VERENIGING ACHMEA. Gevestigd te Utrecht JAARVERSLAG 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING ACHMEA. Gevestigd te Utrecht JAARVERSLAG 2007"

Transcriptie

1 VERENIGING ACHMEA Gevestigd te Utrecht JAARVERSLAG maart 2008

2 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Verslag van de Ledenraad 4 Samenstelling van de Ledenraad 6 Samenstelling van Bestuur en Directie 8 Pagina Jaarrekening Balans 9 Staat van baten en lasten 10 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 11 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 15 Toelichting op de staat van baten en lasten 17 Overige gegevens Bestemming van de winst 18 Accountantsverklaring Pagina 1

3 BESTUURSVERSLAG Statutaire doelstelling van Vereniging Achmea De Vereniging stelt zich ten doel: zo veel mogelijk als in haar vermogen ligt de continuïteit van de Achmea Groep en de met haar verbonden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eureko B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en hun respectieve groepsmaatschappijen te waarborgen. Onder de Achmea Groep wordt in de statuten verstaan het geheel van (1) de Vereniging, (2) de met de Vereniging in een groep verbonden rechtspersonen, (3) Eureko B.V. voornoemd, (4) de met Eureko B.V. in een groep verbonden rechtspersonen en (5) de onderlinge waarborgmaatschappijen die lid zijn van de Vereniging; het behartigen van de belangen van personen die een verzekeringsovereenkomst hebben gesloten met een lid van de Achmea Groep; het behartigen van de belangen van de leden van de Vereniging; het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het financieren van en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, het instaan voor schulden van anderen; al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Statutaire colleges Vereniging Achmea Vereniging Achmea is via de Stichting Administratiekantoor Achmea de grootste aandeelhouder in Eureko B.V. Vereniging Achmea kent als statutaire colleges de Vergadering van Leden, de Ledenraad en het Bestuur van de Vereniging. Bestuursvergaderingen Het Bestuur van Vereniging Achmea kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Behandeld werden onder meer de jaarrekeningen 2006 van Vereniging Achmea en van Eureko B.V., de financiële ontwikkelingen, de ontwikkeling van Eureko, de samenwerking met RABO, de ontwikkeling rondom de participatie van Eureko B.V. in het Poolse PZU en de fusie met Agis. Wijzigingen in de samenstelling van het Bestuur Volgens het rooster van aftreden zijn in het verslagjaar afgetreden de heren ing. A.J. Mulder, J. Nijland, A. Ooms, L.G.L.M. Poell, H.J. Slijkhuis en prof. mr. H.J. Snijders. De heer J. Nijland heeft te kennen gegeven niet meer voor herbenoeming beschikbaar te zijn. De overige bestuursleden zijn op 11 april 2007 door de Ledenraad herbenoemd. De heer Nijland is aan het einde van de vergadering van de Ledenraad op 11 april 2007 afgetreden. Op 14 december 2007 is de heer J. Jardim Gonçalves afgetreden. Vereniging Achmea is de heren Nijland en Jardim Gonçalves veel dank verschuldigd voor de grote bijdragen die zij gedurende vele jaren hebben geleverd. In de vergadering van 14 december heeft de Ledenraad, in het kader van de afspraken rond de fusie met Agis, de benoeming goedgekeurd van de heren R.G. Boekhoven en Pagina 2

4 J.F. Buurmeijer, tot lid van het Bestuur. Deze benoemingen zijn ingegaan na de daadwerkelijke effectuering van de fusie van Agis met Vereniging Achmea, per 1 januari Directie Overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 23.1 van de statuten heeft de Vereniging een directie waarvan de leden door het Bestuur worden benoemd. Het Bestuur heeft besloten de functie van directeur voorlopig niet in te vullen. Pagina 3

5 VERSLAG VAN DE LEDENRAAD Ledenraad De Ledenraad vertegenwoordigt de leden van Vereniging Achmea en vormt een afspiegeling van de klantenbestanden van de afhankelijke maatschappijen van Achmea Holding N.V., van Eureko B.V. en andere verbonden instellingen. De Ledenraad vergaderde in 2007 driemaal. Onderwerp van bespreking en besluitvorming waren onder meer goedkeuring van de jaarrekening van Vereniging Achmea, de samenwerking tussen Eureko en RABO en de fusie van Vereniging Achmea met Agis. Op 13 juni 2007 werd een voorlichtingsbijeenkomst voor leden van de Ledenraad en het Bestuur gehouden. Deze maal als gast van de Divisies Pensioenen en Sociale Zekerheid in De Meern. Het programma stond voor een belangrijk deel in het teken van Eureko in Europa en de huisvesting van de bedrijven en over de plannen daarbij voor de toekomst Vergadering van Leden De leden van Vereniging Achmea benoemen in de Vergadering van Leden de leden van de Ledenraad. De Vergadering van Leden van Vereniging Achmea kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen. Volgens het rooster van aftreden zijn in het verslagjaar afgetreden als vertegenwoordigers van rechtspersonen, de heren R. van den Berg, mr. G.B.J. Dommering, drs. A. van der Gaag, mr. S. de Leeuw, mr. A.J. Ooyen, drs. N. Suesan en drs. F.F. Waller. Afgetreden als natuurlijke personen zijn mevrouw drs. C.H. Oudijk en de heren P.E. Jansen en Ing. C.J. Willems. De heer drs. F.F. Waller heeft bij deze gelegenheid te kennen gegeven het lidmaatschap van de Ledenraad te willen neerleggen. Vereniging Achmea dankt de heer Waller voor zijn betrokkenheid, ook bij de met de vereniging verbonden bedrijven. De overige leden van de Ledenraad zijn op 11 april 2007 door de Ledenraad herbenoemd. Wijzigingen in de samenstelling van de Ledenraad Op 18 januari 2007 is, op 62 jarige leeftijd, mevrouw B.D.M.M. Schellart overleden. Zij was sinds maart 2002 lid van de Ledenraad, aanvankelijk als Directeur Personeel en Organisatie bij de Gemeente Rotterdam en later op persoonlijke titel. De Vereniging zal aan haar de herinnering bewaren van een betrokken bestuurder en een sociaal bewogen en beminnelijk mens. De Vergadering van Leden heeft op 11 april 2007 de heer dr. G.L. Sporre, oud-voorzitter Directie Achmea Zorg, de heer drs. J.P. Kranendonk, Corporate Directeur HR Maxeda en de heer J.W. Menkveld, manager Sociaal Beleid DSM benoemd tot lid van de Ledenraad. De heer Kranendonk heeft de plaats ingenomen van mevrouw drs D.H. Oldenhof, die Maxeda heeft verlaten en zich om die reden heeft teruggetrokken uit de Ledenraad van Vereniging Achmea. De heer Menkveld is zowel bij DSM als bij de Ledenraad van Vereniging Achmea de heer Gotjé opgevolgd, die in mei 2006 overleed. Pagina 4

6 Op 14 december 2007 heeft de Vergadering van Leden de heren drs C. Bangma, Group Treasurer & Director Corporate Finance van Corporate Express NV en drs G.J. Haveman, Director Human Resources bij Corus benoemd tot leden van de Ledenraad. De heer Bangma is de opvolger van de heer Waller die hiervoor lid was namens de rechtspersoon Corporate Express. De heer Haveman vertegenwoordigt de rechtspersoon Corus. Pagina 5

7 SAMENSTELLING VAN DE LEDENRAAD Naar de stand per 31 december 2007 Onderlinge Waarborgmaatschappijen lid van Vereniging Achmea: Onderlinge Waarborgmaatschappij De heer L.C. Giebels Molest-Risico W.A., Amsterdam Rechtspersonen: Koninklijke Verbond van Grafische Ondernemingen, Amstelveen RSDB Holding, Hilversum UN Foods Unilever, Rotterdam VEA, Nederlandse Vereniging van Communicatie- Adviesbureaus, Amsterdam Corporate Express N.V., Amsterdam TBG Europe N.V., Amstelveen Stichting Pensioenfonds Horeca en Catering, Zoetermeer Algemene Bond Uitzendondernemingen, Badhoevedorp Corus Group, IJmuiden Solvay Pharmaceuticals, Weesp Erasmus Universiteit, Rotterdam N.V. Nuon, Amsterdam Thieme Grafimedia Groep, Delft Vereniging Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein KLM, Luchthaven Schiphol Friesland Foods, Meppel Maxeda BV, Amsterdam Randstad Groep Nederland B.V., Amsterdam DSM Nederland B.V., Geleen NV Nederlandse Spoorwegen, Utrecht WE International B.V., Utrecht Campina B.V., Zaltbommel Drs. F.J. Bakkes, Directeur R. van den Berg Directeur Human Resources L. Boogaard National HR Director / HR Director Mr. F.F. Blanchard, Directeur Drs. C. Bangma MBA Director Corporate Finance & Group Treasurer Mevrouw mr. drs. C.E.M. Carlier, Legal Counsel Mr. G.B.J. Dommering Voorzitter Drs. A. van der Gaag Directeur Drs. G.J. Haveman Director Human Resources Ir. H.J.M. Hanstede, Algemeen directeur G. Hoogsteder, Directeur P&O Drs. C.J. van der Horst, Adviseur Raad van Bestuur Mr. M. van der Kallen, Algemeen directeur Mr. H. Keijer, Directeur Drs. W.E. Kooijman, Directeur P&O J.H. Krabbenbos RA, Director Corporate Finance Accounting Drs. J.P. Kranendonk Corporate Directeur HR Mr. S. de Leeuw Directeur Sociale en Juridische Zaken J.W. Menkveld Manager Sociaal Beleid Drs. M. Niggebrugge, Directeur Financiën Drs. G. van Noord, Financieel directeur Mr. A.J. Ooijen Corporate Director Human Resources Pagina 6

8 Vereniging VACO, Leiden TNO Bedrijven B.V., Delft Jos van Boxtel Lease B.V., Middelrode Pensioenfonds Metalektro, Schiphol Zuidoost BASF Nederland B.V., Arnhem ODS, Barendrecht Miele Nederland B.V., Vianen Connexxion Holding N.V., Hilversum Natuurlijke personen: Mevrouw M.A.M. Agterberg C.J.M. van Arendonk Drs. J.C.J. Asselbergs L. Atsma E.G.J. Beltman A. den Bleker Mevrouw J.L.A. Boogerd-Quaak Ing. J. Bosma Ing. H. Bouhuys Ir. M.A.E. Calon G. Cnossen J.J. Dée K. Dijk Ing. K. Dijkstra P.T.W. van Duinen J. van Duyvenbode J.C. Dwarswaard A. van den Ende G. Esselink J. Essing R.F. van Esveld Drs. L. de Graaff Tj. Hepkema P.E. Jansen Mr. H.J. Keetell J.H. Klinkenberg Ir. J.Th.G.M. Koolen A.W.A. Kuijpers R.J.L. Spuijbroek Algemeen secretaris Drs. N. Suesan Directeur Mevrouw E.J.M. Verhoeven-van Boxtel, Directeur R. van Vliet Voorzitter H.H. de Vries, Commissaris W.A. van Vugt, Gevolmachtigde E.R. van der Wolde, Algemeen directeur Mr. drs. P.P. Witte Directeur HRM W.R. van der Kwast Drs. P. de Lange D.J. van der Leij Drs. A. Meij R.J. Moeke Drs. C.J. Moolenburgh Mevrouw drs. C.H. Oudijk A.C. van Pelt A. Regeer Mevrouw G.Z. Reinds-Vos Ing. J.H.M. Robben R.H. Roggema E. Rottink W. Rumph Drs. L. Schouten Mevrouw mr. N. Schuylenburg M. Sol Dr. G.L. Sporre Drs. B.J.C.J. Terstegge Mevrouw R. van Twisk-Havik H.Th.J. Vulto Mevrouw J.J. van der Waaij E.J. Westra Ing. C.J. Willems T.F. Wiltjer J. Witvoet J. Wolthuis In de Ledenraad zijn op 31 december vacatures. SAMENSTELLING VAN BESTUUR EN DIRECTIE Naar de stand per 31 december 2007 Bestuur van Vereniging Achmea: Pagina 7

9 G.J. Swalef (voorzitter) J. de Veer (vice-voorzitter) prof. dr. A.H.C.M. Walravens (vice-voorzitter) mevrouw M.S.C. Mous ing. W.H. Bakker H.J. Bierma ir. B. Bijvoet (waarnemer) H.A.D. van den Boogaard ing. D. Duijzer (waarnemer) drs. I.A. van de Graaff S. Kloosterman T.J. Koek drs. E.A.J. van de Merwe drs. F. Moerman ing. A.J. Mulder A. Ooms mr. P.F.M. Overmars L.G.L.M. Poell drs. Th.J. Schooneman H.J. Slijkhuis prof. mr. H.J. Snijders Jhr. mr. J.P.E. Teding van Berkhout Prof.dr.ir. M. Tielen (waarnemer) B.J. van der Weg H. Wiegel drs. P. Wijnmaalen B.Y. Yntema Directie Vacant Secretariaat drs. J.P. Rompa (algemeen secretaris) mevrouw mr. A.R.M. Wychgel-Slagmulder (plaatsvervangend secretaris) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2007 (na winstbestemming) (x 1 mln) Toelichting Pagina 8

10 Activa Deelnemingen (1) 4.856, ,3 Vorderingen (2) 12,3 1,5 Effecten (3) 0,6 0,6 Liquide middelen (4) 52,9 36, , ,7 Passiva Reserves (5) 4.921, ,1 Kortlopende schulden (6) 0,8 2, , ,7 JAARREKENING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2007 (x 1 mln) Toelichting Baten Pagina 9

11 Resultaat deelnemingen (7) 532,3 509,1 Intrest (8) 1,9 0,3 Lasten Bedrijfskosten (9) 2,2-2,2- Interest en soortgelijke kosten -- 4,0- Resultaat voor belastingen 532,0 503,2 Belastingen (10) Resultaat na belastingen 532,0 503,2 JAARREKENING TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALGEMEEN Alle bedragen in de jaarrekening zijn in miljoenen euro's tenzij anders vermeld. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Pagina 10

12 Vereniging Achmea is niet een commerciële vereniging zoals bedoeld in artikel 360 lid 3 BW 2. Op grond daarvan zijn de bepalingen van BW 2 Titel 9 over de jaarrekening en het jaarverslag niet van toepassing op de vereniging. Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. In de staat van baten en lasten worden de baten en lasten verantwoord die gedurende het boekjaar voortvloeien uit de activiteiten, met uitzondering van posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt. DEELNEMINGEN Deelnemingen worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde, waarbij de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming worden gevolgd. VORDERINGEN Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. RESULTAAT DEELNEMINGEN Onder resultaat deelnemingen wordt verantwoord het aandeel in het resultaat van de onder financiële vaste activa opgenomen deelnemingen, waarbij de methoden van resultaatbepaling van de desbetreffende deelneming wordt gevolgd. Het resultaat wordt berekend met inachtneming van het gewogen belang binnen het boekjaar. TOELICHTING OP DE BALANS 1. DEELNEMINGEN Per 31 december 2007 heeft de Vereniging Achmea (31 december 2006: ) certificaten van gewone aandelen Eureko B.V. Daarnaast bezat de Vereniging Achmea per 31 december gewone aandelen, verkregen uit de fusie met de Verenigingen voormalige ziekenfondsen. Deze aandelen zijn bij notariële akte van 15 februari 2007 omgewisseld in certificaten van gewone aandelen. Door de uitkering van stockdividend is in mei 2007 een aantal van certificaten van aandelen ontvangen. Door de fusie tussen Vereniging Agis en Vereniging Achmea per 31 december 2007 heeft Vereniging Agis certificaten van aandelen ingebracht. Pagina 11

13 Uit hoofde van het Eureko/Achmea aandelenoptieplan zijn in certificaten van aandelen geleverd aan werknemers van Achmea Holding N.V. en haar afhankelijke maatschappijen, Achmea Personeel B.V. en Eureko B.V. De desbetreffende certificaten van aandelen worden in 2008 teruggeleverd. In de jaarrekening is deze transactie als verkoop verantwoord. Het totale belang vertegenwoordigt 54,37% (2006: 51,70%) van de stemgerechtigde gewone aandelen. Daarnaast bezit de Vereniging Achmea één zogenaamd A-aandeel. Dit aandeel is eveneens gecertificeerd. Dit aandeel geeft het recht om bepaalde besluiten van de aandeelhoudersvergadering te blokkeren. De certificaten van aandelen zijn uitgegeven door de Stichting Administratie-Kantoor Achmea (STAK). In artikel 12 van de administratievoorwaarden is bepaald dat STAK alle aan de aandelen verbonden rechten uitoefent, zoals het stem- en claimrecht. In artikel 13 van de administratievoorwaarden is bepaald dat ontvangen dividend op de aandelen Eureko B.V. onverwijld aan de certificaathouders beschikbaar wordt gesteld. In artikel 7 van de statuten van STAK is geregeld dat de bestuurders van STAK worden benoemd door Vereniging Achmea, al dan niet uit hun midden. Aan het bestuur van de Vereniging Achmea komt tevens de bevoegdheid toe een door hen benoemde bestuurder te ontslaan. Het verloop van de rekening Deelnemingen is als volgt: Stand per 1 januari 4.233, ,2 Uitbreiding aandelenbezit 579,4 107,7 Afboeking goodwill 143,5-26,1- Aandeel in resultaat 532,3 509,1 Ontvangen (stock) dividend Eureko 178,1-272,7- Mutaties inzake (kapitaal)transacties Eureko B.V.: Herwaardering beleggingen 429,0-234,6 Overige mutaties 261,7 185,5- Mutaties deelnemingen 167,3-49,1 Stand per 31 december 4.856, ,3 Pagina 12

14 De uitbreiding van het aandelenbezit is ontstaan door een fusie met Vereniging Agis. Bij de verwerving van deze aandelen is goodwill ontstaan ter grootte van 143,5 miljoen. Dit bedrag is ten laste van de reserves gebracht. 2. VORDERINGEN Overige vorderingen 12,3 1,5 Stand per 31 december 12,3 1,5 Hierin is ultimo 2007 een vordering op Eureko B.V. opgenomen in verband met de afrekening van de fusie met Vereniging Agis. 3. EFFECTEN Beleggingsfondsen 0,6 0,6 Stand per 31 december 0,6 0,6 De beleggingsfondsen betreffen participaties in Levob huisfondsen en zijn gewaardeerd tegen marktwaarde. 4. LIQUIDE MIDDELEN Deposito s 50,2 34,0 Banksaldi 2,7 2,3 Stand per 31 december 52,9 36,3 De uitstaande bedragen aan deposito s hebben een resterende looptijd van minder dan drie maanden. De banksaldi staan ter vrije beschikking van de Vereniging. 5. RESERVES Stand per 1 januari 4.269, ,7 Verwerving u.h.v. fusie Agis 430,0 -- Mutaties deelnemingen 167,3-152,3 Onverdeelde winst 532,0 503,2 Goodwill 143,5-26,1- Overige mutaties 0,8 2,0- Pagina 13

15 Stand per 31 december 4.921, ,1 Voor nadere toelichting op de goodwill wordt verwezen naar de toelichting bij Deelnemingen. Onder overige mutaties is de definitieve afwikkeling begrepen van een arbitrageprocedure. 6. KORTLOPENDE SCHULDEN Schuld aan Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. -- 2,0 Rekening courant met Achmea Holding N.V. 0,3 0,6 Overige schulden 0,5 -- Stand per 31 december 0,8 2,6 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Inzake Eureko Bij de fusieovereenkomst inzake Eureko B.V. is overeengekomen tussen Eureko B.V., Vereniging Achmea en BCP enerzijds en Gothaer (voorheen Parion), LF Group en Swiss Mobiliar anderzijds dat laatstgenoemde partijen desgewenst het recht hebben om, ingeval een beursnotering van Eureko B.V. voor 1 januari 2003 niet is gerealiseerd, de door laatstgenoemde partijen gehouden aandelen Eureko B.V. tegen de op het moment van aanbieding geldende actuele waarde aan te bieden aan eerstgenoemde partijen. In 2006 is besloten dat BCP geen partij meer is in de uitvoering van deze fusieovereenkomst. De contractueel overeengekomen maximale omvang van aan te kopen aandelen Eureko, indien alle optiehouders per jaareinde 2007 gebruik zouden maken van hun recht tot verkoop van hun aandelen Eureko aan de Vereniging Achmea, is bereikt en bedraagt ca 110 miljoen. Ultimo 2006 was dit een bedrag van 162 miljoen. In 2005 is een overeenkomst gesloten met een derde partij, waarbij de Vereniging zich verplicht een cash settled derivaten-transactie af te sluiten, indien deze derde partij aandelen of certificaten van aandelen Eureko B.V. verwerft uit hoofde van overeenkomsten met een aantal minderheidsaandeelhouders van Eureko B.V. Pagina 14

16 Bij verkoop door de derde partij van deze stukken komt de eerste 10% van het waardeverschil ten gunste of ten laste van de Vereniging. Naar de situatie van eind 2007 is het maximale belang voor de Vereniging ca. 27 miljoen. Inzake aandelenoptieplan Ten gevolge van het Eureko/Achmea-aandelenoptieplan voor de werknemers van Achmea Holding N.V. en haar afhankelijke maatschappijen, Achmea Personeel B.V. en Eureko B.V. heeft Vereniging Achmea een latente verplichting tot levering van gecertificeerde aandelen Eureko B.V. aan deze werknemers, waarbij tevens een terugkoopplicht bestaat. De lasten van het Achmeaaandelenoptieplan worden verantwoord bij respectievelijk Achmea Holding N.V. en Eureko B.V. In 2007 zijn gecertificeerde aandelen aan werknemers geleverd, in 2008 vindt teruglevering plaats. Inzake Achmea Bepaalde verzekerden van Achmea Schadeverzekeringen N.V. hebben bij ontbinding van Achmea Schadeverzekeringen N.V. jegens Vereniging Achmea rechten zoals nader omschreven in artikel 27 van de statuten van Vereniging Achmea. Bepaalde verzekerden van Avéro Pensioenverzekeringen N.V. en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen hebben bij ontbinding van Vereniging Achmea rechten zoals nader omschreven in artikel 28 van de statuten van Vereniging Achmea. Niet nader omschreven instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid hebben bij ontbinding van Vereniging Achmea respectievelijk het beëindigen van zorgactiviteiten, rechten zoals omschreven in artikel 29 van de statuten van Vereniging Achmea. Vereniging Achmea heeft een voorwaardelijke garantie verstrekt aan Avéro Pensioenverzekeringen N.V. (AVPV), waarmee de Vereniging Achmea zich verbindt om de verplichtingen van AVPV ten aanzien van de voorwaardelijke waardevastheid met betrekking tot bepaalde verzekeringsovereenkomsten van AVPV te voldoen, tot maximaal het eigen vermogen per 31 december 1997, verminderd door dividenduitkeringen na 31 december Inzake PZU PZU is een Poolse deelneming van Eureko B.V. In 2006 heeft de Vereniging juridische stappen ondernomen in Polen om haar positie jegens de Staat Polen te waarborgen en is in Nederland een procedure gestart tegen de Poolse Staat. Achtergrond van de procedure is dat de waarde van de Eureko aandelen hoger geweest zou zijn als de Poolse Staat haar verplichtingen onder de overeenkomsten met Eureko was nagekomen. Partijen hebben in het bevoegdheidsincident van de procedure diverse keren schriftelijke stukken uitgewisseld. Naast Vereniging Achmea treden Stichting Administratie-kantoor Achmea en een aantal andere Eureko aandeelhouders gezamenlijk op als eisers. Pagina 15

17 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 7. RESULTAAT DEELNEMINGEN Hieronder is opgenomen het aandeel van Vereniging Achmea in het resultaat van Eureko B.V. 8. INTEREST Dit betreft de interest over de overige financiële vaste activa en de liquide middelen. 9. BEDRIJFSKOSTEN Personeelskosten 1,4 1,3 Bijdrage Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving 0,5 0,5 Overig 0,3 0,4 2,2 2,2 Ter ondersteuning van het Bestuur en de Directie zijn 4,8 fte (in 2006: 4,8 fte) werkzaam. Alle betrokkenen zijn in dienst van Achmea Personeel B.V. De personeelskosten worden doorbelast. De bezoldiging van het Bestuur en de Ledenraad bedragen respectievelijk 0,5 miljoen (2006: 0,4 miljoen) en 0,3 miljoen (2006: 0,3 miljoen). 10. BELASTINGEN Vereniging Achmea is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De belastingvordering uit hoofde van fiscale verliezen is niet tot waardering gebracht. Zeist, 13 maart 2008 Het Bestuur van Vereniging Achmea 11. OVERIGE GEGEVENS Pagina 16

18 Bestemming van de winst De statutaire winstbestemmingsregeling is opgenomen in artikel 24 lid 5 van de statuten van Vereniging Achmea en luidt als volgt: De winst, zoals die uit de jaarrekening blijkt, zal worden gereserveerd. In deze jaarrekening is het resultaat toegevoegd aan de reserve van Vereniging Achmea. Pagina 17

VERENIGING ACHMEA. Gevestigd te Utrecht JAARVERSLAG 2008

VERENIGING ACHMEA. Gevestigd te Utrecht JAARVERSLAG 2008 VERENIGING ACHMEA Gevestigd te Utrecht JAARVERSLAG 2008 12 maart 2009 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Verslag van de Ledenraad 4 Samenstelling van de Ledenraad 6 Samenstelling van Bestuur en Directie 8

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Achmea 2010

Jaarverslag Vereniging Achmea 2010 Jaarverslag Vereniging Achmea 2010 jaarverslag 2010-1 Inhoudsopgave Vereniging Achmea 5 Een kennismaking 5 De structuur van de Vereniging 5 De Vereniging en de coöperatieve signatuur van Eureko en de

Nadere informatie

1 Verslag van het Bestuur 5. 2 Bestuursmutaties 13. 3 Verslag van de Ledenraad 17. 4 Samenstelling van de Ledenraad 21

1 Verslag van het Bestuur 5. 2 Bestuursmutaties 13. 3 Verslag van de Ledenraad 17. 4 Samenstelling van de Ledenraad 21 1 Verslag van het Bestuur 5 2 Bestuursmutaties 13 3 Verslag van de Ledenraad 17 4 Samenstelling van de Ledenraad 21 5 Jaarrekening 2011 Vereniging Achmea 25 6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

1 Kennismaking met Vereniging Achmea 4. 2 Verslag over het boekjaar 2012 8

1 Kennismaking met Vereniging Achmea 4. 2 Verslag over het boekjaar 2012 8 1 Kennismaking met Vereniging Achmea 4 2 Verslag over het boekjaar 2012 8 3 Samenstelling van Bestuur, Remuneratiecommissie en Benoemingsadviescommissie 14 4 Samenstelling van de Ledenraad 18 5 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap:

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap: Kamer van Koophandel en Fabrieken Afdeling Handelsregister Postbus 6004 4330 LA MIDDELBURG Middelburg, 24 april 2008 Betreft: jaarstukken 2007 ter deponering Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u toekomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 5 III Overige gegevens 11 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON 1. Algemeen 1.1. Gegevens: Statutaire naam: Stichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

SPO B.V. Jaarrekening 2016

SPO B.V. Jaarrekening 2016 SPO B.V. Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Jaarverslag 1 2. Jaarrekening Balans 2 Winst- en verliesrekening 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Ondertekening 10 3. Overige gegevens 11 1. Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vereniging Achmea. Statutaire doelstelling en stemrecht in Achmea. Structuur van de Vereniging

Vereniging Achmea. Statutaire doelstelling en stemrecht in Achmea. Structuur van de Vereniging Vereniging Achmea Vereniging Achmea is de Vereniging waarvan de leden bestaan uit klanten van de merken van Achmea B.V. en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: Achmea ). Vereniging

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Personeel Blink B.V. Jaarrekening 2014

Personeel Blink B.V. Jaarrekening 2014 Personeel Blink B.V. Jaarrekening 2014 Directieverslag In 2014 zijn uitsluitend werkzaamheden verricht voor de moedermaatschappij de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink. Voor 2014 zijn hierin geen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2013 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda HS/R13GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Toelichting

Nadere informatie

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013 Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle Publicatierapport 2013 Handelsregister Kamer van Koophandel, dossiernummer 39073270 Vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Algemeen Activiteiten De Stichting Muses (de Stichting) is opgericht op 13 maart

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie