alumni terugvinden met een enkele muisklik?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "32.000 alumni terugvinden met een enkele muisklik?"

Transcriptie

1

2 alumni terugvinden met een enkele muisklik?

3

4

5

6

7

8

9

10 Het European Food & Agribusiness Seminar (EFAS) is voor de derde maal met succes gehouden. Deze tweejaarlijkse gebeurtenis vond plaats van 18 tot 21 oktober in Rome in nauwe samenwerking tussen Wageningen UR en Harvard (Prof. Ray Goldberg). In het seminar, dat met ruim tachtig deelnemers was volgeboekt, stonden tien speciaal voor de gelegenheid geschreven bedrijfscases centraal. Die werden gedurende het seminar zowel in groepjes besproken als plenair, in aanwezigheid van de betrokken CEO of senior executive. Deze opzet is uniek voor Europa en slaat bijzonder aan. De deelnemers waren afkomstig uit vijftien landen van binnen en buiten Europa, in meerderheid zelf CEO of senior executive. De leiding van het seminar was in handen van Aalt Dijkhuizen. De tien bedrijfscases waren deze keer Brasil Foods, DSM, FrieslandCampina, Grapery, Jeronimo Martins, John Deere, Kikkoman, Refresco, Syngenta en Yara. EFAS is tot stand gekomen dankzij de inbreng en betrokkenheid van de Wageningen Ambassadors. Info: Wageningen UR Centre for Development Innovation is een nieuw onderdeel van de Social Sciences Group van Wageningen UR. Het Centre richt zich op het versterken van organisaties door capacity building, training en cursussen. Het gaat behalve landen in Oost-Europa en de Derde Wereld ook organisaties wereldwijd bedienen. Het centrum bouwt voort op de activiteiten van het CD&IC (Capacity Development and Institutional Change Programme), dat deel zal gaan uitmaken van dit centrum, dat verder wordt aangevuld met vakspecialisten. Wageningen International Front Office gaat verder onder de naam Wageningen International. Zo wordt de uitvoerende tak duidelijk losgekoppeld van het beleid en de coördinatie van internationale projecten, zegt Bram Huijsman, directeur van Wageningen International. Bij de kenniseenheid Maatschappijwetenschappen is het centrum goed op zijn plek, terwijl de front office van Wageningen International zijn neutrale rol als bemiddelaar blijft innemen. In Wageningen International zijn het beleid en de coördinatie van internationale activiteiten ondergebracht voor alle onderdelen van Wageningen UR en Van Hall Larenstein. In de Nationale Studentenenquête 2009 krijgt Wageningen University opnieuw hoge cijfers van haar studenten. Zeven Wageningse opleidingen staan in de Bachelor top 15 van Nederland, met tevredenheidscores van 7,7 tot 8. Onder de twintig meest gewaardeerde masteropleidingen zijn acht Wageningse studies (scores 7,8 8,2). De bachelorprogramma s Agrotechnologie en Plantenwetenschappen en de masterprogramma s Agricultural Bioresource Engineering en Molecular Life sciences scoren het hoogst. In de Nationale studentenenquête beoordelen studenten hun opleiding op aspecten zoals inhoud, docenten en faciliteiten. De resultaten vormen een studiekeuzedatabase, die gebruikt wordt door de Keuzegids Hoger Onderwijs en de website Op deze website kunnen alle opleidingen van hogescholen en universiteiten worden vergeleken op criteria naar keuze. Wageningse studenten zijn erg positief over onder meer de vrije keuzeruimte en de kwaliteit van de docenten. De kleinschaligheid van Wageningen is een pluspunt, zegt Jan Steen, beleidsmedewerker onderwijsinstituut: De afstand tussen docent en student is hier klein, docenten zijn goed benaderbaar en bereid te helpen. Wageningen UR en het Franse onderzoeksinstituut INRA (Institut National de la Recherche

11 Agronomique) gaan intensiever samenwerken. Zo willen zij onder meer gezamenlijke onderzoeksvoorstellen aandragen bij de Europese Unie. Marion Guillou, CEO van INRA, en Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen UR, tekenden hiervoor een overeenkomst tijdens de Opening van het Academisch Jaar. INRA en Wageningen UR zijn beide werkzaam in het domein van gezonde voeding en leefomgeving, en behoren tot de grootste instituten op dat terrein in Europa. Afgesproken is dat zij onder meer onderzoekers en specialisten gaan uitwisselen, gezamenlijke onderzoeksprojecten opzetten, en samenwerken in internationale onderzoeksprogramma s. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van elkaars onderzoeksfaciliteiten, zoals het Restaurant van de Toekomst. Een van de eerste gezamenlijke projecten ligt op het terrein van de aquacultuur. Dijkhuizen kondigde in zijn openingsrede tevens samenwerkingsover eenkomsten aan met onderzoeksinstituten in Brazilië, Chili, China en met de Massey University in Nieuw- Zeeland. werpt de aanscherping van het kwaliteitsbeleid zijn vruchten af: de cijfers voor alle onderzoekscholen zijn hoger dan vijf jaar geleden. Bovenaan staat Experimental Plant Sciences (EPS), met een 4,5 voor kwaliteit, direct gevolgd door de voedingsonderzoekschool VLAG ( 4,4). Bijna twintig leerstoelgroepen haalden een gemiddelde boven de 4,5. Een score van 5 staat voor world leading en 4 voor goed internationaal niveau. Er zijn enkele leerstoelgroepen die een 3 ( goed ) of lager scoren; hen wordt gevraagd aan te geven hoe zij de kwaliteit gaan opschroeven. De oordelen zijn gebaseerd op de bevindingen van een commissie van buitenlandse hoogleraren. Die voert gesprekken met hoogleraren, onderzoekers en docenten op basis van uitgebreide zelfevaluaties van de onderzoekscholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) stelt dertig miljoen euro uit de aardgasbaten beschikbaar voor het Nederlands Centrum Biodiversiteit (NBC). Het NBC is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden en Wageningen University, die samen met Naturalis één centrum voor biodiversiteit gaan vormen. Het centrum zal een zeer omvangrijke collectieve collectie huisvesten van 37 miljoen planten, gesteenten, opgezette dieren en fossielen, waarmee het tot de internationale top vijf behoort. Behalve dat het deze natuurhistorische collecties beheert, zal het nieuwe instituut ook onderzoek doen, onderwijs verzorgen en publieksinformatie geven over biodiversiteit. Het geld is bestemd voor nieuwbouw op de locatie van museum Naturalis in Leiden. Naturalis, het Zoölogisch Museum Amsterdam en het Nationaal Herbarium Nederland gaan geheel in het nieuwe kenniscentrum op. Vorig jaar kende het kabinet al een structureel bedrag van vijf miljoen euro per jaar toe. De bedoeling is dat het NBC in 2010, het Jaar van de Biodiversiteit, zijn deuren opent. Wageningen UR is glansrijk uit de laatste internationale visitatieronde gekomen, zo bleek in september uit de definitieve rapporten van de visitatiecommissies. De vijf onderzochte onderzoekscholen en 82 leerstoel-groepen kregen overwegend mooie rapportcijfers. Tachtig procent kreeg minimaal een 4, op een schaal van 1 tot 5. Daarmee staan we internationaal sterk op de kaart, zegt rector magnificus Martin Kropff in Resource (24 september). Volgens de rector

12

13

14 Onder grote belangstelling van prominenten uit de watersector is op 1 juli het project Dutch Delta Design 2012 gelanceerd in het stadhuis van Den Haag. Wageningen UR stond aan de wieg van dit ambitieuze project, waaraan inmiddels meer dan veertig partijen deelnemen. Het doel is om Nederland internationaal te positioneren als de Silicon Valley voor water, waar wereldwijde expertise samenkomt, internationale evenementen plaatsvinden en topspelers zich vestigen. Om dit te bereiken werken de watersector en kenniscentra samen met de creatieve industrie. Er zijn acht Water Expertise Centra, verspreid over het land. Wetenschappelijk manager Wim Cofino van Alterra is initiatiefnemer van het Water Expertise Centrum Oost- Nederland. Wageningen UR werkt daarin samen met de universiteiten van Nijmegen en Enschede, waterschappen en het bedrijfsleven. Water, voedsel en energie leggen concurrerende claims op deze regio, legt Cofino uit. Om daarvoor oplossingen te realiseren, is een vernieuwende manier van publiek-private samenwerking nodig. Met flexibele netwerkorganisaties willen we de kansen in dit gebied benutten. Info: of In New York en Nairobi werd begin dit jaar een project gelanceerd om een nieuwe digitale bodemkaart van de hele wereld te maken. GlobalSoilMap.net gaat voorzien in de behoefte aan actuele bodemgegevens, en maakt bodemkaarten beschikbaar via de nieuwste technieken. Er is grote behoefte aan geactualiseerde en digitale bodeminformatie, vertelt mondiaal coördinator Alfred Hartemink, onderzoeker bij ISRIC, Wageningen UR. Nu is die informatie nog te vaak verouderd. Door vrije uitwisseling van informatie via de website moet dat veranderen. Hartemink werkt met elf internationale bodeminstituten samen. In vijf jaar tijd wordt het systeem gevuld met relevante bodeminformatie. De kaarten worden aan Google Earth gekoppeld. Ontwerpers en beleidsmakers kunnen deze informatie gebruiken voor besluitvorming over mondiale vraagstukken zoals voedselproductie, waterbeheersing en klimaatverandering. GlobalSoil- Map.net kreeg achttien miljoen dollar startkapitaal van de Bill & Melinda Gates Foundation. Info: Melkveehouders zijn via een andere benadering goed te motiveren tot milieubewust handelen. Bij de huidige middelvoorschriften zijn ze doorgaans niet geneigd om de ammoniakemissie verder te verminderen. Die motivatie is er echter wel als wordt aangesloten bij hun eigen drijfveren, sterke punten en bedrijfsdoelen, zoals een gezonde, goed presterende veestapel. In een project van Wageningen UR maakten de veehouders in praktijknetwerken hun eigen bedrijfsplan. Zij stelden een lager melkureumgehalte als doel, rekenden zelf maatregelen door en

15 voerden het plan naar keuze uit. De onderzoekers rekenden die plannen vooraf en naderhand door. Het blijkt dat melkveehouders die heldere doelen stellen en zelf de lead nemen, een flinke verlaging realiseren van het melkureumgehalte en daarmee van de ammoniakemissie. Hun motiverende doel was dat een lager ureumgehalte veel beter is voor het melkvee zelf. Bij melkveehouders waarbij die motivatie of kennis ontbrak, kwam dit niet tot uiting. De twee groepen vragen dus om een verschillende aanpak om de overheidsdoelstellingen op emissiegebied te bereiken. Info: Duurzaamheid in gebiedsontwikkeling kan beter met groenblauwe netwerken. Dat schrijft Paul Opdam, hoogleraar landschapsecologie bij Wageningen University, in een essay dat is gepubli - ceerd door het kennisnetwerk voor ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling Habiforum. Bij gebiedsontwikkeling neemt men besluiten over het aanpassen van de fysieke ruimte aan nieuwe wensen en ontwikkelingen. Vaak wordt daarbij door de betrokkenen meer aandacht besteed aan het sociale en bestuurlijke proces zelf dan aan het resultaat en de duurzaamheid daarvan, betoogt Opdam. Het concept groenblauwe netwerken biedt hiervoor een nieuw denkkader. Groenblauwe netwerken zijn structuren van groene en blauwe landschapselementen die functioneel met elkaar samenhangen. Die samenhang is belangrijk, zegt Opdam. Hij ziet het landschap als een fysiek sociaal systeem, dat niet alleen dient om voedsel te produceren voor de wereldmarkt, maar ook een brede range van diensten levert voor de lokale en regionale markt. In het boekje zijn verschillende mogelijkheden van groenblauwe netwerken uitgewerkt. Dat levert kennis en inspiratie op voor bestuurders, ontwerpers en belangenorganisaties om de stap naar duurzame gebiedsontwikkeling te zetten. Info: De ideeën van het Rijk over een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland staan in de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Om de maatschappelijke effecten van de uitvoering van deze agenda te bepalen, heeft Wageningen UR indicatoren ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van het platteland zijn acht thema s van belang: natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water, reconstructie van de zandgebieden en sociaal-economische vitaliteit. Per thema zijn meetbare indicatoren uitgewerkt. Een van de doelen is bijvoorbeeld ontwikkelen en behouden van een recreatief aantrekkelijk Nederland. Dit doel is vertaald in iedere Nederlander kan op tien minuten fietsafstand recreëren in het groen. De indicatoren zijn beschreven in de brochure Stand van het Platteland, waarin ook de nulmeting over 2007 en de wijze van meten te vinden zijn. Alle gegevens van de Monitor AVP komen in een centrale database terecht, die beheerd wordt door de unit Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Natuur & Milieu van Wageningen UR. Via internet wordt de informatie ook toegankelijk voor derden. Info: Op 8 oktober presenteerden twee onderzoekers van de vakgroep Milieutechnologie van Wageningen UR het nieuwe bedrijf Plant-e. Dit bedrijf ontwikkelt producten die elektriciteit opwekken uit levende planten. Postdoc David Strik en assistent-in-opleiding Marjolein Helder maken op deze manier hun eigen onderzoek te gelde. Drie jaar geleden startten zij hun onderzoek naar levende planten die elektriciteit produceren in een microbiële brandstofcel, de plant-mfc. Inmiddels heeft Plant-e patent op de technologie en wordt de eerste concrete toepassing van plant-mfc in de praktijk getest. Het gaat om een elektriciteitsproducerend groen dak. Uit een experiment met prototypes op het dak van het Agrotechnion, een gebouw van Wageningen UR, moet blijken hoe het dak de buitenomstandigheden doorstaat. Strik en Helder besteden beiden één dag per week aan het ontwikkelen van producten voor Plant-e, in de rest van hun tijd werken ze aan fundamenteel technologisch onderzoek. Info:

16

17

18

19

20

21

22 nieuwe producten, maar ook in de ontwikkeling van nieuwe bestanddelen voor functional foods. Ook de toeleverende industrie levert een bijdrage aan de innovaties in de zuivelindustrie. Info: Het Wageningen Electron Microscopy Centre (WEMC) heeft zijn faciliteiten uitgebreid met de zeer geavanceerde UHR cryo-sem elektronenmicroscoop. Dat instrument is uniek vanwege zijn zeer hoge scheidend vermogen bij zowel kamertemperatuur als zeer lage temperatuur. Het is ook voorzien van een röntgenspectroscoop waarmee de samenstelling van materialen kan worden bepaald. WEMC-manager Adriaan van Aelst is zeer enthousiast over de aanschaf: Deze microscoop is bijzonder geschikt om met hoge resolutie beelden te maken van droog en nat biologisch materiaal, legt hij uit. We kunnen nu met heel lage spanningen en zeer weinig elektronen werken. Daardoor is de kans op beschadiging van het monster veel kleiner, terwijl de oppervlaktedetaillering sterk is toegenomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de cellulosestructuren in de wanden van plantencellen zichtbaar maken (zie foto). Als je bedenkt dat cellulose aan de basis ligt van enorm veel producten, van spijkerbroeken tot papier en hout, is onderzoek naar die celwanden van groot belang. De microscoop zal breed worden ingezet voor onderzoekers binnen en buiten Wageningen UR. Het WEMC biedt daarbij technische en inhoudelijke ondersteuning. Info: De zuivelsector in de Europese Unie is een innovatieve speler op de wereldmarkt, zo concludeert het LEI in een rapport voor de Europese Commissie. Maar hoewel de export groeit, verliest hij toch marktaandeel, omdat de wereldmarkt sneller groeit. Midden jaren negentig van de vorige eeuw bedroeg het aandeel Europese zuivel op de wereldmarkt 79%, in 2006 was dit gedaald naar 72%. Dit is vooral een gevolg van veranderingen in de EU-handelspolitiek. Met name Nieuw-Zeeland profiteert van de toenemende vraag naar zuivelproducten. Een hogere arbeidsproductiviteit en meer toegevoegde waarde compenseren dit verlies aan marktaandeel enigszins. Zuivelbedrijven in de EU innoveren met name op het gebied van producten en minder op het gebied van marketing, bedrijfsvoering en processen. De productinnovatie resulteert in Planten zijn resistent te maken tegen ziekten door een gen uit te schakelen, het zogenaamde gene silencing. Met deze nieuwe veredelingsstrategie is duurzame resistentie mogelijk, betogen Wageningse plantenveredelaars in het tijdschrift Molecular Breeding. Het uitschakelen van genen werd al gebruikt om kwaliteitsaspecten van planten te verbeteren, maar nog niet om de resistentie te verhogen. Onderzoekster Yuling Bai, die samen met hoogleraren Evert Jacobsen en Richard Visser publiceerde, legt in Resource (10 september) uit hoe het werkt: Bepaalde genen reageren op signalen van de ziekteverwekker en geven hem toegang tot de plant, waardoor die wordt aangetast. Door die genen uit te zetten via silencing, blokkeer je de toegang voor de ziekteverwekker. Hetzelfde effect kan ook worden bereikt door veredeling met planten waarin het bewuste gen door spontane mutatie is uitgeschakeld. Maar bij zulke recessieve mutaties komt die uitschakeling niet eenvoudig terug bij kruisingsnakomelingen. Planten waarbij gene silencing is toegepast erven dominant over en brengen daardoor de uitschakeling van het bewuste gen veel beter over op het nageslacht. Daardoor is die laatste techniek eenvoudiger toe te passen voor veredeling, zelfs bij vegetatief vermeerderde gewassen. Info:

23 Om het welzijn en de gezondheid van dieren te vergroten, wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een monitoringssysteem opzetten. Onderzoekers van Wageningen UR brachten daarvoor mogelijke indicatoren in kaart. Hiermee kan de overheid de de staat van het dier in Nederland in beeld brengen. Om welzijn zoals ervaren door het dier te meten, worden er wel methoden ontwikkeld, maar die zijn nog niet praktijkrijp. Een goede gezondheid is een randvoorwaarde voor goed welzijn. Voor landbouwhuisdieren zijn gegevens over de gezondheid beperkt beschikbaar. In eerste instantie zal men dus met indirecte indicatoren voor dierenwelzijn moeten werken. Die hebben betrekking op het aandeel bedrijven dat extra maatregelen neemt om diergezondheid en -welzijn te verhogen: de naleving van wettelijke eisen; het gebruik van dierbehandelingsmiddelen; infrastructuur van de diergezondheidszorg; kennisontwikkeling. In het rapport staat per diersoort welke gegevens beschikbaar zijn. Voor de meeste bedrijfsmatig gehouden dieren zijn die gegevens er wel. Witte vlekken zijn er nog voor kweekvis, paarden en gezelschapsdieren. Info: De nationale onderzoeksschool Experimental Plant Sciences (EPS), waarvan Wageningen University penvoerder is, krijgt euro subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor de aanstelling van vier promovendi in de komende jaren. EPS is een van de negen onderzoekscholen die deze subsidie krijgen binnen het nieuwe Graduate Programme. Dit programma is op verzoek van minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkeld voor de vorming van een excellente onderwijs- en onderzoeksomgeving voor zeer talentvolle jonge onderzoekers. Kenmerkend is dat de onderzoekschool excellente studenten selecteert en dat promovendi meer keuzevrijheid krijgen in de invulling en de locatie van hun PhDonderzoek. EPS-directeur Ton Bisseling, tevens hoogleraar Moleculaire biologie aan Wageningen University: Het is mooi dat onze onderzoeksschool in de beginfase ervaring kan opdoen en mede vorm kan geven aan deze nieuwe PhD-programma s. EPS organiseert en coördineert al het fundamentele en strategische plantonderzoek in Nederland. De onderzoeksschool, gevestigd in Wageningen, telt zes universiteiten en een instituut. Bisseling: We hopen meer excellente studenten te interesseren voor dit vakgebied, waar Nederland sterk in is en waarvoor het bedrijfsleven veel interesse heeft. Info: Helpt extra beweging voor drachtige koeien om problemen bij het afkalven te voorkomen? Die vraag hoopt het project Zwangerschapsgym voor melkvee te beantwoorden. Op melkveeproefbedrijf Zegveld is een stapmolen geïnstalleerd waarin drachtige, droogstaande koeien hun looptraining krijgen. Vervolgens wordt het effect bekeken op het welzijn en de gezondheid van de dieren rond afkalven. Roselinde Goselink, onderzoeker bij Wageningen UR, begeleidt het experiment: In de periode rond afkalven komen de meeste gezondheidsproblemen voor. Dat is slecht voor het dierenwelzijn en voor het bedrijfsresultaat. Door de stofwisseling te stimuleren met extra beweging, zijn de koeien mogelijk beter voorbereid op de lactatie. Tijdens dit onderzoek loopt de bewegingsgroep tweemaal daags in de stapmolen (in totaal zo n vijf kilometer per dag), terwijl de controlegroep op stal blijft. We houden de koeien goed in de gaten. De dames doorstaan de training prima, aldus Goselink. Info:

24

25

26

27

28

29

30 Het Leger des Heils wil kwalitatief goed voedsel dat overblijft uit de levensmiddelenindustrie gebruiken voor de duizenden maaltijden die het Leger dagelijks uitreikt. In september is daarom het project Voedselbesparing en -benutting in beeld gestart, waar Wageningen UR aan meedoet. Wageningse onderzoekers zullen eerst een ketenanalyse maken en de (potentiële) reststromen in beeld brengen. Vervolgens gaan zij de match maken tussen vraag en aanbod. Projectleider Joost Snels: Nu missen de keukens vaak inzicht in de mogelijkheden om het aangeboden product toe te voegen aan de te bereiden maaltijden. Een aanbod van bijvoorbeeld mozzarella die nog vier dagen houdbaar is, zal niet snel aangenomen worden. Kennis van verwerkingsmogelijkheden, houdbaarheid en maaltijdstructuur maakt het mogelijk om beter gefundeerde beslissingen te nemen over wel of niet accepteren van zo n product. Dat moet leiden tot meer efficiëntie en minder verspilling. Dit project sluit dan ook nauw aan bij het aandachtsgebied duurzame voedselketens van Wageningen UR, waarin gewerkt wordt aan het terugdringen van verspilling en het transparanter en duurzamer maken van ketens. Info: Meer kennis over gezondheid en duurzaamheid leidt nauwelijks tot een ander aankoopgedrag. 89% van de consumenten koopt producten uit gewoonte, zonder erbij na te denken. Dit blijkt uit de eerste toepassing van een instrument dat Wageningen UR ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met deze Peiling Consument en Voedsel wordt het denken en doen van consumenten gemeten en worden bepaalde mechanismen zichtbaar. De resultaten kan het ministerie gebruiken om duurzame voedselconsumptie te stimuleren. Consumenten kiezen uiteindelijk voor een product dat lekker is, niet duur, gezond en eventueel makkelijk klaar te maken. Slechts drie tot vier procent van de respondenten laat voedselkwaliteitswaarden als eerlijk geproduceerd, milieuvriendelijk en diervriendelijk meewegen in het aankoopgedrag. De onderzoekers vonden daarbij enige verschillen tussen het woord en de daad van consumenten. Inzetten op kennis leidt niet tot duurzamer koopgedrag; ook keurmerken hebben slechts een beperkt effect. Voor effectief beleid is dus meer inzicht nodig in de onbewuste drijfveren van de consument in het aankoopproces. Info:

31 Hypoallergene voedingsmiddelen helpen nauwelijks om problemen met voedselallergieën op te lossen. Dit komt doordat voedsel nooit gegarandeerd allergeenvrij is en allergiepatiënten vaak extreem voorzichtig zijn. Dat concludeert Margreet van Putten van de leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag van Wageningen University in het proefschrift waarop zij in september promoveerde. Voedselallergie voor bijvoorbeeld noten of fruit komt voor bij een tot twee procent van de volwassenen en vijf tot acht procent van de kinderen. Er zijn geen medicijnen tegen voedselallergie, vertelt Van Putten. Daarom wilden we onderzoeken of nieuwe voedingsmiddelen, novel foods, hierin een rol kunnen spelen. Hierin kunnen de allergenen met verschillende technieken, zoals genetische modificatie of doorstralen, onschadelijk gemaakt worden. Helaas zien juist mensen met voedselallergie de nieuwe voedingsproducten niet zitten. Van Putten: Allergiepatiënten zijn enorm voorzichtig. Dat moet ook, want minuscule sporen kunnen al een ernstige allergische reactie veroorzaken. Omdat honderd procent allergeenvrij voedsel niet bestaat, kunnen novel foods alleen mensen met een lichte allergie helpen. Info: Voedingssupplementen zijn meestal overbodig, en soms zelfs schadelijk. Gevarieerde voeding met veel groente en fruit is voor de meeste mensen voldoende. Dat zeggen de Wageningse hoogleraren Ellen Kampman en Renger Witkamp in Resource (1 oktober). Hiermee gaan zij in tegen de claims van de supplementenindustrie, die stellen dat we door het slikken van extra vitamines en antioxidanten onze kans op hart- en vaatziekten en kanker verkleinen. De geclaimde effecten zijn nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd, zegt Kampman. Voor de gezonde effecten van groente en fruit is het bewijs duidelijker. Die effecten worden vaak toegeschreven aan de aanwezige antioxidanten, maar het kunnen ook (combinaties van) andere stoffen zijn die hiervoor zorgen. De hoogleraren onderkennen het probleem dat maar een klein deel van de Nederlandse bevolking daadwerkelijk voldoende fruit en groente eet. De vraag is of we dit moeten oplossen met supplementengebruik of dat we het eten van groente en fruit moeten stimuleren. Info: Wageningen UR heeft een nieuwe test ontwikkeld om verschillende antibiotica tegelijk snel te kunnen meten in voeding. Het grootschalig gebruik van antibiotica in met name de veehouderij is een serieus risico voor consumenten. Enerzijds vanwege de toenemende antibioticaresistentie, anderzijds omdat restanten van antibiotica in levensmiddelen terecht kunnen komen. In de voedingsmiddelenindustrie is daarom grote behoefte aan meetmethodes die verschillende antibiotica tegelijkertijd kunnen aantonen. Met deze nieuwe methode is dat mogelijk. De meting kan real time plaatsvinden en is geautomatiseerd. Bovendien heeft de methode een grote capaciteit: het is mogelijk om zeven model -antibiotica in zo n vijftien minuten te meten. De test is gebaseerd op de binding van antibiotica aan specifieke eiwitten op een sensorchip. De Wageningse onderzoekers gaan de biosensor verder ontwikkelen, waarmee ze een bijdrage zullen leveren aan een nieuwe generatie technieken om voedselveiligheid sneller, goedkoper en completer te meten. Info:

32

33

34

35

36

37

38 Banenrijklimburg TOPBANEN MET BALANS Banenrijklimburg is een carrièreplatform voor hoogopgeleiden. Ben jij op zoek naar een goede work-life balance waar een aantrekkelijke regio hand in hand gaat met een leefomgeving waar echte leefkwaliteit nog voorop staat? Dan zoekt Limburg jou! Hieronder vind je een greep uit de bedrijven die zichzelf presenteren op onze website Nunhems is een internationale, innovatieve en sterk groeiende onderneming. Wij ontwikkelen, produceren en verkopen groentezaden in nauwe samenwerking met onze afnemers en relaties in de professionele tuinbouw. Wij hebben wereldwijd meer dan medewerkers verspreid over meer dan 20 landen en we horen bij de vier grootste bedrijven ter wereld op het gebied van groentezaden. Ben jij benieuwd hoe het is om bij de favoriete werkgever van werkend Nederland aan de slag te gaan? Zoek jij een werkgever die je alle ruimte geeft om jezelf te ontwikkelen? Dan zijn wij naar elkaar op zoek. Wij zoeken gedreven mensen die onze bank met hun frisse energie en inzet verder vooruit willen brengen. Voor meer informatie over onze vestiging en onze vacatures willen wij je graag verwijzen naar onze website APG verzorgt het vermogens beheer, de administratie en communicatie van pensioenfondsen. APG beheert zo n 205 miljard euro pensioen vermogen voor meer dan 4 miljoen mensen. APG werkt internationaal. Met zo n collega s, verdeeld over Heerlen (hoofdkantoor), Amsterdam, New York en Hong Kong, werk je bij APG aan de financiële toekomst van miljoenen mensen. Interesse? Kijk op Centraal Bureau voor de Statistiek Het Centraal Bureau voor de Statistiek met vestigingen in Heerlen en Den Haag, produceert en publiceert onbetwiste, actuele, relevante en samenhangende statistische informatie voor beleid, wetenschap en praktijk. Het CBS maakt deel uit van een internationaal, vooral Europees, statistisch netwerk. Binnen de Europese Unie levert het CBS de officiële gegevens over Nederland. Voor onze vestigingen zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe collega s. Imagine a career saving lives. At Medtronic, you can. We re creating technologies that treat chronic disease in new ways so people can live better, longer. We didn t become a global leader by sitting on the sidelines. We re actively involved in shaping the industry and transforming technologies so physicians have what they need to help their patients move forward with life. If you want a career that is challenging, energizing, and rewarding, we hope you ll consider joining us as we push the boundaries of medical technology. Bij de Provincie Limburg hebben wij vacatures in allerlei functies. Daarom zijn wij binnen verschillende afdelingen en vakgebieden vaak op zoek naar enthousiaste en vakkundige mensen. Mocht je meer informatie willen hebben over onze organisatie en vacatures dan verwijzen wij je graag door naar onze internetsite: Momenteel staan er 175 vacatures op onze carrièresite topbanen met balans.

39

40 Sinds begin september is de Wageningen Alumniportal in de lucht. Gemiddeld honderd bezoekers per dag telde de site gedurende de eerste maand, waaruit blijkt dat alumni weten te vinden. Ze gebruiken de virtuele ontmoetingsplaats om te netwerken en informatie uit te wisselen. De portal bevat gegevens van alle alumni van Wageningen University en nieuws en informatie voor en door alumni. Inloggen kan met het eigen adres. Onder de vele reacties waren vragen van bezoekers over de openbaarheid van hun gegevens. De portal is met de grootste zorgvuldigheid opgezet. Elke gebruiker kan onder zijn/haar eigen profiel zelf aangeven welke gegevens wel of niet zichtbaar zijn voor anderen. Zo kunt u met behoud van privacy contact zoeken met andere alumni, netwerken of activiteiten onder de aandacht brengen. De mogelijkheden voor netwerken worden overigens nog verder uitgebreid. Info: Aan de Veluweloop is dit jaar voor het eerst een alumnicompetitie gekoppeld. De circa tweehonderd Wageningse afgestudeerden die op 12 september meeliepen, kregen een speciaal polsbandje uitgereikt door Bureau Alumnirelaties en Fondsen, ter promotie van alle alumniactiviteiten. De drie snelste alumni werden beloond met een prijs tijdens het slotfeest op de Bongerd. Jeroen Zeilstra (Landbouwtechniek, 2002) was het snelst, gevolgd door Ate van der Burgt (Bioprocestechnologie, 2004) en Jan Kranenburg (Bodem, Water en Atmosfeer, 1999). Zij ontvingen elk een saunabon voor twee personen. In totaal namen 88 teams van twaalf lopers deel aan de Veluweloop. Aan deze sportieve dag is een goed doel verbonden, waaraan deelnemers de borg van de loperhesjes en fietsen konden schenken. Dit jaar ging de opbrengst, 750, groot, naar Agriterra, een organisatie voor agrarische ontwikkelingssamenwerking. Agriterra besteedt het bedrag aan een project van de Congolese organisatie Sydip, ter ondersteuning van de boerenbevolking in een van de conflictgebieden in Congo. Bij het werelddebat op 8 oktober ging het over de basis van ons voedsel: graan. De bijna honderd aanwezigen voerden een levendige discussie over het verbeteren van opbrengst, kwaliteit en duurzaamheid van granen. De sprekers belichtten uiteenlopende oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk. Zoeken we die in (bio) technologische hoek, zoals Key- Gene-directeur Arjen van Tunen betoogde? Of in het sluiten van ecologische kringlopen en een betere voedselverdeling? Adviseur Rutger Schilpzand vroeg meer aandacht voor de ontwikkelingen aan consumentenkant, zoals de verstedelijking en de groeiende koopkracht in Azië. Huub Spiertz, oud-hoogleraar Gewasecologie aan Wageningen UR, nam ook deel aan het debat: Het is een aansprekende formule, Gijs Weenink leidde het debat goed, en er was humor. Wel had het van mij nog meer over de wereldvoedselproductie mogen gaan. Nu was men sterk op de Nederlandse situatie gericht. Spiertz benadrukte het grote belang van economische factoren bij graanteelt. Zo is Nederland gewoonweg te duur voor grootschalige graanproductie. De jury koos Spiertz als beste debater van de avond vanwege zijn deskundige, actieve en gepassioneerde inbreng. Het verraste hem: Misschien had ik me wat meer in moeten houden. Het debat in de Junushoff was onderdeel van de serie Op het scherp(st) van de snede, georganiseerd door Schuttelaar en Partners, Wageningen UR en KLV. De auteurs van het boek Van Zuidland tot Ameland studeerden alle zes Cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool. Bijna dertig jaar later kijken ze gezamenlijk terug op hun beroepspraktijk tijdens een tocht dwars door Nederland. Dit reisverslag geeft een persoonlijke kijk op de geschiedenis van de inrichting van het landschap. De alumni beschrijven hun wandeltocht in dertien etappes, van Zuidland (nabij Spijkenisse) naar Ameland. Etappebeschrijvingen worden afgewisseld met herkenbare impressies, herinneringen en vakmatige beschouwingen over de

werk maken van een groene economie

werk maken van een groene economie Groen onderwijs 2013 2011 VMBO groen 34.472 MBO 30.060 8.891 WO 6.456 onderwijsgroep CONTACT Wilt u meer weten over het groene onderwijs? Neem dan contact op met de Groene Kennis Coöperatie, het innovatieplatform

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Verspilling: De houdbaarheidsdatum nabij

Verspilling: De houdbaarheidsdatum nabij School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Agrarische Jongeren Friesland is een organisatie die zich ten doel stelt de bedrijfsvoering van boerenbedrijven zo efficient mogelijk te maken.

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter raad van bestuur. Wageningen UR (University & Research centre)

Profiel. Voorzitter raad van bestuur. Wageningen UR (University & Research centre) Profiel Voorzitter raad van bestuur Wageningen UR (University & Research centre) Wageningen UR Wageningen UR is het samenwerkingsverband van Wageningen University (WU) met een bundeling van gespecialiseerde

Nadere informatie

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld Frans Keurentjes Raad van Commissarissen / Bestuurslid FrieslandCampina 5 november 2015 Wereldwijd Europa Nederland Duitsland België Griekenland Hongarije Roemenië

Nadere informatie

KLV Onderzoek 2008 naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences.

KLV Onderzoek 2008 naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences. Wagenings Ondernemerschap. KLV Onderzoek naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences. 1. Introductie Wageningse alumni werken

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Najaarsconferentie. Europese Eemland Conferentie EUROPESE EEMLAND CONFERENTIE VEELZIJDIG PLATTELAND! Het platteland leeft!

VOORAANKONDIGING. Najaarsconferentie. Europese Eemland Conferentie EUROPESE EEMLAND CONFERENTIE VEELZIJDIG PLATTELAND! Het platteland leeft! VOORAANKONDIGING Het platteland leeft! De Europese Eemland Conferentie en het Netwerk Platteland hebben de handen ineengeslagen om in het najaar een bruisende driedaagse plattelandsconferentie te organiseren.

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Frans Verhees 1 en Stef Beerens 2

Frans Verhees 1 en Stef Beerens 2 Frans Verhees 1 en Stef Beerens 2 1 Universitair docent, Marktkunde en Consumentengedrag Wageningen University 2 Green Communicatie Met dank aan: Market Probe, het marktonderzoekbureau met strategische

Nadere informatie

2 Bedrijven van Wageningse ondernemers

2 Bedrijven van Wageningse ondernemers Wagenings Ondernemerschap KLV Onderzoek 2 naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences. 1 Introductie Wageningse alumni werken

Nadere informatie

N e d e r l a n d s c e n t r u m v o o r. Naturalis, Zoölogisch Museum Amsterdam en Nationaal Herbarium Nederland bundelen hun krachten

N e d e r l a n d s c e n t r u m v o o r. Naturalis, Zoölogisch Museum Amsterdam en Nationaal Herbarium Nederland bundelen hun krachten N e d e r l a n d s c e n t r u m v o o r biodiversiteitonderzoek NCB Naturalis, Zoölogisch Museum Amsterdam en Nationaal Herbarium Nederland bundelen hun krachten Nederlands Centrum voor Biodiversiteitonderzoek

Nadere informatie

De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving

De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Landschap 2 Voedsel en dierhouderij 3 Biologie

Nadere informatie

Bijeenkomst Alumni Wageningen. Datum 15 april 2014. Bijdrage van de veredeling aan de wereldvoedselvoorziening

Bijeenkomst Alumni Wageningen. Datum 15 april 2014. Bijdrage van de veredeling aan de wereldvoedselvoorziening Bijeenkomst Alumni Wageningen Datum 15 april 2014 Bijdrage van de veredeling aan de wereldvoedselvoorziening Wageningen NM 10 1971 1979 Jan Omvlee 100% zelfstandig 100% mensen 100% groenten Onze aanpak

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

Verklaring codes WU-studierichtingen/ Explanation WU codes

Verklaring codes WU-studierichtingen/ Explanation WU codes Verklaring codes WU-studierichtingen/ Explanation WU codes B KB LI LII LIII LIV LV TB TI TII TLI TLII TLIII 1918 Bosbouw Koloniale bosbouw Landbouwplantenteelt Zoötechniek Zuivelbereiding Economie Cultuurtechniek

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Merken Wageningen UR en richtlijnen voor gebruik

Merken Wageningen UR en richtlijnen voor gebruik Merken Wageningen UR en richtlijnen voor gebruik Corporate Communicatie, mei 2013 Wageningen UR voert een strikt merkenbeleid. Dat is nodig, want daarmee kan de organisatie bouwen aan een grotere bekendheid

Nadere informatie

Prins Carlos de Bourbon de Parme

Prins Carlos de Bourbon de Parme Prins Carlos de Bourbon de Parme Prins Carlos de Bourbon de Parme is directeur van INSID, Institute for Sustainable Innovation & Development. Een onafhankelijke stichting die als doel heeft het versnellen

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein Boeken die spreken! Yolanda Eijgenstein, Zakenvrouw van het Jaar 1997, presenteert op kleurrijke wijze haar managementfilosofie. Haar motto

Nadere informatie

Lysimeters Castricum waterbalans lysimeter 1

Lysimeters Castricum waterbalans lysimeter 1 Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Samen Ondernemen met de Natuur

Samen Ondernemen met de Natuur Samen Ondernemen met de Natuur Henk Gerbers Kleinschalig maakt gelukzalig, of is bulk beter? Naar een Voedselbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Verhaal over Ondernemen

Nadere informatie

Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014. David Verhoog, Hans Wijsman en Ida Terluin

Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014. David Verhoog, Hans Wijsman en Ida Terluin Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014 David Verhoog, Hans Wijsman en Ida Terluin Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014 David Verhoog, Hans Wijsman

Nadere informatie

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club De SuGu Club De SuGu (Start-Up & Grown-Up) Club richt zich op de biobased- en de creatieve industrie van Rotterdam. Op dit moment zien wij als ondernemers te weinig concrete samenwerking in deze sectoren,

Nadere informatie

RIKILT Institute of Food Safety

RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety In het kort Referentie instituut Metingen & Advies Onderzoek RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety is onderdeel van de internationale kennisorganisatie

Nadere informatie

Lysimeters Castricum. Meetproject en datafiles. Meer informatie: P.C.T. van der Hoeven

Lysimeters Castricum. Meetproject en datafiles. Meer informatie:  P.C.T. van der Hoeven Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur Opening van Het House of Food Geachte heer, mevrouw, Op 25 november 2010 opent het House of Food, centrum voor de voedingsindustrie in Zaandam, haar deuren.

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Kies Kleur in Groen. Bijeenkomst Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector 2 juli 2013, Rotterdam

Kies Kleur in Groen. Bijeenkomst Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector 2 juli 2013, Rotterdam Kies Kleur in Groen Bijeenkomst Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector 2 juli 2013, Rotterdam 1 Als onderdeel van het project Kies Kleur in Groen organiseerde FORUM in samenwerking met PBR en

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2016 Het begon in 1918 Wageningen University & Research Wageningen University Medewerkers: 2,600 studenten:>

Nadere informatie

Welkom bij Biologie in Wageningen. Opleidingsdirecteur bachelor biologie 2 e jaars bachelorstudent biologie

Welkom bij Biologie in Wageningen. Opleidingsdirecteur bachelor biologie 2 e jaars bachelorstudent biologie Welkom bij Biologie in Wageningen Opleidingsdirecteur bachelor biologie 2 e jaars bachelorstudent biologie Opbouw opleidingspresentatie Wat is biologie in Wageningen? Opbouw van de bachelor biologie Studentenverhaal

Nadere informatie

Welkom! Hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen?

Welkom! Hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen? Welkom! Hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen? Organisatie Wim Sonnemans (PvdA-Netwerk Ruimte) Ruud Steenbeek (Pyrus - Bodem, Water en Atmosfeer) Overige Wageningse studieverenigingen Environmental

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Inleiding. September Wij, de auteurs van dit boek, hebben net de Landbouwuniversiteit

Inleiding. September Wij, de auteurs van dit boek, hebben net de Landbouwuniversiteit Inleiding September 1985. Wij, de auteurs van dit boek, hebben net de Landbouwuniversiteit in Wageningen verlaten. Het is een periode met biotechnologie als toverwoord. Biotechnologie, zo doen de krantenartikelen

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Welkom bij Biologie in Wageningen

Welkom bij Biologie in Wageningen Welkom bij Biologie in Wageningen Opbouw opleidingspresentatie Wat is biologie in Wageningen? Opbouw van de bachelor biologie Toelatingseisen & inschrijving Waarom biologie in Wageningen? Na je studie

Nadere informatie

Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? Aalt Dijkhuizen MVO

Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? Aalt Dijkhuizen MVO Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? Aalt Dijkhuizen MVO 12-03-2015 NL Agri & Food: oprecht een topsector! Tweede exporteur ter wereld Stevige pijler onder de economie 10% v/h BNP;

Nadere informatie

Duurzaam en helder naar de toekomst

Duurzaam en helder naar de toekomst Duurzaam en helder naar de toekomst De visie en ambitie van Nefyto Visie Voor een productieve en duurzame landen tuinbouw is geïntegreerde gewasbescherming een belangrijke voorwaarde. Deze land- en tuinbouw

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Conferentie Keuzes voor landbouw en veehouderij Huidige mondiale impact van veehouderij Biodiversiteit, aandeel 30% in mondiaal verlies

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Oriëntatiejaar Life Sciences

Oriëntatiejaar Life Sciences Oriëntatiejaar Life Sciences Oriëntatiejaar Life Sciences Joan Wellink (studieadviseur) Voor wie is het oriëntatiejaar? Wat is het oriëntatiejaar? Wat heb je nodig? Hoe en wat studeer je? Wat kun je er

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

Welkom ouder(s) / verzorgers

Welkom ouder(s) / verzorgers Welkom ouder(s) / verzorgers Hermien Miltenburg ouders@wur.nl www.wageningenuniversity.nl/ouders (presentatie) Waarom Wageningen University? enthousiaste studenten en docenten wo én onderzoek, samenwerking

Nadere informatie

Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres

Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres Toespraak 26-03-2015 Toespraak van de staatssecretaris Dijksma (EZ) bij het Groentecongres op 26 maart 2015 in het World Trade Centrum in Rotterdam.

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Nieuwe. op gezond! Maatschappelijk Café 2010

Nieuwe. op gezond! Maatschappelijk Café 2010 Nieuwe op gezond! Maatschappelijk Café 2010 Nieuwe kijk op gezond! Een gezond lichaam en een gezonde geest: ze verdienen nu meer aandacht dan ooit. De cijfers spreken boekdelen. Ondanks alle inspanningen

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

ir. Anita Wouters) Dames en heren,

ir. Anita Wouters) Dames en heren, Speech namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mw. Gerda Verburg, tijdens het congres Future Foods, Wageningen, 11 oktober 2007 (uitgesproken door Directeur-Generaal ir. Anita Wouters)

Nadere informatie

Verslag jubileum congres Groene Kennispoort Twente. Leer mij Twente kennen..

Verslag jubileum congres Groene Kennispoort Twente. Leer mij Twente kennen.. Verslag jubileum congres Groene Kennispoort Twente Leer mij Twente kennen.. The Gallery, Enschede, 19-februari-2014 Verslag congres De voorzitter van de stuurgroep van de Groene Kennispoort Twente, Herman

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

HOG DOCENTENDAG 1 NOVEMBER 2016

HOG DOCENTENDAG 1 NOVEMBER 2016 HOG DOCENTENDAG 1 NOVEMBER 2016 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Arnhem Locatie: Auditorium van de HAN in Arnhem Op 1 november organiseert de HOG Bouw en Ruimte haar jaarlijkse Docentendag. Dit jaar

Nadere informatie

Ontdek onze kennis en kracht in groen onderzoek. Biotechnologie

Ontdek onze kennis en kracht in groen onderzoek. Biotechnologie Ontdek onze kennis en kracht in groen onderzoek Biotechnologie Uw uitdagingen Bent u werkzaam in de siergewas- of groenteveredeling? Dan wilt u tot in het allerkleinste detail uw bestaande producten kunnen

Nadere informatie

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus New World Water & Sanitatie Campus Agri & Food De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken

Nadere informatie

Wie zaait zal oogsten!

Wie zaait zal oogsten! Wie zaait zal oogsten! Investeren in de toekomst Bestuur Semper Florens Semper Florens Sponsorcatalogus 2016/2017 1 Introductie Semper Florens is de studievereniging van de Bachelor opleiding Plantenwetenschappen

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Duurzaamheidk mpas Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Terugzine. Samen kennis maken. Samenwerking in de groene kolom is uniek. Lezen en laten lezen! Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven

Terugzine. Samen kennis maken. Samenwerking in de groene kolom is uniek. Lezen en laten lezen! Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven Terugblik Meerjarenafspraak 2006-2010 Terugzine Magazine van de Groene Kennis Coöperatie met succesprojecten van de afgelopen vijf jaar Lezen en laten lezen! Gooi mij niet weg maar geef me door! Of kijk

Nadere informatie

Actuele vacatures. Adviseurs voor Ruimte en Strategie

Actuele vacatures. Adviseurs voor Ruimte en Strategie Actuele vacatures Vind jij deze opgave leuk? Centrumgebieden veranderen. In de gemiddelde winkelstraat in Nederland is het aantal bezoekers in 10 jaar tijd met 20% gedaald. De uitdaging is om centrumgebieden

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

De juiste partners voor uw innovaties

De juiste partners voor uw innovaties De juiste partners voor uw innovaties Een project van: Ondernemer met innovatieplan Juiste partner(s) Kennis Financiering Ondernemers Overheid Onderzoekers Onderwijs Innovatief idee verdient partnerschap

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

Informational Governance

Informational Governance Story Informational Governance Juli 2013 Nog niet zo heel lang geleden voltrokken veranderingen in de maatschappij zich volgens logische, min of meer vaste patronen. Overheden, bedrijven, wetenschappers,

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Bestuurskunde. 21 maart Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Bestuurskunde. 21 maart Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Bestuurskunde 21 maart 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

Bos- en Natuurbeheer. BSc Open Dag Wageningen University. Gijs Elkhuizen & Simone Loohuizen

Bos- en Natuurbeheer. BSc Open Dag Wageningen University. Gijs Elkhuizen & Simone Loohuizen Bos- en Natuurbeheer BSc Open Dag Wageningen University Gijs Elkhuizen & Simone Loohuizen Wie wil wildernis? Natuur voor Mensen Mensen voor Natuur Duurzame grondstoffen Natuur = relaxen Natuur als bedreiging

Nadere informatie

Geachte voorzitter Flierman, beste familieleden, geachte burgemeester, geacht College van Bestuur, geachte aanwezigen,

Geachte voorzitter Flierman, beste familieleden, geachte burgemeester, geacht College van Bestuur, geachte aanwezigen, Toespraak van Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten bij het afscheid van Dr. Anne Flierman als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente op 24 april 2013. Geachte

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2015 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut UITNODIGING Bestuursleden, Ambassadeurs, Young Ambassadors, Vrienden en Donateurs: bedankt! 2 Het Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Financiële banden van Wageningen UR met het bedrijfsleven. Een onderzoeksrapport voor Zembla

Financiële banden van Wageningen UR met het bedrijfsleven. Een onderzoeksrapport voor Zembla Financiële banden van Wageningen UR met het bedrijfsleven Een onderzoeksrapport voor Zembla Financiële banden van Wageningen UR met het bedrijfsleven Een onderzoeksrapport voor Zembla 2 maart 2011 Jan

Nadere informatie

Triple-O aanpak: leren van het Bioscience Park. Julian Starink Directie Duurzaamheid Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Triple-O aanpak: leren van het Bioscience Park. Julian Starink Directie Duurzaamheid Ministerie van Infrastructuur en Milieu Triple-O aanpak: leren van het Bioscience Park Julian Starink Directie Duurzaamheid Ministerie van Infrastructuur en Milieu 12 januari 2011 Maatschappelijke opgaven: Bodemambities 2040 in Innovatie- en

Nadere informatie

Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Opleidingspresentatie 16 November 2013 Welkom Linda Hoffmans (rondt haar master thesis af) Jay van Lunteren (net gestart met zijn bachelor thesis, en wil in februari

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

O Talent Werk Explorum

O Talent Werk Explorum O Talent Werk Explorum Welk talent heb jij voor welk werk? O Talent Werk laat iedereen zelf ontdekken en zelf verwoorden welke talenten en passies zij hebben en welk werk daarbij past. If you know what

Nadere informatie

Terugblik campustour Utrecht Science Park - Amsterdam Science Park - Campus Wageningen Universiteit 21 november 2012

Terugblik campustour Utrecht Science Park - Amsterdam Science Park - Campus Wageningen Universiteit 21 november 2012 Terugblik campustour Utrecht Science Park - Amsterdam Science Park - Campus Wageningen Universiteit 21 november 2012 H.J. Kooij Utrecht Science Park De campustour startte op het Utrecht Science Park (USP)

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst: Urban Farming: Hype of reality? Datum: 17 januari 2017 Locatie: De Schilde Den Haag

Verslag themabijeenkomst: Urban Farming: Hype of reality? Datum: 17 januari 2017 Locatie: De Schilde Den Haag Verslag themabijeenkomst: Urban Farming: Hype of reality? Datum: 17 januari 2017 Locatie: De Schilde Den Haag Op 17 januari organiseerde het AgriFoodTech Platform een themaochtend over Urban Farming bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. De komende 50 jaar. Nummer 9, oktober - november 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. De komende 50 jaar. Nummer 9, oktober - november 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse: De komende 50 jaar 1 Donderdag 12 december 2013: Bijeenkomst 50 jaar paprika in Nederland 2 P8 aanwezig tijdens Fruit Attraction in Madrid 3 Nationaal Voedingsdebat voor

Nadere informatie

Welkom ouder(s) / familie / studenten

Welkom ouder(s) / familie / studenten Welkom ouder(s) / familie / studenten Hermien Miltenburg, Martin Colee hermien.miltenburg@wur.nl ouders@wur.nl (vragen) www.studiekeuzekind.nl (artikelen voor ouders) www.wur.nl/ouders www.studiekeuze123.nl

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Meer met minder. Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel. Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI. 6 juni 2012

Meer met minder. Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel. Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI. 6 juni 2012 Meer met minder Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI 6 juni 2012 Inhoud presentatie Mondiale trends die van invloed zijn op toekomstige watervraag Nationale

Nadere informatie

Marijke Hopman-Rock Hoogleraar lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen Vrije Universiteit Amsterdam

Marijke Hopman-Rock Hoogleraar lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen Vrije Universiteit Amsterdam Marijke Hopman-Rock Hoogleraar lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen Vrije Universiteit Amsterdam Het kostte haar ruim twintig jaar om de gezondheidszorg te overtuigen van de waarden van het

Nadere informatie

Welk talent heb jij voor de zorg? If you know what drives you, you know where to go!

Welk talent heb jij voor de zorg? If you know what drives you, you know where to go! O Talent Zorg Welk talent heb jij voor de zorg? O Talent Zorg laat jongeren van 10 tot 16 jaar zelf ontdekken welke talenten en passies zij hebben voor een opleiding en werk in de zorg. If you know what

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie