Teleworker - configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teleworker - configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons"

Transcriptie

1 Teleworker - configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons

2 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen garanties. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is niet bindend voor Mitel, aan haar gelieerde ondernemingen of haar dochterbedrijven. Mitel, aan haar gelieerde ondernemingen en haar dochterbedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in dit document. In verband met bedoelde wijzigingen kunnen revisies of nieuwe edities van dit document worden uitgebracht. Geen enkel deel van dit document mag voor enig doel op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch, worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitel Networks Corporation. HANDELSMERKEN Mitel is een handelsmerk van Mitel Networks Corporation. Andere productnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend. Mitel EXTERNE IP-telefoons Teleworker - configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons Juni 2006, Handelsmerk van Mitel Networks Corporation Copyright 2006, Mitel Networks Corporation Alle rechten voorbehouden. ii

3 INHOUDSOPGAVE WELKOM... 1 AANVULLENDE DOCUMENTATIE... 2 DE EXTERNE IP-TELEFOON... 3 Mogelijkheden van de externe IP-telefoon...3 DE EXTERNE IP-TELEFOON CONFIGUREREN... 4 Aan de slag...4 Externe 5020-, 5212-, 5215-, 5235-toestellen of Navigator-toestellen configureren...4 Externe of 5224-toestellen configureren...5 Externe of 5220-toestellen met twee standen configureren...5 De externe YA Softphone configureren...6 De Voice First Application op de externe IP-telefoon configureren...6 OPLOSSEN VAN PROBLEMEN... 7 Foutberichten van de IP-telefoon...7 WOORDENLIJST... 8 iii

4

5 Welkom In deze configuratiehandleiding voor externe IP-telefoons vindt u informatie over de manier waarop u de Mitel Teleworker Solution kunt gebruiken om met uw veilige Mitel IP-telefoon extern te werken. Deze handleiding behandelt het volgende: Aanvullende documentatie: informatie over producten van Mitel en technische informatie De externe IP-telefoon: algemene informatie over de externe IP-telefoon en een overzicht van de mogelijkheden van deze telefoon. De externe IP-telefoon configureren: procedure voor het configureren van de IP-telefoon om extern te kunnen werken met de Teleworker Solution. Problemen oplossen: informatie over het oplossen van problemen met de externe IPtelefoon. Woordenlijst: definities van termen en afkortingen die in deze handleiding worden gebruikt. WAARSCHUWINGEN: De Teleworker Solution alleen is niet geschikt voor het verkrijgen van betrouwbare toegang tot hulpdiensten (zoals 911, 999 of 112). E911-ondersteuning voor Teleworker is beschikbaar via een LIM (Lijn Interface Module). Zie de handleiding voor Mitel Teleworker Solution Blade op Mitel OnLine voor meer informatie. De systeembeheerder moet er rekening mee houden dat E911-oproepen niet zijn geblokkeerd bij toestellen in Teleworker-modus en toestellen die buiten de firewall van het bedrijf om zijn aangesloten. E911-oproepen vanaf dergelijke toestellen kunnen een onjuiste CESID aangeven of buiten het bereik van het openbaar alarmnummer (PSAP) vallen. De E911-service kan bij gebruikers van Teleworker niet worden gegarandeerd. Omdat een telewerker zich niet op kantoor hoeft te bevinden moet de systeembeheerder bij een verhuizing van de telewerker de database handmatig aanpassen. Daarom wordt het sterk afgeraden om een E911-service beschikbaar te maken op Teleworker-toestellen. Zie de Resiliency-handleiding op Mitel OnLine (onder 3300 ICP) voor meer informatie over de ondersteuning van alarmnummers. (Zie Aanvullende documentatie op pagina 2.) 1

6 Aanvullende documentatie Toegang tot productdocumentatie en technische documentatie: 1. Meld u aan bij Mitel OnLine. 2. Klik op Technical Support (Technische ondersteuning). 3. Selecteer Product Documentation (Productdocumentatie). Klik op de link voor de gebruikershandleiding of de installatiehandleiding boven in het scherm om naar IP Phone documentation (IP-telefoon-documentatie) te gaan. Blader in het linkernavigatievenster naar 'Applications and Solutions' (Toepassingen en oplossingen) om naar Teleworker documentation (Documentatie over de Teleworker) te gaan. Klik op Teleworker Solution (Teleworker-oplossing). Toegang tot artikelen in de knowledgebase van Mitel: 1. Meld u aan bij Mitel OnLine 2. Klik op Technical Support (Technische ondersteuning) 3. Klik op Knowledgebase. De zoekmachine van de knowledgebase wordt geopend. 4. Kies Teleworker Solution (Teleworker-oplossing) in de productlijst en klik op Search (Zoeken). 2

7 De externe IP-telefoon De Teleworker Solution ondersteunt de volgende IP-telefoons: Mitel 5020 IP Phone Mitel 5215 IP-telefoon (met twee standen) Mitel 5212 IP Phone Mitel 5220 IP-telefoon (met twee standen) Mitel 5215 IP Phone Mitel 5235 IP Phone Mitel 5220 IP Phone Mitel Navigator Mitel 5224 IP Phone Mitel Your Assistant Softphone Zie voor meer informatie over de mogelijkheden van de IP-telefoon de desbetreffende gebruikershandleiding op Mitel OnLine (zie Ondersteunende documentatie op pagina 2). Raadpleeg voor informatie over het installeren en het aan de wand monteren van de IP-telefoon de meegeleverde installatiehandleiding. Mogelijkheden van de externe IP-telefoon Wanneer u de IP-telefoon gebruikt in combinatie met de Teleworker Solution, hebt u slechts één telefoon nodig voor op kantoor én op externe locaties. Als de externe IP-telefoon is geconfigureerd voor gebruik met Teleworker, heeft deze de volgende mogelijkheden: Codering voor een veilig spraaktraject tussen de telefoon en het systeem via het internet. Een adaptieve vertragingsbuffer en andere softwarefuncties voor een verbeterde spraakkwaliteit via het internet. G.729-compressie om de benodigde bandbreedte te verkleinen. Dezelfde bediening als elke andere telefoon die op het netwerk is aangesloten Werkt via elke willekeurige breedband LAN-verbinding die is aangesloten op het kantoor waar de 6000 MAS zich bevindt en deze zichtbaar is voor het internet. Heeft direct toegang tot het telefoonsysteem van het bedrijf (voor functies als voic en conferentiegesprekken). Ondersteuning voor de Voice First Application (alleen de 5020 en 5220 IP-telefoons) 3

8 De externe IP-telefoon configureren Zodra u de IP-telefoon hebt geïnstalleerd, kunt u deze zodanig configureren dat u vanaf een externe locatie toegang krijgt tot de functies van het spraaknetwerk van uw kantoor. Raadpleeg voor informatie over het installeren van de IP-telefoon de meegeleverde installatiehandleiding. Aan de slag Voordat u uw IP-telefoon configureert om extern te kunnen werken, moet u de volgende stappen uitvoeren: Volg de instructies in de handleiding Teleworker Solution Software Blade om de vereiste Teleworker Solutions-software en -hardware te installeren en configureren op uw hoofdkantoor en om het MAC-adres van uw externe telefoon in te stellen op de Teleworkerserver. Wijs het toestelnummer van de IP-telefoon als volgt toe aan de ICP: ICP SX-200 ICP Instructies: 4. Meld u aan bij de CDE. 5. Selecteer formulier 9 voor het toewijzen van een bureaubladapparaat. 6. U kunt uw toestel programmeren bij elke vrije clid ICP 1. Ga in het systeembeheerprogramma naar System configuration >Devices > IP Phones > Multiline IP Sets > Multiline IP Sets Configuration (Systeemconfiguratie > Apparaten > IP-telefoons > IP-sets met meerdere lijnen > Configuratie van IP-sets met meerdere lijnen). 2. Klik op Add (Toevoegen) en voer de informatie over uw set in. Raadpleeg de Help bij het systeembeheerprogramma voor de 3300 ICP of de technische documentatie bij de SX-200 ICP voor meer informatie over het programmeren van de ICP. TIP: Tijdens de configuratie van de IP-telefoon hebben sommige toetsen een specifieke functie: Druk op de Superkey als u een item wilt verwijderen. Gebruik * als u een teken links van de cursor wilt verwijderen. Druk op # als u een decimaal getal wilt invoeren. Opmerking: als u in het huidige veld drie cijfers hebt ingevoerd, wordt automatisch een decimaalteken ingevoerd en gaat de cursor verder. Externe 5020-, 5212-, 5215-, 5235-toestellen of Navigator-toestellen configureren 1. Controleer of the toestelnummer van de IP-telefoon is toegewezen aan een ICP en of het MAC-adres van de IP-telefoon is geregistreerd bij de Teleworker-server zoals aangegeven in het gedeelte Aan de slag. 2. Druk op de 7 en houd deze toets ingedrukt terwijl u het stroomsnoer van het netwerk of het snoer van de gelijkstroomadapter in het stopcontact steekt. Houd de 7 ingedrukt totdat de tekst TELEWORKER CONFIGUREREN op de display van de telefoon verschijnt (dit duurt ongeveer vier seconden). 3. Druk op # om de externe werking van de IP-telefoon te configureren. Op de display verschijnt de tekst HUIDIGE INSTELLINGEN GEBRUIKEN? 4. Druk op # voor Enter. Op de display verschijnt de tekst TELEWORKER-GATEWAY. 4

9 5. Voer het IP-adres van de Teleworker-gateway in en druk op de pijl omlaag ( ). Op de display verschijnt de tekst OPSLAAN IN NVRAM. 6. Druk op # om op te slaan. Het bericht 'Saving to NVRAM, DO NOT REMOVE POWER' (Bezig met opslaan naar NVRAM, STROOM NIET UITSCHAKELEN) wordt weergegeven. De telefoon wordt opnieuw opgestart en de tijd en de datum worden weergegeven. Als ENTER TW INSTALL PW (INSTALLATIEWACHTWOORD TW INVOEREN) wordt weergegeven, voert u het installatiewachtwoord in dat u van de systeembeheerder hebt gekregen. Als de IP-telefoon nog niet eerder is geregistreerd bij een ICP, wordt PRESS/USE SUPERKEY TO SEND PIN (DRUK OP/GEBRUIK SUPERKEY OM PIN TE VERZENDEN) weergegeven. Voer uw PIN-nummer in en druk op de Superkey. 7. De IP-telefoon is nu gereed voor extern gebruik. Zie de gebruikershandleiding van Navigator op Mitel OnLine voor informatie over de configuratie van de Navigator-taakbalk. Externe of 5224-toestellen configureren 1. Controleer of the toestelnummer van de IP-telefoon is toegewezen aan een ICP en of het MAC-adres van de IP-telefoon is geregistreerd bij de Teleworker-server zoals aangegeven in het gedeelte Aan de slag. 2. Druk op de 7 en houd deze toets ingedrukt terwijl u het stroomsnoer van het netwerk of het snoer van de gelijkstroomadapter in het stopcontact steekt. Houd de 7 ingedrukt totdat de tekst TELEWORKER CONFIGUREREN op de display van de telefoon verschijnt (dit duurt ongeveer vier seconden). 3. Druk op de toets onder het woord Ja om de externe bediening van de IP-telefoon te configureren. Op de display verschijnt de tekst HUIDIGE INSTELLINGEN GEBRUIKEN? 4. Druk op de softwaretoets Nieuw. Op de display verschijnt de tekst TELEWORKER- GATEWAY. 5. Voer het IP-adres van de Teleworker-gateway in en druk op de pijl omlaag ( ). STORE CHANGES (WIJZIGINGEN OPSLAAN) verschijnt op de display. 6. Druk op de softwaretoets Ja om op te slaan Het bericht 'Saving to NVRAM, DO NOT REMOVE POWER' (Bezig met opslaan naar NVRAM, STROOM NIET UITSCHAKELEN) wordt weergegeven. De telefoon wordt opnieuw opgestart en de tijd en de datum worden weergegeven. Als ENTER TW INSTALL PW (INSTALLATIEWACHTWOORD TW INVOEREN) wordt weergegeven, voert u het installatiewachtwoord in dat u van de systeembeheerder hebt gekregen. Als de IP-telefoon nog niet eerder is geregistreerd bij een ICP, wordt PRESS/USE SUPERKEY TO SEND PIN (DRUK OP/GEBRUIK SUPERKEY OM PIN TE VERZENDEN) weergegeven. Voer uw PIN-nummer in en druk op de Superkey. 7. De IP-telefoon is nu gereed voor extern gebruik. Externe of 5220-toestellen met twee standen configureren 1. Controleer of the toestelnummer van de IP-telefoon is toegewezen aan een ICP en of het MAC-adres van de IP-telefoon is ingesteld zoals aangegeven in het gedeelte Aan de slag. 5

10 2. Druk op de 7 en houd deze toets ingedrukt terwijl u het stroomsnoer van het netwerk of het snoer van de gelijkstroomadapter in het stopcontact steekt. Houd de 7 ingedrukt totdat de tekst TELEWORKER CONFIGUREREN verschijnt op de display van de telefoon (ongeveer vier seconden). 3. Druk op * (5215) of YES (JA) (5220) om de IP-telefoon voor extern gebruik te configureren. Op de display verschijnt DELETE/NEW SETTINGS? (VERWIJDEREN/NIEUWE INSTELLINGEN?). 4. Druk op # voor NEW (NIEUW). Op de display verschijnt de tekst TELEWORKER-GATEWAY. 5. Voer het IP-adres van de Teleworker-gateway in en druk op de pijl omlaag. ( ) STORE CHANGES (WIJZIGINGEN OPSLAAN) verschijnt op de display. 6. Druk op # (5215) of Yes (Ja) (5220) om op te slaan. Het bericht 'Saving to NVRAM, DO NOT REMOVE POWER' (Bezig met opslaan naar NVRAM, STROOM NIET UITSCHAKELEN) wordt weergegeven. De telefoon wordt opnieuw opgestart en de tijd en de datum worden weergegeven. Als ENTER TW INSTALL PW (INSTALLATIEWACHTWOORD TW INVOEREN) wordt weergegeven, voert u het installatiewachtwoord in dat u van de systeembeheerder hebt gekregen. Als de IP-telefoon nog niet eerder is geregistreerd bij een ICP, wordt PRESS/USE SUPERKEY TO SEND PIN (DRUK OP/GEBRUIK SUPERKEY OM PIN TE VERZENDEN) weergegeven. Voer uw PIN-nummer in en druk op de Superkey. 7. De IP-telefoon is nu gereed voor extern gebruik. De externe YA Softphone configureren Zie de gebruikershandleiding bij YA versie 3.2 voor informatie over de configuratie van Your Assistant softphone. De Voice First Application op de externe IP-telefoon configureren De externe 5020 of 5220 IP-telefoon kan ook Voice First Application (VFA) bevatten voor videoconferenties. De VFA-server fungeert als een gateway voor videoterminals. Elke terminal bestaat uit een camera, videoscherm en telefoon. De transmissie van video wordt verwerkt door de VFA-server terwijl de transmissie van audio wordt uitgevoerd door de externe 5020 of 5220 IPtelefoon. Zie voor meer informatie over het gebruik van VFA de beheerdershandleiding voor Mitel Voice First op Mitel OnLine. (Zie Aanvullende informatie op pagina 2.) 6

11 Oplossen van problemen In dit gedeelte vindt u informatie voor het oplossen van problemen met: Foutberichten van de IP-telefoon die specifiek zijn voor de Teleworker Solution. Connectiviteit en spraakkwaliteit van de IP-telefoon. Foutberichten van de IP-telefoon Onderstaande foutberichten zijn specifiek voor de Teleworker Solution. Foutberichten worden gedurende 20 seconden op de IP-telefoon weergegeven. Daarna wordt de verbinding tussen de server waarop de Teleworker Solution wordt uitgevoerd, en de telefoon verbroken (op de display van de telefoon verschijnt nu de tekst VERBINDING MET SERVER VERBROKEN). Zodra het probleem is verholpen, verschijnt korte tijd de tekst WACHTEN OP VERBINDING, waarna er opnieuw verbinding wordt gemaakt met de server waarop de Teleworker Solution wordt uitgevoerd. Foutbericht Probleem Oplossing TW-LICENTIE VEREIST Er zijn onvoldoende De beheerder dient contact op VRAAG TWlicenties om de externe te nemen met de leverancier BEHEERDER IP-telefoon te van de Mitel Networks Solution ondersteunen. voor extra licenties voor de Teleworker Solution. VERBINDING GEWEIGERD VRAAG TW- BEHEERDER VERBINDING ONDERBROKEN EVEN WACHTSTAND A.U.B. PASSWORD REJECTED (WACHTWOORD GEWEIGERD) TFTP ERROR 4 (TFTP- FOUT 4) of L2 & BOOT Download Error (Download-fout L2 & OPSTARTEN) Uw IP-telefoon is niet opgenomen in de lijst met telefoons die gebruik mogen maken van de Teleworker Solution. De Teleworker Solution kan niet met de ICP communiceren. Het ingevoerde installatiewachtwoord is onjuist. Bij het Teleworkertoestel is een IP-adres opgegeven dat niet van de Teleworker-gateway is. De beheerder moet uw IPtelefoon toevoegen. Zie 'Configuring Remote IP Phone Properties' in de handleiding Teleworker Solution Software Blade. De IP-telefoon zal verbinding maken met het ondersteunende ICP zodra dit beschikbaar is. Na zes seconden wordt de IPtelefoon gereset en wordt u opnieuw gevraagd om het installatiewachtwoord in te voeren. Neem contact op met de systeembeheerder voor een geldig wachtwoord. Zorg dat u het IP-adres van de Teleworker-gateway opgeeft wanneer u het toestel als Teleworker-toestel configureert. 7

12 Woordenlijst Term 6000 Managed Application Server (MAS) ADMIN Blade Firewall ICP LAN Local Streaming MAC MAS Leverancier Mitel Solution NAT NVRAM PPPoA PPPoE Router Server Teleworker Solution TW-beheerder VLAN Definitie Een extern beheerde toepassingsserver op de locatie van de klant die ondersteuning biedt voor een groot aantal netwerkserverfuncties, zoals gedeeld gebruik van bestanden en printers, Internet- en diensten en beveiliging via een firewall. Beheerder. Een softwareonderdeel of toepassing die deel uitmaakt van het 6000 MAS-systeem. Hardware of software die in een omgeving met een netwerk is geïnstalleerd om communicatie te voorkomen die niet door het netwerkbeleid is geautoriseerd. Hiermee wordt voorkomen dat een verbonden netwerkapparaat inbreekt bij andere netwerkapparaten. Integrated Communications Platform. Een telefoonsysteem van Mitel waartoe het 3100 ICP, het 3300 ICP en het SX-200 ICP behoren. Local Area Network. De mogelijkheid van Teleworker-toestellen om het spraakgedeelte direct door te sturen van het ene Teleworkertoestel set naar het andere als beide toestellen zich achter hetzelfde NAT-apparaat bevinden. Media Access Control (adres van een extern apparaat) Managed Applications Server (beheerde toepassingsserver). Het bedrijf waar de Teleworker Solution is aangeschaft. Network Address Translation. Een techniek waarbij een reeks privé-ip-adressen wordt omgezet in een reeks publieke IPadressen. Niet-vluchtig Random Access Memory. Point-to-Point Protocol met de modus Asynchroon overzetten (ATM). Point-to-Point Protocol over Ethernet. Apparaat dat functioneert als interface tussen twee netwerken. Een gedeelde computer op een lokaal netwerk. Een veilige oplossing voor werknemers die thuis of op een externe locatie werken. Met de Teleworker Solution krijgt u via de externe IP-telefoon toegang tot het spraaknetwerk van het bedrijf. Teleworker-beheerder. Virtueel LAN. 8

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0 MITEL 5540 IP Console Gebruikershandleiding Versie 1.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link GEBRUIKERSHANDLEIDING Wireless-N breedbandrouter met Storage Link Model: WRT160NL Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Alcatel SpeedTouch 780WL Router

Alcatel SpeedTouch 780WL Router Alcatel SpeedTouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router... 4 2 Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E3000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer

Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer 16-601412 Release 3.1.0 Mei 2007 Uitgave 2 2007 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Kennisgeving Avaya Inc. heeft al het redelijkerwijs

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Gebruikersaanwijzing Speedtouch 780 Router t.b.v. Zakelijk ADSL Pagina 1 Inhoud 1. Aansluiten van de router 3 2.

Nadere informatie

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business Verkoop@cbgconnect.nl Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver NETWERKHANDLEIDING In deze Netwerkhandleiding staat handige informatie over netwerkinstellingen bij gebruik van de rother

Nadere informatie

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series nl Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Aan de slag 5 1.1 Inschakelen 5 1.2 Bediening van de AutoDome

Nadere informatie

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle . Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Gebruiksaanwijzing i This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Acer Bluetooth

Nadere informatie

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Installatie- en gebruikershandleiding Copyright Copyright 1999-2008 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie 0 DUT Geldige modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing voor de volgende modellen. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definities van opmerkingen

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2006

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie B DUT Relevante modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definities van opmerkingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4429-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4429-00 NL NPD4429-00 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 7 Het gebruik van deze gids... 8 Conventies... 8 Productkenmerken... 9 De Epson AcuLaser C1750 Serie.................. 9 Functies...

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

Handleiding. Robin Compact SIP deurtelefoon

Handleiding. Robin Compact SIP deurtelefoon B U I T E N D E U R T O E S T E L L E N Handleiding Robin Compact SIP deurtelefoon Versie: 3.0 Datum: Juli 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Robin Compact SIP buitendeurtoestel 3 2 Montage 2.1 Wat zit er in

Nadere informatie