IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn"

Transcriptie

1 Non-Fictie IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015] pagina's ; 21 cm. - (Kristalpaleis). - Oorspronkeljke uitgave: Antwerpen : De Nederlandsche Boekhandel, Met literatuuropgave. ISBN : : 01 Geestelijk leven : : : 172 : 01 Geestelijk leven : : Heidegger. Denken en danken, geven en zijn is een klassieker in de Nederlandstalige filosofie. Dit boek, waarmee Samuel IJsseling in 1964 promoveerde, heeft velen geïntroduceerd in het denken van de 'latere Heidegger'. IJsseling benadert het denken van Heidegger niet als een kritische buitenstaander, maar probeert het van binnenuit te doorgronden. In eenvoudig maar fraai Nederlands tracht hij de kern van Heideggers vaak ingewikkelde gedachtegang op het spoor te komen, zonder hem daarbij klakkeloos te volgen. IJsselings enkele jaren later verschenen artikel 'Het zijn en de zijnden' vormt hierop een natuurlijke aanvulling en is daarom opgenomen in deze heruitgave van Heidegger. Denken en danken, geven en zijn. Beide teksten zijn onmisbaar voor wie zich een eigen standpunt wil vormen over het denken van Martin Heidegger How How to survive anything How to survive anything : a visual guide to laughing in the face of adversity / Lonely Planet ; illustrated by Rob Dobi ; editor Lucy Doncaster. - Footscray, Victoria : Lonely Planet, [2015] pagina's : illustraties ; 19 cm ISBN In-laws coming round for dinner? Earthquake imminent? Squashed in the middle seat on a long-haul flight? Don't panic! Learn to deal with any challenge, from the extreme to the ordinary, the mundane to the mortifying. Never again be tongue-tied when interviewed on live TV, terrified by a blind date or defeated by an all-you-can-eat buffet. 1

2 Non-Fictie Miedema, Harald Werkhervatting en re-integratie Werkhervatting en re-integratie / Harald Miedema, Josephine Engels. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 21 cm. - (ZorgBasics). Met literatuuropgave, register. ISBN : 327 : 11 Bedrijf en Beroep : : : 329 : 10 Mens en Maatschappij : : In deze uitgave in de reeks ZorgBasics staan Werkhervatting en re-integratie bij mensen met gezondheidsproblemen centraal. Door de nieuwe wetgeving is dit veld meer dan ooit aan verandering onderhevig. Dit boek gaat in op het belang van arbeidsparticipatie voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mogelijke oorzaken voor hun afstand tot de arbeidsmarkt en methoden om een inschatting van die afstand te maken. Uitgebreid komt aan bod wat re-integratie precies inhoudt, wat het verschil is tussen eerste en tweede spoor re-integratie en (re-)integratie vanuit een uitkeringssituatie, en welke weten regelgeving daarbij van toepassing is. Verder bevat het boek een beschrijving van praktische aspecten van werkhervatting en re-integratie, zoals de organisaties en professionals die in dit veld een belangrijke rol spelen, hun onderlinge samenwerking, het belang van zelfmanagement en eigen regie en casuïstiek. De ZorgBasics zijn geschreven voor studenten die een gezondheidszorgopleiding volgen in het hbo en professionals in de zorg. De nadruk ligt op de basisvakken die worden gegeven in de eerste studiejaren en de beroepscompetenties die tijdens de eerste fase van de opleiding behaald moeten worden Loonstra, C.J. Hoofdstukken sociaal recht Hoofdstukken sociaal recht / C.J. Loonstra. - Vierentwintigste druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - [Leerboek]: Arbeidsrecht editie e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met register. ISBN Hoofdstukken Sociaal Recht valt op door de eenvoudige betoogtrant waarin alle relevante aspecten kort en krachtig aan de orde komen. Daarnaast staan er een handige begrippenlijst en praktijkgerichte oefeningen in. Hoofdstukken Sociaal Recht is geschikt voor alle hbo-opleidingen met Recht, waaronder hbo Recht, BE, SJD, AC en HRM. De tekst in de vierentwintigste editie van Hoofdstukken Sociaal Recht is op verschillende punten herzien, in verband met de nieuwe Wet werk en zekerheid. Hoofdstuk 3 ('Inhoud van de arbeidsovereenkomst') is deels herschreven vanwege het nieuwe flexrecht, dat op 1 januari 2015 in werking treedt. Hoofdstuk 4 ('Ontslagrecht') is nagenoeg geheel herschreven in verband met de invoering van het nieuwe ontslagrecht dat per 1 juli 2015 in werking treedt. Ook hoofdstuk 5 ('Socialeverzekeringsaspecten') is aangepast, dit vanwege de wijzigingen die met ingang van 1 januari 2016 in werking zullen treden. Het boek is ook verkrijgbaar als e-book. Op de bijbehorende site zijn een begrippentrainer, casussen, competentieprofielen, arresten en voorbeelden van actuele rechtspraak te vinden. 2

3 Non-Fictie Boer, J. de De bijstand in praktijk De bijstand in praktijk / J. de Boer, W. Heesen, R. Ros. - Deventer : Kluwer, pagina's ; 25 cm. - (De bijstand in praktijk). - Rugtitel: De bijstand in praktijk ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : Het boek "De bijstand in praktijk" behandelt op overzichtelijke wijze alle facetten van de Participatiewet waarbij vanuit de juridische kaders wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk. Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden, schema's, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en is tevens voorzien van de volledige en actuele wettekst. Door deze opzet is dit boek geschikt als studieboek voor sociale en juridische opleidingen, als naslagwerk voor professionals (klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten, medewerkers sociale wijkteams en advocaten) en, vanwege de toegankelijkheid, ook voor ieder ander die de Participatiewet beter wil leren kennen en begrijpen en daarover goed en actueel geïnformeerd wil zijn. 3

4 Non-Fictie Bos, A. de Vier jaar Code Banken Vier jaar Code Banken : ontwikkeling in regelgeving en praktijk / Prof. dr. A. de Bos RA, Mr. dr. J.G.C.M. Galle, Mr. M.E.P.A.R. Jans ; m.m.v. El Toorn. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : figuren, tabellen ; 24 cm. - Titelpagina vermeldt tevens: Instituut voor Ondernemingsrecht/IvO, Center for Financial Law & Governance ('ICFG'), Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : In dit boek worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek Vier jaar Code Banken: ontwikkelingen in regelgeving en praktijk. Het onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. Auke de Bos RA, mr. dr. Annika Galle en mr. Marlène Jans, met medewerking van mr. drs. El Toorn. Het onderzoek omvat een studie naar de aard en de werking van de initiatieven die zijn genomen door onder andere de bancaire sector, de overheid en de financiële toezichthouders om het vertrouwen in de bankensector te herstellen. Een van die initiatieven was de instelling van de Code Banken. De naleving van de Code Banken diende te zorgen voor meer transparantie over het functioneren, en zodoende te leiden tot meer vertrouwen in banken. De studie omvat ook het onderzoek naar de 'comply or explain'-statements die banken in het jaarverslag over de boekjaren 2010 tot en met 2013 hebben opgenomen over de naleving van de principes van de Code Banken. Het ICFG (IvO Center for Financial Law and Governance) is het multidisciplinaire onderzoekscentrum van Erasmus School of Law op het gebied van financieel recht en governance. Het ICFG heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, studenten en professionals bijeen te brengen om zo te komen tot een uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen Kawasaki, Guy The art of the start 2.0 The art of the start 2.0 : the time-tested, battle-hardened guide for anyone starting anything / Guy Kawasaki. - Fully revised and expanded edition. - [London] : Portfolio Penguin, X, 326 p : illustraties ; 20 cm. - 1e druk onder de titel: The art of the state. - Portfolio, ISBN Fully revised and expanded for the first time in a decade, The Art of the Start 2.0 is Guy Kawasaki's classic bestselling guide to launching and making your new product, service or idea a success. This new edition has been expanded to reflect the seismic changes in business over the last decade, in which once-invulnerable market leaders have struggled and many of the basics of getting established have become easier, cheaper and more democratic. Today, business plans are no longer necessary. Social media has replaced PR and advertising as the key method of promotion. Crowdfunding is now a viable alternative to investors. Cloud computing makes basic infrastructure affordable for almost any new venture. The Art of the Start 2.0 will show you how to effectively deploy all these new tools. And it will help you master the fundamental challenges that have not changed: building a strong team, creating an awesome product or service, and facing down your competition. Whether you're an aspiring entrepreneur, own a business, or want to get more entrepreneurial within any organisation, this book will help you make your crazy ideas stick. It's an adventure that's more art than science - the art of the start. 4

5 Non-Fictie Richards, Dave The seven sins of innovation The seven sins of innovation : a strategic model for entrepreneurship / Dave Richards. - Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, XVIII, 274 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Innovation and entrepreneurship remain two of the most discussed ideas in business, but research continues to show extremely low levels of either across all industry sectors and types of enterprise. The Seven Sins of Innovation offers a psychology-based model identifying seven key determinants of success or failure for innovation and entrepreneurial endeavors. Drawing on learning experiences from the MIT Innovation Lab and cutting-edge innovation in organizations such as Nortel Networks, 3M, and Oracle, this book demonstrates how individual and group psychology must be engaged effectively to create entrepreneurial cultures capable of powerful innovation. It provides a guide to applying the model, finding the right external resources, and involving people effectively. Its clear 'prescriptions' will be invaluable to business leaders, innovation managers, and entrepreneurs attempting to start, improve, or grow a venture of any kind Kuiper, Corina Corporate venturing Corporate venturing : managing the innovation family in a dynamic world / Corina Kuiper, Fred van Ommen. - Nijmegen : VOC Uitgevers, March pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Corporate venturing almost sounds like a 'contradictio in terminis'. Can colossal slow and inflexible dinosaurs live and work together with small, agile and entrepreneurial ventures? The book 'Corporate venturing, managing the innovation family in a dynamic world', describes why and how Corporates can successfully use venturing to create new business that is crucial for their long term survival. It describes how Corporate Venturing is part of the company's 'innovation family', where babies and teenagers are the new business initiatives and the parents and grandparents represent the established business, including the tension amongst the family members. There is no 'one size fits all' approach and there are different flavours of Corporate Venturing. This book allows you to take a look behind the scenes of fifteen innovation families, all members of the Corporate Venturing Network Netherlands, being: Asahi Glass Company, ASML, Bekaert, Brightlands Chemelot Campus, Dutch Polymer Institute, Royal DSM, Fujifilm, KLM Royal Dutch Airlines, Océ Canon, Port of Rotterdam Authority, Sibelco, Sioux, Solvay, TNO and Vision Dynamics. They will provide you insights into their strategy, the venture instruments they use, the way they have organized Corporate Venturing and how they deal with entrepreneurship within their companies. 5

6 Non-Fictie Bestaat Bestaat volgend jaar jouw bedrijf nog? Bestaat volgend jaar jouw bedrijf nog? / Stichting Economiteit. - [Assen] : Stichting Economiteit, [2015] ongenummerde pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : 354 : 10 Mens en Maatschappij : : Economiteit is de ontwikkeling in een bepaalde periode van de 4 economische fundamenten van het bedrijf: bezittingen, schulden, betaalruimte en of er winst of verlies is. Dit verloop wordt bepaald door het vergelijken van elkaar opeenvolgende balansen. De Economiteit beweegt zich over een schaal van 14 mogelijkheden, waarbij iedere beweging een kenmerkend karakter heeft. Dit karakter wordt weergegeven in een cijfer, het Economiteitscijfer. In de praktijk wordt het Economiteitscijfer per btw-periode (maand of kwartaal) vastgesteld. Uit het Economiteitscijfer blijkt of bijsturing in beleid noodzakelijk is, of de continuïteit van het bedrijf in het geding is. Is er sprake van urgentie, is deskundige begeleiding snel binnen handbereik. De meeste bedrijven kennen slechts één balans per jaar waardoor per btw-periode geen balansvergelijking kan plaatsvinden. Door een praktische en simpele aanpassing in de administratie is dit echter oplosbaar. Daardoor krijgt het bedrijf, zonder extra kostenlast, meerdere opeenvolgende balansen per jaar Sassen, Saskia Expulsions Expulsions : brutality and complexity in the global economy / Saskia Sassen. Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Soaring income inequality and unemployment, expanding populations of the displaced and imprisoned, accelerating destruction of land and water bodies: today's socioeconomic and environmental dislocations cannot be fully understood in the usual terms of poverty and injustice. They are more accurately understood as a type of expulsion-from professional livelihood, from living space, even from the very biosphere that makes life possible. This hard-headed critique updates our understanding of economics for the twentyfirst century, exposing a system with devastating consequences. From finance to mining, the complex types of knowledge and technology we have come to admire are used too often in ways that produce elementary brutalities. Sassen draws connections to illuminate the systemic logic of these expulsions. The sophisticated knowledge that created today's financial "instruments" is paralleled by the engineering expertise that enables exploitation of the environment, and by the legal expertise that allows the world's have-nations to acquire vast stretches of territory from the have-nots. Expulsions lays bare the extent to which the sheer complexity of the global economy makes it hard to trace lines of responsibility for the displacements, evictions, and eradications it produces-and equally hard for those who benefit from the system to feel responsible for its depredations. 6

7 Non-Fictie Stiglitz, Joseph E. The great divide The great divide / Joseph E. Stiglitz. - [London] : Allen Lane, an imprint of Penguin Books, XXVI, 428 pagina's ; 24 cm ISBN : Verenigde Staten : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : A singular voice of reason in an era defined by bitter politics and economic uncertainty, Joseph E. Stiglitz has for years offered trenchant analysis of our greatest economic problems. The Great Divide gathers his most provocative reflections to date on the subject of inequality, probing for answers to the greatest threat to American prosperity and explaining the role it has played in the country's ongoing malaise. Divided into sections that variously analyze the causes of, consequences of, and cures for inequality, The Great Divide stresses that the widening gap between rich and poor leaves both - and the entire economy - worse off. But as Stiglitz ably argues, a healthy economy and a fairer democracy are within our grasp, if we can put aside misguided interests and abandon failed policies. In its insistence on the restoration of true democracy and tempered markets, The Great Divide makes the urgent case that we must come together and solve inequality now Byrnes, William J. Management and the arts Management and the arts / William J. Byrnes. - New York : Focus Press, Taylor & Francis Group, XXIII, 575 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Boston : Focal Press, Met literatuuropgave, index. ISBN The fifth edition of Management and the Arts provides you with theory and practical applications from all arts management perspectives including planning, marketing, finance, economics, organization, staffing, and group dynamics. Regardless of whether you are a manager in a theatre, museum, dance company, or opera, you will gain useful insights into strategic planning, organization, and integrated management theories. Case studies, statistics, and real-world examples will allow you get a handle on all aspects of arts managements, from budgeting and fundraising, to e-marketing and social networking, to working effectively with boards and staff members. Revised to reflect the latest thinking and trends in managing organizations and people, this fifth edition features class-tested questions in each chapter, which help you to integrate the material and develop ideas about how the situations and problems could have been handled. Case studies focus on the challenges facing managers and organizations every day, and "In the News" quotes give you real-world examples of principles and theories. 7

8 Non-Fictie Hlupic, Vlatka The management shift The management shift : how to harness the power of people and transform your organization for sustainable succes / by Vlatka Hlupic. - New York, NY : Palgrave Macmillan, XXXII, 251 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Research shows that corporate life expectancy and performance have declined 75% in the last 50 years - organizations need a different approach if they are to survive, let alone thrive. While people are often stated as a company's greatest asset, few businesses have a clear model of leadership that improves engagement, removes barriers to innovation, and uncovers hidden strengths in people and the organization. This book addresses that need and, more importantly, demonstrates HOW organizations can make The Management Shift to a new way of thinking and working. Professor Hlupic argues that organizations now need to adopt a leadership style that focuses on people, purpose and knowledge sharing, creating new types of value and ultimately improving innovation and engagement - leading to improved business. Based on leading-edge research supported by numerous case studies, which demonstrate the power and impact of change, The Management Shift offers managers a practical and systemic approach to diagnose leadership issues in their organization. It then provides an implementation process to shift their mindset and organizational culture to the new level of thinking, performance, and ultimately business success Kaiser, Kevin Becoming a top manager Becoming a top manager : tools and lessons in transitioning to general management / Kevin Kaiser, Michael Pich and I.J. Schecter. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, A Wiley Brand, XII, 281 pagina's ; 25 cm. - Met index. ISBN Make the move up to senior management with lessons from world-renowned business school experts. Based on themes from INSEAD's popular Transition to General Management programme, authors Kevin Kaiser, Michael Pich, and I.J. Schecter offer sound advice and practical insights for those looking to move to senior general management roles. By following the stories of three managers making the transition to general management, Becoming A Top Manager highlights not only the most crucial aspects of becoming a successful general manager, but also the necessary mindset changes required-both on a personal and professional level-that will ultimately translate into ongoing success. This book; provides practical insights, clarity and confidence for those looking to move into senior general management roles, written by a well-known and experienced international author team, outlines key skills and executive tools needed for the transition and has online resources available at 8

9 Non-Fictie Briljante Briljante businessmodellen in finance Briljante businessmodellen in finance : baanbrekers voor betrouwbaar bankieren en verzekeren / redactieteam Jeroen Geelhoed, Jeroen Kemperman, Jennifer op 't Hoog. - Den Haag : Academic Service, [2015] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Veel bestaande businessmodellen van banken en verzekeraars zijn niet toekomstvast. Er is een doorbraak nodig om weer te gaan ondernemen vanuit hernieuwd vertrouwen. Dat vraagt om briljante businessmodellen, gedreven vanuit visie. Businessmodellen die waarde creëren voor alle stakeholders: klant, medewerker, aandeelhouder en maatschappij. Laat je inspireren door de 19 cases van organisaties die het anders deden, doen en gaan doen. In dit boek komen briljante businessmodellen aan bod voor de volgende zes financiële basisbehoeften: Gemeenschappelijk betaalverkeer om betrouwbaar onderling te kunnen handelen en ruilen: Wisselbank, Visa en GCash Gemeenschappelijk bankieren om dagelijks geld op te nemen en te betalen: Mit Ghamr, Svenska Handelsbanken en Umpqua Bank Samen financieren om middelen te vinden om te kunnen ondernemen: Crédit Coopératif, BRI en SKS. Samen investeren om rendement te maken om morgen van te kunnen leven: Pensioenfonds Rotterdamse Roeiers, Kickstarter en Leapfrog. Dagelijkse risico's delen om tegenslagen te voorkomen, delen en repareren: Centraal Beheer, Interpolis en Google. Bijzondere risico's delen om ook de grote rampen te kunnen absorberen. Jeroen Kemperman, Jennifer op 't Hoog (beiden werkzaam bij Achmea) en Jeroen Geelhoed inspireerden al talloze organisaties met de bestsellers Briljante businessmodellen en Briljante businessmodellen in de Zorg Tidd, Joe Strategic innovation management Strategic innovation management / Joe Tidd and John Bessant. - Chichester : Wiley, [2014]. - XVIII, 417 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN This first edition of Strategic Innovation Management is an exciting new addition to the established bestselling texts Managing Innovation and Innovation and Entrepreneurship written by Joe Tidd and John Bessant. Aimed at students taking courses in business studies and management, as well as non-specialist courses in other disciplines, this book provides a practical and accessible evidence-based approach to managing innovation in a wide range of contexts, including: manufacturing, services, small to large organizations and the private, public and third sectors. The text has been designed to be fully integrated with the Innovation Portal at which contains an extensive collection of additional resources for both lecturers and students including teaching resources, case studies, media clips, innovation tools, seminar and assessment activities and over 300 testbank questions. 9

10 Non-Fictie Heemstra, Fred J. Projectpolitiek Projectpolitiek : voor en door projectmanagers / Prof. dr. ir. Fred J. Heemstra, Drs. Arjan Jonker, Drs. ing. Gerard Meijer. - Eerste druk. - [Nieuwegein] : KWD Resultaatmanagement, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (KWD reeks ; 4). Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : 9.95 : : : 11 Bedrijf en Beroep : 9.95 : KWD Resultaatmanagement hecht veel waarde aan het delen van kennis en ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement. Dit doen wij door regelmatig seminars en symposia te organiseren. Daarnaast onderzoeken wij samen met bedrijven en universiteiten relevante vraagstukken op dit vakgebied. De resultaten publiceren we in de vorm van praktijkgerichte boekjes. De KWD-reeks: voor en door projectmanagers. Dit nieuwste deel gaat over projectpolitiek. De opleiding en ervaring van projectmanagers is vaak inhoudelijk, instrumenteel en procedureel gericht. In dit vierde boekje uit de KWD-reeks laten we je zien dat het reilen en zeilen van je project ook politieke dimensies kent. Dit boek geeft je de handvatten om dat gedrag te duiden en je ervan bewust te maken dat je als projectmanager daar ook een rol in hebt. We gaan in op de vragen: hoe politiek is mijn project? En: hoe politiek sensitief ben ik eigenlijk zelf? En hoe verhouden de antwoorden op deze vragen zich met elkaar? Wij bieden je in dit boek de mogelijkheid de politieke lading van je eigen project te onderzoeken. Maar ook om je eigen politieke opstelling te verkennen. Die twee hebben een bepaalde relatie. Het is niet handig een hoog-politiek project te leiden als je zelf geen politiek benul hebt. Uiteraard is dit boek weer volgestopt met de nodige tips, adviezen en lessons learned over projectpolitiek Heemstra, Fred J. Dilemma's van de projectmanager Dilemma's van de projectmanager : voor en door projectmanagers / Prof. dr. ir. Fred J. Heemstra, Drs. Arjan Jonker, Drs. ing. Gerard Meijer, Ir. Patrick van Delft. - Derde herziene druk. - [Nieuwegein] : KWD Resultaatmanagement, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (KWD reeks ; 2). - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN KWD Resultaatmanagement hecht veel waarde aan het delen van kennis en ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement. Dit doen wij door regelmatig seminars en symposia te organiseren. Daarnaast onderzoeken wij samen met bedrijven en universiteiten relevante vraagstukken op dit vakgebied. De resultaten publiceren we in de vorm van praktijkgerichte boekjes. De KWD-reeks: voor en door projectmanagers. Het tweede deel in de reeks gaat over dilemma's. Bij het managen van projecten en het realiseren van een succesvol projectresultaat wordt de projectmanager voortdurend geconfronteerd met dilemma's. Het komt maar zelden voor dat een project zonder moeilijke keuzes afgerond kan worden. Omgaan met dilemma's behoort een basisvaardigheid te zijn van projectmanagers. Dit boek gaat daar dieper in. Aan de orde komen onder ander een praktisch dilemmamodel en de tien meest voorkomende projectmanagement dilemma's. uiteraard geven we aanwijzingen en tips om deze te hanteren! 10

11 Non-Fictie Heemstra, Fred J. Sturen op projectsucces Sturen op projectsucces : voor en door projectmanagers / Prof. dr. ir. Fred J. Heemstra, Luuk Ketel, Drs. Arjan Jonker, Ing. Marcel van Beemdelust. - Derde herziene druk. [Nieuwegein] : KWD Resultaatmanagement, pagina's : illustraties ; 22 cm. (KWD reeks ; 1). - Oplage van 750 exemplaren. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : 9.95 : : : 11 Bedrijf en Beroep : 9.95 : KWD Resultaatmanagement hecht veel waarde aan het delen van kennis en ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement. Dit doen wij door regelmatig seminars en symposia te organiseren. Daarnaast onderzoeken wij samen met bedrijven en universiteiten relevante vraagstukken op dit vakgebied. De komende jaren willen we de resultaten van onze onderzoeken in de vorm van praktijkgerichte boekjes ontsluiten: de KWD-reeks. Voor en door projectmanagers. Dit eerste deel gaat over succes. En dan concreet over de vragen: wanneer is een project succesvol? En hoe kun je daar dan op sturen? Het is een ontdekkingstocht langs succes, de aspecten van succes, projectbesturing en stakeholders. En uiteindelijk leidt dat naar een visie en aanpak om samen te gaan sturen. Een visie waarin feiten en percepties even belangrijk zijn. Een aanpak die niet moeilijk is maar wel de moeilijke vraag aan de orde stelt: wanneer is dit project voor u succesvol? Met deze visie en aanpak willen we projectmanagers, opdrachtgevers en stuurgroepen een praktische handreiking geven om hun eigen project succes te definiëren en daar samen op te kunnen sturen. Als dit boekje uw project in de richting van het gewenste succes brengt, dan zijn wij in onze opzet geslaagd Penders, Eugene De stuurgroep aan het roer De stuurgroep aan het roer : voor en door projectmanagers / Ir. Euge ne Penders, Drs. Arjan Jonker, Drs. ing. Gerard Meijer, Prof. dr. ir. Fred Heemstra, Dr. Ronald Kappert. - Tweede herziene druk. - [Nieuwegein] : KWD Resultaatmanagement, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (KWD reeks ; 3). - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN KWD Resultaatmanagement hecht veel waarde aan het delen van kennis en ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement. Dit doen wij door regelmatig seminars en symposia te organiseren. Daarnaast onderzoeken wij samen met bedrijven en universiteiten relevante vraagstukken op dit vakgebied. De resultaten publiceren we in de vorm van praktijkgerichte boekjes. De KWD-reeks: voor en door projectmanagers. Dit derde deel gaat over de stuurgroep. Met dit boek willen we projectmanagers, opdrachtgevers en stuurgroepen een praktische handreiking geven hoe de rol van de stuurgroep een juiste plek te geven binnen de projecten. Want in de praktijk blijkt dat de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de rol van een stuurgroep van project tot project behoorlijk kan verschillen. Logische vragen zijn dan 'hoe kan ik die verschillen objectief vaststellen', 'wat zijn die verschillen' en 'wat zijn de gevolgen van deze verschillen'. Deze vragen staan centraal in dit nieuwe boek uit onze KWD-reeks. En ook in dit boek adviezen en tips! 11

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

Education for a Smarter Planet. IBM. IBM Global Education 2010 IBM Corporation

Education for a Smarter Planet. IBM. IBM Global Education 2010 IBM Corporation Education for a Smarter Planet Learning @ IBM Martin Jurgens Natasja Mol Stimulus packages across the globe have provisions for Education90% Educatie bij IBM Select Global Education Provisions Blended

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Consumer insights Klantinzichten door de inzet van Social Media. Bart Gotte @bartgotte

Consumer insights Klantinzichten door de inzet van Social Media. Bart Gotte @bartgotte Consumer insights Klantinzichten door de inzet van Social Media Bart Gotte @bartgotte 30 januari 2011 Challenge Lot s of metrics, lack of insights Nu al onze business intelligence (crm, marktonderzoek,

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Management van baten Evolutie in denken

Management van baten Evolutie in denken Management van baten Evolutie in denken IPMA interessegroep procesmanagement Versie 0.1 jd0912 Management van baten Setting the direction high Relative market share low low Growth potential high Strategic

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 DUURZAAM overheidsgebouw Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 AGENDA : duurzaamheidscriteria 2 Grontmij Belgium NV part of Sweco Interactieve presentatie met twee kernvragen : 1. Wat is

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie