DD Equity Fund Bridging financial and social return

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DD Equity Fund Bridging financial and social return"

Transcriptie

1 DD Equity Fund Bridging financial and social return Maandbericht: februari 2015 Profiel Het DD Equity Fund (DDEF) belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van kwaliteitsondernemingen die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Bij het DDEF is de analyse op duurzaamheids- en financiële aspecten volledig geïntegreerd. Het fonds streeft naar een rendement van 8% per jaar op lange termijn en heeft geen benchmark. Het DDEF wordt beheerd door een onafhankelijk partnership met de overtuiging dat duurzaamheid een positieve bijdrage levert aan het rendement en risicoprofiel van een aandelenportefeuille. De partners van DoubleDividend beleggen zelf ook in het fonds. Het fonds is genoteerd op Euronext te Amsterdam. Rendement DDEF heeft over de maand februari 2015 een rendement behaald van 5,81%. De intrinsieke waarde per aandeel is hierdoor gestegen naar EUR 132,82. Het maandresultaat was hoofdzakelijk het gevolg van koersstijgingen. Tabel: Performance DDEF Feb Vanaf start (april 2013) Koersresultaat 5,57% 5,63% 20,86% Valutaresultaat 0,25% 5,50% 10,68% Dividend 0,09% 0,19% 3,78% Overig -0,10% -0,22% -2,51% Totaal resultaat 5,81% 11,11% 32,82% Fondsinformatie Portefeuille Omvang 18,7m NAV per aandeel Aantal participaties 132, Aantal posities 34 Bèta 0,88 Categorie Aandelen 89% Vastgoedaandelen 3% Kosten Management fee 0,8% TER 1,3% Performance fee 0% Overig Liquiditeit Benchmark Start Isin Bloomberg Lipper Morningstar wekelijks geen April 2013 NL DDEFARA NA F00000Q2B4 Maatschappelijk Rendement In diverse media is de afgelopen maand aandacht besteed aan fossiel vrij beleggen. In onze visie is er geen sprake van een binaire keuze tussen fossiele en duurzame energie. Gezien de groeiende energievraag is er behoefte aan een mix tussen fossiele en duurzame energie, waarbij eveneens geïnvesteerd wordt in relatief schone vormen van fossiele energie. Afgelopen maand is British Gas toegevoegd aan de portefeuille, actief in exploratie en distributie van (vloeibaar) aardgas. Deze onderneming biedt een oplossing voor klimaatverandering omdat gasgebruik 35% tot 40% minder broeikasgassen uitstoot dan het gebruik van olie of kolen in transport en elektriciteitsproductie. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van DoubleDividend Management B.V. (www.doubledividend.nl). DoubleDividend Management B.V. is beheerder van DD Equity Fund en heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De intrinsieke waarde is niet door een externe accountant gecontroleerd.

2 Ontwikkelingen in de markt De sterke start van de aandelenmarkten in januari zette ook in februari door. In de lokale valuta doet met name Europa het sterk met een resultaat van ruim 14% over de eerste 2 maanden van het jaar. De VS blijft duidelijk achter met een koersresultaat van slechts 2% over de eerste 2 maanden van het jaar, maar Europese beleggers hebben profijt van de stijgende dollar ten opzichte van de Euro van ruim 7%. Over de maand februari steeg de MSCI World met circa 6,5% in euro s. De Europese markten werden onder andere gedreven door de opluchting over Griekenland en een verdere daling van de rente. Ook wordt steeds meer duidelijk dat de mix van lage rente, lage olieprijs en de daling van de Euro een gunstig effect heeft op de economische groei en de bedrijfswinsten. In tegenstelling tot Europa liet de rente in de VS een stijging zien waardoor de spread met Europa historisch hoog is. Ontwikkelingen in de portefeuille De hoogste bijdrage de afgelopen maand kwam van zwaargewicht ebay in de portefeuille. Ondanks de opgelopen koers blijft ebay aantrekkelijk gewaardeerd in historisch perspectief. De aangekondigde splitsing van dochter onderneming PayPal wordt een belangrijke gebeurtenis voor ebay in Adidas, waarvan de koers in 2014 terugliep, liet een sterk herstel zien. De koers is in 2015 al met ruim 20% opgelopen, mede dankzij de aankondiging dat de onderneming op zoek gaat naar een nieuwe CEO. Een andere belangrijke stijger in de portefeuille was chipproducent Qualcomm. De onderneming heeft een dispuut met de Chinese autoriteiten opgelost (tegen een USD 975 mln boete), hetgeen door de markt goed werd ontvangen. De grootste negatieve bijdrage kwam afgelopen maand van vastgoedonderneming Health Care Properties (HCP) vanwege problemen bij belangrijke huurder ManorCare en de stijging van de rente in de VS. Tabel: top 5 rendement en bijdrage aan resultaat (in EUR) Top 5 hoogste bijdrage Top 5 laagste bijdrage Rendement Bijdrage Rendement Bijdrage ebay (VS) 9,9% 0,5% HCP (VS) -8,8% -0,4% Adidas (Dui) 13,5% 0,5% Baxter (VS) -1,1% -0,0% Ecolab (VS) 12,0% 0,4% DSM (Ned) -0,5% -0,0% Qualcomm (VS) 16,8% 0,4% Unilever (Ned) 1,6% 0,0% EMC Corp (VS) 12,3% 0,4% Procter & Gamble (VS) 1,6% 0,0% /Bloomberg Portefeuille wijzigingen Belangrijkste wijzigingen in de portefeuille zijn de verkoop van de volledige positie in DSM en de toevoeging van British Gas Group aan de portefeuille. De verkoop van DSM is ingegeven door de onzekere vooruitzichten voor de onderneming en een opgelopen waardering, waardoor DSM niet (meer) voldoet aan onze strenge kwaliteitscriteria. British Gas is actief op het gebied van winning van aardgas en beschikt over een aantal LNG terminals. LNG wordt als een aantrekkelijk en duurzaam alternatief gezien voor kolengestookte energiecentrales, met name in Azië. De vooruitzichten voor winstgroei zijn goed vanwege de forse investeringen die de onderneming in het verleden heeft gedaan. De lage prijs van olie biedt naar onze mening een aantrekkelijk instapmoment. Overige aankopen gedurende de maand zijn Becton & Dickinson, Johnson & Johnson, Praxair, Roche, CSX, Medtronic, Johnson Controls, IBM, Ecolab en Google. Inmiddels heeft Google de grootste weging binnen de portefeuille. Ondanks deze aankopen hebben we nog steeds 8% liquiditeiten in de portefeuille omdat het fonds is gegroeid door instroom van nieuw kapitaal. We houden vast aan de kaspositie om gebruik te kunnen maken van kansen in de markt en als bijdrage aan het defensieve profiel van het fonds. Met name in de sector consumentengoederen (o.a. Unilever, Henkel en Procter & Gamble) streven we op termijn naar een hogere weging, maar wachten we op een aantrekkelijk instapmoment.

3 Tabel: top 10 Holdings (naar weging) in portefeuille per einde maand Onderneming en weging Google (VS 4,9% Ecolab (VS) 3,9% ebay (VS) 4,8% Adidas (Dui) 3,6% IBM (VS) 4,6% Starbucks (VS) 3,4% Nestle (Zwi) 4,2% Novartis (Zwi) 3,4% Johnson Controls (VS) 4,1% Johnson & Johnson (VS) 3,4% Portefeuille karakteristieken De tabel hieronder geeft de belangrijkste kenmerken van de aandelenportefeuille van DDEF weer. De VAR (Value At Risk) geeft het maximale verlies van de portefeuille weer op jaarbasis met 95% zekerheid op basis van Monte Carlo simulatie. De tracking error geeft de verwachte standaard deviatie van het rendement op de portefeuille ten opzichte van de wereldwijde aandelenmarkten (MSCI World). Tabel: Kenmerken portefeuille DDEF per einde maand Waardering Risico Koers/Winst huidig 22,1 Bèta (raw) 0,88 Koers/Winst verwacht 16,9 Schuld /EBITDA 2,2 EV/EBITDA 11,6 VAR (Monte Carlo, 95%) 16,9% Dividendrendement 2,1% Standaarddeviatie 11,3% Price/ cashflow 11,6 Tracking error (vs MSCI world) 3,5% /Bloomberg Spreiding over landen en sectoren De weging naar landen en sectoren is een uitkomst van de selectie van de individuele aandelen. We sturen niet actief op landen- of sectorwegingen. Wel wordt vanuit risicoperspectief gekeken of bepaalde landen en/of sectoren niet een te zware weging in de portefeuille hebben. Het doel is een breed gespreide portefeuille van duurzame en defensieve kwaliteitsaandelen. Tabel: Spreiding portefeuille DDEF per einde maand Spreiding: ICB Industries Spreiding: thuisland Basis materialen 9,4% Australië 4,0% Consumenten goederen 16,8% Brazilië 1,3% Consumenten diensten 8,3% Duitsland 14,6% Financiële instellingen 9,2% Frankrijk 2,4% Gezondheidszorg 18,1% Ierland 2,9% Industrie 9,5% Verenigd Koninkrijk 7,5% Olie en gas 2,4% Verenigde Staten 49,5% Technologie 18,2% Zwitserland 9,7% Liquiditeiten 8,1% Liquiditeiten 8,1% /Bloomberg Naast de traditionele verdeling op basis van sector en thuisland hebben we een onderverdeling van de portefeuille gemaakt naar regio op basis van de onderliggende omzet van de ondernemingen in portefeuille en op basis van oplossingen op het gebied van duurzaamheid.

4 Tabel: Spreiding portefeuille op basis van omzet van de ondernemingen Regio Verenigde Staten 37% Europa 20% Opkomende markten 22% Overig/onbekend 13% Tabel: Spreiding portefeuille op basis duurzaamheid Trend Klimaat Reductie CO 2 uitstoot 25% Duurzame energie 10% Ecosysteem Reductie milieuschadelijke stoffen 6% Natuurlijke balans 13% Welzijn Volksgezondheid 31% Armoedebestrijding 7% Maatschappelijk rendement Naast een financieel rendement streeft het DDEF ook naar een maatschappelijk rendement. Alleen ondernemingen die voorop lopen in duurzaamheid komen in aanmerking voor opname in de portefeuille. We beleggen met de overtuiging dat duurzaamheid een positieve bijdrage levert aan het risico/rendementsprofiel van een onderneming. Duurzaamheid gaat niet ten koste van het financieel rendement, maar gaat naar onze mening op de lange termijn gepaard met een lager risicoprofiel. Om te laten zien op basis van welke filosofie we ondernemingen selecteren en hoe we de resultaten op duurzaamheid kwantificeren belichten we elke maand in ons maandbericht een onderwerp of onderneming vanuit duurzaamheidsperspectief. Case: British Gas British Gas Group (BG Group) is actief in de winning van gas en de productie en distributie van vloeibaar aardgas (LNG). De onderneming had in 2014 een omzet van USD 19 miljard en er werken ruim 5500 mensen. Sustainalytics, een onafhankelijk onderzoeksbureau op gebied van duurzaamheid, geeft de onderneming een duurzaamheidscore van 97 op een maximum van 100. BG Group is onder andere actief in Australië, Canada (productie van LNG), Egypte, Kazakhstan, Trinidad en Tunesië (gaswinning). BG Group scoort hoog op duurzaamheid als leverancier van gas als alternatief voor olie en kolen, de professionele en transparante wijze waarop zij maatregelen neemt ter bescherming van het milieu, en de onderneming heeft haar corporate governance goed op orde. Gas als alternatief voor olie en kolen Gas dat wordt gebruikt voor verwarming, opwekking van elektriciteit of transport stoot 35% minder broeikasgassen uit dan olie en 45% minder dan kolen. BG Group haalt vrijwel haar gehele omzet uit de winning en productie van gas. Circa 35% van de omzet komt uit vloeibaar aardgas (Liquified Natural Gas ofwel LNG) dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking en transport in grote steden in onder meer China en India. Voor elk project wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomen bij productie en verbranding. Daarbij wordt gerekend met een prijs van USD 40 per ton CO 2. Relatief duur gas blijft daardoor in de grond. Daarnaast streeft BG Group met succes naar een lagere uitstoot van broeikasgassen in haar eigen productie, deze is sinds 2010 met 20% gedaald en ten opzichte van de omzet met 33%.

5 Professionele en transparante aanpak op milieubescherming BG Group is zeer transparant over haar aanpak om aantasting van het milieu zo veel mogelijk te voorkomen. De onderneming voert uitgebreide milieu-assessments uit en gebruikt technologieën zoals drijvende boorschepen die de impact op het milieu laag houden. Na het afsluiten van een boorput wordt de infrastructuur verwijderd en de situatie zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. Ter illustratie: de hoeveelheid spills lag het afgelopen jaar op 62 vaten bij een productie van vaten (equivalenten). De onderneming heeft de afgelopen jaren USD 20 miljard geïnvesteerd in LNG productiecapaciteit in Australië, in een haven vlak bij het Great Barrier Reef. Deze haven staat onder stevig overheidstoezicht (nationaal en internationaal) en de onderneming heeft maatregelen getroffen om schade aan het Great Barrier Reef als gevolg van scheepsverkeer te voorkomen. Dit is een potentieel risico dat we monitoren op mogelijk strengere wetgeving en genomen beheersmaatregelen. Corporate governance goed op orde De onderneming voldoet aan de strenge Britse Corporate Governance Code. De Britse overheid heeft 10% van de aandelen in de onderneming en er zijn geen beschermingsmaatregelen tegen aandeelhouders genomen. De nieuwe CEO Helge Lund, afkomstig van Statoil, krijgt onder druk van aandeelhouders een lagere beloning, hetgeen aantoont dat de onderneming openstaat voor de mening van de aandeelhouders. De onderneming is transparant over het beloningsbeleid, waarbij milieu- en sociale prestaties onderdeel zijn van de prestatiecriteria. De beloning voor de CEO is de afgelopen jaren gedaald naar een ratio van 13 maal het gemiddelde inkomen van de medewerker. 21% van de bestuursleden is vrouw en 85% van de non-executive directors is onafhankelijk. Het DoubleDividend Team

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Verslag over 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Robeco Duurzaam Aandelen - EUR G

Robeco Duurzaam Aandelen - EUR G Robeco Duurzaam Aandelen - EUR G Robeco Duurzaam Aandelen belegt wereldwijd in bedrijven die aandacht hebben voor mens en milieu, en een goede winstgroei hebben. Het fonds onderzoekt welke bedrijven aan

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen 2. Kwartaalvisie, terugblik en te verwachten beleggingsbeleid 1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE JUNI 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Internationale marktontwikkelingen In de Verenigde Staten bleek de krimp van het bbp in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Economische context en beursklimaat in 2013 Centrale banken beheersen de financiële markten en China over zijn top Twee belangrijke

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer Nieuwsbrief Overzicht trackers en beleggingsfondsen Regelmatig krijgen wij vragen van onze klanten over een specifiek beleggingsfonds in de portefeuille. Uiteraard zijn wij bereid extra informatie over

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s Voor professionele beleggers - Zomer 2011 SRI Nieuws Inhoud 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance van de opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s 5 Rondetafelgesprek: de visie van

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Strategieën in tijden van turbulente markten

Strategieën in tijden van turbulente markten Exclusief voor onze relaties Nummer 1 2012 Strategieën in tijden van turbulente markten Topthema Schroders Beleggingsbarometer Hedgefondsen in toom Fondsen Schroder GAIA CQS Credit Dividendstrategieën

Nadere informatie