Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants"

Transcriptie

1 Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs Totaaloplossingen voor alle partijen in de keten realiseren Achieving total solutions for all parties within the chain

2 Inhoudsopgave Contents Berk van nature Groen en thuis in uw branche. Accounting Belastingadvies Corporate Finance IT Audit & Risk Management Estate Planning Bedrijfsjuridisch advies 2 Totaaloplossingen voor partijen in de keten realiseren 8 Nieuwe Cash & Carry gaat dé kas van Europa worden 12 Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken 16 Klanten moeten minimaal een keer per twee weken bij ons willen kopen 21 Logistieke kosten naar beneden brengen 24 Adverteerdersindex / Colofon 3 Achieving total solutions for parties within the chain 9 New Cash & Carry will become the European centre for buying directly at the source 13 Take greater advantage of the feelings stirred up by flowers and plants 17 Customers must want to come and make purchases at Waterdrinker at least once every two weeks 21 Lowering logistical costs 24 List of advertisers / Colophon Kijk op voor een vestiging in uw regio of neem contact op met Marcel Burgy, of Herm Nieste, Inleiding door Ernst Delfos, uitgever In de keten van de Nederlandse sierteeltsector is er steeds meer behoefte om de consument goed te leren kennen om daar met producten en concepten goed op in te kunnen spelen. Daarbij is het in toenemende mate van belang dat de sector vooral het verhaal achter de plant vertelt. De professionaliteit op de verkoopvloer neemt toe, zowel bij de bloemist als in de supermarkt. De ontwikkelingen in de sierteeltsector zijn aanleiding voor het redactieteam van Logistics Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u in dit informatieve bewaarblad, dat inzicht geeft in een snel veranderende markt. Ed Meeuwissen BV Foreword by Ernst Delfos, publisher Within the chain of the Dutch ornamental plant cultivation sector, it is becoming increasingly necessary to acquaint oneself with the customers, in order to be able to respond to their requirements effectively with products and concepts. Furthermore, it is becoming increasingly important in particular for the sector to tell the story behind the plant. Professionalism on the sales floor is increasing, both at florists and in supermarkets. The developments within the ornamental plant cultivation sector have given cause for the editorial team of Logistics Insights to carry out a detailed analysis of this sector. You will find the results of this analysis in this informative keepsake magazine, which provides insight into this rapidly changing market. Berk en Baker Tilly Berk zijn onafhankelijk lid van Baker Tilly International, een international netwerk in 104 landen van kwalitatief hoogwaardige accountantskantoren. 1 flora

3 Flora Holland is grootste veiling voor snijbloemen en planten ter wereld Totaaloplossingen voor alle partijen in de keten realiseren Photo: Denise Oerlemans The Netherlands is the pivot of the international ornamental plant cultivation sector. And that is something that we wish to maintain. Due to the fact that the various links in the chain now work well together, we can stand up to the international competition, says Fred van der Hoeven, Business Development Manager for FloraHolland Connect. FloraHolland builds up knowledge on the customer and the product and on concept development. We wish to use our services to achieve total solutions for all parties within the chain. FloraHolland is the largest flower and plant auction in the world and accounts for more than ninety percent of the trade in these products within the Netherlands. FloraHolland boasts six branches, forty auction clocks, a national intermediary organisation and 4700 employees. Nederland is de spil in de internationale sierteeltsector. Dat willen we zo houden. Doordat de verschillende schakels in de keten inmiddels ook goed samenwerken, kunnen we de internationale concurrentie het hoofd bieden, zegt Fred van der Hoeven, Manager Business Development van FloraHolland Connect. FloraHolland brengt kennis over de consument, over het product en over conceptontwikkeling bijeen. We willen met onze dienstverlening totaaloplossingen voor alle partijen in de keten realiseren. FloraHolland is de grootste veiling van snijbloemen en planten ter wereld en verzorgt ruim negentig procent van de Nederlandse handel in die producten. FloraHolland heeft zes vestigingen, veertig veilingklokken, een landelijke bemiddelingsorganisatie en 4700 medewerkers. Flora Holland is the largest auction for cut flowers and plants in the world Achieving total solutions for all parties within the chain Fred van der Hoeven en Jolanda Roskam De laatste vijf jaar zijn de werkzaamheden van FloraHolland meer en meer verschoven naar een integrale benadering van de keten. Dat komt voort vanuit de behoefte de consument te kennen, stelt Van der Hoeven. Wat zoekt de consument? Daar gaat het om. Dat betekent dat de sector vooral het verhaal achter de plant moet vertellen. Wat is het geheim van de Newbiscus of het leuke mangroveplantje? Bestaande soorten kunnen op die manier ook nieuw leven worden ingeblazen. Volgens Van der Hoeven zijn de marktvooruitzichten redelijk gunstig. De verwachting is dat de omzet van de totale sector stijgt van 15 miljard dit jaar naar 19 miljard euro in Daarbij zijn er wel verschuivingen in de keten. Het aandeel van de bloemist in de groter wordende taart neemt wat af, terwijl de verwachting is dat de supermarkt meer bloemen en planten zal gaan verkopen. De afzet zal het sterkste groeien in Zuid- en Oost-Europa. Alles valt en staat met professionaliteit Van der Hoeven laat weten dat alles valt en staat met de professionaliteit van de verkooppunten. Die professionaliteit neemt toe, ook in de supermarkt. Dat is een goede ontwikkeling voor de sector. Al zijn er nog grote verschillen tussen landen. FloraHolland heeft verschillende productconcepten ontwikkeld die omzetverhogend moeten werken. Verschillende types consumenten zijn als voorbeeld gekozen, waarbij is gekeken welke kleuren en producten bij die bepaalde types passen. Door die zaken te benoemen, kun je goed op bepaalde doelgroepen inspelen, waarbij het verhaal achter het product heel belangrijk is en blijft. Assortiment Er kan goed naar andere sectoren worden gekeken om ideeën op te doen. Spruitenkwekers verpakken bijvoorbeeld de spruiten aan de stronk in plaats van Over the course of the last five years, the activities of FloraHolland have shifted increasingly towards an integrated approach to the chain. This is due to the necessity to know the customer, explains Van der Hoeven. What is the customer seeking? That is what it is all about. This means that, in particular, the sector must tell the story behind the plant. What is the secret of the Newbiscus or that of the charming mangrove plant? Doing this also enables us to revive existing types. According to Van der Hoeven, the market prospects are fairly positive. It is expected that the turnover of the total sector will increase from EUR 15 billion this year to EUR 19 billion by There will be some shifts in the chain however. The share of the florist in this ever-growing market will decrease somewhat, whilst it is expected that the supermarkets will start to sell more flowers and plants. Sales will increase most in Southern and Eastern Europe. Professionalism will make or break everything Van der Hoeven tells us that the professionalism of the sales outlets will make or break everything. Professionalism is increasing, including in the supermarket. This is an excellent development for the sector. Although there are still major differences between countries. FloraHolland has developed various product concepts that will serve to increase turnover. Various types of customers have been chosen as models, whereby it has been taken into consideration which colours and products that match these certain types of customers. By listing these matters, we can effectively capitalise on certain target groups, whereby the story behind the product is and remains of major importance. Heart of Plants 2008, Waterdrinker Aalsmeer Photo: Denise Oerlemans flora 2 Heart of Plants 2008, Waterdrinker Aalsmeer 3 flora

4 WELCOME TO WEERMAN! Weerman is a modern company and a leading flower supplier, to which European wholesalers and florists can turn for the widest and deepest assortment of cut flowers and greenery. Weerman, situated directly next to Waterdrinker, stands for high quality, exciting offers and excellent personal service. WEERMAN REPRESENTS: A reliable partner. A large assortment. A hypermodern real-time purchasing system. Personal service. Competitively priced offers on a daily basis. WEERMAN E-COMMERCE: Comprehensive, easy to use, real-time and reliable. A way to shop in real-time for yourself and order in advance from price lists. All prices and photos of the products directly viewable. Special offers are shown separately. Facility to pay by credit card. Personal attention is very important. Marcel van Dijk is a floral designer and the owner of Oogenlust, a florist business serving the higher end of the market. He has already been a regular client of Weerman for 28 years. It is so easy to order via the internet. Søren Lykkegaard Hansen is head of the Cash & Carry department of Blomster Centrum, one of the five biggest flower centres in Denmark. He has been a satisfied regular e-commerce client of Weerman for years. in een zakje, zo stelt Van der Hoeven. Consumenten beschouwen het als een voorbeeld van de slow food trend. Door groenten te verpakken in de vorm van een auto kun je kinderen op een makkelijke manier groente leren eten. Je lost op deze manier het probleem dat ouders hiermee hebben op. Twee stuks fruit per dag? Fruit2day fruit in een flesje is een geweldige oplossing. Je krijgt wel een deel van je dagelijkse hoeveelheid fruit naar binnen. Van der Hoeven noemt het voorbeeld van de zomerbloemen die, in samenwerking met afdeling Product- en Conceptontwikkeling, als Field Friends in de markt werden gezet. Speel bijvoorbeeld ook in op de wellnesstrend en doe iets met verse kruiden. Het is een andere manier van denken, waarmee we zowel de kweker als de consument proberen te helpen. We hebben een geweldige supply chain, waar we nog veel meer uit kunnen halen. Je ziet in boeken- en cd-zaken dat de toptien daar prominent wordt aangeboden. Dat kunnen we ook heel goed doen met bloemen en planten. Of zorg voor een speciale leuke cadeautafel. Ook kan de winkel steeds anders worden ingericht, om op speciale momenten en de seizoenen in te kunnen spelen. Jolanda Roskam, medewerker Business Development bij FloraHolland, stelt dat space management nog een ondergeschoven kind is. De vakhandel kan veel meer omzet halen uit het wisselen van assortimenten en het veranderen van de sfeer in de winkel. De klanten staan er zeker voor open. Assortiment It is possible to effectively examine other sectors in order to gain new ideas. Sprout farmers for example package sprouts on the stub, rather than in a bag, says Van der Hoeven. Customers consider it as an example of the slow food trend. By packaging vegetables in the shape of a car, you can teach children to eat vegetables easily. By doing this, you solve the problems that parents often experience in this respect. Two pieces of fruit per day? Fruit2day fruit in a bottle is a great solution. You consume at least a portion of your recommended daily amount of fruit. Van der Hoeven refers to the example of the summer flowers which, in collaboration with the Product and Concept Development department, were launched into the market as Field Friends. You could, for example, capitalise on the wellness trend and also do something with fresh herbs. This is another way of thinking, where we endeavour to help both the grower and the customer. We have an excellent supply chain, that we can still get a great deal more out of. In bookstores and music stores, the top ten is featured in a prominent position, and this is something we could do effectively with flowers and plants as well. Or you could provide a special gifts table. The shop could also be continuously reorganised, in order to adapt to special dates and the seasons. Jolanda Roskam, Business Development employee at FloraHolland claims that space management is still a much underutilised option. The specialist The products, colours and prices allowed me to be more creative. Jean Michel Mertens was the world champion in flower arranging in 1979 and national champion in He has owned a leading flower shop in Paris for many years. Would you like to try out the Weerman e-commerce system? Phone us or send an for a trial consignment. Photo: FloraHolland POSTBUS BA AALSMEER T +31 (0) F +31 (0) E 5 flora

5 De orchideeënkwekerij L. van der Weijden B.V. is een familiebedrijf, sinds 1971 gevestigd aan de Mijnsherenweg in Kudelstaart. Het bedrijf gevestigd op twee kilometer van de bloemenveiling in Aalsmeer, teelt op 10 hectare een breed assortiment orchideeën, bestaande uit het hoofdproduct Phalaenopsis en speciale orchideeën zoals: Cambria, Dendrobium, Paphiopedilum en Vanda. De opgebouwde kennis en ervaringen sinds 1984, is dan ook terug te zien in de kwaliteit en uitstraling van het product. Door in te spelen op specifieke klanten wensen, kan zij een bijdrage leveren aan het onderscheidend vermogen van de klant. Hierbij valt te denken aan het gewenste bloeistadium van de plant, kleur, verpakkingen, stickers en trays. Ervaringen, vernieuwingen en passie voor de orchidee zorgen al jaren voor een topproduct. Hierbij valt te denken aan vernieuwingen in het assortiment en de kwaliteit van de orchideeën die vastgelegd zijn met de certificeringen MPS, Florimark en FFP. Daarnaast wordt, door het gebruik van het semi gesloten kas systeem op een energie-efficiënte manier het juiste kasklimaat gemaakt in de kas. Tegenwoordig kunnen wij daarom spreken van een duurzaam geteelde orchidee. The orchid nursery L. van der Weijden B.V. is a family run company. Since 1971 the company is located at the Mijnsherenweg in Kudelstaart, only 2 kilometres from the Flower auction in Aalsmeer. On 10 hectares L. van der Weijden grows an extended range of orchids, existing of: Phalaenopsis, Cambria, Dendrobium, Paphiopedilum and Vanda. The company grows orchids for more than 35 years and is therefore one of the most experienced and technically advanced producers. By making the production according to the specific customers wishes, it is possible that our customer can order at their demand. Specific customer wishes can be: the desired floweringstage of the plant, colours and even varieties, packaging, etc., all delivered fresh and according specifications as agreed. Experience and passion makes our product highly appreciated. Our company has all major certificates like: MPS-GAP, Florimark and FFP. In 2007 L. van der Weijden invested in an energy-efficient way by using a semi-closed greenhouse, in order to decrease the use of energy. That is one of the main reasons why we can call our orchids sustainable. For more information: Weyden goo.indd :49:32 Vitamine V Van der Hoeven: De kracht van FloraHolland is dat we het totale assortiment kunnen leveren. We moeten daar vitamine V aan toevoegen: verleiden, verhalen vertellen, verzinnen van nieuwe ideeën, verkopen en verdienen. Kwekers moeten op hun beurt hun bedrijf ook goed positioneren. Wat ben ik nou voor bedrijf? Wat kan ik goed in de markt zetten, zodat iedereen in de keten er baat bij heeft. Vanuit FloraHolland willen wij ervoor zorgen dat de kennis in de markt gedeeld wordt, zodat de prestaties omhoog gaan en het onderscheidend vermogen toeneemt. trade can generate a great deal more turnover by changing the selection of flowers and plants and by changing the atmosphere in the shop. This is most certainly something that the customers are receptive to. Photo: FloraHolland Photo: FloraHolland Photo: FloraHolland Add strategy Van der Hoeven: The strength of FloraHolland lies in the fact that we can supply the entire range. We must now add our strategy to this: attract, tell stories, devise new ideas, sell and earn. Growers, in turn, must effectively position themselves within the market. What kind of company is this? What can I launch effectively into the market, so that everyone in the chain can benefit? At FloraHolland, we wish to ensure that the knowledge is shared within the market in a way performances increase and the distinctive character of the market develops. Ter Laak goo.indd :10:16 7 flora

6 Photo: Denise Oerlemans Waterdrinker Group wishes to continue supplying distinguishing products New Cash & Carry will become the European centre for buying directly at the source Cash & Carry Waterdrinker Aalsmeer The Waterdrinker Group supplies indoor and garden plants to thousands of customers throughout Europe each day and is the largest exporter of plants. With four specific sales formulae that four specialist teams work on every day we serve florists, garden centres, wholesalers and retail chains. Around twenty years ago, we ourselves decided to start exporting and, at the same time, to segment. This was a conscious choice, because focusing on the various countries and customer groups helps us to keep our activities under control, explains Director Bob Moria. Furthermore, in order to offer added value to the various customer groups, we are highly inspired to continuously expand and deepen our range, adds Co-Director Mariska Foppen. Waterdrinker Groep wil onderscheidende producten blijven leveren Nieuwe Cash & Carry gaat dé kas van Europa worden De Waterdrinker Groep levert dagelijks kamer- en tuinplanten aan duizenden afnemers door geheel Europa en is de grootste plantenexporteur. Met vier specifieke verkoopformules waar gespecialiseerde teams dagelijks aan werken bedienen wij bloemisten, tuincentra, groothandels en retailketens. Zo n twintig jaar geleden hebben we de keuze gemaakt om zelf te exporteren en tegelijkertijd ook te segmenteren. Een bewuste keuze, want door de blik op de verschillende landen en afnemersgroepen te richten, houden we onze werkzaamheden beheersbaar, zegt directeur Bob Moria. Om de verschillende afnemersgroepen meerwaarde te bieden zijn we bovendien zeer gedreven om ons assortiment voortdurend verder te verbreden en te verdiepen, vult mede-directeur Mariska Foppen aan. Dagelijks worden enorme hoeveelheden kamer- en tuinplanten ingekocht in binnen- en buitenland om de klanten goed van dienst te kunnen zijn. Klanten profiteren van onze enorme inkoopkracht, waardoor we altijd een breed en kwalitatief hoogwaardig assortiment kunnen bieden, zegt Moria. We hebben intensief contact met kwekers en veredelaars. Wij maken ons zorgen dat er verschraling van het assortiment ontstaat, in samenwerking met kwekers en veredelaars zetten we daarom teelten op die exclusief zijn voor Waterdrinker. We willen onderscheidende producten blijven leveren, waarbij er ook steeds meer aandacht is voor de toepasbaarheid. Growing business De slogan van de Waterdrinker Group is niet voor niets Growing business. Foppen: Wij helpen onze klanten betere resultaten te bereiken door aansprekende producten aan te bieden. Bloemisten en handelaren moeten het gevoel hebben regelmatig bij onze Cash & Carry naar binnen te willen lopen omdat ze anders niet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op plantengebied en presentatie. Wij helpen hen met de ontwikkeling van ideeën voor Photo: Sarah Jane Fotografie Bob Moria Nieuwbouw Breddels Architecten Enormous volumes of indoor and garden plants are purchased each day, both in the Netherlands and abroad, in order to be able to provide the customer with effective service. Customers profit from our enormous purchasing power, as a result of which we are always able to offer a wide-ranging, high quality selection, says Moria. We maintain intensive relations with growers and agriculturalists. We are concerned attenuation will occur and therefore, in collaboration with growers and agriculturalists, we plant crops that are intended exclusively for Waterdrinker. We wish to continue supplying distinguishing products, whilst focusing increasingly upon suitability. Growing business It is not without good reason that the slogan of the Waterdrinker Group is Growing business. Foppen: We help our clients to achieve better results by offering appealing products. Florists and traders must get the urge to want to walk into our Cash & Carry regularly, because otherwise they will not be up-to-date with the latest developments in relation to plants and presentation. We help them to develop Mariska Foppen ideas for their own shops. A great deal of knowledge is also gained from the market via the Life & Garden garden centres. Foppen: The employees are in contact with the consumers on a daily basis. Via these garden centres, we are also able to test whether certain products are doing well and we can even look at regional differences between customers. As a result of this, we are located right in the centre of the market. Major knowledge centre Waterdrinker has plans for a new development for the accommodation of all of its activities. In this way Waterdrinker realises the best service to florists, garden centers, whole salers and retail chains. The aim is to bring the new development into use Photo: Sarah Jane Fotografie flora 8 9 flora

7 Bohemian Pikoplant goo.indd :23:24 design primalabel.nl Het pakken van kansen als ze zich voordoen Gedrevenheid en betrokkenheid Ed Waterdrinker, directeur Waterdrinker Group Mijn vader was een marktkoopman in hart en nieren. Hij voelde waar handel zat en koos alleen voor de beste kwaliteit en prijs. Hard werken en het pakken van kansen als ze zich voordoen, dat zit in onze genen. Al 35 jaar is Waterdrinker in verandering... een continu leerproces in het belang van onze klant. Ik ben dan ook trots op elke grote stap die we gezet hebben en nog gaan zetten. En met mij iedereen die bij ons werkt, dat weet ik zeker. Want naast de kracht, uitstraling en ons enorme assortiment vind ik de gedrevenheid en betrokkenheid van onze medewerkers het mooiste aan Waterdrinker. Grabbing opportunities when they arise Enthusiasm and involvement Ed Waterdrinker, Waterdrinker Group Managing Director My father was a market vendor to the core. He could feel where the trade was and only chose the best quality and price. Working hard and grabbing opportunities when they arise, this is in our genes. Waterdrinker has been undergoing change for 35 years a continuous learning process is in our client s interest. I am proud of every step we have taken, and have yet to take, as is everyone who works with me, of this I am certain. This is the result of the vigour, the atmosphere and our huge range, I think the enthusiasm and involvement of our employees are the best things about Waterdrinker. in hun eigen winkel. Er wordt ook veel kennis uit de markt gehaald via de Life & Garden tuincentra. Foppen: De medewerkers staan dagelijks in contact met de consument. Via deze tuincentra kunnen we ook uitproberen of bepaalde producten het goed doen en zelfs kijken naar regionale verschillen tussen consumenten. Zo staan we midden in de markt. Belangrijk kenniscentrum Waterdrinker heeft nieuwbouwplannen voor de huisvesting van alle activiteiten. Zo zorgt Waterdrinker voor een optimale service aan bloemisten, tuincentra, groothandels en grootwinkelbedrijven. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw eind 2010 in gebruik wordt genomen. Hier willen we nog meer tot uitdrukking brengen dat we een belangrijk kenniscentrum zijn. Ook de andere productgroepen, zoals snijbloemen, hardware en verpakkingsmaterialen zijn hier in vernieuwende concepten aanwezig. Met de ambitie een one-stop-shopping beleving neer te zetten dat zijn weerga in Europa niet kent, vertelt Moria. We willen ook onze samenwerking met de kwekers goed tot uitdrukking laten komen en zien de nieuwe Cash & Carry dan ook als dé kas van Europa. Tot die tijd blijven we eveneens vanuit de huidige Cash & Carry werken aan nieuwe ontwikkelingen. We zullen niet stilstaan. in the end of By doing this, we wish to express even more so that we are a major knowledge centre. The other product groups, including cut flowers, hardware and packaging materials, are also here in the form of innovating concepts, with the ambition of creating a one-stop-shopping experience that is unequalled in Europe, explains Moria. We also wish to effectively express our cooperation with the growers and therefore view the new Cash & Carry as the European centre for purchasing directly at the source. We will not stop our efforts until then and will continue working on new developments starting from the current Cash & Carry. Photo: Denise Oerlemans Louis Bakker Breddels goo.indd :41:16 11 flora

8 Photo: Studio van Assendelft Photo: Denise Oerlemans Combinatie van creativiteit en commerciële invulling essentieel Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Growing Concepts, House of Flowers and Plants 2007 Heart of Plants 2008, Waterdrinker Aalsmeer We kijken naar de klanten van onze klanten, zegt Ad Berends, creative director bij Trend-House P/P/P. Het probleem van kwekers is bijvoorbeeld dat ze veelal geen contacten hebben met de uiteindelijke koper. Na de kweker komen in de keten ook nog de handelaar en de verkoper voordat het product bij de consument thuis staat. Toch is het belangrijk alles van die consument te weten, want juist door vroegtijdig op wensen van consumenten in te spelen kunnen kwekers en handelaren toegevoegde waarde leveren die meerwaarde creëert voor de consument. Denise Oerlemans Photo: Sarah Jane Fotografie Berends stelt dat de sector steeds meer vraaggestuurd moet gaan werken. Dat geldt in zijn ogen voor de gehele keten, waar voor alles met passie aan het product en de presentatie ervan moet worden gewerkt. Volgens Berends moet de sector ook meer dan tot dusver werd gedaan heel breed naar buiten kijken, bijvoorbeeld naar de branche van groente en fruit. Er wordt daar steeds vaker ingespeeld op zaken als authenticiteit, gezondheid en diversiteit, dat moeten wij ook doen. Mensen willen keuze. Kijk ook wat er wordt aangeboden in hotels. Je vindt er alle luxe, zoals sauna s, zwembaden, winkels en diverse restaurants, maar de meeste mensen maken alleen gebruik van hun kamer en ontbijt. Het gaat om het goede gevoel en de mogelijkheid. Via concepten zoals House of Plants, Growing Concepts en The Green Factor proberen we een vertaalslag te maken naar de interactie en co-creatie met die consument. Geef ze de mogelijkheid mee te denken en te doen. Extra genieten Bedenk bijvoorbeeld hoe je planten gemakkelijker mensen hebben steeds meer tijdgebrek kunt verzorgen, of hoe je meer kunt doen met licht en geuren. Hou altijd in het achterhoofd dat je met bloemen en planten ervoor kunt zorgen dat mensen extra gaan genieten. Ze gaan lachen en bellen vaak spontaan hun moeder, familie of vrienden. We moeten meer gebruik maken van het gevoel dat planten en bloemen losmaken. Niet via de commodity dus, want daar gaat het alleen over prijs, maar op een onderscheidende manier, aldus een bevlogen Berends. Trend-House P/P/P heeft met regelmaat contact met instituten als de Design Academy Eindhoven, het Amsterdam Fashion Institute, de Gerrit Rietveld Academie en St. Lucas in Boxtel. Berends: Je komt in contact met specialisten en jonge creatieve mensen, die op een andere manier naar de wereld kijken, maar die wel weten welke trends gaande zijn en daardoor richting kunnen geven. Doe aan storytelling Informeer en inspireer consumenten is het devies van Berends. Maak kinderen deelgenoot van de wonderen van het zaadje en het stekje. Doe aan storytelling, wees trots op wat je maakt en wat je doet. Doe het wel op een bijzondere manier, want een van de grootste ellendes is de markt vol te proppen met nog meer van het zelfde. In de keten kan volgens Berends meer worden samengewerkt om te bereiken dat er meer geld in de kassa terecht komt, zowel bij kweker als retail en de bloemist. Dat moet mogelijk zijn, want bloemen en planten zitten in onze roots als mens, we kunnen niet zonder de natuur. Onderscheiden Denise Oerlemans werkt veel samen met Ad Berends in Trend-House P/P/P en is al Photo: Sarah Jane Fotografie A combination of creativity and commercial interpretation is essential Take greater advantage of the feelings stirred up by flowers and plants We are looking at our clients clients, says Ad Berends, Creative Director at Trend-House P/P/P. The problem for growers, for example, is that they often have no contact with the final purchaser. There are still the trader and the seller to come after the grower in the chain, before the product reaches the customer s home. Nevertheless, it is essential to know everything about this customer, because only by responding to customers requirements at an early stage growers and traders can deliver added value, thereby creating added value for the consumer. Ad Berends Berends claims that the sector will increasingly need to operate according to demand. In his opinion, this applies to the whole chain, whereby the operators must above all work on the product and presentation with great enthusiasm. According to Berends, the sector must also, in any case much more than before, think outside of the box, for example by considering the vegetable and fruit sector. Operators within that sector are increasingly often cashing in on things such as authenticity, health and diversity, and this is something that we should also do. People like having a choice. Look at what hotels offer: all kinds of luxuries, such as saunas, swimming pools, shops and various restaurants. But the majority of people only use hotels as a bed and breakfast. It is all about the great feeling and the opportunity. We are endeavouring to apply the idea of interaction and co-creation with the consumer through the development of concepts such as House of Plants, Growing Concepts and The Green Factor. They give you the opportunity to contribute ideas and participate. Extra enjoyment Consider, for example, how you can tend for plants more easily, given the fact that people have an increasing lack of time, or how you can do more with light and aromas. Always bear in mind that, with flowers and plants, you can ensure that people get extra enjoyment out of things. They will laugh and will often spontaneously ring their mother, family or friends. We must take greater advantage of the feelings stirred up by plants and flowers. Which means not via the commodity market, because there it is all just about the price, but rather in a distinctive way, says an enthusiastic Berends. Trend-House P/P/P maintains regular contact with institutes such as the Design Academy Eindhoven, the Amsterdam Fashion Institute, the Gerrit Rietveld Academy and St. Lucas in Boxtel. Berends: You come into contact with specialists and creative youths, who look at the world from a different perspective, but know which trends are popular and are therefore able to give direction. It is all about storytelling Inform and inspire consumers is Berends motto. Share the wonders of the seed flora flora

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Kwaliteit door keuze. Quality by choice DINGEMAN HOEK

Kwaliteit door keuze. Quality by choice DINGEMAN HOEK DINGEMAN HOEK Kwaliteit door keuze Quality by choice Onze meerwaarde is een ruim assortiment verse bloemen van uitstekende kwaliteit. Bent u op zoek naar iets speciaals? Dingeman Hoek vindt het voor u!

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Consumer billing Best practices

Consumer billing Best practices Consumer billing Best practices Jaap Jan Nienhuis 20 March 2013 tomorrow s transactions today Welcome 2 Titel subtitel. Auteur(s) datum voluit. Innopay BV. Alle rechten voorbehouden. Jaap Jan Nienhuis

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS 24-25-26 Juli 2014 Dit jaar zal de zesde editie van Jumping Peel & Maas plaatsvinden. Inmiddels is ons concours uitgegroeid tot een volwaardig evenement van grote

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo Cork Cork Chamber Logo Network Icon: MEETING OF PEOPLE, SHARING IDEAS, KNOWLEDGE, INTENTIONS. SENSE OF PARTNERSHIP. Typeface: STRONG, MODERN, DYNAMIC SANS SERIF. ADAPTABLE, LASTING QUALITIES Cork Tagline:

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014 7 Habits of Innovation Leaders Yellow Cats 16 oktober 2014 Het tijdperk van de CM(T)O CMG Partners 2014 The CMO redefined Egon Zehnder 2014 Lack of Vision or Urgency? Lack of Vision or Urgency?? 7 Habits

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY Innovatie prof.dr.ir. Han Gerrits Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory Inhoud Wat is innovatie? Waarom is innovatie zo moeilijk? Innovatie in Banking Hoe kan een organisatie innovatiever worden?

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Re: instruments for creating health care consumers

Re: instruments for creating health care consumers Re: instruments for creating health care consumers Seminar voice and choice in health care Kees Molenaar Market and consumer directorate Instruments were designed for blue The analysis and conclusions

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Brand building blocks 3 Logo 4 Colors 7 Images 8 Tile 9 Font 10 Typo 11 Header 12 Url 13 Action panel 14

Inhoudsopgave. Brand building blocks 3 Logo 4 Colors 7 Images 8 Tile 9 Font 10 Typo 11 Header 12 Url 13 Action panel 14 Inhoudsopgave Brand building blocks 3 Logo 4 Colors 7 Images 8 Tile 9 Font 10 Typo 11 Header 12 Url 13 Action panel 14 Applying brand building blocks 15 Flyer 16 Placemat 18 Dutch examples 19 2 Brand building

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

The New Tourist and Co-Creation. Creation

The New Tourist and Co-Creation. Creation The New Tourist and Co-Creation Creation Masterclass Sociale Innovatie Kenniscentrum Kusttoerisme 22 oktober 2009 Koert de Jager Lector NHTV The New Consumer Does this New Consumer really exist? Is Is

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

profiltra Additieven Additives Filtratie Filtration Afdichtingen Seals Leidingtechniek Piping technology Vuurvast Refractories Profiltra

profiltra Additieven Additives Filtratie Filtration Afdichtingen Seals Leidingtechniek Piping technology Vuurvast Refractories Profiltra Profiltra technisch advies en oplossingen die u helpen de prestatie van uw processen te verhogen Technical consultancy and creative solutions that help raise your process performance Additieven Additives

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Your supply chain 10 x more effective

Your supply chain 10 x more effective Your supply chain 10 x more effective With the #1 supply chain platform for manufacturing & wholesale Increase supply chain performance Decrease manual order handling Insights in actionable data Top elements

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation!

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University Internationaal Instituut voor

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie