Activiteitenverslag 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2008"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2008 Bestuursleden Bij aanvang van het jubileumjaar bestond het bestuur uit: Wiel Gielkens, voorzitter; Wim Ridderbeekx, secretaris; Gerard van Dooijewaard, penningmeester; en de bestuursleden Natascha Bär, Harry Strijkers, Sef Lemmens, Jan Schrader en Piet Smeets. Jan Schrader bedankte zich eind 2008 vanwege persoonlijke redenen voor het bestuurslidmaatschap. Het bestuur bestaat thans uit zeven leden. De maandelijkse vergaderingen van het bestuur worden gehouden iedere eerste woensdag van de maand in café Salden te Limbricht. Contacten Enkele bestuursleden bezochten regelmatig de door de gemeente Sittard-Geleen onder de titel Cultureel Café georganiseerde maandelijkse bijeenkomst van culturele instellingen en hebben daar in informele sfeer contacten gelegd en verstevigd. De stichting is buitengewoon lid van de Ondernemersvereniging Briquette en heeft een actief aandeel in het programma van deze vereniging. Voorts heeft de stichting zich in 2007 aangemeld als dubbel lid van de vereniging Vrienden van Het Domein en als lid van de Vrienden van de Volksuniversiteit Maasland. Publicaties In het huis-aan-huisweekblad De Trompetter verscheen ook in het verslagjaar met regelmaat de artikelen in de serie Geleen in Beeld, verzorgd door de schrijversgroep van de stichting MEG, over het openbaar kunstbezit te Geleen. In deze rubriek heeft kunstcriticus Ruud Lammerink als gastschrijver een bijdrage geleverd over het Bandkeramiekersmonument in het Janskamperveld te Geleen. De overige bijdragen werden verzorgd door Wiel Gielkens, Jo Kreukels, Sef Lemmens en Harry Strijkers. Jubileumboek De stichting MEG heeft in 2008 haar vijftienjarig bestaan met de uitgave van een boekje waarin niet alleen aan dit jubileum, maar ook aan dat van andere verenigingen in Sittard-Geleen-Born aandacht is geschonken. Een boek van, over en voor Sittard-Geleen-Born In eerste instantie werd aan Jan Marutiak de opdracht gegeven dit te coördineren. Vanwege zijn ziekte en later overlijden in augustus werd later aan Koos Snijders een beroep gedaan om deze uitgave verder te begeleiden en af te maken. Op zondagmiddag 14 december werd het boek onder veel belangstelling gepresenteerd in de Hanenhof te Geleen. 1

2 Exposities Quanjel De werkgroep Eugene Quanjel ging ook in 2008 voort met de voorbereiding van een tentoonstelling en een uitgave over het leven en werk van deze kunstenaar. De werkgroep tentoonstelling Quanjel bestond uit de bestuursleden Harry Strijkers, Sef Lemmens, Wiel Gielkens en Piet Smeets, aangevuld met Ruud Lammerink, Ed Quanjel, Karin Grannetia en Klaas Bos. In het Heerlense gemeentehuis en de voormalige loonhal van de staatsmijn Maurits in Geleen is een duotentoonstelling georganiseerd van werken van de kunstenaar Eugène Quanjel. Dit als een postuum eerbetoon aan deze veelzijdige persoonlijkheid die tien jaar geleden overleed. De opening van de tentoonstelling in Heerlen vond plaats op vrijdagmiddag 31 oktober. Wethouder Pé Diederen van Heerlen verrichtte de openingshandeling, nadat eerst conservator Marion Berns een inleiding op deze tentoonstelling had gehouden. Het fraaie, door Marcel van der Heyden vormgegeven, boekwerk werd geschreven door Harry Strijkers met bijdragen van Wiel Gielkens en Ruud Lammerink. In het kader van deze tentoonstelling is een glasworkshop gegeven door Judit Rimmelzwaan op het Eykhagen College Landgraaf, Carboon College Brunssum en het Graaf Huyn College Geleen Charles Tangelder De stichting nam de uitgave van een boekwerkje over de Sittardse kunstenaar Charles Tangelder voor haar rekening. In het kader van de kunstmanifestatie De Salon Kunst uit Sittard-Geleen in museum Het Domein was ook een tentoonstelling ingericht als hommage van de in 1999 overleden Sittardse kunstenaar Charles Tangelder. Deze tentoonstelling was ingericht door de afdeling Stedelijke Historie en Archeologie van museum Het Domein. Een speciale werkgroep was verantwoordelijk voor dit project, waarin de MEG was vertegenwoordigd door bestuurslid Harry Strijkers. Het door de MEG uitgegeven boekwerkje met als titel Charles Tangelder ( ). Een veelzijdig en eigenzinnig kunstenaar werd samengesteld door Strijkers met medewerking van een aantal gastauteurs. De tentoonstelling werd geopend op 13 december en was te zien van 14 december 2008 tot en met 18 januari Excursies Op 22 februari is er een rondleiding geweest bij de nieuwbouw van het Orbis Medisch Centum het nieuwe ziekenhuis van de 21 e eeuw. Op 24 juni is er een atelierbezoek gebracht bij glaskunstenaar Judith Rimmelzwaan in Grathem. Op 11 juli is er een atelierbezoek gebracht bij beeldend kunstenaar Sándor Sinkó. 2

3 Atelierbezoek Sándor Sinkó Op 19 september is er een bezoek gebracht in Luik aan het openluchtmuseum Sart-Tilman en het Station Guillemin van Santiago Calatrava. Op 10 november heeft in het kader van de Quanjel expositie in Heerlen en Geleen een workshop plaatsgevonden op hety Eykhagen College te Landgraaf onder leiding van glaskunstenares Judith Rimmelzwaan. Webpagina Natascha Bär heeft met ondersteuning van Peter Hamers, de taak op zich genomen onze website bij te houden en te actualiseren. Het geheel heeft door deze veranderingen een nieuw aanzien gekregen. 3

4 Centaur In samenwerking met de ondernemersvereniging Briquette werd in het kader van het project Verweesde Beelden de Centaur van de Beekse beeldhouwer Arthur Spronken herplaatst in de nieuwe bibliotheek aan de Herenhof te Geleen. Het beeld bewaakte vroeger de oude bibliotheek aan de Prins de Lignestraat. In de jaren zestig van de vorige eeuw was het beeld buiten bij de voordeur op een bordes(je) geplaatst. Een plaats gevoelig voor vandalisme en dus werd het op een gegeven moment tijdig veilig gesteld. Na restauratie heeft het beeld nu een prachtige plaats gevonden op de eerste verdieping van de nieuwe bibliotheek. De officiële openingshandeling werd begin oktober verricht door wethouder Berry van Rijswijk. Koempelroute Het in 2007 gelanceerd idee om de in het boekje Geleen Mijn Domein opgenomen wandelroute door middel van tegels in het trottoir zichtbaar te maken, werd in 2008 gerealiseerd. Door bemiddeling van burgemeester Cox was aan de stichting een subsidie van 8000 uit het Sabicfonds toegekend om deze Koempelroute uit te voeren. De uiteindelijke realisering hiervan is mogelijk gemaakt dank zij de samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen en de VVV-Zuid-Limburg. Ook het FSI van DSM deed een duit in het zakje om dit project van de grond te krijgen. De met speciale trottoirtegels bewegwijzerde route van zes kilometer, uitgezet door bestuurslid Sef Lemmens, voert langs monumenten, straten en pleinen en andere relicten die aan het mijnverleden herinneren. Een spectaculaire opening van deze route met kamerschoten vond plaats op zondagmiddag 25 mei 2008 tijdens de Geleense Marcellien & Petrusfeesten. Onder grote belangstelling opende burgemeester Cox in het Cornerhouse symbolisch de route. Onder de vele aanwezigen waren ook leden van het Heerlense Schalmeienkorps Gluck Auf in vol ornaat, kamerschutter Jos Wouters en koempel Cees van Zentveld. 4

5 Tussen de bedrijven door trad met veel succes de theater-en zanggroep SAS op met toepasselijke liederen. Stichting Fritschy Prijs De werkzaamheden rond de uitreiking van de Fritschyprijs zijn vanaf 2003 in handen gelegd van de Stichting Fritschy Prijs. Van de vorderingen word in de vergaderingen van het MEG verslag gedaan. Het bestuur bestaat thans uit voorzitter Wiel Gielkens, secretaris Piet Smeets, penningmeester Gerard van Dooijewaard en het lid Rita Hornmann. In juni 2007 werd reeds gestart met de voorbereidingen voor toekenning van de tweejaarlijkse prijs in De jury werd samengesteld. In juli 2007 werden de nominatoren aangeschreven en vervolgens de 35 genomineerden. In december vond de jurering van de ingezonden werken plaats. Winnaar van de Fritschy Cultuurprijs Sittard-Geleen werd de kunstenaar Remy Jungerman, geboren in 1959 te Moengo in Suriname. De uitreiking van de prijs heeft plaats gevonden op 27 juni 2008 in museum Het Domein door voorzitter Wiel Gielkens, terwijl de tentoonstelling van werk van Jungerman werd geopend door wethouder Berry van Rijswijk. Inleider op de tentoonstelling van werk van Jungerman was dr. Lorraine Moralse Cox uit New-York. De Rabobank heeft toegezegd het hoofdsponsorschap op zich te nemen van de edities 2008 en Joods herdenkingsmonument De stichting heeft eind 2008 het initiatief van enkele oudere Geleendenaren en het stadsarchief Sittard-Geleen overgenomen om te komen tot de oprichting van een Joods herinneringsmonument in Geleen. Tijdens de oorlog zijn 43 Joodse inwoners van Geleen door de Duitse bezettingmacht opgeroepen om zich te verzamelen bij het toenmalige gemeentehuis en van daar zijn ze vervolgens afgevoerd naar concentratiekampen en omgekomen in de gaskamers of anderszins. Naar verwachting zal een herdenkingsmonument in mei 2010 het levenslicht zien. 5

6 SCHUG Op verzoek van de Stichting Cultuur Historische Uitgaven Geleen (SCHUG) zijn er besprekingen gevoerd om te komen tot een vergaande samenwerking met het MEG. In principe heeft het bestuur hiermee ingestemd. De praktische uitwerking van dit alles moet nog vorm krijgen. Beschermheer Burgemeester Cox heeft toegezegd als beschermheer van de Stichting MEG te willen fungeren. Tijdens de presentatie van het jubileumboek MEG op zondag 14 december is de heer Cox door voorzitter Gielkens officieel geïnstalleerd tot beschermheer. Harry Strijkers / Wim Ridderbeekx 6

Open Monumenten Dag.

Open Monumenten Dag. Open Monumenten Dag. Jaarlijks wordt in heel Nederland de Open Monumenten Dag georganiseerd in het 2 e weekend van de maand september. Elk jaar wordt er een voor het hele land geldend thema gekozen. Elke

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft

Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft Jaarverslag 2014 2 Het jaarverslag 2014 van de Sportraad van Delft geeft een overzicht van de activiteiten van de Sportraad. U treft in dit verslag ook de belangrijkste onderwerpen aan waarover in het

Nadere informatie

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Bladzijde 1. Inleiding 5 2. Activiteiten Bewonersorganisaties 9-21 BO De Strijp 9 BO Muziekbuurt 13 o Activiteitencomité

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in 2014... 6 Bijeenkomsten... 7 Clubs... 11 (Social) Media & communicatie...

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

Wim van Hoorn 1908-1979

Wim van Hoorn 1908-1979 Wim van Hoorn 1908-1979 Een leven lang beeldhouwen in veranderende tijden A sculptor s life in changing times Masterscriptie faculteit Algemene cultuurwetenschappen Open Universiteit Nederland April 2009

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

VOORWOORD. Namens het College van Bestuur, A. Kraak voorzitter. V.l.n.r. de heren Linssen en Kraak JAARVERSLAG 2008

VOORWOORD. Namens het College van Bestuur, A. Kraak voorzitter. V.l.n.r. de heren Linssen en Kraak JAARVERSLAG 2008 1 VOORWOORD De in 2007 gestarte visie-ontwikkeling en voorbereidende werkzaamheden voor het strategisch beleidsplan 2009-2013 hebben in 2008 een gevolg gekregen: ultimo verslagjaar staat het nieuwe strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december 2011 7 Winst- en verliesrekening 8 Algemene

Nadere informatie

In 2011 achttien koopzondagen

In 2011 achttien koopzondagen Financiering ontbreekt, ACBN richt pijlen op 2011 Mariken Winterfeesten dit jaar zonder ijsbaan Geen ijsbaan bij de Winterfeesten dit jaar, niet op het Valkhof, noch op de Mariënburg. Foto: archief NovioNova.

Nadere informatie

nr. 47 03-2005 verschijnt 4 x per jaar Flexibel bouwen Het jaar 2004 Ouderen huisvesting Nederland Vlaanderen Bedrijven terreinen De kust

nr. 47 03-2005 verschijnt 4 x per jaar Flexibel bouwen Het jaar 2004 Ouderen huisvesting Nederland Vlaanderen Bedrijven terreinen De kust nr. 47 03-2005 verschijnt 4 x per jaar Het jaar 2004 Flexibel bouwen Nederland Vlaanderen Ouderen huisvesting Bedrijven terreinen De kust pagina 2 > > > > > Samen voor een mooie gemeente. Kwaliteit in

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

JAARVERSLAG. museum de fundatie

JAARVERSLAG. museum de fundatie JAARVERSLAG 20 11 museum de fundatie INHOUDSOPGAVE Missie en doelstellingen 5 Directieverslag 8 Verslag van de Raad van Toezicht 14 Bezoekersaantallen 20 Bedrijfsvoering 29 Tentoonstellingen 30 Publicaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Samenspel loont Een leven lang DZC Algemeen Het bestuur van DZC 68, de Doetinchemse Zaterdag Club, opgericht in 1968, verder te noemen DZC, heeft voor het overgrote deel het seizoen

Nadere informatie

MAASTRICHT ONDERWIJSSTAD MAASTRICHT CULTUURSTAD JAC. J.F. VAN DEN BOOGARD

MAASTRICHT ONDERWIJSSTAD MAASTRICHT CULTUURSTAD JAC. J.F. VAN DEN BOOGARD JAC. J.F. VAN DEN BOOGARD MAASTRICHT ONDERWIJSSTAD, MAASTRICHT CULTUURSTAD Maastricht profileerde zich in de tweede helft van de 20e eeuw graag als een stad waarin cultuur leeft en als een stad, die weliswaar

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag Omstreden bezit. Over de herkomst van twee werken van Jan Toorop in het Museum Boymans: het schilderij De Theems (1885) en de tekening Godsvertrouwen (1907) Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

Intro. Dienstverlening

Intro. Dienstverlening 1 2013 Intro Door de dienstverlening voortdurend aan te passen en te vernieuwen, speelt de bibliotheek actief in op de veranderende behoeften van de maatschappij. Zij verandert steeds meer van een organisatie

Nadere informatie