De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!"

Transcriptie

1 Horlings nieuwsbrief nr IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof Ontslag nu of na 1 juli 2015? Tips/Actualiteiten Bent u voorbereid op de Wet Werk en Zekerheid? Kom naar onze gratis ontbijtsessie op 1 juli a.s. van 8.30 uur uur. Locatie: Jozef Israëlskade 46, Amsterdam Aanmelden kan via de website Werkkostenregeling 2015 De werkkostenregeling (WKR) is een nieuwe regeling inzake de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. In onze publicatie lichten wij de wijzigingenuitgebreid toe. Wilt u het memorandum ontvangen? Stuur een mail naar of download het van onze website horlings.nl/nl/actueel/brochures Boekhouden een tijdrovende bezigheid? Stap nu over op online boekhouden bij Horlings met Exact online. Meer info: horlings.nl MEER DAN CIJFERS Van de redactie De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Hierbij de tweede nieuwsbrief van In deze aflevering o.a. de praktijk van de werkkostenregeling waarbij de Belastingdienst via webinars en uitgebreide vraag- en antwoordenlijsten op hun website meer inzicht in de regeling probeert te geven. Daarmee lijkt men echter eerder voor verwarring te zorgen dan voor duidelijkheid. Voor de praktijk blijft de WKR dan ook een zorgenkindje. Een belangrijke datum voor werkgevers en werknemers is 1 juli a.s. Op die datum treden gewijzigde regels voor zorgverlof ten behoeve van directe (inwonende) familie met een (levensbedreigende) ziekte en het nieuwe ontslagrecht in werking. Houdt u er verder rekening mee dat opgaaf doen bij de Belastingdienst van nieuwe leningen eigen woning bij familie of de eigen BV vanaf 2013 verplicht is. Dit wordt nog wel eens vergeten. Hier zijn ook termijnen aan verbonden! Tot slot leest u in deze nieuwsbrief ook over branchegerichte voorbeeldovereenkomsten van opdracht. Deze moeten vanaf 2016 als opvolger gaan gelden van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en zijn met name van belang voor ZZP-ers. Aandachtspunten in de werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is toepassing van de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. In de praktijk worden nog de nodige knelpunten gesignaleerd en langzaam wordt ook steeds duidelijker hoe de Belastingdienst tegen bepaalde regels aankijkt. Onder meer door middel van webinars en uitgebreide vraag- en antwoordlijsten op de website van de belastingdienst wordt meer inzicht in de regeling geboden. Soms echter moet een eerder gegeven antwoord worden gecorrigeerd. In dit artikel staan het personeelsfeest, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de reiskostenvergoeding centraal. Personeelsfeest op externe locatie toch belast In een webinar werd aangegeven dat een studie dag gericht is vrijgesteld en dat een feest aansluitend op die studiedag ook voor een groot deel vrijgesteld kon worden verstrekt in het kader van reis- en verblijfkosten voor die studiedag. Alleen extra kosten zoals een optreden van een artiest, karten of bijvoorbeeld paintballen, zou loon vormen, dat dan onder de WKR-eindheffing zou kunnen worden gebracht. In de publicatie van veel gestelde vragen en antwoorden werd echter op dit standpunt teruggekomen. Het personeelsfeest is een aparte activiteit die los staat van de studiedag en daarom afzonderlijk moet worden >>> 1

2 2 beoordeeld. Waar de studiedag, inclusief reiskosten, consumpties en andere bijkomende kosten gericht is vrijgesteld, heeft het aansluitende bedrijfsfeest vooral een consumptief karakter. De kosten van het diner, de drankjes en het optreden van een artiest, alsmede eventuele andere kosten die op het feest zien, vormen allemaal belast loon dat naar keuze kan worden aangewezen als eindheffing en voor zover nog beschikbaar dan in de vrije ruimte valt. Opvallend is dat waar eerst het diner nog onder de studiedag werd geschaard, het nu door de Belastingdienst kennelijk als onderdeel wordt gezien van het aansluitende feest. Evenementen met vooral een zakelijk karakter wel vrijgesteld Uit de vragen en antwoorden van de Belastingdienst kan worden opgemaakt dat de Belastingdienst van mening is dat personeelsevenementen over het algemeen vooral een consumptief karakter hebben en daarom belast zijn. Een personeelsreis om het bedrijfsjubileum te vieren, een skivakantie om de samenwerking tussen uw werknemers te bevorderen, een teamuitje met partners van de werknemers, een middagje paintballen en een nieuwjaarsbijeenkomst vormen allemaal belast loon dat u naar keuze kunt aanwijzen in de vrije ruimte. TIP! Het personeelsevenement is wel vrijgesteld als het zakelijke karakter overheerst. Denk hierbij aan een zakelijk evenement voor uw zakenrelaties waaraan ook uw werknemers deelnemen of een seminar dat wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Ook een ontbijtsessie voor uw werknemers op een externe locatie is gericht vrijgesteld als deze vooral een zakelijke karakter heeft. Een personeelsfeest op uw eigen locatie kan wel onbelast plaatsvinden, al moet voor een eventuele maaltijd (ongeacht hoe die er uit ziet) wel 3,20 per werknemer tot het loon worden gerekend. Premie bestuurdersaansprakelijkheid niet onbelast vergoeden Een directeur-grootaandeelhouder (dga) loopt, net als bestuurdersniet eigenaars, het risico om persoonlijk (in privé) aansprakelijk gesteld te worden voor de schulden van de bv. Om de gevolgen daarvan te beperken, sluiten veel dga s een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen was het nog mogelijk om de kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering onbelast tot een bedrag van 454 te vergoeden. Dit is onder de werkkostenregeling echter niet meer mogelijk. Vergoedt u de premie van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dan moet u deze vergoeding tot het belastbare loon van de dga rekenen. U kunt de vergoeding wel aanwijzen als eindheffingsloon, zodat u deze kunt onderbrengen in de vrije ruimte. Houdt er wel rekening mee dat u op jaarbasis maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom kunt gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Overschrijdt u de vrije ruimte dan betaalt u loonbelasting over het bedrag boven deze vrije ruimte in de vorm van een eindheffing van 80%. Deze eindheffing kunt u niet verhalen op uw werknemers maar blijft een werkgeverslast. Onbelaste kilometer-vergoeding ook voor de meerijder Carpoolen is helemaal van deze tijd. Gezamenlijk rijden naar het werk is goed voor het milieu, vaak gezellig en het bespaart benzine en andere kosten. Wist u dat u, naast de bestuurder van de auto ook de meerijdende werknemer een onbelaste kilometervergoeding van 0,19 per kilometer mag geven? Er zit echter wel een klein addertje onder het gras. Dat addertje heet vervoer vanwege de werkgever. Wanneer daarvan sprake is, mag u alleen aan de bestuurder van de auto een onbelaste kilometervergoeding geven en niet aan de meerijders. Er is sprake van vervoer vanwege de werkgever als u met een werknemer afspreekt dat hij met zijn eigen auto ook andere werknemers ophaalt. U mag de chauffeur van de auto dan wel een onbelaste vergoeding geven van maximaal 0,19 voor de totale afstand - dus inclusief de omrijkilometers - maar niet aan de meerijders. Een vergoeding aan de meerijders kan dus alleen als werknemers onderling afspraken maken over carpoolen en u zich hierin niet mengt.< LET OP! Aan werknemers aan wie u een auto ter beschikking stelt, mag u geen onbelaste kilometervergoeding betalen. Als geen sprake is van vervoer vanwege de werkgever, moet u er wel rekening mee houden dat de omrijkilometers als privé worden aangemerkt. Dat kan gevolgen hebben voor de bijtelling. Om dezelfde reden mogen in geval van een privé-auto de omrijkilometers ook niet onbelast vergoed worden als u zich niet bemoeit met de carpoolregeling. Wel mag u ook bij een ter beschikking gestelde auto de meerijders een onbelaste vergoeding betalen, mits zij zelf geen auto ter beschikking gesteld hebben gekregen. Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wanneer u vanuit Nederland goederen verkoopt aan particulieren (of andere afnemers zonder btw-identificatienummer) die in een andere EU-lidstaat woonachtig of gevestigd zijn, is voor de heffing van btw geen sprake van een intracommunautaire levering. Op basis van de hoofdregel is over deze levering Nederlandse btw verschuldigd. Hierop bestaat een uitzondering: de regeling voor afstandsverkopen. De regeling voor afstandsverkopen houdt in dat in de bovenstaande situatie de levering van goederen niet belast is in Nederland, maar in het land waar de afnemer woonachtig of gevestigd is. Hierdoor wordt voorkomen dat btw-ondernemers in bepaalde EU-lidstaten met een laag btw-tarief een concurrentievoordeel behalen door het verschil in btw-tarieven tussen de EU-lidstaten. De regeling voor afstandsverkopen is alleen van toepassing als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 1. De goederen worden geleverd aan particulieren (of andere afnemers zonder btw-identificatienummer) in een andere EU-lidstaat; 2. De goederen worden (in)direct voor rekening van de leverancier vervoerd. Als aan de voorwaarden is voldaan heeft dit tot gevolg dat u zich voor btw-doeleinden in de lidstaat van de afnemer moet registeren en aldaar btw moeten voldoen.

3 Om te voorkomen dat voor elke levering in een andere EU-lidstaat en btw-nummer moet worden aangevraagd zijn drempelbedragen van toepassing. Wanneer het totaal aan leveringen in een bepaalde EU-lidstaat op jaarbasis beneden het drempelbedrag blijft, is een btw-registratie niet noodzakelijk. Welk drempelbedrag van toepassing is verschilt per EU-land. Voorbeeld Tot en met 4 september 2015 levert u voor goederen aan Franse particulieren. U brengt hierover Nederlandse btw in rekening en deze geeft deze btw in Nederland aan. Op 5 september 2015 verkoopt u voor goederen aan een Franse particulier. U overschrijdt daarmee het Franse drempelbedrag van U brengt over die levering en alle volgende leveringen in 2015 Franse btw in rekening. Die btw draagt u af aan de Franse Belastingdienst. U moet zich dan ook in Frankrijk laten registreren als btw-ondernemer. Heeft u in een jaar buitenlandse btw in rekening moeten brengen wegens overschrijding van de drempel? Dan moet u het volgende jaar over alle leveringen (ofwel afstandsverkopen) aan dat land ook buitenlandse btw in rekening brengen. Ook als u onder het drempelbedrag blijft. LET OP! Houd per land bij of uw afnemers aftrekgerechtigd zijn en een btw-identificatienummer hebben. Houd per land bij of u met uw leveringen onder het drempelbedrag blijft. Breng vanaf de levering waarmee het drempelbedrag wordt overschreden buitenlandse btw in rekening. Reik facturen uit aan alle afnemers aan wie u buitenlandse btw in rekening brengt, dus ook aan particulieren. U kunt ervoor kiezen om op verzoek de drempelbedragen niet toe te passen. Dat kunt u per land doen. Hiermee kunt u in landen met een lager btw-tarief alle leveringen doen tegen het daar geldende btw-tarief. Na twee kalenderjaren kunt u er weer voor kiezen om de drempelbedragen weer wel toe te passen. Bewaar de administratie goed Brengt u buitenlandse btw in rekening? Dan moet u kunnen aantonen dat dat juist is. Bewaar daarom alle relevante documentatie over de leveringen. Denk hierbij aan kopieën van facturen, vrachtbrieven, pakbonnen, betalingsbewijzen, voor ontvangst getekende kopieën van facturen en vervoersverklaringen.< Wijziging regels kort- en langdurend zorgverlof Per 1 juli 2015 veranderen de regels voor kortdurend en langdurend zorgverlof. Wat moet u weten? Kortdurend zorgverlof Kortdurend zorgverlof is er om enkele dagen noodzakelijke zorg te geven aan zieke inwonende (pleeg- of adoptie)kinderen, de partner of (inwonende of niet-inwonende) ouders. Deze groep wordt vanaf 1 juli 2015 verruimd (zie hierna). Als werkgever betaalt u minstens 70% van het salaris door, maar niet minder dan het minimumloon. Tijdens het zorgverlof bouwt uw werknemer vakantiedagen op. Uw werknemer kan meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Er geldt wel een maximum aantal uren. Dit is twee keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt in een periode van 12 maanden. Voorbeeld: Als uw werknemer 36 uur per week werkt, kan uw werknemer per 12 maanden in totaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. TIP! Pas de regeling voor kortdurend zorgverlof in uw arbeidsvoorwaarden per 1 juli 2015 aan. Langdurend zorgverlof Langdurend zorgverlof is er om voor langere tijd voor een levensbedreigend zieke partner, (pleeg)kind of ouder te zorgen. U als werkgever hoeft het salaris tijdens het verlof niet door te betalen, maar uw werknemer bouwt tijdens het verlof wel vakantiedagen op. Uitbreiding kort- en langdurend zorgverlof Vanaf 1 juli 2015 kunnen werknemers ook kort- en langdurend zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke zorg aan: grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten), andere huisgenoten dan de kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante), mensen met wie uw werknemer een sociale relatie heeft (bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend) en die van de hulp van uw werknemer afhankelijk zijn. Het gaat daarbij om verzorging bij ziekte of hulpbehoevendheid, de eis dat sprake is van een levensbedreigende ziekte komt te vervallen. Geen kort- en langdurend zorgverlof bij ernstige problemen voor werkgever Als werkgever kunt u het verlof alleen weigeren als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen komt. De wet heeft het over een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Als het zorgverlof is begonnen, mag u als werkgever dit niet meer stoppen. Wel mag u achteraf vragen naar bijvoorbeeld een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek. Kortdurend zorgverlof kan door de werknemer in overleg met de werkgever wel worden stopgezegd, terwijl voor langdurend zorgverlof geldt dat in de CAO een bepaling over de gevolgen bij ziekte van de werknemer kan zijn opgenomen.< 3 Uw werknemer kan per 12 maanden maximaal 6 keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt opnemen. LET OP! Langdurend verlof moet uw werknemer schriftelijk aanvragen, minstens twee weken voordat het verlof ingaat. LET OP! In de cao of regeling met de ondernemingsraad kunnen andere afspraken staan. Als dit zo is, gelden die afspraken.

4 Ontslag nu of na 1 juli 2015? Per 1 juli 2015 gaat het nieuwe ontslagrecht in. De huidige ontslagvergoeding maakt dan plaats voor de transitievergoeding. Wat nu als u de (tijdelijke) dienstbetrekking van uw werknemer wenst te beëindigen? Is het dan financieel gunstiger om de werknemer nu te ontslaan of juist te wachten tot na 1 juli 2015? Het antwoord op die vraag hangt af van de situatie. 4 Stel, het tweede jaarcontract van uw werknemer eindigt van rechtswege vóór 1 juli Laat u dit contract gewoon aflopen en neemt u afscheid van de werknemer dan kost dat u op dit moment niets. Het wordt anders als u het tijdelijke arbeidscontract nog een keer zou verlengen en de einddatum ligt ná 1 juli Laat u het verlengde contract daarna van rechtswege aflopen dan bent u aan de werknemer wel een transitievergoeding verschuldigd. Na 1 juli 2015 is de werknemer immers langer dan twee jaar bij u in dienst geweest. TIP! Soms is het financieel gunstiger om te wachten met een beëindiging tot na 1 juli Bijvoorbeeld als u buiten de reguliere UWV-procedure om het contract wilt ontbinden van een oudere werknemer met een lang dienstverband. De huidige kantonrechtersformule valt dan duurder uit dan de transitievergoeding. Vergelijk daarom de uitkomst van de kantonrechtersformule met de transitievergoeding. Dan weet u wat voor u financieel voordeliger is: beëindiging nu of na 1 juli Als de datum van indiening van de ontslagaanvraag bij het UWV of het verzoekschrift bij de rechter vóór 1 juli 2015 ligt, blijft het oude recht van toepassing. Voorbeeld Stel, u houdt een zieke werknemer in dienst na afloop van de tweejaarstermijn voor arbeidsongeschikte werknemers. De loondoorbetalingsverplichting is weliswaar gestopt, maar zolang de werknemer ziek is loopt het dienstverband slapend door. Zegt u dit dienstverband vóór 1 juli 2015 op, dan bent u geen ontslagvergoeding verschuldigd. Na 1 juli 2015 moet u aan de zieke werknemer, indien u het slapende dienstverband wilt beëindigen, een transitievergoeding betalen. Betreft het een lang dienstverband dan kan deze vergoeding voor u erg oplopen. LET OP! Houdt bij ontslag van oudere werknemers altijd rekening met de 52% strafheffing die aan een werkgever wordt opgelegd wanneer het ontslag kan worden aangemerkt als regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Ook als in het kader van een reorganisatie ontslag plaatsvindt, kan daarvan sprake zijn. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie met toepassing van het afspiegelingsbeginsel (normaal gesproken geen RVU), waarbij werknemers zich vrijwillig mogen aanmelden, kan die vrijwilligersregeling er onder omstandigheden toe leiden dat toch sprake is van een RVU. Hoe hoog is de transitievergoeding? De transitievergoeding bedraagt kort gezegd voor een werknemer die na twee jaar wordt ontslagen 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar. Omgerekend is dit 1/3 maandsalaris per volledig dienstjaar. Na 10 jaar wordt de vergoeding opgehoogd naar 1/4 maandsalaris per gewerkt halfjaar oftewel een 1/2 maandsalaris per dienstjaar. De maximale vergoeding bedraagt of 1 jaarsalaris indien dit hoger is dan < LET OP! Voor 50-plussers geldt tot 2020 een hogere transitievergoeding wanneer zij op het moment van het ontslag een dienstverband langer dan 10 jaar hebben. Vanaf het eerstvolgende halfjaar nadat zij 50 jaar zijn geworden, is de transitievergoeding 1/2 maandsalaris per gewerkt halfjaar (oftewel 1 maandsalaris per dienstjaar). Ook hierbij geldt het maximum van of 1 jaarsalaris als dat hoger is. Deze verhoging geldt alleen voor werkgevers met ten minste 25 werknemers. tips / actualiteiten 30%-regeling voor de buitenlandse werknemers Werknemers die vanuit het buitenland worden aangetrokken, mogen een onbelaste vergoeding krijgen van de kosten die zij extra maken ten opzichte van Nederlandse werknemers om in Nederland te werken (de zogenoemde extraterritoriale kosten). Om het makkelijker te maken om te bepalen welk bedrag onbelast mag worden vergoed, is een forfait ingevoerd: als aan de voorwaarden is voldaan, mag tot 30% van het brutoloon een onbelaste kostenvergoeding plaatsvinden. In 2012 is de zogenaamde 30%-regeling aangepast. Daarbij is naast de al bestaande eis van schaarse, specifieke deskundigheid onder meer een harde grens ingevoerd. Alleen werknemers die voorafgaand aan de dienstbetrekking meer dan 150 km van de Nederlandse grens woonden, kunnen voor deze 30%-regeling in aanmerking komen. Aan het Europese Hof van Justitie is de vraag voorgelegd of deze grens wellicht een ongerechtvaardigde belemmering vormt voor (potentiële) werknemers die binnen deze afstand wonen. Het antwoord op deze vraag luidt dat een dergelijke grens op zich mag worden gesteld, zodat nog steeds de mogelijkheid bestaat om de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden. Alleen als blijkt dat de werkelijke kosten systematisch minder dan 30% van het loon bedragen en daardoor sprake is van een duidelijke overcompensatie, moet de 30%-regeling wellicht ook voor buitenlandse werknemers uit de grensstreek (dus aan werknemers die binnen de straal van 150 km van de Nederlandse grens wonen) worden toegestaan. Daarover moet nu de Hoge Raad beslissen. Een andere vraag over de 30%-regeling die aan de Hoge Raad is voorgelegd, is of een buitenlandse werknemer die vóór de wetswijziging niet aan de voorwaarden voldeed, maar door de gewijzigde criteria wel zou kwalificeren, vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde regeling alsnog gebruik kan maken van de 30%-regeling. Uit andere procedures over wetswijzigingen kan

5 worden opgemaakt dat als niet in overgangsrecht is voorzien, de nieuwe regeling per direct ook op bestaande situaties van toepassing is. De Advocaat-Generaal, die de Hoge Raad van adviezen voorziet, is van mening dat dit hier niet het geval is. De toegang tot de regeling wordt bepaald op het moment van indiensttreding. Er is geen sprake van een doorlopende toets, althans niet voor de vraag of toegang tot de regeling kan worden verkregen. Latere wetswijzigingen hebben daarom geen invloed op die kwalificatie. Anders is het voor de vraag of de regeling kan worden behouden als de situatie wijzigt. Dan volgt wel een herbeoordeling. Ten slotte is de regeling met ingang van dit jaar op twee punten gewijzigd. De inkomensnorm is geïndexeerd en het begrip mastertitel dat daarvoor van belang is, is verduidelijkt tot een Nederlandse mastertitel in het wetenschappelijk onderwijs of een gelijkwaardige buitenlandse titel. De WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) komt eraan Met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) moet er een duidelijke loonstrook komen waarop, behoudens de wettelijk bepaalde inhoudingen zoals loonheffingen en pensioenpremies, geen inhoudingen meer plaats kunnen vinden op het minimumloon. Voor onder andere uitzendorganisaties heeft dit nogal gevolgen.zij houden vaak kosten voor huisvesting en ziektekostenpremies in op het minimumloon. Bij invoering van de WAS mag dit dus niet meer. Op de loonstrook moeten alle inhoudingen duidelijk gespecificeerd worden, ook als de inhouding boven het minimumloon plaatsvindt. Een omschrijving als algemene kostenvergoeding is niet voldoende. Andere maatregelen zijn onder meer: opdrachtgevers die (behoren te) weten dat een werknemer wordt onderbetaald, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld; de Inspectie SZW gaat de namen bekend maken van bijvoorbeeld bedrijven die werknemers onderbetalen; minimumloon mag niet meer contant worden uitbetaald; werkgevers-en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan onderling informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt; er kunnen boeten worden opgelegd, bijvoorbeeld tot bij het contant uitbetalen van het minimumloon. De Eerste Kamer moet nog wel instemmen met het wetsvoorstel. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli De wijziging met betrekking tot het verbod op de inhoudingen op het minimumloon gaat waarschijnlijk pas in per 1 januari Geleend voor eigen woning bij familie of eigen bv? Doe opgaaf! Leent u geld voor uw eigen woning van iemand die niet verplicht is dat aan de Belastingdienst door te geven? En bent u verplicht om af te lossen op de lening om renteaftrek te krijgen? Dan moet u een opgaaf lening eigen woning doen. Doe de opgaaf nadat u de lening bent aangegaan of nadat u de lening hebt gewijzigd. Als u te laat bent met de opgaaf, verliest u minimaal één jaar renteaftrek. De lening moet worden aangemeld uiterlijk bij het indienen van de aangifte over het jaar waarin de lening is aangegaan. Latere wijzigingen in de rente, looptijd of manier van aflossen moeten binnen een maand na afloop van het kalenderjaar van wijziging worden doorgegeven. Voor leningen die u al voor 2013 had en waarvoor u niet hoeft af te lossen om renteaftrek te krijgen, hoeft u niet aan deze informatieplicht te voldoen. Ook leningen van banken en andere reguliere hypotheekverstrekkers hoeft u niet te melden, dat zijn deze financiële instellingen zelf al verplicht om te doen. G-rekeningenstelsel blijft bestaan Onlangs heeft de Belastingdienst bevestigd dat het depotstelsel definitief niet doorgaat. Het stelsel waarbij een depot rechtstreeks bij de belastingdienst wordt aangehouden, zou dienen ter vervanging van de g-rekening bij de bank. Het systeem van g-rekeningen blijft nu bestaan en wordt toekomstbestendig gemaakt. Dit betekent voor het bedrijfsleven dat vrijwaring door storting op de g-rekening niet verandert. Ook de doelgroepen blijven hetzelfde. Tot slot gaat de verplichte g-rekening voor nietgecertificeerde uitzendondernemingen voorlopig niet door en wordt de mogelijkheid voor zzp ers om een g-rekening te openen niet verder verkend. De reden voor deze koerswijziging is volgens de staatssecretaris dat de Belastingdienst zich meer wil richten op haar kerntaken. Camerabeelden toegestaan voor controle bijtelling Voor de controle op het privégebruik van zakelijke auto s mag de Belastingdienst gebruikmaken van foto s van politiecamera s boven de snelwegen. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch beslist. Maakt u gebruik van een auto van de zaak, dan krijgt u te maken met een bijtelling. Die bijtelling kan achterwege blijven als u kunt aantonen dat u de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé gebruikt. Dat kan met een sluitende rittenadministratie. Voor de controle of een rittenadministratie inderdaad wel sluitend is, gebruikt de Belastingdienst diverse middelen, zoals foto s van camera s boven snelwegen. Dat is wat Hof Den Bosch betreft geoorloofd. Ondanks dat sprake is van een inmenging in het privéleven van burgers, is die inmenging wat de rechter betreft wel toegestaan. Mogelijk wordt nog cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld tegen deze uitspraak. Forfaitaire box-3-heffing op de helling? Nu de rendementen op vooral spaargeld al jaren onder druk staan, stijgt de roep om aanpassing van de rigide box-3-heffing waarbij een vast percentage van de waarde van het vermogen is verschuldigd. Hoewel de Hoge Raad in het verleden al heeft aangegeven dat de heffing op zichzelf beschouwd door de beugel kan, bestaan er toch uitzonderingen. Onlangs oordeelde de Hoge Raad in een procedure over verhuurde woningen dat van een andere waarde mag worden uitgegaan dan de waarde volgens het wettelijke systeem op basis van de WOZ-waarde, gecorrigeerd met een leegwaarderatio. Als blijkt dat de werkelijke waarde van de woning meer dan 10% lager ligt dan de op de wettelijke wijze berekende waarde, mag van die werkelijke waarde worden uitgegaan. Wel mag van de Hoge Raad nog steeds van het vaste rendement van 4% worden uitgegaan. Inmiddels heeft Staatssecretaris Wiebes overigens aangekondigd te werken aan een alternatief voor de huidige vermogensrendementsheffing. Dit zou onderdeel uitmaken van een grotere herziening van het inkomstenbelastingstelsel die nog voor de zomer zou verschijnen. Inmiddels wordt echter al melding gemaakt van een verschuiving van het indienen van de maatregelen naar Prinsjesdag. Het blijft daarom nog even wachten op nadere gegevens. 5

6 6 Geen VAR, ook geen BGL In de strijd tegen schijnzelfstandigheid heeft het kabinet besloten om de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) af te schaffen. Ter vervanging daarvan is de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) in een wetsvoorstel opgenomen. Vanwege de felle kritiek op de vormgeving, heeft de staatssecretaris van Financiën nu aan de Tweede Kamer voorgesteld om de BGL niet in te voeren, maar om een andere vorm van zekerheid door de Belastingdienst te laten verstrekken. Daartoe kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht vooraf ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. In zo n overeenkomst leggen ondernemingen en zzp ers vast onder welke voorwaarden ze met elkaar in zee gaan. De Belastingdienst geeft een goedkeuring af op de voorgelegde situatie. Gedacht wordt aan een goedkeuring voor vijf jaar. Ook worden er in ieder geval zo n 40 branchegerichte voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd, die voldoen aan de voorwaarden voor zelfstandigheid. Als de feiten en omstandigheden waaronder de zzp er en de onderneming de overeenkomst zijn aangegaan met de werkelijkheid overeenstemmen, dan kan de Belastingdienst achteraf niet corrigeren. Achteraf wordt dus gekeken of de daadwerkelijke feiten en omstandigheden overeenkomen met de voorgelegde situatie. Komt de situatie niet overeen dan is er geen vrijwaring voor de loonheffingen en kan de Belastingdienst zonodig een correctieverplichting of naheffingsaanslag opleggen. Met deze variant wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk. Doelstelling is om het aantal schijnzelfstandigen drastisch te verkleinen, de administratieve lasten te verlichten en de handhaving te verbeteren. De nieuwe regels moeten op 1 januari 2016 in werking treden, maar het is nu al mogelijk overeenkomsten voor te leggen aan de Belastingdienst. Een bestaande VAR voor 2014 blijft gedurende 2015 ook nog geldig. Wilt u zekerheid voor de opdrachtnemers waarmee u werkt, of wilt u meer weten? Onze adviseurs helpen u graag. Aanleveren re-integratieverslag voortaan digitaal bij UWV Is uw werknemer ziek dan moet u er samen voor zorgen dat hij weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Zowel u als uw werknemer hebben re-integratieplichten en -taken. Die re-integratie moet u vastleggen in het re-integratieverslag. Is uw werknemer na ruim anderhalf jaar ziekte nog steeds niet (volledig) aan het werk dan kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Hiervoor is het reintegratieverslag nodig. Voortaan kunt u dit re-integratieverslag ook online aanleveren via het werkgeversportaal UWV. Een compleet re-integratieverslag is belangrijk. Aan de hand hiervan kijkt het UWV namelijk of u er alles aan heeft gedaan om uw zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Heeft u onvoldoende gedaan dan kan het zijn dat u na twee jaar ziekte het loon van uw werknemer langer moet doorbetalen.< Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB Amsterdam T +31 (0) Heemstede Bronsteeweg 10 NL-2101 AC Heemstede T +31 (0) horlings nl Horlings maakt deel uit van Nexia Nederland, een samenwerkingsverband van onafhankelijke accountants- en advieskantoren met meerdere vestigingen verspreid over Nederland. Voor meer informatie: Disclaimer De inhoud van deze publicatie is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Raadpleeg voor het nemen van beslissingen altijd uw adviseur. Ondanks dat deze publicatie met uiterste zorg is samengesteld aanvaarden uitgever, redactie, auteurs, noch het accountants- en belastingadvieskantoor of Nexia Nederland BV waar deze auteurs werkzaam zijn enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, drukfouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan. Redactie : drs. Nikolajev Ligthart en mr. Alex Berkhout Redactiesecretariaat : Mona Smit, Postbus 53045, 1007 RA Amsterdam HORLINGS streeft ernaar het verbruik van papier zoveel mogelijk te reduceren. Onze nieuwsbrief willen wij in de toekomst dan ook alleen digitaal uitgeven. Mocht u onze nieuwsbrief voortaan digitaal willen ontvangen dan kunt u een sturen naar o.v.v. Nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van de inhoud vragen hebben neemt u dan contact op met één van onze kantoren. Horlings is lid van Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 3

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 3 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 3 1. Personeelsfeest op externe locatie toch belast De Belastingdienst is op 17 maart teruggekomen op een eerdere uitspraak met betrekking tot vrijstelling van personeelsfeesten.

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 03/2015

MKB-NIEUWSBRIEF 03/2015 MKB-NIEUWSBRIEF 03/2015 1. Personeelsfeest op externe locatie toch belast De Belastingdienst is op 17 maart teruggekomen op een eerdere uitspraak met betrekking tot vrijstelling van personeelsfeesten.

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief April 2015

MKB Nieuwsbrief April 2015 MKB Nieuwsbrief April 2015 1. Personeelsfeest op externe locatie toch belast Hierbij ontvangt u onze MKB Nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd

Nadere informatie

PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN NIEUWSBRIEF MAART 2015. www.stolk-accountants.nl. In deze nieuwsbrief :

PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN NIEUWSBRIEF MAART 2015. www.stolk-accountants.nl. In deze nieuwsbrief : www.stolk-accountants.nl NIEUWSBRIEF MAART 2015 In deze nieuwsbrief : Personeelsfeest op externe locatie toch belast Brengt u de juiste btw in rekening aan particulieren? Hogere transitievergoeding voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 2e kwartaal 2015

Nieuwsbrief. 2e kwartaal 2015 Nieuwsbrief 2e kwartaal 2015 In dit nummer: Personeelsfeest op externe locatie toch belast pag. 2 Ontslag nu of na 1 juli 2015? pag. 3 Hogere transitievergoeding voor 50-plusser pag. 3 Geleend voor eigen

Nadere informatie

LAAG BTW-TARIEF OP WONINGONDERHOUD VÓÓR DE ZOMERVAKANTIE

LAAG BTW-TARIEF OP WONINGONDERHOUD VÓÓR DE ZOMERVAKANTIE NIEUWSBRIEF NR. 1 APRIL 2015 LAAG BTW-TARIEF OP WONINGONDERHOUD VÓÓR DE ZOMERVAKANTIE Bent u van plan uw huis te verbouwen? Of is uw huis of tuin aan onderhoud toe? Profiteer nu nog van het lage btw-tarief

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 4

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 4 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 4 1. Geleend voor eigen woning bij familie of eigen bv? Doe opgaaf! Leent u geld voor uw eigen woning van iemand die niet verplicht is dat aan de Belastingdienst door te geven?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 42015

Nieuwsbrief. Nr. 42015 Nieuwsbrief Nr. 42015 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die

Nadere informatie

Nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap Jaargang 2015 Westerveld en Vossers Nummer 2

Nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap Jaargang 2015 Westerveld en Vossers Nummer 2 Nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap Jaargang 2015 Westerveld en Vossers Nummer 2 Inhoud Ontslag nu of na 1 juli 2015... 1 Minimumloon per 1 juli 2015 iets omhoog... 2 Veelgestelde vragen transitievergoeding...

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor werkgevers, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een nadere toelichting?

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen 19 mei 2015 If co-branding the template use this area for the Client logo Programma 1. Wijzigingen werkkostenregeling per 1 januari 2015 2. WKR-weetjes

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, april 2015

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, april 2015 INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, april 2015 Westerveld en Vossers l Accountants en Adviseurs Inhoud 1. Geleend voor eigen woning bij familie of eigen bv? Doe opgaaf!... 2 2. Gestapelde financiering.

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte?

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte? Alles is loon Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Special Arbeidszaken 2016

Special Arbeidszaken 2016 Special Arbeidszaken 2016 samenvatting In deze nieuwsbrief treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2016 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte bent. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Netwerken in de sport Groningen, Huis van de Sport Friesland, Sport Fryslân Drenthe, Sport Drenthe NH, ZH en Utrecht, Sportkader

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015 INHOUD 2 3 4 5 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder Geen verzekeringsplicht

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015 Vaststellingsovereenkomst 2015 A. Partijen: 1. HISWA Vereniging, gevestigd aan de Werfkade 2, 1033 RA Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Hiswa, en 2. Belastingdienst/, kantoor,

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht De Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Huizen, november 2013 1 Introductie Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015 INHOUD 2 3 4 5 Elektrische auto belastingvriendelijk opladen Doe de gebruikelijklooncheck! Dubbele betaling ontslagvergoeding uitgesloten? Laag btw-tarief op woningonderhoud vóór de zomervakantie 6 & 7

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing Loonheffingen Programma 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing 2 Werkkostenregeling - Verplicht sinds 1 januari 2015

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Verricht iemand als vrijwilliger dat wil zeggen niet voor zijn beroep werkzaamheden voor een sportorganisatie, dan kan de vrijwilligersregeling worden

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD MKB NIEUWSBRIEF THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING MKB NIEUWSBRIEF Januari 2016 Opmaken van de balans voor de werkkostenregeling 2015 Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u vergoedingen

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015 INHOUD 2 3 4 5 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling Nieuwe verplichtingen voor werkgevers Kabinet scherpt werkkostenregeling aan 6 & 7 KORT

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling.

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling. NIEUWSBRIEF 07 2015 1. Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Het belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten goede.

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet en Regelgeving per 2016

Nieuwsbrief Wet en Regelgeving per 2016 Nieuwsbrief Wet en Regelgeving per 2016 Voor 2016 staan er weer een belangrijk aantal wijzigingen aan te komen op het personeels- en salarisgebied. In deze nieuwsbrief hebben wij een opsomming gemaakt

Nadere informatie

Tips voor werkgevers PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN. www.stolk-accountants.nl

Tips voor werkgevers PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN. www.stolk-accountants.nl www.stolk-accountants.nl Tips voor werkgevers Bent u al klaar voor de werkkostenregeling? Er is geen ontkomen meer aan. Daarnaast wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder aangescherpt en gaan er veranderingen

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Checklist De 30%-regeling

Checklist De 30%-regeling Checklist De 30%-regeling 1. Maak gebruik van de 30%-regeling De 30%-regeling is een fiscaal gefaciliteerde regeling voor tijdelijk buiten het land van herkomst tewerkgestelde deskundigen. Onbelaste vergoeding

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 2

2014 -- Loonheffing -- deel 2 Loonheffing les 2 programma Reiskosten Vergoeding van reiskosten Vaste kostenvergoeding Vergoeding intermediaire kosten Vervoer door de werkgever 1 Reiskosten Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 10/2015

MKB-NIEUWSBRIEF 10/2015 MKB-NIEUWSBRIEF 10/2015 1. Fiscaal slim plannen met de kerst- of nieuwjaarsborrel Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel!

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie