Nascholing Onze taak!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nascholing Onze taak!"

Transcriptie

1

2 Nascholing Onze taak! Professionalisering en levenslang leren, wordt meer en meer een vanzelfsprekende opdracht voor ieder van ons. PDCL biedt daarvoor een kwalitatief en actueel nascholingsaanbod aan. Steeds praktijkgericht, met een theoretische onderbouw, interactief en rekening houdend met de concrete behoeften en wensen van leerkrachten. Zo kunnen leerkrachten zich bijscholen in de thema's die zij wensen of waaraan zij nood hebben. Contactgegevens: Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven UC Leuven Limburg (KHLeuven, KHLim en Groep T) Hertogstraat Heverlee

3 Opgelet: PDCL werkt nu samen met Quadri (KHLim) en heeft een nieuwe website! Er kan enkel nog online ingeschreven worden. Druk eerst op Nieuwe account aanmaken. U zal dan (eenmalig) uw profiel kunnen aanmaken. Druk dan op Navorming zoeken en daarna op Leuven in de blauwe balk links. Mocht u een vraag hebben, neem gerust contact met ons via of of of via Anne-Christine, Carine en Stefanie helpen u nog steeds graag verder! Inhoudstafel Zelfzorg en zelfontplooiing P. 3 Communicatie & sociale vaardigheden P. 6 Bewegingsopvoeding P. 10 Kunst, cultuur & muzische opvoeding P. 12 Coaching P. 18 Pedagogisch en didactisch handelen P. 22 Zorg op school. Klaar voor het M-decreet P. 35 Media & ICT P. 42 Prioritaire nascholing P. 46 2

4 ZELFZORG EN ZELFONTPLOOIING Pijnlijke rug, nek en schouders voorkomen en verlichten voor kleuterjuffen Rug-, nek- en schouderpijn hebben verschillende oorzaken en komen erg veel voor. 7 op de 10 landgenoten klagen wel eens over lage rugpijn. Tot 50 % van alle mannen en vrouwen krijgen te maken met chronische (lage) rugpijn. Ook als je werkt in de kleuterklas en opvoeding, neem je vaak dezelfde houdingen aan of maak je steeds terugkerende bewegingen. Die kunnen erg belastend zijn voor rug, nek en schouders. In deze sessie leer je rugpijn en gerelateerde klachten herkennen, vermijden en behandelen. We passen dit alles toe op de reële situatie van je werkplek. Leerkrachten kleuteronderwijs Michaël Marbais Data 1 oktober 2015: van 9.00 u. tot u. Pijnlijke rug, nek en schouders voorkomen en verlichten voor administratief personeel Rug-, nek- en schouderpijn hebben verschillende oorzaken en komen erg veel voor. 7 op de 10 landgenoten klagen wel eens over lage rugpijn. Tot 50 % van alle mannen en vrouwen krijgen te maken met chronische (lage) rugpijn. Ook als je werkt aan de computer, neem je vaak dezelfde houdingen aan of maak je steeds terugkerende bewegingen. Die kunnen erg belastend zijn voor rug, nek en schouders. In deze sessie leer je rugpijn en gerelateerde klachten herkennen, vermijden en behandelen. We passen dit alles toe op de reële situatie van je werkplek. Administratief personeel Michaël Marbais Data 1 oktober 2015: van u. tot u. 3

5 Verschillende generaties in dezelfde school, een leerkans Wat is een generatie? Wat typeert onze eigen generatie? En andere generaties? En wat kunnen generaties van elkaar leren? In een doorsnee school zijn mensen geboren tussen 1952 en Vijf generaties in één schoolcontext: de protestgeneratie van de babyboomers, de verbindende generatie X, de pragmatische generatie, de grenzeloze generatie Y, de digigeneratie Z. Deze biotoop is uitdagend gezien het doen en laten van mensen, ook op de werkvloer, sterk bepaald wordt door de tijdsgeest uit de jeugdjaren, de overtuigingen, normen en waarden uit de opvoeding, gebeurtenissen uit de tijd van toen, Leerkrachten basisonderwijs Marleen Borzée Data 22 oktober 2015: van 9.00 u. tot u. Cursusgeld plus: jezelf ont-moeten, een impuls voor leven en werk Deze navorming is bestemd voor mensen in de tweede levenshelft. De levenslooppsychologie en de levensfilosofie bieden ons interessante verklaringen en inzichten voor eigen-aardig-heden van de midvolwassenleeftijd. Benut de kracht van zoveel levenservaring ook op je werk! Alle geïnteresseerden Marleen Borzée Data 27 oktober 2015: van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 50 (Eigen) stress onder de loep In deze sessie analyseren we ons eigen stressgehalte. We zoeken naar diverse oorzaken van stress. We analyseren ook signalen van stress en worden bewust van wat onze energie doet afnemen. We bespreken ervaringen van stressbeleving in relatie tot onze professionele context. We krijgen kijk op verschillen in stressuiting tussen mannen en vrouwen en de stressaspecten eigen aan het leerkracht zijn. (H)erkennen van moeilijkheden en valkuilen is een voorwaarde om te kunnen focussen op mogelijkheden voor het ont-stressen. Alle geïnteresseerden Marleen Borzée Data 27 oktober 2015: van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 50 4

6 Gedachten zijn krachten! Leer constructieve denkgewoontes aan Piekergedachten en negatieve reflecties maken leerkrachten en leerlingen vaak onzeker en ongelukkig. Je bent echter niet je gedachten, je hebt gedachten. Er zijn immers twee manieren om om te gaan met moeilijke situaties: je kan proberen de situatie te veranderen of je kan de wijze veranderen waarop je ertegen aankijkt. In deze bijscholing maken we werk van constructieve denkgewoontes. Leerkrachten basisonderwijs Marleen Borzée Data 27 oktober 2015: van u. tot u. Cursusgeld 50 Sleutels voor meer werkplezier! Draaglast en draagkracht in balans Sommige mensen veren op bij uitdagingen, voor anderen is elke uitdaging een hindernis of een spanning. Hoe dan ook is het belangrijk om te leren omgaan met spanningen om zo het leven voldoende spannend te houden. We gaan in op factoren van werkplezier. Wat geeft ons energie? Wat verhoogt draagkracht bij onszelf en bij mensen die we begeleiden? Wat typeert een gelukkige positieve werkstijl? De aangeboden praktische tips worden telkens aan onze eigen leefstijl getoetst. Er is ook ruimte voor inspirerende ervaringsuitwisseling. Vanuit voldoende zelfzorg kunnen we als leerkracht immers ook de zorg naar anderen blijven waarmaken! Leerkrachten basisonderwijs Marleen Borzée Data 12 november 2015: van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 105 lunch inbegrepen Alleen voor de klas, maar niet alleen in de school. Collegiale consultatie Met "coachen van leerkrachten en leerlingen" spreken wij over een vorm van begeleiding die een medewerker stimuleert tot reflectie op het eigen beroepsmatig handelen. Wij staan tijdens deze dag stil bij het collegiale begeleiden d.m.v. de collegiale consultatie. De voorwaarden en verschillende vormen komen aan bod o.a. de incidentmethode en de methode Raguse. Leerkrachten basisonderwijs Marleen Roymans Data 7 maart 2016: van u. tot u. 5

7 Mind-wellness, je hoofd in topconditie Ontwikkelen en onderhouden van een denk-hygiëne. Blijven topfunctioneren, ondanks prestatiedruk. Alert omgaan met leerprocessen en leerlingen vraagt heel wat inzet en energie. Hoe kunnen we ons denken, ook na een zware dagtaak, nog steeds alert houden? Wat heeft ons denkapparaat nodig om efficiënt en genietbaar te blijven? Deze training overloopt een aantal technieken en tips om ons denken in topconditie te houden. Zo zijn er slaaphygiëne, herladen tijdens korte momenten (30 seconden) van alfa-golven, analytisch denken (woorddenken) afwisselen met beelddenken (synthese)denken, korte ademtechnieken om stress-denken te ontkoppelen, korte meditatietechnieken die zorgen voor een relativerend en inspirerend totaaloverzicht van ons drukke bestaan... Een aangename, interactieve vorming. Aanleren en toepassen van verschillende technieken en inzichten. Alle geïnteresseerden Hendrik Gaublomme Data 15 maart 2016: van 9.30 u. tot u. COMMUNICATIE EN SOCIALE VAARDIGHEDEN Speelplaatsmanagement. De speelplaats als sociale oefenplek De speeltijd of de onderbreking is niet zomaar een korte of langere periode tussen de lessen door. De speelplaats hoeft ook niet de plek te zijn waar vooral ruzie gemaakt wordt over wie de basketring kan gebruiken, waar getrokken en geduwd wordt of waar verveling troef is. Het is de plaats bij uitstek waar sociale vaardigheden geleerd en geoefend kunnen worden op voorwaarde dat er op een doordachte en veilige manier met tijd en ruimte omgesprongen wordt. In deze vorming staan we stil bij de voorwaarden en de mogelijkheden om van de speeltijd een veilige plek te maken met ruimte voor sociale oefentijd. Leerkrachten basisonderwijs Rshi Panchasara Data 7 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. 6

8 Positief omgaan met negatief gedrag! Een visie op moeilijk gedrag bij anderen (en bij onszelf) Gepast inzicht en gepaste ingesteldheid zorgen ervoor dat we als leerkracht moeilijk gedrag bij kinderen een stukje gemakkelijker beleven... In een eerste luik gaan we nadenken over wat we als moeilijk gedrag bij kinderen (en bij onszelf?) ervaren en waarom. In een tweede luik zoeken we wat er aan de basis ligt van 'gemakkelijk gedrag'. Wat zorgt ervoor dat mensen zich goed voelen? In een derde luik verzamelen we concrete tips en mogelijke hulptechnieken. We wisselen praktijkervaringen uit en zoeken samen naar een goede aanpak. Alle geïnteresseerden Marleen Borzée Data 13 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 50 Geweldloze communicatie Conflicten raken moeilijk opgelost omdat de verschillende partijen steeds in een "meerdere" of "mindere" positie terechtkomen. Het model "Geweldloos communiceren" van Marshall Rosenberg gaat ervan uit dat elke partij oké is. Er is geen sprake van "gelijk" of "ongelijk". We gaan elkaar niet beoordelen of veroordelen, maar we gaan wel vertellen hoe wij ons voelen en wat we nodig hebben. Op basis van deze gevoelens en behoeftes formuleren we een duidelijk verzoek, zonder eisend te zijn. Uitgangspunt voor dit alles is een objectieve waarnemening, als een camera, waarbij we de ander niet beschuldigen of veroordelen. Campus Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Alle geïnteresseerden Hedwig Berghmans Data 17 november 2015 en 24 november 2015, van u. tot u. Cursusgeld 90 7

9 Sterk staan in moeilijke gesprekken Even nadenken: Zijn het moeilijke gesprekken of zijn het gesprekken met moeilijke mensen of zijn het gesprekken waar ik of anderen het moeilijk hebben? Zoveel aspecten kunnen een gesprek moeilijk maken: storende omgeving, tijdsdruk, eigen humeur, eigen problemen, weerstanden, slecht nieuws, spanningen in de relatie, kleine en grote onderlinge irritaties, of een combinatie van meerdere factoren. Alle geïnteresseerden Marleen Borzée Data 24 november 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 50 Met handen en voeten. Non-verbale communicatie Over de sprekende geluidloze signalen van lichaamstaal We willen wel vaker iets met handen en voeten uitleggen. Soms hebben we het gevoel dat onze woorden tekort schieten, of willen we onze boodschap nog sterker, nog overtuigender brengen. Met de juiste gebaren, de gepaste lichaamshouding, een bewust gebruik van onze gelaatsuitdrukking kunnen we het motiverend accent in een gesprek met een leerling benadrukken, de verbondenheid tijdens het overleg met een collega onderstrepen, je begrip voor de situatie in een oudercontact verduidelijken. Ga je met lichaamstaal ondoordacht of onbewust om, dan kan je wel eens net het tegenovergestelde bereiken. Alle geïnteresseerden Rishi Panchasara Data 24 november 2015, van u. tot u. Als ik neen zeg bedoel ik ook neen! Assertief je grenzen stellen Tijdens deze vorming kijken we naar het belang van grenzen stellen. Veel te vaak laten we onze grenzen ongemerkt overschrijden. We leren onze grenzen te beheren: verleggen? verdedigen? nemen? uitwisselen? We leren in onze kracht te staan (machtsdriehoek), we leren om actief en duidelijk te communiceren (kritiek geven en nemen, feedback geven, ik-boodschappen formuleren). We leren beter te zorgen voor onszelf en gebruiken de krachten van ons lichaam (ademhaling, stevig staan, evenwicht ) Alle Geïnteresseerden Erwin Vermesen Data 12 januari 2016, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 95 lunch inbegrepen 8

10 Sociale vaardigheden voor het kleuteronderwijs. Ontdek het gat in de haag 30 herkenbare verhalen, 90 kleurrijke kijkplaten, meer dan 300 boeiende activiteiten. Dit nieuwe materiaal werd vorig schooljaar door vele kleuterleidsters zeer positief ontvangen. Het is voor Vlaanderen het eerste pakket dat sociale vaardigheden koppelt aan de inzichten van meervoudige intelligentie op het niveau van het kleuteronderwijs. Bij elk verhaal staat één belangrijke sociale vaardigheid centraal. De verschillende oefeningen trainen deze vaardigheid. Tijdens de vorming maak je niet alleen kennis met de verhalen en de oefeningen, je verkent ook de achtergrond van sociale vaardigheden en meervoudige intelligentie. Wij reiken je handvaten aan om dit materiaal zo efficiënt mogelijk te integreren in de dagdagelijkse praktijk. Directie en leerkrachten kleuteronderwijs Medewerker van De Sleutel Data 10 maart 2016, van u. tot u. Ouderbetrokkenheid op school Scholen en ouders willen beide het beste voor de kinderen en jongeren met wie ze verbonden zijn. Het is dan ook vanzelfsprekend dat scholen en ouders met elkaar samenwerken. Maar hoe zorg je er als school voor om ouderbetrokkenheid op schoolniveau ook daadwerkelijk te versterken? Campus Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Alle geïnteresseerden Lijne Vloeberghs en Sofie Van Eynde Data 15 april 2016, van 9.30 u. tot u. O nee! Oudergesprekken tweedaagse opleiding In deze tweedaagse nascholing gaan we in de schoenen van ouders staan en bekijken we hoe dit ons kan helpen wanneer we als leerkracht in gesprek gaan met de ouders van onze leerlingen. Voldoende oefenkansen worden ingebouwd. Campus Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Alle geïnteresseerden Lijne Vloeberghs en Sofie Van Eynde Data 29 april 2016 en 20 mei 2016, van 9.30 u. tot u. Cursusgeld 190 lunch inbegrepen 9

11 BEWEGINGSOPVOEDING Levendige verhalen en liedjes met beweging. Bewegingstussendoortjes in de kleuterklas Smuk je verhaal of liedje op met zelfgemaakte klanken of bewegingen. Zing of speel een liedje en zet de hele klas in beweging. Leuk voor een schoolfeest of een bewegingstussendoortje. Tijdens deel 1 van de workshop krijg je een aanbod van interactieve verhalen en liedjes uit diverse kindertheatervoorstellingen van Theater Spoor 6. Bij deze workshop ontvang je een cd met tekstbrochure met een tiental interactieve bewegingsliedjes. Tijdens deel 2 is het aan jullie om in groepjes met verhalen, boekjes, instrumenten en al wat geluid kan maken aan de slag te gaan. Muziekkennis is zeker niet vereist. Leerkrachten kleuteronderwijs Theater spoor 6 Data 18 februari 2016, van 9.00 u. tot u. Taal stimuleren voor anderstalige kleuters door dans en beweging Om anderstalige kleuters extra te kunnen ondersteunen en ook de nederlandstalige kleuters op hun eigen niveau te laten werken, gaan we hen in beweging zetten door liedjes, benoemingen, verhalen en muziek. Leerkrachten kleuteronderwijs Eveline Janssens Data 25 februari 2016, van 9.00 u. tot u. 10

12 Hoger redder Volgens de Vlaremwetgeving moeten redders ten minste éénmaal per jaar worden geoefend in reddings- en reanimatietechnieken. De KHLeuven in associatie met de KULeuven organiseert zelf Bloso-erkende bijscholingen. Op het einde van de bijscholing ontvangen de deelnemers het bijscholingsattest. Het is noodzakelijk de bijscholing volledig en actief bij te wonen. Redders en leerkrachten, studenten en afgestudeerden LO Werner Van Assche Data 7 oktober 2015, van u. tot u. of 13 juni 2016, van 17:45u. tot 22.00u. Cursusgeld 50 per sessie, materiaal inbegrepen Dansexpressie: zelf korte dansjes maken (1,2,3 LS) Zet muziek op en veel kinderen beginnen spontaan te bewegen. Ze doen danspassen na van op televisie of ze bedenken er zelf. Bij dansexpressie kan iedereen meedoen. Er wordt geen beroep gedaan op een specifieke aanleg. Iedereen kan er zijn eigen natuurlijke drang tot bewegen in kwijt. In deze sessie zoeken we naar eigen dansbewegingen en laten we ons inspireren door voorwerpen, verhalen, muziek,. Leerkrachten eerste, tweede en derde leerjaar Juf Noortje Data 22 januari 2016, van 9.00 u. tot u. Dansexpressie: maak je eigen choreografie (4,5,6 LS) Zet muziek op en veel kinderen beginnen spontaan te bewegen. Ze doen danspassen na van op televisie of ze bedenken er zelf. Bij dansexpressie kan iedereen meedoen. Er wordt geen beroep gedaan op een specifieke aanleg. Iedereen kan er zijn eigen natuurlijke drang tot bewegen in kwijt. In deze sessie zoeken we naar eigen dansbewegingen en laten we ons inspireren door voorwerpen, verhalen, muziek,. In kleine groepen maken we dan een eigen choreografie. Leerkrachten vierde, vijfde en zesde leerjaar Juf Noortje Data 29 januari 2016, van 9.00 u. tot u. 11

13 KUNST, CULTUUR EN MUZISCHE VORMING Wol en zeep. Experimenteren met vilt Het vilten van wol is een eeuwenoud ambacht dat nog steeds wordt toegepast door nomaden. Ook hedendaagse kunstenaars en ontwerpers voelen zich aangesproken door deze oude kunst. Je ontdekt hoe je met zeepsop schapenwol kan vilten. Wat als je er gekleurde wol tussen draait of hooi? Kan je een steen in een jasje van vilt laten verdwijnen? Je experimenteert met vilt op alle mogelijke manieren in het klein of juist zeer groot. Maria Wilken-Keeve Data 26 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 50, materiaal inbegrepen Sint en Kerst 'Sint en Kerst' is een swingend, aanstekelijk, verrassend en boeiend feestprogramma. Deelnemers krijgen nieuwe invalshoeken en ideetjes om al dansend met de leerlingen aan de slag te gaan. Dansspelen, dansexpressie en heel wat uiteenlopende dansstijlen komen aanbod. De kerstman, zwarte pieten, Slecht Weer Vandaag, de elfen, een hele stapel cadeautjes, wat chocola en een mooie kerstboom zijn al van de partij... Wie swingt en feest met ons mee? Leerkrachten basisonderwijs Eveline Janssens Data 29 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. 12

14 Doewap! Liedjes voor leerkrachten Twee keer per jaar publiceert Koor&Stem nieuwe liedjes voor in de klas op de website Doewap liedjes voor leerkrachten. Bij deze publicatie horen ook vormingsmomenten. Ervaren docenten van Koor&Stem geven je praktijkgerichte tips: hoe leer je de nieuwe liedjes aan bij de kinderen uit je klas? Wat kun je allemaal met deze liedjes doen als de leerlingen ze al onder de knie hebben? Ook maak je kennis met verschillende werkvormen, methodieken en verwerkingsopdrachten bij de liedjes, want muziek is meer dan een liedje zingen. Kortom: muzikale inspiratie voor in de klas! Leerkrachten basisonderwijs Koor en Stem Data 29 oktober 2015, van u. tot u voor materiaal Creatief werken met Kamishibai De kamishibai biedt vele kansen om op een geïntegreerde manier met muzische vorming om te gaan. Tijdens deze doe -sessie krijgen leerkrachten de kans om dit medium uit te proberen. Wij gaan verhalen verzinnen, vertellen, hierbij "zingen en muziek maken",tekenen, plalkken, dramatiseren en bewegen. Leerkrachten basisonderwijs Wim Collin Data 18 november 2015, van 9.00 u. tot u. De muziekkoffer: musiceren met instrumenten In de lessen muzikale opvoeding in de lagere school blijft muziek maken de hoofdbrok in het aanbod naar de kinderen. Er zijn diverse projecten en liedbundels voor vocaal musiceren beschikbaar maar het instrumentaal musiceren blijft een beetje in de kou staan. Met deze sessie willen wij individuele leerkrachten enerzijds vaardiger maken om muziekinstrumenten in hun lessen te integreren en anderzijds hen warm maken om een voortrekkersrol op zich te nemen om in hun school een schoolmuziekkoffer samen te stellen die door alle klassen kan gebruikt worden. Je maakt kennis met een basispakket muziekinstrumenten dat in zulke koffer kan zitten en de manier waarop je ze kan gebruiken in de klas Hilde Van Beveren Data 3 december 2015, van 9.00 u. tot u. 13

15 Muzisch werken met prentenboeken 'Muzisch werken met prentenboeken' bekijkt boeken vanuit verschillende perspectieven om heel wat muzische activiteiten aan te bieden: dans, drama, taalvaardigheid, plastische en levensbeschouwelijke activiteiten,... worden op een originele en aanstekelijke wijze aangereikt. De deelnemers duiken in de leefwereld van verschillende personages en ontdekken een hele nieuwe kijk op 'literatuur'. Met een koffer vol leesvoer, spannende en hilarische activiteiten en veel 'kijk en lees'- goesting keer je weer terug naar je klas. Eveline Janssens Data 14 januari 2016, van 9.00 u. tot u. Speels boetseren Marleen Boudry Data 19 januari 2016, van 9.00 u. tot u. + 5 voor materiaal Tekenen met jonge kinderen Leerkrachten KS en eerste graad LS Marleen Boudry Data 19 januari 2016, van u. tot u. Cursusgeld 45 Ritme met stem en instrumenten Juf Noortje Data 22 januari 2016, van 9.00 u. tot u. 14

16 Creatieve technologie: werken met muvo en techniek In kleine groepen vervullen de deelnemers uitdagende techno - muzische opdrachten met eenvoudige materialen. Een doe - sessie van het begin tot het einde. Hikke Takke Toe zorgt voor al het materiaal. Wim Collin Data 3 februari 2016, van 9.00 u. tot u. Tekenspelletjes Leerkrachten tweede en derde graad LS Veerle Derave Data 1 maart 2016, van u. tot u. Cursusgeld 95 lunch inbegrepen 1001 manieren om muzisch te werken met boeken Alle muzische domeinen komen geïntegreerd aan bod. ( drama, muz. opv., bewegingsexpressie en beeld opv.) Praktijkgericht en direct bruikbaar in de klas. Wim Collin Data 2 maart 2016, van 9.00 u. tot u. 15

17 Kribbel krabbel voor peuters Tekenen en schilderen zijn voor peuters en kleuters een hele belevenis. Experimenteren met materialen biedt hen heel wat avontuur en plezier. Wil de activiteit aansluiten bij de individuele ontwikkeling van elk kind, dan moet de begeleider goed kunnen observeren. Hoe kan de begeleider de creativiteit van de kinderen stimuleren? Wat boeit jonge kinderen tijdens het tekenen? Hoe kunnen kinderen zich uitleven met allerlei vindmateriaal? De deelnemers krijgen de kans om allerlei technieken uit te proberen. Er zal veel gekrabbeld worden want dat vinden kinderen superprettig. Naast het krabbelen gebruiken we fantastische verhalen om met verf en wasco leuke ideeën om te zetten in geweldige tekeningen. Leerkrachten kleuter onderwijs Marleen Boudry Data 9 maart 2016, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 95 lunch inbegrepen Pluis het uit Leerkrachten kleuter onderwijs Koor en Stem Data 15 maart 2016, van u. tot u euro voor materiaal Ik ben een drama Drama of theater gebruiken in de klas heeft tal van voordelen. Het is verbindend, je scherpt de durf aan, de fantasie wordt gestimuleerd en je leert beter kijken. Maar hoe begin je daaraan? Wat zijn eenvoudige principes om theater in de klas te hanteren? Al doende krijg je middelen en ideeën aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Wat wil je trainen bij je leerlingen? Hoe pak je dat aan? En hoe zorg je ervoor dat niet de hele klas op stelten staat en je leerlingen compleet loos gaan? Antwoorden op deze vragen vind je tijdens deze vorming. Karlijn De Rooij Data 17 maart 2016, van 9.00 u. tot u. 16

18 Kinderklanken. Muzikale vorming voor jonge kinderen Met Kinderklanken bieden we lied- en spelmateriaal aan dat tegemoetkomt aan de motorische, spraak/taal, sociale, emotionele, zintuiglijke, verstandelijke en muzikale ontwikkelingsfase van het kind. Daar hoeven we niet eens het warm water voor uit de vinden. In onze Vlaamse en Nederlandstalige cultuur is er voldoende liedmateriaal voor handen. Daar gaan we mee aan de slag! Leerkrachten peuters Hilde Van Beveren Data 17 maart 2016, van 9.00 u. tot u. 17

19 De microwereld in 3D Met 3D-microscopen bestuderen we levende larven van muggen, libellen, eendagsvliegen,... in slootwater. Het voorkomen van deze zogenaamde macro-invertebraten geeft een idee over de waterkwaliteit. Zo komen we op een 'hands-on' manier in aanraking met de wetenschappelijke benadering van de milieuproblematiek. We maken ook foto's en videofilmpjes van deze diertjes. Verder krijg je als leerkracht een heleboel tips over het organiseren van zulke activiteiten op je school: aanschaf van instrumenten en materialen, software-aspecten. Daarna volgt een grafische verwerking via de drukpers. Je maakt kennis met eenvoudige droge diepdruktechnieken die zeer bruikbaar zijn in de klas zowel voor jonge als voor oudere kinderen. Anje Claeys Data 22 maart 2016, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 50 COACHING Middenkader als krachtige coach! Praktische handvaten om mensen te versterken deel 1: basiskader voor communicatie en coaching Als je het goede ziet in anderen, ontdek je het beste van jezelf! In deze navorming bespreken we het wat en hoe van coachen in basis-en secundair onderwijs. We merken dat mensen zichzelf laten zijn en worden de essentie is. Zicht krijgen op eigen(aardig)heden van onszelf als persoon en in onze rol als coach is belangrijk om de rijkdom van diversiteit bij anderen te (h)erkennen. De visie van de kernkwadranten van Ofman inspireert hierbij. Van daaruit bouwen we een zeer praktisch bruikbare gesprekskapstok op. We oefenen in een veilige positieve context. De nascholing bestaat uit twee delen die bij voorkeur beiden gevolgd worden. Middenkader Marleen Borzée Data 12 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 105 lunch inbegrepen 18

20 Middenkader als krachtige coach! Praktische handvaten om mensen te versterken deel 2: coachend omgaan met kleine zorg, grote zorg en weerstanden In deze navorming bespreken en oefenen we twee gespreksmethodieken die in coaching zeker vruchten afwerpen. Een goede aanpak zorgt immers dat we moeilijke boodschappen toch constructief bespreekbaar maken. Zo is de kans groot dat ze geaccepteerd worden en met positief effect opgevolgd worden. We oefenen de inzichten en methoieken in veilige context met veel casussen. Ook eigen voorbeelden kunnen aan bod komen. We leren ook omgaan met ja-maar - reacties en andere concrete uitingen van weerstand. De nascholing bestaat uit twee delen die bij voorkeur beiden gevolgd worden Middenkader Marleen Borzée Data 19 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 105 lunch inbegrepen Middenkader: bewust worden van eigen leer- en werkstijl en die van je team Hoe leer ik? Hoe leren mijn collega s? Hoe werk ik? Hoe werken mijn collega s en mijn leerlingen? Wat heb ik nodig om vlot te leren en graag te werken? En mijn collega s en leerlingen? Kolb en Van den Broeck bieden interessante kaders om eigen stijl van leren en werken en die van anderen te analyseren. Hun inzichten zijn bruikbaar in schoolse en privécontext. Aan de hand van tekstjes en concrete verhalen ontdekken we het typische van onze eigen leer- en werkstijl. We bespreken de plus-en minpunten en krijgen zo een kijk op onze eigen manier van omgaan met mensen en dingen. Deze insteek is immers ook de bril waarmee we naar anderen kijken. We gaan ook in op onze begeleidingsstijl en wisselen praktijkervaringen uit. Een leraar kan datgene onthullen wat reeds in de morgenschemer van uw kennis sluimert. Als hij echt wijs is, vraagt hij u niet het huis van zijn wijsheid te betreden maar leidt hij u naar de drempel van uw eigen geest. (Gilbran) Middenkader Marleen Borzée Data 26 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 50 19

21 Middenkader: aanvangsbegeleiding met positief effect! Inzichten voor de opvang van starters in je school Veel startende leerkrachten stoppen door gebrek aan ondersteuning. Binnen de vijf jaar stapt 22% van de starters in het secundair onderwijs definitief uit het onderwijs. In het kleuteronderwijs is dat 12% en in het lager onderwijs 14%. Die startende leerkracht onderweg begeleiden in haar/zijn loopbaan is als schoolteam een kunst. In een gezonde motiverende schoolcultuur is dit ook een must. Deze sessie biedt een rijk palet aan inzichten en werkinstrumenten om in je school aanvangsbegeleiding (nog beter) uit te bouwen. We hebben het over: Bekommernissen, noden en behoeften van starters Problemen en uitdagingen in de startjaren Fasen en sleutelervaringen in een loopbaan Visies op professionele groei Profiel, meerwaarde en valkuilen van mentoring Werkinstrumenten voor aanvangsbegeleiding Kansen van teamteaching Middenkader Marleen Borzée Data 26 oktober 2015, van u. tot u. Cursusgeld 50 Directie als levenskunstenaar. Over generatieverschillen en generatie(f) leren. Gevleugelde inzichten voor bevlogen uitzicht (ter ere van 10 jaar directiecoaching) Hoe kunnen we als directie brug zijn tussen verschillende generaties en levensfasen, jong en oud, starter en ervaren zijn? Hoe kunnen we waarderen, verbinden, communiceren, coachen, vanuit respect voor verscheidenheid aan waarden en normen, verwachtingen en attitudes, vanuit focus op mogelijkheden, vanuit een gelukkige balans zelfzorg/zorg voor anderen? ****Hotel Aazaert Blankenberge Directie basisonderwijs Marleen Borzée Data 20 januari 2016 t.e.m. 22 januari 2016 Cursusgeld

22 De kracht van (eigen) stijl als directie. Hoe leiden geen lijden wordt. Hou ze onder je vleugels en laat ze zelf vliegen Je leidt/lijdt vanuit de eigen weg die je bewandeld hebt. We worden ons bewust van sleutelervaringen en fasen in eigen loopbaan en hoe die een rol spelen in onze manier van leiding geven. Met die ervaringen en overtuigingen gaan we actief aan de slag. We positioneren onszelf als directie in onze schoolcultuur. Het kader van Quinn geeft ons inzicht welke leiderschapsrollen we spontaan en vlot opnemen in onze school en welke we, vaak even spontaan en vlot, uit de weg gaan We ervaren ook de zeven boeiende eigenschappen van Covey als inspiratie om te leiden en onszelf te leiden. Met een speelse humoristische insteek gaan we in op psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen in leiderschap. Tot slot delen we sleutels voor succes in teamcoaching. Rode draad is de zoektocht naar onze kracht in persoonlijk leiderschap, hoe we bezield leider kunnen blijven zodat leiden geen lijden wordt want het leukste dat je kan worden als directie is jezelf! ****Hotel Aazaert Blankenberge Directie basisonderwijs Marleen Borzée Data 17 februari 2016 t.e.m. 19 februari 2016 Cursusgeld 590 Directie als coach van zichzelf en van anderen. Over positieve communicatie. Geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels Hoe mensen zich rondom ons opstellen is vaak een weerspiegeling van hoe we met hen omgaan of hoe we onszelf gedragen. Mensen groeien vanuit een bekwaamheidsgevoel. Mensen leren vooral vanuit dingen die ze goed kunnen en die gewaardeerd worden. Geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels We analyseren onze sterktes en uitdagingen (Ofman) en onze leerstijl (Kolb) en die van anderen. We verfijnen onze visie op coachen en motiveren. We bespreken hoe je als directie bij mensen motivatie op gang kan brengen, hoe je anderen en jezelf kan coachen via positieve communicatie. Eigen groei leert ons veel over ontwikkeling van anderen. We maken kennis met praktisch bruikbare gespreksvaardigheden voor gemakkelijke en moeilijke boodschappen. We ervaren zo zelf het belang van pluimen geven en pluimen krijgen. ****Hotel Aazaert Blankenberge Directie basisonderwijs Marleen Borzée Data 21 maart 2016 t.e.m. 23 maart 2016 Cursusgeld

23 Stress versus werkplezier. Hoe je als leidinggevende draaglast en draagkracht in balans kan houden. Leef verder op de vleugels van je sterktes In deze driedaagse diepen we het thema stress en werkplezier uit onder het motto de grootste moeilijkheden zitten tussen onze twee oren, daar zitten ook de grootste mogelijkheden. We bespreken stresssignalen, stressoorzaken, verschillen in stressbeleving tussen mannen en vrouwen, We wisselen uit wat onze eigen balans draaglast-draagkracht in onevenwicht brengt in ons werk als directie. We gaan vooral in op datgene wat ons werkvoldoening geeft: een gezonde leefstijl, een doelgerichte aanpak, zingeving, positieve denkgewoontes, een goed tijdsbeheer, positieve communicatie, flow... Zo ontdekken we samen nog meer de kunst van arbeidsvreugde! Werklast ombuigen tot werklust, dat is ons doel en dat doen we door samen te reflecteren en ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren met nieuwe inzichten, denkkaders te verdiepen en te oefenen, een energieke rustpauze in alle drukte! ****Hotel Aazaert Blankenberge Directie basisonderwijs Marleen Borzée Data 20 april 2016 t.e.m. 22 april 2016 Cursusgeld 590 PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH HANDELEN Begeleiden van rekenzwakke kinderen binnen de rekenwereld van 20 Tijdens deze nascholing bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip en de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen. We staan vooral stil bij hoe we hen kunnen helpen. De inhoud is niet alleen gericht op het werken met eersteklassers, maar ook op oudere kinderen van wie de rekenmoeilijkheden zijn begonnen op dit niveau. Leerkrachten eerste graad lager onderwijs, logopedisten Hilde Heuninck Data 9 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 95 lunch inbegrepen 22

24 Van proberen kan je leren! Ondernemend spelen en leren in de kleuterklas Tijdens deze nascholing bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip en de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen. We staan vooral stil bij hoe we hen kunnen helpen. De inhoud is niet alleen gericht op het werken met eersteklassers, maar ook op oudere kinderen van wie de rekenmoeilijkheden zijn begonnen op dit niveau. Leerkrachten eerste graad lager onderwijs, logopedisten Hilde Heuninck Data 9 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 95 lunch inbegrepen Begeleiden van rekenzwakke kinderen binnen de rekenwereld tot 1000 De rekenwereld tot 1000 is meer dan een verdieping van de kennis en vaardigheid tot 100. In deze fase worden niet alleen de getallen groter, maar zien we ook echte procedures verschijnen. De basisbewerkingen worden met elkaar gecombineerd om complexere berekeningen te maken. De rekenverhalen worden uitgebreid en het cijferend rekenen komt aan bod. Nog meer dan voorheen zullen we goed moeten kijken op welke manier rekenzwakke kinderen aan de slag gaan. Uit de aard van hun fouten of aan de plaats waar hun denkstappen ontsporen, kunnen we vaak begrijpen waarom het zo moeilijk loopt. Leerkrachten eerste graad lager onderwijs, logopedisten Hilde Heuninck Data 16 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 95 lunch inbegrepen Hoekenwerk in de kleuterklas: inleiding U kan inschrijven voor het hele traject (1 t.e.m. 4) of afzonderlijk voor sessies 1, 2 of 3. We denken samen na hoe we hoeken kunnen verrijken in functie van noden van kleuters en vanuit wat we observeren in de hoeken. We stellen ook kort een aantal nieuwe hoeken in de klas voor met integratie van techniek en multimedia. Leerkrachten kleuter onderwijs Chris Mazarese en Tim Vandersmissen Data 21 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. 23

25 Is iedereen mee? Interactieve werkvormen in het basisonderwijs Actieve en coöperatieve werkvormen inzetten kan in verschillende lessituaties, met telkens een ander doel. In deze workshop leer je verschillende werkvormen kennen en het hoe en waarom ervan. We bootsen de organisatie van lessituaties na waarin je zelf actief en coöperatief aan de slag gaat. Geuens Fabienne Data 22 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. Spelen met getallen in de kleuterklas Vertrekkende vanuit de doelen rond getalbegrip, kijken we hoe je de klaspraktijk kunt verrijken op het vlak van getallen. We verkennen diverse concrete praktijkmaterialen op zoek naar mogelijkheden om in de kleuterklas op een speelse manier extra aandacht te geven aan getallen. We vertrekken vanuit de ontwikkelingsdoelen rond getalbegrip en de ontwikkelingslijnen doorheen de kleuterklas die hiermee samenhangen. Je verkent de mogelijkheden en beperkingen van materialen zoals telboeken, gezelschapsspelen, rekenstaafjes, prentenboeken, de telbox Dit doe je door zelf actief met het materiaal te werken en vervolgens ervaringen uit te wisselen. Zo ga je in op de vraag hoe je klaspraktijk kunt verrijken op het vlak van getallen. Bewust wordt binnen deze navorming uitsluitend gewerkt met concrete materialen, niet met werkblaadjes rond tellen en getallen. Leerkrachten kleuter onderwijs Marlies Van Assche Data 23 oktober 2015, van 9.30 u. tot u. 24

26 Hoekenwerk in de kleuterklas: natuur en techniek U kan inschrijven voor het hele traject (1 t.e.m. 4) of afzonderlijk voor sessies 1, 2 of 3. Natuur en techniek zijn onbewust alomtegenwoordig in het dagelijks leven van elke kleuter. Toch krijgen ze nog niet altijd de plaats die ze verdienen in de kleuterklas, nochtans bieden ze heel wat mooie belevingskansen. We kijken naar een aantal mogelijkheden om N&T meer aan bod te laten komen, het geheel doorspekt met mooie praktijkvoorbeelden: denk aan een rijdend letterwinkeltje, kleuters en de vier elementen, fotograferen the old fashioned way, stoffen in alle soorten, kleuren en vormen,. Leerkrachten kleuter onderwijs Chris Mazarese en Tim Vandersmissen Data 10 november 2015, van 9.00 u. tot u. Hoekenwerk in de kleuterklas: bijbelverhalen en waardenverhalen U kan inschrijven voor het hele traject (1 t.e.m. 4) of afzonderlijk voor sessies 1, 2 of 3. In deze sessie willen we samen bekijken hoe bijbel- en/of waardenverhalen meer belevingskansen krijgen door te zoeken naar een zinvolle integratie van de verhalen in hoeken. Hierdoor werken we ook aan de verschillende bestaansdimensies die in het werkplan RKG aangegeven worden. Leerkrachten kleuter onderwijs Chris Mazarese en Tim Vandersmissen Data 10 november 2015, van u. tot u. Kleuters aan het werk: werkhouding als leerproces In deze nascholing proberen we (de)motivatie beter te begrijpen aan de hand van volgende vragen: Wat kunnen we preventief ondernemen om demotivatie te voorkomen? Gaan leerlingen naar school om te leren of om voortdurend te presteren? Welke strategieën kunnen we toepassen op de gedemotiveerde groep? Hoe motiveer ik mijn leerlingen elke dag opnieuw? Hoe blijf ik zelf gemotiveerd? Leerkrachten kleuter onderwijs Lieve Van Beeck Data 19 november 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 95 lunch inbegrepen 25

27 Rekenzwakke kinderen helpen om decimale getallen te begrijpen en te hanteren Veel kinderen struikelen over de werkelijkheid van kommagetallen, maar voor rekenzwakke kinderen is dit niet hun eerste valpartij. Zij hebben er meestal al een massa extra oefenuren, veel taakklasmomenten en therapie opzitten. En toch moeten ook zij aan de slag met deze rekenmaterie. Maatgetallen, ons muntsysteem en de overstap naar het gevorderd rekenen vragen inzicht in het werken met kommagetallen. Tijdens deze studiedag bekijken we concreet hoe je rekenzwakke kinderen kunt begeleiden in het verwerven van dit inzicht. Hilde Heuninck Data 27 november 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 95 lunch inbegrepen Wie schrijft die blijft schrijfmotoriek Tijdens deze nascholing (die uit twee sessies bestaat) worden er antwoorden gegeven op volgende vragen: Wat is schrijven en waarom is dit zo moeilijk? Welk zijn de deelbewegingen van de schrijfbeweging? Hoe is de correcte potloogreep en waarom? Wie leert deze potloodgreep aan, wanneer en hoe? Hoe is de juiste schrijfhouding en beweging en waarom? Welke voorbereiding gebeurt er best in de kleuterklas? Welke moeilijkheden zijn er bij het leren schrijven en welk is de taak van de verschillende participanten? Welke tips, oefeningen, adviezen en hulpmiddelen kunnen we geven om het schrijven te vergemakkelijken? Wanneer gebruiken we een computer en wanneer moeten we als leerkracht kinderen verwijzen voor extra-hulp? Marc Litière Data 30 november 2015, van 9.00 u. tot u. 26

28 Actualiteit in mijn onderwijs Actualiteit is traditioneel het vijfde wiel aan de wagen. Uitgevers kunnen de wedloop met actuele input heel moeilijk aan. Als een handboek of onderwijspakket oog heeft voor actualiteit, is deze bij publicatie eigenlijk al verjaard. Leerlingen zelf zijn heel alert voor de nieuwste mediasnufjes maar zijn over het algemeen koele minnaars van actualiteit. Op "actualiteit in ons onderwijs" staat eigenlijk een januskop: niemand is er tegen maar in praktijk is het een mager beestje. Het is op de eerste plaats aan de leerkracht zelf om de knop om te draaien en actualiteit op te tillen van appendix tot hartklep van dynamische lessen. Leerkrachten derde graad lager onderwijs Paul Timmermans Data 1 december 2015, van 9.00 u. tot u. Terugkomsessie hoekenwerk bij kleuters We delen ervaringen, blikken terug met tips en valkuilen. We zoemen nog even in op kleuterparticipatie en hoekenwerk. Leerkrachten kleuter onderwijs Chris Mazarese en Tim Vandersmissen Data 8 december 2015, van 9.00 u. tot u. KIJK eens naar mij juf! Observeren en inspelen op wat kleuters écht nodig hebben Waarom doen we precies wat we doen in de kinderopvang? Met welke bril kijk je naar kinderen? Hoe kun je hen observeren en hen aan de hand daarvan stimuleren of ondersteunen in hun ontwikkeling? Hoe stimuleer je de betrokkenheid van (zeer) jonge kinderen? Hoe zorg je ervoor dat je grenzen kunt stellen en tegelijk het welbevinden van kinderen zo hoog mogelijk houdt? En wanneer spreek je van een kind dat bedreigd is in zijn ontwikkeling? In deze sessie leren we naar jonge kinderen kijken en onze manier van werken hierop af te stemmen. Leerkrachten kleuter onderwijs Marie Haeck Data 10 december 2015, van 9.00 u. tot u. 27

29 STEM: voor klimaat neutraal Unieke workshop over de inzet van wetenschap en technologie voor een andere wereld, een wereld die meer duurzaam is, waar slimme technologie en handige tools wegwijzers zijn naar een lagere ecologische voetafdruk. STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. En wij stemmen voor STEM, ook in het kader van klimaatneutrale initiatieven voor een andere wereld. Hernieuwbare energie via zonnecellen en windturbines zijn belangrijke componenten in onze toekomstige energievoorziening. We bekijken de basisprincipes van de elektrische stroomkring en bouwen stap voor stap een schakeling met zonnepaneeltjes, LED-lampjes en een kleine motor. Ook energie-opslag komt aan bod. Anje Claeys Data 12 januari 2016, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 50 Creatief én didactisch? Geen probleem! Creatieve werkvormen voor je les Ben je op zoek naar handvatten om aan de hand van creatieve lesformules het maximale uit je leerlingen te halen? In deze sessie ontdek je hoe je, zonder belerend te zijn, je leerlingen kunt stimuleren om op een andere manier naar de wereld om hen heen te kijken. De workshop begint met een praktijkvoorbeeld. Met de docent als teacher in role ervaar je dat creativiteit niet buitenaards is. Je hoeft er dus niet bang voor te zijn! De bedoeling is maskers te durven afwerpen en jezelf kwetsbaar op te stellen. Daarvoor bestaan tal van oefeningen, vaak erg eenvoudige. Je krijgt een veelheid van die oefeningen in een logisch verloop om ook bij je leerlingen een krachtig effect te bekomen. We werken via introductie- en opwarmingsoefeningen naar een kernoefening toe en gebruiken een combinatie van Clownerie, dramaoefeningen en improvisaties met een beknopte theoretische achtergrond Ilse La Monaca Data 18 januari 2016, van 9.00 u. tot u. 28

30 Welkom in brabbelonia. Anderstalige nieuwkomertjes in de peuterklas En plots wordt je dan gedropt in een omgeving waar een andere taal gesproken wordt... Het overkomt meer en meer kinderen. En langs de andere kant van de barrière hun medeleerlingen en leerkrachten. Moeilijk natuurlijk, maar ook een kans. Kunnen we af en toe de grens oversteken? Allemaal een keer langs de ene kant, en allemaal een keer langs de andere kant? Deze nascholing gaat actief en speels op zoek naar wat talen bindt en wat hen onderscheidt. De muzikale eigenschappen van taal, en de talige eigenschappen van muziek vormen de rode draad om de barrière te doorbreken. Erg plezierige werkvormen breken al gauw het ijs. Zij wekken de interesse voor elkaars taal en accent, voor verhalen, timbres, ritmen en melodietjes. Precies op de grens vinden we vleugjes poëzie. Uiteindelijk liggen voldoende gemeenschappelijke elementen op tafel om de slagboom helemaal te laten opengaan. Leerkrachten peuters Musica Data 26 januari 2016, van 9.00 u. tot u. Leesmoeilijkheden remediëren Het beheersen van de leesvaardigheid en het verwerven van de mogelijkheid om zich al schrijvend verstaanbaar uit te drukken zijn twee bijzonder belangrijke vaardigheden in onze huidige maatschappij. Een zwakke leesvaardigheid hypothekeert in belangrijke mate de toegang tot informatie en de algemene kennisverwerving in veel facetten van het dagdagelijkse leven. Ook een zwakke spellingsvaardigheid heeft een grote impact op de latere leefkwaliteit. Ouders en leerkrachten maken zich dan ook bijzonder ongerust wanneer een kind in het begin van de lagere school op deze domeinen achterop loopt. Gelukkig leidt een zwakke start niet noodzakelijk tot een blijvende problematiek. Tijdens deze studiedag ligt de focus op het lezen. Hilde Heuninck Data 29 januari 2016, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 95 lunch inbegrepen 29

KLASPRAKTIJK. Individugerichte nascholing Secundair onderwijs 2015-2016

KLASPRAKTIJK. Individugerichte nascholing Secundair onderwijs 2015-2016 KLASPRAKTIJK Individugerichte nascholing Secundair onderwijs 2015-2016 Nascholing Onze taak! Professionalisering en levenslang leren, wordt meer en meer een vanzelfsprekende opdracht voor ieder van ons.

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk Vormingsprogramma - leef aanstekelijk sociaal-cultureel volwassenenwerk 2 voorwoord 3 www.prh.be In deze programmabrochure vind je ons vernieuwd vormingsaanbod. Een vormingsaanbod dat je de kans geeft:

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

PEDIC komt naar je toe!

PEDIC komt naar je toe! Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 te tel. 09 225 37 34 fax 09 269 14 88 pedic@vsko.be www.pedic.be PEDIC PEDIC komt naar je toe! nascholingsaanbod 2015-2016 gewoon en buitengewoon basisonderwijs Agenda

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Promotor: Machteld Verhelst Onderzoekers: Sien Joos en Caroline Moons Centrum voor Taal en Onderwijs K.U.Leuven Studieopdracht

Nadere informatie

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten?

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? Gedurende drie jaar werd de vormingsmodule coachen na de klasscreening aangeboden door het Steunpunt GOK aan voornamelijk

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie binnen een CGG

De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie binnen een CGG Eindwerk in het kader van de opleiding aan het Korzybski instituut voor cognitieve- en systeemtherapie De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen Deze bundel hoort thuis in het deel Vele kleintjes INHOUD INLEIDING 1. WAT IS LEEFTIJDSGERICHT WERKEN 2. WAAROM LEEFTIJDSGERICHT WERK

Nadere informatie