Accountants en Adviseurs. GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accountants en Adviseurs. GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie"

Transcriptie

1 Accountants en Adviseurs GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie

2 GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie Wie een eigen bedrijf wil opzetten, moet beschikken over een flinke dosis ambitie, lef en een gezonde werkmentaliteit. Want één ding is zeker: als u die knoop doorhakt, dan wordt het zeker de eerste jaren keihard werken. Zorg dat u uw doel scherp voor ogen hebt, daar heeft u veel steun aan als het even tegenzit. Waar moet de nieuwe onderneming staan over drie jaar en welke stappen moet u zetten om dat doel te bereiken? Zéker voor u als startende ondernemer geldt dat je bedrijf je leven is. Daarom helpen de adviseurs van de GIBO Groep u graag op weg. Om te beginnen met deze brochure als praktisch stappenplan. Dit stappenplan geeft een overzicht van alle aspecten waar u als startende ondernemer rekening mee moet houden. Stap 1 Bent u uit het juiste hout gesneden? Een eigen bedrijf begint niet (alleen) met een zak geld, maar met een spiegel. Enthousiasme, ambitie en doorzettingsvermogen zijn namelijk bepalend voor uw toekomstig succes. Basiskennis en enige ervaring met het reilen en zeilen van een bedrijf zijn ook mooi meegenomen. Misschien kijkt u de kunst af van uw ouders, die een eigen bedrijf hebben, of heeft u als bedrijfsleider of commercieel medewerker een goede kijk op zaken gekregen? Heeft u dat niet, dan kan het handig zijn om eerst in loondienst ergens ervaring op te doen. Houd uzelf de spiegel voor: bent u uit het juiste hout gesneden? Stap 2 Hoe realistisch is uw idee? Op kunt u een startersscan invullen. Daarin vragen we u ook naar uw privé-situatie. Het is essentieel voor een beginnende ondernemer dat er een solide thuisbasis is. De opstart van een bedrijf mislukt in de praktijk nog wel eens door gebrek aan actieve of morele steun van het thuisfront. Bespreek dus eerst het idee met uw (eventuele) partner. En probeer in dit stadium de sterke en ook de zwakke of kwetsbare kanten van het idee aan het oppervlak te krijgen. Breder inzicht krijgt u ook door het idee te bespreken met familie, vrienden en vooral: ervaren ondernemers! Neem de tijd om het idee te laten rijpen. Bent u na een paar maanden nog steeds zo overtuigd van het succes, ziet u voor mogelijke problemen voldoende oplossingen? Of heeft de omgeving gaten kunnen schieten in het idee?

3 Om aan te denken Reken uzelf niet rijk Let goed op de kosten Reserveer voor de aanslag van de Belastingdienst Hou privé-uitgaven in de hand Zorg vanaf het begin voor een goede boekhouding Leg afspraken altijd schriftelijk vast Denk aan de benodigde verzekeringen Stap 3 Opstellen van een ondernemingsplan Als aspirant-ondernemer maakt u een ondernemingsplan in eerste instantie om voor uzelf duidelijk te krijgen waar u rekening mee moet houden bij de oprichting en het runnen van uw bedrijf. Dit plan is niet verplicht, maar kan wel nodig zijn bij het krijgen van een fi nanciering of vergunning. Het ondernemingsplan draait om de haalbaarheid van het op te richten bedrijf. Daarnaast biedt het plan houvast. Maak bij het opstellen van een ondernemingsplan gebruik van het Kompas van de GIBO Groep. Met het Kompas kunt u stapsgewijs een compleet ondernemingsplan uitwerken. De adviseur van de GIBO Groep helpt u daar graag bij. Zelfstandig ondernemer Wie zelfstandig diensten verleent voor verschillende opdrachtgevers is een zzp er (zelfstandige zonder personeel) of freelancer. Dit zijn benamingen, geen wettelijke rechtsvormen. Of u het bedrijf moet inschrijven bij de KvK hangt af van de bedrijfsactiviteiten. Parttime of fulltime? Veel beginnende ondernemers kiezen ervoor een bedrijf te starten naast een betaalde (parttime) baan. In dat geval houdt u de zekerheid van een vast inkomen. Check wel of er bij uw werkgever geen sprake is van een concurrentiebeding; het is sowieso verstandig uw plannen van te voren te bespreken met de werkgever. Ook voor parttime ondernemers is het aan te raden om een goed ondernemingsplan op te stellen. Fulltime ondernemers zijn voor hun inkomen geheel afhankelijk van het bedrijf. Belangrijke vraag vooraf is dus: ben ik in staat om mezelf en mijn (eventuele) gezin te onderhouden? Het ondernemingsplan helpt u in te schatten of het rendement uit het bedrijf voldoende is. Aandachtspunten bij het opstellen van een ondernemingsplan: Kruip in de huid van een ondernemer Begin met informatie over uzelf, uw persoonsgegevens, opleiding en werkervaring. Kruip in de huid van een ondernemer, omschrijf hoe u uzelf ziet als ondernemer, waarom u graag wilt ondernemen en wat uw vaardigheden zijn. Formuleer uw eigen kwaliteiten en zwaktes. Dan weet u welke sterke kanten u kunt benutten en waar u nog aan uzelf moet werken. Ook kunt u een lijst opnemen van personen met wie u in de voorbereidingsfase uw plannen hebt besproken.

4 Bedrijfsidee en doelstellingen Het bedrijfsidee is een beschrijving van het soort bedrijf dat u wilt opzetten. Omschrijf het product of productgroepen, de afnemers en werkwijze van het bedrijf. Laat daarbij de sterke en zwakke kanten van het idee naar voren komen. Gaat u een geheel nieuw bedrijf starten, een bestaand bedrijf overnemen of maakt uw nieuwe bedrijf deel uit van een franchiseformule? Wat wilt u bereiken met uw bedrijf? Kunt u een redelijk inkomen voor uzelf genereren, een bepaalde winst of wilt u groeien naar een zekere omvang in de toekomst? Marketingplan In het marketingplan werkt u uit hóe u uw doelstellingen gaat bereiken: hoe u uw product of dienst wilt vermarkten. Wie zijn de potentiële afnemers, wat zijn zij bereid te betalen voor uw product of dienst, kunt u voor die prijs rendabel draaien, hoe bereikt u deze doelgroep en zijn er misschien alternatieve kanalen zoals internet? Gebruik hiervoor betrouwbare cijfers en andere relevante informatie. De GIBO-adviseur beschikt hierover. Hij of zij kan u helpen bij de onderbouwing van dit onderdeel van uw ondernemingsplan. Rechtsvorm Startende ondernemers kunnen kiezen uit verschillende ondernemingsvormen (zoals de eenmanszaak, de personenvennootschap of de B.V.). De keuze van de rechtsvorm draait vooral om aansprakelijkheids- en fi scale motieven. De keuze moet passen bij uw persoonlijke situatie. Laat u bij deze keuze adviseren door de GIBO-adviseur. De opzet van de organisatie Hoe komt het bedrijf eruit te zien? Hoe ziet de interne organisatie eruit? Heeft u personeel nodig? Zo ja, wat worden de taken van de werknemers? Als u gaat samenwerken met een compagnon: hoe verdeelt u onderling de taken? Welke rechtsvorm kiest u? Waar wordt uw bedrijf gevestigd? Aan welke eisen moeten locatie en bedrijfspand voldoen? Het financiële plaatje Het fi nanciële plan is een onmisbaar onderdeel van het ondernemingsplan. In dit gedeelte maakt u inzichtelijk wat de prognose is qua omzet, kosten en winst (exploitatiebegroting). Welke investeringen zijn er nodig en hoe regelt u de fi nanciering? Vergeet ook de privé-uitgaven niet.

5 Stap 4 Financiering rondkrijgen Startkapitaal, waar haalt u dat vandaan? In principe zorgt u zelf voor een deel van het bedrijfskapitaal. Dat kan ook door de inbreng van goederen, bijvoorbeeld een auto of computer. Heeft u meer kapitaal nodig dan doet u een beroep op andere geldverstrekkers zoals de bank, familie, leveranciers of particuliere investeerders. Het krijgen van kapitaal is vaak lastig en staat of valt bij een goed onderbouwd ondernemingsplan. Laat u eventueel begeleiden door een adviseur van de GIBO Groep. Het verzorgen van kredietaanvragen is voor hem bijna dagelijkse kost. Gratis adviesgesprek Als u de ideeën voor de nieuwe onderneming op papier heeft gezet, is het goed om deze te laten beoordelen door mensen in je omgeving. Bijvoorbeeld uw partner, familielid of een goede vriend. Zij kunnen vanuit hun optiek op- en aanmerkingen geven en eventuele minder sterke punten in het plan signaleren. Gebruik hun feedback om het concept verder te verbeteren. Daarna is het raadzaam om het plan met de GIBO-adviseur te bespreken. Zo n eerste adviesgesprek is gratis. Bewaarplicht Ondernemers zijn wettelijk verplicht de bedrijfsadministratie zeven jaar te bewaren. Dat mag op papier of elektronisch. Documenten die te maken hebben met onroerende zaken of rechten daarop moet u zelfs negen jaar bewaren. Stap 5 Administratie opzetten Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om een administratie bij te houden. De administratie is onder andere de basis voor de verschillende belastingaangiften zoals de omzetbelasting (btw) en de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Boekhouden is een vak en de inrichting van een administratie is aan diverse regels gebonden. Voorkom problemen door u op gang te laten helpen door een goede boekhouder of accountant. Bespreek ook welk deel van de boekhouding u zelf doet en wat u wilt uitbesteden. Dat laatste hoeft niet veel duurder te zijn als u kiest voor een accountant die het werk effi ciënt heeft georganiseerd en vergaand heeft geautomatiseerd. U voorkomt kostbare fouten en houdt meer tijd over voor andere belangrijke zaken.

6 GIBOnet Online Boekhouden Wilt u zelf de boekhouding bijhouden zonder duur boekhoudpakket? Maak dan gebruik van GIBOnet Online Boekhouden. Hiermee kunt u veilig en snel boekhouden op het bedrijfsnetwerk van de GIBO Groep. Het spaart u tijd en geld want u heeft geen updates, licentiekosten of onderhoudskosten meer voor een eigen softwarepakket nodig. U kunt tijdens het werken aan de boeking altijd op afstand vragen of uw accountant meekijkt als u er even niet uitkomt. Stap 6 Op zoek naar huisvesting Aan welke eisen moet het toekomstige bedrijfspand voldoen? Wat zegt het bestemmingsplan over het gebruik van het beoogde pand? Zijn er uitbreidingsmogelijkheden? Welke vergunningen zijn nodig? Ook bij de huisvesting kan de GIBO-adviseur met zijn kennis u adviseren bij de te maken keuzes. Stap 7 Verzekeringen Als ondernemer kunt u uzelf tegen bepaalde risico s verzekeren. De ziektekostenverzekering is verplicht, een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is zéér raadzaam. Of het nodig is om andere risico s af te dekken, is per situatie verschillend. Een bestaand bedrijf overnemen Een vliegende start is mogelijk als u een bestaand bedrijf koopt. Een belangrijk voordeel daarvan is dat er al een (vaste) klantenkring is. Op basis van de omzet en de kosten over de eerdere jaren zijn eenvoudig prognoses te maken van de winstgevendheid. Kijk wel uit voor de spreekwoordelijke kat in de zak, neem vanaf het begin een GIBO-adviseur in de arm. Hij kan u mogelijk in contact brengen met een geschikt bedrijf. Daarbij is hij of zij bekend met de vele juridische, organisatorische en fi nanciële aspecten die bij bedrijfsovername meespelen. Stap 8 Kamer van Koophandel en btw-nummer Een week vóór de start van uw bedrijf tot uiterlijk een week ná de start moet u de nieuwe onderneming inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Handig is dat u dan gelijk uw btw-identifi catienummer ontvangt. Wordt uw nieuwe bedrijf een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV of een NV), dan moet u deze apart aanmelden bij de Belastingdienst.

7 VAR verklaring Om te voorkomen dat de Belastingdienst achteraf werkzaamheden bestempelt als werk in loondienst, is er de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De VAR geeft zekerheid over de fi scale status van de werkzaamheden. De opdrachtgever hoeft geen premies en loonbelasting af te dragen als sprake is van een VAR-wuo (winst uit onderneming) of een VAR-dga (werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap). Het VAR-formulier is te verkrijgen bij de Belastingdienst. Op vindt u gedetailleerdere informatie over de VAR. Klaar voor de start? In deze brochure hebben we de negen stappen beschreven die u moet nemen om uw ultieme ambitie te verwerkelijken. U bent dus klaar voor de start. Heeft u hulp nodig, weet dan dat de adviseurs van de GIBO Groep voor u klaarstaan. We helpen u graag met onze kennis, onze praktische instelling en met enthousiasme. Want we delen graag in het toekomstige succes van uw bedrijf. Neem daarom, vóór u uit de startblokken schiet, eerst eens contact op met een vestiging van de GIBO Groep. Stap 9 Personeel Omvat uw ondernemingsplan ook het in dienst nemen van personeel? Dan is het handig om te weten dat u bij de GIBO Groep ook terecht kunt voor het opzetten en bijhouden van een betrouwbare salaris- en personeelsadministratie, met daaraan gekoppeld alle zaken die met de loonbelasting en premieafdracht te maken hebben. Desgewenst kunt u hierbij gebruikmaken van de moderne tool GIBOnet Online Salaris. P&O-adviseurs van de GIBO Groep kunnen helpen bij het werven en selecteren van de meest geschikte kandidaten, arbeidsvoorwaarden en functieomschrijvingen.

8 Meer informatie De adviseurs van de GIBO Groep bieden u advies en ondersteuning bij alle startersvragen. Bel voor meer informatie (026) of mail naar Daarnaast kunt u kijken op GIBO Groep is een landelijk opererende accountancy- en adviesorganisatie met zo n zestig vestigingen en circa medewerkers. GIBO Groep Accountants en Adviseurs Postbus KB Arnhem Telefoon: (026) QI6/08-09/3.000

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Het ondernemingsplan is een goed overzicht van mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties

Het ondernemingsplan is een goed overzicht van mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties DE START VAN UW ONDERNEMING Het is een zeer aantrekkelijk idee om eigen baas te zijn en zelf rechtstreeks te profiteren van de resultaten. Veel starters merken echter na korte of langere tijd dat ze de

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Informatieboekje starters verloskunde

Informatieboekje starters verloskunde Informatieboekje starters verloskunde Inhoudsopgave Introductie Werken als zelfstandige Verzekeringen Praktijkbemiddeling Werken in loondienst Waar kun je nog meer aan denken? Meer informatie 2 Introductie

Nadere informatie

Accountancy. Profinis verzorgt:

Accountancy. Profinis verzorgt: Accountancy Wilt u weten hoe uw onderneming er financieel voor staat. Vraagt u zich af welke risico s uw onderneming loopt. Heeft u ondersteuning nodig in uw besprekingen met de bank of belastingdienst.

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Hoe begin ik met Reeleezee?

Hoe begin ik met Reeleezee? Hoe begin ik met Reeleezee? Met deze eenvoudige instructie bent u binnen vijf minuten aan de slag met uw eigen administratie. Zelfs als u niets van boekhouden weet. Boekhouden in Reeleezee lijkt sterk

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand?

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Ondernemingsplan opstellen Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Wat vindt uw werkgever ervan? Netwerken Wat u verder moet regelen Parttime ondernemen

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Rapportage Startersscan

Rapportage Startersscan Rapportage Startersscan Organisatie Naam organisatie 29 september 2010 Inhoud Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel... 3 1. Inleiding Persoonlijk Profiel... 3 2. Mijn DRIVEN Profiel... 4 Deel II: De onderneming...

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij!

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Inhoudsopgave De naam van je bedrijf 3 Naar de Kamer van Koophandel 7 Fiscale regelzaken 9 Zakelijke bankrekening 11 Boekhouding 12 Financiële reserves 14

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

YourBusiness Banking. een bedrijf. Uw bankzaken snel en gemakkelijk geregeld. starten

YourBusiness Banking. een bedrijf. Uw bankzaken snel en gemakkelijk geregeld. starten een bedrijf starten YourBusiness Banking Uw bankzaken snel en gemakkelijk geregeld uw bankzaken snel en gemakkelijk geregeld Het begint met een goede basis Advies en gemak bij de start van uw bedrijf.

Nadere informatie

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek EIGEN BAAS? (2009) Als je voor jezelf wilt beginnen als ondernemer of als freelancer (formeel: resultaat overige werkzaamheden) bied je een dienst of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment

Nadere informatie

VIJF MANIEREN OM DIT BOEK TE GEBRUIKEN

VIJF MANIEREN OM DIT BOEK TE GEBRUIKEN VIJF MANIEREN OM DIT BOEK TE GEBRUIKEN 1 Dé zelfstandige bestaat niet, daarom beschrijft hoofdstuk 1 vijf prototypen. Kijk welk type bij je past (dat kunnen er meer zijn, want de typen overlappen deels)

Nadere informatie