Evidence in het domein van de mentale gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evidence in het domein van de mentale gezondheid"

Transcriptie

1 Ariane Bazan, Leiden, 15 november 2014 Evidence in het domein van de mentale gezondheid Voorbij de DSM?

2 Evidence op basis van 1. symptomen? 2. structuren?

3 Evidence op basis van symptomen 1. de Mislukking van de DSM 2. de Teleurstelling van de DSM5 3. het Mentale is niet het Biologische

4 de Mislukking van de DSM Ê de DSM- oplijsting is artificieel: de voorgestelde ziektes vatten geen essenties, en bieden o.a. geen houvast voor onderzoek Ê beperkte validiteit (Kendell & Jablensky, 2003; Hyman, 2010) omdat ziektes fenomenologische worden gekarakteriseerd, krijg je veel verschillende ziektebeelden die als verschillende ziektes worden beschouwd maar die in feite enkel verschillende uitdrukkingsvormen zijn van eenzelfde onderliggende problematiek omdat ziektes fenomenologisch worden gekarakteriseerd, heb je paradoxaal genoeg een grote subjectieve component in de evaluatie. Dit leidt o.a. tot grote verschillen in prevalentie voor ziektes op basis van een verschillende inschatting normaal- pathologisch vb. voor sociale fobie schommelen de prevalentiecijfers tussen de 1,6 % en de 7,4%! (Kessler et al., 2005)

5 de Mislukking van de DSM (2) Hacking, I. (1985). Making Up People, in T.L. Heller, M. Sosna and D.E. Wellerby Reconstructing individualism, Stanford USA, Stanford University Press. pp ! Ê veel mentale ziektes zouden geen essenties zijn maar modefenomenen railway spine, Groot- Britannië, XIXe E multipele persoonlijkheidsstoornis (MPS), VS, jaren 80 mentale anorexie, Hong Kong, 1994 ADHD Ê geen psychopathologisch denken Ê banden met de farmaceutische industrie Of the 170 DSM panel members 95 (56%) had one or more financial associations with companies in the pharmaceutical industry. One hundred percent of the members of the panels on 'Mood Disorders' and 'Schizophrenia and Other Psychotic Disorders' had financial ties to drug companies.

6 de Teleurstelling van de DSM5 Ê (neuro- )wetenschappelijke onderstutting (vooralsnog?) onmogelijk 1999, eerste bijeenkomst van de DSM- 5 : optimisme om psychische aandoeningen te koppelen aan neurologische of genetische defecten door recente publicaties : APA geeft toe dat het aangekondigde paradigma- verandering niet zal doorgaan Ê onderzoek en mediatisering ervan onbetrouwbaar Ionnadis (Stanford), 2011: 3 op 4 onderzoeken die een nieuwe bevinding brengen, worden achteraf hetzij volledig hetzij grotendeels weerlegd Gonon, 2012: onderzoek naar ADHD : van de 10 meest gemediatiseerde studies werden er 7 achteraf weerlegd of sterk afgezwakt; de weerlegging werden niet gemediatiseerd.

7 de teleurstelling van de DSM5 (2) Ê continuïteit kind- volwassen niet evident; soms heeft medicatie en/of stigmatisering ten gevolge van diagnose een durende invloed Ê van 297 naar 410 diagnoses WHO (Reed et al., 2011 ): 90 % van de psychiaters vinden de DSM te ingewikkeld (te veel verschillende diagnoses en lange criterialijsten)

8 het Mentale is niet het Biologische 1. er zijn geen biologische markers voor ziektes Ê er zijn geen neurologische markers Hyman, 2010: vooruitgangen in de neurowetenschappen nog niet voldoende om significant bij te brengen tot de definiëring van mentale ziektes Ê er zijn geen genetische markers Sonuga- Barke, 2010: genetisch onderzoek naar ADHD : quasi alle onderzoekers zijn afgestapt van het idee van een centrale rol van genen in mentale ziektes in totaal slechts enkele genetische anomalieën gevonden die in verband kunnen gebracht worden met een heel klein percentage psychiatrische aandoeningen en enkel voor de zwaarste psychiatrische aandoeningen: autisme, schizofrenie, mentale handicap en bipolaire stoornis type I (met maniakale episodes) het hoogste percentage door genen verklaarde gevallen is in autisme en is slechts 5% Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium. (2013). Identification of risk loci with shared effects on five major psychiatric disorders: a genome-wide analysis. The Lancet.!

9 het Mentale is niet het Biologische (2) Bird, C. M., Castelli, F., Malik, O., Frith, U., & Husain, M. Gallese, (2004). The V. (2013). impact of Mirror extensive neurons, medial embodied frontal simulation lobe damage on and a second-person approach to mindreading. Cortex. Theory of Mind and cognition. Brain, 127, 914e928.! 2. er is geen lineariteit hersenen- geest, voorbeelden: Ê Theory of Mind,TOM vergt TPJ, mpfc en ACC, maar Gallese, 2013: the bilateral damage of medial frontal areas, however, doesn t produce any sort of mind- reading deficit Bird et al., 2005: the extensive medial frontal regions destroyed by her stroke are not necessary for this function. [ ] We conclude that our findings urge caution against using functional imaging as the sole method of establishing cognitive neuroanatomy. Ê waterhoofd 3. farmaceutische industrie om die reden afgestapt van financiering voor het zoeken van psychofarmaca voor nieuwe mentale targets Ê Ê Vallance, GlaxoSmithKline, 2011 : (1) neurowetenschappen te weinig geavanceerd, (2) diermodellen inadequaat, (3) DSM diagnostiek onbetrouwbaar voor het homogeen opstellen van proefpopulaties Hyman, 2008, Nature: sinds 40 jaar werd geen enkel nieuw farmacologisch doelwit noch nieuw therapeutisch mechanisme ontdekt Hyman SE. A glimmer of light for neuropsychiatric disorders. Nature 2008;455:890 3.!

10 Evidence op basis van structuren 1. wat is het Mentale? 2. beperkt aantal grote Diagnostische Categoriueën 3. drie Logische Tijden 4. Organisationeel Principe? 5. onderzoek naar Verdringing 6. Structuren?

11 Evidence op basis van structuren een Perspectief? 1. Het Mentale is niet het Biologische 2. Het Mentale is niet het Sociologische niet het lijf, de genen, de hersenen enz. niet de maatschappij, het neoliberale kapitalisme, de meritocratie enz. Wat is het Mentale? - de neuroloog Robert Burton (2013) schrijft in A Skeptic s Guide to the Mind, dat zelfs na 2500 jaren van contemplatie en onderzoek we still have no idea what a mind actually is! - de neurowetenschapper Jack Gallant van de Universiteit van Californië ivm zijn werk (het hervertalen van hersensignalen in beelden van videoclips): ontkent dat hij in staat zou zijn tot mind reading, gezien hij niet werkelijk weet wat het mentale [the mind] is! The difficult task of reading the brain, uitzending van de BBC door Melissa Hogenboom van 5 mai 2014.

12 wat is het Mentale? een autonoom organisatieniveau van de werkelijkheid gekenmerkt door 1. een oorzakelijkheid het contingente (het accidentele, het toevallige, het niet- noodzakelijke) in het spanningsveld tussen het biologische en het sociale 2. een resultaat: structuren? hoe kan het contingente tot structuren leiden?

13 biologische drift mentale sociale Ander oorzakelijkheid: het contingente het accidentele dat het (emergerend) subject toevalt van het lijf en van de Ander, én de manier waarop het (emergerend) subject dat toeval actief bejegent het verhaal: structureel een post- hoc getuigenis van deze geschiedenis

14 biologische drift mentale sociale Ander oorzakelijkheid: het contingente aantal mogelijkheden geen diagnostische categorieën enkel gevalstudies?

15 beperkt aantal grote Diagnostische Categorieën Ê Steven Hyman en Allen Frances een vereenvoudigd systeem <100 diagnoses en meer flexibele definities van de ziektes. teruggaan naar de DSM- II: een definitie van elke ziekte op basis van een typebeschrijving Ê Rudolph Uher, Canada Research Chair in Early Intervention in Psychiatry voor de zware psychiatrische ziektes, vooruitgang dankzij psychotrope medicatie uit de jaren 50 en 60 de medicatie voor de meest voorkomende ziektes is weinig efficiënt op lange termijn. heel andere grootte- orde van moeilijkheid Ê Hyman en Uher: ondersheid tussen die twee soorten mentale ziektes R. Uher, The Role of Genetic Variation in the Causation of Mental Illness: An Evolution-Informed Framework, Molecular Psychiatry, 2009, vol. 14, no 12, p !

16 meest ingrijpende mentale stoornissen Ê autisme, schizofrenie, mentale achterstand Ê tasten slechts, elk, minder dan 1% van de bevolking aan Ê zonder groot verschil van cultuur tot cultuur Ê grootste aandeel aan verklaring door genetische veranderingen Ê psychofarmaca efficiëntst meest frequente geestesziektes Ê ADHD, depressie, burn- out, anorexia Ê prevalentie (veel) hoger Ê verschilt heel sterk van cultuur tot cultuur Ê groot aandeel aan verklaring door omgevingsfactoren Ê efficiëntie psychofarmaca heel relatief psychose vermits i.e. psychoanalytisch kader autisme = vorm van psychose schizofrenie = Actuaal stadium van psychose hysterie Sydenham (XVIIe E): «een ziekte die andere ziektes nabootst» Charcot, Bernheim Freud: centraal mechanisme: identificatie door zelf- hypnose

17 biologische drift mentale sociale Ander oorzakelijkheid: het contingente (1) aantal mogelijkheden geen diagnostische categorieën enkel gevalstudies? (2) aantal mogelijkheden beperkt aantal organisationele mentale principes, die algoritmisch onvoorspelbaar blijven, omdat ook het contingente een causale rol speelt desalniettemin: diagnostische mentale categorieën?

18 Wat is het Mentale? drie Logische Tijden een autonoom organisatieniveau van de werkelijkheid gekenmerkt door 1. een oorzakelijkheid het contingente (het accidentele, het toevallige het niet noodzakelijke) in het spanningsveld tussen het biologische en het sociale 2. een organisationeel principe 3. een resultaat: structuren

19 Organisationeel Principe? Ê voorstel van «de» psychoanalyse op basis van de kliniek 1. organisationeel principe = dynamisch principe 2. defensief principe: preferentiële modus waarop een mens zich verdedigt Ê tegen een overmaat aan spanning Ê tegen wat die overmaat aan spanning kan uitlokken: tegen bepaalde representaties 3. drie modi (structuren): verdringing (neurose) verwerping (psychose) ontkenning (perversie) Ê wat van dit voorstel is nuttig om breinresultaten te interpreteren?

20 onderzoeksgegevens voor verdringing & voor verdringing als onderscheid neurose- psychose Ê α- synchronisatie bij subjectgebonden fobische of conflictuele stimuli enkel wanneer subliminaal toegediend enkel te begrijpen als onbewuste verdediging Ê psychose: ontbrekende (sensorimotore) inhibitie vs. ontbrekende verdringing (psychoanalyse) veranderingen in het zgn. efference copy model verklaart horen van stemmen verminderde/ontbrekende anticipatieve demping (verloopt via efference copies) verklaart why psychotics can tickle themselves, maar ook alle intrusiviteitservaringen typisch voor psychose

21 Shevrin, H., Snodgrass, M., Abelson, J., Brakel, L., Kushwaha, R., Briggs, H., Bazan, A. (2010). Evidence for Unconscious, Perceptual Avoidance in Phobic Fear. Biological Psychiatry, 67, 33S.

22 efference copy or corollary discharge dysfunction in psychosis Ê the defective corollary discharge model for verbal auditory hallucinations voor de stemmen bij psychose (Frith, 1992; Frith et al., 2000) Ford & Mathalon (2005). Corollary discharge dysfunction in schizophrenia: Can it explain auditory hallucinations? International Journal of Psychophysiology 58, 2 3, Ê delusions of control (Frith, 2005) Ê Blakemore, Wolpert & Frith(1998)

23 onderzoeksgegevens voor verdringing & voor verdringing als onderscheid neurose- psychose Ê α- synchronisatie onderzoeksgegevens voor onbewuste verdediging Ê psychose: ontbrekende (sensorimotore) inhibitie vs. ontbrekende verdringing (psychoanalyse) veranderingen in het zgn. efference copy model verklaart horen van stemmen verminderde/ontbrekende anticipatieve demping (verloopt via efference copies) verklaart why psychotics can tickle themselves, maar ook alle intrusiviteitservaringen typisch voor psychose

24 Wat is het Mentale? drie logische tijden een autonoom organisatieniveau van de werkelijkheid gekenmerkt door 1. een oorzakelijkheid het contingente (het accidentele, het toevallige het niet noodzakelijke) in het spanningsveld tussen het biologische en het sociale 2. een dynamisch principe preferentiële modus om om te gaan met overmaat aan spanning: al dan niet verdringing 3. een resultaat: structuren Ê wel verdringing: neurose, hysterie vs. meest frequente geestesziekten Ê geen verdringing: psychose vs. meest ingrijpende mentale stoornissen

25 meest ingrijpende mentale stoornissen Ê autisme, schizofrenie, mentale achterstand Ê tasten slechts, elk, minder dan 1% van de bevolking aan Ê zonder groot verschil van cultuur tot cultuur Ê grootste aandeel aan verklaring door genetische veranderingen Ê psychofarmaca efficiëntst GEEN VERDRINGING psychose vermits i.e. psychoanalytisch kader autisme = vorm van psychose schizofrenie = Actuaal stadium van psychose meest frequente geestesziektes Ê ADHD, depressie, burn- out, anorexia Ê prevalentie (veel) hoger Ê verschilt heel sterk van cultuur tot cultuur Ê groot aandeel aan verklaring door omgevingsfactoren Ê efficiëntie psychofarmaca heel relatief VERDRINGING hysterie Sydenham (XVIIe E): «een ziekte die andere ziektes nabootst» Charcot, Bernheim Freud: centraal mechanisme: identificatie door zelf- hypnose

26 Structuren? Ê al dan niet verdringing: waar het Mentale vasthangt aan het Lijf ç è Structuren: de Strikt Mentale gevolgen hiervan psychoanalytisch voorstel «positie» jegens verdringing (neurose) geen verdringing (psychose) de ander afzonderlijke intentionele instantie verlengstuk van zichzelf de taal de wet aanvaardt conventie van de taal; metafoor; dispuut ter hoogte van het ambigue onderwerpt zich aan wetten en regels, zij het met protest neologismen; metafoor is moeilijk; taal is éénduidig wet is geen (stabiel) begrip

27 verschil tussen oordelen op basis van Symptomen versus Structuren? 1. femenologisch gelijke symptomen kunnen nochtans verwijzen naar verschillende structuren Ê vb. dwanghandelingen 2. fenomenologisch verschillende symptomen kunnen nochtans verwijzen naar dezelfde structuren Ê vb. psychose: wet is geen stabiel begrip Ê vb. hysterie: fascinatie, identificatie, hypnose, suggestie, besmetting conversie: effecten op het lichaam symptomen niet lezen als afzonderlijke woordjes maar met het idee dat ze vervat zijn in een grammatica die grammatica mentale structuur

28

29 ~ dank voor de aandacht

September 2009, te gast bij Wim Brands VPRO boeken, naar aanleiding van publicatie Het einde van de psychotherapie

September 2009, te gast bij Wim Brands VPRO boeken, naar aanleiding van publicatie Het einde van de psychotherapie DERGELIJKE DIAGNOSES ZIJN BOERENBEDROG ADHD Vught, 5 februari 2014. Paul Verhaeghe September 2009, te gast bij Wim Brands VPRO boeken, naar aanleiding van publicatie Het einde van de psychotherapie Ik

Nadere informatie

Inhoudstafel EERST LUIK: PSYCHISCHE IMPACT VAN VERKEERSONGEVALLEN

Inhoudstafel EERST LUIK: PSYCHISCHE IMPACT VAN VERKEERSONGEVALLEN 1 Inhoudstafel EERST LUIK: PSYCHISCHE IMPACT VAN VERKEERSONGEVALLEN 1. Inleiding 3 2. Epidemiologie 4 3. PTSD en depressie 8 4. Trauma en psychodynamische psychologie 10 5. Opnieuw PTSD en depressie 16

Nadere informatie

essay J.P. GLASER diagnostiek, dimensies, dsm-5 ACHTERGROND DOEL METHODE RESULTATEN CONCLUSIE TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 56(2014)11, 737-742

essay J.P. GLASER diagnostiek, dimensies, dsm-5 ACHTERGROND DOEL METHODE RESULTATEN CONCLUSIE TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 56(2014)11, 737-742 essay Multipele, fout-positieve diagnosen bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; effect van interferentie tussen verschillende diagnostische modellen J.P. GLASER ACHTERGROND Op basis van

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging?

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? DOCTORAALSCRIPTIE ORTHOPEDAGOGIEK AFDELING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca

Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca Samenvatting afstudeerscriptie van Janneke Toussaint, voor de Opleiding Psychologie, Theorie en Geschiedenis aan de

Nadere informatie

Autisme: het socioschema als

Autisme: het socioschema als Martine Delfos Autisme kent een korte, maar intensieve onderzoekstraditie. Er zijn met name drie belangrijke theorieën ontwikkeld, de theorie van de Theory of Mind, de theorie van de (Weak) Central Coherence

Nadere informatie

2.4 Omgaan met pestgedrag (Deboutte, 1995)... 49 2.5 Sociale vaardigheden van de psychotische patiënt (Cuyvers, 2001)... 50 2.6 Weerbaarheid van de

2.4 Omgaan met pestgedrag (Deboutte, 1995)... 49 2.5 Sociale vaardigheden van de psychotische patiënt (Cuyvers, 2001)... 50 2.6 Weerbaarheid van de Inhoud Inhoud... 3 Voorwoord... 6 Verklarende woordenlijst (Jochems and Joosten, 2006, Finlay and Zinkstok, 2008).. 7 Samenvatting... 9 Abstract... 10 Inleiding... 11 THEORETISCH DEEL... 13 1 Psychosen...

Nadere informatie

100 fabels en feiten over psychose en schizofrenie

100 fabels en feiten over psychose en schizofrenie 100 fabels en feiten over psychose en schizofrenie 1 Dankzij de vooruitgang in de wetenschap weten we steeds meer over schizofrenie. Schizofrenie bestaat niet, het is wetenschappenlijk nooit aangetoond.

Nadere informatie

Nee tegen NLD. Paul Eling. De Psycholoog

Nee tegen NLD. Paul Eling. De Psycholoog Nee tegen NLD Het aantal kinderen dat het stempel NLD krijgt, lijkt snel toe te nemen. NLD staat voor Nonverbal Learning Disability, maar wat is dat nu precies? De belangstelling die het begrip in de onderwijswereld

Nadere informatie

Terug naar af met de GGZ? Pleidooi voor een innovatieve en duurzame psychische hulpverlening!

Terug naar af met de GGZ? Pleidooi voor een innovatieve en duurzame psychische hulpverlening! Prof.Dr. Philippe Delespaul inaugurale rede Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg 11 april 2013 Universiteit Maastricht Terug naar af met de GGZ? Pleidooi voor een innovatieve en duurzame psychische

Nadere informatie

Cliëntgerichte psychotherapie bij een vrouw met een bipolaire stoornis

Cliëntgerichte psychotherapie bij een vrouw met een bipolaire stoornis Cliëntgerichte psychotherapie bij een vrouw met een bipolaire stoornis Een voorbeeld van psychiatrische psychotherapie door M.C.L. Baljon en M.J. de Graaf Samenvatting Bij de psychiatrische begeleiding

Nadere informatie

Gezien vanuit een ander perspectief

Gezien vanuit een ander perspectief Gezien vanuit een ander perspectief Het verschil in leeftijd waarop blindgeboren en ziende kinderen perspectief kunnen nemen (Theory of Mind) en de relatie tussen de Theory of Mind prestatie van blindgeboren

Nadere informatie

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester Psychopathie bij Adolescenten die geplaatst zijn in een Justitiële Jeugdinrichting. De relatie met een gedragsstoornis en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) Sharena Veldhuizen Studentnummer:

Nadere informatie

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie.

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Dr. Reinout W. Wiers; Drs. Nicole Theunissen Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Referentie: Wiers, R. W., Theunissen, N. (2002). Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik,

Nadere informatie

Het begrip posttraumatische stress-stoornis in cross-cultureel perspectief

Het begrip posttraumatische stress-stoornis in cross-cultureel perspectief Het begrip posttraumatische stress-stoornis in cross-cultureel perspectief Mogelijlmeden, beperkingen en bedenkingen Rolf 1. Kleber De auteur bespreekt de mogelijkheden en beperkingen en enkele conceptuele

Nadere informatie

De gen-omgevingsinteractie en de psychiatrie: nieuwe visie op de invloed van de vroege omgeving

De gen-omgevingsinteractie en de psychiatrie: nieuwe visie op de invloed van de vroege omgeving essay De gen-omgevingsinteractie en de psychiatrie: nieuwe visie op de invloed van de vroege omgeving a.c. van reekum, m.g.j. schmeets samenvatting De uitkomsten van studies naar gen-omgevingsinteractie

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Inhoud Wetenschappelijk onderzoek in de klinische

Nadere informatie

in gesprek over: Oorzaken van psychiatrische stoornissen

in gesprek over: Oorzaken van psychiatrische stoornissen in gesprek over: Oorzaken van psychiatrische stoornissen Colofon Auteur: E. van Meekeren Met dank aan diverse mensen voor de waardevolle bijdrage aan de tekst van de folder: vanuit ervaringsdeskundig perspectief

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

Neurowetenschap en de wil

Neurowetenschap en de wil Neurowetenschap en de wil [verschenen in C. Dekker, R. van Woudenberg en G. van den Brink (red.). Omhoog kijken in platland. Kampen. Ten Have (2007), pp. 221-242.] Gerrit Glas Introductie en samenvatting

Nadere informatie

Foutendetectie in de menselijke hersenen

Foutendetectie in de menselijke hersenen Foutendetectie in de menselijke hersenen Sander Nieuwenhuis [intro] Electrofysiologisch onderzoek heeft aangetoond dat onze hersenen zijn uitgerust met een mechanisme voor het herkennen van fouten. Op

Nadere informatie

Hoe komt samenwerking tot stand?

Hoe komt samenwerking tot stand? Hoe komt samenwerking tot stand? EEN NEURO-ECONOMISCHE BENADERING Onderzoek naar de oorsprong van coöperatief gedrag is een interdisciplinaire aangelegenheid die de laatste decennia veel vooruitgang heeft

Nadere informatie

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: het ministerie van VWS Samenstelling: Jacqueline Verdurmen

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Cathelijne Wildervanck. ADHD Hoe haal. je het uít je hoofd? HERZIENE 4E DRUK. Scriptum Psychologie

Cathelijne Wildervanck. ADHD Hoe haal. je het uít je hoofd? HERZIENE 4E DRUK. Scriptum Psychologie Cathelijne Wildervanck ADHD Hoe haal je het uít je hoofd? Scriptum Psychologie HERZIENE 4E DRUK adhd: hoe haal je het uít je hoofd? C W ADHD Hoe haal je het uít je hoofd? scriptum psychologie inhoud voorwoord

Nadere informatie

Systeemtherapie en psychiatrische diagnoses aparte werkelijkheden?

Systeemtherapie en psychiatrische diagnoses aparte werkelijkheden? 204 Systeemtherapie en psychiatrische diagnoses aparte werkelijkheden? Over diagnoses en unieke verhalen Jan De Vos Tina: Ben ik borderline? Psychiater: Hoe kom je erbij? Tina: Wel, op de psychiatrische

Nadere informatie

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 14 Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 1.1 Persoonlijkheidsstoornissen 1.1.1 De ontwikkeling van een persoonlijkheid

Nadere informatie

Wij zijn nooit natuurlijk geweest:

Wij zijn nooit natuurlijk geweest: ciano aydin Wij zijn nooit natuurlijk geweest: nbic-technologieën en de menselijke conditie inleiding Sinds Plato is het buiten de sfeer van de meningen (doxa), en kan ware kennis over de wereld en onszelf

Nadere informatie