PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS"

Transcriptie

1 Bijlage 3 PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS Voor u ligt het Protocol M&C voor het collegejaar van Stichting Rechten Instituut. In dit protocol zijn alle richtlijnen en afspraken rondom M&C samengevoegd. Hierdoor biedt dit protocol een duidelijke handreiking aan alle bestuursleden hoe te komen tot de juiste promotie en partneracquisitie. Uitgangspunt bij M&C is dat de aangewezen bestuurder verantwoordelijk is voor de juiste naleving van dit protocol. Het doel van de commissie M&C is te komen tot een juiste promotie op de juiste plaats en daarvoor is het van belang dat M&C efficiënt en effectief te werk gaat. Ook is het van belang om de gemaakte afspraken met partners te waarborgen.

2 1 PRIVACY REGELS SOCIAL MEDIA Om naamsbekendheid voor het Stichting Rechten Instituut te genereren, wordt in grote getale gebruikt gemaakt van Social Media. De belangrijkste media zullen worden gevormd door Facebook, Twitter en een Youtube Channel. Belangrijk is dat de M&C alle posts voor deze groepen beheert. Dit betekent dat andere bestuursleden niet zelfstandig zullen posten, maar aan de commissaris M&C doorgeven welke posts zij geplaatst hebben. Dit voorkomt overmatig postgedrag en kenbaarheid van het wachtwoord. Deze paragraaf streeft de privacy te waarborgen van zowel (de leden van) Stichting Rechten Instituut (hierna: werkstudenten) alsmede haar cliënten en overige betrokken partijen. Stichting Rechten Instituut wil een prettig social media milieu creëren voor alle gebruikers, lezers en overige betrokken van de faciliteiten van Stichting Rechten Instituut (hierna: STICHTING RECHTEN INSTITUUT). Blogs en sociale netwerken die worden gepubliceerd onder naam van het STICHTING RECHTEN INSTITUUT moeten worden gebruikt op een manier die waarde toevoegt aan de bedrijfsdoelstellingen van het STICHTING RECHTEN INSTITUUT. Het moet eraan bijdragen dat jijzelf, collega s, klanten en partners hun werk beter kunnen doen en helpen bij het oplossen van problemen en het verbeteren van vaardigheden en kennis. Hoofdstuk 1. Inhoud; taalgebruik, grammatica, politieke statements en overige inhoudelijke facetten Artikel 1 Werkstudenten proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en het STICHTING RECHTEN INSTITUUT niet schaadt. Werkstudenten publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere merk gebonden informatie. Voor het publiceren van gesprekken wordt eerst toestemming gevraagd aan het hoofd van Marketing & Communications. Artikel 2 Werkstudenten mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over cliënten, partners of leveranciers zonder hun goedkeuring. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het product en de persoon of het bedrijf. Artikel 3 Wees extra voorzichtig bij het publiceren over, of in discussie gaan met, een cliënt of concurrent. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor het STICHTING RECHTEN INSTITUUT. 2

3 Artikel 4 STICHTING RECHTEN INSTITUUT ondersteunt open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Vrijwilligers die publiceren op een website (of andere sociale media) anders dan die van het STICHTING RECHTEN INSTITUUT over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met het STICHTING RECHTEN INSTITUUT, maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren. Als werkstudenten namens STICHTING RECHTEN INSTITUUT spreken, vermelden zij hun organisatie en functie: - Bestuurslid (functie) bij Stichting Rechten Instituut - Teamleider bij Stichting Rechten Instituut - Studentassociate bij Stichting Rechten Instituut - Redacteur bij Stichting Rechten Instituut Artikel 5 Werkstudenten, in het bijzonder bestuurders, en degene die namens de organisatie het beleid en de strategie uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van social media. Voor sommige functies geldt dat iemand altijd wordt gezien als STICHTING RECHTEN INSTITUUT er, ook als hij een privé-mening verkondigt. Op grond van hun positie moeten onze vrijwilligers nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren. Artikel 6 Werkstudenten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort, publiceren op blogs, wiki s, fora en andere media die gebaseerd zijn op user-generated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun privacy. Artikel 7 Werkstudenten hanteren bij hun berichten Algemeen Beschaafd Nederlands en worden daarbij tevens gewezen op een correcte wijze van het gebruik van de Nederlandse grammatica. Artikel 8 Onbeschaafd taalgebruik (o.a. scheldwoorden) worden niet getolereerd en per direct verwijderd, ook kunnen bepaalde uitlatingen worden verwijderd op grond van hun inhoud, bijvoorbeeld bij politiek gevoelige uitlatingen. Reacties op straffe van weigering of verwijdering zijn onder meer: 1. Copyright overtredingen: het ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. 3

4 2. Haatdragende, gewelddadige of stigmatiseren inhoud: directe bedreigingen, of aanzet tot discriminatie tegen personen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid / identiteit. 3. Afdeling inhoud: tekst en / of foto's met een kritische informatie, gevoelige informatie, ervaringen, operationele veiligheid, of enige andere inhoud die gerelateerd is aan bedrijf tactiek of strategie. 4. Politieke verklaringen: inhoud bedoeld om een besluit te kunnen beïnvloeden gemaakt voor of door STICHTING RECHTEN INSTITUUT, kortom lobbyen. 5. Pornografie of obsceniteit: inhoud die naaktheid bevat, seksueel grafisch materiaal, of materiaal dat anderszins wordt geacht expliciet van aard te zijn. 6. Spam / kwaadaardige code: ongevraagde commerciële berichten en kwaadaardige Software. 7. Niet-ondersteunde beschuldigingen: inhoud die personen of bedrijven beschuldigt zonder kennelijke grondslag. Hoofdstuk 2. Verwijzingen Artikel 9 Werkstudenten zijn verplicht correct te refereren naar de bronnen. Tevens dienen zij zorg te dragen voor de wetenschap wie de spreker is van het citaat in kwestie. Hoofdstuk 3. Foto s Artikel 10 Werkstudenten dienen zorg te dragen voor verantwoorde foto s, alvorens foto s worden geplaatst op de social media van STICHTING RECHTEN INSTITUUT dient toestemming te worden gevraagd aan het hoofd van Marketing & Communications. Indien foto s worden gemaakt van bijvoorbeeld een spreker dient er tevens toestemming gevraagd te worden aan deze spreker, voordat zijn of haar foto op de social media van STICHTING RECHTEN INSTITUUT mag worden geplaatst. 4

5 Hoofdstuk 4. Privacy Artikel 11 Werkstudenten dienen zorg te dragen dat geen informatie naar buiten wordt gebracht met betrekking tot lopende zaken en privézaken van de cliënt. Informatie met betrekking tot een gesloten zaak met interessante feiten, waar reeds uitspraak over is gedaan door de rechter, mag ter informatie worden geplaatst op de social media van STICHTING RECHTEN INSTITUUT, onder de voorwaarde dat de namen van de betrokken partijen worden geanonimiseerd. Hoofdstuk 5. Sancties Artikel 12 Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoort is, neem dan direct contact op met de verantwoordelijke afdeling/persoon en overleg over de te volgen strategie. Artikel 13 Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met het STICHTING RECHTEN INSTITUUT is het verstandig contact te zoeken met je leidinggevende of de daarvoor verantwoordelijke afdeling/persoon. Artikel 14 Indien gegevens, teksten of anderszins zijn gepubliceerd die niet verantwoord zijn zoals onder de hiervoor genoemde artikelen is weergegeven dan worden deze gegevens, teksten of anderszins verwijderd van de social media. Hoofdstuk 6. Vermeldingen Artikel Nieuwe artikelen van RI Magazine en Law Reviwe worden vermeld. 2. Nieuwe bestuursleden en werkstudenten worden met foto en een kort voorstelverhaaltje op de site gemeld. 3. Vacatures worden in de naam van de voorzitter geplaatst. 4. Onze partners hebben adverteerruimte. Hoofdstuk 7. Inloggegevens Artikel 16 Er kan op alle social media ingelogd worden: inloggegevens worden apart verstrekt. 5

6 Artikel 17 Youtubechannel: inloggegevens worden apart verstrekt. 6

7 7

8 2 Taakverdeling In deze paragraaf zal uitgelegd worden hoe de taakverdeling binnen M&C, in samenwerking met de overige bestuursleden en de teamleiders is vormgegeven. De Commissaris M&C: - Is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het Protocol M&C; - Is verantwoordelijk voor de agendapunten van de bestuursvergadering onderdeel M&C; - Is verantwoordelijk voor Social Media. - Is verantwoordelijk voor de aansluiting en van partners en relaties voor de leeromgevingen en houdt contacten met de partners van Rechten Instituut betreffende deze leeromgevingen; - Collegepraatjes. - Is tezamen met alle bestuursleden verantwoordelijk voor de organisatie van de constitutieborrel, pakjesavond en nieuwjaarsborrel. De commissaris M&C is het aanspreekpunt voor alle overige bestuursleden: alles wat de overige commissies willen bewerkstelligen (d.m.v. een Social Media outlet) zal door de commissaris M&C worden geregeld. Dit voorkomt postgedrag en openbaarmaking van het wachtwoord. 2.1 Marketing intern en extern De werkgroep M&C zal op een aantal manieren worden onderverdeeld. De eerste onderverdeling is intern en extern: 1. Marketing intern. De doelgroep van marketing ntern is studenten en het binnenhalen van partners en relaties t.b.v. de studenten. Dit is de taak van de commissaris M&C. 2. Marketing extern. Het doel van marketing extern is het binnenhalen van cliënten voor onze partner watzijnuwrechten.nl. De doelgroep is dus elke leek. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de studentassociates. 2.2 Sub-commissies (optioneel) De studentassociates worden actief betrokken bij de marketing van Stichting Rechten Instituut. Zo zullen zij meedenken over de volgende activiteiten: - Social Media en Actualiteiten De SUB-commissie SOCIAL MEDIA zal interessante posts verzinnen voor onze Social Media kanalen. Dagelijks dienen zij met ideeën te komen voor een post, deze dienen zij op te sturen naar de commissaris M&C, die deze vervolgens zal 8

9 posten. De posts dienen onder andere actualiteiten te betreffen omtrent studie of recht gerelateerde nieuws. -Promotie Deze SUB-commissie zal bij de universiteiten flyeren, posters ophangen en zorgen dat er genoeg geschriften van ons liggen. Ook houden zij collegepraatjes of zorgen ze dat onze filmpjes worden uitgezonden. De commissaris M&C zorgt dat zij de benodigde spullen op tijd krijgen. De commissaris M&C zal als bestuursverantwoordelijke fungeren voor een SUBcommissie. De commissaris M&C zal wekelijks contact houden met de teamleiders en zorgen dat de SUB-commissies hun werk goed doen. 2.3 Basenet Alle documenten betreffende M&C worden geplaatst in Basenet, toegankelijk voor de commissaris M&C. 2.4 Kantoorbezoeken en samenwerkingscontracten Samenwerkingscontracten staan in Basenet. Een samenwerkingscontract wordt getekend door de commissaris M&C. De commissaris M&C doet kantoorbezoeken, eventueel gaat de voorzitter mee. Er wordt geen kenbaarheid gegeven aan de samenwerking met een partner, alvorens er een samenwerkingscontract is getekend. 2.5 Communicatie Er zal goed moeten worden gecommuniceerd met de overige bestuursleden. Vragen als: hoeveel cliënten heb je binnengehaald? wat doe je om jezelf en wzur te promoten?, passeren de revue. 2.6 Binnenhalen van partners: ondersteuning en subsidie De commissaris M&C heeft tot taak partners binnen te halen, die naast het bieden van ondersteuning in juridische zaken, het onderwijsprogramma van Stichting Rechten Instituut mogelijk maken. Van de partners wordt verwacht dat zij de door Stichting Rechten Instituut aangeboden lezingen en leeromgevingen bieden (Rechtspraktijk 3). De locatie van deze cursussen is op het kantoor van de partner. Eventueel kunnen er lokalen bij de universiteit gehuurd worden; dit is de taak van de commissaris Studieondersteuning. Stichting Rechten Instituut biedt een aantal cursussen. Van de partners vragen wij een maandelijkse bijdrage van 50,- euro per maand. In ruil bieden wij ons marketingaanbod en zenden wij juridisch lastige zaken door naar de partner. 9

10 2.7 Samenwerking met commissaris Studieondersteuning Daarnaast zorgt de commissaris M&C voor leeromgevingen. Dit zijn meeloopdagen bij advocaten-, notaris- en gerechtsdeurwaarderskantoren. Het is de bedoeling dat partners de werkstudenten van het practicum meenemen in de praktijk. Bijvoorbeeld meeloopdagen met een deurwaarder: hoe wordt een dagvaarding betekend en hoe gaat een ontruiming in zijn werk? En bij een Notariskantoor: hoe wordt een BV opgericht. Of meeloopdagen bij de gemeente: bezwaar en beroep: bestuursrecht. Bedenk leuke partners! Raad v. State, Raad v.d Rechtspraak etc. De commissaris M&C houdt overleg met de commissaris Studieondersteuning betreffende de cursusdata, immers is het de bedoeling dat de sollicitatietrainingen gegeven worden door een partner. Er is een landelijke lijst met advocatenkantoren en incassobureaus en er is een lijst opgesteld met de grootste advocatenkantoren ter benadering. Het meest handig is om direct met de partners te overleggen welke cursussen ze willen aanbieden, en welke leeromgeving zij ter beschikking willen stellen. NB: Neem voor het kantoorbezoek altijd het marketingaanbod mee. 2.8 Constitutieborrel De constitutieborrel vindt plaats in september. Het nieuwe bestuur, partners, auteurs en studentassociates worden uitgenodigd ter gelegenheid van de bestuurswissel. De voorzitter zal het woord voeren en alle nieuwe bestuursleden voorstellen. Vervolgens zal het nieuwe bestuur het beleid van het aankomende collegejaar bespreken en dus zijn/haar beleid verdedigen, a.d.h.v. de beleidsplannen en protocollen. De constitutieborrel wordt aan het einde van elk collegejaar georganiseerd. 2.9 Pakjesavond en nieuwjaarsborrel In samenwerking met de voorzitter zorgt de commissaris M&C ervoor dat de teams pakjesavond vieren op een leuke locatie; de teamleider zal het e.e.a. mede organiseren. De nieuwjaarsborrel wordt georganiseerd in januari in samenwerking met de voorzitter. Overleg met de voorzitter over het kerstpakket Sluiting RI jaar en certificaatuitreiking Aan het einde van het RI- jaar wordt de certificaatuitreiking georganiseerd. Alle werkstudenten worden uitgenodigd op deze dag. Er wordt een praatje gehouden over de werkstudent en de succesvolle afsluiting wordt gevierd. Tevens wordt het getuigschrift uitgereikt. Partners en relaties worden ook uitgenodigd. De certificaatuitreiking wordt door de M&C commissaris georganiseerd en vindt plaats in juni/juli. Indien de werkstudent afwezig is ontvangt zij het certificaat per post, onder een begeleidend schrijven. 10

11 2.11 Class of 20** foto Er wordt een Class of 20** foto (groepsfoto) gemaakt van de studentassociates, en auteurs afzonderlijk op de certificaatuitreiking. NB: Het e.e.a. moet met de voorzitter worden overlegd t.b.v. de samenwerking. 11

12 3 MARKETING INTERN Zoals besproken zal de marketing intern zich richten op studenten en het binnenhalen van partners en relaties (universiteiten en eventueel hogescholen) t.b.v. de leeromgevingen en subsidies. Onderstaand tabel maakt duidelijk welke kanalen Stichting Rechten Instituut gebruikt voor de interne marketing: In de paragraaf 3 zal de marketing intern nader worden toegelicht. 12

13 3.1 Social Media Inloggen: - Twitter en Facebook: inloggegevens worden apart verstrekt Facebook. Stichting Rechten Instituut heeft een Facebook account. Voor de marketing wordt de facebookpagina van Stichting Rechten Instituut gebruikt. Daarnaast is Stichting Rechten Instituut lid van een aantal groepen, welke zichtbaar zijn op de startpagina aan de linker kant. Al deze groepen worden actief gebruikt voor promotie. Alle posts op Facebook en Twitter worden geplaatst door de commissaris M&C; als andere commissies iets willen plaatsen dienen zij de stukken aan te geven bij de commissaris M&C; dit omdat de manier van formuleren heel belangrijk is om aandacht te trekken. Ook indien er een cursus wordt gegeven, dan wordt hier ruchtbaarheid aan gegeven door de Facebookpagina en de van Stichting Rechten Instituut. Op zondag, maandag, woensdag en vrijdag zullen posts geplaatst worden op Facebook, door de bestuursverantwoordelijke van de werkgroep M&C. Als de SUB-werkgroepen zijn aangesteld zal de bestuursverantwoordelijke van de SUB-commissie Social Media en Actualiteiten hiervoor verantwoordelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan jurisprudentie, relevante nieuwsgeving, sollicitatieprocedures en vacatures. Als je iets post op Facebook zal dit een duidelijke stelling bevatten dat uitdaagt tot debat. Er kan niet worden volstaan met een zin of een verwijzing naar een NOS-filmpje. Alle bestuursleden kunnen hiervoor materiaal aanleveren bij de bestuursverantwoordelijke van M&C. Test je juridische kennis post wordt minimaal drie keer per week geplaatst om zo onze likers uit de dagen. De uitdaging wekt automatisch interesse waardoor we meer likes genereren (later wordt beschreven wat onder deze rubriek valt). Alle bestuursleden kunnen hiervoor materiaal aan leveren bij de bestuursverantwoordelijke van M&C. NB: Indien er belangrijk recht nieuws is, worden officiële bronnen aangehaald! Dus of (bijv. de tweede kamer heeft een wetsvoorstel ingediend of de eerste kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen). Dus niet een verwijzing naar de NRC of Volkskrant, maar de directe bron. Zo laten we zien dat we niet zomaar dingen aannemen uit het nieuws, en dat we zelf onderzoek doen: een must voor juristen. Gebruik voor de posts onderstaande bronnen: 13

14 https://www.advocatenorde.nl/74/advocaten/advocaten.html Op Facebook zal elke maand een aangesloten universiteit/partner centraal staan. Als wallpaper zal de groepsfoto van het bestuur geplaatst worden of de coverphoto van RI Magazine. Middels Facebook kunnen vooral studenten op de hoogte gehouden worden van onze acti viteiten Facebook Commissie Rechtsbijstand Zoals eerder vermeld staat dit collegejaar in het teken van het naar buiten brengen van Stichting Rechten Instituut als nieuwe organisatie. Hoe doe je dat? Test je juridische kennis! en Jurisprudentie Op maandag wordt er een selectie gemaakt van de interessante jurisprudentie, welke wordt geplaatst op Facebook, onder de rubriek: Test je juridische kennis! De te plaatsen jurisprudentie dient wel gekozen te worden uit verschillende rechtsgebieden, opdat er een stevige discussie kan ontstaan. Ook laten we dan onze kennis en discipline zien. NB: De rubriek Test je juridische kennis kan ook worden ingevuld met andere ideeën, of vragen. Vacatures Vacatures op Social Media worden geplaatst door de werkgroep M&C. Vacatures worden geleverd door de voorzitter of de hoofdredacteur. Vacatures staan in Basenet. 14

15 Bestuursleden moeten ook aangeven wanneer de vacature volledig is opgevuld, zodat deze weer kan worden weggehaald. In overleg met de hoofdredacteur zullen in RI Magazine ook vacatures worden geplaatst Facebook RI Magazine, Law review en nieuwsbrief Elke eerste van de maand wordt de nieuwsbrief op de Facebookpagina s gezet. Dit gebeurt in overleg met de hoofdredacteur. De commissaris M&C dient dus goed overleg te houden de hoofdredacteur omtrent de voortgang. Om de twee maanden komt RI Magazine uit, deze wordt dus geplaatst op Facebook. Ook artikelen van Law review worden op Facebook geplaatst. Alles wordt verzonden door gebruik van een no reply mailadres Facebook Boekenmarktplaats De Boekenmarktplaats is nieuw en uniek! Daarom is het van wezenlijk belang dat er goed ruchtbaarheid wordt gegeven aan de Boekenmarktplaats van Stichting Rechten Instituut. Alle Social Media kanalen van Stichting Rechten Instituut zullen worden benut voor Boekenmarktplaats en worden beheerd door M&C. Zorg dat je zo veel mogelijk over de Boekenmarktplaats publiceert. 3.2 Twitter Naast Facebook zal er regelmatig getweet worden. Ook hier zal het gaan om jurisprudentie, relevante nieuwsgeving, vacatures, Boekenmarktplaats/Standaardjurisprudentie/nieuwe partners ed. Belangrijk is om alle relevante twitteraccounts toe te voegen. Hierbij kan gedacht worden aan advocatenkantoren, tijdschriften en universiteitsverenigingen, partners. Twitter zal wel gebruikt kunnen worden voor simpele post aangezien er een 140-teken limiet is. Twitter account/app wordt geupload op de telefoon van de desbetreffende bestuursverantwoordelijke van M&C, zodat hij ten allen tijde relevant nieuws kan tweeten. 3.3 Youtubechannel De commissaris M&C zal zorgdragen voor de YouTube Channel. Hij zal in overleg met andere bestuurders zorgen dat er video s worden gemaakt en zal deze uploaden op YouTube. Diegene zal een mail moeten versturen met daarin vragen of er ideeën zijn voor leuke filmpjes, of iemand een goede camera ter beschikking kan stellen, of iemand wil filmen, of iemand kan bewerken en wanneer dit allemaal kan gebeuren. Er zal een filmschema moeten worden gemaakt, wanneer en wat er gefilmd wordt. 15

16 3.4 Marketingmiddelen In deze paragraaf worden een aantal handvatten uitgereikt om te komen tot de juiste promotie voor de doelgroep van M&C intern: studenten, partners en relaties. 1. Social Media - Facebook - Twitter - Linkedin 2. Juridisch Loesje - Juridisch Loesje. Deze wordt bedacht door het bestuur en wordt afgedrukt op kleine flyers en op posters. Ook wordt deze op Social Media geplaatst. - Bedenk per Juridisch Loesje waar je ruchtbaarheid aan wilt geven: nieuwe sa s? Boekenmarktplaats? Standaardjurisprudentie? Studieondersteuning? Op de flyers en posters staan onze Twitter/Facebook accounts gemeld. - Juridisch Loesje wordt wekelijks (250) neergelegd op de faculteit rechtsgeleerdheid nabij de UB/JB. NB: Het e.e.a. kan je door de sub-commissies uit te laten voeren. 3. Law Review Artikelen zullen altijd rechtgerelateerd zijn en over verschillende rechtsgebieden gaan. 4. Nieuwsbrief - Deadline nieuwsbrief: de laatste week van de maand. De logo s van Stichting Rechten Instituut en de banners en logo s van onze partners zullen worden vermeld. - Elke eerste van de maand wordt er g d met de nieuwsbrief. Alles wordt verzonden door gebruik van een no reply mailadres. 5. RI Magazine - De commissaris M&C zorgt samen met de hoofdredacteur voor advertenties van partners. Zie ook Marketingaanbod. Elke eerste van de maand wordt de nieuwsbrief g d. Alles wordt verzonden door gebruik van een no reply mailadres. 6. Posters - Installatiefoto op A3 formaat: deze dient aan het begin van het collegejaar (september) gemaakt te worden voor het jaar daarop en ook direct opgehangen te worden in de universiteien. Posters hangen het gehele collegejaar bij de universiteiten en studentenverenigingen. Op de flyers en posters staan onze 16

17 Twitter/Facebook accounts gemeld met. Ook de logo s van de partners worden vermeld. 7. Class of 20** foto Deze wordt op de certificaatuitreiking gemaakt en geplaatst op alle social media kanalen. 8. Partners & Relaties - Juridische Faculteitsverenigingen - Studieverenigingen. - Advertenties in samenvattingen van JOHO en JFV s. - Juridische studentenbladen. - Banners en logo s op sites van de partners (samenwerkingsverbanden). Hieronder volgen nog meer marketingmiddelen: 1. Youtube Channel Werkgroep M&C zal een Youtubechannel onderhouden. Hierop zullen wij filmpjes posten over de voortgang van Studieondersteuning, interviews met professoren of juristen over bepaalde recente zaken en onderwerpen die van belang zijn voor de studie Rechtsgeleerdheid. Hiervoor zullen wij hen een toestemmingscontract laten tekenen. Deze interviews zullen ook worden gehouden in samenwerking met publicaties. De Youtubechannel zal niet alleen gebruikt worden voor promotie en interviews maar ook voor filmpjes van de bestuursleden (voorstelfilmpje, vergaderingen etc.). 2. Aanwezigheid op Introductieweken (stands proberen te regelen)/stands. De werkgroep M&C en Studieondersteuning zullen als promotiemiddel aanwezig zijn op introductieweken van universiteiten en hogescholen met flyers, pennen, folders en posters over onze werkzaamheden. Deze flyers, pennen, folders en posters dienen een maand voor de introductiedagen te zijn ontworpen. 3. Opendagen, proefstudeerdagen (ook HBO). NB: niet dit collegejaar! Stichting Rechten Instituut zal aanwezig zijn op proefstudeerdagen van onder andere universiteiten en hogescholen met flyers, pennen, folders en posters over onze werkzaamheden. Deze flyers, pennen, folders en posters dienen een maand voor de introductiedagen te zijn ontworpen en opgestuurd naar de drukker. 17

18 4. Studentenverenigingen Wij zullen de studentenverenigingen binnen de studentensteden Nijmegen, Leiden, Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Maastricht en Amsterdam benaderen met de vraag of Stichting Rechten Instituut promotiemateriaal bij hen mogen neerleggen. Zo zullen wij veel bekendheid realiseren: het studentennetwerk behoort tot één van de snelste en grootste netwerken. 5. Pennen Wij zullen onder andere als promotiemateriaal pennen laten maken die wij uit kunnen delen binnen de juridische en universitaire bibliotheken. De pennen zullen worden uitgedeeld door de bestuursleden en studentassociates per universiteit. 6. Recht.nl/rechtennieuws.nl/Kluwer/Vermande/studenten.net 7. Middelbare scholen Informatiedagen over rechten, ook gelijk promotie maken voor studieondersteuning, zodat ze daar gelijk gebruik van gaan maken als ze gaan studeren. 8. Kranten etc.: M&C zal contact opnemen met de universiteitsbladen om toestemming te krijgen voor het plaatsen van artikelen over Stichting Rechten Instituut. De kranten en bladen worden benaderd door M&C. 18

19 3.5 Verhaal voor partners Zie standaardbrief. 3.6 Leeromgevingen: juridische spreekuren De commissaris M&C organiseert leeromgevingen. O.a. vrijwilligerswerk in daklozen- en weeshuizen, gevangenissen, of juridisch spreekuur (of allebei) etc. Het is de bedoeling dat de studentassociate zich een juridisch beeld kan aanmeten van de maatschappij. Naast het geven van rechtsadvies en het schrijven van dagvaardingen etc. is er nog een hele andere (juridische) werkelijkheid. Alle leeromgevingen worden ingevuld in het onderstaande schema. Het is de bedoeling dat de studentassociates minimaal eens per maand het werkveld induiken door juridische spreekuren te verzorgen voor non-profitorganisaties. De werkelijkheid is immers als geen ander leermeester. En wees creatief! 3.7 Marketingaanbod De Commissaris M&C neemt altijd een marketingaanbod mee en laat deze achter bij de partner. In het marketingaanbod staan o.a. de afmetingen ban de banners. 19

20 4 MARKETING EXTERN Zoals besproken zal de marketing extern zich richten op de acquisitie van clientèle in heel Nederland. De doelgroep van Stichting Rechten Instituut is studenten en cliënten van nonprofitorganisaties als daklozen- en vluchtelingentehuizen. Voor voormeld doelgroep is de rechtshulpverlening van kosteloos, hiervoor wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Stichting Rechten Instituut. Daarnaast behandelt Stichting Rechten Instituut juridische vraagstukken van haar partner, Wat zijn uw Rechten? Wat zijn uw Rechten? rekent hiervoor een uurtarief van Euro per uur, excl. 21 % BTW en 5 % kantoorkosten en leges: kosten aangaande de rechtsgang zoals griffierecht en betekeningskosten. Deze paragraaf concentreert zich op de kosteloze rechtshulpverlening van Stichting Rechten Instituut aan studenten en cliënten van non-profitorganisaties. Onderstaand tabel maakt duidelijk uit welke onderdelen de marketing extern bestaat: In de paragraaf 4 zal de externe marketing nader worden toegelicht. 20

21 4.1 Clientèle De commissaris M&C is verantwoordelijk voor het werven van rechtsvragen van studenten (externe marketing). De RvC is verantwoordelijk voor het werven van rechtsvragen t.b.v. watzijnuwrechten.nl. De clientèle van Stichting Rechten Instituut valt uiteen in drie takken: 1. Studenten. Stichting Rechten Instituut Rechtsbijstand geeft kosteloos juridisch advies aan studenten, door studenten. 2. Cliënten van non-profit organisaties als daklozentehuizen. Dit zijn de leeromgevingen van Stichting Rechten Instituut. Deze organisaties zetten zich ook in voor de maatschappij. Stichting Rechten Instituut geeft op locatie juridisch advies (juridische spreekuren (js)). 3. Cliënten van Wat zijn uw Rechten? uit alle lagen van de bevolking. Wat zijn uw Rechten? Is partner van Stichting Rechten Instituut. De werkstudenten van Stichting Rechten Instituut worden ingezet t.b.v. zaken van Wat zijn uw Rechten? Deze rechtsbijstand is niet kosteloos. 21

22 4.2 Marketingmiddelen Marketing Stichting Rechten Instituut t.b.v. studenten. De groepen op Facebook zullen gebruikt worden om reclame voor Stichting Rechten Instituut Rechtsbijstand te maken. Ook ons juridische Loesje zal rechtsvragen van studenten aantrekken. 1. Law Review 2. Juridisch Loesje om rechtsvragen binnen te halen. Werkgroep M&C zal posters en flyers uitdelen en ophangen op de daarvoor aangewezen plaatsen op de universiteiten en hogescholen. De bestuursleden, teamleiders en studentassociates zullen dit promotiemateriaal verspreiden op universiteiten. NB: Sub-commissie Promotie zal hier bij helpen. Verder wordt er t.b.v. de studenten op studentendagen en introductieweken actief reclame gemaakt voor Stichting Rechten Instituut. 3. Juridische spreekuren Bij non-profitorganisaties als daklozen- en vluchtelingencentra: flyers en posters hangen/neerleggen. 4. Social Media 22

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN (SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN VBM ontwikkelt (Social) Media Richtlijnen voor haar leden Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk en kunnen bijdrage aan een

Nadere informatie

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Voor afdelingsvrijwilligers Digitale media hebben de laatste jaren gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop mensen informatie zoeken, nieuws

Nadere informatie

Ronduit. Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs

Ronduit. Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs Wat verstaan we onder Social Media? Onder Social Media verstaan we o.a. Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn, YouTube, Glogster, Skype, gebruik digibord

Nadere informatie

Social Mediaprotocol

Social Mediaprotocol Social Mediaprotocol Versie: februari 2014 Voorgenomen besluit : maart 2014 Behandeld in MR : juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Social media... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Inzet social media op het

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Rechten Instituut 2015-2016

Beleidsplan Stichting Rechten Instituut 2015-2016 Beleidsplan Stichting Rechten Instituut 2015-2016 Voor u ligt het beleidsplan voor het collegejaar 2015-2016 van Stichting Rechten Instituut. Stichting Rechten Instituut stelt zich ten doel een praktijk

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Protocol Sociale Media Inleiding Sociale media zoals Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij

Nadere informatie

Handleiding omgang privézaken en werkzaamheden medewerkers.

Handleiding omgang privézaken en werkzaamheden medewerkers. 4.1.1.4.14 handleiding omgang privé zaken en werkzaamheden medewerkers 1 van 5 Handleiding omgang privézaken en werkzaamheden medewerkers. Protocol Social Media. Social Media is onderdeel van ons dagelijks

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, en mobiele telefoons.

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet,  en mobiele telefoons. Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, e-mail en mobiele telefoons. Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram

Nadere informatie

In dit beleidsplan zal duidelijk worden: - - -

In dit beleidsplan zal duidelijk worden: - - - Bijlage 5 PROTOCOL PUBLICATIES Voor u ligt het Protocol Publicaties voor het collegejaar 2015-2016 van Stichting Rechten Instituut, werkgroep Publicaties. In dit beleidsplan staat de werkgroep Publicaties

Nadere informatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie 20 maart 2014.................................................................. Gebruik social media W. Broos/werkgroep PR en communicatie Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Gebruik

Nadere informatie

Social Media Protocol VPCO De Viermaster

Social Media Protocol VPCO De Viermaster Social Media Protocol VPCO De Viermaster Versie 1.0 Totstandkoming en evaluatie Social Media Protocol Datum Behandeld in directieoverleg 4 maart 2014 Advies/instemming GMR Vastgesteld Bestuur Publicatie

Nadere informatie

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: 10 september 2013 2 Protocol social media Groenhorst Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Onderdeel: (sociale) media SVP 013 Versie 1.0 Inleiding Klassieke media zoals kranten, radio en tv en sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid

Nadere informatie

Sociale Media Protocol

Sociale Media Protocol Bijlage 2 Sociale mediaprotocol Sociale Media Protocol Voorwoord Dit sociale media protocol voorziet in richtlijnen voor het gebruik van internet en sociale media in de school. Het is bestemd voor leerlingen,

Nadere informatie

CSG Calvijn. Protocol Social Media

CSG Calvijn. Protocol Social Media CSG Calvijn Protocol Social Media Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting

Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage

Nadere informatie

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst Internetprotocol Binnen de dr. Schaepmanstichting is een internetprotocol van kracht. Dit internetprotocol wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht in het team en is te lezen op onze website: www.deschothorst.nl

Nadere informatie

Schoolprotocol sociale media

Schoolprotocol sociale media Schoolprotocol sociale media De Vrijheit 2016-2020 protocol sociale media Besproken team d.d. juni 2016 Instemming MR d.d. november 2016 Vastgesteld d.d. Bekend gemaakt d.d. Handtekening: 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Richtlijn. Social Media

Richtlijn. Social Media Richtlijn Social Media Versie november 2015 S 1. Inhoud 2. Inleiding... 3 2.1. Uitgangspunten... 3 2.2. Doelgroep en reikwijdte... 3 3. Social Media op school... 4 3.1. Voor alle gebruikers (medewerkers,

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE NIK VERORDENING 240

GEDRAGSCODE NIK VERORDENING 240 VERORDENING 240 GEDRAGSCODE NIK Doel van de Gedragscode Het NIK is het overkoepelend orgaan van Joodse Gemeenten in Nederland. In een wereld waar meer op waarden en normen wordt gelet, waarin het NIK,

Nadere informatie

Protocol social media

Protocol social media Protocol social media Voorwoord Sociale media is een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving en de leefomgeving van studenten, hun ouders/verzorgers, personeelsleden en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA PROTOCOL

SOCIAL MEDIA PROTOCOL SOCIAL MEDIA PROTOCOL Onderwerp Social Media protocol Van Hans Huizer, algemeen directeur Datum 14 maart 2017 Datum evaluatie Juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 2 2. UITGANGSPUNTEN... 2 3. ACTUELE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden & Huisregels Sportshowroom.nl, sep 2015 Bezoekers Sportshowroom.nl 1/6

Algemene Voorwaarden & Huisregels Sportshowroom.nl, sep 2015 Bezoekers Sportshowroom.nl 1/6 ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS Inhoudsopgave: 1. Huisregels van Sportshowroom.nl pag. 2 2. Registratie van een account pag. 2 3. Plichten van bezoekers pag. 2 4. Spelregels en kwaliteitseisen pag. 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat zijn sociale media? 3 Uitgangspunten 4 De gedragscode 5 Voor de leerlingen 5 Voor de medewerkers 5 Voor de ouders/verzorgers 6 Gevolgen en sancties voor medewerkers

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Protocol social media

Protocol social media Protocol social media Voorwoord Sociale media is een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving en de leefomgeving van leerlingen, hun ouders/verzorgers, personeelsleden en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Protocol Sociale Media De Ark

Protocol Sociale Media De Ark Protocol Sociale Media De Ark Schoolspecifiek protocol. 2016-2020 Versie: Januari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Doelgroep en reikwijdte... 3 Voor de gebruikers (leerlingen en ouders/verzorgers)...

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Protocol Contactpersoon P. van de

Nadere informatie

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING CODE SOCIAL MEDIA MARKETING Toelichting De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 03-06-2015 Nummer 18 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie

Beleid Social Media Januari 2016

Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Tabijn januari 2016 Ten einde verantwoord om te gaan met Social Media op de Tabijn scholen hanteren we het volgende beleid: Alle scholen hanteren het

Nadere informatie

Sociale Media reglement

Sociale Media reglement Sociale Media reglement Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur: 19 november 2013 Instemming GMR Primair Onderwijs 25 november 2013 Instemming GMR Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

In de digitale wereld gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens (achternaam, adres, telefoonnummer enz.) houd ik voor mezelf.

In de digitale wereld gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens (achternaam, adres, telefoonnummer enz.) houd ik voor mezelf. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media en internet voor leerlingen Voor een goede omgang in de digitale wereld (sociale media*, internet, e-mail, whats app, enz.) gelden, net als in de 'echte'

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Heemzicht. Sociale media reglement Woonzorgcentrum Heemzicht. Document YSNP 43058: Reglement Sociale Media medewerkers Revisie 3.

Woonzorgcentrum Heemzicht. Sociale media reglement Woonzorgcentrum Heemzicht. Document YSNP 43058: Reglement Sociale Media medewerkers Revisie 3. Van Beleidsafdeling Ondersteunend Aan Betreft Woonzorgcentrum Heemzicht Directie en ICT beheer Medezeggenschapsraad (MR), Ondernemingsraad (OR) en/of Overlegorgaan Medewerkers Sociale media reglement Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Social Media Protocol

Social Media Protocol Social Media Protocol Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitgangspunten protocol... 4 Waarom... 4 Voor wie... 4 Bereik... 4 Introductie: Toepassing van social media... 5 Wat is social media...

Nadere informatie

Leerlingenreglement. (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media)

Leerlingenreglement. (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media) Leerlingenreglement (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media) Mobiele telefoons, ipod e.d. Tijdens de lessen (dus in lesruimten, studiehuis, mediatheek, en dergelijke) staan

Nadere informatie

Protocol Digitale Media 2012

Protocol Digitale Media 2012 Protocol Digitale Media 2012 1 Inleiding Het CCNV wil samen met alle betrokkenen, optimaal gebruik maken van digitale media en heeft daarom dit protocol ontwikkeld. Onder digitale media verstaan we in

Nadere informatie

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelcentrum App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

Sociale media voor maatschappelijke organisaties

Sociale media voor maatschappelijke organisaties Sociale media voor maatschappelijke organisaties 11 adviezen Door: Sandra Kamerbeek s.kamerbeek@movisie.nl 1. Ken de functies van sociale media Sociale media kent verschillende functies. (zie ook volgende

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Rapport Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Je rechten en plichten eenvoudig uitgelegd Colofon Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites auteur(s): Ellen Wauters,

Nadere informatie

Informatie Architectuur Het hele jaar Lowlands. Neslihan Igdeli Studentnummer: 500532696 Klas: V1CMD5 Datum: 31 oktober 2011 Versienummer: 0,1

Informatie Architectuur Het hele jaar Lowlands. Neslihan Igdeli Studentnummer: 500532696 Klas: V1CMD5 Datum: 31 oktober 2011 Versienummer: 0,1 Informatie Architectuur Het hele jaar Lowlands Neslihan Igdeli Studentnummer: 500532696 Klas: V1CMD5 Datum: 31 oktober 2011 Versienummer: 0,1 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Het concept...4 Beschrijving

Nadere informatie

Samenwerken met S.v. Communiqué

Samenwerken met S.v. Communiqué Samenwerken met S.v. Communiqué Studievereniging Communiqué is de studievereniging van de studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente in Enschede. Communiqué telt ongeveer 850 leden. Doordat

Nadere informatie

Informatie E-Zine & Website

Informatie E-Zine & Website Informatie E-Zine & Website igrowthintenational Ltd. igrowthlegal Maliesingel 54 3581BP UTRECHT info@igrowthgroup.com www.igrowthgroup.com igrowthinternational Ltd. UK CH.no.8841103 / NL KvK 59898070 1

Nadere informatie

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn Protocol bij gebruik internet en sociale media obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom het gebruik van Internet en Sociale Media op de Barkentijn 1-9-2017 Gebruik internet O.B.S. De Barkentijn

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Social media protocol. Versie: oktober 2015 Maaike van Adrichem

Social media protocol. Versie: oktober 2015 Maaike van Adrichem Social protocol Versie: oktober 2015 Auteur: Maaike van Adrichem Inhoud Inleiding...2 Toepassingen van...3 Toepassing bij profilering...3 Toepassing in onderwijs...3 Toepassing in communicatie...3 Richtlijnen

Nadere informatie

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt:

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt: CONTENT STRATEGIE MEDIA STRATEGIE Voor DAF gaan wij een campagne maken waarbij vier tourende pop trucks stopt op verschillende truckstops. Hierbij hoort ook een online campagne op social media en een officiële

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

ONZE KINDEREN LEREN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA

ONZE KINDEREN LEREN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA ONZE KINDEREN LEREN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA Het Brederocollege moedigt haar personeelsleden aan dat zij over voldoende kennis beschikken om de kinderen de benodigde sociale media vaardigheden aan te leren

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement. Forumreglement DCN Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club Nederland (verder te noemen het Reglement ) Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club

Nadere informatie

Adverteren op Marketingmed.nl

Adverteren op Marketingmed.nl 1. Online? - profiteer van scherpe prijzen Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

Hoe omgaan met de pers?

Hoe omgaan met de pers? Mediabeleid in het Westfriesgasthuis Hoe omgaan met de pers? Het Westfriesgasthuis heeft ruim 250 perscontacten per jaar. Vrijwel dagelijks wordt het ziekenhuis benaderd door journalisten van vakpers,

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Datum: 17 juni 2014 Inleiding Media kennen verschillende verschijningsvormen, waar A.S.Z.V. Orionis veel gebruik van maakt. Hierbij zijn er niet alleen mogelijkheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA oktober 2013 Uitvoering: Alle Dijk, bovenschools ICT er (namens de ICT-werkgroep) Instemming GMR op 14 november 2013 Vastgesteld op 15 november 2013 WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE OVER? Social Media bieden onder meer de mogelijkheid om te laten zien, dat je trots bent op je werk en kunnen een bijdrage leveren aan een positief

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Code social media Canisius College Berg en Dalseweg

Code social media Canisius College Berg en Dalseweg Code social media Canisius College Berg en Dalseweg 1 Inleiding Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij scholen. De term social

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 1.1. Stichting NoSalt.nl

Beleidsplan Versie 1.1. Stichting NoSalt.nl Beleidsplan Versie 1.1 Stichting NoSalt.nl Hoofdstuk 1: Stichting NoSalt 1.1 Profiel van de stichting NoSalt 1.2 Missie 1.3 Visie Hoofdstuk 2: Doelstellingen 2.1. Toegankelijk maken van informatie over

Nadere informatie

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden ADVERTENTIE FOLDER Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden In november 1911 werd studentenvereniging Unitas S.R. opgericht. Unitas S.R. is daarmee de oudste en, met ruim 1350 HBO en WO leden, een

Nadere informatie

Adverteren Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform in de Randstad.

Adverteren Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform in de Randstad. Stichting Adverteren Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform in de Randstad. Met de diverse advertentiemogelijkheden die wij bieden, kunt u zelf uw eigen promotiecampagne

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY

INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY 1. Doelstelling sociale media policy Werknemers hebben een rol als ambassadeur voor Infano vzw. Deze rol als ambassadeur geldt ook online en in het bijzonder voor sociale

Nadere informatie

OR en social media 1

OR en social media  1 OR en social media WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Yammer Twitte Youtube Social media Faceb Surveymonkey 27-2-2014 - v6 LinkedIn Skype WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 2 Waarvoor inzetten Informatie verstrekken Informatie

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013 Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht 24 januari 2013 Wat is social media?? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Huisregels Promotie Verkiezingen Medezeggenschapsorganen UvT

Uitvoeringsregeling Huisregels Promotie Verkiezingen Medezeggenschapsorganen UvT Uitvoeringsregeling Huisregels Promotie Verkiezingen Medezeggenschapsorganen UvT INLEIDING Elke medewerker en student van de Universiteit Tilburg heeft recht op medezeggenschap. Dat is aan de UvT zowel

Nadere informatie

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media 12 Tips & tricks 1. Social media - cijfers januari 2017 Bron: www.frankwatching.com 2. Social media - is voor alle leeftijden,

Nadere informatie

Sponsorpakketten Genius Loci

Sponsorpakketten Genius Loci Sponsorpakketten Genius Loci De hieronder voorgestelde sponsorpakketten zijn de vaste mogelijkheden voor sponsoring die wij als vereniging aanbieden. De Sponsorcommissie acht deze opties het meest aantrekkelijk

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden

Samenwerkingsmogelijkheden Samenwerkingsmogelijkheden 2014/2015 Studievereniging LiNK voor Academie Creatieve Technologie Saxion Enschede Het begin van een samenwerking Gedurende het hele jaar is studievereniging LiNK druk bezig

Nadere informatie

Promotie plan. Doelen -de doelgroep informeren over de mogelijkheden van de site. -de doelgroep motiveren om zich aan te melden.

Promotie plan. Doelen -de doelgroep informeren over de mogelijkheden van de site. -de doelgroep motiveren om zich aan te melden. Promotie plan Het promotie plan dient de volgende punten te omschrijven. Ten eerste moeten we de doelen stellen. Hierna volgt de realisatie en het budget en de manier waarop wij onze doelgroep benaderen.

Nadere informatie