JAARVERSLAG. Adviescommissie Wonen Hoge Ham JD Dongen. website:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Adviescommissie Wonen Hoge Ham 133 5104 JD Dongen. e-mail: postbus@adviescommissiewonen.nl website: www.adviescommissiewonen."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010 Adviescommissie Wonen Hoge Ham JD Dongen website:

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE WONEN...4 Samenstelling Adviescommissie Wonen... 4 Doelstelling en gebruikskwaliteit...4 VACpunt Wonen... 5 Werkwijze volgens convenant november ADVISERING 6 Projecten... 6 Resultaten van de adviezen 6 Tevredenheidsonderzoek Dahliastraat ANDERE ACTIVITEITEN...7 Werkbijeenkomsten...7 Contacten...7 Bezochte informatieavonden e.d...7 Platform Leefbaarheid Dongen...7 Regionale contacten CURSUSSEN EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PUBLICITEIT EN VOORLICHTING WEBSITE WERKPLAN Overleg...8 Tevredenheidsonderzoek...8 Cursussen en educatie...8 Nieuwe taakstelling...9 Website...9 JAARVERSLAG 2010 ADVIESCOMMISSIE WONEN PAGINA 2 VAN 9

3 VOORWOORD Het jaar 2010 is weer voorbij en we kijken wederom terug op een succesvol jaar, waarin we niet alleen adviezen hebben gemaakt voor woningen, maar ook onze kennis hebben bijgespijkerd in de vorm van een cursus. We kregen er twee enthousiaste leden bij, waardoor onze commissie maar liefst tien leden telt op 1 januari Veel disciplines zoals installatietechnisch, bouwtechnisch en duurzaamheid zitten nu in onze commissie zodat we een integraal advies kunnen opstellen. Niet alles is echter succesvol gebleken. De gemeente besloot om de subsidie die we jaarlijks ontvangen te korten met 30 procent en heden is het onzeker of deze nog wordt voortgezet. De kortingen van het Rijk nopen veel gemeenten tot ingrijpende bezuinigingen en Dongen blijft daarvan ook niet gespaard. Hopelijk ziet men in dat onze adviezen nut hebben en leiden tot: 1. een beter woonklimaat met stabielere wijken omdat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, 2. een langere levensduur van woningen en 3. last but not least een besparing op de kosten van de WMO. Is een woning namelijk al toegankelijk als deze is gebouwd, dan zal aanpassing niet snel nodig of eenvoudiger te realiseren zijn. Wij willen ons werk in 2011 voortzetten met hetzelfde enthousiasme als de afgelopen jaren. Ik wens u in ieder geval veel leesplezier aan het jaarverslag dat nu voor u ligt. We beschrijven onze activiteiten en vermelden ook welke adviezen van ons zijn opgevolgd, zodat duidelijk wordt dat de Adviescommissie Wonen meerwaarde heeft voor het wonen in ons mooie Dongen. Karin van den Akker Voorzitter JAARVERSLAG 2010 ADVIESCOMMISSIE WONEN PAGINA 3 VAN 9

4 1. DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE WONEN Samenstelling Adviescommissie Wonen De Adviescommissie Wonen bestaat op 31 december 2010 uit de volgende leden: Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden Aspirant-leden Webmaster : Karin van den Akker : Mieke Haarbosch : Frans Mallée : Jac Theeuwes, Lies Gorisse, Wim van Wel, Jan Schraven, Jan Aarden : Jacques Rompa : Paul Butteling Onze ledenwerving in 2010 heeft succes gehad. Twee nieuwe leden hebben zich in februari aangemeld. Jan Aarden heeft een bouwachtergrond en Jacques Rompa heeft in de installatietechniek gewerkt. Dus twee goede kandidaten. Na een half jaar om kennis te maken met de werkzaamheden is Jan Aarden is volwaardig lid geworden van de commissie. Jacques Rompa is nog aspirant-lid (inmiddels in 2011 volwaardig lid geworden). Frans Mallée als penningmeester en Paul Butteling als webmaster doen alleen de specifieke taken van hun lidmaatschap. Doelstelling De Adviescommissies Wonen streeft de volgende doelen na: 1. De gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving bevorderen. 2. De belangen van alle bewoners (huurders en eigenaren/bewoners) als gebruiker behartigen. De Adviescommissie is een woonconsumentenorganisatie van vrijwilligers op gemeentelijk niveau. Zij geeft adviezen aan projectontwikkelaars en architecten over de gebruikskwaliteit van de woonomgeving en de woning vanuit een geïntegreerde visie op de belangen van alle woonconsumenten. Naast het uitbrengen van adviezen onderzoekt de Adviescommissie Wonen hoe de woonomgeving en de woning worden gewaardeerd door de bewoners. Gebruikskwaliteit wat is dit? Gebruikskwaliteit betekent dat woning en woonomgeving geschikt zijn om al de dagelijkse activiteiten ongehinderd te kunnen uitvoeren. Niet alleen nu, maar ook later als de gezinssamenstelling verandert, de bewoners zorg nodig hebben of thuis willen gaan werken. Veranderen de wensen, dan is het prettig als de bewoners hun woning eenvoudig kunnen aanpassen. Gebruikskwaliteit met enkele voorbeelden: Bruikbaar en doelmatig: Voldoende ruimte voor een bed en kast in een slaapkamer. Toegankelijkheid: Drempels in appartementen of een trapje voor de voordeur, niet handig voor een rolstoelgebruiker of iemand met een buggy. Veiligheid: Maatregelen om brand of inbraak te voorkomen, veilig gebruik van glas in de woning. Gezond en comfortabel: Goede geluidsisolatie en goede ventilatie ter voorkoming van tocht en vocht. Duurzaamheid: Beperken van energie en grondstoffengebruik. Rekening houden met toekomstige woonwensen (mogelijke zorgvraag). Onderhoudsvriendelijk: Kan men zelf de ramen schoonmaken maar ook gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen. JAARVERSLAG 2010 ADVIESCOMMISSIE WONEN PAGINA 4 VAN 9

5 Natuurlijk letten ook architecten en aannemers op de gebruikskwaliteit van woningen. Zij kijken echter op een andere manier. De Adviescommissie Wonen heeft jarenlange ervaring met het toetsen van woningen aan gebruikskwaliteit voor de bewoners. Zij kunnen toekomstige bewoners in 'normale' taal vertellen wat een bepaalde keuze in de praktijk zal betekenen voor het gebruik van hun woning. Onze visie op gebruikskwaliteit staat uitgebreid beschreven in de WoonKwaliteitWijzer. Dit naslagwerk kan worden gebruikt door alle partijen betrokken bij het nieuwbouw- en renovatieproces van woningen, dus bewoners en professionals, gedurende het gehele ontwikkelingsproces vanaf de eerste bouwplannen tot en met de tekeningen voor uitvoering. Het boek bevat actuele thema s als levensloopbestendig bouwen, domotica en binnenmilieu en de ontwikkelingen op het gebied van milieueisen en regelgeving. Het bevat ook informatie over woningrenovatie en herstructurering. De richtlijnen voor nieuwbouwwoningen zijn conform die van het certificaat WoonKeur Daarnaast maken wij gebruik van de toetswijzer Wonen en Zorg. De Adviescommissie Wonen gebruikt deze wijzers als handleiding bij hun advisering. Naast het uitbrengen van adviezen onderzoekt de Adviescommissie Wonen hoe de woonomgeving en de woning worden gewaardeerd door de bewoners. VACpunt Wonen De Adviescommissie Wonen is aangesloten bij de landelijke organisatie VACpunt Wonen, een kennis - en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving. VACpunt Wonen is de overkoepelende organisatie van de adviescommissies wonen, die op lokaal niveau werken. Zij vertegenwoordigt de belangen van woonconsumenten in landelijke overlegorganen. VACpunt Wonen verzamelt en bewerkt kennis over gebruikskwaliteit tot producten die woonconsumenten en professionals kunnen gebruiken om een woning zo praktisch mogelijk in te delen en de woonomgeving goed in te richten. Zij biedt de adviescommissies ondersteuning bij hun werk. Het dienstenpakket bestaat uit adviezen, onderzoeken, publicaties, het tijdschrift WoonKwaliteit, workshops, woontoetsen en het aanbieden van cursussen en studiedagen. Werkwijze volgens convenant november 2003 In november 2003 is een convenant gesloten tussen Adviescommissie Wonen en de gemeente waarin de twee fases worden genoemd waarin advisering door de adviescommissie plaatsvindt. Fase 1. Eerste aanbieding aan de welstandscommissie van het voorlopige ontwerp Fase 2. Bij de indiening van de aanvraag voor de bouwvergunning (definitief ontwerp) De gemeente is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle complexgewijze woningbouw - en renovatieplannen die voor advisering door de Adviescommissie Wonen in aanmerking komen. De Adviescommissie Wonen houdt rechtstreeks contact met de opdrachtgever/architect gedurende de gehele fase van het ontwerp. Communicatie met de projectontwikkelaars, architecten, ambtenaren, politici en overige deskundigen zal in toenemende mate van belang zijn om de waarde van het werk te vergroten. In fase 2 wordt bij de nadere uitwerking van het definitieve ontwerp aandacht gegeven aan o.a. de geplande voorzieningen van sanitair, elektra en verwarming. Per geadviseerd project is een commissielid verantwoordelijk voor de communicatie met de opdrachtgever. JAARVERSLAG 2010 ADVIESCOMMISSIE WONEN PAGINA 5 VAN 9

6 2. ADVISERING Projecten: In 2010 heeft de commissie over de volgende plannen een of meerdere adviezen uitgebracht: Nr. SO/ VO/ DO VO Elzenweide s Gravenmoer Project Wat Opdrachtgever Architect 59 woningen Dura Vermeer Rosmalen b.v. Architectenbureau Snoeren b.v VO St. Josephstraat 2 appartementengebouwen Bouwbedrijf v.d. Avoird b.v. FD Architecten DO Reggestraat 24 woningen en 18 appartementen VO St. Josephstraat 6 appartementen en 8 patiowoningen Vieya Bouwbedrijf v.d. Avoird b.v VO CPO Exterbroek 19 woningen Startersvereniging Exterbroek Grosveld en van der Velden architecten Haverman v.d. Meiracker Vermeulen architecten b.v. Van den Pauwert Architecten BNA VO Woonzorgcomplex Kloosterpad VO Seniorenhotel De Vijf Turven Zorgcomplex Vieya De Beer & Overboom architecten Seniorenhotel en bijgebouwen De heer en mevr. Verhagen Architectenbureau Moons b.v VO Kerkebosdreef 14 appartementen Slagenland Wonen Jos Franken b.v. Architectuur en Stedenbouw * SO = schets ontwerp VO = voorlopig ontwerp DO = definitief ontwerp Uitgebreide adviezen van bovenstaande projecten zijn te vinden op de website: Resultaten van de adviezen Er zijn veel contacten geweest van de verschillende opdrachtgevers en architecten. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot grote en goede aanpassingen in de bouwplannen. Hier enkele voorbeelden van de aanpassingen. Na goed overleg met de opdrachtgever van het plan Elzenweide zijn veel van onze aanbevelingen overgenomen. Zo zijn de woningen met 40 cm. verlengd waardoor er meer ruimte ontstond voor de keuken. De hal heeft een betere indeling gekregen door het verplaatsen van toilet en meterkast. De afmeting van de lift in het project St. Josephstraat is aangepast, daardoor voldoet deze aan de eisen voor een personenlift. Door aanpassingen in enkele keukens kunnen daar de ramen goed bediend worden. Over het woonzorgcomplex Kloosterpad is uitgebreid gesproken met de projectleider. Hierdoor kregen wij een beter inzicht in de noodzakelijke voorzieningen van de doelgroep van dit project. Er zijn nieuwe tekeningen gemaakt. In een vroeg stadium zijn al aanpassingen gedaan. Er zijn o.a. enkele deuren verplaatst. Er komt een buitenberging met oplaadpunt voor scootmobiels. JAARVERSLAG 2010 ADVIESCOMMISSIE WONEN PAGINA 6 VAN 9

7 Over het seniorenhotel De Vijf Turven is uitgebreid gesproken met de opdrachtgevers de heer en mevrouw Verhagen. Nieuwe tekeningen hebben we nog niet ontvangen. Over het project 14 appartementen in de Kerkebosdreef is contact geweest met Slagenland Wonen en de architect. Een aantal punten is niet gehonoreerd. De technische ruimte is niet vergroot, dit zou de woonkamer verkleinen. Een tweede slaapkamer in enkele appartementen is optioneel. De deuren naar de berging zijn gedraaid 3. ANDERE ACTIVITEITEN Werkbijeenkomsten Dit jaar zijn er 10 reguliere vergaderingen geweest. In deze vergaderingen worden de lopende projecten en andere zaken besproken. Het bestuderen en beoordelen van de bouwtekeningen gebeurt in aparte bijeenkomsten. Het uitwerken van de adviezen vergt de nodige uren. Er is dit jaar veelvuldig overlegd en zijn er contacten geweest met architecten en opdrachtgevers over de uitgebrachte adviezen. Contacten. Ieder jaar is er overleg met de verantwoordelijke wethouder. Er is regelmatig contact met onze contactpersoon van de gemeente over de bouwplannen. Naar aanleiding van onze adviezen zijn er ook contacten met de architecten en opdrachtgevers. Onderwerpen over wonen en woonomgeving worden door de Adviescommissie Wonen gevolgd. Zij bezoeken daarvoor de verschillende informatiebijeenkomsten. Bezochte bijeenkomsten door diverse leden. Twee informatieavonden over het plan Reggestraat. Informatieavond Woonzorgcentrum Kloosterpad. Informatieavond Binnenhoven (Gerba / Windsor). Een tweetal bijeenkomsten over de Beljaart. Informatieavond sluiting centrumring. Eindbijeenkomst Klankbordgroep Beljaart. Bijeenkomst en deelname aan het estafettestokje. Daarnaast zijn een aantal representatieve bijeenkomsten bezocht: Kennismakingsgesprek met de heer Desloover, directeur Vieya. Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente. Start van de bouwprojecten Reggestraat en Medisch Centrum Beljaart. Regionale contacten Er is drie keer overleg geweest met vertegenwoordigers van de adviescommissies wonen in Oisterwijk en Tilburg. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie uitgewisseld over de werkwijzen en de bouwplannen in deze gemeenten. Dit overleg zal waarschijnlijk in 2011 niet meer door Tilburg worden bijgewoond. Het VAC Tilburg is na 38 jaar opgeheven door gebrek aan financiën. 4. CURSUSSEN EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING De vierdaagse basiscursus VACwerk in de woningbouw is gevolgd door twee leden van onze commissie. JAARVERSLAG 2007 ADVIESCOMMISSIE WONEN PAGINA 7 VAN 9

8 Drie leden hebben zich intern bezig gehouden met het bestuderen van de nieuwe Toetswijzer. Deze Toetswijzer is uitgebracht door VACpunt Wonen om op een nieuwe manier adviezen te verwerken. Een studiebijeenkomst van Dubotechniek in Zaltbommel is ook door twee leden bezocht. 5. PUBLICITEIT EN VOORLICHTING De Adviescommissie Wonen heeft in het Weekblad voor Dongen een aantal artikelen gepubliceerd. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: toegankelijkheid, wonen en zorg, binnenmilieu: Ventileer ook in de winter. Naast het weekblad is er ook in de woonkrant van Vieya gevraagd naar nieuwe vrijwilligers. Deze oproepen hebben succes gehad. 6. WEBSITE Sinds 2005 is de website van de Adviescommissie Wonen online. De site wordt regelmatig van nieuwe informatie voorzien. Alle adviezen en de diverse werkzaamheden worden op de website geplaatst. Er wordt geprobeerd om de site zo actueel mogelijk te houden. Uit de bijgehouden statistiek van het bezoek aan onze site blijkt dat het aantal hits per maand gemiddeld tussen 2500 en 3000 ligt. Er wordt dus duidelijk veelvuldig gebruik gemaakt van onze informatie over wonen! 7. WERKPLAN 2011 In 2011 worden als gebruikelijk adviezen gemaakt van woningbouwplannen die daartoe door de gemeente worden aangeleverd. Met de projectontwikkelaars wordt verder contact onderhouden over de voortgang van de plannen. Nadat de bouw is voltooid zal een brochure worden opgevraagd om te kijken wat er van onze adviezen is opgevolgd. Overleg De Adviescommissie Wonen heeft overleg met: - de gemeente Dongen de verantwoordelijke wethouder: minstens 1 maal per jaar - de ambtelijke vertegenwoordiging indien noodzakelijk over het aanleveren van tekeningen - de opdrachtgevers / architecten: dit overleg vindt incidenteel plaats naar aanleiding van uitgebrachte adviezen - regionale adviescommissies: drie keer per jaar is er overleg met de commissies van Tilburg en Oisterwijk - eenmaal per jaar wordt de landelijke dag bijgewoond die door VACpunt Wonen wordt georganiseerd. Woontevredenheidsonderzoek. In 2011 wordt een enquête gehouden naar de woontevredenheid onder bewoners van de Beljaart, het betreft woningen die door Vieya gebouwd zijn. Cursussen en educatie. - VAC werk in de woningbouw. Deze vijfdaagse basiscursus wordt door 2 leden gevolgd. JAARVERSLAG 2007 ADVIESCOMMISSIE WONEN PAGINA 8 VAN 9

9 - Aangeboden korte cursussen voor bijscholing zullen indien nodig gevolgd worden. Nieuwe taakstelling. Naar aanleiding van signalen dat onze adviezen niet altijd op prijs worden gesteld door projectontwikkelaars en naar aanleiding van signalen van wijziging van de subsidie wordt in 2011 een plan van aanpak gemaakt voor de adviescommissie wonen nieuwe stijl. In dit plan van aanpak wordt een nieuwe werkwijze voorgesteld die meer moet aansluiten bij de behoefte van projectontwikkelaars (adviezen) en gemeente (ontwikkeling van beleid/ bestemmingsplannen). Dit plan van aanpak wordt besproken met de betrokken organisaties. Website De Adviescommissie Wonen onderhoudt de website zodat deze up-to-date blijft. Alle uitgebrachte adviezen, jaarverslagen en persberichten worden op de website geplaatst. Dongen, maart 2011 Adviescommissie Wonen JAARVERSLAG 2007 ADVIESCOMMISSIE WONEN PAGINA 9 VAN 9

samen maken we de stad, toch?

samen maken we de stad, toch? samen maken we de stad, toch? informatiebijeenkomst 13, 22 en 29 april 2015 WAC bestaat uit vertegenwoordigers van Werkgroep Toegankelijkheid uit: GPPA gehandicapten en patiënten platform Werkgroep Geschikt

Nadere informatie

VAC ERMELO adviescommissie wonen

VAC ERMELO adviescommissie wonen VAC ERMELO adviescommissie wonen Jaarverslag 2015 VAC ERMELO adviescommissie wonen, Postbus 59, 3850 AB Ermelo e-mail: secretariaat@vacermelo.nl website: www.vacpuntwonen.nl/ermelo Inhoud Pagina Voorwoord...3

Nadere informatie

Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen Roermond

Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen Roermond Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen Roermond Jaarverslag 2016 1 INHOUD Voorwoord 1 +2 Samenstelling VAC Roermond 3 De VAC in Roermond 4 Overzicht Activiteiten VAC Roermond in 2016 5 Samenvatting

Nadere informatie

Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen Roermond

Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen Roermond Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen Roermond Jaarverslag 2013 1 INHOUD Voorwoord 3 Samenstelling VAC Roermond 4 De VAC in Roermond 5 Overzicht Activiteiten VAC Roermond in 2013 6 Samenvatting

Nadere informatie

WOONADVIESCOMMISSIE STADSKANAAL JAARVERSLAG 2012

WOONADVIESCOMMISSIE STADSKANAAL JAARVERSLAG 2012 WOONADVIESCOMMISSIE STADSKANAAL JAARVERSLAG 2012 Met een advies van de WAC haal je meer uit de bouwtekeningen. Voorzitter: Penningmeester: Secretariaat: Mw. G. Mensen- Schrik Dhr. J. Kroom Mw. Hopkes-Vredenburg

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC)

Jaarverslag 2014. Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Jaarverslag 2014 Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Jaarverslag 2014 Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Van de voorzitter De WoonAdviesCommissie Culemborg is in 2009 opgericht.

Nadere informatie

STICHTING VAC SCHAGEN ADVIESCOMMISSIE WONEN POSTBUS AG SCHAGEN. website :

STICHTING VAC SCHAGEN ADVIESCOMMISSIE WONEN POSTBUS AG SCHAGEN.   website : Huurwoningen Nijverheidsstraat Appartementen Nes Noord VAC punt Wonen STICHTING VAC SCHAGEN ADVIESCOMMISSIE WONEN POSTBUS 259 1740 AG SCHAGEN e-mail: vac.schagen@gmail.com website : www.vacpuntwonen.nl/schagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC)

Jaarverslag 2012. Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Jaarverslag 2012 Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Jaarverslag 2012 Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Inleiding De Commissie is in 2009 opgericht. Sindsdien is er veel stagnatie

Nadere informatie

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun.

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Waarom aanpasbaar? Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Veel mensen zijn minder beweeglijk door ouderdom, ziekte of een tijdelijke blessure.

Nadere informatie

Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen Roermond

Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen Roermond Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen Roermond Jaarverslag 2015 1 INHOUD Voorwoord 1 +2 Samenstelling VAC Roermond 3 De VAC in Roermond 4 Overzicht Activiteiten VAC Roermond in 2015 5 Samenvatting

Nadere informatie

WOONADVIESCOMMISSIE STADSKANAAL JAARVERSLAG 2013. Met een advies van de WAC haal je meer uit de bouwtekeningen.

WOONADVIESCOMMISSIE STADSKANAAL JAARVERSLAG 2013. Met een advies van de WAC haal je meer uit de bouwtekeningen. WOONADVIESCOMMISSIE STADSKANAAL JAARVERSLAG 2013 Met een advies van de WAC haal je meer uit de bouwtekeningen. Voorzitter: Penningmeester: Secretariaat: Mw. G. Mensen- Schrik Mw. G. Mensen Mw. Hopkes-Vredenburg

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 J A A R V E R S L A G 2014 Inhoud 1 Voorwoord van de voorzitter 2 Doelstelling van de VAC-Weert 4 Samenstelling van de commissie 5 Vergaderingen 6 Vertegenwoordigingen 6 Werkbezoeken 6 Overleg 6 Studiebijeenkomsten

Nadere informatie

STICHTING VAC SCHAGEN ADVIESCOMMISSIE WONEN POSTBUS AG SCHAGEN. website :

STICHTING VAC SCHAGEN ADVIESCOMMISSIE WONEN POSTBUS AG SCHAGEN.   website : Oostwalkwartier Tuitjenhorn Dorpsveld Nes Noord Appartementen Oostwalkwartier Tuitjenhorn VAC punt Wonen STICHTING VAC SCHAGEN ADVIESCOMMISSIE WONEN POSTBUS 259 1740 AG SCHAGEN e-mail: vac.schagen@gmail.com

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2012

J A A R V E R S L A G 2012 J A A R V E R S L A G 2012 Inhoud 1 Voorwoord van de voorzitter 2 Doelstelling van de VAC-Weert 3 Samenstelling van de commissie 4 Vergaderingen 5 Vertegenwoordigingen 5 Werkbezoeken 5 Overleg 5 Regionale

Nadere informatie

Jaarverslag STICHTING VAC APELDOORN Adviescommissie voor woningbouw en woonomgeving

Jaarverslag STICHTING VAC APELDOORN Adviescommissie voor woningbouw en woonomgeving 1 Jaarverslag 2013 STICHTING VAC APELDOORN Adviescommissie voor woningbouw en woonomgeving Postadres : Jachtlaan 92 7313 EA Apeldoorn info@vacapeldoorn.nl www.vacapeldoorn.nl 2 INHOUD Voorwoord 1. VAC

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN

DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN FASE 1 21 HUURAPPARTEMENTEN BRINKSTRAAT De Brinkstraat wonen in het centrum van Putten! Een gezichtsbepalend nieuwbouwproject, dat een prominente plek in het centrum van Putten

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2013

J A A R V E R S L A G 2013 J A A R V E R S L A G 2013 Inhoud 1 Voorwoord van de voorzitter 2 Doelstelling van de VAC-Weert 4 Samenstelling van de commissie 5 Vergaderingen 6 Vertegenwoordigingen 6 Werkbezoeken 6 Overleg 6 Studiebijeenkomsten

Nadere informatie

Aangesloten bij de landelijke stichting VACpunt Wonen

Aangesloten bij de landelijke stichting VACpunt Wonen VAC Raalte Stichting Adviescommissie voor de woningbouw Secretariaat: B.J. Haarsman Brugstraat 21 8102 EP Raalte Telefoon 0572-353976 Email vacraalte@gmail.com Website www.vacraalte.nl 2 Inhoud VAC Raalte

Nadere informatie

VAC-AALSMEER Jaarverslag 2012

VAC-AALSMEER Jaarverslag 2012 VAC-AALSMEER Jaarverslag 2012 Secretariaat: Freesialaan 11 1431 TT Aalsmeer 0297-325973 vac.alsmeer@live.nl De VAC was per 31 december 2012 als volgt samengesteld: M. de Grauw voorzitter J. Bakker penningmeester

Nadere informatie

VOORLICHTING & ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WONINGBOUW BARENDRECHT

VOORLICHTING & ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WONINGBOUW BARENDRECHT VOORLICHTING & ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WONINGBOUW BARENDRECHT JAARVERSLAG 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Voorlichting & Advies Commissie voor de woningbouw te Barendrecht. De

Nadere informatie

Seniorenraad Amersfoort (SRA)

Seniorenraad Amersfoort (SRA) Seniorenraad Amersfoort (SRA) ORGANISATIE EN WERKWIJZE SRA Secretariaat: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Amersfoort, 22 februari 2012 SENIORENRAAD AMERSFOORT Met verwijzing naar het Reglement voor de

Nadere informatie

Handreiking Bouwbesluit voor consumenten

Handreiking Bouwbesluit voor consumenten Jaargang 11 nummer 6 juni 2014 Nieuws van VACpunt Wonen Handreiking Bouwbesluit voor consumenten Het Bouwbesluit is een juridisch document dat lastig leesbaar is voor niet-professionals in de bouw. Particuliere

Nadere informatie

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Barendrecht

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Barendrecht Aanbevelingen van de VAC 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Opdrachtgever: Projectarchitect: Rijtuig BV, dhr. K.H.A.van Duuren Ingenieursburo AKM, Algemene opmerkingen: 1. De elektrische installaties

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

2014/2015. Voorst Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorst! Jaarverslag 2014/2015. Zorg voor een mooi

2014/2015. Voorst Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorst! Jaarverslag 2014/2015. Zorg voor een mooi Jaarverslag 2014/2015 Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

adviescommissie wonen Jaarverslag

adviescommissie wonen Jaarverslag VAC ASSEN adviescommissie wonen Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting... 4 1. VAC Assen... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Samenstelling... 5 1.3. Organisatie... 5 1.4. Doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

WONINGBOUW PROJECTMATIG SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN

WONINGBOUW PROJECTMATIG SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN WONINGBOUW PROJECTMATIG SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN INHOUD VOORWOORD SINDS HET MIDDEN VAN DE JAREN 70 IS BOUWBEDRIJF VAN MONTFORT BV SUCCESVOL BEZIG OP HET GEBIED VAN PROJECTMATIGE WONINGBOUW DANKZIJ EEN

Nadere informatie

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 1 1. Wat gaan we bouwen? 2 2. Plattegronden 3 3. Huurprijzen 9 4. Hoe komt u in aanmerking? 10 5. Extra informatie: 11 Parkeren

Nadere informatie

Acht SIR-55 patiowoningen voor medioren en senioren plan Hoogstraat te Heesch. Informatiebrochure

Acht SIR-55 patiowoningen voor medioren en senioren plan Hoogstraat te Heesch. Informatiebrochure Acht SIR-55 patiowoningen voor medioren en senioren plan Hoogstraat te Heesch Informatiebrochure Patiowoningen plan Hoogstraat te Heesch Aan de Hoogstraat in Heesch is in de eerste fase ruimte voor acht

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

wijswonen bottom-up > stedenbouw > architectuur

wijswonen bottom-up > stedenbouw > architectuur wijswonen bottom-up > stedenbouw > architectuur WijsWonen is een initiatief om in Apeldoorn een eigentijds collectief wooncomplex te realiseren. Niet alleen op financieel, maar ook op sociaal gebied is

Nadere informatie

VAC PIJNACKER-NOOTDORP ADVIESCOMMISSIE WONEN

VAC PIJNACKER-NOOTDORP ADVIESCOMMISSIE WONEN VAC PIJNACKER-NOOTDORP ADVIESCOMMISSIE WONEN JAARVERSLAG 2010 INHOUD Voorwoord.... 2 Doelstelling... 3 Werkwijze.... 3 Overkoepelend Orgaan VACpunt Wonen..... 3 Contact met de gemeente...... 4 Bestuurswijzigingen...

Nadere informatie

Stichting VAC Raalte. Adviescommissie voor de woningbouw

Stichting VAC Raalte. Adviescommissie voor de woningbouw Stichting VAC Raalte Adviescommissie voor de woningbouw Jaarverslag 2012 aangesloten bij het landelijke steunpunt VACpunt Wonen 1 VAC STICHTING ADVIES COMMISSIE VOOR DE WONINGBOUW RAALTE Secretariaat:

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING Bijlage III PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: Functionele en ruimtelijke eisen Materiaaleisen, vorm en

Nadere informatie

Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt. Hoe wilt ú wonen?

Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt. Hoe wilt ú wonen? Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk betrokken levensgenieters in de leeftijd van 50 tot circa 70 jaar. Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt SIR-55 begrijpt als geen

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Daarnaast moeten er verschillende stappen worden doorlopen:

Daarnaast moeten er verschillende stappen worden doorlopen: nr 4 Inleiding Via de bewonerscommissie kregen wij de vraag waarom het zo lang duurt voordat er gestart wordt met de renovatie. Voordat er gestart kan worden is er een heel proces van planontwikkeling,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. DE ACTIVITEITEN VAN VAC DEVENTER.

HOOFDSTUK 2. DE ACTIVITEITEN VAN VAC DEVENTER. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 INHOUD TEN GELEIDE. HOOFDSTUK 1. DE VAC IN DEVENTER. 1.1. Doelstelling. 1.2. Structuur en organisatie. 1.3. Werkwijze. HOOFDSTUK 2. DE ACTIVITEITEN VAN VAC DEVENTER.

Nadere informatie

congres senioren kbo brabant 8 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017

congres senioren kbo brabant 8 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017 Presentatie - Wie zijn wij? - Seniorenhuisvesting, concepten en voorbeelden - Meergezinswoningen Deurne - Woongebouw dementerende ouderen Sterksel

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 VAC Westland Vrouwen advies commissie in de woningbouw

Jaarverslag 2008 VAC Westland Vrouwen advies commissie in de woningbouw Jaarverslag 2008 VAC Westland Vrouwen advies commissie in de woningbouw 1 Inhoudsopgave pagina Van de voorzitter 3 kern s-gravenzande 4 kern Wateringen 6 kern Monster 8 kern Naaldwijk 9 kern De Lier 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp

Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taken en werkwijze Wmo-adviesraad Leiderdorp 3 3. Uitgebrachte adviezen 4 4. Activiteiten van de

Nadere informatie

Programma van eisen voor uw eigen woning

Programma van eisen voor uw eigen woning Programma van eisen voor uw eigen woning De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: 1. Functionele & ruimtelijke eisen 2. Materiaaleisen, vorm

Nadere informatie

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN 'Ons streven is 6.000 nultredenwoningen in de gemeente in 2020'. En: 'Alle nieuwbouw realiseren wij levensloopgeschikt'. Dit zijn voorbeelden van ambities

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting VAC Deventer 1

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting VAC Deventer 1 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Stichting VAC Deventer 1 Jaarverslag 2013 INHOUD TEN GELEIDE. HOOFDSTUK 1. DE VAC IN DEVENTER. 1.1. Doelstelling. 1.2. Structuur en organisatie. 1.3. Werkwijze. HOOFDSTUK

Nadere informatie

Totale project: 74 ruime en comfortabele seniorenappartementen. Goed geïsoleerd, met energielabel A ++ en van zeer goede kwaliteit.

Totale project: 74 ruime en comfortabele seniorenappartementen. Goed geïsoleerd, met energielabel A ++ en van zeer goede kwaliteit. VERHUURBROCHURE Kruidentuin Putten Ligging De 13 luxe en comfortabele appartementen maken deel uit van een gezichtsbepalend dorpsvernieuwingsproject, midden in het centrum van Putten. Gesitueerd rondom

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

De nije nering 56-32 te HOOGEVEEN TE KOOP

De nije nering 56-32 te HOOGEVEEN TE KOOP De nije nering 56-32 te HOOGEVEEN TE KOOP BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl

Nadere informatie

Grashof. Seniorenwoningen

Grashof. Seniorenwoningen Grashof Seniorenwoningen Grashof, Rotterdam Sociale woningen voor senioren In de Rotterdamse wijk Ommoord is het appartementencomplex Grashof gerealiseerd, waarin sociale seniorenwoningen zijn opgenomen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

TE HUUR. Valkenstede 58 te HOOGEVEEN

TE HUUR. Valkenstede 58 te HOOGEVEEN Valkenstede 58 te HOOGEVEEN TE HUUR BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl Internet:

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

VAC PIJNACKER-NOOTDORP ADVIESCOMMISSIE WONEN

VAC PIJNACKER-NOOTDORP ADVIESCOMMISSIE WONEN VAC PIJNACKER-NOOTDORP ADVIESCOMMISSIE WONEN JAARVERSLAG 2009 INHOUD Voorwoord.. 2 Doelstelling. 3 Werkwijze... 3 Overkoepelend Orgaan VACpunt Wonen...... 3 Overlijden Commissielid...... 4 Contact met

Nadere informatie

VAC WONEN PEEL EN MAAS

VAC WONEN PEEL EN MAAS JAARVERSLAG 2013 VAC WONEN PEEL EN MAAS INHOUD VOORWOORD pag. 3 SAMENSTELLING VAC WONEN PEEL EN MAAS pag. 4 VAC WONEN PEEL EN MAAS - DOELSTELLING EN WERKWIJZE pag. 5 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING pag. 6 CONTACTEN

Nadere informatie

HBO Tiwos. jaarverslag 2012

HBO Tiwos. jaarverslag 2012 HBO Tiwos jaarverslag 2012 Van de voorzitter HBO Tiwos Steeds als ik denk dat het beter zal gaan, gaat het toch weer mis. In 2012 kwamen er nieuwe verkiezingen, Gelukkig! dacht ik. Nu gaat er eindelijk

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Gysbert Japicxstrjitte Kollum

Gysbert Japicxstrjitte Kollum P a g i n a 1 Gysbert Japicxstrjitte Kollum Nieuwbouw 15 levensloopbestendige huurwoningen P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie 3 2. Wat gaan we bouwen? 4 3. Plattegronden 5 4. Huurprijzen

Nadere informatie

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht woningen Marnixstraat in Rotterdam

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht woningen Marnixstraat in Rotterdam Aanbevelingen van de VAC Barendrecht woningen Marnixstraat in Opdrachtgever: Projectarchitect: PWS Vastgoedontwikkeling de Waal Bouw Vlaardingen Algemene opmerkingen: 1. Voor welke doelgroep zijn deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte VERHUURBROCHURE 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte Verhuurbrochure Marktstraat 65 Raalte Inleiding... 3 De omgeving... 3 Duurzaamheid... 3 Hergebruik van gebouw... 3 Energiezuinig...

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Munt 77 - Heerenveen

Munt 77 - Heerenveen Vraagprijs 76.500,- kosten koper Makelaars Netwerk Postbus 121 8440 AC HEERENVEEN Tel: 088-3101010 E-mail: contact@makelaarsnetwerk.nl Omschrijving Open huis zaterdag 16 februari 2013 van 13.00 uur tot

Nadere informatie

De energiecoach wordt op vraag vanuit de wijk ingezet. Gemiddeld zal ongeveer een uur per week nodig zijn. Deze tijd kan in blokjes worden ingezet.

De energiecoach wordt op vraag vanuit de wijk ingezet. Gemiddeld zal ongeveer een uur per week nodig zijn. Deze tijd kan in blokjes worden ingezet. iedereen mee kan doen. Om de duurzaamste wijk te worden, gaan we met elkaar nog meer dingen doen zoals isoleren, zonnepanelen plaatsen, tochtstrippen plaatsen enz. Als energiecoach geeft u ondersteuning

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Evaluatie Woonadviescommissie (WAC)

Evaluatie Woonadviescommissie (WAC) Evaluatie Woonadviescommissie (WAC) Gemeente Amersfoort Marc van Acht, Dorien de Bruijn, Dymphna Meijneken Juli 2014 De Woonadviescommissie wordt door projectontwikkelaars over het algemeen als meerwaarde

Nadere informatie

Welkom Themabijeenkomst Gezond Wonen

Welkom Themabijeenkomst Gezond Wonen Welkom Themabijeenkomst Gezond Wonen Gezond Wonen Jetske Thielen Programma Themabijeenkomst Gezond Wonen 12.30 Project Gezond Binnenklimaat (Jetske Thielen) 13.30 Gezond Wonen GGD (Ad Dilven) 14.00 Workshops

Nadere informatie

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel 2015-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie 2013 en 2014... 3 3. Doelen... 4 4. Voor wie: Doelgroepen... 4 5. Wat doen we?... 5 6. Hoe doen we dat?...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht m.b.t. Bouwaanvraag 35 woningen in plan Land van Barendreght te Barendrecht - Fase 4 d.d.

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht m.b.t. Bouwaanvraag 35 woningen in plan Land van Barendreght te Barendrecht - Fase 4 d.d. Aanbevelingen van de VAC Barendrecht m.b.t. Bouwaanvraag 35 woningen in plan Land van Barendreght te Barendrecht - Fase 4 d.d. december 2010 Opdrachtgever: Projectarchitect: Gebr.Blokland BV, Hardinxveld-Giessendam

Nadere informatie

Thús Wonen BROCHURE HOEDEMAKERSPOLDER

Thús Wonen BROCHURE HOEDEMAKERSPOLDER Thús Wonen BROCHURE HOEDEMAKERSPOLDER INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 1. Wat gaan we bouwen? 3 2. Plattegronden 4 3. Huurprijzen 10 4. Hoe komt u in aanmerking? 11 5. Extra informatie gereserveerde

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

SYSTEMS ENGINEERING IN DE WONINGBOUW. Een concreet praktijkvoorbeeld. Bijeenkomst: Meet & Greet Georganiseerd vanuit Pioneering

SYSTEMS ENGINEERING IN DE WONINGBOUW. Een concreet praktijkvoorbeeld. Bijeenkomst: Meet & Greet Georganiseerd vanuit Pioneering SYSTEMS ENGINEERING IN DE WONINGBOUW Een concreet praktijkvoorbeeld Bijeenkomst: Meet & Greet Georganiseerd vanuit Pioneering Werkplaats Systems Engineering Datum: 4 maart 2010 Locatie: Drienerburght,

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Plannen Woontij in Oosterend. 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen

Plannen Woontij in Oosterend. 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Plannen Woontij in Oosterend 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Agenda Terugblik op de vergadering van 10 April Huisbezoeken Overleg klankbordgroep

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

TE KOOP. Dunningerhof 0ong te DE WIJK

TE KOOP. Dunningerhof 0ong te DE WIJK Dunningerhof 0ong te DE WIJK TE KOOP BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl Internet:

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD

SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD VOORWOORD SENIORENRAAD 10 JAAR JONG! 2010 was voor de Seniorenraad van Valkenburg aan de Geul een bijzonder jaar. De Seniorenraad (nieuwe stijl) bestond 1 januari 10 jaar! Reden genoeg om samen met de

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Jaarplan Gehandicaptenraad Landgraaf

Jaarplan Gehandicaptenraad Landgraaf Jaarplan 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 INLEIDING De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking in de Gemeente Landgraaf met de doelstelling

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

nieuwz Nieuw wonen in oud Zierikzee

nieuwz Nieuw wonen in oud Zierikzee editie 2 nieuwz Winter 2012/2013 Buzee Nieuw wonen in oud Zierikzee Zeeuwland voor elkaar In dit nummer: De Buijse Buurtborrel Vrijwilligers Advies Commissie Projectmanager Hans van der Zwet Klankbordgroep

Nadere informatie

Sleedoornpage 19 te HOOGEVEEN

Sleedoornpage 19 te HOOGEVEEN Sleedoornpage 19 te HOOGEVEEN BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl Internet: www.hentenaarmakelaardij.nl

Nadere informatie

TE KOOP. Smaragdstraat 34, 7601 HC ALMELO NOG (1) TE KOOP! Koopsom: ,- v.o.n. (incl. uitbouw woonkamer, ramen zijgevel)

TE KOOP. Smaragdstraat 34, 7601 HC ALMELO NOG (1) TE KOOP! Koopsom: ,- v.o.n. (incl. uitbouw woonkamer, ramen zijgevel) NOG (1) TE KOOP!.. TE KOOP Smaragdstraat 34, 7601 HC ALMELO Koopsom: 193.800,- v.o.n. (incl. uitbouw woonkamer, ramen zijgevel).. Omschrijving Op korte afstand van de binnenstad van Almelo in de nieuw

Nadere informatie