The Anthology of Computer Art. Wildersbot. Concurrerende Agenten. Kunstmatige Kunst De. Sonic Acts XI:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Anthology of Computer Art. Wildersbot. Concurrerende Agenten. Kunstmatige Kunst De. Sonic Acts XI:"

Transcriptie

1 Nummer 1 Jaargang 2 April 2006 Kunstmatige Kunst De Wildersbot Concurrerende Agenten Sonic Acts XI: The Anthology of Computer Art Interview met Tjeerd Andringa - Het Frameprobleem Je eigen Chatbot - Interview met Maarten Keijzer

2 Colofon Hoofdredactie: Rory Sie Eindredactie: Wouter Beek, Coert van Gemeren Penningmeester: Jeroen Kools Lay-out: Coert van Gemeren, Jasper van Turnhout Redactieleden: UvA: Jeroen Kools, Wouter Beek VU: Joris de Ruiter RuG: Karin Zondervan, Tessa Verhoef, Nick Degens UM: vacant RU: vacant UU: Coert van Gemeren Voor de totstandkoming van dit nummer danken wij: Remko Scha, Tjeerd Andringa, Maarten Keijzer, Robbert Lindeman, Rick van Krevelen, Thomas Rodenburg en Lucas van der Velden Content voor de volgende Connectie dient voor 12 mei g d te zijn naar: Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen te allen tijde g d worden naar: Kijk ook eens op onze website: De Connectie is een landelijk AI blad voor studenten en andere geïnteresseerden. De Connectie wil AI-studenten laten zien wat AI is in de breedste zin van het woord door het publiceren van artikelen over AIonderzoek, AI-stages, AI-bedrijven, AI-nieuws en andere AI-gerelateerde dingen. Wilt u adverteren in De Connectie? Mail voor meer informatie en prijzen naar Kunstmatige Kunst Remko Scha Auditieve Agressiedetectie is Booming Bussiness Karin Zondervan De Wildersbot Wouter Beek Unsupervised Machine Learing Joris de Ruiter Doe-het-zelf: Je eigen Chatbot Jeroen Kools Agenda Stage in AI: Het Frameprobleem Robbert Lindeman De geschiedenis van de robot Rory Sie Concurrerende Agenten Rick van Krevelen Thomas Rodenburg Sonic Acts XI: The Anthology of Computer Art Coert van Gemeren Oplage: 1250 Dit nummer is tot stand gekomen dankzij de opleidingen AI aan de RuG, UvA, UM, UU en de VU. ISSN: Voorkant: Jasper van Turnhout Redactieadres: Heidelberglaan CS Utrecht Nederland Marketing/advertenties: Jeroen Kools +31-(0) Abonnementen: Jaarabonnement (4 nummers): 10,00, losse nummers: 2,50 (prijswijzigingen voorbehouden) Voor aanvraag: Heidelberglaan CS Utrecht Nederland +31-(0) Oude nummers: Via de website kun je eerder verschenen nummers eenvoudig bestellen. Ga naar

3 Van de redactie De Connectie nummer 1, jaargang 2, April 2006 Is dit het einde? Sinds haar bestaan heeft de mens gestreefd naar het nabouwen van levende wezens op een zo waarheidsgetrouwe manier. Zo spraken de Griekse mythen al over Hephaistos, die in opdracht van Zeus de vrouw Pandora had geschapen uit klei. Uit wraak voor het scheppen van de man door Prometheus en Epimetheus, en voor het stelen van het heilige vuur door Prometheus om hun creatie te leren overleven, stuurde Zeus Pandora en haar doos naar Epimetheus. Uit nieuwsgierigheid opende zij de doos en stortte daarmee een overvloed aan problemen uit over de mensheid. Later probeerden vele anderen levende wezens na te bootsen in de vorm van automatons. Vanwege zijn werk werd Jacques de Vaucanson, die in 1738 de eendautomaton bouwde, door generatiegenoot Voltaire zelfs vergeleken met Prometheus. De term robot wordt pas in 1920 geïntroduceerd in R.U.R., een toneelstuk van Karel Čapek. Ook hier loopt het niet goed af, want de robots keerden zich al snel tegen hun schepper. Echter, de drang om robots te maken, is geboren. Alles draait bij het bouwen en ontwerpen van een robot om autonomie. Dat is precies waar het ook om draait in dit nummer, dat het thema Doe-het-zelf heeft gekregen. In het openingsartikel geeft prof. Remko Scha een overzicht van autonome computerkunst en beschrijft hij het formaliseren van schoonheid. Dan hebben we nog een primeur in ons jonge bestaan als nieuwe hoofdredactie: de eerste chatbot die de Turing-test doorstaat! Geïnspireerd door deze uitvinding hebben wij onze eigen handleiding geschreven die jou je eigen Turing-test bestendigde chatbot zou kunnen opleveren. Mocht je chatbot zich tegen je keren, zoals de robots uit R.U.R., dan aanvaarden wij daar als hoofdredactie natuurlijk geen aansprakelijkheid voor. In tegenstelling tot wat de titel van dit stuk doet overkomen, zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd die het begin van een nieuw Connectie-tijdperk doen inluiden. Voor ons achter de schermen houdt dit in dat, na een reeks assessments, kruisverhoren en sollicitatiegesprekken, er een nieuwe hoofdredactie is samengesteld. Deze bestaat uit: Jasper (lay-out), Wouter (eindredacteur), Coert (eindredacteur), Jeroen (penningmeester) en Rory (hoofdredacteur) en is verhuisd van de Universiteit Utrecht naar de VU en UvA in Amsterdam. Voor de lezer houdt dit een gekleurde cover, een nieuw logo, en nog veel meer verrassingen in, maar die houden we nog even voor ons. Ik wil hierbij de oude hoofdredactie namens de lezers en de nieuwe hoofdredactie bedanken voor hun inzet. Tegen Pandora s mythe in, hopen wij als schepping van de oude hoofdredactie louter vreugde te brengen aan de lezers. Veel leesplezier! Rory Sie, hoofdredacteur vlnr.: Jeroen Kools, Rory Sie, Coert van Gemeren, Jasper van Turnhout en Wouter Beek 3

4 Kunstmatige Kunst Prof.Dr.Ir. Remko Scha, Institute for Logic, Language & Computation, UvA, Institute for Artificial Art Amsterdam Om de beeldende kunst te willen automatiseren lijkt misschien absurd, maar het is al eens eerder vertoond. Het is nu meer dan honderdvijftig jaar geleden, dat de mimetische schilderkunst gemechaniseerd werd door de uitvinding van de fotografie. De fijnschilders werden toen in één klap voorbijgestreefd niet door een nauwkeurige simulatie van hun overwegingen en 4 Prof.Dr.Ir. Remko Scha is hoogleraar in de computationele linguistiek aan de UvA. Hij werkt voor het ILLC (het Institute for Logic, Language and Computation), alsmede voor het Department of Computational Linguistics. Daarnaast is hij secretaris van de IAAA, wat staat voor Institute for Artificial Art Amsterdam. Dit is een organisatie die zich tot doel heeft gesteld om de productie van kunst volledig te automatiseren. Tevens behoort prof. Scha tot het bachelorteam van zowel de opleiding Kunstmatige Intelligentie als de opleiding Taalwetenschap, beiden eveneens aan de UvA. Automation is a way of making things easy. Automation just gives you something to do. Andy Warhol, 1968 methodes, maar door een technisch apparaat dat hun inputoutput-functionaliteit op een volkomen rechtstreekse manier tot stand bracht, zonder de omweg van de menselijke cognitie. Fotografie is nu erkend als een eigenstandige kunstvorm. Maar het handmatig, ambachtelijk schilderen is intussen niet van de aardbodem verdwenen. Integendeel: de schilderkunst heeft in de eerste helft van de twintigste eeuw een grote bloei doorgemaakt, en ook een dramatische ontwikkeling. Allerlei vormen van zuiver abstracte beeldende kunst zijn in deze periode voor het eerst ontwikkeld. Zal het lot van die abstracte kunst nu bezegeld worden door de algoritmische beeldgeneratie? Gaat de rekenmachine binnenkort net zo n rol spelen in de kunstgeschiedenis als het fototoestel een eeuw geleden? Visuele concepten Door middel van een computerprogramma kan een kunstenaar in één keer een zeer grote klasse van kunstwerken definiëren, in plaats van ze één voor één te maken. Het nadeel is, dat er geen aandacht geschonken kan worden aan allerlei detaileigenschappen van de individuele werken; maar voor een kunstenaar die geïnteresseerd is in toeval of in wiskunde, en die de subjectieve component van zijn werk wil minimaliseren, wordt dit nadeel juist een voordeel. Het werk van de kunstenaar verschuift naar een hoger abstractieniveau. Dit soort metakunst wordt werd rond 1960 voor het eerst Toevallige verdeling van driehoeken volgens de even en oneven cijfers van een telefoonboek (Morellet, 1958) op meer dan incidentele schaal gepraktiseerd. Verschillende kunstenaars gingen toen series van visuele beelden ontwerpen die allemaal gebaseerd waren op hetzelfde formele principe. Bijvoorbeeld: een aantal lijnen of punten op verschillende manieren toevallig over het vlak verdeeld; verschillende toevallige invullingen van een vierkantsraster; verschillende bundels van lijnen door één punt, etc. Pioniers op dit gebied waren o.m. François Morellet, Herman de Vries en Frieder Nake. Het vroegste werk van dit soort werd nog gemaakt met dobbelsteen en liniaal; al gauw werd steeds vaker de computer ingezet. In dit werk worden visuele concepten geëxploreerd die nu uit het repertoire van de algoritmische kunst niet meer weg te denken zijn. We zien ze letterlijk terug in veel hedendaagse screensavers, DJ/VJ-algoritmes, en online Flash-art. Maar voor de onderzoeksagenda van de kunstautomatisering gaat het hier slechts om oefeningen: de visuele en conceptuele complexiteiten van de meeste kunstvormen worden hier (geheel opzettelijk) niet eens onder ogen gezien. Ästhetik ist eine spezielle Art der Datenverarbeitung und deswegen ein Teilgebiet der Informatik. Frieder Nake, 1974 Stijlsimulaties Als je bij de meesters van de abstracte kunst kijkt naar een bepaalde periode uit hun oeuvre, dan zie je meestal sterke overeenkomsten tussen de verschillende schilderijen. Daardoor is het heel makkelijk om je allerlei interpolaties, extrapolaties, variaties en generalisaties van die schilderijen voor te stellen. De gerealiseerde werken lijken een oneindig grote verzameling

5 De Connectie nummer 1, jaargang 2, April 2006 mogelijke, maar niet gerealiseerde werken te impliceren: een stijl. Maar die stijl kan zeer complex zijn, ligt niet eenduidig vast, en is slechts impliciet bekend. Het is dus interessant om een algoritme te maken dat zo n oneindige verzameling schilderijen op een expliciete, mathematische manier definieert. Pogingen om zoiets te doen maken vaak gebruik van de shape grammars van Stiny & Gips (1978). Het gaat hier om een curieuze generalisatie van de herschrijfgrammatica s uit de Chomskyaanse taalkunde: in plaats van discrete symbolen worden er beeldelementen herschreven. Zo kun je dan verantwoorden hoe een vorm uit deelvormen is opgebouwd (en die weer uit kleinere deelvormen, en zo verder), of hoe een vlak is onderverdeeld in vlakken die op hun beurt weer verdeeld zijn, en zo verder. Met deze techniek heeft men geprobeerd stijlen van o.a. Mirò, Klee en Diebenkorn te beschrijven. Nieuwe stijlen Om niet een bestaande stijl na te bouwen, maar een nieuwe uit te vinden, is tegelijk makkelijker (geen harde randvoorwaarden) en interessanter (we krijgen iets nieuws te zien, in plaats van een slap aftreksel van wat we al kennen). Dit is de weg waar de Brits-Amerikaanse kunstenaar Harold Cohen voor koos. Hij schreef in de zeventiger jaren de eerste versie van het programma AARON, dat COBRA-achtige tekeningen maakt. AARON s heel eigen stijl van tekenen ontstaat doordat zijn tekenrobotje fouten maakt die dan door tegenkoppeling gecorrigeerd worden. Cohen beroept zich expliciet op de Kunstmatige Intelligentie. Zijn programma s kennen een non-triviaal repertoire van verschillende soorten objecten, en combineren die op een intelligente manier, rekening houdend met topologische en geometrische constraints. Ze zijn geïmplementeerd d.m.v. batterijen production rules. AARON s stijl heeft iets menselijks, en het programma heeft ook het eerste stukje van een mensachtige ontwikkeling doorgemaakt: de eerste versie maakte abstracte kindertekeningen, terwijl de latere versies min of meer realistische mensen gingen tekenen, in het bos of in de huiskamer (cf. Cohen 1979, 1988; McCorduck 1990). Alle mogelijke beelden Alle totnutoe vermelde programma s belichamen één zeer smal gedefinieerde stijl. Maar er is geen enkele reden om daarmee tevreden te zijn. Want een nieuwe stijl definiëren is in zekere zin net zo subjectief en willekeurig als een nieuw schilderij. De aardigheid van de algoritmische beeldgeneratie is de abstractie. Beeldgeneratiealgoritmes zijn dus interessanter naarmate ze een abstractere, meer omvattende superstijl belichamen. Zodra we dit onder ogen zien, doemt onvermijdelijk het ideaal op van het systeem dat alle stijlen in hun onderlinge samenhang omvat. Dan gaat het niet langer om een programmaatje dat (ondanks alles) de subjectieve keuze van de kunstenaar/ programmeur belichaamt, maar om de implementatie van een Tekening van Harold Cohen s programma AARON (Cohen, 1979) theorie. De visuele resultaten zijn dan de demo van een wetenschappelijk onderzoeksproject. De kunst wordt dus in zekere zin opgeheven (gaat op in de wetenschap). Tegelijkertijd wordt het ultieme postmoderne kunstwerk gerealiseerd: het systeem dat zonder keuzes te maken, een maximale diversiteit van beelden en stijlen laat zien. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. De theorie die hiervoor nodig is, is een formele theorie over de waarneming, en die bestaat voorlopig nog niet. Daarop vooruitlopend heb ik het programma Artificial ontwikkeld (Scha 1988; Van Weelden 1994). Dit programma gebruikt een beeldbeschrijvingstaal met een uitgebreid repertoire van elementen en operatoren, die corresponderen met geparametriseerde tekenmethodes, ordeningsprincipes, vlakverdelingsprincipes en beeldtransformaties. Een individueel beeld wordt beschreven door een algebraïsche expressie waarin die elementen en operaties op een bepaalde manier gecombineerd worden. Een stijl is dan een samenhangende klasse van zulke expressies. Zo n klasse kan gedefinieerd worden door het repertoire van operatoren, elementen en parameterinstellingen in te perken, of door een verzameling varianten van een specifieke expressie te genereren. Het repertoire van operaties van Artificial is groot maar lang niet volledig, en de onderlinge samenhang tussen de verschillende operaties (en hun parameterinstellingen) is niet altijd expliciet zichtbaar in de gebruikte beeldbeschrijvingsalgebra. De metastijl van het programma heeft daardoor aanwijsbare beperkingen, en veel stilistische mogelijkheden worden ondanks alles buitengesloten. Er is nu een aparte onderzoekslijn opgezet die tot doel heeft om de stijlnotie goed onder controle te krijgen. Dit onderzoek voorziet zich van empirische data en van commerciële toepassingsmogelijkheden, door zich in eerste instantie te richten op de ondersteuning van het ontwerp van huisstijlen voor grote bedrijven (De Bruin & Scha, 1998). Zoals gezegd, zullen degelijkere implementaties van het Artificial-idee gestoeld moeten zijn op empirisch valide theorieën over de visuele waarneming. Het gaat daarbij niet alleen om het vermogen contouren te herkennen en objecten en texturen te classificeren. Het gaat vooral ook om de waarneming van 5

6 Kristalstructuren (Meertens en Geurts, 1970) structuur: Gestalt-perceptie. Psychologen als Wertheimer (1923) hebben over dit onderwerp al zinnige gedachten geformuleerd, maar nog geen mathematische modellen. Leeuwenberg (1971) initieerde inspirerend onderzoek betreffende de formalisering van deze ideeën. Leeuwenberg s modellen gebruiken een beeldbeschrijvingstaal met operatoren voor symmetrie en herhaling, en zoeken dan voor elk inputpatroon de kortst mogelijke beschrijving. Deze modellen lijken redelijk adequaat voor zuiver lineaire structuren; om ze algemener toepasbaar te maken vereist nog een lang onderzoekstraject. In Dastani & Scha (2003) maken we daar een begin mee. Emergentie Als de gebruikte beeldbeschrijvingstaal voldoende rijk is, kan het zojuist geschetste beeldgeneratieprogramma output opleveren die voor de onbevangen beschouwer onverwacht lijkt. Maar als het goed is, werd die output in zekere zin door de ontwerpers van het programma weldegelijk voorzien. Het programma doet alleen combinatoriek; de perceptueel relevante elementen zijn tevoren gegeven. Als het programma toevallige beslissingen neemt, is dat alleen om steekproeven te trekken uit een reeds gedefinieerde ruimte van mogelijkheden. (Een soortgelijke situatie doet zich voor bij een zinsgeneratieprogramma met een complexe grammatica en een groot lexicon.) Het is een bekend cliché dat deze situatie niet te vermijden is: de computer doet alleen wat de programmeur hem opdraagt; hij kan dus geen onverwacht gedrag vertonen. Maar zoals zoveel clichés, is dit gewoon onjuist. We weten maar al te goed, bijvoorbeeld, dat een programmeur zich kan vergissen in wat zijn programma werkelijk behelst. Dat kan tot gevolg hebben dat het helemaal niks doet of crasht, maar bij beeldgeneratieprogramma s kan het tot onverwachte output leiden. Het kunstenaarsduo JODI heeft zich een tijdlang intensief beziggehouden met het input-output-gedrag van falende software; en in de herziene versie van Benoît Mandelbrot s beroemde boek over fractale structuren vinden we, onder de titel The Computer Bug as Artist, een mooie maar onbegrijpelijke afbeelding die gegenereerd werd door een foutieve versie van een van zijn programma s. 6 De Amerikaanse wiskundige George David Birkhoff deed in 1928 de eerste pogingen om de schoonheidsopvatting te kwantificeren. Maar kansen op echte verrassingen kunnen ook op een meer systematische manier geëxploreerd worden, door te mikken op het verschijnsel emergentie: vormen kunnen spontaan ontstaan door de herhaalde interactie van locale processen waarin die vormen op geen enkele manier gecodeerd lijken te zijn. De natuur is vol van vormen die op die manier ontstaan zijn. Computersimulaties van emergentieprocessen vormen sinds de jaren zeventig een belangrijke inspiratiebron voor de algoritmische kunst. Dit begon met de cellulaire automaten uit de theoretische informatica: vierkantsrasters waarin de cellen van kleur veranderen, volgens eenvoudige regeltjes die slechts kijken naar de kleuren van de buren van de betreffende cel. Het artistiek gebruik van cellulaire automaten heeft in Nederland een lange traditie: Lambert Meertens & Leo Geurts ( Kristalstructuren, 1970); Peter Struycken ( FIELDS, 1979/1980); Driessens & Verstappen ( IMA Traveller, 1998/1999). De cellulaire automaten waren een vroeg voorbeeld van wat later Artificial Life is gaan heten: extreem gestileerde biologische computermodellen die, ook als ze biologisch tekortschieten, visueel heel suggestief kunnen zijn. Schoonheid Formaliseren Ik heb het lastigste onderwerp voor het laatst bewaard: de schoonheid. Het schoonheidsbegrip is raadselachtig, en lijkt moeilijk formaliseerbaar. Voor sommigen behoort het tot de wezenskenmerken van de kunst, anderen vinden het irrelevant. (Veel kunstenaars lijken lelijkheid na te streven.) Het idee dat schoonheid een essentieel mathematische eigenschap is, is bijna net zo oud als de wiskunde zelf. Schoonheid wordt dan gelijkgesteld met harmonie: de observatie van selfsimilarities, symmetrieën, en eenvoudige proporties. De Amerikaanse wiskundige George David Birkhoff deed in 1928 de eerste pogingen om deze schoonheidsopvatting te kwantificeren. Hij definieerde het begrip Esthetische Maat (M) als het quotiënt van Orde (O) en Complexiteit (C): M = O/C. De Complexiteit is daarbij grofweg het aantal elementen waaruit een beeld is samengesteld; De Orde is een maat voor het aantal regelmatigheden dat in het beeld wordt aangetroffen. Voor verschillende kunstgenres heeft Birkhoff specifieke regels aangegeven om Orde en Complexiteit daadwerkelijk te berekenen. Zo definieert hij voor veelhoeken de Complexiteit als het aantal zijden, en laat hij de getalwaarde voor Orde ondermeer afhangen van de aanwezigheid van verticale symmetrie, van puntsymmetrie, en van mechanische stabiliteit ten opzichte van

7 De Connectie nummer 1, jaargang 2, April 2006 Besluit De kwaliteit van een automatisch beeldgeneratieprogramma hangt dus eerst en vooral af van de kwaliteit van de gebruikte beeldbeschrijvingstaal. En die wordt op zijn beurt bepaald door de mate waarin de elementen en operaties van die taal gerelateerd zijn aan de processen van de menselijke waarneming. Alle bestaande beeldgeneratiesystemen schieten schromelijk te kort op dit punt. De hamvraag is: hoe beschrijf je de waargenomen structuur van een waargenomen beeld? Als we daar ooit adequate formele theorie over ontwikkelen, krijgen we een fantastische toverlantaarn op de koop toe. (Kandinsky s droom: de waarneming die zelf zichtbaar wordt.) ø De esthetische maat van enkele vaasvormen en de ideale vaas volgens Birkhoff. een imaginair horizontaal grondvlak. De hoogste scores gaan dus naar patronen met zo weinig mogelijk onderdelen en zoveel mogelijk symmetrie. Het vierkant komt als winnaar uit de bus. Birkhoff s basisidee is plausibel: als we binnen een parametrisch bepaalde klasse van beelden de meest fraaie, bijzondere exemplaren willen opsporen, dan gaat het om singulariteiten in de ruimte van mogelijkheden, om beelden met een ongewone interne congruentie. Over de uitwerking valt uiteraard te twisten, en er zijn intussen ook allerlei varianten van Birkhoff s berekeningen voorgesteld. (Zie: Scha & Bod, 1993.) Het idee om een Birkhoff-achtig filter toe te passen op de output van een beeldgeneratieprogramma kan in elk geval op de agenda geplaatst worden. Wat het oplevert, kunnen we dan experimenteel vaststellen. Evolutie Het is uiteraard ook mogelijk om fraaie output na te streven zonder het schoonheidsbegrip te formaliseren. Vrijwel elk beeldgeneratieprogramma heeft talrijke instelbare parameters. Zo n systeem kan dus makkelijk uitgebreid worden met een monitorcomponent die positieve en negatieve gebruikersoordelen verzamelt, en de parameterinstellingen zodanig bijstelt dat de output zich steeds meer gaat conformeren aan de gebruikersvoorkeuren. Deze evolutionaire benadering is erg populair. Maar hij is intellectueel onbevredigend: de vraag naar de aard van het selectiecriterium blijft onbeantwoord. En in de praktijk werkt het ook niet. Bij alle programma s die ik totnutoe gezien heb, wordt de stijl en het esthetische karakter van de output vrijwel volledig bepaald door de beeldbeschrijvingstaal en de basisoperaties; keuzes binnen die ruimte van mogelijkheden doen daar dan weinig meer aan toe of af. Literatuur G.D. Birkhoff: Collected Mathematical Papers, New York: American Mathematical Society, Jos de Bruin and Remko Scha: A Republic of Information Designers. Proceeedings of Vision Plus 4, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 1998, pp Cohen, H. (1979) What is an image? Proceedings International Joint Conference on Artificial Intelligence, Tokio, Cohen, H. (1988) How to Draw Three People in a Botanical Garden. In: Proceedings AAAI-88. Dastani, M. en R. Scha (2003) Languages for Gestalts of Line Patterns. Journal of Mathematical Psychology, nr. 47, Geurts, L.J.M. (1973) Kristalstructuren, een experiment in computerkunst. Amsterdam: Stichting Mathematisch Centrum. E.L.J. Leeuwenberg: A Perceptual Coding Language for Visual and Auditory Patterns. Am. J. Psychology, 84 (1971). Gerard Malanga: Andy Warhol on Automation: An Interview. Chelsea 18 (1968), pp Benoit B. Mandelbrot: The Fractal Geometry of Nature. New York: W.H. Freeman, McCorduck, P. (1991) Aaron s Code: Meta-Art, Artificial Intelligence, and the Work of Harold Cohen. New York: W.H. Freeman and Company. Frieder Nake: Ästhetik als Informationsverarbeitung. Vienna/New York: Springer Verlag, 1974 Remko Scha (1988) Artificiële Kunst. Informatie en Informatiebeleid, jrg. 6, nr. 4, Remko Scha en Rens Bod: Computationele Esthetica. Informatie en Informatiebeleid 11, 1 (1993), pp Stiny, G. and J. Gips (1978) Algorithmic Aesthetics. Berkeley: University of Califormia Press. Struycken, P. (1980) Structuur Elementen Rotterdam: Museum Boymans-van Beuningen. Weelden, D. van (1994) Remko Scha. Een ideaal, een naam, een verkenner. Perspektief, nr. 47/48, pp Max Wertheimer: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt. II. Psychologische Forschung 4, 1 (1923), pp

8 AI in bedrijf: Auditieve agressiedetectie is Karin Zondervan, junior onderzoeker bij KI aan de RUG booming business Wat vond je het leukste en het minst leuke aan een eigen bedrijf? Het bedrijfsleven is hard en duidelijk. Dat heeft voordelen en nadelen. Een bedrijf dat niet voldoende geld binnenhaalt, redt het niet. Op 8 Hij is een echte vroege vogel. Om zeven uur s ochtends neemt hij het pontje naar zijn werk en om acht uur is hij al volop aan de slag. Ook in de tijd dat Tjeerd Andringa een eigen bedrijf leidde, deed hij het liefst drie dingen tegelijk. Oké, ik heb veel mazzel gehad, maar ik heb ook hard gewerkt om mijn kansen te verzilveren. Karin Zondervan vroeg hem om tips voor een geslaagde doe-het-zelf-carrière. de universiteit heb je toch iets meer zekerheid over de continuïteit. Maar het runnen van een eigen bedrijf zorgt er wel voor dat je steeds op de toppen van je kunnen presteert. Verder draait het bij een bedrijf altijd om: Waar kan ik het meeste geld mee verdienen?, maar ik vind de vraag Waar kan ik het meeste van leren? eigenlijk interessanter. Dat matcht niet op elkaar. Aan de andere kant heb ik wel gemerkt dat het verkopen van onderzoeksvoorstellen heel erg lijkt op het verkopen van nieuwe technologie. Als je aan een klant nieuwe technologie wilt verkopen, dan is hij niet geïnteresseerd in de technologie zelf, maar alleen in of het werkt en of het hem vooruit helpt. Bij onderzoeksvoorstellen werkt het vaak net zo. Daar is het ook lang niet altijd belangrijk hoe het nu precies werkt, maar wel dat het de maatschappij iets oplevert. Hoe fijn vinden wij dit als het eenmaal werkt? Het verkopen van onderzoeksvoorstellen lijkt heel erg op het verkopen van nieuwe technologie. Hoe is het allemaal begonnen met je eigen bedrijf? Meteen nadat ik in de Natuurkunde was afgestudeerd, ben ik gevraagd of ik samen met twee anderen de opleiding Technische Cognitiewetenschap (later Kunstmatige Intelligentie) wilde opzetten. Maar in mijn vrije tijd ging ik ook onderzoek doen, onder begeleiding van professor Diek Duifhuis. Mijn hoofdvraag was: hoe werkt het menselijke auditieve systeem en waarom werkt dat natuurlijke systeem beter dan automatische spraakherkenning? Op een gegeven moment was ik op een conferentie en daar was een presentatie van iemand die aangaf: Jongens, we zitten in een lokaal minimum met de spraakherkenning. We moeten het over een andere boeg gooien. Toen dacht ik: ik ga niet kijken naar wat de rest van de wereld doet. Ik ga gewoon doen wat ik zelf denk dat goed is. En dat was een vorm van signaalanalyse die heel dicht ligt bij de manier waarop het menselijke auditieve systeem signalen verwerkt, namelijk met behoud van continuïteit. Dat werd nog niet door anderen gedaan? Nee, zeker niet. Andere onderzoekers waren veel meer bezig met het ophakken van het signaal in kleine stukjes en het bewerken van het signaal door middel van typische ingenieurstechnieken. Mijn oplossing was echt een andere aanpak, maar het was niet simpel. Ik ben heel lang aan het prutsen geweest en toen ik eenmaal iets aardigs had, zei mijn promotor: Wacht nog maar even met hierover te publiceren, totdat je het verder hebt uitontwikkeld. In 1999 was ik zo ver. Mijn systeem kon uit een willekeurige verzameling geluiden met vrij grote zekerheid de spraak selecteren, met name de klinkers. Dat paste goed in het grote probleem van de spraakherkenning: hoe kunnen we in omstandigheden met veel ruis de spraak herkennen en de rest negeren? Op dat moment was ook de internethype gaande. De spraakherkenning was hot en er was geld zat. Ik was nog maar net een uurtje terug van vakantie toen mijn promotor al aan de lijn hing: Heb jij toevallig zin om een eigen bedrijf te beginnen? Ik heb een stel investeerders gevonden die wel in jouw technologie willen investeren. Dat leek me wel wat, dus toen ben ik samen met een partner, Peter van Hengel, het bedrijf Sound Intelligence begonnen. Was dat iets wat je altijd al had gewild, een eigen bedrijf beginnen? Nee, het was echt naar aanleiding van het idee van mijn promotor. In het begin richtten we ons op automatische spraakherkenning, maar na ongeveer een jaar stortte de markt voor spraakherkenning in, omdat een groot bedrijf in de spraakherkenning, Lernout & Hauspie, failliet ging door fraude. Had dat iets te maken met hun aanpak van spraakherkenning? Ja, voor een deel wel. In de juiste kunstmatig geoptimaliseerde omstandigheden deed hun systeem het goed, net zoals alle andere spraakherkenningssystemen, maar ze konden geen echt goed systeem garanderen voor een naïeve gebruiker. Het gevolg was dat Lernout & Hauspie het vertrouwen van hun klanten kwijt raakte. Ze gingen boekhoudtrucs uithalen om er toch nog wat van te maken. Toen dat uitkwam, was het helemaal einde verhaal en vervolgens barstte de internet-bubble ook nog. Overal om ons heen gingen potentiële klanten failliet

9 Interview met Tjeerd Andringa De Connectie nummer 1, jaargang 2, April 2006 en de markt was weg. Toen werd het spannend voor ons. Ikzelf besloot te gaan promoveren op het onderzoek over de werking van het binnenoor en menselijke spraakherkenning en ondertussen moest ons bedrijf keihard aan de bak om heel hoog te scoren op de Aurora test, een bekende test voor spraakherkenning in ruis. Zowel mijn promotie als de test verliep prima, maar de investeerders zeiden: er is geen markt voor. Toen hebben we besloten ons niet op automatische spraakherkenning, maar op automatische geluidsherkenning te richten, alles behalve spraak dus. Hoe kwamen jullie daar nu op? Tja, er bleek voornamelijk behoefte te zijn aan het automatisch herkennen van soorten geluiden, zoals agressief stemgeluid of vliegtuigen. Vooral agressiedetectie blijkt booming business te zijn. We hebben een detector gebouwd die agressieve spraak in willekeurige omstandigheden kan herkennen. De detector detecteert spraak en stelt vast dat de toonhoogte stijgt en dat het spectrum vlakker wordt. Dat is typisch voor agressieve spraak. Samen met de politie en de gemeente Groningen hebben we een proef met deze agressiedetector gedaan als aanvulling op het cameratoezicht in de binnenstad. De politie was heel erg enthousiast. Ze merkten dat ze nu aanwijzingen kregen over het ontstaan van agressie voordat die agressie er echt was. Hun conclusie was dat ze eigenlijk geen camerasystemen meer konden hebben zonder agressiedetector! We hebben de agressiedetector verder uitontwikkeld en hij wordt momenteel verkocht aan gemeentes in binnen- en buitenland. Wauw! Ja. Het ontwikkelen van nieuwe technologie vind ik ontzettend leuk, maar het ontwikkelen van nieuwe producten vind ik minder. Ik werk het liefste aan enabling technology, technologie die allerlei nieuwe toepassingen mogelijk maakt. Ik vind de fundamentele verschijnselen eigenlijk veel leuker dan de technologie. Dus toen ik de mogelijkheid kreeg weer bij de universiteit verder te gaan met onderzoek, greep ik die kans met beide handen aan. Ik werk nu weer voor 80% bij de universiteit en dat bevalt me prima. Ik heb veel mazzel gehad in mijn loopbaan, maar ik werk ook hard om kansen voor mezelf te creëren en te verzilveren. Een van mijn taken is het aanvragen van onderzoeksvoorstellen en dat gaat me vrij goed af. Ik heb in korte tijd vier promovendi binnengehaald. Een eigen bedrijf opstarten is natuurlijk heel erg doe-het-zelf, maar je deed het niet alleen. Wat deed je eigenlijk zelf en wat niet? Nou, dat wisselde. Ik was meer de visionair en het kwam erop neer dat ik de lucht verkocht: alle technologie en producten die wij ooit zouden kunnen ontwikkelen, maar nog niet hadden, die verkocht ik. Dat kon ik best goed. Maar het werkelijk realiseren van wat we hadden beloofd, liet ik over aan mijn compagnon, die nu directeur is van Sound Intelligence. Ik werk het liefste aan enabling technology. Heb je tips voor mensen die ook voor zichzelf willen beginnen? Begin als hobbybedrijf. Begin niet met zoveel geld en investeringen als wij. Dat maakt de druk te hoog. Reken er niet op dat je echt bijzondere, nieuwe technologie kunt ontwikkelen. Je kunt wel nieuwe applicaties verzinnen op basis van bestaande technologie, maar nieuwe technologie ontwikkelen lukt bijna nooit. Daar heb je verschrikkelijk veel tijd voor nodig en heel veel geluk. Dat het in ons geval wel lukte, is uitzonderlijk. Het hele proces heeft ons wel acht tot tien jaar gekost. Die tijd heb je meestal niet bij het opzetten van een bedrijf. Wat wel kan als je een bedrijf met nieuwe technologie wilt beginnen, is eerst promoveren en je tijdens je promotietraject al op het bedrijfsleven richten. Dus al heel vroeg demonstrators (prototypes) maken en daarmee bij het bedrijfsleven langsgaan en kijken wat de feedback is. Het kan betekenen dat een bedrijf zegt: We willen jouw systeem wel testen. Dan kan je daar een wetenschappelijk artikel uithalen op basis van een real-life test. Als Tjeerd Andringa studeerde van 1984 tot 1991 Natuurkunde aan de RUG. Daarna werd hij ingeschakeld om de KI-opleiding in Groningen op te starten en in 1999 begon hij een eigen bedrijf naar aanleiding van zijn veelbelovende onderzoeksresultaten. In 2004 heeft hij zich grotendeels teruggetrokken uit dit bedrijf en keerde hij terug naar de universiteit als opleidingsdirecteur van KI, maar ook als onderzoeker bij ALICE, het onderzoeksinstituut van KI/RUG. 9

10 die test goed gaat, heb je dat bedrijf al als klant binnen, plus waarschijnlijk diens concurrenten. Dit proces gaat natuurlijk lang niet voor elk soort onderzoek op, maar voor een aantal soorten wel. Als je een goed idee hebt voor een nieuw product op basis van bestaande technologie, dan hoef je natuurlijk niet eerst te promoveren. Dan kun je bijvoorbeeld eens een paar maanden vrij nemen om te kijken of je je idee kunt verkopen. Of je kunt een tijdje ergens parttime gaan werken, waar je dan wat missende vaardigheden leert en tegelijkertijd werk je dan aan verbetering van je product. De creativiteit van de meeste KI-studenten is groot, dus ik denk dat velen zeker in staat zijn om een gat in de markt te vinden. Heb je ook nog tips voor onderzoekers die toegepast bezig willen zijn met hun onderzoek? Stel dat je tegen het eind van je promotietijd ontdekt dat er commerciële mogelijkheden zijn voor de toepassing van je onderzoek. Dan kun je ondersteuning zoeken bij het bedrijfsleven om die toepassingen door te ontwikkelen. Daar bestaan overigens ook speciale potjes voor, bij STW bijvoorbeeld, de stichting voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Je kunt dan twee jaar in de vorm van een post-doc plek een Als je geen demonstrator hebt, krijg je niets voor elkaar. markt creëren en een product ontwikkelen. Kijk, in de wetenschap draait het om het ontwikkelen van nieuwe technologie tot aan het punt dat je erover kunt publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. Maar dat interesseert de buitenwereld geen barst. Dus je moet in ieder geval doorontwikkelen totdat het een demonstrator is. Het mag best nog een hinkend prototype zijn, maar het bedrijfsleven moet wel kunnen zien dat er potentie in zit. Je besteedt maanden aan het ontwikkelen van zo n demonstrator, maar vervolgens doet hij in dertig seconden zijn werk: hij overtuigt de potentiële klant. Als je geen demonstrator hebt, kun je praten als Brugman, maar dan krijg je het niet voor elkaar. Wat voor onderzoek doet jouw onderzoeksgroep momenteel? Binnen mijn onderzoeksgroep, de Auditory Cognition Group, richten we ons op het bouwen van systemen die hetzelfde kunnen als wij met onze oren. Waar denk je dan concreet aan? Een voorbeeldje. We werken samen met Philips aan de icat, een robotkat die als interface voor apparaten gaat dienen. Het doel is om hem te laten reageren op dagelijkse geluiden. Dus: een knal en de icat schrikt. Een tweede onderzoekslijn is het ontwikkelen van een systeem om huis-tuin-en-keuken-geluiden te classificeren, zodat je een goede manier hebt om bijvoorbeeld een openende en sluitende deur te beschrijven, of onweer, of een fluitketel. Waarom is dat handig? Dan kun je systemen maken die de omgeving in de gaten kunnen houden. Een derde project waar we aan werken, gaat daar specifiek over: hoe kun je door middel van automatische verwerking van beeld en geluid erachter komen wat er in de omgeving gebeurt? Wij leveren de geluidscomponent en die zendt boodschappen aan een cameratoezichthouder. Dit noemen we situational awareness op basis van geluid. Naast deze drie meer toegepaste projecten, zijn we ook nog bezig met het leggen van een link tussen het fysische proces en de signaalcomponenten die daaruit voortkomen. Dit is erg fundamenteel onderzoek, maar je kunt het ook goed gebruiken om apparaten in de industrie in de gaten te houden. Als er iets mis gaat, dan gaat een apparaat een ander geluid produceren. Op grond van dat geluid kun je dan veel afleiden over wat er aan de hand is. Het systeem dat wij ontwikkelen, kan zo nauwkeurig luisteren, dat het kan afleiden dat ergens diep in het apparaat iets slipt, even blijft hangen en dan weer slipt. De Gasunie is erg in dit systeem geïnteresseerd. Zij hebben een bedrijfskritische installatie die op tijd schoongemaakt moet worden in verband met de veiligheid, maar ook weer niet te vaak, want je moet wel steeds gasbuizen afsluiten en processen stopzetten. Ons systeem kan op basis van automatische geluidswaarneming bepalen of schoonmaken nodig is of niet. Waarom is dit spannend onderzoek? Het intrigerende is dat onze hersenen geluiden opslaan op een manier die overeenkomt met wat fysisch mogelijk is. Onze hersenen zijn een goede bron om iets te leren over de omgeving. Het brein stelt ons in staat om in een complexe omgeving te functioneren, omdat het heel goed gebruik maakt van de fysische structuren in de omgeving. Dus als ik iets weet over de fysica in de omgeving, dan weet ik iets over de hersenen en als ik weet hoe de hersenen bepaalde dingen doen, dan weet ik weer iets over de fysische omgeving. Die link vind ik heel erg leuk. Ik merk dat hoe meer ik over cognitie weet, hoe makkelijker ik een intelligent systeem kan bouwen. En omgekeerd geldt hetzelfde: de reden waarom ons brein kan wat het kan, is omdat het ons in iedere willekeurige omstandigheid altijd zo snel mogelijk van dienst moet zijn. En dat is eigenlijk dezelfde eis als die je stelt aan een goed apparaat! ø 10

11 derdejaars student KI aan de Wouter Beek Universiteit van Amsterdam Doe-het-zelf! dat is het thema van het Connectie-nummer wat nu voor U ligt. Bij dit thema moest ik meteen denken aan de autonomie van computersystemen, systemen die zelf kunnen denken zonder hulp van de mens. En wat is nu een betere maat voor de autonomie van een systeem dan de Turing-Test? Immers, in die test worden alle vereisten voor autonomie beproefd. De bot die aan deze test onderworpen wordt, moet zich als een echt mens voordoen. Eerst moet de bot van de door de ondervrager gestelde natuurlijke taalzinnen de semantische content destilleren. Vervolgens zal de bot deze specifieke kennis moeten integreren in zijn algemene knowledge base. Hieruit moet dan een antwoord worden afgeleid. Dit antwoord moet vervolgens in het o zo complexe jasje van de natuurlijke taal gestoken worden en aan de ondervrager geretourneerd. Iedere AI-student, zo ook ik, zit menig moment van de dag te overpeinzen hoe een programma te schrijven dat deze test vlekkeloos kan doorstaan. Aldus denkende aan autonomie, doe-het-zelf, onafhankelijkheid en dergelijke begrippen (en gegeven het feit dat op de tv de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen werden geteld) drong de verschijning van Geert Wilders, zonder verdere aankondiging, mijn hoofd binnen. Geert Wilders kan toch immers gezien worden als de doe-het-zelver van de Nederlandse politiek. Geheel in je eentje een partij opzetten, dat noem ik nog eens het toppunt van autonomie. Men zou derhalve in plaats van de Turing-test de Wilders-test moeten instellen. Maar hoe moet een bot deze test doorstaan? Immers, hoe krijgt Geert dat alles voor elkaar in zijn eentje? Noeste arbeid moet het zijn, en dan ook nog regelmatig in de peilingen op twee zetels (of meer!) staan, dat is niet niks. Hoe twee zetels in je eentje op te vullen? Geert breekt er waarschijnlijk dagelijks zijn hoofd over. Zal hij er zijn visagist neerzetten? Eén van zijn bodyguards misschien? Geert kan niet kiezen... Schort er dan toch nog iets aan de decision making -module binnen Geert s CPU? Gedreven door deze (en andere) vragen bezocht ik Geert s website. Meteen kreeg ik Geert s beginselenmanisfest, genaamd De Onafhankelijkheidsverklaring, voor mijn neus. Dit was precies wat ik zocht! Doehet-zelf, autonomie, onafhankelijkheid : de stukjes van de puzzel bleken te passen... In dit beginselenmanifest moesten de geheimen beschreven staan die een succesvolle voltooiing van de Wilders-test zouden bewerkstelligen. Gretig begon ik te lezen. Volgens dit document moeten wij Nederlanders onszelf bevrijden van het heersende gezag wat ons land naar de knoppen helpt. Van die elite [=de heersende politiek] verklaar ik mij onafhankelijk., aldus Geert. Zou dit dan de sleutel tot het succesvol doorstaan van de Wilders-test zijn? Zal zo een bot pas echt autonoom kunnen zijn? Vragen, vragen, vragen. Maar wat te denken van die andere test: de Turing-test. Ineens doorzag ik het! Ineens had ik de oplossing gevonden voor deze zo lang als ondoorstaanbaar geachte test! Ik ging achter mijn computer zitten en 3 minuten later was ik klaar. Ik had een bot gemaakt die de Turing-test doorstond! De code van het programma is niet erg lang. Zij bestaat uit slechts een aantal regels en werkt als volgt: Men laat de menselijke ondervrager een input geven. Met deze input hoeft evenwel niks te worden gedaan, maar gevolgd op deze input wordt een random zin gekozen en naar het scherm geschreven. De random zin wordt uit de volgende lijst gekozen: [ Mij wordt het spreken hier onmogelijk gemaakt!, Ik wil ergens anders zitten!, Je bent nergens meer veilig in dit land!, Ik heb niets tegen de Islam, ik heb alleen iets tegen de uitwassen van de Islam., Elke week komen vliegtuigen uit Turkije en Marokko nieuwe kansloze allochtonen afleveren op Schiphol. Het is goed als de retourvlucht ook eens wat passagiers heeft. ] Ik riep mijn moeder. Zij nam plaats achter het beeldscherm. Ik liet haar iets intypen, ik geloof dat het hallo was. Daarop kwam, vrijwel meteen, de reactie Je bent nergens meer veilig in dit land!. Mijn moeder keek me ongelovig aan. Is Geert Wilders tegen mij aan het praten? vroeg ze verbaast. Ze typte vervolgens in: Bent U Geert Wilders?. Vrijwel meteen werd de volgende zin naar het scherm geschreven: Ik wil ergens anders zitten!. Dit ís Geert Wilders!, zei mijn moeder. Zo heb ik inmiddels vele honderden mensen mijn programma voorgelegd en iedereen, zonder enige uitzondering, dat kan ik U verzekeren, was er vast van overtuigd met Geert Wilders gesproken te hebben. Men zal waarschijnlijk denken: Wat heeft een bot nu met de politiek te maken? Deze jongen gooit klaarblijkelijk alles door elkaar. Mag ik U er op wijzen, beste lezer, dat wij reeds heden ten dage in ons kabinet een Minister Bot hebben en dat daar ongetwijfeld méér achter steekt dan wij op dit moment kunnen vermoeden... ø De Wildersbot 11

12 Unsupervised Machine Learning Joris de Ruiter, derdejaars AI student aan de VU Een mens wordt geboren met beperkte voorkennis. De mens leert spreken, schrijven en rekenen, en de mens leert hoe de wereld om hem of haar heen in elkaar zit. Het feit dat wij onszelf kunnen programmeren stelt ons niet alleen in staat ons goed aan te passen aan sterk 12 Maarten Keijzer is onderzoeker op het gebied van Machine Learing. Zijn onderzoek is met name gericht op het toepassen van genetisch programmeren in diverse vakgebieden, zoals hydrologie, hydraulica, bioinformatica en datamining. Hij is momenteel werkzaam bij Chordiant, waar hij intelligente analytische software onderzoekt en ontwerpt. Tevens is hij dit jaar hoofdredacteur van de grootste conferentie op het gebied van Evolutionaire Technieken: GECCO Zijn wetenschappelijke publicaties zijn vooral gericht op gebieden als genetisch programmeren, evolutionaire computatie, neurale netwerken en andere statistische programmeertechnieken. wisselende omgevingen, maar zorgt er ook voor dat we complex gedrag kunnen vertonen, zonder dat dit vooraf in ons geprogrammeerd is. Door gebruik te maken van Machine Learning-technieken (ML-technieken) komt dit doel ook voor computers in zicht, bijvoorbeeld in adaptieve spamfilters en lopende robots. Machine Learning bestaat uit het vinden van lerende algoritmen, en uit het vinden van bewijzen over generaliseren. Daarmee is het zowel praktisch, als puur wiskundig, Ook heeft ML veel te maken met statistiek, aangezien beiden te maken hebben met het analyseren van data. Keijzer noemt zijn vakgebied dan ook graag geavanceerde Een goed model is niet zozeer perfect op de trainingset, maar kan wel goed generaliseren over de gehele set of populatie statistiek : Neem bijvoorbeeld het vinden van een gemiddelde. De statistische methode is het nemen van een steekproef waarover een gemiddelde wordt berekend dat vervolgens wordt gegeneraliseerd naar de gehele populatie. Bij ML zou men in dit geval een trainingset maken door een steekproef te nemen, en maakt men tevens een model, wat vervolgens met de eerder verkregen set wordt getraind. Op die manier wordt het model geleidelijk aan beter in het voorspellen van het werkelijke gemiddelde. Een goed model is daarbij niet zozeer perfect op de trainingset, maar kan wel goed generaliseren over de gehele set of populatie. Een algemeen principe in ML is het leren door middel van inductieve technieken, wat neerkomt op het generaliseren van het model voorbij de trainingset. Mensen doen dit volgens Keijzer continu: Stel je voor dat alle zwanen die we observeren wit zijn (de trainingset), dan nemen we hierdoor aan dat alle zwanen altijd wit zijn (de afgeleide theorie). Dit stelt ons in staat theorieën op te stellen en zo de wereld te begrijpen en te voorspellen. Echter, het is geenszins zeker dat alle zwanen altijd Maarten Keijzer wit zijn. Er hoeft maar één zwarte zwaan te zijn, en onze theorie gaat onderuit. In dat geval zou onze trainingset niet representatief genoeg zijn geweest, iets waarvoor men altijd moet uitkijken bij Machine Learning. ML-modellen zijn onder te verdelen in statische en adaptieve modellen. Bij de statische modellen wordt een model éénmaal getraind, waarna het telkens kan worden toegepast. Een adaptief model begint met weinig data en wordt beter naarmate er meer data bij komt. Een voorbeeld van de laatste methode zijn adaptieve spamfilters, waarbij het filter zich aanpast aan het soort spam wat langskomt. Ze zijn te vinden in de betere mailprogramma s. Een ander onderscheid binnen ML is te maken tussen supervised en unsupervised learning. Dit onderscheid uit zich in het soort algoritmes dat ervoor wordt gebruikt. Bij supervised learning wordt het model getraind met vooraf gegeven in- en uitvoerparen, een soort antwoordmodel. Gegereneerde uitvoer wordt vergeleken met dit antwoordmodel, waarna eventueel het model wordt aangepast. Vervolgens moet het model kunnen generaliseren over invoer die het niet eerder heeft gezien, waardoor het de uitvoer kan voorspellen. Een mooi voorbeeld is wederom het spamfilter, waarbij de gebruiker van het mailprogramma aangeeft of iets spam is of niet. Op die manier creëert de gebruiker zijn eigen trainingset. De spam komt automatisch binnen (invoer), waarna de gebruiker aangeeft wat er met de spam moet gebeuren (uitvoer). Als de gebruiker dit enigszins consistent doet en het ML-algoritme goed kan generaliseren, dan zal het voortaan bij nieuwe mail zelf kunnen aangeven of het spam is of niet. Unsupervised learning is het leren zonder hulp van buitenaf. Er zijn geen vooraf vastgestelde in- en uitvoerparen. Het model moet zelf uitzoeken hoe het orde aanbrengt in de data. Een voorbeeld hiervan is clusteren, waarbij objecten worden geclas-

13 Interview met Maarten Keijzer De Connectie nummer 1, jaargang 2, April 2006 Software moet vooraf een betrouwbare inschatting kunnen maken of een klant wel in staat is om zijn krediet of hypotheek terug te betalen. sificeerd en gegroepeerd al naargelang zij op elkaar lijken. Er zijn inmiddels een hoop algoritmes bedacht waarmee ML kan werken. Enkele voorbeelden zijn: decision trees, Artificial Neural Networks (ANN s), het Perceptron, Genetic Programming (GP) en evolutionaire algoritmes. De zakenwereld maakt daar dankbaar gebruik van en toepassingen van ML-technieken zijn dan ook ruim voor handen. Het bedrijf waar Maarten Keijzer voor werkt is gespecialiseerd in marketing, management en customer experience. De klanten van het bedrijf zijn over het algemeen bedrijven met grote databases vol met consumenteninformatie, zoals naam, leeftijd, sekse, etc. Keijzer s opdracht is dataminingsoftware te ontwerpen, die uit die databases de zinvolle informatie kan halen. Hierbij maakt hij onder andere gebruik van statistische methodes en genetisch programmeren. Het soort software dat hij ontwerpt kan bijvoorbeeld worden gebruikt binnen de financiële sector bij het verstrekken van kredieten. De software moet dan vooraf een betrouwbare inschatting kunnen maken of een klant wel in staat is om zijn krediet of hypotheek terug te betalen. Een ander domein waar deze software van pas kan komen is de klantenservice. Hier moet onderscheid gemaakt worden tussen inkomend en uitgaand verkeer. Het inkomend verkeer bestaat bijvoorbeeld uit klanten die een callcenter opbellen met een klacht of een vraag. De klant moet dan zo snel mogelijk en zo goed mogelijk geholpen worden. ML-technieken kunnen hierbij helpen door bijvoorbeeld te leren naar welke afdeling de klant het beste kan worden doorverbonden, of door bijvoorbeeld te bepalen wat het meest geschikte keuzemenu is om de klanten voor te schotelen. Bij uitgaand verkeer probeert een klantenservice mensen te bereiken, bijvoorbeeld via de telefoon (inderdaad, die vervelende telefoontjes rond etenstijd), post of via sms. Om geld en moeite te besparen dient uitgezocht te worden wie bereikt moet worden, hoe dat moet gebeuren en met wat voor een benadering. Keijzer: Traditionele marketeers werken met het opdelen van de consumentenmarkt in segmenten, zoals bijvoorbeeld jong en wild, of jong en rijk Wij gebruiken ML-technieken om dit te doen. Zo geeft een bepaald model bijvoorbeeld de drie beste keuzes, waarna de klantenservice daaruit kan kiezen. Behalve binnen bedrijven met grote databases, wordt ML ook gebruikt bij digitale signaalverwerking. Voorbeelden hiervan zijn mobieltjes en conference call software waarin adaptieve filters worden gebruikt voor ruisonderdrukking. De toepassingsgebieden voor ML-technieken zijn zeer wijdverspreid: Zoekmachines, medische diagnose, het detecteren van creditcardfraude, marktanalyse, spraak- en handschriftherkenning en bewegingen van robots. Een uitzonderlijk geval is de ontwikkeling van een neuraal netwerk, ALVINN genaamd, dat geheel autonoom en botsvrij met 70 km/u een auto over een snelweg kan rijden. Hoewel er misschien geen ML-technieken aan te pas komen is de pagerank-techniek van Google als geheel te zien als zelflerende software. Deze techniek meet de populariteit van een internetpagina door onder andere te kijken naar de hoeveelheid bezoekers en het aantal pagina s wat ernaar verwijst. De game-industrie is als toekomstig domein interessant, bijvoorbeeld voor het bepalen van gedrag van computertegenstanders (bots). Vooral bij first person shooters (FPS) dienen bots niet zozeer het beste te zijn, maar ze moeten wel leuk zijn om tegen te spelen. Dit vereist dat de bot zich baseert op waarnemingen naar menselijke maat. Hij moet dus bijvoorbeeld niet door muren kunnen kijken en dekking zoeken als er op hem geschoten wordt. Ook moet hij niet altijd raak schieten. Op de vraag of we in de toekomst nog een echt killer applicatie kunnen verwachten, zei dr. Keijzer dat hij graag een geïntegreerd systeem zou zien, waarin gegevens door een heel bedrijf kunnen worden gedeeld. Keijzer verklaart: Momenteel zijn gegevens vaak beperkt toegankelijk, waardoor er allerlei misverstanden ontstaan. Een geïntegreerd ML-systeem zou dit kunnen verhelpen. Ook zou hij graag massale datamining op het web zien ontstaan, waarbij een persoonlijke agent interactief informatie voor je opzoekt. Een adaptieve robot met een combinatie van verscheidene ML-technieken, die desondanks toch nog in toom is te houden door mensen, lijkt hem ook wel wat. Er zijn in de wereld een hoop problemen, en een hoop softwaretechnieken om ze op te lossen. ML-technieken zijn vooral handig bij open-einde-problemen, toepassingen waarbij adaptief gedrag gewenst is of toepassingen waarbij coderen niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij handschrift-, spraak- en beeldherkenning. Deze domeinen zijn zo complex en ambigue, dat normaal coderen niet werkt. Onze hersenen lossen dit op met een enorm neuraal netwerk, Machine Learning zou dit met de artificiële variant hiervan moeten kunnen (ANN s). Enthousiast geworden van de vele applicaties vroeg ik me af hoe het werk zelf is. Wat Keijzer erg bevalt is het feit dat je niet zelf alles hoeft te programmeren, zoals bijvoorbeeld bij kennisgebaseerde systemen, maar dat de computer zichzelf programmeert. Tevens is er altijd een open einde. Het staat nooit van tevoren vast wat uit je programma zal komen. Een carrière in Machine Learning is echter niet voor iedereen weggelegd: statistiek en wiskunde zijn belangrijke factoren in ML, en niet iedereen vindt dat even leuk. ø 13

14 Doe-het-zelf: Je eigen Chatbot Jeroen Kools, derdejaars AI student aan de UvA Wat gaan we doen? Het doel is om een eenvoudige chatbot te maken die reageert op woorden en woordpatronen, met een 14 Na allerhande diepzinnige artikelen en spraakmakende columns is het nu tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken! Of je nu een masterstudent bent en je het al helemaal onder de knie hebt, of een eerstejaars die nog niet zo ziet hoe je dat moet aanpakken, De Connectie helpt je in om in slechts enkele stappen een eenvoudige maar vermakelijke chatbot te maken. bescheiden grammatica. Dit lijkt op de aanpak van de beroemde bot Eliza uit 1966, en de daarvan nageaapte bots. De aanpak mag dus vrij ouderwets zijn, maar het zorgt ervoor dat we nauwelijks statistiek en taaltheorie nodig hebben, terwijl het toch leuke chatbots met heel wat persoonlijkheid kan opleveren. Als je weinig lol hebt in programmeren of je kunt het niet, download dan de kant-en-klare Connectie-bot van onze site (http://www.connectie.org). Maak een praatje met onze irritante, ruzieachtige psychiater, of breid zijn beperkte aantal reactiepatronen uit. Dit is het makkelijkst om te doen, en geeft je bovendien de mogelijkheid om zelf het karakter van je chatbot te kunnen bepalen. Maak bijvoorbeeld een virtuele psychiater, Geert Wilders of Johan Cruijff. Om je een indruk te geven van wat de Connectie-bot kan staat hieronder een kleine conversatie. De regels die met > beginnen zijn door de gebruiker getypt. Gevorderden kunnen de beperkte grammatica en andere functies van de bot wat uitbreiden. Hiervoor heb je enige kennis van Prolog nodig. Je kunt bijvoorbeeld denken aan betere werkwoordsvervoeging, het vragen en onthouden van informatie van de gebruiker of een betere analyse van de input, misschien met semantiek of met meerdere woordpatronen per zin. Wat heb je nodig? Een computer met SWI-Prolog. Als je dit niet hebt kun je het downloaden op Het bestand chatbot.pl, dat je kunt vinden op de site van de Connectie, Doe je het liever helemaal zelf, dan kun je ook de tutorial doen die wij hebben gebruikt voor onze chatbot op ainewsletter.com/newsletters/aix_0309.htm Een paar minuten tijd om je eigen reacties toe te voegen tot 2 à 3 uur om de chatbot helemaal zelf te programmeren Hoe doen we dat? Open chatbot.pl in een text editor. Zoals je ziet is de code ruim voorzien van commentaar Om eigen woordpatronen en reacties aan de chatbot te geven scroll je omlaag tot regel 150. Elk responses/2 predikaat koppelt een woordpatroon aan een verzameling verschillende reacties. Hieruit wordt elke keer willekeurig één reactie gekozen. Het eerste argument is het woordpatroon. Hierin kun je underscores gebruiken voor stukken die er niet toe doen en variabelen (met een hoofdletter) om delen van de zin te herhalen. De regel response([ik,vind,dat,_],[[daar,ben,ik,het,niet,mee,eens]]) geeft dus een chatbot die het principieel oneens is met alles wat jij vind. Een regel zoals response([ik,heet,naam], [[hallo,naam,,,ik,heet, Sjors ],[vind,je,dat,een,leuke, naam,?]]) gebruikt delen van de input (Naam) en geeft random een van de twee antwoorden. Als het niet lukt om woorden uit te input te matchen met een woordpatroon uit de regels dan is er nog het allerlaatste response predikaat dat matcht met elke zin (response(x, )). Beschouw dit maar als een laatste redmiddel dat wordt gebruikt als het programma niks uit de zin heeft kunnen halen. We moeten proberen te voorkomen dat het programma te vaak bij deze regel komt, want deze kan alleen hele algemene antwoorden geven. Het onderstaande voorbeeld laat drie gevallen zien waarbij de laatste regel wordt gebruikt. Uiteraard matcht een onzinwoord als grubbelflop met geen enkele regel. Hij reageert de eerste keer met oh ja?, wat je natuurlijk op bijna alles kunt zeggen. De tweede keer ketst hij de zin terug als een vraag. Dit kan af en toe wel gebeuren, maar als dit te vaak voorkomt maakt het de conversatie erg ongeloofwaardig. Experimenteer naar eigen inzicht en voeg je eigen regels toe!

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Usabilityweb magazine

Usabilityweb magazine Usabilityweb magazine Editie 1, 2006 Blz 2. Blz 3. Blz 7. Blz 11. Blz 14. Blz 18. Column: Kennis delen Ajax Ontrafeld Gebruiksvriendelijkheid bij het MKB in Noordoost Nederland Is design meetbaar? Rendement

Nadere informatie

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015 Inhoud Gebruiksaanwijzing... 3 De Juiste Business... 4 Vragen, Juiste Business!?... 5 Een paar wijsheden om je te stimuleren... 5 Hoe ziet je begroting eruit?... 6 To Do: maak een begroting!... 6 Wat zijn

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

NICK JENNEBOER 1. 2014 enjee.nl Cursus All in One

NICK JENNEBOER 1. 2014 enjee.nl Cursus All in One NICK JENNEBOER 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Geschiedenis van het internet en websites.. 4 Het ontstaan van de eerste webwinkel. 4 Wat heb ik aan een Domein naam? 6 Bedrijfs E-mail... 6 Website & Hosting....

Nadere informatie

Internet Succes Formule

Internet Succes Formule Internet Succes Formule De ultieme formule voor geld verdienen via internet in 19 stappen 2012 Tonny Loorbach InternetMarketingUniversiteit.nl Pagina 2 van 62 Heb je de nieuwste versie van dit boek? Ik

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

DIXIT TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE IN BEDRIJF TIJDSCHRIFT OVER TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE

DIXIT TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE IN BEDRIJF TIJDSCHRIFT OVER TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE DIXIT TIJDSCHRIFT OVER TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE IN BEDRIJF Inclusief verslag van het congres Taal in Bedrijf 2011 jaargang 8, december 2011 VAN DE REDACTIE INHOUD - Algemeen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Beste lezer, Lieve lezer, Redactioneel

Beste lezer, Lieve lezer, Redactioneel The Hitchhiker s Guide to the Galaxy Jaargang 11 oktober 2013 Nummer 42 Eureka! is een uit gave van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen & studievereniging De Leidsche Flesch en wordt gemaakt

Nadere informatie

Eckart Wintzen en BSO

Eckart Wintzen en BSO Eckart Wintzen en BSO In dit hoofdstuk schrijf ik over mijn ontmoeting met Eckart Wintzen en over BSO (Bureau voor Systeem Ontwikkeling). De rode draad is wederom een historisch overzicht; de opkomst en

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Durven en doorzetten

Durven en doorzetten 12 Gestaalde kaders 56 Durven en doorzetten 96 Business Dialogues 140 Four professionals had a dream 16 Leuk zeg, creativiteit 60 Ondernemen is pas eng 100 Plezier op het werk 144 Inspirerende organisaties

Nadere informatie

Ik ben Niels Mulder en dit is mijn bachelor scriptie.

Ik ben Niels Mulder en dit is mijn bachelor scriptie. Ik ben Niels Mulder en dit is mijn bachelor scriptie. Deze scriptie staat niet los maar is een gevolg van Layble, the internet of your things. Binnen Layble kun je eenvoudig je eigen collectie maken of

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

MOEILIJK DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN. Over het nut van grondige wiskundige analyse van beslissingsproblemen

MOEILIJK DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN. Over het nut van grondige wiskundige analyse van beslissingsproblemen MOEILIJK DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN Over het nut van grondige wiskundige analyse van beslissingsproblemen Erasmus Research Institute of Management (ERIM) Erasmus University Rotterdam Internet: http://www.erim.eur.nl

Nadere informatie

digiboek procesinnovatie Over vernieuwen, in de box denken en samenwerken.

digiboek procesinnovatie Over vernieuwen, in de box denken en samenwerken. digiboek procesinnovatie Over vernieuwen, in de box denken en samenwerken. Als je het er over hebt, dan moet je het ook doen. Dit boek is geschreven met medewerking van de deelnemers van de Oostlanddag

Nadere informatie

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat Handboek e-mailmarketing Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat 01 Ethiek de sleutel tot succes 02 Meer dan alleen verkoop 03 Goed plannen van verzenden tot evalueren 04 Abonnees

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus:

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus: Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën Bonus: Hoe verzamel je adressen zonder te spammen. Prijs 29,95 wwwwwwwwwwww De auteur Jan Kosters is geboren in 1980 en vanaf 1998

Nadere informatie