Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants"

Transcriptie

1 Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs Totaaloplossingen voor alle partijen in de keten realiseren Achieving total solutions for all parties within the chain

2 Inhoudsopgave Contents Berk van nature Groen en thuis in uw branche. Accounting Belastingadvies Corporate Finance IT Audit & Risk Management Estate Planning Bedrijfsjuridisch advies 2 Totaaloplossingen voor partijen in de keten realiseren 8 Nieuwe Cash & Carry gaat dé kas van Europa worden 12 Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken 16 Klanten moeten minimaal een keer per twee weken bij ons willen kopen 21 Logistieke kosten naar beneden brengen 24 Adverteerdersindex / Colofon 3 Achieving total solutions for parties within the chain 9 New Cash & Carry will become the European centre for buying directly at the source 13 Take greater advantage of the feelings stirred up by flowers and plants 17 Customers must want to come and make purchases at Waterdrinker at least once every two weeks 21 Lowering logistical costs 24 List of advertisers / Colophon Kijk op voor een vestiging in uw regio of neem contact op met Marcel Burgy, of Herm Nieste, Inleiding door Ernst Delfos, uitgever In de keten van de Nederlandse sierteeltsector is er steeds meer behoefte om de consument goed te leren kennen om daar met producten en concepten goed op in te kunnen spelen. Daarbij is het in toenemende mate van belang dat de sector vooral het verhaal achter de plant vertelt. De professionaliteit op de verkoopvloer neemt toe, zowel bij de bloemist als in de supermarkt. De ontwikkelingen in de sierteeltsector zijn aanleiding voor het redactieteam van Logistics Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u in dit informatieve bewaarblad, dat inzicht geeft in een snel veranderende markt. Ed Meeuwissen BV Foreword by Ernst Delfos, publisher Within the chain of the Dutch ornamental plant cultivation sector, it is becoming increasingly necessary to acquaint oneself with the customers, in order to be able to respond to their requirements effectively with products and concepts. Furthermore, it is becoming increasingly important in particular for the sector to tell the story behind the plant. Professionalism on the sales floor is increasing, both at florists and in supermarkets. The developments within the ornamental plant cultivation sector have given cause for the editorial team of Logistics Insights to carry out a detailed analysis of this sector. You will find the results of this analysis in this informative keepsake magazine, which provides insight into this rapidly changing market. Berk en Baker Tilly Berk zijn onafhankelijk lid van Baker Tilly International, een international netwerk in 104 landen van kwalitatief hoogwaardige accountantskantoren. 1 flora

3 Flora Holland is grootste veiling voor snijbloemen en planten ter wereld Totaaloplossingen voor alle partijen in de keten realiseren Photo: Denise Oerlemans The Netherlands is the pivot of the international ornamental plant cultivation sector. And that is something that we wish to maintain. Due to the fact that the various links in the chain now work well together, we can stand up to the international competition, says Fred van der Hoeven, Business Development Manager for FloraHolland Connect. FloraHolland builds up knowledge on the customer and the product and on concept development. We wish to use our services to achieve total solutions for all parties within the chain. FloraHolland is the largest flower and plant auction in the world and accounts for more than ninety percent of the trade in these products within the Netherlands. FloraHolland boasts six branches, forty auction clocks, a national intermediary organisation and 4700 employees. Nederland is de spil in de internationale sierteeltsector. Dat willen we zo houden. Doordat de verschillende schakels in de keten inmiddels ook goed samenwerken, kunnen we de internationale concurrentie het hoofd bieden, zegt Fred van der Hoeven, Manager Business Development van FloraHolland Connect. FloraHolland brengt kennis over de consument, over het product en over conceptontwikkeling bijeen. We willen met onze dienstverlening totaaloplossingen voor alle partijen in de keten realiseren. FloraHolland is de grootste veiling van snijbloemen en planten ter wereld en verzorgt ruim negentig procent van de Nederlandse handel in die producten. FloraHolland heeft zes vestigingen, veertig veilingklokken, een landelijke bemiddelingsorganisatie en 4700 medewerkers. Flora Holland is the largest auction for cut flowers and plants in the world Achieving total solutions for all parties within the chain Fred van der Hoeven en Jolanda Roskam De laatste vijf jaar zijn de werkzaamheden van FloraHolland meer en meer verschoven naar een integrale benadering van de keten. Dat komt voort vanuit de behoefte de consument te kennen, stelt Van der Hoeven. Wat zoekt de consument? Daar gaat het om. Dat betekent dat de sector vooral het verhaal achter de plant moet vertellen. Wat is het geheim van de Newbiscus of het leuke mangroveplantje? Bestaande soorten kunnen op die manier ook nieuw leven worden ingeblazen. Volgens Van der Hoeven zijn de marktvooruitzichten redelijk gunstig. De verwachting is dat de omzet van de totale sector stijgt van 15 miljard dit jaar naar 19 miljard euro in Daarbij zijn er wel verschuivingen in de keten. Het aandeel van de bloemist in de groter wordende taart neemt wat af, terwijl de verwachting is dat de supermarkt meer bloemen en planten zal gaan verkopen. De afzet zal het sterkste groeien in Zuid- en Oost-Europa. Alles valt en staat met professionaliteit Van der Hoeven laat weten dat alles valt en staat met de professionaliteit van de verkooppunten. Die professionaliteit neemt toe, ook in de supermarkt. Dat is een goede ontwikkeling voor de sector. Al zijn er nog grote verschillen tussen landen. FloraHolland heeft verschillende productconcepten ontwikkeld die omzetverhogend moeten werken. Verschillende types consumenten zijn als voorbeeld gekozen, waarbij is gekeken welke kleuren en producten bij die bepaalde types passen. Door die zaken te benoemen, kun je goed op bepaalde doelgroepen inspelen, waarbij het verhaal achter het product heel belangrijk is en blijft. Assortiment Er kan goed naar andere sectoren worden gekeken om ideeën op te doen. Spruitenkwekers verpakken bijvoorbeeld de spruiten aan de stronk in plaats van Over the course of the last five years, the activities of FloraHolland have shifted increasingly towards an integrated approach to the chain. This is due to the necessity to know the customer, explains Van der Hoeven. What is the customer seeking? That is what it is all about. This means that, in particular, the sector must tell the story behind the plant. What is the secret of the Newbiscus or that of the charming mangrove plant? Doing this also enables us to revive existing types. According to Van der Hoeven, the market prospects are fairly positive. It is expected that the turnover of the total sector will increase from EUR 15 billion this year to EUR 19 billion by There will be some shifts in the chain however. The share of the florist in this ever-growing market will decrease somewhat, whilst it is expected that the supermarkets will start to sell more flowers and plants. Sales will increase most in Southern and Eastern Europe. Professionalism will make or break everything Van der Hoeven tells us that the professionalism of the sales outlets will make or break everything. Professionalism is increasing, including in the supermarket. This is an excellent development for the sector. Although there are still major differences between countries. FloraHolland has developed various product concepts that will serve to increase turnover. Various types of customers have been chosen as models, whereby it has been taken into consideration which colours and products that match these certain types of customers. By listing these matters, we can effectively capitalise on certain target groups, whereby the story behind the product is and remains of major importance. Heart of Plants 2008, Waterdrinker Aalsmeer Photo: Denise Oerlemans flora 2 Heart of Plants 2008, Waterdrinker Aalsmeer 3 flora

4 WELCOME TO WEERMAN! Weerman is a modern company and a leading flower supplier, to which European wholesalers and florists can turn for the widest and deepest assortment of cut flowers and greenery. Weerman, situated directly next to Waterdrinker, stands for high quality, exciting offers and excellent personal service. WEERMAN REPRESENTS: A reliable partner. A large assortment. A hypermodern real-time purchasing system. Personal service. Competitively priced offers on a daily basis. WEERMAN E-COMMERCE: Comprehensive, easy to use, real-time and reliable. A way to shop in real-time for yourself and order in advance from price lists. All prices and photos of the products directly viewable. Special offers are shown separately. Facility to pay by credit card. Personal attention is very important. Marcel van Dijk is a floral designer and the owner of Oogenlust, a florist business serving the higher end of the market. He has already been a regular client of Weerman for 28 years. It is so easy to order via the internet. Søren Lykkegaard Hansen is head of the Cash & Carry department of Blomster Centrum, one of the five biggest flower centres in Denmark. He has been a satisfied regular e-commerce client of Weerman for years. in een zakje, zo stelt Van der Hoeven. Consumenten beschouwen het als een voorbeeld van de slow food trend. Door groenten te verpakken in de vorm van een auto kun je kinderen op een makkelijke manier groente leren eten. Je lost op deze manier het probleem dat ouders hiermee hebben op. Twee stuks fruit per dag? Fruit2day fruit in een flesje is een geweldige oplossing. Je krijgt wel een deel van je dagelijkse hoeveelheid fruit naar binnen. Van der Hoeven noemt het voorbeeld van de zomerbloemen die, in samenwerking met afdeling Product- en Conceptontwikkeling, als Field Friends in de markt werden gezet. Speel bijvoorbeeld ook in op de wellnesstrend en doe iets met verse kruiden. Het is een andere manier van denken, waarmee we zowel de kweker als de consument proberen te helpen. We hebben een geweldige supply chain, waar we nog veel meer uit kunnen halen. Je ziet in boeken- en cd-zaken dat de toptien daar prominent wordt aangeboden. Dat kunnen we ook heel goed doen met bloemen en planten. Of zorg voor een speciale leuke cadeautafel. Ook kan de winkel steeds anders worden ingericht, om op speciale momenten en de seizoenen in te kunnen spelen. Jolanda Roskam, medewerker Business Development bij FloraHolland, stelt dat space management nog een ondergeschoven kind is. De vakhandel kan veel meer omzet halen uit het wisselen van assortimenten en het veranderen van de sfeer in de winkel. De klanten staan er zeker voor open. Assortiment It is possible to effectively examine other sectors in order to gain new ideas. Sprout farmers for example package sprouts on the stub, rather than in a bag, says Van der Hoeven. Customers consider it as an example of the slow food trend. By packaging vegetables in the shape of a car, you can teach children to eat vegetables easily. By doing this, you solve the problems that parents often experience in this respect. Two pieces of fruit per day? Fruit2day fruit in a bottle is a great solution. You consume at least a portion of your recommended daily amount of fruit. Van der Hoeven refers to the example of the summer flowers which, in collaboration with the Product and Concept Development department, were launched into the market as Field Friends. You could, for example, capitalise on the wellness trend and also do something with fresh herbs. This is another way of thinking, where we endeavour to help both the grower and the customer. We have an excellent supply chain, that we can still get a great deal more out of. In bookstores and music stores, the top ten is featured in a prominent position, and this is something we could do effectively with flowers and plants as well. Or you could provide a special gifts table. The shop could also be continuously reorganised, in order to adapt to special dates and the seasons. Jolanda Roskam, Business Development employee at FloraHolland claims that space management is still a much underutilised option. The specialist The products, colours and prices allowed me to be more creative. Jean Michel Mertens was the world champion in flower arranging in 1979 and national champion in He has owned a leading flower shop in Paris for many years. Would you like to try out the Weerman e-commerce system? Phone us or send an for a trial consignment. Photo: FloraHolland POSTBUS BA AALSMEER T +31 (0) F +31 (0) E 5 flora

5 De orchideeënkwekerij L. van der Weijden B.V. is een familiebedrijf, sinds 1971 gevestigd aan de Mijnsherenweg in Kudelstaart. Het bedrijf gevestigd op twee kilometer van de bloemenveiling in Aalsmeer, teelt op 10 hectare een breed assortiment orchideeën, bestaande uit het hoofdproduct Phalaenopsis en speciale orchideeën zoals: Cambria, Dendrobium, Paphiopedilum en Vanda. De opgebouwde kennis en ervaringen sinds 1984, is dan ook terug te zien in de kwaliteit en uitstraling van het product. Door in te spelen op specifieke klanten wensen, kan zij een bijdrage leveren aan het onderscheidend vermogen van de klant. Hierbij valt te denken aan het gewenste bloeistadium van de plant, kleur, verpakkingen, stickers en trays. Ervaringen, vernieuwingen en passie voor de orchidee zorgen al jaren voor een topproduct. Hierbij valt te denken aan vernieuwingen in het assortiment en de kwaliteit van de orchideeën die vastgelegd zijn met de certificeringen MPS, Florimark en FFP. Daarnaast wordt, door het gebruik van het semi gesloten kas systeem op een energie-efficiënte manier het juiste kasklimaat gemaakt in de kas. Tegenwoordig kunnen wij daarom spreken van een duurzaam geteelde orchidee. The orchid nursery L. van der Weijden B.V. is a family run company. Since 1971 the company is located at the Mijnsherenweg in Kudelstaart, only 2 kilometres from the Flower auction in Aalsmeer. On 10 hectares L. van der Weijden grows an extended range of orchids, existing of: Phalaenopsis, Cambria, Dendrobium, Paphiopedilum and Vanda. The company grows orchids for more than 35 years and is therefore one of the most experienced and technically advanced producers. By making the production according to the specific customers wishes, it is possible that our customer can order at their demand. Specific customer wishes can be: the desired floweringstage of the plant, colours and even varieties, packaging, etc., all delivered fresh and according specifications as agreed. Experience and passion makes our product highly appreciated. Our company has all major certificates like: MPS-GAP, Florimark and FFP. In 2007 L. van der Weijden invested in an energy-efficient way by using a semi-closed greenhouse, in order to decrease the use of energy. That is one of the main reasons why we can call our orchids sustainable. For more information: Weyden goo.indd :49:32 Vitamine V Van der Hoeven: De kracht van FloraHolland is dat we het totale assortiment kunnen leveren. We moeten daar vitamine V aan toevoegen: verleiden, verhalen vertellen, verzinnen van nieuwe ideeën, verkopen en verdienen. Kwekers moeten op hun beurt hun bedrijf ook goed positioneren. Wat ben ik nou voor bedrijf? Wat kan ik goed in de markt zetten, zodat iedereen in de keten er baat bij heeft. Vanuit FloraHolland willen wij ervoor zorgen dat de kennis in de markt gedeeld wordt, zodat de prestaties omhoog gaan en het onderscheidend vermogen toeneemt. trade can generate a great deal more turnover by changing the selection of flowers and plants and by changing the atmosphere in the shop. This is most certainly something that the customers are receptive to. Photo: FloraHolland Photo: FloraHolland Photo: FloraHolland Add strategy Van der Hoeven: The strength of FloraHolland lies in the fact that we can supply the entire range. We must now add our strategy to this: attract, tell stories, devise new ideas, sell and earn. Growers, in turn, must effectively position themselves within the market. What kind of company is this? What can I launch effectively into the market, so that everyone in the chain can benefit? At FloraHolland, we wish to ensure that the knowledge is shared within the market in a way performances increase and the distinctive character of the market develops. Ter Laak goo.indd :10:16 7 flora

6 Photo: Denise Oerlemans Waterdrinker Group wishes to continue supplying distinguishing products New Cash & Carry will become the European centre for buying directly at the source Cash & Carry Waterdrinker Aalsmeer The Waterdrinker Group supplies indoor and garden plants to thousands of customers throughout Europe each day and is the largest exporter of plants. With four specific sales formulae that four specialist teams work on every day we serve florists, garden centres, wholesalers and retail chains. Around twenty years ago, we ourselves decided to start exporting and, at the same time, to segment. This was a conscious choice, because focusing on the various countries and customer groups helps us to keep our activities under control, explains Director Bob Moria. Furthermore, in order to offer added value to the various customer groups, we are highly inspired to continuously expand and deepen our range, adds Co-Director Mariska Foppen. Waterdrinker Groep wil onderscheidende producten blijven leveren Nieuwe Cash & Carry gaat dé kas van Europa worden De Waterdrinker Groep levert dagelijks kamer- en tuinplanten aan duizenden afnemers door geheel Europa en is de grootste plantenexporteur. Met vier specifieke verkoopformules waar gespecialiseerde teams dagelijks aan werken bedienen wij bloemisten, tuincentra, groothandels en retailketens. Zo n twintig jaar geleden hebben we de keuze gemaakt om zelf te exporteren en tegelijkertijd ook te segmenteren. Een bewuste keuze, want door de blik op de verschillende landen en afnemersgroepen te richten, houden we onze werkzaamheden beheersbaar, zegt directeur Bob Moria. Om de verschillende afnemersgroepen meerwaarde te bieden zijn we bovendien zeer gedreven om ons assortiment voortdurend verder te verbreden en te verdiepen, vult mede-directeur Mariska Foppen aan. Dagelijks worden enorme hoeveelheden kamer- en tuinplanten ingekocht in binnen- en buitenland om de klanten goed van dienst te kunnen zijn. Klanten profiteren van onze enorme inkoopkracht, waardoor we altijd een breed en kwalitatief hoogwaardig assortiment kunnen bieden, zegt Moria. We hebben intensief contact met kwekers en veredelaars. Wij maken ons zorgen dat er verschraling van het assortiment ontstaat, in samenwerking met kwekers en veredelaars zetten we daarom teelten op die exclusief zijn voor Waterdrinker. We willen onderscheidende producten blijven leveren, waarbij er ook steeds meer aandacht is voor de toepasbaarheid. Growing business De slogan van de Waterdrinker Group is niet voor niets Growing business. Foppen: Wij helpen onze klanten betere resultaten te bereiken door aansprekende producten aan te bieden. Bloemisten en handelaren moeten het gevoel hebben regelmatig bij onze Cash & Carry naar binnen te willen lopen omdat ze anders niet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op plantengebied en presentatie. Wij helpen hen met de ontwikkeling van ideeën voor Photo: Sarah Jane Fotografie Bob Moria Nieuwbouw Breddels Architecten Enormous volumes of indoor and garden plants are purchased each day, both in the Netherlands and abroad, in order to be able to provide the customer with effective service. Customers profit from our enormous purchasing power, as a result of which we are always able to offer a wide-ranging, high quality selection, says Moria. We maintain intensive relations with growers and agriculturalists. We are concerned attenuation will occur and therefore, in collaboration with growers and agriculturalists, we plant crops that are intended exclusively for Waterdrinker. We wish to continue supplying distinguishing products, whilst focusing increasingly upon suitability. Growing business It is not without good reason that the slogan of the Waterdrinker Group is Growing business. Foppen: We help our clients to achieve better results by offering appealing products. Florists and traders must get the urge to want to walk into our Cash & Carry regularly, because otherwise they will not be up-to-date with the latest developments in relation to plants and presentation. We help them to develop Mariska Foppen ideas for their own shops. A great deal of knowledge is also gained from the market via the Life & Garden garden centres. Foppen: The employees are in contact with the consumers on a daily basis. Via these garden centres, we are also able to test whether certain products are doing well and we can even look at regional differences between customers. As a result of this, we are located right in the centre of the market. Major knowledge centre Waterdrinker has plans for a new development for the accommodation of all of its activities. In this way Waterdrinker realises the best service to florists, garden centers, whole salers and retail chains. The aim is to bring the new development into use Photo: Sarah Jane Fotografie flora 8 9 flora

7 Bohemian Pikoplant goo.indd :23:24 design primalabel.nl Het pakken van kansen als ze zich voordoen Gedrevenheid en betrokkenheid Ed Waterdrinker, directeur Waterdrinker Group Mijn vader was een marktkoopman in hart en nieren. Hij voelde waar handel zat en koos alleen voor de beste kwaliteit en prijs. Hard werken en het pakken van kansen als ze zich voordoen, dat zit in onze genen. Al 35 jaar is Waterdrinker in verandering... een continu leerproces in het belang van onze klant. Ik ben dan ook trots op elke grote stap die we gezet hebben en nog gaan zetten. En met mij iedereen die bij ons werkt, dat weet ik zeker. Want naast de kracht, uitstraling en ons enorme assortiment vind ik de gedrevenheid en betrokkenheid van onze medewerkers het mooiste aan Waterdrinker. Grabbing opportunities when they arise Enthusiasm and involvement Ed Waterdrinker, Waterdrinker Group Managing Director My father was a market vendor to the core. He could feel where the trade was and only chose the best quality and price. Working hard and grabbing opportunities when they arise, this is in our genes. Waterdrinker has been undergoing change for 35 years a continuous learning process is in our client s interest. I am proud of every step we have taken, and have yet to take, as is everyone who works with me, of this I am certain. This is the result of the vigour, the atmosphere and our huge range, I think the enthusiasm and involvement of our employees are the best things about Waterdrinker. in hun eigen winkel. Er wordt ook veel kennis uit de markt gehaald via de Life & Garden tuincentra. Foppen: De medewerkers staan dagelijks in contact met de consument. Via deze tuincentra kunnen we ook uitproberen of bepaalde producten het goed doen en zelfs kijken naar regionale verschillen tussen consumenten. Zo staan we midden in de markt. Belangrijk kenniscentrum Waterdrinker heeft nieuwbouwplannen voor de huisvesting van alle activiteiten. Zo zorgt Waterdrinker voor een optimale service aan bloemisten, tuincentra, groothandels en grootwinkelbedrijven. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw eind 2010 in gebruik wordt genomen. Hier willen we nog meer tot uitdrukking brengen dat we een belangrijk kenniscentrum zijn. Ook de andere productgroepen, zoals snijbloemen, hardware en verpakkingsmaterialen zijn hier in vernieuwende concepten aanwezig. Met de ambitie een one-stop-shopping beleving neer te zetten dat zijn weerga in Europa niet kent, vertelt Moria. We willen ook onze samenwerking met de kwekers goed tot uitdrukking laten komen en zien de nieuwe Cash & Carry dan ook als dé kas van Europa. Tot die tijd blijven we eveneens vanuit de huidige Cash & Carry werken aan nieuwe ontwikkelingen. We zullen niet stilstaan. in the end of By doing this, we wish to express even more so that we are a major knowledge centre. The other product groups, including cut flowers, hardware and packaging materials, are also here in the form of innovating concepts, with the ambition of creating a one-stop-shopping experience that is unequalled in Europe, explains Moria. We also wish to effectively express our cooperation with the growers and therefore view the new Cash & Carry as the European centre for purchasing directly at the source. We will not stop our efforts until then and will continue working on new developments starting from the current Cash & Carry. Photo: Denise Oerlemans Louis Bakker Breddels goo.indd :41:16 11 flora

8 Photo: Studio van Assendelft Photo: Denise Oerlemans Combinatie van creativiteit en commerciële invulling essentieel Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Growing Concepts, House of Flowers and Plants 2007 Heart of Plants 2008, Waterdrinker Aalsmeer We kijken naar de klanten van onze klanten, zegt Ad Berends, creative director bij Trend-House P/P/P. Het probleem van kwekers is bijvoorbeeld dat ze veelal geen contacten hebben met de uiteindelijke koper. Na de kweker komen in de keten ook nog de handelaar en de verkoper voordat het product bij de consument thuis staat. Toch is het belangrijk alles van die consument te weten, want juist door vroegtijdig op wensen van consumenten in te spelen kunnen kwekers en handelaren toegevoegde waarde leveren die meerwaarde creëert voor de consument. Denise Oerlemans Photo: Sarah Jane Fotografie Berends stelt dat de sector steeds meer vraaggestuurd moet gaan werken. Dat geldt in zijn ogen voor de gehele keten, waar voor alles met passie aan het product en de presentatie ervan moet worden gewerkt. Volgens Berends moet de sector ook meer dan tot dusver werd gedaan heel breed naar buiten kijken, bijvoorbeeld naar de branche van groente en fruit. Er wordt daar steeds vaker ingespeeld op zaken als authenticiteit, gezondheid en diversiteit, dat moeten wij ook doen. Mensen willen keuze. Kijk ook wat er wordt aangeboden in hotels. Je vindt er alle luxe, zoals sauna s, zwembaden, winkels en diverse restaurants, maar de meeste mensen maken alleen gebruik van hun kamer en ontbijt. Het gaat om het goede gevoel en de mogelijkheid. Via concepten zoals House of Plants, Growing Concepts en The Green Factor proberen we een vertaalslag te maken naar de interactie en co-creatie met die consument. Geef ze de mogelijkheid mee te denken en te doen. Extra genieten Bedenk bijvoorbeeld hoe je planten gemakkelijker mensen hebben steeds meer tijdgebrek kunt verzorgen, of hoe je meer kunt doen met licht en geuren. Hou altijd in het achterhoofd dat je met bloemen en planten ervoor kunt zorgen dat mensen extra gaan genieten. Ze gaan lachen en bellen vaak spontaan hun moeder, familie of vrienden. We moeten meer gebruik maken van het gevoel dat planten en bloemen losmaken. Niet via de commodity dus, want daar gaat het alleen over prijs, maar op een onderscheidende manier, aldus een bevlogen Berends. Trend-House P/P/P heeft met regelmaat contact met instituten als de Design Academy Eindhoven, het Amsterdam Fashion Institute, de Gerrit Rietveld Academie en St. Lucas in Boxtel. Berends: Je komt in contact met specialisten en jonge creatieve mensen, die op een andere manier naar de wereld kijken, maar die wel weten welke trends gaande zijn en daardoor richting kunnen geven. Doe aan storytelling Informeer en inspireer consumenten is het devies van Berends. Maak kinderen deelgenoot van de wonderen van het zaadje en het stekje. Doe aan storytelling, wees trots op wat je maakt en wat je doet. Doe het wel op een bijzondere manier, want een van de grootste ellendes is de markt vol te proppen met nog meer van het zelfde. In de keten kan volgens Berends meer worden samengewerkt om te bereiken dat er meer geld in de kassa terecht komt, zowel bij kweker als retail en de bloemist. Dat moet mogelijk zijn, want bloemen en planten zitten in onze roots als mens, we kunnen niet zonder de natuur. Onderscheiden Denise Oerlemans werkt veel samen met Ad Berends in Trend-House P/P/P en is al Photo: Sarah Jane Fotografie A combination of creativity and commercial interpretation is essential Take greater advantage of the feelings stirred up by flowers and plants We are looking at our clients clients, says Ad Berends, Creative Director at Trend-House P/P/P. The problem for growers, for example, is that they often have no contact with the final purchaser. There are still the trader and the seller to come after the grower in the chain, before the product reaches the customer s home. Nevertheless, it is essential to know everything about this customer, because only by responding to customers requirements at an early stage growers and traders can deliver added value, thereby creating added value for the consumer. Ad Berends Berends claims that the sector will increasingly need to operate according to demand. In his opinion, this applies to the whole chain, whereby the operators must above all work on the product and presentation with great enthusiasm. According to Berends, the sector must also, in any case much more than before, think outside of the box, for example by considering the vegetable and fruit sector. Operators within that sector are increasingly often cashing in on things such as authenticity, health and diversity, and this is something that we should also do. People like having a choice. Look at what hotels offer: all kinds of luxuries, such as saunas, swimming pools, shops and various restaurants. But the majority of people only use hotels as a bed and breakfast. It is all about the great feeling and the opportunity. We are endeavouring to apply the idea of interaction and co-creation with the consumer through the development of concepts such as House of Plants, Growing Concepts and The Green Factor. They give you the opportunity to contribute ideas and participate. Extra enjoyment Consider, for example, how you can tend for plants more easily, given the fact that people have an increasing lack of time, or how you can do more with light and aromas. Always bear in mind that, with flowers and plants, you can ensure that people get extra enjoyment out of things. They will laugh and will often spontaneously ring their mother, family or friends. We must take greater advantage of the feelings stirred up by plants and flowers. Which means not via the commodity market, because there it is all just about the price, but rather in a distinctive way, says an enthusiastic Berends. Trend-House P/P/P maintains regular contact with institutes such as the Design Academy Eindhoven, the Amsterdam Fashion Institute, the Gerrit Rietveld Academy and St. Lucas in Boxtel. Berends: You come into contact with specialists and creative youths, who look at the world from a different perspective, but know which trends are popular and are therefore able to give direction. It is all about storytelling Inform and inspire consumers is Berends motto. Share the wonders of the seed flora flora

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu OSP Zakelijke Horeca: As a

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN WORLD OF DELIGHTS WORLD OF DELIGHTS LET S RUN THA T STORE FROM TULIPS TO TICKETS LET S RUN THA T STORE OVER 60 SHOPS IN EUROPE STORIES FROM OUR PEOPLE WORLDOFDELIGHTS.COM EXPLORE OUR NEW BOAT TRIPS & EXCURSIONS

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

the advanced way to manage your alumni relations

the advanced way to manage your alumni relations pagina the advanced way to manage your alumni relations pagina inhoudsopgave table of contents recommended by: Drs. Annette Nijs MBA Oud-staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Former Dutch

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie