CLIFANieuws e kwartaal negende jaargang nummer 1. Clifa 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLIFANieuws. 2010 1 e kwartaal negende jaargang nummer 1. Clifa 2009"

Transcriptie

1 CLIFANieuws LENTE editie: Nog meer sfeerbeelden van Ria de Boer Nel Bak Gedichtenbundel Even voorstellen: Theo Schonewille Uit de oude doos Honderdste geboortejaar Van Juliana Voorwerpen komen tot leven Wat weet u van? ZZP wat kan ik ermee Clifa Nieuws is een uitgave van de onafhankelijke Cliëntenfamilieraad CLIFA voor: Bewoners, relaties van de somatische en psychogeriatrische afdelingen Geïnteresseerden, dus U! e kwartaal negende jaargang nummer 1 1 Clifa 2009

2 Redactie praat: Wij hopen dat het lentenummer u bevalt en hopen natuurlijk weer op veel reacties en bijdragen/ kopij van uw kant. Uw bijdragen zijn van harte welkom! Uw reacties of verhalen kunt u posten in de brieven bus van de Cliëntenraad of afgeven aan de receptie. Deze brievenbus is te vinden tegenover de receptie balie. Enige tijd geleden gaf Clifa Nieuws een gratis ansichtkaart uit. Hierop kwamen veel enthousiaste reacties binnen. Wanneer u geïnteresseerd bent in één of meerdere exemplaren, dan kunt u zich wenden tot de redactie. De kaart is tegen een kleine vergoeding 0,45 per kaart (i.v.m. drukkosten en papier te verkrijgen. Graag uw begrip hiervoor. CLIFA Nieuws is een uitgave van de onafhankelijke Cliëntenfamilieraad Clifa voor verpleeghuis Evean Oostergouw. CLIFA Nieuws is een gratis kwartaal uitgave. Via het onderstaande adres kunt u een gratis exemplaar aanvragen of in de verzendlijst opgenomen worden. Inhoud: Marianne s Fotoflits Notities van de voorzitter Verslag Overleg Cliëntenraad/Locatiemanager Ria de Boer Sfeerbeelden Mantelzorg Kies je niet voor, het overkomt je Tips en weetjes Iedere klacht is een gratis advies Honderdste geboortejaar Van Juliana Prettige Paasdagen ZZP wat moet ik ermee? Oostergouw in het kort Computerhoek nieuws Vroegere rijmpjes en versjes Uit de oude doos Kerkdiensten Vragen over dementie Vitaminen voor het hart Gedicht Nel Bak CLIFA uittreksel verslag Puzzel Blz Cliëntenfamilieraad CLIFA Evean Oostergouw p/a Koningin Julianaweg 10, 1502 DZ Zaandam T [voorzitter] E E I Redactie: Nel Koppers hoofdredactie, Annie van den Ing, en foto s van Marianne Kamp 2

3 Marianne s LENTE Fotoflits 3

4 Door: Nel Koppers Foto: Karen Schreurs Lentegevoel Dit schattige vogelplaatje wil ik u niet onthouden, het vogeljong oogt zo aandoenlijk. Na een barre winter maakt het wintergevoel eindelijk plaats voor een lentegevoel. Het lijkt net alsof ik de lente nog meer ben gaan waarderen na deze pittige winterperiode. Ik krijg vrolijke lente kriebels in mijn buik en het voelt allemaal heel fijn en een beetje regen tussendoor vind ik helemaal niet erg, het is beter dan al die sneeuw. Nu de lente volop in aantocht is vind er in mijn beleving een opleving plaats. Ik weet niet hoe de lezer dit ervaart, maar bij mij geeft dit een vrolijke gevoel wat gepaard gaat met een drang naar orde, netheid en opruimen en verandering. Veranderingen zijn ook binnen een organisatie als Evean zichtbaar. Momenteel staat de wijkvorming centraal. De organisatie van Evean is de laatste jaren sterk veranderd en, om weer volledige aansluiting bij de organisatiestructuur te krijgen, is nu ook de cliëntenmedezeggenschap aan de beurt. In de regio Zaanstreek/Waterland betekent dit dat de locale cliëntenraden die nu bij een verzorgings-of verpleeghuis horen, in het vervolg ook de belangen gaan behartigen van de cliënten in de wijk. In de wijk Peldersveld-Hoornseveld vallen Oostergouw en de Meerpaal én het buurtteam samen binnen de wijk. Het werken in wijken betekent dat de locale cliëntenraden zich in het vervolg ook bezig zullen gaan moeten houden met de zorg die Evean in de wijk levert de verpleging en verzorging bij mensen thuis. Voor sommige cliëntenraden komt de medezeggenschap over de verpleging en verzorging in de aanleunwoningen erbij. De omvang en het totale dienstenpakket van de wijken kunnen onderling verschillen. Elke wijk wordt aangestuurd door een wijkmanager die resultaatverantwoordelijk is voor de aan hem of haar toegekende wijk. Het zijn spannende ontwikkelingen, want hoe krijgt dit verder vorm? Ik hou u op de hoogte. NOODKREET De Familieraad ontving helaas dit kwartaal geen giften per bank, wel ontving zij 20 euro contant. Waarvoor onze hartelijke dank! De bodem van de kas komt akelig in zicht, daarom willen wij een beroep op u doen, want alleen met uw financiële steun is de Familieraad in staat aan de p.g.-bewoners attenties te geven en voor alle cliënten feestelijke activiteiten te organiseren. Daarom dan ook aan u het verzoek vooral te geven. Iedere bijdrage is welkom! Alle toekomstige gevers willen wij alvast hartelijk danken! Bijdragen voor het Familiefonds kunnen gestort worden op girorekening: t.n.v Familiefonds Oostergouw - Zaandam 4

5 VERSLAG Overlegvergadering Cliëntenraad Evean Oostergouw - locatiemanager in Oostergouw, de lounge begane grond d.d. donderdag 17 september 2009 Aanwezig : de dames Kamp, Koppers, Hoogland, v.d. Ing, Lensen en Rietveld de heren de Haan, de Beer en Roggekamp Afwezig : mevrouw Lenarduzi, de heer de Boer Notulist : Els van der Pompe Kopie : archief 1. Opening / vaststellen agenda Mevrouw Koppers opent de vergadering. Bericht van afwezigheid van mevrouw Lenarduzi en de heer de Boer. De agenda is enigszins gewijzigd: uur vooroverleg mevrouw Bouwman FB ± uur de heer Admiraal ± uur de heer de Beer 2. Facilitair Bedrijf, mevrouw Bouwman. Mevrouw Koppers heet mevrouw Bouwman welkom. De cliëntenraad vindt het fijn dat zij zo snel beschikbaar is om de vragen van de raad te beantwoorden. Mevrouw Bouwman vertelt dat vandaag de Noordse Balk start met Meals on Wheels, 29 september start Swaensborgh en ook de cliëntenraad Erasmushuis heeft een voorlopig positief advies gegeven. Gevraagd wordt hoe een meal on wheels wagen eruit ziet. Aan de bovenzijde zitten er warmte elementen die te vergelijken zijn met een inductieplaat. Het eten wordt in Camwagens gebracht, dit is een soort grote koelbox waar het eten in wordt gekoeld. De maaltijden worden verwarmd in de Meals on wheels wagens, binnen in deze wagens zit een regenereer oven. Op de wagen staat ook een kruidenrekje met o.a. nootmuskaat en bonenkruid. Wagen kan tot 80 graden opwarmen, ook worden de borden verwarmd. De cliëntenraad wil graag een keer uit de Meals on Wheels wagen eten. Is dit mogelijk. Ja, dat kan, bijvoorbeeld na een vergadering. Er zijn grote en kleinere wagens, als een wagen maar voor de helft gevuld is, maak dat t.a.v. energie gebruik niet zoveel uit. De wagens zijn zuinig in hun energie gebruik. De Bestuursraad heeft getekend voor de investering van de wagens, bij deze investering is rekening gehouden met eventueel extra personeel, extra stroompunten ed. Er is een terug verdien tijd van één jaar. Is er ergens storing dan kan de wagen altijd aan een ander stroompunt gekoppeld worden. Het aanzetten van de wagen kan automatisch gaan via een eindklok. Je kunt ook kiezen voor handmatig aanzetten. Opgemerkt wordt dat het soms gebeurt dat de huidige karren al om uur aanslaan. Het eten is dan niet meer te eten. De laatste keer dat dit gebeurde werd de bewoners pap of patat met een frikadel geserveerd. Het is altijd mogelijk om vanuit het Dinner Centrum nieuw eten laten komen. Mevrouw Bouwman, heeft deze klacht niet doorgekregen. Mevrouw Kamp vraagt of het niet mogelijk is om een formulier aan te reiken met daarop de informatie wat men moet doen als er problemen zijn met het eten. De medewerkers improviseren zelf een oplossing, wordt er dan wel voldoende rekening gehouden met de juiste voedingsstoffen. Mevrouw Bouwman, ervoor zorgen dat de bewoners de juiste voedingsstoffen binnen krijgen is een zorgtaak. Als FB willen we een goede maaltijd leveren, bij calamiteiten deze doorgeven aan het FB. Mevrouw Kamp vraagt bij de afdeling na of zij iets ondernomen hebben t.a.v. het probleem met de kar en het eten. 5

6 De voedingsassistentes gaan vanuit een budget bestellen. Zij krijgen een lijst met wat besteld mag worden. Aangezien dit een nieuwe manier van bestellen is, wordt hiervoor een plan geschreven. De cliëntenraad hoopt t.z.t. inzage in dit plan te krijgen. Binnen Evean zijn er grote verschillen t.a.v. de bestellingen, huizen die veel flessen advocaat bestellen en huizen die veel minder bestellen. Een advocaatje valt onder de bijdrage voor het woon- leefklimaat. De heer de Beer bepaalt wat hij van het FB afneemt. De cliëntenraad wil zicht hebben in de SLA die de heer de Beer afsluit met het FB. Invoeren van de meals on wheels zal in Oostergouw na de vakantie van de heer de Beer plaatsvinden. De heer Roggekamp merkt op dat er artikelen verdwenen of beperkt te krijgen zijn. Zo was aardappelpuree en appelmoes van de lijst gehaald. Werd er hutspot gegeten, dan was er geen aardappelpuree, zo dwing je de mensen om hutspot te eten. Door de vele reacties is appelmoes en aardappelpuree weer op de bestellijst gekomen. Bij de hoofdmaaltijd werden er ingrediënten apart bij besteld zoals spekjes in de stamppot. Dit gebeurt niet meer, de smaak van het eten is erg verflauwd. N.a.v. hiervan merkt mevrouw Bouwkamp op dat er wat problemen in het Dinner Centrum zijn geweest. Op de vraag over het wel niet aanwezig zijn van yoghurt zegt mevrouw dat deze door de voedingsassistente besteld wordt. Wat betreft transitie FB is in Oostergouw nog niets veranderd. Er zijn plannen om een jaarkalender te maken met de tussendoortjes zoals kerstdiners, verjaardagmenu, barbecue ed. Voor elk huis is en een zgn. werkboek geschreven, naast de basisinformatie staat hierin ook de speciale informatie voor het betreffende huis. In het werkboek zitten ook de klachtenformulieren. Nu kan men deze klachten kwijt bij mevrouw Bouwman, dit kan gewoon per mail: De heer Roggekamp verzamelt de klachten van zijn afdeling. De pedicure valt niet onder FB. Wat betreft de linnenvoorziening gaat vanaf volgende week het wasgoed van 2 afdelingen (een somatische en een pg afdeling) naar Rentex. Er komt dan per bewoner een rekening. Hierna kan het gemiddelde berekend worden. Voor het eind van het jaar zal duidelijk zijn wat de kosten van het wassen zijn. Mevrouw Koppers meldt dat vanuit de verpleeghuizen een vakgroep opgericht is om o.a. als verpleeghuizen één lijn te krijgen in de bekostiging van de was. Lakens, slopen, handdoeken worden bij Rentex gewassen. Bovenkleding wordt hier gewassen. Het aantal uren van de wasserij is teruggebracht. In totaal werken de medewerkers met elkaar nu 28 uur per dag i.p.v. de 40 uur. Er is onduidelijkheid over de restitutie regeling voor niet gebruikte maaltijden. Als een maaltijd niet wordt verstrekt, dan brengt het Dinner Centrum deze niet in rekening. De voorzitter bedankt mevrouw Bouwman voor haar bijdrage aan deze vergadering. De scorelijsten van de proefpanels zal zij doorsturen naar de cliëntenraad 3. De heer Admiraal, directeur Behandelzaken De voorzitter verwelkomt de heer Admiraal, fijn dat hij wilde komen. De heer Admiraal vindt het belangrijk om met de cliëntenraad te communiceren. Is sinds 1992 diensthoofd medische en paramedische dienst Oostergouw, heeft zich altijd hard gemaakt voor een aparte poot Behandelzaken. Huidige stand van zaken: door Behandelzaken is een ondernemingsplan geschreven, dit plan is goedgekeurd door de Bestuursraad, evenzo de financiële paragraaf. Alle zaken die gefinancierd worden door de zorgverzekeringswet vallen nu onder BZ. Revalidatie na een CVA valt ook onder de zorgverzekeringswet. Daarnaast genereert BZ inkomsten via fysiotherapie, diverse spreekuren en poliklinische activiteiten. Leidend in de financiering is de ZZP constructie. De rol van de cliënt en de cliëntenraad gaat steeds belangrijker worden. De heer Admiraal heeft gisteren de beleidsplannen gepresenteerd, aan alle medewerkers behandelzaken. De ideeën zoals beschreven in het ondernemingsplan zullen verder uitgewerkt worden. Ter advisering moet het beleidsplan nog naar de CCR en GOR. 6

7 Bespreken van de vragen: 1. Verschil palliatieve unit en hospice Een palliatieve unit is in een verpleeghuis op basis van de AWBZ. Binnen ZZP 10 (terminale patiënten) zit een behandelcomponent, een palliatieve unit gaat niet ten kostte van de zorg voor anderen. Wooncomponent is gelijk voor alle bewoners en totaal bedrag hangt af van aantal bewoners. Hospice voorziening is meestal een woonhuis dat zo is ingericht dat mensen in een huiselijke sfeer kunnen overlijden. De personele inzet in een palliatieve unit is professioneel is, in een hospice is de personele inzet met name vrijwilligers. Financiering gedeeltelijk AWBZ, verder de ziektekosten verzekering. 2. MIC registratie; ondervoeding De heer Admiraal heeft vanochtend een overleg gehad met de heer van Petten. In de komende tijd zullen een aantal zaken nadrukkelijker op de rit worden gezet. Eén van die zaken is het vocht en voedingbeleid. Onderdeel is bijvoorbeeld de verplichte screening als mensen op de afdeling komen, regelmatig gewichtscontrole ed. 3. Verzorgend wassen en decubitus registratie De heer Admiraal vraagt wat verstaan wordt onder verzorgende wassen. De voorzitter licht dit toe. De cliëntenraad vraagt zich af of bewoners nu nog kunnen kiezen tussen verzorgend wassen of gewoon met water? Verzorgend wassen is ook een keuze mogelijkheid op pg. Op pg niveau 1, moeilijk uit te leggen wat verzorgende wassen inhoudt. Verzorgend wassen is een zorgaangelegenheid. Decubitus wordt geregistreerd. Er worden zgn. preferentiemetingen gedaan. De heer Admiraal zal deze doormailen mevrouw Koppers. Deze methode zou alleen kostenbesparend zijn voor BZ als er een duidelijk reductie is in decubitus. Bij de cliëntenraad bestaat de indruk dat er meer over wordt gegaan op gewoon wassen met water. 4. Pedicure Volgens mevrouw Bouwman valt de pedicure niet onder het FB. De pedicure valt ook niet onder Behandelzaken, een pedicure is geen paramedische voorziening. Verwijzing voor een pedicure door de verpleeghuisarts gebeurt nauwelijks, als dit wel gebeurt dan valt de pedicure behandeling onder de AWBZ. Vraagt een bewoner of contact persoon zelf de pedicure aan, dan ook zelf betalen. De pedicure is een zelfstandige ondernemer binnen de organisatie. Als iemand verlamd is en niet zelf de voetennagels kan knippen, dan moet de verpleging dit doen. Voorzitter; bij het intake gesprek moet wel gezegd worden dat men zelf de pedicure moet betalen. 5. Incontinentie beleid De cliëntenraad heeft het idee dat het aantal incontinente bewoners aan het toenemen is. Het LOC heeft over dit onderwerp een brief geschreven, de cliëntenraad wil deze graag publiceren. Ook het incontinentiebeleid is één van de punten die aangescherpt gaan worden, het beleid heeft een preventief deel en een collectief behandelplan. Discussie over het nut van cranberrysap. Het is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat het preventief werkzaam is. De verpleeghuisarts zal dit pas voorschrijven als ook bewezen is dat het werkt. 6. Tandartsen zorg De tandarts valt onder BZ en wordt intern georganiseerd. De behandeling bij de tandarts moet in relatie zijn met de mondhygiëne en mondverzorging op de afdeling. Cliëntenraad vraagt zich af 7

8 hoe je controle houdt op de mondverzorging. PG bewoners weigeren vaak de tanden te laten poetsen. 7. Medicatieveiligheid. De heer Admiraal merkt op dat als je de meldingen in absolute zin ziet, dan is het aantal hoog maar als je kijkt naar de hoeveelheid medicijnen die uitgegeven worden dan valt het heel erg mee. Het voorschrijven van de medicijnen valt onder BZ evenals de apotheken in de verpleeghuizen, het ZMC is toezichthoudend apotheker. De verpleeghuisartsen houden zich aan de regels zoals zo goedkoop mogelijk voorschrijven. Voorschrijven van medicatie gebeurt vanuit een relatie arts en cliënt. Het distributiesysteem valt onder de locatiemanager. 8. Valpreventie Valpreventie met als onderdeel bescherming heup is één van de items die die beter uitgewerkt moeten worden. Er wordt ook gedacht aan een valpoli. De voorzitter bedankt de heer Admiraal voor zijn uitgebreide informatie en vraagt of het mogelijk is om vaker bij elkaar te komen. De heer Admiraal gaat ermee akkoord om 1x per kwartaal langs te komen. 4. Overleg met de heer de Beer Hij heeft de indruk dat Oostergouw de goede kant opgaan. De afdelingshoofden en zorgcoördinatoren ontwikkelen zich, gaan mee in de visie de cliënt staat centraal. Beleid wordt steeds meer toegepast. De voorzitter informeert de heer de Beer dat met mevrouw Bouwman is afgesproken dat klachten betreffende de maaltijden rechtstreeks naar haar gaan. Zij verzoekt de heer de Beer om dit door te geven de hoofden. 5. Vaststellen verslag 6 juli 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt: Punt 2 Veel vragen zijn al teruggekoppeld naar mevrouw Bouwman. Punt 3 de cliëntenraad heeft nog geen factuur betreffende incontinentiemateriaal ontvangen. Mobiele keuken; Jacob Kalter gaat eind deze maand met enkele mensen van AB en uit de zorg kijken naar het gebruik van een mobiele keuken. Als leden van de cliëntenraad mee willen dan je opgeven bij Jacob Kalter. Gekeken wordt of dit is dat wat we zoeken. De mobiele keuken mag overal geplaatst worden. Afdeling Wildeboer heeft al een eigen kookvoorziening. Ga je verplichten dat iedere afdeling 1x per maand gaat koken, dit heeft ook te maken of er vrijwilligers zij die willen helpen. Punt 7 Verbouwing afdeling Wildeboer is waarschijnlijk eind oktober afgerond. Mevrouw Hoogland gaat niet met klacht door naar de klachtenprocedure. 6. Diverse punten Mevrouw Kamp vraagt of het de locatiemanager bekend is dat onlangs op de Steenklip de etenskar al om uur was aangeslagen en dat het eten hierdoor niet meer te gebruiken was. Toen is als noodmaatregel aan de bewoners patat met frikadel of pap gegeven. De heer de Beer, de apparatuur is afgeschreven, het is aan de zorgcoördinator om alternatieven te zoeken. Mevrouw Bouwman heeft aangegeven dat via het Dinner Centrum nieuw eten kan worden besteld. Gevraagd wordt wie dan de kosten van dit extra eten moet betalen. Als de wagen stuk is, zal Oostergouw dit extra eten moeten betalen. Ook wordt gevraagd of vanuit kostenaspect gekozen is voor patat en frikadel. Nee, bewoners vinden het ook wel eens lekker om patat en frikadel te eten. 8

9 Als men dit onverantwoorde zorg vindt,dan moet men een klacht indienen. Zorgcoördinatoren moeten ook een stuk vrijheid hebben in het kiezen van ander eten. Bescherming heup - hip besproken met de heer Admiraal Constructie bij restitutie van niet afnemen van de maaltijd. Dit punt ligt nu bij mevrouw Bouwman. De heer de Beer, er is geen afdelingspotje, er is een grote pot, daar gaat het geld in. Bij restitutie krijg je de helft terug. De administratie is niet zo ingericht om op afdelingsniveau c.q. cliëntenniveau te boekhouden. Als de cliëntenraad dit wil dan moet dit via de Centrale cliëntenraad aangekaart worden. Als de afdeling Wildeboer zelf gaat koken dan wordt de groente zelf ingekocht. Hoe wordt dit betaald? Uit de algemene pot. Als een cliënt zijn ZZP indicatie heeft dan moet de cliënt inzicht hebben in de financiering. Dat kan alleen als de boekhouding op cliënt niveau is. Als men werkelijk op zijn strepen gaat staan, dan heb je een andere situatie. Als je ieder moet geven waar ze recht op hebben, dan moet je daar een uitgebreide administratie op gaan zetten. Er zit iets onlogisch in wat de wet zegt en wat de werkelijkheid is. Verzorging hoort de nagels van handen en voeten te verzorgen, al vanaf de start dat de cliënt binnenkomt. De pedicure komt pas in beeld als het ziekte gerelateerd is. Op alle locaties wordt voor de nagelverzorging een pedicure ingeschakeld, dit punt aankaarten bij collega s heeft tot nog toe niet tot verandering geleid. De pedicure valt onder de zorg, de heer de Beer sluit een contract met de pedicure af, een pedicure is een zzp er. (zelfstandige zonder personeel) Er wordt veel uit uw organisatie hoek gedacht. Afdelingshoofd zegt dan hun belang bij de medewerkers ligt. De heer de Beer vraagt in welke context dat is gezegd, zo kan hij er weinig mee. Klopt het dat de badbeurt nu onder Activiteiten Begeleiding wordt geschoven (snoezelen). We hebben nu nog de oude financieringssystematiek. De ZZP financiering geeft exacter aan wat per bewoner moet worden gedaan. De heer de Beer ziet een grote mate van betrokkenheid bij de medewerkers, men is zich bewust dat een aantal dingen anders moeten, maar zelf niet weten hoe dit op te lossen. Ook medewerkers vragen zich zelf wel af waarom zij bijvoorbeeld in een kwartier een bewoner gewassen heeft en een ander er veel langer over doet. We moeten komen tot een basispakket wat we moeten doen, met ruimte voor de individuele bewoner. Mevrouw Kamp op de Steenklip zijn na het overlijden van bewoners geen nieuwe bewoners opgenomen om de druk weg te halen. Vervolgens werd gemeld dat 1 persoon weg werd gehaald omdat het rustiger was. Het niet opnemen van nieuwe bewoners was niet om de druk weg te halen. Het ging erom dat het moeilijk was om 80 uur gekwalificeerde zorg 7 dagen in de week te regelen, maar dat 70 uur wel lukt. Gezien de tijd sluit mevrouw Koppers de vergadering. 9

10 Foto sfeerbeelden van Ria de Boer Ria de Boer was voor kort werkzaam in Oostergouw, als een bevlogen activiteiten begeleidster. Ria heeft een grote passie en dat is namelijk fotografie, zij is als fotografe bekend onder de naam chameleon63. Ria heeft een verrassende kijk op simpele alledaagse dingen welke zij in haar foto s weet neer te zetten in een bijzonder tafereel met een volkomen eigen stijl. 10

11 Tips voor de mantelzorger Wanneer meerdere mantelzorgers bij een familielid betrokken zijn, spreek dan met elkaar af wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit maakt het helder voor zowel de instelling als voor het familielid dat in de instelling verblijft. Zorg dat u altijd met verzorgenden van de afdeling in gesprek blijft. Dit begint al met het opnamegesprek. Spreek daarna ook regelmatig met uw contactpersoon af op een tijd dat u even rustig kunt praten. Denk niet alleen aan uw verzorgde familielid, maar ook aan u zelf. Slechte vragen bestaan niet! Als u iets wilt weten, vraag het gewoon! Hebt u behoefte aan een gesprek met andere relaties, mantelzorgers van een afdeling, probeer dat via de contactpersoon van de afdeling of cliëntenraad of een maatschappelijk werker te regelen. Houd de instelling voor dat het ook voor hen belangrijke informatie op kan leveren. Instellingen staan vaak open voor ideeën, dus schroom niet om ze te geven. Ziet u een nieuwe mantelzorger op de afdeling? Stap erop af en maak hem of haar wegwijs. Het is voor een nieuwe mantelzorger fi jn om met iemand te spreken die in een vergelijkbare situatie verkeert. Hebt u vragen die u liever eerst aan iemand anders dan de direct betrokkenen op de afdeling wilt voorleggen, neem dan contact op met de contactpersoon, voorzitter van de cliëntenraad, maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of cliëntenvertrouwenspersoon van de instelling. De cliëntenraad is er ook voor u! U kunt informatie krijgen over de gang van zaken in de instelling. Ook al is uw familielid opgenomen, u kunt altijd bij een steunpunt mantelzorg terecht met vragen. 11

12 TIPS en WEETJES voor u geselecteerd Overheid LOC Actiz CVZ KNMG RVZ homoseksuele ouderen: die wonen ook in zorginstellingen! Bijna de helft van de verzorgenden denkt dat er amper homoseksuele cliënten zijn. De ondervraagde verzorgenden gaven dit als reden op voor het ontbreken van specifieke aandacht voor homoseksuele ouderen in hun zorginstelling. Een woordvoerder van het COC (belangenvereniging homoseksualiteit) zegt dat het onmogelijk is dat er in de verpleeg- en verzorgingshuizen nauwelijks geen homoseksuele ouderen zijn. Er wonen zo n homoseksuele vijftigplussers in Nederland, en die wonen óók in zorginstellingen. Zien de ondervraagde verzorgenden de roze ouderen over het hoofd? Of is er überhaupt te weinig oog voor de persoon achter de bewoner? Homoseksuele ouderen raken vaak sneller in een sociaal isolement dan heteroseksuele leeftijdgenoten. In zorginstellingen kunnen zij te maken krijgen met onbegrip en onwetendheid. Jezelf kunnen zijn is dan moeilijk. Het COC pleit ervoor dat verzorgenden helpen hun zorginstellingen homovriendelijker te maken. Bron: TvV Online, COC Nurse practitioners grote aanwinst in verpleeghuizen Er wordt een tekort aan verpleeghuisartsen verwachjt. Hierom onderzocht onderzoeksbureau Prismant of gespecialiseerd verpleegkundigen - zogenaamde Nurse practitioners - taken kunnen overnemen. De uitkomsten zijn vooralsnog positief. Prismant concludeert dat als nurse practitioners taken van verpleeghuisartsen overnemen, dit kan leiden tot flinke tijds- en kwaliteitswinst in verpleeghuizen. Wat doet de nurse practitioner? Het zijn verpleegkundigen die een extra opleiding gedaan hebben waardoor zij ook taken van artsen kunnen overnemen. In verpleeghuizen kunnen nurse practioners de arts van een flink aantal taken ontlasten: opnames, opstellen van zorg- en behandelplannen, deelnemen aan het multidisciplinair overleg (MDO), visites lopen, contacten met familie, wondrondes en het behandelen van zorgvragen. Ook kunnen zij een belangrijke rol spelen in de training en coaching van verpleegkundigen en verzorgenden. Meer tijd en kwaliteit! Uit het onderzoek van Prismant kwam naar voren dat de nurse practitioner 58% tijdswinst oplevert in het verpleeghuis. De artsen en andere professionals die betrokken waren bij het onderzoek geven bovendien aan dat de taakverschuiving ook leidt tot kwaliteitswinst. Er is meer tijd en aandacht voor de cliënten, meer continuïteit in de zorg en er vindt meer scholing en coaching van verpleging en verzorging plaats. Bron: IDE 28 januari 2010 Bewegen goed tegen dementie' Ouderen moeten zoveel mogelijk bewegen om dementie te voorkomen of te verminderen. Dat zegt Eric Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Scherder pleit voor meer beweging. Voor iedereen, maar voor ouderen in het bijzonder. Want het sterke vermoeden bestaat dat mensen die meer bewegen een kleinere kans hebben om dement te worden. Bovendien heeft beweging een gunstige invloed op mensen die al dementerend zijn. Verpleeghuizen moeten hun bewoners meer stimuleren en ze niet de hele dag in een stoel laten zitten, vindt Scherder. 'Het is aangetoond dat bewegen een positief effect heeft op intellectuele zaken', zegt Scherder. 'Op zaken als organiseren en problemen oplossen en op het geheugen. Daarom moet je ervoor zorgen dat je zo actief mogelijk blijft. Je moet je brein voeden, aan de gang houden. Dat kan door je hersenen aan het werk te houden, maar ook door te bewegen. Als je dat niet doet, zakt de boel in elkaar.' Bron: PZC maart

13 Elke klacht is een gratis advies! De medewerkers van Evean doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat een cliënt niet tevreden is. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd, over afspraken die niet worden nagekomen of over de houding van de medewerker. Evean streeft naar een klimaat waarin cliënten, hun relaties en hun familieleden, in een open sfeer met de medewerkers kunnen communiceren. Belangrijk is dat u duidelijke informatie krijgt over de weg die u kunt bewandelen in het geval van onvrede of een klacht. Als u ergens ontevreden over bent, is het belangrijk om dit te uiten. Het is voor uzelf belangrijk om te weten dat er iets aan uw klacht wordt gedaan, maar het is ook voor de hulpverlener of de instelling belangrijk, omdat deze de zorg pas kan verbeteren, als hij weet wat er mis is. Een klacht hoeft niet alleen te gaan over een fout in de medische behandeling. Een klacht kan bijvoorbeeld ook gaan over de manier waarop u door de hulpverlener bent behandeld, of over een afspraak die niet is nagekomen. Een klacht hoeft niet over ernstige zaken te gaan, ook kleine ongenoegens zijn het waard om verbeterd te worden. Vaak lijken de klachten erger dan het is en blijken uiteindelijk te berusten op miscommunicatie. Deze miscommunicatie kan voor een opeenstapeling van irritaties zorgen en kost de cliënt of relatie veel onnodige energie. Tips voor een eerste gesprek Als u een klacht heeft, kunt u het beste eerst proberen hier een oplossing voor te vinden met de betrokken persoon, afdelingshoofd of de locatie manager van de instelling zelf. Door er samen over te praten, kunt u soms al heel wat misverstanden oplossen. Uw cliëntenraad kan desgewenst een bemiddelende of verwijzende rol spelen in lichte klachtengeschillen. Maak een aparte afspraak om over uw klacht of irritatie te praten en geef van te voren ook aan waar u het over wilt hebben. Wacht niet te lang met het maken van deze afspraak. Hoe langer u met uw klacht blijft lopen, hoe moeilijker het wordt om er nog over te beginnen. Bovendien kan de klacht verjaren. Dat is van belang als u de klacht later officieel wilt indienen. Bedenk vooraf wat u wilt bereiken met het gesprek. Is het voor u belangrijk om excuses te krijgen, wilt u dat de zorg in de toekomst verbetert, wilt u dat de betrokken persoon gestraft wordt voor de fout die hij of zij heeft gemaakt of verwacht u schadevergoeding te kunnen krijgen? U kunt eventueel iemand mee nemen naar het gesprek, om u te steunen. Twee mensen weten meer dan één. De ander kan er ook op letten dat u niets vergeet te zeggen. Geef wel even door aan degene met wie u het gesprek voert, dat u iemand meeneemt, zodat hij zich niet overvallen voelt. U kunt van tevoren opschrijven waar u over wilt praten. Zo voorkomt u dat u iets vergeet en het kan een houvast zijn om er niet allerlei bijzaken bij te betrekken. Het is belangrijk dat u kalm blijft tijdens het gesprek en luister naar wat de andere partij heeft te zeggen. U wilt er tenslotte samen uitkomen. 13

14 H onderdste geboortejaar van Juliana Het Koninklijk Huisarchief biedt ons de unieke gelegenheid enkele voorwerpen van Prinses Juliana te tonen. Beschilderde ivoren brisé-waaier met medaillons die portretten van prinses Juliana als baby en peuter tonen. De waaier is rond 1914 vervaardigd, toen de prinses een jaar of vijf oud was. De Amsterdamse wieg, geschenk van de vrouwen van Amsterdam bij de geboorte van Prinses Juliana in De Koninklijke kleuter moest al vroeg haar officiële verplichtingen nakomen. Een hoed was daarbij onontbeerlijk. Gouden rammelaar met edelstenen, geschonken door de vrouwen en meisjes van de stad Groningen bij de geboorte van Prinses Juliana in

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Het pakket Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging is wonen

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Waarover gaat deze handreiking?

Waarover gaat deze handreiking? Waarover gaat deze handreiking? Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, is het belangrijk dat jouw wensen worden opgeschreven in een zorgplan. Een zorgplan maak je samen met mensen die dicht bij je staan

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Het pakket Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging is wonen in een verpleeghuis

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 7

Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 7 toegelicht. Zorgzwaartepakket 7 (ZZP

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Gebruikersgids. algemene informatie informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) geestelijke gezondheidszorg

Gebruikersgids. algemene informatie informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) geestelijke gezondheidszorg Gebruikersgids algemene informatie informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) geestelijke gezondheidszorg Informatie over zorgzwaartepakketten voor de geestelijke gezondheidszorg Inhoud Inleiding... 4 Algemene

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

plukken Een kwestie van kunnen kiezen

plukken Een kwestie van kunnen kiezen Ik wil vandaag zo graag zonnebloemen plukken Een kwestie van kunnen kiezen Verjaardagskalender Regie bij Dementie Vilans Alzheimer Nederland Regisseur van je eigen levensfilm Eigen regie. Je komt de term

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Informatiebrochure. Altenahove De Riethorst Stromenland

Informatiebrochure. Altenahove De Riethorst Stromenland Informatiebrochure Altenahove De Riethorst Stromenland Warm welkom Met deze folder geven we u een eerste indruk van verpleeghuis Altenahove in Almkerk. 2 Zo lang mogelijk zelfstandig wonen is natuurlijk

Nadere informatie

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011 Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie

Nadere informatie

Onze cliënten aan het woord

Onze cliënten aan het woord Onze cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Naam cliënt : Naam invuller vragenlijst : Woning cliënt : Datum : 1 Toelichting Inleiding Naam instelling wil graag

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Elke dag beter Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0 November 2014 elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Inhoud Inleiding 3 1 Wat is goede gehandicaptenzorg? 4 2

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Gebruikersgids. algemene informatie informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) geestelijke gezondheidszorg

Gebruikersgids. algemene informatie informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) geestelijke gezondheidszorg Gebruikersgids algemene informatie informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) geestelijke gezondheidszorg versie 2008 Informatie over zorgzwaartepakketten voor de geestelijke gezondheidszorg Inhoud 3 Inleiding...4

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Kookdame. Eten zoals thuis.

Kookdame. Eten zoals thuis. Kookdame Eten zoals thuis. Hoe raar is dat? Zorgorganisaties zijn er om mensen beter te maken, beter te laten functioneren en zich beter te laten voelen. Natuurlijk zijn allereerst de zorg en begeleiding

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

bijzondere aandachtsgebieden

bijzondere aandachtsgebieden wegwijzer 4 bijzondere aandachtsgebieden 1 wegwijzers zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking De wegwijzers van KansPlus/VraagRaak geven inzicht in de zorg en ondersteuning voor

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u!

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u! Piushove Verpleeghuis We zijn er voor u! Het is hier goed toeven Wat ik heel leuk vind, zijn de voorlees- en puzzeluurtjes. Verder zit ik, als het mooi weer is, graag buiten. De tuin ziet er prachtig uit,

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Aanvraagsjabloon Meerzorg PGB 2017 December 2016

Aanvraagsjabloon Meerzorg PGB 2017 December 2016 Aanvraagsjabloon Meerzorg PGB 2017 December 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene gegevens... 5 Wat vind ik belangrijk en wil ik bereiken in mijn leven?..6 Wat kan ik doen om mijn persoonlijk plan

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

geestelijke gezondheidszorg

geestelijke gezondheidszorg geestelijke gezondheidszorg versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor de geestelijke gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding...4 Algemene informatie...7 Zorg en ondersteuning voor mensen met psychiatrische

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

ditie E Markenhof www.atlant.nl

ditie E Markenhof www.atlant.nl Wonen in Markenhof Markenhof ligt op een prachtige locatie Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De geur van dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder rustige

Nadere informatie

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht:

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Niet toegelaten voor behandeling, inclusief dagbesteding (lees verzorgingshuis)

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Kookdame. Eten zoals thuis.

Kookdame. Eten zoals thuis. Kookdame Eten zoals thuis. Het kan beter! Zorgorganisaties zijn er om mensen beter te maken, beter te laten functioneren en zich beter te laten voelen. Natuurlijk zijn allereerst de zorg en begeleiding

Nadere informatie

ENQUÊTE KWALITEIT VAN ZORG VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN 2015

ENQUÊTE KWALITEIT VAN ZORG VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN 2015 ENQUÊTE KWALITEIT VAN ZORG VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN 2015 2 Enquête kwaliteit van zorg VOORWOORD Vandaag is het een jaar geleden dat meneer Ben Oude Nijhuis overleed. De vrouw van Ben Oude Nijhuis

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Geestelijke gezondheidszorg Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten voor de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg Dagcentrum, Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg in hartje Groenlo. De Molenberg is een begrip als het

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

wegwijzer 3 zorg & welzijn wegwijzer zorg en welzijn

wegwijzer 3 zorg & welzijn wegwijzer zorg en welzijn wegwijzer 3 zorg & welzijn 1 wegwijzers zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking De wegwijzers van KansPlus/VraagRaak geven inzicht in de zorg en ondersteuning voor ouder wordende

Nadere informatie

Gebruikersgids verpleging en verzorging. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids verpleging en verzorging. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids verpleging en verzorging Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Algemene informatie 4 Zorg en ondersteuning in de verpleging en verzorging 4 De indicatie

Nadere informatie

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Een rustige plek in een bosrijke omgeving Verpleeghuis ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De dennenbomen

Nadere informatie

Verpleeghuis Duinstede

Verpleeghuis Duinstede Verpleeghuis Duinstede Welkom bij Duinstede! Wat biedt Duinstede u? Zorg, Respec verpleging en medezeggenschap Welkom bij Duinstede! Wat en aandacht Facilitaire service Wonen met zorg Wonen met Welkom

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK Philadelphia voor de cliënt Het beste uit jezelf Wie betaalt wat als je bij Philadelphia woont? De zon is gratis. Maar

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

Kleinschalig wonen. De inhoud van dit thema: 3 Voordelen en nadelen van kleinschalig wonen. 4 Hoe ziet kleinschalig wonen eruit?

Kleinschalig wonen. De inhoud van dit thema: 3 Voordelen en nadelen van kleinschalig wonen. 4 Hoe ziet kleinschalig wonen eruit? DC 35 Kleinschalig wonen 1 Inleiding Wonen in een huis aan een straat met een eigen voordeur, met een gezellige huiskamer, met zes huisgenoten, met elk een eigen kamer en eigen leefgewoonten. Of wonen

Nadere informatie

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Pakket 7B 21 Beveiligd

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Gebruikersgids. verpleging en verzorging. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Van goede zorg verzekerd

Gebruikersgids. verpleging en verzorging. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Van goede zorg verzekerd Gebruikersgids verpleging en verzorging Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Van goede zorg verzekerd 2 Gebruikersgids verpleging en verzorging Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene

Nadere informatie

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst 2 Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst In ZorgSaam Kliniek Hulst verblijven patiënten met verschillende opnameindicaties. Een aantal patiënten komt hier om te herstellen na

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN Rapport over de toetsing van zorgplannen Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys Jij èn jouw zorgplan 01-09-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderzoek 4

Nadere informatie