieve vaardigheden, enz. Alles wat computers doen, wordt bepaald door regels met codes. En die worden ingegeven door mensen. Leer in deze sessie hoe je programmeren en coderen bij kinderen aanbrengt zonder dat er enige elektriciteit aan te pas komt. Elke Coorens is leraar secundair onderwijs, auteur en nascholer met aandacht voor hoogbegaafdheid en het inzetten van ICT, oprichtster van Arkades. woensdag 3 februari 2016 van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module 5 Video s en foto s monteren op ipad: eenvoudig en efficiënt Doelgroep: leraren kleuter- en lager onderwijs, directeuren, administratieve medewerkers... Met een ipad heb je alles bij de hand om foto s en video s te nemen. Minder gekend is dat je die foto s en video s ook op het toestel zelf kan verwerken tot een blitse, chique of informatieve video. Het resultaat kan je rechtstreeks doorsturen naar You Tube of opslaan op je computer. We maken gebruik van imovie. Het gebruiksgemak is verbluffend. Deze sessie is geschikt voor alle ipads behalve de allereerste serie, die niet met een camera is uitgerust. imovie is gratis voor de recentere ipads en kost enkele euro s voor de ipad 2 en 3. Verloop De sessie start met enkele praktische tips voor het gebruik van de ipad. Vervolgens gaan we aan de slag met imovie. Er is een ipad voorzien per persoon. We werken allemaal met hetzelfde basis video- en fotomateriaal dus je eigen ipad meebrengen is niet nodig. Enkele zaken die aan bod komen zijn: overgangen, titels toevoegen, geluid stiller of luider zetten, foto s invoegen. We bekijken ook hoe je jouw video kan opslaan op een andere (Windows of Mac) computer. Tenslotte wordt het resultaat op You Tube geplaatst. Niveau Ondanks het mooie resultaat verloopt deze sessie aan een rustig tempo. Ze is bedoeld voor een beginnende tot gemiddelde gebruiker. Als ervaren gebruiker zal het tempo eerder traag zijn. Hier vind je een voorsmaakje: https://sites.google.com/site/ monterenopipad/ Nick Sauvillers, docent ICT-vaardigheden voor studenten lager onderwijs Thomas More. woensdag 17 februari 2016 van 14u00 tot 17u00 campus Turnhout, Blairon ; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module 6 10 Donche

13 ICT-nascholingen Lego WeDo Doelgroep: leraren lager onderwijs eerste en tweede graad. Er is geen voorkennis vereist! : Leer de troeven van LEGO kennen. Je gaat na een korte instructie zelf aan de slag aan de hand van concrete oefeningen. Op deze manier leer je snel op welke manier je vaardigheden van kinderen kan versterken in de klas. LEGO WeDo is een fantastisch, eenvoudig te gebruiken tool die kinderen in staat stelt om te leren, te bouwen en dan de modellen tot leven te brengen. WeDo wordt ingezet om een aantal vaardigheden te verbeteren: communicatie, samenwerking en teambuilding. WeDo helpt leerlingen te begrijpen hoe technologie een actieve rol speelt in het dagelijks leven en is een ideaal product voor het basisonderwijs in de verschillende vakken zoals Informatica, Wetenschap, Taal, Technologie en Techniek. LEGO WeDo dient als een uitstekend platform voor het leren in de 21e eeuw en is veruit het beste robotica-systeem in de wereld voor leerlingen van de basisschool. Na deze sessie zal je zelf aan de slag kunnen met LEGO WeDo en weet je ook hoe je de programma s kunt inzetten in de klas. Elke Coorens is leraar secundair onderwijs, auteur en nascholer met aandacht voor hoogbegaafdheid en het inzetten van ICT, oprichtster van Arkades. woensdag 18 november 2015 van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module 7 Lego Story Starter Doelgroep: leraren lager onderwijs. Geen voorkennis vereist! : Leer de troeven van LEGO kennen. Je gaat na een korte instructie zelf aan de slag aan de hand van concrete oefeningen. Op deze manier leer je snel op welke manier je vaardigheden van kinderen kan versterken in de klas. LEGO Story Starter is een inspirerende manier om de belangrijke doelstellingen van het leerplan te halen. Het versterkt niet alleen de lees- en schrijfvaardigheden van de kinderen, maar ook hun algemene communicatievaardigheden. Ze leren hoe ze beter kunnen samenwerken door in teams te werken en verbeteren hun algemene sociale vaardigheden. Na deze sessie zal je zelf aan de slag kunnen met LEGO Story Starter en weet je ook hoe je de programma s kunt inzetten in de klas. Elke Coorens is leraar secundair onderwijs, auteur en nascholer met aandacht voor hoogbegaafdheid en het inzetten van ICT, oprichtster van Arkades. woensdag 2 december 2015 van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module 8 Een creatieve film maken met Windows Live Movie Maker (versie 2011) Doelgroep: leraren lager onderwijs, ICT-coördinatoren Film is een ongelooflijk didactisch medium. Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen er creatief mee aan de slag. Met elk digitaal fototoestel of elke smartphone kan je degelijk filmen. Het gebruik van film kreeg zo een boost. Een les of uiteenzetting ondersteunen met een zelfgemaakt (of door de leerlingen) filmpje, geeft dikwijls een extra houvast. Een film kan een stimulans zijn voor de bewustwording van een probleem of situatie. Bovendien brengen juist gekozen beelden een boodschap meestal beter over. Verloop In deze sessie leer je met Movie Maker filmfragmenten en foto s monteren tot een volledig afgewerkte film, eventueel voorzien van achtergrondmuziek. Windows Live Movie Maker 2011 is zeer gebruiksvriendelijk. Volgende inhouden komen aan bod: filmfragmenten (en foto s) invoegen, bijknippen, verplaatsen en afwerken tot een vloeiend geheel; een begin- en eindgeneriek toevoegen; eenvoudige animaties en visuele effecten toepassen; muziek toevoegen; een afgewerkte film opslaan en publiceren (bv. voor You Tube, Facebook, PowerPoint, ); Videoformaten omzetten (AVI, MPEG, WMV,.) Walter Mertens, ICT-coördinator woensdag 13 januari 2016 van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module 9 Donche

14 ICT-nascholingen Scratch Doelgroep: leraren lager onderwijs. Geen voorkennis vereist. Nog maar enkele jaren geleden leek programmeren iets dat alleen maar door slimme IT ers kon gedaan worden. Stilaan weten we dat programmeren alsmaar belangrijker wordt in de 21ste eeuw. Ook op school komt het steeds meer aan bod. Leren coderen is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling. Kinderen leren logisch te denken en sneller problemen op te lossen. Scratch is een inleidende programmeertaal waarmee kinderen interactieve verhalen en spelletjes kunnen maken. Ze klikken daarvoor grafische programmeerblokken aan en laten hun figuren bewegen, springen, dansen, zingen. Elke Coorens is leraar secundair onderwijs, auteur en nascholer met aandacht voor hoogbegaafdheid en het inzetten van ICT, oprichtster van Arkades. woensdag 2 maart 2016 van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module 10 Digi-taalles Doelgroep: leraren lager onderwijs (bij voorkeur derde graad) : Het internet biedt allerlei interessante tools, vaak gratis ter beschikking. Van vele kent men het bestaan niet, van andere schrikt men terug omdat ze enkel voor computernerds zouden bestemd zijn. Niets is minder waar! Vanuit het leerplan komen talige oefeningen aan bod die in aanmerking komen om te koppelen aan een digitale tool. Vervolgens krijgt de gebruiksvriendelijkheid van enkele tools alle aandacht. Klaar om je les een boost te geven? Pimp ze! Elke Coorens is leraar secundair onderwijs, auteur en nascholer met aandacht voor hoogbegaafdheid en het inzetten van ICT, oprichtster van Arkades. woensdag 30 september 2015 van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module 11 Dubben over animatie (of is het animatie dubben?) Doelgroep: leraren lager onderwijs 3de graad die regelmatig met de computer werken Animatiefilms kunnen op een erg creatieve manier ingezet worden in het onderwijs. Kunnen de leerlingen bijvoorbeeld de emoties van de figuren in kaart brengen? Kunnen ze bepaalde emoties naspelen? Een moment om ook even te filosoferen over emoties. En dan wordt het helemaal te gek wanneer men met eenvoudige digitale tools de voice-over van een animatiefilm kan maken. Elke Coorens is leraar secundair onderwijs, auteur en nascholer met aandacht voor hoogbegaafdheid en het inzetten van ICT, oprichtster van Arkades. woensdag 13 april 2016 van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module 12 Een klasblog maken Doelgroep: leraren lager onderwijs 3de graad die regelmatig met de computer werken : ICT heeft duidelijk zijn weg naar de klas gevonden. Uitgeverijen brachten didactische softwarepakketten op de markt, handboeken pakten uit met een website of cd-rom, en leraren gingen zelf aan de slag met digitale remediëringsoefeningen. Hierbij werd uitgegaan van de voordelen van ICT: het multimediale karakter, de persoonlijke en onmiddellijke feedback, en de mogelijkheid om te differentiëren en oefeningen op maat aan te bieden. Leraren zetten het internet vaak in als gegevensbron. Zowel voor zichzelf als voor hun leerlingen. Leerlingen gebruiken het internet echter vaker als communicatiemedium. Met een weblog combineer je beiden. In deze sessie leer je hoe je een weblog kan aanmaken en beheren. De inhoud wordt aangeleverd door jezelf en je leerlingen. Zonder dat ze het beseffen, zijn ze bezig met talige vaardigheden binnen een functioneel kader. Elke Coorens is leraar secundair onderwijs, auteur en nascholer met aandacht voor hoogbegaafdheid en het inzetten van ICT, oprichtster van Arkades. woensdag 27 april 2016 van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module Donche

15 Lesgeven met een interactief digitaal schoolbord: basiscursus Smart Notebook Doelgroep: leraren lager onderwijs, directeuren. Ervaring met presentatiesoftware zoals PowerPoint is een pluspunt. en verloop Tijdens deze modules bespreken we de technische kenmerken en de voor- en nadelen van deze technologie. We leren vooral hoe je als leerkracht het digibord kan gebruiken in je lessen. Aan de hand van praktische oefeningen die de verschillende toepassingsvormen duidelijk maken. Voor deze module maken we gebruik van Smart Notebook, de software die geleverd wordt bij het Smartboard. Deze software is, mits de aanschaf van de nodige licenties, ook bruikbaar op andere digiborden. We staan stil bij een aantal technische vereisten voor het gebruik van een digibord. Vervolgens wordt de vergelijking gemaakt tussen een klassiek bord en een digibord. Stapsgewijs verkennen we de mogelijkheden van het digitaal schoolbord en werken we concrete voorbeelden uit met behulp ICT-nascholingen van Smart Notebook. De praktijkvoorbeelden zullen je inspireren om snel en heel concreet aan de slag te gaan. Geen voorkennis vereist en we werken op een rustig tempo. Nick Sauvillers docent ICT-vaardigheden voor studenten lager onderwijs. Ruime praktijkervaring met digiborden. woensdag 23 september 2015, van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Lesgeven met een interactief digitaal schoolbord: verdiepingscursus Smart Notebook Module 14 Doelgroep: leraren lager onderwijs, directeuren en verloop Het verloop is gelijklopend aan de basistraining Smart Notebook maar we starten onmiddellijk met de oefeningen en bekijken o.a. volgende zaken: de activity builder, galery essentials en de lesson activity toolkit. Je dient over de kennis van de basistraining te beschikken. Het tempo van deze module ligt hoger dan die van de basistraining. Nick Sauvillers, docent ICT-vaardigheden voor studenten lager onderwijs. Ruime praktijkervaring met digiborden. woensdag 7 oktober 2015 van 14u00 tot 17u00 40; koffie en syllabus of CD inbegrepen Module 14bis TypTienTwee (TypTien-2.0) Free-edition voor gebruik in de klas trainerscursus Doelgroep: leraren basisonderwijs, ICT-coördinatoren, therapeuten, zorgbegeleiders Kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet tekort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willens schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze kunnen typen!? TypTien heeft een unieke aanpak, waardoor het voor kinderen met handvaardigheidproblemen gemakkelijker wordt om blind te leren typen. Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen en redeneren) gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, met figuurtjes, met verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen... TypTienTwee is de niet-commerciële en enige echte versie van TypTien, van de hand van de nascholer. Verloop Tijdens deze cursus leren we je deze unieke methode aan zodat je deze nadien kan toepassen bij kinderen in de klas of in je praktijk. Bij TypTienTwee hoort geen software. De oefeningen staan in een oefenboekje met bijhorende handleiding en doelenmatrix voor een optimaal opvolgen van de vorderingen. TypTienTwee kan in een klas-, zorg of therapeutische situatie worden aangeboden in groepjes van 4 à 6 kinderen of kan volledig klassikaal gegeven worden door de leerkracht. Eens je je eigen gepersonaliseerde cd TypTienTwee hebt zijn er geen kosten meer aan verbonden. Je print zoveel en zo vaak als je wilt de oefenboekjes voor de kinderen af. Als er updates komen van de handleiding en/of de materialen krijg jij die onmiddellijk toegestuurd, nu en in de toekomst. Aandacht: Op het internet circuleert ook een versie onder de naam Typ10, wat een door iemand anders uitgebrachte zwaar verouderde versie is, waarbij geen handleiding, geen doelen, geen platen en prenten en geen spelmaterialen zitten en je voor elk oefenboekje moet betalen. Wij geven hier de 100% originele en gratis versie 2.0 in ruil voor een éénmalige steun aan het goede doel: vzw OSJOSMA. De enthousiaste lesgever krijg je er voor deze studiedag gratis bij! Met de mogelijkheid een begeleidende, gepersonaliseerde cd TypTienTwee met alle materialen, oefeningen, werkboekjes, handleiding, prenten, doelenmatrix, spelborden en heel veel informatie, specifiek bij deze studiedag te krijgen als bedankje voor een eenmalige contante gift van 50 euro t.v.v. vzw OSJOSMA via de nascholer of via een eenmalige fiscaal aftrekbare gift van 75 euro rechtstreeks aan de vzw. De nascholer zelf is lid van de RvB van deze Limburgse vzw en reist regelmatig naar het weeshuis in Saint-Michel (Haïti), waar de vzw 32 Haïtiaanse weeskinderen tussen 2 en 18 jaar opvangt. Met de giften kan zij opvoeders en leerkrachten in het weeshuis materieel ondersteunen en vergoeden en zo samen met u zorgen voor een onbezorgde, speelse en pedagogisch ondersteunde jeugd. Meer info, foto s en mogelijkheden om dit project op te volgen: Facebookgroep: OSJOSMA Good to help these kids en neem een kijkje op de website voor de mogelijkheden tot peter- en meterschappen. Elke deelnemer ontvangt het officiële certificaat en mandaat van TypTienTwee trainer. Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs en auteur; deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen Data Reeks 1: donderdag 15 oktober 2015 van 9u00 tot 16u00 Reeks 2: dinsdag 19 april 2016 van 9u00 tot 16u00 120; uitgebreide syllabus, koffie en lunch inbegrepen Voor het bestellen van je eigen cd TypTienTwee moet je even contact opnemen met en het bestelformulier ingevuld en ondertekend terugsturen. Module 15 Donche

16 leraren kleuteronderwijs 14 Donche

17 leraren kleuteronderwijs Zindelijkheid: stress of een natuurlijk proces? Hoe ouders positief betrekken bij het zindelijk maken van hun peuter of kleuter! Doelgroep: ook voor begeleiders uit kinderopvang of buitenschoolse opvang, zorgbegeleiders en SES-leerkrachten Ben jij gefrustreerd door alle natte en vuile broeken? Samen met je collega s gaan we dit probleem bespreken en aanpakken. Tijdens deze module bespreken we eerst hoe je peuters best begeleidt bij het zindelijk worden. Wanneer kun je ermee beginnen? Wat doe je met ouders die weinig betrokken zijn bij het zindelijk maken van hun kind? Je maakt kennis met de taal-speeltas voor anderstalige ouders en je leert de oorspronkelijke verteltas kennen. Vervolgens doorlopen we het proces van het ontwikkelen van een zindelijkheidstas. We bespreken boekjes voor in de zindelijkheidstas en je ontvangt het boek: Een geweldig cadeau van Guido van Genechten. Je krijgt een leuke zindelijkheidstas van een kleuterschool te zien. Heb jij een zindelijkheidstas en wil jij graag feedback om je tas te optimaliseren dan helpt de lesgever je maatgericht! Jouw vragen krijgen een plaats in deze sessie. Daniëlle Daniëls, zelfstandig navormer leesbevordering en taalvaardigheid, procesbegeleider van kinderen met leesproblemen, adviseur voor kinderboekenuitgeverijen, kunsteducatieve centra en bibliotheken, jurylid Beste Boekenjuf/ meester. donderdag 22 oktober 2015 van 9u00 tot 15u30 100, syllabus, (inclusief prentenboek t.w.v. 14,95) koffie en lunch inbegrepen Module 16 Ik ben waarschijndelijk groot Over het stimuleren van zelfredzaamheid en het ontwikkelen van vaardigheden om de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen op gang te brengen bij de jongste kleuters (2,5- tot 4-jarigen) Doelgroep: leraren kleuteronderwijs van de jongste kleuters (2,5 tot 4-jarigen) en zorgbegeleiders, ook voor begeleiders uit kinderopvang of buitenschoolse opvang Als we met peuters en de jongste kleuters aan het werk zijn, horen we vaak: Ikke zelf doen. Ik wil nu dat hebben Ze zitten volop in hun ik-fase, ze onderzoeken wat ze zelf kunnen en zelf willen kunnen. Je krijgt meer zicht op het belang van deze leeftijdsfase en de ik ontwikkeling. Hoe kan je als leerkracht je peuters en kleuters begeleiden naar een sociale invoeling? Hoe kan je samen plezier beleven aan de ontdekkingstocht om kinderen dingen zelf te laten doen om dan te zien hoe je kleuters en peuters hun trots in alle glorie kunnen tonen? Wat kan je concreet doen en onder welke omstandigheden kunnen kleine kinderen die ervaringen opdoen die tot meer zelfstandigheid leiden? We hebben het dan niet alleen over de vaardigheden om doe-dingen zelfstandiger aan te pakken, maar evengoed over vaardigheden die hun emotionele en sociale welzijn zullen versterken. Lies Ledegen, kindertherapeut en zelfstandig nascholer donderdag 1 oktober 2015 van 9u00 tot 15u30 85; syllabus, koffie en lunch inbegrepen Module 17 Juf, we spelen doktertje Doelgroep: ook voor zorgbegeleiders, begeleiders uit de kinderopvang, internaatsmedewerkers, CLB-medewerkers en opvoeders Seksualiteit en kinderen, het lijkt niet samen te horen. Toch maken kinderen ook op dit vlak een ontwikkeling door. Ze ontdekken hun eigen lichaam en dat van anderen. Ze zijn nieuwsgierig naar het verschil tussen jongens en meisjes. Ze spelen vadertje en moedertje of doktertje. Het hoort allemaal bij groot worden. In de kleuterschool doen zich dagelijks situaties voor waarbij kleuters gaan experimenteren, vaak roept dit gedrag vragen op over wat normaal is en wat niet en vragen leerkrachten zich af hoe ze kunnen reageren ten aanzien van kinderen en ouders. Hoe gaat onze maatschappij om met dit thema, zijn we hyperalert geworden en te angstig voor normaal seksueel gedrag of zijn we net te laks en krijgen onze kleuters te veel seksueel getinte prikkels binnen via allerlei kanalen? Hoe inspelen op signalen van kleuters omtrent gevoelens, weerbaarheid, grenzen, geheimen, overschrijdend gedrag? Hoe gaan we in de klas om met homo-gezinnen, met meisjes die uitgesproken jongensgedrag stellen of jongens die zich zo graag verkleden als meisje? Hoe inspelen op belangstelling van kleuters omtrent lichaam, genderrollen, zwangerschap en geboorte en de rol van seksualiteit hierin? Met concrete uitwisseling over boekjes, activiteiten, thema s die ons kunnen inspireren om aan de slag te gaan. Lies Ledegen, kindertherapeut en zelfstandig nascholer donderdag 12 mei 2016 van 9u00 tot 15u30 85; syllabus, koffie en lunch inbegrepen Module 18 Donche

18 leraren kleuteronderwijs Meer weten over gezond eten - de invloed van voeding op de ontwikkeling Doelgroep: ook voor zorgbegeleiders, begeleiders uit kinderopvang of buitenschoolse opvang Kinderen en eten, niet altijd een even gelukkige combinatie! Maar over het belang van gezond eten is gelukkig wel iedereen het eens. Om kinderen goed te laten groeien en om hen optimaal te laten ontwikkelen is het nodig dat ze gezond, voedzaam en lekker eten. In een maatschappij waar het aanbod qua eten nog nooit zo groot was, is het niet vreemd dat veel kinderen te dik zijn. Dat is deels verklaarbaar door te weinig bewegen, maar grotendeels door verkeerde voedingskeuzes. Daarnaast valt het op dat kinderen vaak niet meer weten waar eten vandaan komt. Ouders spelen hierin een belangrijke rol, maar ook scholen kunnen een bijdrage leveren aan het vergroten van kennis rondom gezond en lekker eten. Bij deze workshop hoort een lessenpakket van 5 lessen voor het instapklasje, eerste kleuterklas, tweede kleuterklas en derde kleuterklas (totaal 20 lessen) met een stapsgewijze opbouw per jaar. Ester Janssen is gezondheids- en leefstijlcoach en medewerker van Bodymap. woensdag 9 maart 2016 van 9u00 tot 12u00 45, syllabus, koffie en lunch inbegrepen Module 19 De VLAJO-droomfabriek Alle kinderen prikkelen in een ondernemende leeromgeving Doelgroep: ook voor zorgbegeleiders en directeuren Tijdens een hoekenwerk met herkenbare activiteiten voor alle leeftijdsgroepen ervaar je zelf een leeromgeving waarin kinderen ondernemend aan de slag kunnen gaan. De workshop leert je: inzien dat het stimuleren van ondernemingszin om een didactische aanpak vraagt die de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes stimuleert (attitudedoelen); een rijke speel- en leeromgeving in te richten met aandacht voor het vergroten van initiatief en het stimuleren van ondernemingszin bij kinderen. Na de workshop keer je terug naar je klas met een heleboel praktische tips. Vlajo helpt jou stapsgewijs op weg om situaties in je klas te organiseren waarin kinderen heel wat kansen krijgen om ook leergebiedoverschrijdende vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. Doedel, de mascotte, zet de kinderen telkens voor een uitdaging. Voor elke leeftijdsgroep (1e kleuterklas 6e leerjaar) werkte Vlajo een vertrouwd thema uit. Na de workshop ontvang je een Doedelhandpop en krijg je toegang tot het leerkrachtgedeelte van de website. Hier kan je jouw thema downloaden en vind je achtergrondinformatie. Martin Nica is kleuterleider en coördinator basisonderwijs bij de Vlaamse Jonge Ondernemingen. Daarnaast is hij ook coördinator van Krik vzw van waaruit hij muzische begeleiding en input geeft binnen het onderwijs. woensdag 27 januari 2016 van 9u00 tot 12u00 45; syllabus (inclusief Doedelhandpop) en koffie inbegrepen Module 20 Van proberen kan je leren! Jouw kleuters ook? Doelgroep: ook voor zorgbegeleiders en directeuren Onze kinderen zijn al zo vaak gefocust op lukken. Falen is geen optie!, scandeert ROX op televisie in het rond. Hoe leren we onze kleuters dan nog omgaan met mislukken? Want van proberen kan je leren! Wij gaan samen met jou kijken hoe je een sterke speel- en leeromgeving uitbouwt waarin we kansen creëren voor meer initiatief van kleuters. We kijken hoe je van sturen naar coachen groeit en hoe evalueren een middel wordt om kleuters te ondersteunen. Een open onthaal, een uitdagende invulling van hoeken, bewuste interventies en tussenkomsten, terugblikken met kleuters om een stap verder te zetten Kortom hoe daag ik mijn kleuters nog meer uit en creëer ik nog meer kansen om hen beter en breder te leren kennen? Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het leerkrachtgedeelte van de website waar je talrijke tips en opdrachten terugvindt. Martin Nica is kleuterleider en coördinator basisonderwijs bij de Vlaamse Jonge Ondernemingen. Daarnaast is hij ook coördinator van Krik vzw van waaruit hij muzische begeleiding en input geeft binnen het onderwijs. dinsdag 17 november 2015 van 9u00 tot 16u00 85; syllabus, lunch en koffie inbegrepen Module Donche

19 leraren kleuteronderwijs Spelenderwijs leren in de kleuterklas Doelgroep: ook voor zorgbegeleiders en directeuren Steeds meer leerkrachten verzuchten dat kleuters alsmaar meer moeten. Ouders zijn fier dat hun kleuters al zo goed mee doen met de moetjes. Maar wat als kleuters liever spelen en helemaal niet betrokken bezig zijn bij de moetjes in de klas? Zijn ze dan helemaal niet aan het leren? Integendeel! Spel legt immers alle fundamenten voor het latere schoolse leren. Hogere mentale functies, als langer aandacht aan iets geven, symboliseren, problemen oplossen... ontwikkelen zich in spel. Schoolsucces hangt af van deze functies. Toch is er steeds meer druk om schoolse vaardigheden eerder sturend te gaan onderwijzen. We schetsen een kader van ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij we onderscheid maken tussen vrij spel, geleid spel en begeleid spel. Hoe kunnen we kleuters stimuleren in hun leren door hun spel of aanbreng in de klas, hoe kunnen we hen wakker maken en hen fier leren zijn op het leren van binnenuit zodat ze met volle goesting blijven spelen en leren? Duidelijk is dat spelontwikkeling niet vanzelf gaat. Het is niet voldoende om kleuters zomaar te laten spelen in een rijke omgeving. In deze sessie onderzoek je: Welke verschillende soorten spel zien we? Hoe kan je spel begeleiden, spelstimulering geven? Welke vaardigheden heb jij nodig als begeleider om het spel van kleuters te verdiepen of op een hoger niveau te brengen? Je krijgt tips rond hoekverrijking en doelgericht werken. Als je vaardiger wordt in het begeleiden van spel, dan ontwikkel je meer zelfvertrouwen om zaken in je bestaande klaspraktijk te herzien of los te laten. Je krijgt een grotere zekerheid om jezelf te verantwoorden naar anderen. En, je leert tegelijk ook anders kijken naar spel en het stimulansen geven van kleuters zodat ze zelf ook het spel als werk en leren gaan beschouwen. Lies Ledegen, kindertherapeut en zelfstandig nascholer donderdag 24 september 2015 van 9u00 tot 15u30 : 85; syllabus, koffie en lunch inbegrepen Module 22 Techniek, niet meer weg te denken in de leef- en belevingswereld van onze kleuters Doelgroep: leraren kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas Techniek biedt zeer veel leer- en ontwikkelingskansen en zorgt voor uren speelplezier en betrokkenheid. Een grote uitdaging in het kleuteronderwijs is de kleuters nieuwsgierig maken voor de wondere wereld van techniek. Kleuters houden er namelijk van om dingen uiteen te halen, terug in elkaar te zetten, beter te maken en zelfs te laten werken. De technische denkontwikkeling wordt hierbij aangesproken. Deze nascholing biedt je een gevarieerde kijk op techniek en vooral doen en ontdekken is de rode draad. Wist je dat... je van een wortel een fluitje kan maken waar je echte deuntjes op kan fluiten? je een afwasborsteltje -zonder je handen te gebruikenkan laten schilderen? We doen enkele proefjes en ontdekken elkaars creaties a.h.v. een coöperatieve spelvorm. We bekijken en experimenteren met techniekdozen: elektriciteit - tandwielen - magneten - openen en sluiten. Marleen Peeters is zorgcoördinator in het Gemeenschapsonderwijs te Schoten. Vooral bezig met de wereld van de taalontwikkeling (taalvaardigheid en taalstimulering bij anderstalige nieuwkomers) woensdag 27 januari 2016 van 14u00 tot 17u00 50; materialen, koffie en syllabus inbegrepen Module 23 Donche

20 leraren kleuteronderwijs Welkom Anna(pop): een nieuw vriendje in de klas! De boeken van Anna zijn een vaste waarde in kinderdagverblijven en kleuterscholen, maar ook bij veel gezinnen thuis. Kinderen versnellen hun taalontwikkeling en vergroten hun gevoelswereld door de rijke ervaringen van Anna. Poppen zijn het ideale middel om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met hun omgeving en de wereld. Kinderen hebben een groot vertrouwen in poppen, waardoor ze hun gedachten, gevoelens, ideeën en fantasieën gemakkelijker kunnen uiten. In deze sessie introduceren we de Anna handpop in de klascontext. We onderzoeken de meerwaarde en bespreken de valkuilen van een klaspop. Je krijgt een heleboel tips om de ontwikkeling van kinderen te verrijken met de boeken van Anna en de Anna handpop. Bovendien kun je Anna de volgende dag introduceren in de klas, want je krijgt een Anna handpop erbij! Tijdens deze sessie gaan we ook kijken hoe je via spel de hoeken met boekentaal kan verrijken. Breng jij je favoriete Anna-boekje mee? We doen een leuke oefening met ons favoriet boek. Zin in een interactieve dag tussen collega s? Inschrijven! Daniëlle Daniëls, navormer leesbevordering en taalvaardigheid, procesbegeleider van kinderen met leesproblemen, adviseur voor kinderboekenuitgeverijen, kunsteducatieve centra en bibliotheken, jurylid Beste Boekenjuf/meester. dinsdag 22 september 2015 van 9u00 tot 15u30 campus Turnhout, Blairon , syllabus (inclusief Annapop t.w.v. 29,95), koffie en lunch inbegrepen Module 24 Welkom Rikki(pop): een nieuw vriendje in de klas! De boeken van Rikki zijn een vaste waarde in kinderdagverblijven en kleuterscholen, maar ook bij veel gezinnen thuis. Kinderen versnellen hun taalontwikkeling en vergroten hun gevoelswereld door de rijke ervaringen van Rikki. Poppen zijn het ideale middel om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met hun omgeving en de wereld. Kinderen hebben een groot vertrouwen in poppen, waardoor ze hun gedachten, gevoelens, ideeën en fantasieën gemakkelijker kunnen uiten. In deze sessie introduceren we de Rikki handpop in de klascontext. We onderzoeken de meerwaarde en bespreken de valkuilen van een klaspop. Je krijgt een heleboel tips om de ontwikkeling van kinderen te verrijken met de boeken van Rikki en de Rikki handpop. Bovendien kun je Rikki de volgende dag introduceren in de klas, want je krijgt een Rikki handpop erbij! Tijdens deze sessie gaan we ook kijken hoe je via spel de hoeken met boekentaal kan verrijken. Breng jij je favoriete Rikki-boekje mee? We doen een leuke oefening met ons favoriet boek. Zin in een interactieve dag tussen collega s? Inschrijven! Daniëlle Daniëls, navormer leesbevordering en taalvaardigheid, procesbegeleider van kinderen met leesproblemen, adviseur voor kinderboekenuitgeverijen, kunsteducatieve centra en bibliotheken, jurylid Beste Boekenjuf/meester. dinsdag 5 januari 2016 van 9u00 tot 15u30 campus Turnhout, Blairon , syllabus (inclusief Rikkipop t.w.v. 29,95), koffie en lunch inbegrepen Module Donche

PEDIC komt naar je toe!

PEDIC komt naar je toe! Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 te tel. 09 225 37 34 fax 09 269 14 88 pedic@vsko.be www.pedic.be PEDIC PEDIC komt naar je toe! nascholingsaanbod 2015-2016 gewoon en buitengewoon basisonderwijs Agenda

Nadere informatie

KLASPRAKTIJK. Individugerichte nascholing Secundair onderwijs 2015-2016

KLASPRAKTIJK. Individugerichte nascholing Secundair onderwijs 2015-2016 KLASPRAKTIJK Individugerichte nascholing Secundair onderwijs 2015-2016 Nascholing Onze taak! Professionalisering en levenslang leren, wordt meer en meer een vanzelfsprekende opdracht voor ieder van ons.

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Doewapidoe. Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang

Doewapidoe. Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang Doewapidoe Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang 2014-2015 sopgave sopgave... 1 Wie is K+... 5 Attest... 6 Vorming ter plaatse... 6 Hoe een vorming aanvragen... 6 Deelnemers... 7 Voor ouders... 7

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen Deze bundel hoort thuis in het deel Vele kleintjes INHOUD INLEIDING 1. WAT IS LEEFTIJDSGERICHT WERKEN 2. WAAROM LEEFTIJDSGERICHT WERK

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

SpElEnD. digitale media 2-4 jaar. leren

SpElEnD. digitale media 2-4 jaar. leren SpElEnD digitale media 2-4 jaar leren VoOrWoOrD De ervaringen die kinderen opdoen in hun eerste levensjaren zijn van grote betekenis voor hun verdere ontwikkeling. Dit geldt voor zowel taal- en cognitieve

Nadere informatie

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 1 1. Voorwoord 3 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 3.1. Veiligheidsopleidingen een woordje uitleg 5 3.2. Lezingen

Nadere informatie

Eigen-Wijs. Wegwijs Voorwoord (p. 1) ( de volgende, opnieuw ) Wie, waar & hoe? (p.2) ( met een uitgebreide eindredactie )

Eigen-Wijs. Wegwijs Voorwoord (p. 1) ( de volgende, opnieuw ) Wie, waar & hoe? (p.2) ( met een uitgebreide eindredactie ) Eigen-Wijs Een trimestriële uitgave van VONAC, het nascholings- en pedagogisch begeleidingscentrum van VOOP Vlaams Onderwijs OverlegPlatform. Jaargang: 6 Nummer: 17, januari 2007. In dit nummer vind je:

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie