FACTSHEET TRANSSEKSUEEL/TRANSGENDER/INTERSEKSUEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACTSHEET TRANSSEKSUEEL/TRANSGENDER/INTERSEKSUEEL"

Transcriptie

1 FACTSHEET TRANSSEKSUEEL/TRANSGENDER/INTERSEKSUEEL Transseksueel Transgender Travestiet Interseksueel Gaan uit van m/v ja nee ja varieert model Geboren als biologisch m/v ja meestal ja nee (tijdstip van ontdekking varieert) Concept van soms altijd nee soms sekse/gender tweedeling politiek betwist Zwaartepunt medisch politiek? (mogelijk medisch sociaal?) Voorkomen homoseksualiteit In eigen perceptie voor GAB: Moeilijk te zeggen In eigen perceptie na GAB: Waarschijnlijk meer dan aan behandelaars wordt gerapporteerd en meer dan in de algemene bevolking. In perceptie van meeste anderen voor GAB: De meeste anderen (incl. behandelaars) nemen als uitgangspunt het biologische geslacht van de betrokkene en zien vanuit die blik ook homoseksuelen onder nog onbehandelde transseksuelen. Over de percentages is weinig bekend. In perceptie van meeste anderen na GAB: Is weinig over bekend. Sommige transseksuelen rapporteren dat er in deze groep veel homo- en biseksuelen zijn, die dit niet aan hun behandelaars vertellen. Dit omdat de behandelaars de homoseksualiteit dan mogelijk als tegenargument tegen de diagnose transseksualiteit zouden gebruiken en daarom de behandelmogelijkheden zouden beperken. In eigen perceptie: Daar de m/v categorieën niet erkend worden, is het concept homoseksualiteit niet van toepassing. In perceptie van meeste anderen: Afhankelijk van hoe anderen de sekse van de betrokkene en diens partners waarnemen In eigen perceptie: Komt even veel voor als in algemene bevolking. In perceptie van meeste anderen: Komt even veel voor als in algemene bevolking. In eigen perceptie: Niet bekend (afhankelijk van hoe eigen sekse/gender wordt gezien) In perceptie van meeste anderen: NB:De categorie homoseksualiteit is in deze alleen van toepassing door interseksuelen toch als man of vrouw waar te nemen. Het is discutabel of dit passend is. Daar de meeste interseksuelen zich wel als man of vrouw presenteren (en mogelijk zien), wordt dit onderwerp hier toch opgenomen. Per type interseksconditie varieert het aandeel homoseksuelen. Bij sommige soorten komen meer lesbische vrouwen voor, bij andere soorten is het parallel aan de algemene bevolking. Er is weinig over bekend. Soms ondergaan interseksuelen een GAB. Dit heeft dan zijn weerslag in de perceptie van de seksuele geaardheid (mogelijk door de betrokkene zelf en waarschijnlijk zeker bij de meeste anderen)

2 Definities In deze factsheet gaat het om een viertal verschijnselen, die niet zozeer met seksuele oriëntatie maar met genderidentiteit te maken hebben. Bij travestie/transgender/ transseksualiteit kan men spreken van een continuüm, met variërende maten van een stoornis in de genderidentiteit. Voor dit verschijnsel bestaat tot op heden geen medische verklaring, en diagnose geschiedt vooralsnog aan de hand van zelfbenoeming. Bij interseksualiteit gaat het om een twintigtal bekende genetische, endocrinologische of fysieke tussenvormen tussen mannelijk en vrouwelijk (volgens de definities van de van Intersex Society of North America). Dit is een medische conditie, die volgens de gangbare diagnostische criteria zelfs een uitsluiting vormt voor de diagnose genderidentiteitsstoornis (GIS). Over interseksualiteit is weinig bekend in Nederland. De relatie tussen de verschillende condities staat hierboven in een matrix. Deze condities hebben met elkaar gemeen dat zij met genderidentiteit te maken hebben eerder dan met seksuele voorkeur. Daarnaast is er een nadrukkelijke relatie met homoseksualiteit. Veel van deze condities worden (door de buitenwereld maar ook door de betrokkenen zelf) verward met homoseksualiteit vanuit de gedachte dat er een gemeenschappelijke basis ligt in het verstoorde genderperspectief. Veel transseksuelen zijn hetzij voor hetzij na een geslachtsaanpassende behandeling (GAB) homoseksueel, al is dat een onderwerp waarover weinig bekend is. Het % mensen van wie de seksuele voorkeur gelijk blijft dan wel wisselt na de operatie is niet bekend. Waardoor ontstaat verwarring In het denken over gender dient een onderscheid te worden gemaakt tussen vier begrippen: genderidentiteit, genderrolgedrag, lichamelijk geslacht en seksuele oriëntatie. Mensen kunnen op al deze dimensies verschillende posities innemen en in de praktijk zijn tal van combinaties mogelijk. Er zijn zowel biologische als culturele factoren die bijdragen tot de wording van mannen en vrouwen met diverse seksuele voorkeuren. In de westerse wereld wordt al zeker sinds de 19 e eeuw vooropgesteld dat er een strikte tweedeling tussen de seksen zou bestaan bij een veronderstelde heteroseksualiteit. Deze strikte tweedeling is vooral een probleem voor mensen die om welke reden dan ook niet in dit patroon willen/kunnen passen. Vooral in de Verenigde Staten neemt het genderactivisme toe: mensen die zich niet aan een van de twee seksen willen conformeren. Analyse van de problematiek: Medisch Tot nu toe kan een GIS niet medisch worden vastgesteld: men gaat uit van zelfmelding 1. Bij de daaropvolgende diagnose speelt de DSM IV (1994) een belangrijke rol. De diagnose dient vooral om vast te stellen dat de vraag om behandeling NIET uit een psychologische stoornis en niet uit een medische conditie als interseksualiteit voorkomt. Daarnaast zijn er nog drie criteria voor vaststelling: een sterke en aanhoudende genderidentificatie met het andere geslacht, zich voortdurend niet op haar/zijn gemak voelen met zijn of haar sekse en/of het gevoel te hebben dat het niet juist is zich volgens deze sekse te gedragen. De stoornis veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of functioneren op andere belangrijke terreinen. Interseksualiteit is slechts onder specifieke omstandigheden bij de geboorte vast te stellen, nl. bij de geboorte van een kind met een zichtbare stoornis in de geslachtsdiffentiatie. Er is geen medisch protocol met betrekking tot de behandeling van deze kinderen; er is ook 1 Er zijn volgens de hersenbiologen ook hier aanwijzingen dat mogelijkerwijs sprake is van een biologische oorzaak van transseksualiteit, waar in de hersenen van enkele MV transseksuelen de seksueel dimorfe kern als die van vrouwen is gevonden. Transseksuelen schizofreen? Psychiater haalde hiermee het nieuws, maar het wordt niet uit onderzoek bevestigd. Transseksualiteit hoeft niet noodzakelijk gepaard te gaan met psychopathologie.

3 verwarring in Nederland over wat de beste gang van zaken is, al zal een interdisciplinair team van artsen zo snel mogelijk zeggen of het kind beter een meisje of beter een jongetje zou kunnen zijn. De gevolgen van deze behandeling wordt niet altijd aan de betrokkenen verteld. Als de keuze is gemaakt, worden de uiterlijke kenmerken operatief hieraan aangepast. Bij veel interseksuelen wordt hun conditie pas in of zelfs na de puberteit duidelijk. Ook hier zijn de betrokkenen vaak onwetend over de gevolgen. De behandeling Het is mogelijk om medisch (operatief of hormonaal) correcties aan te brengen die verlichting van de GIS of interseksualiteit kunnen brengen, al zal niet iedereen dat willen. Sinds de eerste geslachtsaanpassende behandeling (GAB) bij transseksualiteit aan het eind van de jaren veertig, zijn in de wereld in toenemende mate behandelingen uitgevoerd. Voor het medische traject bestaat een internationaal behandelingstraject, de zgn. Standards of Care (SOC) van de HBIGDA (International Harry Benjamin Gender Dysphoria Association), dat met kleine aanpassingen door de gezondheidsraad, ook in Nederland wordt gevolgd. Het traject bestaat uit twee fasen: in de eerste wordt een diagnose gesteld op basis van formele psychiatrische criteria; in de tweede fase wordt de sterkte van de wens tot geslachtsaanpassing getest (onder meer door psychotherapie en de zgn. Real life test). Dan volgt eventueel een behandeling met hormonen en een operatieve behandeling. Behandeling in Nederland kan uitsluitend via het Gender Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Jaarlijks melden zich ruim 200 mensen; hiervan worden 80 niet behandeld, 20 vallen af; en per jaar beginnen met behandeling. Omdat er maar één centrum is waar deze behandelingen worden uitgevoerd, is er een lange wachtlijst, die kan oplopen tot een jaar. Het totale proces duurt ook lang. Na aanvang duurt de psychologische screening 4 7 maanden; de zgn. real life test (waarin men als het gewenste geslacht moet leven) duurt in Nederland 18 maanden; de wachttijd voor chirurgie is dan nog 10 tot 12 maanden. In totaal is men dan dus minstens vier jaar verder. Er zijn twee wetenschappelijke onderzoeken in Nederland gedaan naar de effecten van de GAB (Kuiper 1991; Smith 2003). Uit beide onderzoeken blijkt het succes van de behandeling. Genderdysforie bij kinderen De laatste jaren is een discussie ontstaan over genderdysforie bij kinderen, dat is het feit dat kinderen ongelukkig zijn met het geboortegeslacht. Er is een vraag in hoeverre bij deze kinderen al vroeg (vanaf 12 jaar) met puberteitsremmende hormoonbehandelingen moet worden begonnen, ten einde een eventuele latere GAB makkelijker te laten verlopen. Het is niet bekend bij hoeveel kinderen dit voorkomt. De meeste kinderen met een GIS zullen zich als volwassenen niet ontwikkelen tot transseksuelen. Bij GISjongens is dit vooral gerelateerd aan latere homoseksualiteit Bij een weloverwogen diagnostische procedure en strenge selectiecriteria kunnen adolescenten worden gekozen bij wie vroege hormoonbehandeling zin heeft. Zij kunnen vanaf de leeftijd van 12 jaar een puberteitsremmende hormoonbehandeling krijgen, die omkeerbaar is. Momenteel zijn circa 30 jonge kinderen en pubers behandeld. De behandeling heeft grote positieve gevolgen: de genderdysforie verdween, de subjecten waren tevreden en psychisch stabiel. Transgenders Een toenemend aantal mensen kiest ervoor om geen (totale) GAB te ondergaan. Daarvoor kunnen ideologische en sociale redenen zijn, omdat zij zich niet thuis voelen in een strikt geslachtelijke dichotomie en omdat zij graag hun vruchtbaarheid willen behouden. Een (gedeeltelijke) behandeling van transgenders is in Nederland niet mogelijk; allereerst omdat het behandelingsprotocol van de gezondheidsraad uit 1984 dat niet mogelijk maakt; deels omdat er een weerstand bij de genderteams bestaat om hermafrodieten te maken.

4 Toch wensen veel transgenders juist een gedeeltelijke behandeling. Verwacht mag worden dat door de komst van Internet het mogelijk is om hormonen te importeren uit het buitenland, met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. Sociaal Sociale tolerantie ten aanzien van transseksualiteit neemt in Nederland toe. De tolerantie ten aanzien van transgenders is minder, omdat zij veel mensen in verwarring brengen. Travestieten zijn de laatste jaren uit de kast gekomen en worden meer geaccepteerd dankzij de publieke optredens van show drag queens en bekende personen. In het verleden werden mensen met een GIS vaak niet toegelaten tot homoseksuele communities. Met transgenders speelt dit nog steeds. Veel mensen hebben behoefte aan contact met anderen die zijn zoals zijzelf. Daarnaast heeft men behoefte aan contact met gelijkgestemden. Een actieve transbeweging ontbreekt echter in Nederland. Wel is er een informeel circuit van sociale en zelfhulpgroepen. Wegens de onzichtbaarheid van interseksualiteit ondervinden interseksuelen vrijwel geen sociale steun. Psychosociaal In case studies (overgenomen in de DSM) zijn verschillende psychosociale problematieken beschreven die het gevolg zijn van de afwijkende positie van mensen met een GIS, zoals depressiviteit, negatief zelfbeeld, suicidegedachten als gevolg van de onvrede met het eigen lichaam, sociaal isolement/marginalisatie en relatieproblemen. Veel mensen met GIS raken sociaal geïsoleerd. Kinderen met een GIS ontwikkelen vaak angststoornissen en depressie. Adolescenten : suicide en suicidepogingen. Volwassenen: angst en depressieve symptomen. Ook zelfcastratie komt voor. Uit de literatuur blijkt dat over het geheel genomen VM-transseksuelen (van vrouw naar man) tijdens en na een geslachtsaanpassende behandeling (GAB) beter functioneren dan MV (van man naar vrouw). Dit heeft diverse oorzaken. Allereerst is de sociale positie van mannen in de maatschappij beter dan die van vrouwen. VM transseksuelen zijn gemiddeld jonger wanneer zij een GAB krijgen dan MV. MV hebben daarom behalve een verder ontwikkeld lichaam ook vaak kinderen uit een heteroseksuele relatie. Na de GAB blijkt de genderdysforie afwezig, de tevredenheid met de lichaamskenmerken is toegenomen, de uiterlijke verschijning past beter bij het gewenste geslacht, men functioneert goed op sociaal en seksueel gebied en heeft geen spijt. Suïcidepogingen komen zowel voor als na een GAB aanzienlijk vaker voor bij MV dan bij VM; MV haken vaker af tijdens de real life test, aangezien de eisen van de test voor hen veel zwaarder uitvallen, omdat zij maatschappelijk meer zichtbaar zijn. Smith (2003) onderzocht de gegevens die konden voorspellen wanneer mensen de GAB met succes zullen afronden en welke risico lopen de behandeling voortijdig af te breken. Degenen met hogere mate van genderdysforie, psychische stabiliteit en een bijpassende lichamelijke verschijning waren het meest succesvol. Het postoperatieve functioneren kan voorspeld worden aan de hand van de seksuele oriëntatie (waarbij degenen die na de operatie heteroseksueel zijn beter zouden functioneren dan degenen die na de operatie homoseksueel zijn), het psychisch functioneren en het lichaamsbeeld. Er bestaat een weerstand bij veel transen tegen de verplichte psychotherapie. Veel mensen construeren een verhaal tijdens de verplichte psychotherapeutische behandeling, om de kans op een operatie niet te verkleinen. Anderen verwachten dat al hun problemen na de operatie zullen verdwijnen en menen dat zij geen hulp nodig hebben. Na de GAB kunnen er nog diverse problemen bestaan. De nieuwe geslachtsdelen voldoen niet altijd aan de verwachtingen, dit kan gevolgen hebben voor de identiteitsvorming. Ook zijn er verschillende seksuele problemen: MV transseksuelen kunnen een verminderd vermogen tot bevrediging hebben; omdat de vagina niet vochtig wordt is er een groter risico

5 op hiv. Het openhouden van de vagina vereist veel energie. Voor VM is het nog steeds onmogelijk een goed functionerende penis te krijgen. Spijtoptanten: spijt van de GAB komt een enkele keer voor. Dit is meestal ten gevolge van sociale en maatschappelijke intolerantie ten opzichte van vrouwen in het algemeen en transseksuelen in het bijzonder. Homoseksualiteit speelt in dit verhaal een merkwaardige rol, al was het maar omdat in de literatuur mensen met een GIS Homoseksueel worden genoemd die op hun eigen biologische geslacht vallen. Deze zijn dus (tenzij de seksuele voorkeur wisselt) na de GAB heteroseksueel. Dat gaat om te beginnen voorbij aan de zelfexpressie van de mensen met GIS. Het suggereert dat homoseksualiteit na de GAB dus een probleem is. Bekend is dat veel mensen met een GIS niet over homoseksualiteit willen praten, uit angst dat hen de behandeling wordt geweigerd. Post-operatieve transseksuelen kunnen soms tot hun verbazing merken dat zij na de operatie homoseksueel zijn. Zij hadden zich ingesteld op een leven als het andere geslacht, maar worden geconfronteerd met maatschappelijke en geïnternaliseerde beelden over homoseksualiteit. Dit vraagt om extra inspanning van de hulpverlening. Juridisch Nederland: Het Burgerlijk Wetboek (Boek 1, titel 4, artikel 28) van Nederland geeft de mogelijkheid aan iedereen die lichamelijk aan het verlangde geslacht is aangepast voorzover dit uit medisch of psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, de mogelijkheid om aan de rechtbank wijziging van het geboortegeslacht aan te vragen in de geboorteakte. De persoon moet dan wel bewijzen niet meer in staat te zijn kinderen te verwekken of te baren. Hiertoe moet een verklaring van deskundigen worden overlegd. In principe worden alle kosten door het ziekenfonds vergoed, maar: met ingang van 2004 wil de Minister de kosten van ontharing niet langer vergoeden, omdat het volgens de minister geen noodzakelijke zorg betreft. Ook de kosten van cosmetische gezichtsoperaties worden niet door alle ziekenfondsen (en particuliere verzekeringen) vergoed. In de AWGB valt transseksualiteit expliciet onder discriminatie op grond van geslacht, maar voor transgenders bestaat geen wettelijke bescherming. De mogelijkheid tot wettelijke geslachtsverandering vinden we niet in de meeste Europese landen. Bij de strijd om toenemende rechten wordt een belangrijke rol gespeeld door het Europees Hof. Het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft in 2002 geconstateerd dat de gebrekkige erkenning van het postoperatieve geslacht van transseksuelen strijdig is met het recht op eerbiediging van het privé-leven en met het recht op huwelijk. Het Europese Hof voor Justitie heeft deze uitspraak overgenomen.transseksuelen mogen thans huwen in de EU. Het Hof verplicht de ziektekostenverzekeraars om bij lange wachttijden een operatie binnen de EU te vergoeden. Ook in het maatschappelijk leven neemt de tolerantie toe. Zo heeft het IOC bepaald dat geopereerde transseksuelen met ingang van 2004 aan de Olympische spelen kunnen meedoen. Ook hier wordt een uitzondering gemaakt voor transgenders en mensen die net met de transitie begonnen zijn. Medische gevolgen op langere termijn Worden genoemd als gevolg van de langdurige hormoonbehandeling: MVn met medische problemen of een aanleg voor hart-en vaatziekten kunnen negatieve effecten verwachten, vooral wanneer ze roken en te zwaar zijn; daarnaast trombose, ontwikkeling van goedaardige melkkliertumoren, onvruchtbaarheid, gewichtstoename, emotionele labiliteit, leverziekte, galstenen, slaapzucht, hypertensie en diabetes. VMn onvruchtbaarheid, acne, emotionele labiliteit, hart en vaatziekten en leverproblemen. Omvang van de problematiek. Volgens recente studies komt GIS in Nederland voor bij 1 op de mannen; 1 op de vrouwen (dat klopt niet met het totaal aantal in

6 Nederland behandelde mensen dat op ongeveer 2000 wordt geschat (kom je op 1 op de 5000 mannen en 1 op de vrouwen). Er zijn circa 500 transgender prostituees in Nederland. De omvang van het aantal is onbekend. Afhankelijk van de definitie van interseksualiteit worden getallen genoemd van 1 op de 100 tot 1 op de Transgender prostitutie Een specifiek probleem vormen de vele met name buitenlandse transgenders (Latijns Amerika, vooral Ecuador; en Brazilië en Oost-Europa, vooral Roemenië). Ze zijn veelal illegaal in Nederland en hebben geen andere mogelijkheden dan in de prostitutie werken. Om diverse redenen is de hiv-prevalentie onder transgender prostituees bijzonder hoog.(veel anaal contact zonder condoom) Uit buitenland onderzoek komen cijfers tot 68% naar voren, en hoewel de zorg (via de huiskamers) in Nederland beter is (de Stichting Soabestrijding heeft een voorlichtingsboekje uitgegeven) lopen transgender prostituees in Nederland aanzienlijke risico s. Hun slechte verhouding met hun lichaam maakt dat ze slecht over seksuele gezondheid nadenken en er slecht over kunnen onderhandelen. Ze werken meestal als straatprostituee. Daarnaast zijn veel transgender prostituees wel homoseksueel, door ander seksueel gedrag ook weer andere risico s voor hiv (meer dan homomannen). Over de kosten is niets bekend. Aanbevelingen Er moeten meer mogelijkheden komen voor psychosociale hulpverlening aan transseksuelen etc. buiten het Gendercentrum om, mede vanwege de monopoliepositie van dit centrum, die door voor patiënten lastig kan zijn. De meeste hulpverleners kunnen slecht uit de voeten met genderidenteitsproblemen. Problemen moeten beter in kaart worden gebracht en op basis daarvan moeten hulpverleners worden bijgeschoold. Dat geldt zeker ook ten aanzien van het geven van alternatieve oplossingen (naast een volledige transitie). De hulpverleningsmogelijkheden voor transseksuelen die na een GAB homoseksueel blijken te zijn, moeten verder worden geëxploreerd en uitgebreid. De behandelingsmogelijkheden voor transgenders moeten verder worden uitgebreid. Veel trangender prostituees kunnen zich niet of moeilijk identificeren met op homo s of hetero s afgestemd voorlichtingsmateriaal, omdat dit niet aansluit bij de betekenis die seksualiteit voor transgenders heeft in relatie tot hun genderidentiteit. Er moet betere voorlichting over verschillende vormen van interseksualiteit worden ontwikkeld, met nadruk op verschillende vormen van behandeling, gevolgen van behandeling, psychotherapie ten aanzien van man/vrouw aspecten. Literatuur: The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association s Standards of care for Gender Identity Disorders, 6 th version. ( ) Cohen-Kettenis, Peggy : Transseksualiteit: een overzicht. Ts. Voor seksuologie 24/2, 2000,pp Diagnostic and Statistic Manual, IV ISNA, Intersex Society of North America, Jong, Tim de: Man of vrouw, min of meer Gesprekken over een niet-gangbare sekse. Schorer Boeken Kuiper, Bram: Transseksualiteit, evaluatie van de geslachtsaanpassende behandeling. Amsterdam 1991 Smith, Yolanda: Sex reassignment: predictors and outcomes of treatment for transsexuals. Diss. Utrecht, Steinberger, R. Van vrouw naar man meer en meer. Tijdschrift voor seksuologie, 24/2, 2000, pp Ven, Arianne van der: Brochure Diagnosestelling en hulpverlening bij transseksuele en transgender cliënten Vennix, Paul: Kanttekeningen bij 25 jaar hulp aan transseksuelen. ( ) Vennix, P. e.a. Klanten van Transgenders. Hiv-preventie, seksueel gedrag en seksuele netwerken van klanten van transgenders op de tippelzones van Amsterdam en Rotterdam. NISSO, Utrecht 2001.

Anna van der Miesen

Anna van der Miesen Anna van der Miesen ai.vandermiesen@vumc.nl Promotieonderzoek VUmc. Begrippen: Genderidentiteit. Sexuele oriëntatie. Ontwikkeling van genderidentiteit. Genderdysforie: Definitie. Behandeling. Studie 1.

Nadere informatie

De transgenderzorg voor kinderen en adolescenten in Nederland Winst voor de één, verlies voor de ander

De transgenderzorg voor kinderen en adolescenten in Nederland Winst voor de één, verlies voor de ander Over een zoektocht, acceptatie en weer verder gaan De transgenderzorg voor kinderen en adolescenten in Nederland Winst voor de één, verlies voor de ander Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie Maryse.

Nadere informatie

Jongeren op zoek naar hun genderidentiteit. Vrijdag 7 november 2008 Provinciehuis Leuven STUDIEDAG

Jongeren op zoek naar hun genderidentiteit. Vrijdag 7 november 2008 Provinciehuis Leuven STUDIEDAG Jongeren op zoek naar hun genderidentiteit Vrijdag 7 november 2008 Provinciehuis Leuven STUDIEDAG Genderdiversiteit en genderidentiteit Joz Motmans Steunpunt Gelijkekansenbeleid UA-UH Wat is wat? gendervariant:

Nadere informatie

Kijken door een roze bril Gewoon homo zijn?

Kijken door een roze bril Gewoon homo zijn? Juul van Hoof Senior adviseur participatie en inclusie MOVISIE Symposium Roze Ouderenzorg Utrecht, 27 juni 2013 Kijken door een roze bril Gewoon homo zijn? 7/17/2013 Inhoud 1. Wat betekent LHBT? 2. Ontdekking

Nadere informatie

Thomas Wormgoor (Transvisie Zorg) m.v.v. Hanneke Felten (Movisie), 2015

Thomas Wormgoor (Transvisie Zorg) m.v.v. Hanneke Felten (Movisie), 2015 Naam Te gebruiken bij Inleiding Lesvorm Tijdsinvestering Doelgroep/niveau Benodigdheden Voorbereiding Lesopzet De T-quiz: feiten en cijfers over transgenders Feitelijke kennis bieden Een quiz is een speelse

Nadere informatie

Algemene informatie genderdysforie Adolescenten

Algemene informatie genderdysforie Adolescenten Algemene informatie genderdysforie Adolescenten Je hebt samen met je ouders een afspraak met het genderteam kinderen en adolescenten. Dit team is onderdeel van van het kennis- en zorgcentrum voor genderdysforie

Nadere informatie

TRANSSEKSUALITEIT OP SCHOOL OF HET WERK: VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR COLLEGA S, DIRECTIE OF MEDESTUDENTEN.

TRANSSEKSUALITEIT OP SCHOOL OF HET WERK: VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR COLLEGA S, DIRECTIE OF MEDESTUDENTEN. TRANSSEKSUALITEIT OP SCHOOL OF HET WERK: VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR COLLEGA S, DIRECTIE OF MEDESTUDENTEN. Een uitgave van de Genderstichting, een afdeling van het C.A.W. Artevelde. Gebaseerd op de brochures

Nadere informatie

Zorgen rond de zorg aan transseksuelen (Concerns relating to care for transsexuals)

Zorgen rond de zorg aan transseksuelen (Concerns relating to care for transsexuals) Ned Tijdschr Geneeskd. 2004 Oct 23;148(43):2140-1. Zorgen rond de zorg aan transseksuelen (Concerns relating to care for transsexuals) Auteurs: (allen verbonden aan het Genderteam van het Vrije Universiteit

Nadere informatie

13. Seksuele oriëntatie en identiteit

13. Seksuele oriëntatie en identiteit 13. Seksuele oriëntatie en identiteit 13.1 Problemen met de seksuele oriëntatie 13.1.1 Definitie De cliënt is in verwarring over de seksuele en/of romantische verlangens ten aanzien van personen van hetzelfde

Nadere informatie

Seksuele gezondheid van holebi s

Seksuele gezondheid van holebi s Factsheet 2007-1 Seksuele gezondheid van holebi s Seksuele gezondheid in Nederland De Rutgers Nisso Groep heeft in 2006 een grootschalige bevolkingsstudie uitgevoerd naar seksuele gezondheid in Nederland

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Voorbij de M/V binariteit

Voorbij de M/V binariteit Handreiking Seksuele Diversiteit Bij seksuele diversiteit in relatie tot mannenemancipatie gaat het om mannen die zich inzetten voor gelijke rechten, vrijheid en veiligheid voor LHBT 1 personen, en daarnaast

Nadere informatie

Huist de heteronorm nog in het WZC? Oudere holebi s (on)gezien

Huist de heteronorm nog in het WZC? Oudere holebi s (on)gezien Huist de heteronorm nog in het WZC? Oudere holebi s (on)gezien Katrien Van Leirberghe 19/01/2017 Terminologie en concepten (Gender)normen en holebifobie Gevolgen van heteronormativiteit voor holebi s Knelpunten

Nadere informatie

Wat is Transseksualiteit?

Wat is Transseksualiteit? Wat is Transseksualiteit? Een transseksueel persoon is iemand die zich psychisch, sociaal en seksueel beleeft als behorende tot de andere sekse en er in feite van overtuigd is in een - wat het geslacht

Nadere informatie

GATE pre-conferentie (17 juni 2016, tweede dag)

GATE pre-conferentie (17 juni 2016, tweede dag) GATE pre-conferentie (17 juni 2016, tweede dag) Belangrijk: ik merk bij het uitwerken van dit verslag dat ik meer transgenderzaken dan intersekse zaken samengevat heb. Er is (veel) meer genoemd over intersekse

Nadere informatie

Anna van der Miesen

Anna van der Miesen Anna van der Miesen AI.vandermiesen@vumc.nl Arts-onderzoeker VUmc. Genderidentiteit. Ontwikkeling van genderidentiteit. Genderdysforie. Studie 1. Waarom? Studie 2. Klinische aanpak. Voor de toekomst. Persoonlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Intro. Intro 3

Inhoudsopgave. Intro. Intro 3 Inhoudsopgave Intro 3 Is het normaal dat mijn kind zich niet thuis voelt in zijn of haar lichaam? 5 Wat is genderdysforie? 5 Hoe vaak komt dit voor? 5 Hoe herken ik genderdysforie bij een meisje? 6 Hoe

Nadere informatie

Regenboog Taaltips. Handreiking voor respectvolle en inclusieve communicatie amsterdam.nl/diversiteit

Regenboog Taaltips. Handreiking voor respectvolle en inclusieve communicatie amsterdam.nl/diversiteit Regenboog Taaltips Handreiking voor respectvolle en inclusieve communicatie amsterdam.nl/diversiteit Waarom deze Regenboog Taaltips? Handreiking voor respectvolle en inclusieve communicatie Binnen de gemeente

Nadere informatie

V/M/A/X/Y/? Wet op transseksualiteit is DRINGEND aan herziening toe!! Erkenning van genderidentiteit versus afschaffing van sekseregistratie

V/M/A/X/Y/? Wet op transseksualiteit is DRINGEND aan herziening toe!! Erkenning van genderidentiteit versus afschaffing van sekseregistratie V/M/A/X/Y/? Wet op transseksualiteit is DRINGEND aan herziening toe!! Erkenning van genderidentiteit versus afschaffing van sekseregistratie Wat zegt de transwet vandaag? Hoe moet het verder met de transwet?

Nadere informatie

HANDREIKING. Huiselijk geweld. partnerrelaties. in homoseksuele en lesbische. Huiselijk geweld Informatie voor professionals

HANDREIKING. Huiselijk geweld. partnerrelaties. in homoseksuele en lesbische. Huiselijk geweld Informatie voor professionals HANDREIKING MOVISIE LESBISCH EN HOMOBELEID www.movisie.nl Huiselijk geweld Informatie voor professionals Huiselijk geweld in homoseksuele en lesbische partnerrelaties De afgelopen jaren is er veel verbeterd

Nadere informatie

Holebi. transgender. Je bent wie je bent!

Holebi. transgender. Je bent wie je bent! Holebi en transgender Je bent wie je bent! Alles over holebi en transgender Holebifoon Voor vragen over holebiseksualiteit. Je kan er ook discriminatie melden tel. 0800 99 533 www.holebifoon.be Çavaria

Nadere informatie

Holebi. transgender. Je bent wie je bent!

Holebi. transgender. Je bent wie je bent! Holebi en transgender Je bent wie je bent! Alles over holebi en transgender Holebifoon Voor vragen over holebiseksualiteit. Je kan er ook discriminatie melden tel. 0800 99 533 www.holebifoon.be Çavaria

Nadere informatie

Autisme en Genderdysforie een bijzonder paar

Autisme en Genderdysforie een bijzonder paar Autisme en Genderdysforie een bijzonder paar Annelou L.C. de Vries, kinder en jeugdpsychiater, Anouk Balleur- van Rijn, klinisch psycholoog Genderteam Kinderen en Adolecenten VU medisch centrum www.vumc.nl/afdelingen/zorgcentrum-voor-gender/

Nadere informatie

3 achterhalen of er sprake is van cultuurverschillen ten aanzien van de antwoorden in de Klein grid

3 achterhalen of er sprake is van cultuurverschillen ten aanzien van de antwoorden in de Klein grid Presentatie cijfers onderzoek - Hoe bi ben jij? 1 onderdelen van de presentatie -het onderzoek Erwin Heyl -international perspective Ron Fox -de toekomst Leo Goetstouwers 2 achtergrond en doel onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Samenvatting SAMENVATTING 189 Depressie is een veelvoorkomende psychische stoornis die een hoge ziektelast veroorzaakt voor zowel de samenleving als het individu. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Nadere informatie

1.1 Seksuele oriëntatie

1.1 Seksuele oriëntatie 1.1 Seksuele oriëntatie De seksuele oriëntatie van respondenten meten we aan de hand van verschillende dimensies: zelfbenoeming (i.e. hoe je jezelf als persoon benoemt), seksueel verlangen (i.e. over wie

Nadere informatie

MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014

MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014 MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014 Druggebruik MSM en sekswerkers (Leon) Mannelijke en transgender sekswerkers Amsterdam (Sjaak) Interview ervaringsdeskundige

Nadere informatie

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen Een depressie P unt P kan u helpen volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit soort

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting. Genderdysforie bij Adolescenten: Psychische Gezondheid en Behandelevaluatie

Nederlandse Samenvatting. Genderdysforie bij Adolescenten: Psychische Gezondheid en Behandelevaluatie 9 Nederlandse Samenvatting Genderdysforie bij Adolescenten: Psychische Gezondheid en Behandelevaluatie 120 Introductie Of je jongen of meisje bent, vrouw of man, is voor de meeste mensen zo vanzelfsprekend,

Nadere informatie

Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131. chapter 10 samenvatting

Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131. chapter 10 samenvatting Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131 chapter 10 samenvatting Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 132 Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 133 Zaadbalkanker wordt voornamelijk bij jonge mannen vastgesteld

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

FAQ Ouderen en seksualiteit. Hoeveel ouderen hebben een partner? Worden ouderen nog wel eens verliefd? Vinden ouderen seks belangrijk?

FAQ Ouderen en seksualiteit. Hoeveel ouderen hebben een partner? Worden ouderen nog wel eens verliefd? Vinden ouderen seks belangrijk? FAQ Ouderen en seksualiteit Ouderen zijn in Nederland doorgaans redelijk gezond en maatschappelijk actief. De meeste ouderen wonen samen met een partner. In 2011 is de levensverwachting voor mannen 79

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting Inleiding Depressie en angst zijn veel voorkomende psychische stoornissen. Het ontstaan van deze stoornissen is gerelateerd aan een breed scala van risicofactoren, zoals genetische kwetsbaarheid, neurofysiologisch

Nadere informatie

Feiten over transgender mensen

Feiten over transgender mensen Paula Vennix m.m.v. Evelien Snel Feiten over transgender mensen 2013 Werkgroep Voorlichting LKG T & T Wie en wat zijn transgenders? Trans betekent aan gene zijde (Van Dale), aan de andere kant, over de

Nadere informatie

LHBTIQ en de rest van het alfabet Aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn. 24 maart 2017 Hanneke Felten

LHBTIQ en de rest van het alfabet Aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn. 24 maart 2017 Hanneke Felten LHBTIQ en de rest van het alfabet Aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn 24 maart 2017 Hanneke Felten 3/22/2017 Inhoud lezing Aandacht seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn.

Nadere informatie

Transgender, geloof en kerk. Praktische gids voor geloofgemeenschappen, pastores en andere naasten van trans*personen

Transgender, geloof en kerk. Praktische gids voor geloofgemeenschappen, pastores en andere naasten van trans*personen Transgender, geloof en kerk Praktische gids voor geloofgemeenschappen, pastores en andere naasten van trans*personen Waarom deze brochure? Genderdiversiteit, transgender, sekseneutraal, het zijn termen

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Ethiek Naam: Saskia Heyman en Laura Buizert Klas: H4B Docente: mevrouw Fixe Vak: Ethiek Datum: 27 maart 2002

Ethiek Naam: Saskia Heyman en Laura Buizert Klas: H4B Docente: mevrouw Fixe Vak: Ethiek Datum: 27 maart 2002 Ethiek Naam: Saskia Heyman en Laura Buizert Klas: H4B Docente: mevrouw Fixe Vak: Ethiek Datum: 27 maart 2002 Wij gaan het in dit werkstuk houden over de Ethische vraag: "Travestie, mag dat?" We hebben

Nadere informatie

Hoe?Zo! Radio 13 januari 2009 interview met Julie Bakker

Hoe?Zo! Radio 13 januari 2009 interview met Julie Bakker Dé Nederlandstalige site voor vrouw-naar-man transseksuelen en transgenders Hoe?Zo! Radio 13 januari 2009 interview met Julie Bakker Karin van den Boogaart Goeienavond. Het lijkt heel simpel. Een vrouw

Nadere informatie

FXTAS een neurologische aandoening in verband met fragiele X. Informatie voor mensen met de fragiele X premutatie, behandelaars en andere betrokkenen

FXTAS een neurologische aandoening in verband met fragiele X. Informatie voor mensen met de fragiele X premutatie, behandelaars en andere betrokkenen FXTAS een neurologische aandoening in verband met fragiele X Informatie voor mensen met de fragiele X premutatie, behandelaars en andere betrokkenen Een uitgave van de Fragiele X Vereniging Nederland Wat

Nadere informatie

Werkblad Seksuele Diversiteit. KaartjesspeL voorkant

Werkblad Seksuele Diversiteit. KaartjesspeL voorkant KaartjesspeL voorkant Kaartjesspel achterkant Wat betekent LHBT? Ben je in de war als je bi bent? Hoe word je homo? Wat is coming out? Op welke leeftijd ontdek je dat je homo of lesbisch bent? Op welke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over homoseksualiteit

Veelgestelde vragen over homoseksualiteit Veelgestelde vragen over homoseksualiteit WAT BETEKENT LHBT? LHBT betekent lesbisch, homo, bi of transgender. Een meisje dat meestal op meisjes valt, noemen we lesbisch. Een jongen die meestal op jongens

Nadere informatie

In de klas: De Vloer Op Jr.

In de klas: De Vloer Op Jr. In de klas: De Vloer Op Jr. Leeftijd: 9-12 jaar, 13-15 jaar Niveau: bovenbouw basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs Tijd: circa 2u (of in blokken van 45 minuten) Benodigdheden: beamer of digibord,

Nadere informatie

Seksuele disfuncties. Prevalentiecijfers bij holebi s en MTO. Drs. Lies Hendrickx Prof. dr. Paul Enzlin

Seksuele disfuncties. Prevalentiecijfers bij holebi s en MTO. Drs. Lies Hendrickx Prof. dr. Paul Enzlin Seksuele disfuncties Prevalentiecijfers bij holebi s en MTO Drs. Lies Hendrickx Prof. dr. Paul Enzlin Inhoud 1. Definities 2. Resultaten 3. Besluit Holebi 1. Steekproef 2. Prevalentie 3. Leeftijd 4. Duur

Nadere informatie

Mathieu Heemelaar Onderwijssymposium Rotterdam Verkeert 31 maart 2010

Mathieu Heemelaar Onderwijssymposium Rotterdam Verkeert 31 maart 2010 Mathieu Heemelaar Onderwijssymposium Rotterdam Verkeert 31 maart 2010 1. Sociale acceptatie: cijfers en analyse 2. Politiek en beleid 3. Onderzoek psychosociale effecten 1. Effecten homonegativiteit bij

Nadere informatie

VAN EEN SEKSUEEL PROBLEEM GA JE NIET DOOD MAAR JE KAN ER VAN BINNEN TOCH EEN BEETJE VAN STERVEN...

VAN EEN SEKSUEEL PROBLEEM GA JE NIET DOOD MAAR JE KAN ER VAN BINNEN TOCH EEN BEETJE VAN STERVEN... VAN EEN SEKSUEEL PROBLEEM GA JE NIET DOOD MAAR JE KAN ER VAN BINNEN TOCH EEN BEETJE VAN STERVEN... Paul Enzlin Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen (IFSW, KU Leuven) Centrum voor Klinische

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Diagnosestelling en hulpverlening bij transseksuele en transgender cliënten

Diagnosestelling en hulpverlening bij transseksuele en transgender cliënten Diagnosestelling en hulpverlening bij transseksuele en transgender cliënten 2003 Drs. Arianne van der Ven Inleiding 2 1- Leeswijzer 2 2- Voor wie is deze brochure geschreven? 2 3- Verschuivingen in het

Nadere informatie

Jeugd. Geloof Levensovertuiging

Jeugd. Geloof Levensovertuiging Jeugd Geloof Levensovertuiging - Wat voor kind was u? - Was u wat ze noemen een echte jongen, echte meid? - Ging u liever met meisjes om of met jongens, of was u liever alleen? - Had u op een bepaald moment

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS RESPECT OR NO RESPECT, IS THAT THE QUESTION?

VOORTGEZET ONDERWIJS RESPECT OR NO RESPECT, IS THAT THE QUESTION? VOORTGEZET ONDERWIJS RESPECT OR NO RESPECT, IS THAT THE QUESTION? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter

Nadere informatie

Biseksualiteit en onderzoek. Een categorie die zich niet zomaar in een hokje laat plaatsen

Biseksualiteit en onderzoek. Een categorie die zich niet zomaar in een hokje laat plaatsen Biseksualiteit en onderzoek Een categorie die zich niet zomaar in een hokje laat plaatsen Overzicht Waarom? Identiteit Gender Gezondheid 2 Waarom aandacht voor biseksualiteit? Categorische dogma s (verlichtingsdenken)

Nadere informatie

Charlotte Penders, Verpleegkundig Specialist Marc Kamps, Medisch Maatschappelijk Werker 17 december 2014

Charlotte Penders, Verpleegkundig Specialist Marc Kamps, Medisch Maatschappelijk Werker 17 december 2014 Charlotte Penders, Verpleegkundig Specialist Marc Kamps, Medisch Maatschappelijk Werker 17 december 2014 Zorgpad Casus Cervixcarcinoom Follow up Supportive care Soorten zorg in de psychosociale ondersteuning

Nadere informatie

DE SEKSUELE LEVENSLOOP

DE SEKSUELE LEVENSLOOP DE SEKSEE EVENSOOP Aart Beekman Polikliniek Psychosomatische gynaecologie en Seksuologie Keuzevak seksuologie 2008-2009 Psycho-seksuele anamnese Invloed van de persoonlijke geschiedenis op seksuele betekenisgeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening Mathieu Heemelaar 5e druk VOORWOORD INLEIDING 1 BELEVING VAN SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT

Inhoudsopgave. Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening Mathieu Heemelaar 5e druk VOORWOORD INLEIDING 1 BELEVING VAN SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT Inhoudsopgave Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening Mathieu Heemelaar 5e druk VOORWOORD INLEIDING Plaatsbepaling ten opzichte van andere vakliteratuur Visie op hulpverlening Doelgroep Themataken Gebruik

Nadere informatie

Seks en relaties Woordenlijst

Seks en relaties Woordenlijst Seks en relaties Woordenlijst Inhoud Vriendschappen en relaties 3 Lichaamsdelen 4 Seksualiteit 6 Seks en masturbatie 8 Veilige seks en voorbehoedsmiddelen 10 Misbruik 12 2 Vriendschappen en relaties Vriendje

Nadere informatie

Holebi. Niets verkeerds mee!

Holebi. Niets verkeerds mee! Holebi Niets verkeerds mee! Alles over holebi Holebifoon tel. 0800 99 533 www.holebifoon.be Çavaria tel. 09 223 69 29 www.cavaria.be Wel Jong Niet Hetero www.weljongniethetero.be Merhaba www.merhaba.be

Nadere informatie

Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld

Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld Hieronder vindt u de praatplaten die u zelf kunt afdrukken. Druk het document recto-verso af (afdrukken vanaf pagina 2 - omdraaien langs korte zijde)

Nadere informatie

Een depressie. PuntP kan u helpen. groep: volwassenen

Een depressie. PuntP kan u helpen. groep: volwassenen Een depressie PuntP kan u helpen groep: volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit

Nadere informatie

HET SPIEGELGESPREK. Een veilige setting

HET SPIEGELGESPREK. Een veilige setting HET SPIEGELGESPREK Een spiegelgesprek tussen leerlingen en docenten is een mooie manier om inzicht te krijgen hoe veilig leerlingen de school ervaren op het gebied van seksuele diversiteit. Met tips als

Nadere informatie

Nierfalen en Seksualiteit

Nierfalen en Seksualiteit Nierfalen en Seksualiteit 1 Inhoudsopgave Inleiding Seksuele problemen bij nierfalen Bij mannen en vrouwen Factoren die het seksueel functioneren kunnen beïnvloe- den Bespreekbaar maken Maatschappelijk

Nadere informatie

Onzichtbare Ouderen. "Nee, ik ken geen homo's, alleen van tv"

Onzichtbare Ouderen. Nee, ik ken geen homo's, alleen van tv Onzichtbare Ouderen "Nee, ik ken geen homo's, alleen van tv" 2 Het Nationaal Ouderenfonds Wie zijn onzichtbare ouderen? Het Nationaal Ouderenfonds en Het Blauwe Fonds inventariseren sinds 2012 of woonzorginstellingen

Nadere informatie

PSYCHOLOGIE. Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging Utrecht

PSYCHOLOGIE. Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging Utrecht PSYCHOLOGIE EXAMENEISEN THEORIE SCHOONHEIDSVERZORGING B VERSIE JULI 2010 STICHTING KWALITEITSCENTRUM SCHOONHEIDSVERZORGING Exameneisen STRUCTUUR THEORIE-EXAMEN: PSYCHOLOGIE Examen Psychologie Structuur

Nadere informatie

Wat is Altrecht? centrum seksuologie

Wat is Altrecht? centrum seksuologie centrum seksuologie Centrum Seksuologie Seksualiteit is een belangrijk thema in het leven van ieder mens. 2 Inhoud Algemene informatie 4 Problemen 4 Aanmelding 4 Behandeling 5 Behandelteam 7 Ontwikkeling

Nadere informatie

HOLEBI'S EN TRANSGENDERS: OOG OP WELZIJN. Katrien Vanleirberghe beleidsmedewerker Çavaria Ilse Conserriere CGG-SP medewerker

HOLEBI'S EN TRANSGENDERS: OOG OP WELZIJN. Katrien Vanleirberghe beleidsmedewerker Çavaria Ilse Conserriere CGG-SP medewerker HOLEBI'S EN TRANSGENDERS: OOG OP WELZIJN. Katrien Vanleirberghe beleidsmedewerker Çavaria Ilse Conserriere CGG-SP medewerker INHOUD 1. Stellingen: juist of fout? 2. Cijfers en risicofactoren 3. Casussen

Nadere informatie

Hij, Zij of Anders Gender in de Beeldende Kunst. Inleiding Relevantie Colofon

Hij, Zij of Anders Gender in de Beeldende Kunst. Inleiding Relevantie Colofon Hij, Zij of Anders Gender in de Beeldende Kunst Inleiding Relevantie Colofon Hij, Zij of Anders Gender in de beeldende kunst INLEIDING Gender in de beeldende kunst!, via deze lessenserie vormt de leerling

Nadere informatie

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Bij holebi s in Vlaanderen. Alexis Dewaele, Sabine Hellemans & Ann Buysse - UGent

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Bij holebi s in Vlaanderen. Alexis Dewaele, Sabine Hellemans & Ann Buysse - UGent SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Bij holebi s in Vlaanderen OVERZICHT De studie van SGG Sexpert-resultaten Prevalentie Meest ingrijpende gebeurtenis Komt het vaker voor bij holebi s? Wat verklaart SGG

Nadere informatie

College voor zorgverzekeringen t.a.v. mevrouw mr. J.M. van Diggelen Postbus 320 1110 AH DIEMEN. Wormerveer, 3 juni 2013

College voor zorgverzekeringen t.a.v. mevrouw mr. J.M. van Diggelen Postbus 320 1110 AH DIEMEN. Wormerveer, 3 juni 2013 NVVS Secretariaat - Status Plus Postbus 94 1520 AB Wormerveer Tel.: 075-6476374 Fax: 075-6476371 Mail: info@nvvs.info Web: www.nvvs.info College voor zorgverzekeringen t.a.v. mevrouw mr. J.M. van Diggelen

Nadere informatie

Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname?

Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname? CRITERIA ROZEHULPVERLENING.NL Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname? 1. Hulpverleners, vrijgevestigd en/of werkzaam binnen instellingen, met een beroepsopleiding (HBO of academisch)

Nadere informatie

Seksuele diversiteit

Seksuele diversiteit Deel 3 Leerlingenmateriaal Seksuele diversiteit Leerlingenmateriaal: Kaartjes met vragen over seksueleen genderdiversiteit Informatieblad voor leerlingen: veelgestelde vragen van jongeren over homoseksualiteit

Nadere informatie

Ongemerkt problematisch. Marieke Zwaanswijk (onderzoeker NIVEL) Marijke Lutjenhuis (huisarts)

Ongemerkt problematisch. Marieke Zwaanswijk (onderzoeker NIVEL) Marijke Lutjenhuis (huisarts) Ongemerkt problematisch Marieke Zwaanswijk (onderzoeker NIVEL) Marijke Lutjenhuis (huisarts) Kijk, als een kind zich opzettelijk uit de auto gooit, dan is het vrij duidelijk dat er iets mis is. Dan heb

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Het in kaart brengen en bespreken van de kwaliteit van leven van adolescenten met type 1 diabetes in de reguliere zorg

Nederlandse samenvatting. Het in kaart brengen en bespreken van de kwaliteit van leven van adolescenten met type 1 diabetes in de reguliere zorg Nederlandse samenvatting Het in kaart brengen en bespreken van de kwaliteit van leven van adolescenten met type 1 diabetes in de reguliere zorg Dit proefschrift richt zich op adolescenten met type 1 diabetes

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Genderdysforie in kinderen: Oorzaken en Gevolgen Chapter ELEVEN De studies, beschreven in dit proefschrift, richten zich op vier thema s. De eerste hoofdstukken beschrijven twee

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Vandaag gaan we het hebben over homoseksualiteit en biseksualiteit. Homoseksualiteit heeft te maken met mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot iemand

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling Richtlijn JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling 5. Determinanten van seksuele gezondheid-aanbevelingen Om kinderen en jongeren te kunnen ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling is het van belang om de

Nadere informatie

SEXPERT II. Holebi-studie

SEXPERT II. Holebi-studie SEXPERT II Holebi-studie Waarom? Kleine aantallen Kwetsbare groep Blinde vlekken Introductie holebi-studie Hoe? Online survey Klik eens uit bed Aangepaste versie van Sexpert I-vragenlijst Niet-representatieve

Nadere informatie

Testen op HIV, ja of nee? Informatie voor zwangere vrouwen

Testen op HIV, ja of nee? Informatie voor zwangere vrouwen Testen op HIV, ja of nee? Informatie voor zwangere vrouwen Wat is HIV, wat is aids en wat zijn de gevolgen tijdens de zwangerschap HIV is het virus dat de ziekte aids veroorzaakt. HIV kan op meerdere manieren

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

Waarom stigma rondom AD(H)D bestaat

Waarom stigma rondom AD(H)D bestaat Waarom stigma rondom AD(H)D bestaat N.B.: de inhoud van dit programma is slechts van adviserende aard en dient niet als vervanging voor professioneel en/of medisch advies. Als u verdere consultatie wenst,

Nadere informatie

Operatie geslaagd! Patiënt tevreden?

Operatie geslaagd! Patiënt tevreden? Operatie geslaagd! Patiënt tevreden? Gerbrand van Hout klinisch psycholoog waarom zoveel bariatrische ingrepen? omdat het aantal morbide obese patienten toeneemt de vraag groter is dan het aanbod het effect

Nadere informatie

Testen op HIV, ja of nee?

Testen op HIV, ja of nee? Afdeling Verloskunde, locatie AZU Testen op HIV, ja of nee? Informatie voor zwangere vrouwen Wat is HIV, wat is aids en wat zijn de gevolgen tijdens de zwangerschap. HIV is het virus dat de ziekte aids

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 SEKSUEEL GEDRAG, SEKSUELE BELEVING EN SEKSUELE PROBLEMEN VAN HOMO- EN BISEKSUELE MANNEN EN LESBISCHE EN BISEKSUELE VROUWEN

HOOFDSTUK 3 SEKSUEEL GEDRAG, SEKSUELE BELEVING EN SEKSUELE PROBLEMEN VAN HOMO- EN BISEKSUELE MANNEN EN LESBISCHE EN BISEKSUELE VROUWEN HOOFDSTUK 3 SEKSUEEL GEDRAG, SEKSUELE BELEVING EN SEKSUELE PROBLEMEN VAN HOMO- EN BISEKSUELE MANNEN EN LESBISCHE EN BISEKSUELE VROUWEN 3.1 Inleiding Hanneke de Graaf en Charles Picavet Seksueel gedrag

Nadere informatie

Homoseksueel ouder worden Charles Picavet

Homoseksueel ouder worden Charles Picavet Homoseksueel ouder worden Charles Picavet Homoseksualiteit is in de Nederlandse samenleving steeds minder een probleem. Sinds de jaren 70 is er veel gewonnen op het terrein van gelijkberechtiging. Veel

Nadere informatie

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SABINE HELLEMANS PROF. DR. ANN BUYSSE

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SABINE HELLEMANS PROF. DR. ANN BUYSSE SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SABINE HELLEMANS PROF. DR. ANN BUYSSE Seksuele gezondheid (WHO, 2002) Een staat van fysiek, emotioneel en mentaal welbevinden met betrekking tot seksualiteit Het is

Nadere informatie

Huidig beeld casus 1: X. Autisme en Genderidentiteitsproblemen. X en Y. Huidig beeld casus 2:Y. Behandeldomein: diagnostiek X

Huidig beeld casus 1: X. Autisme en Genderidentiteitsproblemen. X en Y. Huidig beeld casus 2:Y. Behandeldomein: diagnostiek X Autisme en Genderidentiteitsproblemen Hoe verhouden ASD en GID zich met elkaar in de klinische behandelsetting? Huidig beeld casus 2:Y 14 jarige jongen, geboren als jongen Speelt als kind met meisjesspeelgoed

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 99 Nederlandse Samenvatting Depressie is een veel voorkomend en ernstige psychiatrisch ziektebeeld. Depressie komt zowel bij ouderen als bij jong volwassenen voor. Ouderen en jongere

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor

Nadere informatie

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002)

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Interviewernummer : INTCODE WZARCH INDID Module INTIMITEIT (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) Personen geboren vóór 1986. Betreft persoonnummer : P09PLINE (zie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Etnische en generatieverschillen in lekenopvattingen over internaliserende problemen

Etnische en generatieverschillen in lekenopvattingen over internaliserende problemen Etnische en generatieverschillen in lekenopvattingen over internaliserende problemen Esmée E. Verhulp Ontwikkelingspsychologie - Universiteit Utrecht Met dank aan: Gonneke Stevens, Wilma Vollebergh, Trees

Nadere informatie

Transvisie zorg biedt hulp

Transvisie zorg biedt hulp Transvisie zorg biedt hulp Hulpverlening bij genderidentiteitsvragen Transvisie Zorg is een landelijke organisatie die psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving.

Nadere informatie

Hoe blijf ik (psychisch) gezond?! Simone Traa Klinisch psycholoog psychotherapeut Medische Psychologie, Máxima Medisch Centrum

Hoe blijf ik (psychisch) gezond?! Simone Traa Klinisch psycholoog psychotherapeut Medische Psychologie, Máxima Medisch Centrum Hoe blijf ik (psychisch) gezond?! Simone Traa Klinisch psycholoog psychotherapeut Medische Psychologie, Máxima Medisch Centrum Inhoud Definitie gezond Biopsychosociaal model Psychische gezondheid Stress

Nadere informatie