Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven"

Transcriptie

1 Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij het CWI, Tesselschadestraat 35, Leeuwarden (alleen op afspraak). Servicepunt Bedrijven Bureau Zelfstandigen Fryslân Tel Tel Gemeente Leeuwarden Servicepunt Bedrijven Postbus JA Leeuwarden Stadskantoor Oldehoofsterkerkhof 2 Leeuwarden T F E LEEUWARDE8005-startersmap.indd :07:25

2 SERVICEPUNT BEDRIJVEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:30

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: SERVICEPUNT BEDRIJVEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 SERVICEPUNT BEDRIJVEN GEMEENTE LEEUWARDEN 5 BUREAU ZELFSTANDIGEN FRYSLÂN (BZF) 6 Projecten 6 Moegelijkheden voor prestarters 6 Mogelijkhedenvoor startende ondernemers 6 Mogelijkhedenvoor gevestigde ondernemers 7 Mogelijkheden voor beëindigde ondernemers 7 Mogelijkheden voor oudere ondernemers (55 jaar en ouder ) 7 WET WERK EN INKOMEN KUNSTENAARS (WWIK) 8 UWV REGELING STARTERSKREDIET (URS 2006) 9 BEDRIJF STARTEN 10 Mag ik het bedrijf uitoefenen op de plaats van mijn eigen keuze? 10 Wanneer ben ik zelfstandige en wanneer ondernemer? 11 Welke vergunningen heb ik nodig? 11 Ondernemingsplan schrijven 12 Uw persoonlijke gegevens 12 Omschrijving van het soort bedrijf 12 Het marketingplan 12 Het financiële plan 12 JURIDISCHE ZAKEN 13 Handelsnaam bedrijf 13 Intellectueel eigendom (merken, octrooien e.d.) 13 Algemene Voorwaarden 13 Concurrentiebeding van huidige werkgever 13 RECHTSVORMEN 14 Eenmanszaak 14 Vennootschap Onder Firma (VOF) 14 Maatschap 14 Commanditaire Vennootschap (CV) 14 Besloten Vennootschap (BV) 15 BELASTINGEN 15 Algemeen 15 Wanneer betaalt u inkomstenbelasting? 16 Wanneer betaalt u vennootschapsbelasting? 16 Wanneer betaalt u loonbelasting? 16 Wanneer betaalt u BTW? 16 Wat behoort er allemaal tot uw administratie? 17 Welke aftrekposten zijn er? 17 Hoe gaat het betalen van belastingen en premies? 17 Gaat u exporteren of importeren? 17 Boekhouding 17 2 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:33

4 PERSONEEL 18 Arbeidsovereenkomst 18 Personeel aanmelden bij verschillende instanties 18 Beëindigen van het contract 19 Wat doet het CWI nog meer? 19 BEDRIJFSRUIMTE 20 Bedrijf vanuit huis 20 Bedrijfsverzamelgebouw & Business Center 20 Bedrijfsruimte huren 21 Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden (voorheen SBL) 21 VERZEKERINGEN 21 Verzekeren van het bedrijfsvermogen 22 Aansprakelijkheidsverzekering 22 Rechtsbijstand 22 Kredietrisico 22 Persoonlijke verzekeringen 22 Pensioen 22 FINANCIERING 22 Subsidies 23 Geld lenen bij familie, vrienden en kennissen 23 Geld lenen bij de bank 23 Borgstellingskrediet MKB 23 Geld lenen van / borgstelling door uitkerende instanties 23 Risicokapitaal 24 Leasen 24 START 24 Wie en Wat kan u Waarmee helpen bij de start? 25 Gouden Tips 25 VALKUILEN 26 Onvoldoende voorbereiding 26 Verkeerde huisvesting 26 Onduidelijke afspraken 27 Financiële problemen 27 Gebrekkige administratie 27 Problemen met personeel 27 Tegenvallende verkoop 27 De fiscus vergeten 28 Lege of onevenwichtige orderportefeuille 28 Inbreuk op het sociale leven 28 Een bedrijf gestart en dan? 28 Wat is er voor de ondernemer na de start? 29 CHECKLIJST VERGUNNINGEN 30 3 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:34

5 VOORWOORD: SERVICEPUNT BEDRIJVEN GAAT VOOR UW ZAAK Als wethouder Economische Zaken kom ik vaak in aanraking met ondernemers. In gesprekken komt dan al snel naar voren, dat ondernemers hinder ondervinden van de hoeveelheid regels en formulieren. Bij de overheid is op dit punt, zowel op rijks- als gemeentelijk niveau het besef aanwezig, dat hieraan iets gedaan moet worden. Er lopen inmiddels de nodige projecten en onderzoeken. Zolang echter het oerwoud aan regels nog niet is uitgedund, proberen we als gemeente in de effecten verlichting te brengen. Dit gebeurt door extra service te bieden in het geven van voorlichting op de gemeentelijke website (www.leeuwarden.nl), het Digitale Loket van de gemeente Leeuwarden, het Digitale Bedrijvenloket (www.bedrijvenloket.nl) én het geven van persoonlijke begeleiding bij specifieke vragen door het Servicepunt Bedrijven. In de uitgave, die u nu in handen heeft, brengt het Servicepunt Bedrijven informatie bijeen voor starters. Het betreft hier een samenwerking en bundeling van kennis van verschillende gemeentelijke afdelingen aangevuld met externe organisaties die betrokken zijn bij startende ondernemers. Zo is er naast inbreng van het door de gemeente Leeuwarden geleide Bureau Zelfstandigen Fryslân, o.a. contact geweest met de Kamer van Koophandel, het CWI, de Belastingdienst en Banken. Met deze brochure proberen we als gemeente u als startende ondernemer behulpzaam te zijn bij uw zoektocht in het oerwoud van vergunningen, regelgeving, rechten en plichten. Hebt u vragen, dan kunt u gebruik maken van de kennis die bij het Servicepunt Bedrijven Leeuwarden en het Bureau Zelfstandigen Fryslân beschikbaar is. Zij proberen u vanuit de éénloketgedachte zo volledig mogelijk van informatie te voorzien en eventueel door te verwijzen naar een vaste contactpersoon. Dit voorkomt, dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Hebt u op- of aanmerkingen op de inhoud, dan horen we dit graag. Op deze wijze kunnen we er voor zorgen dat de informatie bij u als startende ondernemer goed blijft aansluiten. Ik wens u alle succes toe bij de uitvoering van uw ondernemersplan. Drs. Ferd, J.M. Crone Burgemeester van de gemeente Leeuwarden 4 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:34

6 SERVICEPUNT BEDRIJVEN GEMEENTE LEEUWARDEN De gemeente Leeuwarden is de (startende) ondernemer zo veel mogelijk behulpzaam bij het verkrijgen van informatie en het aanvragen van vergunningen. Het Servicepunt Bedrijven vervult hierbij een adviserende en coördinerende rol. Bij het Servicepunt Bedrijven werken gemeentelijke disciplines samen die vaak met ondernemers te maken hebben, zoals Grond, Economie en Vastgoed, Milieu, Bouwen, Ruimtelijke Ordening en JVZ. (Juridische en Veiligheidszaken). Het Digitale Loket van de gemeente Leeuwarden Op de website vindt u het Digitale Loket. Bij dit loket kunt u vragen om informatie, producten en diensten van de gemeente Leeuwarden. Het loket is te vergelijken met de balies in het Stadskantoor, alleen bent u hier niet gebonden aan vaste openingstijden. Bij het digitale loket kunt u 24 uur per dag terecht. Steeds meer producten en diensten zijn geheel online te regelen of aan te vragen. U kunt via het digitale loket ook naar Mijn Leeuwarden, uw eigen persoonlijke internetpagina. Gemeentelijke wet- en regelgeving is opvraagbaar via de optie Regelgeving en publicaties op de hoofdpagina. Vindt u in deze brochure niet de informatie waar u naar op zoek bent of heeft u nog vragen, neem dan contact op met één van de medewerkers van het Servicepunt Bedrijven van de gemeente Leeuwarden. Betreft het een andere gemeente, dan heeft deze in de meeste gevallen een bedrijvencontactfunctionaris ingesteld die u verder kan helpen. U kunt hier een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. De adviseurs van het Servicepunt Bedrijven staan u graag te woord om u advies te geven met betrekking tot uw plannen, inlichtingen te verstrekken over o.a. de betreffende regelingen waarmee u te maken krijgt, het vergunningenproces toelichten en eventueel coördineren en het aanspreekpunt zijn voor diverse andere vragen. Ook hebben zij een netwerk aan contacten waardoor zij u snel kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties en personen. Informatie Servicepunt Bedrijven, gemeente Leeuwarden Postadres: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2 Tel.: (058) Website: Kamer van Koophandel Noord Nederland Postadres: Postbus 699,As 8901 BL Leeuwarden Bezoekadres: Heliconweg 62, 8914 AT Leeuwarden Tel.: (088) Website: De Omgevingsvergunning Het project Omgevingsvergunning maakt deel uit van een pakket van maatregelen van het kabinet dat bedoeld is om de administratieve lasten aan burger en bedrijf substantieel te verminderen. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die moet leiden tot: minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en burgers kortere procedures geen tegenstrijdige voorschriften Burgers en bedrijven die nu nog verschillende vergunningen nodig hebben als zij een huis, fabriek of schuur willen bouwen of verbouwen hoeven straks nog maar één type vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning. Het is de bedoeling dat de Omgevingsvergunning per 1 januari 2009 wordt ingevoerd. 5 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:35

7 BUREAU ZELFSTANDIGEN FRYSLÂN (BZF) Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) richt zich als onderdeel van de Gemeente Leeuwarden op het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap in de regio Fryslân. De dienstverlening van het BZF is gericht op het bevorderen en ondersteunen van levensvatbare bedrijven. Naast de ondersteuning van starters is ook de steun aan gevestigde zelfstandigen van groot belang. Met het bevorderen van bedrijvigheid levert BZF een bijdrage aan een gezonde regionale sociaal-economische structuur. Wij hebben een regionaal samenwerkingsverband met 18 gemeenten in fryslân. Dit betreft de uitvoering van de volgende regelingen; het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-2004); de Wet Inkomstenvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (Ioaz); de pilot Borgstelling Bedrijfskredieten Startende Ondernemers ; Per 1 januari 2009 is de doelgroep voor de pilot Borgstelling Bedrijfkredieten Startende Ondernemers uitgebreid naar alle starters en gevestigde ondernemers ongeacht of er wel of niet wordt/is gestart vanuit een uitkeringsituatie. Het gaat hierbij om een microkrediet van maximaal Voor meer informatie lees de onderstaande informatie bij Microkrediet, zie op de website of neem contact op met ons bureau. De samenwerking is in ontwikkeling en steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij het samenwerkingsverband. Zo kan het zijn dat uw gemeente binnenkort de uitvoering van de regeling ook overdraagt aan Bureau Zelfstandigen Fryslân. Informeer hiervoor bij de gemeente waarin u woonachtig bent. Het Bureau Zelfstandigen Fryslân is tevens centrumgemeente voor heel Fryslân voor de volgende regelingen; de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK); de UWV Regeling Starterskrediet (URS 2006); Projecten Bureau Zelfstandigen Fryslân houdt zich ook steeds vaker bezig met tijdelijke projecten richting ondernemerschap zoals o.a. de Matriamarkt. De Matriamarkt is een cursus waarbij 15 vrouwen 2 dagen in de week gedurende 6 maanden worden voorbereid op de start van hun eigen onderneming. Eerstvolgende Matriamarkt project start weer op 1 september Voor meer informatie over de op dit moment mogelijke deelname aan projecten kunt u contact met ons opnemen. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-2004) Mogelijkheden voor begeleiding bij het voorbereiden op het starten van een eigen bedrijf: (alleen mogelijk vanuit uit bijstandsuitkering) Begeleiding bestaat uit: Begeleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Een gericht scholingsprogramma dat als doel heeft kennisachterstanden weg te werken. De mogelijkheid stage te lopen om ervaring op te doen. De mogelijkheid van een préstartkrediet tot max ,- voor voorbereidingskosten die gemaakt moeten worden voor de start van het bedrijf. De maximale duur hiervan is 12 maanden. Tijdens die periode wordt een WWB-uitkering verstrekt. Er is geen sollicitatieplicht, wel bent u verplicht mee te werken aan de geboden begeleiding. Mogelijkheden voor startende ondernemers Het Bbz kent hiervoor 2 mogelijkheden. Dat zijn: Een krediet tot maximaal ,- (dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd) en/of, een aanvullende lening voor levensonderhoud gedurende een periode van max. 36 maanden. Het krediet kent een maximale looptijd van 10 jaar en is rentedragend. De aanvullende uitkering wordt versterkt in de vorm van lening voor levensonderhoud. Deze wordt verstrekt zolang er sprake is van onvoldoende inkomsten, maar er wel uitzicht is op een levensvatbaar bedrijf binnen 3 jaar na de start. 6 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:40

8 Na ieder jaar waarin aanvullende bijstand is ontvangen dienen de cijfers van het bedrijf en de overige inkomsten te worden aangeleverd en wordt een berekening gemaakt op welk bedrag aan bijstand je recht had over dat betreffende jaar. Er wordt altijd uitgegaan van een aanvulling op bedrijf en overige inkomsten. Als de totale inkomsten de bijstandsnorm overschrijdt, dan dient de teveel ontvangen bijstand terug te worden betaald. Als je te weinig bijstand hebt ontvangen dan wordt dit tekort alsnog uitbetaald. Voorwaarden: Er zijn geen alternatieve mogelijkheden om binnen een redelijke termijn te voorzien in uw eigen levensonderhoud. U heeft geen mogelijkheid om via eigen middelen of banken de start te financieren. Het te starten bedrijf moet uiterlijk na 36 maanden na de startdatum levensvatbaar zijn. Uw onderneming moet in hoofdzaak in Nederland worden uitgeoefend. U moet als ondernemer tenminste 1225 uren per jaar werkzaam zijn in de onderneming. Uw onderneming moet aan alle vestigingseisen kunnen voldoen. Uw medische, sociale en financiële omstandigheden moeten zodanig zijn dat dit geen belemmering oplevert voor een goede bedrijfsvoering. Bij een aanvraag moet een ondernemingsplan worden overlegd. Het ondernemingsplan moet minimaal de volgende onderdelen bevatten: Persoons- en adresgegevens en persoonlijke omstandigheden. Uw motivatie voor ondernemerschap. Uw werkervaring en opleiding. Aard van het bedrijf en hoe het wordt opgezet. Aan welke vestigingseisen het bedrijf moet voldoen. Een markt- en concurrentieanalyse. Een investeringsbegroting. Een exploitatiebegroting. Een financieringsplan. Hoe lang is een Bbz-uitkering nodig? Bij de Kamer van Koophandel en banken zijn model-ondernemingsplannen verkrijgbaar. mogelijkheden voor gevestigde ondernemers Voor gevestigde ondernemers zijn er mogelijkheden voor: Het verstrekken van bedrijfskapitaal tot een bedrag van max ,- of, een aanvullende uitkering voor levensonderhoud gedurende een bepaalde periode. Voorwaarden: De financiële problemen hebben een externe oorzaak en zijn van tijdelijke aard. Na bijstandsverlening moet het bedrijf levensvatbaar zijn. Er zijn geen andere middelen om het bedrijf te financieren. ( Eigen kapitaal of bancair krediet) De onderneming moet in hoofdzaak in Nederland worden uitgeoefend en rechtmatig zijn gevestigd. Er moet inzage worden verschaft in de boekhouding en belastingaangiften van de laatste 3 jaren. Er moet een prognose worden opgesteld van de bedrijfsresultaten voor de komende 2 jaar. Mogelijkheden voor beëindigende ondernemers Indien u als ondernemer kunt aantonen dat u een niet-(meer)levensvatbaar bedrijf exploiteert en u wilt deze beëindigen, dan kan een uitkering worden verstrekt voor de afbouwperiode om toch in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het bedrijf moet binnen 12 maanden zijn beëindigd en dit moet worden aangetoond door een bewijs van uitschrijving van de Kamer van Koophandel en een liquidatiebalans Mogelijkheden voor oudere ondernemers (55 jaar of ouder) Als u 55 jaar of ouder bent en u exploiteert een niet levensvatbaar bedrijf, maar wilt deze liever ook niet beëindigen dan kunt u een beroep doen op een aanvullende uitkering voor levensonderhoud tot het 65-ste levensjaar. Tevens is het mogelijk een eenmalig krediet om niet tot een bedrag van 8.901,- aan te vragen om uw bedrijf in stand te kunnen houden. Het bedrijf moet minimaal gedurende een aaneengesloten periode van 10 jaar zijn uitgeoefend en het inkomen hieruit moet duurzaam ontoereikend zijn. Gedurende de periode dat een aanvullende uitkering wordt verstrekt dient het inkomen uit bedrijf minimaal 50% van de bijstandsnorm te bedragen. 7 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:41

9 De IOAZ.Wet Inkomensvoorziening Oudere en Deels Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen. De IOAZ is een inkomensvoorziening op het niveau van het sociaal minimum voor: Oudere ondernemers Die voor hun bestaansvoorziening zijn aangewezen op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep. 55 jaar of ouder zijn, maar jonger dan 65 jaar en het bedrijf of zelfstandig beroep willen beëindigen. Die 3 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag onafgebroken een rechtmatig bedrijf of zelfstandig beroep heeft uitgeoefend in Nederland. Die daarvoor tenminste 7 jaar een rechtmatig bedrijf of zelfstandig beroep heeft uitgeoefend of arbeid in loondienst heeft verricht. Wiens inkomen de laatste 3 boekjaren gemiddeld minder dan ,- per jaar was en ook het perspectief duidt daarop. Het bedrijf of zelfstandig beroep moet uiterlijk binnen 18 maanden na het tijdstip van aanvraag wordt beëindigd. Er geldt in de IOAZ een vrij te laten vermogen van ,-. Indien er sprake is van een hoger vermogen wordt 4% van het meerdere als inkomsten aangemerkt en in mindering gebracht op de uitkering. Alle genoemde bedragen zijn van Genoemde bedragen worden per jaar geïndexeerd. Er is wel een verplichting om werk te gaan zaken. Microkrediet Sinds medio 2007 is er voor startende ondernemers vanuit een uitkering de pilot borgstelling microkredieten gestart. De pilot houdt in dat personen die een bedrijf willen starten vanuit een werkloosheidssituatie (of met werkloosheid worden bedreigd) een beroep kunnen doen op een borgstelling van de overheid voor het verkrijgen van een krediet bij een bank of een gemeentelijke kredietbank. Voorwaarden voor borgstelling en/of uitkering: Er zijn geen mogelijkheden om binnen een redelijke termijn te voorzien in uw eigen levensonderhoud. U heeft geen mogelijkheid om via eigen of externe financiële middelen (lening bij derden) de start te financieren. Uw bedrijf moet uiterlijk na 36 maanden levensvatbaar zijn. Uw onderneming moet in hoofdzaak in Nederland worden uitgeoefend. U moet als ondernemer tenminste 1225 uren per jaar werkzaam zijn in de onderneming. Uw onderneming moet aan alle vestigingseisen voldoen. Uw medische, sociale en financiële omstandigheden moeten zodanig zijn dat een goede bedrijfsvoering mogelijk is. Bij een aanvraag als starter moet een ondernemingsplan worden overlegd. Per 1 januari 2009 is de doelgroep voor de pilot Borgstelling Bedrijfkredieten Startende Ondernemers uitgebreid naar alle startende en gevestigde ondernemers ongeacht of er wel of niet wordt/is gestart vanuit een uitkeringsituatie. Het gaat hierbij om een microkrediet van maximaal Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) De WWIK is gericht op beroepskunstenaars die (nog) niet van hun werk kunnen leven. Zij kunnen voor een aanvulling op hun eigen inkomsten een beroep doen op een uitkering en krijgen zo de kans om een rendabele beroepspraktijk op te zetten. Bureau Zelfstandigen Fryslân stimuleert vooral zelfstandig ondernemen en begeleid kunstenaar tijdens de WWIK periode. Binnen maximaal 4 jaar zal de startende kunstenaar moeten laten zien dat zijn of haar kunst verkoopbaar is en dat in het eigen levensonderhoud voorzien kan worden. BZF begeleid ook startende kunstenaars vanuit de bijstand. Cliënten kunnen vanuit de bijstand toetreden tot de WWIK. Bij deze toeleiding staat de verkoop van kunst en het zelfstandig ondernemerschap van de toekomstige kunstenaar centraal. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Een WWIK-uitkering: hoe lang? Het recht op een WWIK-uitkering blijft tien jaar bestaan. Binnen die tien jaar kunt u een WWIK-uitkering ontvangen voor de duur van maximaal vier jaar. Als u al eerder uitkering heeft ontvangen op grond van de WIK, dus de oude wet, dan telt die periode mee voor zowel de termijn van vier jaar als de termijn van tien jaar. 8 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:41

10 U hoeft uw uitkeringsrecht niet in één aaneengesloten periode op te nemen. U kunt tijdelijk uit de WWIK stappen als u bijvoorbeeld voldoende inkomsten heeft; bij daling van de inkomsten kunt u daarna opnieuw een WWIK-uitkering aanvragen. De WWIK-uitkering is lager dan een bijstandsuitkering. Hier staat tegenover dat de WWIK een ruimere mogelijkheid biedt om bij te verdienen, zonder dat dit met uw uitkering wordt verrekend. Ook wordt er rekening gehouden met uw beroepskosten. UWV Regeling Starterskrediet (URS 2006) Heeft u een handicap, dan is het vaak moeilijk om een plekje te krijgen in het arbeidsproces. Het starten van een eigen bedrijf is soms een betere manier om weer aan de slag te komen dan een functie in loondienst. U kunt uw werkzaamheden in een eigen bedrijf zelf inrichten en afstemmen op uw mogelijkheden. Arbeidsgehandicapten die een eigen bedrijf willen starten, kunnen hiervoor begeleiding voor de start krijgen. Als er een kant en klaar ondernemingplan aanwezig is kan een beroep worden gedaan op een borgstelling van de overheid. Bureau Zelfstandigen Fryslân voert de regeling uit voor alle personen wonende in Friesland met een uitkering van het UWV. Wilt u gebruik maken van deze regeling overleg dan met uw arbeidsdeskundige of het ondernemerschap past bij uw medische en arbeidskundige mogelijkheden. Uw werk als zelfstandige zal bij voldoende inkomsten leiden tot beëindiging of vermindering van uw uitkering. De borgstelling dient als garantie voor de bank zodat deze aan u een lening vertrekt en dit zonder borgstelling niet wil of kan doen. Het ontvangen starterskrediet met moet u in principe terug betalen, ook als uw onderneming minder succesvol is. Reden om vooraf goed na te gaan wat uw kans van slagen is. Heeft u echter een goed idee en is het haalbaar dan kunt u bij het BZF rekenen op alle steun en begeleiding. Bureau Zelfstandigen Fryslân Voor uitgebreidere informatie over de regelingen verwijzen wij naar de volgende websites: Bezoekadres op afspraak: Kamer van Koophandel Friesland Heliconweg AT Leeuwarden Tel. (088) Internet: Bezoekadres kantoor: UWV Werkbedrijf Tesselschadestraat HA Leeuwarden Tel. (058) Correspondentieadres: Bureau Zelfstandigen Fryslân Postbus JA Leeuwarden. 9 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:41

11 BEDRIJF STARTEN Ondernemen is een avontuur. Uit ervaringen van succesvolle ondernemers blijkt dat u uw kans op succes kunt vergroten door goed voorbereid van start te gaan. In deze rubriek vindt u een kort overzicht van de stappen die u als starter moet nemen om goed voorbereid aan uw onderneming te beginnen. Het is belangrijk om van tevoren informatie te verzamelen, de markt te onderzoeken en uw plannen te controleren op haalbaarheid. Dit stappenplan geeft een overzicht van wat u moet doen en waaraan u moet denken als u een eigen bedrijf begint. Wet- en Regelgeving Mag ik het bedrijf uitoefenen op de plaats van mijn eigen keuze? Bestemmingsplan Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. Het geeft regels voor allerlei zaken, zoals huizen, straten, winkels, fabrieken, bossen e.d. Een pand dat als functie horeca heeft, mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden als garage. Als u een pand gevonden heeft, moet u vaak toestemming hebben van de gemeente om de door u beoogde activiteit daar uit te oefenen. Advies: vraag uw gemeente voor de zekerheid of vestiging van uw bedrijf in een bepaald pand mogelijk is. U moet ook toestemming hebben als u uw bedrijf vanuit uw eigen huis wilt beginnen. Als u een kamer in uw huis als kantoor gebruikt, hebben de meeste gemeenten geen bezwaar. Het bestemmingsplan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. De gemeente Leeuwarden kent een aantal verschillende bestemmingsplannen. Sommige gelden voor een hele straat, andere voor een aantal panden. Bouwvergunningen en meldingen op grond van de Woningwet worden onder andere getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Let op voordat u een bedrijf gaat starten! Als u op zoek bent naar een geschikte locatie voor uw bedrijf dient u rekening te houden met de bestemming van het pand. De bestemming bepaald of u uw bedrijfsactiviteit in het betreffende pand mag uitoefenen. U kunt de bestemming van een pand achterhalen bij de gemeente. Doet u dit vooral voordat u verplichtingen aangaat met betrekking tot koop of huur. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u een pand bezit, betalingsverplichtingen bent aangegaan en uw bedrijfsactiviteit er vervolgens niet mag uitoefenen. Inzien Bestemmingsplan Bestemmingsplannen kunt u inzien bij de Frontoffice in de hal van het Stadskantoor van de gemeente Leeuwarden. Het is daarbij van belang dat u beschikt over het exacte adres van het pand dat u op het oog heeft. In een straat kunnen namelijk meerdere bestemmingen voorkomen. De bestemming van ieder pand (en soms zelfs ook iedere etage) zijn dan apart vastgelegd in het bestemmingsplan. Ook is het mogelijk dat een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld horeca) een bepaald aantal keren in een (deel van een) straat wordt toegestaan. In dat geval dient er een telling plaats te vinden om te achterhalen of een bepaalde activiteit in een pand al dan niet mogelijk is. Als er dus meerdere panden beschikbaar zijn bestaat de kans dat er nog iemand een bedrijf begint met dezelfde activiteit en wie het eerst komt gaat dan voor. Het is dus verstandig om de activiteit van uw bedrijf zo spoedig mogelijk vast te leggen bij de gemeente, zodat een ander u niet voorgaat en uw mogelijkheden beperkt. Dit komt vooral voor bij horeca-activiteiten, maar ook in andere sectoren. Het is dus niet eenvoudig, om te achterhalen of een activiteit is toegestaan of niet. Om zekerheid te krijgen is er altijd een onderzoek nodig vanuit de gemeente. Bestemmingswijziging/gebruikswijziging Als een bedrijfsactiviteit niet past binnen de bestemming, dan kan de gemeente in sommige gevallen medewerking verlenen aan een wijziging van het gebruik van het pand. Overleg, voordat u dit aanvraagt, eerst met de gemeente om de haalbaarheid te onderzoeken. Dit kan veel tijd en geld sparen. 10 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:43

12 Wanneer ben ik zelfstandige en wanneer ondernemer? U besluit zelfstandig te gaan werken en u doet dit zonder personeel, bijvoorbeeld als docent, monteur of zelfstandige in de bouw. Doet u dit dan als zelfstandige of beschouwt de Belastingdienst uw relatie als een dienstverband?. Bent u als zelfstandige ZZP-er of Freelancer wel of niet inschrijfplichtig, vraagt uw opdrachtgever om een VAR verklaring (Verklaring Arbeids Relatie)? Dan kunt u bij de Kamer van Koophandel één van de seminars over deze thematiek volgen. U kunt voor mondeling advies ook langsgaan bij het kantoor van de de KvK. Welke vergunningen heb ik nodig? Welke vergunningen heeft u nodig?de vestigingslocatie en de bedrijfsactiviteit is mede bepalend om vast te kunnen stellen of u een gemeentelijke vergunning nodig heeft en aan welke regels u bent gebonden. De gemeente Leeuwarden probeert de (startende) ondernemer zo veel mogelijk behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van informatie en het aanvragen van vergunningen. Het Servicepunt Bedrijven vervult hierbij een adviserende en coördinerende rol. Bij het Servicepunt Bedrijven werken gemeentelijke disciplines samen die vaak met ondernemers te maken hebben, zoals Grond, Economie en Vastgoed, Milieu, Bouwen, Ruimtelijke Ordening en JVZ. (Juridische en Veiligheidszaken) Voor informatie over vergunningen kunt u ook terecht op het Digitale Loket van de gemeente Leeuwarden, onderdeel van de website Hier zijn ook de diverse aanvraagformulieren te downloaden. Milieu: Als uw bedrijf een belasting voor het milieu oplevert, heeft u een milieuvergunning nodig. Voor horeca en detailhandel gelden algemene regels, maar voor bepaalde bedrijven worden speciale vergunningen vereist. Dit is afhankelijk van het productieproces, opslag van goederen en de manier van afvalverwerking. Als u van plan bent het pand te verbouwen is het belangrijk dat u de juiste bouwvergunning aanvraagt. Voorwaarde voor het krijgen van een bouwvergunning is onder meer dat de milieuvergunning is afgegeven. Daarnaast zijn er nog diverse andere vergunningen. Denk bijvoorbeeld aan: Drank- en horecavergunning. Vergunning voor reclameborden. Vergunning voor kansspelen. Terrasvergunning. Monumentenvergunning; als uw pand echter geen monument is, heeft u ook geen monumentenvergunning nodig. Inventariseer voor de start welke vergunningen u nodig heeft. De diverse vergunningen hebben namelijk invloed op elkaar. Regel uw vergunningen ruim van tevoren. Het kost vaak veel tijd om de vereiste papieren in uw bezit te krijgen. De controle op naleving van de eisen is scherp. Om in verschillende branches erkend te worden, moet u voldoen aan de eisen van de branchevereniging of de erkenningsinstanties. Enkele voorbeelden: Als u een bouwvergunning aanvraagt voor een horeca-onderneming, dan kunt u bij deze aanvraag meteen de inrichtingseisen meenemen waaraan u moet voldoen om een horeca-exploitatievergunning te kunnen krijgen. Dit bespaart veel tijd, kosten en ergernis omdat u anders het risico loopt achteraf nog een 2 e bouwvergunning te moeten aanvragen voor het realiseren van de inrichtingseisen. Een reclamevergunning kan gelijktijdig worden ingediend met een bouwvergunning. Dit bespaart onnodige legeskosten. Vergunningsaanvragen kunnen meestal het beste gelijktijdig worden ingediend, om e.e.a op elkaar af te stemmen en om tijd te besparen. Voordat de vergunning verleend wordt, moeten bepaalde procedures worden doorlopen. Bijvoorbeeld de termijn voor betrokkenen om bezwaren in te dienen. Deze kunnen invloed hebben op de termijn van verlening van de betreffende vergunning. Houd hier rekening mee. In sommige gevallen kunt u het beste eerst een gesprek aangaan met een contactpersoon van de gemeente met betrekking tot uw plannen. Dan kan worden besproken waar u tegen aanloopt en in hoeverre uw plan uitvoerbaar is. De Gemeente Leeuwarden heeft hiervoor het Servicepunt Bedrijven. Burgers en bedrijven die nu nog verschillende vergunningen nodig hebben als zij een huis, fabriek of schuur willen bouwen of verbouwen hoeven straks nog maar één type vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning. Het is de bedoeling dat de Omgevingsvergunning per 1 januari 2010 wordt ingevoerd. 11 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:43

13 Ondernemingsplan schrijven Succesvol ondernemen begint met een goed ondernemingsplan. Geen enkele startende ondernemer kan zonder ondernemingsplan. Bij diverse organisaties (bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, adviesbureaus, banken, accountants) zijn handleidingen verkrijgbaar waarmee u een ondernemingsplan kunt maken. Een ondernemingsplan bevat o.a. de volgende onderdelen: Uw persoonlijke gegevens. Omschrijving van het soort bedrijf. Het marketingplan. Het financiële plan. Uw persoonlijke gegevens Dit onderdeel geeft een toelichting over de volgende onderdelen: Opleiding. Ervaring. Karaktereigenschappen. Ondernemerskwaliteiten. Ondernemersvaardigheden. Omschrijving van het soort bedrijf Hierin beschrijft u het soort bedrijf dat u wilt beginnen: Wat gaat u verkopen/aanbieden en aan wie? Welke rechtsvorm kiest u? Waar gaat u zich vestigen (bedrijfsruimte)? Welke naam gaat u voeren? Het marketingplan In het marketingplan staat het volgende beschreven: Wie zijn uw klanten? Hoe ziet uw reclame er uit? Wat zijn uw sterke punten ten opzichte van uw concurrenten? Hoe groot is de markt en wat wordt uw aandeel daarin? Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen moet u marktonderzoek doen. Gegevens voor het marktonderzoek zijn onder meer verkrijgbaar bij de de gemeente, Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en brancheorganisaties. Het financiële plan In het financiële plan vertaalt u het marketingplan in geld. Dit plan bestaat uit 4 onderdelen: Investeringsplan: Hierin geeft u aan welke middelen u nodig heeft om uw bedrijf te starten en te voeren. Denk bijvoorbeeld aan voorraden en machines. Het is belangrijk ook rekening te houden met investeringen of aanvullingen op de voorraad in het eerste bedrijfsjaar. Financieringsplan: Geef hierin aan hoe u de investeringen gaat financieren. Financiering van een eigen bedrijf kan met Eigen vermogen en met Vreemd vermogen of een combinatie van beide. Eigen vermogen is bijvoorbeeld eigen geld of de waarde van ingebrachte goederen, bijv. auto en computer. Vreemd vermogen is geld dat u leent bij derden, zoals bijvoorbeeld de bank of familie. Exploitatiebegroting: In de exploitatiebegroting maakt u op basis van het marktonderzoek een schatting van de haalbare omzet. Van de omzet trekt u de kosten af, zodat u een beeld krijgt van de te verwachtten nettowinst. Houd u hierbij ook rekening met uw eigen capaciteit, dat wil zeggen het aantal uren dat u kunt werken. Liquiditeitsbegroting: In deze begroting geeft u per maand of per kwartaal aan welke inkomsten en welke uitgaven u verwacht. Op deze manier wordt duidelijk wanneer u een positief dan wel negatief resultaat behaalt. Het geld dat u verdient in de periode met een positief resultaat, hebt u nodig om de periode met het negatief resultaat te kunnen overbruggen. 12 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:44

14 JURIDISCHE ZAKEN Handelsnaam bedrijf Een belangrijk onderdeel van het starten van uw eigen bedrijf is het kiezen van een handelsnaam. De handelsnaam wordt het visitekaartje van uw bedrijf. Het is belangrijk dat het een naam is die uw klanten zich herinneren. U kunt uw bedrijf uw eigen naam geven, een fantasienaam of een combinatie hiervan. U moet voorkomen dat uw handelsnaam verwarrend of misleidend is. Bij de Kamer van Koophandel kunt u een handelsnaamonderzoek laten uitvoeren. Doel van dit onderzoek is om te kijken of de naam die u hebt uitgekozen door iemand anders wordt gebruikt. Vanaf het moment dat u bekendheid geeft aan de handelsnaam is deze beschermd. Andere mensen die een eigen bedrijf willen starten mogen dan niet uw naam gebruiken. Bent u van plan om in de toekomst internet te gaan gebruiken om bekendheid te geven aan uw bedrijf? Vergeet dan niet uw naam als domeinnaam te reserveren, ook al maakt u hier nog niet direct gebruik van. Intellectueel eigendom (merken, octrooien e.d.) Octrooibescherming: als u een technische uitvinding hebt gedaan kunt u een octrooi (patent) aanvragen. Hiermee kunt u voorkomen dat concurrenten uw uitvinding namaken. Modelbescherming: de Beneluxmodellenwet zorgt voor bescherming van nieuw ontworpen gebruiksvoorwerpen. U kunt zowel twee- als driedimensionale voorwerpen laten registeren. De registratie vindt plaats bij het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen. Merkbescherming: een merk is de naam die u geeft aan een product of dienst. Dit is dus niet per definitie ook de handelsnaam. Het Benelux Merkenbureau houdt het merkenregister bij. Een merk kan zowel een naam als een beeld, of een combinatie hiervan zijn (vb. Senseo). Auteursrecht: Auteursrecht ontstaat automatisch op het moment dat u een werk van letterkunde, wetenschap of kunst maakt. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. Om makkelijk te kunnen bewijzen dat een stuk ook daadwerkelijk van u is, kunt u uw werk laten registreren bij de dienst Registratie en Successie van de Belastingdienst. Uw werk wordt dan voorzien van een datumstempel. Algemene Voorwaarden In algemene voorwaarden staan afspraken tussen u en de klant over de overeenkomst tot de koop van producten of het verlenen van diensten. Door het vastleggen van deze afspraken voorkomt u dat u bij elke nieuwe overeenkomst opnieuw moet onderhandelen en voorwaarden moet opstellen. U bent niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren. Kiest u ervoor om ze te hanteren, dan bent u ook verplicht om uw klanten voor het aangaan van de overeenkomst de algemene voorwaarden te overhandigen. De afspraken die in uw algemene voorwaarden staan moeten redelijk zijn. U kunt uw voorwaarden deponeren bij de rechtbank of bij de Kamer van Koophandel. Concurrentiebeding van huidige werkgever Bent u werkzaam in loondienst en wilt u met een eigen bedrijf gaan starten? Het kan zijn dat uw werkgever u een concurrentiebeding heeft laten ondertekenen. Een concurrentiebeding is een afspraak in het contract met uw huidige (of vorige) werkgever, waarin staat dat u niet in dezelfde regio een soortgelijk bedrijf mag starten. Ook staat er dat u niet binnen een bepaalde periode na beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een soortgelijk bedrijf mag starten. Lees dus altijd zorgvuldig uw arbeidsovereenkomst door voor u start met uw bedrijf. Een concurrentiebeding moet redelijk zijn. Maak een afspraak met een jurist als u twijfelt over de afspraken in een concurrentiebeding. 13 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:45

15 RECHTSVORMEN De rechtsvorm, de juridische basis van uw bedrijf, heeft niet alleen verstrekkende gevolgen op fiscaal en financieel gebied, maar ook op het juridische vlak. Vooral de aansprakelijkheid is hiervan een duidelijk voorbeeld. Het is dus belangrijk om bewust de voor u juiste rechtsvorm te kiezen. Startende ondernemers kiezen in de meeste gevallen voor de navolgende rechtsvormen: Eenmanszaak. Vennootschap Onder Firma (VOF) Maatschap Commanditaire Vennootschap (CV) Besloten Vennootschap (BV) Eenmanszaak Binnen een eenmanszaak bent u de enige eigenaar. Dat wil overigens niet zeggen dat u geen personeel in dienst kunt hebben. U bent de enige die winst uit de onderneming geniet. Over deze winst betaalt u inkomstenbelasting. Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, heeft u recht op fiscale voordelen zoals startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Zoals alle Nederlanders valt u onder volksverzekeringen, maar omdat u geen werknemer bent valt u niet onder de werknemersverzekeringen. Een belangrijk punt bij een eenmanszaak is dat er geen onderscheid bestaat tussen uw privé- en uw zakelijk vermogen. Maakt u in uw zaak schulden, dan kunnen uw schuldeisers eisen dat u die uit uw privé-vermogen afbetaalt, en andersom. Als eigenaar van een eenmanszaak bent u geen werknemer en valt u niet onder de werknemersverzekeringen. Dit betekent dat u niet verzekerd bent op grond van de Ziektewet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). U komt ook niet in aanmerking voor WW. U kunt voor het arbeidsongeschiktheidsrisico een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Vennootschap Onder Firma (VOF) Binnen een VOF voert u samen met één of meer partners een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam. Iedere vennoot brengt iets in het bedrijf in: geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill. De fiscale situatie en de sociale voorzieningen zijn voor vennoten hetzelfde als bij de eenmanszaak. Alle vennoten kunnen dus gebruik maken van fiscale voordelen (als ze aan de voorwaarden voldoen). Als u een VOF begint is het verstandig om van tevoren een contract op te stellen tussen de vennoten. Dit contract schept duidelijkheid en kan later problemen voorkomen. U maakt hierin afspraken over bijvoorbeeld: Bevoegdheden van de vennoten. Het doel van de VOF. Voorwaarden van in- en uittreding. Gevolgen van overlijden van één van de vennoten. Bepaling van het aandeel dat elke vennoot in de vennootschap heeft. Afspraken over de winstdeling. Een modelcontract is verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel. Een VOF-overeenkomst kan notarieel bekrachtigd worden, maar dit is niet noodzakelijk. Maatschap Voor een maatschap geldt in grote lijnen hetzelfde als voor een VOF. Er zijn een paar verschillen: U kunt alleen een maatschap oprichten als u en uw maten werkzaam zijn in een vrij beroep. Een maatschap wordt niet ingeschreven in het handelsregister. De maten zijn slechts aansprakelijk voor een gelijk deel en niet hoofdelijk. Commanditaire Vennootschap (CV) De commanditaire vennootschap is een bijzondere vorm van een VOF. Het belangrijkste verschil is dat er twee soorten vennoten zijn, namelijk beherende en commanditaire (stille) vennoten. De beherende vennoot is persoonlijk aansprakelijk. De commanditaire vennoot (geldschieter) is slechts aansprakelijk voor het bedrag dat hij heeft ingebracht. Een stille vennoot mag niet als beherend vennoot optreden. Daarnaast mag zijn naam niet in de naam van de CV voorkomen. Ook bij de CV is het verstandig om een contract op te stellen. 14 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:46

16 Beherende vennoten betalen inkomstenbelasting over hun deel van de winst. Stille vennoten worden fiscaal niet gezien als ondernemer en hebben dus geen recht op alle belastingvoordelen. Besloten Vennootschap (BV) Een BV is een rechtpersoonlijkheid, dat wil zeggen dat een BV zelfstandige rechten en plichten heeft. Het kapitaal van de BV is verdeeld in aandelen, die in handen zijn van één of meerdere aandeelhouders. Zij zijn maximaal aansprakelijk voor het bedrag van de aandelen. Een BV moet worden opgericht door een notaris. Bij de oprichting moet door de oprichters een bedrag van minstens ,- worden gestort. Dit bedrag mag gebruikt worden binnen de BV, maar mag niet voor privédoeleinden gebruikt worden. Als u directeur/groot aandeelhouder van een BV bent, bent u in loondienst van uw eigen BV. U valt niet onder de werknemersverzekeringen. Over het loon betaalt u inkomstenbelasting. Over de winst betaalt de BV vennootschapsbelasting. BELASTINGEN Vóór de start van uw bedrijf moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor alle belastingzaken. De meest voorkomende belastingen en vragen waar u mee te maken kunt krijgen zijn: Wanneer betaalt u inkomstenbelasting? Wanneer betaalt u vennootschapsbelasting? Wanneer betaalt u loonbelasting? Wanneer betaalt u BTW? Wat behoort er allemaal tot uw administratie? Welke aftrekposten zijn er? Hoe gaat het betalen van belastingen en premies? Gaat u exporteren of importeren? Op is onder startende ondernemers alle informatie betreffende belastingen te vinden. Er is ook een starterspakket te downloaden. Algemeen Nederland heeft sociale voorzieningen die er voor zorgen dat mensen een inkomen behouden tijdens werkloosheid, invaliditeit, ouderdom of overlijden van familie. De sociale voorzieningen worden betaald door het inhouden van premies op loon of inkomsten. Om mensen met lage inkomens of in bijzondere omstandigheden, zoals invaliditeit, de mogelijkheid te geven hun hoge kosten te vergoeden, heeft de belastingwetgeving persoonlijke aftrekposten ingesteld die u aan het einde van het jaar kunt aftrekken van uw inkomsten. Dit kunt u doen door het belastingaangifteformulier in te vullen. De Belastingdienst kan om bewijzen vragen. Het is dan ook verstandig om bonnen te bewaren van alle kosten en uitgaven die in een jaar zijn gemaakt. Voor ondernemers gelden daarnaast een aantal andere regels. Zo moet een ondernemer bijvoorbeeld ook belasting afdragen over producten of diensten die hij verkoopt, de zogenaamde BTW (=Omzetbelasting).. Wanneer bent u ondernemer voor de Belastingdienst? U moet volgens de belastingwet aan een aantal eisen voldoen als u ondernemer wordt. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van de volgende vragen of u ondernemer bent: Maakt u winst, en hoeveel? Hoe zelfstandig is uw onderneming? Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)? Hoeveel tijd steekt u in de onderneming? Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden? Hoeveel klanten heeft uw onderneming? Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten? Loopt u ondernemersrisico? Bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming? 15 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:46

17 Wanneer betaalt u inkomstenbelasting? Natuurlijke personen (eenmanszaak, VOF, CV en maatschap) betalen over de winst uit onderneming inkomstenbelasting. Nadat uw belastbare inkomen is vastgesteld, betaalt u belasting volgens de geldende tarieven. Wanneer de Belastingdienst u erkent als zelfstandig ondernemer, hiervoor moet u aan een aantal criteria voldoen, kunt u gebruik maken van een aantal fiscale voordelen, zoals startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Om te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt, kijkt de Belastingdienst onder andere naar: De tijd die u aan de onderneming besteedt. De hoogte van omzet en winst. De presentatie naar buiten. Het aantal opdrachtgevers. De mate waarin u risico loopt. Als ondernemer betaalt u inkomstenbelasting over de nettowinst die u in het bedrijf hebt behaald. Kosten mag u aftrekken van uw omzet. Daarover betaalt u geen inkomstenbelasting. Wel is het zo dat er regels zijn voor het soort kosten dat u geheel of gedeeltelijk af mag trekken van de omzet. De Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) of een boekhouder/accountant kan u meer informatie geven. Wanneer betaalt u vennootschapsbelasting? Een rechtspersoon, bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap (BV) betaalt vennootschapsbelasting over de behaalde winst. Hiermee krijgt u dus te maken als u grootaandeelhouder/directeur bent van een BV. Wanneer betaalt u loonbelasting? Als u personeel in dienst heeft, dan krijgt u als ondernemer te maken met de regels voor de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en premies werknemersverzekeringen. Als werkgever bent u inhoudingsplichtig voor de loonheffing. Dat betekent dat u als ondernemer heffing moet inhouden op het loon van de werknemer en deze heffing moet afdragen aan de Belastingdienst. Bovendien int de Belastingdienst vanaf 1 januari 2006 de inkomensafhankelijke bijdrage door de werkgever in het kader van de Zorgverzekeringswet én de premies werknemersverzekeringen. Het is dus voor u belangrijk te weten of iemand die voor u werkt bij u in dienstbetrekking is of niet. Hoe bepaalt u nu of iemand die meewerkt in uw onderneming bij u in dienstbetrekking is? Dat is het geval als: Hij zich verplicht heeft om enige tijd arbeid te verrichten. Hij daarvoor loon ontvangt. Er tussen u en de werknemer een gezagsverhouding bestaat. Dat wil zeggen: u kunt hem opdrachten en aanwijzingen geven over het werk dat moet worden gedaan, en hij moet zich daaraan houden. Doet zich deze situatie voor, dan moet u de regels voor de loonheffing en premies werknemersverzekeringen toepassen. Het maakt dan niet uit of degene die meewerkt in vaste dienst is of niet. Ook een losse hulpkracht, een vakantiewerker, een zaterdaghulp, enzovoort is meestal bij u in dienstbetrekking. Wanneer betaalt u btw? Vrijwel alle ondernemers zijn verplicht om BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) of OB (OmzetBelasting) in rekening te brengen. De BTW die u ontvangt moet u afdragen aan de Belastingdienst. Daarentegen krijgt u de BTW terug die u voor de inkoop of kosten betaalt. Afhankelijk van het product of dienst dat u levert, varieert het percentage BTW dat u in rekening moet brengen. De Belastingdienst kan u hierover meer informatie geven. Voor ondernemers die weinig BTW hoeven te betalen, is er de Kleine Ondernemersregeling. Toepassing van die regeling kan betekenen dat u minder (of zelfs helemaal geen) BTW hoeft te betalen. De Belastingdienst of uw boekhouder/accountant kan u meer informatie geven. 16 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:47

18 Wat behoort er allemaal tot uw administratie? Het is erg belangrijk dat u een goede administratie voert. De Belastingdienst kan een onderzoek doen naar uw bedrijfsadministratie om te kijken of de gegevens die u hebt doorgegeven wel in orde zijn. U dient uw gegevens van een bepaald ondernemingsjaar gedurende 7 jaar te bewaren. Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt, op papier of in elektronische vorm, behoren tot uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn: Kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen. Financiële aantekeningen, zoals inkoop- en verkoopboek. Tussentijds gemaakte controleberekeningen. Ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen. Bank- en giroafschriften, ook van uw privé uitgaven. Contracten, overeenkomsten en andere afspraken. Agenda s en afsprakenboeken. Correspondentie. Software en databestanden. Welke aftrekposten zijn er? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet dan kunt u in aanmerking komen voor startersaftrek of zelfstandigenaftrek. Een van de voorwaarden is het aantal uren dat u in uw bedrijf werkt. Hiervoor is het belangrijk dat u een urenadministratie houdt van het aantal gewerkte uren. De starteraftrek is een aftrekpost die gedurende de eerste drie jaar opgevoerd mag worden op het belastingformulier. Hierdoor betaalt u minder belasting. Ook de zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die een zelfstandig ondernemer mag opvoeren als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst of uw boekhouder/accountant. Hoe gaat het betalen van belastingen en premies? Als ondernemer moet u belastingen en premies betalen over uw inkomsten. U geeft halverwege het jaar op een schattingsformulier aan hoeveel inkomsten u verwacht te gaan verdienen in dat jaar. De Belastingdienst berekent op basis van deze schatting hoeveel belasting u moet gaan betalen. U krijgt de mogelijkheid om maandelijks dit bedrag te betalen aan de Belastingdienst. Deze bedragen zijn een voorschot op het werkelijk te betalen bedrag over het ondernemersjaar. Als u te veel heeft betaald dan krijgt u geld terug. Heeft u te weinig betaald dan krijgt u een acceptgiro thuis voor het bedrag dat u nog moet betalen. Als de inkomsten tegenvallen en u denkt teveel aan voorschotten te betalen, ga dan met de Belastingdienst praten om een oplossing te vinden. U dient er wel op te letten dat de belastingdienst bij uitgestelde betaling van de belasting (dus ook bij een te lage inschatting) heffingsrente in rekening brengt. Gaat u exporteren of importeren? Binnen de Europese Unie (EU) is officieel geen sprake meer van invoer en uitvoer. Sinds het afschaffen van de binnengrenzen in de EU is er vrij goederenverkeer tussen alle EU-landen. Aan de binnengrenzen van de EU komt u dan ook geen douane meer tegen. Omdat er vrij goederenverkeer is tussen alle landen van de EU, heeft u niets te maken met de douane als u goederen verkoopt aan een ander EU-land dan Nederland. Maar u krijgt wel te maken met de zogenoemde regeling voor intracommunautaire transacties (intracommunautair = binnen de gemeenschap). De Belastingdienst of de afdeling internationale handel van de Kamer van Koophandel, kan u meer vertellen over deze regeling. Bij het inkopen of verkopen van goederen buiten de EU is wel sprake van invoer en uitvoer. U krijgt dan te maken met de Douane. Ook krijgt u te maken met speciale belastingregelingen. De douane (www.douane.nl) kan u informatie geven over de regels. U kunt ook informatie vinden op de website van de Belastingdienst: Boekhouding Een goede administratie is niet alleen een verplichting maar ook een onmisbaar hulpmiddel voor een goede bedrijfsvoering. Het biedt u namelijk inzicht in de kosten, omzet en winst van uw bedrijf waardoor u beter in kunt spelen op ontwikkelingen. 17 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:48

19 PERSONEEL Als u personeel wilt aannemen moet u met een groot aantal zaken rekening houden: Arbeidsovereenkomst. Personeel aanmelden bij verschillende instanties. Beëindigen van het contract. Wat doet het CWI nog meer? Zijn er subsidies voor personeel met een arbeidshandicap? Arbeidsovereenkomst (Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten). Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. De werkgever moet wel de meest essentiële kenmerken van de overeenkomst op papier zetten. Een aantal zaken moet in een arbeidsovereenkomst aan bod komen: Naam en woonplaats van beide partijen. Functie en aard van de werkzaamheden. Tijdstip van indiensttreding. Duur van de overeenkomst. Loon. Aanspraak op vakantie. Werktijden. Opzegtermijn. Denk ook aan de volgende zaken: Proeftijd. Concurrentiebeding. CAO (collectieve arbeidsovereenkomst voor een bepaalde branche) Pensioenregeling. Personeel aanmelden bij verschillende instanties U bent verplicht nieuw personeel aan te melden bij de volgende instanties: Belastingdienst: zij innen de loonbelasting. U bent verplicht een loonadministratie te voeren die door de Belastingdienst gecontroleerd kan worden. Bovendien int de Belastingdienst vanaf 1 januari 2006 de inkomensafhankelijke bijdrage door de werkgever in het kader van de Zorgverzekeringswet. Als een verzekeringsplichtige loon uit (vroegere) dienstbetrekking geniet, moet u als werkgever over dat loon de inkomensafhankelijke bijdrage berekenen en daarna inhouden op het loon van de werknemer. Vervolgens draagt u deze via de aangifte loonheffingen af aan de Belastingdienst. Deze inhouding is niet aftrekbaar van het loon voor de loonheffingen. De ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage verlaagt dus het nettoloon van de werknemer. Vanaf 1 januari 2006 int de Belastingdienst ook de premies werknemersverzekeringen (WIA en WW) U hoeft vanaf die datum uw personeel niet meer aan te melden bij de UWV. Wel blijft de UWV verantwoordelijk voor het vaststellen en uitbetalen van uitkeringen van de werknemersverzekeringen. Eerstedagsmelding Vanaf 1 juli 2006 moet de werkgever iedere nieuwe medewerker gaan aanmelden bij de Belastingdienst via de eerstedagsmelding (EDM). Heel belangrijk is dat deze EDM. moet plaatsvinden vóór de datum van in dienst treden. Er een boete door de belastingdienst worden opgelegd als de aanmelding plaatsvindt op het moment dat de werkzaamheden al zijn gestart. Arbowetgeving Als werkgever zorgt u voor goede arbeidsomstandigheden van uw personeel. In de Arbowet zijn hierover algemene regels opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om het systematisch in kaart brengen van risico s en bijbehorende maatregelen. Arbodiensten kunnen u adviseren over een goede oplossing in uw bedrijf. De Arbowet regelt ook het toezicht en de handhaving door de Arbeidsinspectie en het systeem van boeteoplegging. In bepaalde branches hebben werknemers-, werkgeversorganisaties en de overheid afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Deze afspraken zijn vastgelegd in arboconvenanten. 18 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:48

20 Vanaf 1 januari 2007 is de Arbowet gewijzigd. Met de herziening van de Arbowet wil het kabinet regels schrappen en bedrijven meer ruimte geven voor maatwerk. Daarmee moet de veiligheid en gezondheid op de werkvloer verbeteren. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid; Beëindiging van het arbeidscontract Er zijn diverse manieren waarop een arbeidscontract kan worden beëindigd: Door wederzijds goedvinden: beide partijen gaan akkoord, zorg wel voor schriftelijke vastlegging ingeval van overlijden van de werknemer. Beëindiging in de proeftijd. Dit mag altijd; de proeftijd moet zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst en mag maximaal twee maanden duren. Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten: Door het verstrijken van de duur waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Ontslag door opzegging: mag alleen met een ontslagvergunning van de directeur van het Regionaal Bestuur voor Arbeidsvoorziening (RBA). Ontslag op staande voet: hiervoor moeten wel dringende redenen zijn. Beëindiging door de kantonrechter wegens gewichtige redenen. Wat doet het cwi? Als werkgever kunt u uw vacature plaatsen op Het vacatureaanbod op deze CWI-site wordt dagelijks geraadpleegd door duizenden werkzoekenden. Meer weten? Kijk op of neem contact op met de CWI-vestiging bij u in de buurt. De adviseurs van het CWI zijn u graag van dienst. Als werkgever kunt u CV s van potentiële werknemers inzien op en selecteren op trefwoord(en). Voor uitvoering van de wettelijke regeling ontslagaanvragen kunt u terecht bij een aantal CWI s verspreid over heel Nederland. Uitvoering van de wettelijke regeling tewerkstellingsvergunningen voor werknemers van buiten de EU, wordt centraal geregeld. WerkZaken: praktische informatie op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsrecht. Informatie over de regionale, landelijke en internationale arbeidsmarkt. Informatie over minderheden. Informatie CWI Leeuwarden Postadres: Postbus 2220, 8901 JE Leeuwarden Bezoekadres: Tesselschadestraat 35, tel.(058) Website CWI: 19 LEEUWARDE8005-startersmap.indd Sec2: :07:49

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek EIGEN BAAS? (2009) Als je voor jezelf wilt beginnen als ondernemer of als freelancer (formeel: resultaat overige werkzaamheden) bied je een dienst of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Inhoudsopgave Ondernemingsplan: hoe en waarom 4 Curriculum vitae 4 Onderneming in kernwoorden 4 Hulpmiddelen 5 Bedrijfsnaam 5 Huisstijl 7 Rechtsvorm

Nadere informatie

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand?

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Ondernemingsplan opstellen Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Wat vindt uw werkgever ervan? Netwerken Wat u verder moet regelen Parttime ondernemen

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij!

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Inhoudsopgave De naam van je bedrijf 3 Naar de Kamer van Koophandel 7 Fiscale regelzaken 9 Zakelijke bankrekening 11 Boekhouding 12 Financiële reserves 14

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder Eigen rijder worden, ZPP er transport & de nieuwe WWG Hieronder wil ik je een eerste overzicht geven van wat je te wachten staat als eigen rijder of als je als

Nadere informatie

Het ondernemingsplan is een goed overzicht van mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties

Het ondernemingsplan is een goed overzicht van mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties DE START VAN UW ONDERNEMING Het is een zeer aantrekkelijk idee om eigen baas te zijn en zelf rechtstreeks te profiteren van de resultaten. Veel starters merken echter na korte of langere tijd dat ze de

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Adviezen voor startende ondernemers

Adviezen voor startende ondernemers Adviezen voor startende ondernemers Vincent van Koersveld Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige 3-2-2009 Start onderneming 9.0.doc 2 Vooropmerking Inhoud Bijgaande syllabus heeft geen pretentie om

Nadere informatie