Regeling SAH, SVK-bijlage 3. Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling SAH, SVK-bijlage 3. Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen"

Transcriptie

1 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde arbeidshygiënisten (AH), hoger- (HVK) en middelbaar- (MVK) veiligheidskundigen besproken. Dit systeem is een uitvloeisel van het streven naar harmonisering van de certificatie-eisen voor de genoemde beroepsgroepen. Het onderhoud van de vakbekwaamheid heeft tot doel bij te dragen aan de kwaliteitsbevordering van certificaathouders AH, HVK en MVK. Voor deze nieuwe uitgave (28 augustus 2006) geldt een overgangstermijn van drie jaar voor aanvragen van hercertificatie. Deze bijlage is ook van toepassing voor aanvragers van initiële certificering die een diploma van een AH- of VK-opleiding hebben, ouder dan de in de regeling voorgeschreven termijn. Uitgangspunten Het systeem onderscheidt drie categorieën activiteiten waarmee de vakbekwaamheid qua kennis en kunde op peil gehouden kunnen worden, te weten Onderhoud kennis en vakontwikkeling; Bestuurs- en commissiewerk; Lidmaatschap beroepsvereniging. De hoeveelheid te behalen punten is voor HVK en AH gelijk, voor MVK en voor dubbelgecertificeerden (houders van zowel het certificaat AH als HVK) zijn de aantallen in verhouding vastgesteld. De regeling is zodanig opgezet dat het ook voor een AH, HVK of MVK met een parttime werkverband mogelijk moet zijn om binnen de gestelde criteria voor hercertificering in aanmerking te komen. Het systeem heeft een cyclus van drie jaar. Na drie jaar vindt hercertificering plaats. Per schema is het aantal verse punten dat in iedere certificatieperiode moet worden behaald, vastgelegd. Een eventueel overschot aan punten bij de initiële aanvraag kan gebruikt worden voor de eerste hercertificatie (zie paragraaf in de regeling SAH, SVK) waarbij voor het meenemen van punten dezelfde regels gelden als bij hercertificering. Uitgangspunt voor honorering is dat alle opgegeven activiteiten toetsbaar dienen te zijn. Daarom moet de aanvrager van een (her)certificatieonderzoek de te honoreren activiteiten door bewijsgevende documenten ondersteunen. Aangeleverde bewijsdocumenten bij de aanvraag (her)certificatie voor het aantonen van de gevolgde activiteiten, kunnen door de certificatiecommissie tijdens het bespreken van de aanvraag worden beoordeeld op het toekennen van punten. Hiervoor hoeft het onderzoek niet vooraf te worden uitgevoerd. Wel kan de certificatiecommissie beslissen dat een onderzoek achteraf alsnog nodig is om een juiste beoordeling van het aantal punten mogelijk te maken. Nummer: REG SAH, SVK Revisie: 1.0 Pagina 1 van 9

2 De verantwoordelijkheid voor het bijhouden, registreren en aantonen van het onderhoud van vakbekwaamheid ligt primair bij de aanvrager/gecertificeerde arbeidshygiënist/veiligheidskundige. Nummer: REG SAH, SVK Revisie: 1.0 Pagina 2 van 9

3 Eisen voor de driejaarlijkse hercertificering voor de enkelvoudig gecertificeerde Arbeidshygiënist (AH); enkelvoudig gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige (HVK); dubbelgecertificeerde AH/HVK; gecertificeerde Middelbare Veiligheidskundige (MVK). Enkelvoudig gecertificeerde arbeidshygiënist of hogere veiligheidskundige. Om voor hercertificering in aanmerking te komen, moet de enkelvoudig gecertificeerde Arbeidshygiënist of Hogere Veiligheidskundige over de afgelopen periode van 3 jaar: gemiddeld minimaal 4 dd/week op het betreffende vakgebied (arbeidshygiëne of veiligheid) werkzaam zijn geweest; minimaal 15 punten hebben verdiend door onderhoud kennis en vakontwikkeling, bestuurs- en commissiewerk en/of lidmaatschap van de gerelateerde beroepsvereniging. Van dit totaal van 15 punten moet in iedere periode van 3 jaar minimaal 6 verse punten zijn verdiend in categorie 1 (onderhoud kennis en vakontwikkeling); voor bestuurs- en/of commissiewerk op het terrein van het vakgebied kunnen maximaal 6 punten totaal worden verdiend; voor het lidmaatschap van AH- of VK- beroepsvereniging kunnen maximaal 3 punten totaal worden verkregen. Wanneer geen bestuurs- of commissiewerk is verricht en als men niet is aangesloten bij een beroepsvereniging, moet het totaal van de benodigde 15 punten verkregen worden door onderhoud kennis en vakontwikkeling. Uit een direct daaraan voorafgaande periode van 3 jaar mogen maximaal 9 punten uit een toen opgebouwd overschot worden meegenomen, ongeacht of deze in die vorige periode door onderhoud kennis en vakontwikkeling, bestuurs- en commissiewerk en/of lidmaatschap zijn verkregen. Dubbelgecertificeerde HVK/AH Om voor hercertificering in aanmerking te komen, moet de dubbel gecertificeerde HVK/AH over de afgelopen periode van 3 jaar: gemiddeld over die periode minimaal 6 dd/week op het totale werkveld van veiligheid en arbeidshygiëne werkzaam zijn geweest (de aangetoonde werkervaring dient in evenredigheid in beide disciplines verkregen te zijn); minimaal 24 punten hebben verdiend door onderhoud kennis en vakontwikkeling, bestuurs- en commissiewerk en/of lidmaatschap van de gerelateerde beroepsvereniging. Van dit totaal van 24 punten moet in iedere periode van 3 jaar minimaal 9 verse punten zijn verdiend in categorie 1 (onderhoud kennis en vakontwikkeling); voor bestuurs- en/of commissiewerk op het terrein van het vakgebied kunnen maximaal 9 punten totaal worden verdiend; voor het lidmaatschap van AH- en/of VK- beroepsvereniging kunnen maximaal 6 punten totaal worden verkregen. Wanneer geen bestuurs- of commissiewerk is verricht en als men niet is aangesloten bij een beroepsvereniging, moet het totaal van de benodigde 24 punten verkregen worden door onderhoud kennis en vakontwikkeling. Uit een direct daaraan voorafgaande periode van 3 jaar mogen maximaal 15 punten uit een toen opgebouwd overschot worden meegenomen, ongeacht of deze in die vorige periode door onderhoud kennis en vakontwikkeling, bestuurs- en commissiewerk en/of lidmaatschappen zijn verkregen. Nummer: REG SAH, SVK Revisie: 1.0 Pagina 3 van 9

4 Gecertificeerde Middelbaar Veiligheidskundige. Om voor hercertificering in aanmerking te komen, moet de enkelvoudig gecertificeerde MVK over de afgelopen periode van 3 jaar: gemiddeld over die periode minimaal 2 dd/week op het betreffende vakgebied (veiligheid) werkzaam zijn geweest; minimaal 9 punten hebben verdiend door onderhoud kennis en vakontwikkeling, bestuurs- en commissiewerk en/of lidmaatschap van de gerelateerde beroepsvereniging. Van dit totaal van 9 punten moet in iedere periode van 3 jaar minimaal 3 verse punten zijn verdiend in categorie 1 (onderhoud kennis en vakontwikkeling); voor bestuurs- en/of commissiewerk op het terrein van het vakgebied kunnen maximaal 3 punten totaal worden verdiend; voor het lidmaatschap van AH- en/of VK- beroepsvereniging kunnen maximaal 3 punten totaal worden verkregen. Wanneer geen bestuurs- of commissiewerk is verricht en als men niet is aangesloten bij een beroepsvereniging, moet het totaal van de benodigde 9 punten verkregen worden door onderhoud kennis en vakontwikkeling. Uit een direct daaraan voorafgaande periode van 3 jaar mogen maximaal 6 punten uit een toen opgebouwd overschot worden meegenomen, ongeacht of deze in die vorige periode door onderhoud kennis en vakontwikkeling, bestuurs- en commissiewerk en/of lidmaatschap zijn verkregen. De eisen voor hercertificering in tabelvorm: Tabel 1 MVK AH of HVK (enkelvoudig gecertificeerd) Beroepsuitoefening Minimaal 2 dd / week Minimaal 4 dd / week Categorie 1 Onderhoud kennis en vakontwikkeling. (Bij- en nascholingsactiviteiten, presentaties, schrijven van publicaties, begeleiden studenten/stagiaires, portfolio-activiteiten*) Categorie 2 Bestuurs- en commissiewerk Categorie 3 Lidmaatschap beroepsvereniging AH en/of VK gemiddeld over 3 jaar Minimaal 3 verse punten gemiddeld over 3 jaar Minimaal 6 verse punten AH en HVK (dubbel gecertificeerd) Minimaal 6 dd / week gemiddeld over 3 jaar Minimaal 9 verse punten Maximaal 3 punten Maximaal 6 punten Maximaal 9 punten Maximaal 3 punten (uitsluitend NVVK) Maximaal 3 punten Maximaal 6 punten Totaal Minimaal 9 punten Minimaal 15 punten Minimaal 24 punten Aantal mee te nemen punten uit de direct voorafgaande certificatie periode Maximaal 6 punten Maximaal 9 punten Maximaal 15 punten Nummer: REG SAH, SVK Revisie: 1.0 Pagina 4 van 9

5 Waardering activiteiten in tabelvorm, zie ook toelichting Tabel 2 Cat Activiteit Waardering Opmerkingen 1 Deelname aan een cursus, training, workshop, seminar, congres, modulen of leergangen van structureel onderwijs, georganiseerde bijeenkomst met vakgenoten, e.d. op Arbogebied 1 Deelname aan opleidingen niet op Arbogebied tenminste op eigen niveau en ter ondersteuning op het vakgebied 1 Interne bijeenkomsten tenminste op eigen niveau en op Arbogebied 1 Presentaties extern op Arbogebied voor vakgenoten of vergelijkbaar niveau 1 Publicaties op Arbogebied tenminste op eigen niveau 1 Docent Arbo-opleidingen tenminste op eigen niveau 1 Studenten- of scriptiebegeleider AH- of VK-opleiding tenminste voor eigen niveau 1 Examinator AH- of VK-opleiding tenminste voor eigen niveau 1 Corrector/beoordelaar tenminste voor eigen niveau 0,5 punt per dagdeel. 25% van 0,5 punt per dagdeel 0,5 punt per dagdeel 2 punten eerste presentatie, 1 punt elke gelijke volgende 1-3 punten afhankelijk van niveau en omvang 2 punten per volledige cursusdag (= 6 uur) 2 punten per kandidaat 1 Cursusleider tenminste voor eigen niveau 1 Bijzondere activiteiten Ter beoordeling certificatiecommissie(s) 2 Aansturende functie in besturen en commissies van Arboberoepsverenigingen 2 Lidmaatschap van jury (NVVK-prijs en de Bob van Beek prijs) 2 Actieve functievervulling in SKOgremia 3 Lidmaatschap beroepsvereniging AH en/of VK Bewijs van deelname noodzakelijk Tot een maximum van 2 punten per 3 jaar. Bewijs van deelname noodzakelijk Bewijs van deelname, agenda en verslag noodzakelijk. Indien geen beroepsuitoefening. Programma en globale presentatie-inhoud noodzakelijk. Tot een maximum van 10 punten per 3 jaar. Indien geen beroepsuitoefening. Openbare publicatie noodzakelijk. Tot een maximum van 10 punten per 3 jaar. Indien het geen beroepsuitoefening is en het niveau in overeenstemming met de functie is. Tot een maximum van 10 punten per 3 jaar. Indien geen beroepsuitoefening. Bewijs van opleidingsinstelling. Tot een maximum van 10 punten per 3 jaar. Bewijs van opleidingsinstelling. Tot een 0,5 punten per kandidaat maximum van 10 punten per 3 jaar. 12 MVK stageverslagen = 0,5 maximum van 10 punten per 3 jaar. Indien geen beroepsuitoefening. Tot een punt. 6 AH/HVK werkstukken = 0,5 punt 2 punten per dag Indien geen beroepsuitoefening. Tot een maximum van 10 punten per 3 jaar. Indien geen beroepsuitoefening. Beschrijving van de activiteit. afhankelijk van de functie 0,5 punt per beoordeelde scriptie 0,5 punt per dagdeel. 1 punt per jaar per vereniging Bewijs van de vereniging en beschrijving activiteiten. Tot een maximum van 2 punten per jaar. Bewijs van de vereniging. Tot een maximum van 2 punten per jaar Indien geen beroepsuitoefening. Bewijs van SKO Bewijs van lidmaatschap. Voor enkelvoudige aanvraag maximaal 1 punt per jaar, voor dubbelcertificering maximaal 2 punten per jaar. Nummer: REG SAH, SVK Revisie: 1.0 Pagina 5 van 9

6 Toelichting op de toekennen van punten voor onderhoud vakbekwaamheid. CATEGORIE I : Onderhoud kennis en vakontwikkeling: Bij- en nascholing: Qua honorering van de bij- en nascholingscursussen geldt dat cursussen op de gebieden veiligheid, gezondheid en welzijn volledig gehonoreerd worden (0,5 punt per dagdeel; een dagdeel is 3 uur bruto, inclusief pauzes om te netwerken). Dit geldt ook voor onderdelen/modulen van structureel gegeven onderwijs op Arbogebied met een aanmerkelijke studiebelasting. Een gecertificeerde HVK en/of AH krijgt alleen bij- en nascholingspunten voor activiteiten op HBOniveau of hoger op het gebied van de Arbo. Een gecertificeerde MVK kan bij- en nascholingspunten verdienen voor activiteiten op zowel HVK/AH als MBO-niveau. Algemene cursussen Dit zijn relevante cursussen die niet arbogericht en niet opgenomen zijn in de initiële opleidingen AH en VK, doch wel van voldoende niveau zijn en ondersteunend zijn aan het vakgebied. Voorbeelden zijn cursussen op het gebied van algemene management, projectmanagement, bedrijfskunde, voorlichting, enz. Deze cursussen worden met 25% gewaardeerd (25% van 0,5 punt per dagdeel), tot een maximum van 2 punten over een periode van 3 jaar voor enkel gecertificeerden en 3 punten voor dubbel gecertificeerden. Interne bijeenkomsten: Er worden aan interne bijeenkomsten alleen punten toegekend als de bijeenkomsten deskundigheid bevorderend zijn. Een dergelijke bijeenkomst moet aan de volgende voorwaarden voldoen. Er worden tijdens een bijeenkomst casuïstiek of relevante onderwerpen op arbogebied behandeld. Het behandelde moet terug te vinden zijn in een verslag van de bijeenkomst Als bewijsdocumenten moeten de agenda, het verslag en de presentielijst worden overlegd; De bijeenkomst beslaat minimaal een dagdeel van bruto 3 uur; Er dienen minimaal 5 deelnemers aanwezig te zijn; De deelnemers zijn terug te vinden in de getekende presentielijst. Het schrijven van bedrijfshandboeken, het verzorgen/bijwonen van cursussen, presentaties, etc. voor de eigen vestiging worden beschouwd als een interne activiteit en onderdeel van de beroepsuitoefening, en worden geen punten aan toegekend. Presentatie Indien door de aanvrager een presentatie wordt gegeven en gehonoreerd, levert dat geen extra punten op voor aanwezigheid tijdens het dagdeel. Publicaties Als criteria voor waardering gelden: openbaarheid, enige omvang, dus niet een enkel A4 met foto s of schema s, gericht zijn op inhoudelijk arbeidshygiënische of veiligheidskundige onderwerpen, niveau in overeenstemming met functie, gericht zijn op nieuwe ontwikkelingen of controversiële inzichten/ervaringen op het vakgebied (dus geen routine- of algemeen bekende zaken die nog eens herkauwd worden), geen functie vervullen als paper voor gehouden presentatie. (Dit kan anders aanleiding geven tot ongewenste dubbele waardering) Nummer: REG SAH, SVK Revisie: 1.0 Pagina 6 van 9

7 Een auteur kan maximaal 3 punten verdienen voor zijn publicatie. Publicatie van een boekbespreking levert 1 punt op. De voorwaarden voor het toekennen van deze punten zijn dat het niet gaat om beroepsuitoefening en er zijn maximaal 10 punten in 3 jaar op deze wijze te verdienen. Als redacteur van een arboblad krijgt de aanvrager 1 punt per jaar indien het werk als redacteur niet tot de beroepsuitoefening behoort. Als hoofdredacteur zijn 2 punten per jaar te verdienen. Voor zelfstandigen die een artikel schrijven geldt dat dit wordt gezien als een extra inspanning, mits het voldoet aan de bovenstaande eisen voor publicaties en het niet gaat om beroepsuitoefening. Docentschap Als voorwaarden voor het waarderen van docentschap geldt dat de activiteiten aantoonbaar incidenteel zijn; tenminste op eigen niveau zijn; niet behoren tot de beroepsuitoefening. Corrector/beoordelaar Een corrector van MVK stageverslagen heeft ongeveer 1 kwartier nodig per stageverslag. Vier verslagen in een uur; 3 uur (= 12 stageverslagen) levert een 0,5 punt op. Voor de beoordeling van werkstukken/module afsluitingen (AH en HVK) is ongeveer 2 kwartier nodig per werkstuk. Zes werkstukken is 3 uur en levert een 0,5 punt op. Cursusleider Het uitvoeren van de taken als cursusleider bij PHOV levert maximaal 10 punten per cursus op. Bijzondere activiteiten Speciale omvangrijke projecten die niet vallen onder reguliere arbeidshygiënische c.q. veiligheidskundige werkzaamheden maar een meerwaarde creëren voor de beroepsgroepen kunnen bij de betreffende certificatiecommissie ter beoordeling worden voorgelegd. Gedacht moet hier worden aan ontwikkeling en validatie van nieuwe werkmethoden, uitvoering van sectorbrede surveys, risicoevaluaties met een 'review' karakter, etc. Eveneens kunnen punten worden verkregen door bijvoorbeeld organiseren van arbo-congressen, schrijven van boeken over arbo-zaken, opzetten van externe arbo-cursussen, deelname in jurycommissies, enz. Resultaten van deze activiteiten moeten openbaar zijn en een bijdrage leveren aan de inhoudelijke ontwikkeling van de beroepspraktijk. Een RIE opstellen voor een vereniging als vrijwilligerswerk levert 1 punt op. Deze en andere activiteiten worden door de certificatiecommissie beoordeeld; maximaal 1 punt per jaar. CATEGORIE 2 : Bestuurs en commissiewerk Gewoon lidmaatschap in besturen, commissies, werkgroepen, projectgroepen, enz. in het kader van de beroeps- of brancheverenigingen wordt niet gehonoreerd. Het bezoeken van de bijeenkomsten van deze werkgroepen, commissies, e.d. kunnen met punten worden beloond volgens categorie 1. Voor actieve deelname, (d.w.z. aansturende functies) in dergelijke groepen worden aan de voorzitters, secretarissen, regiocoördinatoren e.d. van deze gremia voor hun taken extra punten toegekend. Nummer: REG SAH, SVK Revisie: 1.0 Pagina 7 van 9

8 Het aantal te behalen punten voor categorie 2 is gemaximaliseerd zoals aangegeven in tabel 1. Jurylid Voor het deelnemen als jurylid voor de NVVK prijs en/of de Bob van Beek prijs wordt per beoordeelde scriptie een half punt toegekend met een maximum van 2 punten per jaar. Nummer: REG SAH, SVK Revisie: 1.0 Pagina 8 van 9

9 CATEGORIE 3 : Lidmaatschap beroepsvereniging Per lidmaatschap van een beroepsvereniging AH of VK wordt per jaar 1 punt toegekend, tot het in de tabel gestelde maximum. Voor een enkelvoudige aanvraag worden maximaal 3 punten toegekend, voor dubbelcertificatie maximaal 6 punten; In aanmerking komen lidmaatschappen van de Nederlandse Vereniging Voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) en lidmaatschappen van buitenlandse zusterverenigingen aangesloten bij de 'International Occupational Hygiene Association'. Dubbelgecertificeerden Het komt steeds vaker voor dat een gecertificeerde hogere veiligheidskundige (na het volgen van de opleiding AH) ook gecertificeerd arbeidshygiënist wordt, en omgekeerd. Deze mensen krijgen van SKO twee certificaten, meestal verschillend van datum: één als AH en één als HVK. Het wordt nu mogelijk om de datums van de certificaten gelijk te trekken. Gecertificeerden die hiervan gebruik maken worden dubbelgecertificeerden genoemd. Het gelijktrekken van de datums kan worden gedaan op de eerstvolgende hercertificatie (vroeger verlenging) van één van de certificaten, of op het moment van de initiële certificatie van één van de certificaten. Hiertoe wordt het andere certificaat ook vernieuwd (gehercertificeerd). Voor deze hercertificering worden extra kosten in rekening gebracht die in verhouding staat met de verstreken termijn. Dus is het andere certificaat bijvoorbeeld een jaar geleden afgegeven dan hoeft maar éénderde van de hercertificatie prijs voor dit certificaat te worden betaald. In dat geval betaalt men dus de volle prijs voor het verlopen certificaat plus éénderde van de prijs voor het andere certificaat. Het voordeel voor de dubbelgecertificeerden is dat de eerstvolgende hercertificatie pas na drie jaar is en dat beide certificaten dan in dezelfde actie kunnen worden gehercertificeerd tegen een nog vast te stellen gereduceerd tarief. Tevens hoeft een dubbelgecertificeerde in verhouding minder activiteitenpunten te verdienen en gelden ervaringseisen die lager zijn dan voor de beide certificaten afzonderlijk. Laat het duidelijk zijn dat het gelijktrekken van de certificatiedatums voor beide certificaten geen verplichting is voor houders van de certificaten AH en HVK, maar dat de mogelijkheid wordt geboden. Voor houders van de certificaten AH en HVK die de certificaten niet op eenzelfde datum laten afgeven gelden de eisen voor elk certificaat apart. Bij een dispuut beslissen de voorzitters van de certificatiecommissies. Nummer: REG SAH, SVK Revisie: 1.0 Pagina 9 van 9

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING

PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING VERSIE 005 OKTOBER 2013 Onderhoud en ontwikkeling van vakbekwaamheid voor gecertificeerde loopbaanprofessionals (RL s) Bewijsstukken tot het minimum aantal punten (16, resp.

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 8 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN - Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid toekennen.

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

Certificering. info. Wim van Alphen. Wat is het doel van certificeren?

Certificering. info. Wim van Alphen. Wat is het doel van certificeren? Certificering In dit artikel wordt ingegaan op een aantal zaken met betrekking tot certificering van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten. Omdat de certificeringsystemen voor deze twee beroepsgroepen

Nadere informatie

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten Kwaliteitsregister Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Opgesteld door: NVLA (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten) www.nvla.nl

Nadere informatie

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional Artikel 1: Vereisten kandidaten Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Marketing Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering. Het gaat

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Welke bewijsdocumentatie levert u in bij initiële certificering;

Welke bewijsdocumentatie levert u in bij initiële certificering; Nieuwsbrief SRZ Augustus 2016 Deel 2 Beste houder van een certificaat Makelaar / Taxateur / Veilinghouder Roerende Zaken, In dit deel van de nieuwsbrief ga ik u meer vertellen over het certificeringstraject.

Nadere informatie

Voorstel Criteria Specialistenregister Hand-ergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie

Voorstel Criteria Specialistenregister Hand-ergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie Voorstel Criteria Specialistenregister Hand-ergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie Deze criteria zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de Nederlandse

Nadere informatie

TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd en in het bestuur dd

TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd en in het bestuur dd 1 TSJ 23 141231 TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd 11-06-2014 en in het bestuur dd 25-06-2014 Deze TSJ betreft de volgende schema s: WSCS machinist mobiele kraan voorheen: W4-01 WSCS

Nadere informatie

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering Register Vaktherapie reglement profilering Voor (her)registratie in zowel het register als het senior register kunnen maximaal 52 punten profilering worden behaald. We onderscheiden de volgende categoriën

Nadere informatie

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015.

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015. Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op. Definities Artikel 1 1. Onder Permanente Educatie (hierna: PE) wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn

Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn Let op: Op 1 januari 2015 is de nieuwe Verordening op de advocatuur in werking getreden. Deze verordening

Nadere informatie

Regelingen VAO. Kenmerk: HSKO VAO REG 20 001 Revisie: 1.4 Pagina 1 van 26

Regelingen VAO. Kenmerk: HSKO VAO REG 20 001 Revisie: 1.4 Pagina 1 van 26 De regelingen VAO beschrijft het proces alsmede de certificatiecriteria voor de certificatie van de vakgebieden Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en Arbeids- & Organisatiedeskundige. De houders

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op]

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op] Wielersportbond [Geef tekst op] NTFU Licentiebeleid NTFU Voor niveau 3 instructeurs *Licentiebeleid NTFU* Doel van het licentiebeleid 1. Vergroten van de kwaliteit van instructeurs 2. Vergroten van de

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien:

ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien: Verordening advocatuur Artikel 4.4 Opleidingspunten http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten 1 Een advocaat behaalt elk kalenderjaar ten minste twintig opleidingspunten,

Nadere informatie

Nota Accreditatie. Datum Januari Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN.

Nota Accreditatie. Datum Januari Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN. Nota Accreditatie Datum Januari 2012. Door Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN. Inleiding Voor u ligt een voorstel om te komen tot een accreditatiesysteem voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2300 2 februari 2015 Besluit permanente educatie Wbtv Gelet op: artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb.

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

Commissie voordracht en Toetsing

Commissie voordracht en Toetsing Commissie voordracht en Toetsing Een kijkje in de keuken van de VRI Door: Hans Jenniskens RI, Voorzitter CVT MISSIE De VRI is in 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici, met als doel die

Nadere informatie

TSJ 23 Persoonscertificering

TSJ 23 Persoonscertificering TSJ 23 blad 1 van 6 TSJ 23 Persoonscertificering Deze TSJ dient ter verduidelijking van de TCVT schema s persoonscertificering. Waar machinist staat kun je ook hijsbegeleider lezen. Documenten Als machinist

Nadere informatie

Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013

Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 De criteria in dit document gelden als bijlage bij het reglement Erkenning van deskundigheidsbevordering en behoren bij norm 4

Nadere informatie

Certificatie-schema. Toepassingsgebieden: - Preventiemedewerker - Basis - Arbocoördinator - Arbomanager. Initiële certificatie en geldigheidsduur

Certificatie-schema. Toepassingsgebieden: - Preventiemedewerker - Basis - Arbocoördinator - Arbomanager. Initiële certificatie en geldigheidsduur Certificatie-eisen Datum : 12 maart 2008 Certificatie-schema Persoonscertificatie Preventiemedewerker Toepassingsgebieden: - Preventiemedewerker - Basis - Arbocoördinator - Arbomanager Initiële certificatie

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

HOBÉON SKO CERTIFICATIE MANAGER

HOBÉON SKO CERTIFICATIE MANAGER Handleiding voor de HOBÉON SKO CERTIFICATIE MANAGER Inleiding Regelmatig kreeg Hobéon SKO te horen dat de arbeidsdeskundige 'papier-moe' werd van het aanleveren van alle benodigde documentatie ten gunste

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

Datum laatste wijziging 10 juni 2016

Datum laatste wijziging 10 juni 2016 Datum laatste wijziging 10 juni 2016 1. Hoe zit het met PE en werk? Activiteiten zijn geen PE-activiteit wanneer deze direct onderdeel zijn van, of rechtstreeks voortvloeien uit de taken of positie van

Nadere informatie

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid Algemeen 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Centraal Kwaliteitsregister NGS

Centraal Kwaliteitsregister NGS Centraal Kwaliteitsregister NGS 2010-2014 Inhoudsopgave: Centraal Kwaliteitsregister NGS (CKR-NGS) 3 Toelatingseisen tot het CKR-NGS 4 Hoe blijft u ingeschreven in het CKR-NGS? 4 Studiepunten 5 Kosten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 27a, vierde lid, van de Wet op de architectentitel;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 27a, vierde lid, van de Wet op de architectentitel; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1051 23 januari 2009 Regeling bij- en nascholing architecten Het bestuur van de Stichting bureau architectenregister,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Het nieuwe certificeringsschema Bijeenkomst Stichting BCD / BA&O, NVvA en NVVK november 2014

Het nieuwe certificeringsschema Bijeenkomst Stichting BCD / BA&O, NVvA en NVVK november 2014 Het nieuwe certificeringsschema Bijeenkomst Stichting BCD / BA&O, NVvA en NVVK november 2014 Op een drietal bijeenkomsten in november 2014 is door het bestuur van Stichting BCD een toelichting gegeven

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2303 2 februari 2015 Nadere regels Besluit PE Gelet op: artikel 3 en 4 van het Besluit permanente educatie Wbtv; stelt

Nadere informatie

Op 3 juni en 16 september jl. heeft het CCVD-VCA twee besluiten genomen die in deze memo worden toegelicht.

Op 3 juni en 16 september jl. heeft het CCVD-VCA twee besluiten genomen die in deze memo worden toegelicht. Aan : Certificerende instellingen VCA Van : SSVV secretariaat namens CCVD-VCA Datum : 28 september 2016 Betreft : Toelichting besluiten CCVD-VCA inzake VCA 2008/5.1 Op 3 juni en 16 september jl. heeft

Nadere informatie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Hoe kan ik bepalen welke deskundigheidsbevordering meetelt voor het kwaliteitsregister? Inhoud 1. Inleiding... 2. Wanneer accreditatie en wanneer

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2002-02 THEMA: CERTIFICERING

NIEUWSBRIEF 2002-02 THEMA: CERTIFICERING NIEUWSBRIEF 2002-02 THEMA: CERTIFICERING IS CERTIFICERING DE MOEITE WAARD? Toen begin jaren 90 onder invloed van de Europese ontwikkelingen naar een vrije (arbeids)markt en de certificeringssystemen in

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Reglement register ggz-agogen

Reglement register ggz-agogen Reglement register ggz-agogen REGISTRATIE REGISTER GGZ-AGOGEN Door u aan te melden voor registratie in het register ggz-agoog verklaart u: zich toetsbaar op te stellen door u te verbinden aan het tuchtrecht

Nadere informatie

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0)

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) UITGANGSPUNTEN Het CMC-certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Teneinde het certificaat opnieuw voor een zelfde

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR SCVM Reglement Hercertificatie 01 (Datum) (Datum) (17-12-2015)

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Hobéon SKO-Regelingen SAH, SVK.

Hobéon SKO-Regelingen SAH, SVK. Regelingen SAH, SVK Blad 1 van 23 Registratieblad STATUS: VASTGESTELD REF.NR.: SKO/03034/S VERSIE: ALGEMEEN UITGAVE: 2 WERKINGSGEBIED: SAH, SVK CLASSIFICATIE: VRIJ TOEGANKELIJK TITEL Hobéon SKO-Regelingen

Nadere informatie

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt:

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Beleidslijn toepassing hardheidsclausule Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Hardheidsclausule bij (her-)certificatie

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar De vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) is in de loop van het project gekomen tot onderstaand concept van criteria die zullen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid Algemeen 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK)

PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK) PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK) datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 1 van 49 Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. DEFINITIES... 5 3. DE WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN... 8 3.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Bijgewerkt op: Januari 2014. Richtlijn Permanente Educatie (CPE)

Bijgewerkt op: Januari 2014. Richtlijn Permanente Educatie (CPE) Bijgewerkt op: Januari 2014 Richtlijn Permanente Educatie (CPE) Inhoud Overzicht... 2 Eisen voor certificering... 2 Algemene eisen Jaarlijkse en driejaarlijkse certificeringsperiode Betaling van CISA-onderhoudskosten

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij zich

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

REGLEMENT ACCREDITATIE

REGLEMENT ACCREDITATIE REGLEMENT ACCREDITATIE REGLEMENT VOOR ACCREDITATIE INLEIDING De certificering is gericht op de kwaliteitsborging van de verkoop van geneesmiddelen in de drogisterij. Daarin past een nascholingsverplichting

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6 Handleiding aanmelding activiteiten Permanente Educatie voor geregistreerde Gerechtelijke Deskundigen Inleiding 2 Rubriek A: Vakkennis 3 Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4 Rubriek C: Publicaties 5 Rubriek

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Nascholingsbeleid 2014-2017 Informatie voor externen

Nascholingsbeleid 2014-2017 Informatie voor externen Nascholingsbeleid 2014-2017 Informatie voor externen Voorwoord Zoals eerder beschreven in het nascholingsbeleid 2012-2014 is na- en bijscholing nog steeds één van de manieren waarop de Beroepsvereniging

Nadere informatie

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013 NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator 1 Januari 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ op 1 december 2015. Door de leden vastgesteld op de

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Pannekoek GWW B.V. Auteur(s): Carolien Degen, CO 2 -functionaris,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

G:\5. Service L-S\Leden\PE\PE-online\FAQ\FAQ 2010--2012 110907.doc

G:\5. Service L-S\Leden\PE\PE-online\FAQ\FAQ 2010--2012 110907.doc Dit document is een working document. Als uw vraag er niet bij staat neemt u dan contact op met Inge Duenk (030-686 61 93) of Nicole Kurpershoek (030-686 61 92) of mail uw vraag naar accreditatie@ag-ai.nl.

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

BIJSCHOLINGS / SPECIALISATIE REGLEMENT VAN DE VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND

BIJSCHOLINGS / SPECIALISATIE REGLEMENT VAN DE VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND BIJSCHOLINGS / SPECIALISATIE REGLEMENT VAN DE VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND november 2012 BIJSCHOLINGS / SPECIALISATIE REGLEMENT Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) Voorwaarden registratie leden

Nadere informatie

Regeling OVK. uitgave aantal pagina s vastgesteld per Coördinator Hobéon SKO 1 12 18 december 2014

Regeling OVK. uitgave aantal pagina s vastgesteld per Coördinator Hobéon SKO 1 12 18 december 2014 De regeling OVK beschrijft het proces alsmede de registratiecriteria voor de registratie van de Operationeel Veiligheidskundige. De geregistreerde OVK-ers voldoen aan de desbetreffende eisen voor het aangegeven

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist Arbeidshygiëne Bijlage IId. behorend bij Artikel 2.15 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist Document: WSCS-AH: 2012, versie 1 Onder beheer van: Stichting Beheer

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Versie 3.0 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE 2 ARTIKEL 1 DEFINITIES 2 ARTIKEL 2 REIKWIJDTE 2 ARTIKEL 3 SCHOLING 2 ARTIKEL 4 SCHOLINGSPUNTEN 3 ARTIKEL 5 TIJDVAK 3

Nadere informatie

1 Erkenningsregeling Accountmanager Bedrijven (AMB) en Managers Werklocaties (MW) *)

1 Erkenningsregeling Accountmanager Bedrijven (AMB) en Managers Werklocaties (MW) *) 1 Erkenningsregeling Accountmanager Bedrijven (AMB) en Managers Werklocaties (MW) *) Enige jaren geleden heeft CLOK het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een Erkenningsregeling. Deze Erkenningsregeling

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG);

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Reglement bevordering vakbekwaamheid 2012 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Het kwaliteitsregister voor paramedici valt onder de wet BIG (artikel 34) Toelichting op de kwaliteitscriteria 2005-2010 Het kwaliteitsregister biedt

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826)

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

AANVRAAG CERTIFICERING

AANVRAAG CERTIFICERING AANVRAAG CERTIFICERING KEURMERK WADDENGOUD Naam Bedrijf:... Adres... Postcode/Plaats... Datum... Inhoud Het Keurmerk Waddengoud 2 Wat is de procedure voor u om te komen tot een Waddengoud certificering

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Oktober 2010 1 van 5 REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE van de stichting FPSB Nederland als geldend vanaf 01 januari 2010 voor het register MFP 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HOGERE VEILIGHEIDSKUNDIGE

EXAMENREGLEMENT HOGERE VEILIGHEIDSKUNDIGE EXAMENREGLEMENT HOGERE VEILIGHEIDSKUNDIGE CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID Document number: Valid for : Revision: Date: Page 1 of 11 Inhoudsopgave 1 DOELSTELLING, STATUS EN ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2 TERMEN

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8674 9 juni 2010 Besluit Permanente educatie Wbtv 25 mei 2010 De Raad voor Rechtsbijstand, Gezien: Artikel 8 van de Wet

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader. Onderscheiden op basis van kwaliteit

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader. Onderscheiden op basis van kwaliteit PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader Onderscheiden op basis van kwaliteit Versie 2.4 10 juni 2016 1. Bijscholingsbeleid kader wielersport 1.1. Aanleiding Een leven lang leren

Nadere informatie

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Persoonscertificatie Start Veilig SWB S4 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 11 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Reglement bevordering vakbekwaamheid 2015 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie