3 gratis hoofdstukken uit het boek Succesvolle contentmarketing in de zorg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 gratis hoofdstukken uit het boek Succesvolle contentmarketing in de zorg."

Transcriptie

1 3 gratis hoofdstukken uit het boek Succesvolle contentmarketing in de zorg. Over de auteur: Richard van Berkel is directeur van contentmarketingbureau LVB Networks en publiceert regelmatig over communicatie en de zorg.

2 Wat is contentmarketing? Hoe je het wendt of keert: de reclamemaker voor een farmaceut, de communicatieadviseur van een zorginstelling en de persvoorlichter van een patiëntenvereniging gaan traditioneel allemaal uit van his master s voice. Zij benutten een beperkt aantal middelen (advertentiecampagne, nieuwsbrief, free publicity) om een boodschap te verspreiden die is geënt op hun behoefte en hun moment. Contentmarketing combineert per definitie meerdere en het liefst zo veel mogelijk kanalen en gaat primair uit van de behoeften en het gedrag van de mediaconsument. Dáár wordt het verhaal van de organisatie naar toe vertaald in plaats van andersom. En dat is meteen ook waar de meeste marketeers, communicatiedeskundigen en reclamemakers aan moeten wennen. Zij moeten redactionele communicatie toepassen in kanalen die ze al kennen en nieuwe kanalen gebruiken die (zijn) ontstaan door technologische ontwikkelingen. Neem Twitter; nog geen half decennium geleden een zolderkamerspeeltje, inmiddels een onmisbaar instrument voor iedereen die nu iemand anders iets wil vertellen. De ontvanger/lezer/kijker/luisteraar/bezoeker centraal stellen, betekent dat jouw boodschap verpakt en vertaald moet worden in een vorm die 6

3 optimaal aansluit bij die ontvanger/lezer/kijker/luisteraar/bezoeker. Dit betekent dat je dus als het ware uitgever wordt en om maar een praktisch voorbeeld te geven jouw huisorgaan voortaan gemaakt moet worden op basis van dezelfde concurrentieoverwegingen als Libelle of Zorgvisie. De verschijningsvormen van contentmarketing zijn veelzijdig: blogs, whitepapers, infographics, how to-lijstjes, instructievideo s, interviews en auteursartikelen. De distributie van deze uitingsvormen is al even gevarieerd: huisorganen, YouTube, evenementen, een landingspagina op internet, tv-programma s, journalistieke media (via free publicity of samenwerkingsverbanden met uitgevers), apps, et cetera. Dat doe ik al, hoor ik je denken. Inderdaad. Het vernieuwende, renderende en uitdagende van contentmarketing zit ook niet in verschijningsvormen en kanalen, maar in de wijze waarop deze worden aangevlogen. Dat mag niet vanuit een reclame- of zelfs pure marketingoptiek. Want die twee gaan per definitie over afzenders en hun producten en te weinig over de (behoeften van de) mediaconsument die bereikt moet worden. Wie kan denken in redactionele concepten heeft het Contentmarketing werkt aantoonbaar makkelijker. Denk aan uitgevers, bladen- of tv-makers, bedrijfsjournalisten die zich niet teveel laten verblinden door de eerder genoemde his master s voice. En ze hebben het nóg makkelijker als ze die vaardigheden koppelen aan de trends van visualisering en digitalisering van mediaconsumptie. We kijken tenslotte liever plaatjes en filmpjes dan dat we teksten lezen en we prefereren toenemend de smartphone boven de gedrukte krant (waarbij onderzoek aantoont dat dit laatste zelfs geldt voor die medisch specialist, waarover we het de vorige paragraaf hadden, die alleen voor NRC Handelsblad wil opdraven). 7

4 De budgetten voor contentmarketing zijn de laatste jaren geëxplodeerd. Omdat het nieuw is en stukken goedkoper dan veel traditionele vormen van marketing en communicatie, maar vooral omdat het aantoonbaar werkt. Dat laatste geldt zeker voor organisaties en sectoren waar reclame van beperkte waarde is. Lees: zorg en healthcare. Contentmarketing betekent dat je uitgever wordt Wat is succesvolle contentmarketing in zorg en healthcare? Tussen de tucht van de toezichthouder en de kansen van de commercie liggen enorm veel mogelijkheden om contentmarketing succesvol in te zetten. Maar laten we eerst eens kijken naar wat kanttekeningen. Ik begon dit boek met de stelling dat de zorgsector nou ook weer niet zo heel bijzonder is. Echter, op een aantal aspecten moet ik terugkomen (zoals je bij pagina 2 vast al had gedacht). Neem bijvoorbeeld de bijzondere positie van regulering. Denk aan de farmaceut die reclame maakt of de OTC-leverancier die een medische claim formuleert. Toezichthouders kijken mee en straffen snel. Zorginstellingen zijn al even voorzichtig met het al te nadrukkelijk profileren van hun onderscheidend vermogen. Denken in concurrentievoordeel is (nog) branchevreemd. Bovendien kunnen ontevreden patiënten razendsnel een in hun ogen al te ronkende claim vergelden in social media of tranentrekkende verhalen in het regionale dagblad. Medische beroepsbeoefenaars worden via Zorgkaart Nederland meedogenloos vergeleken. Raten is een volkssport geworden. Dit alles is niet bevorderlijk voor grote ambities in vernieuwende marketing en communicatie. Aan de andere kant is er nauwelijks een sector denkbaar waar meer behoefte is aan inhoudelijke informatie. Om iemand van supermarkt te laten wisselen zijn veel meer stappen, verleidingstrucs en gereedschap- 8

5 pen nodig dan om iemand geïnteresseerd en geactiveerd te krijgen in relatie tot zijn gezondheid. Daarbij komt dat zorgmarketing bijzonder is in het feit dat er vaak geen traditionele commerciële doelen meer en winstgevender klanten hoeven te worden nagestreefd. Het gaat dan niet om het creëren van behoeften, maar om het beantwoorden van vragen die voortkomen uit een bestaande behoefte. Dit zijn argumenten die vóór de inzet van contentmarketing pleiten. Tel hierbij demografische en maatschappelijke ontwikkelingen op en het pleidooi voor het thema van dit boek is gereed: vergrijzing met in het kielzog groeiende zorg(informatie)vraag, beleidsnadruk op preventie, opkomst van medische wellness, vraag naar transparantie, doe-het-zelf-zorg, ketenintegratie. Of er nu commerciële marktwerking komt of niet, we hebben al marktwerking in de zin dat er keuzevrijheid is voor belangrijke actoren in de zorgketen. Verwijzers hebben ten bate van hun patiënten een voorkeur Professionals en vrijwilligers hebben keuze te over voor de ene of andere zorgverlener, veelal gebaseerd op zowel inhoudelijke als emotionele gronden. Indien een patiënt per se naar ziekenhuis X wil, moet een huisarts stevig in zijn schoenen staan om hem toch tot een andere keuze te laten komen. De wisselwerking tussen eerste, tweede en derde lijn wordt slechts voor een deel bepaald door de zorgverzekeraar. En vergeet de arbeidsmarkt niet. Zowel professionals als vrijwilligers hebben keuze te over. Contentmarketing is bij uitstek geschikt voor zorg, omdat het: een verhaal vertelt dat reclame niet kan vertellen; de consument bereikt via kanalen die voorlichting niet bezit; (vaak) niet de commerciële druk heeft van marketing; inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee op individuele behoeften. 9

6 Trends die contentmarketing in de zorg zinvol (lees: onmisbaar) maken: de zorgconsument heeft meer informatiebronnen dan ooit tot zijn beschikking en gebruikt die ook; de zorgconsument weet het beter en neemt de vermeende bewijslast daarvan mee naar de spreekkamer en behandeltafel. Hoe eerder je hem overtuigt van jouw gelijk, hoe efficiënter je kunt werken; de zorgconsument leest minder, kijkt meer plaatjes en verwacht dat jij je als zorgverlener aanpast aan hem in plaats van omgekeerd (en als rechtgeaard dienstverlener kom je daaraan tegemoet). Zorgmarketing creëert geen behoeften, maar beantwoordt vragen vanuit een bestaande behoefte. Learning: Analyseer welke marketingdisciplines je momenteel inzet en welke hiervan binnen contentmarketing vallen. 10

7 Weten wat je wilt: doelstellingen formuleren Wie de geneugten wil ervaren van contentmarketing in de zorg doet er goed aan om helder te formuleren wie én wat hij ermee wil bereiken. Dat klinkt logisch, maar blijkt in de zorgpraktijk verrassend lastig. Hier is de eerste uitdaging in de categorie durf die ik in het voorwoord aankaartte. Waarom is het zo lastig om doelgroepen en doelstellingen te bepalen? Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de enorme verwevenheid van de sector en de daaruit voortkomende terughoudendheid om prioriteiten te stellen. Voor HEMA is het simpel: dit warenhuis wil jou in de winkel voor de wijnaanbieding en jongeren voor het broodje tonijn in de schoolpauze. Hun doelstelling: X flessen en broodjes verkocht in periode Y. Maar hoe formuleert en meet een medische beroepsorganisatie de wens om via het activeren van patiënten de zorgverzekeraars zover te krijgen dat de tarieven omhoog gaan? En hoe beïnvloedt een ZBC via haar marketingcommunicatie de kwantitatieve en kwalitatieve instroom van patiënten? Bij zulke lastige vragen is het makkelijk om dan maar géén keuze te maken. In sessies met klanten voor aanvang van contentmarketing- 11

8 trajecten is dit vaak het lastigste moment. Toch probeer ik vaak de klant te dwingen om die keuze wel te maken. Niets is immers improductiever dan vrijblijvendheid. Bij lang doorpraten en diep doordrukken blijkt het Doelgroepen als basis voor succesmeting wel mogelijk te zijn om in het voorbeeld van een ziekenhuis de medische staf op één lijn te krijgen met de zakelijke directie. Deze prioritering en doelformulering is zo belangrijk omdat dit het fundament vormt van zowel de succesmeting na afloop als het begin van de strategie: het vinden van jouw verhaal en het formuleren van de ijkpersonen op basis waarvan de contentproductie en contentdistributie plaatsvinden. Hoe meer aandacht je besteedt aan een goed begin, hoe makkelijker en succesvoller alle volgende fasen. Geloof me. Wat kan contentmarketing? het bouwt en onderhoudt merkbeleving voor instellingen, aanbieders en praktijken; het onderhoudt een gemeenschap van betrokkenen die het gedachtegoed actief ondersteunt van patiëntenverenigingen en belangengroepen; het creëert klantloyaliteit voor zorgverzekeraars, farmaceuten en medische toeleveranciers; het bouwt en versterkt de reputatie (thought leadership) voor medisch beroepsbeoefenaars en gespecialiseerde medische centra; het versterkt de online vindbaarheid en leidt tot meetbare conversie voor iedereen die het toepast. en wat niet? het genereert niet of nauwelijks directe verkoop; het poetst niet direct slecht nieuws weg of censureert onwelgevallige meningen. 12

9 Onderstaand overzicht geeft voor een zorginstelling een aantal belangrijke doelgroepen met mogelijke doelstellingen. Doelgroepen Patiënt/patiëntenverenigingen Verwijzers Wetenschappelijke wereld Beleid & politiek Donateurs/corporate sponsors Pers Zorgverzekeraars Toezichthouders cs. Zorgpartners Industrie doelstellingen Aantal en soort patiënt Aantal en soort verwijzing Publicaties, promoties en bekroningen Kamervragen, informatieverzoeken Euro s Gevraagde publicaties Kwaliteit contractering Aantal aanwijzingen Samenwerkingsvraag Initiatieven voor samenwerking Zorgprofessionals overtuigen Op operationeel niveau is kraakhelder en soms pijnlijk zichtbaar wat werkt en wat niet werkt. Je ziet exact hoe lang online bezoekers blijven hangen op welk type content. Het aantal likes en retweets volg je van moment tot moment. YouTube meldt de views die je scoort. Whitepapers worden wel of niet gedownload. Afgeschermde content wordt wel of niet opgevraagd. Die meetbaarheid heeft in de uitvoerende zorg een bijkomend voordeel. Het is een waardevol argument in de discussie tussen marketeers en zakelijk managers enerzijds en de medische staf anderzijds. Niet ten onrechte laat zo n staf zich, vaak met tegenzin, 13

10 leiden door overwegingen van niet-medische aard. Maar als het gaat om de wijze waarop zij de dialoog met patiënten moet aangaan (en de inspanningen die ze daarvoor moet plegen) legt de marketingcommunicatieafdeling onweerlegbare bewijzen voor over hoe de doelgroep het wil. Welke content scoort? Op welke informatie wordt gereageerd? Antwoorden op vragen waar geen patiëntbehandelaar omheen kan. Klinisch bewezen. Versla de arts met zijn eigen wapen! Op een wat meer abstractieniveau ligt de waarde van contentmarketing in de acceptatie van medisch handelen en de grenzen daarvan. Medici zijn traditioneel niet erg actief met het uitleggen van wat ze doen. Contentmarketing geeft ze daarvoor de gereedschappen en kan uiteindelijk van grote waarde zijn voor behandelprocessen. Denk aan uitleg over evidence based practices als basis voor klinische besluitvorming. Vertaal overwegingen die kunnen leiden tot een beslissing van de behandelend arts al bij voorbaat in toegankelijke content. Dat vergemakkelijkt de dialoog tussen arts en patiënt aanzienlijk. De meetbaarheid van contentmarketing is waardevol in de discussie tussen marketeers en de medische staf. Over de zorgconsument en hoe hij de krant leest (amper) De verleiding is enorm om je nu te overladen met duizend onderzoekconclusies en percentages. Want oh, wat is er veel bewijs voor de stelling dat die medisch specialist met zijn NRC Handelsblad een van de laatsten der Mohikanen is. Ik houd me in, maar niet na met je te delen dat (in willekeurige volgorde) 70 tot 80 procent van de zorgvragers (eerst) online zoekt naar informatie, meer dan de helft de ontvangen informatie van een arts na het consult online toetst en een derde actief online zoekt naar ervaringen van anderen. Vooral artikelen op websites 14

11 van instellingen, social media, digitale nieuwsbrieven en internetvideo zijn populair. Die geliefdheid is niet voorbehouden aan leken. In de Verenigde Staten gebruikt inmiddels 80 procent van de artsen dagelijks een Bijna iedere zorgvrager zoekt online naar informatie smartphone of tablet voor medische informatie. Google als informatiebron voor de behandeling van en zorg voor patiënten is bij hen inmiddels net zo populair als directe collega s. Alleen vakbladen scoren hoger. Ook in Amerika maar wie twijfelt eraan dat het in Nederland significant anders is? tracht 35 procent van de patiënten, voorafgaand aan een consult, zichzelf te diagnosticeren via internet (NB: 41% ziet zich in de spreekkamer bevestigd in deze zelfdiagnose). Ik ga je niet vermoeien met reeksen andere onderzoeken die aangeven dat de zorgsector achterloopt met de inzet van slim internet, social media en apps. Die onderzoeken hebben namelijk een hoog Wij van WC-eend adviseren WC-eend -gehalte en moeten met scepsis worden bekeken. Ze zijn immers vaak afkomstig van lieden zoals ondergetekende die graag voor eigen parochie preken. Persoonlijk ben ik van mening dat we het in Nederland lang niet slecht doen met het inspelen op het veranderde mediagebruik van de zorgconsument. Dat laat onverlet dat scherpte geboden blijft. Zowel consumentenvoorkeur als technologie veranderen razendsnel en dat is nu eens een keer geen dooddoener. Wie vier jaar geleden een dure SharePoint-website liet bouwen was state of the art, maar ervaart nu een enorme achterstand in gebruiksgemak en flexibiliteit ten opzichte van modernere platforms. En wie herinnert zich niet de enorme budgetten die grote banken en gemeenten nog maar een paar jaar geleden pompten in de visuele wereld van Second Life? Weggegooid geld. Zelfs de voorspelde irrelevantie van Facebook (in toenemende mate een speeltje voor veertigplussers) is niet onrealistisch meer. 15

12 Wie contentmarketing inzet, wedt op meerdere paarden en loopt dit risico niet, omdat steeds weer wordt gericht op de kanalen die het beste scoren en die elkaar ondersteunen. De opkomst van de gediplomeerde patiënt Ook de wereld van computerspelletjes heeft ze: klanten die méér verstand van het product hebben dan de producent. Of denken te hebben. De zorgsector kent de gediplomeerde patiënt ; leken die zich zodanig grondig in materie verdiepen dat ze op elk antwoord een vraag hebben. Voor de arts is deze groep vooral een uitdaging in de spreekkamer. In het kader van zorgmarketing zijn ze van belang, omdat dit de meest kritische doelgroep is die ook erg actief is met reacties en commentaren. Met name bij patiëntenverenigingen hebben zij een belangrijke rol in het volgen van zorgverleners en hun aanbod. Het kan daarom wijs zijn om hen speciale aandacht te geven, bijvoorbeeld door het aanbieden van content op meerdere kennisniveaus. Denk aan doorkliks naar wetenschappelijke artikelen waar een normale zorgconsument onmiddellijk bij afhaakt. De gediplomeerde patiënt is bij uitstek een betrokken patiënt. Dat maakt het relatief eenvoudig(er) om hem of haar tot conversie te bewegen. Wie niet bang is voor kritische reacties kan hier zijn voordeel mee doen. Durf deze professionele amateurs te gebruiken voor reviews, kwaliteitsbeoordelingen en meedenksessies. Learning: Formuleer zo concreet mogelijk de doelstellingen voor jouw primaire doelgroepen en combineer hierbij kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. 16

13 Word reisleider van de customer journey Voor zorgprofessionals die zich ergerden aan de marketingkreten in de voorgaande paragrafen is dit het moment om af te haken. Want ik ga het nu hebben over verkopen. En dan gaat het niet over de behandelplek in jouw instelling of praktijk daar zorgt de aandoening van de patiënt voor maar wel over de inhoudelijke of emotionele voorkeurspositie die je dient te realiseren bij hem, zijn verwijzer, zorgverzekeraar en andere betrokkenen in de keten. Dat is een proces waarbij termen uit de verkoopkunde nu eenmaal prima op hun plaats zijn. Neem de sales funnel, of wel verkooptrechter. Die gaat volgens de verkoopboekjes via aandacht en interesse naar betrokkenheid en uiteindelijk naar een aankoopmoment. Zoals gezegd is de letterlijke toepassing hiervan slechts relevant voor een beperkt aantal spelers in de zorgmarkt. Maar vertaal het eens naar de keuze van een verwijzer voor een zorginstelling. Of die van een herintredende verpleegkundige met de keuze uit meerdere arbeidsplekken? Of die van een journalist die op zoek is naar een woordvoerder over het een of ander? Effectieve contentmarketing beïnvloedt hoe ze je vinden, beoordelen en met je omgaan. 17

14 Trechter Onderstaande illustratie laat zien in welk deel van de trechter welke contentmarketingmiddelen van waarde zijn (en voor het gemak ook de niet-contentmarketingmiddelen). Met name in het midden van de trechter is contentmarketing van waarde. Dit is de fase waarin een inhoudelijke en/of emotionele band met de doelgroep kan worden opgebouwd. Fase 01: Aandacht creëren Fase 02: betrokkenheid creëren en vasthouden Fase 03: conversie realiseren en merkambassadeurs werven 18

15 Middelen Aandacht creëren Free publicity, social media, landingspagina. Niet-contentmarketing: advertising, direct mail. Betrokkenheid creëren en vasthouden Whitepapers, nieuwsbrieven, testimonials, vraag-antwoordlijsten, infographics, webinars, evenementen, blogs. Publiceren via landingspagina; vindbaar via SEO; distribueren via social media, free publicity, samenwerking mediapartijen). Conversie realiseren en merkambassadeurs werven Maak kans op -acties, opiniepolls met terugkoppeling, aanbieden exclusieve content, instructievideo s. Niet-contentmarketing: persoonlijke verkoop, after sales. Blijf reisleider in de klantreis De fasering uit de trechter komt overeen met de klantreis (in goede marketingtaal: customer journey). Dit zijn de stappen die een consument maakt in de aanloop naar en na afloop van een bepaalde aanschafbeslissing. Dus ook de patiënt die zelfstandig of met een verwijzer kiest voor een behandelaar. Gedurende alle stappen is sprake van een 19

16 vraag naar informatie. Het is jouw uitdaging om als eerste en meest vertrouwde en gewaardeerde partij die vraag te mogen beantwoorden. Dan is de kans veel kleiner dat de patiënt ergens anders zijn heil zoekt voor verdere antwoorden of vervolgstappen. Hoe groot is jouw behoefte tijdens een stedentripje om op zoek te gaan naar een andere reisleider als de huidige bevalt? Als we het voorbeeld nemen van een behandeltraject heeft de patiëntreis vier fasen. Elk met een eigen behoefte aan informatie en mogelijkheden om het contact aan te gaan met een zorgpartij. In alle fasen is internet een primaire bron van informatie. We onderscheiden:! Symptoom Revalidatie/ herstel Diagnose Behandeling 20

17 ! In de symptoomfase wordt primair gezocht (gegoogeld) op de omschrijving van hetgeen men ervaart ( pijn in mijn rug ) of de mogelijke diagnose ( hernia ). Veel minder wordt gezocht op de naam van een organisatie of merk waar men baat bij denkt te kunnen hebben of op eventuele behandelmethoden ( hernia-operatie ). Actueel Nederlands bewijs ontbreekt vooralsnog, maar Amerikaans onderzoek naar medisch zoekgedrag geeft aan dat bijna de helft van bovenstaande zoektochten die beginnen met algemene termen, eindigen met een bedrijfsof merknaam! Passende content en briljante zoekmachineoptimalisatie maken hier voor jou het verschil.! Om een diagnose te laten stellen of bevestigen is een medisch dienstverlener nodig, die vanzelfsprekend eerst moet worden geselecteerd. In deze fase is jouw digitale content absoluut belangrijk, maar de zorgconsument-in-spe laat zich ook nadrukkelijk beïnvloeden door artsen en door de verhalen van familie, vrienden, bekenden en dankzij internet door onbekenden die vertellen over hun ervaringen met zorgverleners. Negatieve en niet-weerlegde recensies op Zorgkaart Nederland zijn hier even dodelijk als positieve testimonials en human interest-verhalen. Andere belangrijke criteria waar de patiënt op let,! zijn het algemene imago van een instelling en de toepassing van innovatieve medische technologie. Tijdens de behandelfase zijn weliswaar de behandelaar of het behandelteam de baas, maar laat de zorgconsument zich graag via social media van een second opinion voorzien. Als die afwijkt van het behandelplan, kan dat lastige situaties opleveren binnen de vertrouwensrelatie. Zorg er in deze fase dus voor dat je voldoende content biedt die jouw aanpak inhoudelijk en emotioneel onderbouwt: voor leken toegankelijke bewerkingen van wetenschappelijk materiaal, infographics die het proces verduidelijken, facts & figures over jouw succesratio s 21

18 (en wees daar niet te bescheiden in!), testimonials van patiënten en hun! omgeving, et cetera. Dit is ook de fase waarin geneesmiddelenfabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen zich voor het eerst goed in een passende context kunnen laten gelden. De revalidatie- en herstelfase is het moment dat je van jouw patiënten ambassadeurs kunt maken. Benader hen daar actief voor en je zult merken dat hier meer animo voor is dan je wellicht dacht. Bouw een community voor hen, laat ervaringen delen en laat hen zich voor jou actief inzetten bij toekomstig negatief nieuws (zie ook pagina 94 over micro-pr). Houd de relatie levend door regelmatig specifieke content aan te bieden en hen te blijven vragen actief te blijven. PS: Voorgaande keten en fasering geldt natuurlijk niet voor alle zorgsectoren- en doelgroepen. Soms is er geen herstel en bij ouderenzorg, GGZ of kinderzorg zijn zorgontvangers soms niet in staat om hun informatievraag te stellen of op te treden als ambassadeur. Maar achter iedere zorgconsument staan ouders, kinderen, partners en anderen die deze rol overnemen. Soms tot irritatie van de zorgverlener, vaak tot vreugde van de zorgmarketeer. Learning: Breng de customer journey van jouw zorgconsument in beeld en doe hetzelfde voor een concurrerende organisatie. Analyseer de verschillen. 22

19 Patiënten worden ambassadeurs Lebens.Resort Ottenschlag, een Oostenrijkse privékliniek, rekt het contact met de patiënt tot ver na het feitelijke verblijf. De Lebens.Lounge is een digitale omgeving die intensief contact mogelijk maakt tussen de instelling en de voormalige patiënt. Deze krijgt vanuit huis toegang tot zijn persoonlijke data en kan de voortgang van zijn behandeling volgen. Hij wordt gestimuleerd om een dagboek bij te houden, zodat begeleiders kunnen reageren op de voortgang. Hetzelfde geldt voor het geven van feedback over het verblijf in de kliniek en de behandeling. Online tests maken het mogelijk om het persoonlijke gezondheidsprofiel te toetsen. De voordelen zijn duidelijk: de kliniek blijft inhoudelijk communiceren en transformeert daarmee patiënten in ambassadeurs die en passant waardevolle marketingdata opleveren. 23

20 Interessant? Vertel je vrienden/bekenden over dit e-book! Direct kopen? Koop hier het volledige boek Succesvolle contentmarketing in de zorg!

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Wat is contentmarketing? 6. Weten wat je wilt: doelstellingen formuleren 11. Word reisleider van de customer journey 17

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Wat is contentmarketing? 6. Weten wat je wilt: doelstellingen formuleren 11. Word reisleider van de customer journey 17 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Wat is contentmarketing? 6 Weten wat je wilt: doelstellingen formuleren 11 Word reisleider van de customer journey 17 In vier stappen naar rendement 27 Doelstellingen meten 30

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Het gaat eindelijk weer over echtheid

Het gaat eindelijk weer over echtheid Het gaat eindelijk weer over echtheid Internet heeft de wereld veel transparanter gemaakt, de sociale media maken mensen weerbaar. Traditionele reclame wordt dan ook steeds vaker leugenachtig gevonden.

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken Pen en papier? Marketing technieken Er bestaan heel veel verschillende soorten marketing technieken In deze

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

LEADS LANDINGS PAGINA S BETERE MEER DOOR ONTDEK HOE JE IN EEN HANDOMDRAAI BETERE LANDINGSPAGINA S MAAKT. KOEN VAN DE WETERING

LEADS LANDINGS PAGINA S BETERE MEER DOOR ONTDEK HOE JE IN EEN HANDOMDRAAI BETERE LANDINGSPAGINA S MAAKT. KOEN VAN DE WETERING MEER LEADS DOOR BETERE LANDINGS PAGINA S ONTDEK HOE JE IN EEN HANDOMDRAAI BETERE LANDINGSPAGINA S MAAKT. KOEN VAN DE WETERING Inleiding Als moderne en eigentijdse ondernemer aarzel je niet om online middelen

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Contentmarketing voor juristen: bouwen aan je autoriteit en klantenbestand

Contentmarketing voor juristen: bouwen aan je autoriteit en klantenbestand Contentmarketing voor juristen: bouwen aan je autoriteit en klantenbestand Steeds meer mensen zoeken hun informatie via het internet op en ook in de juridische wereld is het belang van online doorgedrongen.

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Reputatiemanagement. Whitepaper #05/2013. Loraine van Huizen internet marketeer

01/06. Websites Nederland over. Reputatiemanagement. Whitepaper #05/2013. Loraine van Huizen internet marketeer Websites Nederland over Reputatiemanagement 01/06 Loraine van Huizen internet marketeer 02/06 Reputatiemanagement Reputatie. Door de Van Dale wordt het gedefinieerd als (goede) naam, faam. Maar hoe komt

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

Brochure Marketing Partnerships 2016

Brochure Marketing Partnerships 2016 Brochure Marketing Partnerships 2016 FD Mediagroep 2016 Voorwoord Vroeger spraken mediabedrijven van adverteerders als ze hun zakelijke klanten bedoelden. Maar die term dekt al lang de lading niet meer.

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf?

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? Van spielerei tot veelzijdig instrument Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? INHOUD 2 Van spielerei tot veelzijdig instrument 2 Tien manieren waarop uw bedrijf voordeel haalt uit sociale

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Zo ondersteun je jouw business met Facebook

Zo ondersteun je jouw business met Facebook Zo ondersteun je jouw business met Facebook Een goed begin is het halve resultaat! Graag willen wij je laten profiteren van enkele eenvoudige stappen die je kunt zetten, zodat jouw activiteiten op Facebook

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint Inhoud Inleiding De kracht van social media Wanneer komt social media van pas? Social

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Onderzoek naar marketingdoelen en resultaten van zorgaanbieders Hoe vinden en verbinden zorgaanbieders hun klanten? November 2015 De zorg is in beweging.

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE.

8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE. 8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE 8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram Instagram is één van de meest populaire social media netwerken op dit moment.

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Optimaal online presteren begint voor jou als ondernemer bij een goede website. Je wilt een mooi design, passende functionaliteiten, overtuigende teksten en je publiek

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING 17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING DE REIS VAN DE KLANT! CONCURRENTIE KOMT VAN ALLE KANTEN Door vercommercialisering van de markt en de enorme groei van het internet is er een nieuwe realiteit

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Optimalisatie De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013 Contentstrategie Hoorcollege 3 16 september 2013 Agenda HC3 Doelstellingen (KPI s) Funnel De belangrijkste content KPI s Case 2 3 KPI s KPI s Key Performance Indicator Variabelen om doelstellingen van

Nadere informatie

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing De 9 succesfactoren voor contentmarketing Content- of contextmarketing? Direct toepasbaar www.idmk.nl De 9 succesfactoren voor contentmarketing In 2014 is contentmarketing één van de meest gebruikte woorden

Nadere informatie

KICK op meer klanten

KICK op meer klanten KICK op meer klanten Word gevonden met de KICK-methode Daisy Goddijn ebookpoint COLOFON KICK op meer klanten oktober 2011- Daisy Goddijn, ebookpoint Versie 1.1 Daisy Goddijn ebookpoint www.ebookpoint.nl

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Een concept van Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren blz. 1 Marketingmed.nl blz. 2 Waarom adverteren? blz. 2 Waarom bij Marketingmed.nl

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

WHITEPAPER. 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders. Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1

WHITEPAPER. 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders. Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1 WHITEPAPER 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1 Beste lezer, Bambuu werkt dagelijks aan het online vermarkten van opleidingen. Of je nu fotograaf

Nadere informatie

voor UZ Leuven-medewerkers

voor UZ Leuven-medewerkers Richtlijnen social media voor UZ Leuven-medewerkers Social media maken meer en meer deel uit van onze leefwereld. Denk maar aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube Ook UZ Leuven wil deze boot niet missen

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen!

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! In 6 stappen naar succesvolle technologiemarketing Carlo van Pelt, eigenaar TechAlive!

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e T e k s t e n i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e 4 D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e Welke webpagina s heb je nodig? De homepagina, deze noem je Home Blog Diensten of producten Salespage

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN.

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. In de eerste plaats om in contact te komen met anderen met dezelfde interesses. Twitter is erg geschikt om snel met elkaar van gedachten te

Nadere informatie

1 2 3 Wellicht bent u de term Inbound Marketing al een paar keer tegengekomen. Dat kan kloppen, want er is steeds meer aandacht voor deze nieuwe vorm van marketing! Inbound Marketing werkt op een hele

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Affiliate Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Affiliate Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Affiliate Marketing Datum: juni 2016 Affiliate Marketing Ben je als ondernemer op zoek naar mogelijkheden om jouw dienst/product extra onder de aandacht te brengen? Of heb jij

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Owise app

Beoordelingsrapport Owise app Beoordelingsrapport Owise app Met OWise heb je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar via een mobiele app of website. Jij voert ze in en OWise geeft je inzicht en overzicht terug. OWise

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen Introductie Introductie Gamen, Hyven, informatie zoeken, filmpjes kijken, muziek luisteren, spullen kopen of verkopen. Internetten doen we allemaal. Soms voor de lol, soms serieus, soms thuis, soms op

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

E-mailmarketing om cliënten aan te trekken als zorgprofessional

E-mailmarketing om cliënten aan te trekken als zorgprofessional E-mailmarketing om cliënten aan te trekken als zorgprofessional Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag voldoende verdienen om van te kunnen leven. Daarom is het belangrijk voor

Nadere informatie

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 48 Sushi nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 49 Een rood-actie, een sushibattle - zomaar enkele succesvolle socialmedia-acties van Japas in Ermelo. De tijd van strooien met

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie