IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn"

Transcriptie

1 Non-Fictie IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015] pagina's ; 21 cm. - (Kristalpaleis). - Oorspronkeljke uitgave: Antwerpen : De Nederlandsche Boekhandel, Met literatuuropgave. ISBN : : 01 Geestelijk leven : : : 172 : 01 Geestelijk leven : : Heidegger. Denken en danken, geven en zijn is een klassieker in de Nederlandstalige filosofie. Dit boek, waarmee Samuel IJsseling in 1964 promoveerde, heeft velen geïntroduceerd in het denken van de 'latere Heidegger'. IJsseling benadert het denken van Heidegger niet als een kritische buitenstaander, maar probeert het van binnenuit te doorgronden. In eenvoudig maar fraai Nederlands tracht hij de kern van Heideggers vaak ingewikkelde gedachtegang op het spoor te komen, zonder hem daarbij klakkeloos te volgen. IJsselings enkele jaren later verschenen artikel 'Het zijn en de zijnden' vormt hierop een natuurlijke aanvulling en is daarom opgenomen in deze heruitgave van Heidegger. Denken en danken, geven en zijn. Beide teksten zijn onmisbaar voor wie zich een eigen standpunt wil vormen over het denken van Martin Heidegger How How to survive anything How to survive anything : a visual guide to laughing in the face of adversity / Lonely Planet ; illustrated by Rob Dobi ; editor Lucy Doncaster. - Footscray, Victoria : Lonely Planet, [2015] pagina's : illustraties ; 19 cm ISBN In-laws coming round for dinner? Earthquake imminent? Squashed in the middle seat on a long-haul flight? Don't panic! Learn to deal with any challenge, from the extreme to the ordinary, the mundane to the mortifying. Never again be tongue-tied when interviewed on live TV, terrified by a blind date or defeated by an all-you-can-eat buffet. 1

2 Non-Fictie Miedema, Harald Werkhervatting en re-integratie Werkhervatting en re-integratie / Harald Miedema, Josephine Engels. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 21 cm. - (ZorgBasics). Met literatuuropgave, register. ISBN : 327 : 11 Bedrijf en Beroep : : : 329 : 10 Mens en Maatschappij : : In deze uitgave in de reeks ZorgBasics staan Werkhervatting en re-integratie bij mensen met gezondheidsproblemen centraal. Door de nieuwe wetgeving is dit veld meer dan ooit aan verandering onderhevig. Dit boek gaat in op het belang van arbeidsparticipatie voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mogelijke oorzaken voor hun afstand tot de arbeidsmarkt en methoden om een inschatting van die afstand te maken. Uitgebreid komt aan bod wat re-integratie precies inhoudt, wat het verschil is tussen eerste en tweede spoor re-integratie en (re-)integratie vanuit een uitkeringssituatie, en welke weten regelgeving daarbij van toepassing is. Verder bevat het boek een beschrijving van praktische aspecten van werkhervatting en re-integratie, zoals de organisaties en professionals die in dit veld een belangrijke rol spelen, hun onderlinge samenwerking, het belang van zelfmanagement en eigen regie en casuïstiek. De ZorgBasics zijn geschreven voor studenten die een gezondheidszorgopleiding volgen in het hbo en professionals in de zorg. De nadruk ligt op de basisvakken die worden gegeven in de eerste studiejaren en de beroepscompetenties die tijdens de eerste fase van de opleiding behaald moeten worden Loonstra, C.J. Hoofdstukken sociaal recht Hoofdstukken sociaal recht / C.J. Loonstra. - Vierentwintigste druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - [Leerboek]: Arbeidsrecht editie e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met register. ISBN Hoofdstukken Sociaal Recht valt op door de eenvoudige betoogtrant waarin alle relevante aspecten kort en krachtig aan de orde komen. Daarnaast staan er een handige begrippenlijst en praktijkgerichte oefeningen in. Hoofdstukken Sociaal Recht is geschikt voor alle hbo-opleidingen met Recht, waaronder hbo Recht, BE, SJD, AC en HRM. De tekst in de vierentwintigste editie van Hoofdstukken Sociaal Recht is op verschillende punten herzien, in verband met de nieuwe Wet werk en zekerheid. Hoofdstuk 3 ('Inhoud van de arbeidsovereenkomst') is deels herschreven vanwege het nieuwe flexrecht, dat op 1 januari 2015 in werking treedt. Hoofdstuk 4 ('Ontslagrecht') is nagenoeg geheel herschreven in verband met de invoering van het nieuwe ontslagrecht dat per 1 juli 2015 in werking treedt. Ook hoofdstuk 5 ('Socialeverzekeringsaspecten') is aangepast, dit vanwege de wijzigingen die met ingang van 1 januari 2016 in werking zullen treden. Het boek is ook verkrijgbaar als e-book. Op de bijbehorende site zijn een begrippentrainer, casussen, competentieprofielen, arresten en voorbeelden van actuele rechtspraak te vinden. 2

3 Non-Fictie Boer, J. de De bijstand in praktijk De bijstand in praktijk / J. de Boer, W. Heesen, R. Ros. - Deventer : Kluwer, pagina's ; 25 cm. - (De bijstand in praktijk). - Rugtitel: De bijstand in praktijk ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : Het boek "De bijstand in praktijk" behandelt op overzichtelijke wijze alle facetten van de Participatiewet waarbij vanuit de juridische kaders wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk. Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden, schema's, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en is tevens voorzien van de volledige en actuele wettekst. Door deze opzet is dit boek geschikt als studieboek voor sociale en juridische opleidingen, als naslagwerk voor professionals (klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten, medewerkers sociale wijkteams en advocaten) en, vanwege de toegankelijkheid, ook voor ieder ander die de Participatiewet beter wil leren kennen en begrijpen en daarover goed en actueel geïnformeerd wil zijn. 3

4 Non-Fictie Bos, A. de Vier jaar Code Banken Vier jaar Code Banken : ontwikkeling in regelgeving en praktijk / Prof. dr. A. de Bos RA, Mr. dr. J.G.C.M. Galle, Mr. M.E.P.A.R. Jans ; m.m.v. El Toorn. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : figuren, tabellen ; 24 cm. - Titelpagina vermeldt tevens: Instituut voor Ondernemingsrecht/IvO, Center for Financial Law & Governance ('ICFG'), Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : In dit boek worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek Vier jaar Code Banken: ontwikkelingen in regelgeving en praktijk. Het onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. Auke de Bos RA, mr. dr. Annika Galle en mr. Marlène Jans, met medewerking van mr. drs. El Toorn. Het onderzoek omvat een studie naar de aard en de werking van de initiatieven die zijn genomen door onder andere de bancaire sector, de overheid en de financiële toezichthouders om het vertrouwen in de bankensector te herstellen. Een van die initiatieven was de instelling van de Code Banken. De naleving van de Code Banken diende te zorgen voor meer transparantie over het functioneren, en zodoende te leiden tot meer vertrouwen in banken. De studie omvat ook het onderzoek naar de 'comply or explain'-statements die banken in het jaarverslag over de boekjaren 2010 tot en met 2013 hebben opgenomen over de naleving van de principes van de Code Banken. Het ICFG (IvO Center for Financial Law and Governance) is het multidisciplinaire onderzoekscentrum van Erasmus School of Law op het gebied van financieel recht en governance. Het ICFG heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, studenten en professionals bijeen te brengen om zo te komen tot een uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen Kawasaki, Guy The art of the start 2.0 The art of the start 2.0 : the time-tested, battle-hardened guide for anyone starting anything / Guy Kawasaki. - Fully revised and expanded edition. - [London] : Portfolio Penguin, X, 326 p : illustraties ; 20 cm. - 1e druk onder de titel: The art of the state. - Portfolio, ISBN Fully revised and expanded for the first time in a decade, The Art of the Start 2.0 is Guy Kawasaki's classic bestselling guide to launching and making your new product, service or idea a success. This new edition has been expanded to reflect the seismic changes in business over the last decade, in which once-invulnerable market leaders have struggled and many of the basics of getting established have become easier, cheaper and more democratic. Today, business plans are no longer necessary. Social media has replaced PR and advertising as the key method of promotion. Crowdfunding is now a viable alternative to investors. Cloud computing makes basic infrastructure affordable for almost any new venture. The Art of the Start 2.0 will show you how to effectively deploy all these new tools. And it will help you master the fundamental challenges that have not changed: building a strong team, creating an awesome product or service, and facing down your competition. Whether you're an aspiring entrepreneur, own a business, or want to get more entrepreneurial within any organisation, this book will help you make your crazy ideas stick. It's an adventure that's more art than science - the art of the start. 4

5 Non-Fictie Richards, Dave The seven sins of innovation The seven sins of innovation : a strategic model for entrepreneurship / Dave Richards. - Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, XVIII, 274 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Innovation and entrepreneurship remain two of the most discussed ideas in business, but research continues to show extremely low levels of either across all industry sectors and types of enterprise. The Seven Sins of Innovation offers a psychology-based model identifying seven key determinants of success or failure for innovation and entrepreneurial endeavors. Drawing on learning experiences from the MIT Innovation Lab and cutting-edge innovation in organizations such as Nortel Networks, 3M, and Oracle, this book demonstrates how individual and group psychology must be engaged effectively to create entrepreneurial cultures capable of powerful innovation. It provides a guide to applying the model, finding the right external resources, and involving people effectively. Its clear 'prescriptions' will be invaluable to business leaders, innovation managers, and entrepreneurs attempting to start, improve, or grow a venture of any kind Kuiper, Corina Corporate venturing Corporate venturing : managing the innovation family in a dynamic world / Corina Kuiper, Fred van Ommen. - Nijmegen : VOC Uitgevers, March pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Corporate venturing almost sounds like a 'contradictio in terminis'. Can colossal slow and inflexible dinosaurs live and work together with small, agile and entrepreneurial ventures? The book 'Corporate venturing, managing the innovation family in a dynamic world', describes why and how Corporates can successfully use venturing to create new business that is crucial for their long term survival. It describes how Corporate Venturing is part of the company's 'innovation family', where babies and teenagers are the new business initiatives and the parents and grandparents represent the established business, including the tension amongst the family members. There is no 'one size fits all' approach and there are different flavours of Corporate Venturing. This book allows you to take a look behind the scenes of fifteen innovation families, all members of the Corporate Venturing Network Netherlands, being: Asahi Glass Company, ASML, Bekaert, Brightlands Chemelot Campus, Dutch Polymer Institute, Royal DSM, Fujifilm, KLM Royal Dutch Airlines, Océ Canon, Port of Rotterdam Authority, Sibelco, Sioux, Solvay, TNO and Vision Dynamics. They will provide you insights into their strategy, the venture instruments they use, the way they have organized Corporate Venturing and how they deal with entrepreneurship within their companies. 5

6 Non-Fictie Bestaat Bestaat volgend jaar jouw bedrijf nog? Bestaat volgend jaar jouw bedrijf nog? / Stichting Economiteit. - [Assen] : Stichting Economiteit, [2015] ongenummerde pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : 354 : 10 Mens en Maatschappij : : Economiteit is de ontwikkeling in een bepaalde periode van de 4 economische fundamenten van het bedrijf: bezittingen, schulden, betaalruimte en of er winst of verlies is. Dit verloop wordt bepaald door het vergelijken van elkaar opeenvolgende balansen. De Economiteit beweegt zich over een schaal van 14 mogelijkheden, waarbij iedere beweging een kenmerkend karakter heeft. Dit karakter wordt weergegeven in een cijfer, het Economiteitscijfer. In de praktijk wordt het Economiteitscijfer per btw-periode (maand of kwartaal) vastgesteld. Uit het Economiteitscijfer blijkt of bijsturing in beleid noodzakelijk is, of de continuïteit van het bedrijf in het geding is. Is er sprake van urgentie, is deskundige begeleiding snel binnen handbereik. De meeste bedrijven kennen slechts één balans per jaar waardoor per btw-periode geen balansvergelijking kan plaatsvinden. Door een praktische en simpele aanpassing in de administratie is dit echter oplosbaar. Daardoor krijgt het bedrijf, zonder extra kostenlast, meerdere opeenvolgende balansen per jaar Sassen, Saskia Expulsions Expulsions : brutality and complexity in the global economy / Saskia Sassen. Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Soaring income inequality and unemployment, expanding populations of the displaced and imprisoned, accelerating destruction of land and water bodies: today's socioeconomic and environmental dislocations cannot be fully understood in the usual terms of poverty and injustice. They are more accurately understood as a type of expulsion-from professional livelihood, from living space, even from the very biosphere that makes life possible. This hard-headed critique updates our understanding of economics for the twentyfirst century, exposing a system with devastating consequences. From finance to mining, the complex types of knowledge and technology we have come to admire are used too often in ways that produce elementary brutalities. Sassen draws connections to illuminate the systemic logic of these expulsions. The sophisticated knowledge that created today's financial "instruments" is paralleled by the engineering expertise that enables exploitation of the environment, and by the legal expertise that allows the world's have-nations to acquire vast stretches of territory from the have-nots. Expulsions lays bare the extent to which the sheer complexity of the global economy makes it hard to trace lines of responsibility for the displacements, evictions, and eradications it produces-and equally hard for those who benefit from the system to feel responsible for its depredations. 6

7 Non-Fictie Stiglitz, Joseph E. The great divide The great divide / Joseph E. Stiglitz. - [London] : Allen Lane, an imprint of Penguin Books, XXVI, 428 pagina's ; 24 cm ISBN : Verenigde Staten : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : A singular voice of reason in an era defined by bitter politics and economic uncertainty, Joseph E. Stiglitz has for years offered trenchant analysis of our greatest economic problems. The Great Divide gathers his most provocative reflections to date on the subject of inequality, probing for answers to the greatest threat to American prosperity and explaining the role it has played in the country's ongoing malaise. Divided into sections that variously analyze the causes of, consequences of, and cures for inequality, The Great Divide stresses that the widening gap between rich and poor leaves both - and the entire economy - worse off. But as Stiglitz ably argues, a healthy economy and a fairer democracy are within our grasp, if we can put aside misguided interests and abandon failed policies. In its insistence on the restoration of true democracy and tempered markets, The Great Divide makes the urgent case that we must come together and solve inequality now Byrnes, William J. Management and the arts Management and the arts / William J. Byrnes. - New York : Focus Press, Taylor & Francis Group, XXIII, 575 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Boston : Focal Press, Met literatuuropgave, index. ISBN The fifth edition of Management and the Arts provides you with theory and practical applications from all arts management perspectives including planning, marketing, finance, economics, organization, staffing, and group dynamics. Regardless of whether you are a manager in a theatre, museum, dance company, or opera, you will gain useful insights into strategic planning, organization, and integrated management theories. Case studies, statistics, and real-world examples will allow you get a handle on all aspects of arts managements, from budgeting and fundraising, to e-marketing and social networking, to working effectively with boards and staff members. Revised to reflect the latest thinking and trends in managing organizations and people, this fifth edition features class-tested questions in each chapter, which help you to integrate the material and develop ideas about how the situations and problems could have been handled. Case studies focus on the challenges facing managers and organizations every day, and "In the News" quotes give you real-world examples of principles and theories. 7

8 Non-Fictie Hlupic, Vlatka The management shift The management shift : how to harness the power of people and transform your organization for sustainable succes / by Vlatka Hlupic. - New York, NY : Palgrave Macmillan, XXXII, 251 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Research shows that corporate life expectancy and performance have declined 75% in the last 50 years - organizations need a different approach if they are to survive, let alone thrive. While people are often stated as a company's greatest asset, few businesses have a clear model of leadership that improves engagement, removes barriers to innovation, and uncovers hidden strengths in people and the organization. This book addresses that need and, more importantly, demonstrates HOW organizations can make The Management Shift to a new way of thinking and working. Professor Hlupic argues that organizations now need to adopt a leadership style that focuses on people, purpose and knowledge sharing, creating new types of value and ultimately improving innovation and engagement - leading to improved business. Based on leading-edge research supported by numerous case studies, which demonstrate the power and impact of change, The Management Shift offers managers a practical and systemic approach to diagnose leadership issues in their organization. It then provides an implementation process to shift their mindset and organizational culture to the new level of thinking, performance, and ultimately business success Kaiser, Kevin Becoming a top manager Becoming a top manager : tools and lessons in transitioning to general management / Kevin Kaiser, Michael Pich and I.J. Schecter. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, A Wiley Brand, XII, 281 pagina's ; 25 cm. - Met index. ISBN Make the move up to senior management with lessons from world-renowned business school experts. Based on themes from INSEAD's popular Transition to General Management programme, authors Kevin Kaiser, Michael Pich, and I.J. Schecter offer sound advice and practical insights for those looking to move to senior general management roles. By following the stories of three managers making the transition to general management, Becoming A Top Manager highlights not only the most crucial aspects of becoming a successful general manager, but also the necessary mindset changes required-both on a personal and professional level-that will ultimately translate into ongoing success. This book; provides practical insights, clarity and confidence for those looking to move into senior general management roles, written by a well-known and experienced international author team, outlines key skills and executive tools needed for the transition and has online resources available at 8

9 Non-Fictie Briljante Briljante businessmodellen in finance Briljante businessmodellen in finance : baanbrekers voor betrouwbaar bankieren en verzekeren / redactieteam Jeroen Geelhoed, Jeroen Kemperman, Jennifer op 't Hoog. - Den Haag : Academic Service, [2015] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Veel bestaande businessmodellen van banken en verzekeraars zijn niet toekomstvast. Er is een doorbraak nodig om weer te gaan ondernemen vanuit hernieuwd vertrouwen. Dat vraagt om briljante businessmodellen, gedreven vanuit visie. Businessmodellen die waarde creëren voor alle stakeholders: klant, medewerker, aandeelhouder en maatschappij. Laat je inspireren door de 19 cases van organisaties die het anders deden, doen en gaan doen. In dit boek komen briljante businessmodellen aan bod voor de volgende zes financiële basisbehoeften: Gemeenschappelijk betaalverkeer om betrouwbaar onderling te kunnen handelen en ruilen: Wisselbank, Visa en GCash Gemeenschappelijk bankieren om dagelijks geld op te nemen en te betalen: Mit Ghamr, Svenska Handelsbanken en Umpqua Bank Samen financieren om middelen te vinden om te kunnen ondernemen: Crédit Coopératif, BRI en SKS. Samen investeren om rendement te maken om morgen van te kunnen leven: Pensioenfonds Rotterdamse Roeiers, Kickstarter en Leapfrog. Dagelijkse risico's delen om tegenslagen te voorkomen, delen en repareren: Centraal Beheer, Interpolis en Google. Bijzondere risico's delen om ook de grote rampen te kunnen absorberen. Jeroen Kemperman, Jennifer op 't Hoog (beiden werkzaam bij Achmea) en Jeroen Geelhoed inspireerden al talloze organisaties met de bestsellers Briljante businessmodellen en Briljante businessmodellen in de Zorg Tidd, Joe Strategic innovation management Strategic innovation management / Joe Tidd and John Bessant. - Chichester : Wiley, [2014]. - XVIII, 417 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN This first edition of Strategic Innovation Management is an exciting new addition to the established bestselling texts Managing Innovation and Innovation and Entrepreneurship written by Joe Tidd and John Bessant. Aimed at students taking courses in business studies and management, as well as non-specialist courses in other disciplines, this book provides a practical and accessible evidence-based approach to managing innovation in a wide range of contexts, including: manufacturing, services, small to large organizations and the private, public and third sectors. The text has been designed to be fully integrated with the Innovation Portal at which contains an extensive collection of additional resources for both lecturers and students including teaching resources, case studies, media clips, innovation tools, seminar and assessment activities and over 300 testbank questions. 9

10 Non-Fictie Heemstra, Fred J. Projectpolitiek Projectpolitiek : voor en door projectmanagers / Prof. dr. ir. Fred J. Heemstra, Drs. Arjan Jonker, Drs. ing. Gerard Meijer. - Eerste druk. - [Nieuwegein] : KWD Resultaatmanagement, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (KWD reeks ; 4). Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : 9.95 : : : 11 Bedrijf en Beroep : 9.95 : KWD Resultaatmanagement hecht veel waarde aan het delen van kennis en ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement. Dit doen wij door regelmatig seminars en symposia te organiseren. Daarnaast onderzoeken wij samen met bedrijven en universiteiten relevante vraagstukken op dit vakgebied. De resultaten publiceren we in de vorm van praktijkgerichte boekjes. De KWD-reeks: voor en door projectmanagers. Dit nieuwste deel gaat over projectpolitiek. De opleiding en ervaring van projectmanagers is vaak inhoudelijk, instrumenteel en procedureel gericht. In dit vierde boekje uit de KWD-reeks laten we je zien dat het reilen en zeilen van je project ook politieke dimensies kent. Dit boek geeft je de handvatten om dat gedrag te duiden en je ervan bewust te maken dat je als projectmanager daar ook een rol in hebt. We gaan in op de vragen: hoe politiek is mijn project? En: hoe politiek sensitief ben ik eigenlijk zelf? En hoe verhouden de antwoorden op deze vragen zich met elkaar? Wij bieden je in dit boek de mogelijkheid de politieke lading van je eigen project te onderzoeken. Maar ook om je eigen politieke opstelling te verkennen. Die twee hebben een bepaalde relatie. Het is niet handig een hoog-politiek project te leiden als je zelf geen politiek benul hebt. Uiteraard is dit boek weer volgestopt met de nodige tips, adviezen en lessons learned over projectpolitiek Heemstra, Fred J. Dilemma's van de projectmanager Dilemma's van de projectmanager : voor en door projectmanagers / Prof. dr. ir. Fred J. Heemstra, Drs. Arjan Jonker, Drs. ing. Gerard Meijer, Ir. Patrick van Delft. - Derde herziene druk. - [Nieuwegein] : KWD Resultaatmanagement, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (KWD reeks ; 2). - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN KWD Resultaatmanagement hecht veel waarde aan het delen van kennis en ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement. Dit doen wij door regelmatig seminars en symposia te organiseren. Daarnaast onderzoeken wij samen met bedrijven en universiteiten relevante vraagstukken op dit vakgebied. De resultaten publiceren we in de vorm van praktijkgerichte boekjes. De KWD-reeks: voor en door projectmanagers. Het tweede deel in de reeks gaat over dilemma's. Bij het managen van projecten en het realiseren van een succesvol projectresultaat wordt de projectmanager voortdurend geconfronteerd met dilemma's. Het komt maar zelden voor dat een project zonder moeilijke keuzes afgerond kan worden. Omgaan met dilemma's behoort een basisvaardigheid te zijn van projectmanagers. Dit boek gaat daar dieper in. Aan de orde komen onder ander een praktisch dilemmamodel en de tien meest voorkomende projectmanagement dilemma's. uiteraard geven we aanwijzingen en tips om deze te hanteren! 10

11 Non-Fictie Heemstra, Fred J. Sturen op projectsucces Sturen op projectsucces : voor en door projectmanagers / Prof. dr. ir. Fred J. Heemstra, Luuk Ketel, Drs. Arjan Jonker, Ing. Marcel van Beemdelust. - Derde herziene druk. [Nieuwegein] : KWD Resultaatmanagement, pagina's : illustraties ; 22 cm. (KWD reeks ; 1). - Oplage van 750 exemplaren. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : 9.95 : : : 11 Bedrijf en Beroep : 9.95 : KWD Resultaatmanagement hecht veel waarde aan het delen van kennis en ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement. Dit doen wij door regelmatig seminars en symposia te organiseren. Daarnaast onderzoeken wij samen met bedrijven en universiteiten relevante vraagstukken op dit vakgebied. De komende jaren willen we de resultaten van onze onderzoeken in de vorm van praktijkgerichte boekjes ontsluiten: de KWD-reeks. Voor en door projectmanagers. Dit eerste deel gaat over succes. En dan concreet over de vragen: wanneer is een project succesvol? En hoe kun je daar dan op sturen? Het is een ontdekkingstocht langs succes, de aspecten van succes, projectbesturing en stakeholders. En uiteindelijk leidt dat naar een visie en aanpak om samen te gaan sturen. Een visie waarin feiten en percepties even belangrijk zijn. Een aanpak die niet moeilijk is maar wel de moeilijke vraag aan de orde stelt: wanneer is dit project voor u succesvol? Met deze visie en aanpak willen we projectmanagers, opdrachtgevers en stuurgroepen een praktische handreiking geven om hun eigen project succes te definiëren en daar samen op te kunnen sturen. Als dit boekje uw project in de richting van het gewenste succes brengt, dan zijn wij in onze opzet geslaagd Penders, Eugene De stuurgroep aan het roer De stuurgroep aan het roer : voor en door projectmanagers / Ir. Euge ne Penders, Drs. Arjan Jonker, Drs. ing. Gerard Meijer, Prof. dr. ir. Fred Heemstra, Dr. Ronald Kappert. - Tweede herziene druk. - [Nieuwegein] : KWD Resultaatmanagement, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (KWD reeks ; 3). - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN KWD Resultaatmanagement hecht veel waarde aan het delen van kennis en ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement. Dit doen wij door regelmatig seminars en symposia te organiseren. Daarnaast onderzoeken wij samen met bedrijven en universiteiten relevante vraagstukken op dit vakgebied. De resultaten publiceren we in de vorm van praktijkgerichte boekjes. De KWD-reeks: voor en door projectmanagers. Dit derde deel gaat over de stuurgroep. Met dit boek willen we projectmanagers, opdrachtgevers en stuurgroepen een praktische handreiking geven hoe de rol van de stuurgroep een juiste plek te geven binnen de projecten. Want in de praktijk blijkt dat de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de rol van een stuurgroep van project tot project behoorlijk kan verschillen. Logische vragen zijn dan 'hoe kan ik die verschillen objectief vaststellen', 'wat zijn die verschillen' en 'wat zijn de gevolgen van deze verschillen'. Deze vragen staan centraal in dit nieuwe boek uit onze KWD-reeks. En ook in dit boek adviezen en tips! 11

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 2014-17-1396 Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.).

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Weterings, E.J. Gommert de Kok

Weterings, E.J. Gommert de Kok Non-Fictie - 000 2014-14-5662 Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014]. - 164

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie