oproeping tot het bijwonen van een vergadering van houders van (certificaten van) aandelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oproeping tot het bijwonen van een vergadering van houders van (certificaten van) aandelen"

Transcriptie

1 Aan de aandeel- en certificaathouders van Renpart Vastgoed Holding N.V. Den Haag, 13 augustus 2014 RVH/sh/ Betreft: oproeping tot het bijwonen van een vergadering van houders van (certificaten van) aandelen Geachte belegger, Op 1 juni 2014 is in de Raad van Commissarissen van Renpart Vastgoed Holding N.V. (de Vennootschap ) een vacature ontstaan door het terugtreden om persoonlijke redenen van de heer C. Wildschut. De Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap hebben zich met elkaar verstaan over de wijze waarop in vervanging moet worden voorzien. Aanbevolen wordt te benoemen, met ingang van 15 september 2014: mevrouw dr. ir. E.M. Sipkema, geboren te Rotterdam op 7 november Met name de kennis van mevrouw Sipkema over (beleggen in) vastgoed heeft bijgedragen aan haar voordracht. Bovendien was zij eerder commissaris van Renpart Vastgoed Holding V N.V. en Renpart Vastgoed Holding IX N.V. Overleg met het bestuur van Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed heeft geleid tot de conclusie dat de benoeming op de steun van het bestuur van het administratiekantoor mag rekenen. Graag verwijzen wij naar de inhoud van de aanbeveling tot benoeming en de stemverklaring die als bijlagen bij deze oproeping worden meegezonden. De Algemene Vergadering van de Vennootschap benoemt de commissarissen. Teneinde formeel in de vacature te voorzien zal op vrijdag 12 september 2014 om uur een vergadering van houders van (certificaten van) aandelen worden gehouden ten kantore van de vennootschap. U wordt bij dezen voor de vergadering opgeroepen en uitgenodigd. Het enige agendapunt zal zijn de benoeming van mevrouw Sipkema tot commissaris. Aangezien wij ons kunnen voorstellen dat u, gezien de beperkte omvang van de agenda, niet de reis naar Den Haag wenst te ondernemen, zenden wij u hierbij een reactieformulier waarmee u uw voorkeuren aan het bestuur van het administratiekantoor kunt aangeven. Wij verzoeken u het formulier vóór 2 september 2014 aan ons te retourneren. Als bijlage zenden wij u tevens het halfjaarverslag 2014 van de Vennootschap toe. Met vriendelijke groet, Renpart Vastgoed Holding N.V. Suzanne Hordijk Investor Relations Manager

2 RENPART VASTGOED HOLDING N.V. AANBEVELING TOT BENOEMING De Raad van Commissarissen en de Directie van Renpart Vastgoed Holding N.V. (de Vennootschap ) hebben in hun gezamenlijke vergadering gehouden op 4 augustus 2014 het volgende in overweging genomen. A. Op 1 juni 2014 is in de Raad van Commissarissen van de Vennootschap een vacature ontstaan door het terugtreden om persoonlijke redenen van de heer C. Wildschut. B. In artikel 15 lid 1 van de statuten van de Vennootschap is onder meer bepaald (i) dat de Raad van Commissarissen zal bestaan uit ten minste drie personen en (ii) dat in ontstane vacatures zo spoedig mogelijk zal worden voorzien. Artikel 15 lid 3 van de statuten schrijft voor dat de Algemene Vergadering de commissarissen benoemt. C. Door de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap is overleg gevoerd over de gewenste deskundigheid en achtergrond van een nieuw te benoemen commissaris, rekening houdend met de al binnen de Raad vertegenwoordigde competenties. Daarbij is mede overwogen dat de zetels binnen de Raad van Commissarissen evenwichtig dienen te worden verdeeld over vrouwen en mannen (ex art. 2:166 BW). D. De Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap zijn gekomen tot een unanieme aanbeveling tot benoeming aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap. Door de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap wordt aanbevolen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, met ingang van 15 september 2014: mevrouw dr. ir. E.M. Sipkema, geboren te Rotterdam op 7 november E. Bij het opstellen van deze aanbeveling tot benoeming werd het volgende overwogen: 1. Mevrouw Sipkema volgde een universitaire opleiding chemische technologie, levensmiddelentechnologie en moleculaire wetenschappen aan de TU Delft en Wageningen University. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen. Nadien werkte zij bij het chemiebedrijf DSM in diverse functies. 2. Mevrouw Sipkema is (direct) eigenaar van een vastgoedportefeuille bestaande uit zeven objecten (winkels, kantoren, appartementen en garages) gelegen te Barendrecht, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Uit dien hoofde heeft zij eigen ervaring met het houden en beheren van vastgoed. 3. Daarnaast is mevrouw Sipkema belegger in diverse vastgoedfondsen. 4. Sinds enige jaren is zij eigenaar van en exploiteert zij Leefgoed de Olifant: een klein conferentieoord met een restaurant en theehuis, logiesgelegenheid en diverse vergaderruimtes te Nieuwerkerk aan den IJssel. 5. Mevrouw Sipkema was tot de fusie in mei 2012 lid van de raden van commissarissen van Renpart Vastgoed Holding V N.V. en Renpart Vastgoed Holding IX N.V. In die hoedanigheid is zij bekend geraakt met een deel van de portefeuille en de strategie en werkwijze van de Renpart-organisatie. 6. Mevrouw Sipkema houdt certificaten van aandelen in de Vennootschap. Aanbeveling tot benoeming van Raad van Commissarissen en Directie van Renpart Vastgoed Holding N.V. d.d. 4 augustus 2014 Pagina 1 van 2

3 F. Binnen de Raad van Commissarissen zal de specifieke ervaring van mevrouw Sipkema (vastgoed, commercieel en financieel) een goede aanvulling zijn op de competenties van C.M.A. Bosman (bedrijfsvoering, personeel en beloningsbeleid, compliance, financieel, audit en risicomanagement) en F. Abbink (commercieel, financieel en risicomanagement). Het is gezien de hiervoor vermelde overwegingen dat de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap aanbevelen te besluiten tot benoeming van mevrouw dr. ir. E.M. Sipkema tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. Deze aanbeveling tot benoeming zal worden gepubliceerd door middel van plaatsing op de website van Renpart Group of Companies en zal voorts kenbaar worden gemaakt aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap door opname in de documentatie die aan hen zal worden toegezonden. 4 augustus 2014 De Raad van Commissarissen drs. C.M.A. Bosman, voorzitter F. Abbink De Directie: Renpart Vastgoed Management B.V. namens deze: H.O.M. de Wolf ing. A.W.J. Kempers M. Debets Aanbeveling tot benoeming van Raad van Commissarissen en Directie van Renpart Vastgoed Holding N.V. d.d. 4 augustus 2014 Pagina 2 van 2

4 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR RENPART VASTGOED STEMVERKLARING Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed ( StAK ), bestaande uit de heren dr. J.A. Klosse, ir. M.T. Kooistra en drs. J.L.M. Sliepenbeek RC (het Stichtingsbestuur ), heeft het volgende in overweging genomen. A. Op 1 juni 2014 is in de Raad van Commissarissen van Renpart Vastgoed Holding N.V. (de Vennootschap ) een vacature ontstaan door het terugtreden om persoonlijke redenen van de heer C. Wildschut. B. In artikel 15 lid 1 van de statuten van de Vennootschap is onder meer bepaald (i) dat de Raad van Commissarissen zal bestaan uit ten minste drie personen en (ii) dat in ontstane vacatures zo spoedig mogelijk zal worden voorzien. Artikel 15 lid 3 van de statuten schrijft voor dat de Algemene Vergadering de commissarissen benoemt. C. Door de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap is overleg gevoerd over de gewenste deskundigheid en achtergrond van een nieuw te benoemen commissaris, rekening houdend met de al binnen de Raad vertegenwoordigde competenties. Daarbij is mede overwogen dat de zetels binnen de Raad van Commissarissen evenwichtig dienen te worden verdeeld over vrouwen en mannen (ex art. 2:166 BW). D. De Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap zijn gekomen tot een unanieme aanbeveling aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap. Door hen wordt aanbevolen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap met ingang van 15 september 2014: mevrouw dr. ir. E.M. Sipkema, geboren te Rotterdam op 7 november Door de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap is een schriftelijke aanbeveling tot benoeming opgesteld waarin gegevens omtrent deskundigheid en achtergrond van mevrouw Sipkema zijn opgenomen evenals gegevens omtrent het aantal door haar gehouden certificaten van aandelen in de Vennootschap en gegevens omtrent direct door haar gehouden vastgoedbelangen. E. Het Stichtingsbestuur heeft kennis genomen van de aanbeveling tot benoeming van de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap en vindt de hierin opgesomde argumenten overtuigend. Bovendien heeft het Stichtingsbestuur in de periode van maart 2007 mei 2012, toen mevrouw Sipkema commissaris was van Renpart Vastgoed Holding V N.V. en Renpart Vastgoed Holding IX N.V., kennisgemaakt met mevrouw Sipkema en kennis genomen van haar deskundigheid en achtergrond. F. Conform het bepaalde in artikel 5 van de administratievoorwaarden van de StAK oefent de StAK alle rechten uit die haar toekomen op grond van de statuten van de Vennootschap in het belang van de houders van certificaten van aandelen. Deze generieke opdracht zoals verwoord in de administratievoorwaarden wordt in het onderhavige geval door het Stichtingsbestuur in acht genomen bij het uitoefenen van de stemrechten die zijn verbonden aan de door de StAK gehouden aandelen in de Vennootschap terzake van de voorgenomen benoeming. Stemverklaring van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed d.d. 5 augustus 2014 Pagina 1 van 2

5 Het is gezien de hiervoor vermelde overwegingen dat het Stichtingsbestuur het voornemen heeft om in de vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap het aan de StAK toekomende stemrecht op de door haar gehouden aandelen in de Vennootschap uit te uitoefenen VOOR het besluit tot benoeming van mevrouw dr. ir. E.M. Sipkema tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. Dit voornemen tot het uitoefenen van stemrechten door het Stichtingsbestuur zal worden gepubliceerd door middel van plaatsing op de website van Renpart Group of Companies en zal voorts kenbaar worden gemaakt aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap door opname in de documentatie die aan hen zal worden toegezonden. 5 augustus 2014 dr. J.A. Klosse, voorzitter ir. M.T. Kooistra drs. J.L.M. Sliepenbeek RC Stemverklaring van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed d.d. 5 augustus 2014 Pagina 2 van 2

Agenda en aandeelhouderscirculaire 7 oktober 2011

Agenda en aandeelhouderscirculaire 7 oktober 2011 0710 Agenda en aandeelhouderscirculaire 7 oktober 2011 Nieuwe Steen Investments N.V. Kruisweg 661-665 2132 NC Hoofddorp Postbus 3044 2130 KA Hoofddorp t +31 20 76 30 300 f +31 20 25 81 123 www.nsi.nl Buitengewone

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Reed Elsevier NV. Woensdag, 22 april 2009 om 10.30 uur Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam

Reed Elsevier NV. Woensdag, 22 april 2009 om 10.30 uur Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam NV Reed Elsevier NV Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Woensdag, 22 april 2009 om 10.30 uur Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam 25A560_Reed_Agenda_NL.indd 1 12-03-2009

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en notulen

AGENDA. 1. Opening en notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. te houden op donderdag 22 april 2004 om 14.00 uur in het AEGON Hoofdkantoor, AEGONplein 50, Mariahoeve, s-gravenhage. AGENDA 1. Opening

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 MEI 2012 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited De Minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag Lange Houtstraat 26 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.nlfi.nl T +31 (0) 70 20 50 600 Nummer 2015/58 Den Haag, 15 februari 2015

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. BESLUITENLIJST van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van de te Vijfhuizen gevestigde vennootschap Punch Technix N.V., gehouden op woensdag 27 juni 2007 om 11.00 uur in Beursplein 5 te Amsterdam.

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Bijlage 1 bij Reglement Raad van Commissarissen PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. De Raad van Commissarissen heeft op 23 februari 2005 een profielschets (de Profielschets ) voor de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie