3 gratis hoofdstukken uit het boek Succesvolle contentmarketing in de zorg.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 gratis hoofdstukken uit het boek Succesvolle contentmarketing in de zorg."

Transcriptie

1 3 gratis hoofdstukken uit het boek Succesvolle contentmarketing in de zorg. Over de auteur: Richard van Berkel is directeur van contentmarketingbureau LVB Networks en publiceert regelmatig over communicatie en de zorg.

2 Wat is contentmarketing? Hoe je het wendt of keert: de reclamemaker voor een farmaceut, de communicatieadviseur van een zorginstelling en de persvoorlichter van een patiëntenvereniging gaan traditioneel allemaal uit van his master s voice. Zij benutten een beperkt aantal middelen (advertentiecampagne, nieuwsbrief, free publicity) om een boodschap te verspreiden die is geënt op hun behoefte en hun moment. Contentmarketing combineert per definitie meerdere en het liefst zo veel mogelijk kanalen en gaat primair uit van de behoeften en het gedrag van de mediaconsument. Dáár wordt het verhaal van de organisatie naar toe vertaald in plaats van andersom. En dat is meteen ook waar de meeste marketeers, communicatiedeskundigen en reclamemakers aan moeten wennen. Zij moeten redactionele communicatie toepassen in kanalen die ze al kennen en nieuwe kanalen gebruiken die (zijn) ontstaan door technologische ontwikkelingen. Neem Twitter; nog geen half decennium geleden een zolderkamerspeeltje, inmiddels een onmisbaar instrument voor iedereen die nu iemand anders iets wil vertellen. De ontvanger/lezer/kijker/luisteraar/bezoeker centraal stellen, betekent dat jouw boodschap verpakt en vertaald moet worden in een vorm die 6

3 optimaal aansluit bij die ontvanger/lezer/kijker/luisteraar/bezoeker. Dit betekent dat je dus als het ware uitgever wordt en om maar een praktisch voorbeeld te geven jouw huisorgaan voortaan gemaakt moet worden op basis van dezelfde concurrentieoverwegingen als Libelle of Zorgvisie. De verschijningsvormen van contentmarketing zijn veelzijdig: blogs, whitepapers, infographics, how to-lijstjes, instructievideo s, interviews en auteursartikelen. De distributie van deze uitingsvormen is al even gevarieerd: huisorganen, YouTube, evenementen, een landingspagina op internet, tv-programma s, journalistieke media (via free publicity of samenwerkingsverbanden met uitgevers), apps, et cetera. Dat doe ik al, hoor ik je denken. Inderdaad. Het vernieuwende, renderende en uitdagende van contentmarketing zit ook niet in verschijningsvormen en kanalen, maar in de wijze waarop deze worden aangevlogen. Dat mag niet vanuit een reclame- of zelfs pure marketingoptiek. Want die twee gaan per definitie over afzenders en hun producten en te weinig over de (behoeften van de) mediaconsument die bereikt moet worden. Wie kan denken in redactionele concepten heeft het Contentmarketing werkt aantoonbaar makkelijker. Denk aan uitgevers, bladen- of tv-makers, bedrijfsjournalisten die zich niet teveel laten verblinden door de eerder genoemde his master s voice. En ze hebben het nóg makkelijker als ze die vaardigheden koppelen aan de trends van visualisering en digitalisering van mediaconsumptie. We kijken tenslotte liever plaatjes en filmpjes dan dat we teksten lezen en we prefereren toenemend de smartphone boven de gedrukte krant (waarbij onderzoek aantoont dat dit laatste zelfs geldt voor die medisch specialist, waarover we het de vorige paragraaf hadden, die alleen voor NRC Handelsblad wil opdraven). 7

4 De budgetten voor contentmarketing zijn de laatste jaren geëxplodeerd. Omdat het nieuw is en stukken goedkoper dan veel traditionele vormen van marketing en communicatie, maar vooral omdat het aantoonbaar werkt. Dat laatste geldt zeker voor organisaties en sectoren waar reclame van beperkte waarde is. Lees: zorg en healthcare. Contentmarketing betekent dat je uitgever wordt Wat is succesvolle contentmarketing in zorg en healthcare? Tussen de tucht van de toezichthouder en de kansen van de commercie liggen enorm veel mogelijkheden om contentmarketing succesvol in te zetten. Maar laten we eerst eens kijken naar wat kanttekeningen. Ik begon dit boek met de stelling dat de zorgsector nou ook weer niet zo heel bijzonder is. Echter, op een aantal aspecten moet ik terugkomen (zoals je bij pagina 2 vast al had gedacht). Neem bijvoorbeeld de bijzondere positie van regulering. Denk aan de farmaceut die reclame maakt of de OTC-leverancier die een medische claim formuleert. Toezichthouders kijken mee en straffen snel. Zorginstellingen zijn al even voorzichtig met het al te nadrukkelijk profileren van hun onderscheidend vermogen. Denken in concurrentievoordeel is (nog) branchevreemd. Bovendien kunnen ontevreden patiënten razendsnel een in hun ogen al te ronkende claim vergelden in social media of tranentrekkende verhalen in het regionale dagblad. Medische beroepsbeoefenaars worden via Zorgkaart Nederland meedogenloos vergeleken. Raten is een volkssport geworden. Dit alles is niet bevorderlijk voor grote ambities in vernieuwende marketing en communicatie. Aan de andere kant is er nauwelijks een sector denkbaar waar meer behoefte is aan inhoudelijke informatie. Om iemand van supermarkt te laten wisselen zijn veel meer stappen, verleidingstrucs en gereedschap- 8

5 pen nodig dan om iemand geïnteresseerd en geactiveerd te krijgen in relatie tot zijn gezondheid. Daarbij komt dat zorgmarketing bijzonder is in het feit dat er vaak geen traditionele commerciële doelen meer en winstgevender klanten hoeven te worden nagestreefd. Het gaat dan niet om het creëren van behoeften, maar om het beantwoorden van vragen die voortkomen uit een bestaande behoefte. Dit zijn argumenten die vóór de inzet van contentmarketing pleiten. Tel hierbij demografische en maatschappelijke ontwikkelingen op en het pleidooi voor het thema van dit boek is gereed: vergrijzing met in het kielzog groeiende zorg(informatie)vraag, beleidsnadruk op preventie, opkomst van medische wellness, vraag naar transparantie, doe-het-zelf-zorg, ketenintegratie. Of er nu commerciële marktwerking komt of niet, we hebben al marktwerking in de zin dat er keuzevrijheid is voor belangrijke actoren in de zorgketen. Verwijzers hebben ten bate van hun patiënten een voorkeur Professionals en vrijwilligers hebben keuze te over voor de ene of andere zorgverlener, veelal gebaseerd op zowel inhoudelijke als emotionele gronden. Indien een patiënt per se naar ziekenhuis X wil, moet een huisarts stevig in zijn schoenen staan om hem toch tot een andere keuze te laten komen. De wisselwerking tussen eerste, tweede en derde lijn wordt slechts voor een deel bepaald door de zorgverzekeraar. En vergeet de arbeidsmarkt niet. Zowel professionals als vrijwilligers hebben keuze te over. Contentmarketing is bij uitstek geschikt voor zorg, omdat het: een verhaal vertelt dat reclame niet kan vertellen; de consument bereikt via kanalen die voorlichting niet bezit; (vaak) niet de commerciële druk heeft van marketing; inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee op individuele behoeften. 9

6 Trends die contentmarketing in de zorg zinvol (lees: onmisbaar) maken: de zorgconsument heeft meer informatiebronnen dan ooit tot zijn beschikking en gebruikt die ook; de zorgconsument weet het beter en neemt de vermeende bewijslast daarvan mee naar de spreekkamer en behandeltafel. Hoe eerder je hem overtuigt van jouw gelijk, hoe efficiënter je kunt werken; de zorgconsument leest minder, kijkt meer plaatjes en verwacht dat jij je als zorgverlener aanpast aan hem in plaats van omgekeerd (en als rechtgeaard dienstverlener kom je daaraan tegemoet). Zorgmarketing creëert geen behoeften, maar beantwoordt vragen vanuit een bestaande behoefte. Learning: Analyseer welke marketingdisciplines je momenteel inzet en welke hiervan binnen contentmarketing vallen. 10

7 Weten wat je wilt: doelstellingen formuleren Wie de geneugten wil ervaren van contentmarketing in de zorg doet er goed aan om helder te formuleren wie én wat hij ermee wil bereiken. Dat klinkt logisch, maar blijkt in de zorgpraktijk verrassend lastig. Hier is de eerste uitdaging in de categorie durf die ik in het voorwoord aankaartte. Waarom is het zo lastig om doelgroepen en doelstellingen te bepalen? Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de enorme verwevenheid van de sector en de daaruit voortkomende terughoudendheid om prioriteiten te stellen. Voor HEMA is het simpel: dit warenhuis wil jou in de winkel voor de wijnaanbieding en jongeren voor het broodje tonijn in de schoolpauze. Hun doelstelling: X flessen en broodjes verkocht in periode Y. Maar hoe formuleert en meet een medische beroepsorganisatie de wens om via het activeren van patiënten de zorgverzekeraars zover te krijgen dat de tarieven omhoog gaan? En hoe beïnvloedt een ZBC via haar marketingcommunicatie de kwantitatieve en kwalitatieve instroom van patiënten? Bij zulke lastige vragen is het makkelijk om dan maar géén keuze te maken. In sessies met klanten voor aanvang van contentmarketing- 11

8 trajecten is dit vaak het lastigste moment. Toch probeer ik vaak de klant te dwingen om die keuze wel te maken. Niets is immers improductiever dan vrijblijvendheid. Bij lang doorpraten en diep doordrukken blijkt het Doelgroepen als basis voor succesmeting wel mogelijk te zijn om in het voorbeeld van een ziekenhuis de medische staf op één lijn te krijgen met de zakelijke directie. Deze prioritering en doelformulering is zo belangrijk omdat dit het fundament vormt van zowel de succesmeting na afloop als het begin van de strategie: het vinden van jouw verhaal en het formuleren van de ijkpersonen op basis waarvan de contentproductie en contentdistributie plaatsvinden. Hoe meer aandacht je besteedt aan een goed begin, hoe makkelijker en succesvoller alle volgende fasen. Geloof me. Wat kan contentmarketing? het bouwt en onderhoudt merkbeleving voor instellingen, aanbieders en praktijken; het onderhoudt een gemeenschap van betrokkenen die het gedachtegoed actief ondersteunt van patiëntenverenigingen en belangengroepen; het creëert klantloyaliteit voor zorgverzekeraars, farmaceuten en medische toeleveranciers; het bouwt en versterkt de reputatie (thought leadership) voor medisch beroepsbeoefenaars en gespecialiseerde medische centra; het versterkt de online vindbaarheid en leidt tot meetbare conversie voor iedereen die het toepast. en wat niet? het genereert niet of nauwelijks directe verkoop; het poetst niet direct slecht nieuws weg of censureert onwelgevallige meningen. 12

9 Onderstaand overzicht geeft voor een zorginstelling een aantal belangrijke doelgroepen met mogelijke doelstellingen. Doelgroepen Patiënt/patiëntenverenigingen Verwijzers Wetenschappelijke wereld Beleid & politiek Donateurs/corporate sponsors Pers Zorgverzekeraars Toezichthouders cs. Zorgpartners Industrie doelstellingen Aantal en soort patiënt Aantal en soort verwijzing Publicaties, promoties en bekroningen Kamervragen, informatieverzoeken Euro s Gevraagde publicaties Kwaliteit contractering Aantal aanwijzingen Samenwerkingsvraag Initiatieven voor samenwerking Zorgprofessionals overtuigen Op operationeel niveau is kraakhelder en soms pijnlijk zichtbaar wat werkt en wat niet werkt. Je ziet exact hoe lang online bezoekers blijven hangen op welk type content. Het aantal likes en retweets volg je van moment tot moment. YouTube meldt de views die je scoort. Whitepapers worden wel of niet gedownload. Afgeschermde content wordt wel of niet opgevraagd. Die meetbaarheid heeft in de uitvoerende zorg een bijkomend voordeel. Het is een waardevol argument in de discussie tussen marketeers en zakelijk managers enerzijds en de medische staf anderzijds. Niet ten onrechte laat zo n staf zich, vaak met tegenzin, 13

10 leiden door overwegingen van niet-medische aard. Maar als het gaat om de wijze waarop zij de dialoog met patiënten moet aangaan (en de inspanningen die ze daarvoor moet plegen) legt de marketingcommunicatieafdeling onweerlegbare bewijzen voor over hoe de doelgroep het wil. Welke content scoort? Op welke informatie wordt gereageerd? Antwoorden op vragen waar geen patiëntbehandelaar omheen kan. Klinisch bewezen. Versla de arts met zijn eigen wapen! Op een wat meer abstractieniveau ligt de waarde van contentmarketing in de acceptatie van medisch handelen en de grenzen daarvan. Medici zijn traditioneel niet erg actief met het uitleggen van wat ze doen. Contentmarketing geeft ze daarvoor de gereedschappen en kan uiteindelijk van grote waarde zijn voor behandelprocessen. Denk aan uitleg over evidence based practices als basis voor klinische besluitvorming. Vertaal overwegingen die kunnen leiden tot een beslissing van de behandelend arts al bij voorbaat in toegankelijke content. Dat vergemakkelijkt de dialoog tussen arts en patiënt aanzienlijk. De meetbaarheid van contentmarketing is waardevol in de discussie tussen marketeers en de medische staf. Over de zorgconsument en hoe hij de krant leest (amper) De verleiding is enorm om je nu te overladen met duizend onderzoekconclusies en percentages. Want oh, wat is er veel bewijs voor de stelling dat die medisch specialist met zijn NRC Handelsblad een van de laatsten der Mohikanen is. Ik houd me in, maar niet na met je te delen dat (in willekeurige volgorde) 70 tot 80 procent van de zorgvragers (eerst) online zoekt naar informatie, meer dan de helft de ontvangen informatie van een arts na het consult online toetst en een derde actief online zoekt naar ervaringen van anderen. Vooral artikelen op websites 14

11 van instellingen, social media, digitale nieuwsbrieven en internetvideo zijn populair. Die geliefdheid is niet voorbehouden aan leken. In de Verenigde Staten gebruikt inmiddels 80 procent van de artsen dagelijks een Bijna iedere zorgvrager zoekt online naar informatie smartphone of tablet voor medische informatie. Google als informatiebron voor de behandeling van en zorg voor patiënten is bij hen inmiddels net zo populair als directe collega s. Alleen vakbladen scoren hoger. Ook in Amerika maar wie twijfelt eraan dat het in Nederland significant anders is? tracht 35 procent van de patiënten, voorafgaand aan een consult, zichzelf te diagnosticeren via internet (NB: 41% ziet zich in de spreekkamer bevestigd in deze zelfdiagnose). Ik ga je niet vermoeien met reeksen andere onderzoeken die aangeven dat de zorgsector achterloopt met de inzet van slim internet, social media en apps. Die onderzoeken hebben namelijk een hoog Wij van WC-eend adviseren WC-eend -gehalte en moeten met scepsis worden bekeken. Ze zijn immers vaak afkomstig van lieden zoals ondergetekende die graag voor eigen parochie preken. Persoonlijk ben ik van mening dat we het in Nederland lang niet slecht doen met het inspelen op het veranderde mediagebruik van de zorgconsument. Dat laat onverlet dat scherpte geboden blijft. Zowel consumentenvoorkeur als technologie veranderen razendsnel en dat is nu eens een keer geen dooddoener. Wie vier jaar geleden een dure SharePoint-website liet bouwen was state of the art, maar ervaart nu een enorme achterstand in gebruiksgemak en flexibiliteit ten opzichte van modernere platforms. En wie herinnert zich niet de enorme budgetten die grote banken en gemeenten nog maar een paar jaar geleden pompten in de visuele wereld van Second Life? Weggegooid geld. Zelfs de voorspelde irrelevantie van Facebook (in toenemende mate een speeltje voor veertigplussers) is niet onrealistisch meer. 15

12 Wie contentmarketing inzet, wedt op meerdere paarden en loopt dit risico niet, omdat steeds weer wordt gericht op de kanalen die het beste scoren en die elkaar ondersteunen. De opkomst van de gediplomeerde patiënt Ook de wereld van computerspelletjes heeft ze: klanten die méér verstand van het product hebben dan de producent. Of denken te hebben. De zorgsector kent de gediplomeerde patiënt ; leken die zich zodanig grondig in materie verdiepen dat ze op elk antwoord een vraag hebben. Voor de arts is deze groep vooral een uitdaging in de spreekkamer. In het kader van zorgmarketing zijn ze van belang, omdat dit de meest kritische doelgroep is die ook erg actief is met reacties en commentaren. Met name bij patiëntenverenigingen hebben zij een belangrijke rol in het volgen van zorgverleners en hun aanbod. Het kan daarom wijs zijn om hen speciale aandacht te geven, bijvoorbeeld door het aanbieden van content op meerdere kennisniveaus. Denk aan doorkliks naar wetenschappelijke artikelen waar een normale zorgconsument onmiddellijk bij afhaakt. De gediplomeerde patiënt is bij uitstek een betrokken patiënt. Dat maakt het relatief eenvoudig(er) om hem of haar tot conversie te bewegen. Wie niet bang is voor kritische reacties kan hier zijn voordeel mee doen. Durf deze professionele amateurs te gebruiken voor reviews, kwaliteitsbeoordelingen en meedenksessies. Learning: Formuleer zo concreet mogelijk de doelstellingen voor jouw primaire doelgroepen en combineer hierbij kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. 16

13 Word reisleider van de customer journey Voor zorgprofessionals die zich ergerden aan de marketingkreten in de voorgaande paragrafen is dit het moment om af te haken. Want ik ga het nu hebben over verkopen. En dan gaat het niet over de behandelplek in jouw instelling of praktijk daar zorgt de aandoening van de patiënt voor maar wel over de inhoudelijke of emotionele voorkeurspositie die je dient te realiseren bij hem, zijn verwijzer, zorgverzekeraar en andere betrokkenen in de keten. Dat is een proces waarbij termen uit de verkoopkunde nu eenmaal prima op hun plaats zijn. Neem de sales funnel, of wel verkooptrechter. Die gaat volgens de verkoopboekjes via aandacht en interesse naar betrokkenheid en uiteindelijk naar een aankoopmoment. Zoals gezegd is de letterlijke toepassing hiervan slechts relevant voor een beperkt aantal spelers in de zorgmarkt. Maar vertaal het eens naar de keuze van een verwijzer voor een zorginstelling. Of die van een herintredende verpleegkundige met de keuze uit meerdere arbeidsplekken? Of die van een journalist die op zoek is naar een woordvoerder over het een of ander? Effectieve contentmarketing beïnvloedt hoe ze je vinden, beoordelen en met je omgaan. 17

14 Trechter Onderstaande illustratie laat zien in welk deel van de trechter welke contentmarketingmiddelen van waarde zijn (en voor het gemak ook de niet-contentmarketingmiddelen). Met name in het midden van de trechter is contentmarketing van waarde. Dit is de fase waarin een inhoudelijke en/of emotionele band met de doelgroep kan worden opgebouwd. Fase 01: Aandacht creëren Fase 02: betrokkenheid creëren en vasthouden Fase 03: conversie realiseren en merkambassadeurs werven 18

15 Middelen Aandacht creëren Free publicity, social media, landingspagina. Niet-contentmarketing: advertising, direct mail. Betrokkenheid creëren en vasthouden Whitepapers, nieuwsbrieven, testimonials, vraag-antwoordlijsten, infographics, webinars, evenementen, blogs. Publiceren via landingspagina; vindbaar via SEO; distribueren via social media, free publicity, samenwerking mediapartijen). Conversie realiseren en merkambassadeurs werven Maak kans op -acties, opiniepolls met terugkoppeling, aanbieden exclusieve content, instructievideo s. Niet-contentmarketing: persoonlijke verkoop, after sales. Blijf reisleider in de klantreis De fasering uit de trechter komt overeen met de klantreis (in goede marketingtaal: customer journey). Dit zijn de stappen die een consument maakt in de aanloop naar en na afloop van een bepaalde aanschafbeslissing. Dus ook de patiënt die zelfstandig of met een verwijzer kiest voor een behandelaar. Gedurende alle stappen is sprake van een 19

16 vraag naar informatie. Het is jouw uitdaging om als eerste en meest vertrouwde en gewaardeerde partij die vraag te mogen beantwoorden. Dan is de kans veel kleiner dat de patiënt ergens anders zijn heil zoekt voor verdere antwoorden of vervolgstappen. Hoe groot is jouw behoefte tijdens een stedentripje om op zoek te gaan naar een andere reisleider als de huidige bevalt? Als we het voorbeeld nemen van een behandeltraject heeft de patiëntreis vier fasen. Elk met een eigen behoefte aan informatie en mogelijkheden om het contact aan te gaan met een zorgpartij. In alle fasen is internet een primaire bron van informatie. We onderscheiden:! Symptoom Revalidatie/ herstel Diagnose Behandeling 20

17 ! In de symptoomfase wordt primair gezocht (gegoogeld) op de omschrijving van hetgeen men ervaart ( pijn in mijn rug ) of de mogelijke diagnose ( hernia ). Veel minder wordt gezocht op de naam van een organisatie of merk waar men baat bij denkt te kunnen hebben of op eventuele behandelmethoden ( hernia-operatie ). Actueel Nederlands bewijs ontbreekt vooralsnog, maar Amerikaans onderzoek naar medisch zoekgedrag geeft aan dat bijna de helft van bovenstaande zoektochten die beginnen met algemene termen, eindigen met een bedrijfsof merknaam! Passende content en briljante zoekmachineoptimalisatie maken hier voor jou het verschil.! Om een diagnose te laten stellen of bevestigen is een medisch dienstverlener nodig, die vanzelfsprekend eerst moet worden geselecteerd. In deze fase is jouw digitale content absoluut belangrijk, maar de zorgconsument-in-spe laat zich ook nadrukkelijk beïnvloeden door artsen en door de verhalen van familie, vrienden, bekenden en dankzij internet door onbekenden die vertellen over hun ervaringen met zorgverleners. Negatieve en niet-weerlegde recensies op Zorgkaart Nederland zijn hier even dodelijk als positieve testimonials en human interest-verhalen. Andere belangrijke criteria waar de patiënt op let,! zijn het algemene imago van een instelling en de toepassing van innovatieve medische technologie. Tijdens de behandelfase zijn weliswaar de behandelaar of het behandelteam de baas, maar laat de zorgconsument zich graag via social media van een second opinion voorzien. Als die afwijkt van het behandelplan, kan dat lastige situaties opleveren binnen de vertrouwensrelatie. Zorg er in deze fase dus voor dat je voldoende content biedt die jouw aanpak inhoudelijk en emotioneel onderbouwt: voor leken toegankelijke bewerkingen van wetenschappelijk materiaal, infographics die het proces verduidelijken, facts & figures over jouw succesratio s 21

18 (en wees daar niet te bescheiden in!), testimonials van patiënten en hun! omgeving, et cetera. Dit is ook de fase waarin geneesmiddelenfabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen zich voor het eerst goed in een passende context kunnen laten gelden. De revalidatie- en herstelfase is het moment dat je van jouw patiënten ambassadeurs kunt maken. Benader hen daar actief voor en je zult merken dat hier meer animo voor is dan je wellicht dacht. Bouw een community voor hen, laat ervaringen delen en laat hen zich voor jou actief inzetten bij toekomstig negatief nieuws (zie ook pagina 94 over micro-pr). Houd de relatie levend door regelmatig specifieke content aan te bieden en hen te blijven vragen actief te blijven. PS: Voorgaande keten en fasering geldt natuurlijk niet voor alle zorgsectoren- en doelgroepen. Soms is er geen herstel en bij ouderenzorg, GGZ of kinderzorg zijn zorgontvangers soms niet in staat om hun informatievraag te stellen of op te treden als ambassadeur. Maar achter iedere zorgconsument staan ouders, kinderen, partners en anderen die deze rol overnemen. Soms tot irritatie van de zorgverlener, vaak tot vreugde van de zorgmarketeer. Learning: Breng de customer journey van jouw zorgconsument in beeld en doe hetzelfde voor een concurrerende organisatie. Analyseer de verschillen. 22

19 Patiënten worden ambassadeurs Lebens.Resort Ottenschlag, een Oostenrijkse privékliniek, rekt het contact met de patiënt tot ver na het feitelijke verblijf. De Lebens.Lounge is een digitale omgeving die intensief contact mogelijk maakt tussen de instelling en de voormalige patiënt. Deze krijgt vanuit huis toegang tot zijn persoonlijke data en kan de voortgang van zijn behandeling volgen. Hij wordt gestimuleerd om een dagboek bij te houden, zodat begeleiders kunnen reageren op de voortgang. Hetzelfde geldt voor het geven van feedback over het verblijf in de kliniek en de behandeling. Online tests maken het mogelijk om het persoonlijke gezondheidsprofiel te toetsen. De voordelen zijn duidelijk: de kliniek blijft inhoudelijk communiceren en transformeert daarmee patiënten in ambassadeurs die en passant waardevolle marketingdata opleveren. 23

20 Interessant? Vertel je vrienden/bekenden over dit e-book! Direct kopen? Koop hier het volledige boek Succesvolle contentmarketing in de zorg!

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

E-book Contentmarketing

E-book Contentmarketing E-book Contentmarketing Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Is contentmarketing een meerwaarde voor de bouw? 4 Vijf stappen naar een effectieve

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

the future of Innovatie in de zorg

the future of Innovatie in de zorg Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 01 the future of health Innovatie in de zorg De Nederlandse zorg staat voor de grootste verandering ooit. Artsen, verpleegkundigen maar ook patiënten en staf iedereen

Nadere informatie

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller Masters in Web Business Ian Muller 360* Online Business Builder Met deze 360* Online Business Builder ontwikkel je een business model, je (online) marketing strategie, producten, diensten, communicatie

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Hoe verleid je de veranderde consument?

Hoe verleid je de veranderde consument? OmniSense RemarKable Marketing & Media solutions Hoe verleid je de veranderde consument? Frans Hendrikx In deze white paper worden voor het kleinbedrijf de belangrijkste veranderingen in het consumentengedrag

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW Z O R G S E C T O R ONDERZOEK: SOCIAL MEDIA RISK MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Twitter momenteel grootste gevaar 10 VRAGEN AAN Medisch directeur Thybout Moojen SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Help, mijn mensen moeten op twitter

Help, mijn mensen moeten op twitter Help, mijn mensen moeten op twitter Ideeën voor managers van gemeenten die hun dienstverlening willen verbeteren en willen floreren in de netwerksamenleving / een handreiking Dit is een publicatie van

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

in negen stappen naar online engagement marketing gets personal

in negen stappen naar online engagement marketing gets personal in negen stappen naar online engagement marketing gets personal 90% van de leads wordt nooit geclosed - wat doe jij hieraan? Wat gaat er de laatste jaren toch mis met marketing? Vrijwel iedere organisatie

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie