In deze Chemische Feitelijkheid wordt een overzicht gegeven van de High Performance -vezels en in het bijzonder van de sterke vezels.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze Chemische Feitelijkheid wordt een overzicht gegeven van de High Performance -vezels en in het bijzonder van de sterke vezels."

Transcriptie

1 070 1 Supersterke vezels Inleiding Sterke vezels zijn een actueel onderwerp in Nederland. Akzo heeft circa 600 miljoen gulden geïnvesteerd in de produktie van Twaron aramidevezel en heeft voor dit produkt jarenlang in de hele wereld een octrooistrijd geleverd met DuPont de Nemours, die Kevlar aramidevezel produceert. Uiteindelijk is de strijd in der minne geschikt. Dyneema is DSM s supersterke polyetheenvezel. De naam, Dyneema, wordt gevormd uit de Griekse woorden dynamis (kracht) en nèma (draad). Deze vezel gebaseerd op ultrahoogmoleculair polyetheen, is sterker dan staal en wordt geproduceerd in Nederland en Japan. Recentelijk heeft DSM aangekondigd een nieuwe fabriek met een capaciteit van enkele honderden tonnen per jaar in Heerlen te bouwen om zo in te kunnen spelen op de veelbelovende marktverwachting voor supersterke vezels. Ook andere bedrijven zijn actief op het gebied van sterke polyetheenvezels, zoals Allied in de Verenigde Staten (onder licentie van DSM) en Toyobo in Japan (in een joint venture met DSM). In deze Chemische Feitelijkheid wordt een overzicht gegeven van de High Performance -vezels en in het bijzonder van de sterke vezels. Vezels algemeen Textielvezels Sinds mensenheugenis worden vezels gebruikt om ons te beschermen voor invloeden van buitenaf. De eerste factoren die de mens

2 070 2 Supersterke vezels graag wilde controleren waren koude en zonnestralen. Later kwam daar al snel bescherming tegen mechanische krachten bij toen onze kleding steeds multifunctioneler werd. Voorbeelden van natuurlijke textielvezels zijn: wol, katoen, linnen, vlas en zijde. Technische vezels Toen de mens begon te construeren, zag hij in vezels al snel een uitstekend hulpmiddel. Eerst gebruikte men sisal en hennep voor touwen, later ontwikkelde zich een grote behoefte aan technische vezels, waarvan heden ten dage staalvezels, glasvezels en asbestvezels de belangrijkste zijn. Synthetische vezels De echte doorbraak van het gebruik van vezels is pas gekomen toen synthetische vezels konden worden gemaakt. Hiermee werd het mogelijk om door grondstof- en procesmodificatie vezels met specifieke eigenschappen te maken. Deze synthetische vezels, ook wel manmade fibers genoemd, worden als textielvezel, maar ook als technische vezel gebruikt. Sommige van deze kunstmatig gemaakte vezels worden geproduceerd uit natuurlijke grondstoffen (zoals Rayon uit hout) en worden daarom aangeduid als semi-synthetisch. De huidige produktie aan (semi-)synthetische vezels is bijna 50% van de totale wereldproduktie aan vezels (zie tabel 1) en dit aandeel is nog steeds groeiende. Het zwaartepunt van de produktie heeft zich in de jaren zeventig verschoven van de VS en Europa naar de zogenaamde NIC s (Newly Industrialized Countries) met China, Taiwan, Korea en Japan als grootste producenten.

3 070 3 Tabel 1. Wereldproduktie van vezels in miljoen ton/jaar natuurlijke vezels katoen 18,1 wol 1,8 zijde 0,6 semi-synthetische vezels rayon 2,5 acetaat 0,2 synthetische vezels polyester 7,5 polyamide 3,6 polyacrylonitril 2,5 polypropeen 2,0 totaal 38,8 wereldproduktie High Performance (HP) vezels Research en ontwikkeling in Europa, de Verenigde Staten en ook Japan maken de lijst van bestaande synthetische vezels steeds langer. Met name de vezels met zeer specifieke eigenschappen (zogenaamde High Performance vezels) worden nog voor een groot deel in deze landen gemaakt omdat de schaal van de produktie kleiner is, het vereiste kennisniveau hoger is en de toegevoegde waarde van het eindprodukt de hogere lonen nog toelaat. De zogenaamde organische HP-vezels zijn in twee hoofdgroepen te verdelen, op basis van de chemische bouwstenen waaruit zij bestaan: 1. Flexibele polymeren, welke fysisch worden georiënteerd om hoge sterkte te verkrijgen; 2. Starre polymeren, welke intrinsiek stijf zijn gesynthetiseerd, en welke een hoge sterkte en/of hoge temperatuurbestendigheid hebben.

4 070 4 Supersterke vezels De bouwstenen van de groep flexibele macromoleculen zijn de vinylmonomeren H H (C = C) H X De bouwstenen van starre macromoleculen zijn meestal een stuk complexer en bevatten veelal een para-gesubstitueerde fenylgroep, of in symbolen Voorbeelden van de HP-vezels zijn gegeven in tabel 2. Tabel 2. High Performance-vezels grondstof afkorting merknamen gebaseerd op flexibele polymeren polyetheen PE Dyneema/Spectra polyvinylalcohol PVA Kuralon polyacrylonitril PAN Dolan 10 gebaseerd op starre polymeren poly(p)tereftalamide PPTA, PPT Kevlar/Twaron poly(m)fenyleen-isoftalamide Nomex polyfenyleenbenzobisthiazol PBT polybenzimidazol PBI polyfenyleensulfide PPS polyetheretherketon PEEK Zyex aromatische polyester Xydar/Econol polyimide Kermel/P84 polyetherimide PEI koolstof C Verder bestaat nog de koolstofvezel. Dit is een speciale vezel die veelal wordt gemaakt uit een flexibele polymeer, polyacrylonitril (PAN), dat door oxidatie/grafitisatie verandert in een star driedi-

5 070 5 mensionaal koolstofnetwerk. Deze vezel wordt gebruikt in composieten. De produktie van HP-vezels wordt op dit moment geschat op circa ton/jaar en is dus slechts een fractie van het totale wereldproduktievolume aan vezels (38,8 miljoen ton/ jaar). In het volgende zal nader worden ingegaan op de supersterke vezels van de eerste groep, de flexibele polymeren. Supersterke vezels uit flexibele polymeren Al in 1932 formuleerde Carothers, de uitvinder van de nylonvezel bij DuPont, een aantal voorwaarden waaraan de microscopische structuur van vezels moet voldoen om goede mechanische eigenschappen te verkrijgen: lineaire, lange en regelmatige (kristalliseerbare) polymeren die in gestrekte toestand zijn geordend met de molecuulketens parallel aan de vezelrichting. Lineaire polymeren Lineaire polymeren (polyetheen, polypropeen, polyacrylonitril, polyvinylalcohol enz.) zijn flexibel. Door de vrije draaibaarheid om de bindingen in de hoofdketen van het polymeer is de meest waarschijnlijke configuratie niet die van een rechte breinaald, maar van een wanordelijke kluwen wol. Om sterke vezels te krijgen, moet die kluwenstructuur dus worden veranderd in een uniaxiaal georiënteerde structuur. Lange lineaire polymeren Lang is een relatief begrip. Ultra-hoogmoleculair polyetheen (UHMW-PE) met een molecuulgewicht hoger dan 1000 kg/mol heeft ketens met een lengte van slechts 10 micrometer. De meeste andere gangbare synthetische polymeren hebben echter een molecuulgewicht van slechts 30 tot 200 kg/mol. Dat betekent dat de treksterkte niet wordt bepaald door de sterkte van de covalente binding in de hoofdketen, maar door de optelsom van interacties tussen de polymeerketens (hoe langer de keten, hoe meer interacties). De aard

6 070 6 Supersterke vezels van de interacties is ook van belang. Behalve de treksterkte van een vezel is met name de stijfheid of modulus (helling van de krachtrekkromme) van belang. De mate waarin bindingshoeken in een polymeer kunnen deformeren, is daarvoor mede bepalend. De stijfheid (modulus) geeft aan de mate waarop een materiaal reageert op de poging om het te verlengen. * breuk kracht in Newton stijfheid rek % Flexibele polymeren Het klinkt niet erg logisch om flexibele polymeren te gebruiken als basis voor een supersterke vezel met hoge stijfheid. Als men er echter in slaagt een flexibel polymeer in de vezelrichting te oriënteren, zoals in het spinproces van figuur 1 aangegeven, verkrijgt men sterke vezels, die zelfs sterker kunnen zijn dan vezels uit starre polymeren. Flexibel Star oven Figuur 1. Schematische voorstelling van het spinproces van flexibele, resp. starre moleculen. Al in de jaren vijftig werd ontdekt dat regelmatig opgebouwde flexibele polymeren, zoals polyetheen, polypropeen, polyamiden en polyester, bij afkoelen van de smelt of van de oplossing kunnen kris-

7 070 7 talliseren en dat dan gevouwen ketenkristallen ontstaan. Uit sterk verdunde oplossingen (concentratie minder dan 0,1%), waarin de polymeren vrijwel los van elkaar liggen, kunnen éénkristallen groeien (zie figuur 2), terwijl in geconcentreerde oplossingen en in het bijzonder in het geval van polymeren met een hoog molecuulgewicht, de macromoleculen met elkaar verstrengeld zijn. Worden flexibele polymeren uit oplossing of uit de smelt versponnen, dan bestaan de vezels uit min of meer gevouwen ketenkristallen. Verspinnen houdt hier in dat een oplossing of smelt door gaatjes wordt geperst, waarbij de vezelvorm ontstaat Figuur 2. Schematische voorstellingen gevouwen éénkristal. In het geval van verspinnen uit oplossing wordt het oplosmiddel door verdamping of extractie uit de vezel verwijderd; bij smeltspinnen worden de draden afgekoeld. In beide gevallen hebben we te maken met een fase-overgang van vloeibaar naar vast. Verstrekken (uittrekken) van de zo verkregen vezel in de vaste fase leidt door transformatie van gevouwen ketenkristallen tot gestrekte ketens. Deze transformatie is veelal weinig succesvol, onder andere omdat de macromoleculen nog gedeeltelijk met elkaar verstrengeld elkaar niet kunnen doorsnijden en elke verstrengeling (warpunt) de overgang van een gevouwen conformatie naar een gestrekte conformatie parallel aan de vezelrichting belemmerd. Supersterke polyetheen Bij DSM is een proces ontwikkeld waarmee het kristallisatieproces tijdens het verspinnen wordt gestuurd in de richting van een optimale structuur in de uiteindelijke -vezels. Het verspinnen van ultrahoogmoleculair polyetheen (UHMW-PE), met molecuulgewichten groter dan 1000 kg/mol, heeft vooral succes geboekt met het oriënteren van lange flexibele macromoleculen parallel aan de ve-

8 070 8 Supersterke vezels zelrichting. In dit proces worden semi-verdunde oplossingen versponnen waarbij de polymeerconcentratie in oplossing bepalend is voor de restverstrengeling in de vezel. Afhankelijk van de concentratie en de kristallisatie laten de gevouwen-ketenkristallen (figuur 2) zich (bij verhoogde temperatuur) vrij gemakkelijk als harmonica s ontvouwen, waardoor een uiterst regelmatige eindstructuur van parallelle ketens ontstaat. Op dit moment zijn er wereldwijd drie firma s actief op het gebied van de sterke polyetheenvezels: Dyneema (DSM en Toyobo), Allied Signal (onder DSM-licentie) en Mitsui Petrochemicals (Japan). De korte termijn eigenschappen van de vezels, met de respectievelijke merknamen Dyneema, Spectra en Tekmilon ontlopen elkaar niet veel, maar door de keuze van het oplosmiddel zijn er flinke verschillen in lange-termijn-eigenschappen en eveneens in de filamentdiameter (zie tabel 3). Tabel 3. Eigenschappen HP Polyetheenvezels type moleculair gewicht (g/mol) (ton/j) sterkte (50% per minuut) (g/den) stijfheid (g/den) kruip producent capaciteit oplosmiddel filamentdikte in denier (den) Dyneema Dyneema 2, SK vluchtig laag test grade 2, Allied Spectra 2, paraffine- medium >150 olie Spectra 2, Mitsui Tekmilion 1, paraffine hoog 10 was Bijna alle grote vezelproducenten in de wereld zoeken intensief naar mogelijkheden om een bezwaar van de supersterke polyetheenvezel het smeltpunt van circa 150 C op te heffen. Resultaten met po-

9 070 9 lyvinylalcohol en polyacrylonitril lijken hoopgevend, maar de projecten verkeren voorlopig nog in het onderzoekstadium Breeklengte (km) DYNEEMA SK De theoretische lengte waarbij een kabel breekt onder het eigen gewicht Koolstof Aramide Polyester/nylon Glas Staal Toepassingen De sterke vezels zullen vooral toepassing vinden op die gebieden waarop het eigenschappenpakket van de polyetheenvezel gunstig afsteekt ten opzichte van die van bestaande materialen. Tot nu toe is Dyneema de vezel met de hoogste specifieke sterkte in vergelijking tot andere vezels: tien maal zo sterk als staal en bijna de helft sterker dan aramidevezels. Sterke vezels worden toegepast voor zeer uiteenlopende doeleinden: Touwen: De enorme treksterkte wordt benut in touwen, vislijnen en netten, waarbij bovendien de slijtvastheid bijzonder goed blijkt te zijn waardoor de duurzaamheid toeneemt. Beschermende kleding: De combinatie van treksterkte en rek bij

10 Supersterke vezels breuk is van belang voor energieabsorptie. Beschermende kleding, maar ook in combinatie met harsen in de vorm van helmen liggen daardoor voor de hand. Lichte weefsels: in parachutes, ballonnen en andere uiterst lichte weefsels blijken sterke vezels goed te voldoen. Vooral de goede UVresistentie garandeert duurzame toepassingen. Chemische resistentie: De sterke vezels bezitten een grote chemische inertie: zowel in sterk zure- als sterk basische milieu s wordt het materiaal niet aangetast. Sportattributen: Vanwege de unieke trillingsdemping worden sterke vezels toegepast in diverse sportartikelen zoals: tennisrackets, ski s, hockeysticks en vishengels. Gevolgen voor milieu en gezondheid Sterkere, stijvere, maar vooral lichtere vezels bieden de mogelijkheid om in alle vormen van transport (auto s, vliegtuigen, aerospace) energie te besparen. Dit is de grootste drijvende kracht achter de geweldige industriële researchinspanningen op het gebied van de HP-vezels. De sterke vezels kunnen ook worden toegepast om een grotere bescherming en een verhoogde veiligheid voor de mens te bewerkstelligen. Zowel militaire toepassingen (kogelvrije vesten, helmen) als niet-militaire applicaties (verhoogde schadetolerantie van composieten, schermkleding, houtzagersbroeken en dergelijke) hebben inmiddels het commerciële stadium bereikt. Over de milieuaspecten van polyetheen, die volledig van toepassing zijn op supersterke polyetheenvezels zoals Dyneema, is op te merken dat bij de verbranding alleen koolstofdioxide en water vrijkomt. De biologische afbreekbaarheid is echter nihil. Van deze laatste, in het milieu minder populaire eigenschap, wordt gebruik gemaakt bij medische ingrepen in het menselijk lichaam (hechtgaren, kniekruisbanden). Ook wordt polyetheen al tientallen jaren gebruikt om kunstheupen te maken.

11 Literatuur DSM kijkt al verder dan nieuwe Dyneema projekt. Texpress, nr. 51/52, 24 dec. 1988, p.4. Ward, I.M. Developments in Oriented Polymers-2. Elsevier Applied Science Publishers, March 1987, ISBN Berendsen N. en Lemstra P. J. Kunststoffen 1986 Terugblik en toekomst Uitgave TNO, HM Bruggeman, ISBN Kirschbaum R. en Dingenen J. L. J. van. Advances in gel-spinning technology and Dyneema fiber applications. ISBN Biochemical approval UHMW-PE. Duitse DIN normen /836. november 1989 R. Kirschbaum DSM Research

Duurzaamheid van biobased producten

Duurzaamheid van biobased producten Duurzaamheid van biobased producten Energiegebruik en broeikasgasemissie van producten met suikers als grondstof HARRIËTTE BOS, SJAAK CONIJN, WIM CORRÉ, KOEN MEESTERS, MARTIN PATEL Duurzaamheid van biobased

Nadere informatie

Duurzaamheid van biobased producten uit plantaardige olie

Duurzaamheid van biobased producten uit plantaardige olie Duurzaamheid van biobased producten uit plantaardige olie Energiegebruik en broeikasgasemissie HARRIËTTE BOS, SJAAK CONIJN, WIM CORRÉ, KOEN MEESTERS, MARTIN PATEL Duurzaamheid van biobased producten uit

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

Risicobeoordeling voor mens

Risicobeoordeling voor mens 168 1 Risicobeoordeling voor mens en milieu door dr. H. Könemann, RIVM, Bilthoven, bewerkt door drs. C. Schlax 1. Inleiding 168 3 2. Blootstelling 168 4 2.1. Uitstoot 168 4 2.2. Lotgevallen 168 5 2.3.

Nadere informatie

Camiel Eurlings (Air France-KLM, links) en Atzo NicolaÏ (DSM Nederland, rechts) met de nieuwe lichtgewicht netten.

Camiel Eurlings (Air France-KLM, links) en Atzo NicolaÏ (DSM Nederland, rechts) met de nieuwe lichtgewicht netten. Persbericht REVOLUTIONAIRE LICHTGEWICHT VRACHTNETTEN MET DYNEEMA ZULLEN DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN VAN AIR FRANCE-KLM DRASTISCH VERLAGEN Ontwikkeling is het resultaat van samenwerking van Air France-KLM-Martinair

Nadere informatie

SHELL VENSTER EEN TWEEDE JEUGD OP DE NOORDZEE DE INGRIJPENDE FACELIFT VAN OFFSHORE-COMPLEX K14

SHELL VENSTER EEN TWEEDE JEUGD OP DE NOORDZEE DE INGRIJPENDE FACELIFT VAN OFFSHORE-COMPLEX K14 SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 01 2015 RUIMTEVAARTTECHNIEK OP DE BODEM VAN DE OCEAAN AIRBORNE OIL & GAS OVER DE OPKOMST VAN DE COMPOSIETBUIS DE STAND VAN ENERGIELAND DE NATIONALE ENERGIE-

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Water als bron van energie

Water als bron van energie Water als bron van energie Innovatie in technologie OCTROOICENTRUM NEDERLAND Auteur: T.J (Tom) Stoop DATUM: 12 NOVEMBER 29 2 Samenvatting Het zoeken naar nieuwe duurzame energiebronnen is iets van alle

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst Wees slim, lees Voor Dummies! Zonnepanelen In dit boek: Zonnestroom nu en in de toekomst Hoe duurzaam is een zonnepaneel? Zonnepanelen voor je huis Wat leveren zonnepanelen op? Hoe beoordeel je de kwaliteit

Nadere informatie

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp 8188_Omslag 14-12-2007 15:42 Pagina 1 To m B a d e F r e d To n n e i j c k B e r e n d v a n M i d d e n d o r p Onze welvaart hangt af van een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Bomen dragen bij aan

Nadere informatie

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy Strategie voor een groene samenleving Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy Biomaterialen, drijfveer voor de biobased

Nadere informatie

Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015

Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015 Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot Zon op Nederland Roadmap 2011-2015 Roadmap Zon op Nederland Een roadmap voor het solar ecosysteem van Nederland naar een wereldwijd

Nadere informatie

Leidt de vaardigheid onderzoek doen tot betere scheikundige begripsvorming

Leidt de vaardigheid onderzoek doen tot betere scheikundige begripsvorming Onderzoek van onderwijs Leidt de vaardigheid onderzoek doen tot betere scheikundige begripsvorming Kan het zelf laten uitvoeren van onderzoekjes, van 3 de klas havo/vwo leerlingen, er aan bijdragen dat

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.2 september 2008 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Alternatieven voor de Chloorchemie

Alternatieven voor de Chloorchemie Alternatieven voor de Chloorchemie Financiële- en werkgelegenheidseffecten van de overstap van de belangrijkste chloorverbruikende bedrijven in de Nederlandse chemie op alternatieve processen of producten

Nadere informatie

INtense. Op weg naar. business case. De Alert!-gedachte geeft rust en brengt je op betere ideeën Operator Hub Dautzenberg

INtense. Op weg naar. business case. De Alert!-gedachte geeft rust en brengt je op betere ideeën Operator Hub Dautzenberg INtense Dit magazine is een eenmalige uitgave van In Tense Safety Training en beschrijft als businesscase de ervaringen van DSM met de dienstverlening van In Tense Safety Training op het gebied van veiligheidsbewustzijn

Nadere informatie

restauratie en beheer

restauratie en beheer .. R............ info............ M.... restauratie en beheer..... D........ Rijksdienst voor de Monumentenzorg.... Z. Het gebruik van kalkmortel........... 372003 In de huidige bouwpraktijk is het gebruik

Nadere informatie

HoofdkussenKrant Uw hoofdkussen is erg belangrijk voor een goede nachtrust!

HoofdkussenKrant Uw hoofdkussen is erg belangrijk voor een goede nachtrust! Ban allergische reacties uit de slaapkamer Vezeltechnologie voor hoofdkussens Gezond slapen met natuurlijke grondstoffen Rust in je actieve leven Alle vulmaterialen op een rij 2 3 5 7 4 Hoofdkussens voor

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Een boekje open over fijn stof

Een boekje open over fijn stof Een boekje open over fijn stof Alles en nog wat meer over fijn stof Ed Buijsman LUVO reeks 3 Een boekje open over fijn stof, 2de herziene uitgave LUVO reeks nummer 3 2007 Uitgeverij Tinsentiep, Houten

Nadere informatie

De impact van ICT op de Nederlandse economie

De impact van ICT op de Nederlandse economie De impact van ICT op de Nederlandse economie In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Project: 2014.062 Publicatienummer: 2014.062-1430 Datum: Utrecht, 4 november 2014 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.3 oktober 2011 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen Energieverbruik in de industrie Handboek voor Leerlingen Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd

Nadere informatie

PROTECTING PEOPLE IN TRANSIT

PROTECTING PEOPLE IN TRANSIT PROTECTING PEOPLE IN TRANSIT Geavanceerde composieten voor sportwagen- en Formule 1-markt TenCate Accorder, volgende innovatie in kunstgrassystemen Het machtige gevoel van een piloot op de Dreamliner 2015

Nadere informatie

Change. Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 2010

Change. Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 2010 Change Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 21 DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming Our purpose is to create brighter lives for people today and generations to come.

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie