Reacties uit het forum Risicogroepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reacties uit het forum Risicogroepen"

Transcriptie

1 Reacties uit het forum Risicogroepen Jonge moeders cfr. Kind en Gezin: langere en intensievere begeleiding cfr. parenting? Holebi s Hoe reageren als ouder op de geaardheid van het kind; hoe signalen ervan herkennen Licht mentale handicap Autisme Invaliditeit Hoog sensitief Hoogbegaafden Laag zelfbeeld Pesten Jeugdtrauma s Emotioneel en fysiek misbruik Seksueel misbruik Zichtbare en onzichtbare ziekte Huiselijk geweld Zelfbeschadigend gedrag Angst Persoonlijkheidsproblemen Relatieproblemen KOPP Alleenstaanden Chronische ziekten, bv. fibromyalgie, CVS Artsen (cfr. initiatieven in buitenland) (Bijna) failliete ondernemers (Varkens)boeren Miljonairs Profrenners Uitgewezen vluchtelingen Uit CAW: MZWV zonder concreet toekomstperspectief (cfr. Nederland, Mind-Spring ) jonge vrouwen in een verscheurende keuze tussen uithuwelijking of breuk met de familie eenzame ouderen jonge kinderen die gebukt gaan onder prestatiedruk jongvolwassenen die verwachtingen van maatschappij of familie niet meer kunnen waarmaken

2 Mannen en vrouwen die in een juridisch watervalsysteem terecht zijn gekomen en alle vertrouwen hebben verloren in het juridische systeem (komt vaak aan bod bij Straathoekwerk) We merken dat jongeren die falen in hun studies of slachtoffer zijn van het cascadesysteem binnen ons onderwijs veel meer zorg en omkadering nodig hebben Acties gericht op individu Weerbaarheidstraining Leren eigen grenzen kennen Leren eigen lichaam voelen/kennen Training sociale vaardigheden Training empathie Programma s voor stressreductie Empowerment Geweldloze communicatie, krijgskunst, Relativeren (humor) Acties in het gezin Gezin: Gezinshulp Opvoedingsbrochures Acties in organisaties (Bv. school, werk, ) Onderwijs: Destructureren in onderwijs Meer coördineren tussen CLB, leerkrachten, ouders en onderwijsschema s Anti-pestprogramma s op school Een thuis op school Mindfulness op school Vrij spel voor kinderen Vakken op school als psychologie, communicatie, sociologie, Leren schrijven op school als uiting, als therapie + andere kunstvormen Cursus luisteren en basishoudingen voor goede communicatie Leren omgaan met verlies, frustratie, onmacht, boosheid, Hulpzoekend gedrag aanleren (vertrouwenspersonen, hulpverleners) Waarden bijbrengen, leren genieten, DUS: extra geld (mensen) in onderwijs Meer aandacht en aanklampende begeleiding van drop-outs in het hoger onderwijs van en door de school Deskundige zorgleerkrachten in het hoger secundair onderwijs

3 Meer belang aan emotionele en psychologische begeleiding van jonge mensen in de lerarenopleiding Protocol in samenwerking met CGG Het eerste onderzoek heeft nog niet aan kunnen tonen dat leerlingen na 6 weken gelukkiger waren, maar wel dat zij beter presteerden op school. Amplitie is een goede aanvulling op, of vervanging van preventie. Deze term is afkomstig van het Latijnse woord amplio, wat versterken, vergroten en vermeerderen betekent. Amplitie-interventies zijn gericht op het boeken van positieve resultaten en niet op het vermijden van negatieve. Schoolpsycholoog Werk: Een thuis op het werk Antipestprogramma s Lagere werkdruk Vakbonden en preventie-adviseurs sensibiliseren rond zelfdoding(spreventie) Vakbonden en werkgevers samen laten werken aan geestelijke gezondheidsbevordering Deskundigheidsbevordering leidinggevenden, collega s Evenwicht werk en gezin Een thuis in vrije tijd, in sport, Acties in de samenleving/door overheid Leren omgaan met anders zijn van mensen Publiekscampagnes Campagne wat is/doet een psycholoog Publiekscampagnes, mediacampagnes (in beeld, BV s, ) Campagne praat erover (met telehulp, huisarts, vrienden, ) Kom op tegen zelfdoding / Kom op tegen depressie / Kom op tegen psychisch ziek zijn Affiches langs de weg met zinnetjes/slogans: Eén complimentje per dag, houd een mens aan de slag Alles wat je vroeger kon, kan je nu nog Iedereen is de moete waard, elk mens is uniek Media Soap + telefoonnummers tonen (begeleid door experten) ook telefoonnummers tonen bij uitzending over euthanasie Media moeten positief klimaat scheppen Zoekfuncties Google (boodschappen bij methodes ) Mediarichtlijnen over zelfdoding Een forum bieden (letterlijk, bv. online)

4 Ongeorganiseerde vrijdagwandelingen : samen wandelen (betekenis: we delen samen lasten) Milieu e.a. Vermindering actieve en passieve straling (bv. draadloze communicatie) Geen amalgaan in vullingen van tanden Acties tegen vervuiling en overbevolking Gezonde voeding Beweging bv. sport in groep (beweging én sociaal netwerk) Infodagen preventie van depressie en zelfdoding i.s.m. lokale overheden Laagdrempelige ontmoetingsruimte (welzijn en wonen) Strenger (toezicht op) wet op alcohol en drugs Sluitingsuur cafés e.d., avondklok Voorzien in basisbehoeften: wonen, voedsel, veiligheid, gezond leefmilieu en sociaal contact Reclame beperken, nl. enkel objectieve reclame voor nieuwe producten Aanpassen wet rond financiële tegemoetkoming invaliditeit e.d. Responsabilisering van samenleving: laat zwakkere medemens niet in de steek; minder streven naar ideale en meer naar optimale Werken aan verbondenheid, samenleven, warmte. Maatschappelijk debat met de gewone man over samenleving Sabbatjaar makkelijker mogelijk maken Centrum rond levenseinde (inclusief suïcide) Sociale contacten over sociale klassen, afkomst, religie heen, bv. ook buren. Idee van buddy s en stadsvlinders Lachclubs (10 lachen = 2u joggen) De Hulpverlening Zorg in kaart: Zorg in kaart brengen (hulpmogelijkheden zichtbaar) Informatiebrochure met verwijsadressen Bijkomende hulpverleningsinstanties oprichten Centraal informatiepunt waar je terecht kan voor doorverwijsadressen 0de lijn: Laagdrempelige telehulp o Betalen van vrijwilligers o SMS-dienst Eerstelijn: Uitbouw eerstelijn Huisartsen o Voorschrijfgedrag van artsen o Stress en burn-out herkennen

5 o Signalen depressie en suïcidaliteit herkennen OCMW linken aan psychische hulpverleningsinstanties, OCMW als regisseur van welzijnstraject Counseling en coaching als alternatief voor therapie Drempelverlaging voor aangifte van daders en praten over slachtoffer zijn, bv. telefonisch + outreaching naar slachtoffers Tweedelijn: Erkenning en terugbetaling therapeut Terugbetaling psycholoog Screening therapeut Psychologen moeten specialiseren Ambulante hulp, 1x in de week bij iemand betaalbaar Geen psychiaters met hoge erelonen (vraag bij RIZIV, mutualiteit, wat ze mogen vragen) zorg voor de geest toelaten in de geneeskunde (Bv. terugbetaling Mindfulness ) Vermindering van de wachtlijsten, vooral bij kinderen Meer verschillende therapierichtingen in CGG s, bv. dialectische gedragstherapie Bekendmaking CGG s Uitbouw CGG s Meer en beter opgeleid personeel Multidisciplinair Lotgenotencontact psychiatrisch zieken + verhalen van lotgenoten Deskundigheidsbevordering (huisartsen, gezondheidswerkers, intermediairs bij ouderen, ) Existentiële therapie Outreaching naar risicogroepen, ook door gemeente (bv. wijkagent) Lichtklinieken Derdelijn Therapeutische centra en huizen, bezinningscentra Snel eerste gesprek op (psychiatrische) spoed (hoeft geen psychiater te zijn) Vroegdetectie, vroeginterventie Praten met de risicogroepen zelf; geef stem aan risicogroepen zelf Mensen plaatsen bieden waar ze tot rust kunnen komen, uit hun gewone omgeving Psychiatrische patiënten vrijwilligerswerk laten doen Homeopathie Start to run voor burn-outs en depressieve mensen Zelfhulp bij angst Emotioneel lichaamswerk en ervaringsgerichte lichaamspedagogie Zorg voor een huisdier Meldpunt Jeugdbescherming Aandacht voor directe omgeving zodat deze meer begrip krijgt voor suïcidale persoon Superwebsite of helplijn met alle opties (voor ieder wat wils)

6 erkenning van depressie Combinatie gesprekstherapie en pillen Klemtoon op acute behandeling en geen of minder energie in latente aandoeningen Scheiding weg tussen intramuraal en extramuraal, en meer transmurale gezondheidszorg, één dossier, Eén dossier voor huisarts, CGG, OCMW, Cfr. psychiatrie in Scandinavische landen Nabestaanden: Zelfdoding op het werk bespreken Scholing Slachtofferhulp voor begeleiding nabestaanden Meer CAW s, o.a. voor nabestaanden en beter bekend maken bij de bevolking en ook duidelijk maken dat je daar betaalt i.f.v. het inkomen Voorzien in voldoende permanentie bij eerstelijnshulpverleners; ook in vakantieperiodes Ex-suïcidale mensen betrekken bij de zorg voor nabestaanden Rouwverlof voor nabestaanden (wanneer er moeilijk momenten zijn) Mogelijkheid om langer thuis te blijven (financieel haalbaar maken) en dan misschien wel vrijwilligerswerk (zinvol bezig zijn) Een personeelsbeleid met bewuste aandacht voor rouwende personeelsleden en het team waarbinnen ze werken Onmiddellijk bereikbare zelfhulpgroepen voor nabestaanden Slachtofferfonds dat betaalt voor het reinigen van de ruimte nadat een zelfdoding heeft plaatsgevonden Betere opvolging door politie dat gegevens nabestaanden bij slachtofferhulp terechtkomen wachtlijsten wegwerken Suïcidale mensen: Lotgenotencontact suïcidale mensen Hulpverlening door ervaringsdeskundige, anoniem en face-to-face Goede medicatie + terugbetaling antidepressiva Therapie: o Leren aanvaarden van wie je bent o Je mogen afschermen o Psychiatrische spoed Euthanasie, zelfmoordkliniek Taboe rond euthanasie voor psychiatrische patiënten die wettelijk is toegelaten doorbreken en bespreekbaar maken in psychiatrie Boeken over spiritualiteit en psychologie Boodschap bij zoekfunctie Google (methodes zoeken) Bemoeizorg voor hoog risicopatiënten, cfr. Nederland Terugbetaling van langdurige therapie Mindfulness Onmiddellijke psychische hulp aan suïcidepoger

7 Opvouwbare isoleerkamers Electroshocks Directe en persoonlijke aanpak in therapie (geen diagnose) Spoeddienst aan huis (bv. bij acute psychose) Buddy s voor psychiatrisch zieken Meer en beter opgeleid personeel Multidisciplinair Omgeving Meldpunten die op hun beurt kunnen melden aan bevoegde diensten Familie betrekken in psychiatrie (ook luisteren naar hun versie) en er tijd voor maken Permanentiedienst na de crisis waar je ook als gezin (van suïcidaal persoon) terecht kunt

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

3.1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5

3.1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 PREVENTIE G g z - p r e v e n t i e 3 3. 1 G g z - p r e v e n t i e : d e p r e s s i e e n a n g s t 3. 2 G g z - p r e v e n t i e : ( j o n g e ) m a n t e l z o r g e r s e n f a m i l i e l e d e

Nadere informatie

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok Jeugdorganisaties 2013 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie Gustaaf Schildknechtstraat 9 1020 Brussel 02 422 49 49 www.vigez.be 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. DAGG vzw. Werkgebied DAGG vzw. Werking DAGG vzw. Het centrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

JAARVERSLAG 2013. DAGG vzw. Werkgebied DAGG vzw. Werking DAGG vzw. Het centrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. JAARVERSLAG 2013 DAGG is volop aan het werk met de verbetering van haar infrastructuur. De nieuwbouw in Lommel zal eind dit jaar klaar zijn en in St. Truiden werd, na lang zoeken, een locatie gevonden

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Inleiding Dit werkstuk gaat over Bordeline-persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline genoemd: Een leven waarin alles van een leien dakje gaat, is eerder uitzondering

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag A.M. van Hemert, A.J.F.M. Kerkhof, J. de Keijser,

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

1.1 De visie en missie van een mwd er

1.1 De visie en missie van een mwd er Dit hoofdstuk gaat over de visie en missie van het maatschappelijk werk en over verschillende soorten cliënten en werkvelden. We beschrijven welke competenties je nodig hebt en waarin het maatschappelijk

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Aanbod jonge mantelzorgers

Aanbod jonge mantelzorgers Aanbod jonge mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Margit van der Meulen Utrecht, september 2008 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Martin: Veel mantelzorgers zijn onbekend met de term mantelzorger of betrekken deze niet op de eigen situatie. Luc: De zorg is

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld.

Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Inhoud: p3... Voorwoord p4... Wat is partnergeweld? p5... Hoe vaak komt het voor? p5... Enkele clichés

Nadere informatie

Zelfhulpgroepen: jonge mensen aanspreken

Zelfhulpgroepen: jonge mensen aanspreken driemaandelijks tijdschrift trefpunt zelfhulp Vzw Afzender: TREFPUNT ZELFHULP vzw, Parkstraat 45 bus 3608, 3000 Leuven, België, Afgiftekantoor: 3000 Leuven 28 /2 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/665

Nadere informatie