Maatschappelijk verslag Onderdeel van het jaardocument. Deel je leven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag 2011. Onderdeel van het jaardocument. Deel je leven"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag 2011 Onderdeel van het jaardocument Deel je leven

2

3 Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij voor ons waarin mensen bewust in het leven staan en dat leven samen delen. Wij richten ons bij onze zorgverlening niet op menselijke beperkingen, maar op wat mensen nog wél kunnen. Elke dag opnieuw gaan wij uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talenten. En van de kracht van delen. Deel je leven! De naam Zorggroep Sint Maarten is zorgvuldig gekozen. Het verhaal van Sint Maarten is bij veel mensen bekend en tevens voor velen een inspiratiebron. Martinus handelde uit medeleven. Als Romeins soldaat kon en mocht hij niet zijn hele mantel weggeven, maar wel een halve! Sint Maarten, ook bekend als Martinus van Tours, ontmoette als Romeins soldaat een door kou verkleumde bedelaar. Uit zorg voor hem kliefde hij zijn mantel in tweeën en gaf een helft aan de bedelaar. Hij deelde zijn bezit met de ander én hij nam deel aan het leven van de ander. Ons logo is een vrije expressie van de gedeelde mantel. Maatschappelijk verslag 2011

4

5 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 4 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 7 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kerngegevens en nadere typering Cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen van goed bestuur Raad van bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Kwaliteitsbeleid algemeen Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Jaarrekening (deze is apart gedeponeerd en te raadplegen via Lijst met afkortingen 50 Maatschappelijk verslag 2011

6 Voorwoord Beste lezer, geachte geïnteresseerde in Zorggroep Sint Maarten, Deel je leven! Onze clienten ervaren dat zij excellente zorg volgens de laatste inzichten ontvangen, dat is ons (lange termijn) doel 1. Daarom hebben wij ons in 2010 de vraag gesteld welk instrument in de toekomst een voortdurende bron van inspiratie en binding kan zijn en waarmee de uitdagingen in de gezondheidszorg beantwoord kunnen worden. De interviews met cliënten(raden), medewerkers, vrijwilligers en de ondernemingsraad resulteerden in het zogenaamde identiteitsbewijs Deel je leven. Hierin verwoorden wij onze ideologie, visie, kernwaarden en belofte Deel je leven. De uitkomst is ook dat het verhaal van Sint Maarten ons (nog steeds) verbindt 2. Onze kernwaarden: zijn, ontplooiend, vitaal en dorps gaan voorbij de zorg. Samen zorg delen. Dat typeert Zorggroep Sint Maarten. Samen leven delen. Dat is onze ambitie. In combinatie met het strategisch meerjarenbeleidsplan is Deel je leven de komende 5 a 10 jaren richtinggevend voor al ons handelen. Dit betekent dat de Zorggroep haar zorg- en dienstverlening op alle prestatiegebieden daarmee in lijn wenst te brengen. In 2011 was één van de 2 belangrijke doelen het verder gestalte geven aan Deel je leven. Met Deel je leven beogen wij de uitdagingen voor de gezondheidszorg te beantwoorden. De stijgende zorgvraag wringt immers met de beschikbare financiële middelen en een krimpende arbeidsmarkt. Zorggroep Sint Maarten is een sociaal innovatieve organisatie. Sociale innovatie betekent dat mensen onderzoeken of zij samen en op een andere manier bepaalde maatschappelijke problemen kunnen oplossen of kunnen verlichten. En wat is er mooier dan dat? Onze locaties en activiteiten zijn regionaal bekend en lokaal ingebed en bieden alle mogelijkheden voor waardevolle ontmoetingen. Deel je leven vertaalt zich in deelbeloften per locatie. Zo versterkt bijvoorbeeld De Kunst van het leven de identiteit van Huize Franciscus in Ootmarsum. Met Deel je leven staat het leven centraal. Zorg voor elkaar in alle opzichten is daarvoor een belangrijke (basis)voorwaarde. Inmiddels werkt ruim de helft van de locaties met zo n deelbelofte. Deel je leven biedt meer ruimte aan mantelzorgers en trekt meer vrijwilligers aan. Voor veel medewerkers en leidinggevenden betekent Deel je leven dat zij op een andere manier moeten gaan werken. Met teamtrainingen, scholing en een wijziging in de functioneringsgesprekken wordt die andere manier van werken ondersteund. Het andere belangrijke doel in 2011 was de realisatie van de bouwplannen. Deze vinden hun oorsprong in de functionele veroudering van onze zorggebouwen. Wij bouwen bij voorkeur appartementencomplexen met een laag zorgimago. 1 Strategisch meerjarenbeleidsplan Betrokken sinds Het verhaal van Sint Maarten verbindt ons sinds de fusie in Ons logo is een vrije expressie van de gedeelde mantel. 4

7 Daarbij houden wij rekening met het streven van de overheid om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden onder andere door het scheiden van wonen en zorg. De visie op zorg verandert. Mensen wensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en zij wensen hulp om dat mogelijk te maken. In 2011 zijn 4 nieuwe bouwprojecten opgeleverd en zijn met vereende krachten de bijbehorende verhuizingen in goede harmonie volbracht. In februari 2011 werd het nieuwe Sint Jozef met 48 appartementen en 16 kamers verdeeld over twee kleinschalige verpleegeenheden in Weerselo in gebruik genomen; bewoners verhuisden vanuit Enschede (terug) naar Weerselo. Het appartementencomplex De Zonnestraal in Oldenzaal kon in juni 2011 in gebruik worden genomen. De Zonnestraal is een ruim opgezet complex met 40 grote zorgappartementen. In september 2011 opende De Tiekerhook in Overdinkel haar deuren voor 18 bewoners. De Tiekerhook herbergt 3 grote woningen, waar per woning 6 bewoners beschikken over een eigen kamer en in groepsverband wonen. In november 2011 werd het eerste deel van de nieuwe Polbeek te Zutphen opgeleverd. De ingebruikname volgde in februari De bouwactiviteiten zullen nog tot 2014 voortduren. Blij verrast waren wij in 2011 met de nominatie voor de beste werkgever award Twente. Nog meer deugd deed het feit dat uit het landelijke benchmark onderzoek van ActiZ naar voren kwam dat Zorggroep Sint Maarten als koploper in de branche 3 is aan te merken vanwege de triple A score voor de onderdelen cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering. De financiële positie van de Zorggroep is per 31 december 2011 gezond en betekent onder meer dat de uitvoering van de bouwplannen doorgang kan vinden waarbij de continuïteit van de hulpverlening aan onze cliënten geborgd blijft. Met de overgang naar het nieuwe systeem van prestatiebekostiging is in 2011, voor zover mogelijk, rekening gehouden 4. De goede resultaten 2011 zijn het gevolg van gezamenlijke inzet, betrokkenheid en beleid. En op deze plaats wil ik alle betrokkenen bij Zorggroep Sint Maarten hartelijk danken voor hun vertrouwen, inzet en bijdragen. Dit maatschappelijke verslag is vastgesteld op 27 april Met vriendelijke groet, Bert Kwadijk algemeen directeur/ bestuurder Zorggroep Sint Maarten 3 In de categorie 40 tot 100 miljoen euro. 4 Zie hoofdstuk 4.7 van dit verslag en de jaarrekening Maatschappelijk verslag 2011

8 6

9 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Het voorliggende maatschappelijk verslag, onderdeel van het zogenaamde Jaardocument, is opgesteld volgens het landelijk geldende stramien dat is gebaseerd op de WTZi. Verantwoording vindt op concernniveau plaats van Stichting Zorggroep Sint Maarten tenzij anders aangegeven. Ten behoeve van de leesbaarheid worden in dit verslag het beleid en bijbehorende resultaten van Zorggroep Sint Maarten op hoofdlijnen weergegeven. De jaarrekening 2011 van Zorggroep Sint Maarten is geconsolideerd met de jaarrekening van zowel de gelieerde Stichting Woonvormen Sint Maarten als met de 100% dochter Behandelcentrum Sint Maarten B.V., en derhalve worden financiële gegevens in dit verslag geconsolideerd weergegeven. 7 Maatschappelijk verslag 2011

10 8

11 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Sint Maarten Adres Gravenallee 13 Postcode Plaats Statutaire vestigingsplaats 7591 PE Denekamp Oldenzaal Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Zorggroep Sint Maarten is een stichting met een raad van bestuur (bestaande uit ten hoogste 2 leden) als statutair bestuurder en een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan. Gedurende geheel 2011 bestond de raad van bestuur uit 1 lid, ook genaamd: algemeen directeur/bestuurder. 9 Maatschappelijk verslag 2011

12 Divisiestructuur Zorggroep Sint Maarten heeft een divisiestructuur. De divisies zijn gedefinieerd aan de hand van geografische ligging en specifieke diensten en/of producten. De divisies en daarbij behorende locaties hebben elk een, afhankelijk van grootte en marktpositie, van de hoofdstructuur afgeleide structuur. De raad van bestuur (algemeen directeur/bestuurder) houdt zich bezig met de overall strategie en de controle op de prestatienormen. De divisies met bijbehorende locaties, diensten en/ of producten kennen de doelen en speelruimte waarbinnen deze bereikt kunnen worden. De raad van bestuur en divisies worden ondersteund door de stafafdelingen. Divisies In 2011 worden de volgende divisies onderscheiden: Divisie Losser-Oldenzaal bestaande uit Oldenhove en Sint Maartens-Stede, beide te Losser, De Tiekerhook in Overdinkel, De Molenkamp, Gereia en De Zonnestraal in Oldenzaal, zie * hieronder Divisie Dinkelland bestaande uit Huize Franciscus in Ootmarsum, Sint Jozef in Weerselo, Sint Gerardus Majella en Sint Jozef in Denekamp, De Eeshof in Tubbergen Divisie Friesland - Harmelen bestaande uit Mariënbosch in Heerenveen, Sint Theresia te Joure en Gaza te Harmelen, zie ** Divisie Acht - Lochem Zutphen bestaande uit Gudula en Huize Sint Jozef te Lochem en De Polbeek te Zutphen en Antoniushuis te Acht, Divisie Behandeling, Advies en Zorg thuis (BAZ), bestaande uit de medische dienst, psychologen, geestelijke zorg, muziektherapie, fysio- en ergotherapie, logopedie, diëtetiek. En tijdelijk ook: 1. Thuiszorg waaronder vallen het landelijk opererende Zorg Advies Punt (ZAP), maatschappelijk werk, Thuiszorg Servicewinkels in Hengelo, Ootmarsum, Losser, Oldenzaal en Goor, en 2. Kraamzorg. * De Zonnestraal en De Tiekerhook zijn nieuw gerealiseerde en in 2011 opgeleverde locaties. ** De bewoners (van aanleunwoningen) van Sint Theresia zijn in 2010 tijdelijk verhuisd naar Vegelinshof en Sevenwolden in Joure in afwachting van het nieuw te bouwen Sint Theresia. Vanuit Behandelcentrum Sint Maarten B.V. zijn in 2011 niet-awbz behandeldiensten verleend aan cliënten. Stafafdelingen De volgende stafafdelingen worden in 2011 onderscheiden: Personeel & Organisatie (P&O) Financiën & Control (F&C) Informatie & Communicatie Technologie (ICT) Bestuurssecretariaat (BS) Vastgoed, Bouw & Beheer (VBB) Management van de organisatie De raad van bestuur en de divisiedirecteuren vormen samen het management van de organisatie, ondersteund door de hoofden van de stafafdelingen P&O, F&C, ICT, de vastgoedmanager en de bestuurssecretaris, gezamenlijk genaamd: directieraad. Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschapsstructuur is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de wet op de Ondernemingsraden en de geldende CAO Verpleging Verzorging Thuiszorg (VVT). 10

13 Cliëntenraden Iedere locatie heeft zijn eigen cliëntenraad en de bedrijfsonderdelen Thuiszorg Twente en kraamzorg hebben een gezamenlijke cliëntenraad, die adviseert over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. De cliëntenraad voert overleg met de divisiedirecteur. Ten behoeve van een meer adequate invulling van de medezeggenschap aangaande lokaal overstijgende aangelegenheden is een Centrale Cliëntenraad opgericht. Eind 2011 vertegenwoordigt de centrale cliëntenraad alle locaties van Zorggroep Sint Maarten en Thuiszorg Twente en kraamzorg. Ondernemingsraad De ondernemingsraad behandelt onderwerpen die van gemeenschappelijk en afzonderlijk belang zijn voor de divisies van Zorggroep Sint Maarten. In 2011 is de ondernemingsraad elf keer bijeen geweest voor een reguliere OR vergadering. De adviescommissies kwamen bijeen indien de agenda dit noodzakelijk maakte. De overlegvergadering van de ondernemingsraad en de bestuurder vond 6 keer plaats. In verband met wijziging van kiesgroepen is het aangepaste reglement van de ondernemingsraad ter goedkeuring gestuurd aan de Bedrijfscommissie voor de Zorg. In het Jaarverslag medezeggenschap 2011 van de ondernemingsraad worden de in 2011 behandelde onderwerpen beschreven. De samenwerking tussen de ondernemingsraad en de algemeen directeur/bestuurder verloopt in een positief kritische sfeer. 2.3 Kerngegevens Kerngegevens en nadere typering Zorggroep Sint Maarten is in 2011 toegelaten voor alle AWBZ-functies, te weten: 1. persoonlijke verzorging 2. verpleging 3. begeleiding 4. behandeling 5. verblijf op grond van de AWBZ Voornoemde functies worden zowel bij de cliënt thuis als in een beschermde woonomgeving geleverd. Er zijn dagvoorzieningen en er is meerzorg voor bewoners die wat extra zorg en aandacht behoeven vanwege hun lichamelijke of psychische beperkingen. In Oldenzaal, Tubbergen en Losser vindt dagbehandeling plaats. Zorggroep Sint Maarten verricht tevens poliklinische activiteiten vanuit de geheugenpolikliniek Noordoost-Twente in Oldenzaal. Er zijn eerstelijnsbehandelpraktijken op de vakgebieden fysiotherapie, ergotherapie, psychologie en diëtetiek. Vanuit de locaties in Harmelen en Eindhoven/Acht werd aan cliënten huishoudelijke hulp verleend op grond van de WMO. In 2011 is in heel Twente kraamzorg aangeboden. Overige AWBZ-prestaties in 2011 van Zorggroep Sint Maarten Uitleen verpleegartikelen Advies, instructie en voorlichting 11 Maatschappelijk verslag 2011

14 Zorggroep Sint Maarten leverde in 2011 zorg aan de doelgroepen met een Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Lichamelijke handicap (functiestoornis) Zintuiglijke handicap of communicatieve functiestoornis De toelatingen voor verblijf zijn op 31 december 2011 als volgt Divisie Locatie Verpleging Verzorging Totaal Sint Gerardus Majella Huize Franciscus Dinkelland Huize Sint Jozef Weerselo Eeshof Huize Sint Jozef Denekamp Acht Lochem Zutphen Friesland Antoniushuis Gudula De Polbeek Mariënbosch Sint Theresia Harmelen Losser Oldenzaal Gaza Oldenhove incl. Tiekerhook Sint Maartens-Stede Gereia De Molenkamp Totaal

15 2.3.2 Cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens verpleging, verzorging en thuiszorg Cliënten per einde verslagjaar Aantal Aantal Aantal cliënten met een ZZP en dagbesteding Aantal cliënten met een ZZP zonder dagbesteding 2 0 Aantal extramurale cliënten inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit per einde verslagjaar Aantal Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg, zie * Productie gedurende het verslagjaar Aantal Aantal Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding Aantal dagdelen dagbesteding op basis van functie Begeleiding in groepsverband (BGG) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding van de functie Begeleiding in Groepsverband (BGG) en WMO zorg) Personeel per einde verslagjaar Aantal Aantal Aantal personeelsleden in loondienst Aantal FTE personeelsleden in loondienst, zie ** Bedrijfsopbrengsten Bedrag in Bedrag in Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar (geconsolideerd) Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (Zorggroep) Waarvan overige bedrijfsopbrengsten * Per 1 januari 2011 is de capaciteit Sint Jozef Weerselo uitgebreid waardoor het aantal per 1 januari hoger is dan per 31 december * * Deze aantallen FTE s betreffen de minimale verplichtingen voortvloeiende uit de door Zorggroep Sint Maarten aangegane arbeidsovereenkomsten. De arbeidsuren uit de arbeidsovereenkomsten zijn omgerekend naar FTE s. Bij de zogenaamde min-max-contracten is uitgegaan van het minimum aantal arbeidsuren. 13 Maatschappelijk verslag 2011

16 Aantal kamers in verpleeghuizen en afdelingen van de Zorggroep naar beddengrootte Type kamer Aantal 31 dec 2011 Aantal 31 dec 2010 Aantal kamers met één bed Aantal kamers met twee bedden (niet bestemd voor gehuwden/ samenwonenden) Aantal kamers met drie bedden 0 0 Aantal kamers met vier bedden 0 12 Aantal kamers met vijf bedden 0 0 Totaal aantal kamers Productie, personeel en opbrengsten kraamzorg Productie Aantal inschrijvingen Aantal partusassistenties Aantal partusassistentie-uren Aantal intakes aan huis in verslagjaar Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal kraamverzorgingsuren in verslagjaar (excl. partusassistentie uren) Aantal telefonische intakes in verslagjaar 20 1 Personeel Aantal Aantal Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE in loondienst per einde verslagjaar 7 6 Aantal in loondienst per einde verslagjaar Aantal leerlingen Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) in opleiding in verslagjaar 2 0 Aantal stagiaires in opleiding in verslagjaar 4 3 Ziekteverzuim (excl. zwangerschap) in verslagjaar 0,86% 3,03% Instroom (totaal) in verslagjaar 3 12 Uitstroom (totaal) in verslagjaar 3 4 Aantal vacatures eind van het verslagjaar 0 0 Bedrijfsopbrengsten Bedrag in Bedrag in Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

17 2.3.3 Werkgebieden Zorggroep Sint Maarten werkt landelijk gespreid met haar zwaartepunt in Noordoost-Twente, zie ook paragraaf 2.2 structuur van het concern. Zorggroep Sint Maarten is in 2011 werkzaam in de volgende zorgkantoorregio s: Friesland Twente Apeldoorn, Zutphen e.o. Utrecht Zuidoost-Brabant. 2.4 Samenwerkingsrelaties Zorggroep Sint Maarten beschouwt de lokale en regionale gemeenschap in zijn geheel als belanghebbende. Cliënten, hun naasten en potentiële cliënten vormen de belangrijkste belanghebbenden van Zorggroep Sint Maarten. In het verlengde daarvan worden relaties onderhouden met de vertegenwoordigers van cliënten en cliëntenraden, de landelijke organisatie van cliëntenraden (LOC) en de patiënten- en consumentenplatforms. De cliëntenraden zijn lid van het LOC en winnen advies in bij deze organisatie. Medewerkers en vrijwilligers hebben belang bij een prettige werkomgeving, continuïteit van de organisatie en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Vermeldenswaard is de bijdrage van het grote aantal vrijwilligers aan de zorg- en dienstverlening binnen Zorggroep Sint Maarten. Vrijwilligers dragen bij aan het welzijn van cliënten, mede omdat zij cliënten veel persoonlijke aandacht kunnen geven. In het kader van verantwoording en ontplooien van nieuwe initiatieven onderhoudt Zorggroep Sint Maarten contact met uitvoerende overheidsorganen zoals het College sanering zorginstellingen, de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor Zorgverzekeringen. Ook de contacten met zorgkantoren dienen hier genoemd te worden in verband met de jaarlijkse contracteerplicht en de aanbestedingen. Gegeven de dynamiek en de verschillende belangen die permanent spelen, verlopen de contacten met de Zorgkantoren goed. Met gemeenten vindt overleg plaats over het voorzieningenniveau in de gemeente, mogelijkheden voor passende huisvesting van cliënten en overleg in het licht van de WMO. Als gevolg van gunning in het kader van de WMO van de betreffende gemeenten heeft Zorggroep Sint Maarten in 2011 huishoudelijke hulp verleend aan cliënten in Harmelen (gemeente Woerden) en Eindhoven/Acht. 15 Maatschappelijk verslag 2011

18 Zorggroep Sint Maarten werkt waar nodig en mogelijk lokaal en regionaal samen met vele andere organisaties aan het optimaliseren van het aanbod aan zorg- en dienstverlening. De wijze van samenwerking is vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Nauwe samenwerking vindt plaats met Stichting Woonvormen Sint Maarten, welke stichting huisvesting voor ouderen realiseert en exploiteert. De raad van bestuur van Stichting Woonvormen Sint Maarten en de raad van toezicht van Stichting Woonvormen Sint Maarten bestaan uit dezelfde personen als respectievelijk de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Zorggroep Sint Maarten (personele unie). In de regio Twente werkt Zorggroep Sint Maarten samen met Stichting Livio en Stichting Zorgfederatie Oldenzaal in Stichting Keuken De Boeskool. In deze stichting wordt één van de drie bestuurders benoemd door Zorggroep Sint Maarten. Overeenkomstig de statutaire bepalingen behoeft een aantal besluiten van het bestuur van Stichting Keuken De Boeskool voorafgaande toestemming van de raden van toezicht van de aangesloten stichtingen. Met diverse woningcorporaties wordt samengewerkt om te komen tot passende, levensloopbestendige huisvesting voor ouderen. Met hen, maar ook waar nodig en mogelijk, en met andere zorgaanbieders/ketenpartners wordt samengewerkt om de zorgketen zo dicht mogelijk bij de cliënt gestalte te kunnen geven. Zorggroep Sint Maarten neemt deel aan meerdere ketens dementie, ketens cerebrovasculair accident en een keten palliatieve zorg. Het gemeenschappelijke doel van samenwerking is voor cliënten in een groter verzorgingsgebied betere dienstverlening te realiseren. Soms wordt in concurrentie getreden om het doel te realiseren. In regio s waar geen verpleegcentrum van Zorggroep Sint Maarten gevestigd is, wordt bijvoorbeeld samengewerkt met regionale verpleegcentra teneinde aanvullende zorg te kunnen realiseren. Met het Medisch Spectrum Twente wordt samengewerkt in een zogenaamde schakelafdeling te Oldenzaal, een voorziening tussen ziekenhuis en thuissituatie of tussen ziekenhuis en intramurale voorziening. Tevens wordt samengewerkt op het gebied van revalidatie in onder andere het Orthocareproject. Ook in 2011 was Zorggroep Sint Maarten lid van IZO (InterZorg Ouderen), een platform waarin zorgaanbieders uit Twente zijn vertegenwoordigd. 16

19 Maatschappelijk verslag

20 18

21 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur Het bestuur en de raad van toezicht van Zorggroep Sint Maarten beschouwt good governance als een vanzelfsprekendheid. Gezien de sectorspecifieke richtlijnen en het feit dat de Zorgbrede Governance Code binnen de zorgsector de norm is alsook een lidmaatschapsverplichting van ActiZ, is besloten om deze code als leidraad te hanteren voor de uitwerking van goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording over beleid en activiteiten. Uitwerking, toetsing en evaluatie van toepassing van de principes van de Zorgbrede Governancecode 2010 vond in het verslagjaar plaats en is vastgelegd in een separaat document. Afwijkend van de Zorgbrede Governancecode 2010 is, om praktische reden, de statutaire regeling gehandhaafd dat (verlenging van de) benoeming van de externe accountant plaats vindt door de raad van bestuur van Zorggroep Sint Maarten na voorafgaande toestemming door de raad van toezicht. De benoemde accountant heeft de opdracht de jaarrekening te controleren van Stichting Zorggroep Sint Maarten over de boekjaren eindigend op 31 december 2009 tot en met Ten aanzien van de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een profielschets conform de statutaire regeling. In afwijking van voornoemde code is openbare werving één van de mogelijke alternatieven om een lid te werven. Het voordrachtsrecht is in de statuten verankerd. De procedure op welke wijze de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht kan schorsen of ontslaan is statutair vastgelegd. In afwijking op de Zorgbrede Governancecode zijn de gronden voor schorsing en ontslag niet statutair aangegeven, behalve verstrengeling van belangen. Het jaarlijkse evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar vindt plaats door de voorzitter van de vergadering die rapporteert naar de raad van toezicht en de raad van bestuur. In de statuten van Zorggroep Sint Maarten is eveneens het recht van enquête voor de cliëntenraden opgenomen. In 2011 kende de Zorggroep geen klokkenluidersregeling. Deze wordt in 2012 opgesteld. 3.2 Raad van bestuur In 2011 is Zorggroep Sint Maarten bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur (ook genaamd: algemeen directeur/bestuurder ). De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht door middel van financiële, kwantitatieve en inhoudelijke rapportages. Daarnaast wordt het strategische beleid besproken. De raad van toezicht beoordeelt het functioneren van de raad van bestuur; een procedure hiervoor is ontwikkeld in samenhang met de implementatie van good governance richtlijnen. De raad van toezicht heeft de bezoldiging van de raad van bestuur in relatie tot de importantie van de werkzaamheden geëvalueerd en besproken. Verantwoording van de bezoldiging vindt plaats conform wettelijke regelgeving en good governance. 19 Maatschappelijk verslag 2011

22 In de statuten van de Zorggroep is het volgende bepaald: De bestuurder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht terstond op de hoogte. Indien de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder, wordt de stichting vertegenwoordigd door een bijzonder vertegenwoordiger, daartoe door de raad van toezicht, al dan niet uit zijn midden aangewezen. Er heeft naar het oordeel van de raad van toezicht in 2011 geen belangenverstrengeling plaatsgevonden. Een specifiek reglement voor de raad van bestuur is niet opgesteld. In de statuten van Zorggroep Sint Maarten zijn ondermeer de taken en bevoegdheden van de raad van bestuur beschreven. In het procuratiereglement is nader uitgewerkt wie onder welke voorwaarden (financiële) verplichtingen mag aangaan. De uitwisseling van informatie tussen raad van bestuur en raad van toezicht verloopt naar tevredenheid. De uitwisseling is verankerd in het document Zorggroep Sint Maarten, good governance. De raad van bestuur heeft voor 2011 een begroting en een Kaderbrief opgesteld, zie hoofdstuk 1 en 4.2 van dit verslag. De stand van zaken met betrekking tot deze begroting en Kaderbrief kwam tijdens alle vergaderingen van de raad van toezicht aan de orde middels periodieke rapportages. Samenstelling raad van bestuur Zorggroep Sint Maarten per 31 december 2011 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties drs. B. Kwadijk MBA Algemeen directeur/bestuurder geen 3.3 Raad van toezicht Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in Zorggroep Sint Maarten is opgedragen aan de raad van toezicht, bestaande uit tenminste 4 en ten hoogste 5 natuurlijke personen; bij het staken van stemmen -bij een even aantal leden- heeft de voorzitter de beslissende stem. Alle leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. In de statuten is vastgelegd, dat voormalige leden van de raad van bestuur niet tot lid van de raad van toezicht benoemd kunnen worden alsook dat (voormalig) medewerkers nimmer lid kunnen zijn. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de Zorggroep en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Het toezicht kent onder andere de volgende aandachtsgebieden: - de naleving van wet- en regelgeving; - de strategie en de risico s; - de realisatie van de doelstellingen; - de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; - de financiële verslaglegging; - treasury; - de wijze waarop Zorggroep Sint Maarten haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid invult; - bouwprojecten. 20

23 In 2011 beschikt ten minste één lid van de raad van toezicht over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. Er wordt 6 maal per jaar vergaderd. Een vergadering van de raad van toezicht vangt in principe aan met een presentatie over een actueel thema. De raad van bestuur verstrekt de raad van toezicht tijdig adequate informatie omtrent het voorgenomen strategisch beleid en de beleidsagenda, belangrijke ontwikkelingen, samenwerking met anderen, de financiële situatie, voortgang projecten en vraagt voorts toestemming voor alle besluiten waarvoor dat volgens de statuten vereist is. Voorts ontvangt de raad van toezicht per vergadering een rapportage over de afgelopen periode. In deze rapportage wordt ondermeer standaard financiële en kwaliteitsinformatie verstrekt. Indien nodig wordt ook gerapporteerd over sociale aangelegenheden, klachten en melding incidenten cliënten. De wijze van informatieverstrekking is vastgelegd in het document Good governance Zorggroep Sint Maarten (zie ook hoofdstuk 3.1 van dit maatschappelijke verslag). Risico s en de gehanteerde interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn regelmatig terugkerende agendapunten binnen de auditcommissie, zie hierna. In het verslagjaar hebben de leden van de raad van toezicht: - geen specifieke cursussen gevolgd - vergaderd op diverse locaties van de Zorggroep, te weten: Sint Jozef in Weerselo, De Molenkamp in Oldenzaal, Antoniushuis in Acht, De Eeshof in Tubbergen en tweemaal bij Oldenhove in Losser. De voorzitter van de raad van toezicht heeft op 17 mei 2011, tijdens zijn jaarlijkse bespreking met de ondernemingsraad o.a. gesproken over: - Deel je leven, de visie en rol van de raad van toezicht en het proces van de ondernemingsraad - de bouw, de rol van de raad van toezicht hierin en hun visie hierop; - de onderwerpen die binnen de raad van toezicht aan de orde worden gesteld; - de werving en selectie van nieuwe leden van de raad van toezicht; - de (gezonde) financiële positie van Zorggroep Sint Maarten. Een lid van de raad van toezicht heeft op 14 december 2011 een vergadering van de Centrale Cliëntenraad alsook een overlegvergadering van de Centrale Cliëntenraad met de algemeen directeur/bestuurder bijgewoond. Andere informatiebronnen die door de raad van toezicht zijn gehanteerd betreffen ondermeer door officiële instanties en de externe accountant verstrekte branche-informatie en door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg beschikbaar gestelde documentatie voor toezichthouders in de zorg. In 2011 heeft de raad van toezicht zijn goedkeuring verleend aan meerdere voorgenomen besluiten van de bestuurder, ondermeer ten aanzien van het besluit: - tot de vaststelling van de jaarrekening 2010 van Stichting Keuken De Boeskool - tot de vaststelling van de jaarrekening 2010 van Behandelcentrum Sint Maarten B.V. - tot de vaststelling van de jaarrekening 2010, maatschappelijk verslag 2010 en DigiMV 2010 van Stichting Zorggroep Sint Maarten - tot vaststelling van de Kaderbrief 2012 Deel je leven - tot vaststelling van de begroting 2012 van de Zorggroep - tot vervreemding van een gedeelte van een perceel aan Medisch Spectrum Twente te Enschede conform de mediationovereenkomst 21 Maatschappelijk verslag 2011

24 - om de kraamzorg op te nemen in het reguliere zorg- en dienstverleningsaanbod van Zorggroep Sint Maarten - een financieringsaanvraag bouwprojecten voor te leggen aan een aantal banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector - de regeling in de statuten zodanig te wijzigen dat leden van de raad van toezicht niet (tijdelijk) met het besturen van de stichting belast kunnen worden. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren. Besproken worden de aanwezige kennis en vaardigheden voor het kunnen beoordelen van de relevante ontwikkelingen in de samenleving, de gezondheidszorg en de organisatie. Vooraf stelt de voorzitter van de raad van toezicht een agenda op met te evalueren punten. Voorafgaand vindt ook het functioneringsgesprek plaats tussen enkele leden van de raad van toezicht en de algemeen directeur/bestuurder. De uitkomst van dit gesprek komt ook aan de orde in de evaluatie van de raad van toezicht. De uitkomst van laatstgenoemde evaluatie bespreekt de raad van toezicht met de algemeen directeur/bestuurder in de eerstvolgende vergadering. Gegevens leden raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten per 31 december 2011 Naam en functie in raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten Achtergrond Aandachtsgebied Commissies Datum 1 e benoeming / Datum aftreden uiterlijk Aantal vergaderingen bijgewoond / totale aantal vergaderingen Dhr. W.Th.H. Visscher, voorzitter Bedrijfsleven Bedrijfsvoering, ondernemingsraad, kwaliteit en veiligheid in de zorg Audit- en remuneratiecommissie / /6 Dhr. H.J.P. Hekman RA, vice voorzitter Accountancy Financiën Auditcommissie / /6 Mw. ds. A. Fuhrmann, secretaris Geestelijke verzorging Cliënten, zorg- en dienstverlening, ethiek, kwaliteit en veiligheid in de zorg, centrale cliëntenraad Remuneratiecommissie / /6 Mw. E. Karsten, lid Bedrijfsleven, (semi)overheid Medewerkers & Organisatie / /6 Dhr. drs. M.A.J. Knip, lid Bestuurlijk publiek Markt & Omgeving / /6 Aan de zes vergaderingen nam ook de algemeen directeur/bestuurder deel; er is zes maal overleg tussen de voorzitter en de raad van bestuur aan vooraf gegaan. 22

25 Nevenfuncties leden raad van toezicht per 31 december 2011 Dhr. W.Th.H. Visscher: Voorzitter rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Lid RvC Pentas Moulding BV te Almelo Chairman Timural srl Tirgu Mures Romania Chairman Lamurit srl San Crai de Mures Romania Mw. E. Karsten: Lid rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Lid dagelijks bestuur Servicebureau Gemeenten (Amersfoort) Voorzitter rvt Stichting Toerisme Utrecht Dhr. H.J.P. Hekman RA: Vice voorzitter en lid rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Penningmeester Stichting Leendert Vriel N.O. Twente te Oldenzaal Voorzitter Gelderman Stichting te Oldenzaal Penningmeester Stichting J.W. Racerhuis te Oldenzaal Penningmeester Vereniging de Groote Sociëteit te Oldenzaal Voorzitter Stichting Noot voor Nood te Oldenzaal Mw. ds. A. Fuhrmann: Secretaris rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Bestuurslid Stichting Leendert Vriel Dhr. drs. M.A.J. Knip: Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal Lid rvt Stichting Zorggroep Sint Maarten te Oldenzaal Voorzitter van de Overlegorganen Meteorologie en Consumentenbelangen in de Luchtvaart (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) Lid adviesraad BRBS (branchevereniging recyclingbedrijven) Voorzitter Adviesraad De Vries Juristen te Woerden Voorzitter bestuur Vereniging Sportvisserij Nederland De auditcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en richt zich daarbij op toezicht op het bestuur van de stichting, inclusief diens bestuurlijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen waarvan het resultaat in de jaarrekening wordt geconsolideerd en voor de rechtspersonen waarin de stichting 50% of meer bestuurlijke zeggenschap heeft, ten aanzien van ondermeer: a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscode voor bestuur en toezicht; b. de financiële informatieverschaffing (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de kwartaalrapportage over de exploitatie, prognoses, risicoanalyse, etc.); c. de naleving en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants. De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert. Ten aanzien van informatievoorziening zijn afspraken gemaakt. De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch minimaal tweemaal per jaar, waarvan tenminste één maal met de externe accountant. De auditcommissie bestaat uit tenminste twee leden van de raad van toezicht, de concerncontroller, de raad van bestuur en wordt benoemd door de raad van toezicht. 23 Maatschappelijk verslag 2011

26 De auditcommissie heeft in 2011 viermaal voltallig vergaderd; de externe accountant heeft aan drie vergaderingen deelgenomen. De remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en heeft als taak om de raad van toezicht voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid van de raad van toezicht en het totale beloningpakket van individuele bestuurders, inclusief de prestatiecriteria voor de bepaling van de variabele beloning op basis van één van daartoe gekwalificeerde bezoldigingsmodellen. De honorering is gerelateerd aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht en sluit in 2011 aan bij de Beloningscode van Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). De remuneratiecommissie heeft in 2011 één keer vergaderd en de bezoldiging van de bestuurder conform het BBZ (Beloningscode Bestuurders in de Zorgsector) vastgesteld. 3.4 Bedrijfsvoering Zorggroep Sint Maarten werkt met een begrotingscyclus. Jaarlijks worden in het najaar de begrotingen en de onderliggende jaarplannen van de raad van bestuur, divisies en de stafafdelingen samengevoegd tot een begroting. De stand van zaken met betrekking tot de exploitatie en de voortgang van de jaarplannen wordt bijgehouden en besproken in de directieraad middels termijnrapportages, waarna indien nodig tussentijdse bijstelling plaatsvindt. In geval van majeure investeringen en beleidsvoornemens die verder reiken dan het begrotingsjaar, worden de verwachte opbrengsten en de daarbij te veronderstellen financiële risico s in kaart gebracht en opgenomen in de besluitvorming. Het effect van de in te voeren Normatieve Huisvesting Component (NHC) op de meerjarenbegroting heeft de aandacht van de Zorggroep. De NHC wordt met ingang van 2012 fasegewijs ingevoerd. Op de ontwikkeling van scheiden van wonen en zorg is in 2011 voorgesorteerd door verwijzende instanties. Het aantal nieuwe cliënten met een zorgzwaarte indicatie 1 en 2 nam drastisch af. Het gevolg is een toename van de zorgzwaarte van onze cliënten en dat de expertise van onze medewerkers en vrijwilligers dient mee te bewegen. Met Deel je leven verwacht de Zorggroep ook deze uitdaging goed te kunnen opvangen. De interne beheersing rond de bedrijfsvoering vindt plaats op basis van de zogenaamde Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ productieregistratie en facturering (AO/IC). De beheersing is erop gericht dat een afdoende mate van zekerheid wordt geboden aan de raad van bestuur, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Zorgkantoren met betrekking tot een betrouwbare registratie en facturering van de geleverde AWBZ gefinancierde zorg. De externe accountant heeft eind 2011 gerapporteerd dat naar aanleiding van een ingesteld onderzoek naar de administratieve organisatie en de interne beheersing (AO/IB), als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2011: - de kwaliteit van de AO/IB van een goed niveau is - de aanwezige beheersmaatregelen waarborgen dat de processen tot betrouwbare managementinformatie leiden. Op grond van het onderzoek is de accountant van mening dat de AO/IB en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing voldoen aan de daaraan te stellen eisen. 24

27 Met behulp van het Zorggroepbrede risicobeheersplan vindt een expliciete systematische beheersing plaats van onverwachte gebeurtenissen die de Zorggroep zouden kunnen afhouden van het bereiken van haar doelstellingen. Binnen Zorggroep Sint Maarten zijn vele maatregelen getroffen om het optreden van incidenten te verkleinen. Op het risicobeheersplan is de Plan-Do-Check- Act-cyclus van toepassing; risico s zijn per prestatiegebied in kaart gebracht, afwijkingen worden inzichtelijk gemaakt, de praktijk wordt vastgelegd en verbetermaatregelen worden gevolgd. Speerpunten Risicobeheersplan in 2011 Onderhoud Verpleegmiddelen Verantwoording naar het zorgkantoor Mate van realisatie Het onderhoud van verpleegmiddelen was evenals in 2010 ook in 2011 een speerpunt. Het doel om in 2011 één leverancier te vinden voor hulpmiddelen die het onderhoud verzorgt als ook voor de hulpmiddelen zonder een onderhoudscontract een preventief onderhoudsplan opstelt, is gerealiseerd. De benodigde acties worden voortvarend opgepakt. De verwachting is dat monitoring van dit punt voldoende zal zijn en derhalve is onderhoud verpleegmiddelen geen speerpunt voor De verantwoording naar de zorgkantoren verloopt goed. De administratieve eisen ten aanzien van de individuele zorgdossiers nemen toe en zo ook extra aandacht hiervoor van (zorg)medewerkers. Daarom was deze verantwoording net als in 2010 ook in 2011 een speerpunt. In 2011 is uit externe en interne audits een significante verbetering gebleken. Desalniettemin behoeven zorgdossiers nog wel verbetering en daarom blijft deze verantwoording een speerpunt voor Om aan speerpunten een vervolg te geven en ten behoeve van aansluiting met het kwaliteitsmanagementsysteem is een werkgroep risicobeheersing ingesteld. Deze werkgroep rapporteert aan de algemeen directeur/bestuurder suggesties ter verbetering of ter oplossing van benoemde knelpunten. Evaluatie van het risicobeheersplan 2011 heeft plaatsgevonden en is besproken met ondermeer de directieraad en de raad van toezicht. Daarbij is geconcludeerd dat de Zorggroep in control is. Als speerpunten voor 2012 zijn aangemerkt, behalve verantwoording naar het zorgkantoor, ook het decubitusbeleid, het beleid met betrekking tot gevaarlijke stoffen en compliance. Overigens hebben zich geen belangrijke wijzigingen in de bedrijfsvoering voorgedaan. 25 Maatschappelijk verslag 2011

28 3.5 Cliëntenraad Artikel 2 lid 1 Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen luidt: De zorgaanbieder stelt voor elke door hem in stand gehouden instelling een cliëntenraad in, die binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. Centrale Cliëntenraad (CCR) De Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigde in 2011 formeel alle locaties van Zorggroep Sint Maarten alsook Thuiszorg Twente. De Centrale Cliëntenraad wordt beleidsmatig vanuit Zorggroep Sint Maarten ondersteund door daartoe aangewezen medewerkers van de afdeling Beleid & Kwaliteit. Daarnaast verzorgt de Zorggroep alle secretariële ondersteuning. Er bestaan afspraken over het jaarlijks evalueren van de gemaakte kosten en de te ontvangen faciliteiten in natura door de (lokale) cliëntenraden en de Zorggroep. Tevens kunnen dan de afspraken voor het nieuwe jaar worden vastgelegd. De cliëntenraden geven de voorkeur aan deze werkwijze van ondersteuning boven het beheren en organiseren van ondersteuning en dergelijke vanuit een eigen budget. In 2011 is geen gebruik gemaakt van de aangeboden mogelijkheid om, voor vertegenwoordigers van de locaties Harmelen, Friesland en Eindhoven, met behulp van taxivervoer de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad bij te wonen. De vergaderruimte in het Gemeentehuis van Dinkelland en de verzorging tijdens de vergaderdagen verloopt naar tevredenheid. De Centrale Cliëntenraad heeft uit haar leden een financiële commissie samengesteld. In 2011 bestond de commissie uit de heren G. Krabbe, L. Wijring en F. Oude Essink Nijhuis en mevrouw A. Hoitink. De financiële commissie heeft in 2011 zes keer vergaderd. Besprekingen hebben geleid tot een goede toelichting op de begroting, een geformaliseerde werkwijze ten aanzien van de advisering rond de begroting en de betrokkenheid van de accountmanager F&C bij de begrotingsbespreking op locatie met de lokale cliëntenraden. Deze werkwijze doet recht aan de adviesbevoegdheid van de lokale raden en Centrale Cliëntenraad. Deze in 2010 gestarte werkwijze is in 2011 gehandhaafd. Streven blijft om de definitieve goedkeuring af te ronden in het jaar voorafgaande aan het jaar waar de begroting betrekking op heeft. De Centrale Cliëntenraad heeft in 2011 vier keer vergaderd. Deze vergaderingen hebben plaatsgevonden volgens de werkwijze: s ochtends voorvergaderen, waarbij alleen de Centrale Cliëntenraad aanwezig is, en s middags overlegvergaderen, waarbij ook de algemeen directeur/ bestuurder van Zorggroep Sint Maarten aanwezig is. Nieuw is de werkwijze waarbij toelichting over onderwerpen - waarover besluiten moeten worden genomen -in de CCR-ochtendvergadering plaatsvindt; aansluitend vindt besluitvorming door de CCR plaats. Daarna kan in de middag tijdens de CCR-overlegvergadering advies aan de Zorggroep worden uitgebracht. De Centrale Cliëntenraad heeft, conform en met inachtneming van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, op deze wijze veel zaken behandeld. De Centrale Cliëntenraad heeft diverse malen (verzwaard) advies gegeven over uiteenlopende onderwerpen. Daarbij is de Centrale Cliëntenraad kritisch: er wordt gediscussieerd en diverse adviezen worden met inachtneming van enkele aandachtspunten gegeven. Afspraken voor evaluaties van deze aandachtspunten worden vastgelegd op een actiepuntenlijst. 26

29 Ook dit jaar was in de decembervergadering van de Centrale Cliëntenraad mevrouw A. Fuhrmann aanwezig. Zij is lid van de raad van toezicht. In verband met het bespreken van een vacature in de raad van toezicht was tijdens de overlegvergadering van december ook de voorzitter van de raad van toezicht, de heer W.Th.H. Visscher, deels aanwezig. Omdat Zorggroep Sint Maarten lid is van ActiZ (organisatie van zorgondernemers) kunnen cliëntenraden van de Zorggroep alsook de Zorggroep zelf een beroep doen op de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt onder andere in stand gehouden door ActiZ. De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest tijdens de vergaderingen in 2011 zijn de volgende Verzwaard positief advies door de Centrale Cliëntenraad Verzwaard positief datum De werkwijze op lokaal niveau verbeterplannen op te stellen met als uitgangspunt de absolute scores (en niet de relatieve sterrenscores) en het meenemen van de resultaten in Deel je leven. Toetreding van mevrouw T. Schlepers als nieuw lid van de klachtencommissie van Zorggroep Sint Maarten voorlopig voor de periode van een jaar Werkwijze bespreken resultaten metingen zorginhoudelijke indicatoren kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VVT Tarief wasaanbod Beter gestructureerde betrokkenheid van cliëntenraden bij evaluatie kwaliteit wasserij Keuze onafhankelijk meetbureau t.b.v. cliëntwaarderingsonderzoek middels CQ-index via gemachtigde CCR-leden Compensatieregeling was Werkwijze bespreken resultaten zorginhoudelijke indicatoren kwaliteitskader Positief advies door de Centrale Cliëntenraad Positief datum Begroting Advies over procedure rond de begroting Jaarrekening 2010, met opmerking 'de toelichting bij de jaarrekening dient verder te worden aangescherpt'. Uitgangspunten begroting 2012, met voorbehoud ten aanzien van de voorgestelde marge Betrokkenheid CCR-leden bij opstellen Kaderbrief door deelname aan lokale overleggen over de Kaderbrief Vergaderschema en verhoging vergaderfrequentie in 2012 naar in principe 5x per jaar (noodzaak blijven monitoren) Voorlopig positief advies begroting Maatschappelijk verslag 2011

30 Informeren door Zorggroep Sint Maarten Evaluatie risicobeheersplan Informatie uit de directieraad nov-dec Jaarverslag klachten cliënten Maatschappelijk verslag Zorggroep Sint Maarten, onderdeel jaardocument Positief resultaat controle-audit HKZ Informatie uit de directieraad jan-mrt Deel je leven (kort) Plannen rond onderzoek naar "kassasystemen" Recht op behoud kamer na ziekenhuisopname langer dan 14 dagen Evaluatie hitteplan Evaluatie 7x24-uurs verpleegkundige beschikbaarheid Informatie uit de directieraad apr-mei Informatie uit de directieraad jun-jul MIC jaarverslag Start werkgroepen geneesmiddelenvoorziening Pilot kraamzorg wordt omgezet in reguliere dienstverlening Tarieven kabeltelevisie cliënten blijven lokaal geregeld Kaderbrief 2012 en beleidskalender Informatie over de financieringsaanvraag bouwprojecten Informatie uit de directieraad aug-sep Informatie over werkwijze met betrekking tot invulling vacature Raad van Toezicht (Verbeteren van) eigen werkwijze of meningsvorming Centrale Cliëntenraad Komen tot tips/suggesties voor een werkwijze voor het bespreken van CCR-onderwerpen binnen de eigen lokale cliëntenraad zodat de CCR-vertegenwoordiger een mening in de CCR kan inbrengen die gedragen wordt door de mede CR-leden Jaarverslag CCR 2010 Rondleiding nieuwe locatie Sint Jozef Weerselo Aanleveren suggesties voor structurele kwaliteitsverbetering door lokale cliëntenraden, gebundeld door delegatie CCR Herbenoeming voorzitter voor de komende 3 jaar, zittingsperiode tot eind

Maatschappelijk verslag 2012. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2012. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 2012 Onderdeel van het jaardocument Maatschappelijk verslag 2012 Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2014. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2014. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 2014 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Doelgroepenoverzicht

Doelgroepenoverzicht Doelgroepenoverzicht In dit overzicht vind je informatie over welke zorg- en dienstverlening Zorggroep Sint Maarten op welke plek levert 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 2 3. Intramurale zorg...

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Huren bij. Zorggroep Sint Maarten. Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik.

Huren bij. Zorggroep Sint Maarten. Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik. Huren bij Zorggroep Sint Maarten Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik deel je leven Uitgave oktober 2015 Huurappartementen met zorg Goede zorg en een betekenisvol

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reglement selectie- en remuneratiecommissie...

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur raad van bestuur bestuurssecretariaat Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 101 Kloetinge Telefoon 0113 26 72 02 Telefax 0113 23 35 38 definitief Versie 1 E-mail en internet rvb@emergis.nl

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht.

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht. 2St ruw Verslag Raad van Toezicht 2014 Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Om een waardige (laatste) woonplaats, zo thuis als mogelijk voor onze cliënten, hun naasten en mantelzorgers te bieden.

Om een waardige (laatste) woonplaats, zo thuis als mogelijk voor onze cliënten, hun naasten en mantelzorgers te bieden. Aan: Van: Betreft: Ministerie van VWS, via kwaliteitwlz@minvws.nl Zorggroep Sint Maarten Voorstel voor deelname aan vernieuwingsprogramma uit plan Waardigheid en Trots. Naar aanleiding van uw brief ontvangen

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag deel je leven

Maatschappelijk verslag deel je leven Maatschappelijk verslag 2016 deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij voor ons waarin mensen

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie