Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor"

Transcriptie

1 Press Release DSM, Corporate Communications Postbus 6500, 6401 HJ Heerlen telefoon +31 (0) fax +31 (0) Datum Heerlen, 23 februari N DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor Vision 2010-strategie met succes afgerond; DSM s focus nu op gerichte groei Bedrijfsresultaat vierde kwartaal (doorlopende activiteiten) 17% hoger op 170 miljoen Bedrijfsresultaat over het gehele jaar (doorlopende activiteiten) 74% hoger op 752 miljoen Zeer goede performance Nutrition basis voor resultaten Life Sciences Significante resultaatverbetering bij Materials Sciences Aanhoudend sterke kasstroom uit bedrijfsactiviteiten in 2010: 1.1 miljard Voorstel tot verhoging dividend 2010 met 12,5% naar 1,35 per gewoon aandeel 2011 wordt naar verwachting wederom een sterk jaar voor DSM op weg naar realisatie van doelstellingen 2013 Feike Sijbesma, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, gaf de volgende toelichting op de resultaten: Ik ben trots op onze sterke financiële resultaten over Ze weerspiegelen onze focus op innovatie en klanten wereldwijd, en onze aanpak van kosten en cash. We werden bij dat alles geholpen door een verbeterend economisch klimaat. Binnen de Life Sciences-activiteiten bleef onze Nutrition-business zeer goed presteren, terwijl bij Pharma verbetering nodig is. De activiteiten binnen Materials Sciences lieten gedurende het jaar een significante verbetering zien, met een recordresultaat voor Polymer Intermediates. Het jaar 2010 vormde de afsluiting van een periode waarin DSM zich heeft getransformeerd tot een onderneming die zich helemaal op Life Sciences en Materials Sciences richt. We hebben met succes onze Vision 2010-strategie afgerond, inclusief de verkoop van de resterende niet-kernactiviteiten binnen de beloofde termijn. Vervolgens zijn we, via een reeks belangrijke transacties, begonnen aan het opzetten van additionele sterke groeiplatforms voor de volgende fase in onze strategie DSM in motion: driving focused growth. Voorbeelden zijn de aangekondigde acquisitie van Martek en de aangekondigde joint venture met Sinochem voor onze anti-infectives business. We hebben er vertrouwen in dat 2010 de basis heeft gelegd voor de realisatie van onze nieuwe strategische doelstellingen op het gebied van groei en winstgevendheid, en daarom stellen wij nu voor om het dividend te verhogen van 1,20 naar 1,35 in plaats van de in september 2010 aangekondigde 1,30.

2 Page 2 van 25 vierde kwartaal in miljoen gehele jaar / /- Doorlopende activiteiten: % Netto-omzet % % Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA) % % Bedrijfsresultaat (EBIT) % Nutrition Pharma Performance Materials Polymer Intermediates Other activities Beëindigde activiteiten: Netto-omzet Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA) Bedrijfsresultaat (EBIT) Totaal DSM: % Netto-omzet % % Bedrijfsresultaat (EBIT) % Nettowinst vóór bijzondere posten Nettoresultaat bijzondere posten Nettowinst Nettowinst per gewoon aandeel in : - vóór bijzondere posten, doorlopende 0,63 0,54 activiteiten 2,89 1,44 0,89-0,39 - inclusief bijzondere posten, totaal DSM 3,03 2,01 Waar in dit bericht wordt gesproken over: bedrijfsresultaat (plus afschrijvingen) wordt bedoeld bedrijfsresultaat (plus afschrijvingen) vóór bijzondere posten; nettowinst wordt bedoeld nettowinst toekomend aan aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V.; doorlopende activiteiten wordt bedoeld de DSM-activiteiten exclusief DSM Energie Holding B.V., Stamicarbon B.V., DSM Agro, DSM Melamine, DSM Special Products B.V., S.A. Citrique Belge N.V. en DSM Elastomers; 'beëindigde activiteiten wordt bedoeld de netto-omzet en het bedrijfsresultaat van DSM Energie Holding B.V tot en met het derde kwartaal van 2009, Stamicarbon B.V. tot en met het vierde kwartaal van 2009, DSM Agro en DSM Melamine tot en met het tweede kwartaal van 2010, S.A. Citrique Belge N.V. tot en met het derde kwartaal van 2010 en DSM Special Products B.V. en DSM Elastomers tot en met het vierde kwartaal van 2010.

3 Page 3 van 25 Overzicht In het sterke vierde kwartaal van 2010 ontwikkelden DSM s activiteiten zich zoals verwacht. De onderliggende businessomstandigheden bleven over het algemeen gunstig. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2010 werd een autonome omzetgroei van 4% gerealiseerd dankzij zowel volumegroei als een krachtig prijsbeleid. De valutakoersontwikkelingen waren echter ongunstig als gevolg van een zwakkere US dollar en een zeer sterke Zwitserse franc. Daarnaast stegen de projectkosten in verband met de uitvoering van DSM s nieuwe strategie, zoals eerder al werd aangegeven. Al met al was het bedrijfsresultaat over het vierde kwartaal gelijk aan dat over het derde kwartaal, ondanks het feit dat het vierde kwartaal traditioneel seizoensmatig zwakker is en ondanks de gestegen wisselkoers voor de Zwitserse franc. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009 was het bedrijfsresultaat 17% hoger, vooral door de sterke resultaten bij de Materials Sciences-activiteiten. Het cluster Nutrition bleef zeer goed presteren maar had last van de ontwikkeling van de Zwitserse franc, waarvan de wisselkoers ten opzichte van de euro 13% hoger lag dan in het vierde kwartaal van Het bedrijfsresultaat voor het cluster was desondanks nagenoeg gelijk aan dat voor het vierde kwartaal van Bij Pharma liet het vierde kwartaal enige seizoensmatige verbetering zien, maar de businessdynamiek in de farmaceutische industrie bleef zeer moeilijk. Bij Performance Materials hadden de meeste activiteiten te maken met een traditioneel lagere vraag aan het einde van het jaar. Ondanks hogere grondstofprijzen stegen de marges per eenheid in het vierde kwartaal. Polymer Intermediates realiseerde het beste kwartaal in zijn geschiedenis dankzij de uitstekende vraag, een krachtig prijsbeleid en de unieke wereldwijde aanwezigheid van dit bedrijfsonderdeel. De resultaten over geheel 2010 lieten een zeer sterke verbetering zien ten opzichte van het recessiejaar Met uitzondering van Pharma verbeterden alle activiteiten hun resultaten. De verbeterde businessomstandigheden en de snelle maatregelen die DSM nam als reactie op de economische teruggang resulteerden in het beste bedrijfsresultaat ooit voor de activiteiten die samen de nieuwe DSM-portfolio vormen. Voor de meeste activiteiten was de eerste helft van het jaar beter dan de tweede helft, doordat in de eerste helft hernieuwde vooraadopbouw plaatsvond verderop in de bedrijfskolom en doordat de valutakoersen veel gunstiger waren. DSM s focus op cash bleef een hoge prioriteit. De middelen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 1,1 miljard. In combinatie met de opbrengst uit desinvesteringen en het voorzichtige investeringsbeleid zorgde dit voor een nettoschuld van minus 108 miljoen ultimo jaar. DSM heeft daarmee een uitstekende uitgangspositie om zijn strategische ambities te realiseren.

4 Page 4 van 25 Netto omzet in miljoen gehele jaar delta autonome valuta- overig groei koersen Nutrition % 2% 4% Pharma % -1% 4% Performance Materials % 31% 4% 3% Polymer Intermediates % 59% 6% Other activities Totaal (doorlopende activiteiten) % 19% 4% -1%* Beëindigde activiteiten Totaal * Inclusief het effect van de deconsolidatie van DSM s belangen in Utility Support Group B.V. en EdeA v.o.f., die in Other activities werden gerapporteerd De autonome omzetgroei in het vierde kwartaal bedroeg 14%. Volumes (vooral bij Performance Materials) en prijzen (vooral bij Polymer Intermediates) droegen daaraan in gelijke mate bij. Valutakoersen hadden een positief effect van 6%. Deconsolidaties hadden een negatief effect van 2% op de omzet. De omzetontwikkeling over het gehele jaar was zeer sterk vergeleken met Nutrition liet een sterke volumegroei zien, bij enigszins lagere prijzen. Bij gelijkblijvende wisselkoersen bleef de omzet bij Pharma vrijwel onveranderd. Bij Materials Sciences stegen de volumes zeer sterk en waren de activiteiten van de meeste businesses terug op het niveau van voor de crisis. Vooral bij Polymer Intermediates ontwikkelden de prijzen zich zeer goed. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal bedroeg 170 miljoen, 17% meer dan in het vierde kwartaal van Het resultaat voor Nutrition was bijna gelijk aan dat van het vierde kwartaal van 2009 doordat de sterke Zwitserse franc de positieve trend in de business tenietdeed. Bij Pharma waren de resultaten lager dan in het vierde kwartaal van 2009, toen er orders waren voor steriele griepvaccins. De gezamenlijke activiteiten in Materials Sciences gaven een verdere verbetering van volumes en marges te zien. Het bedrijfsresultaat over het gehele jaar was 752 miljoen, 74% hoger dan in Na een resultaatgroei van 17% in 2009 realiseerde Nutrition in 2010 een groei van 9%. Dit weerspiegelt het vermogen van Nutrition om zijn marktpositie te versterken op basis van zijn innovatie- en differentiatiestrategie in combinatie met een goede bedrijfsvoering. De resultaten voor Pharma waren lager. Dit had te maken met de aanhoudende problemen in de farmaceutische industrie en de eenmalige effect van griep-gerelateerde activiteiten op het gebied van steriele vaccins in Het bedrijfsresultaat voor Performance Materials was substantieel beter dan in 2009 en kwam uit boven het niveau van Polymer Intermediates presteerde uitstekend en realiseerde zijn beste resultaat ooit. Bij zowel caprolactam als acrylonitril was dit te danken aan marges.

5 Page 5 van 25 Gang van zaken per cluster Nutrition vierde kwartaal in miljoen gehele jaar Netto-omzet EBITDA EBIT ,0% 24,3% EBITDA marge 23,4% 23,2% De autonome omzetontwikkeling in het vierde kwartaal was -1% doordat het effect van hogere verkoopvolumes teniet werd gedaan door lagere prijzen. Met Quali-C TM wist DSM een goede prijspremie vast te houden ondanks de toegenomen prijsdruk voor vitamine C. Het bedrijfsresultaat was in lijn met het vierde kwartaal van 2009 en het derde kwartaal van 2010 ondanks de negatieve invloed van de sterke Zwitserse franc. Met name personal care en savory ingredients lieten een sterke ontwikkeling zien vergeleken met Over het gehele jaar genomen lag zowel de omzet als het bedrijfsresultaat boven het niveau van De autonome omzetgroei was 2%, vooral dankzij hogere volumes. Het bedrijfsresultaat van DSM Nutritional Products en DSM Food Specialties nam verder toe dankzij goede marktomstandigheden, uitstekend presterende fabrieken, een goede beheersing van de kosten en gunstige valutakoersen. Het cluster bleef zich focussen op zijn waarde boven volume -strategie. Pharma vierde kwartaal in miljoen gehele jaar Netto-omzet EBITDA EBIT ,2% 17,4% EBITDA marge 8,8% 12,6% De omzet was in het vierde kwartaal aanzienlijk hoger dan in het voorgaande kwartaal, vooral dankzij een seizoensmatig hoger activiteitenniveau bij DSM Pharmaceutical Products. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2009 was de autonome omzetontwikkeling echter -8%, vooral omdat in het vierde kwartaal van 2009 orders voor steriele griepvaccins werden verwerkt. Hierdoor was het bedrijfsresultaat lager dan in het vierde kwartaal van De autonome omzetontwikkeling over het gehele jaar was -1%. Het vergeleken met 2009 veel lagere bedrijfsresultaat werd voornamelijk veroorzaakt door DSM Pharmaceutical Products, dat bleef kampen met moeilijkheden als gevolg van een geringe vraag vanuit farmaceutische ondernemingen, vertraagde goedkeuringsprocedures en het wegvallen van enkele grote contracten. Het verbeterde resultaat van de doorlopende activiteiten van DSM Anti-Infectives woog niet geheel op tegen het verlies van marge als gevolg van de beëindiging van de productie van clavulaanzuur in 2009.

6 Page 6 van 25 Performance Materials vierde kwartaal in miljoen gehele jaar Netto-omzet EBITDA EBIT ,2% 10,9% EBITDA marge 11,9% 9,5% De autonome omzetgroei in het vierde kwartaal bedroeg 25%, met een prijsbijdrage van 10% en een volumebijdrage van 15%. Alle drie de businessgroepen (DSM Engineering Plastics, DSM Dyneema en DSM Resins) droegen bij aan deze groei. Het bedrijfsresultaat verbeterde duidelijk ten opzichte van het vierde kwartaal van DSM Engineering Plastics en DSM Resins verbeterden hun marges per eenheid. De in het vierde kwartaal verder toegenomen grondstofprijzen zijn echter nog niet geheel doorberekend in de verkoopprijzen. De autonome omzetgroei over het gehele jaar bedroeg 31%. Daarmee lieten alle drie de businessgroepen een zeer sterk herstel zien ten opzichte van het zwakke jaar Bij DSM Dyneema bleven de prijzen gelijk, maar bij de andere businessgroepen stegen ze duidelijk. De omzetstijging werkte door in het bedrijfsresultaat, dat significant verbeterde, vooral dankzij hernieuwde voorraadopbouw verderop in de bedrijfskolom in de eerste helft van het jaar. De tweede helft van het jaar werd beïnvloed door gestegen grondstofprijzen. Polymer Intermediates vierde kwartaal in miljoen gehele jaar Netto-omzet EBITDA EBIT ,8% 7,2% EBITDA marge 16,4% 4,2% De autonome omzetgroei in het vierde kwartaal was 44%, vooral dankzij zeer sterke prijzen. Volumegroei werd begrensd door capaciteitsbeperkingen. De stijging van grondstofprijzen werd ruimschoots gecompenseerd door betere prijzen. Hierdoor werd een record bedrijfsresultaat behaald. De autonome omzetgroei over het gehele jaar was 59% dankzij zeer goede marktomstandigheden voor zowel caprolactam als acrylonitril, die de basis vormden voor een historisch hoog bedrijfsresultaat.

7 Page 7 van 25 Other activities vierde kwartaal in miljoen gehele jaar Netto-omzet EBITDA EBIT waarvan: toegezegd-pensioenregelingen Innovation Center overige Het lagere resultaat over het vierde kwartaal bij Other activities ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009 was het verwachte resultaat van additionele projectgerelateerde uitgaven met betrekking tot de aangekondigde strategie (inclusief investeringen in internationalisatie en branding en kosten met betrekking tot acquisities en desinvesteringen). Voor de Emerging Business Area (EBA) Specialty Packaging werd een bijzondere waardevermindering opgenomen. De kosten voor op aandelen gebaseerde beloningen stegen als gevolg van de hogere koers van het aandeel DSM. Het bedrijfsresultaat over het gehele jaar bleef op hetzelfde niveau als in Tegenover hogere projectgerelateerde kosten stonden hogere resultaten voor enkele resterende niet-kernactiviteiten. Bijzondere posten De bijzondere posten bedroegen in het vierde kwartaal + 46 miljoen (+ 32 miljoen na belastingen). Hierin is begrepen een boekwinst vóór belastingen op de desinvestering van het onderdeel Sarlink van DSM Elastomers (+ 10 miljoen) en het terugdraaien van de resterende, eerder opgenomen bijzondere waardevermindering van de kasgenererende eenheid DSM Anti-infectives (+ 55 miljoen). Daarnaast was er de vrijval van pensioenvoorzieningen in verband met desinvesteringen (+ 19 miljoen) en een non-cash last van - 13 miljoen in verband met de omzetting van de Nederlandse pensioenregeling in een toegezegdebijdrageregeling. Bijzondere waardeverminderingen bij de activiteiten in Linz in Oostenrijk (Intermediates en DSM Pharmaceutical Products) leidden tot een last van - 26 miljoen (vóór belastingen). Over het gehele jaar kwamen de bijzondere posten (na belastingen) uit op een verlies van 40 miljoen. Nettowinst De Nettofinancieringslasten in het vierde kwartaal stegen met 6 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009 en kwamen uit op een niveau van 27 miljoen. De voornaamste factoren hierbij waren de ongunstige valutakoers- en renteontwikkelingen en een eenmalige bate op een verkoop in Overige deelnemingen in het vierde kwartaal van De Nettofinancieringslasten over het gehele jaar bedroegen 93 miljoen, 18 miljoen minder dan in De belastingdruk over het gehele jaar (doorlopende activiteiten) bedroeg 24%. De Nettowinst vóór bijzondere posten over het vierde kwartaal steeg met 28 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009 en kwam uit op 117 miljoen. De Totale nettowinst in het vierde kwartaal

8 Page 8 van 25 steeg met 209 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009, toen een bijzondere waardevermindering van de goodwill van Catalytica ( 154 miljoen) werd opgenomen. De Nettowinst vóór bijzondere posten over het gehele jaar bedroeg 547 miljoen. Dit was 303 miljoen hoger dan in De Totale nettowinst steeg ten opzichte van 2009 met 170 miljoen en kwam uit op 507 miljoen. De Nettowinst per aandeel over het gehele jaar bedroeg in ,03, tegenover 2,01 in Cashflow, investeringen en financiering Dankzij DSM s sterke focus op cash bedroegen de Middelen uit bedrijfsactiviteiten over het gehele jaar miljoen. Over het vierde kwartaal was dit 413 miljoen (tegenover 326 miljoen in het vierde kwartaal van 2009 ). Het Operationeel werkkapitaal (doorlopende activiteiten) als percentage van de netto-omzet daalde van 18,6% ultimo 2009 naar 17,9% ultimo De totale Middelen aangewend voor investeringen bedroegen over het gehele jaar 416 miljoen. Dit was 41 miljoen minder dan in 2009 ( 457 miljoen). In het vierde kwartaal bedroegen de Middelen aangewend voor investeringen 165 miljoen (vierde kwartaal miljoen). Ten opzichte van ultimo 2009 daalde de Nettoschuld met 938 miljoen, resulterend in een nettoschuld van minus 108 miljoen. Ultimo 2010 was er voor 837 miljoen geïnvesteerd in hoogrenderende termijndeposito s (looptijd 3 tot 6 maanden), die in het kasstroomoverzicht worden verantwoord als Kortlopende beleggingen. Dividend DSM s dividendbeleid is erop gericht de aandeelhouders een stabiel en bij voorkeur stijgend dividend te bieden. In september 2010 gaf DSM aan dat de onderneming een voorstel zou doen om het dividend over 2010 te verhogen met 0,10 per gewoon aandeel, van 1,20 naar 1,30. Gezien de sterke financiële resultaten die in 2010 zijn behaald, en DSM s vertrouwen dat er een goede basis is gelegd voor het behalen van de nieuwe strategische doelstellingen ten aanzien van groei en winstgevendheid, is DSM nu voornemens om het dividend te verhogen met 0,15 (12,5%) tot 1,35 per gewoon aandeel. Dit zal worden voorgesteld tijdens de op 28 april 2011 te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Rekening houdend met het in augustus 2010 reeds uitgekeerde interimdividend van 0,40 per gewoon aandeel, zou het slotdividend 0,95 per gewoon aandeel bedragen. Het dividend zal worden uitgekeerd in contanten of in de vorm van gewone aandelen, naar keuze van de aandeelhouder. Het dividend in contanten zal worden uitgekeerd na ínhouding van 15% dividendbelasting. De ex-dividend datum is 2 mei DSM benadrukt dat de onderneming van plan is om in de komende jaren het dividend verder te verhogen tot ten minste 1,50 per gewoon aandeel, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en ervan uitgaande dat DSM erin zal slagen zijn groeiambities te realiseren. Personeel Ultimo 2010 bedroeg het personeelsbestand personen, 827 minder dan ultimo De daling is vooral een gevolg van de desinvestering van de Base Chemicals and Materials-activiteiten.

9 Page 9 van 25 Vision 2010 De strategieperiode Vision 2010 Building on Strengths is afgerond. Kort samengevat wilde DSM met deze strategie, voortbouwend op zijn track record van portfoliotransformatie, in versneld tempo een versterkte focus op Life Sciences en Materials Sciences bereiken, gedreven door belangrijke mondiale maatschappelijke ontwikkelingen. Een belangrijk onderdeel van de strategie was de positionering van Life Sciences en Materials Sciences als activiteitengebieden met aantrekkelijke groeimogelijkheden, zowel afzonderlijk als in combinatie. Er zijn veel mogelijkheden voor kruisbestuiving tussen Life Sciences en Materials Sciences. DSM is ervan overtuigd dat biotechnologie, een technologie die traditioneel wordt geassocieerd met de Life Sciences, een steeds grotere rol zal spelen bij het ontwikkelen van nieuwe, groenere en schonere (biogebaseerde) materialen terwijl tegelijkertijd hoogwaardige materialen steeds vaker zullen worden gebruikt voor medische toepassingen binnen het domein van de Life Sciences. De Emerging Business Areas (EBA s) creëren groeiplatforms op basis van DSM s sterke posities in Life Sciences en Materials Sciences en de mogelijkheden voor synergie tussen die gebieden. De belangrijkste bouwstenen voor de versnelde Vision 2010 transformatie die DSM in september 2007 aankondigde waren de versnelde omvorming van de portfolio, ambitieuze nieuwe doelstellingen, maatregelen ten behoeve van DSM s aandeelhouders en een versterkte focus op duurzaamheid (People, Planet en Profit oftewel Triple P). Omvorming van de portfolio Door niet-kernactiviteiten te verkopen en selectieve acquisities te doen heeft DSM zich de afgelopen drie jaar getransformeerd tot een onderneming die volledig is gericht op Life Sciences en Materials Sciences. Desinvesteringen In 2008 verkocht DSM Anti-Infectives DSM Deretil door middel van een management buy-out. In 2009 rondde DSM de verkoop van Stamicarbon, DSM Energy en DSM s belang in Noordgastransport af. In 2010 rondde DSM de verkoop af van DSM Agro en DSM Melamine, S.A. Citrique Belge N.V., DSM Special Products B.V. en de businessunit DSM Thermoplastic Elastomers (Sarlink ), onderdeel van de businessgroep DSM Elastomers. DSM bereikte tevens overeenstemming over de verkoop van het resterende deel van DSM Elastomers aan LANXESS. Deze voorgenomen verkoop zal naar verwachting worden afgerond in de eerste maanden van 2011, afhankelijk van de voortgang van de gebruikelijke goedkeurings- en meldingsprocedures bij toezichthoudende en andere instanties. De aangekondigde desinvestering van DSM Elastomers vormt het sluitstuk van de transformatie van DSM. De totale opbrengst van de desinvesteringen inclusief de opbrengst van de voorgenomen verkoop van het resterende deel van DSM Elastomers zal naar verwachting circa 1,2 miljard bedragen. Voor de activiteiten op het gebied van maleïnezuur en daarvan afgeleide producten loopt het verkoopproces.

10 Page 10 van 25 Naast deze desinvesteringen heeft DSM een aantal productielocaties gerationaliseerd. In Zweden sloot DSM de productielocatie voor oplosmiddelgedragen alkydharsen in Landskrona. In Wuxi (China) sloot DSM de productielocatie voor citroenzuur na een verzoek van de lokale overheid om de fabriek te verplaatsen. DSM Anti-Infectives sloot zijn productielocatie voor clavulaanzuur in Zweden en ook zijn productielocatie in Egypte. Acquisities In de periode tussen de aankondiging van de versnelde Vision 2010-strategie en het einde van de strategieperiode rondde DSM een aantal acquisities af. Gedurende de financiële crisis en de periode van economische teruggang voerde DSM echter een terughoudend acquisitiebeleid. In 2007 nam DSM Pamako Engineering en Pentapharm over. In 2008 volgden de overnames van The Polymer Technology Group, Valley Research en Soluol. In 2009 nam DSM Biopract over en ging DSM Composite Resins twee joint venture-overeenkomsten aan met BÜFA. In 2010 verkreeg DSM volledige zeggenschap over de polymerisatiefabriek voor polyamide 6 van Nylon Polymer Company en nam DSM Engineering Plastics de Novamid polyamide business over van Mitsubishi Chemical Corporation in ruil voor de Xantar polycarbonaatactiviteiten van DSM. DSM Biologics verkreeg de activa en de bijbehorende business voor de Rhobust technologie en DSM Nutritional Products nam Microbia over. Prestaties meten In de periode heeft DSM zijn portfolio sterker en duidelijker gefocust. Ook zijn de belangrijkste doelstellingen van de versnelde Vision 2010-strategie behaald, ondanks de zwaarste economische teruggang in 70 jaar. Bij het formuleren van de doelstellingen voor de strategie Vision 2010 ging DSM ervan uit dat zich geen negatieve algemene economische en marktomstandigheden zouden voordoen die specifiek DSM zouden raken. DSM heeft de doelstellingen van de versnelde Vision 2010-strategie gerealiseerd, met uitzondering van de beoogde EBITDA marge voor Performance Materials (als gevolg van de economische teruggang) en Pharma (dat te kampen had met aanzienlijke moeilijkheden in een veranderende markt). Bij Polymer Intermediates ligt de EBITDA marge momenteel boven de doelstelling, hoewel gemiddeld genomen over de Vision 2010-periode de doelstelling niet kon worden behaald.

11 Page 11 van 25 De volgende tabel geeft een overzicht van de in 2010 behaalde resultaten ten opzichte van de Vision doelstellingen: Vision 2010 doelstellingen Realisatie 2010 Doelstelling 2010 Autonome omzetgroei 1) 19% > 5% per jaar gemiddeld EBITDA / netto-omzet marge per cluster: Nutrition 23,4% > 18% Pharma 8,8% > 19% Performance Materials 11,9% > 17% Polymer Intermediates 2) 16,4% > 13% Groei uit innovatie 1,3 miljard 1 miljard Omzet in China USD 1,6 miljard USD 1,5 miljard CFROI 3) 9,2% WACC (7.5%) bp Duurzaamheid Alle duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd - Behoud toppositie op belangrijke duurzaamheidsranglijsten; - Bereiken van leiderschap in industriële (witte) biotechnologie; - Voortdurende verbetering van ecologische voetafdruk; - Meer divers personeelsbestand; - Vermindering energieverbruik per eenheid product met 8% in de periode Total shareholder return 1) Gemiddelde over de periode : 5% 130% tegenover 146% voor 4) referentiegroep Boven gemiddelde van referentiegroep 2) Gemiddelde over de periode : 9,2% 3) Gerealiseerd in vier van de vijf jaren van de Vision 2010 periode 4) Total shareholder return DSM: 131%, referentiegroep 151%. De referentiegroep bestaat uit AkzoNobel, BASF, Clariant, Danisco, DuPont, EMS Chemie Holding, Kerry, LANXESS, Lonza Group, Novozymes, Rhodia en Solvay Marktgedreven groei en innovatie was een belangrijke pijler van DSM s Vision 2010-strategie en droeg significant bij aan de groei. De autonome groei van de omzet uit doorlopende activiteiten bedroeg in %, waarvan 13% te danken was aan hogere volumes en 6% aan hogere prijzen. Over de periode bedroeg de gemiddelde autonome omzetgroei 5%. DSM is er trots op dat de Vision 2010-doelstelling dat in miljard aan additionele omzet moest worden behaald uit innovatie duidelijk is overtroffen. In 2010 bedroeg deze additionele omzet circa miljoen, tegenover circa 810 miljoen in DSM zette zijn groei in de opkomende economieën voort. Als percentage van de totale omzet steeg de omzet in opkomende economieën (Centraal en Oost Europa, Latijns-Amerika, China en Emerging Asia Pacific) van 32% in 2009 naar 36% in In 2005 bedroeg dit percentage 20%.

12 Page 12 van 25 DSM is al een aantal jaren significant aanwezig in China. China verandert zeer snel; het land transformeert van werkplaats van de wereld tot een van s werelds belangrijkste economieën met de hoogste groeicijfers, waarbij innovatie een steeds belangrijkere rol speelt. China is een van de grootste markten van de wereld geworden, en dit gaat gepaard met een toenemende vraag naar Life Sciences en Materials Sciences-producten. Verwacht wordt dat in de komende decennia economische welvaart en een sterke binnenlandse vraag, aangedreven door een snel stijgend inkomensniveau, de drijvende krachten zullen zijn achter de economische groei. In 1998 realiseerde DSM een omzet van minder dan USD 100 miljoen in China. In 2005 was dat meer dan verzesvoudigd tot ruim USD 600 miljoen. De laatste jaren heeft DSM in China groeicijfers van gemiddeld circa 20% per jaar gerealiseerd. In 2010 bedroeg de omzet in China USD miljoen, 37% meer dan in 2009 en een nieuw record voor de onderneming. DSM is er trots op dat de voor 2010 geformuleerde omzetdoelstelling voor China van USD 1,5 miljard is overtroffen. Die doelstelling was oorspronkelijk USD 1,0 miljard en werd in 2007 verhoogd. Als reactie op de economische teruggang in 2009 nam DSM harde maatregelen om de kasstroom op peil te houden en de kosten te verlagen. Daartoe hoorde ook de inkrimping van het personeelsbestand met circa 1200 banen en kostenbesparingen van meer dan 200 miljoen per jaar. DSM in motion: driving focused growth DSM in motion: driving focused growth markeert de overgang van een tijdperk van intensief portfoliomanagement naar een strategie gericht op het maximaliseren van duurzame en winstgevende groei van het nieuwe DSM. De huidige activiteiten vormen de nieuwe kern van DSM in Life Sciences en Materials Sciences. DSM s focus op Life Sciences (Nutrition en Pharma) en Materials Sciences (Performance Materials en Polymer Intermediates) wordt gevoed door drie maatschappelijke trends die DSM aanduidt als Mondiale verschuivingen, Klimaat & Energie en Gezondheid en Welzijn. De belangrijkste onderliggende oorzaken van deze trends zijn enerzijds de groei van de wereldbevolking en een stijgende levensverwachting en anderzijds toenemende economische welvaart en consumptie in de snelgroeiende economieën. DSM wil met innovatieve en duurzame oplossingen tegemoetkomen aan de onvervulde behoeften die voortvloeien uit deze maatschappelijke trends. DSM heeft de ambitie om de unieke kansen in Life Sciences en Materials Sciences volledig te benutten door gebruik te maken van vier aanjagers van groei (Snelgroeiende Economieën, Innovatie, Duurzaamheid en Acquisities & Partnerships) en deze alle vier naar een hoger niveau te brengen. Tegelijkertijd wil DSM maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden om de vier groei-aanjagers elkaar wederzijds te laten versterken. De Emerging Business Areas (EBA s) vormen sterke groeiplatforms voor de lange termijn, waarbij de beschikbare competenties in Life Sciences en Materials Sciences optimaal met elkaar worden gecombineerd. DSM heeft een ambitieus groeiperspectief geformuleerd voor de EBA s DSM Bio-based Products & Services, DSM Biomedical en DSM Advanced Surfaces. De focus op de EBA-programma s Personalized Nutrition en Specialty Packaging zal worden verminderd en deze zullen worden voortgezet met partners, afgestoten of naar andere DSM-onderdelen worden overgebracht.

13 Page 13 van 25 Regionale organisaties, functional excellence-groepen en gemeenschappelijke diensten zorgen voor een verbeterde performance van de businessgroepen die samen One DSM vormen. DSM zal inspelen op regionale businesskansen en synergieën en zal in de gehele organisatie, wereldwijd, invulling geven aan het streven naar excellence. Om deze strategie te ondersteunen zal het in gang gezette cultuurveranderingsprogramma (gericht op externe oriëntatie, prestatieverantwoordelijkheid en inspirerend leiderschap) verder worden verankerd, waarbij de nadruk zal liggen op samenwerking en snelheid van uitvoering. Dit alles op basis van duurzaamheid (DSM s kernwaarde) en een geloof in diversiteit, inclusief internationalisatie. DSM heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld voor de komende strategieperiode. Nu zijn transformatie is afgerond kan DSM zich richten op groei en groeiversnelling. De onderneming heeft hoge aspiraties, vooral in snelgroeiende economieën. Winstgevendheidsdoelstellingen 2013 EBITDA 1,4 1,6 mrd ROCE > 15% Omzetdoelstellingen 2015 Autonome omzetgroei Omzet in China Omzet in snelgroeiende economieën Omzet uit innovatie Aspiraties m.b.t. Emerging Business Areas (EBA s) voor 2020 Totale omzet EBA s 5-7% per jaar van USD 1,5 mrd naar > USD 3 mrd van ~32% richting 50% van omzet van ~12% naar 20% van omzet > 1 mrd De overeenkomst met Sinochem Group over de oprichting van een wereldwijde 50/50 joint venture voor de businessgroep DSM Anti-Infectives is een van de eerste belangrijke mijlpalen van DSM s nieuwe strategie. In december 2010 maakte DSM de voorgenomen acquisitive bekend van Martek, een in de Verenigde Staten gevestigde producent van hoogwaardige producten van microbiële oorsprong die de gezondheid en het welzijn via de voeding bevorderen. Dit wordt de eerste grote acquisitie van DSM na de succesvolle transformatie van DSM tot Life Sciences en Materials Sciences-onderneming. De voorgenomen acquisitie van een belang van 51% in AGI Corporation (Taiwan) stelt DSM in staat om niet alleen zijn platform voor UV-technologie (een innovatieve en milieuvriendelijke technologie) te versterken, maar ook zijn positie in snelgroeiende economieën uit te breiden. Dat betekent dat bij deze acquisitie alle vier de groei-aanjagers een rol spelen. Zoals bekendgemaakt in januari 2011 zal DSM s strategische samenwerking met het in Rusland gevestigde KuibyshevAzot OJSC leiden tot de oprichting van twee joint ventures. DSM Engineering Plastics zal in beide een meerderheidsbelang krijgen. Daarnaast zal een licentie worden verleend aan KuibyshevAzot voor de productie van cyclohexanon met behulp van technologie van DSM Fibre Intermediates.

14 Page 14 van 25 DSM maakte in februari 2011 bekend dat overeenkomst is bereikt over het verkrijgen van een meerderheidsbelang in Shandong ICD High Performance Fibre Co. Ltd. (ICD), gevestigd in Laiwu in de Chinese provincie Sandong. De transactie zal naar verwachting in de loop van 2011 worden afgerond. Met de acquisitie van dit meerderheidsbelang verkrijgt DSM fabrieken en technologie die de bestaande DSMfabrieken en -technologie goed aanvullen. Daarnaast versterkt DSM met deze acquisitie zijn aanwezigheid in deze belangrijke markt. Duurzaamheid DSM is van mening dat duurzaamheid in de komende decennia een belangrijke onderscheidende factor en bron van toegevoegde waarde zal zijn. Alle duurzaamheidsdoelstellingen van DSM s Vision 2010-strategie zijn gehaald. In 2010 daalden zowel het totale energieverbruik als de emissies van broeikasgassen (in CO 2 - equivalenten) met 22%. De daling was vooral een gevolg van desinvesteringen. De energie-efficiency in 2010 was 8% beter dan in 2005, waarmee de doelstelling is gehaald. In 2010 hield DSM zijn derde wereldwijde Employee Engagement Survey. Vergeleken met het tweede onderzoek, dat in 2009 werd gehouden, verbeterde de mate van betrokkenheid van de medewerkers (het percentage dat positief scoorde) met drie procentpunt. Met deze score zit DSM binnen acht procentpunt van de externe betrokkenheidsbenchmark van sterk presterende ondernemingen (met 79% positief ), en dat is de klasse waartoe DSM wil behoren. In 2010 waren 89% van DSM s innovaties ECO+ oplossingen 1, vergeleken met 78% in DSM behaalde in 2010 wederom de toppositie op het gebied van duurzaamheid in de mondiale chemische sector volgens de Dow Jones Sustainability Index, net als in 2004, 2005, 2006 en Als onderdeel van de nieuwe strategie, DSM in motion: driving focused growth, heeft DSM de ambitie uitgesproken om de volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid, van verantwoordelijkheid naar business driver. Ambities op het gebied van duurzaamheid, Dow Jones Sustainability Index: toppositie (SAM Gold Class) ECO+ (innovatie): 80%+ van pijplijn is ECO+ ECO+ (lopende activiteiten): van ongeveer 34% richting 50% Energie-efficiency: 20% verbetering in 2020 vergeleken met 2008 Emissies van broeikasgassen: -25% (absoluut) in 2020, vergeleken met Engagement Survey: richting High Performance Norm Diversiteit & Mensen: nader te definiëren in 2011 Vanaf het eerste kwartaal van 2011 gaat DSM een aantal duurzaamheidskentallen rapporteren. Tegelijk met de cijfers over 2010 publiceert DSM ook zijn eerste Integrated Annual Report, een combinatie van jaarverslag en Triple P verslag. De transparantie waarmee DSM over duurzaamheid rapporteert is eens te meer tot uitdrukking gekomen in de toekenning van de GRI A+ status aan het Integrated Annual Report. 1 ECO+-oplossingen zijn producten en diensten die, over hun gehele levenscyclus bekeken, duidelijke milieuvoordelen bieden (met andere woorden, een duidelijk kleinere ecologische voetafdruk hebben) vergeleken met de concurrerende mainstream-producten. Deze milieuvoordelen kunnen in elke fase van de levenscyclus van een product worden gecreëerd van grondstof via productie en gebruik tot potentieel hergebruik en uiteindelijke verwijdering. Kortom, ECO+ oplossingen creëren meer waarde met een lagere milieu-impact.

15 Page 15 van 25 Het DSM-merk DSM s transformatie tot een Life Sciences en Materials Sciences-onderneming die actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen is nu afgerond. Daarom is de introductie van een nieuw concernmerk een logische stap. Het nieuwe merk laat heel duidelijk zien aan klanten, leveranciers, aandeelhouders, de samenlevingen waarin de onderneming actief is en de DSM-werknemers dat DSM een bladzijde heeft omgeslagen. Het nieuwe merk is een symbool van de overgang van de onderneming naar het nieuwe DSM, een Life Sciences en Materials Sciences-onderneming die inspeelt op belangrijke mondiale maatschappelijke trends. Het nieuwe merk weerspiegelt de algehele positionering intern en extern van de onderneming. Het staat voor het nieuw gecreëerde DSM (de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming) en de DSMcultuur (die zich aanpast aan de nieuwe portfolio). Bovendien vertegenwoordigt het de waarden van DSM en de One DSM-filosofie en sluit het aan bij de missie om een betere kwaliteit van leven te creëren voor huidige en toekomstige generaties. Verwachting De algemene economische verwachting voor 2011 is positief. De snelgroeiende economieën, met name China, blijven de motor van de mondiale groei, terwijl in de economieën van de Verenigde Staten en West- Europa het geleidelijke herstel naar verwachting zal doorzetten. Daarom wordt verwacht dat de voor DSM relevante eindmarkten zullen blijven groeien. De inflatie zal echter naar verwachting toenemen gedurende het jaar, waardoor de prijzen voor energie en bepaalde grondstoffen hoger zullen liggen dan in 2010, zoals nu al is te zien. DSM zal er actief naar streven om deze te compenseren door middel van prijsverhogingen. De valutakoersen zullen in 2011 naar verwachting volatiel blijven. Met name de koers van de Zwitserse franc is ongunstig voor het cluster Nutrition. Het cluster Nutrition zal naar verwachting zijn goede resultaten kunnen voortzetten. Deze resultaten zullen naar verwachting positief worden beïnvloed door de acquisitie van Martek. Binnen het cluster Pharma zal de nadruk liggen op de uitvoering van de strategie, zoals de aangekondigde joint venture met Sinochem op het gebied van anti-infectiva. De businessomstandigheden zullen naar verwachting ongeveer gelijk zijn aan die van Verwacht wordt dat het cluster Performance Materials significant zal profiteren van de voortgaande wereldwijde groei in de relevante eindmarkten zoals de automobielindustrie, de elektronicasector en de verpakkingsindustrie. Er zijn eerste tekenen dat de bouwsector zich in de tweede helft van het jaar zal herstellen. Polymer Intermediates zal naar verwachting zijn uitstekende resultaten voortzetten in 2011 dankzij zeer gunstige marktomstandigheden. In het kader van de nieuwe CAO voor de Nederlandse DSM-vestigingen is de pensioenregeling voor Nederland gewijzigd van een toegezegd-pensioenregeling naar een toegezegde-bijdrageregeling met een vaste premie. In deze nieuwe regeling worden de financiële risico s die aan de pensioenregeling zijn verbonden geheel gedragen door het pensioenfonds en de (oud-)deelnemers. DSM s bijdrage in contanten aan de pensioenregeling zal ongeveer hetzelfde zijn als in De verandering zal echter vanaf 2011 leiden tot een negatief boekhoudkundig effect (non-cash) van 33 miljoen op het bedrijfsresultaat ten opzichte van De belastingdruk zal naar verwachting in de toekomst aanzienlijk dalen naar een niveau van 21% (zelfs inclusief het in de Verenigde Staten gevestigde Martek), tegenover 24% voor Dit is in de eerste plaats

16 Page 16 van 25 een gevolg van een veranderde geografische spreiding van de resultaten na de desinvesteringen en acquisities, maar heeft ook te maken met de toepassing van fiscaal gunstige regimes. Op basis van het bovenstaande wordt 2011 naar verwachting wederom een sterk jaar. Dit geeft DSM het vertrouwen dat de EBITDA-doelstelling voor 2013 van 1,4 à 1,6 miljard zal worden gerealiseerd, waarbij de ROCE naar verwachting boven de 15% zal uitkomen. Additionele informatie DSM houdt vandaag ten behoeve van de media een conference call van tot uur. Voor beleggers en analisten wordt van tot uur een conference call gehouden. Informatie over de mogelijkheden voor deelname aan deze calls en/of beluistering achteraf zijn te vinden op de DSM-website In het beleggersgedeelte van deze website kan de Presentation to Investors worden gedownload. Daarin wordt informatie gegeven over de jaarcijfers van DSM over 2010.

17 Page 17 van 25 Verkort geconsolideerd resultatenoverzicht voor het vierde kwartaal vierde kwartaal 2010 in miljoen vierde kwartaal 2009 bijzondere posten totaal vóór bijzondere posten totaal vóór bijzondere posten bijzondere posten netto-omzet bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA) bedrijfsresultaat (EBIT) bedrijfsresultaat beëindigde activiteiten bedrijfsresultaat doorlopende activiteiten nettofinancieringslasten aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen winst vóór belastingen belastingen nettowinst doorlopende activiteiten nettowinst beëindigde activiteiten periodewinst minderheidsbelangen nettowinst nettowinst dividend op cumulatief preferente aandelen -3-3 nettowinst gebruikt als basis voor berekening winst per aandeel afschrijvingen investeringen acquisities -3 nettowinst per gewoon aandeel in 0,69 0,20 0,89 - nettowinst, totaal DSM 0,53-0,92-0,39 0,63 0,14 0,77 - nettowinst, doorlopende activiteiten 0,54-1,06-0,52 165,2 aantal gewone aandelen, gemiddeld periode (x mln) 162,7 166,5 aantal uitstaande gewone aandelen, ultimo periode (x mln) 163, personeel (aantal medewerkers) ultimo jaar waarvan in Nederland 7.331

18 Page 18 van 25 Verkort geconsolideerd resultatenoverzicht voor het gehele jaar vóór bijzondere posten geheel 2010 in miljoen geheel 2009 bijzondere posten totaal vóór bijzondere posten bijzondere posten totaal netto-omzet bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA) bedrijfsresultaat (EBIT) bedrijfsresultaat beëindigde activiteiten bedrijfsresultaat doorlopende activiteiten nettofinancieringslasten aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen winst vóór belastingen belastingen nettowinst doorlopende activiteiten nettowinst beëindigde activiteiten periodewinst minderheidsbelangen nettowinst nettowinst dividend op cumulatief preferente aandelen nettowinst gebruikt als basis voor berekening winst per aandeel afschrijvingen investeringen acquisities -5 nettowinst per gewoon aandeel in 3,27-0,24 3,03 - nettowinst, totaal DSM 1,44 0,57 2,01 2,89 0,05 2,94 - nettowinst, doorlopende activiteiten 1,44-1,30 0,14 164,0 aantal gewone aandelen, gemiddeld periode (x mln) 162,4 166,5 aantal uitstaande gewone aandelen, ultimo periode (x mln) 163, personeel (aantal medewerkers) ultimo jaar waarvan in Nederland 7.331

19 Page 19 van 25 Geconsolideerde balans: activa in miljoen ultimo 2010 ultimo 2009 immateriële activa materiële activa latente belastingvorderingen vooruitbetaalde pensioenkosten geassocieerde deelnemingen overige financiële activa niet-vlottende activa voorraden handelsvorderingen overige vorderingen financiële derivaten kortlopende beleggingen liquide middelen in joint ventures in te brengen activa 317 overige voor verkoop aangehouden activa vlottende activa totaal activa

20 Page 20 van 25 Geconsolideerde balans: passiva in miljoen ultimo 2010 ultimo 2009 eigen vermogen belang van derden vermogen latente belastingverplichtingen verplichtingen inzake personeelsbeloningen voorzieningen opgenomen leningen overige langlopende schulden langlopende schulden verplichtingen inzake personeelsbeloningen voorzieningen opgenomen leningen financiële derivaten handelsverplichtingen overige kortlopende schulden in joint ventures in te brengen passiva 104 overige voor verkoop aangehouden passiva kortlopende schulden totaal passiva geïnvesteerd vermogen* vermogen / balanstotaal* 53% 52% nettoschuld* gearing (nettoschuld / vermogen plus nettoschuld)* -2% 14% operationeel werkkapitaal, doorlopende activiteiten OBK / netto-omzet (doorlopende activiteiten) 17,9% 18,6% * Vóór herrubricering naar voor verkoop aangehouden

Change. Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 2010

Change. Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 2010 Change Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 21 DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming Our purpose is to create brighter lives for people today and generations to come.

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 FEBRUARI 2014 07u30 CET TOELICHTING VOORAF Alle verwijzingen naar winst- en verliesgegevens over 2012 werden herwerkt

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012 Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay Verder. Dichterbij. Samen. op 8 mei 2012 Verder. Dichter. Samen. Toespraak van dhr. Christian

Nadere informatie

Verslag van de Inhoud Overzicht Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige. We hechten waarde

Verslag van de Inhoud Overzicht Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige. We hechten waarde Jaaroverzicht 2013 Inhoud Welkom bij HEINEKEN HEINEKEN is s werelds meest internationale bierbrouwer met merken die verkrijgbaar zijn in 178 landen over de hele wereld. We zijn een trotse en onafhankelijke

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

KPN. Verkort Jaarverslag 2011

KPN. Verkort Jaarverslag 2011 KPN Verkort Jaarverslag 2011 KPN, in Nederland toonaangevend in ICT-diensten, biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. In de zakelijke markt verzorgt KPN een breed spectrum

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst ING Groep Jaarverslag 2010 Vormgeven aan onze toekomst > ING boekt onderliggende nettowinst over 2010 van EUR 3.893 miljoen > Operationele splitsing Bank en Verzekeringen in 2010 afgerond > Belangrijkste

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 161 19 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26/02/2015 7:00 CET TOELICHTING VOORAF De bedrijfsactiviteiten van Eco Services in de Verenigde Staten werden op 1 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie