Leeuwarden water beweegt januari t/m juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leeuwarden water beweegt januari t/m juni 2012"

Transcriptie

1 Stadsmarketing Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus JA Telefoon: LinkedIn: Stadsmarketing juli 2012

2 Halfjaarrapportage stadsmarketing water beweegt januari t/m juni 2012 kijk dat is t mooie van leeuwarden leeuwarden.nl

3 Stadsmarketing van De overdracht De afgelopen jaren was de stadsmarketing op projectbasis ondergebracht bij Stichting Marketing, een project dat liep tot 1 januari Per die datum ontstond een nieuwe situatie, mede doordat de projectfinanciering van de stichting voor een groot deel wegviel (o.a. SNN- en Provinciegelden). Eind 2011 heeft de raad besloten om de regie voor de stadsmarketing bij de gemeente terug te brengen. Mede naar aanleiding van de ingediende motie door PvdA, PGL en D66 is er de eerste drie maanden nog nauw samengewerkt met Marketing. Er was tot 31 maart 2012 tijd om de niet besteedde SNN-gelden alsnog in te zetten voor marketingactiviteiten. Het eerste kwartaal zijn, in samenspraak met de gemeente, de activiteiten van Marketing daarom nog voortgezet. Daarnaast heeft er een goede overdracht plaatsgevonden en zijn verschillende netwerken meegegaan in de nieuwe structuur. Formele afwikkeling van subsidiegelden vindt in september plaats. De subsidiemiddelen zijn vrijwel volledig benut. Budget Ten opzichte van voorgaande jaren is het stadsmarketingbudget vanaf 2012 een stuk minder geworden. Waar voorheen Marketing jaarlijks te besteden had, is er nu voor watertechnologie en voor de binnenstad beschikbaar. Jaarplannen 2012 In het eerste kwartaal van 2012 is er samen met de stakeholders op basis van bovenstaande budgetten gewerkt aan een marketingjaarplan 2012 voor Watertechnologie en voor Vrije Tijd (binnenstad). De stadsmarketingsuccessen, eerder ingezet door Marketing, die ook in 2012 voortgang krijgen, zijn hierin ook verwerkt. Op deze manier is met minder budget geprobeerd het goede te behouden. 1

4 Stadsmarketing Stadsmarketing is gericht op de beïnvloeding van het imago van de stad, c.q. het behouden en aantrekken van bezoekers en bedrijven. Het is lange termijn beleid met samenhangende activiteiten. Hoofdpositionering Capital of Water Technology Bovenstaande hoofdpositionering is opgesteld vanuit economisch perspectief. De positionering vanuit het perspectief vrije tijd is ondersteunend aan deze hoofdpositionering: Hoofdstad van de waterrijke provincie Fryslân, Hofstad en hoofdstad van de Elfstedentocht Waterflesjes uitgedeeld tijdens plaatsing watertappunten 2

5 Ambitie en doelstellingen Afgeleid vanuit de positionering heeft twee ambities: Hoofdstad van de watertechnologie Beste Binnenstad 2015 met daar aansluitend Culturele Hoofdstad 2018 Afgeleid van de ambities zijn er doelstellingen geformuleerd, zoveel mogelijk SMART. Of de doelstellingen uiteindelijk gehaald worden is niet alleen afhankelijk van de inzet van de stadsmarketing. Andere factoren (veelal externe) spelen eveneens een rol. De doelstellingen zijn veelal gericht op metingen in Na een half jaar kunnen daarom nog geen concrete cijfers worden getoond. Doelstelling Watertechnologie 1DW Vertrouwen kweken in de aanpak, overtuigen van hotspot /Friesland, overhalen tot participatie: 2000 kenniswerkers in Aantal banen in watertechnologie-sector in 2011 = 740 Doelgroep: Potentiele participanten, huidige participanten en belanghebbenden vakgebied 2DW Duidelijk maken van het belang van watertechnologie voor en Friesland, creëren van bestuurlijk draagvlak Beslissers: Gemeente, provincie, SNN, Rijk, Europese Unie en VN 3DW Bekendheid geven aan de ambitie Capital of Water Technology: In % meer publicaties in vakbladen t.o.v In % meer publicaties in regionale media t.o.v In % meer publicaties in landelijke media Doelgroep: Alle doelgroepen 4DW Bewerkstelligen gevoel van trots, wegnemen weerstand. In 2015 associeert 10% van de inwoners met watertechnologie (4,6% in 2011) In 2015 associeert 20% van de inwoners met stad van water (13,9% in 2011) Doelgroep: Kritische volgers, eigen medewerkers. Doelstelling Vrije tijd Vrije Tijd vult zoveel mogelijk de doelstellingen in om bezoekers te trekken op het gebied van toerisme. Daarnaast zijn er nog afzonderlijke activiteiten vanuit toerisme die vooral gericht zijn op het trekken van zakelijk toerisme, hierover vindt overleg plaats met het toeristisch netwerk (wethouder Diks) en in voorkomende gevallen in het hoteloverleg. 1DVT Meerdaagse bezoeken aan verhogen met 5% binnen 4 jaar aantal meerdaagse bezoeken in 2015 = (2011 = bron: CVO) Doelgroep: Potentiele bezoeker, zakelijke toerist 3

6 2DVT Aantal bezoeken volgens Continue Vakantie Onderzoek (CVO) is afgelopen zes jaar gedaald (ook landelijke trend) doelstelling is om dit om te buigen naar groei: Totaal aantal bezoeken aan verhogen met 10% binnen 4 jaar aantal toeristische bezoeken in 2015 = (2011 = bron: CVO) aantal bezoeken uit Friesland aan verhogen met 12% binnen 4 jr aantal toeristische bezoeken uit Friesland in 2015 = (2011 = bron: CVO) Doelgroep: Potentiele bezoeker, zakelijke toerist 3DVT Imagoverbetering van de binnenstad van onder Leeuwarders, Friezen en de de rest van Nederland:positief over in 2015: 83% ( % / %). Leeuwarders zijn trots op in 2015: 62% ( %) V indt de reputatie van positief in 2015: 44% ( %, bron: gemeentelijke enquête) Doelgroep: Inwoners van en Friesland. Vanaf juni 2012 wordt dit ook gemeten via CVO voor de rest van Nederland. 4DVT Gastvrijheid niveau van de binnenstad van optimaliseren een evenwichtig winkelaanbod (winkelbeleving): stijging winkelen als ondernomen activiteit bij bezoek aan in 2015 naar 67% ( %, bron: CVO, op dit moment is de landelijke trend dalend, ombuigen in naar stijging). En stijging van cijfer winkelaanbod in van 7.1 in 2011 naar 7.3 in gedifferentieerd horeca-aanbod: stijging van cijfer uitgaansmogelijkheden in van 7.1 in 2011 naar 7.3 in komende jaren 5e positie vasthouden in de cultuurindex volgens de Atlas voor gemeenten. En stijging van cijfer cultuuraanbod in van 7.1 in 2011 naar 7.3 in goede informatievoorziening: borden langs de weg, informatiefolders op de juiste plaatsen aanwezig inclusief digitale informatie. goede infrastructuur: de binnenstad van is goed bereikbaar, goede door stroming, geen obstakels en voldoende parkeer mogelijkheden. stijging van de volgende rapportcijfers Binnenstad in 2015: Parkeermogelijkheden naar 7.1 (6.6 in 2011) Bewegwijzering naar 7.1 (6.9 in 2011) Bereikbaarheid naar 6.9 (6.5 in 2011) gastvrijheid op minimaal zelfde pijl als in 2010 (zie startdocument Beste Binnenstad 2015.) Nassau-stad, schilderachtige grachten, verrassende winkels, boeiende musea, schatkamer van de Friese cultuur, M.C. Escher, Mata Hari, Willem Lodewijk van Nassau-Dietz, bewonder meer dan 500 monumenten, ontdek het zelf. Boek nu een 2- of 3-daags Nassauarrangement voor een vorstelijk verblijf in. Advertentie Hofstad-, o.a. geplaatst in de Margriet Royal Nassau-arrangement vanaf 45 p.p. Inclusief: uitgebreid ontbijtbuffet toegang tot het Keramiekmuseum Princessehof Nassau-stadswandeling en meer Kijk voor meer informatie op 4

7 Social media De inzet van social media is tweeledig: activiteiten in de stad aankondigen en interactie met de volgers over de stadsmarketing (zowel watertechnologie- als vrije tijd gerelateerd) Twitter.com/marketinglwd: januari en juni 2764 volgers LinkedIn Stadsmarketing : januari 950 en juni 1217 leden Wie doen er mee? Direct betrokken bij de stadsmarketing Watertechnologie zijn de stakeholders: Wetsus Water Alliance Centre of Expertise Water Technology (CEW) Provincie Fryslân Samen met de gemeente komen de direct betrokkenen minimaal 1 x per maand bij elkaar om de voortgang met betrekking tot marketing & communicatie te bespreken, ideeën uit te wisselen en elkaar te informeren over kansen in de markt. Ditzelfde geldt ook voor de stadsmarketing van vrije tijd, zij komen maandelijks bijeen in het Platform Marketing Binnenstad: Saskia Bak Fries Museum / Keramiekmuseum Princessehof voorzitter Corné van Erven Horeca Nederland, afdeling vertegenwoordigt de horecabranche Jacqueline Schrijver Film in Friesland vertegenwoordigt Dolci Ieteke Kloppenburg Oranje Hotel Hampshire Eden vertegenwoordigt hotellerie Bernou Wagenaar Aqua Zoo vertegenwoordigt toerisme René van der Weide VVV vertegenwoordigt toerisme Bas de Boer LOC vertegenwoordigt detailhandel binnenstad Wilco Camp WTC Expo vertegenwoordigt zakelijk toerisme Mark Kaspersma Studiestad vertegenwoordigt onderwijs Tjerk Visser Netwerk Coltrane vertegenwoordigt evenementenorganisaties Femke Huijtema Fries Museum vertegenwoordigt musea Hayo Galema Binnenstadsmanager Haike Visscher gemeente - marketing Platform Marketing Binnenstad heeft nauwe contacten met de projectgroep Beste Binnenstad 2015 en de andere betrokken netwerken bij deze ambitie, waaronder onder andere Culturele Hoofdstad 2018 en het toeristisch netwerk. 5

8 Verbindende huisstijl Om herkenbaar te zijn voor de markt is er eenheid en samenhang gecreëerd in de vorm van een verbindende stadshuisstijl. Een eenduidige vorm- en beeldtaal voor alle uitingen (promotiemiddelen) van de stad. In januari 2012 is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en wordt sindsdien niet alleen actief ingezet voor de marketingactiviteiten (vrije tijd en watertechnologie), maar ook toegepast in andere samenwerkingsactiviteiten waaronder; Watercampus, Het Nieuwe Winkelen, project Parkerkeren en vanaf juni de evenementenpromotie in samenwerking met de VVV. De propositie is Capital of Water Technology, maar toepassing is veel breder dan Water Technology; water brengt leven water beweegt water inspireert water laat groeien water stroomt net als. Concept: Water verbonden met een krachtig stramien. De waterkaart is de iconische vorm van. Deze vormt de basis de filosofie van Escher biedt inspiratie voor het stramien. WaterGrid. Aan het stramien is een rijk palet van kleuren toegevoegd. Vervolgens zijn hieruit elementen bepaald. Deze zijn de bouwstenen voor alle uitingen. Jaargang 1 Nummer Parkeren in Groeien is verliezen, herstellen en beter worden veilig en voordelig parkeertijd wordt niet op het hele uur afgerond 24 uur per dag uitrijden Parkeren in parkeergaragesleeuwarden.nl LEE006-02_Parkeren_128x190_v20_SK.indd 1 kijk dat is t mooie van leeuwarden businessplatform voor ondernemend leeuwarden :26 veilig en voordelig parkeertijd wordt niet op het hele uur afgerond 24 uur per dag uitrijden Ik wil mijn leven nuttig invullen Nieuwe UPC-gebouw resultaat van pure logica Bedrijven Contactdagen kleiner maar fijner parkeergaragesleeuwarden.nl LEE006-02_Parkeren_128x190_v20_SK.indd :26 Posters i.s.m. Parkeergarages Ondernemend nieuwe informatiekrant i.s.m. CCL en Binnenstadsmanagement voor zakelijk 6

9 Marketingactiviteiten Watertechnologie afgelopen half jaar (januari t/m juni 2012) De codes achter de onderstaande activiteiten geven aan aan welke doelstelling(en) zij een bijdrage leveren (zie ook pagina 3). Herdruk Watercampus flyer in de talen Nederlands, Engels en zelfs Russisch. Deze flyers worden oa actief verspreid op de beurzen waar de stakeholders zich profileren. (1DW, 3DW) Herdruk van de Waterflyer. Informatie flyer voor de brede doelgroep over de ambitie van als capital of water technology. (1DW, 2DW, 3DW) Omgevingsmaquette Watercampus wordt actief ingezet tijdens bijeenkomsten. (1DW, 3DW, 4DW) Animatie over de groei van de Watercampus. Deze staat bij alle stakeholders op de website, is te vinden via YouTube, wordt actief gebruikt door de acquisiteurs en getoond op de verschillende watertechnologiebeurzen. (1DW, 2DW, 3DW, 4DW) Watertechnologie in zichtbaar op verschillende beurzen: (1DW, 3DW) - Februari - Event Groen in - Maart Waterforum in Marseille - Maart Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem - Mei Ifat in München - Juni Ecwatech in Moskou Plaatsen van twee watertappunten in de binnenstad. In samenwerking met Join the Pipe, PAL GroenLinks, SP en PvdA. (3DW, 4DW) Watercampus-advertenties in oa de volgende media: (1DW, 2DW, 3DW, 4DW) - Telegraaf bijlage Waterkrant - Ondernemend (oplage 5.000) - Theatermagazine van de Harmonie seizoen (oplage ) Ondersteunen bij redactionele producties over watertechnologie in in de volgende media: (1DW, 2DW, 3DW, 4DW) - Maart Waterkrant van de Telegraaf - Juni Bedrijf in Beeld tv-programma op RTL7 Perspresentatie ontwerpteam voor de uitbreiding van de Watercampus druk bezocht en architectonisch concept enthousiast ontvangen. (1DW, 3DW, 4DW) Wethouder Diks opent watertappunt Opleidingsmogelijkheden Watertechnologie in onder de aandacht gebracht in samenwerking met CEW op opendagen van de hbo s en tijdens minorenmarkten in Groningen, Zwolle, en Enschede. (1DW) 7

10 De Watercampus bestaat uit ruim 20 bedrijven en instellingen, waaronder Wetsus. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a. drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee als hub in een wereldwijd watertechnologisch netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk maakt. Science Centre Vele bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebben elkaar gevonden in de Watercampus. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei op te vangen en krachten fysiek te bundelen staat een grote uitbreiding van de Watercampus op stapel. Dit gebeurt in het groene hart van. In 2014 verrijst hier een toonaangevend gebouw met een vloeroppervlakte van m2 dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk te maken. In is inmiddels een Innovation Chain ontstaan die wereldwijd de aandacht trekt. Samen met onderwijs- en kennisinstituten wordt op de Watercampus onderzoek gedaan naar vragen en ideeën uit de markt. Dit onderzoek wordt gestart in het lab om daarna in het Water Application Centre op grotere schaal te worden getest. Op demosites die in een straal van 50 kilometer rondom liggen, doen bedrijven opschalingsonderzoek. Aangesloten bedrijven krijgen daarna de kans om deze in de praktijk geteste technologieën wereldwijd te vermarkten. is hard op weg om dé Europese hoofdstad op het gebied van watertechnologie te worden. De Watercampus biedt huidige en toekomstige generaties wetenschappers alle voorwaarden om kennis te bundelen en innovatie mogelijk te maken. De uitbreiding van de Watercampus brengt deze ambitie een stap dichterbij. Meer informatie? Kijk op of Ruime media aandacht voor architectonisch concept uitbreiding Watercampus Будущее водных технологий находится здесь Кампус водных ресурсов Леуварден Легкий доступ к чистой воде. Как бы это не казалось очевидным, но это является нашей основной проблемой в будущем. Задача сложная запасы пресной воды по всему Dít is de toekomst van watertechnologie миру чрезвычайно низкие, в то время как потребность WATERCAMPUS в воде растет взрывообразно. В связи с этим требуются инновационные LEEUWARDEN решения и новые технологии во всей области водного хозяйства, и кампус водных ресурсов города Леуварден выступает их инициатором. Объединение Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo знаний Bouwen aan de toekomst vanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging Внедрение voor de toekomst. De opgave is complex: инноваций de beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de waterbehoefte explosief Всемирный маркетинг groeit. Dit vraagt in de hele waterketen om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. Van idee naar markt О De Watercampus кампусе водных neemt hierin het ресурсов voortouw. В состав кампуса водных ресурсов входит один из ведущих технологических институтов - «Wetsus», - а также около Kennis двадцати samenbrengen, других предприятий и учреждений. Здесь ученые innovatie mogelijk maken wereldwijd со всего мира vermarkten исследуют технические решения в области питьевой воды, распределения сточных вод и устойчивого Wat is de Watercampus? управления водными ресурсами. Таким образом, кампус водных ресурсов является «центром» международной сети водных технологий. Он выполняет роль стержня, объединяя знания и внедряя инновации. The future of water technology is here Watercampus Pure water within easy reach. Obvious though it may seem, this is our main challenge for the future. The task is complex: worldwide, the availability of fresh water is under enormous pressure, while the need for water is growing explosively. This calls for innovative solutions and new techniques across the entire water chain, and the Water Campus is taking the lead. Bringing together knowledge Enabling innovation Worldwide marketing Создание будущего Кампус водных ресурсов города Леуварден объединил многие компании, научные учреждения и учебные заведения. В течение двух лет комплекс значительно вырос. Чтобы способствовать этому росту и физически объединить силы, в настоящее время планируется расширение кампуса водных ресурсов, строительство которого предвидится непосредственно в зеленом сердце города Леуварден. В 2014 г. будет построено современное здание, в котором будут предложены мощности для внедрения инноваций. About the Watercampus The Water Campus consists of one of the leading technological institutes, Wetsus, plus some twenty other companies and institutions. Here, scientists from all over the world are investigating technical solutions in the fi eld of drinking water, waste-water distribution and sustainable water management. As such, the Water Campus functions as the hub of an international water technology network. It works like a pivot, bringing together knowledge and enabling innovation. От идеи к маркетингу Леуварден был свидетелем создания «Инновационной цепочки», которая привлекла внимание всего мира. Совместно с научными и учебными учреждениями в кампусе водных ресурсов осуществляется исследование рыночных вопросов и идей. Эти исследования продолжаются в лаборатории, а затем тестируются в небольших масштабах в Центре применения водных ресурсов. Ученые проводят исследования на демо-сайтах в радиусе 50 километров вокруг города Леуварден. Впоследствии, компаниям-партнерам предоставляется возможность предлагать тщательно протестированные технологии по всему миру. Леуварден быстро становится европейской столицей водных технологий. Город находится в 75 минутах езды от амстердамского аэропорта «Схипхол» и предлагает ученым нынешнего и будущих поколений все условия, необходимые для объединения и содействия инновациям. Благодаря строительству кампуса водных ресурсов мы станем на шаг ближе к осуществлению этой цели. Для более подробной информации посетите или Building our future Many companies, knowledge institutions and educational institutions have found each other on the Water Campus. In just two years, the campus has grown enormously. To facilitate this growth, andto physically join forces, there are now plans for a extension of the Water Campus, to be built right in the green heart of. In 2014, a building with a cutting-edge design will be constructed to offer facilities that will enable innovation. From idea to marketing has seen the creation of an Innovation Chain that has attracted worldwide attention. Together with educational and knowledge institutions, the Water Campus performs research into questions and ideas from the market. This research is continued in the lab and later tested on a small scale in the Water Application Centre. Scientists conduct research on demo sites within a diameter of 50 kilometres around. Subsequently, affiliated companies are given the opportunity to market these thoroughly tested technologies worldwide. is fastly becoming Europe s capital of water technology. The city is just a 75-minute drive away from Amsterdam Schiphol Airport and offers scientists of current and future generations all the conditions necessary to bundle and facilitate innovation. With the construction of the Water Campus, we will be a step closer to achieving this ambition. More information? please visit or Scan de qr-code en bekijk het filmpje van de Watercampus Internationale flyers 8

11 Marketingactiviteiten Vrije tijd afgelopen half jaar (januari t/m juni 2012) De codes achter de onderstaande activiteiten geven aan aan welke doelstelling(en) zij een bijdrage leveren (zie ook pagina 3 en 4). Via flyers, posters, advertenties en social media liefhebbers van de stad opgeroepen om op de Kleine Kerkstraat te stemmen voor de Leukste winkelstraat van Nederland 3e positie. (2DVT, 3DVT) Herdruk en verspreiding van de toeristische brochure in het Nederlands, Engels en Duits. Verspreiding via bijna 300 toeristische locaties in Friesland de toerist in Friesland verleiden voor dagje. (1DVT, 2DVT) Evenementenjaarkalender 2012 huis aan huis verspreid door heel Fryslân en op toeristische locaties oplage stuks. (2DVT, 3DVT, 4DVT) Mediamailing; informatiepakket voor de landelijke vrijetijd gerelateerde media. (1DVT, 2DVT, 3DVT) Radio 538 voor War Child 24 uur lang live radio vanuit de binnenstad van. (2DVT, 3DVT) 3FM Serious Request voor 2013 naar gehaald. (2DVT, 3DVT) In samenwerking met VVV de volgende producten geproduceerd en verspreid. (2DVT, 3DVT) - Koopzondagposters - Evenementenposters voor mei en juni - Informatiebrochure voor boottoeristen in de Prinsentuin Redactionele artikelen verzorgen voor oa: - Bruist (maandelijks) - Evenementen & Recreatiekrant oplage Margriet oplage (1DVT, 2DVT, 3DVT, 4DVT) Hofstad-advertenties in oa de volgende media: - VVV-gids Fryslân oplage verspreiding via VVV s + Vakantiebeurs in Utrecht - Margriet, Eropuit-bijlage oplage SKS SkutsjeJournaal oplage Europakijkkrant oplage verspreiding drie noordelijke provincies (1DVT, 2DVT, 3DVT) Sinds april tweewekelijks een Evenemen tenagenda inclusief actiecoupon in verschillende huisaan-huiskranten in Friesland, de UIT-bijlage van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Totale oplage ruim stuks. Resultaten eerste actiecoupon: 262 personen hebben gebruik gemaakt van de actiecoupon x 42,70 (gemiddelde dagbesteding in volgens Continue Vakantie Onderzoek 2011) = ,40 inkomsten voor de binnenstad. (1DVT, 2DV, 3DVT) Evenementenpublicatie op de billboards langs de toegangswegen van en op de matrixborden. (2DVT, 3DVT) Cityhunt vanuit het project Het Nieuwe Winkelen een speurtocht voor de smartphonegebruiker uitgezet langs winkels in de binnenstad. (2DVT, 3DVT) Als aankondiging van grote evenementen in de stad banieren en vlaggen op verschillende locaties in. (2DVT, 3DVT) Lege etalageproject - leegstaande etalages in de aanloopstraten worden gevuld i.s.m. O3 en Vrijwilligersservicepunt. (3DVT, 4DVT) 9

12 25 25 Koo p zon dag maa dat do. 15 maart vanuit leeuwarden is k ijk le eu t mooie war van den Leeu LEE _P OS_Ko opzon dag_4-0_a3_ v10_s K.indd war 1 kand idaa t Cu zon la de m atste aan zond ag d lture le Ho ofds tad 2018 maa verlengde koopavond tot uur dat is LEE _P OS_Ko opzon dag_4-0_a3_ v10_s K.indd :25 rt k ijk le eu t mooie war van den agenda rt K Iede oo re p van den, Evenementen Iede van re laat Leeu de m ste war den, aan zond kand idaa ag d t Cultu rele Hoof dsta d ontwerpers dag 30 april Koninginnedag Hofstad kleurt oranje! Met een grote vrijmarkt in de binnenstad en volop muziek op verschillende locaties. Queensday Outdoor bij de Oldehove, een dance-event bij De Markies op het Mata Hari plein, muziek op het Klokplein, Koninginnedagconcert in de Prinsentuin en het Leeuwarder Muziekplein in de Arendstuin. 29 april Koopzondag Iedere laatste zondag van de maand is het koopzondag in de binnenstad. Winkeliers openen hun deuren van uur :25 4 mei Nationale dodenherdenking De Prinsentuin in staat op 4 mei (vanaf uur) in het teken van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid. Iedereen is welkom de ceremonie bij te wonen. 5 mei Befrijdingsfestival Fryslân Een spraakmakend, multicultureel festival in met o.a. Alain Clark, Elske DeWall en De Staat. 17 mei Bloemetjesmarkt De langste bloemetjesmarkt van het land is een lust voor het oog. Een zee van bloemen op de Lange Marktstraat en de Tesselschadestraat. 17 mei Hemels Dance-event bruist op Hemelvaartsdag! Van tot uur wordt het dance-event Hemels georganiseerd op het Oldehoofsterkerkhof. Nieuwsgierig naar de line-up? Kijk op Data en programma onder voorbehoud. De toegang tot vrijwel alle evenementen is gratis. Voor meer informatie kijk ook op vvvleeuwarden.nl Parkeren doe je zo! In is een goede parkeerplaats altijd binnen handbereik. In parkeergarages Zaailand, Klanderij, Oldehove en Hoeksterend parkeer je al vanaf 3,00 per dag en kun je 24 uur per dag uitrijden. Deze uitgave is een initiatief van de Gemeente. # 3-gangenmenu bij Eetcafé Spinoza voor 2e persoon gratis! Lever de volledig ingevulde coupon in bij uw bezoek aan Eetcafé Spinoza en ontvang het 2e drie-gangen-keuze-menu t.w.v. 19,95 gratis. Alle dagen geldig, behalve op zaterdag en niet op 30 april. Deze coupon is geldig t/m 17 mei Naam:...m/v Adres:... Postcode en woonplaats:... adres:... Wij respecteren uw persoonsgegeven en geven deze niet door aan derden. Ik wil niet op de hoogte gehouden worden over activiteiten in de stad. Deze actie wordt medemogelijk gemaakt door Eetcafé Spinoza Eewal in. T:

13 Doe mee aan de Cityhunt en maak kans op een ipad! Wat heb ik nodig om mee te doen? - Een Facebook en Twitter account - Smartphone met QR scanner De Cityhunt is een speurtocht met je smartphone door de binnenstad en loopt tot en met zaterdag 9 juni Geen QR scanner? Ga naar de store/market van je smartphone. Zoek QR scanner in de zoekfunctie. Download de applicatie. Scan de QR codes met de applicatie en doe mee aan de Cityhunt. Deze Cityhunt wordt u aangeboden door de kerngroep van Het Nieuwe Winkelen: O3 lee003-30_fly_route_a5_v03_dj.indd 2 n Evenementen een stad om te ontdekken. Trek er gerust enkele om al t mooie van te beleven. pende overnachtingsmogelijkheden. staat landelijk op nummer 1 met het aantal georganiseerde evenementen. Naast eenmalige spektakels zijn er ook vele jaarlijks terugkerende evenementen. Zo vinden in de eerste drie maanden van het jaar grote beurzen plaats in het e WTC Expo. Waaronder Caravana en Boot Holland. Hieronder g en ontspannen. Prijzen tussen 20,volgt een overzicht van de jaarlijks terugkerende evenementen: met het aantal warden.nl april... Koninginnedag malige spektakels zijn menten. Zo vinden in mei... Bevrijdingsfestival e beurzen plaats in het is een stad om te StraatFestival ontdekken. Trek er gerust enkele um ligt dehieronder Prinsentuin, de mooiste jachthaven... Fries Holland. dagen voor uit om al t mooie van te beleven. d. Incl. free WiFi. Voor meer informatie bel de kerende evenementen: Er zijn uiteenlopende overnachtingsmogelijkheden. : (058) / (058) juni... Loop slaapschip?... Bloemetjesmarkt ginnedag Bêd en Brochje hepen.nl Gastvrij, gezellig en ontspannen. Prijzen tussen 20,juli... Dancetour dingsfestival en 25,-. traatfestival aburg, Vierhuisterweg 72, (058) juli/augustus... Antiek-en Curiosamarkten eine Wielen, Groene Ster 14, (0511) (iedere Hoofdstad van Friesland, start-en finishplaats van de donderdag) eeuwarden Op het water... Prinsentuinconcerten etjesmarkt Friese Elfstedentocht, Nassau-stad met verrassende In hartje centrum ligt de(iedere Prinsentuin, mooiste zondagdevanaf eindjachthaven juli) winkels, boeiende musea, spetterende evenementen van Nederland. Incl. free WiFi. Voor meer informatie bel de -Paleis 21 historische 80. tour Het Stadhouderlijk Hof, (058) en216 een binnenstad met meer dan havenmeester: (058) Proeffestijn / (058)Ljouwert Culinair e overnachting in het voormalig paleis van september... monumenten en moderne architectuur. Slapen op een slaapschip? -en Curiosamarkten oktober... Taptoe eeeuwarden, donderdag)stationsweg 4, (058) Slapen vorstelijk genieten ost-plaza, Tweebaksmarkt 25-27, (058) ntuinconcerten Ce Hotel, zondagheliconweg vanaf eind 52, juli)(058) Eewal 73, (058) ersity Rengerslaan estijnhotel, Ljouwert Culinair 8, (058) opaplein, (058) , (058) elegedijk tel, Wergeasterdyk 1, Goutum, (058) Greate Buorren 4-8, Wirdum, (058) elijk Filmfestival atie over e stad, kijkt u op chillende wandel- en souvenirs. warden.nl vorstelijk genieten staat landelijk op nummer 1 met het aantal georganiseerde evenementen. Naast eenmalige spektakels zijn er ookvan velefriesland, jaarlijks terugkerende vinden Hoofdstad start-enevenementen. finishplaatsZo van de in eerste drie maanden van het jaar met groteverrassende beurzen plaats in het Friese de Elfstedentocht, Nassau-stad WTC Expo. Waaronder Caravana en Boot Holland. Hieronder winkels, boeiende musea, spetterende evenementen volgt een overzicht van de jaarlijks terugkerende evenementen: en een historische binnenstad met meer dan 500 monumenten en moderne architectuur. april... Koninginnedag vorstelijk genieten mei... Bevrijdingsfestival... Fries StraatFestival juni... Loop Hoofdstad van Friesland, start-en finishplaats van de Friese Elfstedentocht, Nassau-stad met verrassende winkels, boeiende musea, spetterende evenementen en een historische binnenstad met meer dan 500 monumenten en moderne architectuur.... Bloemetjesmarkt juli... Dancetour juli/augustus... Antiek-en Curiosamarkten Camping Taniaburg, Vierhuisterweg 72, (058) Camping de Kleine Wielen, Groene Ster 14, (0511) Voor de exacte data en voor meer informatie over Hotels evenementen en andere activiteiten in de stad, kijkt u op Fletcher Hotel-Paleis Hetverschillende Stadhouderlijk Hof, (058) Ook voor wandelen Koninklijke overnachting het voormalig paleis van fietsroutes,Een originele cadeautjes en leukein souvenirs. de Nassaus. Oranje Hotel, Stationsweg 4, (058) Sophialaan 4, 8911 AE Grand Hotel Post-Plaza, Tweebaksmarkt 25-27, (058) T (0900) Westcord WTC Hotel, Heliconweg 52, (058) E Hotel t Anker, Eewal 73, (058) Stenden University Hotel, Rengerslaan 8, (058) Eurohotel, Europaplein, (058) Bastion Hotel, Legedijk 6, (058) Campanile Hotel, Wergeasterdyk 1, Goutum, (058) Hotel Duhoux, Greate Buorren 4-8, Wirdum, (058) warden Campings november... Noordelijk Filmfestival Evenementen (iedere donderdag)... Prinsentuinconcerten (iedere zondag vanaf eind juli) september... Proeffestijn Ljouwert Culinair oktober... Taptoe november... Noordelijk Filmfestival Voor de exacte data en voor meer informatie over evenementen en andere activiteiten in de stad, kijkt u op Ook voor verschillende wandel- en fietsroutes, originele cadeautjes en leuke souvenirs Sophialaan 4, 8911 AE T (0900) E Toeristische brochure :19

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

citymarketing door verbinding en samenwerking Jaarverslag marketing Leeuwarden 2o1o

citymarketing door verbinding en samenwerking Jaarverslag marketing Leeuwarden 2o1o citymarketing door verbinding en samenwerking Jaarverslag marketing Leeuwarden 2o1o 3 Angelique Lombart, lector bij INHolland, 2008, pagina 2015 4 Gert Jan Hospers 3 Angelique Lombart, lector bij INHolland,

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

merk strategisch marketingplan 2015-2018

merk strategisch marketingplan 2015-2018 merk strategisch marketingplan 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Een nieuwe regiomarketing organisatie: Stichting Merk Fryslân 5 1.2 Totstandkoming meerjarenstrategie 6 2 Analyse huidige situatie

Nadere informatie

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Marketingplan 2014 2 Marketingplan 2014 Inhoud 1. Organisatie 5 2. Strategie 7 3. Marketingactiviteiten 9 4. Extern 11 4.1 Cultuur 11 4.2 Kennis 18 5. Intern 23 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Bijlagen 31

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Live like a local Perspectief Toerisme 2020

Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Utrecht.nl Inhoud Beleidscontext en inleiding 3 Huidige toeristische vraag en economische betekenis 6 Relevante markttrends 12 Verwachte vraagontwikkeling tot

Nadere informatie

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?! Marketingplan 2015 2 Voorwoord Voor u ligt het Marketingplan 2015 van Leiden Marketing. Een voortzetting van de ingezette koers, want u weet: wie geen koers bepaalt, wordt speelbal van de golven. Weliswaar

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com foto: Maurice Haak 03 Inhoud 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09 4. Marketing 13 5. Haags Uitburo 27 6. VVV Uitburo Den Haag 31 7. Den Haag Topsport

Nadere informatie

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015 STRATEGISCH MARKETINGPLAN Kunstmaand AMELAND 2010-2015 12 januari 2011 INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 Kunstmaand Ameland, beschrijving huidige situatie 1.2 Resultaten tot nu toe 1.3 Probleemstelling (kernprobleem)

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag.

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag. Partnerplan 2015 1 Den Haag Marketing > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. 2 foto: Jurjen Drenth partnerplan 2015 Inhoud 3 01. Voorwoord

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam Toerisme & congressen Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam juni 2011 1 Inhoud Kennis & Innovatieagenda metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Ondernemend Noordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Lekker strunen in Odette Kids Store n Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden n Versterken economische ontwikkeling n Koos

Nadere informatie

Visie op Drachten (centrum) 2.0 Winkelen doe je in... Drachten

Visie op Drachten (centrum) 2.0 Winkelen doe je in... Drachten Visie op Drachten (centrum) 2.0 Bron: justbeyoy.nl Winkelen doe je in... Drachten Inhoud Toelichting Visie Drachten (centrum) 2.0 Bijlage 1: Visie Drachten (centrum) 2.0 Bijlage 2: Visie Noorderpoort Bijlage

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag Marketing-activiteitenplan 2007 Den Haag Marketing & Events Den Haag Marketing & Events Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag T: +31 (070) 3618888 F: +31 (070) 3615459 E: info@denhaag.com I: www.denhaag.com

Nadere informatie

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip TNO-rapport 35610 Programma Digitale Agenda Fryslân Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip Behavioural and Societal Sciences Eemsgolaan 3 9727 DW Groningen

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1 Wurkje foar Fryslân Samenvatting mei inoar, mei hert en siel Wurkje foar Fryslân 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Investeren in een sterker Fryslân 5 2. Hoe de agenda tot stand is gekomen 6 Wurkje foar Fryslân,

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie