DSB Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DSB Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 DSB Jaarverslag 2013

2

3 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag

4 Ambitieus Ambitieus zijn betekent dat je steeds beter wilt worden. Beter in je werk, je sport of je hobby. Het is de wil om te groeien, als individu en samen met anderen. De Surinaamsche Bank is ambitieus. Wij zijn de beste bank voor Suriname en willen dit ook blijven. De ruim 400 medewerkers van de bank bieden op klantgerichte wijze de beste financiële diensten aan particulieren, bedrijven, instellingen en overheden. Onze medewerkers leggen ijver aan de dag om hun functie en taken steeds beter te vervullen. Ambitie vormt al sinds de oprichting van DSB ons fundament; volgend jaar viert de bank het 150-jarig bestaan! Iedereen heeft een drijfveer, het streven om een doel te bereiken, de wil om te slagen. Ambitie heeft te maken met de innerlijke gedrevenheid om iets te creëren of te bewerkstelligen. Of je nu jong bent of oud, en of het nu gaat om zakelijk of privé, in de sport of op school, als samenleving of als individu. Het is ambitie! 4 DSB Jaarverslag 2013

5 Inhoud Visie, Missie en Corporate Values 7 Procuratiebevoegdheid 8 Organogram 11 Verslag van de Raad van Commissarissen 13 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 18 Verslag van de directie Macro-economische beschouwing 20 Koersnoteringen 26 Het bedrijf van de bank 28 Jaarrekening 2013 Vennootschappelijke balans vóór winstverdeling per 31 december Vennootschappelijke balans na winstverdeling per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Geconsolideerde balans vóór winstverdeling per 31 december Geconsolideerde balans na winstverdeling per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Toelichting op de jaarrekening Activa vennootschappelijke en geconsolideerde balans na winstverdeling 56 Passiva vennootschappelijke en geconsolideerde balans na winstverdeling 58 Vennootschappelijke en geconsolideerde winst- en verliesrekening 60 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Overige informatie Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 63 Adressen 65 DSB Jaarverslag

6 6 DSB Jaarverslag 2013

7 DSB Visie De Surinaamsche Bank is de beste bank voor Suriname. DSB Missie Diep geworteld in de Surinaamse samenleving biedt De Surinaamsche Bank de beste financiële diensten aan particulieren, bedrijven, instellingen en overheden op een klantgerichte wijze. Deze klantgerichtheid is gebaseerd op onze kernwaarden en wordt uitgedragen door onze toegewijde en trotse medewerkers. Door onze activiteiten voegen wij te allen tijde waarde toe aan de Surinaamse gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder aan onze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders. DSB Corporate Values Betrokken Betrokken zijn is oprecht geïnteresseerd zijn. Echt willen weten wat er speelt. Geworteld zijn en onderdeel zijn van de Surinaamse samenleving en je willen inleven in de ander. Deelgenoot zijn van je gezin, betrokken bij collega s, bij klanten en samenleving, bij natuur en milieu. Door betrokken te zijn raak je verweven met je omgeving, binnen de bank en buiten de bank. Dan ontstaat respect, vertrouwen en teamgevoel. Onderlinge raakvlakken worden zichtbaar en je bent altijd geïnteresseerd in het welzijn van anderen. Ambitieus Uitdaging is je drijfveer en de wil om te groeien, als bank en als persoon. Geprikkeld zijn om iets te betekenen voor anderen. Reeds sterke punten nog sterker maken, leidt tot professionaliteit. Trendsettend zijn door altijd op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. Iedere vraag van een collega of klant wordt vertaald in vernieuwende ideeën. Ambitieus zijn is de dingen tot stand brengen en daadkracht tonen. Energiek zijn en je energie delen met een dynamisch team. Altijd voor de beste oplossingen gaan binnen de bank en in de markt is het resultaat, want ik ben ambitieus. Rechtvaardig Rechtvaardig zijn begint bij integer zijn, bij eerlijk handelen. Niet omdat het moet, maar omdat je het bent. Respect hebben voor elkaar. Respect hebben voor recht en waarheid. Transparant zijn zonder willekeur. Betrouwbaar zijn langs de lijnen van duidelijke, heldere en zichtbare normen en waarden. Afstand nemen van vooringenomenheid en willekeur. Rechtvaardig zijn betekent respect opbrengen voor en handelen naar wet- en regelgeving. Rechtvaardig zijn betekent ook afspraken nakomen. Professioneel Vraagstukken vanuit alle invalshoeken kunnen benaderen. Door te luisteren en je in te leven, worden beargumenteerde keuze s gemaakt. Vooruit zien en weten wat er op ons af kan komen. Je eigen beperkingen kennen en de dingen op een respectvolle manier zeggen. Kalmte bewaren en de mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen toelichten. Professionals zijn netwerkers in het creëren en vinden van hulpbronnen. Niet gericht op zichzelf, maar op collega s als teamworker, naar de klant en naar de samenleving. Ik ben professioneel betekent ook integer zijn naar je collega en naar je klant. Kwaliteitsbewust Je weet aan welke normen je werk moet voldoen en je handelt daarnaar. Je kijkt hoe de kwaliteit omhoog kan, wellicht door signalen van klanten en collega s. Kwaliteitsbewust zijn uit zich in snelheid en nauwkeurigheid. Onderzoeken en weten wat de klant verwacht, wat de klant wil en écht nodig heeft om tevreden te zijn. Door te luisteren en door te vragen. Beseffen dat maatwerk de vertaling is naar klanttevredenheid. Naar collega s toe betekent kwaliteitsbewust, alles in 1 keer goed te doen. Beseffen dat je onderdeel bent van het proces naar optimale dienstverlening. Alert zijn in je denken en doen, je werk controleren op netheid, op juistheid en op snelheid. DSB Jaarverslag

8 DSB Procuratiebevoegdheid 1) 1 Amatnoerngalim U.S. mw. Senior Customer Representative C 2 Amatsoemarto A.S. mw. Section Head Processing Contract Handling B 3 Atmidi-Djasmadie E.S. mw. Senior Customer Representative C 4 Baidjoe, J. Relationship Manager B 5 Bakboord-Satimin P.R. mw. Customer Representative C 6 Bell P.M. mr. Senior Relationship Manager B 7 Bendt G.E. Branch Manager Moengo B 8 Berenos-Bishesar S. mw. Senior Customer Representative Nickerie C 9 Bergraaf-Tan A Kiam M.B. mw. Supervisor Retail Banking-Hoofdkantoor B 10 Bhagwandin P.A. mr.cams Department Manager Legal Affairs & Compliance A 11 Bhola-Raghoebarsing A. mw.drs. MBA Department Manager Suritrust A 12 Blokland M. mw. Branch Manager - DSB Kwatta B 13 Blount J. mw. Customer Representative C 14 Brussel van J. Senior Customer Representative C 15 Chang-Sim A Sjoei I.G. mw. Supervisor Retail Banking-DSB Kwatta B 16 Colli S.M. Section Head Insurance C 17 Debs Y. mw. Section Head Salary Administration & Compensation A 18 Diepenbos van S. mw. B.HA. Department Manager Marketing B 19 Djajadi P. Section Head Domestic Transfers C 20 Edam-Morsen S.A. mw. Branch Manager - DSB Nieuwe Haven B 21 Elshot M.H.G. mw. Branch Manager - DSB Nieuwe Haven Avond C 22 Flu-Blom, N. mw. Branch Manager - DSB Lelydorp B 23 Fung A Loi L. Senior Custody Employee C 24 Ghisaidoobe A. drs. MBA Section Head Card Services B 25 Gordon-Dover C.A.M. mw. Senior Customer Representative - DSB Zanderij C 26 Heerenveen P.I. mw. drs. MBA Department Manager Contract Handling A 27 Helstone S.H. Senior Customer Representative C 28 Henar H.L. mr. Chief Commercial Officer A 29 Hijlaard I. ing. Section Head Support & Services-ICT B 30 Hijlaard-Chin D.S. mw. Section Head Customer Desk Retail Banking A 31 Kalipersad M. Branch Manager - DSB Nickerie A 32 Kallan N.F.A. drs. Senior Relationship Manager B 33 Karimbux J. Section Head Foreign Transfer C 34 Kartopawiro-Arsomedjo S. mw. Customer Representative C 35 Kartomoehamat-Amatdjimirin F.M. mw. Customer Representative C 36 Kartoredjo C. mw. Senior Customer Representative C 37 Kasnawi-Kasanpawiro W.F. mw. Senior Customer Representative C 38 Kasto-Notopawiro S. mw. drs. Senior Relationship Manager A 39 Kertodikromo M.L. mw. Relationship Manager B 40 Ketwaru-Boedhoe U. mw. mr. MBA Department Manager Corporate Banking A 41 Kom de J.M. mw. Customer Representative C 8 DSB Jaarverslag 2013

9 42 Li Fo Sjoe-Lion Sjin Tjoe A. mw. mr Legal Officer B 43 Lie Tjauw J. H. ir. MBA Chief Operating Officer A 44 Lie-Ten S.C. mw. Customer Representative C 45 Lo Fo Wong G.H. mw. drs. Assistant Treasurer A 46 Loor M.P. drs. MA Chief Financial Officer A 47 Mahindre Singh J.M.M. mw. Customer Representative C 48 Marjanom-Tjokrosentono J. mw. Senior Customer Representative C 49 Mentowidjojo V.N. mw. Senior Customer Representative C 50 Moerasim A.S. mw. Insurance Employee C 51 Oostburg A.C.M. Department Manager Retail Banking A 52 Pawiroredjo-Tjon A Pauw G.A. mw. drs. Department Manager Payments & Settlements A 53 Peneux M.S.A. mw. drs. Human Resources Officer B 54 Persad-Mohan S.L. mw. mr. Relationship Manager B 55 Proeve S.L.J. drs Chief Executive Officer A 56 Pultoo D.M. Senior Relationship Manager B 57 Ramnath H.S. Senior Relationship Manager A 58 Redmount-Perk H.C. mw. Senior Customer Representative C 59 Reigman-Lieveld R.T. mw. Customer Representative C 60 Rellum H.A.J. mw. Department Manager General Affairs A 61 Rosheuvel R.G.J. Senior Relationship Manager B 62 Setrokarijo W. mw. Senior Customer Representative C 63 Sewberath Misser H.H. drs. Senior Relationship Manager A 64 Sodirijo-Lalji M.J. mw. Senior Customer Representative C 65 Soesman-Blinker M.M. mw. drs. Senior Customer Representative C 66 Soesman-Chelius K.B. mw. Senior Customer Representative C 67 Stolk G.M. mw. Senior Customer Representative C 68 Sylvester H.W. Branch Manager - DSB Ma Retraite B 69 Tan A Kiam M.E. mw. Branch Manager - DSB Hermitage C 70 Tijndaal M.R. Senior Customer Representative C 71 Vaseur K.C.A. mw. drs. Department Manager Human Resources A 72 Veira-Klosteren B. mw. Head Teller Cash C 73 Waidoe W. drs. Relationship Manager - DSB Nickerie B 74 Waterval-Benjamin, D. mw. Senior Customer Representative C 75 Wiroredjo D.I. mw. Senior Customer Representative C 76 Wolff A.E. Section Head Cash Retail Banking B 77 Wong Chung I.H. drs. MBA Department Manager Financial Restructuring & Recovery A 78 Wouden E. ing. Section Head Domestic Transfers C 1) Situatie per 4 maart 2014 A = Algemene procuratiebevoegdheid B = Beperkte procuratiebevoegdheid C = Beperkte procuratiebevoegdheid voor specifieke producten DSB Jaarverslag

10 DSB Managementteam 10 DSB Jaarverslag 2013

11 DSB Organogram 1) Raad van Commisarissen drs. S. Smit, voorzitter J.J. Healy Jr. drs. M.J.A. Brahim Mw. Mr. R. Sohansingh drs. D.M.R. Currie Ir. R. Blufpand Chief Executive Officer drs. S.L.J. Proeve (A) Human Resources Internal Audit Mw. drs. K.C.A. Vaseur (A) Mw. drs. A. Ganpat-Kamta ²) Legal Affairs & Compliance Mr. P.A. Bhagwandin CAMS (A) Secretariaat Mw. S. Boetius Branch Nieuw Nickerie M. Kalipersad (A) Suritrust Mw. drs A. Bhola - Raghoebarsing MBA (A) Chief Financial Officer drs. M.P. Loor MA (A) Chief Operating Officer Ir. J.H. Lie-Tjauw MBA (A) Chief Commercial Officer Mr. H.L. Henar (A) Accounting & Reporting Mw. drs. W. Slagveer-Ramautarsing MBA Contract Handling Mw. drs. P. I. Heerenveen MBA (A) Corporate Banking Mw. Mr. U. Ketwaru - Boedhoe MBA (A) Risk Management A.A. Sabiran B.Sc. Payments & Settlements Mw. drs. G.A. Pawiroredjo - Tjon A Pauw (A) Retail Banking A.C.M. Oostburg (A) General Affairs Mw. H.A.J. Rellum (A) Treasury Mw. drs. G.H. Lo Fo Wong (A) ²) ICT Ing. J. Chen Poun Joe MBA Marketing Mw. van Diepenbos B.HA (B) Financial Restructuring & Recovery drs. I. H. Wong Chung MBA (A) ¹) Situatie per 4 maart 2014 ²) Deze functionaris is momenteel met de leiding van deze afdeling belast. A= Algemene procuratiebevoegdheid B= Beperkte procuratiebevoegdheid DSB Jaarverslag

12 DSB Raad van Commissarissen J.J. Healy Jr. Mw. Mr. R. Sohansingh Ir. R. Blufpand drs. S. Smit, voorzitter drs. M.J.A. Brahim drs. D.M.R. Currie 12 DSB Jaarverslag 2013

13 DSB Verslag van de Raad van Commissarissen Algemeen Corporate Governance De Corporate Governance Code van DSB is in het verslagjaar volgens planning voltooid en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. DSB hecht groot belang aan een goede corporate governance. De belangrijkste aspecten van de corporate governance van DSB zetten we hieronder uiteen. Naleving en handhaving van de code De Directie en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van DSB en voor de naleving van de Corporate Governance Code. Taken en werkwijze van de Directie De Directie is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de bank relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Tevens is de Directie verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de vennootschap. De Directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van DSB en de met haar verbonden ondernemingen en maakt daartoe een afweging van de in aanmerking komende belangen van alle betrokkenen, zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers en andere stakeholders en marktparticipanten. Beloningsbeleid DSB voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met de doelstellingen, waarden, strategie en risicobereidheid van de bank als onderneming. Het beloningsbeleid houdt rekening met de lange termijn belangen van de bank, de relevante internationale context en maatschappelijke omstandigheden. Deskundigheid van de Directie De Directie is zodanig samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door de Directie. Ieder lid van de Directie beschikt over gedegen kennis van de financiële sector in het algemeen en het bankwezen in het bijzonder. Tegenstrijdigheid van belangen van de Directie Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en directieleden wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directieleden kunnen spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende directieleden moeten goedgekeurd worden door de Raad van Commissarissen. Taak en werkwijze van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken van DSB en de met haar verbonden ondernemingen, en staat de Directie met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van DSB en de met haar verbonden onderneming en maakt daartoe een afweging van de in aanmerking komende belangen van alle betrokkenen, zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers en andere stakeholders en marktparticipanten. De Raad van Commissarissen betrekt daarbij ook de voor de bank relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. DSB Jaarverslag

14 Deskundigheid van de Raad van Commissarissen Elke commissaris is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak, binnen zijn of haar rol in het kader van de profielschets van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de Raad zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit worden gezien als voorwaarden voor een goede taakvervulling. Rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen De voorzitter van de Raad van Commissarissen draagt zorg voor het goed functioneren van de raad en zijn commissies en is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Directie en voor de aandeelhouders over het functioneren van de Directie en commissarissen. Samenstelling en rol commissies van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen stelt uit zijn midden een Auditcommissie, een Remuneratie- en Benoemingscommissie en eventueel andere commissies samen. De commissies hebben tot taak de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden. Tegenstrijdige belangen van commissarissen Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en commissarissen wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen kunnen spelen die van materiële betekenis zijn voor DSB en/of voor de desbetreffende commissarissen moeten goedgekeurd worden door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij directieleden, commissarissen, grootaandeelhouders en de externe accountant in relatie tot de vennootschap. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de bezoldiging van de commissarissen vast. De bezoldiging van een commissaris is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Bevoegdheden aandeelhouders De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan invloed uitoefenen op het beleid van de Directie en de Raad van Commissarissen van de vennootschap. Zij speelt een volwaardige rol in het systeem van checks and balances in de vennootschap. Besluiten van de Directie over een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van DSB zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Informatieverschaffing aan aandeelhouders De Directie, of in voorkomende gevallen de Raad van Commissarissen, zal alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt op gelijke wijze en gelijktijdig informeren over relevante aangelegenheden. Verantwoordelijkheid van aandeelhouders Aandeelhouders gedragen zich ten opzichte van DSB en haar organen, en ten opzichte van hun medeaandeelhouders naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Hieronder valt de bereidheid om een dialoog met DSB en medeaandeelhouders aan te gaan. Financiële verslaggeving De Directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de Directie deze verantwoordelijkheid vervult. Benoeming en bezoldiging externe accountant De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. De bezoldiging en de opdrachtverlening voor het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op voorstel van de Auditcommissie en na overleg met de Directie. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen naar aanleiding van het onderzoek van de jaarrekening op gelijke wijze aan de Directie en de Raad van Commissarissen. 14 DSB Jaarverslag 2013

15 Interne Auditfunctie De leidinggevende van de Internal Audit afdeling functioneert onder de verantwoordelijkheid van de Directie. Openbaarbaarmaking en transparantie De governance van DSB is door haar openbaarmaking voldoende transparant voor klanten, aandeelhouders, medewerkers en andere stakeholders en marktparticipanten. Overleg en besluitvorming In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen dertien vergaderingen gehouden. In de vergaderingen is op regelmatige basis aandacht geweest voor financiële- en kredietrapportages, sectorlimieten, non-performing loans, solvabiliteit en funding. Andere onderwerpen waren: veiligheid en beveiliging, management letter van de accountant, Legal & Compliance, Enterprise Risk Management, de IT-audit, strategische doelstellingen en het versterken van het eigen vermogen. Speciale aandacht is besteed aan corporate governance. In de raadsvergadering van 17 december 2013 heeft de Directie de bedrijfsplannen voor 2014 gepresenteerd en keurde de Raad van Commissarissen de kapitaaluitgaven voor dat boekjaar goed. De beloning van de Directie is geëvalueerd en op 27 juni 2013 heeft de Remuneratie- en Benoemingscommissie een looncorrectie toegekend. Remuneratie- en Benoemingscommissie De Remuneratie- en Benoemingscommissie bestaat uit de leden S. Smit (voorzitter) en R. Sohansingh (lid). In het verslagjaar heeft deze commissie twee vergaderingen gehouden. In deze vergaderingen zijn de beloning van de Directie, het pensioenbeleid en het opvolgingsbeleid binnen de Directie besproken. Audit Committee Het Audit Committee van de Raad van Commissarissen bestaat uit de leden M.J.A. Brahim (voorzitter) en J.J. Healy Jr (lid). De Chief Executive Officer en de leidinggevende van de Internal Audit afdeling nemen deel aan de vergaderingen van het Audit Committee, waarbij laatstgenoemde optreedt als secretaris en de notulen van de vergaderingen verzorgt. Het Audit Committee vergadert ten minste eens per kwartaal. Hierbij komen onder meer aan de orde: het jaarplan van de afdeling Internal Audit, auditrapporten, risicobeheersing, internal controls, compliance, vermogensbeheer, IT-governance & controls, Enterprise Risk Management, voortgangsstatus risk management, Legal & Compliance en het on site inspectierapport van de Centrale Bank van Suriname. In november 2013 heeft opnieuw een IT-audit plaatsgevonden. Het rapport van de externe IT-auditors is besproken binnen het Audit Committee. Op 11 februari 2013 heeft overleg plaatsgevonden met de externe accountant over zaken die voortvloeien uit de accountantscontrole 2012; op 26 februari 2014 is de accountantscontrole 2013 met de externe accountant besproken. Functioneren van de Raad van Commissarissen en de Directie De vergaderingen van de Raad van Commissarissen werden goed bezocht en de leden hebben actief geparticipeerd in de besluitvorming. De Raad is tevreden over zijn functioneren en het functioneren van de Directie. In december 2011 is het Meerjarenplan aangenomen. Hierin zijn de strategische doelstellingen voor de genoemde periode aangegeven. Deze doelstellingen zijn: Suriname Binnen de bank worden op verschillende niveaus de risico s beheerst. De Directie heeft zich ten doel gesteld de bestaande beheersstructuur te verbeteren. Hiertoe wordt een Enterprise Risk Management beleid geformuleerd en, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, geïmplementeerd. DSB Jaarverslag

16 Dividendbeleid Het beleid van de vennootschap is om een dividend van ongeveer 35% van de nettowinst uit te keren. Door middel van de ingehouden winsten kan de bank het risicokapitaal op een niveau houden waarmee op verantwoorde wijze kan worden voorzien in de behoefte aan kredietverstrekking binnen een groeiende economie. De bank streeft een BIS-ratio na van minimaal 10%. Per ultimo december 2013 was de BIS-ratio 9,79%; een daling veroorzaakt door een hogere groei van de kredietportefeuille dan de groei van het eigen vermogen van de bank. Jaarrekening en voorstel winstverdeling Ter voldoening aan het voorschrift van artikel 22 van de Statuten hebben wij de eer u inzake de jaarrekening 2013 van De Surinaamsche Bank N.V. het volgende te berichten. Wij hebben de vennootschappelijke- en de geconsolideerde balans per 31 december 2013, de vennootschappelijke- en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 en het geconsolideerde kasstroomoverzicht met de toelichting daarop, doen onderzoeken en wij adviseren u de onderhavige jaarrekening, zoals die samen met de controleverklaring van BDO Assurance N.V. door de Directie ter behandeling wordt aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot décharge van de Directie voor het bestuur en van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Het geconsolideerde resultaat vóór belastingen bedroeg SRD Na aftrek van belastingen ad SRD rest ter verdeling een bedrag van SRD Bij goedkeuring van de jaarrekening en het voorstel tot winstverdeling zal over het boekjaar 2013 een contant dividend worden uitgekeerd van SRD ; dat is SRD 1,88 per aandeel van SRD 0,10. Een deel van het contante dividend, namelijk SRD 0,68 per aandeel is per 12 augustus 2013 al betaalbaar gesteld als interim-dividend. Als slotdividend zal daarom SRD in contanten worden uitgekeerd. De resterende nettowinst ad SRD zal aan de reserve worden toegevoegd. Met deze voorstellen van de Directie kunnen wij ons verenigen. Wij adviseren u dan ook deze voorstellen goed te keuren. Benoemingen Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten, zijn aan de beurt om af te treden mevrouw Mr. R. Sohansingh en de heer Ir. R. Blufpand. Wij stellen u voor de aftredende commissarissen, die zich herkiesbaar stellen, te herbenoemen. Honorarium van de Raad van Commissarissen De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het honorarium van de Raad van Commissarissen vast. Het honorarium van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2013 in zijn totaliteit SRD en is voor het laatst op 29 maart 2012 vastgesteld. Dankwoord Wij bedanken de Directie en alle andere medewerkers voor hun inzet en toewijding in Paramaribo, 4 maart 2014 Raad van Commissarissen drs. S. Smit, voorzitter J.J. Healy Jr. drs. M.J.A. Brahim Mw. Mr. R. Sohansingh drs. D.M.R. Currie Ir. R. Blufpand 16 DSB Jaarverslag 2013

17 DSB Jaarverslag

18 DSB Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers (In duizenden SRD m.u.v. de gegevens per aandeel) Resultaten Rente Overige baten Totale baten Bedrijfslasten Voorziening kredietrisico's Bedrijfsresultaat vóór belastingen Nettowinst Dividend Balans Kasmiddelen Bankiers (uitgezette gelden) Kredieten Overige activa Eigen vermogen Bankiers (opgenomen gelden) Toevertrouwde middelen Overige passiva Balanstelling Ratio's (in %) Return on Equity Return on Assets Exploitation ratio Verhouding personeelskosten/baten Verhouding personeelskosten/lasten Winstratio Capital ratio BIS-ratio 19,51 1, ,24 59,37 43,27 6,90 9,79 19,5 1, ,6 55,9 46,0 6,9 10,3 21,6 1, ,0 54,8 46,8 7,1 10,5 19,9 1, ,8 54,9 46,1 7,1 10,7 17,7 1, ,2 54,1 41,1 6,4 9,8 Gegevens per aandeel Nettowinst per aandeel Dividend per aandeel: contant in aandelen Dividend pay out ratio (in %) Eigen vermogen Beurskoers per ultimo Price/earnings ratio 5,40 1,88-34,83 29,86 68,00 12,60 4,5 1,6-35,8 25,1 96,8 21,6 4,1 1,4-35,1 20,7 71,0 17,3 3,2 1,1-34,9 17,3 40,0 12,7 2,4 0,9-38,3 14,4 25,5 10,6 Aantal medewerkers DSB Jaarverslag 2013

19 DSB Verslag van de directie drs. M.P. Loor MA drs. S.L.J. Proeve Ir. J.H. Lie-Tjauw MBA Mr. H.L. Henar DSB Jaarverslag

20 DSB Macro-economische beschouwing Algemeen Zoals gebruikelijk beschrijven wij in dit jaarverslag de economische ontwikkelingen in Suriname en op mondiaal niveau. We gaan vooral in op economische ontwikkelingen die in het verslagjaar van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van ons bankbedrijf. Internationale ontwikkelingen Het herstel van de wereldeconomie heeft zich in 2013 voortgezet. Vooral de Verenigde Staten realiseerden betere cijfers. De discussie over het voortbestaan van de euro is op de achtergrond geraakt. Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) richt zich nadrukkelijker op het beheersen en beïnvloeden van het beleid in de landen die onder haar toezicht vallen. In het verslagjaar bleef, in tegenstelling tot 2012, spectaculaire groei van landen in Latijns-Amerika en het Caribische gebied achterwege. Grote eilandeconomieën als Jamaica en Barbados werden in 2013 geconfronteerd met toenemende inflatie, druk op de wisselkoers en oplopende werkloosheid. De Chinese economie behield in 2013 haar positie mede door directe investeringen in grondstofrijke economieën in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Nationale ontwikkelingen De Surinaamse economie heeft in 2013 opnieuw een substantiële groei doorgemaakt. Voorlopige schattingen duiden op een groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van circa 4%. Evenals in voorgaande jaren is deze groei vooral toe te schrijven aan investeringen in de publieke infrastructuur, de goudwinningssector en de aardoliesector, waaronder in de aardolieraffinaderij. De eerste helft van 2013 kenmerkte zich door macro-economische stabiliteit, goede investeringsvooruitzichten, een lage overheidsschuld en een ruime monetaire reserve. In de tweede helft van het jaar is echter een drastische verandering ingetreden die vooral werd veroorzaakt door excessieve overheidsuitgaven. Dit heeft geresulteerd in een verslechtering van de overheidsfinanciën. De terugval van de wereldmarktprijzen voor goud heeft eveneens bijgedragen aan de verslechtering van de overheidsfinanciën. In een periode van ongeveer vier maanden is de goudprijs circa 25% gedaald. Deze ontwikkeling bewijst opnieuw de gevaren van een eenzijdige ontwikkelingsstrategie, waarbij in de mijnbouwindustrie, goud, aardolie en bauxiet domineren. Wij pleiten daarom opnieuw voor een gebalanceerde ontwikkelingsstrategie waarbij investeringen in andere sectoren, zoals landbouw, visserij en toerisme, worden aangemoedigd. De autoriteiten zijn in 2013 voortgegaan met het doen uitvoeren van externe evaluaties door ratingbureaus. Fitch, Moody s en Standard and Poor s brachten in het verslagjaar rapporten uit. Hierin melden zij positievere vooruitzichten, met de nadrukkelijke kanttekening dat verzwakking van de budgettaire discipline heel makkelijk tot erosie van de opgebouwde stabiliteit kan leiden. De informatie in het volgende deel van het jaarverslag is gebaseerd op documentatie van de Centrale Bank van Suriname, het Ministerie van Financiën, het Algemeen Bureau voor de Statistiek en van het Bauxiet Instituut Suriname. Daarnaast zijn rapporten van het Internationale Monetaire Fonds, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de ratingbureaus geraadpleegd. Hieronder lichten wij de volgende onderwerpen toe: 20 DSB Jaarverslag 2013

DSB Jaarverslag 2011

DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 3 Betrokken Het thema van ons jaarverslag is de corporate value betrokken. Bij het kerstconcert 2011 heeft mevrouw ds. C. Tjon A San de bij

Nadere informatie

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar!

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! JAARVERSLAG 2014 Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! Hakrinbank trotse partner in het Green Partnership Program. Suriname Conservation Foundation (SCF), die zich ten doel stelt het beschermen,

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

Het directieteam van Finabank:

Het directieteam van Finabank: jaarverslag 2014 2 jaarverslag 2014 Het directieteam van Finabank: Van links naar rechts op de foto: Almar Giesberts, Chief Commercial Officer Eblein G. Frangie, Chief Executive Officer Coenraad Valk,

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: 471541 Fax : 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon:

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Zichtbaar in verandering

Zichtbaar in verandering Zichtbaar in verandering 2012 Jaarverslag www.enexis.nl/jaarverslag2012 Netto-omzet 2012 (in miljoenen euro s) 1.367,0 Bruto-investeringen 2012 (in miljoenen euro s) 504,4 2011: 1.314,6 2011: 445,3 Enexis

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst ING Groep Jaarverslag 2010 Vormgeven aan onze toekomst > ING boekt onderliggende nettowinst over 2010 van EUR 3.893 miljoen > Operationele splitsing Bank en Verzekeringen in 2010 afgerond > Belangrijkste

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie