Opleiden en ontwikkelen bij Fundeon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiden en ontwikkelen bij Fundeon"

Transcriptie

1 Opleiden en ontwikkelen bij Fundeon Fundeon Academie Jaarverslag

2 Adviseurs oefenen tijdens het Post hbo-traject trainer. Fundeon Academie 2013 in cijfers > Fundeon heeft in totaal 251 medewerkers. > Daarvan volgden 190 medewerkers een interne of externe training. > Er zijn 47 interne één- of meerdaagse trainingen georganiseerd. > Totaal zijn er 414 interne trainingsdagen georganiseerd. > Gemiddeld volgde een Fundeon medewerker 1,6 interne trainingsdagen. > Er is 88 keer deelgenomen aan een externe training of opleiding. > Er is 38 keer deelgenomen aan een één- of meerdaagse BHV/EHBO training. > Het totale opleidingsbudget in 2013: ,-- > In de loop van 2013 is er ,-- extra budget vrijgemaakt ter bevordering van de employability van medewerkers. 2

3 Doel Fundeon Academie Medewerkers structureel ontwikkelen om: > beoogde resultaten te behalen > ontwikkelingen te kunnen bijhouden, versterken en ondersteunen > om te kunnen gaan met veranderingen > zichzelf te blijven professionaliseren (duurzaam inzetbaar blijven) > Fundeon als werkgever aantrekkelijk te blijven vinden. Visie op ontwikkelen De Academie streeft ernaar om medewerkers te laten doen waar ze het allerbeste in zijn. Uitgangspunt: de sterke punten van medewerkers en die meer laten zien, inzetten en uitvergroten. De Academie levert een bijdrage aan het zelfbewustzijn. Zelfbewuste medewerkers weten wat ze kunnen en wat ze waard zijn. Ze zorgen ervoor dat ze op een plek in de organisatie zitten waar ze maximaal tot hun recht komen. Dat zijn medewerkers die weten wat hun toegevoegde waarde voor de organisatie is. En weten op welke wijze deze toegevoegde waarde helpt bij het behalen van bedrijfsresultaten. De Academie gaat er vanuit dat medewerkers van nature gericht zijn op ontwikkeling en dit bij voorkeur zelf vormgeven. In hun eigen tempo, op hun eigen manier. Maatwerk van opleidingsprogramma s is richtinggevend: werken met eigen werkvoorbeelden, in eigen werkomgeving met trainers die de vertaalslag maken naar de werkpraktijk. Opzet Fundeon Academie De Fundeon Academie: > beheert het totale opleidingsbudget van Fundeon > maakt jaarlijks een scholingsprogramma voor alle groepen medewerkers > ontwikkelt - in samenspraak met de werkvloer - scholing op maat (werkpraktijk centraal) > koopt opleidingen in (in overleg met directie en P&O) > selecteert externe trainers > zet interne deskundigen in: Fundeon experts > beheert het open cursusaanbod > evalueert alle interne opleidingen en cursussen > introduceert nieuwe methodieken zoals Lean en Scrum > coacht en adviseert individuele medewerkers en afdelingen > beheert de Fundeon Academie bibliotheek > publiceert regelmatig intern en extern over ontwikkelactiviteiten. De uitvoering is in handen van een gedreven duo: Peter Steenkamer en Ellen van Waaijen. 3

4 Ik begrijp mezelf zoveel beter Vanuit je sterke punten werken aan je loopbaan geeft mij héél veel houvast. Sinds ik het bij de cursus horende boek van Marcus Buckingham heb gelezen, begrijp ik mezelf zoveel beter. Ik snap nu waarom het ene project wel bij me past en het andere niet. En waarom het mij gelukkig maakt om in tijden van te weinig projecten de regio te helpen met het wegwerken van bulken audits! Het Post hbo-traject trainer volgens de methode van Karin de Galan, mijn tweede dijk van een training, paste mij als een jas. Werken vanuit gedrag en effect spreekt mij zeer aan. Je leert coachend trainen. Deze kennis en vaardigheden kan ik prima gebruiken voor een project in Suriname. Mocht ik ooit als zzp er aan de slag moeten dan komt deze cursus ook goed van pas. Tot slot. Na bijna 15 jaar ben ik door Check je cv weer op de hoogte van wat te doen bij het maken van een goed cv. Jonna van de Kam, projectleider (helemaal rechts op de foto) 4

5 Resultaten in 2013 Leidinggevenden > Leidinggevenden hebben zich verder geprofessionaliseerd in de uitvoering van de beoordelings- en ontwikkelcyclus. > Verschillende leidinggevenden volgden (soms samen met hun afdeling) employabilitycursussen zoals Check je cv en Vanuit je sterken punten werken aan je loopbaan. > In maart was er de workshop Employability voor leidinggevenden van de acht technische kenniscentra. > In november organiseerde de Academie een studiemiddag over employability voor leidinggevenden van Fundeon. Centraal stonden de vragen: hoe staat het met de begeleiding van de medewerkers en hoe sta je er zelf in als leidinggevende? Adviseurs > Fit trainingsdagen voor adviseurs. Fit trainingen bieden een groot aantal werkvormen en workshops met trainers en trainingsacteurs. De inhoud van het programma is gebaseerd op de vooraf geïnventariseerde leervraag. Fit trainingen hebben een flexibel aanbod met mogelijkheden tot oefenen, interactie en verdieping. De deelnemer stelt zijn eigen dag samen. > Dertig adviseurs volgden het Post hbo-traject trainer. De Academie ontwikkelde deze vierdaagse opleiding op maat en werkte hierbij samen met Cinop (certificerende instantie). Doel van de opleiding is om nog betere professionele begeleiding van leermeesters te kunnen bieden. Afronding vindt plaats door een proeve van bekwaamheid: voor een groep deelnemers geeft een adviseur een zelfontwikkelde minitraining die beoordeeld wordt door een examencommissie. De eerste adviseurs zijn geslaagd eind 2013, de rest volgt in Projectleiders ontwikkeling > Een dag auteursmanagement stond in het teken van kennisuitwisseling over leermiddelenontwikkeling en -processen. Naast medewerkers van de uitgeverij van Fundeon, zijn projectleiders en uitgevers van Innovam en Kenteq aangesloten. > Voor de afdeling Ontwikkeling werd de opzet en inhoud van een opleidingsprogramma gemaakt. De aftrap vond plaats in december Individuele medewerkers > Nieuwe cursus voor projectleiders: Leiderschap in projecten: hoe motiveer je medewerkers?. > Nieuwe employability-cursussen: Als ervaren medewerker jezelf managen, Personal development, Vanuit je sterke punten werken aan je loopbaan, Check je cv, Het merk ik, Hoe maak ik impact?, Social media inzetten voor je loopbaan, Sollicitatiebrieven, brieven en s schrijven. > Vanuit je sterke punten werken aan je loopbaan draaide zowel in de open inschrijving als op afdelingsniveau (Beleid en Onderzoek, Communicatie). > Check je cv was populair en vond plaats na open inschrijving en op afdelingsniveau (regio Zuid en West). > In Afdelingsoverstijgend projectmatig werken staan de spelregels over projectmatig werken. Deze brochure geeft inzicht in wat Fundeon belangrijk vindt bij projectmatig werken en geeft een aantal handvatten. In samenwerking met de afdeling Informatiemanagement organiseerde de Academie gesprekken met projectleiders. 5

6 doorgroeien naar een andere functie Toen ik bij Fundeon begon, had ik geen ervaring en alleen het diploma basiskennis boekhouden. Doordat ik meteen de kans kreeg om scholing te volgen, kon ik op het werk betere resultaten boeken. Door scholing werk ik aan mijn employability. Ik kom in aanmerking voor andere functies dan die waar ik op binnenkwam. Ondertussen zit ik in een traineeship om administrateur te worden en volg ik een pittige en hoog aangeschreven hbo-opleiding SPD-bedrijfsadministratie. Het mes snijdt aan twee kanten Tijdens mijn deeltijd hbo-opleiding PTH (tot docent) loop ik stage. Gisteren deed ik daar een presentatie aan een groepje, een onderwijsleergesprek. Ik stelde vragen. Iedereen was actief en men kon de stof gelijk aan de praktijk verbinden, dacht ik. Na afloop kreeg ik tips. Ik kan meer variëren. Vragen aan de groep afwisselen met een vraag specifiek gericht aan één persoon. Ook kun je een vraag stellen met de opdracht dat iedereen het antwoord voor zichzelf opschrijft. Als je deze varianten toepast, breng je informatie beter over. Weer wat geleerd! Met mijn opleiding werk ik aan mijn employability. Wat ik zo aardig vind, is dat ik deze kennis ook meteen kan toepassen in mijn rol als trainer van leermeestercursussen van mijn huidige werk. Het mes snijdt aan twee kanten. Henk Harink, adviseur beroepspraktijk Boy Vriend, administrateur 6

7 Nieuw in 2013 De Academie stimuleert employability > In 2013 is er ,-- extra employabilitybudget vrijgemaakt. Het baanperspectief binnen Fundeon voor medewerkers staat onder druk door de zware recessie in de bouw met alle financieringsproblemen voor de collectieve voorzieningen in de sector. Maar ook door de overheidsbezuinigingen. Er komt één centrale uitvoeringsorganisatie voor de taken op het gebied van de kwalificatiestructuur en de beroepspraktijkvorming (bpv) waarin alle huidige kenniscentra opgaan. > Een beleidsnotitie beschrijft de kaders van employability beleid: aan welke voorwaarden scholingsaanvragen moeten voldoen? En hoe het zit met de inzet van tijd en geld? Afspraken worden vastgelegd in een studieovereenkomst. > Medewerkers binnen Fundeon denken goed na over hun inzetbaarheid en kiezen, mede dankzij de geboden mogelijkheden, voor (langere) opleidingen die leiden tot diplomering. > Ter bevordering van het denkproces werd de employabilityscan PEGA van HetEigenVermogen breed ingezet. De PEGA-test (online vragenlijst) combineert persoonlijke voorkeuren met talenten, persoonlijkheid en leervermogen. De uitslag geeft concrete beroepen aan die bij de deelnemer zouden kunnen passen. 75 medewerkers deden de test. De Academie krijgt externe opdrachten > Kenteq gaf de opdracht aan de Academie om een Post hbo-programma loopbaanadviseur Kenteq te ontwikkelen en uit te voeren voor een groep van 20 Kenteq-medewerkers. Dit programma wordt in 2014 afgerond. > In opdracht van Calibris (kenniscentrum voor zorg, welzijn en sport) verzorgde Ellen van Waaijen de workshop Vanuit je sterke punten werken aan je loopbaan. > In opdracht van het UWV verzorgde de Academie, samen met Joep Jansen van de afdeling Beleid & Onderzoek, de training Ontwikkelingen in de bouwsector voor 21 UWV-medewerkers van werkgeversservicepunten bouw of techniek. > Op verzoek van NVP (netwerk voor P&O-professionals) Overijssel verzorgde Peter Steenkamer een presentatie voor het symposium War for talent op de Hogeschool Windesheim. De Academie publiceert > Het onderzoek naar het leerrendement van de Academie leidde tot de publicatie van Effectmeting bij Fundeon Academie. Wat levert opleiden op? in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (nummer 2, juni 2013). Benieuwd naar het artikel? Scan de QR-code. Of ga naar: > NSCU, het tijdschrift van Nederlandse Stichting voor Corporate Universities, publiceerde Fundeon Academie. Startmotor voor bredere samenwerking (juni 2013). Benieuwd naar het artikel? Scan de QR-code. Of ga naar: 7

8 Geweldig om weer te studeren De opleiding Master of Informatics geeft mij een brede theoretische basis die ik makkelijk kan toepassen tijdens mijn werk omdat de opleiding zich richt op het beroepenveld. Ook het samenwerken met medestudenten, bij elkaar in de keuken kijken en leren van elkaar, is erg prettig. Ik merk dat ik mijn werk op de werkvloer efficiënter kan doen, maar ook dingen beter kan verwoorden en overbrengen naar collega s en management. Ik vind het echt geweldig om weer te studeren. Mijn motivatie ligt beduidend hoger dan toen ik nog gewoon een student was omdat ik nu echt het nut en de toegevoegde waarde van een studie zie. Mark de Groot, productiebegeleider uitgeverij (wordt functioneel applicatiebeheerder) Vakmanschap vergroten Onlangs rondde ik de leergang Talent en Organisatieontwikkeling af, een postacademische opleiding van tien maanden. Een flinke tijdsinvestering, maar vooral leerzaam en inspirerend. De opleiding heeft me versterkt in mijn rol als leidinggevende en daarmee is het een goede investering in mijn employability. De opleiding heeft me gevoed in mijn kennis en mijn visie op het vlak van leren, ontwikkelen en motiveren van medewerkers. Ik kan medewerkers beter stimuleren en faciliteren in het benutten van hun kwaliteiten. Dat levert gemotiveerde en gedreven medewerkers op. In de praktijk vertaalt zich dat naar medewerkers die inzet tonen en de energie hebben om veel werk te verzetten. Daarnaast zijn zij gemotiveerd om zich te ontwikkelen en hun vakmanschap te vergroten. Dat is van groot belang voor de kwaliteit waarmee wij onze klanten begeleiden en daarmee ook van meerwaarde voor onze organisatie. Myra Gillon, teamhoofd Loopbaantraject Bouw & Infra 8

9 Nieuw in 2013 (vervolg) De Academie automatiseert In samenwerking met P&O is de cursusmodule van het personeelsinformatiesysteem AFAS Profit ingericht en in gebruik genomen. Medewerkers loggen in op Mijn InSite. Voordelen: > De cursusorganisatie van de academie werkt met één systeem waarin alle informatie zit en waaruit managementrapportages kunnen worden gemaakt. > Medewerkers schrijven zich met één muisklik in. Ze staan meteen in de cursusgroep en ontvangen een digitale bevestiging per . > Leidinggevenden zien de inschrijvingen van medewerkers en kunnen die accepteren of weigeren. > Vanuit dit systeem worden voorbereidingsopdrachten en syllabussen verspreid. > Een cursus kan met een digitaal evaluatieformulier en een automatisch rapport worden geëvalueerd. > Het systeem genereert digitale certificaten die eind 2013 via zijn verzonden naar alle deelnemers. > Scholingsaanvragen van medewerkers kunnen via dit systeem worden ingediend en gearchiveerd. > Alle medewerkers hebben een eigen overzicht van opleidingen en cursussen met een scholingsgeschiedenis die teruggaat tot De Academie werkt samen: T8 Academie Fundeon bouwde door aan de T8 Academie samen met Kenteq, PMLF, Savantis, SH&M, SVGB en VOC. Dit gebeurde tijdens de vier bijeenkomsten van de kenniskring van de P&O-adviseurs van de acht technische kenniscentra. De resultaten: > Het cursusaanbod van de T8 Academie werd uitgebreid met 15 nieuwe cursussen. > Het deelnemersaantal groeide spectaculair: 160 deelnemers. > In maart was er een workshop employability. In zes groepen gingen 40 leidinggevenden met elkaar in gesprek onder leiding van loopbaandeskundigen van Savantis en Fundeon. > Innovam stelde haar cursussen Office 2007 en Office 2010 open in de T8 Academie. > In juni kwam de tweede kenniskring met 10 projectleiders van vijf kenniscentra voor het eerst bij elkaar. Saskia Akkersdijk, manager HRM bij Innovam, hield een presentatie over duurzame inzetbaarheid. > Op verzoek van Kenteq gaven medewerkers van de ontwikkelafdeling van Fundeon een workshop over taal, taalniveau, woorden, zinnen, alinea s en opbouw van teksten. > In november volgden medewerkers van het Loopbaantraject van Fundeon een sessie scenarioplanning geleid door Kenteq. 9

10 Trainers van de Academie Als je naar een cursus gaat, dan maakt de trainer het verschil. De Fundeon Academie is trots op haar ruim twintig trainers. Maar hoe ervaren deelnemers dat? We vroegen het aan zes medewerkers die in 2013 een cursus volgden. Actief aan de slag Trainer: Erik van der Spek Cursus: Het merk ik Deelnemer: Floor Polak, adviseur beroepsonderwijs Erik maakt contact met iedereen in de groep, laat zichzelf zien zoals hij is en creëert daarmee een basis van vertrouwen en openheid. Hij is zelf energiek en vrolijk. Erik gebruikt verschillende werkvormen zodat je ook als cursist actief aan de slag bent. Hij weet waar hij het over heeft, en weet dit zo te brengen dat dit voor alle cursisten gaat leven. Goede voorbeelden Trainer: Hettie Graafland Cursus: Check je cv Deelnemer: Yvette van Vliet, administratief secretarieel medewerker regio West > Een heel sympathieke en vrolijke vrouw. > Duidelijk in haar uitleg en geduldig. > Had aandacht voor de hele groep, maar ook voor ieder persoonlijk. > Toonde respect en liet iedereen in zijn of haar waarde. > Liep je vast met een opdracht dan vroeg ze door tot je zelf tot een uitkomst kwam. > Had heel goede voorbeelden van cv s, zowel op papier als digitaal. > Er was ruimte voor een grap en grol. Deed zij ook aan mee, maar zodra ze verder wilde, kreeg ze ook direct de hele groep weer mee. Luisteren Trainer: Annemarie van der Peet Cursus: Personal development Deelnemer: Chris van der Logt, medewerker projectadministratie Een goede trainer moet kunnen luisteren en de juiste vragen stellen en je zodoende helpen je gevoelens te benoemen. Als je gevoelens duidelijk zijn, kan Annemarie vanuit haar praktijkervaring je feilloos aangeven waar je dus als het ware tegenaan loopt. Ze is daarnaast niet een trainer die zich boven de cursist stelt maar deelt ook persoonlijke momenten van zwakte en twijfel die zij zelf heeft meegemaakt. 10

11 Inspringen op leerdoelen Trainer: Marc Postuma Cursus: Hoe maak ik impact? Deelnemer: Peter van Veen, technisch applicatiebeheerder Een goede trainer gaat flexibel met zijn leerdoel om. Improviseren op wat er gebeurt en inspringen op de persoonlijke leerdoelen van de cursisten. Dat zie ik bij Marc Postuma. Ook iedereen aan bod laten komen, verlegen mensen alle tijd en ruimte te geven en de breedsprakigen op tijd te laten stoppen. Doorvragen tot de kern Trainer: Margit Sleeuwenhoek Cursus: Het effect veranderen Deelnemer: Astrid Stevens, secretaresse regiomanagement West > Van het begin tot het eind weet ze de aandacht van iedereen te houden. Het blijft boeiend. > Veel interactie tussen trainer en de groep. > Luistert goed en voelt het goed aan. > Ze weet waarover ze praat en kan goed doorvragen totdat ze de kern te pakken heeft. > Ze laat mensen in hun waarde. > Weet mensen te stimuleren, uit te dagen en te inspireren. Interactie Trainer: Ellen van Waaijen (op de foto rechts) Cursus: Vanuit je sterke punten werken aan je loopbaan Deelnemer: Marleen Heil-Disselhof, adviseur personeelsontwikkeling Een training als deze staat of valt met in hoeverre er interactie ontstaat met de groep. Een ieder moet zich veilig voelen, zich open durven stellen en in staat zijn zichzelf een spiegel voor te houden. Ellen is als trainer hiertoe uitstekend in staat. Zij stelt zich gelijk met de ander, is oprecht geïnteresseerd en anticipeert op wensen uit de groep (zonder essentiële stappen uit het oog te verliezen). Haar humor en zelfspot spelen hier als krachtig element mee. 11

12 Dit is een uitgave van Fundeon, het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van werknemers in de bouw en infra. C Redactie: Esther Hendriks Corianne Kaptein, Peter Steenkamer, Hannie Uiterwaal, Ellen van Waaijen

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving Ongekend Talent Methodiekbeschrijving Colofon Tekst: Astorita Burleson Redactie: Willy Hilverda Foto s: Astorita Burleson, Liesbeth van Well Vormgeving: Bureau Karakter, Tanja E. Algra Uitgave: maart 2009

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP'

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' 17 februari 2010 Projectnummer: 09/510 Drs. D.A.G. (Dionne) Arts Drs. E.E.M. (Erica)

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Rol van leiding bij opleiden

Rol van leiding bij opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 2 Rol van leiding bij opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht van

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Netwerkleren bij WSKO

Netwerkleren bij WSKO LOOK Rapport 41 Renée de Kruif Monique Korenhof Netwerkleren bij WSKO Verkennen en opstarten van netwerkleren Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit look.ou.nl Rapport 41 Netwerkleren

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kinderopvang ondersteuning Pe. Arbeid en Opleidingsbeleid. Employability Leernetwerken. Opleidingsbeleid. Loopbaanbeleid Strategie Doorstroombeleid

Kinderopvang ondersteuning Pe. Arbeid en Opleidingsbeleid. Employability Leernetwerken. Opleidingsbeleid. Loopbaanbeleid Strategie Doorstroombeleid Leren door middel van resultaatgroepen 2 Het ontwikkelen van een managementcursus 3 Leren van elkaar door een train de trainersysteem 4 De totstandkoming van een leer- en opleidingsbeleid 5 Leer- en opleidingsbeleid

Nadere informatie