I. ALGEMENE GEGEVENS II. STUDIES. Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. ALGEMENE GEGEVENS II. STUDIES. Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt I. ALGEMENE GEGEVENS - geboren op 30 april gehuwd met Carine Claus - vader van vier kinderen II. STUDIES - humaniora : wetenschappelijke A - licentiaat in de rechten in 1983 aan de R.U.G. (onderscheiding) : methodiek van de bemiddeling (sociale hogeschool Leuven) (90 uren) - februari 2003-februari 2004: post HBO mediation (hogeschool Leiden - Nederland) (550 uren) - februari 2010 : vierdaagse opleiding groepsdynamica, georganiseerd door het Mediation Instituut Vlaanderen - 3 juni 2009 : doctor in de rechten met een proefschrift over burgerparticipatie (de volledige titel van het proefschrift luidt : Participatie van maatschappelijke actoren aan de besluitvorming van de overheid, in het bijzonder op het lokale bestuursniveau. Een juridische en metajuridische verkenning ). - juni 2011 : vierdaagse opleiding burenbemiddeling (georganiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen en de federale overheidsdienst binnenlandse zaken) 1

2 - 31 maart en 1 april 2014 : basistraining geweldloze communicatie - 12 mei 2014 : opleidingsdag de kunst van het vragen stellen - 23 oktober 2014: start van het opleidingstraject onderwijsprofessionalisering (opleidingstraject van zeven dagen, gespreid over een jaar) t.e.m. 30 oktober 2014: Generative Leadership Programme (I). Opleiding gegeven door het Centre for Generative Leadership. III. STAGE - Stage op de Nederlandse Raad van State, georganiseerd door de Vereniging voor Hoogste Administratieve Rechtscolleges van Europa (van 20 september 2010 t.e.m. 1 oktober 2010). IV. BEROEPSLOOPBAAN - 1 april 1984 : bestuurssecretaris - Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie. - 1 februari 1987 : deeltijds assistent bij het seminarie voor bijzonder administratief recht RUG (prof. dr. R. De Meyer) en dit tot en met 30 september Vanaf 1 april 1987 werd het deeltijds mandaat aangevuld met een deeltijdse functie van wetenschappelijk medewerker (eveneens tot 30 september 1987). - 1 oktober 1987 : voltijds assistent aan hetzelfde seminarie. - 1 oktober 1989 : titel van lector wegens het als plaatsvervanger doceren van de vakken legistiek en notarieel administratief recht. - examen voor adjunct-auditeur bij de Raad van State : geslaagd. 2

3 - 1 augustus 1990 : Raad van State, aanvankelijk als adjunct-auditeur, sinds 1 augustus 1992 als auditeur en sinds 1 augustus 2001 als eerste auditeur, belast met leefmilieudossiers en dossiers in de sociale sector. Sedert begin 2013 belast met dossiers in personeelskwestie. In april en mei 2014: ingeschakeld in de afdeling wetgeving van de Raad van State. - op de Raad van State ben ik sedert eind 2004 ook vertrouwenspersoon januari 2006 : vrijwillig assistent UA (bij prof dr. Ingrid Opdebeek), met het oog op de voorbereiding van een proefschrift over juridische en rechtsfilosofische aspecten van participatie in de interactie tussen burger en bestuur, inzonderheid wat betreft de lokale besturen. - sinds 1 oktober 2008: assistent Universiteit Antwerpen (faculteit rechten), belast met de practica voor het vak bemiddelen en onderhandelen (10% mandaat). - sinds 1 oktober 2009 : gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen (faculteit rechten) voor het vak recht van de ruimtelijke ordening. Sedert 1 oktober 2012 is dit niet meer voor het vak ruimtelijke ordening maar voor het vak juridisch practicum bestuursrecht (5% mandaat). Sedert 1 oktober 2013 is het terug het vak recht van de ruimtelijke ordening. - bij Koninklijk Besluit van 11 februari 2013 werd ik benoemd tot Eerste auditeurafdelingshoofd in de Raad van State. - sedert 1 januari 2014: redactielid van TMD (Vlaams-Nederlands Tijdschrift voor Conflicthantering en mediation) - bij Koninklijk Besluit van 4 september 2014 werd mij met ingang van 1 september 2014 op mijn verzoek eervol ontslag verleend uit mijn ambt van eerste auditeur-afdelingshoofd. Ik werd gemachtigd de titel van mijn ambt eervol te voeren. - 1 september 2014 aanstelling als hoofddocent (30%) aan de universiteit Hasselt, faculteit rechten oktober 2014: uitbreiding van de aanstelling als hoofddocent tot 40% aan de universiteit Hasselt, faculteit rechten. V. BIBLIOGRAFIE 3

4 Boeken, bijdragen in boeken en onderzoeksrapporten 2014 LANCKSWEERDT, E., Menselijke kracht in het recht. Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit, Gent, Larcier, 2014, 331 p. LANCKSWEERDT, E., De nieuwe zaaksbehandeling bij de Nederlandse bestuursrechter: ook voor België inspirerend, in B. GOOSSENS, Y. LOIX en F. SEBREGHTS (eds.), Tussen algemeen belang en toegewijde zorg. Liber Amicorum Hugo Sebreghts, Mortsel, Intersentia, 2014, LANCKSWEERDT, E., Kan bemiddeling nog na een vernietigingsarrest door de Raad van State?, in. I. COOREMAN, D. LINDEMANS en L. PEETERS, De tenuitvoerlegging van arresten van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2012, Lancksweerdt, E., Bemiddeling en onteigeningen, in: J. GHYSELS, R. PALMANS, D. LINDEMANS, M. BOES (eds.), Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht. Liber Amicorm Martin Denys, Mortsel, Intersentia, 2012, p LANCKSWEERDT, E., Over het waarom en hoe van burgerparticipatie, in: E. LANCKSWEERDT, P. THIJSSEN, W. VAN DOOREN, G. DIERCKX, De burger aan zet. Zin en onzin van participatie, Brussel, Politeia, 2010,

5 LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling in het onderwijs, in: X, Meester over meester? Probleemverkenning over de juridisering in het onderwijs, Brussel, VLOR, 2010, LANCKSWEERDT, E., Handboek burgerparticipatie. Een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie, Brugge, Die Keure, 2009, 655 p LANCKSWEERDT, E., De beginselen van behoorlijk bestuur, een toekomstvisie voor de 21 eeuw, in: Beginselen van Behoorlijk Bestuur, OPDEBEEK, I. en VAN DAMME, M. (eds.), Brugge, Die Keure, 2006, LANCKSWEERDT, E., en HUBEAU B. Bemiddeling en ombudswerk als tegengewicht voor gewapend besturen, in: X., Gewapend besturen, Brugge, Die Keure, 2005, Vóór 2005 LANCKSWEERDT, E., Het administratief kort geding, Reeks 'Recht en Praktijk', nr. 22, Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1993, 256 p. LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling in het bestuursrecht, in: Gedogen en bemiddelen in het bestuursrecht (ed. D. LINDEMANS), Brugge, Die Keure, 2003,

6 LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling (mediation) in: Welzijnsgids, Mechelen, Kluwer rechtswetenschappen, losbl., afl. februari LANCKSWEERDT E., Bemiddeling en gemeentelijke administratieve sancties, in: Gemeentelijke administratieve sancties, VERBEEK M. en VAN HEDDEGHEM, K., Brussel, Politeia, 2005, losbl. HUBEAU, B., LANCKSWEERDT, E., VANDENBERGHE, J., Huisvestingszakboekje (editie 92), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 689 p. (ook meegewerkt aan de twee voorgaande edities). HUBEAU, B., LANCKSWEERDT, E., VANDE LANOTTE, J., De tijdelijke huurwet 1990, Commentaar bij Wet 22 december 1989 op de bescherming van de gezinswoning, Reeks 'Recht en Praktijk', nr. 19, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1990, 108 p. LANCKSWEERDT, E., Het toepassingsgebied van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, in: Bewaking en beveiliging, BOGHAERT, L., LANCKSWEERDT, E., SCHOOLMEESTERS, P., ROOSE, J. (red.), Brugge, Die Keure, 1992, losbl. HUBEAU, B., LANCKSWEERDT, E., VANDE LANOTTE, J., Art B.W, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 19 p. HUBEAU, B., LANCKSWEERDT, E., VANDE LANOTTE, J., Art. 1759bis B.W, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 12 p. LANCKSWEERDT, E., Overzicht van de rechtspraak van de Raad van State in verband met het Milieuvergunningsdecreet en het VLAREM I en II (stand 16 juni 1994), in : 6

7 milieuvergunningen en milieumeldingen, recht en praktijk, Brugge, Die Keure, 1994, LANCKSWEERDT, E., De opschorting van de uitvoering van de administratieve beslissingen: een onderzoek naar de wetgeving en de praktijk in België, Frankrijk en Nederland, in X., Rechtsbescherming en administratief contentieux, Gent, Seminarie voor bijzonder administratief recht, 53 p. VANDE LANOTTE, J., LANCKSWEERDT, E., De bevoegdheidsvraag in het kernrakkettendebat, in X., Kernwapens en recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen België, 1985, LANCKSWEERDT, E., LAVRYSEN, L., De geschiedenis van de private huurwetgeving in het licht van de woonzekerheid, in X., Wonen in (on)zekerheid. De woonzekerheid in het huur- en huisvestingsbeleid, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen België, 1988, LANCKSWEERDT, E., Art. 17 Woninghuurwet, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl. 1 p. LANCKSWEERDT, E., Art. 14 Woninghuurwet, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl. 2 p. LANCKSWEERDT, E., Art. 15 Woninghuurwet, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 2 p. 7

8 LANCKSWEERDT, E., Art. 16 Woninghuurwet, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 2 p. LANCKSWEERDT, E., Overwinning op afstand: notities over de praktijk van de afstand van geding voor de Belgische Raad van State, in X., Rechtsbescherming en administratief contentieux, Gent, Seminarie voor bijzonder administratief recht, 23 p. LANCKSWEERDT, E., DEJAEGERE, P., Beoordeling van de effectiviteit van de beroepen voor de Raad van State aan de hand van 51 dossiers, in X., Rechtsbescherming en administratief contentieux, Gent, Seminarie voor bijzonder administratief recht, 72 p. LANCKSWEERDT, E., Rechtsbescherming en administratief contentieux in Nederland, in X., Rechtsbescherming en administratief contentieux, Gent, Seminarie voor bijzonder administratief recht, 69 p. Tijdschriftartikelen, noten en andere 2014 LANCKSWEERDT, E., Een beroep doen op de kracht van mensen. Over het aanspreken van menselijke mogelijkheden in een juridische context, RW , LANCKSWEERDT, E., Procedurele rechtvaardigheid in het bestuursrecht, TBP 2014, LANCKSWEERDT, E., Eigen kracht-conferenties: daar komt de burgerkracht, TBP 2014,

9 LANCKSWEERDT, E., Cirkelgesprekken en ruimtelijke ordening, TBP 2014, LANCKSWEERDT, E., Ombudswerk en procedure bij de Belgische Raad van State beter op elkaar afgestemd, TMD 2018 (18) 1, LANCKSWEERDT, E., De relativiteitseis bekeken vanuit een aantal spanningsvelden, TBP, LANCKSWEERDT, E., Het concept menselijke waardigheid als motor voor de verdere ontwikkeling van recht en rechtspraktijk, TBP 2013, LANCKSWEERDT, E., Moet bestuursrechtspraak probleemoplossend zijn?, TBP 2013, LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling : omschrijving, ontstaan, filosofie, situering en betekenis. Paper gemaakt ten behoeve van de opleidingstweedaagse van het INSTITUUT VOOR GERECHTELIJKE OPLEIDING op 13 en 20 december 2013, s.l., december 2013, 20 p. LANCKSWEERDT, E.,, Participatie: wat, waarom en hoe?, Impuls 2013/2, LANCKSWEERDT, E., [Boekbespreking van J. COLAES en H. LAMON, Respectvol procederen], P&B 2013, afl. 6-7, 230. LANCKSWEERDT, E., [Boekbespreking van J. VAN DAMME, F. SCHRAM, M. BRANS, Participatie: what s in a name? Een multidisciplinaire kijk op maatschappelijke participatie], T.Gem. 2013,

10 2012 LANCKSWEERDT, E., Newtopia : de mensenrechten als een te voltooien symfonie, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., De effecten van recht en rechtspraktijk op het menselijk welzijn: over Therapeutic Jurisprudence, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., Soevereiniteit, angst en leiderschap, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., Een holistische juridische aanpak in het publiek recht?, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., From the waves to the ocean: how the discovery of deeper levels of our human being can help us to collaborate, keynote voor de 59 th annual international conference van de international commission for couple and family relations (Boston 14 t.e.m. 17 juni 2012) LANCKSWEERDT, E., Mediation as a completion to our legal system, tekst van de inleidende lezing op de internationale EU-mediation conference georganiseerd door het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding (Durbuy, april 2012) LANCKSWEERDT, E., Over ambtsgebeden, beden en verstilling, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., Over positieve vrijheid en de rol van de wetgever, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., Over positieve vrijheid en de rol van ambtenaren, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., De gevolgen van het aanvullend protocol bij het Europees 10

11 Handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in aangelegenheden van lokale autoriteiten, TGem 2012, LANCKSWEERDT, E., Collaborative law : ook iets voor overheden?, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., Informele aanpak van (potentiële) conflicten door de overheid, TBP 2012, LANCKSWEERDT, E., Rapport sur l organisation et le fonctionnement du Conseil d Etat des Pays-Bas», APT 2011, LANCKSWEERDT, E., "Overlastjongeren", bestuurlijke boete en bemiddeling Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p. 34 LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling en milieuvergunningen, Tijdschrift voor milieurecht, 2011, p LANCKSWEERDT, E., De innerlijke ruimte van de ruimtelijke ordening Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p LANCKSWEERDT, E., Een ontwikkelingsgerichte kijk op volksraadplegingen Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p LANCKSWEERDT, E., Naar een andere constructie van het algemeen belang Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p LANCKSWEERDT, E., OCMW's en bemiddeling, OCMW-visies / Vlaamse Gewestelijke Sektie van de OCMW-sekretarissen, 2011, p

12 LANCKSWEERDT, E., Over dialoog in de publieke sfeer, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p LANCKSWEERDT, E., Naar meer vrouwelijkheid in het publiekrecht?, Tijschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht, 2011, LANCKSWEERDT, E., Paper over bemiddeling als aanvulling op ons rechtssysteem (paper geschreven met het oog op een studienamiddag van 12 oktober 2011, georganiseerd door MEDIV) LANCKSWEERDT, E., Het algemeen belang procesmatig en van onderuit construeren, R.W , 587 LANCKSWEERDT, E., Over de betekenis van excuses door het openbaar bestuur, TBP 2011, LANCKSWEERDT, E., Pleidooi voor een breed perspectief inzake een mogelijke hervorming van de bestuursrechtspraak, TBP 2011, LANCKSWEERDT, E., De participatieve democratie als nieuw hoofdstuk in het verhaal van de politieke vrijheid: ruimte voor de verwezenlijking van het menselijk potentieel, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2010, LANCKSWEERDT, E., Participatie bij het opmaken van gemeentelijke mobiliteitsplannen, Tijdschrift voor gemeenterecht, 2010, LANCKSWEERDT, E., Een gezamenlijk scheppingsverhaal, Tijdschrift Ruimte, 2010/5,

13 LANCKSWEERDT, E., Leefmilieu en participatie: naar oases in de woestijn?, Onze Omgeving, maart 2010, LANCKSWEERDT, E., Naar een faciliterende wetgeving voor bemiddeling met openbare besturen, TBP, 2010, LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling en ruimtelijke ordening, TROS, 2010, LANCKSWEERDT, E., Ontwikkelingsgerichte participatie, Develop, winter 2010, LANCKSWEERDT, E., Burgerparticipatie en grote openbare werken : een moeilijk evenwicht, Juristenkrant 2010, afl. 218, LANCKSWEERDT, E., Een pleidooi voor (wereldse) spiritualiteit in het recht, Juristenkrant 2010, afl. 220, LANCKSWEERDT, E., bemiddeling en onderwijs, paper ten behoeve van de tweedaagse van de Vlaamse onderwijsraad over juridisering in het onderwijs (1 en 2 oktober 2009), 2009, gepolycop, 17 p LANCKSWEERDT, E., De participatieregeling in het nieuwe gemeentedecreet, T. Gem., 2006/2,

14 LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties : een unieke kans voor de gemeenten, Tijdschrift voor gemeenterecht, 2005/1, LANCKSWEERDT, E., Visieontwikkeling en bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties, Nieuwsbrief Suggnomè, Mei 2005, LANCKSWEERDT, E., Publiekrechtelijke rechtspersonen en de nieuwe bemiddelingswet van 21 februari 2005 (kanttekening), R.W., , Vóór 2005 LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling met en door gemeenten, Tijdschrift voor gemeenterecht, 2003, afl. 2, LANCKSWEERDT, E., De milieurechtspraak van de Raad van State (17 juni augustus 1995), Tijdschrift voor milieurecht, 1995, LANCKSWEERDT, E., De milieurechtspraak van de Raad van State gedurende het gerechtelijk jaar (1 september augustus 1996), Tijdschrift voor milieurecht, 1996, LANCKSWEERDT, E., Over de onwettigheid van het VLAREM II, Tijdschrift voor milieurecht, 1994, Noot onder R.v.St. nr , 6 oktober LANCKSWEERDT, E., De mestafzetdocumenten bij de beoordeling van een milieuvergunningsaanvraag. Uittreksel uit het Auditoraatsverslag in de zaak G/A /VII-12398, Recente arresten van de Raad van State, 1995, (Noot onder R.v.St. nr , 27 april 1995). 14

15 LANCKSWEERDT, E., De belangenafweging door de Raad van State, Fundamentele rechtspraak 1993, afl. 8, 13 (Noot onder R.v.St. nr , 2 april 1993). LANCKSWEERDT, E., De bevoegdheidsproblemen tussen de rechter in kort geding en de Raad van State opgelost?, Recente cassatie 1993, (Noot onder Cass. (verenigde kamers) AR C N). LANCKSWEERDT, E., Hoe groot is het paradijs der samenscholers?, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht,1989, Niet wetenschappelijke publicaties LANCKSWEERDT, E., De appel in de weegschaal. Een wonderlijke droom over recht en spiritualiteit, Deventer, Ankh-Hermes, 2003, 123 p. LANCKSWEERDT, E., Stilte en rechtvaardigheid, in : Stilte werkt, Waerbeke Cahier nr. 1, Centrum Waerbeke VZW, LANCKSWEERDT, E., Ruimte scheppen in de rechtszaal, in: Portaal van de stilte, Centrum Waerbeke VZW, 2007, LANCKSWEERDT, E., Intuïtie spreekt als het ego zwijgt. Stilte, rust en bemiddeling bij conflicten, in: Bronstraat. Stilte en rust voor gezondheid en welzijn, centrum Waerbeke VZW, 2009, LANCKSWEERDT, E., CAPENBERGHS, J., STURTEWAGEN, D., Een praktijkgemeenschap in opbouw. Samen denken en werken rond stilte en rust, in: Bronstraat. Stilte en rust voor gezondheid en welzijn, centrum Waerbeke VZW, 2009,

16 VI. LEZINGEN, WORKSHOPS EN GASTCOLLEGES september 2014, korte lezing over de inhoud van een mogelijke opleiding van bemiddeling met openbare besturen, netwerkevent VVBBCI, lokalen Rijksarchief (Brussel) - 19 september 2014, inleidende lezing op de causerie over collaborative law, georganiseerd door MEDIV (Kapelle op den Bos) - 28 augustus 2014, interactieve lezing over menselijke kracht in het recht, organisatie Arde en Lucht, Gent - 19 juni 2014, deelname aan de gesprekstafel georganiseerd door de VZW Trage Wegen (Brussel) - 17 juni 2014: voorstelling van mijn boek Menselijke kracht in het recht (Brussel, lokalen uitgeverij Larcier) - 11 mei 2014, Onderhandelen en bemiddelen tegen de achtergrond van de gewijzigde samenleving en de gewijzigde juridische wereld, onderwijsdag Maastricht (Uhasselt, KuLeuven, Umaastricht) - 18 mei 2014 : workshop bemiddelen met en binnen de overheid (samen met Silvia Prins en Gjalt Schippers), MEDIV-dag, Kapelle Op Den Bos - 18 mei 2014 : workshop: voorstelling van het juridisch collectief (samen met de leden van het juridisch collectief, dit zijn juristen voor bemiddeling) op de MEDIV-dag, Kapelle op Den Bos. 16

17 - 15 mei 2014 : Benoemingskwesties in ambtenarenzaken. Een overzicht van de belangrijkste en meest actuele vraagstukken, Brussel, organisatie EBP december 2013, inleidende lezing in het raam van de tweedaagse opleiding Bemiddeling (voor magistraten), georganiseerd te Brussel door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Titel van de lezing: Waaier van conflictoplossingsmethoden. Ontstaan en filosofie van de bemiddeling. - 7 september 2013, lezing: Deontologie en ethiek van de bemiddelaar, in het raam van de opleiding tot bemiddelaar georganiseerd door het Mediation Instituut Vlaanderen mei 2013, Waarom nog procederen als je kan bemiddelen?, opleidingsnamiddag georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (te Gent) maart 2013, Burgerparticipatie, een volledige opleidingsdag georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling bij Complexe Infrastructuurprojecten (opleidingsdag in het raam van een 9-daagse opleiding Bemiddeling en Begeleiding inzake Complexe Investeringen, Brussel) februari 2013, Bemiddeling met openbare besturen, een volledige opleidingsdag georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling inzake Complexe Infrastructuurprojecten (opleidingsdag in het raam van een 9-daagse opleiding Bemiddeling en Begeleiding bij Complexe Investeringen, Brussel) september 2012, lezing: Deontologie en ethiek van de bemiddelaar, in het raam van de opleiding tot bemiddelaar georganiseerd door het Mediation Instituut Vlaanderen. 17

18 - 30 augustus 2012, lezing Ruimtelijke Ordening, ook van de innerlijke ruimte. Lezing in het raam van de Zomerdialogen georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (Evergem) - 16 juni 2012, keynote speaker op de 59th annual international conference van de international commission for couple and family relations (conference on Collaboration instead of collision: family law, social policy and joint practice ), Boston (USA), 14 t.e.m. 17 juni mei 2012, inleidende workshop over bemiddeling en burgerparticipatie bij grote infrastructuurprojecten, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling bij Complexe Investeringsprojecten (VVBBCI), Brussel - 3 mei 2012 : deelname aan een panelgesprek in het raam van het VVOR-congres over Het omgevingsrecht: is Vlaanderen in actie?. Thema van het panelgesprek : de goede ruimtelijke ordening als (omgevings)vergunningscriterium. Brussel, Internationaal Auditorium - 17 april 2012 : Inleidende lezing op de EU-Mediation Conference (Durbuy, april 2012), georganiseerd door het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding maart 2012: gastcollege over bemiddeling in het raam van de mondige maandagen, georganiseerd door de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Gent maart 2012 : gastcollege over burgerparticipatie bij prof. dr. Ingrid Opdebeek in het raam van de cursus grondige studie bestuursrecht

19 - Gastcollege bij prof. dr. Ingrid Opdebeek in het raam van de cursus grondige studie bestuursrecht op 24 maart 2011: De juridische en rechtsfilosofische aspecten van burgerparticipatie. - Presentatie van mijn doctoraal proefschrift op de studiedag van de Vereniging voor de Sociologie van het Recht (VSR), Utrecht, 13 mei Lezing over conflictbemiddeling op de VRP-avond over conflictbemiddeling op 17 mei 2011 te Mechelen, georganiseerd door de Vereniging voor Ruimtelijke Planning (VRP). - Lezing over Bemiddeling en Verzekeringen op de studiedag Synergie in Schadebeheer op 19 mei 2011 te Mechelen, georganiseerd door ACT-Desiron. - Lunchcauserie over Burgerparticipatie en bemiddeling bij grote projecten te Leuven op 27 mei De lezing werd georganiseerd door de VVBBCI (Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling bij Complexe Investeringsprojecten) oktober 2011 : deelname aan een panelgesprek tijdens Flanders Port Area: Havens en omwonenden, samen werkt beter, georganiseerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Mobiliteit en Openbare Werken), in het kasteel van Meise oktober 2011: lezing over een ontwikkelingsgerichte visie op burgerparticipatie, Antwerpen, georganiseerd door het stedelijk wijkoverleg Antwerpen - 12 oktober 2011 : Lezing over Bemiddeling als aanvulling op ons rechtssysteem, organisatie MEDIV, Kapelle-Op-Den-Bos - 15 oktober 2011 : Lezing over de Deontologie en bemiddeling, Brussel, organisatie Bemiddeling VZW 19

20 - 19 oktober 2011 : Gastcollege over burgerparticipatie in het raam van de opleiding master in public management, Antwerpen, Universiteit Antwerpen Management School. - 1 december 2011 : Naar een andere constructie van het algemeen belang. Lezing in het raam van een studienamiddag over het Algemeen belang, collectief belang en particulier belang, georganiseerd door de Vlaamse Juristenvereniging (provinciehuis Gent) - 15 december 2011: lezing over conflictbemiddeling en burgerparticipatie in de ruimtelijke ordening (ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de PROCORO Oost- Vlaanderen), Provinciehuis Gent, Organisatie : provincie Oost-Vlaanderen Gastcollege over burgerparticipatie in het raam van de cursus grondige studie bestuursrecht (prof. Dr. Ingrid Opdebeek), 11 maart Lezing over de zin van burgerparticipatie bij Vorming-Plus Vlaamse Ardennen, 26 april Lid van het discussiepanel in het raam van het colloquium Gemeentelijke administratieve sancties en bemiddeling, op 3 juni 2010 georganiseerd te Brussel door de federale Minister van Grote Steden. - Lezing over Burgerparticipatie: een juridische benadering op 17 december 2010 op de studiedag Hebben burgers te veel rechten? Infrastructuurprojecten en de rol van de burger, georganiseerd door universiteit Antwerpen en UALS - Lezing Wetenschappelijke reflectie op burgerparticipatie, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid, op 16 december 2010 te Brussel. 20

21 - Lunchseminarie over de organisatie en de werking van de afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State te Brussel op 9 november 2010 op de Belgische Raad van State Lezing over burgerparticipatie op het vlak van ruimtelijke ordening en leefmilieu op 6 maart 2009 te Brussel (organisatie: Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht ). Het betrof een lezing in het raam van een studienamiddag onder het thema De burger versus het milieubeleid: meer dan een stem in de woestijn?. - Lezing over burgerparticipatie op het lokale bestuursniveau op 20 mei 2009 te Antwerpen in het raam van de permanente vorming van het management-team van de stad Antwerpen (organisatie : UAMS management school). - Actieve deelname (o.a. een lezing) aan een tweedaagse van de Vlaamse Onderwijsraad over Juridisering in het onderwijs (1 en 2 oktober 2009 te Brussel). Het thema dat ik behandelde was : bemiddeling en onderwijs. - Lezing over Participatie als weg naar fundamentele vernieuwing van onze democratie aan de Universiteit van Antwerpen in het kader van een op 25 november 2009 georganiseerde studiedag over burgerparticipatie (organisatie Studipolis van Die Keure). - Gastcollege over burgerparticipatie in het raam van de opleiding master in public management, Antwerpen, Universiteit Antwerpen Management School, 2 december Lezing over Mogelijkheden tot bemiddeling door de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid, Brussel, 18 december 2009, (lezing op verzoek van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid). 21

22 Workshop over bemiddeling in de relatie tussen burger en bestuur, vooral tijdens participatieprocessen, 29 februari 2008 te Leuven. Organisatie : Mediation Instituut Vlaanderen. - Lezing met als titel rechtsfilosofische reflecties over collaborative law in het raam van een studienamiddag over collaborative law te Leuven (provinciehuis) op 23 oktober Organisatie : Mediation Instituut Vlaanderen Juridisch practicum bestuursrecht voor studenten derde bachelor op 27 april 2007 bij prof. Dr. I. OPDEBEEK. - Gastcollege bij prof. Dr. Stefan RUTTEN op 18 oktober 2007 over bemiddeling in het kader van het vak bemiddelen en onderhandelen Spreker op de studiedag Beginselen van Behoorlijk Bestuur, 2 februari 2006, Universiteit Antwerpen (organisatie Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten): slotrede met als onderwerp : De beginselen van behoorlijk bestuur: een toekomstvisie voor de 21 eeuw. - Openingsrede ter gelegenheid van de jaarlijkse openingszitting van de bestuursschool van de provincie Antwerpen (11 september 2006) : De participatieregeling in het nieuwe gemeentedecreet - bijkomende last of kans voor de gemeente? (provincieraadszaal van het Provinciehuis te Antwerpen). 22

23 - gastcollege over bemiddeling met openbare besturen in het kader van het vak bemiddelen en onderhandelen (prof. dr. Britt Weyts), Universiteit Antwerpen, 17 oktober Gastcollege bij prof. Dr. I. OPDEBEEK op 28 november 2006 over participatie in het kader van de interactie tussen burger en bestuur gastcollege over bemiddeling bij prof. dr. I. Opdebeek, 4 maart 2005, Universiteit Antwerpen - deelname aan het debat Het Hof. Justitie herbekeken : meer eenvoud en dynamiek, Antwerpen, 24 mei 2005 (organisatie Actie Universiteit Antwerpen VZW). - lezing over de achtergrond bij de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties met specifieke aandacht voor de bemiddeling, Brussel, 17 juni 2005, org. V.Z.W. Suggnomè (forum voor herstelrecht en bemiddeling). - lezing over een herstelrechtelijke visie op bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties, themalunch georganiseerd door de V.Z.W. In Context (in de reeks lunchen met justitie ), 29 juni 2005, Leuven, - gastcollege over bemiddeling in het kader van het vak bemiddelen en onderhandelen (prof. dr. Britt Weyts), Universiteit Antwerpen, 18 oktober gastcollege over bemiddeling met openbare besturen in het kader van het vak bemiddelen en onderhandelen (prof. dr. Britt Weyts), Universiteit Antwerpen, 29 november

BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD

BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD VLAAMSE VERENIGING VOOR BEGELEIDING & BEMIDDELING INZAKE COMPLEXE INVESTERINGSPROJECTEN OPLEIDING VLAAMSE VERENIGING VOOR BEGELEIDING & BEMIDDELING INZAKE COMPLEXE INVESTERINGSPROJECTEN BEMIDDELING EN

Nadere informatie

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010 Legal Actua Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010 Met deze maand onder meer: Nieuwe Reeksboeken De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010 Handboek Milieurecht Schaderegeling in België Nieuwe edities!

Nadere informatie

VISIE, ERVARINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING IN VLAANDEREN

VISIE, ERVARINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING IN VLAANDEREN 10 JAAR COLLECTIEVE SCHULDENREGELING VISIE, ERVARINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING IN VLAANDEREN V l a a m s C e n t r u m S c h u l d b e m i d d e l i n g i. s.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2007 (11) 1

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2007 (11) 1 Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2007 (11) 1 Inhoudsopgave Redactioneel 10 jaar TMD: van mediation naar conflictmanagement? 3 Annie de Roo Interview Interview met Carsten

Nadere informatie

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen expertisecentrum d mentie jaarverslag 2012 Vlaanderen inhoud Voorwoord 3 Organisatie Expertisecentra Dementie Vlaanderen 4 Missie en visie 4 Gerealiseerde activiteiten Vlaamse convenant 6 Regionale expertisecentra

Nadere informatie

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Verslag van de Commissie Investeringsprojecten Voorzitter Cathy Berx (UA, Gouverneur provincie Antwerpen) Leden Marc Boes (KULeuven) Norbert

Nadere informatie

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk Een nieuwe Vlaamse diplomatie in Een veranderende wereld: Naar een efficiënt buitenlands netwerk Advies 2013/16 9 juli 2013 Colofon samenstelling: SARiV Freddy Evens (Secretaris) Roos Van de Cruys Boudewijnlaan

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U. DAVID Archiveren van e-mail Filip Boudrez Hannelore Dekeyser Sofie Van den Eynde 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.LEUVEN INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA Versie

Nadere informatie

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Projectvoorstel Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende

Nadere informatie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012 2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Masterproef van de opleiding Master in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling. Masterproef Overeenkomsten van schuldvergelijking of netting.

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling. Masterproef Overeenkomsten van schuldvergelijking of netting. 2012 2013 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling Masterproef Overeenkomsten van schuldvergelijking of netting Promotor : Prof. dr. Matthias STORME De transnationale Universiteit Limburg

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

De auteursrechtelijke bescherming van mobiele applicaties

De auteursrechtelijke bescherming van mobiele applicaties Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De auteursrechtelijke bescherming van mobiele applicaties Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Maarten Devinck

Nadere informatie

Wie vast zit wil bewegen!

Wie vast zit wil bewegen! 1 Wie vast zit wil bewegen! 2 zet je in beweging Wie vast zit wil bewegen! Wijzer over sport in gevangenissen Sport behoort tot het erfgoed van elk mens. En de afwezigheid ervan kan door niets worden gecompenseerd.

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP 2011-2012. 49ste jaar

CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP 2011-2012. 49ste jaar ERMANENTE VORMING CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP Voor het 49ste opeenvolgende jaar valt, tegen het einde van de zomermaanden, de brochure Permanente Vorming van het Centrum voor Ziekenhuis-

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

Waardering van knowhow, competenties en talenten van migrantenvrouwen en vrouwen van buitenlandse afkomst in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Waardering van knowhow, competenties en talenten van migrantenvrouwen en vrouwen van buitenlandse afkomst in Vlaanderen, Wallonië en Brussel Verslag van Brussel Samen Leven vzw in het kader van het project gefinancierd door het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, 2011 Waardering van knowhow, competenties en talenten van migrantenvrouwen en

Nadere informatie

1. Inhoudstabel p. 1. 2. Media-overzicht 2005 p. 2

1. Inhoudstabel p. 1. 2. Media-overzicht 2005 p. 2 1. Inhoudstabel 1. Inhoudstabel p. 1 2. Media-overzicht 2005 p. 2 3. Doelstellingen en cliëntsysteem p. 3 3.1 Doelstellingen VAG p. 3 3.1.1 Beleidswerk p. 3 3.1.2 Nazorg p. 3 3.1.3 Info- en documentatie

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeu DECREET BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE IN DE INTEGRALE JEUGDHULP COLOFON Verantwoordelijke uitgever Marc Morris

Nadere informatie

Het Groene Boek voor een Europese Gerechtssectretaris

Het Groene Boek voor een Europese Gerechtssectretaris Groene Boek EUROPÄISCHE UNION DER RECHTSPFLEGER UNION EUROPEENNE DES GREFFIERS EUROPEAN UNION OF RECHTSPFLEGER EUROPESE UNIE DER GERECHTSSECRETARISSEN Groene Boek - Commissie Het Groene Boek voor een Europese

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie