I. ALGEMENE GEGEVENS II. STUDIES. Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. ALGEMENE GEGEVENS II. STUDIES. Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt I. ALGEMENE GEGEVENS - geboren op 30 april gehuwd met Carine Claus - vader van vier kinderen II. STUDIES - humaniora : wetenschappelijke A - licentiaat in de rechten in 1983 aan de R.U.G. (onderscheiding) : methodiek van de bemiddeling (sociale hogeschool Leuven) (90 uren) - februari 2003-februari 2004: post HBO mediation (hogeschool Leiden - Nederland) (550 uren) - februari 2010 : vierdaagse opleiding groepsdynamica, georganiseerd door het Mediation Instituut Vlaanderen - 3 juni 2009 : doctor in de rechten met een proefschrift over burgerparticipatie (de volledige titel van het proefschrift luidt : Participatie van maatschappelijke actoren aan de besluitvorming van de overheid, in het bijzonder op het lokale bestuursniveau. Een juridische en metajuridische verkenning ). - juni 2011 : vierdaagse opleiding burenbemiddeling (georganiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen en de federale overheidsdienst binnenlandse zaken) 1

2 - 31 maart en 1 april 2014 : basistraining geweldloze communicatie - 12 mei 2014 : opleidingsdag de kunst van het vragen stellen - 23 oktober 2014: start van het opleidingstraject onderwijsprofessionalisering (opleidingstraject van zeven dagen, gespreid over een jaar) t.e.m. 30 oktober 2014: Generative Leadership Programme (I). Opleiding gegeven door het Centre for Generative Leadership. III. STAGE - Stage op de Nederlandse Raad van State, georganiseerd door de Vereniging voor Hoogste Administratieve Rechtscolleges van Europa (van 20 september 2010 t.e.m. 1 oktober 2010). IV. BEROEPSLOOPBAAN - 1 april 1984 : bestuurssecretaris - Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie. - 1 februari 1987 : deeltijds assistent bij het seminarie voor bijzonder administratief recht RUG (prof. dr. R. De Meyer) en dit tot en met 30 september Vanaf 1 april 1987 werd het deeltijds mandaat aangevuld met een deeltijdse functie van wetenschappelijk medewerker (eveneens tot 30 september 1987). - 1 oktober 1987 : voltijds assistent aan hetzelfde seminarie. - 1 oktober 1989 : titel van lector wegens het als plaatsvervanger doceren van de vakken legistiek en notarieel administratief recht. - examen voor adjunct-auditeur bij de Raad van State : geslaagd. 2

3 - 1 augustus 1990 : Raad van State, aanvankelijk als adjunct-auditeur, sinds 1 augustus 1992 als auditeur en sinds 1 augustus 2001 als eerste auditeur, belast met leefmilieudossiers en dossiers in de sociale sector. Sedert begin 2013 belast met dossiers in personeelskwestie. In april en mei 2014: ingeschakeld in de afdeling wetgeving van de Raad van State. - op de Raad van State ben ik sedert eind 2004 ook vertrouwenspersoon januari 2006 : vrijwillig assistent UA (bij prof dr. Ingrid Opdebeek), met het oog op de voorbereiding van een proefschrift over juridische en rechtsfilosofische aspecten van participatie in de interactie tussen burger en bestuur, inzonderheid wat betreft de lokale besturen. - sinds 1 oktober 2008: assistent Universiteit Antwerpen (faculteit rechten), belast met de practica voor het vak bemiddelen en onderhandelen (10% mandaat). - sinds 1 oktober 2009 : gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen (faculteit rechten) voor het vak recht van de ruimtelijke ordening. Sedert 1 oktober 2012 is dit niet meer voor het vak ruimtelijke ordening maar voor het vak juridisch practicum bestuursrecht (5% mandaat). Sedert 1 oktober 2013 is het terug het vak recht van de ruimtelijke ordening. - bij Koninklijk Besluit van 11 februari 2013 werd ik benoemd tot Eerste auditeurafdelingshoofd in de Raad van State. - sedert 1 januari 2014: redactielid van TMD (Vlaams-Nederlands Tijdschrift voor Conflicthantering en mediation) - bij Koninklijk Besluit van 4 september 2014 werd mij met ingang van 1 september 2014 op mijn verzoek eervol ontslag verleend uit mijn ambt van eerste auditeur-afdelingshoofd. Ik werd gemachtigd de titel van mijn ambt eervol te voeren. - 1 september 2014 aanstelling als hoofddocent (30%) aan de universiteit Hasselt, faculteit rechten oktober 2014: uitbreiding van de aanstelling als hoofddocent tot 40% aan de universiteit Hasselt, faculteit rechten. V. BIBLIOGRAFIE 3

4 Boeken, bijdragen in boeken en onderzoeksrapporten 2014 LANCKSWEERDT, E., Menselijke kracht in het recht. Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit, Gent, Larcier, 2014, 331 p. LANCKSWEERDT, E., De nieuwe zaaksbehandeling bij de Nederlandse bestuursrechter: ook voor België inspirerend, in B. GOOSSENS, Y. LOIX en F. SEBREGHTS (eds.), Tussen algemeen belang en toegewijde zorg. Liber Amicorum Hugo Sebreghts, Mortsel, Intersentia, 2014, LANCKSWEERDT, E., Kan bemiddeling nog na een vernietigingsarrest door de Raad van State?, in. I. COOREMAN, D. LINDEMANS en L. PEETERS, De tenuitvoerlegging van arresten van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2012, Lancksweerdt, E., Bemiddeling en onteigeningen, in: J. GHYSELS, R. PALMANS, D. LINDEMANS, M. BOES (eds.), Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht. Liber Amicorm Martin Denys, Mortsel, Intersentia, 2012, p LANCKSWEERDT, E., Over het waarom en hoe van burgerparticipatie, in: E. LANCKSWEERDT, P. THIJSSEN, W. VAN DOOREN, G. DIERCKX, De burger aan zet. Zin en onzin van participatie, Brussel, Politeia, 2010,

5 LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling in het onderwijs, in: X, Meester over meester? Probleemverkenning over de juridisering in het onderwijs, Brussel, VLOR, 2010, LANCKSWEERDT, E., Handboek burgerparticipatie. Een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie, Brugge, Die Keure, 2009, 655 p LANCKSWEERDT, E., De beginselen van behoorlijk bestuur, een toekomstvisie voor de 21 eeuw, in: Beginselen van Behoorlijk Bestuur, OPDEBEEK, I. en VAN DAMME, M. (eds.), Brugge, Die Keure, 2006, LANCKSWEERDT, E., en HUBEAU B. Bemiddeling en ombudswerk als tegengewicht voor gewapend besturen, in: X., Gewapend besturen, Brugge, Die Keure, 2005, Vóór 2005 LANCKSWEERDT, E., Het administratief kort geding, Reeks 'Recht en Praktijk', nr. 22, Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1993, 256 p. LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling in het bestuursrecht, in: Gedogen en bemiddelen in het bestuursrecht (ed. D. LINDEMANS), Brugge, Die Keure, 2003,

6 LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling (mediation) in: Welzijnsgids, Mechelen, Kluwer rechtswetenschappen, losbl., afl. februari LANCKSWEERDT E., Bemiddeling en gemeentelijke administratieve sancties, in: Gemeentelijke administratieve sancties, VERBEEK M. en VAN HEDDEGHEM, K., Brussel, Politeia, 2005, losbl. HUBEAU, B., LANCKSWEERDT, E., VANDENBERGHE, J., Huisvestingszakboekje (editie 92), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 689 p. (ook meegewerkt aan de twee voorgaande edities). HUBEAU, B., LANCKSWEERDT, E., VANDE LANOTTE, J., De tijdelijke huurwet 1990, Commentaar bij Wet 22 december 1989 op de bescherming van de gezinswoning, Reeks 'Recht en Praktijk', nr. 19, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1990, 108 p. LANCKSWEERDT, E., Het toepassingsgebied van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, in: Bewaking en beveiliging, BOGHAERT, L., LANCKSWEERDT, E., SCHOOLMEESTERS, P., ROOSE, J. (red.), Brugge, Die Keure, 1992, losbl. HUBEAU, B., LANCKSWEERDT, E., VANDE LANOTTE, J., Art B.W, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 19 p. HUBEAU, B., LANCKSWEERDT, E., VANDE LANOTTE, J., Art. 1759bis B.W, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 12 p. LANCKSWEERDT, E., Overzicht van de rechtspraak van de Raad van State in verband met het Milieuvergunningsdecreet en het VLAREM I en II (stand 16 juni 1994), in : 6

7 milieuvergunningen en milieumeldingen, recht en praktijk, Brugge, Die Keure, 1994, LANCKSWEERDT, E., De opschorting van de uitvoering van de administratieve beslissingen: een onderzoek naar de wetgeving en de praktijk in België, Frankrijk en Nederland, in X., Rechtsbescherming en administratief contentieux, Gent, Seminarie voor bijzonder administratief recht, 53 p. VANDE LANOTTE, J., LANCKSWEERDT, E., De bevoegdheidsvraag in het kernrakkettendebat, in X., Kernwapens en recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen België, 1985, LANCKSWEERDT, E., LAVRYSEN, L., De geschiedenis van de private huurwetgeving in het licht van de woonzekerheid, in X., Wonen in (on)zekerheid. De woonzekerheid in het huur- en huisvestingsbeleid, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen België, 1988, LANCKSWEERDT, E., Art. 17 Woninghuurwet, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl. 1 p. LANCKSWEERDT, E., Art. 14 Woninghuurwet, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl. 2 p. LANCKSWEERDT, E., Art. 15 Woninghuurwet, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 2 p. 7

8 LANCKSWEERDT, E., Art. 16 Woninghuurwet, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 2 p. LANCKSWEERDT, E., Overwinning op afstand: notities over de praktijk van de afstand van geding voor de Belgische Raad van State, in X., Rechtsbescherming en administratief contentieux, Gent, Seminarie voor bijzonder administratief recht, 23 p. LANCKSWEERDT, E., DEJAEGERE, P., Beoordeling van de effectiviteit van de beroepen voor de Raad van State aan de hand van 51 dossiers, in X., Rechtsbescherming en administratief contentieux, Gent, Seminarie voor bijzonder administratief recht, 72 p. LANCKSWEERDT, E., Rechtsbescherming en administratief contentieux in Nederland, in X., Rechtsbescherming en administratief contentieux, Gent, Seminarie voor bijzonder administratief recht, 69 p. Tijdschriftartikelen, noten en andere 2014 LANCKSWEERDT, E., Een beroep doen op de kracht van mensen. Over het aanspreken van menselijke mogelijkheden in een juridische context, RW , LANCKSWEERDT, E., Procedurele rechtvaardigheid in het bestuursrecht, TBP 2014, LANCKSWEERDT, E., Eigen kracht-conferenties: daar komt de burgerkracht, TBP 2014,

9 LANCKSWEERDT, E., Cirkelgesprekken en ruimtelijke ordening, TBP 2014, LANCKSWEERDT, E., Ombudswerk en procedure bij de Belgische Raad van State beter op elkaar afgestemd, TMD 2018 (18) 1, LANCKSWEERDT, E., De relativiteitseis bekeken vanuit een aantal spanningsvelden, TBP, LANCKSWEERDT, E., Het concept menselijke waardigheid als motor voor de verdere ontwikkeling van recht en rechtspraktijk, TBP 2013, LANCKSWEERDT, E., Moet bestuursrechtspraak probleemoplossend zijn?, TBP 2013, LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling : omschrijving, ontstaan, filosofie, situering en betekenis. Paper gemaakt ten behoeve van de opleidingstweedaagse van het INSTITUUT VOOR GERECHTELIJKE OPLEIDING op 13 en 20 december 2013, s.l., december 2013, 20 p. LANCKSWEERDT, E.,, Participatie: wat, waarom en hoe?, Impuls 2013/2, LANCKSWEERDT, E., [Boekbespreking van J. COLAES en H. LAMON, Respectvol procederen], P&B 2013, afl. 6-7, 230. LANCKSWEERDT, E., [Boekbespreking van J. VAN DAMME, F. SCHRAM, M. BRANS, Participatie: what s in a name? Een multidisciplinaire kijk op maatschappelijke participatie], T.Gem. 2013,

10 2012 LANCKSWEERDT, E., Newtopia : de mensenrechten als een te voltooien symfonie, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., De effecten van recht en rechtspraktijk op het menselijk welzijn: over Therapeutic Jurisprudence, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., Soevereiniteit, angst en leiderschap, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., Een holistische juridische aanpak in het publiek recht?, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., From the waves to the ocean: how the discovery of deeper levels of our human being can help us to collaborate, keynote voor de 59 th annual international conference van de international commission for couple and family relations (Boston 14 t.e.m. 17 juni 2012) LANCKSWEERDT, E., Mediation as a completion to our legal system, tekst van de inleidende lezing op de internationale EU-mediation conference georganiseerd door het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding (Durbuy, april 2012) LANCKSWEERDT, E., Over ambtsgebeden, beden en verstilling, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., Over positieve vrijheid en de rol van de wetgever, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., Over positieve vrijheid en de rol van ambtenaren, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., De gevolgen van het aanvullend protocol bij het Europees 10

11 Handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in aangelegenheden van lokale autoriteiten, TGem 2012, LANCKSWEERDT, E., Collaborative law : ook iets voor overheden?, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., Informele aanpak van (potentiële) conflicten door de overheid, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., Rapport sur l organisation et le fonctionnement du Conseil d Etat des Pays-Bas», APT 2011, LANCKSWEERDT, E., "Overlastjongeren", bestuurlijke boete en bemiddeling Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p. 34 LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling en milieuvergunningen, Tijdschrift voor milieurecht, 2011, p LANCKSWEERDT, E., De innerlijke ruimte van de ruimtelijke ordening Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p LANCKSWEERDT, E., Een ontwikkelingsgerichte kijk op volksraadplegingen Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p LANCKSWEERDT, E., Naar een andere constructie van het algemeen belang Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p LANCKSWEERDT, E., OCMW's en bemiddeling, OCMW-visies / Vlaamse Gewestelijke Sektie van de OCMW-sekretarissen, 2011, p

12 LANCKSWEERDT, E., Over dialoog in de publieke sfeer, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p LANCKSWEERDT, E., Naar meer vrouwelijkheid in het publiekrecht?, Tijschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht, 2011, LANCKSWEERDT, E., Paper over bemiddeling als aanvulling op ons rechtssysteem (paper geschreven met het oog op een studienamiddag van 12 oktober 2011, georganiseerd door MEDIV) LANCKSWEERDT, E., Het algemeen belang procesmatig en van onderuit construeren, R.W , 587 LANCKSWEERDT, E., Over de betekenis van excuses door het openbaar bestuur, TBP 2011, LANCKSWEERDT, E., Pleidooi voor een breed perspectief inzake een mogelijke hervorming van de bestuursrechtspraak, TBP 2011, LANCKSWEERDT, E., De participatieve democratie als nieuw hoofdstuk in het verhaal van de politieke vrijheid: ruimte voor de verwezenlijking van het menselijk potentieel, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2010, LANCKSWEERDT, E., Participatie bij het opmaken van gemeentelijke mobiliteitsplannen, Tijdschrift voor gemeenterecht, 2010, LANCKSWEERDT, E., Een gezamenlijk scheppingsverhaal, Tijdschrift Ruimte, 2010/5,

13 LANCKSWEERDT, E., Leefmilieu en participatie: naar oases in de woestijn?, Onze Omgeving, maart 2010, LANCKSWEERDT, E., Naar een faciliterende wetgeving voor bemiddeling met openbare besturen, TBP, 2010, LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling en ruimtelijke ordening, TROS, 2010, LANCKSWEERDT, E., Ontwikkelingsgerichte participatie, Develop, winter 2010, LANCKSWEERDT, E., Burgerparticipatie en grote openbare werken : een moeilijk evenwicht, Juristenkrant 2010, afl. 218, LANCKSWEERDT, E., Een pleidooi voor (wereldse) spiritualiteit in het recht, Juristenkrant 2010, afl. 220, LANCKSWEERDT, E., bemiddeling en onderwijs, paper ten behoeve van de tweedaagse van de Vlaamse onderwijsraad over juridisering in het onderwijs (1 en 2 oktober 2009), 2009, gepolycop, 17 p LANCKSWEERDT, E., De participatieregeling in het nieuwe gemeentedecreet, T. Gem., 2006/2,

14 LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties : een unieke kans voor de gemeenten, Tijdschrift voor gemeenterecht, 2005/1, LANCKSWEERDT, E., Visieontwikkeling en bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties, Nieuwsbrief Suggnomè, Mei 2005, LANCKSWEERDT, E., Publiekrechtelijke rechtspersonen en de nieuwe bemiddelingswet van 21 februari 2005 (kanttekening), R.W., , Vóór 2005 LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling met en door gemeenten, Tijdschrift voor gemeenterecht, 2003, afl. 2, LANCKSWEERDT, E., De milieurechtspraak van de Raad van State (17 juni augustus 1995), Tijdschrift voor milieurecht, 1995, LANCKSWEERDT, E., De milieurechtspraak van de Raad van State gedurende het gerechtelijk jaar (1 september augustus 1996), Tijdschrift voor milieurecht, 1996, LANCKSWEERDT, E., Over de onwettigheid van het VLAREM II, Tijdschrift voor milieurecht, 1994, Noot onder R.v.St. nr , 6 oktober LANCKSWEERDT, E., De mestafzetdocumenten bij de beoordeling van een milieuvergunningsaanvraag. Uittreksel uit het Auditoraatsverslag in de zaak G/A /VII-12398, Recente arresten van de Raad van State, 1995, (Noot onder R.v.St. nr , 27 april 1995). 14

15 LANCKSWEERDT, E., De belangenafweging door de Raad van State, Fundamentele rechtspraak 1993, afl. 8, 13 (Noot onder R.v.St. nr , 2 april 1993). LANCKSWEERDT, E., De bevoegdheidsproblemen tussen de rechter in kort geding en de Raad van State opgelost?, Recente cassatie 1993, (Noot onder Cass. (verenigde kamers) AR C N). LANCKSWEERDT, E., Hoe groot is het paradijs der samenscholers?, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht,1989, Niet wetenschappelijke publicaties LANCKSWEERDT, E., De appel in de weegschaal. Een wonderlijke droom over recht en spiritualiteit, Deventer, Ankh-Hermes, 2003, 123 p. LANCKSWEERDT, E., Stilte en rechtvaardigheid, in : Stilte werkt, Waerbeke Cahier nr. 1, Centrum Waerbeke VZW, LANCKSWEERDT, E., Ruimte scheppen in de rechtszaal, in: Portaal van de stilte, Centrum Waerbeke VZW, 2007, LANCKSWEERDT, E., Intuïtie spreekt als het ego zwijgt. Stilte, rust en bemiddeling bij conflicten, in: Bronstraat. Stilte en rust voor gezondheid en welzijn, centrum Waerbeke VZW, 2009, LANCKSWEERDT, E., CAPENBERGHS, J., STURTEWAGEN, D., Een praktijkgemeenschap in opbouw. Samen denken en werken rond stilte en rust, in: Bronstraat. Stilte en rust voor gezondheid en welzijn, centrum Waerbeke VZW, 2009,

16 VI. LEZINGEN, WORKSHOPS EN GASTCOLLEGES september 2014, korte lezing over de inhoud van een mogelijke opleiding van bemiddeling met openbare besturen, netwerkevent VVBBCI, lokalen Rijksarchief (Brussel) - 19 september 2014, inleidende lezing op de causerie over collaborative law, georganiseerd door MEDIV (Kapelle op den Bos) - 28 augustus 2014, interactieve lezing over menselijke kracht in het recht, organisatie Arde en Lucht, Gent - 19 juni 2014, deelname aan de gesprekstafel georganiseerd door de VZW Trage Wegen (Brussel) - 17 juni 2014: voorstelling van mijn boek Menselijke kracht in het recht (Brussel, lokalen uitgeverij Larcier) - 11 mei 2014, Onderhandelen en bemiddelen tegen de achtergrond van de gewijzigde samenleving en de gewijzigde juridische wereld, onderwijsdag Maastricht (Uhasselt, KuLeuven, Umaastricht) - 18 mei 2014 : workshop bemiddelen met en binnen de overheid (samen met Silvia Prins en Gjalt Schippers), MEDIV-dag, Kapelle Op Den Bos - 18 mei 2014 : workshop: voorstelling van het juridisch collectief (samen met de leden van het juridisch collectief, dit zijn juristen voor bemiddeling) op de MEDIV-dag, Kapelle op Den Bos. 16

17 - 15 mei 2014 : Benoemingskwesties in ambtenarenzaken. Een overzicht van de belangrijkste en meest actuele vraagstukken, Brussel, organisatie EBP december 2013, inleidende lezing in het raam van de tweedaagse opleiding Bemiddeling (voor magistraten), georganiseerd te Brussel door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Titel van de lezing: Waaier van conflictoplossingsmethoden. Ontstaan en filosofie van de bemiddeling. - 7 september 2013, lezing: Deontologie en ethiek van de bemiddelaar, in het raam van de opleiding tot bemiddelaar georganiseerd door het Mediation Instituut Vlaanderen mei 2013, Waarom nog procederen als je kan bemiddelen?, opleidingsnamiddag georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (te Gent) maart 2013, Burgerparticipatie, een volledige opleidingsdag georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling bij Complexe Infrastructuurprojecten (opleidingsdag in het raam van een 9-daagse opleiding Bemiddeling en Begeleiding inzake Complexe Investeringen, Brussel) februari 2013, Bemiddeling met openbare besturen, een volledige opleidingsdag georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling inzake Complexe Infrastructuurprojecten (opleidingsdag in het raam van een 9-daagse opleiding Bemiddeling en Begeleiding bij Complexe Investeringen, Brussel) september 2012, lezing: Deontologie en ethiek van de bemiddelaar, in het raam van de opleiding tot bemiddelaar georganiseerd door het Mediation Instituut Vlaanderen. 17

18 - 30 augustus 2012, lezing Ruimtelijke Ordening, ook van de innerlijke ruimte. Lezing in het raam van de Zomerdialogen georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (Evergem) - 16 juni 2012, keynote speaker op de 59th annual international conference van de international commission for couple and family relations (conference on Collaboration instead of collision: family law, social policy and joint practice ), Boston (USA), 14 t.e.m. 17 juni mei 2012, inleidende workshop over bemiddeling en burgerparticipatie bij grote infrastructuurprojecten, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling bij Complexe Investeringsprojecten (VVBBCI), Brussel - 3 mei 2012 : deelname aan een panelgesprek in het raam van het VVOR-congres over Het omgevingsrecht: is Vlaanderen in actie?. Thema van het panelgesprek : de goede ruimtelijke ordening als (omgevings)vergunningscriterium. Brussel, Internationaal Auditorium - 17 april 2012 : Inleidende lezing op de EU-Mediation Conference (Durbuy, april 2012), georganiseerd door het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding maart 2012: gastcollege over bemiddeling in het raam van de mondige maandagen, georganiseerd door de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Gent maart 2012 : gastcollege over burgerparticipatie bij prof. dr. Ingrid Opdebeek in het raam van de cursus grondige studie bestuursrecht

19 - Gastcollege bij prof. dr. Ingrid Opdebeek in het raam van de cursus grondige studie bestuursrecht op 24 maart 2011: De juridische en rechtsfilosofische aspecten van burgerparticipatie. - Presentatie van mijn doctoraal proefschrift op de studiedag van de Vereniging voor de Sociologie van het Recht (VSR), Utrecht, 13 mei Lezing over conflictbemiddeling op de VRP-avond over conflictbemiddeling op 17 mei 2011 te Mechelen, georganiseerd door de Vereniging voor Ruimtelijke Planning (VRP). - Lezing over Bemiddeling en Verzekeringen op de studiedag Synergie in Schadebeheer op 19 mei 2011 te Mechelen, georganiseerd door ACT-Desiron. - Lunchcauserie over Burgerparticipatie en bemiddeling bij grote projecten te Leuven op 27 mei De lezing werd georganiseerd door de VVBBCI (Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling bij Complexe Investeringsprojecten) oktober 2011 : deelname aan een panelgesprek tijdens Flanders Port Area: Havens en omwonenden, samen werkt beter, georganiseerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Mobiliteit en Openbare Werken), in het kasteel van Meise oktober 2011: lezing over een ontwikkelingsgerichte visie op burgerparticipatie, Antwerpen, georganiseerd door het stedelijk wijkoverleg Antwerpen - 12 oktober 2011 : Lezing over Bemiddeling als aanvulling op ons rechtssysteem, organisatie MEDIV, Kapelle-Op-Den-Bos - 15 oktober 2011 : Lezing over de Deontologie en bemiddeling, Brussel, organisatie Bemiddeling VZW 19

20 - 19 oktober 2011 : Gastcollege over burgerparticipatie in het raam van de opleiding master in public management, Antwerpen, Universiteit Antwerpen Management School. - 1 december 2011 : Naar een andere constructie van het algemeen belang. Lezing in het raam van een studienamiddag over het Algemeen belang, collectief belang en particulier belang, georganiseerd door de Vlaamse Juristenvereniging (provinciehuis Gent) - 15 december 2011: lezing over conflictbemiddeling en burgerparticipatie in de ruimtelijke ordening (ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de PROCORO Oost- Vlaanderen), Provinciehuis Gent, Organisatie : provincie Oost-Vlaanderen Gastcollege over burgerparticipatie in het raam van de cursus grondige studie bestuursrecht (prof. Dr. Ingrid Opdebeek), 11 maart Lezing over de zin van burgerparticipatie bij Vorming-Plus Vlaamse Ardennen, 26 april Lid van het discussiepanel in het raam van het colloquium Gemeentelijke administratieve sancties en bemiddeling, op 3 juni 2010 georganiseerd te Brussel door de federale Minister van Grote Steden. - Lezing over Burgerparticipatie: een juridische benadering op 17 december 2010 op de studiedag Hebben burgers te veel rechten? Infrastructuurprojecten en de rol van de burger, georganiseerd door universiteit Antwerpen en UALS - Lezing Wetenschappelijke reflectie op burgerparticipatie, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid, op 16 december 2010 te Brussel. 20

21 - Lunchseminarie over de organisatie en de werking van de afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State te Brussel op 9 november 2010 op de Belgische Raad van State Lezing over burgerparticipatie op het vlak van ruimtelijke ordening en leefmilieu op 6 maart 2009 te Brussel (organisatie: Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht ). Het betrof een lezing in het raam van een studienamiddag onder het thema De burger versus het milieubeleid: meer dan een stem in de woestijn?. - Lezing over burgerparticipatie op het lokale bestuursniveau op 20 mei 2009 te Antwerpen in het raam van de permanente vorming van het management-team van de stad Antwerpen (organisatie : UAMS management school). - Actieve deelname (o.a. een lezing) aan een tweedaagse van de Vlaamse Onderwijsraad over Juridisering in het onderwijs (1 en 2 oktober 2009 te Brussel). Het thema dat ik behandelde was : bemiddeling en onderwijs. - Lezing over Participatie als weg naar fundamentele vernieuwing van onze democratie aan de Universiteit van Antwerpen in het kader van een op 25 november 2009 georganiseerde studiedag over burgerparticipatie (organisatie Studipolis van Die Keure). - Gastcollege over burgerparticipatie in het raam van de opleiding master in public management, Antwerpen, Universiteit Antwerpen Management School, 2 december Lezing over Mogelijkheden tot bemiddeling door de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid, Brussel, 18 december 2009, (lezing op verzoek van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid). 21

22 Workshop over bemiddeling in de relatie tussen burger en bestuur, vooral tijdens participatieprocessen, 29 februari 2008 te Leuven. Organisatie : Mediation Instituut Vlaanderen. - Lezing met als titel rechtsfilosofische reflecties over collaborative law in het raam van een studienamiddag over collaborative law te Leuven (provinciehuis) op 23 oktober Organisatie : Mediation Instituut Vlaanderen Juridisch practicum bestuursrecht voor studenten derde bachelor op 27 april 2007 bij prof. Dr. I. OPDEBEEK. - Gastcollege bij prof. Dr. Stefan RUTTEN op 18 oktober 2007 over bemiddeling in het kader van het vak bemiddelen en onderhandelen Spreker op de studiedag Beginselen van Behoorlijk Bestuur, 2 februari 2006, Universiteit Antwerpen (organisatie Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten): slotrede met als onderwerp : De beginselen van behoorlijk bestuur: een toekomstvisie voor de 21 eeuw. - Openingsrede ter gelegenheid van de jaarlijkse openingszitting van de bestuursschool van de provincie Antwerpen (11 september 2006) : De participatieregeling in het nieuwe gemeentedecreet - bijkomende last of kans voor de gemeente? (provincieraadszaal van het Provinciehuis te Antwerpen). 22

23 - gastcollege over bemiddeling met openbare besturen in het kader van het vak bemiddelen en onderhandelen (prof. dr. Britt Weyts), Universiteit Antwerpen, 17 oktober Gastcollege bij prof. Dr. I. OPDEBEEK op 28 november 2006 over participatie in het kader van de interactie tussen burger en bestuur gastcollege over bemiddeling bij prof. dr. I. Opdebeek, 4 maart 2005, Universiteit Antwerpen - deelname aan het debat Het Hof. Justitie herbekeken : meer eenvoud en dynamiek, Antwerpen, 24 mei 2005 (organisatie Actie Universiteit Antwerpen VZW). - lezing over de achtergrond bij de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties met specifieke aandacht voor de bemiddeling, Brussel, 17 juni 2005, org. V.Z.W. Suggnomè (forum voor herstelrecht en bemiddeling). - lezing over een herstelrechtelijke visie op bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties, themalunch georganiseerd door de V.Z.W. In Context (in de reeks lunchen met justitie ), 29 juni 2005, Leuven, - gastcollege over bemiddeling in het kader van het vak bemiddelen en onderhandelen (prof. dr. Britt Weyts), Universiteit Antwerpen, 18 oktober gastcollege over bemiddeling met openbare besturen in het kader van het vak bemiddelen en onderhandelen (prof. dr. Britt Weyts), Universiteit Antwerpen, 29 november

Lezingen en workshops over bemiddeling, burgerparticipatie en aanverwante onderwerpen

Lezingen en workshops over bemiddeling, burgerparticipatie en aanverwante onderwerpen Lezingen en workshops over bemiddeling, burgerparticipatie en aanverwante onderwerpen 2016-9 juni 2016: lezing over Conflicten op het vlak van de ruimtelijke ordening voorkomen en probleemoplossend benaderen.

Nadere informatie

Norbert De Batselier

Norbert De Batselier Norbert De Batselier CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Norbert DE BATSELIER Geboren te Dendermonde, op 24 december 1947 Woont te Dendermonde, Sint-Gillislaan 45 Gehuwd met Henny De Baets (administrateur-generaal

Nadere informatie

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld.

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld. Bemiddeling ref.: CIV-099 Doelgroep Verplicht voor de gerechtelijke stagiairs van het derde jaar en de rechters benoemd na 1 januari 2016 Magistraten van de zetel en het openbaar ministerie die familiezaken,

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk Faculteit Rechtsgeleerdheid Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk woensdag 17 maart 2004 Vakgebied Bestuursrecht U. Gent i.s.m. GANDAIUS Permanente Vorming Het overheidsbegrip (in theorie) en praktijk

Nadere informatie

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet. CURRICULUM VITAE NAAM: KOITSJEVA Maja Georgieva NATIONALITEIT: Belg. ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.be

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 7 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Economie (3stp) 09-10 Techniek van de binnen- en de buitenlandse handel (3stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit

Nadere informatie

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur Openbaarheid van bestuur De werking van het Vlaams Openbaarheidsdecreet in de bestuurspraktijk Reiner TIJS m.m.v. Wenzel TIJS Groep De Boeck NV, Brussel, 2011 Departement Larcier Gent Coupure Rechts 298

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht Colloquium De wet van 21 februari 2005 op de bemiddeling Leuven woensdag 18 mei 2005

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Hij is tevens deeltijds medewerker bij het advocatenkantoor Van Tittelboom Van Cauter te Herzele.

Curriculum Vitae. Hij is tevens deeltijds medewerker bij het advocatenkantoor Van Tittelboom Van Cauter te Herzele. Jürgen DE STAERCKE is sinds oktober 2008 als advocaat verbonden bij Janson Baugniet, waar hij zich, zowel in advisering als procesvoering, toelegt op administratief recht in de ruimste zin, inzonderheid

Nadere informatie

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van:

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van: VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER 2007 met de financiële steun van: Op initiatief van de gouverneur van de provincie Antwerpen organiseerde het CBR in 1991 voor de eerste

Nadere informatie

JUSTITIE 2020 JUST 2020 I. Colloquium donderdag 24 september 2015. Koning Albert II laan, 44 1000 Brussel

JUSTITIE 2020 JUST 2020 I. Colloquium donderdag 24 september 2015. Koning Albert II laan, 44 1000 Brussel JUSTITIE 2020 Colloquium donderdag 24 september 2015 HUSA PRESIDENT PARK HOTEL Koning Albert II laan, 44 1000 Brussel JUST 2020 I RECHT VOORUIT JUST 2020 I RECHT VOORUIT JUSTITIE 2020 Colloquium donderdag

Nadere informatie

ACTUALIA PUBLIEKRECHT 3 HET BELANG IN HET PUBLIEKRECHTELIJK PROCESRECHT. M. VAN DAMME (ed.)

ACTUALIA PUBLIEKRECHT 3 HET BELANG IN HET PUBLIEKRECHTELIJK PROCESRECHT. M. VAN DAMME (ed.) ACTUALIA PUBLIEKRECHT 3 HET BELANG IN HET PUBLIEKRECHTELIJK PROCESRECHT M. VAN DAMME (ed.) E. BREWAEYS G. DEBERSAQUES P. LEFRANC K. LEUS B. MARTEL F. ONGENA K. VERANNEMAN W. WEYMEERSCH A. WIRTGEN 2011

Nadere informatie

wie het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd de pleegvoogd is vermeld in artikel 475ter tot en met

wie het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd de pleegvoogd is vermeld in artikel 475ter tot en met 22 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor

Nadere informatie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Vragen Is bemiddeling tussen slachtoffer en dader wel mogelijk? Wenselijk? Wie

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Lijst van arbiters opgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Arbitragereglement (25 april 2012) Juristen Dirk De Meulemeester Geboren in 1970 Hij

Nadere informatie

Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt

Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt Een netwerk van informatie Campus stad Hasselt ebronnen RechtsBibliotheek Limburg (Rechtbank) Provinciale Bibliotheek Limburg CAD Provinciebestuur Vanaf

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk?

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Studiedag CPS Beheren van de publieke ruimte 19 november, Mechelen Koen Van Heddeghem Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Historiek GAS VVSG onderzoek

Nadere informatie

Parketjurist. Parketjurist bij de parketten van de rechtbanken van eerste aanleg.

Parketjurist. Parketjurist bij de parketten van de rechtbanken van eerste aanleg. Parketjurist Een enthousiast beginnend jurist met een analytisch en synthetisch denkvermogen en goede redactionele capaciteiten. Hij/zij werkt resultaatgericht, zowel zelfstandig als in team, en heeft

Nadere informatie

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Prof. dr. Jan Wouters Maarten Vidal Instituut voor Internationaal Recht K.U. Leuven www.internationaalrecht.be

Nadere informatie

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België Over Fedactio Koepelorganisatie 54 Verenigingen actief in verschillende domeinen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gemeenschappelijke doel : actieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie www.fedactio.be

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

KNELPUNTEN ONDERHANDELEN EN BEMIDDELEN VAN CONTRACTEN

KNELPUNTEN ONDERHANDELEN EN BEMIDDELEN VAN CONTRACTEN KNELPUNTEN ONDERHANDELEN EN BEMIDDELEN VAN CONTRACTEN REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT Bernard Tilleman Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven/KULAK Alain-Laurent Verbeke Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT BERNARD TILLEMAN Gewoon hoogleraar K.U.Leuven/KULAK ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit Tilburg Advocaat te Brussel

Nadere informatie

Elementaire Rechtspraak

Elementaire Rechtspraak Boekenreeks Elementaire Rechtspraak ER De WCO, 2 jaar in de praktijk Rechtspraak Rechtsleer Modellen Wettekst door Prof. Dr. Koen Byttebier en Drs. Tom Wera m.m.v. Philippe Van den Broecke en Filip Vandeweyer

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 13 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als ambtenaar

Nadere informatie

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België:

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België: Overzicht An Cliquet Vakgroep Internationaal publiekrecht, Universiteit Gent Brussel, 18 oktober 2011 Internationaal: Bevoegdheden inzake milieu Evolutie van internationaal milieurecht Internationale rechtsregels

Nadere informatie

Rolnummer 1361. Arrest nr. 83/99 van 15 juli 1999 A R R E S T

Rolnummer 1361. Arrest nr. 83/99 van 15 juli 1999 A R R E S T Rolnummer 1361 Arrest nr. 83/99 van 15 juli 1999 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, 1, tweede lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

ACTUALIA ECONOMISCH RECHT EN CONSUMENTENBESCHERMING

ACTUALIA ECONOMISCH RECHT EN CONSUMENTENBESCHERMING ACTUALIA ECONOMISCH RECHT EN CONSUMENTENBESCHERMING Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie

Nadere informatie

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 2 Alain Laurent Verbeke Renate Barbaix Elisabeth Adriaens Elise Goossens Ariadne Van den Broeck (eds.) Rector Roger

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen

De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen Historiek 1919 Oprichting Nationale Beroepsvereniging Verpleegsters 1920 Eerste Vlaamse Katholieke Vereniging Antwerpen en Mechelen 1936

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

ZELFREALISATIE BIJ ONTEIGENING IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

ZELFREALISATIE BIJ ONTEIGENING IN VLAANDEREN EN NEDERLAND ZELFREALISATIE BIJ ONTEIGENING IN VLAANDEREN EN NEDERLAND ZELFREALISATIE BIJ ONTEIGENING IN VLAANDEREN EN NEDERLAND Erika Rentmeesters Willem J.E. van der Werf Antwerpen Cambridge Zelfrealisatie bij onteigening

Nadere informatie

Conflicten op het vlak van de ruimtelijke ordening voorkomen en probleemoplossend benaderen.

Conflicten op het vlak van de ruimtelijke ordening voorkomen en probleemoplossend benaderen. Conflicten op het vlak van de ruimtelijke ordening voorkomen en probleemoplossend benaderen. Over de achtergronden, mogelijkheden, uitdagingen en voordelen van alternatieve conflictoplossing (ADR). Prof.

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 199.609 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 26 MEI 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

RAAD VAN STATE wetgeving en procedure

RAAD VAN STATE wetgeving en procedure RAAD VAN STATE wetgeving en procedure Hoofdredacteur Eric BREWAEYS Staatsraad, docent Vrije Universiteit Brussel Redactie Eric BREWAEYS Staatsraad, docent Vrije Universiteit Brussel Torn DE WAELE Auditeur

Nadere informatie

CONGRES Woensdag 12 maart :00 17:30

CONGRES Woensdag 12 maart :00 17:30 CONGRES Woensdag 12 maart 2008 14:00 17:30 Universiteit Antwerpen Hof van Liere In het kader van een internationale workshop die het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen organiseert in samenwerking

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB) CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nadere informatie

Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek

Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be I. Intrede Artikel 4 Burgerlijk

Nadere informatie

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding)

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) ref.: INT-044 Doelgroep Tweedejaars gerechtelijke stagiairs (voor wie deze opleiding verplicht is) Magistraten van de parketten van eerste aanleg

Nadere informatie

Toezicht, proces-verbaal, stakingsbevel en administratieve geldboete

Toezicht, proces-verbaal, stakingsbevel en administratieve geldboete Toezicht, proces-verbaal, stakingsbevel en administratieve geldboete Prof. Dr. Geert Van Hoorick Hoofddocent Universiteit Gent, Vakgroep Publiekrecht Advocaat te Gent Het nieuwe Vlaamse stedenbouwkundige

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) in de gezinswetenschappen e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie kinderen en jongeren 3e opleidingsfase

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

50 jaar Jeugdbescherming. Jeugdadvocaten

50 jaar Jeugdbescherming. Jeugdadvocaten 50 jaar Jeugdbescherming Jeugdadvocaten Eric Van der Mussele Advocaat Balie Antwerpen en verkozen lid van de OVB Verantwoordelijke sectie Jeugdrecht - BJB Antwerpen Voorzitter Unie Jeugdadvocaten EvdM2015

Nadere informatie

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding)

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) ref.: INT-044 Doelgroep Tweedejaars gerechtelijke stagiairs (voor wie deze opleiding verplicht is) Magistraten van de parketten van eerste aanleg

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN. ACADEMIEJAAR 2016-2017 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN www.odisee.be CAMPUS HIG SCHAARBEEK Gezinswetenschappen (dagonderwijs) (p.4-7) 1e opleidingsfase

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/07/2014

Datum van inontvangstneming : 18/07/2014 Datum van inontvangstneming : 18/07/2014 Vertaling C-298/14-1 Datum van indiening: 16 juni 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-298/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Raad van State (België) Datum van

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR INHOUDSTAFEL (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL II. COMMENTAAR Inleiding integrale veiligheid Hoofdstuk 1: De rol van de gemeentelijke overheid,

Nadere informatie

Arresten en documenten Gerechtelijk recht

Arresten en documenten Gerechtelijk recht Paul Lemmens en Stefaan Raes Arresten en documenten Gerechtelijk recht Acco Leuven / Amersfoort INHOUD WOORD VOORAF A. GERECHTELIJK RECHT - ALGEMEEN 15 1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd ingediend op 1082 (2016-2017) Nr. 5 3 mei 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd Documenten

Nadere informatie

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Inleiding De mate van vertrouwen van burgers in de overheid en maatschappelijke instellingen werd al vaker de toetssteen van de democratie genoemd: daalt

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN. ACADEMIEJAAR 2017-2018 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN www.odisee.be CAMPUS HIG SCHAARBEEK Gezinswetenschappen (dagonderwijs) (p.4-7) 1e opleidingsfase

Nadere informatie

VN-klachtenprocedure voor kinderrechten

VN-klachtenprocedure voor kinderrechten VN-klachtenprocedure voor kinderrechten Ontwikkelingen op internationaal en Vlaams niveau Sara Lembrechts Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) Antwerpen 2 februari 2016 Overzicht Wat houdt de nieuwe

Nadere informatie

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht 1. Wat is recht? Een exacte definitie is niet te geven. Elke klassieke definitie bevat vier elementen: Gedragsregels, normen Doel = maatschappelijk leven

Nadere informatie

Basisboek Klachtenmanagement afl 18.book Page 5 Monday, July 2, :51 PM. Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1

Basisboek Klachtenmanagement afl 18.book Page 5 Monday, July 2, :51 PM. Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 Basisboek afl 18.book Page 5 Monday, July 2, 2012 12:51 PM Inhoudstafel WEGWIJZER Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 1. Wat is een klacht? 5 1.1 Een klacht naast andere boodschappen 6

Nadere informatie

Publicaties Dirk Van Daele (2004)

Publicaties Dirk Van Daele (2004) 1 Publicaties Dirk Van Daele (2004) I. BOOKS 1. FIJNAUT, C., GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F. en VAN DAELE, D., Het Belgische politiewezen. Wetgeving - Beleid - Literatuur inzake politie, bestuur en justitie,

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 2015-2016 Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) Bachelor in de

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs DE PROCEDUREGIDS DE PROCEDUREGIDS Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs Antwerpen Cambridge De proceduregids. Stappenplan voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Dankwoord Inhoudsopgave Afkortingen Figuren en tabellen DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding

Inhoudsopgave Dankwoord Inhoudsopgave Afkortingen Figuren en tabellen DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding Inhoudsopgave Dankwoord 5 Inhoudsopgave 7 Afkortingen 13 Figuren en tabellen 15 DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding 17 1 Late start van het debat omtrent waarborgen in herstelgerichte processen 21 2 Het juridische

Nadere informatie

De Zesde Staatshervorming

De Zesde Staatshervorming De Zesde Staatshervorming Grondwetsherzieningen en het provinciale bestuursniveau VVP Colloquium 19/10/2013 Jürgen Vanpraet Kabinet van de Staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der Gebouwen

Nadere informatie

Knelpunten Verkoop onroerend [vol]

Knelpunten Verkoop onroerend [vol] 24-01-2007 14:04 Pagina 1 Knelpunten Contractenrecht Boek - Knelpunten verkoop onroerend goed Ook al komt de verkoop van onroerend goed in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch is deze overeenkomst

Nadere informatie

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Algemene opmerking: Hierna volgt een beschrijving van de doelgroepen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de in geel aangeduide

Nadere informatie

Sociale huisvestingsmaatschappijen: Living on the edge in het administratieve en economische recht

Sociale huisvestingsmaatschappijen: Living on the edge in het administratieve en economische recht Sociale huisvestingsmaatschappijen: Living on the edge in het administratieve en economische recht Gilian Bens Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. Joeri Vananroye en Dhr. Karel-Jan Vandormael

Nadere informatie

DOSSIER PARK SPOOR OOST

DOSSIER PARK SPOOR OOST DOSSIER PARK SPOOR OOST Juridische stand van zaken Marleen RYELANDT, advocaat Procedure in schorsing en nietigverklaring van de stedenbouwkundige vergunning voor heraanleg van site Spoor Oost, niet alleen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INVENTARIS

INHOUDSOPGAVE INVENTARIS INHOUDSOPGAVE INVENTARIS DEEL I. STUKKEN BETREFFENDE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN NATIONALE ORGANISATIES FEMINISTISCHE ORGANISATIES I. Conseil National des Femmes belges Nationale Vrouwenraad van België

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING UITGEKLAARD

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING UITGEKLAARD DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING UITGEKLAARD Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te Antwerpen

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Beste deelnemers, Versie: :20

Beste deelnemers, Versie: :20 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van Icuro - Symposium Ethische debatcultuur in de zorg: fictie of realiteit? 17 oktober 2014 - Hasselt Versie: 20-10-2014

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN. donderdag 23 oktober 2003. Gandaius Actueel

DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN. donderdag 23 oktober 2003. Gandaius Actueel DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN donderdag 23 oktober 2003 Gandaius Actueel DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN De studienamiddag is gewijd aan de wet

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151; 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van

Nadere informatie

«Managementhervormingen in justitie: trends in Europa»

«Managementhervormingen in justitie: trends in Europa» «Managementhervormingen in justitie: trends in Europa» Prof. dr. Em. Roger Depré 25 mei 2005 K.U.Leuven Instituut voor de Overheid io@soc.kuleuven.ac.be www.instituutvoordeoverheid.be 1 Internationale

Nadere informatie

Voorwoord. Maar weinig artikelen uit dit wetboek hebben dan ook zoveel rechtspraak en rechtsgeleerde commentaar uitgelokt.

Voorwoord. Maar weinig artikelen uit dit wetboek hebben dan ook zoveel rechtspraak en rechtsgeleerde commentaar uitgelokt. Voorwoord Hoewel België een goed uitgewerkt vangnet heeft van sociale wetgeving (werkloosheidsuitkering, gezinsbijslag, pensioen, uitkering bij ziekte), vallen er soms personen door het vangnet. Voor deze

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN Ellen Wayenberg & Filip De Rynck Spoor Bestuurlijke

Nadere informatie