CLIFANieuws e kwartaal negende jaargang nummer 1. Clifa 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLIFANieuws. 2010 1 e kwartaal negende jaargang nummer 1. Clifa 2009"

Transcriptie

1 CLIFANieuws LENTE editie: Nog meer sfeerbeelden van Ria de Boer Nel Bak Gedichtenbundel Even voorstellen: Theo Schonewille Uit de oude doos Honderdste geboortejaar Van Juliana Voorwerpen komen tot leven Wat weet u van? ZZP wat kan ik ermee Clifa Nieuws is een uitgave van de onafhankelijke Cliëntenfamilieraad CLIFA voor: Bewoners, relaties van de somatische en psychogeriatrische afdelingen Geïnteresseerden, dus U! e kwartaal negende jaargang nummer 1 1 Clifa 2009

2 Redactie praat: Wij hopen dat het lentenummer u bevalt en hopen natuurlijk weer op veel reacties en bijdragen/ kopij van uw kant. Uw bijdragen zijn van harte welkom! Uw reacties of verhalen kunt u posten in de brieven bus van de Cliëntenraad of afgeven aan de receptie. Deze brievenbus is te vinden tegenover de receptie balie. Enige tijd geleden gaf Clifa Nieuws een gratis ansichtkaart uit. Hierop kwamen veel enthousiaste reacties binnen. Wanneer u geïnteresseerd bent in één of meerdere exemplaren, dan kunt u zich wenden tot de redactie. De kaart is tegen een kleine vergoeding 0,45 per kaart (i.v.m. drukkosten en papier te verkrijgen. Graag uw begrip hiervoor. CLIFA Nieuws is een uitgave van de onafhankelijke Cliëntenfamilieraad Clifa voor verpleeghuis Evean Oostergouw. CLIFA Nieuws is een gratis kwartaal uitgave. Via het onderstaande adres kunt u een gratis exemplaar aanvragen of in de verzendlijst opgenomen worden. Inhoud: Marianne s Fotoflits Notities van de voorzitter Verslag Overleg Cliëntenraad/Locatiemanager Ria de Boer Sfeerbeelden Mantelzorg Kies je niet voor, het overkomt je Tips en weetjes Iedere klacht is een gratis advies Honderdste geboortejaar Van Juliana Prettige Paasdagen ZZP wat moet ik ermee? Oostergouw in het kort Computerhoek nieuws Vroegere rijmpjes en versjes Uit de oude doos Kerkdiensten Vragen over dementie Vitaminen voor het hart Gedicht Nel Bak CLIFA uittreksel verslag Puzzel Blz Cliëntenfamilieraad CLIFA Evean Oostergouw p/a Koningin Julianaweg 10, 1502 DZ Zaandam T [voorzitter] E E I Redactie: Nel Koppers hoofdredactie, Annie van den Ing, en foto s van Marianne Kamp 2

3 Marianne s LENTE Fotoflits 3

4 Door: Nel Koppers Foto: Karen Schreurs Lentegevoel Dit schattige vogelplaatje wil ik u niet onthouden, het vogeljong oogt zo aandoenlijk. Na een barre winter maakt het wintergevoel eindelijk plaats voor een lentegevoel. Het lijkt net alsof ik de lente nog meer ben gaan waarderen na deze pittige winterperiode. Ik krijg vrolijke lente kriebels in mijn buik en het voelt allemaal heel fijn en een beetje regen tussendoor vind ik helemaal niet erg, het is beter dan al die sneeuw. Nu de lente volop in aantocht is vind er in mijn beleving een opleving plaats. Ik weet niet hoe de lezer dit ervaart, maar bij mij geeft dit een vrolijke gevoel wat gepaard gaat met een drang naar orde, netheid en opruimen en verandering. Veranderingen zijn ook binnen een organisatie als Evean zichtbaar. Momenteel staat de wijkvorming centraal. De organisatie van Evean is de laatste jaren sterk veranderd en, om weer volledige aansluiting bij de organisatiestructuur te krijgen, is nu ook de cliëntenmedezeggenschap aan de beurt. In de regio Zaanstreek/Waterland betekent dit dat de locale cliëntenraden die nu bij een verzorgings-of verpleeghuis horen, in het vervolg ook de belangen gaan behartigen van de cliënten in de wijk. In de wijk Peldersveld-Hoornseveld vallen Oostergouw en de Meerpaal én het buurtteam samen binnen de wijk. Het werken in wijken betekent dat de locale cliëntenraden zich in het vervolg ook bezig zullen gaan moeten houden met de zorg die Evean in de wijk levert de verpleging en verzorging bij mensen thuis. Voor sommige cliëntenraden komt de medezeggenschap over de verpleging en verzorging in de aanleunwoningen erbij. De omvang en het totale dienstenpakket van de wijken kunnen onderling verschillen. Elke wijk wordt aangestuurd door een wijkmanager die resultaatverantwoordelijk is voor de aan hem of haar toegekende wijk. Het zijn spannende ontwikkelingen, want hoe krijgt dit verder vorm? Ik hou u op de hoogte. NOODKREET De Familieraad ontving helaas dit kwartaal geen giften per bank, wel ontving zij 20 euro contant. Waarvoor onze hartelijke dank! De bodem van de kas komt akelig in zicht, daarom willen wij een beroep op u doen, want alleen met uw financiële steun is de Familieraad in staat aan de p.g.-bewoners attenties te geven en voor alle cliënten feestelijke activiteiten te organiseren. Daarom dan ook aan u het verzoek vooral te geven. Iedere bijdrage is welkom! Alle toekomstige gevers willen wij alvast hartelijk danken! Bijdragen voor het Familiefonds kunnen gestort worden op girorekening: t.n.v Familiefonds Oostergouw - Zaandam 4

5 VERSLAG Overlegvergadering Cliëntenraad Evean Oostergouw - locatiemanager in Oostergouw, de lounge begane grond d.d. donderdag 17 september 2009 Aanwezig : de dames Kamp, Koppers, Hoogland, v.d. Ing, Lensen en Rietveld de heren de Haan, de Beer en Roggekamp Afwezig : mevrouw Lenarduzi, de heer de Boer Notulist : Els van der Pompe Kopie : archief 1. Opening / vaststellen agenda Mevrouw Koppers opent de vergadering. Bericht van afwezigheid van mevrouw Lenarduzi en de heer de Boer. De agenda is enigszins gewijzigd: uur vooroverleg mevrouw Bouwman FB ± uur de heer Admiraal ± uur de heer de Beer 2. Facilitair Bedrijf, mevrouw Bouwman. Mevrouw Koppers heet mevrouw Bouwman welkom. De cliëntenraad vindt het fijn dat zij zo snel beschikbaar is om de vragen van de raad te beantwoorden. Mevrouw Bouwman vertelt dat vandaag de Noordse Balk start met Meals on Wheels, 29 september start Swaensborgh en ook de cliëntenraad Erasmushuis heeft een voorlopig positief advies gegeven. Gevraagd wordt hoe een meal on wheels wagen eruit ziet. Aan de bovenzijde zitten er warmte elementen die te vergelijken zijn met een inductieplaat. Het eten wordt in Camwagens gebracht, dit is een soort grote koelbox waar het eten in wordt gekoeld. De maaltijden worden verwarmd in de Meals on wheels wagens, binnen in deze wagens zit een regenereer oven. Op de wagen staat ook een kruidenrekje met o.a. nootmuskaat en bonenkruid. Wagen kan tot 80 graden opwarmen, ook worden de borden verwarmd. De cliëntenraad wil graag een keer uit de Meals on Wheels wagen eten. Is dit mogelijk. Ja, dat kan, bijvoorbeeld na een vergadering. Er zijn grote en kleinere wagens, als een wagen maar voor de helft gevuld is, maak dat t.a.v. energie gebruik niet zoveel uit. De wagens zijn zuinig in hun energie gebruik. De Bestuursraad heeft getekend voor de investering van de wagens, bij deze investering is rekening gehouden met eventueel extra personeel, extra stroompunten ed. Er is een terug verdien tijd van één jaar. Is er ergens storing dan kan de wagen altijd aan een ander stroompunt gekoppeld worden. Het aanzetten van de wagen kan automatisch gaan via een eindklok. Je kunt ook kiezen voor handmatig aanzetten. Opgemerkt wordt dat het soms gebeurt dat de huidige karren al om uur aanslaan. Het eten is dan niet meer te eten. De laatste keer dat dit gebeurde werd de bewoners pap of patat met een frikadel geserveerd. Het is altijd mogelijk om vanuit het Dinner Centrum nieuw eten laten komen. Mevrouw Bouwman, heeft deze klacht niet doorgekregen. Mevrouw Kamp vraagt of het niet mogelijk is om een formulier aan te reiken met daarop de informatie wat men moet doen als er problemen zijn met het eten. De medewerkers improviseren zelf een oplossing, wordt er dan wel voldoende rekening gehouden met de juiste voedingsstoffen. Mevrouw Bouwman, ervoor zorgen dat de bewoners de juiste voedingsstoffen binnen krijgen is een zorgtaak. Als FB willen we een goede maaltijd leveren, bij calamiteiten deze doorgeven aan het FB. Mevrouw Kamp vraagt bij de afdeling na of zij iets ondernomen hebben t.a.v. het probleem met de kar en het eten. 5

6 De voedingsassistentes gaan vanuit een budget bestellen. Zij krijgen een lijst met wat besteld mag worden. Aangezien dit een nieuwe manier van bestellen is, wordt hiervoor een plan geschreven. De cliëntenraad hoopt t.z.t. inzage in dit plan te krijgen. Binnen Evean zijn er grote verschillen t.a.v. de bestellingen, huizen die veel flessen advocaat bestellen en huizen die veel minder bestellen. Een advocaatje valt onder de bijdrage voor het woon- leefklimaat. De heer de Beer bepaalt wat hij van het FB afneemt. De cliëntenraad wil zicht hebben in de SLA die de heer de Beer afsluit met het FB. Invoeren van de meals on wheels zal in Oostergouw na de vakantie van de heer de Beer plaatsvinden. De heer Roggekamp merkt op dat er artikelen verdwenen of beperkt te krijgen zijn. Zo was aardappelpuree en appelmoes van de lijst gehaald. Werd er hutspot gegeten, dan was er geen aardappelpuree, zo dwing je de mensen om hutspot te eten. Door de vele reacties is appelmoes en aardappelpuree weer op de bestellijst gekomen. Bij de hoofdmaaltijd werden er ingrediënten apart bij besteld zoals spekjes in de stamppot. Dit gebeurt niet meer, de smaak van het eten is erg verflauwd. N.a.v. hiervan merkt mevrouw Bouwkamp op dat er wat problemen in het Dinner Centrum zijn geweest. Op de vraag over het wel niet aanwezig zijn van yoghurt zegt mevrouw dat deze door de voedingsassistente besteld wordt. Wat betreft transitie FB is in Oostergouw nog niets veranderd. Er zijn plannen om een jaarkalender te maken met de tussendoortjes zoals kerstdiners, verjaardagmenu, barbecue ed. Voor elk huis is en een zgn. werkboek geschreven, naast de basisinformatie staat hierin ook de speciale informatie voor het betreffende huis. In het werkboek zitten ook de klachtenformulieren. Nu kan men deze klachten kwijt bij mevrouw Bouwman, dit kan gewoon per mail: De heer Roggekamp verzamelt de klachten van zijn afdeling. De pedicure valt niet onder FB. Wat betreft de linnenvoorziening gaat vanaf volgende week het wasgoed van 2 afdelingen (een somatische en een pg afdeling) naar Rentex. Er komt dan per bewoner een rekening. Hierna kan het gemiddelde berekend worden. Voor het eind van het jaar zal duidelijk zijn wat de kosten van het wassen zijn. Mevrouw Koppers meldt dat vanuit de verpleeghuizen een vakgroep opgericht is om o.a. als verpleeghuizen één lijn te krijgen in de bekostiging van de was. Lakens, slopen, handdoeken worden bij Rentex gewassen. Bovenkleding wordt hier gewassen. Het aantal uren van de wasserij is teruggebracht. In totaal werken de medewerkers met elkaar nu 28 uur per dag i.p.v. de 40 uur. Er is onduidelijkheid over de restitutie regeling voor niet gebruikte maaltijden. Als een maaltijd niet wordt verstrekt, dan brengt het Dinner Centrum deze niet in rekening. De voorzitter bedankt mevrouw Bouwman voor haar bijdrage aan deze vergadering. De scorelijsten van de proefpanels zal zij doorsturen naar de cliëntenraad 3. De heer Admiraal, directeur Behandelzaken De voorzitter verwelkomt de heer Admiraal, fijn dat hij wilde komen. De heer Admiraal vindt het belangrijk om met de cliëntenraad te communiceren. Is sinds 1992 diensthoofd medische en paramedische dienst Oostergouw, heeft zich altijd hard gemaakt voor een aparte poot Behandelzaken. Huidige stand van zaken: door Behandelzaken is een ondernemingsplan geschreven, dit plan is goedgekeurd door de Bestuursraad, evenzo de financiële paragraaf. Alle zaken die gefinancierd worden door de zorgverzekeringswet vallen nu onder BZ. Revalidatie na een CVA valt ook onder de zorgverzekeringswet. Daarnaast genereert BZ inkomsten via fysiotherapie, diverse spreekuren en poliklinische activiteiten. Leidend in de financiering is de ZZP constructie. De rol van de cliënt en de cliëntenraad gaat steeds belangrijker worden. De heer Admiraal heeft gisteren de beleidsplannen gepresenteerd, aan alle medewerkers behandelzaken. De ideeën zoals beschreven in het ondernemingsplan zullen verder uitgewerkt worden. Ter advisering moet het beleidsplan nog naar de CCR en GOR. 6

7 Bespreken van de vragen: 1. Verschil palliatieve unit en hospice Een palliatieve unit is in een verpleeghuis op basis van de AWBZ. Binnen ZZP 10 (terminale patiënten) zit een behandelcomponent, een palliatieve unit gaat niet ten kostte van de zorg voor anderen. Wooncomponent is gelijk voor alle bewoners en totaal bedrag hangt af van aantal bewoners. Hospice voorziening is meestal een woonhuis dat zo is ingericht dat mensen in een huiselijke sfeer kunnen overlijden. De personele inzet in een palliatieve unit is professioneel is, in een hospice is de personele inzet met name vrijwilligers. Financiering gedeeltelijk AWBZ, verder de ziektekosten verzekering. 2. MIC registratie; ondervoeding De heer Admiraal heeft vanochtend een overleg gehad met de heer van Petten. In de komende tijd zullen een aantal zaken nadrukkelijker op de rit worden gezet. Eén van die zaken is het vocht en voedingbeleid. Onderdeel is bijvoorbeeld de verplichte screening als mensen op de afdeling komen, regelmatig gewichtscontrole ed. 3. Verzorgend wassen en decubitus registratie De heer Admiraal vraagt wat verstaan wordt onder verzorgende wassen. De voorzitter licht dit toe. De cliëntenraad vraagt zich af of bewoners nu nog kunnen kiezen tussen verzorgend wassen of gewoon met water? Verzorgend wassen is ook een keuze mogelijkheid op pg. Op pg niveau 1, moeilijk uit te leggen wat verzorgende wassen inhoudt. Verzorgend wassen is een zorgaangelegenheid. Decubitus wordt geregistreerd. Er worden zgn. preferentiemetingen gedaan. De heer Admiraal zal deze doormailen mevrouw Koppers. Deze methode zou alleen kostenbesparend zijn voor BZ als er een duidelijk reductie is in decubitus. Bij de cliëntenraad bestaat de indruk dat er meer over wordt gegaan op gewoon wassen met water. 4. Pedicure Volgens mevrouw Bouwman valt de pedicure niet onder het FB. De pedicure valt ook niet onder Behandelzaken, een pedicure is geen paramedische voorziening. Verwijzing voor een pedicure door de verpleeghuisarts gebeurt nauwelijks, als dit wel gebeurt dan valt de pedicure behandeling onder de AWBZ. Vraagt een bewoner of contact persoon zelf de pedicure aan, dan ook zelf betalen. De pedicure is een zelfstandige ondernemer binnen de organisatie. Als iemand verlamd is en niet zelf de voetennagels kan knippen, dan moet de verpleging dit doen. Voorzitter; bij het intake gesprek moet wel gezegd worden dat men zelf de pedicure moet betalen. 5. Incontinentie beleid De cliëntenraad heeft het idee dat het aantal incontinente bewoners aan het toenemen is. Het LOC heeft over dit onderwerp een brief geschreven, de cliëntenraad wil deze graag publiceren. Ook het incontinentiebeleid is één van de punten die aangescherpt gaan worden, het beleid heeft een preventief deel en een collectief behandelplan. Discussie over het nut van cranberrysap. Het is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat het preventief werkzaam is. De verpleeghuisarts zal dit pas voorschrijven als ook bewezen is dat het werkt. 6. Tandartsen zorg De tandarts valt onder BZ en wordt intern georganiseerd. De behandeling bij de tandarts moet in relatie zijn met de mondhygiëne en mondverzorging op de afdeling. Cliëntenraad vraagt zich af 7

8 hoe je controle houdt op de mondverzorging. PG bewoners weigeren vaak de tanden te laten poetsen. 7. Medicatieveiligheid. De heer Admiraal merkt op dat als je de meldingen in absolute zin ziet, dan is het aantal hoog maar als je kijkt naar de hoeveelheid medicijnen die uitgegeven worden dan valt het heel erg mee. Het voorschrijven van de medicijnen valt onder BZ evenals de apotheken in de verpleeghuizen, het ZMC is toezichthoudend apotheker. De verpleeghuisartsen houden zich aan de regels zoals zo goedkoop mogelijk voorschrijven. Voorschrijven van medicatie gebeurt vanuit een relatie arts en cliënt. Het distributiesysteem valt onder de locatiemanager. 8. Valpreventie Valpreventie met als onderdeel bescherming heup is één van de items die die beter uitgewerkt moeten worden. Er wordt ook gedacht aan een valpoli. De voorzitter bedankt de heer Admiraal voor zijn uitgebreide informatie en vraagt of het mogelijk is om vaker bij elkaar te komen. De heer Admiraal gaat ermee akkoord om 1x per kwartaal langs te komen. 4. Overleg met de heer de Beer Hij heeft de indruk dat Oostergouw de goede kant opgaan. De afdelingshoofden en zorgcoördinatoren ontwikkelen zich, gaan mee in de visie de cliënt staat centraal. Beleid wordt steeds meer toegepast. De voorzitter informeert de heer de Beer dat met mevrouw Bouwman is afgesproken dat klachten betreffende de maaltijden rechtstreeks naar haar gaan. Zij verzoekt de heer de Beer om dit door te geven de hoofden. 5. Vaststellen verslag 6 juli 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt: Punt 2 Veel vragen zijn al teruggekoppeld naar mevrouw Bouwman. Punt 3 de cliëntenraad heeft nog geen factuur betreffende incontinentiemateriaal ontvangen. Mobiele keuken; Jacob Kalter gaat eind deze maand met enkele mensen van AB en uit de zorg kijken naar het gebruik van een mobiele keuken. Als leden van de cliëntenraad mee willen dan je opgeven bij Jacob Kalter. Gekeken wordt of dit is dat wat we zoeken. De mobiele keuken mag overal geplaatst worden. Afdeling Wildeboer heeft al een eigen kookvoorziening. Ga je verplichten dat iedere afdeling 1x per maand gaat koken, dit heeft ook te maken of er vrijwilligers zij die willen helpen. Punt 7 Verbouwing afdeling Wildeboer is waarschijnlijk eind oktober afgerond. Mevrouw Hoogland gaat niet met klacht door naar de klachtenprocedure. 6. Diverse punten Mevrouw Kamp vraagt of het de locatiemanager bekend is dat onlangs op de Steenklip de etenskar al om uur was aangeslagen en dat het eten hierdoor niet meer te gebruiken was. Toen is als noodmaatregel aan de bewoners patat met frikadel of pap gegeven. De heer de Beer, de apparatuur is afgeschreven, het is aan de zorgcoördinator om alternatieven te zoeken. Mevrouw Bouwman heeft aangegeven dat via het Dinner Centrum nieuw eten kan worden besteld. Gevraagd wordt wie dan de kosten van dit extra eten moet betalen. Als de wagen stuk is, zal Oostergouw dit extra eten moeten betalen. Ook wordt gevraagd of vanuit kostenaspect gekozen is voor patat en frikadel. Nee, bewoners vinden het ook wel eens lekker om patat en frikadel te eten. 8

9 Als men dit onverantwoorde zorg vindt,dan moet men een klacht indienen. Zorgcoördinatoren moeten ook een stuk vrijheid hebben in het kiezen van ander eten. Bescherming heup - hip besproken met de heer Admiraal Constructie bij restitutie van niet afnemen van de maaltijd. Dit punt ligt nu bij mevrouw Bouwman. De heer de Beer, er is geen afdelingspotje, er is een grote pot, daar gaat het geld in. Bij restitutie krijg je de helft terug. De administratie is niet zo ingericht om op afdelingsniveau c.q. cliëntenniveau te boekhouden. Als de cliëntenraad dit wil dan moet dit via de Centrale cliëntenraad aangekaart worden. Als de afdeling Wildeboer zelf gaat koken dan wordt de groente zelf ingekocht. Hoe wordt dit betaald? Uit de algemene pot. Als een cliënt zijn ZZP indicatie heeft dan moet de cliënt inzicht hebben in de financiering. Dat kan alleen als de boekhouding op cliënt niveau is. Als men werkelijk op zijn strepen gaat staan, dan heb je een andere situatie. Als je ieder moet geven waar ze recht op hebben, dan moet je daar een uitgebreide administratie op gaan zetten. Er zit iets onlogisch in wat de wet zegt en wat de werkelijkheid is. Verzorging hoort de nagels van handen en voeten te verzorgen, al vanaf de start dat de cliënt binnenkomt. De pedicure komt pas in beeld als het ziekte gerelateerd is. Op alle locaties wordt voor de nagelverzorging een pedicure ingeschakeld, dit punt aankaarten bij collega s heeft tot nog toe niet tot verandering geleid. De pedicure valt onder de zorg, de heer de Beer sluit een contract met de pedicure af, een pedicure is een zzp er. (zelfstandige zonder personeel) Er wordt veel uit uw organisatie hoek gedacht. Afdelingshoofd zegt dan hun belang bij de medewerkers ligt. De heer de Beer vraagt in welke context dat is gezegd, zo kan hij er weinig mee. Klopt het dat de badbeurt nu onder Activiteiten Begeleiding wordt geschoven (snoezelen). We hebben nu nog de oude financieringssystematiek. De ZZP financiering geeft exacter aan wat per bewoner moet worden gedaan. De heer de Beer ziet een grote mate van betrokkenheid bij de medewerkers, men is zich bewust dat een aantal dingen anders moeten, maar zelf niet weten hoe dit op te lossen. Ook medewerkers vragen zich zelf wel af waarom zij bijvoorbeeld in een kwartier een bewoner gewassen heeft en een ander er veel langer over doet. We moeten komen tot een basispakket wat we moeten doen, met ruimte voor de individuele bewoner. Mevrouw Kamp op de Steenklip zijn na het overlijden van bewoners geen nieuwe bewoners opgenomen om de druk weg te halen. Vervolgens werd gemeld dat 1 persoon weg werd gehaald omdat het rustiger was. Het niet opnemen van nieuwe bewoners was niet om de druk weg te halen. Het ging erom dat het moeilijk was om 80 uur gekwalificeerde zorg 7 dagen in de week te regelen, maar dat 70 uur wel lukt. Gezien de tijd sluit mevrouw Koppers de vergadering. 9

10 Foto sfeerbeelden van Ria de Boer Ria de Boer was voor kort werkzaam in Oostergouw, als een bevlogen activiteiten begeleidster. Ria heeft een grote passie en dat is namelijk fotografie, zij is als fotografe bekend onder de naam chameleon63. Ria heeft een verrassende kijk op simpele alledaagse dingen welke zij in haar foto s weet neer te zetten in een bijzonder tafereel met een volkomen eigen stijl. 10

11 Tips voor de mantelzorger Wanneer meerdere mantelzorgers bij een familielid betrokken zijn, spreek dan met elkaar af wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit maakt het helder voor zowel de instelling als voor het familielid dat in de instelling verblijft. Zorg dat u altijd met verzorgenden van de afdeling in gesprek blijft. Dit begint al met het opnamegesprek. Spreek daarna ook regelmatig met uw contactpersoon af op een tijd dat u even rustig kunt praten. Denk niet alleen aan uw verzorgde familielid, maar ook aan u zelf. Slechte vragen bestaan niet! Als u iets wilt weten, vraag het gewoon! Hebt u behoefte aan een gesprek met andere relaties, mantelzorgers van een afdeling, probeer dat via de contactpersoon van de afdeling of cliëntenraad of een maatschappelijk werker te regelen. Houd de instelling voor dat het ook voor hen belangrijke informatie op kan leveren. Instellingen staan vaak open voor ideeën, dus schroom niet om ze te geven. Ziet u een nieuwe mantelzorger op de afdeling? Stap erop af en maak hem of haar wegwijs. Het is voor een nieuwe mantelzorger fi jn om met iemand te spreken die in een vergelijkbare situatie verkeert. Hebt u vragen die u liever eerst aan iemand anders dan de direct betrokkenen op de afdeling wilt voorleggen, neem dan contact op met de contactpersoon, voorzitter van de cliëntenraad, maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of cliëntenvertrouwenspersoon van de instelling. De cliëntenraad is er ook voor u! U kunt informatie krijgen over de gang van zaken in de instelling. Ook al is uw familielid opgenomen, u kunt altijd bij een steunpunt mantelzorg terecht met vragen. 11

12 TIPS en WEETJES voor u geselecteerd Overheid LOC Actiz CVZ KNMG RVZ homoseksuele ouderen: die wonen ook in zorginstellingen! Bijna de helft van de verzorgenden denkt dat er amper homoseksuele cliënten zijn. De ondervraagde verzorgenden gaven dit als reden op voor het ontbreken van specifieke aandacht voor homoseksuele ouderen in hun zorginstelling. Een woordvoerder van het COC (belangenvereniging homoseksualiteit) zegt dat het onmogelijk is dat er in de verpleeg- en verzorgingshuizen nauwelijks geen homoseksuele ouderen zijn. Er wonen zo n homoseksuele vijftigplussers in Nederland, en die wonen óók in zorginstellingen. Zien de ondervraagde verzorgenden de roze ouderen over het hoofd? Of is er überhaupt te weinig oog voor de persoon achter de bewoner? Homoseksuele ouderen raken vaak sneller in een sociaal isolement dan heteroseksuele leeftijdgenoten. In zorginstellingen kunnen zij te maken krijgen met onbegrip en onwetendheid. Jezelf kunnen zijn is dan moeilijk. Het COC pleit ervoor dat verzorgenden helpen hun zorginstellingen homovriendelijker te maken. Bron: TvV Online, COC Nurse practitioners grote aanwinst in verpleeghuizen Er wordt een tekort aan verpleeghuisartsen verwachjt. Hierom onderzocht onderzoeksbureau Prismant of gespecialiseerd verpleegkundigen - zogenaamde Nurse practitioners - taken kunnen overnemen. De uitkomsten zijn vooralsnog positief. Prismant concludeert dat als nurse practitioners taken van verpleeghuisartsen overnemen, dit kan leiden tot flinke tijds- en kwaliteitswinst in verpleeghuizen. Wat doet de nurse practitioner? Het zijn verpleegkundigen die een extra opleiding gedaan hebben waardoor zij ook taken van artsen kunnen overnemen. In verpleeghuizen kunnen nurse practioners de arts van een flink aantal taken ontlasten: opnames, opstellen van zorg- en behandelplannen, deelnemen aan het multidisciplinair overleg (MDO), visites lopen, contacten met familie, wondrondes en het behandelen van zorgvragen. Ook kunnen zij een belangrijke rol spelen in de training en coaching van verpleegkundigen en verzorgenden. Meer tijd en kwaliteit! Uit het onderzoek van Prismant kwam naar voren dat de nurse practitioner 58% tijdswinst oplevert in het verpleeghuis. De artsen en andere professionals die betrokken waren bij het onderzoek geven bovendien aan dat de taakverschuiving ook leidt tot kwaliteitswinst. Er is meer tijd en aandacht voor de cliënten, meer continuïteit in de zorg en er vindt meer scholing en coaching van verpleging en verzorging plaats. Bron: IDE 28 januari 2010 Bewegen goed tegen dementie' Ouderen moeten zoveel mogelijk bewegen om dementie te voorkomen of te verminderen. Dat zegt Eric Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Scherder pleit voor meer beweging. Voor iedereen, maar voor ouderen in het bijzonder. Want het sterke vermoeden bestaat dat mensen die meer bewegen een kleinere kans hebben om dement te worden. Bovendien heeft beweging een gunstige invloed op mensen die al dementerend zijn. Verpleeghuizen moeten hun bewoners meer stimuleren en ze niet de hele dag in een stoel laten zitten, vindt Scherder. 'Het is aangetoond dat bewegen een positief effect heeft op intellectuele zaken', zegt Scherder. 'Op zaken als organiseren en problemen oplossen en op het geheugen. Daarom moet je ervoor zorgen dat je zo actief mogelijk blijft. Je moet je brein voeden, aan de gang houden. Dat kan door je hersenen aan het werk te houden, maar ook door te bewegen. Als je dat niet doet, zakt de boel in elkaar.' Bron: PZC maart

13 Elke klacht is een gratis advies! De medewerkers van Evean doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat een cliënt niet tevreden is. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd, over afspraken die niet worden nagekomen of over de houding van de medewerker. Evean streeft naar een klimaat waarin cliënten, hun relaties en hun familieleden, in een open sfeer met de medewerkers kunnen communiceren. Belangrijk is dat u duidelijke informatie krijgt over de weg die u kunt bewandelen in het geval van onvrede of een klacht. Als u ergens ontevreden over bent, is het belangrijk om dit te uiten. Het is voor uzelf belangrijk om te weten dat er iets aan uw klacht wordt gedaan, maar het is ook voor de hulpverlener of de instelling belangrijk, omdat deze de zorg pas kan verbeteren, als hij weet wat er mis is. Een klacht hoeft niet alleen te gaan over een fout in de medische behandeling. Een klacht kan bijvoorbeeld ook gaan over de manier waarop u door de hulpverlener bent behandeld, of over een afspraak die niet is nagekomen. Een klacht hoeft niet over ernstige zaken te gaan, ook kleine ongenoegens zijn het waard om verbeterd te worden. Vaak lijken de klachten erger dan het is en blijken uiteindelijk te berusten op miscommunicatie. Deze miscommunicatie kan voor een opeenstapeling van irritaties zorgen en kost de cliënt of relatie veel onnodige energie. Tips voor een eerste gesprek Als u een klacht heeft, kunt u het beste eerst proberen hier een oplossing voor te vinden met de betrokken persoon, afdelingshoofd of de locatie manager van de instelling zelf. Door er samen over te praten, kunt u soms al heel wat misverstanden oplossen. Uw cliëntenraad kan desgewenst een bemiddelende of verwijzende rol spelen in lichte klachtengeschillen. Maak een aparte afspraak om over uw klacht of irritatie te praten en geef van te voren ook aan waar u het over wilt hebben. Wacht niet te lang met het maken van deze afspraak. Hoe langer u met uw klacht blijft lopen, hoe moeilijker het wordt om er nog over te beginnen. Bovendien kan de klacht verjaren. Dat is van belang als u de klacht later officieel wilt indienen. Bedenk vooraf wat u wilt bereiken met het gesprek. Is het voor u belangrijk om excuses te krijgen, wilt u dat de zorg in de toekomst verbetert, wilt u dat de betrokken persoon gestraft wordt voor de fout die hij of zij heeft gemaakt of verwacht u schadevergoeding te kunnen krijgen? U kunt eventueel iemand mee nemen naar het gesprek, om u te steunen. Twee mensen weten meer dan één. De ander kan er ook op letten dat u niets vergeet te zeggen. Geef wel even door aan degene met wie u het gesprek voert, dat u iemand meeneemt, zodat hij zich niet overvallen voelt. U kunt van tevoren opschrijven waar u over wilt praten. Zo voorkomt u dat u iets vergeet en het kan een houvast zijn om er niet allerlei bijzaken bij te betrekken. Het is belangrijk dat u kalm blijft tijdens het gesprek en luister naar wat de andere partij heeft te zeggen. U wilt er tenslotte samen uitkomen. 13

14 H onderdste geboortejaar van Juliana Het Koninklijk Huisarchief biedt ons de unieke gelegenheid enkele voorwerpen van Prinses Juliana te tonen. Beschilderde ivoren brisé-waaier met medaillons die portretten van prinses Juliana als baby en peuter tonen. De waaier is rond 1914 vervaardigd, toen de prinses een jaar of vijf oud was. De Amsterdamse wieg, geschenk van de vrouwen van Amsterdam bij de geboorte van Prinses Juliana in De Koninklijke kleuter moest al vroeg haar officiële verplichtingen nakomen. Een hoed was daarbij onontbeerlijk. Gouden rammelaar met edelstenen, geschonken door de vrouwen en meisjes van de stad Groningen bij de geboorte van Prinses Juliana in

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS 1 INHOUD 1. INLEIDING ONDERZOEKS DOSSIER 3 1.1 DESKRESEARCH 3 1.2

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Cliëntenblad SBWU 4 2013 Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Veranderingen in de WMO Wat betekent dit voor mij? Vriendschap Versterkt de banden tussen mensen' Het mooiste van alles

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie